Indholdsfortegnelse Kære forældre og elever! Værdigrundlaget Forældreintra Timefordelingsplan Anskaffelser...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse... 1. Kære forældre og elever!... 2. Værdigrundlaget... 3. Forældreintra... 4. Timefordelingsplan... 5. Anskaffelser..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Kære forældre og elever!... 2 Værdigrundlaget... 3 Forældreintra... 4 Timefordelingsplan... 5 Anskaffelser... 6 Lejrskoler... 6 Mobiltelefon, bærbar computer og andre elektroniske hjælpemidler... 7 Samværet på Nørre Aaby Realskole... 8 Mobning... 9 Togelever Forsikring Skolepenge Befordringstilskud: Fripladstilskud Trafiksituationen ved Nørre Aaby Realskole Side 1 af 13

2 Kære forældre og elever! Tak for interessen for vores skole. Med denne folder ønsker vi at give nogle oplysninger om Nørre Aaby Realskole. Lidt historie Nørre Aaby Realskole er grundlagt i 1896 af Ella Jørgensen. Skolen havde til huse forskellige steder i byen, inden man i 1910 byggede den nuværende hovedbygning. Skolen er løbende blevet udvidet senest med Ællingehuset, som huser vores førskolebørn og fra august 2011 også børnehave. Faglighed Gennem alle årene er fagligheden blevet vægtet højt på Nørre Aaby Realskole. Bl.a. er der engelskundervisning fra 1. klasse, obligatorisk tyskundervisning fra 4. klasse og årsprøver fra 6. klasse. Vi ønsker at give eleverne tilpassede faglige udfordringer og stiller derfor krav til indsats og opførsel. Traditioner Traditioner er også en vigtig del af livet på Nørre Aaby Realskole. Hver dag begynder vi med morgensang for eleverne til og med 7. klasse. 4. klasserne spiller hhv. nissespil og krybbespil, 10. klasse spiller skolekomedie, og vores børnehaveklasser er både terner bag Lucia-bruden og aktører i den traditionelle kotillon. Dagligdagen Kontakten til forældrene er en vigtig faktor, når det gælder den enkelte elevs faglige udbytte og trivsel. Det er naturligt, at forældre til børn på Nørre Aaby Realskole har forventninger til skolens indsats for at give eleven det bedste grundlag for en god, faglig indlæring og en tryg skolegang. Tilsvarende har vi også en forventning om, at forældrene støtter barnet. Det gælder både i det daglige med lektier, madpakke og aftaler, men også ved fremmøde til arrangementer uden for skoletid. Denne gensidige forpligtigelse gør, at Nørre Aaby Realskole er et stærkt tilbud til forældre, der ønsker udbytterig skolegang for deres børn. Det er mit håb, at vi med denne folder kan give svar på nogle af de spørgsmål, der måtte være. Måske suppleret med nyeste informationer på skolens hjemmeside Skulle der alligevel opstå spørgsmål, som folderen eller hjemmesiden ikke giver svar på, er I velkomne til at kontakte skolen. Velkommen! Carsten Krag, skolebestyrer Side 2 af 13

3 Værdigrundlaget Forpligtelse: Alle på Nørre Aaby Realskole indgår i et forpligtende fællesskab med gensidige forventninger. Engagement er en selvfølge for alle, der er en del af Nørre Aaby Realskole. Alle er forpligtet til at deltage aktivt og velforberedt i undervisningen, og vi forventer, at alle er aktive og positive i forhold til fællesskabet i klassen og på skolen. Vi forventer, at forældrene deltager aktivt, positivt og interesseret i barnets skolegang. Faglighed: Undervisningen på Nørre Aaby Realskole varetages af fagligt og pædagogisk velkvalificerede og engagerede lærere. Vi understøtter og udvikler fagligheden hos alle gennem nysgerrighed og åbenhed over for ny viden og nye metoder, men i respekt for erfaring og det gennemprøvede. I det daglige prioriterer vi kontinuiteten i undervisningen højt, og vi giver eleverne tilpassede faglige udfordringer. Vi interesserer os for elevernes arbejde og behandler det seriøst. Tryghed: Alle på Nørre Aaby Realskole respekterer og udviser omsorg for hinanden. En klar og tydelig kommunikation er med til at skabe tryghed. Vi gør alt for at forebygge og bekæmpe mobning. Traditioner: På skolen har vi en række traditioner, som vi værdsætter: Daglig morgensang, forskellige årligt tilbagevendende begivenheder, bl.a. kotillon, luciafest, markering af skolens fødselsdag og legatuddeling. Vi sætter pris på disse traditioner, da de er med til at styrke fællesskabet og knytte bånd mellem skolen, dens historie og kultur og det enkelte menneske. (Værdigrundlaget er godkendt af bestyrelsen den 16. januar 2007) Side 3 af 13

4 Forældreintra På Nørre Aaby Realskole har vi besluttet, at vi vil gøre al vores kommunikation elektronisk. Vi bruger den platform, der hedder ForældreIntra til al kommunikation mellem skolen og hjemmet. Herunder er en lille liste over de ting, der bliver taget i brug i dette skoleår. Introfolder Her er en introfolder til ForældreIntra. Den blev også udleveret til orienteringsmøderne sidste år. Skema Du kan se dit barns skema: Forældreintra - Information - Skema Årsplaner Årsplaner vil lægge tilgængelige på ForældreIntra senest Indbydelse til arrangementer Du kan se indbydelser til arrangementer til klassen/skolens aktiviteter Tilmelding til arrangementer Tilmeldinger foregår elektronisk. Kontaktbøger Husk at kontaktbogen er til korte informative beskeder. Ikke til diskussioner eller skæld ud. Det bruger man telefonen til eller arrangerer et møde. Kontaktbogen finder du på forsiden af ForældreIntra i øverste højre hjørne Du kan finde en videovejledning til, hvordan du åbner og skriver vi i kontaktbogen: SFO Hvis der er ændringer i forhold til det aftalte med SFO, så skal der sendes en besked til SFOen. F.eks. hvis en elev skal med toget hjem sammen med en anden. Sygemeldinger Hvis dit barn er syg, skal det meddeles skolen samme dag på tlf mellem kl. 8:05-9:05 Side 4 af 13

5 Valgfag klasse Kreative fag Naturvidenskabelige fag Humanistiske fag Timefordelingsplan total dansk engelsk tysk historie konfirmationsforberedelse 2 2 religion samfundsfag matematik naturfag fysik biologi geografi idræt svømning morgenmotion musik Rytmik (fra 1.3) (1) 1 billedkunst håndarb. 1 1 sløjd 2 2 hjemkundskab 2 2 ikke fagdelt uv udskolingstimer 5 5 hjemkundskab 3 fransk I 4 fransk II 4 Idræt 2 Total Side 5 af 13

6 Anskaffelser I løbet af skoletiden på Nørre Aaby Realskole vil der være forventning om, at eleverne anskaffer sig forskellige hjælpemidler til brug i undervisningen. Skolen har købt adgang til diverse undervisningsportaler og digitale ordbøger, så det skal ikke anskaffes, men elever har derudover brug for lidt forskellige hjælpemidler. Vi har her forsøgt at liste de væsentligste/største op: Alle årgange Fra 3. klasse Penalhus med blyanter, blyantspidser, viskelæder, lineal. Passer og vinkelmåler. 5. klasse Lommeregner. 6. klasse SkoleOrdbog. 7. klasse Atlas. Computer. Vil du benytte pc til de afsluttende prøver, skal egen pc benyttes. 8. klasse - Hvis det ønskes, koordinerer faglærerne fælles indkøb med rabatter. Lejrskoler Der er lejrskole/studietur på hhv. 6., 8. og 10. årgang En lejrskole varer for 6. klasse normalt 5 dage inkl. rejsedage og for 8. og 10. klasse 6 dage. Prisen for en sådan tur bør for 6. klasses vedkommende holdes under 2500 kr. inkl. transport, overnatning, forplejning og ture med entré, men eksl. lommepenge. For 8. og 10. klasses vedkommende bør prisen tilsvarende holdes under 3500 kr. Eventuelle indtjente penge og tilskud kan ikke lægges oven i prisen. Vi opfordrer til at diskutere lommepenge på o-møde inden. Målet for turene er for 6. klassernes vedkommende oftest indland (Bornholm). For 8. og 10. klassernes vedkommende oftest udland. For 8. klassernes vedkommende kan det være en god ide at undgå de dyre vesteuropæiske hovedstæder. Det bør tilstræbes, at rejsetiden står i et rimeligt forhold til turens samlede længde. For 8. og 10. klassernes vedkommende kan det være en fordel, at turen ligger i begyndelsen af skoleåret, således at nye elever kan blive rystet sammen med Side 6 af 13

7 klasserne. Det er altid klasselæreren, der arrangerer turen og vælger en lærer fra klassen som ledsager. Det skal være en lærer, som har klassen i mange timer og gerne en af modsatte køn. Klassen bør lære det valgte områdes egenart/forhold at kende gennem et grundigt forberedelsesarbejde, hvor flest mulige fag indgår. Her tænkes på kulturelle, historiske, politiske, geografiske forhold m.m. Ligesom specielle forhold bør gennemgås i forvejen (Van Gogh, Birkenau, vulkansk aktivitet m.v.) Hovedparten af tiden på studieturen bør benyttes til fagligt arbejde eller andre planlagte aktiviteter, og eleverne bør føre dagbog over oplevelserne. Fritiden bør være beskeden. Turen bør efterbehandles i form af rapportskrivning og lignende. Mobiltelefon, bærbar computer og andre elektroniske hjælpemidler Computeren og mobiltelefonen er en stor del af elevernes hverdag både i fritiden og i skolen. Begge dele og i øvrigt også anden elektronik såsom mp3-afspiller, ipod, mv. benyttes flittigt. Vi har de senere år på skolen haft forbud mod at have mobiltelefonen tændt. Den elektroniske udvikling har imidlertid gjort, at vi ikke længere ønsker at opretholde et totalt forbud. Vi oplever, at eleverne jævnligt (flere gange om dagen) har brug for mobilen i undervisningen kalender til lektier, billede af opstilling i fysik, stopur ja, nogle elever har ikke andet ur en mobilens! Desuden har den bærbare computer (som vi benytter rigtig meget i overbygningen) gjort det muligt at udføre mange af mobiltelefonens funktioner inkl. at sende en sms. Hvis vi opretholder forbud mod mobiltelefonen, kan vi være nødt til at forbyde computeren det ønsker vi ikke. Det er klart, at uhensigtsmæssig brug af mobiltelefon og bærbar computer er forstyrrende og ikke kan tillades. Mobiltelefon og computer skal være lydløs på skolen og må udelukkende benyttes, når det er undervisningsrelevant. Hvis man har brug for det, er det fortsat muligt at ringe fra kontoret. I tilfælde af brud på disse simple regler, vil vi gøre følgende: hvis en mobiltelefon eller computer forstyrrer, bliver det påtalt af læreren hvis forstyrrelsen fortsætter inddrages telefonen eller computeren, og den kan afhentes af forældrene samme dag på kontoret Side 7 af 13

8 hvis ovennævnte gentager sig, kan skolen bede forældrene om, at eleven i en tid ikke medtager mobiltelefon eller computer. Vi mener, at mobiltelefonen ikke er naturligt arbejdsredskab for de yngste elever. Derfor vil vi fortsat bede elever i klasse lade telefonen være slukket i skoletiden. Eleverne i indskolingen har mere brug for at være sammen med kammeraterne i frikvarteret end at bruge telefonen på dette alderstrin i undervisningen. Sanktionerne følger dog ovenstående altså ikke en automatisk inddragelse, hvis den opdages tændt. Samværet på Nørre Aaby Realskole Vi har alle et ansvar På Nørre Aaby Realskole tolererer vi IKKE mobning. Nørre Aaby Realskole er et sted, hvor alle skal føle sig godt tilpas. Derfor skal vi overalt færdes, så vi ikke generer andre. Dette gælder i alle forhold, hvor vi færdes i forbindelse med skolegangen. Vi har pligt til at hjælpe hinanden. Nørre Aaby Realskole tilhører os alle. Vi skal derfor behandle bygninger, inventar og materialer med respekt. Slik, chips og lignende samt sodavand er forbundet med særlige lejligheder i klassen. Tyggegummi er ikke tilladt. Legetøj til brug for fælles leg i skolegården må medbringes (fx godkendte bolde og sjippetov). Lejlighedsvis brug af andet legetøj aftales med klasselæreren. Knive og våben må ikke medbringes. Rulleskøjter, skateboards, løbehjul og lignende er ikke hensigtsmæssige at bruge på skolen. Elevers medbragte mobiltelefoner skal være bortgemte og slukkede fra ankomst til skolen, og til skolen igen er forladt. Skolen påtager sig intet ansvar for medbragte mobiltelefoner. Unødvendigt ophold på toiletterne er ikke tilladt. I alle klasser skal der være en dukseordning. Dukse har ansvaret for, at klassen er i orden, også efter sidste time (se opslag). Tilladelse til sneboldkastning meddeles ved morgensang eller ved opslag. Eleverne må ikke forlade skolen i skoletiden uden tilladelse. Undtagelse: 10. klasse må gå "i byen" i 10 og 12-frikvarteret. Alkohol og euforiserende stoffer er forbudt. Påklædningen ikke må være anstødelig og/eller krænkende, dvs. ingen synlige piercinger, (almindelig ørering i øreflippen tilladt), ingen bare maver, ingen dybe nedringninger, ingen kasketter/huer i timerne og ingen ekstreme frisurer - tvivlstilfælde afgøres af skoleledelsen. Side 8 af 13

9 Mobning Principper vedrørende mobning på Nørre Aaby Realskole Alle på Nørre Aaby Realskole respekterer og udviser omsorg for hinanden. En klar og tydelig kommunikation er med til at skabe tryghed. Vi gør alt for at forebygge og bekæmpe mobning. (Jf. Nørre Aaby Realskoles værdigrundlag) På Nørre Aaby Realskole defineres mobning således: En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagende gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer. (Dan Olweus) Ved negative handlinger kan der være tale om: Direkte fysisk vold, skub, slag, spark etc. Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån, samt det at sige ubehagelige og lede ting. Handlinger uden ord ved brug af grimasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen eller ved ikke at efterkomme en persons ønsker for at irritere og såre. Negative handlinger kan også udtrykkes mere indirekte gennem social isolering fra gruppen. Handlinger fx trusler via telefon/sms eller computer. Skolen forpligter sig til: Gennem hele skoleforløbet at have særlig fokus på det sociale aspekt som fx lære eleverne at løse konflikter. lære eleverne at tage ansvar. lære eleverne at sige fra. lære eleverne at støtte hinanden. i samarbejde med eleverne at opstille klassens regler for derigennem at skabe den tryghed, som er nødvendig for al læring. Gennem ord og handling at vise respekt for andres forskellighed være tydelig voksne. at arbejde med den enkeltes forpligtigelse til at deltage i fællesskabet og være medansvarlige. at skabe åbenhed i alt, som vedrører elevernes trivsel. åbenhed ved forældrehenvendelse om elevernes mistrivsel. øjeblikkelig indgriben ved enhver form for mobning. Side 9 af 13

10 Forventninger til forældrene at de i ord og handling er tydelige voksne og udviser respekt for andre mennesker og deres forskellighed fx omtale børn og voksne respektfuldt. være loyale over for skolen. at de er opmærksomme og reagerer på symptomer på mistrivsel bl.a. gennem henvendelse til skolen. at de tager medansvar for, at skolen er et fællesskab, der er åbent for alle. at de er åbne over for henvendelse fra hinanden med henblik at løse problemerne. at de tager tydeligt afstand fra mobning. Forventninger til eleverne at de respekterer menneskers forskelligheder. at de giver plads til alle i klassens/skolens fællesskab. at de tager afstand fra mobning. at de i ord og handling drager omsorg for den berørte elev. at de udviser åbenhed omkring eventuel mobning. at de er opmærksomme på, hvordan de taler til og om hinanden. Hvis mobning opstår Alle parter (lærere, elever og forældre) har en forpligtelse til at bringe enhver form for mobning frem i lyset og medvirke til at løse problemet. Klasselæreren er som udgangspunkt tovholder og sørger for, at sagen og ikke ofret kommer i fokus. I sager om mobning skal både mobbers og offers forældre underrettes og eventuelt inddrages aktivt alt efter sagens karakter. Dette vurderes af klasselærer i samråd med skoleleder. Gentagen mobning iværksat af den samme elev vil medføre bortvisning fra skolen i en periode. Derefter foretages en vurdering af det hensigtsmæssige i en fortsat skolegang på Nørre Aaby Realskole. Togelever Togeleverne skal vente i skolegården til togvagten kalder. De skal altid følges med togvagten undtaget er elever i klasse. De skal blive på den rigtige side af den gule linie på stationen, indtil toget holder helt stille. Eleverne skal lade andre passagerer stige ud af toget, før man går ind. De skal hurtigt finde sig en plads i toget, opføre sig pænt og tage hensyn til andre passagerer under hele togturen. Side 10 af 13

11 Forsikring Skolen har pr ikke længere har ulykkesforsikring for børnene/eleverne. Mht. forsikring på diverse elektroniske apparater (bærbare computere, tablets, mobiltelefoner, spillemaskiner, mv.), så dækker skolens forsikring, hvis en af skolens ansatte er skyld i et evt. uheld. I alle andre tilfælde er det skadevolderens (og hvis denne ikke kan findes - ejerens) forsikring, der dækker. Vi anbefaler derfor, at man som minimum har en forsikring, der dækker uheld/tyveri. Skolepenge Skolepengene udgør I 2012/ ,00 kr./md. i 12 måneder. Der er søskenderabat for barn nr. 3 på 585,00 kr./md. SFO morgenmodul 595,00 kr./md. SFO eftermiddagsmodul 595,00 kr./md. i 11 måneder. Befordringstilskud: Skolens administration vil indberette alle elever, der er berettiget til befordringstilskud. Når skolen får tilskuddet, vil vi fordele beløbene. Også dette tilskud kan først forventes ved årsskiftet. Tilskuddet afhænger af elevens alder og klassetrin. Søskende kan således ikke regne med samme tilskud. Fripladstilskud Fripladstilskud kan søges af alle, og som det fremgår af ansøgningsskemaet, kan der søges om fripladstilskud til både skolepenge og til forældrebetaling for SFO. Hvis familiens samlede indkomstgrundlag er over kr. ved 1 barn, stigende til kr. ved 3 børn eller flere, skal man ikke forvente at komme i betragtning. Hvis bopælskommunen yder tilskud med mindst 50% til skolepenge- eller SFO-betaling, kan man heller ikke komme i betragtning. Som noget nyt indhenter Fordelingssekretariatet selv indkomstoplysninger hos CPR og SKAT. Der skal derfor kun oplyses navn, adresse og cpr-nummer samt med underskrift at give samtykke til, at Fordelingssekretariatet må indhente de for sagsbehandlingen nødvendige oplysninger. Først i slutningen af december kan I forvente svar på jeres ansøgning, da vi først på dette tidspunkt får besked fra de bevilgende myndigheder om det samlede fripladstilskud, der er til fordeling blandt de familier, der opfylder kriterierne for at komme i betragtning. Side 11 af 13

12 Side 12 af 13

13 Trafiksituationen ved Nørre Aaby Realskole. Til tider kan der være en del trafikale problemer ved skolen om morgenen, og når skoledagen slutter. Problemerne opstår bl.a., når der stoppes (omend kortvarigt) ud for de gule striber (færdselsloven forbyder dette) eller når der køres fra Vibyvej ad Skolevej. Dermed kører man mod strømmen (færdselsloven forbyder ikke dette). Der opstår ofte farlige situationer, hvor børn (- og voksne), der krydser vejbanen fra/til parkeringspladsen, kan komme i klemme. Dertil kommer, at lokaltrafikken har mere end svært ved at komme forbi, når der både er standset (eller parkeret) ved de gule striber, og der er modkørende trafik fra Vibyvej. Hvis vi ikke undgår disse problemer, kan vi risikere, at lokaltrafikken ikke længere har stoppested ved Nørre Aaby Realskole. Dermed må elever, der kører med lokalbussen, gå til og fra et stoppested længere væk fra skolen. Vores opfordring er derfor: respektér de gule striber ved stoppestedet ved IKKE at stoppe eller parkere dér. Benyt én af skolens parkeringspladser i stedet for. Ensret Skolevej fra kl og igen kl Det betyder, at man kører forbi stationsbygningen, INDEN man kommer til skolen. Parkeringspladserne i asfalteret bås ud for skolens hovedbygning (5-6 pladser) forbeholdes forældrene med børn i vuggestue og/eller børnehave. Side 13 af 13

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf HUMLEBÆK SKOLE Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1. Kære forældre og elever!... 2. Værdigrundlaget... 3. Forældreintra... 4. Timefordelingsplan... 5. Anskaffelser...

Indholdsfortegnelse... 1. Kære forældre og elever!... 2. Værdigrundlaget... 3. Forældreintra... 4. Timefordelingsplan... 5. Anskaffelser... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Kære forældre og elever!... 2 Værdigrundlaget... 3 Forældreintra... 4 Timefordelingsplan... 5 Anskaffelser... 6 Lejrskoler... 6 Mobiltelefon, bærbar computer

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej 132-3050 Humlebæk - tlf. 7256 2014 - www.humlebaekskole.dk

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej 132-3050 Humlebæk - tlf. 7256 2014 - www.humlebaekskole.dk Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige skolegang.

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

En plan mod. side 1. Definition side 2. Signaler på mobning side 2. Mål for handleplan mod mobning. side 3

En plan mod. side 1. Definition side 2. Signaler på mobning side 2. Mål for handleplan mod mobning. side 3 December 2013. Side 1. Indholdsfortegnelse: En plan mod. side 1 Definition side 2 Signaler på mobning side 2 Mål for handleplan mod mobning. side 3 Handleplaner for pædagoger, lærere og ledelse. side 3

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Bryndum Skoles antimobbestrategi

Bryndum Skoles antimobbestrategi Bryndum Skoles antimobbestrategi God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling Skolens overordnede mobbepolitik er klar: Vi vil overhovedet ikke tolerere mobning på Bryndum Skole Bryndum

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Store Heddinge skole. Definition af mobning: Mobbepolitik

Store Heddinge skole. Definition af mobning: Mobbepolitik Mobbepolitik Store Heddinge skole Store Heddinge skole bygger på et fundament af frihed under ansvar og gensidig respekt mellem elever, lærere og forældre. Mobning accepteres ikke på skolen. Det forventes

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

MOBNING til forældre, elever og personale

MOBNING til forældre, elever og personale MOBNING til forældre, elever og personale Forord Folketinget vedtog i foråret 2001»lov om undervisningsmiljø«. Loven slår fast, at mobning ikke er tilladt. På Søndre Skole gennemførtes som konsekvens af

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Omsorgsplan for Ølstrup Friskole

Omsorgsplan for Ølstrup Friskole Omsorgsplan for Ølstrup Friskole Forord Skolen fylder en stor del af barnets hverdag og vi vil gerne være parate til at træde til, når børnene og deres familie rammes af svære livssituationer. Vi forpligter

Læs mere

Det er formålet med denne plan at fremme trivsel og modvirke mobning.

Det er formålet med denne plan at fremme trivsel og modvirke mobning. Trivselsplan Forord Det er formålet med denne plan at fremme trivsel og modvirke mobning. Ingen plan kan garantere at mobning ikke opstår. Men erfaring bl.a. fra Sverige viser, at en systematisk plan,

Læs mere

Velkommen side 2. Skolens værdigrundlag og vision side 2. Samværs- og ordensregler side 4

Velkommen side 2. Skolens værdigrundlag og vision side 2. Samværs- og ordensregler side 4 Holmegaardskolen Princip A Indhold Velkommen side 2 Skolens værdigrundlag og vision side 2 Samværs- og ordensregler side 4 Anvendelse af foranstaltninger Mobiltelefoner, legetøj Generelle forventninger

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Ansvar og fællesskab. Ansvar og fællesskab i børnehaveklassen/sfo.

Ansvar og fællesskab. Ansvar og fællesskab i børnehaveklassen/sfo. Ansvar og fællesskab er de to værdier Vadgård Skole har valgt som skolens kerneværdier. Vi ønsker at alle på Vadgård Skole udviser og udvikler ansvarlighed, og at alle føler sig som en del af skolens fællesskab

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

Velkommen til Hurup Skoles overbygning

Velkommen til Hurup Skoles overbygning Velkommen til Hurup Skoles overbygning 02-04-2014 Læring Fællesskab Trivsel Hurup Skole er karakteriseret ved gode læringsmiljøer, høj kvalitet og faglighed samt et tæt samarbejde mellem alle involverede

Læs mere

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Øhavsskolen Sammen om trivsel for alle børn på Øhavsskolen antimobbestrategi MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Målet er at understøtte alle elevers trivsel og udvikling og dermed minimere mobning herunder

Læs mere

Antimobbestrategi for

Antimobbestrategi for Antimobbestrategi for Mobning og Sct. Ib Skole Sct. Ibs Skole er en katolsk skole, der bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Som udtrykt i skolens formålsparagraf ønsker vi at danne og uddanne eleverne

Læs mere

Hvad er hvad? - Drilleri, konflikt, mobning.

Hvad er hvad? - Drilleri, konflikt, mobning. Hvad er hvad? - Drilleri, konflikt, mobning. Definition: Der er mange myter om mobning. Ofte benyttes begrebet mobning i flere betydninger eller som synonym for mere uskyldige former for drillerier eller

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Skolens ordensregler vedtaget af skolebestyrelsen marts 2011

Skolens ordensregler vedtaget af skolebestyrelsen marts 2011 Skolens ordensregler vedtaget af skolebestyrelsen marts 2011 Indhold: A: Formål B: Værdibaggrund C: Overordnede grundregler D: 10 grundregler E: Særregler Formål: Et godt arbejdsmiljø for alle er en forudsætning

Læs mere

VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN

VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN Sønderkærskolen, Kettegård Alle 2, 2650 Hvidovre Tlf.: 3675 3035 - Fax: 3675 1294 - E-mail: soenderkaer@hvidovre.dk Sønderkærskolen Det fine ved at lære noget er, at ingen kan

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Forældreguide til den nye folkeskolereform

Forældreguide til den nye folkeskolereform Forældreguide til den nye folkeskolereform Kære forældre på Vamdrup Skole. Efter sommerferien træder den meget omtalte skolereform i kraft. Så er det ikke længere et fatamorgana, som befinder sig et sted

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Velkommen Basisundervisning i Rudersdal Kommune Visitering Hvis dit barn har et andet modersmål end dansk, skal tosprogskonsulenten vurdere, hvilken form for støtte i dansk som andetsprog dit barn har

Læs mere

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Velkommen Basisundervisning i Rudersdal Kommune Visitering Hvis dit barn har et andet modersmål end dansk, skal tosprogskonsulenten vurdere, hvilken form for støtte i dansk som andetsprog dit barn har

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser

Skolebus Prebens Minibusser Skolebus Prebens Minibusser Kontor: Telefontid 06:00 16:00 Tlf.: 4839 2405 Telefontid 16:00 06:00 telefonsvarer Husk: Ring besked ved afbud SKOLEBUS TIL ELEVER I FOLKESKOLEN Kommunen sørger for transport

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1 Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1 Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Skolens ledelse bestående af skoleleder Jeppe Møller Tobberup, viceinspektør Alice Bach Andersen, SFO-leder Pernille Hossy, afdelingsleder Helle Lindgaard, afdelingsleder

Læs mere

Bislev Landsbyordning Her trives vi! Så mobning - må vi så være fri!

Bislev Landsbyordning Her trives vi! Så mobning - må vi så være fri! Bislev Landsbyordning Her trives vi! Så mobning - må vi så være fri! Handlingsplan for indsats mod mobning på Bislev Landsbyordning Forord I sommeren 1999 blev der ved Bislev Skole nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. august 2013 Fredagsbrev nr. 748 Næste uger: 26. august 27. august 29. august UU-besøg 7.- 8.kl. Stig kursus Forældremøde indskoling Bestyrelsesmøde Mærkedag: 24. august 27.

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens opgave er ifølge folkeskolelovens 1 og 3 bl.a. at støtte børnene i deres alsidige, personlige udvikling, samt forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder

Læs mere

Trivselsstrategi for Voldby Børneby. Gældende for 2012

Trivselsstrategi for Voldby Børneby. Gældende for 2012 Trivselsstrategi for Voldby Børneby Gældende for 2012 FORMÅL Hvad vil børn, ansatte og forældre med vores trivselsstrategi? Voldby Børneby har et fælles værdigrundlag, hvor vi møder hinanden med glæde,

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Trivselspolitik for Vejlebro

Trivselspolitik for Vejlebro Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Ordensregler 3. Handleplan mod mobning 4. Elever der forstyrrer undervisningen 5. Mulighed for særlige tiltag 1. Formål Trivselspolitik for Vejlebro Med trivselspolitikken

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen Juni 2011. Velkommen i klasseforældrerådet...2 Hvad er et klasseforældreråd?...2 Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal)

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Forventningsfolder Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Kirkebjerg Skoles forventningsfolder, som du her sidder med, er udarbejdet efter oplæg fra Skolebestyrelsen

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Referat: Skolebestyrelsen bakker op om arbejdsgruppernes arbejde. Evalueringer, Ture ud af huset og Børneby kommer på som punkter senere igen.

Referat: Skolebestyrelsen bakker op om arbejdsgruppernes arbejde. Evalueringer, Ture ud af huset og Børneby kommer på som punkter senere igen. Skolebestyrelsesmøde mandag den 23.9.2013 kl 18-20 Ramløse afdelingen FO en Dagsorden 1. Opsamling fra arbejdsgrupper/møde den 3.9.2013 Der afholdes ikke suppleringsvalg, da der ikke er givet tilladelse

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Information og idebog til kontaktforældre

Information og idebog til kontaktforældre Information og idebog til kontaktforældre Dybkærskolen Arendalsvej 271 Silkeborg www.dybkaerskolen.dk www.dybkæerskolen.silkeborg.dk Kære kontaktforældre! Allerførst tak fordi I har sagt ja til at tage

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet.

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet. Trivselspolitik for Augustenborg Skole Gældende fra den 1. august 2011 FORMÅL I skolens målsætning står der: En skole for alle, hvor samarbejdet bygger på dialog Alle elever skal opleve at være en del

Læs mere

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel?

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011 Hvad forstår vi ved trivsel? Eleverne generelt glæder sig til komme til skole. Eleverne generelt er glade for at

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Eleverne har flere muligheder

Eleverne har flere muligheder 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

TIRSDAG 10. MAJ: Fysik Biologi Geografi Matematik uden hjælpemidler

TIRSDAG 10. MAJ: Fysik Biologi Geografi Matematik uden hjælpemidler Elevinformation om at gå til årsprøve Der er årsprøver i uge 19, så eleverne på 8. årgang kan øve sig i at gå til FP9-prøver. TIRSDAG 10. MAJ: 8.30-09.00 Fysik 10.05-10.35 Biologi 11.00-11.30 Geografi

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Korskildeskolens Værdiregelsæt

Korskildeskolens Værdiregelsæt Korskildeskolens Værdiregelsæt Indhold Skolens værdigrundlag... 3 Korskildeskolens vision... 4 Korskildeskolens mission... 4 Korskildeskolens værdiregelsæt... 4 Korskildeskolen en værdibaseret skole med

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole

eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

MÅL & VÆRDIER. - en moderne skole fra 1828

MÅL & VÆRDIER. - en moderne skole fra 1828 MÅL & VÆRDIER for Lille Næstved Skole - en moderne skole fra 1828 Skolens målsætning Indhold Skolens målsætning Side 3 Gensidige forventninger Side 5 Værdier Side 10 Ordensregler Side 12 Foranstaltninger

Læs mere