Spørg brugeren - brug mobilen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørg brugeren - brug mobilen"

Transkript

1 Spørg brugeren - brug mobilen Drejebog til et brugerinddragelsesforløb med mobilen Metode: Mobile Probes Brugergruppe: Tweens (9-13 år) Borgerservice og Biblioteker, Hovedbiblioteket i Aarhus Projekt Mobile Probes / Støttet af Program for Brugerdrevet Innovation under Erhvervs- og Byggestyrelsen

2 En drejebog med værktøjer og skabeloner Dette er en drejebog for, hvordan man kan lave et brugerinddragelsesforløb med metoden mobile probes. Vi har samlet alle relevante værktøjer og skabeloner, som vi brugte til at afvikle et mobile probes-forløb med tweens på Hovedbiblioteket i Århus. Både værktøjer og skabeloner er lige til at tage ud og tilpasse til jeres formål enten ved at hente inspiration her i denne drejebog eller ved at downloade værktøjerne fra projektets website: Hvad er mobile probes? Mobile probes er en ny metode til at lave brugerresearch og til at inddrage brugere i innovationsprocessen. Metoden blev skabt i projektet Mobile Probes, som blev støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsens Program for Brugerdreven Innovation. Mobile probes er først og fremmest en metode, men det er også et konkret værktøj, som kan bruges til at gennemføre et brugerinddragelsesforløb via mobilen. Projektet løb fra og gik ud på at udvikle et nyt digitalt og mobilbaseret system baseret på principperne i cultural probes metoden. Cultural probes er en metode til at undersøge brugeres liv og lade det være inspiration til nye produkter og services. Her modtager deltagerne en fysisk pakke med spørgsmål og opgaver. I en mobile probe udfører man undersøgelsen via brugernes mobiltelefoner frem for via en fysisk pakke. Under en mobile probe modtager brugerne spørgsmål og opgaver, som de kan besvare ved at sende SMS- eller MMS-beskeder tilbage. På denne måde kan man få adgang til brugernes dagligdag og input herfra kan give inspiration til produkter, projekter, services, workshops m.m. Hvad kan man bruge mobile probes til? På Hovedbiblioteket i Århus har vi brugt mobile probe-metoden til forskellige formål og brugergrupper: familier (hvad laver de sammen i deres fritid?), tweens (hvad er de optagede af?), deltagere på vores konferencer/temadage (forberedelse, overraskelser i løbet af dagen og evaluering) og som en intern personaleprobe (hvad skaber arbejdsglæde på Hovedbiblioteket?). En mobile probe-proces kan altså bruges til mange forskellige ting - fx: - hvis du vil have konkret feedback om, hvad brugerne foretager sig i deres hverdag: hvordan deres køleskab ser ud, hvad de foretager sig osv. - hvis du vil have inspiration og udtryk fra brugerne - som optakt til en workshop, hvor du med en mobile probe kan forberede brugerne. Få dem fx til at returnere svar i form af billeder eller tekst, som kan fungere som input på workshoppen - hvis du vil have ideer og alternative input fra brugerne - hvis du har brug for inspirationsmateriale i en udviklingsproces eller i etableringen af en service Det er vigtigt, at en mobile probe skræddersyes til det konkrete formål og målgruppe. Med vores mobile probe ønskede vi at afdække, hvad aldersgruppen tweens er optagede af i relation til de tilbud, biblioteket har eller kan etablere til dem. Brugerne i vores case var derfor tweens i alderen år, Der er meget stor forskel på at køre en mobile probes for tweens og for andre målgrupper. Det gælder alt fra rekruttering af deltagere, introduktion til formulering af spørgsmål og opgaver og opsamling. Elementerne i denne drejebog skal derfor bearbejdes og transformeres, hvis det skal bruges til andre brugergrupper og formål. Find ud af mere: På projektets website er der samlet eksempler og gode råd, som I kan bruge, inden I går i gang: Eller kontakt projektgruppen på Hovedbiblioteket i Århus: Sidsel Bech-Petersen, Jannik Mulvad, Pauline Kerrn-Jespersen, Margit Fischer, Lotte Duwe Nielsen, 2

3 Baggrund for vores tweensprobe Undersøgelser peger på, at tweens benytter bibliotekerne i mindre grad end tidligere. Tweens er betegnelsen for den aldersgruppe, der er på vej ud af barndommen og endnu ikke er teenagers. Derfor er der behov for at udvikle bibliotekets service til tweens, således at biblioteket fortsat kan støtte dem i at udvikle de kompetencer, som er nødvendige i vidensamfundet og i et moderne demokrati. Biblioteket skal være et sted, hvor børn får oplevelser såvel som viden. Den dannelse, som biblioteket skal formidle må satse på både at give børn rum til at danne sig selv og til den dannelse og læring, som de voksne omkring barnet videregiver. Tweens er interessante, fordi de er forandringsagenter på medie- og læringsmetoder. De udvikler mediekompetencer og tilegner sig læring og dannelse hurtigere end andre grupper 1, samtidig med at de har brug for voksnes kompetencer til at støtte deres udvikling. Multimediehuset Billede: schmidt hammer lassen architects I Aarhus er der særligt fokus på udvikling af bibliotekets services i forbindelse med planlægningen af Multimediehuset, som blandt andet skal indeholde byens nye hovedbibliotek. Multimediehuset åbner ved udgangen af I udviklingsprojekter og netværk arbejder Hovedbiblioteket i Aarhus konstant med at undersøge og udvikle, hvad det fremtidige Multimediehus kan indeholde. I udviklingen af nye services bruges en række metoder; inspiration fra faglige netværk og forskning og innovationsprojekter, hvor nye koncepter udvikles og testes. En vigtig metode er brugerinddragelse. Multimediehuset skal være et attraktivt sted for børn, som appellerer til leg, oplevelse og læring, og der skal være en tweenslounge. Udviklingen af disse to aspekter sker i forskellige projekter blandt andet: Det interaktive børnebibliotek 1 Buchhave, Bente: Transformationer ny ladning af børnebiblioteket, Multimediehuset er en del af Urban Media Space-projektet: 3

4 Ideværksted for børn 3 (i 2007 deltog 34 børn i alderen 6-14 år i et idéværksted) Legende familier i biblioteket 4 Som supplement til de erfaringer og resultater de forskellige initiativer giver, har vi brugt mobile probes til at sætte fokus på tweens. Set i lyset af de 9-13-åriges dalende brug af biblioteket ønskede vi at gennemføre et brugerinddragelsesforløb for at få input og inspiration til udvikling af bibliotekstilbuddet for tweens, både i det nuværende bibliotek og til den tweenslounge der planlægges i Multimediehuset. Resultaterne af proben vil derfor blive inspiration til innovation af biblioteket, og de vil kunne anvendes i sammenhæng med andre input, for eksempel fra erfaringer i biblioteksarbejdet, netværk, forskning og kvantitative data. Køreplan for vores mobile probe I de følgende afsnit kan du læse om de 8 stop, vores mobile probe med tweens var igennem. Undervejs er der eksempler på breve, samtykkeerklæringer, drejebøger og tjeklister. De kan også downloades på: 1.stop: Hvorfor og hvad vil vi opnå? 3 Se mere på 4 Læs mere om projekterne på websitet for Urban Mediaspace Aarhus: 4

5 Formål: Hvad vil vi med en mobile probe? Inden vi nåede frem til, at vi ville benytte mobile probes til selve brugerinddragelsesforløbet, måtte vi igennem nogle nødvendige afklarings- og planlægningsfaser. Vi stillede os selv en række spørgsmål som hvad vil vi gerne opnå? hvad skal outputtet af vores probe være? hvor mange og hvilke ressourcer har vi? hvor lang tid har vi? hvad er formålet med at inddrage tweens? hvilket input kan vi forvente, de kan give os? hvad kræver det af os at inddrage tweens? hvilke metoder kan vi bruge? hvad har andre gjort og erfaret? hvordan griber vi arbejdet an? 5 På baggrund af disse indledende overvejelser fandt vi frem til, at vi ville afprøve metoden mobile probes i forhold til de årige. Ganske vist de ældste i tweens-målgruppen, men til gengæld dem, der formodentlig bedst kunne give os et brugbart materiale at arbejde videre med. Ved at stille spørgsmål og opgaver til en gruppe årige ønskede vi at finde ud af, hvad aldersgruppen tweens er optaget af i relation til de tilbud, biblioteket har eller kan etablere til dem. Det handler både om rum, medier, kultur, læringsstile og kompetencer. TIP Afsæt god tid til at finde ud af, hvordan metoden skal bruges i jeres udviklingsproces. Mobile probes-projektet har udviklet 10 bud, som kan hjælpe jer på vej: Bud nr. 1: Brug denne metode, hvis det er den bedst egnede Bud nr. 2: Du skal afsætte tid til at forberede processen Bud nr. 3: Du skal sikre dig, at processen er designet, så den motiverer brugerne Bud 4: Du skal søge inspiration og udtryk snarere end konkrete ideer og viden Bud 5: Du skal prioritere opfølgning med brugerne Bud 6: Du må ikke undervurdere det svære i rekrutteringen af brugere Bud 7: Du skal have overblik over, hvor i innovationsprocessen du vil bruge proben Bud 8: Du må ikke stille for mange opgaver keep it simple Bud 9: Du må gerne integrere analoge medier Bud 10: Du må ikke stille lukkede spørgsmål og opgaver Tag stilling til dem alle i denne fase. De 10 bud kan også ses på: 5 Læs mere om denne afklaringsfase i Slip brugerne løs på biblioteket. Kogebog i brugerinddragelse : 5

6 2.stop: Rekruttering af brugere Find brugerne Vi fandt vores brugergruppe, inden vi begyndte at planlægge proben i detaljer. Vi brugte vores netværk til at komme i kontakt med to klasser i aldersgruppen, og hér var klasselæreren nøglepersonen. Sammen fandt vi et tidspunkt til at afvikle proben. Orientering af forældre Som optakt til proben mødte vi personligt op til forældremøder i begge klasser og fortalte om vores projektidé og plan. Vi medbragte inspirerende og uddybende skriftligt materiale til forældrene, som de kunne tage med hjem til nærmere information. Vores brev til forældrene så sådan ud: Hovedbiblioteket vil gerne låne jeres børn, hvis de kan-vil-må udlånes! biblioteket tweens mobil output redesign tweensbibliotek På Hovedbiblioteket arbejder vi med brugerdreven innovation på mange niveauer. Her og nu er opmærksomheden rettet mod udvikling af Multimediehuset det nye hovedbibliotek, der skal bygges ved havnen og forventes at være indflytningsklar i udgangen af Især gruppen tweens, de 9-13 årige, er i fokus. Traditionelt er børnebibliotekerne tænkt til de 0-14 årige, men udviklingen har frembragt et nyt segment - tweens. Således defineres aldersgruppen 0-9 som børn, 9-14 som tweens og som unge. Derfor må vi også redesigne biblioteket både hvad indhold, og hvad indretning angår for at være i tråd med vores brugere. Børnebiblioteket er for nylilgt blevet renoveret. Vi har haft projektet Mindspot for gruppen år, der bl.a. har resulteret i et område særligt indrettet til denne gruppe på biblioteket og et mobilt bibliotek en minicampingvogn der opstilles på festivaler, på stranden og ved offentlige arrangementer for unge. Endvidere er der ansat 3 unge mellem 16 og 23 år 4 timer ugentligt, deres opgave er fortsat at udvikle Mindspot. 6

7 Nu skal vi i gang med tweens. Det er her jeres børn kommer in d i billedet. Der er meget vi ikke ved om denne gruppe, og der er meget de ikke ved om biblioteket. Hvad skal fremtidens bibliotek tilbyde tweens, hvilke elementer skal det indeholde, hvad er der af udfordringer? Hvordan, hvad og hvornår: Den endelige skabelon til tweensforløbet er endnu ikke på plads, men rammen er følgende: Det skal være sjovt, og det vil indeholde et konkurrenceelement. Alle børn i klassen modtager et brev, der indeholder information om hele forløbet, tilmeldingsblanket og en samtykkeerklæring, der skal underskrives af barnets forældre, hvis deres barn skal deltage. Deltagerne skal organisere sig i grupper à 2 eller 3. Disse par/grupper er faste under hele forløbet. Introduktionsmøde for de deltagende børn. Selve brugerinddragelsesforløbet vil bestå af en række opgaver. Det hele vil foregå via mobil. Har dit barn ingen mobil, er det ingen hindring, det skal vi nok løse. Opfølgningsmøde, her vil vi udveksle erfaringer, ideer og visioner om fremtidens tweensområde i Multimediehuset: Vi forventer, at start vil ligge i slutningen af februar efter klassens projektuge. Hele dette forløb er en del af projektet Mobile Probes, der er støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsen. I Mobile Probes (www.mobileprobes.dk) deltager både softwareudviklere, forskere og virksomheder. Formålet er at udvikle og teste anvendelsesmulighederne for mobilen som redskab til brugerdreven innovation. Hovedbibliotekets opgave i dette projekt er at afvikle og afrapportere 3-4 cases. Projektleder Lotte Duwe Nielsen Projektmedarbj. Margit Fischer Projektmedarbj. Pauline Kerrn-Jespersen Projektmedarbj. Jannik Mulvad 7

8 TIPS I rekrutteringen af brugere bør man være opmærksom på betydningen af, om deltagerne kender biblioteket og personalet i forvejen. Resultaterne af proben skal tolkes i forhold til dette. Husk også bud 6: Du må ikke undervurdere det svære i rekrutteringen af brugere. Det er ofte svært at finde brugerne, så overvej hvordan du vil gøre det og ikke mindst, hvordan du vil motivere dem til at deltage. 3.stop: Indsamling af erklæringer og mobilnumre På skolens Forældreintra orienterede vi om dato og forløb. Alle elever fik brev + samtykkeerklæring til underskrift hjemme + frankeret svarkuvert tilsendt. Det er nødvendigt at sikre sig, at forældrene giver deres samtykke, når biblioteket ønsker at kommunikere direkte med børn under 18 år og anvende børnenes billeder og svar efterfølgende. Samtidig fik vi indsamlet børnenes mobilnumre. Sådan udformede vi brevet og samtykkeerklæringen: Tweensprobe bibliotek tweens mobil output redesign bibliotek for tweens Så er det nu, vi gerne vil låne jeres børn! Hovedbiblioteket har som tidligere nævnt behov for mere viden om gruppen tweens, de 9 13-årige, i vores daglige arbejde med udvikling at bibliotekstilbuddet. Samtidig er vi allerede meget involveret i kvalificeringen af byggeriet af Multimediehuset, der skal åbne ved udgangen af Multimediehuset skal rumme Hovedbiblioteket og Borgerservice. Tweensproben er et brugerinddragelsesforløb, hvor vi via mobiltelefonen stiller børn i 6.A og 6.B fra Elise Smiths Skole en række spørgsmål. Svarene kan forhåbentlig give os idéer til, 8

9 hvad biblioteket skal tilbyde i et tweensområde, hvilke elementer det skal indeholde, hvad der skal ske i området etc. Introduktion til tweensproben: Hvornår Onsdag den 24. februar kl Hvem Denne aften kun elever fra 6.B Elise Smiths Skole Hvor Hovedbibliotekets forhal Hvad skal ske Vi orienterer børnene om hvorfor hvordan hvornår. Vi gennemfører en lille testprobe for at sikre, at alt virker, og at alle er med på, hvordan det fungerer. På tom mave! Neeeej, vi skal nok sørge for mad og drikke. Selve tweensproben: Hvornår Spørgsmålene sendes via sms februar Afslutning - hvordan gik det så: Hvornår Mandag den 1. marts kl Hvem Elever fra 6.A og 6.B Elise Smiths Skole Hvor Hovedbibliotekets forhal Hvad skal ske Vi vil gennem en række spørgsmål og opgaver søge viden om, hvordan forløbet har fungeret og få svar på, hvad vi kan gøre anderledes, bedre, hvad skal vi bevare, og hvad skal vi udvikle. På tom mave! Vi sørger igen for mad og drikke. Hvad spørger vi om, hvordan gør vi det, hvad sker der med de indsamlede data (svarene): Temaer Metode Data Dig og din familie Dig Dig og biblioteket Om læring Dig og dine venner Alle spørgsmål/opgaver sendes via sms og skal besvares via mobil som sms eller mms. I uge 8 vil vi afsende 1-4 sms til besvarelse pr. dag, og i uge 9 vil de modtage 1-2 sms, der skal minde dem om mødet mandag den 1. marts. Sms og mms sendes til almindelig takst. Alle svar registreres i en base, som kun vi i projektet har adgang til. Data bruges til udvikling at bibliotekstilbuddet for tweens. Samtykke fra jer forældre Vi har brug for jeres tilladelse til at anvende data fra tweensproben til andre relevante formål. Det kunne være på bibliotekets hjemmeside, i filmklip, årsrapporter og lignende. Derfor bedes I udfylde og returnere vedlagte samtykkeerklæring om, at biblioteket må bruge de data, der indsamles i løbet af undersøgelsen. Erklæringen omhandler både jeres børns deltagelse, og i hvilke sammenhænge vi ønsker at kunne anvende data. 9

10 Jeres barns billeder og tekster vil ikke blive givet videre til andre firmaer eller institutioner uden for projekt MobileProbes. Tusind tak fordi I vil lade jeres barn deltage i undersøgelsen af, hvad der fænger tweens. Som tak for dets hjælp modtager hvert barn en gave til afslutningsarrangementet den 1. marts. Hvis I har spørgsmål før, under eller efter forløbet, er I velkommen til at kontakte: Pauline: tlf mail Jannik: tlf mail venlig hilsen Margit, Pauline, Lotte og Jannik 10

11 SAMTYKKEERKLÆRING Returneres senest fredag d. 5. februar 2010 i vedlagte kuvert. Projektet MobileProbes skal udvikle mobilteknologi og metoder til at inddrage brugerne. MobileProbes er et projekt med mange deltagere, både institutioner, forskere og virksomheder. Projektet er støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Mere om projektet kan ses på: Jeg giver samtykke til, at mit barn Fornavn:. Efternavn:.. Mobilnummer:.. må deltage i Tweensprobe, et brugerinddragelsesforløb under MobileProbes på Hovedbiblioteket i Århus, og må kontaktes via mobil i perioden fra den 21. februar til 3. marts Jeg giver samtidig samtykke til, at data, tekster og billeder i forbindelse med MobileProbes undersøgelsen februar 2010 må anvendes på bibliotekets hjemmesider, i film og rapporter. Samtykket er kun gældende til denne konkrete undersøgelse og bortfalder herefter. (Dato og underskrift): den 2010 Undertegnede forældremyndighedsindehaver(e)/værge Navn og adresse:... 11

12 4.stop: Tilrettelæggelse af proben Efter at have rekrutteret brugerne og indsamlet samtykkeerklæringer, var vi klar til at tilrettelægge proben og formulere spørgsmålene til børnene. Helt overordnet ville vi vide, hvad der skal til, for at aldersgruppen vil komme på biblioteket. Udfordringen var at formulere opgaver eller spørgsmål, der kunne besvare f.eks: Hvilke interesser har de? Hvad bruger de deres fritid til? Hvad appellerer til dem? Hvilke medier bruger de? Kender de alle bibliotekets tilbud? Hvordan opfatter de biblioteket? Hvordan skal biblioteket være indrettet? Afskærmet område? Møbler? Faciliteter? Hvilke aktiviteter skal de kunne foretage på biblioteket? Se film, spille i grupper, snakke, spille wii, lytte til musik, læse, låne? Hvordan gør vi inddragelsen med mobile probes sjovt og udfordrende for børnene? Derudover skulle vi formulere praktiske sms er til introduktions- og debriefingmøder. Introduktionsmøderne skulle være med til at motivere brugerne og sikre, at de kunne bruge teknologien bag mobile probes. Debriefingmøderne skulle sikre, at vi fik uddybet og nuanceret brugernes input. Proben kom derfor til at bestå af: - Spørgsmål der blev sendt ud i forbindelse med introduktionsmødernene for at forberede brugerne - Probe-spørgsmål som i løbet af en uge skulle sendes ud til brugerne - Spørgsmål der blev sendt ud i forbindelse med defbriefingmøderne Vi havde fået tilsagn om at være med i proben fra 20 børn. Vi lagde deres mobilnumre og vores spørgsmålene ind i mobile probes-programmetprogrammet 6, så proben var klar til at gå i gang. 6 Mobile Probes-softwaren softwaren er udviklet i projektet Mobile Probes.. Få mere information om softwaren på 12

13 TIP Der er flere af de 10 bud, der peger på, at denne del af processen er vigtig at have fokus på. Det er her, du danner grundlag for et godt resultat af proben. Husk derfor følgende bud: Bud nr. 3: Du må sikre dig, at processen er designet, så den motiverer brugerne Bud 4: Du skal søge inspiration og udtryk snarere end konkrete ideer og viden Bud 8: Du må ikke stille for mange opgaver keep it simple Bud 9: Du må gerne integrere analoge medier Bud 10: Du må ikke stille lukkede spørgsmål og opgaver Probens indhold - de spørgsmål, børnene fik pr sms: Til introduktionsaftnerne: Hej (barnets navn) Vi glæder os til, at du skal være mobilreporter for Hovedbiblioteket i næste uge. Lige et lille spørgsmål: kan du sende mms fra din mobil? Svar LBIBA1 ja eller LBIBA1 nej og send til Vi ses. Hej Vi har ikke fået svar fra alle i 6A, så vi vil gerne have at I alle svarer igen. Spørgsmålet er: kan du sende en mms fra din telefon? Du skal sende dit svar til Først skal du skrive LBIBA1 ud i et og så dit svar: ja eller nej. Prøv igen for det er vigtigt for os at få svar fra dig, inden vi mødes i morgen. Hej Vi ses snart. Vi skal mødes i forhallen på biblioteket kl 19. Hvis du kan sende mms, så send os et billede af det du ser til højre for dig lige nu. Skriv LBIBA3 og send til 1230 Hej... hvad var der i din sandwich? Skriv LBIBA4 og det den indeholdt, send til 1230 Hej... Tag på opdagelse i biblioteket. Du må gå ind ad alle ulåste døre også i KÆLDEREN - god tur. Hej..., hvor på biblioteket kan man sidde og høre de nyeste hits? sms LBIBA6 og skriv hvor, send til 1230 Hej..., på din vej rundt - hvad overrasker dig mest? Start din sms med LBIBA7 og skriv hvorfor - send til 1230 Hej..., find trappen helt bagerst i biblioteket og gå ned i magasinet. Hvor mange trappetrin er der? Skriv LBIBA8 og skriv svaret send til 1230 Hej..., har du set noget på din vej rundt, som du IKKE synes skal være på biblioteket. Send din sms til 1230 og mærk det LBIBA9 og skriv et par ord om, hvorfor du ikke synes det skal være her. Hej..., hvor på biblioteket kan man spille Wii? Send dit svar til 1230 skriv LBIBA10 + dit svar Hej..., om 3 minutter skal vi mødes i forhallen - vi ses 13

14 Hej... Hvad synes du der mangler på biblioteket? sms LBIBB13 + dit svar og send til Tak fordi du er med! Vi er spændte på at modtage alle dine beskeder. Vi ses igen på biblioteket mandag den 1. marts. Probens weekendforløb: Torsdag den 25.2 Hej... Så starter vi igen. Husk du er mobilreporter. Hvad er det fedeste sted på din skole?? skriv LBIBC1 + hvorfor det er fedt og sms til 1230 Hej... Hvad synes du er fedt at lave med din familie? Skriv først LBIBC2, bagefter dit svar. Send svaret til 1230 Hej... Hvad ville du ønske du skulle lave med din familie, hvis I skulle på en rejse sammen? Skriv LBIBC3 + dit svar og send det til 1230 Hej... Hvad ville du ønske at din familie lavede MERE af sammen? Skriv først LBIBC4, derefter dit svar og send det til 1230 (Hej... Har du noget legetøj på dit værelse og hvad? Skriv LBIBC5 først i din sms, derefter dit svar. Send til 1230) Fredag den 26.2 Hej... Hvad ønsker du dig til din fødselsdag? Sms LBIBC6 + dit svar. Send din sms til 1230 Hej... Har du noget legetøj på dit værelse og hvad? Skriv LBIBC7 først i din sms, derefter dit svar. Send til 1230 Hej... Hvad går du til? Sms først LBIBC8 og bagefter dit svar. Send dit svar til 1230 Hej... Hvem ville du gerne være? Sms LBIBC9 og dit svar til 1230 Hej... Hvad ville det være fedt at være god til? Sms først LBIBC10 og bagefter dit svar til 1230 Hej... Tænk på et rum eller et sted hvor du har det super godt. Hvor er det, hvordan ser det ud?... prøv at beskrive det. Husk først LBIBC11 og send til 1230 Lørdag den 27.2 Hej... Bruger du biblioteket, og hvis ja til hvad? Sms først LBIBC12, derefter dit svar til

15 Hej... Hvis du skulle "gå til bibliotek", som du f.eks. går til håndbold, hvad skal du så lave dér? Sms LBIBC13 og dit svar til 1230 Hej... Hvis du selv havde et bibliotek og du kunne bestemme alt, hvordan skulle det så være dér? Sms LBIBC14 i starten af dit svar og send til 1230 Hej... Hvad er dit yndlingssted i byen er det f.eks. en butik, cafe, park, biografen og hvorfor?. Sms dit svar med LBIBC16 først og send det til 1230 Hej... Fortæl hvor du helst vil sidde/ ligge/ stå og lave lektier? skriv LBIBC17 + hvorfor og sms til 1230 Hej... Har du en yndlingslærer og hvorfor er han/hun det? Skriv LBIBC18 + dit svar og send til 1230 Hej... Hvis der er noget du ikke kan finde ud af hvem spørger du? Hvad gør du? Sms først LBIBC19, bagefter dit svar og send til 1230 Søndag den 28.2 hej... Hvis der er noget du ikke kan finde ud af hvem spørger du? Hvad gør du? Sms først LBIBC20, bagefter dit svar og send til 1230 Hej... Hvad lærer du af dine venner? Sms til 1230, skriv LBIBC21 + dit svar Hej... Kender du facebook, og hvordan lærte du det at kende? Sms til 1230, start din sms med LBIBC22 Hej... Hvordan "snakker" du MEST med dine venner på messenger/ facebook, på mobilen / sms eller er I sammen? Sms LBIBC23 og dit svar til 1230 Hej... hvor kan du bedst lide at være sammen med dine venner? sms LBIBC24 + dit svar, send til 1230 Hej... hvis du ikke mødes med venner hjemme, hvor er I så når I er sammen? sms LBIBC25 + svar og send til 1230 Mandag den 1.3 Hej..., super at du ville være mobilreporter for biblioteket! Vi håber også du synes det var sjovt. Vi ses igen i aften kl 19. Som sidst gir vi mad og drikke. Hej... vi ses lige om snart på biblioteket, gør vi ikke? Send - for sidste gang - dit svar til 1230 svar LBIBC27 ja eller nej! 15

16 5.stop: Introduktionsaftener Den 23. og 24. februar afholdte vi to introduktionsaftener kl på biblioteket for henholdsvis 6.A og 6.B. Formålet var at introducere metoden, at lære børnene at benytte koderne, når de sendte svar, motivere børnene til at yde gode bidrag, at have en hyggelig aften med lidt mad og mobilopgaver og at lære hinanden at kende. Børnenes kommentarer og benyttelse af biblioteksrummet disse aftener indgår også i resultaterne fra proben. Som i tidligere brugerinddragelsesforløb benyttede vi vores tjekliste- og drejebogsskabelon 7 som værktøjer til at skabe overblik og struktur på opgaven og til at lave en detaljeret tidsplan. 7 Tjeklister og drejebogsskabeloner er beskrevet i Slip brugerne løs på biblioteket kogebog til brugerinddragelse - kan downloades på: 16

17 Vores tjekliste og drejebog til de to introduktionsmøder kom til at således ud: Tjekliste til introduktionsmøde Titel Formål Opgave Høst Værktøj Deltagere Tweensprobe Input til udvikling af biblioteksservice og rum for tweens, på kort og lang sigt. Ved at stille spørgsmål og opgaver til en gruppe årige ønsker vi at undersøge, hvad aldersgruppen tweens er optaget af i relation til de tilbud, biblioteket har eller kan etablere til dem. Alle får fælles forståelse for proben og vi får øvet teknikken, sådan at børnene sender svar med de rigtige koder. Endvidere at børnene får set alle kroge af biblioteket og har det sjovt. Sms og mms (hvis muligt). Vær opmærksom på pris/takster/abonnementstype, hvis det er børnenes egne mobiltelefoner, der benyttes. Alternativt kan man udlåne mobiltelefoner til deltagerne. Software programmet mobileprobes Evt mobiltelefoner til deltagerne 2 x 6. klasser fra Elise Smiths Skole Tid & sted Intromøder 23. og 24. feb. Hovedbibliotekets forhal kl Praktiske Klargør rummet, bestil mad og drikke, sæt proben op, pc og opgaver projektor samt lærred, flipover + tuscher, ekstra mobiler til evt. udlån. Skilte ved indgangen og hvor mødet skal holdes. Kontakt Jannik + Pauline 17

18 Drejebog til introduktionsmøde Tid Hvad Metode Formål Værktøjer Hvem Fredag 19/2 Sms Hej vi glæder os til at du skal være mobilreporter for Hovedbiblioteket i næste uge. Lige et lille spørgsmål: kan du sende mms fra din mobil? svar ja/nej. Tirsdag 6a onsdag 6b Sms Hej vi ses snart. Vi skal mødes i forhallen på biblioteket kl. 19 Hvis du kan sende mms, så send os et billede af det du ser til højre for dig.. Påmindelse og dels at få dem i gang med at svare, samt finde ud af hvorvidt de kan sende mms. Hvis de ikke kan sende mms, skal det overvejes at tilrette proben Påmindelse Samt få en endelig afklaring af om de kan sende mms. Alle smsudsendelser vha Mobile Probesværktøjet klargøre rummet At det opleves som sjovt og spændende at skulle deltage, og at de ser at vi har gjort noget ud af det/dem deltagernes ankomst tjek ind Sig velkommen og præsentér dig selv Alle siger på skift deres navn Velkomst og anerkendelse af deltagerne. Så deltagerne ved, hvilke voksne der holder arrangementet og de voksne ved, hvilke børn der deltager at alle får præsenteret sig og får sagt noget 3 borde Flipover Mobil storskærm Bærbar pc med net Mad og drikke Skilte om hvor mødet holdes spisning præsentation af hvad der skal ske og gennemgang af de første 2 sms er sms hvad var der i din sandwich send til. Fælles samling, mulighed for at snakke gruppevis skabe tryghed og få tid til at falde til/ned At sikre, at alle forstår hvordan det virker, og hvad vi vil bruge det til. Vi sikrer at alle kan håndtere mobilen og løser evt. tekniske problemer Gennemgå kronologisk, trin for trin hvordan der skal svares og ende med at alle sender + vi ser svarene komme ind sms tag på Give børnene lyst til Mobil skærm se indkomne svar i datamappen Flipover, tuscher. Mobil skærm se indkomne svar i datamappen 18

19 opdagelse i biblioteket I må gå ind af alle ulåste døre også i KÆLDEREN god tur sms Hvor på biblioteket kan man sidde og høre de nyeste hits? at gå på opdagelse i biblioteket og iagttage, hvordan de oplever biblioteksrummene Opleve nye steder på biblioteket, hvor de måske ikke tidligere har været Tid Hvad Metode Formål Værktøjer Hvem sms På din vej rundt - tag et billede af det på biblioteket der overrasker dig mest. Få input om, hvad målgruppen mener om det nuværende bibliotek sms Tag trappen helt bagerst i biblioteket og gå ned i magasinet. Hvor mange trappetrin er der? sms Tag og så et billede af det du ikke synes der skal være på biblioteket At motivere til at komme helt ud i krogene af biblioteket Få input om, hvad målgruppen mener om det nuværende bibliotek sms Hvor på biblioteket kan man spille Wii? sms Om 3 minutter ses vi i forhallen Opleve nye steder på biblioteket, hvor de måske ikke tidligere har været At samle deltagerne igen opsamling i plenum At vise hvordan det virker og se deres svar Høre deres mening om konceptet afrunding At få samlet overblik over dagens hovedpunkter sms Hvad synes du der mangler der på biblioteket sms Tak fordi du er 1.3. Kl 8.00 med Sms super at du ville være mobilreporter for biblioteket! Vi håber også du synes det var sjovt. Vi ses igen i aften kl 19. Som sidst gir vi mad og drikke Få input om, hvad målgruppen mener om det nuværende bibliotek Anerkende deres bidrag Påmindelse Mobil skærm se indkomne svar i datamappen 1.3 Kl Sms: Hej Vi ses vel lige om snart på biblioteket, gør vi ikke? j/n 19

20 TIP En mobile probe foregår på brugernes mobiltelefoner, så vær sikker på, at de kan finde ud af at bruge den. Vores erfaringer peger på, at man bør være obs på følgende punkter før selve proben afvikles: brugerne skal have et abonnement, hvor MMS-funktionen er sat til husk også at det ikke er alle, der har fri MMS overvej om det er bedre at udlåne mobiler til deltagerne for at undgå, at deltagerne selv skal betale for at sende input og for at undgå tekniske barrierer hvis I vil bruge softwaren, skal I også have folk, der kan vejlede i brug af mobiltelefoner - fx i at få MMS-funktionen til at virke I må også overveje, hvilke målgrupper metoden egner sig til. I kan fx ikke regne med, at brugere mellem 30 og 40 år kan finde ud af at sende MMS (erfaring fra en anden case) 6.stop: Afvikling af proben Efter introduktionsmøderne var børnene rustet og forhåbentlig motiverede - til at svare på den del af proben, hvor de på egen hånd skulle svare på de sms er, programmet sendte til dem de næste dage. Da det havde vist sig, at programmet havde tekniske problemer med at modtage mms, tilrettede vi forinden n proben, så alle spørgsmål kunne besvares med tekst. Tween-proben blev sat i gang og i værktøjet kunne vi følge svarene, der løbende kom ind. Proben gav i alt 275 svar fra de 20 brugere. 20

21 7.stop: Debriefing Dagen efter de sidste spørgsmål var sendt ud, afholdte vi et kort, afsluttende møde med deltagerne fra begge klasser, hvor vi dels ville runde proben af og takke dem for indsatsen, dels gerne ville høre børnenes reaktioner og drøfte de indkomne svar og metoden med dem. Mødet gav børnene mulighed for at tilføje kommentarer og oplevelser ud over det, de har sendt i løbet af proben. TIP Husk i denne fase bud 5: Du skal prioritere opfølgning med brugerne De svar du får ind i en mobile probes kan ofte være abstrakte input (billeder) eller tekst, der kan tolkes på flere forskellige måder. Følg derfor op sammen med brugerne enten ved at lave et interview eller en workshop. Tjekliste til debriefingmøde titel formål opgave høst værktøj deltagere tid & sted praktiske opgaver Tweensprobe Input til udvikling af biblioteksservice og rum for tweens, på kort og lang sigt At anerkende og takke deltagerne for deres svar på mobilen og invitere til at uddybe svar, ideer og ønsker til biblioteket. At få feedback på metode. Feedback på metode og uddybning af input til indholdsdelen Pc med software og data fra proben, projector og lærred, mobiltelefoner. 2 x 6. klasser fra Elise Smiths Skole 1. marts 2010 på Hovedbiblioteket forhallen Redigere samlet ark med spørgsmål fra probe Redigere slideshow med billeder fra de to intro-møder til skærm Hente sandwich, frugt og sodavand Hente fade, servietter, glas og oplukker Teknik-opstilling 21

22 kontakt Hente stole i magasin Skiltning af rummet Bærbare pc er til referat Gaver Oprydning Jannik + Pauline + Margit + Lotte Drejebog til debriefingmøde Tid hvad metode formål værktøjer hvem 8.00 Sms super at du ville være mobilreporter for biblioteket! Vi håber også du synes det var sjovt. Vi ses igen i aften kl 19. Som sidst gir vi mad og drikke Påmindelse og anerkendelse af deres indsats Alle smsudsendelser via MobileProbes softwaren Sms Hej Vi ses vel lige om snart på biblioteket, gør vi ikke? j/n Påmindelse Klargøre rummet Deltagerne ankommer Fælles velkomst og intro Spisning Præsentation af hvad der skal ske Velkommen igen Plenum At det opleves som sjovt og spændende at skulle deltage Så deltagerne ved hvilke voksne, der står for arrangementet Genkendelse og anerkendelse af børnenes indsats Fælles samling og vi får mulighed for at snakke gruppevis under spisningen 2 runde borde Alle skamler og stole i en stor rundkreds Flipover Mobil storskærm Bærbar pc med net Mad og drikke (se ovenfor Slideshow med billeder på storskærm Eksempler på spørgsmål og alle svar - Hvordan virkede teknikken? Uformel snak i plenum Feed back på teknik Evt. eksempler fra software på storskærm 22

23 TIP Nedenstående rundbordssnak gennemførte vi uden den helt store succes. Vi har tidligere holdt debriefingmøder med familier, hvor vi med en rundbordssnak fik nyttig feedback til metode og meget information og inspiration til biblioteksudvikling ud over det, deltagerne havde sendt via mobil. At denne mødeform ikke fungerede i vores tweens-forløb skyldes nok, at mødeformen ikke appellerede til denne aldersgruppe. De er stadig meget legende og vil hellere være fysiske aktive og snakke med hinanden frem for at deltage i rundbordssamtaler med voksne. Derfor er det vores overbevisning, at oplevelsen og udbyttet af mødet ville have været større, hvis vi havde aktiveret de unge. Man kunne overveje et opgaveløb/skattejagt eller lignende rundt i biblioteket og på den måde få deres input. Tid hvad metode formål værktøjer Opdeling i to grupper (alle siger 1 eller 2 i rundkreds 1 erne går til det ene bord og 2 erne går til det andet bord) Personalet fordeler sig i de to grupper. FEEDBACK PÅ METODE: Mobile Probes At dele grupperne tilfældigt på tværs af klasser og køn Rundbordssnak gruppeinterview Intromødet. Oplevede I, at det var hyggeligt og sjovt? Hvad kunne have været anderledes? Intromødet. Fik I forståelse for, hvordan I skulle bruge mobiltelefonen og koderne, når vi sendte spørgsmål? Selve proben: Var spørgsmålene til at forstå? Selve proben: Antallet af spørgsmål var det for mange eller for få? Selve proben: Var det ok tidspunkter I fik spørgsmål eller var det nogle, som kom på trælse tidspunkter? FEEDBACK PÅ METODE: Intromøde FEEDBACK PÅ METODE: Mobile Probes FEEDBACK PÅ METODE: Spørgsmålene FEEDBACK PÅ METODE: Mobile Probes, spørgsmålene FEEDBACK PÅ METODE: Mobile Probes, spørgsmålene Tid hvad metode formål værktøjer hvem Selve proben: Hvordan var det at blive spurgt via en mobil-telefon. Ville I hellere have haft FEEDBACK PÅ METODE: Mobile Probes 23

24 spørgsmålene i et spørgeskema på papir eller på en hjemmeside? UDDYBNING PÅ INDHOLD Uddybning af indhold: Rum: hvilke rum synes I allerbedst om? Hvor kan I bedst lide at være? Og hvorfor? (giv tid til at børnene kan komme med alle mulige ideer og indtryk) Rundbordssnak Gruppeinterview UDDYBNING PÅ INDHOLD Hvordan synes I voksne skal være og hvad skal de kunne? og hvad vil I bruge de voksne til i et bibliotek, f.eks. Hvis vi skulle lave en lektiecafe for jer, hvordan skulle den så være? (indretning, medier, åbningstider, voksne, IT-udstyr, regler) Hvis det var jeres bibliotek, hvor I kunne bestemme ALT, hvordan skulle det så være? UDDYBNING PÅ INDHOLD UDDYBNING PÅ INDHOLD UDDYBNING PÅ INDHOLD Tusind tak for hjælpen og uddeling af gaver Afrunding og tak for i aften Vi håber at se jer igen. Kontakt os, hvis I har spørgsmål plenum plenum Anerkendelse af børnenes indsats Oprydning 24

25 Endestation: Bearbejdning af data og refleksion Resultatet af en mobile probe-proces proces er en mængde inspirationsmateriale fra brugerne. Det vil ofte ikke indeholde konkrete svar eller konkret viden, som du direkte kan overføre til en udviklingsproces. Det er derfor vigtigt at afsætte tid til at analysere dataene. Det kan gøres ved at printe alle svar og billeder ud og i en workshop op bearbejde og gruppere dem. Det er også en god ide at bruge debriefing-mødet til at få brugerne til at forholde sig til deres svar, uddybe dem, så man kan komme et skridt videre. TIP Sæt god tid af til at analysere og bearbejde resultaterne fra en mobile probe. Inddrag gerne brugerne for at få uddybet deres input. I tweensproben fik vi mest inspiration fra deltagernes svar via mobil. I andre probes har vi fået mindst lige så meget inspiration fra de personlige møder med brugerne før og efter proben Tilpasning til målgruppen Mobiltelefonen var et godt medie at inddrage tweens. De er stadig meget legende og vil hellere være fysiske aktive og snakke med hinanden frem for at deltage i rundbordssamtaler med voksne. Mobile probes var en metode, der passede godt til deres temperament, og de havde nemt ved at bruge telefonen til at svare. Vores debriefingmøde viste os tydeligt, at tweens ikke gider rundbordssamtaler, så vi skulle have aktiveret de unge endnu mere under debriefingmødet. I stedet for at mødes og snakke kunne man overveje at bruge mobiltelefonen også under debriefingmøderne til et opgaveløb /skattejagt eller lignende rundt i biblioteket og på den måde få deres output. TIP Brugerinddragelse handler også om at motivere brugerne. Tænk derfor også over: brugerne skal nurses kontakten skal følges op hele tiden remindere skal sendes ud flere gange for at få flest mulige med 25

26 Resultat: ledetråde til videre udvikling Mobile probe-processen har givet os konkret viden om tweens-målgruppen. Ved introduktionsmødet var børnene opmærksomme, nysgerrige, søde og aktive på en helt anden måde, end vi oplever i det daglige, og den måde, de kastede sig ud i opgaver og leg var i sig selv vigtig for forståelsen af målgruppens behov. Et andet vigtigt output var en række ledetråde om tweens: Der er på ingen måde tale om statistisk valide data, eller data man kan udlede nogen generelle konklusioner om tweens på. Men dataene har givet os nogle ledetråde som vi kan arbejde videre med i udviklingen af fremtidens bibliotek. Vores iagttagelser er, at årige har en meget legende adfærd og de udnyttede opfordringerne til at løbe rundt i biblioteket, klæde sig ud, spille Wii og lede efter nye steder. Børnene efterlyste fysiske udfoldelsesmuligheder, såsom udklædning, klatremuligheder og huler. I de svar, børnene sendte via mobil fandt vi to vigtige ledetråde: at tweens ønsker at tilbringe tid og deltage i aktiviteter sammen med familien, både stille, sociale aktiviteter, men også oplevelser samt fysiske aktiviteter/spil og socialt samvær. Det peger på, at fremtidens bibliotek skal give rum for fælles familieaktiviteter også med de større børn at tweens har behov for voksne, der støtter, opmuntrer og giver indflydelse. At de værdsætter voksne der er sjove og hjælpsomme. Omsat i en bibliotekskontekst peger det på, at et område designet for tweens ikke skal være en ø med lidt sikkerhedsovervågning, men der skal være personale, som har tid til at vejlede børnene. 26

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre.

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre. Kære forældre. Nyhedsbrev Regnbuen Oktober 2016 Efteråret er i fuld gang og vi har nydt det fantastiske vejr, som vi har haft i september. Vi er snart klar til indflytning af børnehaven og med dette nyhedsbrev,

Læs mere

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Vores lokalsamfund Vores lokalsamfund Portræt af en virksomhed Klassens jobbog Job i andre lokalområder 1. modul

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Ungdomsfodbold 2.0. Vejledning til klubstrategiproces

Ungdomsfodbold 2.0. Vejledning til klubstrategiproces Ungdomsfodbold 2.0 Vejledning til klubstrategiproces Fase 1 Praktisk Info vedr. ledelse af projektet Ungdomsfodbold 2.0 Hvis projektet skal blive en succes kræver det, at I udpeger en projektleder/projektgruppe,

Læs mere

I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen.

I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen. FASE 5: TEST I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen. I skal udvikle en model - en såkaldt prototype eller prøvehandling som viser, hvordan I mener, jeres idé ser ud, når den

Læs mere

Teenagefodbold VEJLEDNING TIL KLUBSTRATEGIPROCES

Teenagefodbold VEJLEDNING TIL KLUBSTRATEGIPROCES Teenagefodbold VEJLEDNING TIL KLUBSTRATEGIPROCES FASE 1 PRAKTISK INFO VEDR. LEDELSE AF PROJEKTET TEENAGEFODBOLD Hvis projektet skal blive en succes kræver det, at I udpeger en projektleder/projektgruppe,

Læs mere

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på:

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på: Velkommen til Dag 2 Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forskning viser en stor sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder Aktiviteterne skal

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA-

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT

Læs mere

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen)

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen) Info- & Forældremøde Ungdomsklubben PLUTO indbyder hermed nye som gamle forældre til opstarts Info- & Forældremøde for sæsonen 2012/2013. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse Formål: Formålet med forløbet for 2. klasse er at give eleverne en guide til, hvad der er god etik omkring brugen af spil som apps og mobilen/tablet som både kommunikationsform,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde Mål: En mødeform, som kan bruges til at skabe fremadrettet handling på baggrund af en gennemført trivselsmåling. På dialogmødet arbejder man med at udvælge, prioritere og komme med forslag til handlemuligheder

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Stop mobning! Bøgerne og videoen kan lånes på skolens bibliotek.

Stop mobning! Bøgerne og videoen kan lånes på skolens bibliotek. Med udgangspunkt i Helle Højbys bog Ikke mere mobning har Tjørnegårdskolen udviklet en metode til at tage fat om problemet, når der er mobning i klassen. Formålet er at give lærere og pædagoger på Tjørnegårdskolen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVAD ER ET POLITISK PARTI? Udarbejdet af Folketingets Administration LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 2 dele: Filmen HVAD ER ET POLITISK PARTI? Opgavesættet

Læs mere

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften JK JUNI Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften Man. 15. Svømmehalstur til Køge (FK/JK) Vi mødes i Klubben kl. 14.45 (kontakt

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

PRAKTISK PJECE ALSVEJ

PRAKTISK PJECE ALSVEJ PRAKTISK PJECE ALSVEJ KÆRE NYE FORÆLDRE TIL BØRN I BØRNEHAVEN! Hermed byder vi rigtig hjertelig velkommen til Børnehuset Alsvejs børnehave. Vi håber, at I og Jeres barn vil få nogle rigtig gode år her

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Det ønskes undersøgt, om vi kan skabe et forløb med en aktiv UEA-undervisning og vejledning, hvor der i målgruppen drenge (specifikt socialt udsatte og uddannelsessvage

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Patientstøtte & Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden

Læs mere

Det gode og effektive møde Malene Rix Forhandling og Facilitering www.malenerix.dk Program Viden om møder - forskningsresultater og erfaringer Mødeforberedelse - drejebogen som redskab Formål med møder

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER

EVALUERING AF PROJEKTER EVALUERING AF PROJEKTER TIL EVALUERINGEN SKAL I LAVE EN FORANDRINGSTEORI En forandringsteori er et projektstyringsredskab, som skal vise hvilke resultater, man ønsker at skabe for en given målgruppe og

Læs mere

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET INDHOLD S. 3 BESKRIVELSE AF AKTIVITEN S. 4 UNDERVISNINGSMATERIALE S. 5 PROGRAM FOR WORKSHOPPEN S. 6 SÅDAN

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM Klassesættet Mobbestop - Bland dig ikke udenom indeholder materiale til, at klassen kan udarbejde sine egne samværsregler og øve sig på

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

BYENS MØDE. Inspirationshæfte. Severin Seminar, maj 2012

BYENS MØDE. Inspirationshæfte. Severin Seminar, maj 2012 BYENS MØDE Inspirationshæfte Severin Seminar, maj 2012 1 Dette lille hæfte samler et par af de modeller og skabeloner, som vi har brugt på Byens Møde på Severin Seminaret. Den skal gøre det let for dig

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Farvel til kedelige møder

Farvel til kedelige møder Workshop om effektive og lærende møder v/ Nanna Munk Summemøde to og to Tre minutter til hver Spørg hinanden: Hvorfor har du valgt denne workshop? Hvad forventer du at blive klogere på? 1 Det kedelige

Læs mere

Præsentation af din by/ hjemegn Uldjyder og Højlandsfolk - 5.f Ikast Østre Skole og 5.b Hvinningdalskolen

Præsentation af din by/ hjemegn Uldjyder og Højlandsfolk - 5.f Ikast Østre Skole og 5.b Hvinningdalskolen Præsentation af din by/ hjemegn Uldjyder og Højlandsfolk - 5.f Ikast Østre Skole og 5.b Hvinningdalskolen Et samarbejde på tværs af kommunegrænser ved brug af Skype Timeforbrug ca. 17 timer over 3 uger

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat En dag i ambulatoriet

MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat En dag i ambulatoriet Referat En dag i ambulatoriet Møde d. 8. maj 2014 kl. 17.00-20.00 1) Velkomst og introduktion v/naja McNair Naja bød velkommen til dette tredje møde i patient- og pårørende-panelet Mit Hospital Hvidovre.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere