INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING INDSTILLINGER I LOTUS NOTES INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER..."

Transkript

1 BRUGERHÅNDBOG

2 INDHOLD INDHOLD INDHOLD INTRODUKTION Twig PC Tools Præsentation af grænsefladen INSTALLATION AF SOFTWARE Systemkrav KRAV TIL HARDWARE SOFTWAREKRAV PC-TILSLUTNING Installation af Twig PC Tools TILSLUTNING Tilslutningstype Connection Manager BRUG AF SOFTWARE Filoverførsel HENTNING AF FILER AFSENDELSE AF FILER SLETNING AF EN FIL Synkronisering af data INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING INDSTILLINGER I LOTUS NOTES INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER Lyde REDIGÉR AFSENDELSE Billeder Styring af kontaktpersoner VALGMULIGHEDEN NORMAL INDSTILLINGEN HJEM INDSTILLINGEN ARBEJDE INDSTILLINGEN ANDET TILFØJ TELEFON/FAX TIL LISTEN SLET TELEFON/FAX FRA LISTEN Sikkerhedskopiering og gendannelse af data SIKKERHEDSKOPIERING AF DATA GENDANNELSE AF DATA ANSVARSFRASKRIVELSE TEKNISK SUPPORT

3 INTRODUKTION Twig PC Tools hjælper dig med at hente/sende filer til mobiltelefonen og synkronisere data mellem mobiltelefonen og f.eks. PIM-software (Personal Information Management) i en pc. Denne håndbog præsenterer softwareinstallationen, tilslutningen mellem pc og mobiltelefon foruden brugervejledning til programmet. Yderligere referencer kan findes i hjælpefilen til Twig PC Tools. Hvis du vil åbne hjælpefilen, skal du klikke på ikonet. INTRODUKTION Twig PC Tools Twig PC Tools er et hjælpeprogram til synkroniseringen mellem mobiltelefonen og en pc. Med dette værktøj kan du hente og sende filer, synkronisere data mellem mobiltelefonen og en pc, redigere og sende lyde og billeder, styre kontaktpersoner og desuden lave sikkerhedskopier af og gendanne data i mobiltelefonen. Funktionerne er tilgængelige for kompatible mobiltelefoner, og de kan afvige i forhold til forskellige telefonmodeller. Præsentation af grænsefladen Når programmet kører, vises følgende grænseflade: (hvis du vil åbne andre programfunktioner, skal du klikke på de tilsvarende knapper i funktionsknapområdet) 3

4 INTRODUKTION 4

5 INTRODUKTION Hovedgrænsefladen i Twig PC Tools består af følgende fire dele: Systemtitelområde: værktøjstitler og systemknapper herunder: Hjælp, Minimér, Luk) Funktionsknapområde: valgknapper til forskellige programfunktioner herunder: - Fil til hentning og afsendelse af filer mellem telefonen og en pc - Synkronisering til synkronisering af data - Lyde til redigering af musik og hentning - Billeder til redigering af billeder og hentning - Kontaktpersoner til redigering af kontaktpersoner, der er gemt i telefonen. - Sikkerhedskopiering til sikkerhedskopiering og gendannelse af data aktive program og tips. Består af følgende dele: 1. Tips til specifikke programfunktioner og hjælpeoplysninger. 2. Tips til programmoduler. Indholdet i dette område er specifikt for program og modul. 3. Statusoplysninger for tilslutning: informerer brugeren, om en pc er tilsluttet mobiltelefonen og typen af tilslutning (USB, Bluetooth) Twig PC Tools indeholder følgende moduler: Ved klik på hver knap vises den tilsvarende grænseflade for programmet. Funktionsområde: Området, hvor grænsefladerne vises. Statuslinje: Statuslinjen viser den aktuelle status for programmet foruden det 5

6 INTRODUKTION Fil Hent, eller send filer mellem pc og mobiltelefon Kontaktpersoner Tilføj, ændr eller slet oplysninger om kontaktperson i mobiltelefonen Synkronisering Synkronisering af data Sikkerhedskopi Sikkerhedskopiering og gendannelse af data Lyde Åbn og hent lydfiler til mobiltelefonen Billeder Åbn og hent billeder til mobil telefonen 6

7 INSTALLATION AF SOFTWARE Systemkrav INSTALLATION AF SOFTWARE Installation af Twig PC Tools Kør setup.exe, og følg instruktionerne. Setup kan også starte automatisk, når du indsætter cd'en. KRAV TIL HARDWARE - Multimedie-pc med Pentium-processor - Mindst 64 Mb hukommelse - Mindst 30 Mb ledig plads på harddisk - Mindst 16 bit display SOFTWAREKRAV - Windows 2000/XP - Internet Explorer 5.0 eller nyere PC-TILSLUTNING Du skal bruge en af følgende enheder for at forbinde mobiltelefon og pc: - USB-kabel - En Bluetooth-enhed med tilhørende software 7

8 TILSLUTNING TILSLUTNING Tilslutningstype Du skal slutte din mobiltelefon til en pc, før overførsel af filer og synkronisering af data er muligt. Via Connect Manager kan du etablere en af de følgende tilslutninger mellem telefonen og en pc: - Tilslutning via USB-kabel - Tilslutning via Bluetooth Når du klikker på ikonet Connection Manager har du på ethvert tidspunkt mulighed for at kontrollere, om tilslutningen mellem mobiltelefonen og din pc er etableret korrekt. Tilslutning etableres automatisk, når telefonen tilsluttes en pc. Connection Manager Klik på ikonet Connection Manager i nederste højre hjørne af grænsefladen. Vælg tilslutningstype i vinduet Connection Manager. Når du har valgt tilslutningstypen, skal du vælge Tilslut. Softwaren vil automatisk detektere de nødvendige enheder og oprette tilslutningen og informere dig om, at tilslutningen er udført. 8

9 BRUG AF SOFTWARE Filoverførsel Du kan både gennemse filer på pc'en og mobiltelefonen i katalogområdet. I Pc-filliste kan du f.eks gå frem og tilbage og returnere til mapper på et højere niveau. Under gennemsyn kan du vælge, om du vil se filoplysninger som en detaljeret liste eller som store eller små ikoner. Du kan tilsvarende gennemse filer i Mobiltelefonens filliste, opdatere begge lister og vælge filer til sletning. HENTNING AF FILER Når tilslutningen mellem en pc og telefonen er etableret, kan du hente filer fra telefonen til pc'en. Gennemse Mobiltelefonens filliste, vælg den ønskede fil, og vælg derefter destinationsmappen i Pc-filliste. Klik på knappen Hent for at hente filen fra telefonen til pc'en. BRUG AF SOFTWARE Når der er valgt en fil. bliver knappen Hent farvelagt for at angive, at funktionen er tilgængelig. AFSENDELSE AF FILER Når tilslutningen mellem pc'en og telefonen er etableret, kan du sende filer fra pc'en til telefonen. Gennemse Pc-filliste, og vælg filerne, du ønsker at afsende. Du kan vælge at sende flere filer samtidig. Når du har valgt filerne, skal du vælge destinationsmappen i Mobiltelefonens filliste og klikke på knappen Send for at starte afsendelsen. Når der er valgt en fil. bliver knappen Send farvelagt for at angive, at funktionen er tilgængelig. Før du bekræfter afsendelsen, skal du kontrollere, at du har valgt den korrekte destinationsmappe. Lyde og billeder gemmes i deres egne mapper. 9

10 BRUG AF SOFTWARE SLETNING AF EN FIL Vælg en fil i Mobiltelefonens filliste for at slette den fra telefonen. Klik på ikonet Slet for at slette den valgte fil. Synkronisering af data Du kan synkronisere din telefon med følgende PIM-software (Personal Information Management) på en pc: - Microsoft Outlook 2000/2002/ Microsoft Outlook Express (Windows' adressebog) - Lotus Notes 5.0/6.x - Lotus Organizer 5.0/6.0 Før synkronisering af data påbegyndes, anbefales det at oprette sikkerhedskopier af de behandlede data. Synkroniseringsprogrammet indeholder to valgmuligheder: Synkronisér nu og Egenskaber for synkronisering. Hvis du bruger synkronisering af data for første gang, fører begge disse valgmuligheder til indstillingerne Egenskaber for synkronisering. Når du har åbnet Egenskaber for synkronisering, skal du først vælge den software, der skal synkroniseres. Klik derefter på Næste for at fortsætte, eller Annullér for at annullere handlingen. Du kan vælge, om du ønsker automatisk synkronisering. De tilgængelige valgmuligheder for synkronisering er: - Synkronisér ikke automatisk. - Synkronisér hver gang, tilslutningen aktiveres. - Synkronisér periodisk, mens tilslutningen er aktiveret. Hvis du vælger at synkronisere periodisk, kan du indstille synkroniseringsintervallet. De disponible intervaller er hhv. 10 minutter, 15 minutter, 30 minutter og en time. Standardværdien er 15 minutter. Standardtilstanden for synkronisering er 'ikke automatisk synkronisering'. Hvis du vil angive indhold og retning for synkronisering, skal du vælge de ønskede indstillinger i felterne Vælg synkroniseringsdata og Vælg synkroniseringsretning. 10

11 BRUG AF SOFTWARE Du kan både vælge Kontaktpersoner og Kalender som synkroniseringsindhold. Som retning for synkronisering kan du vælge Fra telefon til pc, Fra pc til telefon eller Synkronisér begge veje. Klik på Næste for at fortsætte, eller Annullér for at annullere handlingen. Det er ikke nødvendigt at foretage yderligere indstillinger for Outlook og Outlook Express. For Lotus Notes og Lotus Organizer skal du foretage nogle startindstillinger, se indstillinger i lotus notes på side 13 og indstillinger i lotus organizer på side 14. Når indstillingerne er udført, skal du klikke på Næste for at fortsætte eller Annullér for at annullere handlingen. I feltet Oplysninger om synkroniseringsindstilling kan du vælge, om du vil beholde din pc eller telefon som basis for synkronisering i tilfælde af, at de samme filer er gemt på dem begge. I feltet Basisdata for synkronisering skal du vælge Pc eller Telefon eller Tilføj ny kontaktperson, hvis du ønsker at oprette en ny kontaktperson ud fra de overlappende data. I feltet Synkroniseringsindhold kan du vælge hvilke oplysninger, du ønsker at synkronisere. Du kan vælge at synkronisere Alle detaljer, Synkronisér navn og alle numre eller Synkronisér navn og mobilnummer. I feltet Synkroniseringsinterval kan du indstille cifret for den forløbne dag/uge/ måned/år til cifret for den fremtidige dag/uge/ måned/år. Når indstillingerne er udført, skal du klikke på Udfør for at gemme egenskaber for synkronisering og returnere til synkroniseringsområdet. Klik på Synkronisér nu for at bekræfte synkroniseringen. Bemærk Sammenlignet med en pc er der betydeligt mindre hukommelse i mobiltelefoner til lagring af kontaktpersoner og kalenderoplysninger. Behandling af kontaktpersoner og kalender i en mobiltelefon er også forskelligt fra en pc. Dette forårsager visse begrænsninger i forbindelse med synkronisering. Hvis antallet af tegn i en post (omtalt som "Bemærk") i en pc overstiger hukommelsesbegrænsningen for mobiltelefonen, gemmes posten ikke i fuldt omgang i telefonen. Hvis en af indstillingerne bliver grå, betyder det, at indstillingen ikke er tilgængelig. 11

12 BRUG AF SOFTWARE INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING Klik på Indstillinger for synkronisering for at åbne siden Egenskaber for synkronisering. Valgmuligheder for egenskaber for synkronisering er: Generelt/Automatisk/Retning/ Kontaktpersoner/Kalender/PIM-software. Du kan ændre egenskaber for synkronisering med disse indstillinger på samme måde som den første gang, du synkroniserede egenskaber med softwaren. Indstillingen Generelt Indstillingen Generelt viser den PIM-software, der er valgt til synkronisering Du kan både vælge Oplysninger om kontaktperson og Kalenderdata til synkronisering. Du kan oprette en ny konfiguration for at indstille alle elementer i Opret ny konfiguration. Indstillingen Automatisk Du kan vælge, om du ønsker automatisk synkronisering af data. Indstillingsmuligheder for synkronisering omfatter: - Synkronisér ikke automatisk. - Synkronisér hver gang, tilslutningen aktiveres. - Synkronisér periodisk, mens tilslutningen er aktiveret. Se synkronisering af data på side 10. Indstillingen Retning Fra valgfeltet til retning for synkronisering kan du vælge at opdatere data fra mobiltelefonen til en pc, fra en pc til en mobiltelefon eller opdatere i begge retninger. Indstillingen Kontaktpersoner Du kan vælge, om du ønsker en pc eller en telefon som basis for synkroniseringen. Du kan også vælge hvilke oplysninger, du ønsker at synkronisere. Indstillingen Kalender Indstillingen for synkroniseringsinterval 12

13 BRUG AF SOFTWARE Indstillingen PIM-software Denne indstilling svarer til den PIM-software (Personal Information Management), du har valgt. Det er ikke nødvendigt at foretage indstillinger for Outlook og Outlook Express. For Lotus Notes og Lotus Organizer skal du foretage nogle startindstillinger, se indstillinger i lotus notes på side 13 og indstillinger i lotus organizer på side 14. Bemærk: Ved synkronisering i Lotus Notes kan systemet bede dig om et filnavn og en adgangskode. INDSTILLINGER I LOTUS NOTES Softwaren understøtter projekter, der er synkroniseret med Lotus Notes herunder Kontaktpersoner og Kalender. I hver gruppe findes der en liste med server- og filnavne. Synkroniseringsindstillinger for kontaktpersoner Serverliste viser alle detekterede og tilgængelige servere, der har lokal synkronisering af kontaktpersoner som standard. Filliste viser alle Lotus Notes-filer, der befinder sig i et lokalt bibliotek eller som er detekteret fra den valgte server. Standard er en fil med oplysninger om kontaktpersoner (navne.nsf) i det lokale Lotus Notes-bibliotek. Synkroniseringsindstillinger for kalender Alle tilgængelige servere vises i Serverliste. Lotus Notes-filer, der befinder sig i et lokalt bibliotek eller detekteres fra serveren, vises i Filliste. Bemærk Når du har valgt en server (eller standard) for at synkronisere pågældende kontaktpersoner eller kalender, skal du vælge (åbne) de tilsvarende typer Lotus Notes-filer. Hvis typen på den valgte fil ikke er af samme type som filen med kontaktpersoner eller kalender, er det ikke muligt at åbne filen og synkronisere data. 13

14 BRUG AF SOFTWARE INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER Når du synkroniserer Lotus Organizer-filer, skal du kende navnet og adgangskoden for hver enkelt fil. Filnavn Indtast navnet på Lotus Organizer-filen, der skal synkroniseres med mobiltelefonen. Klik på Gennemse for at lede efter den ønskede fil. Adgangskode Indtast adgangskoden, hvis Lotus Organizerfilen er beskyttet. Lyde Hvis du vil afspille lydfiler på din pc, holde pause i dem, stoppe dem eller spole frem eller tilbage i dem, kan du åbne dem med lydmodulet. Med Twig PC Tools kan du åbne og hente filer af formaterne.wav,.amr-nb og.amr-wb til mobiltelefonen. REDIGÉR Du kan redigere og klippe den aktuelt åbne lydfil. Ved at definere Angiv start og Angiv slut og klikke på Redigér lyd kan du gemme lydfilen i et passende format og sende den til telefonen. AFSENDELSE Du kan sende den aktuelle lydfil til mobiltelefonen. Når mobiltelefonen er tilsluttet en pc, skal du klikke på Send for at starte afsendelsen af filen til telefonen. Billeder Du kan åbne og redigere billeder, der befinder sig på en pc. Redigeringsmulighederne omfatter: åbn, zoom ud/ind, rotér, justér lysstyrke, kontrast og RGB-værdi, klipstørrelse, træk og gendannelse af billedet. Efter lagring kan billeder sendes til telefonen. De tilgængelige formater for åbning og afsendelse af billedfiler er.jpg,.gif,.bmp og.png. 14

15 Styring af kontaktpersoner Når telefonen tilsluttes en pc, søger programmet automatisk efter oplysninger om kontaktpersoner i telefonen og viser dem som (Fornavn/Efternavn/Telefon/Mobilnummer/ ) i funktionsområdet. Du kan: - Tilføje oplysninger om kontaktpersoner i telefonen - Redigere oplysninger om kontaktpersoner - Slette kontaktpersoner i listen over kontaktpersoner i telefonen Du kan til enhver tid klikke på knappen Opdatér for at holde de viste oplysninger synkroniseret med mobiltelefonen. Hvis du klikker på Ny kontaktperson, kan du føje en ny kontaktperson til listen. Vælg Redigér kontaktperson for at redigere eksisterende oplysninger eller Slet kontaktperson hvis du ønsker at fjerne en kontaktperson helt. Indtast Efternavn og Fornavn på kontaktpersonen. Der findes fire valgmuligheder: Normal/ Hjem/ Arbejde/ Andet for det nye felt i kontaktpersonen. BRUG AF SOFTWARE VALGMULIGHEDEN NORMAL Med indstillingen Normal kan du tilføje telefonnummer, mobilnummer, adresse, BP-nummer, postnummer, hjemmesideadresse og angive fødselsdag. INDSTILLINGEN HJEM Med indstillingen Hjem kan du tilføje telefonnummer, mobilnummer, adresse på familien og DTMF-nummer. INDSTILLINGEN ARBEJDE Med indstillingen Arbejde kan du tilføje telefonnummer, mobilnummer, adresse på arbejdspladsen, titel foruden navn, telefonnummer og adresse på virksomheden. INDSTILLINGEN ANDET Med indstillingen Andet kan du tilføje faxnumre og noter. Der findes en indtastningskolonne og en listekolonne for hver telefon- og faxindstilling. 15

16 BRUG AF SOFTWARE TILFØJ TELEFON/FAX TIL LISTEN Du kan indtaste telefon- eller faxnummer i indtastningskolonnen. Farven på telefonikonet Tilføj bliver grønt for at angive, at handlingen er tilgængelig. Klik på Tilføj for at føje et nyt telefon- eller faxnummer til listekolonnen. SLET TELEFON/FAX FRA LISTEN Du kan vælge telefon/fax, der skal slettes, i listekolonne. Når du har valgt det, bliver farven på ikonet Slet grøn for at angive, at handlingen er tilgængelig. Når du klikker på Slet, slettes det valgte telefon-/faxnummer fra listekolonnen. Bemærk På grund af begrænset hukommelseskapacitet i mobiltelefonen er det ikke muligt at gemme yderligere oplysninger om en kontaktperson (f.eks. Andet/noter), hvis antallet af tegn overstiger telefonhukommelsen, der er til rådighed. Sikkerhedskopiering og gendannelse af data Programmet Sikkerhedskopiering og gendannelse kan vælges ved at trykke på ikonet Sikkerhedskopiering. Vælg den ønskede handling, og klik på Næste for at fortsætte. SIKKERHEDSKOPIERING AF DATA Sikkerhedskopiering omfatter følgende valgmuligheder: SMS (Short Message Service), Kontaktpersoner, Kalender eller Andre oplysninger. Indtast navnet på den ønskede fil i tekstfeltet Filnavn, eller klik på knappen Gennemse for at vælge filen, der skal sikkerhedskopieres. Gem SMS-meddelelser, kontaktpersoner, kalender eller andre oplysninger i.bak-filen. GENDANNELSE AF DATA Indtast navnet på filen, du vil gendanne, i tekstfeltet Filnavn, eller klik på knappen Gennemse for at åbne den sikkerhedskopierede fil. Klik på Åbn for at gendanne dataene. Der vises en fremdriftsbjælke over status for processen. Klik på Afslut for at annullere handlingen. 16

17 ANSVARSFRASKRIVELSE Softwaren Twig PC Tools leveres "som den er" og uden garanti for ydelse eller salgbarhed eller andre garantier uanset om de er udtrykte eller underforståede. På grund af de forskellige hardware- og softwaremiljøer, hvor programmet Twig PC Tools kan installeres, yder Benefon ingen garanti for dens velegnethed til bestemte formål. Brugeren påtager sig det fulde ansvar for anvendelse af programmet. Benefon yder ingen garanti for tabte eller beskadigede data, der skyldes forkert installation, forkert software- eller hardwarefunktion, uautoriseret ændring eller nogen anden intern eller ekstern årsag. Forhandlerens forpligtelser omfatter udelukkende ombytning af produktet eller refundering af købsprisen. TEKNISK SUPPORT ANSVARSFRASKRIVELSE Hvis du har brug for teknisk support, skal du kontakte din lokale Benefon-forhandler eller besøge for at få yderligere oplysninger. 17

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84 VEJLEDNING TIL Nokia PC Suite 6.84 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Nødvendige elementer...2 1.3 Yderligere oplysninger...4 2. Installation af Nokia PC Suite...5

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse Brugervejledning Revision: R01 Varemærker Microsoft, Windows, Windows-logoet, Windows Media, Outlook og ActiveSync er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA

Læs mere

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse Brugervejledning Revision: R01 Varemærker Microsoft, Windows, Windows-logoet, Windows Media, Outlook og ActiveSync er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA

Læs mere

Yderligere programmer. Nokia N73-1

Yderligere programmer. Nokia N73-1 Yderligere programmer Nokia N73-1 OM TILFØJELSESPROGRAMMER TIL NOKIA N73 I enhedens hukommelse og på den cd-rom, der følger med enheden, finder du yderligere programmer fra Nokia og tredjepartsudviklere.

Læs mere

Mamut Active Services. Introduktion Mamut Online Backup

Mamut Active Services. Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup 1 Indhold Mamut Online Backup... 3 Ny version... 5 Introduktion... 6 Mamut Online Backup: Sikkerhedskopiering af data... 6 Send: Sikker elektronisk

Læs mere

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Brugervejledningen på telefonen...5 Yderligere Hjælp...5 Samling...5 Sådan tændes og slukkes telefonen...7 Justering af

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Introduktion Mamut Online Backup

Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup Version 4 MOB.BKL.INTRO.DK.040.01 Mamut Online Backtup Mamut Online Backup Indhold Mamut Online Backup... 3 Nyheder i version 4... 4 Introduktion...

Læs mere

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N Brugsanvisning Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C111 http://da.yourpdfguides.com/dref/824157

Din brugermanual NOKIA C111 http://da.yourpdfguides.com/dref/824157 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

BlackBerry Z10 Smartphone. Version: 10.3.2. Brugervejledning

BlackBerry Z10 Smartphone. Version: 10.3.2. Brugervejledning BlackBerry Z10 Smartphone Version: 10.3.2 Brugervejledning Publiceret: 2015-06-01 SWD-20150601150442889 Indhold Opsætning og grundlæggende oplysninger... 6 Nyheder i denne udgave... 6 Hurtig oversigt over

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON P900 http://da.yourpdfguides.com/dref/819369

Din brugermanual SONY ERICSSON P900 http://da.yourpdfguides.com/dref/819369 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SONY ERICSSON P900 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indledning. PowerManage Version 3.0 Brugervejledning

Indledning. PowerManage Version 3.0 Brugervejledning Indledning PowerManage Version 3.0 Brugervejledning Indledning Ophavsret og garanti Copyright 2013 tilhørende Visonic Ltd., 24 Habarzel Street, Tel-Aviv 69710, ISRAEL. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen

Læs mere

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Connections Brugervejledning

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Connections Brugervejledning IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Connections Brugervejledning IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Connections Brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual HP IPAQ RX4500 MOBILE MEDIA COMPANION http://da.yourpdfguides.com/dref/893883

Din brugermanual HP IPAQ RX4500 MOBILE MEDIA COMPANION http://da.yourpdfguides.com/dref/893883 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP IPAQ RX4500 MOBILE MEDIA COMPANION i brugermanualen (information,

Læs mere

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser Indhold I Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 1 1 Om dokumentationen... til NetOp Instruct 1 Typografiske konventioner... 1 Opdateringer til... dokumentationen 2 2 Operativsystemer... 2 3 Kommunikationsenheder...

Læs mere

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning OPTAC Flådestyrings System Betjeningsvejledning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Stoneridge Hotline tlf. nr.: +44 0870 887 9256 E-Mail: optacdk@stoneridge.com Dokument version

Læs mere

Smartphone. Brugervejledning

Smartphone. Brugervejledning Smartphone Brugervejledning 2 Tillykke med købet af din nye Windows Mobile Smartphone! Læs dette, før du går videre ENHEDEN ER IKKE OPLADET, NÅR DEN TAGES UD AF FORPAKNINGEN. TAG IKKE BATTERIPAKKEN UD,

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON P910I http://da.yourpdfguides.com/dref/819370

Din brugermanual SONY ERICSSON P910I http://da.yourpdfguides.com/dref/819370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SONY ERICSSON P910I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Dansk (Danish) - Indhold

Dansk (Danish) - Indhold Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger

Læs mere

Dexcom Studio Software Brugervejledning. Til brug sammen med Dexcoms glukoseovervågningssystemer

Dexcom Studio Software Brugervejledning. Til brug sammen med Dexcoms glukoseovervågningssystemer Dexcom Studio Software Brugervejledning Til brug sammen med Dexcoms glukoseovervågningssystemer 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DEXCOM STUDIO DATAHÅNDTERINGSPROGRAM... 4 1.1 KONTAKT TIL TEKNISK

Læs mere

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning Smartphone SGH-i600 Brugervejledning Indhold KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 Kom godt i gang Hvad indeholder æsken?......................... 8 Lær telefonen at kende......................... 9 Installation

Læs mere

Y330. Brugervejledning

Y330. Brugervejledning Y330 Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 4 Tænding eller slukning af telefonen 5 Introduktion til startskærm Grundlæggende handlinger 9 Statusikoner

Læs mere