HUAWEI MediaPad 7 Lite. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUAWEI MediaPad 7 Lite. Brugervejledning"

Transkript

1 HUAWEI MediaPad 7 Lite Brugervejledning

2 Indhold 1 Introduktion Velkommen HUAWEI MediaPad 7 Lite Oversigt Isætning af SIM- og microsd-kort Tænde og slukke Opladning af batteriet Vigtige oplysninger om batteriet Tips til strømbesparelse Handlinger på berøringsskærmen Startskærm Oversigt over startskærmen Startskærmens udvidelser Tilpasning af startskærmen Låsning og oplåsning af skærmen Låsning af skærmen Indstilling af skærmens timeoutperiode Oplåsning af skærmen Indstilling af skærmoplåsningsmønsteret Navigationsikoner Åbning af listen Indstillinger i

3 1.13 Tilslutning af tabletten til en pc Tekstindtastning Valg af en tekstindtastningsmetode Android-tastatur Huawei Input Method Tekstredigering Trådløse netværk Wi-Fi Tænding eller slukning af Wi-Fi Konfiguration af Wi-Fi-indstillinger Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi Bluetooth Aktivering og deaktivering af Bluetooth Konfiguration af Bluetooth-indstillinger Tilslutning til en Bluetooth-enhed Afbrydelse fra eller ophævelse af parring med en anden Bluetooth-enhed Mobilnetværk Åbning af indstillinger for mobilnetværk Aktivering og deaktivering af dataroaming Del HUAWEI MediaPad 7 Lites dataforbindelse Deling af en dataforbindelse via USB ii

4 3.4.2 Deling af en dataforbindelse som et bærbart Wi-Fi-hotspot Aktivering og deaktivering af flytilstand Browser Visning af en webside Bogmærker Hentning af filer Åbning af en Tilføjelse og sletning af -konti Opsætning af en -konto Sletning af en -konto Afsendelse og modtagelse af s Skrivning og afsendelse af en Læsning af en Andre handlinger Opkald Opkald med opkaldsprogrammet Besvarelse, afvisning eller afslutning af et opkald Brug af opkaldsloggen Åbning af opkaldsloggen Opkald fra opkaldsloggen Tilføjelse af et nummer til kontakter iii

5 6.3.4 Rydning af opkaldsloggen Opkald til en kontakt Meddelelsesfunktion Adgang til meddelelsesskærmen Afsendelse af en meddelelse Oprettelse og afsendelse af en SMS Oprettelse og afsendelse af en multimediemeddelelse Visning og besvarelse af en meddelelse Visning af detaljer om meddelelser Videresendelse eller sletning af en meddelelse Personer Adgang til kontakter Oprettelse af en kontakt Import af kontakter Redigering af detaljerede kontaktoplysninger Sletning af en kontakt Kombination af kontakter Multimedier Lydoptager Kamera og videokamera Skærmen Vis Finder til fotooptagelse Skærmen Vis Finder til videooptagelse iv

6 9.3 Videoer Galleri Åbning af galleriet Visning af billeder Programmer Kalender Alarmer Sikkerhedsindstillinger Aktivering af SIM-kortets PIN-kode Ændring af SIM-kortets PIN-kode Ofte stillede spørgsmål Personlige oplysninger og datasikkerhed Juridisk meddelelse v

7 1 Introduktion 1.1 Velkommen Tak, fordi du har valgt HUAWEI MediaPad 7 Lite som din daglige assistent og partner. Denne HUAWEI MediaPad 7 Lite er en tablet, der leverer billeder, lyd og video af høj kvalitet samt praktiske netværks- og informationstjenester. Illustrationerne i denne håndbog er kun vejledende. Displayets udseende og funktioner kan variere lidt afhængigt af den pågældende produktversion. 1.2 HUAWEI MediaPad 7 Lite Oversigt 1

8 1 Frontkamera 2 Bagkamera 3 Højttaler 4 Tænd/sluk-tast 5 Lydstyrketast 6 microsd-kortlæser 7 SIM-kortplads 8 Øretelefon- eller mikrofonstik 9 Micro-USB-port 10 Mikrofon Du kan bruge USB-adapteren til at tilslutte et tastatur, en mus eller et USB-flashdrev til HUAWEI MediaPad 7 Lite. 1.3 Isætning af SIM- og microsd-kort 1. Åbn dækslet til kortlæseren. 2. Isæt microsd-kortet i porten med guldkontakterne opad. 3. Isæt SIM-kortet i porten med guldkontakterne opad. 4. Luk dækslet til kortlæseren. Isæt ikke et microsim-kort i SIM-kortporten. 2

9 Når du sætter SIM-kortet i, skal du skubbe kortet forsigtigt ind, til det klikker på plads. For at tage SIM-kortet ud skal du skubbe kortet længere ind i porten og derefter slippe det, så det føres ud. Tag derefter SIM-kortet ud af porten. Tryk på > Indstillinger > Lagerplads > Demonter SD-kort for at tage microsd-kortet ud. Skub kortet længere ind i porten, og slip det, så det føres ud. Herefter kan microsd-kortet tages ud. 1.4 Tænde og slukke For at tænde for HUAWEI MediaPad 7 Lite skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde nede, indtil HUAWEI MediaPad 7 Lite vibrerer. For at slukke for HUAWEI MediaPad 7 Lite skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde nede, indtil en dialogboks vises, og følge vejledningen på skærmen. For at genstarte HUAWEI MediaPad 7 Lite, når den er i standbytilstand, eller der er funktionsfejl, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde den nede i ca. 10 sekunder, indtil displayet slukkes. Tryk derefter på tænd/sluk-tasten og hold den nede, indtil HUAWEI MediaPad 7 Lite vibrerer. 1.5 Opladning af batteriet Slut opladeren til opladerstikket, og sæt opladeren i en stikkontakt, som vist på følgende figur, for at oplade batteriet på HUAWEI MediaPad 7 Lite. 3

10 Strømforsyningen på den foregående figur er kun vejledende. Det faktiske produkt kan se lidt anderledes ud. 1.6 Vigtige oplysninger om batteriet Når du oplader batteriet første gang, skal du oplade det i mindst 6 timer for at sikre, at HUAWEI MediaPad 7 Lite viser korrekte oplysninger om batteriet. Hvis batteriet ikke har været brugt i længere tid, eller det er helt afladet, kan du måske ikke tænde tabletten umiddelbart efter, at du starter opladningen af batteriet. Dette er normalt. Lad batteriet oplade nogle minutter med tabletten slukket, før du forsøger at tænde den igen. Brug af datatjenester forøger tablettens strømforbrug, og batteriet vil derfor skulle oplades oftere. Hvor lang tid det tager at lade batteriet helt op, afhænger af den omgivende temperatur og batteriets alder. Når batteriniveauet er lavt, advarer HUAWEI MediaPad 7 Lite dig og viser en meddelelse. Når batteriets strømforsyning er næsten opbrugt, slukker HUAWEI MediaPad 7 Lite automatisk. 4

11 1.7 Tips til strømbesparelse Sluk skærmens baggrundslys, når HUAWEI MediaPad 7 Lite ikke er i brug. Nedsæt tidsintervallet for automatisk slukning af skærmens baggrundslys, når tabletten er inaktiv. Vælg en lavere lysstyrke for skærmen. Vælg en lavere lydstyrke. Slå Bluetooth fra, når funktionen ikke anvendes. Slå Wi-Fi fra, når funktionen ikke anvendes. Slå tablettens GPS-modtager fra, når den ikke anvendes. Slå datatjenesten fra, når den ikke anvendes 1.8 Handlinger på berøringsskærmen Du kan betjene programmer og skærmelementer bekvemt med fingeren på berøringsskærmen. HUAWEI MediaPad 7 Lite understøtter følgende handlinger. Handling Tryk Tryk og hold Beskrivelse Tryk på programmer eller andre elementer med fingeren for at åbne eller markere dem. Tryk for eksempel på skærmtastaturet for at indtaste bogstaver, tal og symboler. Tryk på et element med fingeren og slip først, når tabletten reagerer. Tryk og hold for eksempel på et element for at åbne genvejsmenuen. Træk Tryk og hold på et element, og flyt det til den ønskede placering. Træk for eksempel et genvejsikon til papirkurven for at slette ikonet. 5

12 Handling Rul Tryk to gange Beskrivelse Flyt fingeren hurtigt lodret eller vandret hen over skærmen. Rul for eksempel op og ned for at rulle gennem en liste, eller rul til venstre eller højre for at skifte mellem billeder. Tryk hurtigt på skærmen to gange. Tryk for eksempel to gange på en webside for at zoome ind på websiden. Føre fingrene sammen Før fingrene sammen, og flyt dem fra hinanden. Før fingrene sammen for at zoome ud, og flyt fingrene fra hinanden for at zoome ind, når du for eksempel ser billeder. 6

13 1.9 Startskærm Oversigt over startskærmen Nr. Beskrivelse 1 Tryk på for at åbne stemmesøgefeltet. Tal for at søge som angivet. 2 Tryk på for at se de senest anvendte programmer. 3 Tryk på for at gå tilbage til startskærmen. 4 Tryk på for at gå tilbage til den forrige skærm. 5 Viser tiden, Wi-Fi-status og -signaler, batteriladestand og meget mere. Tryk på det digitale ur for at åbne meddelelsespanelet. 6 Tryk på for at skjule systemlinjen. Rul opad fra bunden af skærmen for at åbne systemlinjen. 7 Vis genveje for widgets og programmer. 8 Tryk på for at åbne programskærmen. Afhængigt af forudindstillingerne for det produkt, du har købt, kan startskærmen se lidt anderledes ud. Ovenstående illustration er kun vejledende. 7

14 1.9.2 Startskærmens udvidelser Rul til venstre eller højre hen over startskærmen for at skifte mellem startskærmens udvidelser Tilpasning af startskærmen Hvis der er plads nok, kan du tilføje elementer, såsom genveje og widgets, på startskærmen. Du kan også ændre baggrunden, så den passer til dine præferencer. Tilføjelse af et element 1. Rul til startskærmen eller den udvidelse, hvor du vil tilføje et element. 2. Tryk på i skærmens øverste højre hjørne. 3. Tryk på én af de viste indstillinger for elementtype, for eksempel APPLIKATIONER eller WIDGETS. 4. Tryk og hold på det element, der skal tilføjes på startskærmen. Ikonet for det valgte element tilføjes automatisk på startskærmen. 8

15 Flytning af et element Tryk og hold på et ikon på startskærmen, træk ikonet til den ønskede placering, og slip det. Fjernelse af et element 1. Tryk og hold på det element, du vil fjerne, indtil ikonet vises. 2. Træk elementets ikon til. 3. Slip ikonet, når det bliver rødt. 9

16 Ændring af baggrunden 1. Tryk og hold på et tomt område på startskærmen, indtil en indstillingsmenu vises. 2. Tryk på Tapeter, og vælg det billede, der skal indstilles som baggrund. 10

17 1.10 Låsning og oplåsning af skærmen Låsning af skærmen Tryk på tænd/sluk-tasten for at låse skærmen, når HUAWEI MediaPad 7 Lite er tændt. Hvis HUAWEI MediaPad 7 Lite er inaktiv i en forudindstillet periode, låses skærmen automatisk Indstilling af skærmens timeoutperiode For at indstille hvornår HUAWEI MediaPad 7 Lite automatisk skal slukke og låse skærmen efter en inaktiv periode, skal du trykke på > Indstillinger > Skærm > Dvale Oplåsning af skærmen 1. Tryk på tænd/sluk-tasten for at aktivere skærmen. 2. Træk låseikonet til ikonet til højre. Hvis du har oprettet et skærmoplåsningsmønster, skal du tegne mønsteret for at låse skærmen op Indstilling af skærmoplåsningsmønsteret 1. Tryk på > Indstillinger. 11

18 2. Tryk på Sikkerhed > Skærmlås > Mønster. 3. Indstil skærmoplåsningsmønsteret som angivet Navigationsikoner Følgende ikoner anvendes normalt på startskærmen og på andre programskærme. Tryk på ikonerne for at udføre følgende handlinger. Tryk på... For at... Gå tilbage til startskærmen. Gå tilbage til den forrige skærm. Åbne listen over de senest brugte programmer. Se alle programmer, der er installeret på tabletten. Åbne en indstillingsmenu (når du starter et program, kan du se dette ikon i øverste højre hjørne af skærmen). Lukke tastaturet (når tastaturet vises, kan du se dette ikon i nederste venstre hjørne af skærmen). Åbne en rullemenu (dette ikon vises i nederste højre hjørne af nogle tekstbokse). 12

19 1.12 Åbning af listen Indstillinger På indstillingslisten kan du se og ændre indstillingerne for Wi-Fi, lyde, dato og tid og meget mere for HUAWEI MediaPad 7 Lite. Tryk på det digitale ur i nederste højre hjørne på startskærmen. Tryk på i den viste menu. Tryk på på startskærmen og dernæst på Indstillinger for at gå direkte til skærmen Indstillinger. 13

20 Indstillinger for dato og tid: Tryk på og tid. > Indstillinger > Dato Skærmindstillinger: Tryk på > Indstillinger > Skærm. Sprogindstillinger: Tryk på input > Sprog. > Indstillinger > Sprog og 14

21 1.13 Tilslutning af tabletten til en pc Du kan tilslutte HUAWEI MediaPad 7 Lite til en pc for at dele ressourcer mellem enhederne. Sådan opsættes en USB-forbindelse mellem HUAWEI MediaPad 7 Lite og en pc: 1. Slut HUAWEI MediaPad 7 Lite til en pc med det USB-kabel, der følger med HUAWEI MediaPad 7 Lite. 2. Ved første tilslutning til en pc vises skærmen Tilslut som på HUAWEI MediaPad 7 Lite. Vælg HiSuite. Herefter vises en driverinstallationsguide. Følg anvisningerne på skærmen for at installere driveren. Når installationen er færdig, skal du tilslutte HUAWEI MediaPad 7 Lite til pc'en igen. Hvis installationsguiden ikke starter automatisk, når du slutter HUAWEI MediaPad 7 Lite til pc'en, vises HUAWEI MediaPad 7 Lite som et ekstra drev på pc'en. Dobbeltklik på det pågældende drev for at starte installationsguiden. 3. Vælg filoverførselstilstand for HUAWEI MediaPad 7 Lite: Når HUAWEI MediaPad 7 Lite er tilsluttet pc'en, vises skærmen Tilslut som. Vælg Medieenhed (MTP) for at se eller kopiere filer med følgende metoder: Brug Windows Stifinder til at gennemse filer på HUAWEI MediaPad 7 Lite. Brug Windows Media Player (version 11 eller nyere) til at overføre mediefiler mellem pc'en og HUAWEI MediaPad 7 Lite. Hvis der er installeret en tidligere version af Windows Media Player på pc'en, skal du installere MTP-driveren først. 15

22 2 Tekstindtastning Tryk på et tekstfelt for at åbne tastaturet. Tryk derefter på bogstaver og symboler på tastaturet for at indtaste tekst. Tryk på i nederste venstre hjørne af skærmen for at lukke tastaturet. 2.1 Valg af en tekstindtastningsmetode 1. Tryk på > Indstillinger. 2. Tryk på Sprog og input for at vælge en tekstindtastningsmetode. 2.2 Android-tastatur Nr. Beskrivelse 1 Skift mellem store og små bogstaver. 2 Skift til indtastningstilstand for nummer/symbol. 3 Flyt til det næste element. 4 Indsæt et mellemrum. 5 Begynd på en ny linje. 6 Tryk for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk og hold for at slette alle tegn til venstre for markøren. 16

23 2.3 Huawei Input Method Huawei Input Method er et valgfrit program, der muligvis ikke er forudinstalleret på HUAWEI MediaPad 7 Lite. Hvis du vil bruge Huawei Input Method, kan du hente og installere programmet. Nr. Beskrivelse 1 Skift mellem store og små bogstaver. 2 Skift til det numeriske tastatur. 3 Skift til symboltastaturet. 4 Indsæt et mellemrum. 5 Vælg et indtastningssprog. 6 Begynd på en ny linje. 7 Slet det første bogstav til venstre for markøren. Tryk og hold for at slette alle tegn til venstre for markøren. 2.4 Tekstredigering 1. Tryk på et tekstfelt for at vise ved siden af markøren. 2. Flyt til den placering, hvor du vil redigere teksten. 3. Tryk og hold på teksten. Herefter vises og i begge sider af teksten. 4. Træk og for at vælge den tekst, du vil redigere. 17

24 5. Tryk på VÆLG ALLE, KLIP eller KOPIER for at udføre den tilsvarende handling, eller tryk på Tilbage på tastaturet for at slette den markerede tekst. 18

25 3 Trådløse netværk Med HUAWEI MediaPad 7 Lite kan du oprette forbindelse til forskellige trådløse netværk og enheder via Wi-Fi eller Bluetooth. Anvendelse af en trådløs enhed eller trådløst tilbehør under kørsel kan virke forstyrrende og være ulovlig. Overhold altid lokale love, og kør sikkert. 3.1 Wi-Fi Wi-Fi er en trådløs netværksteknologi, der giver brugerne mulighed for at få adgang til internettet via trådløse adgangspunkter. Wi-Fi-forbindelsen er afhængig af trådløse adgangspunkter og omgivelserne. For at anvende Wi-Fi på HUAWEI MediaPad 7 Lite skal du have adgang til et trådløst adgangspunkt eller et "hotspot" Tænding eller slukning af Wi-Fi Tryk på FRA. > Indstillinger. Gå til Wi-Fi, og tryk på eller træk i TIL eller Konfiguration af Wi-Fi-indstillinger 1. Tryk på > Indstillinger. 2. Tænd for Wi-Fi. 3. Tryk på > Avanceret i øverste højre hjørne. Du kan herefter konfigurere Wi-Fi-indstillinger, for eksempel for at aktivere Netværksmeddelelse. 19

26 3.1.3 Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi 1. Tænd for Wi-Fi. HUAWEI MediaPad 7 Lite vil automatisk søge efter tilgængelige trådløse lokalnetværk (Wi-Fi). 2. Vælg et Wi-Fi ved at trykke på det. Hvis du vælger et åbent Wi-Fi, kan du oprette forbindelse direkte til dette Wi-Fi. Hvis du vælger et krypteret Wi-Fi, skal der indtastes en adgangskode. Du kan trykke på Scan eller Tilføj netværk i øverste højre hjørne for at søge efter eller tilføje ekstra Wi-Fi'er, der er inden for rækkevidde. 20

27 Hvis du tidligere oprettede forbindelse til et bestemt Wi-Fi, opretter HUAWEI MediaPad 7 Lite automatisk forbindelse til det pågældende WI-FI, når Wi-Fi-funktionen aktiveres, og HUAWEI MediaPad 7 Lite registrerer WI-FI'et. Når en Wi-Fi-forbindelse er oprettet, kan du trykke på Wi-Fi'et i menuen Wi-Fi for at se detaljer som f.eks. forbindelseshastighed, sikkerhedstype og IP-adresse. 3.2 Bluetooth HUAWEI MediaPad 7 Lite understøtter trådløs forbindelse mellem enheder, der bruger Bluetooth. Når du bruger Bluetooth, skal du holde HUAWEI MediaPad 7 Lite inden for 10 meter af de andre Bluetooth-enheder, som du vil oprette forbindelse til. Bluetooth-forbindelsen er påvirket af omgivelserne. Forhindringer som f.eks. vægge eller andet elektronisk udstyr kan genere Bluetooth-forbindelsen Aktivering og deaktivering af Bluetooth Tryk på eller FRA. > Indstillinger. Gå til Bluetooth, og tryk på eller træk i TIL Konfiguration af Bluetooth-indstillinger 1. Tryk på > Indstillinger. 2. Tænd for Bluetooth. 3. Tryk på i øverste højre hjørne. Vælg Omdøb tablet, Timeout for synlighed eller Vis modtagne filer i den viste indstillingsmenu for at ændre indstillingerne. 21

28 3.2.3 Tilslutning til en Bluetooth-enhed Hvis du vil parre HUAWEI MediaPad 7 Lite med en anden Bluetooth-enhed, skal du sikre, at den anden Bluetooth-enhed er indstillet til at være synlig under Bluetooth-indstillinger. 1. Aktivér Bluetooth-funktionen på HUAWEI MediaPad 7 Lite. HUAWEI MediaPad 7 Lite begynder at søge efter Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde. 2. Vælg den enhed, du vil parre med, på listen over fundne Bluetooth-enheder ved at trykke på den Afbrydelse fra eller ophævelse af parring med en anden Bluetooth-enhed For at frakoble HUAWEI MediaPad 7 Lite fra en anden Bluetooth-enhed skal du trykke på til højre på enheden og vælge Ophæv parring. 3.3 Mobilnetværk HUAWEI MediaPad 7 Lite med et SIM-kort kan konfigureres til at bruge mobilnetværk til internetadgang. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om adgangspunktet, hvis tabletten ikke opretter forbindelse til et netværk, når du indsætter et SIM-kort og tænder den. 22

29 3.3.1 Åbning af indstillinger for mobilnetværk 1. Tryk på > Indstillinger. 2. Tryk på Mere... > Mobilnetværk Aktivering og deaktivering af dataroaming Når Dataroaming er tændt, kan HUAWEI MediaPad 7 Lite sende og modtage data via andre operatørers mobilnetværk, hvis din egen operatørs netværk ikke dækker. Sådan aktiveres eller deaktiveres Dataroaming: 1. Tryk på > Indstillinger. 2. Tryk på Mere... > Mobilnetværk. 3. Tryk på Dataroaming. 3.4 Del HUAWEI MediaPad 7 Lites dataforbindelse Du kan dele tablettens dataforbindelse med en pc ved hjælp af funktionen USB-tethering eller Bærbart Wi-Fi-hotspot Deling af en dataforbindelse via USB USB-tethering fungerer kun med pc'er, der kører Windows XP, Windows Vista eller Windows Slut HUAWEI MediaPad 7 Lite til en pc med det USB-kabel, der følger med HUAWEI MediaPad 7 Lite. 2. Tryk på > Indstillinger. 3. Tryk på Mere... > Tethering og bærbart hotspot. 4. Vælg USB-tethering for at dele dataforbindelsen Deling af en dataforbindelse som et bærbart Wi-Fi-hotspot 1. Tryk på > Indstillinger. 2. Tryk på Mere... > Tethering og bærbart hotspot. 3. Vælg Bærbart Wi-Fi-hotspot for at dele dataforbindelsen. 23

30 Hvis du vælger Bærbart Wi-Fi-hotspot for at dele en dataforbindelse, skal du trykke på Konfigurer Wi-Fi-hotspot for at konfigurere bærbare Wi-Fi-hotspots. 3.5 Aktivering og deaktivering af flytilstand Brug af en mobilenhed eller tilbehør med trådløse radioer om bord på et fly kan påvirke flyets elektroniske systemer og er ulovligt i mange lande. Overhold altid gældende regler, og slå flytilstand til. Når flytilstand er aktiveret, deaktiverer HUAWEI MediaPad 7 Lite mobilnetværkstjenester og slukker for Bluetooth og Wi-Fi. Sådan aktiveres og deaktiveres flytilstand: 1. Tryk på det digitale ur i nederste højre hjørne på startskærmen. 2. Tryk derefter på i den viste menu. 24

31 4 Browser Tryk på > Browser. For at få vist flere Browser indstillinger skal du trykke på højre hjørne af skærmen Browser. Browser understøtter også visning af flere websider. Tryk på skærmen Browser for at åbne flere websider. i øverste på 4.1 Visning af en webside 1. Åbn Browser. 2. Indtast en webadresse, eller tryk på, og indtal en webadresse. 3. Rul op eller ned for at gennemse websiden, når webstedet er åbnet. Tryk på... For at... 1 Åbne en ny webside. 2 Gå tilbage. 3 Gå frem. 25

32 Tryk på... For at... 4 Stoppe indlæsning af en webside. 5 Indsætte et bogmærke for den aktuelle webside. 6 Vise søgefeltet. 7 Gå til bogmærkeskærmen. 8 Se flere menupunkter. 4.2 Bogmærker Tryk på for at tilføje webadressen som et bogmærke, når du gennemser en webside. Du kan også trykke på for at åbne bogmærkeskærmen. Tryk og hold derefter på et bogmærke for at se flere indstillinger. 4.3 Hentning af filer Du kan hente filer, billeder og programmer fra websider. De hentede filer gemmes på HUAWEI MediaPad 7 Lite. Du kan f.eks. hente et billede ved at trykke og holde på billedet på en webside og derefter trykke på Gem billede i den viste menu. Du kan hente en fil ved at trykke og holde på linket til en fil på en webside og derefter trykke på Gem link i den viste menu. 26

33 Indstil tabletten til kun at hente programmer fra kilder, du har tillid til, for at beskytte HUAWEI MediaPad 7 Lite og dine personoplysninger: Tryk på > Indstillinger > Sikkerhed, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Ukendte kilder. 27

34 Åbning af en Tryk på > for at åbne en Tilføjelse og sletning af -konti Opsætning af en -konto 1. Tryk på > Indtast kontooplysninger, og tryk på Næste. Du kan også trykke på Manuel opsætning for manuelt at konfigurere serverindstillingerne. Hvis du trykker på Manuel opsætning for manuelt at opsætte -kontoen, skal du kontakte din udbyder for specifikke indstillinger. 3. Konfigurér kontoen som angivet Sletning af en -konto 1. Tryk på > Tryk på > Indstillinger. 3. Vælg den konto, der skal slettes, og tryk på Fjern konto > OK. 5.3 Afsendelse og modtagelse af s Skrivning og afsendelse af en 1. Tryk på , og vælg den -konto, du vil bruge. 2. Tryk på i skærmens øverste højre hjørne. 3. Indtast modtagerens -adresse, ens emne og ens indhold. 4. Tryk på Send i skærmens øverste højre hjørne. 28

35 5.3.2 Læsning af en 1. Tryk på , og vælg den -konto, du vil bruge. 2. Tryk på i øverste højre hjørne af skærmen for at opdatere indbakken, og vælg derefter den du vil læse Andre handlinger Når du læser en , kan du trykke på de ikoner, der er anført i følgende tabel for at besvare eller videresende en. Tryk på... For at... Besvare -afsenderen. Besvare -afsenderen og andre modtagere. Videresende en. 29

36 6 Opkald 6.1 Opkald med opkaldsprogrammet 1. Tryk på Telefon på startskærmen eller programskærmen for at åbne opkaldsprogrammet. 2. Indtast et telefonnummer. Hvis du ringer til udlandet, skal du trykke og holde på tasten 0 for at indtaste plustegnet (+). Indtast derefter lande- eller regionskode, områdenummer og telefonnummer. Tryk på for at slette et tegn, eller tryk og hold på tasten for at slette alle indtastede tegn. 3. Tryk på. 6.2 Besvarelse, afvisning eller afslutning af et opkald Når der modtages et opkald, vises skærmen Indgående opkald. Træk cirklen til Træk cirklen til til højre for at besvare opkaldet. til venstre for at afvise opkaldet. Tryk på for at afslutte opkaldet. Tryk på lydstyrketasten for at fjerne lyden for et indgående opkald. 30

37 6.3 Brug af opkaldsloggen Opkaldsloggen viser alle udgående, indgående og ubesvarede opkald. Tryk på en post i opkaldsloggen for at vise indstillingsmenuen, og vælg derefter den handling, du vil udføre Åbning af opkaldsloggen Tryk på Telefon på startskærmen eller programskærmen for at se opkaldsprogrammet. Tryk på i øverste venstre hjørne af opkaldsprogrammet for at se skærmen Opk.liste. Dine seneste opkald vises øverst. Rul op og ned over skærmen for at se alle poster Opkald fra opkaldsloggen Tryk på kontakten. til højre for en kontakt i opkaldsloggen for at ringe til Tilføjelse af et nummer til kontakter Tryk på en post i opkaldsloggen, og tryk derefter på Føj til kontakter. 31

38 6.3.4 Rydning af opkaldsloggen Tryk på > Ryd opkaldsliste i øverste højre hjørne under fanen Opk.liste for at rydde opkaldsloggen. Du kan slette en post i opkaldsloggen ved at trykke og holde på posten og vælge Fjern fra opkaldsliste i den viste indstillingsmenu. 6.4 Opkald til en kontakt 1. Tryk på Personer > Alle på startskærmen eller programskærmen. 2. Rul til den kontakt, du vil ringe til, og tryk på kontakten. 3. Tryk på telefonnummeret under kontaktens oplysninger, der vises til højre. Du kan trykke på en kontakt for at få vist oplysninger om kontakten. 32

39 7 Meddelelsesfunktion Du kan bruge funktionen Beskeder til at sende SMS- og MMS-meddelelser til dine venner. 7.1 Adgang til meddelelsesskærmen Tryk på Beskeder på programskærmen for at åbne skærmen Beskeder, hvor du kan se meddelelser, oprette nye meddelelser eller åbne en meddelelse i redigeringstilstand. 7.2 Afsendelse af en meddelelse Du kan sende SMS- og MMS-meddelelser til mobilenheder. Du kan også indtaste en -adresse og sende en meddelelse til den pågældende adresse. Funktionen Beskeder konverterer automatisk meddelelsen til -format Oprettelse og afsendelse af en SMS 1. Tryk på i øverste højre hjørne af skærmen Beskeder. 2. Indtast modtagerens nummer i Til. Når du indtaster et nummer, vises de pågældende kontakter. Du kan vælge en kontakt eller fortsætte med at indtaste numre. 3. Skriv en meddelelse i tekstfeltet for indhold. 4. Tryk på for at sende meddelelsen Oprettelse og afsendelse af en multimediemeddelelse 1. Tryk på i øverste højre hjørne af skærmen Beskeder. 2. Indtast modtagerens nummer i Til. 3. Skriv en meddelelse i tekstfeltet for indhold. 4. Tryk på > Tilføj emne i øverste højre hjørne for at tilføje et emne for meddelelsen. 33

40 5. Tryk på i øverste højre hjørne for at vedhæfte en fil. Tryk på VisErstat eller Fjern på skærmen for indtastning af meddelelsen for at se, udskifte eller fjerne den vedhæftede fil. 6. Tryk på > Indsæt smiley i øverste højre hjørne for at indsætte smileys i meddelelsen. 7. Tryk på for at sende meddelelsen Visning og besvarelse af en meddelelse På skærmen Beskeder vises alle de meddelelser, du har modtaget. Når der modtages en ny meddelelse, vises en besked og et ikon for nye meddelelser i meddelelsespanelet. Tryk på beskeden om en ny meddelelse for at åbne meddelelsesskærmen, hvor du kan svare på meddelelsen Visning af detaljer om meddelelser Tryk og hold på indholdet af en meddelelse på skærmen for meddelelsesvisning, og tryk på Vis detaljer i den viste genvejsmenu for at se detaljer om meddelelsen, såsom meddelelsestype, modtager og afsendelsestidspunkt Videresendelse eller sletning af en meddelelse 1. Tryk og hold på den meddelelse, der skal videresendes eller slettes. 2. Tryk på Slet eller Videresend i den viste genvejsmenu. 34

41 8 Personer Med Personer kan du gemme og administrere kontaktoplysninger som f.eks. telefonnumre og -adresser på dine kontakter. Når du gemmer kontaktoplysninger på tabletten, har du nem adgang til de personer, du vil kommunikere med. 8.1 Adgang til kontakter Tryk på > Personer. 8.2 Oprettelse af en kontakt 1. Tryk på Personer. 2. Tryk på Alle >. 3. Indtast kontaktens oplysninger. 4. Tryk på Udfør for at gemme kontakten. 8.3 Import af kontakter 1. Tryk på Personer. 2. Tryk på i øverste højre hjørne. 3. Tryk på Adm.af kontakter. 4. Vælg Importer fra lager. HUAWEI MediaPad 7 Lite importerer herefter alle kontakter fra SIM-kortet. 8.4 Redigering af detaljerede kontaktoplysninger 1. Tryk på Personer. 2. Tryk på den kontakt, hvis detaljerede kontaktoplysninger skal redigeres, og tryk på i øverste højre hjørne af skærmen. 3. Rediger kontaktoplysningerne, og tryk på Udfør. 35

42 8.5 Sletning af en kontakt 1. Tryk på Personer. 2. Tryk på den kontakt, der skal slettes, og tryk på i øverste højre hjørne af skærmen. 3. Tryk på Slet og derefter på OK. 8.6 Kombination af kontakter 1. Vælg en kontakt, og tryk på. 2. Tryk på > Føj til. 3. Tryk på den kontakt, der skal kombineres. 36

43 9 Multimedier 9.1 Lydoptager Tryk på Lydoptager på programskærmen for at åbne skærmen Lydoptager. Anvendelse af optageren: Tryk på Tryk på Tryk på for at starte optagelsen. for at afspille optagelsen. for at stoppe optagelsen. 9.2 Kamera og videokamera Tryk på Kamera eller Videokamera på programskærmen for at starte kameraet eller videokameraet og tage billeder eller optage video. Sørg for at rense objektivets beskyttelsesdæksel med en mikrofiberklud, før du tager billeder og optager video. Hvis objektivets dæksel er tilsmudset med fingeraftryk, kan billedet blive sløret eller utydeligt. 37

44 9.2.1 Skærmen Vis Finder til fotooptagelse Nr. Beskrivelse 1 Se billeder eller videoer, du har taget. 2 Skift mellem front- og bagkamera. 3 Tag et foto. 4 Zoom ind eller ud. 5 Konfigurér kameraindstillingerne. 6 Aktivér fotooptagelsestilstand. 7 Aktivér videooptagelsestilstand. 38

45 Der er flere muligheder på kameraindstillingsskærmen. Nr. Beskrivelse 1 Gå tilbage til den forrige skærm. 2 Indstil hvidbalancetilstand. 3 Indstil scenetilstand. 4 Konfigurér yderligere kameraindstillinger. 39

46 9.2.2 Skærmen Vis Finder til videooptagelse Nr. Beskrivelse 1 Se billeder eller videoer, du har taget. 2 Skift mellem front- og bagkamera. 3 Start videooptagelse. 4 Zoom ind eller ud. 5 Konfigurér videokameraindstillinger. 40

47 Der er flere muligheder på videokameraindstillingsskærmen. Nr. Beskrivelse 1 Indstil hvidbalancetilstand. 2 Gå tilbage til den forrige skærm. 3 Indstil intervallet for forsinket videooptagelse. 4 Konfigurér ekstra videokameraindstillinger. 5 Indstil videokvaliteten. 9.3 Videoer Tryk på Videoafspiller på programskærmen for at åbne menuen Videoafspiller og se listen over videoer. Tryk på en video for at afspille den. 9.4 Galleri Galleri viser billeder og videoer, der ligger på HUAWEI MediaPad 7 Lite og microsd-kortet og sorterer dem i mapper. Brug Galleri til at håndtere dine billeder og videoer Åbning af galleriet Tryk på > Galleri. 41

48 Tryk på Albummer i øverste venstre hjørne af galleriskærmen for at få vist flere sorteringstilstande. Hvis der er gemt mange billeder på HUAWEI MediaPad 7 Lite eller microsd-kortet, kan det tage flere minutter for HUAWEI MediaPad 7 Lite at finde og arrangere billederne, første gang du åbner Galleri Visning af billeder 1. Tryk på en mappe i Galleri for at se alle billeder i mappen. 2. Tryk på et billede for at se det i fuldskærmstilstand. Rul til venstre eller højre hen over skærmen for at se det forrige eller næste billede. Du kan føre fingrene sammen eller fra hinanden på skærmen for at zoome ind eller ud på et billede eller rotere HUAWEI MediaPad 7 Lite for at ændre et billedes retning ved hjælp af hældningsføleren. 42

49 10 Programmer 10.1 Kalender På skærmen Kalender kan du oprette og administrere begivenheder, såsom møder og aftaler. Tryk på Kalender på programskærmen for at åbne kalenderen. Tryk på... For at... 1 Åbne kalenderen i dagsvisning. 2 Åbne kalenderen i ugevisning. 3 Åbne kalenderen i månedsvisning. 4 Åbne kalenderen. 5 Åbne kalendervisning for i dag. 6 Oprette en ny begivenhed. 7 Vise flere kalenderindstillinger Alarmer 1. Tryk på > Ur for at se urskærmen. 2. Tryk på for at se alarmskærmen. 43

50 3. Vælg en alarm for at aktivere den. 4. Tryk på Udfør. Tryk på en alarm for at indstille den. Tryk på Tilføj alarm for at tilføje flere alarmer. 44

51 11 Sikkerhedsindstillinger 11.1 Aktivering af SIM-kortets PIN-kode 1. Tryk på > Indstillinger. 2. Tryk på Sikkerhed > Konfigurer låsning af SIM-kort. 3. Tryk på Lås SIM-kort, og indtast derefter SIM-kortets standard-pin-kode på skærmtastaturet. 4. Tryk på OK Ændring af SIM-kortets PIN-kode 1. Tryk på > Indstillinger. 2. Tryk på Sikkerhed > Konfigurer låsning af SIM-kort. 3. Tryk på Skift PIN-kode til SIM-kort, og indtast derefter SIM-kortets aktuelle PIN-kode på skærmtastaturet. 4. Indtast SIM-kortets nye PIN-kode, og tryk på OK. 45

52 12 Ofte stillede spørgsmål Hvordan slår jeg den automatiske skærmrotationsfunktion fra? Tryk på det digitale ur i den nederste del af startskærmen. Tryk på i den viste menu for at slå den automatiske skærmrotationsfunktion fra. Tryk på > Indstillinger > Skærm, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Roter skærm automatisk for at slå den automatiske skærmrotationsfunktion fra. Hvordan kan jeg indstille skærmoplåsning? Tryk på > Indstillinger > Sikkerhed > Skærmlås, og tryk på Mønster, PIN-kode eller Adgangskode som skærmoplåsningsmetode for HUAWEI MediaPad 7 Lite. Hvordan standser jeg den sang, som i øjeblikket afspilles i baggrunden? Ikonet vises på meddelelseslinjen, når musikken afspilles i baggrunden. Sluk musikken ved at trykke på for at åbne musikafspilningsskærmen, og tryk på for at standse afspilningen. Hvordan opretter jeg en programgenvej på startskærmen? Tryk og hold på et program på programskærmen, til startskærmens miniature vises. Træk programmet til miniaturen. Hvordan kan jeg indstille ringetonen for alarm? 1. Tryk på > Ur for at se urskærmen. 2. Tryk på for at se alarmskærmen. 3. Tryk på den alarm, hvis ringetone du vil indstille, for at åbne alarmindstillingsskærmen, og tryk derefter på Ringetone. Hvordan kan jeg bruge GPS-lokaliseringsfunktionen? 1. Tryk på > Indstillinger > Placeringstjenester. 2. Tryk på afkrydsningsfeltet GPS-satellitter og kontrollér, at det er markeret, for at aktivere GPS-funktionen. 46

53 Hvordan kan jeg se alle de programmer, der kører på systemet? Tryk på > Indstillinger > Apps > Kørende. Hvordan kan jeg afinstallere et program? 1. Tryk på > Indstillinger > Apps. 2. Tryk på det program, du vil afinstallere, og tryk derefter på Afinstaller. Programmer, der er forudinstalleret på systemet, kan ikke afinstalleres. Hvordan kan jeg afslutte et program, der kører? Åbn et program, og tryk på for at køre programmet i baggrunden. For at afslutte et program, der kører i baggrunden, skal du trykke på > Indstillinger > Apps > Kørende. Vælg det program, du vil afslutte, ved at trykke på det, og afslut derefter programmet. Hvad kan jeg gøre, hvis HUAWEI MediaPad 7 Lite reagerer langsomt? Åbn browseren, vælg indstillingsmenuen, og ryd cachelageret. Tryk på > Indstillinger > Apps. Afinstaller de programmer, du ikke længere bruger, eller ryd deres cachelager. 47

54 13 Personlige oplysninger og datasikkerhed Brugen af nogle funktioner eller tredjepartsprogrammer på enheden kan medføre, at dine personlige oplysninger og data går tabt eller bliver tilgængelige for andre. Det anbefales at træffe forskellige forholdsregler for at hjælpe dig med at beskytte personlige og fortrolige oplysninger. Placér enheden på et sikkert sted for at forhindre uautoriseret brug. Indstil enhedens skærm til at låse, og lav en adgangskode eller oplåsningsmønster til at åbne den. Sikkerhedskopiér jævnligt personlige oplysninger på dit SIM/USIM-kort, hukommelseskort eller i enhedens hukommelse. Hvis du skifter til en anden enhed, skal du sørge for at flytte eller slette alle personlige oplysninger på din gamle enhed. Hvis du er bange for virus, når du modtager meddelelser eller fra en fremmed, kan du slette dem uden at åbne dem. Hvis du bruger enheden til at surfe på internettet, bør du undgå websteder, som kan udgøre en sikkerhedsrisiko, for at undgå tyveri af dine personlige oplysninger. Hvis du bruger tjenester såsom Wi-Fi-tether eller Bluetooth, skal du lave adgangskoder til disse tjenester for at forhindre uautoriseret adgang. Slå disse tjenester fra, når de ikke er i brug. Installér eller opgradér enhedens sikkerhedssoftware og scan jævnligt for virus. Sørg for at hente tredjepartsprogrammer fra en lovlig kilde. Downloadede tredjepartsprogrammer skal scannes for virus. Installér sikkerhedssoftware eller programrettelser udgivet af Huawei eller leverandører af tredjepartsprogrammer. Nogle programmer kræver og sender positionsoplysninger. Som følge heraf vil en tredjepart kunne få kendskab til oplysninger om din position. 48

55 Enheden kan give oplysninger om registrering og diagnostik til leverandører af tredjepartprogrammer. Tredjepartsleverandører bruger disse oplysninger til at forbedre deres produkter og tjenester. Hvis du er bekymret for sikkerheden af dine personlige oplysninger og data, kontakt venligst 49

56 14 Juridisk meddelelse Copyright Huawei Technologies Co., Ltd Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Huawei Technologies Co., Ltd. Det produkt, der beskrives i denne vejledning, kan indeholde ophavsretligt beskyttet software fra Huawei Technologies Co, Ltd. og eventuelle licensgivere. Kunder må ikke på nogen måde kopiere, distribuere, ændre, foretage dekompilering, disassemblering, dekryptere, uddrage, foretage reverse engineering, lease, overdrage eller underlicensere den nævnte software, medmindre sådanne restriktioner er forbudt i henhold til gældende lovgivning, eller sådanne handlinger er godkendt af indehaverne af ophavsretten. Varemærker og tilladelser, og er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Huawei Technologies Co., Ltd. Bluetooth -ordmærke og -logoer er registrerede varemærker, som ejes af Bluetooth SIG, Inc., og al brug af disse mærker af Huawei Technologies Co., Ltd. sker under licens. Andre varemærker, produkter, tjenester og firmanavne, der er nævnt, tilhører deres respektive ejere. Bemærk Nogle af de funktioner på produktet og dets tilbehør, der er beskrevet heri, afhænger af den installerede software og kapacitet og indstillinger for lokale netværk. De kan derfor ikke altid aktiveres, eller de kan være begrænset af lokale netværksoperatører eller netværksudbydere. Beskrivelserne heri svarer derfor muligvis ikke altid præcist til det produktet eller det tilbehør, du køber.

57 Huawei Technologies Co, Ltd. forbeholder sig retten til at ændre eller modificere alle oplysninger og specifikationer, der er indeholdt i denne vejledning uden forudgående varsel og uden ansvar. Erklæring om software fra tredjepart Huawei Technologies Co., Ltd. ejer ikke de intellektuelle rettigheder til den software og de programmer fra tredjepart, der leveres sammen med dette produkt. Huawei Technologies Co., Ltd. yder derfor ingen garanti af nogen art for sådan software og sådanne programmer fra tredjepart. Huawei Technologies Co., Ltd. yder heller ingen support til kunder, som benytter denne software og disse programmer fra tredjepart, og er ej heller ansvarlig eller erstatningspligtig for funktionerne i denne software og disse programmer fra tredjemand. Tjenester for software og programmer fra tredjepart kan når som helst afbrydes eller bringes til ophør. Huawei Technologies Co., Ltd. garanterer ikke, at et indhold eller en tjeneste opretholdes under en vis periode, mens indholdet eller tjenesten er tilgængelig. Udbydere af tredjepartstjenester leverer indhold og tjenester gennem netværk eller overføringsværktøjer, som ligger uden for Huawei Technologies Co., Ltd.'s kontrol. I det omfang det er muligt i henhold til gældende lovgivning erklæres det udtrykkeligt, at Huawei Technologies Co., Ltd. ikke erstatter eller er ansvarlig for tjenester, der leveres af udbydere af tredjepartstjenester, eller afbrydelse eller ophør af tredjepartsindhold eller -tjenester. Huawei Technologies Co., Ltd. er ikke ansvarlig for lovligheden, kvaliteten eller andre aspekter af nogen form for software, der er installeret på dette produkt, eller for eventuelle uploadede eller downloadede værker fra tredjepart som f.eks. tekster, billeder, videoer eller software. Kunden bærer risikoen for alle eventuelle virkninger, herunder manglende kompatibilitet mellem softwaren og dette produkt, som er resultatet af installering af software eller upload eller download af værker fra tredjepart. Dette produkt anvender open source operativsystemet Android. Huawei Technologies Co., Ltd. har foretaget de nødvendige ændringer i systemet. Dette produkt understøtter derfor muligvis ikke alle de funktioner, der understøttes af standardoperativsystemet Android, og kan være inkompatibelt med software fra tredjepart. Huawei Technologies Co., Ltd. er ikke ansvarlig for en sådan situation.

58 GARANTIFRASKRIVELSE INDHOLDET I DENNE VEJLEDNING LEVERES "SOM DET ER OG FOREFINDES". MED UNDTAGELSE AF DET SOM KRÆVES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING YDES DER INGEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER FOR EKSEMPEL DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I HENSEENDE TIL NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET I DENNE VEJLEDNING. ANSVARSBEGRÆNSNINGER I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING OVERHOLDES KAN HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. I INTET TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIG FOR NOGEN SÆRSKILT DOKUMENTEREDE, HÆNDELIGE, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TAB AF FORTJENESTE, OMSÆTNING, INDTÆGTER, DATA, GOODWILL ELLER FORVENTEDE BESPARELSER. DET MAKSIMALE ANSVAR (DENNE BEGRÆNSNING SKAL IKKE GÆLDE ANSVARET FOR PERSONSKADER I DEN UDSTRÆKNING GÆLDENDE LOVGIVNING FORBYDER EN SÅDAN BEGRÆNSNING) FOR HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., DER KAN OPSTÅ I FORBINDELSE MED BRUG AF DET PRODUKT, DER ER BESKREVET I DETTE DOKUMENT, ER BEGRÆNSET TIL DET BELØB, SOM KUNDEN HAR BETALT FOR KØBET AF DETTE PRODUKT. Import- og eksportbestemmelser Kunder skal overholde al gældende lovgivning og bestemmelser om eksport og import og er ansvarlige for at indhente alle nødvendige tilladelser og licenser fra myndigheder med henblik på at eksportere, reeksportere eller importere produkter, der er nævnt i denne vejledning, herunder software og tekniske data deri.

59 for Android Android er et varemærke, der tilhører Google Inc. Anvendelse af dette varemærke kræver tilladelse fra Google _01

Indhold. Forord. Introduktion. Grundlæggende funktioner. Personlige indstillinger på din telefon. Opkald

Indhold. Forord. Introduktion. Grundlæggende funktioner. Personlige indstillinger på din telefon. Opkald P7 Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 5 Tænding eller slukning af telefonen 5 Låsning og oplåsning af skærmen 7 Introduktion til startskærm

Læs mere

Y550. Brugervejledning

Y550. Brugervejledning Y550 Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 4 Tænding eller slukning af telefonen 4 Låsning og oplåsning af skærmen 7 Introduktion til startskærm

Læs mere

Y330. Brugervejledning

Y330. Brugervejledning Y330 Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 4 Tænding eller slukning af telefonen 5 Introduktion til startskærm Grundlæggende handlinger 9 Statusikoner

Læs mere

G620S. Brugervejledning

G620S. Brugervejledning G620S Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 5 Tænding eller slukning af telefonen 5 Låsning og oplåsning af skærmen 7 Introduktion til startskærm

Læs mere

Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005

Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005 Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Oversigt...6 Samling...7 Sådan starter du enheden for første gang...8 Hvorfor skal jeg bruge en Google -konto?...8 Opladning

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

GT-I9100. Brugervejledning

GT-I9100. Brugervejledning GT-I900 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobile enhed fra Samsung. Denne enhed giver dig mobilkommunikation og underholdning i fremragende kvalitet baseret på Samsungs

Læs mere

Brugervejledning. Xperia M 1904/C1905

Brugervejledning. Xperia M 1904/C1905 Brugervejledning Xperia M 1904/C1905 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Android hvad og hvorfor?...6 Oversigt...6 Samling...7 Sådan tænder og slukkes enheden...9 Låsning og oplåsning af skærmen...9 Opsætningsvejledning...10

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

GT-S5690. Brugervejledning

GT-S5690. Brugervejledning GT-S5690 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobile enhed fra Samsung. Denne enhed giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs enestående

Læs mere

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com SM-T360 Brugervejledning www.samsung.com Om denne vejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

Brugervejledning. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Brugervejledning. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Brugervejledning Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Om denne brugervejledning...6 Oversigt...6 Samling...7 Sådan starter du enheden for første gang...9 Hvorfor skal jeg bruge

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation af høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Brugervejledning. Xperia T3 D5102/D5103/D5106

Brugervejledning. Xperia T3 D5102/D5103/D5106 Brugervejledning Xperia T3 D5102/D5103/D5106 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Om denne brugervejledning...6 Oversigt...6 Samling...7 Start af enheden for første gang...9 Hvorfor skal jeg bruge en Google

Læs mere

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a Brugervejledning Xperia J ST26i/ST26a Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger...6 Android hvad og hvorfor?...7 Programmer...7 Introduktion...8 Samling...8 Sådan tænder og slukker du telefonen...10 Installationsvejledning...11

Læs mere

Brugervejledning Xperia M dual C2004/C2005

Brugervejledning Xperia M dual C2004/C2005 Brugervejledning Xperia M dual C2004/C2005 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Android hvad og hvorfor?...6 Oversigt...6 Samling...7 Sådan tænder og slukkes enheden...9 Låsning og oplåsning af skærmen...9

Læs mere

Din HTC Desire. Brugervejledning

Din HTC Desire. Brugervejledning Din HTC Desire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det vigtigt, at du ikke fjerne batteriet.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Lumia 800

Brugervejledning til Nokia Lumia 800 Brugervejledning til Nokia Lumia 800 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

SM-G920F. Brugervejledning

SM-G920F. Brugervejledning SM-G920F Brugervejledning Danish. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Indhold Grundlæggende brug 4 Læs dette først 5 Pakkens indhold 6 Enhedens udseende 8 SIM- eller USIM-kort 10 Batteri 15 Tænde og slukke

Læs mere

SM-G925F. Brugervejledning

SM-G925F. Brugervejledning SM-G925F Brugervejledning Danish. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Indhold Grundlæggende brug 4 Læs dette først 5 Pakkens indhold 6 Enhedens udseende 8 SIM- eller USIM-kort 10 Batteri 15 Tænde og slukke

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Lumia 610

Brugervejledning til Nokia Lumia 610 Brugervejledning til Nokia Lumia 610 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

HTC Desire C Brugervejledning

HTC Desire C Brugervejledning HTC Desire C Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC Desire C 8 Bagdæksel 9 Fjernelse af batteriet 10 SIM-kort 11 Hukommelseskort 12 Oplade batteriet 13 Tænde/slukke 13 Konfiguration af HTC Desire

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 6 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning. Xperia V. LT25i

Brugervejledning. Xperia V. LT25i Brugervejledning Xperia V LT25i Indholdsfortegnelse Xperia V Brugervejledning...6 Introduktion...7 Om denne brugervejledning...7 Android hvad og hvorfor?...7 Telefonoversigt...7 Samling...8 Sådan tænder

Læs mere

SM-N9005. Brugervejledning. www.samsung.com

SM-N9005. Brugervejledning. www.samsung.com SM-N9005 Brugervejledning www.samsung.com Om denne vejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

X10. Udvidet brugervejledning

X10. Udvidet brugervejledning X10 Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7 Sådan tænder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 300

Brugervejledning til Nokia 300 Brugervejledning til Nokia 300 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere