BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R"

Transkript

1 Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning: Fremgangsmåde behandling: Sidst ajourført den: 28. januar 2004 Forhold i forbindelse med katastrofer nødsituationer, som sker på Bispebjerg Hospital. (se gul instruksmappe i afsnittene på bbhinet) Beredskabsplan for Bispebjerg Hospital fastsætter bestemmelser for hospitalets aktivitet i katastrofesituationer i fredstid. Gælder for al personalet ansat i afdeling R 1. Denne instruks med tilhørende alarmeringsliste skal være placeret således: Intensiv afdeling R ( podiet ) CO1 anæstesi CO1 opvågning. 2. Ved en katastrofe kontakter skadestuen den ansvarshavende sygeplejerske på intensiv terapiafsnit (lokal 2784) med henblik på AFGIVELSE AF ANÆSTESIPERSONALE TIL SKADESTUEN til hjælp for ledende læge ved visitation/behandling AFGIVELSE AF ANÆSTESIPERSONALE TIL MOBILT LÆGEHOLD Meddelelsen kan bestå af VARSLING ALARMERING Ved Varsling holder personalet sig i beredskab. Om nødvendigt varsles erstatningspersonale. Varslingen vil inden for en kortere tid blive afmeldt afløst af ALARMERING. Ved ALARMERING går personalet til Skadestuen til hjælp for den ledende læge. Henvender sig til ledende sygeplejerske i skadestuen får udleveret actioncard. Om nødvendigt indkaldes erstatningspersonale, læger sygeplejersker. OPGAVER 1. ANSVARSHAVENDE SYGEPLEJERSKE PÅ INTENSIV TERAPIAFSNIT varsler/alarmerer 43

2 a. den vagthavende 1. reservelæge/afdelingslæge (personsøger 4432) på afdeling R b. den vagthavende anæstesisygeplejerske (personsøger 4423) c. underretter en af afdelingens overlæger ved varsling. Indkalder en af disse, såfremt det drejer sig om alarm d. underretter afdelingens ledende oversygeplejerske dennes souschef ved varsling. Indkalder en af disse, såfremt det drejer sig om alarm e. varsler/indkalder erstatningspersonale for hele afdeling R efter 1. reservelægens/afdelingslægens anvisning. f. informerer de vagthavende læger (personsøger ) om at fortsætte deres arbejde uændret, indtil andet bliver meddelt. g. Informer opvågningsafsnittene på lokal VAGTHAVENDE 1. RESERVELÆGE/AFDELINGSLÆGE a. Overdrager det faglige ansvar, herunder egen personsøger til anden læge på Afdeling R. b. Holder sig i beredskab går til skadestuen med henblik på hjælp for ledende læge udsendelse med lægehold. Alt afhængig af alarmen. c. Tager stilling til hvem i hvilket omfang, der skal varsles (ved VARSLING ) indkaldes (ved ALARMERING ) erstatningspersonale. 3. DEN VAGTHAVENDE ANÆSTESISYGEPLEJERSKE a. holder sig i beredskab b. begiver sig til skadestuen med henblik på hjælp for ledende læge udsendelse med lægehold. Alt afhængig af alarmen. 4. Lægehold (4 personer) 44

3 1. Afdelingsvagten ved afdeling M (leder) personsøger 4241 T5 (hjertestoptelefon) 1 1. reservelæge/afdelingslæge fra anæstesiolisk afdeling R (lokal 2784) 1 anæstesisygeplejerske fra afdeling R personsøger sygeplejerske fra skadestuen (lokal 2373) 2. Lægeholdet bliver af Københavns Brandvæsen transporteret fra skadestuen til skadestedet. Her melder holdet sig til koordinerende læge (KOOL). 3. Ordre om yderligere assistance vil komme fra beredskabsledelsen til lokal 2784 med besked om, hvilken bistand afdelingen skal yde. 4. Personalet varsles/indkaldes i henhold til alarmeringslisten, som er placeret bagerst i denne mappe. Den ansvarshavende sygeplejerske på intensiv terapiafsnit sørger for dette efter anvisning af 1. reservelæge/afdelingslæge, evt. overlæge. Indkaldt personale skal anvende Nordvestporten ved Tuborgvej. 5. Vurdering foretages af det antal sengepladser, der vil kunne stilles til rådighed ved åbning af opvågningsafsnittene på Centraloperationsafdelingen samt ved overflytning af patienter fra intensiv terapiafsnit til andre afdelinger. Vurderingen foretages af vagthavende 1. reservelæge/afdelingslæge overlæge meddeles beredskabsledelsen (lokal 2401). 6. Hospitalets telefonanlæg må kun benyttes til samtaler, der har direkte berøring med katastrofen. 7. Personalets børn kan om nødvendigt medbringes. Afleveres om dagen i børnehaven, om aftenen til kl i administrationsbygningen, mødesal P 1. sal, om natten i portørvagten, bygning Ansvarlig for, at instruks alarmeringsliste er placeret som anført i punkt 1, at alarmeringslisten til enhver tid er ajourført, at de nævnte lokalnumre personsøgernumre er korrekte er: ledende lægesekretær. 9. Ansvarlig for, at anæstesiafdelingens udrykningskufferter under Skadestuen er intakt er: overlæge Finn Molke Borgbjerg. MOBILT LÆGEHOLD a. Lægen fra afdeling M er leder af lægeholdet. b. Lægeholdets leder melder sig til den koordinerende læge på skadestedet (KOOL) den koordinerende leder (ledende politiembedsmand), såfremt der ikke findes KOOL. c. Skaber sig overblik over: Antallet af sårede Skadetyper (mekaniske/kemiske/stråleskader) Indretter venteplads i samarbejde med Kbh s Brandvæsen efter indsatsleder brand s KOOL s anvisninger Foretager triage (vurdering sortering af tilskadekomne) Foretager transportprioritering efter nødbehandling Orienterer KOOL, såfremt en patient kræver behandling på specialafdeling Rekvirerer supplerende medicin/udstyr via KOOL Udfylder evt. skadekort Al kommunikation med andre myndigheder foranlediges af lægeholdests leder, foretages af radio-ordonans fra Kbh s brandvæsen går altid via KOOL Se i øvrigt actioncard for mobilt lægehold forrest i Beredskabsplanen. UDSTYR Ved udsendelse af mobilt lægehold skal der fra katastroferummet under Skadestuen medtages følgende: 45

4 1. 2 orangefarvede katastroferygsække væske- kufferter i blåt plastik mobile ambu-sug. JCIA-standarder SI 4 Bilag: Actioncards: se næste side 46

5 Actioncard for VAGTHAVENDE AFDELINGSLÆGE/1.RESERVELÆGE AFD. ved større ulykker Overdrag ansvaret ( personsøger) til vagthavende reservelæge på Intensiv terapiafsnit. Alt afhængig af alarmens ordlyd (varsling alarm), så: Hold dig i beredskab på Intensiv terapiafsnit gå til Skadestuen til hjælp. Henvend dig til ledende sygeplejerske dér gå til Skadestuen indgå i lægehold. Henvend dig til ansvarshavende sygeplejerske i sekretariatet. Afgør hvem i hvilket omfang der skal varsles ("ved varsel") indkaldes ("ved alarmering") erstatningspersonale. Meddel ansvarshavende sygeplejerske på Intensiv terapiafsnit dette (tlf. 2784). Ved mobilt lægehold: Anæstesiolisk 1. reservelæge er ansvarlig for, at nedennævnte udstyr medbringes: 1. Mundering. 2. De 2 orangefarvede katastroferygsække. 3. De 2 væske-"kufferter" i blåt plastik. 4. De 2 mobile Ambu sug. Lægeholdet afhentes af Kbh.'s Brandvæsen fra Skadestuen. Actioncard for mobilt lægehold Lægen fra afdeling M er leder af lægeholdet. M-lægen 1. Henvender sig til den koordinerende læge på skadestedet (KOOL, lægeambulancens læge). Lægeholdet er underlagt KOOL, lægeholdet kommunikerer med denne via M- lægen. Indretter venteplads sammen med det øvrige lægehold efter indsatsleder brand s KOOL'sanvisning. 2. Foretager triage - vurdering sortering af tilskadekomne. 3. Foretager transportprioritering efter nødbehandling i samarbejde med anæstesilægen. 4. Orienterer KOOL, såfremt en patient kræver behandling på specialafdeling. 5. Rekvirerer supplerende medicin/udstyr via KOOL. Anæstesilægen 1. Medvirker ved indretning af venteplads. 2. Foretager nødbehandling. 3. Foretager transportprioritering efter nødbehandling sammen med M-lægen. 4. Holder M-lægen underrettet vedrørende medicin- udstyrsbehov. 47

6 Skadestue- anæstesisygeplejerske 1. Foretager primær organisering af venteplads opsætter skilte. 2. Foretager behandling pleje. 3. Udfylder skadekort. Al kommunikation foretages af radio-ordonans via KOOL. Actioncard for vagthavende anæstesisygeplejerske ved større ulykker Alt afhængig af alarmens ordlyd så 1. Vær i beredskab 2. gå til Skadestuen til hjælp. Henvend dig til den ledende sygeplejerske dér 3. gå til Skadestuen dan lægehold. Henvend dig til den ansvarshavende sygeplejerske i sekretariatet. Actioncard for ansvarshavende sygeplejerske på intensiv terapiafsnit ved større ulykker Varsel/alarmer 1. Den vagthavende afdelingslæge/1. reservelæge på afd. R (personsøger ) 2. Den vagthavende anæstesisygeplejerske (personsøger ) 3. Underret en af afdelingens overlæger 4. Underret afdelingens oversygeplejerske dennes souschef 5. Informer afdelingens forvagter ( personsøgere ) opvågningsafsnittet lokal Varsel/indkald erstatningspersonale efter afdelingslægens/1. reservelægens anvisning 48

Telefonliste. Beredskab. Bagvagter. A Beredskabsleder. AMK Akut medicinsk koordinator 70 258 112. Medicinsk bagvagt

Telefonliste. Beredskab. Bagvagter. A Beredskabsleder. AMK Akut medicinsk koordinator 70 258 112. Medicinsk bagvagt Telefonliste 01-1 01/10-2014 Beredskab AMK Akut medicinsk koordinator 70 258 112 A Beredskabsleder Medicinsk bagvagt 66314 og sikret telefon i skadestuen: 75 72 46 36 Ledende overlæge medicinsk afdeling,

Læs mere

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2010 Erstatter kapitel 7 i: 2. udgave af Håndbog om sundhedsberedskab, 2007 Kriseterapeutisk beredskab, Planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Hvidovre Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

Beredskabsplan for Classic Race Aarhus

Beredskabsplan for Classic Race Aarhus Side 1 af 31 Beredskabsplan for Classic Race Aarhus Den 16. til 18. Maj 2014 KAN: 04.02.14 Side 2 af 31 Indhold 1. Telefon liste... 4 1.1. Intern telefon liste:... 4 1.2. Ekstern telefon liste:... 5 2.

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017 Sundhedsberedskabsplan Silkeborg Kommune 2014-2017 Godkendt af Byrådet 16. december 2013 Birthe Krarup Juhl Johanne Helboe Nielsen Sagsnr.: 13/36622 Analyse & Udvikling Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune 1. Forord:...3 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...3 2.1. Det kommunale ansvar:...4 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...5 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland December 2013 Region Midtjylland Sundhed 1. Indledning... 5 1.1 Planens opbygning...5 1.2 Lov- og plangrundlaget...6 1.3

Læs mere

Ishøj Kommune. Beredskabsplan 2009

Ishøj Kommune. Beredskabsplan 2009 Ishøj Kommune Beredskabsplan 2009 Indhold Forord 1. Beredskabsplanen... 7 1.1 Formål... 7 1.2 Beredskabsplanens opbygning... 7 1.3 Planens omfang... 8 1.4 Sammenhæng mellem kommunens beredskab og andre

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

Introduktionsprogram til Vikarkorpset på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Introduktionsprogram til Vikarkorpset på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Introduktionsprogram til på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Velkommen til s timelønnede team vi ser frem til et konstruktivt og positivt samarbejde. Du bedes læse dette introduktionsprogram og derefter

Læs mere

SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring

SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring Indhold: 1. Indledning Styregruppen og arbejdsgruppens medlemmer side 3 2. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 4 Opgaver side

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune 31. oktober 2013 Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune Godkendt af Sønderborg Byråd den 18. december 2013 1/34 INDHOLD Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

CBRNE-terrorhændelser

CBRNE-terrorhændelser Indsatstaktiske retningslinjer og samarbejdsprincipper ved CBRNE-terrorhændelser RIGSPOLITIET November 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Arbejdsgruppens sammensætning...3 3. Formål og baggrund

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune

Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Forord... 2 1. Information om beredskabsplanen... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Beredskabsplanens opbygning... 2 1.3 Beredskabsplanen

Læs mere

SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst

SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst Version: 2. af 23 den november 2011 Udarbejdet: Christoffer Kold Mortensen, Skanda A/S Kontrolleret: Asbjørn Karlsson, Samtank A/S Godkendt:

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3. 3. Alarmeringsinstruks...s.5

BEREDSKABSPLAN. 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3. 3. Alarmeringsinstruks...s.5 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3 2. Beskrivelse af Frivillighuset Skt. Pauls Gade 25, 8000 Århus C.:... s.4 3. Alarmeringsinstruks...s.5 4. Nyttige telefonnumre...s.6

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015 Herning Kommune 2015 Indholdsfortegnelse: Indhold Forord... 3 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 4 Indledning... 4 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 4 Planens præmisser... 4 Gyldighedsområde...

Læs mere

BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB. - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning. 2. udgave

BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB. - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning. 2. udgave BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Bilag til Håndbog om sundhedsberedskab - en vejledning om sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. for. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsberedskabsplan. for. Ikast-Brande Kommune Sundhedsberedskabsplan for Ikast-Brande Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 4 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 5 Indledning... 5 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 5 Planens præmisser...

Læs mere

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp ALARMERING TAST 1-1-2 og afgiv melding Denne plan findes i/på: Adresse: Samlingssted ved evakuering: Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2 Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Version 3 oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 FØR: Forebyggende beredskab...

Læs mere

Beredskabsplan for Greve Kommune

Beredskabsplan for Greve Kommune 15. september 2009 Beredskabsplan for Greve Kommune Beredskabsplanen omfatter: Den civile sektors beredskab Sundhedsberedskabet Indhold Forord Indledning 1 Beredskabsplanen... 7 1.1 Formål... 7 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere