Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual"

Transkript

1 Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Content Introduktion 1 SMS kontrol krav 2 Kommando syntax 2 Bruger autorisation 2 SMS kommand liste 3 Meddelse fra ukendt kilde 8 Ukendt kommando 9 Automatik deaktivering af SMS kontrol 9 Multi sprog 9 Svar 9 Kontakt informationer Copyright 2010 UTC Fire & Security. Alle retigheder reserveret. Introduktion Denne manual beskriver de SMS kommandoer tilgængelige I systemer hvor der er tilsluttet et ATS7310 GSM kommunikations modul. Der kan sendes kommanduer til alarm systemet vis SMS meddelelser. Kommandoerne er listet i SMS kommand liste på side 3. P/N REV 1.0 ISS 29MAR11 1

2 SMS kontrol krav For at kunne benyttes SMS kontrol funktionerne, skal følgende regler følges: Der skal være en gyldigt telefonnummer defineret i bruger valg. Denne indstilling er tilgængelig både lokalt og eksternt. Se venligst Register og uregister kommandoen, samt telefon kommando beskrivelsen. Tilhøre bruger gruppe med SMS kontrol tilladelse. Have SMS kontrol aktiveret. Se deaktivere kommando beskrivelsen for yderligere detaljer. Kommando syntax Følgende syntax benyttes for alle kommandoer: [<PIN>] <kommando> [<parameter>] [, <kommando> [<parameter>]] Følgende principper er gældende: Kommandoer er store og små bogstaver. Ethvert antal af tomme tegn af tomme tegn (tab, mellemrum osv.) fortolkes som et enkelt mellemrum. Der kan være mere end en kommando i en SMS meddelelse, Kommandoer skal adskilles med et komma. I fleste tilfælde <liste> er en mellemrum adskilt liste, eller alle. Hvis <liste> er alle, eller er udeladt, er dette identisk med en liste som indeholder de objekter som brugeren har rettigheder for valgte funktion. Hvis parameteret er et telefonnummer, skal det indtastes som udvidet med + foran landekoden. For eksempel: Bruger autorisation Brugeren autoriseres med det telefon nummer som sender SMS meddelelsen. Kun registrerede telefonnummere er tilladt at sende SMS kommandoer. PIN feldet er krævet, hvis: PIN krævet valg er sat til Ja, eller Mere end en bruger kan sende SMS meddelelser ved brug af samme telefon nummer, PIN koden er dermed krævet for at identificere brugeren. Hvis PIN er krævet og kommandoen ikke indeholder en PIN kode, vil følgende meddelelse retuneres: Kommando afvist, PIN krævet. 2 Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual

3 Hvis PIN er krævet og PIN koden som sendes er ugyldig, vil følgende meddelelse retuneres: Kommando afvist, ugyldig PIN. Hvis PIN ikke er krævet, må PIN koden ikke være i SMS meddelelsen. SMS kommand liste Table 1: SMS kommandoer kommando Beskrivelse Eksempel status st tilkobling [<område liste>] til [<område liste>] frakobling [<område liste>] fra [<område liste>] deltilkobling [<område liste>] dt [<område liste>] deltilkobling2 [<område liste>] dt2 [<område liste>] Henter system status. Kommandoen returnere følgende: alarm i område, områder tilkoblet, deltilkoblet, frakoblet, ikke klar og fejl liste. Tilkobler Hvis <område liste> er alle, eller er udeladt, er dette identisk med de områder som bruger har adgang til, ved den valgte funktion. Frakobler Parameterne er identiske med tilkoblings kommandoerne. Deltilkobler Parameterne er identiske med tilkoblings kommandoerne. st Henter system status. tilkobling Tilkobler alle tilladte til 1 Tilkobler område 1. til Tilkobler område 2, 3, og 5. til alle Tilkobler alle tilladte frakobling Frakobler alle tilladte frakobling 1 Frakobler område 1. fra Frakobler område 2, 3, og 5. fra alle Frakobler alle tilladte deltilkobling Deltilkobler alle tilladte deltilkobling 1 Deltilkobler område 1. dt Deltilkobler områderne 2, 3, og 5. dt alle Deltilkobler alle tilladte Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual 3

4 kommando Beskrivelse Eksempel tvangstilkobling [<område listet>] tt [<område listet>] tvang deltilkobling [<område liste>] tdt [<område liste>] zone status [<område liste >] zs [<område liste >] zone fejl [<område liste>] zf [<område liste>] udkoble <zone list> u <zone list> Tvangstilkobler Parameterne er identiske med tilkoblings kommandoerne. Tvang deltilkobler Parameterne er identiske med tilkoblings kommandoerne. Henter åben og udkoblet status af alle zoner I valgte område liste. Hvis <område liste> er alle, eller er udeladt, er dette identisk med en liste af alle de områder som brugeren har rettigheder for valgte funktion. Henter fejl, sabotage og isoleret status af alle zoner I listet Parameterne er identisk med Zone Status kommando. tvangstilkobling Tvangstilkobler alle tilladte tvangstilkobling 1 Tvangstilkobler område 1. tt Tvangstilkobler område 2, 3, og 5. tt alle Tvangstilkobler alle tilladte tvang deltilkobling Tvangs deltilkobler alle tilladte tvang deltilkobling 1 Tvangs deltilkobler område 1. tdt Tvangs deltilkobler område 2, 3, og 5. tdt alle Tvangs deltilkobler alle tilladte zone status Henter status for alle zoner i tilladte zone status 1 Henter status for zoner i område 1. zs Henter status for zoner i områderne 2, 3, og 5. zs alle GHenter status for alle zoner i tilladte zone fejl Henter fejl for alle zoner i tilladte zone fejl 1 Henter fejl for zoner i område 1. zf Henter fejl for zoner i områder 2, 3, og 5. zf alle Henter fejl for alle zoner I tilladte Udkobler listede zoner. udkoble 2 Udkobler zone 2. u Udkobler zoner 1, 2, 3, og 7. 4 Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual

5 kommando Beskrivelse Eksempel ophaev udkobling <zone list> opu <zone list> isolere <zone list> i <zone list> ophaev isolering <zone list> opi <zone list> haendelse [<type>] [<nr.>] hae [<type>] [<nr.>] Ophæver udkobling af listede zoner. ophaev udkobling 2 Ophæver udkobling af zone 2. opu Ophæver udkobling af zone 1, 2, 3, og 7. Isolere listede zoner. isolere 2 Isolere zone 2. i Isolere zonerne 1, 2, 3, og 7. Ophæver isolerede listede zoner. Henter en valgt hændelse. Hændelser er nummerede, startende med den sidst nye (1). Type kan være en fa følgende: kraevet eller k : krævet hændelser ikke kraevet eller ik : ikke krævet hændelser installer or ins : installatør hændelser adgang eller a : adgangs hændelser alle eller al : alle hændelser Hvis <type> parameteret er udeladt, vil kun krævet hændelser være listet. Hvis nummeret er udeladt, vil den sidst ny hændelse returneres. ophaev isolering 2 Ophæver isolering af zone 2. opi Ophæver isolering af zonerne 1, 2, 3, og 7. haendelse 23 Henter krævet hændelse 23. haendelse adgang 3 Henter adgangs hændelse 23. hae alle henter den sidste hændelse. haendelse alle 13 Henter hændelse 13. hae Henter den sidste krævet hændelse. Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual 5

6 kommando Beskrivelse Eksempel haendelser [<type>] [<num1>] [<num2>] haee [<type>] [<num1>] [<num2>] Henter hændelser I en serie indeholdt <num1> og <num2>. Type meddelelse er lig med hændelse kommandoen, med følgende undtagelser: Hvis et nummer er udeladt, alle hændelser op til <num1> retuneres (eller <num1> af de seneste hændelser). Hvis begge numere er udeladt, de 10 nyeste hændelse retuneres (1 til 10). haendelser 23 Henter krævet hændelser fra 1 til 23. haendelser adgang 3 13 Henter adgangs hændelse 3 til 13. haee alle Henter sidste 10 hændelser. haendelser alle 13 Henter hændelser 1 til 13. haee 2 50 Henter hændelser 2 til 26 (op til 25 hændelser kan retuneres). Op til 25 hændelser kan retuneres. on <trigger liste> Aktivere listede triggere. on 1 Aktivere trigger 1. on Aktivere triggere 2, 5, og 6. off <trigger liste> Deaktivere listede triggere. off 1 Deaktivere 1. off Deaktivere 2, 5, og 6. skifte <trigger liste> Skifter listede triggeres status. skifte 1 skift <trigger liste> Skifter trigger 1. skift Skifter triggere 2, 5, og 6. udgang <nr.> Henter status på udgang. udgang 3 ud <nr.> Henter statur på udgang 3. ud 7 Henter status på udgang 7. udgange [<udgangs Henter status på listed udgange. udgange 3 listet>] Henter status på udgang 3. ude [<udgangs liste>] ude Henter status på udgange 7, 8, og 11. start transmission [<nr.>] start [<nr.>] stop transmission [<nr.>] stop [<nr.>] Start SMS transmission for bruger <nr.>, eller til afsender, hvis <nr.> er udeladt [2][3]. Stop SMS transmissionfor bruger <nr.>, eller til afsender, hvis <nr.> er udeladt, indtil næste tilkobling [2][3]. start transmission 6 Start transmission for bruger 6. start Start transmission for dig selv. stop transmission 6 Stopper transmission for bruger 6, indtil næste tilkobling. stop Stop SMS transmission for dig selv, indtil næste tilkobling. 6 Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual

7 kommando Beskrivelse Eksempel stop transmission permanent [<nr.>] stop perm [<nr.>] register <tlf> <nr.> r <tlf> <nr.> fjern registering <nr.> fr <nr.> telefon <telefon nr.> tlf <telefon nr.> pin <PIN> [<nr.>] deaktivere <nr.> dea <nr.> aktivere <nr.> akt <nr.> bruger <nr.> bru <nr.> Stop SMS transmission for bruger <nr.>, eller for afsender, hvis <nr.> er udeladt, indtil det startes igen via start transmission kommand [2][3]. Ændre telefonummer for bruger <nr.> til nyt <tlf> [1]. Note: Du kan ikke ændre dit eget telefonnummer ved brug af denne commando. Benyt telefon kommandoen. Sletter telefonnummer for bruger <nr.> [1]. Note: Du kan ikke slette det eget telefonnummer med denne kommando. Ændre eget telefonnummer til <telefon nr.> Kommandoen skal sendes fra det gamle (aktuelt registered) telefon nummer. Det registerede telefon nummer ændres permament næste gang der sendes en gyldig commando fra det nye telefon nummer. Hvis den næste gyldige kommando sendes fra det gamle telefon nummer annulleres funktionen. Ændre PIN for bruger <nr.>, eller for afsender hvis <nr.> er udeladt [2]. Deaktivere SMS control for bruger <nr.> [1][4]. Aktivere SMS control for bruger <nr.> [1][4]. Hent bruger <nr.> detaljer [1]. Kommandoen retunerer brugerens navn, telefon nummer, sprog, SMS kontrol og transmission rettigheder. stop transmission permanent 6 Stopper transmission for bruger 6, indtil det er tilladt igen med kommandoen start transmission. stop perm Stop transmission for dig selv, indtil det startes igen. register Ændre telefonnummer for bruger 6 til nyt nummer. r Ændre telefonnummer for bruger 9 til nyt nummer. fjern registering 6 Sletter telefonnummer for burger 6. fr 9 Sletter telefonnummer for burger 9. telefon Ændre det registerede telefon nummer for afsender, til et ny. Den næste kommando skal sendes fra pin Indstiller bruger 6 PIN til pin 4321 Ændre egen PIN til deaktivere 6 Deaktivere kontrol for bruger 6. dea 9 Deaktivere control for bruger 9. aktivere 6 Aktivere control for bruger 6. akt 9 Aktivere kontrol for bruger 9. bruger 6 Lister bruger 6 detaljer. bru 9 Lister bruger 6 detaljer. Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual 7

8 kommando Beskrivelse Eksempel brugere [<nr.1> <nr.2>] brue [<nr.1> <nr.2>] <sprog> [<nr.>] saldo sa tilslutning <nr.> tilslut <nr.> hjaelp Lister brugere fra <nr. 1> til <nr.2> serie sammen med deres telefon nummer, SMS kontrol og transmission rettigheder [1]. Hvis bruger serie er udeladt, vil listen kun indeholde brugere som tilhører brugergrupper med SMS transmission tilladt eller SMS kontrol tilladt rettigheder. Ændre sprog for bruger <nr.>, eller afsender hvis<nr.> er udeladt. <Sprog> er det locale sprog navn, for eksempel, English, Deutsch, Suomi. brugere 6 9 Lister brugere fra 6 til 9 og deres telefon nummere. brue Lister alle bruger som har SMS transmission og SMS kontrol. english 6 Indstiller sprog for bruger 6 til Engelsk. polski Indstiller eget sprog til Polsk. Henter GSM netværk kredit saldo information [1]. Henter kredit informationer. Svaret kan varierer afhængig af GSM udbyder. Starter PC tilslutning <nr.> [1]. tilslutning 2 Starter PC tilslutning 2. tilslut 4 Starter PC tilslutning 4. Henter liste med tilladte SMS kommandoer. hjaelp Henter kommando liste. [1] Kun administratorer kan udføre denne kommando. [2] Ikke-administrator bruger kan kun udføre denne funktion for dem selv. Kun administrator kan udføre denne kommando for andre bruger end ham selv. [3] Kommandoen har indflydelse på SMS transmission valg i bruger indstillingerne. Kommandoen kan kun udføres for de brugere som modtager SMS transmission, for eksempel, bruger som tilhører brugergruppe med SMS transmission tilladt. [4] Kommandoen har indflydelse på SMS kontrol valg i bruger indstillingerne. Kommandoen kan kun udføres for de brugere som tilhører brugergruppe med SMS kontrol tilladt. Meddelse fra ukendt kilde SMS meddelser fra ukendt kilde sendes til bruger med administrator rettigheder, hvis centrales indstillinger tillader dette. Hvis der er mere end en administrator I systemet, vil administrator med det laveste bruger nummer benyttes. Centralens configuration indstiller antallet af vidresendte SMS meddelse inden for 24 timer. Hvis antalet af meddelser overstiges, vil der ikke sendes flere meddelser, og en tilhørende hændelse meddelse vil blive tilføjet centralens log. Se Advisor Advanced Programmings Manual for yderligere detaljer. 8 Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual

9 Ukendt kommando Hvis en ukendt (ikke genkendt) kommando er sendt fra et registered telefon nummer, vil systemet retunere med svaret for hjælp kommandoen (se hjælp kommando), vedhæftet følgende meddelse: Forkert kommando. Automatik deaktivering af SMS kontrol Efter 10 forkerte kommandoer fra et registered telefon nummer tilknyttet en bruger, vil SMS kontrol automatisk blive deaktiveret for den pågældende bruger. Følgende meddelelse sendes til administrator brugeren: SMS kontrol deaktiveret for bruger <nr.> (<navn>) som følge af for mange forkerte forsøg fra <telefon nummer> Automatisk deaktivering opnås ved hjælp af at deaktivere SMS kontrol. Den mulighed kan afhjælpes ved at administrator benytter aktivere kommandoen (se Aktiver kommandoen). Hvis SMS kontrol automatisk er deaktiveret for en specifik bruger, vil den blive aktiveret igen, når brugerne logger ind I systemet lokalt. Multi sprog Kommandoer er afhængig af sprog valg for den enkelte bruger. Hvis der er specielle nationale karakterer I kommandoen, kan kommandoen sendes enten med lokale karakter (USC2 kodning) eller som ren ASCII. Svar Table 2 nedestående, mulige svar på en SMS kommando. Table 2: SMS svar Svar <fejl liste> <hændelse listet> <kommando liste> <sprog> sprog er indstillet for bruger <nr.> (<bruger navn>) <telefon> - telefon er allerede registeret for bruger <nr.> (<navn>) <telefon> - telefon registeret for bruger <nr.> (<navn>) Årsag En del af et status svar [1], en liste af fejl. Dette kan også være en del af tilkobling / frakobling / deltilkobling / tvangstilkobling svaret. I dette tilfælde vil listen indeholde de fejl som forhindrede at kommandoen udføres. Liste af forespurgt hændelser. Svar på hjælp kommandoen. Sprog kommandoen er udført. Det nye telefon nummer er allerede registeret for brugeren da register kommandoen var afsendt. Registered telefon nummer er tilføjet til <telefon> udført at register kommando. Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual 9

10 Svar <Telefon> - telefon ændret for bruger <nr.> (<navn>) Adgang er ikke tilladt Adgang ikke tilladt til zone <zone liste> Alarm <område liste> Tilkoblet <område liste> Tilkobling <område liste> Deltilkobling <område liste> Frakobling <område liste> Ikke klar <område liste> Ingen fejl bruger <nr.> (<navn>) [R*] / [R-] / [C*] / [C-] [<telefon nummer >] bruger <nr.> (<navn) telefon <telefon> sprog <lsprog> SMS kontrol ikke tilladt / [aktivere] / [deaktivere] / [deaktiveret indtil lokal adgang] SMS transmission [ikke tilladt] / [aktiveret] / [adeaktiveret] / [deaktiveret indtil gen-tilkobling] Forkert kommando Funktion fejlede: mulig årsag, system fejl eller manglende rettighedder Hændelse: ukendt hændelse nummer [serie] <nr.1> [<nr.2>] Ingen funktion udført: bruger findes ikke Ingen funktion udført: du har ikke adgang til områderne <område liste> Ingen funktion udført: du har ikke rettigheder for at til/frakoble, deltilkoble, tvangstilkoble Årsag Telefon nummer er med success ændret via kommandoen telefon. De forespurgte information indeholder oplysninger om områder den pågældende ikke har adgang til. Brugeren har ikke adgang til af udføre den ønsket funktion på den valgte zone. Et svar på status kommandoen. List områder i alarm, områder som er tilkoblet, områder der tilkobler, deltilkoblet, frakoblet, ikke klar for tilkobling, eller der er ingen fejl [1]. Bruger rettigheder modtaget via bruger kommando. T* er vist hvis det er tilladt for brugeren at modtage SMS transmission og SMS transmission er aktiveret. T- er vist hvis SMS transmission er deaktiveret for brugeren. Hvis brugeren ikke må modtage SMS transmission, er denne information ikke vist. K* er vist hvis det er tilladt for brugeren at foretage SMS kontrol og SMS kontrol er aktiveret. K- er vist hvis SMS kontrol er deaktiveret for brugeren. Hvis brugeren ikke må modtage SMS kontrol, er denne information ikke vist. Bruger detaljer modtaget via bruger kommando. Kommandoen blev ikke genkendt. Kommandoen var forsøgt men fejlede. Note: Fejl tilstande kan være svært at bestemme, dette indeholder for eksempel, system fejl, og til/frakobling retigheder som ændres. Hændelse nummer serien er ugyldig. Forker bruger nummer. Brugeren har ikke adgang til valgte område. Brugeren har ingen rettigheder til at udføre funktionen. 10 Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual

11 Svar Ingen funktion udført: du har ikke rettigheder til at ændre indstillinger for bruger <nr.> Ingen funktion udført: muligt systemfejl eller området status Ingen funktion udført: PC tilslutning findes ikke Ingen funktion udført: SMS kontrol kan ikke benyttes for bruger <nr.> Ingen funktion udført: SMS transmission kan ikke modtages af bruger <nr.> Ingen funktion udført: ugyldig bruger serie Ingen funktion udført: ugyldig trigger liste, venlist benyt nummer Ingen funktion udført: ugyldige parameter Kommando afvist, PIN krævet. Kommando afvist, ugyldig PIN. Kommandoer: <kommando liste> Område <n> Sabotage <zone liste> Antimask <zone liste> Lav akku <zone liste> RF kort overvågn tabt <zone liste> Isoleret <zone liste> Område <n> Åben <zone liste> Udkoblet <zone liste> Normal Ophævet udkobling af zone <zone liste> Ophævning af isoleret zone <zone liste> PC tilslutning startet for <nr.> PIN ikke indtastet: bruger ikke fundet Årsag En ikke administrator har forsøgt at ændre andres bruger indstillinger. Kan ikke udføre en kommando(for eksempel, tilkobling af område) grundet systemfejl eller området status ( for eksempel området er allerede tilkoblet). Denne meddelelse kan være efterfulgt af en liste med de fejl som forhindrede udførelse af kommandoen. Kan ikke tilkoble til PC, PC forbindelse findes ikke. Kan ikke aktivere SMS kontrol for en bruger som ikke tilhører gruppen med SMS kontrol. Kan ikke aktivere transmission for en bruger som ikke tilhører gruppen med SMS kontrol. Forkerte bruger nummere. Forker trigger nummer. Forkerte parameter eller kommando. For eksempel, område nummer der ikke findes. En PIN er krævet, men kommandoen indeholder ikke en PIN. PIN er krævet, men kommandoen indeholder en forkert PIN. Svar på hjælp kommandoen. Zone fejl svar. Lister området, og sabotage, anti-mask, lav batteri og kort overvåg samt isoleret zoner. Zone status svar. Listet I område, og åben udkoblet zoner I området. Et svar på ophæv udkobling kommandoen. Et svar på ophæv udkobling kommandoen. Systemernt har med succes tilsluttet via PC tilslutning <nr.> som et resultat at tilslut kommando. Forkert bruger nummer. Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual 11

12 Svar PIN ikke indtastet: PIN accepteres ikke PIN indstillet for bruger <nr.> (<bruger navn>) Saldo kontrol startet SMS kontrol deaktiveret for bruger <nr.> (<bruger navn>) SMS kontrol aktiveret for bruger <nr.> (<bruger navn>) Telefon er ændret for bruger <nr.> (<navn>) Telefon ikke fjernet: bruger findes ikke Telefon ikke fjernet: kan ikke slette egen telefon Telefon slettet for bruger <nr.> (<navn>) Telefon ændring er annulleret for bruger <nr.> (<navn>) Transmission aktiveret for bruger <n> (<bruger navn>) Transmission deaktiveret indtil gentilkobling for bruger <nr.> (<bruger navn>) Transmission deaktiveret for bruger <n> (<bruger navn>) Trigger on: <trigger liste> Trigger off: <trigger list> Trigger uænderet: <trigger liste> Uautoriseret, adgang afvist udgang <nr.> <status> (<navn>) Udgang ikke konfigureret <udgangs nummer> Zone isoleret <zone liste> Zone udkoblet <zone liste> Årsag Forkert syntax. PIN ændret via kommandoen PIN. System har anmodet om kreditoplysninger. Efter modtagelse fra GSM-udbyder, er denne information afsendt via en separat SMS-besked. SMS kontrol var success fuldt aktiveret eller deaktiveret via en af følgende kommandoer:: Aktivere eller deaktivere. Telefon nummer ændret via kommandoen telefon er accepteret, men vil kun blive ændret efter den næste kommando fra det nye telefon nummer. Forker bruger nummer. Administrator har forsøgt at fjerne sit eget telefon nummer. Telefon nummer er med success fjernet med kommandoen fjern registering. Under ændring af eget telefon nummer, den næste gyldige kommando var afsendt fra det gamle telefon nummer, dette annullere nummer ændringen. Succes fuldt udførelse af en af følgende kommandoer: start transmission, stop transmission, stop transmission permament. Trigger ændring forespørgelse svar (on, off, eller skifte). Lister omhandlede triggere. Denne meddelse er sendt som et svar på en forespørgelse fra en bruger som ikke har de nødvendige rettigheder til at udføre kommandoen. Udgangs status svar. Liste af forespurgte udgangs status samen med udgangs navn, hvis tilgængeligt. Forkert udgangs nummer. Svar på isolere commando. Svar på udkoble commando. [1] Denne meddelse sendes også efter tilkobling, frakobling deltilkobling, tvangs tilkobling eller tvang del tilkobling kommandoer. 12 Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security Galaxy 2-serien Brugervejledning Honeywell Security Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... iii Introduktion...1 Kontrol af alarmsystemet...2 Brugere... 2 Grupper... 2 Tastaturer... 3 Prox-brikker/kort...

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2 Bruger manual INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Formålet med denne manual...4 Retningslinjer...4 Europæisk norm og sikrings klasse (Grade)...5 Zoner og områder i AlphaVision

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L B R U G E R M A N U A L iconnect Control System User Manual - Version 2.00 Catalog Number: ZI0548C (09/08) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares

Læs mere