Indholdsfortegnelse. Forord. side.23. Fase 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forord. side.23. Fase 3"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse. Forord side. 3 Fase 1 It- og mediestøttede læreprocesser side. 4 Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere i netværk Skolebibliotekskundskab Fase 2 side. 8 It- og mediestøttede læreprocesser Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere i netværk Skolebibliotekskundskab Fase 3 side.15 It- og mediestøttede læreprocesser Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere i netværk Skolebibliotekskundskab Krav til lærernes kvalifikationer side.20 Introduktion til nye lærere Trinmål tekstbehandling Trinmål regneark side.22 side.23 Trinmål e-post og SMS Ide katalog side. 28

3 3 Formålet med denne læseplan er at lave et fælles udgangspunkt for den fremtidige implementering af it-, medie- og skolebiblioteksundervisningen. Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Lene Hansen, it-vejleder ved Birkhovedskolen, Birgitte Haugbøl, biblioteksleder for Nyborg Bibliotek, Elsebeth Hansen, skolebibliotekskoordinator for Nyborg skolevæsen, Bodil Nielsen, skolebibliotekar ved Borgeskovskolen, Heide Munk, it-vejleder ved Frørup Skole, Finn Nielsen, it-koordinator, og Per Skovgaard, it-konsulent for skolerne i Nyborg. Læseplanen er inspireret af de læseplaner, der var udfærdiget på de enkelte skoler. Vi har udfærdiget den med udgangspunkt i Nye Fælles Mål og samtidig tilpasset indholdet, så det opkvalificerer undervisningen og synliggør de færdigheder, der er nødvendige, for at lærere kan løfte opgaven. Planen er opdelt i 3 faser. Fase 1 er klasse, fase 2 er klasse og fase 3 er klasse. Læseplanen vil blive opdateret en gang om året, ultimo januar, i arbejdsgruppen. Ved gennemgribende ændringer fremsendes læseplanen til fornyet politisk behandling. Til læseplanen er udarbejdet et inspirationskatalog med forslag til undervisningsforløb. Den overordnede målsætning for it-, medie- og skolebibliotekskundskab for hele grundskoleforløbet er, at eleverne skal udvikle virkelyst, læseog lærelyst, tidssvarende it- og mediekompetencer samt blive sikre og kritiske biblioteksbrugere. Det er hensigten, at undervisningen integreres i faglige og tværfaglige forløb. Læseplanen for it- og mediekundskab er i tråd med det Junior pc-kørekort til folkeskoleelever, der er udarbejdet på initiativ fra Undervisningsministeriet. Læseplanen er ligesom Junior pckørekortet inddelt i fem hovedområder: it- og mediestøttede læreprocesser, informationsindsamling, produktion og analyse, kommunikation samt computere og netværk. Inden for disse fem hovedområder følger først en beskrivelse af de forventede elevkompetencer ved slutningen af forløbet, derefter en oversigt over Junior pckørekortets trinmål og til sidst en oversigt over de trinmål inden for de enkelte fag, der vedrører de nævnte elevkompetencer. Eleverne skal præsenteres for netetik i sociale netværk, sikkerhed på nettet og kildekritik. Et afsnit omhandler de færdigheder, som lærerne skal besidde for at gennemføre undervisningen. Et andet afsnit er en introduktion til vores it-systemer for nyansatte lærere. Der er opsat præcise anvisninger på, hvad eleverne skal kunne i tekstbehandling og regneark. Lærerteamet er ansvarlig for, at it-, medie- og skolebiblioteksundervisningen iværksættes. Planlægning, koordinering og tilrettelæggelse af den konkrete undervisning sker i samarbejde med teamet i læringscentret. 3

4 4 It- og mediestøttede læreprocesser Det forventes, at eleven: har alment computerkendskab. kan de grundlæggende betjeningsfunktioner i ElevIntra. kan åbne og lukke programmer, gemme og hente, udskrive. kender til ElevIntra. kender til og kan bruge enkle digitale undervisningsmaterialer. Eleverne skal være i stand til at: bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren. bruge en logbog på en computer. kende til at gemme it- og medieprodukter i en digital mappe. kende til at offentliggøre produkter fra mapper på internet og ElevIntra. bruge digitale undervisningsmaterialer med hjælp fra andre. kende til, at forløb og processer kan simuleres ved hjælp af en computer. bruge enkle computerprogrammer til spil og simuleringer. kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer. Informations-indsamling kender til og kan bruge simpel søgning på internettet kender enkle søgetjenester, nøgleord, hyperlinks, regler for kopiering samt viden om, at man kan få uønsket information. bruge internettet. bruge en søgetjeneste. vide, at der kan være forskellige formål med en hjemmeside. vide, at der kan komme uønsket information ved en søgning. vide, at der er regler for, hvad man må kopiere fra internettet. bruge digitale databaser, herunder databaser på internettet. vide, at der findes digitale dataopsamlingsværktøjer. 4

5 5 Produktion og analyse Det forventes, at eleven: kan arbejde med tekster, tegninger, billeder, lyd og tal på computer. kan bruge et digitalt kamera og en digital lydoptager. kan tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i it- og medieprodukter samt vurdere og tage stilling til dem. Eleverne skal være i stand til at: arbejde med tekst, tegninger, lyd og tal på computeren. formatere tekst og tal. bruge et digitalt kamera. bruge en digital lydoptager. bruge it- og medieværktøjer til at skabe og eksperimentere med udtryk. vide, at man kan ændre på et produkts udtryk ved hjælp af et programs funktioner. vurdere og tage stilling til et produkt ud fra umiddelbare indtryk. Kommunikation kender til netkommunikation og netetik. vide, at alle kan lave en hjemmeside og få den udgivet. modtage og sende en . vide, at der er flere former for kommunikation på internettet. bruge grundlæggende regler for kommunikation på nettet. vide, at man ikke skal afgive personlige oplysninger på nettet. 5

6 6 Computer og netværk Det forventes, at eleven: har alment computerkendskab: tænde, slukke, log-in-funktioner, program-menu, tastatur-kendskab, åbne og lukke programmer kender til netkommunikation og netetik logge på et lokalt netværk. gemme og hente filer på en computer og på et lokalt netværk. tage enkle forholdsregler vedr. virus i forbindelse med fremmede filer. indtage en god arbejdsstilling ved computeren. bruge begge hænder på tastaturet. 6

7 7 Det forventes, at eleven har alment skolebibliotekskundskab: at eleverne er fortrolige med læringscentrets indretning. kender til placering af relevant litteratur. kender afleverings- og udlånsprocedurer og kan betjene skolebibliotekets søgeweb. kan færdes hensynsfuldt i læringscentret. kan behandle materialer korrekt. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne: er motiverede for at bruge læringscentret. kan færdes hensynsfuldt i læringscentret. kan behandle materialerne korrekt. kender til læringscentrets indretning og materialernes placering. kender til låneregler og procedurer. kender enkelte litterære genrer. kender til opstillingsregler for skønlitteratur. kan foretage enkle søgninger i søgeweb. kender det lokale folkebibliotek som frirum for oplevelser. Undervisningen indeholder: præsentation af relevante materialer og nettjenester. oplæsning af litteratur i forskellige genrer. orientering om hensigtsmæssig adfærd i læringscentret. behandling af materialer m.m. både hjemme og i skolen. oplysning om låne- og afleveringsregler. undervisning i forskelle på skøn- og faglitteratur. præsentation af enkelte litterære genrer, fx rim og remser og eventyr. besøg på det lokale folkebibliotek.

8 8 It- og mediestøttede læreprocesser Det forventes, at eleven: kan bruge grundlæggende funktioner i relevante it- og medieværktøjer og kender de mest almindelige filtyper. kender de grundlæggende funktioner i tekstbehandling, billedbehandling, tegneprogram og regneark, så eleverne kan bruge programmerne målrettet og hensigtsmæssigt i projektorienterede forløb. kan arbejde med eksperimenter og simuleringer og afvikling af disse på computer. kan bruge ElevIntra. Udvælger, i samarbejde med læreren, produkter til en digital portfolio. Sammen med logbogen indgår den i evaluering af forløbene. kender til og kan bruge it- og mediebaserede læremidler. arbejder selvstændigt med skolens digitale undervisningsprogrammer inden for trinets fag, herunder træningsprogrammer inden for fag som fx engelsk, natur/teknik og dansk. Eleverne skal være i stand til at: bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsformer. arbejde procesorienteret. bruge en samlemappe. vurdere egne produkter i en samlemappe. tage stilling til, hvem der skal have adgang til logbog og portfolio. bruge it- og mediebaserede læremidler. vælge digitale undervisningsmaterialer som støtte i læreforløb. arbejde med eksperimenter som en del af læreforløb. arbejde med styring ved hjælp af enkel programmering.

9 9 It- og mediestøttede læreprocesser (fortsat) Det forventes, at eleven: kan kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer og bruge elektroniske læringsplatforme. kan bruge regler og normer for acceptabel sprogbrug og adfærd på internettet. har kendskab til almindelige netetiske retningsliner, bl.a. i forbindelse med ordvalg og sprogbrug. har kendskab til, at det er let at lyve på internettet og udgive sig for at være andre personer. Eleverne skal være i stand til at: analysere og vurdere indhold og kommunikation på elektroniske platforme alene og sammen med andre. kende regler og adfærdsnormer på elektroniske platforme.

10 10 Informations-indsamling kender til internettet og kan bruge enkelte søgetjenester samt opstille en søgestrategi. kan søge i databaser/arkiver, herunder hensigtsmæssige måder at målrette og strukturere søgninger. kan sammenligne og forholde sig til forskellige søgeresultater og bruge digitale databaser, der er specielt tilrettelagt for undervisning, fx databaser under SkoDa. har kendskab til regler om ophavsret. kende enkelte principper for internettets struktur. bruge en søgetjeneste og opstille en søgestrategi. sammenligne og vurdere søgeresultater. udvælge information i søgeresultater. begrunde sit valg og fravalg af informationer. gøre rede for princippet i en hypertekst. gemme tekst, billede, lyd og video fra internettet med henblik på bearbejdning og produktion. analysere og vurdere indhold på et websted. forholde sig til regler om ophavsret. bruge digitale databaser specielt tilrettelagt for undervisning. bruge digitalt dataopsamlingsudstyr.

11 11 Produktion og analyse Det forventes, at eleven: kan bruge et digitalt videokamera. har en korrekt håndværksmæssig håndtering af videokamera. kan arbejde med filmiske virkemidler som fx beskæring, synsvinkel, panorering, zoom, klip og klipperytme. kan producere og redigere tekster, lyd, billeder, video, podcast og multimedieprodukter på computeren. kender til og kan arbejde med tekster og billeder i et layout-program. kender til og kan optage og redigere lyd på computer. kender til og kan optage og redigere video på computer. kender til og kan bruge grundlæggende funktioner i et præsentationsprogram. Eleverne skal være i stand til at: bruge formaterings- og redigeringsværktøjer. bruge et digitalt videokamera. vælge it- og medieværktøjer i en produktionsproces. bearbejde et produkt med henblik på kommunikation eller udtryk ud fra kendskab til enkle virkemidler. kende forskellige filformater. konvertere filformater. kan gøre rede for genre, hovedindhold, komposition og temaer i itog medieprodukter. kan analysere forskellige it- og medietekster som fx lyd- og radioprogrammer, kort- og spillefilm i forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer, tv-programmer, multimedieproduktioner og websteder. analysere et it- og medieprodukt ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser.

12 12 Kommunikation Det forventes, at eleven: kan kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer samt bruge elektroniske læringsplat-forme. kan sende og modtage s med vedhæftet fil. samarbejder med andre elever i et lukket konferencesystem, fx inden for SkoleKom. kan overføre filer med både tekst, billede og lyd og kender til lukkede chatrooms. kan bruge regler og normer for acceptabel sprogbrug og adfærd på internettet. har kendskab til almindelige netetiske retningsliner, bl.a. i forbindelse med ordvalg og sprogbrug. ved, at det er let at lyve på internettet og udgive sig for at være andre personer. ved, at aktiviteter på internettet kan registreres. Eleverne skal være i stand til at: sende en vedhæftet fil. udgive enkle websider. bruge et konferencesystem. bruge et chatprogram. bruge regler for elektronisk offentliggørelse. bruge netetiske retningslinjer. vide, at adgang til websteder kan kontrolleres. vide, at brugernes adfærd på websteder kan registreres. være kritisk over for at afgive personlige oplysninger på internettet. være opmærksom på, at personer ikke altid er dem, de giver sig ud for på internettet.

13 13 Computer og netværk kan bruge grundlæggende funktioner i it- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige filtyper. er bevidst om egen arbejdsstilling ved computeren. kende de grundlæggende udtryk og begreber i forbindelse med computerarbejde. navigere på computerens harddisk og på et lokalt netværk. kende de mest almindelige filtyper. vurdere sikkerhedsrisiko ved at bruge filer fra andre. kende til problemstillinger mht. licenser. kende betydningen af at bruge en korrekt arbejdsstilling ved computerarbejde.

14 14 Skolebibliotekskundskab Det forventes, at eleven har grundlæggende skolebibliotekskundskab og selvstændigt kan søge og finde relevant information og materiale også via læringscentrets søgeweb. kender relevante materialers placering. kender fagbøgers opstilling efter decimalklassesystemet. kender fagbøgers opbygning. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne: kender forskel på skønlitteratur og faglitteratur. kender søgemulighederne i skolebibliotekets søgeweb. kan søge i de netbaserede programmer og nettjenester, som skolen og kommunen abonnerer på. kan søge i bibliografiske databaser på internettet. har kendskab til flere forfatterskaber. kender folkebibliotekets tilbud. kan anvende søgestrategier. kan arbejde med kildekritik. Undervisningen indeholder: præsentation af decimalklassesystemets opbygning. øvelser i at finde fagbøger efter emne, titel og forfatter på hylderne. øvelser i at søge i aktuelle biblioteksrelevante databaser, som fx skolebibliotekernes søgeweb. søgning i forfatterweb. præsentation af fx leksikon, lærebog, biografier samt orientering i håndbøgers indholdsfortegnelse, registre og ordforklaringer. undervisning med Netpilot. henvisning til relevante links for målgruppen. besøg på det lokale folkebibliotek.

15 15 It- og mediestøttede læreprocesser Det forventes, at eleven: kan analysere og bruge digitale undervisningsmidler samt it- og mediebaserede værktøjer i selvstændigt tilrettelagte forløb. kan analysere kommunikationssituationer og målrettet bruge funktionerne i tekstbehandling, billedbehandling, tegneprogram og regneark i projektorienterede forløb. kan bruge digital logbog og digital portfolio til planlægning og evaluering. kan benytte samlemapper, præsentationsmapper og afleveringsmapper som redskab til styring og evaluering af arbejdsprocesser ved fx projektopgaver. kan bruge it- og medieværktøjer til eksperimenter og simulering i læreforløb. kan analysere og vurdere resultatet af digitale simuleringer i forbindelse med eksperimenter i fx fysik og matematik. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne: kan analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb. kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog i ElevIntra i egne forløb. kan analysere og tage stilling til egen brug af digitale undervisningsmaterialer. kan analysere, vurdere og tage stilling til simuleringer og eksperimenter i læreforløb.

16 16 It- og mediestøttede læreprocesser (Fortsat) Det forventes, at eleven: kan bruge internettet til søgning, læring og kommunikation samt kender regler og normer for offentliggørelse af informationer til forskellige målgrupper. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne: kan analysere, vurdere og tage stilling til læreforløb på en samarbejdsplatform. alene og sammen med andre tilrettelægger samarbejde på en elektronisk platform. kan analysere, vurdere og tage stilling til regler og adfærdsnormer på en elektronisk platform. kan inddrage internettet i aktuelle samfundsmæssige problemer og spørgsmål i relevante undervisningsforløb. kan deltage i undervisningsforløb, der benytter elektroniske platforme og konferencer i kollaboration med elever eller elevgrupper, fx i andre lande.

17 17 Informations-indsamling kan bruge internettet til søgning, læring og kommunikation. kender regler og normer for offentliggørelse af informationer til forskellige målgrupper. udvikler fornuftige søgeteknikker. kan forholde sig kritisk til fundne hjemmesider samt analysere og udvælge relevant information. udvikler en kritisk holdning til de fundne søgeresultater. kan begrunde valg af søgestrategi. kender enkle principper for søgetjenester. kan bruge strategier til validering af informationer. kan analysere og vurdere indholdet på et websted. kan analysere og vurdere et materiales status mht. ophavsret. kan analysere, vurdere og bearbejde data, der er opsamlet med digitale dataopsamlingsværktøjer.

18 18 Produktion og analyse Det forventes, at eleven: kan producere og analysere tekst-, lyd-, billed-, video- og multimedie-produkter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser. kan arbejde med analyse, vurdering og bearbejdning af indsamlede data fra databaser. kan arbejde med oprettelse og design af databaser. kan arbejde med at planlægge og tilrettelægge en produktion fra idé til færdigt resultat. kan arbejde med avisproduktion. kan skrive manuskript og omarbejde det til drejebog og storyboard. overvejer valg af medie og udtryksform i forhold til indhold, formidlingssituation og målgruppe. arbejder produktivt med forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer i forskellige medier, herunder korte enstrengede fortællinger, interview, reportage, dokumentar og reklame. kan producere websider og efterfølgende publicere disse. kan analysere og vurdere andres produkter. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne: planlægger og tilrettelægger et it- og medieprodukt. Forholder sig til it- og medieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser. Forholder sig til it- og medieprodukters troværdighed.

19 19 Kommunikation Det forventes, at eleven: kan bruge it- og medieværktøjer til udgivelse på internettet samt tage stilling til elektronisk offentliggørelse af digitale produkter. arbejder med udgivelser på nettet og vurderer de etiske og æstetiske forhold i forbindelse hermed. kan vælge hensigtsmæssige udgivelsesformer i forhold til målgrupper. arbejder med begrebet netetik. kan anvende netbaserede tjenester fx Polfoto, avisdatabaser og biblioteksdatabaser. kender reglerne for copyright. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne: kan bruge it- og medieværktøjer til udgivelser på nettet. bruger reglerne for elektronisk offentliggørelse. kan analysere, vurdere og tage stilling til elektronisk offentliggørelse ud fra kvalitative, æstetiske og etiske overvejelser. kan analysere, vurdere og tage stilling til brugen af digitale kommunikationsværktøjer. kan analysere og vurdere netbaserede tjenester. Computer og netværk kan bruge en computer og et lokalt netværk som et personligt arbejds-redskab. kan sikkerhedskopiere og tage backup af filer og mapper. kender til computersikkerhed og virusbeskyttelse. kan lære sig nye funktioner i et program. kender forskellige lagringsmetoder. kender regler for digital overførsel og opbevaring af personlige oplysninger. kan bruge rigtige arbejdsstillinger samt vide, hvordan man forebygger arbejdsskader som følge af computerarbejde. kan arbejde med indretning af hensigtsmæssige og ergonomisk rigtige computerarbejdspladser. kan analysere, vurdere og tage stilling til det fysiske arbejdsmiljø.

20 20 Skolebibliotekskundskab Det forventes, at eleven har grundlæggende skolebibliotekskundskab og selvstændigt kan anvende læringscentrets materialer og relevante databaser i projektorienterede forløb. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne: kan søge, finde og anvende og bearbejde relevante materialer og databaser i læringscentret og på Nyborg Bibliotek. kan foretage præsentation af det bearbejdede stof. Undervisningen indeholder: søgning i og udvælgelse af relevant materiale i lokale og eksterne databaser. søgning i og brug af folkebibliotekets materialebase. hensigtsmæssig adfærd i forbindelse med telefonopkald. reservation og afprøvning af præsentationsudstyr. formidling ved hjælp af præsentationsudstyr.

21 21 Krav til lærerens kvalifikationer og brug af it i skolen Læreren har et indgående kendskab til og kan benytte de it-systemer, kommunen stiller til rådighed til gennemførelse af undervisningen. Læreren benytter kommunens SkoleIntraløsning til de opgaver, der følger med jobbet: Kommunikation med forældrene og samarbejde med kolleger. Læreren ved, hvordan man logger sig korrekt på netværket, kan tjekke om ledningerne bag på computerne er monteret korrekt og om perifere enheder er tilsluttet korrekt. Læreren har kendskab til relevante programmer i skolens programudbud, der kan bruges i de fag, læreren underviser i. Læreren holder sig orienteret om nye programmer og tiltag inden for den teknologiske udvikling, der har relevans for hans/ hendes fag. Læreren gennemfører undervisningsforløb med ElevIntra som arbejdsredskab, så eleverne lærer at benytte de mange funktioner i ElevIntra. Introduktion til nye lærere Nye lærere præsenteres for læringscentrets personale og introduceres til, hvilke muligheder læringscentret kan tilbyde. Alle nye lærere får en introduktion i brugen af de løsninger, vores skole-it tilbyder. Alle nye lærere får en introduktion til skolernes SkoleIntra-løsning. Alle nye lærere får en introduktion i søgning i skolens og CFUs materialesamling. Alle nye lærere får en introduktion til CFU-sider.

22 22 Trinmål tekstbehandling Fase 1 Fase 2 Fase 3 Skrive tekst med brug af linieskift (kke Enter efter hver linie - kun efter afsnit) Begyndende korrekt brug af tastaturet Slette og tilføje noget i / til en tekst Gemme og hente en tekst Indsætte billede Udskrive hele og dele af en tekst (ved hjælp af markering Hensigtsmæssig brug af formateret tekst hovedrubrik og brødtekst Bruge varieret layout i samme dokument Arbejde med flere sideskift i et dokument Indsætte sidenummer i sidefod Lave kanter og skygge på tekst Indsætte diagrammer fra Excel Brug af computer til prøver Udskrive tekst, herunder valg af printer Forståelse for "printerkø " (ikke udskrive flere gange hvis der er problemer ) Markering af dele af en tekst Lave tabeller Ændre sideopsætning Anvende halvanden linieafstand Justering af tekst Indsætte symboler Anvende vis/skjul tegn Indsætte billede fra andre medier

23 23 Trinmål tekstbehandling Fase 1 Fase 2 Fase 3 Bruge forskellige skrifttyper og skriftstørrelser Brug af computer til prøver Bruge wordart Bruge fed, kursiv og understreget Indsætte eget navn og klasse i sidehoved Fjern løbende stave og grammatikkontrol

24 24 Trinmål regneark Fase 1 Fase 2 Fase 3 Åbne et regneark Lære terminologi i regneark Lave tabeller med layout Lave diagrammer procentdiagram, kurvediagram, søjlediagram og cirkeldigram Lave rette linier Lave to rette linier i samme K-system Trinværdi Brug af computer til prøver Kombinere-sammenkædning af flere ark i en projektmappe Gemme dokumenter på USB-pen og server Ændre indhold i celler Formatere tal i celler -Standard -Decimaltal -Brøktal -Valuta -Procenttal -Dato -Klokkeslæt Kombinere de fire regningarter Kopiere formler Indgående kendskab til at indsætte formler via Indsæt à Funktion Anvendelse af dollartegn Farve celler Skrive tal og bogstaver i celler Lave kanter på celler Indsætte formler: Talrækker Tæl Hvis Slump Heltal Tæl.Hvis Pi Anvendelse af gegneark i PowerPiont og Publisher

25 25 Trinmål regneark Fase 1 Fase 2 Fase 3 Kopiere og indsætte i celler Addere celler Subtrahere celler Multiplicere celler Indsætte og slette rækker, kolonner og ark i en projektmappe Lave parabler Lave hyperbel Kombination af grafer Layout af diagrammer Formatere tal og tekst i celler - skrifttype - skriftfarve - skriftstørrelse - skriftjustering - skrifttypografi Anvendelse af regneark i tekstbehandling Cos Sin Tan Potens Kvadratrod Ændre rækkehøjde Ændre kolonnebredde Tilføje og slette et ark Formatere faneblade på ark Sortere data Sumfunktionen Afrunding af tal i celler Renteregning Sammensat rente Fraktiler Frekvens Mindsteværdi Størsteværdi Variationsbreddde Middeltal Sumkurve Kombinatorik Vækstformlen

26 26 Trinmål E-post og SMS Fase 1 Fase 2 Fase 3 Åbne programmet Skolekom Unilogin Indstillingsmuligheder for layout af egen brugerflade i SkoleKom Åben mailboks Skrive en mail Sende en mail Sende mail til flere modtagere på en gang Åbne en mail Lave en personlig postliste Vedhæfte en fil Åbne en vedhæftet fil Gemme en vedhæftet Vide hvad man kan tillade sig at skrive i SMS Arbejde med netetik integreret i fagene Kendskab til konferencer og blogs Skrive indlæg til konferencer Bruge weblogin til egen mailboks Lave link til websider Besvare en mail til -afsender -andre med citat -konference -alle Arbejde med netetik integreret i fagene

27 27 Trinmål E-post og SMS Fase 1 Fase 2 Fase 3 Formatering af tekst i en mail Anvende stavekontrol Layout muligheder i en mail -indsætte grafik -signatur Oprydning i egen mailboks Kende og benytte digital signatur Kendskab til anvendelse af SkoleKom hjemmefra

28

29 29 Ide katalog Forskellige spil-aktiviteter der træner bogstaver, lyde, stavning, tal og mængde, regningsarterne, geometri mm. Der er en del programmer tilgængelige på vores servere, se bilag om programpakkerne fra Mikroværkstedet og Skolepro. Der findes mange online aktiviteter. Elevintra: Elevernes profil Beskedsystemet Elevernes chat Avisværkstedet Bogkassen Anmeldelser Multiplechoice Læsekontrakt Word: Skrive små tekster, gemme og hente. Lad eleverne tage billeder med digitalkamera eller mobiltelefoner. Hent billederne over i en mappe på netværket. Sæt billederne ind i et dokument, skriv tekst til. Excel: Lær at formatere celler i et regneark ved at tegne fx robotter, biler og huse. Lære at bruge formler, ved at få regnearket til at lægge tal sammen. Skrive data ind og skrive statestikker. Multimedie: Arbejde kreativt med emner i et tegneprogram. Tag billeder med digitalkamera, overfør billederne til computeren og print dem ud. Lav en billedfortælling i PhotoStory. Lave interview, optag disse direkte i MovieMaker med et web-kamera. Lave små animationer med programmet Sam Animation

30 30 Ide katalog Sprogfag: Lav små tegneserier i Tegneserien 3 eller onlineprogammer, fx Make_beliefs_comix Kombinere lyd og billede i Photostory. Naturfag Brug digitalkamera eller mobiltelefon i forbindelse med undersøgelse af den nære omverden. Indsamling af data og bearbejdning af disse i et regneark. Digital publicering af viden omkring et emne på elevintra. Online aktiviteter Se udvalget af muligheder i skolens linkssamling. Tilføj selv interessante og brugbare links til samlingen. EMU er en god side at starte på: klasse Ideer til undervisningen, klassens team sammen med skolebibliotekar Læsekurser Læsebånd Lydbøger; mp3 og CD Skolebibliotekets ideer og tilbud: Læsekampagner evt. i samarbejde med folkebiblioteket Anskueliggøre forskelle på fag- og skønlitteratur Lave boganmeldelser Enkle øvelser i skolebibliotekets søgeweb Introducere fx danske-dyr.dk og andre aldersrelevante netguides Arbejde med danske-dyr.dk Eleverne finder billeder på nettet til billedbog Læringscenterteamet deltager i planlægning og afholdelse af relevante forløb Planlægger sammen med klasseteamet og børnebibliotekar besøg på folkebiblioteket

31 31 Idekatelog Forskellige spil-aktiviteter der træner bogstaver, lyde, stavning, tal og mængde, regningsarterne, geometri mm. Der er en del programmer tilgængelige på vores servere, se bilag om programpakkerne fra Mikroværkstedet og Skolepro. Der findes mange online aktiviteter. Elevintra: Elevernes profil Beskedsystemet Elevernes chat Avisværkstedet Bogkassen Anmeldelser Multiplechoice Læsekontrakt Skriv sammen arbejde i fællesdokumenter Online aktiviteter Se udvalget af muligheder i skolens linkssamling. Tilføj selv interessante og brugbare links til samlingen. EMU er en god side at starte på: klasse Word: Arbejde med tekster, indsætte sidehoved og sidefod. Arbejde med layout, overskrifter og brødtekst. Kombination af tekst og grafik, billeder, clipart og rammer. Indsætte tabeller og WordArt i et dokument. Gemme dokument på netværket og hente det igen. Gemme dokument i samlemappe på Elevintra, arbejd med det hjemme. Excel: Lav spørgeskemaundersøgelse og bearbejd resultatet i et regneark. Bearbejd tal-data ved hjælp af autoformler som sum og middel, samt selv skrive formler ind.

32 32 Idekatelog Sprogfag: Lav små tegneserier i Tegneserien 3 eller onlineprogammer, fx Make_beliefs_comix Kombinere lyd og billede i Photostory. Optag lyd og tale i Audacity. Lav små kortfilm. Naturfag: Indsamle data og bearbejde disse på pc, fx i regneark Lav fremlæggelser med kombination af tekst og billeder. Optag iagttagelser med digitalkamera, mobiltelefon eller videokamera. Fremstil hjemmesider på elevintra om et fagligt område. billedbehand- Multimedie: Arbejde kreativt med emner i et tegneprogram. Tag billeder med digitalkamera og overfør billederne til computeren. Arbejd med billederne i et lingsprogram, og brug dem herefter i andre programmer, fx Word, Publisher, Powerpoint. Lav en billedfortælling i PhotoStory. Optag video og rediger i MovieMaker. Lave små animationer med programmet Sam Animation. Lav PowerPoint-præsentationer. Lav jeres egne radioudsendelser med lydeffekter, tale og musik i Audacity. Ideer til undervisningen klassens team sammen med skolebibliotekar Skolebibliotekskundskab øvelser i søgning på elevwebben Faglige læsekurser Læsebånd Anmelde bøger Foreslå bøger til indkøb Bruge Netpilot

33 33 Idekatelog Der er en del programmer tilgængelige på vores servere, se bilag om programpakkerne fra Mikroværkstedet og Skolepro. Der findes mange online aktiviteter. Elevintra: Avisværkstedet Anmeldelser Multiplechoice Spørgeskema Læsekontrakt Motionskontrakt Skriv sammen arbejde i fællesdokumenter Brug logbog og dagbog O nline aktiviteter Se udvalget af muligheder i skolens linkssamling. Tilføj selv interessante og brugbare links til samlingen. EMU er en god side at starte på: klasse Word: Kombination af tekst, tabeller, WordArt og grafik, billeder, clipart og rammer. Arbejd bevidst med layout. Importer tekst og grafik fra andre programmer. Brug avanceret formatering af dokumentet, sidehoved, sidefod, automatisk side tal. Excel: Lav spørgeskemaundersøgelse og bearbejd resultatet i et regneark. Bearbejd tal-data ved hjælp af autoformler som sum og middel, samt selv skrive formler ind. Brug avancerede formler i forbindelse med ligninger, samt grafisk afbildning af disse.

34 Sprogfag: Kombinere lyd og billede på forskellige platforme. Lav små kortfilm. Kommuniker med elever fra andre lande. Naturfag: Foretag datalogning og bearbejd data på pc. Lav fremlæggelser med kombination af tekst, billeder og video. Optag iagttagelser med mobiltelefon eller videokamera. Fremstil hjemmesider om et fagligt område. 34 Idekatelog Multimedie: Redigere lyd, video og billeder. Brug en kombination af disse i forbindelse med kreative produkter. Optag video og rediger i MovieMaker. Lav PowerPoint-præsentationer. Lav jeres egne radioudsendelser eller et radiodrama, med lydeffekter, tale og musik i Audacity. Ideer til undervisningen, klassens team sammen med skolebibliotekar Anvendelse af bibliotekernes søgesystemer, finde relevante titler og materialer til et givent emne fra årsplanen Søgning i Nyborg biblioteks database og andre biblioteksrelevante baser fx bibliotek.dk Funktioner som fx søg/reserver, fornyelse af lån. Undervisning foregår på skolen, men foretages af folkebibliotekar

IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet

IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet Læreprocesser der sætter dem i stand til at.. Procesorienterede arbejdsforløb bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb med hjælp fra læreren

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Klassens IT og medie checkliste Indskoling

Klassens IT og medie checkliste Indskoling Klassens IT og medie checkliste Indskoling I indskolingen begynder eleverne at træne brugen af forskellige IT og medie-værktøjer. Læreren vælger relevante værktøjer, så eleverne kan få et indtryk at, i

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

trinmål arbejde procesorienteret

trinmål arbejde procesorienteret Hovedområder i Junior-PCkørekort IT- og mediestøttede læreprocesser Elevkompetencer Det forventes at eleven: kan bruge grundlæggende funktioner i relevante IT- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen

Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen Trin 1 Læreprocesser Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere og netværk bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

trinmål Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at:

trinmål Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: It og medieundervisning 4. 6. klasse Hovedområd er i Junior-PCkørekort Elevkompetencer Junior-PC-kørekort trinmål Fag trinmål IT- og mediestøtte de læreprocesse r Det forventes at eleven: kan bruge grundlæggende

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Oversigt trin 2 alle hovedområder

Oversigt trin 2 alle hovedområder Oversigt trin 2 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...5 Kommunikation...6 Computere og netværk...7 1 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Oversigt trin 1 alle hovedområder

Oversigt trin 1 alle hovedområder Oversigt trin 1 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4...4 Kommunikation...5...5 Computere og netværk...6...6 It- og mediestøttede

Læs mere

Klædeskabet: Junior Pc-kørekort og Faget, Fælles Mål, IT-integration

Klædeskabet: Junior Pc-kørekort og Faget, Fælles Mål, IT-integration Klædeskabet Dette projekt henvender sig til dansk og billedkunst i indskolingen samt håndarbejde på 4. 5. klassetrin. Målet med forløbet er: At eleverne skriver enkle tekster ud fra billeder og her bruge

Læs mere

Så er der tegnefilm: Faget, Fælles mål, IT integration og Junior P c kørekort

Så er der tegnefilm: Faget, Fælles mål, IT integration og Junior P c kørekort Så er der tegnefilm: Faget, Fælles mål, IT integration og Junior P c kørekort Så er der tegnefilm Projektet henvender sig til de fag og tværfaglige projekter, hvor der arbejdes med elevproducerede fortællinger

Læs mere

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb 7. 9. klasse It- og mediestøttende læreprocesser Kan analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne

Læs mere

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne bruge piletasterne Kunne bruge musen enter, shift-, mellemrums- og backspacetasters navn og brug Kunne udføre simple skriveopgaver

Læs mere

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder:

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder: Baggrund for Junior PC-kørekort. Opgaven omkring Junior PC-kørekortet er konkretiseret i følgende tekst: Den overordnede opgave er at udvikle et IT-bevis rettet til eleverne i folkeskolen, der kan bidrage

Læs mere

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin gerne tværfagligt med historie og samfundsfag.

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin gerne tværfagligt med historie og samfundsfag. Skulpturtur Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin gerne tværfagligt med historie og samfundsfag. Målet er at eleverne: Arbejder med skulpturer - og historierne bag skulpturerne

Læs mere

Fantasi: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Fantasi: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Fantasi Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin. Målet er at eleverne: Arbejder med fantasi i billeder og tekst Får et kendskab til Cobrakunst Kan se og undersøge malerier fra

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

Mediefagplan. Side 1 af 32 Mediefagplan for Bjergmarkskolen

Mediefagplan. Side 1 af 32 Mediefagplan for Bjergmarkskolen Mediefagplan Side 1 af 32 Mål og indhold Den overordnede målsætning for medieundervisning for hele grundskoleforløbet er, at eleverne skal udvikle virkelyst, lærelyst, tidssvarende mediekompetencer samt

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

IT- og medieplan. 7. klasse - 9. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. 7. klasse - 9. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser stilling til procesorienterede arbejdsforløb stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb analysere og tage stilling til egen

Læs mere

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder 1 At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag.

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. HILLERSLEV SKOLE IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011 På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. For at synliggøre dette har vi udarbejdet følgende

Læs mere

Oversigt trin 3 alle hovedområder

Oversigt trin 3 alle hovedområder Oversigt trin 3 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4 Kommunikation...5 Computere og netværk...6 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune Undervisning Medieplan for IT, medie og skolebiblioteksundervisning Medieplan for IT-, medie og skolebibliotekskundskab Forord Mål og indhold I arbejder vi frem mod, at skolebibliotekerne fungerer som

Læs mere

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser Det er naturligt at fortsætte de procesorienterede arbejdsformer ved computeren, hvor eleverne nu i stigende grad kan være hinandens

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2007 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på mellemtrinnet gerne tværfagligt med historie.

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på mellemtrinnet gerne tværfagligt med historie. Penselstrøg fra Dengang Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på mellemtrinnet gerne tværfagligt med historie. Målet er at eleverne: Får indsigt i Hans Smidths liv Får indsigt i tiden med paralleller

Læs mere

Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages.

Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages. MEDIEHANDLEPLAN SKOVVANGSKOLEN sidst red. 7. november 2004 Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages.

Læs mere

IKT Handleplan for Randersgades Skole

IKT Handleplan for Randersgades Skole IKT Handleplan for Randersgades Skole IKT Handleplan Skolens IKT handleplan er en plan, der gør det overskueligt for elever og lærere at se hvad der forventes de enkelte klasser har arbejdet med på it-området.

Læs mere

KCH IT-HANDLEPLAN 2011

KCH IT-HANDLEPLAN 2011 KCH IT-HANDLEPLAN 2011 IT-fagligt indhold 0. klasse Tænde og slukke for computeren Hente programmer ved hjælp af ikoner Åbne og lukke programmer Betjene musen Netværk: Logge på elevdrev med brugernavn

Læs mere

IT & medieplan for Kirke Hyllinge skole Kendskab, Hjælp & Selvstændighed

IT & medieplan for Kirke Hyllinge skole Kendskab, Hjælp & Selvstændighed Hensigt med lære At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder og stemninger. At turde noget, spille skuespil samt udtrykke sig klart og tydeligt. At gå tæt på mennesker, at udvikle kritisk

Læs mere

Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computere og netværk

Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computere og netværk I nedenstående klassetrinsoversigt gives et indblik i, hvornår man begynder at introducere klasserne for de enkelte programmer på Lundehusskolen. Som udgangspunkt introduceres klasserne for de enkelte

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2014-15.

IT handleplan for Mou skole 2014-15. IT handleplan for Mou skole 2014-15. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning, afgangsprøver skal fremover

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt. 2006 Forord It- og mediehandleplanen skal være med til at sikre Sct. Jørgens Skole som en JPCK-skole,

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

LÆRE plan. for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning

LÆRE plan. for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning LÆRE plan for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning Læreplan for IT-, medie- og skolebibliotekskundskab Forord Denne læreplan er resultatet af udviklingsprojektet Fælles læseplan for IT-, medie- og

Læs mere

Blågård Skoles IT-handleplan

Blågård Skoles IT-handleplan Blågård Skoles IT-handleplan 2012-2013 Indholdsfortegnelse Faghæfte 48 om It- og mediekompetence... 3 Informationssøgning og -indsamling... 3 Analyse... 3 Produktion og formidling... 3 Kommunikation, videndeling

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2015-16.

IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning og afgangsprøver vil fremover

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og mediestøttede læreprocesser IT- og mediestøttede læreprocesser IT- og mediestøttede læreprocesser Elevsprog Eleven skal Fra første dag i skolen kommer eleverne til at opleve, hvordan it bruges, når der skal skrives, tegnes og produceres.

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen Medieplan for Egholmskolen og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen 0. klasse IT Opnå en vis fortrolighed med computerens betjening. Revideret 21. 5. 08 Tænd og sluk Logge på netværk Bruge mus

Læs mere

IT-integrationsplan Januar 2004

IT-integrationsplan Januar 2004 IT-integrationsplan Januar 2004 Erik Kristensen, 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Målsætning for IT-integration...3 Formål...3 Plan...3 1 3 årgang...3 4 7 årgang...3 8 9 årgang...4 Afsluttende bemærkninger...4

Læs mere

It- og medieplan Engelsborgskolen

It- og medieplan Engelsborgskolen De fem søjler Trinmål Indskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer

Læs mere

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for IT i undervisningen 1. 10. klassetrin grundskolen, hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2002 Indholdsfortegnelse Formål 5 Centrale kundskabs-

Læs mere

FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM

FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM 0. klasse Tænd/sluk kursus. Personligt brugernavn til hver elev. Skrive tal og bogstaver i skriveprogrammet WORD Evt. 10 finger system Værsgo grammer 1. klasse Bruge

Læs mere

Man skal lære informations- og kommunikationstek-nologi på linie med læsning, skrivning og regning.

Man skal lære informations- og kommunikationstek-nologi på linie med læsning, skrivning og regning. IT Edb skal integreres i alle skolens fag, som beskrevet i faghæftet EDB og de enkelte fags læseplaner. Undervisningsministeriet har beskrevet retningslinierne for, hvordan de generelle IT-færdigheder

Læs mere

MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN

MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN 1 MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN Forord Denne medieplan er resultatet af arbejdet med den grønne tråd i det pædagogiske servicecenter 2004/05. Det har været et ønske fra arbejdsgruppen at få lavet en sammenkobling

Læs mere

Office på mellemtrinnet

Office på mellemtrinnet Office 2007 på mellemtrinnet Indhold Office 2007 på mellemtrinnet fokus på den enkelte elev 3 Klassens avis layout med Word 5 Skab dit eget atlas med baggrundsbilleder i Excel 15 Tegneserier at arbejde

Læs mere

Læseplan for it, medier og skolebibliotekskundskab. www.skive.dk

Læseplan for it, medier og skolebibliotekskundskab. www.skive.dk Læseplan for it, medier og skolebibliotekskundskab IT- og mediestøttede læreprocesser Trinmål 1 Vejledning Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i

Læs mere

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Indhold Formål for faget edb 3 Slutmål

Læs mere

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen Præsentation af skolebiblioteket. De skal orienteres om indretning og bøgernes placering Kendskab til betjening af udlånssystemet (Interaktivt spil)

Læs mere

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter IT & MEDIE- KATALOG 2006 Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter KK-MH-SC-NO-PLC RUNGSTED SKOLE 21-03-2006 1 INDHOLD Indledning...... 3 Klassetrinsoversigt.... 4 Tekstbehandling....

Læs mere

Office 2007. i indskolingen

Office 2007. i indskolingen Office 2007 i indskolingen Indhold Office 2007 i indskolingen elevens eksperimenterende arbejde 3 Min sommerferie skabeloner til skrivning med Word 5 Bondegården en billedfortælling med PowerPoint 15 Sundhedsuge

Læs mere

Spøttrup Borg: Faget, Fælles mål, IT-integration og Junior Pc-kørekort

Spøttrup Borg: Faget, Fælles mål, IT-integration og Junior Pc-kørekort Spøttrup Borg: Faget, Fælles mål, IT-integration og Junior Pc-kørekort Spøttrup Borg Dette projekt henvender sig til historieundervisning eller til et tværfagligt forløb med dansk og billedkunst fra 4.

Læs mere

Mediehandleplaner 2011

Mediehandleplaner 2011 Mediehandleplaner 2011 for Øster Åby Friskole revideret 23. oktober 2011 Marianne Sams Jørn Rolskov Anette M Rosengren Helge Stockmar Note: Handleplanen skal tages op til fornyet revision juni 2012 for

Læs mere

Litha Nielsen Pædagogisk it-vejleder Ørting-Falling Skole

Litha Nielsen Pædagogisk it-vejleder Ørting-Falling Skole Pædagogisk it-vejleder Ørting-Falling Skole Indholdsfortegnelse Indledning s. 3 Statusbeskrivelse af skolens It-situation s. 4 Maskinstatus s. 4 Junior PC kørekort - status s. 4 Medarbejder pc - status

Læs mere

Læseplan for IT-undervisningen på Bedsted Skole - samt forslag til aktiviteter som involverer IKT

Læseplan for IT-undervisningen på Bedsted Skole - samt forslag til aktiviteter som involverer IKT Læseplan for IT-undervisningen på Bedsted Skole - samt forslag til aktiviteter som involverer IKT Udarbejdet på grundlag af Pædagogisk IKT-handlingsplan for Løgumkloster Kommune De nedenstående mål er

Læs mere

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov.

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov. 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere

Mediehandleplaner 2015

Mediehandleplaner 2015 Mediehandleplaner 2015 for Øster Åby Friskole revideret 1. juni 2015 Note: Handleplanen tages jævnligt op til fornyet revision IT-undervisning Bh.kl. - 2. Kl. Hensigt Mål Indhold Ansvarlig med undervisningen

Læs mere

IT-Strategiplan vers. af 10.10.04. Greve Kommune 2004

IT-Strategiplan vers. af 10.10.04. Greve Kommune 2004 IT-Strategiplan vers. af 10.10.04 Greve Kommune 2004 Forord IT-strategiplanen findes fra side 3 IT-læringsplanen findes side 13 it_handleplan 2004 - Senest gemt af Niels Westergård 20-09-2005 2 IT-strategiplan

Læs mere

Projektet henvender sig til dansk og historie på alle klassetrin der vil arbejde med reformationen.

Projektet henvender sig til dansk og historie på alle klassetrin der vil arbejde med reformationen. Reformationen Projektet henvender sig til dansk og historie på alle klassetrin der vil arbejde med reformationen. Målet med forløbet er at: eleverne får indsigt i en historisk periode eleverne via den

Læs mere

Gemme og hente filer på Google drev. Skal kunne logge på elevintra. 1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler

Gemme og hente filer på Google drev. Skal kunne logge på elevintra. 1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort HR JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE Junior PC Kørekort Verden ændrer sig hastigt. Gennem de seneste ti-år har computeren holdt sit indtog i såvel vort private liv, som i vort arbejdsliv. Som en følge

Læs mere

IT på Johannesskolen

IT på Johannesskolen IT på Johannesskolen Gældende fra skoleåret 2002/03 Mål: Eleverne skal beherske brugen af de almindelige IT-værktøjer. Brugen af IT skal indgå som en naturlig del af undervisningen. Dvs. værktøjet skal

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Læseplan for valgfaget medier

Læseplan for valgfaget medier Læseplan for valgfaget medier Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Medieproduktion 4 Medieanalyse 6 Indledning Faget medier som valgfag er etårigt og kan vælges i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Udkast. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole

Udkast. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole Udkast 2005 IT- og medieplan Vester Mariendal Skole IT- og medieplan Vester Mariendal Skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres itog mediekompetencer som en integreret del af undervisningen

Læs mere

TRIN 2 Emneoversigt og Evalueringsskema - IT-Kompetencer. Tekstbehandling Hente og gemme på DaksNet og USB

TRIN 2 Emneoversigt og Evalueringsskema - IT-Kompetencer. Tekstbehandling Hente og gemme på DaksNet og USB Elevens navn Klasse Evalueringsdato(er) Evalueret af Der er ikke sammenhæng på tværs, men på x og tværs. It- og mediestøttede læreprocesser G R O K Klass e 4. Kl. Håndværksmæssige aktiviteter Det systematisk

Læs mere

Medieplan. Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke

Medieplan. Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke Medieplan 2012 Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke 1 Forord Vores mediekultur har ændret sig grundlæggende de sidste år, og derfor er fokus flyttet fra at opfatte medier, som noget man bevidst undersøger og

Læs mere

Medie- og IT Handleplan for Vissenbjerg Skole

Medie- og IT Handleplan for Vissenbjerg Skole 2011 Medie- og IT Handleplan for Vissenbjerg Skole Den røde tråd Som en del af arbejdet med den røde tråd, er her planen for IT i undervisningen på Vissenbjerg Skole. Hvad skal man kunne på de forskellige

Læs mere

IT-Plan for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2008-2012

IT-Plan for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2008-2012 IT-Plan for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2008-2012 Udviklingsplan Status Handlingsplan Maj 2007 IT-udviklingsplan 2008-2012 side 1 IT- plan for Solrød Kommunes folkeskoler 2008-2012 Indhold:

Læs mere

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole IT og mediehandleplan 2012 Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole vil fortsat arbejde med IT og medier som et redskab til elevernes læring i overensstemmelse med skolens vision, Slagelse Kommunes IT-vision

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

IT-Plan Agerbæk Skole 2012/2013

IT-Plan Agerbæk Skole 2012/2013 0. Klasse Tænde og slukke computeren Logge på og af skolens netværk Bruge skærm, mus(dobbeltklik), tastatur og head-set rigtigt Åbne programmer på computeren(zen klienten) Lave tegninger i Paint og gemme

Læs mere

IT-progressionsplan 2014

IT-progressionsplan 2014 IT-progressionsplan 2014 (Planen er stadig under udvikling) Overordnet beskrivelse - "IT-dannelse" Eleverne skal undervises i forskellige systemer, hvorved de gennem undervisningen og den konkrete anvendelse

Læs mere

Arbejdsrum i ElevIntra

Arbejdsrum i ElevIntra Arbejdsrum i ElevIntra En stærk mulighed Version: Januar 2014 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Dette materiale...4 De mange muligheder...5 Drejebog for kurset...6 Opret dit første arbejdsrum

Læs mere

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse)

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder O. klasse Bh. Klasselederen IT- vejlederen inddrages to gange årligt. Eleverne skal opnå

Læs mere

Google Apps til Office 365 til virksomheder

Google Apps til Office 365 til virksomheder Google Apps til Office 365 til virksomheder Skift nu Office 365 til virksomheder ser anderledes ud end Google Apps, så når du logger på, vil du få vist denne skærm for hjælpe dig med at komme i gang. Efter

Læs mere

Faglig kvalitet og digitale kompetencer. Indholdfortegnelse: Undervisningsforløbet... 2 Fælles mål og JPCK mål... 3 Konklusion...

Faglig kvalitet og digitale kompetencer. Indholdfortegnelse: Undervisningsforløbet... 2 Fælles mål og JPCK mål... 3 Konklusion... Faglig kvalitet og digitale kompetencer Indholdfortegnelse: Undervisningsforløbet... 2 Fælles mål og JPCK mål... 3 Konklusion... 5 1 Undervisningsforløbet Jeg vil skrive om et forløb om efterårsdigte i

Læs mere

Mediehandleplan med udgangspunkt i IT

Mediehandleplan med udgangspunkt i IT Juni 2007 Foto: Vibeke Dilling Hermansen og Lars Andersen Indhold Mediehandleplan med udgangspunkt i IT... 1... 1 Juni 2007... 1 Indhold... 2 Mediehandleplan med udgangspunkt i IT... 5 Handleplan... 5

Læs mere

meget svært ved at anvende et enkelt layout i elektroniske tekster Er usædvanlig god til/meget god til/god til/har svært ved/har

meget svært ved at anvende et enkelt layout i elektroniske tekster Er usædvanlig god til/meget god til/god til/har svært ved/har Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan for It-kompetence STATUS it 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Produktion og formidling layout Computerskrift og tekstbehandling

Læs mere

Kursuskalender (oversigt) IT-KURSER. Kursusbeskrivelse: Målgruppe: Begyndere. Lay-out Formål: (MS Publisher) xx/xx 200x kl. xx.xx

Kursuskalender (oversigt) IT-KURSER. Kursusbeskrivelse: Målgruppe: Begyndere. Lay-out Formål: (MS Publisher) xx/xx 200x kl. xx.xx XX Skole (oversigt) 200x/200x IT-KURSER Kursusnavn: Log on (startkursus nye lærere) Tekstbehandling (begyndere) Målgruppe: Begyndere Tekstbehandling (øvede) XX Skoles programmer Lay-out (MS Publisher)

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere