Afrapportering af innovationslovsprojekt: Vildtafværgning, elektronisk vildtafværgning og adfærdsmonitering. Journal nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering af innovationslovsprojekt: Vildtafværgning, elektronisk vildtafværgning og adfærdsmonitering. Journal nr."

Transkript

1 Afrapportering af innovationslovsprojekt: Vildtafværgning, elektronisk vildtafværgning og adfærdsmonitering Journal nr Mogens Rosengaard, Nimtofte, august 2010

2 Indhold Anico-konceptet... 4 Registrering... 4 Afværgning... 4 Projektets varighed og gennemførelse... 5 Etablering af demonstrationslokaliteter/forsøgsopstillinger... 6 Anlæggets komponenter... 6 Sensorsystem... 6 Cirkulære vildtsystemer... 9 Forsøgopstilling 1 i bøgekultur... 9 Bevoksning:... 9 Vildtsystemet... 9 Resultatet:... 9 Konklusion Forsøgsopstilling 2 i rødelbevoksning Bevoksning Vildtsystemet Resultat Konklusion Trådløst System Bevoksning Vildtsystemet Resultat Konklusion Retningsbestemt vildtregistrering Opstilling Resultat Konklusion Opstilling Konklusion: Selvtømmende og overvåget kulturindhegning Resultat SMS-overvågning Resultat: Test af vildtafværgeteknologi Side 2 af 27

3 Lydbibliotek, SMS-funktion, kamerateknologi, IR-lys, foderstriber Beskrivelse af arealet Testopstilling Stimuli Stimuli og flugtafstande Konklusion Oversigt over systemets funktioner og delkomponenter Teknisk rapport Eksempel på logfil fra controller Videosekvenser TV-indslag Billedgalleri Side 3 af 27

4 Anico-konceptet Anico udvikler og producerer økonomisk attraktive etiske forsvarlige, vidensbaserede produkter og koncepter til vildtregistrering og imødegåelse af gener og skader forårsaget af vildtlevende pattedyr og fugle. Der arbejdes ud fra en tese om sameksistens mellem vildt og jord- og skovbrug, hvor anicoanlægget er et omkostningssvagt og fleksibelt/flytbart alternativ til traditionelle, faste indhegninger. Udviklingen af systemet og virksomheden er sket i nært samarbejde med Innovation MidtVest og elektronik-udviklingsfirmaet Amfitech. Anlægget, der er patentbeskyttet, er gået fra prototypestadiet til egentlig serieproduktion i projektperioden. Registrering Anlægget opererer som et registreringsystem, der dels omfatter sensorer og IR-stråler og dels en kamerakomponent. Registreringen giver en række data, herunder dato og klokkeslæt for trigningen, trigningsretningen (hvilken sensor, der udløses), dyrenes opholdstid og for det langtrækkende anlægs vedkommende mulighed for at skelne mellem dyr af forskellig højde (f.eks. krondyr vs. rådyr). Se bilag 1 ( den blå ) Afværgning Derudover opererer det som et afværgesystem, idet registrering kan kombineres med udløsning af forskellige stimuli med henblik på at bortskræmme vildt. Systemet er således udviklet til afværgning af skader forårsaget af hjortevildt i forhold til landbrug, skovbrug og trafik, men kan i princippet anvendes i forhold til alle større pattedyr og fugle. I forhold til traditionelle afværgeanlæg, der typisk er timer-styrede, bygger Anico på det koncept, at dyr ved at trigge systemet, selv udløser stimuli. Samtidig styres stimuli i Anico, således at der er tale om uforudsigelige kombinationer af impulser af lyd. Hermed repræsenterer anlægget betydelig nytænkning i forhold til at undgå at dyrene tilvænnes stimuli. Kombinationen af registrering og afværgning giver desuden gode muligheder for at evaluere dyrenes reaktion på og dermed effekten af afværgningen. Side 4 af 27

5 Projektets varighed og gennemførelse Projektet er gennemført i 3 faser: 1. Etablering af demonstrationslokaliteter/forsøgsopstillinger 2. Test af teknologi 3. Dokumentation og resultatbearbejdning I det følgende er forsøgsopstillinger og resultater for overskuelighedens skyld skrevet sammen. Dokumentation i form af eksempler på logfiler, referencer til filmsekvenser etc. findes under Bilag. Side 5 af 27

6 Etablering af demonstrationslokaliteter/forsøgsopstillinger Anlæggets komponenter Anlægget består af følgende grundkomponenter: Sensorsystem 1. Et cirkulært anlæg med flere retningsbestemte sensorer, der dækker et cirkelformet areal på op til 300 m i diameter omkring sensoreren, eller 2. et lineært langtrækkende IR-baseret sensorersystem med en rækkevidde på op til 700 m Controller Controlleren er anlæggets styreenhed og harddisk. Den registrerer og lagrer oplysninger om anlæggets funktioner, der kan aflogges elektronisk på selve anlægget eller over mobilnettet. Controllerens bundkort er monteret beskyttende kasse af vejrbestandigt materiale. I kassens låg er der monteret en vandtæt højtaler. Sensorer Pir-sensor med rækkevidde på 25 m. Anvendes til beskyttelse af planter i lysbrønde Side 6 af 27

7 Langtrækkende pir-sensor med rækkevidde op til 150 m, dvs. real beskyttelse af cirkel med diameter på 300 m Anvendes til beskyttelse at større arealer og strækninger. Lineær laserstråle sensor monteret med sender og modtager. Rækkevidde på 200 m. Anvendes i lyshegn. Stimuli Et stimulussystem, der afgiver lyde eller kombinationer af lyde. Der er hidtil primært arbejdet med højfrekvente syntetiske lyde, men stimuli kan være andre (naturlige) lydsignaler, lysimpulser, mekanisk bevægelser, lugt m.v. Kamera Forskellige kameratyper til dag- og natoptagelser med rækkevidder op til 500 m. Kameraerne kan kombineres med IRprojektører i forbindelse med natoptagelser. Kombineret med server og tilhørende software er det muligt at lagre og gense billedsekvenser, der er op til 3 uger gamle. Der arbejdes fortsat med udvikling af kameraløsning med intern harddisk. Side 7 af 27

8 Energi Energiforsyningen til anlæggene bygger grundlæggende på et 12 V-solcelleanlæg med effekter fra 25 til 75 watt. Nyere anlæg er leveret med brændelsceller som primære strømforsyning. Brændselsceller har den fordel i forhold til solceller, at de er driftssikre året rundt, omkostningssvage og vedligeholdelsesfrie i lange perioder. Side 8 af 27

9 Cirkulære vildtsystemer Forsøgopstilling 1 i bøgekultur Bevoksning: De 2 vildtanlæg er placeret i en bøgekultur som er etableret under m høje nåletræer som står med 10 ca m af sand og fungerer som en klimaskærme over bøgetræerne. Der har ikke tidligere været fortaget beskyttelse af bøgekulturen mod vildtbid. Bøgetræerne har efter 8 år en gennemsnitshøjde på ca cm. Løvtræerne bærer kraftigt præg af vildtbid i topskudene. Træerne har derfor ikke nået den alderssvarende højde efter 8 år. Når bøgene kommer over hjortevildtets gnavhøjde er det planen at fjerne nåletræerne. Vildtsystemet Blå cirkel: Cirkulære vildtsystemer. Der anvendes i hvert af de 2 cirkulære vildtsystemer 3 bevægelsessensorer som dækker et cirkelfelt med en diameter på ca. 60 m. Vildtsystemet forsynes med 230 volt energi fra huset umiddelbart nord for testopstillingen. Der anvendes et lydbibliotek med både højfrekvente- og lavfrekvente lyde. Resultatet: Efter første vækstsæson hvor der har været anvendt elektroniske vildtsystemer registreres der væsentlig længere topskud på bøgetræerne, som beskyttes af det elektroniske vildtsystem, end i årene forud. Vildtsystemet har kørt fejlfrit og fungeret efter hensigten. Der har undervejs været nogle tekniske udfordringer med logfilerne. Side 9 af 27

10 Konklusion Der er målbar forskel på længden af bøgetræernes topskud målt på planter i og uden for det det elektroniske vildtafværgesystems rækkevidde. Det elektroniske vildtafværgesystem har haft den forventede effekt, og har her kunne erstatte traditionelt vildthegn. Forsøgsopstilling 2 i rødelbevoksning Sensor 1 Sensor 2 Bevoksning De 2 vildtanlæg er placeret i en rødelbevoksning, hvor de nye stødskud ønskes beskyttet mod vildtbid og fejeskader. Rødel danner efter stævning nye stødskud som kan bliver 1 m eller mere på første vækstår. I et forsøg på at skabe dækning til vildtet stævnes de gamle rødel, netop med henblik på at anvende rødellens evne til at danne nye stødskud og dækning til vildtet. I traditionelt skovbrug anvendes indhegning med stålhegn til beskyttelses af kulturer mod vildtbid. Som alternativ til den traditionelle indhegning blev her opsat elektroniske vildtanlæg til beskyttelse af stødskudene mod vildtbid og fejeskader den første vækstssæson. I det tidlige forår ses det af og til at kronvildtet først i vækstsæsonen kan æder de unge rødelstødskud. I juli/august fejer kronvildtet også gerne gevir på stødskud fra rødel, hvorved de kan forvolde en del skade på de nye skud. Forud for opstillingen blev der registreret kronvildtveksler på tværs af rødelkulturen. Vildtsystemet Der blev i foråret 2009 opsat 2 cirkulære vildtanlæg i rødelbevoksningen. På hvert af de 2 cirkulære vildtsystemer anvendes 3 bevægelsessensorer som hvert dækker et cirkulært felt Side 10 af 27

11 med en diameter på ca. 60 m. Vildtsystemet forsynes med energi fra 75 w solceller tilsluttet 35 Ah gelebatteri. Der anvendes et lydbibliotek med både højfrekvente- og lavfrekvente lyde suppleret med lys. Der blev forsøgt anvendt gult blinklys, som supplerende stimuli. Til registrering af vildtaktiviteten blev der i en periode forsøgsvis opsat et mobilnets-baseret kamera i sensorfelt 1. Resultat Efter at de 2 vildtanlæg blev sat op faldt aktiviteten af kronvildt i kulturen betydeligt. Antallet af kronvildtveksler gennem rødelkulturen var reduceret fra stk. til 0. Kronvildtet passerede ikke længere rødelkuturen i de sensordækkede områder. Kronvildtet anvendte veksler umiddelbart uden for sensorernes rækkevidde. Blinklys anvendt som stimuli blev af energimæssige grunde opgivet på denne lokalitet, da lyset hurtigt tappede batterikapaciteten. Solindfaldet på solcellerne var ikke optimal. Der kunne ikke opsamles solenergi nok til at blinklyset også kunne fungere. Der blev opsat mobilnetbaseret kamera til optagelse af vildtaktivitet i sensorfelt 1. Kameraet optog kun billeder når der var bevægelse i kamerafeltet. Der var i perioden hvor kameraet var tilsluttet ingen vildtaktivitet i sensorfelt 1. Mobildækningen på lokaliteten var meget svingende, og det var derfor ikke muligt at optage kontinuerlige billedoptagelser. Der blev registreret vildtaktivitet uden for sensorfeltet 1 på vekslen umiddelbart nord for sensorfeltet 1. Sensorfelt 1 blev i en periode slukket med henblik på at registrere i hvilket omfang kronvildtet frekventerede rødelkulturen, uden brug af stimuli. I en periode på ca. 1 måned blev det nordligste vildtsystems (sensor 1) slukket. Efter ca. 1 uge blev der registreret stigende aktivitet af kronvildt i sensorfelt 1. Aktiviteten blev blandt andet registreret ved at 3 af de tidligere anvendte vildtveksler som gik gennem sensorfelt 1 igen blev anvendt af kronvildtet. Lydstimuli i sensorfelt 1 blev igen tilsluttet efter ca. 1 måned, hvorefter brugen af vildtvekslerne ophørte. Sensorfelt 2 var som kontrolfelt stadig tilsluttet stimuli. Her blev der ikke registreret kronvildtaktivitet. Konklusion Forsøgsopstillingen blev gennemført succesfuldt. Det blev påvist at vildtkonceptet ved brug af høj- og lavfrekvente lyde var i stand til at reducere kronvildtaktiviteten i de sensordækkede områder. Lysstimuli blev opgivet på grund af energimæssige problemer. Kamerateknologien blev testet. Der blev når mobildækningen var optimalt sendt billeder til en server. Side 11 af 27

12 Trådløst System Sensor 1 med trådløs opkobling til controller Sensor 2 med trådløs opkobling til controller Sensor 3. Controller med modtager og lydbibliotek controller I et forsøg på at gøre systemet mere fleksibelt og ufahængig af ledninger mellem de enkelte enheder, blev der udviklet og testet et trådløst system. Bevoksning Der blev opsat 3 trådløse vildtsystemer i en ca. 7 år gammel rødgrankultur, som siden nyplantningen har været bidt hårdt af kronvildt. Træerne har en højde på cm. Kulturen har aldrig været beskyttet med vildthegn e.l. Vildtsystemet Gul og blå: Trådløse vildtsystemer tilsluttet bevægelsessensorer. Hvert sensorfelt er tilsluttet en trådløs sender, der sender signal til controllerens lydbibliotek. Rød: Controllerenhed med trådløs opkobling til sensorfelt 1 & 2. Controllerenenheden har højtaler og bevægelsessensorer tilsluttet. Energi: Alle 3 enheder er tilsluttet solceller. Funktion: Når vildtet aktiverer en sensor sendes via trådløs opkobling til controlleren, en besked om at der er aktivitet i et sensorfelt, hvorefter stimuli aktiveres. Resultat Der blev gennemført en succesfuld test af et trådløst system som sender trådløs besked til controlleren når der er aktivitet i et sensorfelt. Sensorerne var placeret med ca. 50 m afstand. Der blev anvendt sendere med en rækkevidde på ca. 300 m, men på grund af lokalitetens størrelse var der ikke her behov for at placere sensorerne med større afstand. Konklusion Der blev udviklet og testet et trådløst system som åbner op for utrolig mange anvendelsesmuligheder. Systemet er blevet væsentligt mere fleksibelt, da flere sensorer kan tilsluttes samme controller uden brug af ledninger, som er fordyrende og tidskrævende at Side 12 af 27

13 anvende. Det trådløse system gør det muligt at flytte rundt på sensorerne i takt med at vildtpresset ændrer sig. Yderligere vil prisen på systemet blive reduceret, da der kun skal anvendes en controller og et lydbibliotek til eksempelvis 4 sensorerenheder. Retningsbestemt vildtregistrering Opstilling 1 Sensor 2B Sensor 2A Vildtveksel Controller 2 Kamera Sensor 2 B Sensor 1 A Controller 1 Kulturhegn. Der blev foretaget en række forsøgsopstillinger med henblik på at udvikle og teste det retningsbestemte vildtregistreringssystem. Ovenstående er således en skildring af 2 af flere forsøgsopstillinger. Til controller 1 er anvendt 2 stk. lineære IR-baserede sensorer Til controller 2 er anvendt 2 stk. bevægelses-sensorer Gul streg: Traditionelt 180 cm højt stål-vildthegn opsat omkring løvtræskulturer. Mellem kulturerne er der etableret m brede passager således at vildtet kan passere de indhegnede kulturer uden at skulle springe ind i kulturhegnet. Side 13 af 27

14 Lyseblå streg: Der ses en tydelig vildtveksel i afgrøden som går gennem Controller 1 systemets vildtpassage mellem de to kulturindhegninger Rød streg: Til dækning af passagen mellem de 2 kulturindhegningerne blev der opsat IR-baserede sensorer til registrering af hvilken retning dyrene har bevæget sig. Lilla: IR-kamera opsat med henblik på at filme dyr som passerer vildtsensorerne. Lyserød: 2 stk. bevægelsessensorer Resultat. Formål: At teste om vildtsystemet er i stand til at registrere hvilken retning dyrene har bevæget sig. I felt-forsøgsopstilling blev det i første omgang ikke muligt at logge informationerne i controlleren i et format som gjorde dem egnet til umiddelbart at arbejde videre med. Softwaren der blev anvendt til lagring af loginfo om aktivitetsniveau i sensorfelterne kunne ikke anvendes i praksis. Årsagen skyldtes bl.a. at batterispændingen var for svingende til at dette kunne gennemføres. Det viste sig bl.a. også at almindelige 12 volts blyakumulatorer gav større problemer end gelebatterier,som bedre kan tåle at blive op- og afladet. I testopstillinger med konstant spænding var der ikke de samme problemer. Denne fejl gav os kæmpestore udfordringer, som tog rigtig lang tid at isolere. Efterfølgende blev der ændret i controllerens hardware således at controlleren kan logge info selv om der er varierende spænding. Det blev muligt at lagre loginfo i controllerens hardware i spændingsintervallet 13 9 volt. Aflogning af controlleren. Undervejs foretages yerligere justeringer af aflogningsmetoden, som bl.a. foretages med et USB kabel fra controlleren til computeren. Dette er problematisk eksempelvis i regn og fugtigt vejr. Derfor blev der undervejs foretaget hardware- softwaretilpasninger, som gjorde det muligt at lagre loginformationerne på SD-kortet, hvorpå stimulibiblioteket også er placeret. Ved aflogning af controlleren skiftes SD-kortet blot ud med et nyt SD-kort. Der anvendes ikke længere USB-kabel og PC i felten. Konklusion Det blev muligt sidst i projektperioden at få styr på logfilerne som kan vise hvilken vej vildtet har bevæget sig. Aflogningsmetoden er blevet mere brugervenlig, da der ikke længere skal anvendes USB-kabel og PC til aflogning af data. Disse placeres direkte på SD-kort som forholdsvis let kan udskiftes. Systemet kan nu anvendes til optimering af natur- og vildtpleje, da det nu er muligt at tilvejebringe ny og hidtil ukendt viden om i hvilket omfang vildt eksempelvis frekventerer forskellige afgrøder, eller bruger landskabet. Side 14 af 27

15 Opstilling 2 Sensor A Sensor B Der blev testet langtrækkende sensorer til registrering af hvilken vej vildtet har bevæget sig. Lokalitet: I en forholdsvis stor lysning i en nåletræsbevoksning blev det retningsbestemtevildtsystem testet. Opstilling: Der blev anvendt 2 langtrækkende sensorer, placeret med 10 m afstand. Energi: 75 w solceller blev anvendt som energiforsyning. Resultat: Hardwaren kunne registrere vildtaktiviteten i sensorerne. Softwaren til registrering af vildtaktiviten fungerede ikke optimalt, da formatet i logfilen ikke var anvendeligt. Det var også muligt at aktivere stimuli når vildtet esempelvis passerede sensor A Før sensor B. Hvis vildtet aktiverede sensor B før A blev stimuli ikke aktiveret. Konklusion: Hardwaren fungerede perfekt, men der var problemer med at håndtere logfilerne. Dette er blevet løst senere i projektforløbet. Det retningsbestemte vildtregistreringssystem vil være muligt at anvende eksempelvis i forbindelse med beskyttelse af højværdiafgrøder, hvor vildtsystemet kun går i gang når vildtet bevæger sig ind i afgrøden og ikke når de går ud. Systemet kan eksempelvis også anvendes til at registrere hvordan mennesker anvender Side 15 af 27

16 naturen. Det vil være muligt dels at registrere hvor mange mennesker der anvender eksempelvis et bestemt stiforløb dels registrere hvilken vej de har bevæget sig. Der har været interesse fra en kommune om at leje et system til registrering af antallet af hesteryttere på udvalgte lokaliteter. Side 16 af 27

17 Selvtømmende og overvåget kulturindhegning Der blev udvalgt en indhegnet løvtræskultur, hvor råvildt hyppig sprang over kulturhegnet og ind i kulturen hvor de forårsagede bidskader på planterne. Råvildtet har vanskeligt ved selv at springe ud af kulturen, men søger rundt langs hegnets inderside for at finde en åbning, hvor de kan søge ud. Det var muligt på afstand af kulturen at overvåge om der var hjortevildt inden for hegnet. Kulturhegn (rød streg) Rundt om kulturen var opsat et ca. 1, 60 m højt traditionelt kulturhegn placeret på træpæle med ca. 5 m afstand. Åbning (blå pil) I kulturens ene hjørne var etableret en ca. 4 m bred åbning/låge til maskiner m.m. Denne blev anvendt som åbning i testopstillingen. Åbningen overvåges af en sensor. Kontrol af systemet. Lågen blev i en periode åbnet som gjorde det muligt for vildtet at gå på ud og ind af åbningen. Side 17 af 27

18 Sensorfelt (gul streg) Bevægelsessensorer med en rækkevidde på ca m blev placeret inde i kulturen, således at åbningen i kulturhegnet blev dækket af sensorfeltet. Sensorfeltet dækkede også et område på ca m uden for åbningen, for at sikre at vildtet ikke fik adgang til kulturen udefra via åbningen. Når vildtet søger rundt langs kulturhegnets inderside vil de erfaringsmæssigt på et eller andet tidspunkt også bevæge sig ind i sensorfeltet, og aktivere sensor og controllerens lydbibliotekt. Sensorfeltet var tilpasset åbningen således at når dyr aktiverede sensoren/stimuli ville de være ud for åbningen i kulturhegnet, og let søge ud af kulturen via åbningen. Controller (hvid/rød cirkel) Controller og sensor blev placeret på en ca. 2,5 m høj stander ca. 20 m inde i kulturindhegningen. I controllens lydbibliotek var der var placeret 10 forskellige hørbare lyde som blev afspillet i rækkefølgen 1 til 10. Hvis dyret blev stående i sensorfeltet efter at lyd nr. 1 var aktiveret ville lyd nr. 2 blive afspillet osv. og fortsætte indtil dyret var ude af sensorfeltet. Resultat I testperioden blev der med succes udviklet og testet et system som dels kunne overvåge dels automatisk tømme kulturindhegningen for hjortevildt. Der blev ikke registret vildt som fik adgang til kulturen via åbningen når anlægget var aktiveret. Dette kunne konstateres ved at der umiddelbart uden for kulturen blev revet et 1 m bredt felt rent for blade og ukrudt, således at der i dette felt var muligt at registrere på fodaftryk i hvilket omfang hjortevildt gik ud eller ind af indhegningen. Der blev registret 6 situationer hvor råvildt var gået ud, men ingen ind i hegningen når anlægget var aktiveret. I perioder hvor anlægget var slukket men hvor dyrene kunne søge ind i indhegningen via åbningen, blev der ved hjælp af fodspor i det rengjorte areal registreret aktivitet ind i hegningen 18 gange. Det blev af tekniske grunde opgivet at anvende kamera til overvågning af kulturen, da det energimæssigt ikke var muligt at få tilstrækkelig energi til IR-projektørerne, som var nødvendige for at optage billeder i en fornuftig og anvendelig kvalitet. SMS-overvågning Der er i tilknytning til controlleren forsøgt integreret en SMS-funktion, som skulle automatisk skulle sende SMS-besked til den tilsynsførende om uønsket aktivitet i kulturindhegningen. Dette blev opgivet pga tekniske problemer mellem controlleren og SMS-modemet som ikke kunne løses. Det var ikke teknisk muligt at afsende SMS-er fra Controlleren til den tilsynsførende når sensoren blev aktiveret. Derfor blev der udviklet et SMS-overvågnings-metode hvor den tilsynsførende sender SMSbesked til controlleren om at sende statusinformationer om seneste vildtaktivitet i sensorfeltet. Det viste sig at denne løsning kunne være en fordel for den tilsynsførende som netop selv kunne bestemme hvornår han ønskede at få informationer om vildtaktivitet i kulturen, hvorimode den oprindelige løsning ville sende SMS-beskeder automatisk. Resultat: Det blev muligt at fjernovervåge kulturindhegningen via SMS-informationer. Side 18 af 27

19 Test af vildtafværgeteknologi Kamera felt 1 4 Foderstriber Fodermarker Kamera felt Elektronisk sensor med lydstimuli Kamera og server Elhestebånd Græs Hvede Byg Raps Lydbibliotek, SMS-funktion, kamerateknologi, IR-lys, foderstriber Der blev udvalgt et testområde som erfarringsmæssigt gennem en lang årrække årligt er blevet opsøgt af kronvildt. Gennem de seneste 5-10 år har der været hyppige og store markskader på arealet hvor 50% eller mere af afgrøden er blevet ædt og skadet af kronvildt. Beskrivelse af arealet Testområdet omfatter et landbrugsareal med traditionelle afgrøder i et traditionelt sædskifte. I 2009 var der 4 forskelllige afgrøder på lokaliteten. Afgrøderne omfattede græs, hvede, byg, raps. Landbrugsarealet støder direkte op til skov med fast kronvildtbestand mod nord og øst. Testopstilling Da området netop gennem en årræke dels har været velbesøgt af kronvildt dels har haft voldsomme markskader, blev der designet et setup hvor flest mulige af teknologierne netop kunne testes herunder Lydbibliotek Side 19 af 27

20 SMS-funktion Kamerateknologi, IR-lys Vildtstriber 4 vildtstriber (1,2,3,4) I forsøgsfeltet nodlige del langs skovkanten blev en 20 m bred stribe af hver afgrødetype græs, hvede, byg raps udlagt som vildtstribe, som dyrene kunne opsøge uden at udløse stimulier. Der blev udlagt 4 forskellige vildtstriber ca 20 m brede over en strækning på ca 500 m. Sensorfelt og lydbibliotek (rød pil) En langtrækkende sensorer blev placeret i hvedemarken ca 30 m fra skovbrynet, da det erfarringsmæssigt har vist sig at de største vildtskader ofte ses i hvedemarker, som kronvildtet tilsyneladende foretrækker frem for andre afgrøder. Her blev anvendt 150 m langtrækkende sensor tilsluttet lydbibliotek med 10 lyde, og SMSmodem til transmussion af SMS-info om vildtaktiviteten i sensorfeltet. Kamerafelter (gule pile) Der blev anvendt 2 langtrækkende IR-baserede kameraer med en linsevinkel på ca. 40 grader, som dækkede både foderstriber og et stykke af hvede- og bygmarken, således at det via billederne vil muligt at få et indtryk af kronvildtets adfærd i kamerafeltet. Det er praktisk afprøvet og testet at der ude fra terrænet er teknisk muligt at sende live billeder af vildt via mobilnettet hjem til en PC, hvis hastighed og mobildækning er på plads. Den forholdsvis ringe mobildækning på lokaliteten resulterede dels i nedsat billedetransmissionshastighed dels i nedsat billedkvaliet. Derfor blev det opgivet at sende billeder via mobilnettet pga manglende og svingende mobildækning i området. Der blev valgt en alternativ løsning til lagring af billederne. Billederne blev lagret på en server opstillet i vandtæt boks i terrænet tæt ved kameraerne. Billederne blev her hentet hjem via en USB-harddisk. Denne løsning gav mulighed for at optage billeder i meget høj kvalitet. IR-lys Der blev over kameraerne opsat 4 IR-projektører med henblik på at optage natbilleder af vildtaktiviteten og dyrenes adfærd i sensor- og kamerafelterne. De 2 projektører lyste ud over hvedemarken og sensorfeltet. 2 projektører lyste ud over bygmarken for at teste om dyrenes adfærd. Det var ikke muligt ved hjælp af IR-lyset at oplyse hele kamerafeltet. IR-lyset kunne række ca. 80 m ud i en bredde på 5-10 m. Side 20 af 27

21 Lydbibliotek (Rød pil) Sensorfeltet blev placeret i hvedemarken, da det erfaringsmæssigt netop har vist sig at kronvildtet gerne opsøger hvede frem for andre afgrøder. I tilknytning til sensoren blev der placeret en controller med et lydbibliotek indeholdende 10 forskellige lyde. Lydnr. Lyd art 1 Højfrekvent 22 khz sweep 2 Hundeglam 3 Tågehorn 4 Skud Hørbar lyd 14 khz sinus 5 Højfrekvent 18 khz 6 Motorlarm fra bil 7 Menneskestemmer 8 Højfrekvent 18 khz 9 Udrykningshorn 10 Højfrekvent 20 khz Når et dyr detekterer sensoren starter lyd nr. 1 og afspilles i 10 sekunder. Hvis sensoren aktiveres igen inden for 1 minut aktiveres lyd nr. 2 - og fortsætter med at afspille de næste lyde indtil dyrene forsvinder. Af hensyn til evt. naboer er der valgt en højfrekvent lyd som første og sidste lyd i lydbiblioteket som afspilles i tilfælde af at systemet skulle gå i selvsving på grund af fejltrigninger og køre uafbrudt.. SMS-funktion Fjernovervågning via SMS. Til registrering af vildtaktiviteten i sensorfeltet blev der integreret en SMS-funktion i controlleren. SMS-enheden sendte info om vildtaktiviteten til den tilsynsførende, som kan fjernovervåge systemet. Der blev testet en SMS-funktion. Der blev undervejs sendt et par SMS-informationer dels om vildtaktivitet dels når vandingsmaskinen og servicepersonale passerede sensorfelt. Hestebånd (Lyseblå pile) Umiddelbart syd for for fodermarkerne ca 25 m fra skovbrynet blev der undervejs forsøgsvist også opsat heste-elbånd. Da el-hestebånd netop ofte bliver bragt i spil som vildtafværgemetode, blev der valgt et set up som også gjorde det muligt at iværksætte en mindre test af effekten af el-hestebånd anvendt som vildtafværgning. Formålet var via kameraovervågningen at filme el-hestebåndets vildtafværgeeffekt. Hestebåndet blev først opsat efter at kronvildtet var begyndt at opsøge vildtstriberne og landbrugsafgrøderne. Efter få dage kunne det registreres at kronvildtet gik under eller uden om el-hestebåndet. Resultat Erfaringsmæssigt har det vist sig at vildtskaderne på kornafgrøderne som regel begynder et par måneder før høst, når aksene er skredet igennem og kernerne stadig er bløde. På den valgte testlokalitet er det ikke udsædvanligt at se krondyr fouragere i afgrøderne hver nat. Side 21 af 27

22 I testperioden viste der sig væsenligt færre dyr på marken end de tidligere år. I perioden medio juni til medio august blev der i alt filmet og registreret ca. 50 krondyr på lokaliteten, fordelt på i alt ca. 10 observationer. Det højeste antal dyr der er registret i afgrøderne i kamerafelterne er 5-6 dyr. Det var på baggrund af de få dyr ikke muligt at lave en test af dyrenes reaktion på forskellige stimuli og anvendelse af fodermarkerne. Der blev stort set ikke registreret vildtskader i afgrøderne. Testen af teknologien blev stort set succesflyldt gennemført. Det kan ikke udelukkes at forklaringen på dyrenes udeblivelse fra en ellers tidligere velbesøgt kronvildtlokalitet kan dels skyldes vildtafværgesystemet. Stimuli Der er i projektperioden arbejdet med ca. 30 forskellige lyde, der er blevet kombineret frit, og som er anvendt enten som pitch-lyde eller sweeplyde. Ovenstående figur viser antal trigninger ved lyd nr. 1, 2, 3 osv. fordelt på måneder. Grafen er typisk for de forsøgsopstillinger, der er arbejdet med i projektet. Efter afspilning af lyd 1 (der altid er højfrekvent), er størstedelen af vildtaktiviteten i det sensordækkede areal reduceret med ca. 50 %. Efter afspilning af lyd 3 er vildtaktiviteten reduceret med 80 %. Side 22 af 27

23 Stimuli og flugtafstande I samarbejde med DMU og Skov og Land er der udført forsøg for at tilvejebringe viden om, hvor langt dyrs flugtafstand er, når de har aktiveret systemet. 10 krondyr blev gpshalsbåndmærkede på St. Hjøllund. Det blev forsøgt at sammenligne anlæggenes gpspositioner med de mærkede krondyrs positioner. I forsøgsperioden har der ikke været halsbåndmærkede krondyr i sensorfelterne. Observationer i felten peger dog på, at dyrenes flugtafstand er begrænset, da det har vist sig, at når anlægget er slukket, går der kun få dage, før dyrene er tilbage i samme antal som før systemets ibrugtagen. Side 23 af 27

24 Konklusion. Via tilskud fra Innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven (lov nr. 421 af 31. maj 2000) har det i projektet Vildtafvægning, elektronisk vildtafværgning og adfærdsmonitorering været muligt at videreudvikle og teste vildtkonceptet, som har udviklet sig fra at omfatte et forholdsvist primitivt set up til at være et avanceret højteknologisk IT-baseret koncept. I projektperioden har det være muligt via dialog og samarbejde med en række aktuelle fagpersoner at løfte vildtkonceptet lysår fremad. Teknisk er konceptet udviklet fra at være et garagekoncept til at blive et højteknologisk avanceret IT-baseret produkt. Der har undervejs i projektperioden været stor medieinteresse for projektet. I 2009 og 2010 har anico været eksponeret henholdsvis 64 og 22 gange i medierne. Målsætningen Nærværende projekt har til formål at videreudvikle teknologi til elektronisk afværgning og monitorering af vildt. Projektet udvikler således en skånsom afværgemetode til vildtfølsomme områder med f.eks. højværdiafgrøder og giver mulighed for at monitorere dyrene og foretage en optimal vildtpleje. Endelig giver teknologien mulighed for at foretage elektronisk dataindsamling og via GPRS at sende oplysninger til en PC hvorved værdifuld viden om vildtets adfærd registreres. Der er således udviklet et etisk højteknologisk vildtkoncept som kan anvendes til vildtafværgning, vildtregistrering og vildtovervågning. Systemet har bl.a. dels været testet i en række forskellige landbrugsarealer dels i forskellige skovkulturer med gode resultater. Erfaringerne med testresultaterne åbner også op for nye muligheder for at tilvejebringe ny og hidtil ukendt viden om vildtet på højt niveau, dels via kamerateknologi dels via indsamling af logfiler om vildtaktivteten. Supplerende informationer om projektet kan ses på Kort og godt: Kanonsucces! Jeg vil meget gerne takke for den økonomiske støtte fra Innovationsloven, som har gjort det muligt at skabe et nyt innovativt produkt og virksomhed. Med venlig hilsen Mogens Rosengaard Anico Side 24 af 27

25 Bilag 1. Oversigt over systemets funktioner og delkomponenter Side 25 af 27

26 2. Teknisk rapport Elektronisk vildtregistrering og afværgning. - erfaringer og perspektivering Rapport fra workshop, 29. oktober 2008 St. Hjøllund Rapporten kan hentes på: 3. Eksempel på logfil fra controller Side 26 af 27

27 4. Videosekvenser Flere optagelser af vildtets reaktion på stimuli, kameraovervågning af foderplads mv. kan hentes på 5. TV-indslag Indslag fra TV Midt-Vest om succesfuld afværgning af markskader vha Anico-systemer Indslag fra TV2 Østjylland om anvendelse af Anicosystem til varsling af vildtaktivitet langs veje Begge tv-indslag kan ses på 6. Billedgalleri Anicosystemer: Anicokomponenter: Side 27 af 27

Elektronisk vildtregistrering og -afværgning - erfaringer og perspektivering Rapport fra workshop, 29. oktober 2008 St. Hjøllund

Elektronisk vildtregistrering og -afværgning - erfaringer og perspektivering Rapport fra workshop, 29. oktober 2008 St. Hjøllund Elektronisk vildtregistrering og -afværgning - erfaringer og perspektivering Rapport fra workshop, 29. oktober 2008 St. Hjøllund Teknisk rapport 0811-02 2008 Dansk Jagtakademi Skrejrupvej 31 DK-8410 Rønde

Læs mere

Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt

Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt. Udarbejdet af: Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug Juni 2011 Løvenholm Fjeld og omegns hjortevildtlaug Side 1 Formål:

Læs mere

AniMan DET INTELLIGENTE FUGLESKRÆMSEL

AniMan DET INTELLIGENTE FUGLESKRÆMSEL AniMan DET INTELLIGENTE FUGLESKRÆMSEL LAD GÆS OG RÅGER FINDE ANDRE GRÆSMARKER Gæs forvolder store skader på afgrøder herhjemme. Værdier for mange millioner kroner ødelægges hvert år. Hos frugt- og bæravlere

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse Diameter 91 mm Ekst. antenne længde 2,77 m Kabinet: Interval Frekvens Rækkevidde op til 50 m (placeret i fri luft, foroven på biomassen) TEMPERATUR Målingsskala - 20 til 80 C Nøjagtighed +/ - 0,4 C (mellem

Læs mere

SKOVEN, PUBLIKUM OG VILDTET PÅ KOLLISIONSKURS?

SKOVEN, PUBLIKUM OG VILDTET PÅ KOLLISIONSKURS? SKOVEN, PUBLIKUM OG VILDTET PÅ KOLLISIONSKURS? Forskningsprojekter i St. Hjøllund Vildtvenlig skovforyngelse uden hegn Forsøg med midlertidig hegning, elhegn og elektronisk vildtafværgning Publikums

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ Lavet af Svend, Valdemar og Frederik 2.3 HTX - Roskilde Overvågningskamera ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ I dette forløb har vi arbejdet med overvågningskameraer. Det handlede om at lære, hvordan et

Læs mere

Kronvildtforvaltning Fuglsø Mose

Kronvildtforvaltning Fuglsø Mose Kronvildtforvaltning Fuglsø Mose Reduktion af afgrødeskader forårsaget af kronvildt Rapport om erfaringer fra projektet Reduktion af afgrødeskader forårsaget af kronvildt ved Fuglsø Mose afviklet fra 2006-2011

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Resultater ift. dyrenes brug af faunapassager langs Ring Øst

Resultater ift. dyrenes brug af faunapassager langs Ring Øst Resultater ift. dyrenes brug af faunapassager langs Ring Øst I forbindelse med en specialeafhandling på uddannelsen Naturforvaltning på Københavns Universitet blev effekten af ni faunapassager langs vejen

Læs mere

Bemærk venligst: Appen er lavet til mobiltelefoner og WildDetect kan derfor ikke garantere dens funktionalitet på tablets.

Bemærk venligst: Appen er lavet til mobiltelefoner og WildDetect kan derfor ikke garantere dens funktionalitet på tablets. BirdAlert appen BirdAlert systemet kan overvåges og kontrolleres igennem vores app, som fås til Android telefoner på Google Play og iphones i App Store. Bemærk at denne udgave af manualen er skrevet til

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Bundkort Beskrivelse

Bundkort Beskrivelse Bundkort 2 3 4 8 5 6 7 9 0 2 3 4 5 6 20 2 7 8 9 Bundkortet er computerens midtpunkt, alle de andre hardware komponenter er tilsluttet til bundkortet. Når du skal købe et bundkort er det vigtigt at alle

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point Waoo leveres af dit lokale energiselskab KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

Det Selvbetjente Bibliotek

Det Selvbetjente Bibliotek Det Selvbetjente Bibliotek Self Operated Library (SOL) Cordura A/S har udviklet en række software- og hardwareprodukter, der tilsammen gør det muligt for mindre biblioteksfilialer at have åbent uden fysisk

Læs mere

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council Fortolkning af den danske FSC-skovstandard Der er, og vil altid være, tilfælde, hvor der kræves en fortolkning af og klarhed om kravene under selv den bedste standard. Hos FSC Danmark er der udpeget en

Læs mere

LED paneler. LED skilte. LED lysavis. Digital Signage.

LED paneler. LED skilte. LED lysavis. Digital Signage. LED paneler. LED skilte. LED lysavis. Digital Signage. LED Video LED Video skærm i fuld farve Formålet med LED Video skærme er at vise billeder og animeret indhold i fuld farve (16.777.216 farver). Vi

Læs mere

Cirkulær Controller systemer... 2. Lineær Controller system... 3. Vejsikrings system... 4. Alarm Controller:... 5

Cirkulær Controller systemer... 2. Lineær Controller system... 3. Vejsikrings system... 4. Alarm Controller:... 5 Produkt katalog. Indhold Cirkulær Controller systemer... 2 Lineær Controller system... 3 Vejsikrings system... 4 Alarm Controller:... 5 Kunst grav / fælde med elektronisk overvågning.... 6 Kunst Rævegrav...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

VI GI R DIG. Installations guide Air 4920 Trådløst access point

VI GI R DIG. Installations guide Air 4920 Trådløst access point VI GI R DIG Installations guide Air 4920 Trådløst access point Indhold Medfølgende udstyr 04 Gode råd til opsætning 05 Internet Opsætning af trådløst internet 06 Ændre netværksnavn og adgangskode 08 Tilføj

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T

EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T Alle vore produkter er godkendt efter nyeste norm EN 60 335-2-76 Kraftige 230V El-hegn ELEPHANT M115 (udgår 1. sept. 2010 og erstattes af M85*) EAN

Læs mere

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Den mobile mølle VIND ENERGI Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling MOBIL LAB Introduktion Som supplement til test af vindmøller i Mobil Lab s vindtunnel, giver

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

HiBird Vildtafgrøder

HiBird Vildtafgrøder HiBird Vildtafgrøder 2 LG HiBird Vildtafgrøder LG HiBird Vildtafgrøder - for en øget biodiversitet i det åbne land Vildtafgrøder er en oplagt mulighed for at forbedre levevilkårene for vildtet i det åbne

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

Visualisering af solcelleprojekt ved Ottestrup Solcelleprojektet er placeret på nedenstående matrikler. 1m St. Frederikslund Hgd., Kindertofte Med et samlet areal på Ca. 40 hektar Med henblik på at visualiserer

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Drain Back-systemer. Made in Germany

Drain Back-systemer. Made in Germany Drain Back-systemer Made in Germany Førende teknologi Made in Germany Udover højtydende solfangere producerer STI Drain Back-systemer. Mange års erfaring inden for solvarme viser, at det ikke er alle solvarmeanlæg,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

DVI SMART CONTROL. Installationsguide og vejledning

DVI SMART CONTROL. Installationsguide og vejledning DVI SMART CONTROL Installationsguide og vejledning DVI energi Industrimarken 2C DK-9530 Støvring Tlf. +45 9835 5244 info@dvienergi.com www.dvienergi.com Sådan virker DVI Smart Control En server hos DVI

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 Hvad er Guardeye Mange alarmsystemer er blinde eller sender kun enkelte billeder ved alarm. Guardeye giver sikker videoverifikation ved at sende

Læs mere

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116 CAT og Genny er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed. De få knapper sikrer stor effektivitet, selv

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Elhegn til 230 volt. 52 joule

Elhegn til 230 volt. 52 joule Elhegn til 230 volt Patura P-8000 Den kraftigste spændingsgiver på det europæiske marked. Anvendes hvor der virkelig er behov for power, store indhegninger eller indhegninger med meget afledning og vegetation.

Læs mere

PIR Kamera IRC-S2. Oversigt

PIR Kamera IRC-S2. Oversigt PIR Kamera IRC-S2 Et PIR kamera er en trådløs bevægelsessensor med indbygget kamera og LED blitz. Hvis alarmsystemet er tilkoblet og sensoren registrerer bevægelse, vil sensoren automatisk tage 3 billeder.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

WiseBox. Løsningen indendørs og udendørs Datablad. Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller.

WiseBox. Løsningen indendørs og udendørs Datablad. Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller. Løsningen indendørs og udendørs Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller. Når rotten løber ind i WiseBox og aktiverer fældens sensorer, lukker fælden og

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Bias Reducing Operating System - BROS -

Bias Reducing Operating System - BROS - Bias Reducing Operating System - BROS - Accepttestspecifikation Projektgruppe 3: Rasmus Lund Jensen (11111) Nicolai Glud(11102) Jacob Roesen(10095) Mick Holmark(11065) Johnny Kristensen(10734) 1 Versionshistorik

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Forfattere: Harry Lahrmann Aalborg Universitet lahrmann@plan.aau.dk Kristian Skoven Pedersen Grontmij-Carl Bro KristianSkoven.Pedersen@grontmij-carlbro.dk

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh rnet d e j t s Tre k nyhe me Agro 2010 Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE Trådløst sensor system fra WEBStechh Vi introducerer... SensSilage

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

1 Danish Manual C903IP

1 Danish Manual C903IP 1 Danish Manual C903IP C903IP PLUG & PLAY WIFI NETVÆRKSKAMERA IP-kameraet giver en hurtig og let adgang til at vise de ønskede optagelser på en hver PC tilkoblet dit intranet, eller over internettet via

Læs mere

Sådan får du det bedste ud af din bredbåndforbindelse

Sådan får du det bedste ud af din bredbåndforbindelse Sådan får du det bedste ud af din bredbåndforbindelse Vi har samlet nogle tips til, hvordan du får det bedste ud af din bredbåndsforbindelse. Følg nedenstående råd, og du er godt på vej mod et stabilt

Læs mere

Intelligent og effektiv løsning af konflikter mellem vilde dyr og landbrug

Intelligent og effektiv løsning af konflikter mellem vilde dyr og landbrug Intelligent og effektiv løsning af konflikter mellem vilde dyr og landbrug - af Kim Arild Steen Mit ph.d. projekt har omhandlet effektiv og etisk håndtering af konflikter mellem vilde dyr og landbruget.

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning 1) Installation af parabolen Saml parabolen i viste rækkefølge. 2 2) Find korrekt retning og hældning på hjemmesiden http://finder.tooway-instal.com og indtast monteringsadressen:

Læs mere

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak.

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. SENSSILAGE Temperatur, manuel konfigurering Anvendelse SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. 1 Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE Udstyr 1 basestation udstyret med SIM-kort

Læs mere

Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken

Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken Forfattere: Harry Lahrmann Aalborg Universitet lahrmann@plan.aau.dk Kristian Skoven Pedersen Grontmij-Carl Bro KristianSkoven.Pedersen@grontmij-carlbro.dk

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

nødvendige at vide noget om hvis man skal vide noget om det indre at en computer, de 5 emner er harddisk, RAM, grafikkort, bundkort og processer.

nødvendige at vide noget om hvis man skal vide noget om det indre at en computer, de 5 emner er harddisk, RAM, grafikkort, bundkort og processer. Computer anatomi Kommunikationsplan: Vi skriver om de 5 vigtigste komponenter i en computer, hvordan computeren er opbygget. Forklare hvad de enkelte komponenter er til. Hvem der bruger hvilke komponenter

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

SENSSEED. Anvendelse. Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering. SENSSEED. Brugervejledning

SENSSEED. Anvendelse. Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering. SENSSEED. Brugervejledning SENSSEED Temperatur og Temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering Anvendelse SENSSEED må kun anvendes til korn og frø på lager. 1 Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering.

Læs mere

Afgørelse i sagen om et hegn i Aalborg Kommune

Afgørelse i sagen om et hegn i Aalborg Kommune NATURKLAGENÆVNET 11. august 2008 NKN-133-00036 LTP Afgørelse i sagen om et hegn i Aalborg Kommune Aalborg Kommune har den 26. juni 2007 taget stilling til lovligheden af et hegn opsat omkring skovarealer

Læs mere

Undervisning Windows 8(.1)

Undervisning Windows 8(.1) Undervisning Windows 8(.1) Kursusmateriale Jeg vil her forsøge at opridse de basale begreber og funktioner vi har gennemgået på kurset. Da der har været mange spørgsmål løbende, som ikke er besvaret her,

Læs mere

Abila 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT

Abila 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT Kompakt og brugervenlig gulvvaskemaskine til en overkommelig pris med en arbejdsbredde på 43, 51 og 50 cm Gulvvaskemaskiner 45 E-B/50 E-B-BT-52 BT Velegnet til daglig rengøring

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere