Indholdsfortegnelse Kære forældre og elever! Værdigrundlaget Forældreintra Timefordelingsplan Anskaffelser...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse... 1. Kære forældre og elever!... 2. Værdigrundlaget... 3. Forældreintra... 4. Timefordelingsplan... 5. Anskaffelser..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Kære forældre og elever!... 2 Værdigrundlaget... 3 Forældreintra... 4 Timefordelingsplan... 5 Anskaffelser... 6 Lejrskoler... 6 Mobiltelefon, bærbar computer og andre elektroniske hjælpemidler... 7 Samværet på Nørre Aaby Realskole... 8 Mobning... 9 Togelever Forsikring Skolepenge Befordringstilskud: Fripladstilskud Trafiksituationen ved Nørre Aaby Realskole Side 1 af 13

2 Kære forældre og elever! Tak for interessen for vores skole. Med denne folder ønsker vi at give nogle oplysninger om Nørre Aaby Realskole. Lidt historie Nørre Aaby Realskole er grundlagt i 1896 af Ella Jørgensen. Skolen havde til huse forskellige steder i byen, inden man i 1910 byggede den nuværende hovedbygning. Skolen er løbende blevet udvidet senest med Ællingehuset, som huser vores førskolebørn og fra august 2011 også børnehave. Faglighed Gennem alle årene er fagligheden blevet vægtet højt på Nørre Aaby Realskole. Bl.a. er der engelskundervisning fra 1. klasse, obligatorisk tyskundervisning fra 4. klasse og årsprøver fra 6. klasse. Vi ønsker at give eleverne tilpassede faglige udfordringer og stiller derfor krav til indsats og opførsel. Traditioner Traditioner er også en vigtig del af livet på Nørre Aaby Realskole. Hver dag begynder vi med morgensang for eleverne til og med 7. klasse. 4. klasserne spiller hhv. nissespil og krybbespil, 10. klasse spiller skolekomedie, og vores børnehaveklasser er både terner bag Lucia-bruden og aktører i den traditionelle kotillon. Dagligdagen Kontakten til forældrene er en vigtig faktor, når det gælder den enkelte elevs faglige udbytte og trivsel. Det er naturligt, at forældre til børn på Nørre Aaby Realskole har forventninger til skolens indsats for at give eleven det bedste grundlag for en god, faglig indlæring og en tryg skolegang. Tilsvarende har vi også en forventning om, at forældrene støtter barnet. Det gælder både i det daglige med lektier, madpakke og aftaler, men også ved fremmøde til arrangementer uden for skoletid. Denne gensidige forpligtigelse gør, at Nørre Aaby Realskole er et stærkt tilbud til forældre, der ønsker udbytterig skolegang for deres børn. Det er mit håb, at vi med denne folder kan give svar på nogle af de spørgsmål, der måtte være. Måske suppleret med nyeste informationer på skolens hjemmeside Skulle der alligevel opstå spørgsmål, som folderen eller hjemmesiden ikke giver svar på, er I velkomne til at kontakte skolen. Velkommen! Carsten Krag, skolebestyrer Side 2 af 13

3 Værdigrundlaget Forpligtelse: Alle på Nørre Aaby Realskole indgår i et forpligtende fællesskab med gensidige forventninger. Engagement er en selvfølge for alle, der er en del af Nørre Aaby Realskole. Alle er forpligtet til at deltage aktivt og velforberedt i undervisningen, og vi forventer, at alle er aktive og positive i forhold til fællesskabet i klassen og på skolen. Vi forventer, at forældrene deltager aktivt, positivt og interesseret i barnets skolegang. Faglighed: Undervisningen på Nørre Aaby Realskole varetages af fagligt og pædagogisk velkvalificerede og engagerede lærere. Vi understøtter og udvikler fagligheden hos alle gennem nysgerrighed og åbenhed over for ny viden og nye metoder, men i respekt for erfaring og det gennemprøvede. I det daglige prioriterer vi kontinuiteten i undervisningen højt, og vi giver eleverne tilpassede faglige udfordringer. Vi interesserer os for elevernes arbejde og behandler det seriøst. Tryghed: Alle på Nørre Aaby Realskole respekterer og udviser omsorg for hinanden. En klar og tydelig kommunikation er med til at skabe tryghed. Vi gør alt for at forebygge og bekæmpe mobning. Traditioner: På skolen har vi en række traditioner, som vi værdsætter: Daglig morgensang, forskellige årligt tilbagevendende begivenheder, bl.a. kotillon, luciafest, markering af skolens fødselsdag og legatuddeling. Vi sætter pris på disse traditioner, da de er med til at styrke fællesskabet og knytte bånd mellem skolen, dens historie og kultur og det enkelte menneske. (Værdigrundlaget er godkendt af bestyrelsen den 16. januar 2007) Side 3 af 13

4 Forældreintra På Nørre Aaby Realskole har vi besluttet, at vi vil gøre al vores kommunikation elektronisk. Vi bruger den platform, der hedder ForældreIntra til al kommunikation mellem skolen og hjemmet. Herunder er en lille liste over de ting, der bliver taget i brug i dette skoleår. Introfolder Her er en introfolder til ForældreIntra. Den blev også udleveret til orienteringsmøderne sidste år. Skema Du kan se dit barns skema: Forældreintra - Information - Skema Årsplaner Årsplaner vil lægge tilgængelige på ForældreIntra senest Indbydelse til arrangementer Du kan se indbydelser til arrangementer til klassen/skolens aktiviteter Tilmelding til arrangementer Tilmeldinger foregår elektronisk. Kontaktbøger Husk at kontaktbogen er til korte informative beskeder. Ikke til diskussioner eller skæld ud. Det bruger man telefonen til eller arrangerer et møde. Kontaktbogen finder du på forsiden af ForældreIntra i øverste højre hjørne Du kan finde en videovejledning til, hvordan du åbner og skriver vi i kontaktbogen: SFO Hvis der er ændringer i forhold til det aftalte med SFO, så skal der sendes en besked til SFOen. F.eks. hvis en elev skal med toget hjem sammen med en anden. Sygemeldinger Hvis dit barn er syg, skal det meddeles skolen samme dag på tlf mellem kl. 8:05-9:05 Side 4 af 13

5 Valgfag klasse Kreative fag Naturvidenskabelige fag Humanistiske fag Timefordelingsplan total dansk engelsk tysk historie konfirmationsforberedelse 2 2 religion samfundsfag matematik naturfag fysik biologi geografi idræt svømning morgenmotion musik Rytmik (fra 1.3) (1) 1 billedkunst håndarb. 1 1 sløjd 2 2 hjemkundskab 2 2 ikke fagdelt uv udskolingstimer 5 5 hjemkundskab 3 fransk I 4 fransk II 4 Idræt 2 Total Side 5 af 13

6 Anskaffelser I løbet af skoletiden på Nørre Aaby Realskole vil der være forventning om, at eleverne anskaffer sig forskellige hjælpemidler til brug i undervisningen. Skolen har købt adgang til diverse undervisningsportaler og digitale ordbøger, så det skal ikke anskaffes, men elever har derudover brug for lidt forskellige hjælpemidler. Vi har her forsøgt at liste de væsentligste/største op: Alle årgange Fra 3. klasse Penalhus med blyanter, blyantspidser, viskelæder, lineal. Passer og vinkelmåler. 5. klasse Lommeregner. 6. klasse SkoleOrdbog. 7. klasse Atlas. Computer. Vil du benytte pc til de afsluttende prøver, skal egen pc benyttes. 8. klasse - Hvis det ønskes, koordinerer faglærerne fælles indkøb med rabatter. Lejrskoler Der er lejrskole/studietur på hhv. 6., 8. og 10. årgang En lejrskole varer for 6. klasse normalt 5 dage inkl. rejsedage og for 8. og 10. klasse 6 dage. Prisen for en sådan tur bør for 6. klasses vedkommende holdes under 2500 kr. inkl. transport, overnatning, forplejning og ture med entré, men eksl. lommepenge. For 8. og 10. klasses vedkommende bør prisen tilsvarende holdes under 3500 kr. Eventuelle indtjente penge og tilskud kan ikke lægges oven i prisen. Vi opfordrer til at diskutere lommepenge på o-møde inden. Målet for turene er for 6. klassernes vedkommende oftest indland (Bornholm). For 8. og 10. klassernes vedkommende oftest udland. For 8. klassernes vedkommende kan det være en god ide at undgå de dyre vesteuropæiske hovedstæder. Det bør tilstræbes, at rejsetiden står i et rimeligt forhold til turens samlede længde. For 8. og 10. klassernes vedkommende kan det være en fordel, at turen ligger i begyndelsen af skoleåret, således at nye elever kan blive rystet sammen med Side 6 af 13

7 klasserne. Det er altid klasselæreren, der arrangerer turen og vælger en lærer fra klassen som ledsager. Det skal være en lærer, som har klassen i mange timer og gerne en af modsatte køn. Klassen bør lære det valgte områdes egenart/forhold at kende gennem et grundigt forberedelsesarbejde, hvor flest mulige fag indgår. Her tænkes på kulturelle, historiske, politiske, geografiske forhold m.m. Ligesom specielle forhold bør gennemgås i forvejen (Van Gogh, Birkenau, vulkansk aktivitet m.v.) Hovedparten af tiden på studieturen bør benyttes til fagligt arbejde eller andre planlagte aktiviteter, og eleverne bør føre dagbog over oplevelserne. Fritiden bør være beskeden. Turen bør efterbehandles i form af rapportskrivning og lignende. Mobiltelefon, bærbar computer og andre elektroniske hjælpemidler Computeren og mobiltelefonen er en stor del af elevernes hverdag både i fritiden og i skolen. Begge dele og i øvrigt også anden elektronik såsom mp3-afspiller, ipod, mv. benyttes flittigt. Vi har de senere år på skolen haft forbud mod at have mobiltelefonen tændt. Den elektroniske udvikling har imidlertid gjort, at vi ikke længere ønsker at opretholde et totalt forbud. Vi oplever, at eleverne jævnligt (flere gange om dagen) har brug for mobilen i undervisningen kalender til lektier, billede af opstilling i fysik, stopur ja, nogle elever har ikke andet ur en mobilens! Desuden har den bærbare computer (som vi benytter rigtig meget i overbygningen) gjort det muligt at udføre mange af mobiltelefonens funktioner inkl. at sende en sms. Hvis vi opretholder forbud mod mobiltelefonen, kan vi være nødt til at forbyde computeren det ønsker vi ikke. Det er klart, at uhensigtsmæssig brug af mobiltelefon og bærbar computer er forstyrrende og ikke kan tillades. Mobiltelefon og computer skal være lydløs på skolen og må udelukkende benyttes, når det er undervisningsrelevant. Hvis man har brug for det, er det fortsat muligt at ringe fra kontoret. I tilfælde af brud på disse simple regler, vil vi gøre følgende: hvis en mobiltelefon eller computer forstyrrer, bliver det påtalt af læreren hvis forstyrrelsen fortsætter inddrages telefonen eller computeren, og den kan afhentes af forældrene samme dag på kontoret Side 7 af 13

8 hvis ovennævnte gentager sig, kan skolen bede forældrene om, at eleven i en tid ikke medtager mobiltelefon eller computer. Vi mener, at mobiltelefonen ikke er naturligt arbejdsredskab for de yngste elever. Derfor vil vi fortsat bede elever i klasse lade telefonen være slukket i skoletiden. Eleverne i indskolingen har mere brug for at være sammen med kammeraterne i frikvarteret end at bruge telefonen på dette alderstrin i undervisningen. Sanktionerne følger dog ovenstående altså ikke en automatisk inddragelse, hvis den opdages tændt. Samværet på Nørre Aaby Realskole Vi har alle et ansvar På Nørre Aaby Realskole tolererer vi IKKE mobning. Nørre Aaby Realskole er et sted, hvor alle skal føle sig godt tilpas. Derfor skal vi overalt færdes, så vi ikke generer andre. Dette gælder i alle forhold, hvor vi færdes i forbindelse med skolegangen. Vi har pligt til at hjælpe hinanden. Nørre Aaby Realskole tilhører os alle. Vi skal derfor behandle bygninger, inventar og materialer med respekt. Slik, chips og lignende samt sodavand er forbundet med særlige lejligheder i klassen. Tyggegummi er ikke tilladt. Legetøj til brug for fælles leg i skolegården må medbringes (fx godkendte bolde og sjippetov). Lejlighedsvis brug af andet legetøj aftales med klasselæreren. Knive og våben må ikke medbringes. Rulleskøjter, skateboards, løbehjul og lignende er ikke hensigtsmæssige at bruge på skolen. Elevers medbragte mobiltelefoner skal være bortgemte og slukkede fra ankomst til skolen, og til skolen igen er forladt. Skolen påtager sig intet ansvar for medbragte mobiltelefoner. Unødvendigt ophold på toiletterne er ikke tilladt. I alle klasser skal der være en dukseordning. Dukse har ansvaret for, at klassen er i orden, også efter sidste time (se opslag). Tilladelse til sneboldkastning meddeles ved morgensang eller ved opslag. Eleverne må ikke forlade skolen i skoletiden uden tilladelse. Undtagelse: 10. klasse må gå "i byen" i 10 og 12-frikvarteret. Alkohol og euforiserende stoffer er forbudt. Påklædningen ikke må være anstødelig og/eller krænkende, dvs. ingen synlige piercinger, (almindelig ørering i øreflippen tilladt), ingen bare maver, ingen dybe nedringninger, ingen kasketter/huer i timerne og ingen ekstreme frisurer - tvivlstilfælde afgøres af skoleledelsen. Side 8 af 13

9 Mobning Principper vedrørende mobning på Nørre Aaby Realskole Alle på Nørre Aaby Realskole respekterer og udviser omsorg for hinanden. En klar og tydelig kommunikation er med til at skabe tryghed. Vi gør alt for at forebygge og bekæmpe mobning. (Jf. Nørre Aaby Realskoles værdigrundlag) På Nørre Aaby Realskole defineres mobning således: En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagende gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer. (Dan Olweus) Ved negative handlinger kan der være tale om: Direkte fysisk vold, skub, slag, spark etc. Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån, samt det at sige ubehagelige og lede ting. Handlinger uden ord ved brug af grimasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen eller ved ikke at efterkomme en persons ønsker for at irritere og såre. Negative handlinger kan også udtrykkes mere indirekte gennem social isolering fra gruppen. Handlinger fx trusler via telefon/sms eller computer. Skolen forpligter sig til: Gennem hele skoleforløbet at have særlig fokus på det sociale aspekt som fx lære eleverne at løse konflikter. lære eleverne at tage ansvar. lære eleverne at sige fra. lære eleverne at støtte hinanden. i samarbejde med eleverne at opstille klassens regler for derigennem at skabe den tryghed, som er nødvendig for al læring. Gennem ord og handling at vise respekt for andres forskellighed være tydelig voksne. at arbejde med den enkeltes forpligtigelse til at deltage i fællesskabet og være medansvarlige. at skabe åbenhed i alt, som vedrører elevernes trivsel. åbenhed ved forældrehenvendelse om elevernes mistrivsel. øjeblikkelig indgriben ved enhver form for mobning. Side 9 af 13

10 Forventninger til forældrene at de i ord og handling er tydelige voksne og udviser respekt for andre mennesker og deres forskellighed fx omtale børn og voksne respektfuldt. være loyale over for skolen. at de er opmærksomme og reagerer på symptomer på mistrivsel bl.a. gennem henvendelse til skolen. at de tager medansvar for, at skolen er et fællesskab, der er åbent for alle. at de er åbne over for henvendelse fra hinanden med henblik at løse problemerne. at de tager tydeligt afstand fra mobning. Forventninger til eleverne at de respekterer menneskers forskelligheder. at de giver plads til alle i klassens/skolens fællesskab. at de tager afstand fra mobning. at de i ord og handling drager omsorg for den berørte elev. at de udviser åbenhed omkring eventuel mobning. at de er opmærksomme på, hvordan de taler til og om hinanden. Hvis mobning opstår Alle parter (lærere, elever og forældre) har en forpligtelse til at bringe enhver form for mobning frem i lyset og medvirke til at løse problemet. Klasselæreren er som udgangspunkt tovholder og sørger for, at sagen og ikke ofret kommer i fokus. I sager om mobning skal både mobbers og offers forældre underrettes og eventuelt inddrages aktivt alt efter sagens karakter. Dette vurderes af klasselærer i samråd med skoleleder. Gentagen mobning iværksat af den samme elev vil medføre bortvisning fra skolen i en periode. Derefter foretages en vurdering af det hensigtsmæssige i en fortsat skolegang på Nørre Aaby Realskole. Togelever Togeleverne skal vente i skolegården til togvagten kalder. De skal altid følges med togvagten undtaget er elever i klasse. De skal blive på den rigtige side af den gule linie på stationen, indtil toget holder helt stille. Eleverne skal lade andre passagerer stige ud af toget, før man går ind. De skal hurtigt finde sig en plads i toget, opføre sig pænt og tage hensyn til andre passagerer under hele togturen. Side 10 af 13

11 Forsikring Skolen har pr ikke længere har ulykkesforsikring for børnene/eleverne. Mht. forsikring på diverse elektroniske apparater (bærbare computere, tablets, mobiltelefoner, spillemaskiner, mv.), så dækker skolens forsikring, hvis en af skolens ansatte er skyld i et evt. uheld. I alle andre tilfælde er det skadevolderens (og hvis denne ikke kan findes - ejerens) forsikring, der dækker. Vi anbefaler derfor, at man som minimum har en forsikring, der dækker uheld/tyveri. Skolepenge Skolepengene udgør I 2012/ ,00 kr./md. i 12 måneder. Der er søskenderabat for barn nr. 3 på 585,00 kr./md. SFO morgenmodul 595,00 kr./md. SFO eftermiddagsmodul 595,00 kr./md. i 11 måneder. Befordringstilskud: Skolens administration vil indberette alle elever, der er berettiget til befordringstilskud. Når skolen får tilskuddet, vil vi fordele beløbene. Også dette tilskud kan først forventes ved årsskiftet. Tilskuddet afhænger af elevens alder og klassetrin. Søskende kan således ikke regne med samme tilskud. Fripladstilskud Fripladstilskud kan søges af alle, og som det fremgår af ansøgningsskemaet, kan der søges om fripladstilskud til både skolepenge og til forældrebetaling for SFO. Hvis familiens samlede indkomstgrundlag er over kr. ved 1 barn, stigende til kr. ved 3 børn eller flere, skal man ikke forvente at komme i betragtning. Hvis bopælskommunen yder tilskud med mindst 50% til skolepenge- eller SFO-betaling, kan man heller ikke komme i betragtning. Som noget nyt indhenter Fordelingssekretariatet selv indkomstoplysninger hos CPR og SKAT. Der skal derfor kun oplyses navn, adresse og cpr-nummer samt med underskrift at give samtykke til, at Fordelingssekretariatet må indhente de for sagsbehandlingen nødvendige oplysninger. Først i slutningen af december kan I forvente svar på jeres ansøgning, da vi først på dette tidspunkt får besked fra de bevilgende myndigheder om det samlede fripladstilskud, der er til fordeling blandt de familier, der opfylder kriterierne for at komme i betragtning. Side 11 af 13

12 Side 12 af 13

13 Trafiksituationen ved Nørre Aaby Realskole. Til tider kan der være en del trafikale problemer ved skolen om morgenen, og når skoledagen slutter. Problemerne opstår bl.a., når der stoppes (omend kortvarigt) ud for de gule striber (færdselsloven forbyder dette) eller når der køres fra Vibyvej ad Skolevej. Dermed kører man mod strømmen (færdselsloven forbyder ikke dette). Der opstår ofte farlige situationer, hvor børn (- og voksne), der krydser vejbanen fra/til parkeringspladsen, kan komme i klemme. Dertil kommer, at lokaltrafikken har mere end svært ved at komme forbi, når der både er standset (eller parkeret) ved de gule striber, og der er modkørende trafik fra Vibyvej. Hvis vi ikke undgår disse problemer, kan vi risikere, at lokaltrafikken ikke længere har stoppested ved Nørre Aaby Realskole. Dermed må elever, der kører med lokalbussen, gå til og fra et stoppested længere væk fra skolen. Vores opfordring er derfor: respektér de gule striber ved stoppestedet ved IKKE at stoppe eller parkere dér. Benyt én af skolens parkeringspladser i stedet for. Ensret Skolevej fra kl og igen kl Det betyder, at man kører forbi stationsbygningen, INDEN man kommer til skolen. Parkeringspladserne i asfalteret bås ud for skolens hovedbygning (5-6 pladser) forbeholdes forældrene med børn i vuggestue og/eller børnehave. Side 13 af 13

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. Praktiske oplysninger. Idrætsdagene på Herlev Stadion Ordensregler på Billums

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. Praktiske oplysninger. Idrætsdagene på Herlev Stadion Ordensregler på Billums Indholdsfortegnelse side 2: side 3: side 4: side 9: side 10: side 11: side 10: Skolelederen har ordet Kalenderen Praktiske oplysninger Nyt fra Klubben Årets Magnusfest Idrætsdagene på Herlev Stadion Ordensregler

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Æblegård Friskoles A-Z

Æblegård Friskoles A-Z A-Z for Indhold Indhold... 2 Arbejdslørdage... 4 Antal og tilmelding... 4 Tema / Lærer... 4 Koordinator og personale... 4 Arrangementer... 4 Sommerfest... 4 Fastelavnsfest... 5 Julefest... 5 X-faktor...

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød... 35 Afhentning af mælk... 24 Aflysning af timer - vikar... 18 Billedpolitik... 13 Børnehaveklasserne sammensættes... 14 Cykler og knallerter... 23 Dimission...

Læs mere

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe.

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. 1 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Kære kommende elev! Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. På side 2 til 3 beskrives skolens vision og værdier. Visionen

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

Velkommen til børnehaveklassen!

Velkommen til børnehaveklassen! Velkommen til børnehaveklassen! Mandag den 18. august 2014 starter den nye 0. klasse på Kildeskolen. Overgangen fra børnehave til skole, kaldet indskolingen, er en spændende tid, hvor barnet oplever et

Læs mere

VUC Roskilde Kursisthåndbog

VUC Roskilde Kursisthåndbog VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information 2014-2015 Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Læs mere

FORÆLDREFOLDER 2013-14

FORÆLDREFOLDER 2013-14 FORÆLDREFOLDER 2013-14 Gode og nyttige oplysninger for forældre. Faaborgegnens Efterskole udgiver hvert år en folder til nybagte efterskoleforældre. Folderen indeholder en lang række praktiske oplysninger

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Herlufsholm. Skolehåndbog 2014-2015

Herlufsholm. Skolehåndbog 2014-2015 Herlufsholm Skolehåndbog 2014-2015 Herlufsholm Skolehåndbog 2014-2015 Rektors velkomst Jeg byder velkommen til skoleåret 2014-2015, som jo er et jubilæumsår: d. 23. maj 2015 kan skolen fejre 450 års jubilæum,

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma Velkommen i SKOLE Jeppe & Emma Velkommen i skole Dit barn skal nu begynde i børnehaveklasse ved Esbjerg Kommunale Skolevæsen. Da det er vigtigt, at dit barn får en god skolestart, og at forældre og skole

Læs mere

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole Sværdborg Friskole Billede Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012 Bestyrelsen for Sværdborg Friskole 1 1. Indledning Velkommen til Sværdborg Friskoles virksomhedsplan! Denne virksomhedsplan for Sværdborg

Læs mere

Elevhåndbog 2015-2016. HF Højere Forberedelseseksamen

Elevhåndbog 2015-2016. HF Højere Forberedelseseksamen Elevhåndbog 2015-2016 HF Højere Forberedelseseksamen 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere