Af Jens Christian Lauenstein Led, Laboratoriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Jens Christian Lauenstein Led, Laboratoriet"

Transkript

1 1

2 Februar Hvad Eksperimentet havde til formål at undersøge og afprøve, hvordan informationsteknologi kan anvendes i et nutidigt scenekunstnerisk udtryk, der arbejder med dans og med interaktion med publikum. Centralt for undersøgelsen var mulighederne for at anvende tilskuerens eget informationsteknologiske udstyr i form af mobiltelefon og bærbar PC, og navnlig at undersøge de potentialer for interaktion og det dobbelte spil af nærvær og distance, som dette udstyr giver. Eksperimentet var en del af det større, fortløbende projekt REALstAGE, og der var således gået en række undersøgelser og indhentede erfaringer forud for eksperimentet, ligesom arbejdet blev tænkt videre i forhold til det fremtidige arbejde i REALstAGE. Hvorfor For at udvikle scenekunstneriske udtryksformer, der ikke blot omhandler den informationsteknologi, som er blevet en inkorporeret del af samtidens virkelighed, men derimod tager samme i aktiv anvendelse. For at undersøge publikums reaktion på scenekunst, som er interaktiv i en medieret form. Hvordan I alt ni dages arbejde på Entré Scenen efter forudgående dialog mellem Laboratoriet og REALstAGE: Syv dages arbejde i teatersalen med at skabe et udtryk, som kunstnerisk og teknisk var færdigt nok til meningsfuldt at kunne afprøves på et publikum til en visning med efterfølgende dialog på eksperimentets ottende dag. Den niende dag var afsat til intern evaluering og oprydning. Deltagere i Eksperiment 4: Deltagere fra projektet REALstAGE: Idé, koncept og kunstnerisk ledelse: Christina Back og Helle Bach Dansere: Maria Naidu og Kristoffer Pedersen Teknisk designer: Signe Klejs Deltagere fra Laboratoriet: Dramaturg: Jens Christian Lauenstein Led Projektkoordinator: Kira Stochholm Tekniker: Ture Gjørup Lys-tekniker: Allan Lauridsen Filmdokumentation: Jens Balder Sørensen 2

3 Af Jens Christian Lauenstein Led, Laboratoriet 1. Udgangspunkter og kontekster Jeg skal i nærværende rapport beskrive eksperimentet i tre afsnit, idet jeg først vil opholde mig ved eksperimentets udgangspunkter og kontekster i form af det større work-in-progress REALstAGE og det oplæg, som vi i eksperimentet arbejdede ud fra. Dernæst vil jeg i beskrive arbejdet i Laboratoriet og trække de erfaringer og pointer frem, som fra min synsvinkel var de vigtigste, mens jeg i det tredje og afsluttende afsnit vil evaluere eksperimentet og forsøge at udpege forskellige muligheder og udfordringer, som REALstAGE og andre, der arbejder med tilsvarende teateræstetikker kunne møde i fremtiden. a) REALstAGE Projektet REALstAGE er et ganske ambitiøst og langstrakt projekt med flere forskellige elementer og målsætninger. Dets to initiativtagere og ledere danser, koreograf og instruktør Helle Bach og arkitekt og scenograf Christina Back begyndte projektet i foråret 2005 med den hensigt at foretage en ekstensiv, fortløbende undersøgelse og udvikling, som skal munde ud i en offentlig forestilling på Dansescenen i København i foråret Projektets teater- og danseæstetiske kerne er mødet mellem nye tekniske muligheder (mobiltelefoner, bærbare og internetopkoblede computere, projektioner, livestreaming, videomobiltelefoner, mm) og den teatrale, kropslige realitet i form af dansere/performere og tilskuere. Metoden er primært en praktisk-eksperimentel afprøvning, og før eksperimentet i Laboratoriet var REALstAGE således i foråret 2006 på et længere ophold på Københavns Universitet, hvor der blev lavet en showcase, dvs. en visning af et foreløbigt del-resultat for et udvalgt publikum. I sommeren 2006 var projektet på et ophold på koreografen Robert Wilsons workshopcenter Watermill, ligesom der i december 2006 blev arbejdet videre på Kigkurren i Kanonhallen, København. I løbet af dette arbejde var der blevet udviklet et storyboard over showcasen s enkelte scener og den historie, som scenerne udgør; der var blevet udviklet og indøvet koreografi, og der var blevet eksperimenteret med både videoprojektion og tilskuernes interaktive medvirken via mobiltelefoner. Næste skridt i den teknologiske undersøgelse i Laboratoriet var at inddrage bærbare computere og livestreamede billeder. 3

4 På indholdssiden fokuserer REALstAGE på relationen mellem de nævnte informationsteknologiske muligheder og kærligheden. Den endelige forestilling har således arbejdstitlen Kærlighed.dk, og tematisk kredser projektet om spørgsmålet om informationsteknologiens betydning for vores måde at opfatte hinanden på, navnlig i forhold til kærligheden: hvad sker der med vores opfattelse af den anden som virkelig, når vi i dag har så omfangsrige muligheder for at være virkelige i en medieret og tendentielt iscenesat form? Hvad gør mulighederne for virtuel tilstedeværelse og leg med identiteter ved vores kærlighedsliv og -opfattelse? Det er spørgsmål som disse, REALstAGE undersøger ikke ud fra hverken en moralsk fordømmelse eller en teknologi-fetichistisk begejstring, men ud fra en grundlæggende nysgerrighed. b) Det fælles udgangspunkt for eksperimentet: materialet Da REALstAGE ankom til Laboratoriet medbragte de således en del materiale, herunder et storyboard, som opererede med en lille fortælling i fem scener. I storyboardet optræder tre personer, nemlig Anders, som kun er til stede på præoptaget video, og Maria og Kristoffer, som er de to dansere, der er til stede på scenen både live og medieret. Rummet er så at sige delt i to: for det første er der selve scenen, som indeholder en mængde monitors og et lærred til videoprojektion, og for det andet er der en anneksscene, som er et lille rum tæt på scenen, men kun synligt for publikum via video. Storyboardets fem scener: 1. scene: Maria og Kristoffer introduceres i en kærlighedsduet på anneksscenen. Maria forlader Kristoffer på anneksscenen for at mødes med Anders på scenen. 2. scene: Maria og Anders mødes i en kærlighedsduet, hvor Anders er virtuelt til stede på storskærm, og Maria er til stede live i rummet. Imens vises på monitors Kristoffer, der fra anneksscenen sms er ud til publikum. Hans sms er og publikums sms-svar vises på monitors på scenen. Hans sms er handler bl.a. om, hvorvidt Maria flirter med en anden, hvilket publikum kan se, at hun gør. 3. scene: Kristoffer forlader anneksscenen og introduceres på scenen, hvor han bryder Marias og Anders duet og tvinger Maria til at genoptage deres kærlighedsduet. Efterhånden som Maria overgiver sig til Kristoffer, vises på flere og flere skærme herunder også på tilskuernes bærbare computere en præoptaget video af Anders frustrationer over at være blevet forladt (frustrationen er ikke performet tekstligt, men kropsligt i form af prusten, stønnen, stampen i gulvet, mm). 4. scene: Da Kristoffer nu har tilbageerobret Maria, begynder han en legende iscenesættelse af deres kærlighed: han tager et på scenen stående kamera, som er forbundet til forskellige monitors på scenen, og med det optager han både hende og sig selv i talrige vinkler. På skærmene vises de billeder, Kristoffer optager live, men også præoptagede klip både fra scenen og fra en lejlighed, dvs. hjemme hos Kristoffer og Maria privat. Efterhånden bliver han mere optaget af kameraet og iscenesættelsen end af den fysisk tilstedeværende Maria. 4

5 5. scene: Kristoffer mister helt interessen for Maria, da han opdager, at han kan zoome ind på kvindelige publikummer og flirte med dem. Han forlader igen scenen, og fra anneksscenen genoptager han sin sms-kommunikation til publikum, men nu i form af flirt. Maria er alene tilbage på scenen, hvor skærmene nu viser optagelser af fugle, der kredser på en efterårsgrå himmel. Tanken med eksperimentet i Laboratoriet var at producere en showcase ud fra dette storyboard, at inkorporere og undersøge anvendelsen af a) tilskuernes bærbare computere og b) live-streamede billeder, og endelig at vise denne showcase for et publikum og på den måde at afprøve, hvordan æstetikken virker. 2. Arbejdet i Laboratoriet Man kan med et væsentligt forbehold inddele arbejdet i Laboratoriet i to: et kunstnerisk arbejde med danserne og det samlede udtryk og et teknisk arbejde med opstilling af diverse skærme, bearbejdning af videomateriale, etablering af netværk og meget andet. Forbeholdet for denne opdeling er, at den kunstneriske og den tekniske undersøgelse i denne type af eksperimenter i sagens natur er meget nært forbundne og gensidigt betingede, og man kan derfor ikke som i en normal teaterproduktion reducere den tekniske undersøgelse til noget ikke-kunstnerisk, idet den er en integreret del af den kunstneriske nysgerrighed. For overblikkets skyld vil jeg imidlertid alligevel opretholde opdelingen i den følgende beskrivelse, som afsluttes med et kort kig på resultatet i form af visningen på den næstsidste dag. a) Teknisk eksperiment I forhold til REALstAGE s hidtidige eksperimenter var det næste trin som nævnt at få mulighed for at vise video så at sige i hver enkelt tilskueres private skød. Faktisk er det REALstAGE s ambition, at denne mulighed ikke skal anvendes ved at bruge tilskuernes bærbare computere, men derimod ved at udlevere video-mobiltelefoner. Sådanne er dog endnu ikke hver mands eje, og i Laboratoriet anvendte vi derfor bærbare computere i stedet. Derudover var det ambitionen så vidt muligt at digitalisere samtlige videosignaler, så de kunne styres fra én og samme computer; hidtil havde REALstAGE nemlig overvejende arbejdet analogt. Forskellen mellem et analogt og et digitalt system er i praksis, at det første mere eller mindre låser bestemte signaler til bestemte monitors (via en ledning), mens det sidste giver mulighed for at sende hver enkelt signal til de monitors, man ønsker, herunder også at sende det samme signal til alle monitors. Ydermere er digitaliseringen af signalerne en forudsætning for, at signalet kan sendes til bærbare computere. En anden forudsætning herfor er, at der etableres et lokalt netværk, sådan at alle tilskuere kan koble sig op på Internettet under forestillingen, og dér gå ind på en midlertidig hjemmeside og se de billeder og de videoklip, som lægges ud. At lave en opstilling med alle disse muligheder i en teatersal er selv sagt et større projekt, men det lykkedes faktisk stort set at komme i mål med det hele. Hele den første dag var afsat til teknisk opstilling, og her handlede det mest om hardware, altså opstillingen og tilkoblingen af diverse monitors og en projektor. Allerede anden dag kom også det lokale netværk til at fungere, så man i hele teatersalen uproblematisk kunne koble en PC til et trådløst netværk og således være på Internettet. Vanskelighederne viste sig mest at ligge i at få alle signalerne ind i den samme computer, og her var der flere forhindringer: den tiltænkte computer brød simpelthen sammen på den første dag, så en anden måtte gøres klar i stedet. Det viste sig også, at nogle særlige kabler manglede, og selvom de blev bestilt som hastesag lod de vente på sig helt indtil dagen før visningen. 5

6 Endelig viste der sig også nogle problemer med helt nøjagtigt at styre den hjemmeside, som tilskuerne skulle gå ind på under visningen. Idéen var, at hjemmesiden skulle fungere som en meget aktiv medspiller, hvor det kunne styres helt præcist, hvad den enkelte tilskuer skulle kunne se, og hvornår de forskellige videoklips skulle være tilgængelige. Men det var ikke teknisk muligt. Det samme gjaldt den tiltænkte mulighed for at vise de anvendte sms er (både Kristoffers og publikums) på hjemmesiden (og dermed på de bærbare computere). Problemerne fandt dog deres ganske analoge løsninger: Hjemmesiden blev delt ind i seks forskellige dele hver med sin farve. Hver del indeholdt bestemte klip, som tilskueren skulle have til rådighed på bestemte tidspunkter i visningen. Bagest til venstre på scenen blev der så ophængt seks lamper, som lyste i farver svarende til farverne på hjemmesiden, og på den måde fik tilskuerne signal om, hvad de skulle klikke på. Sms erne blev vist på den måde, at der blev taget en serie digitale fotos af en mobiltelefon med de beskeder, som Kristoffer sender, ligesom telefonen under visningen blev fotograferet, når den modtog sms er fra publikum. Billederne af mobiltelefonen med sms er kunne så sendes til en bestemt monitor på scenen, så tilskuerne kunne se dem. Men det lykkedes faktisk bl.a. ved at flytte teknikbordet og den hårdt prøvede tekniske designer Signe Klejs ned på scenegulvet i udkanten af scenerummet, så kabelbehovet blev minimeret at få de nævnte muligheder til at fungere, men det var først på den sidste dag før visningen, at det alting var klart, så man kunne se, hvordan det hele kom til at se ud og fungerede i sammenhæng. b) Kunstnerisk Eksperiment En central del af det, jeg her betegner som det kunstneriske eksperiment, var det koreografiske og skuespillermæssige arbejde med de to dansere, Maria Naidu og Kristoffer Pedersen. Ingen af de to havde tidligere deltaget i REALstAGE s eksperimenter, så her var intet forud indøvet materiale at trække på, og alting måtte indstuderes fra bunden. Dette arbejde udførte Helle Bach, idet hun begyndte med at gennemgå storyboardet og vise videooptagelser af de tidligere showcases, og herefter lod hun danserne improvisere og medskabe i indøvelsen af den kommende visnings koreografi og skuespil. Ud over de fem scener i storyboardet var det naturligvis også nødvendigt at lave de præfabrikerede videoklip, nemlig optagelserne af de to i en lejlighed. De to dansere var imidlertid meget hurtige til både at lære nyt og huske det, de lige havde lært, ligesom de syntes hurtigt at finde ind i de to roller, de skulle danse og spille. Det egentlige eksperiment var imidlertid et andet, nemlig mødet mellem teknik og dansere, og ikke mindst det interaktive møde mellem tilskuere og værk. Her var der to begrænsninger: For det første var det svært for alvor at komme til at eksperimentere med nogle tekniske muligheder, som endnu ikke var fuldt ud til stede. Mange overvejelser og idéer strandede derfor på et ja, men det kan vi ikke endnu eller jo, måske når vi har kablerne. For det andet var Christina Back fraværende fra eksperimentets dag 2 til og med dag 6, og i den 6

7 periode var Helle Bach tilbageholdende med at træffe alt for gennemgribende kunstneriske beslutninger, eftersom projektet på alle måder er fælles for de to kunstnere. Disse begrænsninger betød dog ikke, at der ikke var kunstneriske overvejelser og erfaringer, og der var især to overvejelser, som optog os i arbejdet: Det ene handler om balancen mellem på den ene side tilskuernes interaktion, deres aktive medvirken og deres valgmuligheder undervejs i visningen og på den anden side Bachs og Backs ønske om at kunne kontrollere visningen, som de opfattede som et i princippet afsluttet og fikseret hele. Problemet med hjemmesiden, der alligevel ikke kunne kontrolleres i real-time, og diskussionen om, hvordan man kunne løse det, er ganske illustrativ for problemstillingen. Jeg foreslog, at man lod alle klip være tilgængelige for tilskuerne hele tiden, men Bach og Back insisterede på at kunne styre og rammesætte tilskuernes valgmuligheder, og vi løste det derfor med de nævnte lamper. Der fandt tilsvarende diskussioner sted omkring tilskuernes sms er, som i det anvendte storyboard ikke har nogen indflydelse på showcasen s forløb, hvorved interaktionen går i retning af en som-om-interaktion, men heller ikke her var Bach og Back interesserede i at åbne for direkte indflydelse for publikum. Den anden kunstneriske overvejelse er tematisk og dramaturgisk og går på den fortalte og formidlede historie. Selvom udgangspunktet ikke var at tage stilling, vælge side og moralisere omkring informationsteknologiens indvirkning på samtidsmenneskets kærlighedsliv, så kunne man mene, at storyboardets dramaturgi alligevel lander ganske kulturpessimistisk: parforholdets idyl trues først af den medierede Anders, det reddes i første omgang af fysisk nærvær, men strander snart på al den flirt, som den iscenesatte medialitet tilbyder med en ensom og forladt kvinde som resultat. Rent narrativt melder REALstAGE dermed mere teknologikritisk ud, end projektet lagde ud med, og ydermere kunne man indvende, at historien er noget kort og lille og måske mere tjener som en anledning til at undersøge de tekniske muligheder, end den udgør en nødvendighed i sig selv. Bach og Back var til dels enige i denne kritik, men de fastholdt, at historien og dens tematik var mere end et tilfældigt valgt indhold i det formelle og eksperimentet. Under den afsluttende evaluering overvejede vi i fællesskab den mulighed, at REALstAGE allierer sig med en dramatiker, som skriver en slags libretto for Kærlighed.dk. c) Visningen Efter syv dags hårdt arbejde i teatersalen blev publikum lukket ind til en visning, som på mange måder var et meget færdigt og afsluttet kunstnerisk produkt. Da først både bærbare computere og tændte og konstant smsbippende mobiltelefoner fungerede, blev det for alvor tydeligt, at REALstAGE arbejder med og frem imod et sceneæstetisk udtryk, som er radikalt anderledes fra det, vi kender fra de fleste andre danse- og performancegrupper. Noget af det, der efter min opfattelse fungerede bedst, var den særegne blanding af offentligt og privat, nærvær og distance. På den ene side set skabte den megen teknik en høj grad af distance til både de fysisk tilstedeværende dansere og til den teatrale og koreografiske repræsentation som sådan, idet skærme og mobiler udgjorde en art filter, som vi så det hele igennem. På den anden side set var disse selv samme filtre både meget nære og meget private. Danserne og hele værket trængte sig ind på hver enkelt tilskuers egen, private mobiltelefon og bærbare computer ja, man kunne sige, at visningen som forestilling krøb op i skødet på hver enkelt. Netop den personlige computer og mobiltelefonen er meget private, eftersom vi bruger dem til private og herunder også intime kommunikationer, og derfor blev det pludselig meget intimt, når REALstAGE tog dem i anvendelse. Denne positivt intimiderende overgriben blev samtidigt spejlet af den fortalte histories intimitet, hvor vi følger et pars fornøjelser og kvaler med deres egen informationsteknologisk bårne selviscenesættelse. Derudover var det sceneæstetiske udtryk også karakteriseret af et vist visuelt og informationsmæssigt overload med en stress-lignende tilskueroplevelse til følge. Tilskuerne møder to dansere på scenen, en danser 7

8 på en storskærm, fem monitors med hastigt vekslende billeder, en sms-bippende, spørgende og svarforlangende mobiltelefon i hånden, og i skødet en bærbar computer med et skærmbillede, hvor man skal holde øje med, hvilken farve, man må klikke på lige nu. Overloadet kunne også tjene konstruktive, æstetiske formål, men at det var til stede gennem det meste af visningen var uomtvisteligt. Efter visningen var der dialog med tilskuerne, og der var mange positive reaktioner i tråd med ovenstående iagttagelse, men der var også kritiske røster i forhold til det interaktive element, som flere oplevede som en som-om-interaktion og ikke en reel medvirken og medskaben. 3. Evaluering Visningen udgør på mange måder den vægtigste argumentation for, hvorfor REALstAGE og dette eksperiment i Laboratoriet havde sin berettigelse og kan bidrage til den almene scenekunstneriske udvikling. Projektet indeholder originale måder at bringe informationsteknologien i anvendelse, og der kommer nye og overraskende sceneæstetiske effekter ud af anstrengelserne. Men ligeså tydeligt er det også, at det er nødvendigt for REALstAGE at fortsætte arbejdet og herunder også overveje visse praktiske og æstetiske problemstillinger. Det sidste kan jeg ikke nære mig for at tage hul på her: Der er tre centrale relationer, som eksperimentet efter min opfattelse giver anledning til at overveje: teknik / æstetik, interaktion / kontrol og eksperiment / work-in-progress. Det sidste handler også om, hvad et eksperiment i Laboratoriet kan og bør være. a) Teknik og æstetik Som beskrevet i forrige afsnit bar eksperimentet præg af, at mødet mellem de tekniske muligheder og den kunstneriske praksis blev udsat til dagen før visningen, fordi den tekniske opstilling og tilrettelæggelse tog længere tid og var mere besværlig end forventet. Ifølge Helle Bach er det ikke første gang, det er gået sådan for REALstAGE faktisk gjaldt det samme for eksperimenterne i både København og i New York. Så hvis det egentlige eksperiment skulle have bestået i at lege med de tekniske muligheder i mødet med den færdiglavede koreografi, så slog eksperimentet altså i nogen grad fejl, men spørgsmålet er, om problemet i realiteten kunne være undgået. En mulighed ville have været at renoncere på de tekniske landvindinger 8

9 (netværk, bærbare pc er, fuld digitalisering) og i stedet at nøjes med analoge projektioner og interaktion via mobiltelefoner, for så til gengæld hurtigt at lave en stabil opsætning med de virkemidler og bruge kræfterne på at arbejde med dem. Men en helt central pointe for REALstAGE er jo netop hele tiden at skubbe grænserne for de tekniske muligheder, og erfaringen af den beskrevne, konstruktivt intimiderende nærhed på de bærbares skærme, ville vi være gået glip af. At der blev arbejdet med nye dansere, der først skulle lære hele koreografien fra bunden, skyldes hele projektets langstrakte karakter, hvor det er vanskeligt at binde de samme dansere til projektet i flere år. Men hvis man på nogen måde kan komme til at arbejde med de samme dansere næste gang, ville det være en fordel. En mulig, fremtidig løsning på problemstillingen kunne være at skille koreografi og dans helt fra hinanden i et eksperiments første fase for derefter at lade de to elementer mødes. Altså arbejde parallelt med koreografi i ét (tomt) rum og lave en komplet opstilling i et andet (teater-) rum, og derpå flytte danserne ind og arbejde med mulighederne. På den måde kunne de to elementer også bedre få arbejdsro fra hinanden. b) Interaktion og kontrol Også denne problemstilling blev berørt i arbejdsbeskrivelsen, og her er det min opfattelse, at REALstAGE i højere grad end hidtil er nødt til at vælge. Som projektet er lagt an nu, lægger det op til en høj grad af interaktion, og tilskuerne vil uvægerligt forvente at blive inddraget konkret, når deres mobiler ringer, når de kan sms e tilbage til værket, når de bliver optaget med Kristoffers kamera og bliver projiceret op på storskærm på scene. Men interaktionen er kun tilsyneladende (værket rystes eller ændres på ingen måde af tilskuernes indspil), og kontrollen med publikum truer hele tiden med at gøre værket mere lukket og mindre interaktivt end et mere konventionelt stykke scenekunst. Det sidste skyldes kombinationen af overload og styring: det er som om værket på én gang viser tilskuerne mere, end han/hun kan nå at opfatte og samtidigt helst vil bestemme, hvad han/hun skal opfatte. Her tror jeg REALstAGE må vælge mellem enten i mindre grad at invitere til interaktion for i stedet at fokusere på det mere lukkede og fikserede værk (som stadig tager informationsteknologien i aktiv anvendelse), eller at gøre alvor af interaktionen mod til gengæld at slippe noget af kontrollen med værket. En mulig måde at kombinere de to ting (og ikke gøre enten-eller, men både-og) kunne være at indramme visse dele af forestillingen og lade dem stå åbne for tilskuernes inputs (og dansernes improvisation), mens andre dele af forestillingen var helt lukkede og fikserede. 3) Eksperimenter og progressive works-in-progress Denne sidste relation er en overvejelse omkring typer af eksperimenter i Laboratoriet. REALstAGE kan beskrives som et langt og omfattende work-in-progress med helt klar eksperimentel karakter. Ikke desto mindre er det på sin egen måde ganske produktorienteret (både på kort sigt, dvs. mht. visningen, og på lang sigt, dvs. mht. den endelige forestilling), og eksperimentet i Laboratoriet var ikke et selvstændigt eksperiment, men en del af et det større forløb. Det betød, at arbejdet var præget af to hold: REALstAGE og Laboratoriet, hvor REALstAGE så på sit projekt med hensyn til hele forløbet, mens Laboratoriet var interesseret i det eksperimentelle i det aktuelle arbejde. Der var med andre ord tale om en vis indforståethed på deres side og en tilsvarende udenforståen på vores side, og det er ikke nødvendigvis produktivt for hverken eksperiment eller kunstnerisk proces. Alligevel gav alle fra REALstAGE udtryk for stor tilfredshed med at have været i Laboratoriet, og de understregede endda navnlig den store luksus og hjælp, det havde været i deres arbejde, at de blev stillet kritiske spørgsmål, fik kunstnerisk rådgivning og blev stillet andre udfordringer, end hvis de bare havde haft en teatersal at være i for sig selv. Så ud fra den respons at dømme har Laboratoriets tilgang i dette eksperiment vist sig nyttig og meningsfuld. 9

10 Alligevel vil jeg foreslå, at Laboratoriet i tilsvarende, fremtidige samarbejder i endnu højere grad anstrenger sig for at begynde en gensidigt kunstnerisk forpligtende dialog i så god tid som muligt. Det er helt afgørende, at Laboratoriet og samarbejdspartneren opstiller konkrete og specifikke undersøgelsesmål og hensigter med eksperimentet herunder naturligvis også en mulig fælles forståelse af, hvad der netop ikke kan og skal fastlægges på forhånd. I tilfældet REALstAGE blev det fra min synsvinkel for meget deres eksperiment, og jeg var lidt for tit i tvivl om, hvori eksperimentet bestod udover at de arbejdede videre med deres. Men den oplevelse skal nu ikke skygge over det væsentligste, nemlig at der vitterligt blev undersøgt nogle muligheder i en ny variant af scenekunsten. 10

DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance.

DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance. DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance. 26/01 28/01 2007 Tingenes eget liv - form, funktion & karaktér,

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap HVAD KAN JEG BLIVE? er en interaktions forestilling i 3 akter om valg af livsbane og uddannelse, som udforsker spændingsfeltet mellem virkelighed og drømme. Hvor

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

om forskellighed UNDERVISNINGSMATERIALE HVEM BESTEMMER? TEATER HUND & CO. UDARBEJDET AF MARIA HOLST ANDERSEN OG ANNE BURUP NYMARK V.

om forskellighed UNDERVISNINGSMATERIALE HVEM BESTEMMER? TEATER HUND & CO. UDARBEJDET AF MARIA HOLST ANDERSEN OG ANNE BURUP NYMARK V. UNDERVISNINGSMATERIALE om forskellighed 0. 2. KLASSE og venskab HVEM BESTEMMER? UDARBEJDET AF MARIA HOLST ANDERSEN OG ANNE BURUP NYMARK V. AKTØR TEATER HUND & CO. OM MATERIALET KÆRE UNDERVISER Det nærværende

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Ordet "Island" flakser med mellemrum henover væggene i Kanonhallens foyer. Den ene ende er fyldt med caféborde, som publikum sidder ved. Bagved

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Læseplan for valgfaget drama

Læseplan for valgfaget drama Læseplan for valgfaget drama Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Dramaproduktion 4 Dramaanalyse 5 Indledning Faget drama som valgfag er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016

Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016 Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016 Indholdsfortegnelse Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016... 1 Indledning... 2 Afprøvning i uge 50 2015... 2 Evaluering af den tekniske løsning...

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

1 + 1. Et novellescenarie om kærlighed, for tre personer

1 + 1. Et novellescenarie om kærlighed, for tre personer 1 + 1 Et novellescenarie om kærlighed, for tre personer Indledning 1+1 er en rammefortælling, hvor spillerne sammen skaber historier om kærlighed og kriser i forhold. Hver scene spilles i en udvalgt spilstil,

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis Aktionslæring som metode til at udvikle praksis Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis individuals learn only when they wish to do so Reg Revans, 1982 Hvad er AL? At udvikle sin kompetence

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

User experience studie af videokonferencesystem

User experience studie af videokonferencesystem User experience studie af videokonferencesystem Line Søndergaard Knudsen, Julie Torpegaard Jesper Kjeldskov & Mikael B. Skov Institut for Datalogi Center for socio-interactive design Overblik Kort om det

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET DE 7 K ER: Læringsdimensioner i, OG PÅ MELLEMTRINET En uge sammen med en professionel danser fra teatret Aaben Dans, hvor fokus er på at skabe og medskabe og finde glæde i den man er. Danseforløbet trækker

Læs mere

Gob Squad: Gob Squad s Kitchen 16. - 18. maj 2009

Gob Squad: Gob Squad s Kitchen 16. - 18. maj 2009 Gob Squad: Gob Squad s Kitchen 16. - 18. maj 2009 Gob Squad s Kitchen tager udgangspunkt i en af Andy Warhol s film, Kitchen. Der sker næsten intet i filmen, men alligevel indfanger den 60 ernes hedonistiske

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 21. marts 2012 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Der sker forandringer i virksomheder Eksempler: re-organisering fyringer der bliver skrevet

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Refleksionsspørgsmål. Stikord til samtaleemner

Refleksionsspørgsmål. Stikord til samtaleemner Refleksionsspørgsmål Hvad ville I gøre, hvis dette skete for jer? Hvilke problemer kan der være, ved at udveksle billeder på sociale medier? Hvordan kan man vise tillid til hinanden på sociale medier?

Læs mere

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks Tak fordi du har valgt at se og arbejde med forestillingen Flygtning Transportable med dine elever. Vi håber du får stor glæde af både forestillingen og dette materiale. Kort om forestillingen I forsøget

Læs mere

History Makers elever skaber historiske monumenter

History Makers elever skaber historiske monumenter HistorieLab http://historielab.dk History Makers elever skaber historiske monumenter Date : 25. januar 2016 Hvordan kan man få elever til at reflektere over deres egen rolle som medskabere af historie?

Læs mere

TRANS FORMATOR I OKTOBER DECEMBER 2013

TRANS FORMATOR I OKTOBER DECEMBER 2013 Foto: Mathies Brinkmann Jespersen TRANS FORMATOR I OKTOBER DECEMBER 2013 Featuring Borgerscenen JERNBANEGADE 9-9000 AALBORG Foto: Mathies Brinkmann Jespersen TRANSFORMATOR ER AALBORG TEATERS EKSPERIMENTE-

Læs mere

ARTIST IN-RESIDENCE. Forår Chris Ziegler (DE)

ARTIST IN-RESIDENCE. Forår Chris Ziegler (DE) ARTIST IN-RESIDENCE Forår 2016 Chris Ziegler (DE) Ansøgning til Statens Kunstfonds Københavns Scenekunstudvalg 15. december 2016 Performing Bodies in Interactive Environments Baggrund Hotel Pro Formas

Læs mere

Tutorials vha. MovieCut (skoletube/pc), overbygningen

Tutorials vha. MovieCut (skoletube/pc), overbygningen Tutorials vha. MovieCut (skoletube/pc), overbygningen RAMMESÆTNING I dette forløb lærer eleverne at arbejde med film og i særdeleshed filmværktøjet MovieCut fra Skoletube. Mere specifikt skal eleverne

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP It-strategi 0-18 år Glostrup Kommune 2014 Indhold Indledning... 2... 3... 4... 5 Side 1 af 5 Indledning It i almindelighed er i dag en fuldstændig integreret del

Læs mere

Visuel Identitet til Teater MAKværk

Visuel Identitet til Teater MAKværk Teater til Teater Teater 2 teater teater v æ r k 2 Teater 3 3 Teater 4 4 Teater 5 5 Teater Præsenterer BEVAR MIG VEL NU MED 3D LYD!!! 14.-21. September 2012 på Bellahøj køb billetter på billetnet Koncept

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udvalget består

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Min historie. Fra 12 år

Min historie. Fra 12 år Min historie Fra 12 år 3. Intro til læreren 4. Video og øvelse 1 Spring i tid og rum 7. Video og øvelse 2 Lav en dokumentar om livet på et asylcenter 10. Video og øvelse 3 Lav din egen livsfortælling Intro

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Eftermiddagens program

Eftermiddagens program Eftermiddagens program Teoretiske og praktiske vinkler på elev til elev læring, som kunne være afsendt for nogle overordnede tanker ift. jeres kommende aktionslæringsforløb. Didaktik Samarbejdsformer Elev

Læs mere

Et undervisningsmateriale til forestillingen UNDERSKOVEN

Et undervisningsmateriale til forestillingen UNDERSKOVEN Et undervisningsmateriale til forestillingen UNDERSKOVEN 1 KLASSETRIN: 3. -7. klasse VELEGNET TIL FAGENE: Dansk, Idræt, Musik og Drama. MEDVIRKENDE // PERFORMERE: Lars Gregersen Camila Sarrazin Filippa

Læs mere

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Afprøvning og evaluering af virtuelt valgfag I uge 16 2015 blev der afviklet valgfaget Udsatte borgere for SOSU Trin 1 elever på Randers Social- og Sundhedsskole.

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

MENTAL SUNDHED. Netværk for fællesskabsagenter offentlige ledelse NU og erfaringer fra netværket

MENTAL SUNDHED. Netværk for fællesskabsagenter offentlige ledelse NU og erfaringer fra netværket MENTAL SUNDHED Netværk for fællesskabsagenter offentlige ledelse NU og erfaringer fra netværket Copenhagen Business School Offentlig Entrepreneurship Forskningsprogramleder, Post Doc. Christa Breum Amhøj

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

Fra bogstaver til billeder. sg@udviklingsforum.dk februar 2013. UdviklingsForum 1. Min baggrund

Fra bogstaver til billeder. sg@udviklingsforum.dk februar 2013. UdviklingsForum 1. Min baggrund Min baggrund Børns leg og læring med digitale medier fra forbruger til medskaber Søren Gundelach, UdviklingsForum Søren Gundelach Uddannet børnehavepædagog, institutionsleder, pædagogisk sekretær i LFS,

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale Hvorfor drama i undervisningen? Drama som metode er relevant for fagpersoner, der ønsker at arbejde med differentierede læringsmiljøer, trivsel og inklusion. Det unikke ved drama er elevernes mulighed

Læs mere

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem FORLAG Et børnehjem Af Henriette Langkjær, Bredballe Privatskole Foto: Frank Productions ApS Introduktion Et børnehjem er en gribende animationsfilm, som bygger på en dokumentarisk radioudsendelse fra

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om el/strøm Se punkt 1 i vejledning

Læs mere

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Indhold Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Del I Eksperimentet 16 Kapitel 1 Forudsætninger for fællesskab 17 Kapitel 2 Et spørgsmål om metode 31 Kapitel 3 Fællesskabets tavse stemme

Læs mere

Resultater af prototypetesten

Resultater af prototypetesten Resultater af prototypetesten Vi har prototypetestet use casene 1, 2, 4 og 5 1. For at undersøge, om vores prototypetest var forståelig for brugerne afholdt vi først en pilottest med en testperson for

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at klæde læreren

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

Har du en profil på internettet? En profil på internettet kan fx være, hvis du har din egen side på Facebook eller Arto.

Har du en profil på internettet? En profil på internettet kan fx være, hvis du har din egen side på Facebook eller Arto. Sæt kryds ud for det svar, som du synes passer på dig. Hvor ofte bruger du internettet? 1. Hver dag 2. Næsten hver dag 3. Mindst 1 gang om ugen 4. Et par gange om måneden 5. 1 gang om måneden 6. Sjældnere

Læs mere

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole 1 LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole I denne del af undervisningsmaterialet til Rumpetten og de syv små stole, vil vi inspirere til at inddrage

Læs mere

The Girl of 672K. Fag: Dansk Klassetrin: Udskolingen (særligt tiltænkt elever i 8. klasse) INTRODUKTION TIL LÆREREN

The Girl of 672K. Fag: Dansk Klassetrin: Udskolingen (særligt tiltænkt elever i 8. klasse) INTRODUKTION TIL LÆREREN The Girl of 672K Fag: Dansk Klassetrin: Udskolingen (særligt tiltænkt elever i 8. klasse) INTRODUKTION TIL LÆREREN The Girl of 672K er en hollandsk film på 18 minutter, der er lavet af instruktøren, Mirjam

Læs mere

Filmkonkurrence: - med mobilen

Filmkonkurrence: - med mobilen Filmkonkurrence: - med mobilen Sluk Solariet - med mobilen Kræftens Bekæmpelses og TrygFondens Solkampagne & Lommefilm inviterer i samarbejde med Lommefilm alle unge under 16 år til at deltage i mobilfilmkonkurrencen

Læs mere

sanseudflugter hello!earth børn skaber kunst for børn!

sanseudflugter hello!earth børn skaber kunst for børn! hello!earth børn skaber kunst for børn! sanseudflugter en interaktiv og publikumsdeltagende sanseudf lugt i 3 akter. -om de legende og magiske øjeblikke der kan opstå når vi er til stede, lige her, lige

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014 ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK Udarbejdet februar 2014 Mediepolitik for Ølsted SFO Indledning: Baggrunden for mediepolitikken har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i vores samfund. For

Læs mere

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd Introduktion til undervisningsmaterialet Mørkeræd 1 Introduktion til undervisningsmaterialet Kære underviser Dette undervisningsmateriale er tiltænkt til brug i danskundervisningen på mellemtrinnet. Alle

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

0Opsamling på evaluering af de pædagogiske læreplaner 2011

0Opsamling på evaluering af de pædagogiske læreplaner 2011 0Opsamling på evaluering af de pædagogiske læreplaner 2011 Daginstitutioner og dagplejen i Frederikssund Kommune har de seneste år arbejdet med evalueringer af pædagogiske læreplaner med udgangspunkt i

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

PROGRAM FOR DAGEN ONE-DAY FILM MAKER. Lav jeres egen kortfilm på en dag. Tirsdag den 10. januar. Tirsdag den 10. januar

PROGRAM FOR DAGEN ONE-DAY FILM MAKER. Lav jeres egen kortfilm på en dag. Tirsdag den 10. januar. Tirsdag den 10. januar ONE-DAY FILM MAKER Lav jeres egen kortfilm på en dag Tirsdag den 10. januar Jeres egne fiktions- eller dokumetarfilm På workshoppen skal I lave film i grupper. Hver gruppe skal skrive, optage og klippe

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap Hvad kan Jeg blive? Hvad skal jeg vælge? Hvem bliver jeg så... og er det så det rigtige rigtige? Kan jeg blive forkert af at vælge forkert? Er løbet kørt hvis jeg

Læs mere