Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen."

Transkript

1 Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne m.v. Side 3 Sommerfesten i august Side 3 Kommende arrangementer Side 3 Drænene er klar til vinter Side 4 Gartneraftale Side 5 Hække og manglende hække ved hegn og plankeværker Side 5 Ansvar for vandforsyningen Side 6 Ukrudt i fliserne ud til vejen Side 6 Hastighedsgrænse i bebyggelsen Side 6 Grundejerforeningen Øresundsparken Kontaktinfo Side 7 En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Husk den lille plastpose når du lufter din hund i bebyggelsen. Til stor glæde for alle. Med et snuptag fjerner man hundens efterladenskaber, og smider det i sin affaldsspand når man er hjemme igen. 1

2 KOMMENDE ARBEJDER Bestyrelsen har besluttet at få udskiftet de mange fliser i bebyggelsen, som er medtagen af tidens slid og det varierende vejrlig. Dette arbejde vil snarest blive igangsat. Bedet på Blålersvej mellem BLÅ 1 og BLÅ 10 udskiftes, da det ikke er lykkedes at holde det pænt og fri for ukrudt. De sunde planter sættes langs med stien mod jernbanen og ved den lille legplads. 2

3 Antenne mv. Efter generalforsamlingen, hvor Patrick Erikson stoppede som kasserer og antenneadministrator overtog Karen Libner opgaverne angående antenne og evt. ændringer af de individuelle tv-pakker. Opgaverne omfatter vedligeholdelse af vores aftaler med Yousee og ændring af pakke for grundejere. Det lyder ikke af meget, men som en novice på området var opgaven større i starten end nu, men takket være stor hjælp fra Patrick mener jeg at være nogenlunde selvkørende så tak for jeres tålmodighed i den forbindelse og stor tak til Patrick. På generalforsamlingen blev det besluttet at se på den nuværende aftale vi har med Yousee. Om det er muligt at gøre det billigere og bedre end det vi har nu, set i forhold til pris og service. I starten af september havde to meldt sig på banen som interesserede i dette forestående arbejde og i løbet af vinteren vil vi gennemgå nuværende aftale og se hvad der ellers er af muligheder på markedet. Grundet 9 måneders opsigelse af den nuværende aftale hos YouSee vil vi af den årsag ikke kunne komme med eventuel ny aftale ved næste generalforsamling. Men når vi ved mere vil beboere selvfølgelig blive informeret. SOMMERFEST Den 13. august mødte over 30 voksne og 15 børn op til årets sommerfest med gril og hygge. Arrangementsudvalget havde som sædvanligt forberedt telt, gril og indkøb. Det var et meget vellykket arrangement, og deltagerne nød det i fulde drag. Der kan kun opfordres til, at flere af grundejerne deltager næste år, da det er en glimrende anledning til at se andre end sine umiddelbare naboer. Bestyrelsen takker de alt for få medlemmer af arrangementsudvalget for det store arbejde. KOMMENDE ARRANGEMENTER Bestyrelsen forventer, at arrangementsudvalget igen i år vil arrangere juletræstænding 1. søndag i advent. Bestyrelsen har i denne forbindelse besluttet at afsætte midler til indkøb af nye lyskæder. 3

4 Drænene er klar til vinter Tørre kældre er godt. Og i de seneste uger har der været arbejdet ihærdigt på at sikre, at alle kan få netop tørre kældre den kommende vinter og forhåbentlig også længere frem. Der har i en periode været problemer med at holde vandet ude i rækken Rødlersvej 49-59, men de skulle meget gerne være løst nu. Dels er der sat en ekstra pumpe op for enden af rækken, dels er det lykkedes at få spulet drænet hele vejen igennem på køkkensiden, endelig har vores entreprenør, LMJ, i september gravet ned til transportrøret fra blokken ned til pumpebrønden, som står ved Blålersvej Omtrent midt på røret er der nu sat en rensebrønd, som går hele fem meter ned. Det har været krævende at grave så dybt, og derfor har entreprenørmaskinerne sat deres præg på en stor del af fællesarealet midt i bebyggelsen. Derudover er der sat en nu rensebrønd ved enden af Blålersvej 40, hvilket gerne skulle løse de fugtproblemer, der har været hos en beboer i rækken. Udover at der meget gerne skal være hul igennem vore drænrør og mulighed for at spule dem, er det helt afgørende, at vore pumper virker korrekt. Derfor har vores elektriker efterset samtlige pumper, og tre af dem, som var defekte, bliver nu skiftet ud. Samtidig får vi sat en ny type LED-pærer på vores el-skabe, hvilket forhåbentlig vil resultere i, at de ikke brænder over så hurtigt, som det hidtil er sket. Alle vores el-skabe har en grøn og en rød eller orange lampe, og den grønne pære indikerer, at pumpen fungerer normalt. Lyser den røde lampe eller blinker den orange, er der noget galt, og hvis man får øje på en sådan alarm, må man meget gerne ringe til næstformanden, Henrik Hoffmann-Hansen på , som derefter vil tilkalde elektrikeren. I nogle tilfælde har både den grønne og den røde eller orange lampe været slukket, og i de tilfælde handler det som regel bare om, at en pære er brændt over. Denne form for falsk alarm skulle vi gerne være ude over, når de nye pærer er installeret. Bestyrelsen håber, at de mange tiltag vil sikre alle helt tørre kældre, men vi arbejder videre på at fremtidssikre vores dræn, blandt andet ved at forsøge at få flere af dem spulet helt igennem, hvad der hidtil har vist sig vanskeligt i en del tilfælde. Bestyrelsen 4

5 GARTNERAFTALE Gartneraftalen har siden sommer været offentliggjort på foreningens hjemmeside. Det er vor opfattelse, at den nye gartner lover godt for foreningen. Der har været få problemer med græsslåning, da græsplænerne har været meget våde og visse steder har stået under vand, hvorfor maskinerne således ikke har haft de optimale betingelser. Medlemmerne opfordres fortsat til at fremkomme med forslag og bemærkninger til vedligeholdelsen af vore fællesarealer. Bestyrelsen mål er at vi skal have flotte og indbydende fællesarealer, så vi selv og besøgende kan få en god oplevelse i vort område. HÆKKE OG MANGLENDE HÆKKE VED HEGN OG PLANKEVÆRKER Efteråret er kommet og dermed også tiden for at plante hække m.m. inden vinteren sætter en stopper for det. Mange har konstateret, at nogle af vore grundejere har fjernet hækken og sat et plankeværk i stedet for. I henhold til vore vedtægter, så kan et plankeværk eller et hegn IK- KE erstatte hækken, men det kan supplere hækken under forudsætning af, at plankeværk og hegn står bag hækken inde i haven. Bestyrelsen skal derfor anmode de berørte grundejere om at få plantet hæk i år, så vi undgår at skulle rette henvendelse til den tilsynspligtige myndighed, som er Fredensborg Kommune, på vegne af de grundejere, som klager over de manglende hække. 5

6 ANSVAR FOR VANDFORSYNINGEN En grundejer havde i sommer problem med den drikkevandsventil / stophane, som sidder i forhaven. Grundejeren spurgte bestyrelsen, hvem der har ansvar for denne hane er det foreningen eller den enkelte grundejer? Bestyrelsen fandt i Rapport vedrørende vandindtrængen, dræn, ledninger ansvar etc. fra 1995 / 1996 dette problem behandlet. Anbefalingen i rapporten er: I henhold til vandforsyningsregulativ har kommunen ved fritliggende parceller ansvaret indtil stophanen. Dette princip anbefales fulgt her, således at hver enkelt grundejer har ansvar og vedligeholdelsespligt for sin vandforsyning på parcellen fra og med stophanen. Bestyrelsen er enig i denne anbefaling og denne beslutning er meddelt den pågældende grundejer. Bestyrelsen gør opmærksom på: Ukrudt i fliserne ud til vejen. Vi skal gøre opmærksom på, at det er den enkelte grundejers opgave at friholde eget fortov og det lille flisestykke, der ligger efter fortovet mod vejen, for ukrudt/græs. Hastigheds grænse i bebyggelsen Vær opmærksom når du kører i bil eller på motorcykel/knallert i bebyggelsen. Vores asfaltveje er ofte befærdet af såvel store som små, og derfor henstiller bestyrelsen til at man holder en hastighed på max 20 km/t. 6

7 Grundejerforeningen Øresundsparken - Kontakt Info Bestyrelsen: Formand: Dan Banja Blå Næstformand: Henrik Hoffmann-Hansen Blå Kasserer: Troels Nielsen Rød 63 Sekretær: Karen Libner Rød Medlem: Annie J. Larsen Blå Suppleanter: Jan Landler Blå 41 Marianne Holm Franck Blå Oversigt over udvalgene (det fremhævede navn er første kontaktperson): Drænudvalg: Henrik Hoffmann-Hansen Blå Thomas Rosenlund Rød Jean Marc Pedersen Blå Arrangementsudvalg: Birgit Budolfsen Rød Stefany Bondy Jørgensen Rød Legepladsudvalg: Marianne Meinertz Blå Andre kontakter: Antenne administrator: Karen Libner Rød Web administrator: Troels Nielsen Rød 63 Udlån af boremaskine: Annie J. Larsen Blå (Koster 20 kr. pr. dag) Gartner: NSJ Landskab Ejendomsforsikring: Ejendomsadministrationen Marianne Jensen Ørenlyd: Ansvarshavende redaktør: Dan Banja Blå Redaktion & layout: Per Rahbek Rød

Ørenlyd. Indhold : Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 146 21 årgang 23. juni 2011. Årets sommerfest

Ørenlyd. Indhold : Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 146 21 årgang 23. juni 2011. Årets sommerfest Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 146 21 årgang 23. juni 2011 Indhold : Årets sommerfest - lørdag den 13. august klokken 16 Side 1 Husk farvevalgskoderne til sommerens udendørs

Læs mere

Indhold : God sommerferie - men HUSK hensyn til nabo og sæson for indbrud

Indhold : God sommerferie - men HUSK hensyn til nabo og sæson for indbrud Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 140 19 årgang 15. juni 2009 Indhold : God sommerferie - men HUSK hensyn til nabo og sæson for indbrud Side 1 Undgå indbrud Side 2 Deklaration og

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 Indhold : Forsikring Side 1 Korrektion af indlæg Problemer med antennesignal i Ørenlyd nr. 132 Side 2 Arbejdsweekend

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 125 15 årgang, 23-10-2005

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 125 15 årgang, 23-10-2005 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 125 15 årgang, 23-10-2005 Indhold : Sænk farten! side 1 Hunde side 2 Haveaffald side 2 Antenne side 3 Fællesarealer side 3 Halvårsregnskab side

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Greve den 22. april 2013 Bestyrelsens beretning ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Efter generalforsamlingen den 16.april 2012 fortsatte

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingens møde den 20 marts 2014 i Fladså skolens auditorium

Referat fra generalforsamlingens møde den 20 marts 2014 i Fladså skolens auditorium Referat fra generalforsamlingens møde den 20 marts 2014 i Fladså skolens auditorium 1. Valg af dirigent: Ricky i nr. 106 blev enstemmigt valgt. Ricky foreslog stemmevalg ved håndsoprækning, hvilket blev

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

UG Nyt VAND!! Deadline til nytår. Ugler i mosen. UG Nyt s nye look. Vand, vand, Utterslevhøj Grundejerforening - Oktober 2011.

UG Nyt VAND!! Deadline til nytår. Ugler i mosen. UG Nyt s nye look. Vand, vand, Utterslevhøj Grundejerforening - Oktober 2011. Utterslevhøj Grundejerforening - Oktober 2011 UG Nyt UG Nyt s nye look Bestyrelsens nyhedsbrev har skiftet udseende. Vi håber, du kan lide det. På grund af temaet om vand er nummeret her på 12 sider. Fremover

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Legepladsen skal vedligeholdes

Legepladsen skal vedligeholdes De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Hjælp til på Legeplads Generalforsamlingen side 3 Sommerfesten side 5 Bestyrelsen side 7 Nye naboer side 7 Arbejdsdag side 8 Maj 2008 38. årgang - nr. 2 Legepladsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Referat af den 37. ordinære generalforsamling afholdt den 17. april 2007 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetællere. Torben Hansen blev valgt til dirigent, takkede for valget og konstaterede,

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

I det forløbne forretnings år 2011-12, har bestyrelsen konstitueret sig og været samlet til 2 bestyrelsesmøder.

I det forløbne forretnings år 2011-12, har bestyrelsen konstitueret sig og været samlet til 2 bestyrelsesmøder. Årsberetning 2011 / 12 Bestyrelsen har i det forløbne år registreret 3 solgte ejendomme svarende til, at 4% af medlemmerne kan være nye i år. Den årlige udskiftning havde ellers været stabil omkring de

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling,

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 20. marts 2013 kl 18.00 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere