Din brugermanual NOKIA PT-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual NOKIA PT-2 http://da.yourpdfguides.com/dref/828586"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: rettigheder forbeholdes. og Nokia Connecting People er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler. CLASS 1 LED PRODUCT EN /A2: udgave Sikkerhed Følg nedenstående retningslinjer. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Brugervejledningen indeholder flere oplysninger. Tænd aldrig kameraet, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af kameraet kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST Installer ikke kameraet i en bil. Brug aldrig kameraet under kørsel, og brug aldrig din mobiltelefon til at styre eller konfigurere kameraet under kørsel. Hold ind til siden først. FORSTYRRELSER Ved alle trådløse enheder kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene. SLUK KAMERAET PÅ HOSPITALER Respekter alle forskrifter og regler. Sluk kameraet i nærheden af medicinsk udstyr. SLUK KAMERAET I FLYVEMASKINER Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly. SLUK KAMERAET PÅ TANKSTATIONER Anvend ikke kameraet på tankstationer. Anvend ikke kameraet i nærheden af brændstof og kemikalier. SLUK KAMERAET VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Anvend ikke kameraet ved sprængningsområder. Respekter restriktioner, og følg eventuelle forskrifter eller regler. BRUG KAMERAET MED OMTANKE Anvend kun kameraet i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen. SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK Udstyret bør installeres og repareres af fagfolk. PRODUKTUDVIDELSER OG BATTERIER Anvend kun produktudvidelser og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. SIKKERHEDSKOPIER Husk altid at fremstille sikkerhedskopier af alle vigtige data. TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. VANDTÆTHED Kameraet er ikke vandtæt. Sørg derfor for, at udstyret altid holdes tørt. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Indhold Introduktion... 7 Opsætning af kameraet..11 Kontrol af SIM-kortenes funktioner Konfigurering af kameraet PC Suite eller SMS-kommandoer?..

3 Ibrugtagelse af kameraet vha. PC Suite Konfigurering af indstillingerne med PC Suite Hovedside Siden Indstillinger Siden Brugere.. 23 Siden Overvågning Sikkerhedsindstillinger

4 . 25 Gemme indstillingerne i PC Suite Ibrugtagelse af kameraet vha. SMS-kommandoer Brug af kameraet..31 Billedoptagelse Brug af bevægelsesdetektering Brug af tidsstyret fotografering Brug af termometeret...

5 34 Brug af lydforbindelsen 35 Tilføjelse eller fjernelse af brugere 36 Liste over SMS-kommandoer..39 Lysdioder Vedligeholdelse Vigtige oplysninger om sikkerhed Tekniske specifikationer. 54 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Introduktion Introduktion Tak, fordi du købte Nokia Observation Camera. Nokia Observation Camera er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design, og som skal behandles med varsomhed. Temperaturen i Nokia Observation Cameras driftsomgivelser må ligge fra -10 til +50 graders Celsius. Nokia Observation Camera er kun beregnet til indendørs brug. Hvis du vælger at bruge kameraet udendørs, skal driftsomgivelserne svare til de indendørs driftsomgivelser, og kameraet skal altid beskyttes mod f.eks. fugt, direkte sollys, støv, snavs og kondensvand. Nokia Observation Camera er en ekstern enhed til fotografering med bevægelsesdetektor, termometer og mikrofon. Du kan tage billeder med kameraet og sende dem til en mobiltelefon med farveskærm, som kan anvende MMS-teknologien, eller til en -

6 adresse. Du kan styre og konfigurere kameraet vha. SMS-beskeder, og softwaren til PC Suite til Nokia Observation Camera giver dig mulighed for at benytte mere avancerede funktioner. Bemærk! I henhold til nationale love og forskrifter kan der være restriktioner for optagelse af billeder og efterfølgende behandling og brug af billeddata. Anvend ikke denne funktion ulovligt. Krænk ikke privatlivets fred eller andre menneskers rettigheder, og sørg for at overholde alle love og regler vedrørende f.eks. databeskyttelse, privatlivets fred og offentlig omtale. Bemærk! De billeder og beskeder, du sender fra kameraet, debiteres til abonnementet på det SIM-kort, der sidder i kameraet. Nokia Observation Camera kan bruges på GSM 900/1800-netværk. For at kunne bruge Nokia Observation Camera har du brug for følgende: en mobiltelefon, der kan anvende GPRSteknologien, og som har et SIM-kort og MMS-tjeneste 7 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Introduktion en mobiltelefon med farveskærm, der kan anvende MMS- og SMS-teknologien GSM-/GPRS-netværksdækning og MMS-tjenestedækning, hvor telefonen og kameraet skal bruges en tilgængelig adresse, hvis du vil kunne modtage billeder via . Bemærk! Kontrollér, hvor store MMS-beskeder din mobiltelefon kan modtage. Din netværksoperatør begrænser muligvis størrelsen på MMS-beskederne. Kontakt netværksoperatøren, hvis du vil have yderligere oplysninger. Du skal abonnere på netværkstjenesterne hos tjenesteudbyderen og indhente vejledning om brugen af dem hos tjenesteudbyderen, før du kan benytte dem.

7 Bemærk! Nogle netværk understøtter muligvis ikke alle sprogafhængige tegn og/eller tjenester. Bemærk! Kontakt leverandøren af SIM-kortet, f.eks. netværksoperatøren eller en tredjepartsleverandør, hvis du have oplysninger om tilgængelighed, priser og brug af SIMtjenesterne. Bemærk! MMS-funktionen kan kun benyttes, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjensteudbyderen. Kun de enheder, der har kompatible MMS-besked- eller -funktioner, kan modtage og vise MMS-beskeder. Vigtigt! MMS-objekter kan indeholde virus eller på anden måde være skadelige for din telefon eller pc. Du skal ikke åbne en vedhæftet fil, hvis du ikke ved, om afsenderen er pålidelig. Indstillingen for MMS-tjenesten er som standard aktiveret ("Tillad modtagelse af MMS-beskeder" er indstillet til "Ja"), og operatøren eller tjenesteudbyderen kan debitere dig for alle de beskeder, du modtager. 8 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Introduktion Advarsel! Brug kun ACW-6 som strømkilde og produktudvidelser, som er godkendt af producenten af denne kameramodel. Det kan være farligt at bruge andre typer, og du risikerer, at evt. godkendelser og garantier, der er gældende for kameraet, falder bort. Kontakt forhandleren, hvis du ønsker oplysninger om godkendte produktudvidelser. Når du fjerner netledningen fra evt. produktudvidelser, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Advarsel! Tænd aldrig kameraet, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af kameraet kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. Advarsel! I henhold til kravene vedrørende radiobølger i mobilt transmissionsudstyr, skal afstanden mellem kameraet og andre personer være minimum 20 cm. 9 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Opsætning af kameraet Opsætning af kameraet Nokia Observation Camera salgspakken indeholder følgende: Nokia Observation Camera Kameraholder til skrivebord/væg Monteringsskruer og værktøj til montering Serielt datakabel Strømforsyning og vægophæng Cd-rom med software til PC Suite Vejledningen Kom godt i gang Brugervejledning På frontpanelet på Nokia Observation Camera findes følgende: Infrarød lyskilde til fotografering ved svagt lys (1) Startknap til bevægelsesdetektering (2) Bevægelsesdetektor (3) Figur 1 På bagpanelet af Nokia Observation Camera findes følgende: Slids til SIM-kort (4) Forbindelsesstik (5) Eksternt antennestik (6) 11 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Opsætning af kameraet Strømstik (7) Termometer (8) Figur 2 Kontrol af SIM-kortenes funktioner Indsæt SIM-kortet til Nokia Observation Camera i din mobiltelefon, og sørg for, at PIN-kodeanmodning er deaktiveret på SIM-kortet. Bemærk! Hvis PIN-kodeanmodning er aktiveret, kan du kun konfigurere kameraindstillingerne vha. PC Suite, ikke vha. SMS-kommandoer. Bemærk! De billeder og beskeder, du sender fra kameraet, debiteres til abonnementet på det SIM-kort, der sidder i kameraet. Tip! For at kontrollere om MMS-tjenesten er aktiveret på SIM-kortet, kan du sende en MMS-besked fra mobiltelefonen til mobiltelefonen. Tag kameraets SIM-kort ud af mobiltelefonen. Indsæt mobiltelefonens SIM-kort i telefonen igen. Tip! Hvis du vil atat understregningstegnet (_) med et mellemrum og PIN-koden med din PIN-kode. For at kunne bruge kameraet skal du konfigurere kameraets hovedbruger, MMS-indstillingerne og det ønskede sprog. 15 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Ibrugtagelse af kameraet vha. PC Suite Ibrugtagelse af kameraet vha. PC Suite Du skal først installere programmet PC Suite til Nokia Observation Camera på en kompatibel pc. Bemærk! PC Suite til Nokia Observation Camera understøtter operativsystemerne Windows 98/2000/NT/XP og kræver 5 MB ledig diskplads. 1. Afslut alle Windows-programmer. Indsæt cd-rom'en i computerens cd-rom-drev. 2. Hvis cd-rom'en ikke startes automatisk, skal du gå til cd-romdrevet, f.eks. drev D, og dobbeltklikke på Setup.exe. 3. Vælg sproget for installationsprogrammet og softwaren. Det anbefales, at du installerer PC Suite på samme sprog, som operativsystemet på pc'en bruger. 4. Velkomstsiden i guiden Installation åbnes. Klik på Næste for at fortsætte. 5. Læs Nokias licensaftale. Hvis du ikke accepterer licensaftalen, skal du klikke på Nej, hvilket medfører, at du ikke kan benytte softwaren, og installationen afbrydes. Klik på Ja for at acceptere licensaftalen. 6. Skriv dit navn og firmaets navn. Klik på Næste. 7. Vælg en destinationsmappe til softwaren. Standardmappen er C:\Programmer\Nokia\Nokia Observation Camera. Hvis du vil installere softwaren på et andet drev eller i en anden mappe, skal du klikke på Gennemse. Når du har valgt den korrekte destinationsmappe, skal du klikke på Næste. 8. Markér destinationsmappen til softwaren, og klik på Næste. 9. Kontrollér indstillingerne for installationen. Hvis du accepterer dem, skal du klikke på Næste. Hvis du vil ændre indstillingerne, 17 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Ibrugtagelse af kameraet vha. PC Suite skal du klikke på Tilbage, foretage ændringerne og derefter klikke på Næste. Installationsprogrammet begynder at kopiere filerne. 10.På fuldførelsessiden får du besked, når installationen er fuldført. Indsæt cd-rom'en i computerens cd-rom-drev, og klik på Afslut. Du er muligvis nødt til at genstarte computeren. Konfigurering af indstillingerne med PC Suite Med softwaren PC Suite til Nokia Observation Camera kan du konfigurere alle de nødvendige indstillinger for kameraet. Softwarens brugergrænseflade består af fire sider: Hovedvindue, Indstillinger, Brugere og Overvågning. Du kan åbne siderne ved at klikke på ikonerne på ikonlinjen til venstre. Bemærk! Hvis du ikke har adgang til en kompatibel pc, kan du konfigurere kameraindstillingerne med din mobiltelefon vha. SMS-beskeder. Se Ibrugtagelse af kameraet vha. SMSkommandoer på side Tilslut det serielle datakabel til forbindelsesstikket i Nokia Observation Camera og til pc'ens COM-port. Du kan konfigurere den korrekte COM-port i menuen Indstillinger for COM-port under Filer.

8 Kontrollér, at den COM-port, der er konfigureret i PC Suite har samme nummer som COM-porten på pc'en. 2. Hvis du vil have adgang til PC Suite, skal du gå til Start, vælge Programmer og derefter vælge Nokia Observation Camera. 3. Når pc'en er forbundet med kameraet, bliver du bedt om at angive din sikkerhedskode. Den forudindstillede kode er Du kan ændre den forudindstillede kode under Sikkerhedsindstillinger i menuen Skift adgangskoder. Hold den nye kode hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undgå at opbevare koden sammen med kameraet. Bemærk! Det er nødvendigt at kende sikkerhedskoden for at ændre kameraindstillingerne og for at give nye brugere adgang til kamerafunktionerne. 18 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Ibrugtagelse af kameraet vha. PC Suite 4. Hvis PIN-kodeanmodning er aktiveret på SIM-kortet til kameraet, bliver du bedt om at indtaste PIN-koden til SIMkortet. 5. Klik på Ja, når du bliver spurgt, om du vil importere kameraindstillingerne til PC Suite. Bemærk! Inden du kan bruge kameraet, skal du konfigurere hovedbrugeren (se side 23), MMS-forbindelsen (se side 22) samt sproget for kameraet (se side 19). Hovedside På hovedsiden får du vist generelle oplysninger om kameraet. Du kan også kontrollere kameraets aktuelle indstillinger og gemme dem som en fil på din pc. Importér: Klik på denne knap, hvis du vil importere de aktuelle indstillinger fra kameraet til PC Suite. Skriv: Gem de aktuelle indstillinger på kameraet. Åbn: Åbn en indstillingsfil fra din pc. Gem som: Gem de aktuelle indstillinger på pc'en. Siden Indstillinger På siden Indstillinger findes der fire faner, under hvilke der findes en række indstillinger. Fanen Generelle indstillinger Kameranavn: Angiv et navn til kameraet. Navnet kan være op til 20 tegn langt, og det må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn. Sprog: Vælg sproget for SMS-kommandoer og -meddelelser. Send SMS-meddelelse, når strømmen er opbrugt: Markér dette felt, hvis der skal sendes en SMS-besked fra kameraet, når der har været strømsvigt, og strømmen er vendt tilbage. Bemærk! Denne funktion kan kun benyttes, når bevægelsesdetektering er aktiveret. 19 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Ibrugtagelse af kameraet vha. PC Suite Bemærk! De beskeder, du sender fra kameraet, debiteres til abonnementet på det SIM-kort, der sidder i kameraet. Opløsning: Angiv, om du vil modtage billeder i høj (640 x 480 pixel), normal (320 x 240 pixel) eller kompakt (160 x 120 pixel) opløsning. Billedkvalitet : Angiv, om billederne skal vises i høj, normal eller reduceret kvalitet. Kameraposition: Hvis kameraet er opretstående, skal du vælge Normal. Hvis kameraet peger nedad, f. eks. hvis det er placeret i et loft, skal du vælge På hovedet. Med denne indstilling kan du sikre dig, at de billeder, som kameraet tager, ikke vender på hovedet, når de sendes. Når du har foretaget de nødvendige ændringer, skal du klikke på Anvend for at anvende de nye indstillinger. Hvis du vil bruge de forudindstillede fabriksindstillinger til alle kameraindstillingerne, skal du klikke på knappen Gendan. Fanen Automatisk fotografering Bevægelsesdetektering: Markér dette felt, hvis kameraet skal sende billeder til dig, når det detekterer bevægelse inden for dækningsområdet. Yderligere oplysninger finder du under Brug af bevægelsesdetektering på side 32. Send SMS-besked ved detektering af bevægelse: Markér dette felt, hvis kameraet skal sende en meddelelse til dig, når det detekterer en bevægelse. Send SMS-besked efter sidste detektering: Markér dette felt, hvis kameraet skal sende en SMS-besked til dig, når det har sendt alle bevægelsesdetekteringsbilleder (se nedenfor), og bevægelsesdetekteringen er afsluttet. Forsinkelse for billedafsendelse efter detektering: Angiv, hvor lang tid der skal gå, før kameraet sender en billedbesked, når der er detekteret bevægelse. Antal detekteringer: Angiv, hvor mange billedbeskeder med bevægelsesdetektering (0-10) kameraet skal sende til dig, før bevægelsesdetektering deaktiveres. Hvis du angiver antallet af 20 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Ibrugtagelse af kameraet vha. PC Suite billedbeskeder til at være 0, er bevægelsesdetektering aktiveret, indtil du deaktiverer funktionen. Bemærk! En billedbesked med bevægelsesdetektering kan indeholde adskillige billeder taget med 0,5 sekunds interval. Se nedenfor. Antal billeder pr. detekteret bevægelse: Angiv, hvor mange billeder (1-3) kameraet skal sende i hver billedbesked med bevægelsesdetektering. Bemærk! Hvis billedopløsningen indstilles til Høj under fanen Generelle indstillinger, kan du kun modtage ét billede med bevægelsesdetektering pr. besked. Hvis opløsningen indstilles til Normal, kan du modtage to billeder. Hvis opløsningen indstilles til Kompakt, kan du modtage tre billeder. Tidsstyret fotografering: Markér dette felt, hvis kameraet skal sende billeder med bestemte intervaller. Interval for billedafsendelse: Angiv et interval for afsendelse af tidsstyrede fotograferinger. Antal billeder, der skal sendes: Angiv, hvor mange billeder (0-10), der skal tages vha. tidsstyret fotografering, før funktionen deaktiveres. Hvis du angiver antallet af billeder til at være 0, er tidsstyring aktiveret, indtil du deaktiverer funktionen. Når du har foretaget de nødvendige ændringer, skal du klikke på Anvend for at anvende de nye indstillinger. Fanen Termometer Bemærk! Skru op for termometeret inden brug. Brug ikke magt. Se Figur 2 på side 12. Skala: Vælg Celsius eller Fahrenheit som temperaturskala. Aflæs temperatur: Klik på denne knap for at kontrollere den aktuelle temperatur i kameraets omgivelser. Temperaturgrænser: Angiv minimum- og maksimumtemperatur. Derefter kan du indstille kameraet til at sende dig en meddelelse, når en grænse er nået. Se nedenfor. 21 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Ibrugtagelse af kameraet vha. PC Suite Send SMS-besked, når grænsen nås for: Du kan indstille kameraet til at sende dig en SMS-meddelelse, når minimum- eller maksimumtemperaturen er nået. Bemærk! Når kameraet har sendt dig en meddelelse om den aktuelle temperatur, skal du indstille temperaturgrænserne igen, hvis du fortsat vil benytte denne funktion. Medtag temperaturværdier i billeder: Markér dette felt, hvis kameraet skal tilføje den aktuelle temperatur til alle billedbeskeder.

9 Når du har foretaget de nødvendige ændringer, skal du klikke på Anvend for at anvende de nye indstillinger. Fanen Forbindelse Tip! Hvis du vil hente de nødvendige forbindelsesindstillinger via en OTA-besked (Over The Air), skal du kontakte Nokia Careline eller din tjenesteudbyder, eller gå til Du kan også klikke på Hent nederst på fanen, angive nummeret på din operatørs MMSindstillingstjeneste, skrive beskeden med konfigurationsanmodningen og derefter klikke på Send. Tip! MMS-indstillingerne for Nokia Observation Camera er de samme som i telefonen Nokia Navn på GPRS-adgangspunkt: Skriv navnet på GPRSadgangspunktet. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger. Adresse på startside: Angiv URL-adressen på MMS-beskedcentralen. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger. Brugernavn: Angiv dit brugernavn for forbindelsen. Brugernavnet fås hos tjenesteudbyderen. Adgangskode: Angiv din adgangskode til forbindelsen. Adgangskoden fås hos tjenesteudbyderen. Gateway-IP-adresse: Angiv IP-adressen for WAPgatewayen. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger. SMSC-nummer: Angiv nummeret på SMS-beskedcentralen. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger. 22 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Ibrugtagelse af kameraet vha. PC Suite Adgangskodeanmodning: Markér dette felt, hvis kameraet skal bede om din adgangskode, når der skal oprettes forbindelse. Tjenesteudbyderen vil muligvis kræve, at denne funktion benyttes. Forbindelsessikkerhed: Markér dette felt, hvis du vil benytte en sikker forbindelse. Tjenesteudbyderen vil muligvis kræve, at denne funktion benyttes. Godkendelse: Angiv, om du vil benytte normal eller sikker godkendelse. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger. Sessionstilstand: Angiv, om du vil benytte permanente eller midlertidige sessioner, når du bruger GPRS. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger. Når du har foretaget de nødvendige ændringer, skal du klikke på Anvend for at anvende de nye indstillinger. Siden Brugere Nokia Observation Camera kan bruges af op til 20 brugere. Én bruger er hovedbruger, som har tilladelse til at konfigurere kameraindstillingerne. Kameraet godkender brugerne ud fra deres mobiltelefonnumre. Anmodninger fra telefonnumre, som kameraet ikke kender, ignoreres. Bemærk! De billeder og SMSmeddelelser, du sender fra kameraet, debiteres til abonnementet på det SIM-kort, der sidder i kameraet. Navn: Angiv navnet for brugeren. Navnet kan være op til 20 tegn langt, og det må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn. Hovedbruger: Markér dette felt, hvis denne bruger skal være hovedbruger. Bemærk! Der kan kun være én hovedbruger ad gangen. Hovedbrugeren er den eneste, som har tilladelse til at konfigurere kameraet vha. SMS-beskeder. Andre brugere kan kun tage billeder med SMS og bruge lydforbindelsen. Se Ibrugtagelse af kameraet vha. SMS-kommandoer på side Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Ibrugtagelse af kameraet vha. PC Suite Telefonnummer: Brugerens telefonnummer. -adresse: Brugerens -adresse. rights reserved. Ibrugtagelse af kameraet vha. Vælg denne funktion for at få vist et billede, der opdateres løbende fra kameraet. Øjebliksbillede: Vælg denne funktion for at få vist stillbilleder fra kameraet. Operatør: Her får du vist navnet på netværksoperatøren. Signalstyrke: Her får du vist signalstyrken for netværksforbindelsen. Sikkerhedsindstillinger Hvis du vil angive sikkerhedsindstillingerne for Nokia Observation Camera, skal du åbne menuen Sikkerhedsindstillinger fra menulinjen. Indstillinger for PIN-kode: Hvis du indstiller PIN-kodetilstanden til at være Til, bliver du bedt om at indtaste din PIN-kode i PC Suite, første gang du tænder kameraet. PIN-koden gemmes derefter i kameraets hukommelse, og PIN-koden indlæses fremover 25 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Ibrugtagelse af kameraet vha. PC Suite automatisk, når kameraet tændes. Hvis du indstiller PINkodetilstanden til at være Fra, bliver du ikke bedt om PINkoden. Skift adgangskoder: Angiv, om PIN-koden, PIN2-koden eller Sikkerhedskoden skal ændres. Indtast den gamle kode. Indtast derefter den nye kode, og bekræft den nye kode. Indtast sikkerhedskode: Indtast kameraets sikkerhedskode. Den forudindstillede kode er Du kan ændre den forudindstillede kode under Sikkerhedsindstillinger i menuen Skift adgangskoder. Hold den nye kode hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undgå at opbevare koden sammen med kameraet. Gemme indstillingerne i PC Suite Du kan gemme kameraindstillingerne i en *.noc-fil. Åbn menuen Filer, og vælg Gem eller Gem som. Vælg, hvor filen skal placeres, og indtast et navn for filen. Klik på Gem. Når du vil bruge de gemte indstillinger, skal du åbne menuen Filer og vælge Åbn indstillingsfil. Markér filen, og klik på Åbn. 26 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Ibrugtagelse af kameraet vha. SMS-kommandoer Ibrugtagelse af kameraet vha. SMS-kommandoer Du kan konfigurere kameraets indstillinger vha. SMS-kommandoer eller det PC Suite-program, der findes på cd-rom'en. Bemærk! Hvis du bruger SMS-kommandoer, kan funktionerne til bevægelsesdetektering og tidsstyret fotografering kun anvendes af én bruger (hovedbrugeren). Hvis du bruger PC Suite, kan funktionerne anvendes af op til 20 brugere. Bemærk! Hovedbrugeren er den eneste, som har tilladelse til at konfigurere kameraet vha. SMS-kommandoer. Se, hvordan du definerer hovedbrugeren, nedenfor. Bemærk! Hvis du vil konfigurere indstillingerne for Nokia Observation Camera med SMS-beskeder, skal du deaktivere PIN-kodeanmodning på SIMkortet, inden du indsætter det i kameraet. Hvis PIN-kodeanmodning er aktiveret, kan du kun konfigurere kameraindstillingerne vha. PC Suite. Hvis du vil aktivere PIN-kodeanmodningen, når du har konfigureret kameraet, skal du sende følgende SMS-besked til kameraet: 22_PIN-kode_Til. Erstat understregningstegnet (_) med et mellemrum og PIN-koden med din PIN-kode. Bemærk! Hvis din telefon er indstillet til at skjule din identitet for modtagerne af dine opkald, kan du ikke ringe eller sende SMS-kommandoer til kameraet. Kameraet skal kunne bekræfte dit nummer, inden dit opkald eller din kommando kan accepteres.

10 For at kunne bruge kameraet skal du konfigurere kameraets hovedbruger, MMS-indstillingerne og det ønskede sprog: 1. Angiv hovedbrugeren ved at sende følgende SMS-kommando til kameraet: 27 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Ibrugtagelse af kameraet vha. SMS-kommandoer Bemærk! Mellemrummene mellem elementerne i kommandoen er markeret med en understregning (_). 8_sikkerhedskode_dit navn_dit mobiltelefonnummer_din -adresse Standardsikkerhedskoden er F.eks.: Jane Bemærk! Angivelse af -adresse er ikke obligatorisk. Hvis du angiver din -adresse, kan du sende billeder, der er taget med kameraet, til den. Vent, indtil du modtager en bekræftelsesmeddelelse fra kameraet. Forsinkelsen mellem afsendelsen af SMS-beskeden og modtagelsen af bekræftelsen afhænger af mængden af trafik på GSM-netværket. 2. Hent MMS-indstillingerne: Gå til og send MMSindstillingerne til din mobiltelefon via en OTA-besked (Over The Air), eller Kontakt Club Nokia, Nokia Careline eller din tjenesteudbyder for at få tilsendt MMS-indstillingerne til mobiltelefonen via en OTA-besked. Tip! MMSindstillingerne for Nokia Observation Camera er de samme som i telefonen Nokia Angiv sproget for kameraet. Standardsproget er engelsk. Hvis du vil ændre sproget, skal du sende følgende kommando til kameraet: Bemærk! Mellemrummene mellem elementerne i SMSbeskeden er markeret med en understregning (_). 21_sikkerhedskode_nummer på sprog 28 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Ibrugtagelse af kameraet vha. SMS-kommandoer Vælg nummeret på dit sprog på listen: dansk 1, hollandsk 2, engelsk 3, finsk 4, fransk 5, tysk 6, italiensk 7, norsk 8, polsk 9, portugisisk 10, spansk 11, svensk 12, forenklet kinesisk 13, traditionelt kinesisk (Hongkong) 14, traditionelt kinesisk (Taiwan) 15, tjekkisk 16, canadisk fransk 17, græsk 18, ungarsk 19, brasiliansk portugisisk 20, russisk 21, latinamerikansk spansk 22, thai 23. F.eks.: Bemærk! Hvis du ændrer sproget, accepterer kameraet kun kommandoer på det pågældende sprog. Nokia Observation Camera er nu klar til brug. 29 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Brug af kameraet Brug af kameraet Når du har foretaget alle de nødvendige indstillinger i Nokia Observation Camera, kan du placere kameraet, hvor det skal bruges, og lade det op ved at tilslutte det til en stikkontakt. Billedoptagelse Hvis du vil tage et billede og sende det til din mobiltelefon, skal du sende følgende SMS-kommando til Nokia Observation Camera: 1 Hvis du vil tage et billede og sende det til en anden mobiltelefon, skal du sende følgende SMS-kommando: 1 telefonnummer Erstat telefonnummer med nummeret på den ønskede mobiltelefon. F.eks.: Hvis du vil tage et billede og sende det til en -adresse, skal du sende følgende SMS-kommando: 1 adresse Erstat -adresse med den ønskede -adresse. F. eks.: 1 31 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Brug af kameraet Tip! Hvis du vil tilføje en besked til billedet, skal du skrive beskeden i citationstegn efter SMS-kommandoen. F.eks.: 1 "Her ser du min nye bil!". Bemærk! I henhold til nationale love og forskrifter kan der være restriktioner for optagelse af billeder og efterfølgende behandling og brug af billeddata. Anvend ikke denne funktion ulovligt. Krænk ikke privatlivets fred eller andre menneskers rettigheder, og sørg for at overholde alle love og regler vedrørende f.eks. databeskyttelse, privatlivets fred og offentlig omtale. Brug af bevægelsesdetektering Hvis du vil aktivere bevægelsesdetektering, skal du trykke på knappen til bevægelsesdetektering på kameraet (se Figur 1 på side 11). Bemærk! Du har 60 sekunder til at forlade lokalet, inden bevægelsesdetekteringen aktiveres. Du kan også aktivere bevægelsesdetektering ved at sende følgende SMS-kommando: 2 Til antal billedbeskeder Erstat antal billedbeskeder med det antal billedbeskeder med bevægelsesdetektering (0-10), som kameraet skal sende til dig. F.eks.: 2 Til 5 Du kan også konfigurere denne indstilling vha. PC Suite. Bemærk! Hvis du angiver antallet af billedbeskeder til at være 0, er bevægelsesdetektering aktiveret, indtil du deaktiverer funktionen. 32 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Brug af kameraet Når bevægelsesdetektering er aktiveret, lyser kameraets lysdiode 1 rødt. Se Lysdioder på side 46. Når kameraet detekterer bevægelse inden for dækningsområdet, tager det billeder og sender det antal billedbeskeder, som du har angivet under indstillingerne, til din mobiltelefon eller -adresse. Derefter deaktiveres bevægelsesdetektering. Hvis du vil aktivere bevægelsesdetektering igen, skal du sende følgende SMS-kommando: 2 Til antal billedbeskeder Bemærk! Bevægelsesdetektering fungerer ikke, hvis der er hindringer, som f.eks. vinduer eller vægge mellem kameraet og objektet. Bemærk! Størrelsen på billedbeskederne og eventuelle netværksrelaterede problemer kan have indflydelse på, hvornår billedbeskederne modtages. Hvis kameraet har detekteret bevægelse, og du ikke vil have, at det sender beskeder om bevægelsesdetektering til nogen, har du 15 sekunder til at deaktivere bevægelsesdetektering ved at trykke på knappen til bevægelsesdetektering på kameraet. Du kan ændre forsinkelsen på 15 sekunder under fanen Automatisk fotografering, se side 20. Hvis du trykker på knappen til bevægelsesdetektering, når kameraet er ved at sende et billede, sender kameraet billedet først og deaktiverer derefter bevægelsesdetektering. Hvis du vil deaktivere bevægelsesdetektering, skal du sende følgende SMS-kommando: 2 fra Brug af tidsstyret fotografering Hvis du vil indstille kameraet til at tage billeder med bestemte intervaller, skal du sende følgende SMSkommando til Nokia Observation Camera: 4 Til tt:mm antal Erstat tt:mm med det ønskede interval, f.eks. 00:10, hvis intervallet skal være 10 minutter eller 01:00, hvis intervallet skal være en time. 33 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Brug af kameraet Erstat antal med det maksimale antal tidsstyrede fotograferinger, du vil modtage (0-10). F.eks.: 4 Til 00:30 7 Bemærk! Hvis du angiver antallet af billeder til at være 0, er tidsstyret fotografering aktiveret, indtil du deaktiverer funktionen.

11 Bemærk! Hvis du aktiverer tidsstyret fotografering vha. SMS, sendes billederne kun til hovedbrugeren. Du kan også aktivere tidsstyret fotografering vha. PC Suite. Med PC Suite kan du også definere, hvor mange tidsstyrede fotograferinger, du vil modtage, før funktionen tidsstyret fotografering deaktiveres. Se Fanen Automatisk fotografering på side 20. Når du har aktiveret tidsstyret fotografering, sender kameraet den første billedbesked, når det første interval er gået. Bemærk! Størrelsen på billedbeskederne og eventuelle netværksrelaterede problemer kan have indflydelse på, hvornår billedbeskederne modtages. Brug af termometeret Bemærk! Skru op for termometeret inden brug. Brug ikke magt. Se Figur 2 på side 12. Hvis du vil kontrollere den aktuelle temperatur, hvor kameraet er placeret, skal du sende følgende SMS-kommando: 3 Hvis kameraet skal sende en meddelelse via SMS, når maksimumeller minimumtemperaturen er nået, hvor kameraet er placeret, skal du sende følgende SMS-kommando: 34 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Brug af kameraet 15 Til minimumværdi maksimumværdi Erstat minimumværdi og maksimumværdi med de ønskede værdier. F.eks. : 15 Til 4 25 Bemærk! Når kameraet har sendt dig en meddelelse om den aktuelle temperatur, skal du indstille temperaturgrænserne igen, hvis du fortsat vil benytte denne funktion. Se Fanen Termometer på side 21, hvis kameraet skal medtage temperaturen i billedbeskederne. Brug af lydforbindelsen Hvis du ringer op til Nokia Observation Camera, kan du høre stemmerne fra de personer, der er til stede, hvor kameraet er placeret. Under opkaldet deaktiveres bevægelsesdetektering, og SMS-kommandoerne sættes i venteposition og udføres efter opkaldet. Bemærk! Kameraet kan ikke besvare telefonopkald, når det er ved at sende billeder. Bemærk! Hvis din telefon er indstillet til at skjule din identitet for modtagerne af dine opkald, kan du ikke ringe til kameraet. Kameraet skal kunne bekræfte dit nummer, inden dit kan opkald accepteres. Bemærk! Sørg for at overholde alle love og regler vedrørende aflytning. Anvend ikke denne funktion ulovligt. 35 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Brug af kameraet Tilføjelse eller fjernelse af brugere Hvis du vil tilføje en ny bruger af kameraet og give vedkommende tilladelse til at tage billeder og/eller bruge lydforbindelsen, skal du sende følgende SMS-kommando: 5 sikkerhedskode brugernavn brugerens telefonnummer Til/Fra Til/Fra F.eks.: Jane Til Fra Hvis du vil fjerne en bruger, skal du sende følgende SMSkommando: Bemærk! En bruger kan fjernes på grundlag af brugernavnet eller telefonnummeret 6 sikkerhedskode brugernavn/brugerens telefonnummer F.eks.: Jane Hvis du vil vælge en anden hovedbruger, skal du sende oplysningerne om den nye hovedbruger med følgende SMSkommando: Bemærk! Angivelse af -adresse er ikke obligatorisk. 8 sikkerhedskode brugernavn telefonnummer -adresse 36 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Brug af kameraet F.eks. : Jane Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Liste over SMS-kommandoer Liste over SMSkommandoer Sørg for at følge nedenstående retningslinjer, når du konfigurerer kameraet ved hjælp af SMSkommandoer: Kommandoen og værdien skal være adskilt af et mellemrum. Bemærk! Mellemrummet er markeret med en understregning (_) i tabellerne nedenfor. Hvis du sender flere kommandoer i en besked, skal kommandoerne adskilles af et komma. Hvis du vil kontrollere værdien for en indstilling, skal du sende følgende besked: Kommandonummer, mellemrum, spørgsmålstegn. F. eks.: 46? Følgende parametre kan anvendes, når du vil aktivere en indstilling: til, 1 eller +. Følgende parametre kan anvendes, når du vil deaktivere en indstilling: fra, 0 eller -. Standardværdierne for indstillingerne er markeret med fed i tabellerne. Når du sender en kommando til kameraet, svarer kameraet med en bekræftelsesmeddelelse. 39 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Liste over SMS-kommandoer Generelle kommandoer Opgave SMSkommando 21_sikkerhedskode _nummer på Angiv sproget for SMSkommandoer og -meddelelser. sprog Talkoderne for sprog er som følger: dansk 1, hollandsk 2, engelsk 3, finsk 4, fransk 5, tysk 6, italiensk 7, norsk 8, polsk 9, portugisisk 10, spansk 11, svensk 12, forenklet kinesisk 13, traditionelt kinesisk (Hongkong) 14, traditionelt kinesisk (Taiwan) 15, tjekkisk 16, canadisk fransk 17, græsk 18, ungarsk 19, brasiliansk portugisisk 20, russisk 21, latinamerikansk spansk 22, thai 23 Bemærk! Hvis du ændrer sproget, accepterer kameraet kun SMS-beskeder på det pågældende sprog. Angiv et navn til kameraet 25_kameranavn Tag et billede, og send det til din 1 mobiltelefon eller billede Tag et billede, og send det til en 1_telefonnummer/ -adresse anden telefon eller adresse eller billede_telefonnummer/ -adresse Kontrollér de aktuelle indstillinger Angiv kameraets position: normal (1), på hovedet (2) 77 19_antal 40 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Liste over SMS-kommandoer Opgave SMS-kommando Indstil billedopløsningen til høj 11_antal (1), normal (2) eller kompakt (3) Indstil SMS-meddelelser ved strømsvigt til at være Til eller Fra Bemærk! Der kan kun sendes meddelelser, når bevægelsesdetektering er aktiveret. 18_Til/Fra Indstil bekræftelsesmeddelelser 26_Til/Fra fra kameraet til at være Til eller Fra Bed om at få IMEI-koden og 92 software- og hardwareversioner af kameraet Gendan fabriksindstillingerne 99_sikkerhedskode Kommandoer til automatisk fotografering Opgave SMS-kommando Aktivér bevægelsesdetektering, 2_Til_antal beskeder og angiv, hvor mange eller billedbeskeder (0-10) kameraet detektering_til_antal beskeder skal sende, når det har detekteret bevægelse. Hvis du angiver antallet af billedbeskeder til at være 0, er bevægelsesdetektering aktiveret, indtil du deaktiverer funktionen Deaktivér bevægelsesdetektering 2_Fra eller detektering_fra 41 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Liste over SMS-kommandoer Opgave Angiv, hvor mange billeder (1-3), der tillades i en billedbesked om bevægelsesdetektering Angiv meddelelse om bevægelsesdetektering til at være Til eller Fra SMS-kommando 12_antal 16_Til/Fra Indstil SMS-meddelelser ved 17_Til/Fra fuldført bevægelsesdetektering til at være Til eller Fra Aktivér tidsstyret fotografering, 4_Til_tt:mm_antal angiv intervallet mellem og det eller maksimale antal af tidsstyrede tidsstyret_til_tt:mm_antal fotograferinger (0-10).

12 Hvis du angiver antallet af billeder til at være 0, er tidsstyring aktiveret, indtil du deaktiverer funktionen Deaktivér tidsstyret fotografering 4_Fra eller tidsstyret_fra Termometerkommandoer Opgave SMS-kommando Vælg Celsius (1) eller Fahrenheit 14_antal (2) som temperaturskala Anmod om den aktuelle temperatur 3 eller temp Aktivér temperaturalarmen, og 15_Til_min.værdi_maks.værdi indstil temperaturgrænserne Deaktivér temperaturalarmen 15_Fra 42 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Liste over SMS-kommandoer Opgave Indstil afsendelsen af aktuel temperatur sammen med billeder til at være Til eller Fra SMS-kommando 13_Til/Fra Forbindelseskommandoer Opgave SMS-kommando Anmod tjenesteudbyderen om 91_tjenestenummer_ OTA-konfigurationer (over-thetjenesteudbyderafhængig tekst air) Angiv navnet på GPRSadgangspunktet Angiv adressen på MMScentralens startside Angiv brugernavnet for forbindelsen Angiv adgangskoden for forbindelsen 31_navn på adgangspunkt 32_URL-adresse 41_brugernavn 42_adgangskode Indstil adgangskodeanmodning 43_Til/Fra til at være Til eller Fra Angiv gateway-ip-adressen Angiv nummeret på SMSbeskedcentralen 33_IP-adresse 27_antal Vælg normal (1) eller sikker (2) 44_antal godkendelse for forbindelsen Indstil forbindelsessikkerhed til 45_Til/Fra at være Til eller Fra Vælg permanent (1) eller midlertidig (2) sessionstilstand 46_antal 43 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Liste over SMS-kommandoer Brugerkommandoer Opgave SMS-kommando Angiv hovedbrugeren. Angivelse 8_sikkerhedskode_brugernavn_ af -adresse er ikke telefonnummer_ -adresse obligatorisk eller hovedbruger_sikkerhedskode_ brugernavn_telefonnummer_ -adresse Angiv hovedbrugerens 9_sikkerhedskode_nummer standardadresse for billeder: eller mobiltelefon (1) eller (2) adresse_sikkerhedskode_ nummer Tilføj en ny bruger, og tillad vedkommende at tage billeder og/eller bruge lydforbindelsen 5_sikkerhedskode_brugernavn_ brugerens telefonnummer_til_ Til eller tilføj_sikkerhedskode_ brugernavn_brugerens telefonnummer_til_til 6_sikkerhedskode_brugernavn/ telefonnummer eller fjern_sikkerhedskode_ brugernavn/telefonnummer 6_sikkerhedskode_ brugernavn 1/telefonnummer 1_ brugernavn 2/telefonnummer 2 eller fjern_sikkerhedskode_ brugernavn 1/telefonnummer 1_ brugernavn 2/telefonnummer 2 Fjern en bruger. En bruger kan fjernes på grundlag af brugernavnet eller telefonnummeret Fjern flere brugere Kontrollér den aktuelle liste over 7_sikkerhedskode brugere 44 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Liste over SMS-kommandoer Opgave SMS-kommando 88_sikkerhedskode_Til Indstil godkendelse af billedanmodning til at være Til. Kameraet godkender brugerne ud fra deres mobiltelefonnumre. Anmodninger fra telefonnumre, som kameraet ikke kender, ignoreres 88_sikkerhedskode_Fra Indstil godkendelse af billedanmodning til at være fra. Alle, som kender kameraets telefonnummer, kan tage billeder med kameraet Sikkerhedskommandoer Opgave Aktivér eller deaktivér PINkodeanmodning Skift PIN-kode Skift sikkerhedskode SMS-kommando 22_PIN-kode_Til/Fra 23_gammel PIN-kode_ ny kode_ny kode 24_gammel kode_ny kode_ ny kode 45 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Lysdioder Lysdioder Nokia Observation Camera har tre lysdioder, der f.eks. indikerer netværksstatus. Se figur 6. Figur 6 Lysdioder opstart Lysdiode 1 Grøn Blinker rødt og grønt Lysdiode 2 Blinker rødt og grønt Lysdiode 3 Grøn Blinker rødt og grønt Beskrivelse Kameraet er i normal drift Der er ikke noget SIMkort i kameraet, eller SIM-kortet er ikke indsat korrekt Kameraet opretter forbindelse til et GSM-netværk Indtast PIN-koden i PC Suite Indtast PUK-koden i PC Suite Fejl. Kontakt kundeservice Afsøger grønt Blinker rødt Afsøger grønt Blinker rødt Blinker rødt Blinker rødt Afsøger grønt Blinker rødt Blinker rødt 46 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Lysdioder Lysdioder signalstyrke Lysdiode 1 Blinker rødt Grøn Grøn Grøn Grøn Grøn Lysdiode 2 Lysdiode 3 Signalstyrke Ingen forbindelse Ingen forbindelse Signalstyrken for netværket er svag Signalstyrken for netværket er svag Signalstyrken for netværket er moderat Blinker grønt - Blinker grønt Grøn Grøn Grøn - Blinker grønt Signalstyrken for netværket er moderat Grøn Signalstyrken for netværket er kraftig Lysdioder drift Lysdiode 1 Lysdiode 2 Lysdiode 3 Grøn Beskrivelse Kameraet har oprettet forbindelse til et GSMnetværk Bevægelsesdetektering er aktiveret Grøn/rød Rød Grøn Grøn Rød - Blinker grønt Mikrofonen er aktiv Grøn Blinker rødt/ Billedafsendelse er i grønt gang Blinker rødt/ Kameraet behandler grønt kommandoen. Hvis dette tager meget lang tid, skal du slukke kameraet og genstarte det. 47 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Vedligeholdelse Vedligeholdelse Nokia Observation Camera er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design, og skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående anbefalinger for ikke at krænke de generelle garantibetingelser og for at få glæde af produktet i mange år fremover. Opbevar kameraet, alle dele og alt tilbehør utilgængeligt for små børn. Kameraet må ikke blive vådt. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Kameraet må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. Dette kan beskadige kameraets bevægelige dele. Kameraet bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Kameraet bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når kameraet varmes op (til normal temperatur), kan der inde i kameraet dannes fugt, der kan ødelægge det elektroniske kredsløb. Forsøg ikke at åbne kameraet. Kameraet kan tage skade, hvis den udsættes for ukyndig behandling. Undgå at tabe, banke på eller ryste kameraet. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb. Rengør aldrig kameraet med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Mal ikke kameraet. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at kameraet fungerer korrekt. Brug kun den antenne, der følger med kameraet, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Kameraet kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller 49 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Vedligeholdelse tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr. Ovennævnte gælder for både kameraet og alle produktudvidelser. Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med udstyret. Personalet vil hjælpe dig og om nødvendigt sørge for service. 50 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Vigtige oplysninger om sikkerhed Vigtige oplysninger om sikkerhed Trafiksikkerhed Installer ikke kameraet i en bil. Brug aldrig kameraet under kørsel, og brug aldrig din mobiltelefon til at styre eller konfigurere kameraet under kørsel. Hold ind til siden først. Læg aldrig telefonen på passagersædet eller et andet sted, hvor den ikke er sikkert fastgjort i tilfælde af sammenstød eller pludselige opbremsninger. Trafiksikkerheden kommer altid først! Driftsomgivelser Overhold altid specielle regler for anvendelse, og sluk altid kameraet, hvor der er forbud mod anvendelse af det, og hvor brugen af det kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. Brug kun kameraet i normal position. Elektronisk udstyr Det meste moderne elektroniske udstyr er beskyttet mod radiosignaler. Det er dog ikke alt elektronisk udstyr, der er beskyttet mod radiosignaler fra kameraet. Biler Radiosignaler kan forårsage fejl ved elektroniske systemer i biler, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttede (f. eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer). Kontakt evt. producenten eller bilforhandleren. Du bør også kontakte producenten af evt. udstyr, der er monteret i bilen. Pacemakere Producenter af pacemakere anbefaler, at der er en afstand på mindst 20 cm mellem kameraet og en pacemaker, så man undgår 51 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Vigtige oplysninger om sikkerhed potentielle forstyrrelser af pacemakeren. evt. kan virke forstyrrende på medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk kameraet på hospitaler og plejeinstitutioner, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejeinstitutioner anvendes der muligvis medicinsk udstyr, som kan forstyrres af eksterne radiosignaler. Overhold reglerne Sluk altid kameraet, hvor det er påbudt ved skiltning. Områder med brand- og eksplosionsfare Sluk kameraet i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og regulativer. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Brugeren opfordres til at slukke kameraet under ophold på tankstationer. Brugeren skal altid overholde reglerne for anvendelse af radioudstyr ved brændstofdepoter (brændstoflagre og distributionsområder), kemiske virksomheder og sprængningsområder. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det kan f.eks. være på 52 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Vigtige oplysninger om sikkerhed bildækket på færger, i nærheden af kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, på og i nærheden af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) maskiner, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv, og andre steder, hvor det normalt tilrådes at slukke bilmotoren. Overtrædelse af disse regler kan medføre midlertidig eller permanent fratagelse af retten til benyttelse af telefontjenester for gerningsmanden og/eller få juridiske konsekvenser. Som alle andre trådløse enheder virker Nokia Observation Camera ved hjælp af radiosignaler, mobiltelefonnettet og det faste telefonnet samt ved hjælp af brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse og dækning under alle forhold. En trådløs telefon bør således aldrig anvendes som eneste kommunikationsmulighed i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed (f.eks. ved ulykkestilfælde). 53 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer Understøttede operativsystemer Temperatur ved drift Lysforhold PC Suite understøtter Windows 98/2000/ NT/XP grader Celsius, grader Fahrenheit Du kan tage farvebilleder med kameraet under normale lysforhold. Kameraet har en infrarød lyskilde til brug ved svagt lys. Billeder, der er taget med infrarød, vises i sort/hvid. Dækningsområdet af det infrarøde lys er ca. 3 meter. Minimumdistance for fokus er 0,5 meter. Høj = 640 x 480 pixler Normal = 320 x 240 pixler Kompakt = 160 x 120 pixler Billedformatet er JPEG. Visningsvinklen er 58 grader. Kameraet reagerer på varmestråling fra objekter i bevægelse og detekterer voksne mennesker af gennemsnitshøjde inden for en radius af ca. 5 meter. Bevægelsesdetektering fungerer også i mørke. Du kan overhøre en almindelig samtale, som foregår indendørs, inden for en radius af ca. 4 meter % uden kondensering. Fokusområde Opløsning Billedformat Visningsvinkel Dækningsområde for bevægelsesdetektering Lydforbindelse Fugtighed 54 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved..

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-4

Din brugermanual NOKIA SU-4 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-4 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD i brugermanualen (information,

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedramme SU-4 9310659 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Fjernkamera. Brugervejledning

Nokia Fjernkamera. Brugervejledning Nokia Fjernkamera Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet PT-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2 Installationsvejledning til PC Suite Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Nokia Internet Modem Brugervejledning

Nokia Internet Modem Brugervejledning Nokia Internet Modem Brugervejledning 9216562 1. udgave DA 1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-129W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1 Installationsvejledning til PC Suite DA 9356478 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Field Force NFC-cover til Nokia 5140 og Nokia 5140i. 9249001 1. udgave

Brugervejledning til Nokia Field Force NFC-cover til Nokia 5140 og Nokia 5140i. 9249001 1. udgave Brugervejledning til Nokia Field Force NFC-cover til Nokia 5140 og Nokia 5140i 9249001 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-244D er i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W)

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) 9250691 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at produktet SU-27W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Nokia-stereoheadset WH /1

Nokia-stereoheadset WH /1 Nokia-stereoheadset WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. udgave

Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. udgave Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2 9231525 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet LS-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) 9236277 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-21W er i overensstemmelse med

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 9203666 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-95W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Nokia USB-modem. 1.0. udgave

Nokia USB-modem. 1.0. udgave Nokia USB-modem 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om dit USB-modem 3 Kom i gang 3 Dele 3 Indsætning af SIM-kort 4 Indsætning af et hukommelseskort 4 Installation af forbindelsesstyring 6 Afinstallation

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. udgave 2 Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-monoheadset BH-218 kan du håndtere opkald nemmere end nogensinde før. Hvis du vil besvare et opkald,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt

Læs mere

Nokia Nseries PC Suite udgave

Nokia Nseries PC Suite udgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-39W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual HP deskjet 970c http://da.yourpdfguides.com/dref/899976

Din brugermanual HP deskjet 970c http://da.yourpdfguides.com/dref/899976 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-109 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Du kan

Læs mere

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 9234594 2. udgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia.

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere