Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Betjeningsvejledning

2

3 Kære kunde! Med købet af dette multifunktionsapparat har du besluttet dig for et kvalitetsprodukt fra firmaet PHILIPS. Apparatet opylder de forskellige krav, som følger med det moderne home-office-område. Du kan scanne, udskrive, kopiere og faxe med apparatet både i sort/hvid og i farve. Som fotoprinter med alle funktioner har apparatet de nødvendige porte til alle gængse fotohukommelsesmedier og en mulighed for direkte tilslutning af digitalkameraer. Billed- og tekstoptimeringsfunktionen Crystal Image sørger for den bedst mulige udskrifts- og kopikvalitet på dine sort/hvide- og farvedokumenter. Crystal Image hjælper dig også med at retouchere den generende rødøje-effekt på de fotos, der er taget med blitz (rødøjereduktion). Med apparatet Crystal 660 kan du vælge menuer og fotos på det belyste farvedisplay (opklappeligt). Du kan slutte multifunktionsapparatet til din pc (Microsoft Windows 98 SE 2000 (SP3) ME XP). Installer den medfølgende softwarepakke, og brug multifunktionsapparatet som (netværks-)printer. Du kan derudover via pc en sende og modtage fax-meddelelser, administrere telefonbogen, scanne, redigere og gemme dokumenter samt overføre SMS-beskeder *. Du har mulighed for trådløs pc-kommunikation med en WLAN-adapter-tilslutning. Derudover kan du sende filer til udskrivning på multifunktionsapparatet fra alle apparater, som har et infrarødt interface * eller Bluetooth (f. eks. foto-mobiltelefon, håndholdt computer) (WLAN og Bluetooth er ekstraudstyr og fungerer kun med en original adapter, som du kan købe gennem vores bestillingsservice (se bagsiden af denne betjeningsvejledning)). Yderligere oplysninger finder du på vores hjemmeside: Apparatet Crystal 660 har et indbygget modem, hvormed du kan sende og modtage Text2Fax/SMS/MMSbeskeder * uafhængigt af pc en. Multifunktionsapparatet udskriver med den allermest moderne inkjet-teknologi. Der medfølger to gratis blækpatroner (black/sort og colour/farve) til apparatet. Sæt dem i. Derefter kan du straks prøve de mange muligheder, som du har med multifunktionsapparatet. Vi ønsker dig god fornøjelse! Om denne betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem, og følg sikkerhedsanvisningerne, så du er sikret problemfri brug af multifunktionsapparatet. Anvendte symboler og grundlæggende begreber: Advarer mod ukorrekt håndtering, som kan Æmedføre personskader, fejlfunktioner eller beskadigelse af apparatet, og henviser til specifikke forhold for det enkelte land og apparat. Angiver tips til effektiv anndese af multifunktionsapparatet og fungerer som hjælp til ² undgåelse af eventuelle vanskeligheder ved udførelse af de enkelte funktioner. Dokument: Original, som du kopierer, scanner eller overfører som fax, Text2Fax/SMS/MMSbesked *. Papir: Udskriftsmedie, som du lægger i papirrummet for at kunne udskrive på det med multifunktionsapparatet. Brevpapir o. l.: Beskrevet papir (f.eks. brevpapir, postkor), som du kan udskrive på med apparatet. Menu: Indstillingsmuligheder for funktioner, som vises og vælges på displayet. Fotohukommelsesmedier: Datamedier, som er kompatible med multifunktionsapparatet (f. eks. digitalkameraer, hukommelseskort, mobilenheder). Udgangstilstand: Apparatets driftstilstand. Standby-tilstand: Energibesarende standby-tilstand, når multifunktionsapparatet ikke anvendes. I denne betjeningsvejleding beskrives to modeller i samme serie Crystal 650 og Crystal 660. For at du lettere kan orientere dig, er betjeningsvejledningn opdelt i to afsnit: I afsnit Apparatets funktioner finder du de anvendelsesmuligheder, som du kan anvende direkte på apparatet; i afsnittet Pc-funktioner er de indstillinger forklaret, som du kan udføre via pc en. Vær opmærksom på, at der er valgt fælles figurer til de to apparater. I afsnittet Apparatets funktioner / Panel med display finder du det korrekte billede for det pågældende apparatet. Vær opmærksom på, at enkelte funktioner er til rådighed afhængigt af den enkelte model! Funktioner, som kun gælder for den ene af de to modeller, eller som afhænger af landespecifikke afgivelser, er markeret med en stjerne * og forklares nederst på den enkelte side. Vi bestræber os altid på at indføre forbedringer og nye ideer. Muligvis er enkelte funktioner i apparatets firmware endnu ikke frigivet. Opdater apparatets firmware (se afsnittet Pc-funktioner / Anvendelse af Companion Suite IH / Firmware-opdatering). Indledning * SMS Crystal 660 (afhængigt af land og netværk) Indledning 3 MMS Crystal 660 (afhængigt af land og netværk) Text2Fax Crystal 660 (afhængigt af land og netværk) Infrarødt interface Crystal 660

4 Varemærke Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må uden forudgående skriftlig tilladelse fra SAGEM SA mangfoldiggøres, gemmes i et arkivsystem eller overføres i en hvilken som helst form eller på anden måde hverken elektronisk, mekanisk, med fotokopi, optagelse eller ved hjælp af anden mulighed. De oplysninger, som findes i det foreliggende dokument, er kun beregnet til anvendelse sammen med dette produkt. SAGEM overtager intet ansvar, hvis disse oplysninger anvendes i forbindelse med andre apparater. Hverken SAGEM SA eller tilhørende firmaer er ansvarlige over for køberen af dette produkt eller tredjepart i forbindelse med erstatningskrav, tab, omkostninger eller udgifter, som opstår for køberen eller tredjepart som følge af et uheld, forkert anvendelse eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af produktet eller manglende overholdelse af betjenings- og vedligeholdelsesanvisningerne fra SAGEM SA. SAGEM SA overtager ikke ansvaret for erstatningskrav eller problemer som følge af anvendelse af enhver funktion eller form for forbrugsmateriale, der ikke er afmærket som originale produkter fra SAGEM eller som produkter, der er godkendt af SAGEM. SAGEM SA overtager ikke ansvaret for erstatningskrav som følge af elektromagnetiske interferenser, der skyldes anvendelse af forbindelseskabler, der ikke er afmærket som produkter fra SAGEM. SAGEM CRYSTAL er et registreret varemærke tilhørende SAGEM SA, og CRYSTAL 650/660 er varemærker tilhørende SAGEM SA. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Apple og Macintosh er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. Intel og Pentium er varemærker tilhørende Intel Corporation. CompactFlash er et registreret varemærke tilhørende San- Disk Corporation. MEMORY STICK er et registreret varemærke tilhørende Sony Corporation. SmartMedia er et varemærke tilhørende Toshiba Corporation. Secure Digital er et registreret varemærke tilhørende Toshiba Corporation. Microdrive er et registreret varemærke tilhørende Hitachi Global Storage Technologies. MultiMedia Card er et registreret varemærke tilhørende Siemens AG og/eller Infineon Technologies AG; MultiMedia Card er et varemærke tilhørende MultiMedia Card Association. xd-picture Card er et varemærke tilhørende Fuji Photo Film Co., Ltd. DPOF er et registreret varemærke tilhørende Fuji Photo Film Co., Ltd. Ordvaremærket Bluetooth samt Bluetooth-logoerne tilhører Bluetooth SIG, Inc.; enhver anvendelse af disse varemærker hos SAGEM SA sker på licens. IrDA er et registreret varemærke tilhørende Infrared Data Association. USB er et varemærke tilhørende USB Implementers Forum, Inc. Generel henvisning: De referencer, som er angivet i den foreliggende vejledning, er varemærker tilhørende de pågældende firmaer. Hvis symbolerne og mangler, retfærdiggøres det ikke dermed, at der ved de pågældende begreber er tale om frit anvendelige varemærker. Andre anvendte produkter i det foreliggende dokument fungerer kun som vejledning og kan være varemærker tilhørende den pågældende ejer. SAGEM SA afviser alle rettigheder til disse varemærker. SAGEM Communication Austria GmbH har som Energy Star-programdeltager fastslået, at dette produkt opfylder Energy Star-retningslinjerne for energieffektivitet. Begrebet PictBridge samt PictBridge-logoet er registrerede varemærker tilhørende CIPA (Camera and Imaging Products Association). Anvisninger vedrørende begrænsninger, databeskyttelse og retsgyldighed Mangfoldiggørelse af visse dokumenter (f.eks. ved hjælp af scanning, udskrivning, kopiering) er forbudt i mange lande. Den liste med sådanne dokumenter, som er vist i det følgende, gør ikke krav på at være komplet, men er kun ment som en oversigt. Spørg i tvivlstilfælde din juridiske konsulent til råds. Pas (id-kort) Indrejse- og udrejsepapirer (indvandringsdokumenter) Dokumenter i forbindelse med værnepligt Pengesedler, rejsechecks, pengeanvisninger Frimærker, stempelmærker (stemplede og ustemplede) Obligationspapirer, indlånsbeviser, pantebreve Ophavsretligt beskyttede dokumenter Vær opmærksom på de lovmæssige forskrifter i dit land vedrørende fax-meddelelsers retsgyldighed frem for alt i forbindelse med gyldigheden af underskrifter, rettidige tilsendelsesfrister eller også ulemper på grund af kvalitetstab under overførslen osv. Sørg for, at lovene omkring telekommunikation og databeskyttelse overholdes i overensstemmelse med lovgiv- ningen i dit land. 4 Indledning

5 Indhold Sikkerhedsanvisninger Apparatets funktioner..8 Beskrivelse af multifunktionsapparatet Panel med display Crystal Panel med display Crystal Installation Emballagens indhold Opstilling af multifunktionsapparatet Ilægning af udskriftsmedier Ilægning af dokumenter Udskriftsmedier anbringelse af dokumenter Tilslutning af telefonledning Tilslutning af el-ledning Valg af land Valg af sprog Indtastning af nummer og navn Indtastning af dato og klokkeslæt Isætning af patroner Justering af patroner Tilslutning af ekstra apparater Indstillinger Indtastning af dato og klokkeslæt Indtastning af nummer og navn Indstilling af land og sprog ISDN-tilslutning Omstillingsanlæg (PABX) Nummervisning (CLIP) Energisparetilstand Crystal Image µ Anvendelse af Crystal Image Aktivering af Crystal Image Deaktivering af Crystal Image Udskrivning af fotos med Crystal Image Kopimaskine K Kopiering med standardindstillinger Kopiering med specialindstillinger Ændring af kopieringsindstillinger Fotoprinter Forudsætninger Anvendelse af foto hukommelsesmedier Læsning af billedfiler Udskrivning af DPOF-filer Udskrivning af billed filer via fotomenuen PictBridge direkte udskrivning af filer Diasshow Overførsel af scanning til hukommelseskort Ny analyse af billedfiler Fjernelse af hukommelsesmedie Bearbejdning på pc en af hukommelseskortets indhold Ændring af printer indstillinger Telefonbog m Oprettelse af poster Oprettelse af grupper Redigering af poster og grupper Sletning af poster og grupper Søgning af poster Anvendelse af telefonbog Destinationsvalg (A I) * Udskrivning af telefonbog Sammenkædning af telefonnumre (efteropkald) Faxomskifter Indstilling af funktionerne SM Aktivering af timer U Indstilling af fax-modtagetilstand Anvendelse af eksterne telefoner (Easylink) Anvendelse af eksterne telefonsvarere Fax Y Afsendelse af sort/hvid-fax-meddelelser Afsendelse af farvefax-meddelelser Manuel fax-afsendelse (højttaler) Udførelse af specielle sendefunktioner Udskrivning af sende rapport Modtagelse af fax-meddelelser Udføre udvidede modtageindstillinger Tømning af besked hukommelse Spærring af automatisk fax-udskrivning Hentning af fax-meddelelser Ændring af fax-indstillinger SMS» * SMS-forudsætninger Afsendelse af SMS-beskeder Modtagelse af SMS-besked Tømning af besked hukommelse SMS til eller fax Udførelse af udvidede sendefunktioner Ændring af SMS-indstillinger MMS» * MMS-forudsætninger MMS-afsendelse Modtagelse af MMS Tømning af besked hukommelse Ændring af MMS-indstillinger Text2Fax»* Afsendelse af Text2Fax Tips & tricks Afhjælpning af papirstop Udskiftning af patroner Isætning af foto patroner Afhjælpning af udskrivningsproblemer Visning af blækniveau Udskrivning af journal Bearbejdning af job Spærring af apparat Rengøring og pleje Servicekoder Hurtighjælp Pc-funktioner Pc-Forudsætninger Trådløst netværkforudsætninger Installation af drivere og software Netværk Trådløst netværk Opsætning af trådløst netværk (WLAN) ANVENDELSE AF COMPANION SUITE IH. 62 Telefonbog Fax-afsendelse SMS Udskrivning Scanning Á Visning af blækniveau Firmware-opdatering Afinstallation af drivere og software 71 Bilag Glosar Forkortelser Funktionsliste Tekniske data Garanti Miljø Indeks Indhold * Destinationsvalg Crystal 650 Indhold 5 SMS Crystal 660 (afhængigt af land og netværk) MMS Crystal 660 (afhængigt af land og netværk) Text2Fax Crystal 660 (afhængigt af land og netværk)

6 Sikkerhedsanvisninger Overhold følgende anvisninger for opstilling og brug af apparatet for at undgå mulige farer, beskadigelse og fejlfunktioner. Opstillingssted Multifunktionsapparatet skal stå sikkert og stabilt på en jævn, glat og vibrationsfri overflade. Hvis apparatet står skråt, kan korrekt funktion ikke garanteres. Stil aldrig apparatet på senge, duge, puder, sofaer, tæpper eller andre bløde underlag, da dette kan medføre risiko for overophedning og dermed brandfare. Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation omkring apparatet, og tildæk ikke apparatet. Anvend ikke apparatet i lukkede bokse, skabe, skuffer etc. Afstanden til andre enheder eller genstande skal være på mindst 10 centimeter. Sørg for, at der er 30 centimeter plads foran apparatet, da udskrifter kommer ud på apparatets forside. Strømforsyning Kontrollér, om den netspænding, som er angivet på multifunktionsapparatets typeskilt, stemmer overens med netspændingen på opstillingsstedet. Spørg elselskabet, hvis du er i tvivl. Brug kun den medfølgende el-ledning. Opstil apparatet således, at der er let adgang til stikkontakten, da der ikke er nogen tænd/sluk-knap på multifunktionsapparatet. Læg alle ledninger og kabler således, at der ikke er fare for at falde over dem. Ved strømsvigt fungerer multifunktionsapparatet ikke (gemte data bibeholdes). Berør aldrig telefon- og/eller el-ledningen, hvis isoleringen er beskadiget, uden først at have afbrudt telefon- og el-stikket fra nettet. Beskyt multifunktionsapparatet mod direkte sollys, kraftigt lys og urimelig kraftig varme. Stil ikke apparatet umiddelbart i nærheden af radiatorer, radio- og tv-apparater samt klimaanlæg. Dette produkt skal holdes på afstand af åben ild, således at der ikke opstår brand. Undgå påvirkning fra støv, vand og kemikalier. Udsæt ikke apparatet for ekstreme temperatursving- ninger og/eller en høj luftfugtighed. Tilslut ikke apparatet i vådrum. Rør aldrig ved stikket, stikkontakten eller telefonstikket med våde fingre. Hvis multifunktionsapparatet falder ned, kan det medføre alvorlig beskadigelse af apparatet og/eller personskade, særligt hos småbørn. Lad ikke børn bruge multifunktionsapparatet uden opsyn. Afbryd apparatet fra el- og telefonnettet i følgende tilfælde: hvis kabinettet og/eller telefon- eller el-ledningen er beskadiget. hvis et tordenvejr trækker op. I dette tilfælde er der fare for, at brugeren rammes af lynnedslag, og/eller at apparatet beskadiges. Hvis du ikke kan trække stikket ud, må du ikke betjene apparatet. Hvis du ønsker at rengøre apparatets overflade. Hvis der er kommet væske eller fremmedlegemer ind i apparatet. Der er fare for elektrisk stød og/eller beskadigelse af apparatet. Hvis apparatet bliver overophedet og bryder i brand, eller hvis der kommer røg ud af apparatet. Håndtering og vedligeholdelse Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Ukorrekt vedligeholdelse kan medføre skader på apparatet, brand eller elektrisk stød (se Bilag / Garanti). Lad kun et autoriseret servicested reparere apparatet. Tryk ikke med magt på scannerlåget, når du scanner tykke dokumenter eller tredimensionelle origi- naler. Dette kan medføre beskadigelse af scannerlåget og/eller scannerglasset. 6 Sikkerhedsanvisninger

7 Åbn ikke papirkøklappen, mens multifunktionsapparatet udskriver. Selvom du ikke har lagt papir i, forsøger multifunktionsapparatet alligevel at indføre papir, når det modtager et udskrivningsjob. Åbn ikke papirkøklappen imens. Læg papir i. Anvend, opbevar og transportér multifunktionsapparatet forsigtigt og i vandret position. Gør du ikke det, kan der løbe blæk ud. Afbryd multifunktionsapparatet fra telefon- og el-nettet, før du rengør overfladen. Brug ikke flydende, gasformige eller brandfarlige rengøringsmidler (sprays, skuremiddel, polermidler, alkohol), så du undgår skader på de lakerede dele! Brug en tør og blød klud til rengøring af displayet. Hvis displayet går i stykker, kan der forekomme udsivning af en lettere ætsende væske. Hvis du kommer i kontakt med væsken, skal du skylle de pågældende steder med rigeligt vand. Hvis der forekommer gener, skal du straks opsøge læge. Blækpatroner Oplad alle originale blækpatroner, som du sætter i første gang, med det medfølgende Plug n Printkort. Kun på denne måde gemmes alle nødvendige oplysninger, som sikrer dig en problemfri udskiftning og genanvendelse af patronerne. Andre blækpatroner kan beskadige apparatet (se Bilag / Garanti). Opbevar patroner, som du kun har taget ud midlertidigt, enten i fotopatronens opbevaringsboks, eller pak patronerne enkeltvis ind i plastposer, som du lukker. Opbevar af sikkerhedsmæssige årsager altid blækpatroner uden for børns rækkevidde. Håndter de brugte blækpatroner forsigtigt, så der ikke kommer blæk på tøj eller genstande. Ryst ikke blækpatronerne. Undgå kontakt med hud og øjne. Fjern blækpletter med rigeligt vand. Hvis der forekommer gener eller problemer med synet, skal du straks opsøge læge. Udfør ikke ændringer på de originale blækpatroner. Du kan beskadige printerhovederne. Tag blækpatronerne ud af apparatet under transport. Bortskaf de tomme patroner i overensstemmelse med bestemmelserne for affald i dit land. Fotohukommelsesmedier Brug kun hukommelsesmedier, som er kompatible med multifunktionsapparatet (se afsnittet Apparatets funktioner / Fotoprinter / Anvendelse af fotohukommelsesmedier). Brug kun et hukommelsesmedie ad gangen! Afbryd ikke forbindelsen mellem fotohukommelsesmediet og multifunktionsapparatet under læs- ning af dataene på hukommelsesmediet. Afbryd ikke apparatet fra nettet. Træk ikke det isatte hukommelseskort ud, mens multifunktionsapparatet læser på det og udfører udskriftsjobbet. Data kan blive beskadiget eller gå tabt. Læs altid betjeningsvejledningen til det pågældende hukommelsesmedie for at bruge det korrekt. Generelle anvisninger Strømbelastningen af alle USB-tilslutninger må ikke overskride 0,7 ampere, således at USB-funktionen sikres. Tilslut ikke mere end et High-Power-apparat til multifunktionsapparatet samtidig. Slut ikke ekstraenheder som f. eks. batterier, ventilatorer, opladere til multifunktionsapparatet. Hvis du ønsker at bruge en ekstra trådløs telefon, skal du have en afstand på mindst 15 centimeter mellem multifunktionsapparatet og den trådløse telefons basisenhed, fordi der ellers kan forekomme akustiske forstyrrelser i telefonrøret. Dette elektroniske apparat indeholder mange genbrugelige materialer. Når apparatet ikke længere skal anvendes, skal du søge oplysninger om de gældende lokale krav om genindvinding. Hvis du har pacemaker, og der forekommer gener, skal du holde dig på afstand af multifunktionsapparatet, og søge råd hos din læge. Multifunktionsapparatet er testet i henhold til standarderne EN og IEC og må kun anvendes i forbindelse med telefon- og el-net, som overholder disse standarder. Multifunktionsapparatet er udelukkende konstrueret til brug i det land, hvor det sælges. Det over- holder de bestemmelser, der gælder for det enkelte lands telefonselskaber. Udfør ikke indstillinger og ændringer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger 7

8 Apparatets funktioner Apparatets funktioner Beskrivelse af multifunktionsapparatet Apparatets låg Højttaler Spalte til Plug n Print-kort Udskrivningsåbning Papirstopper Papirlængdestyr med skyder Papirrum Papirtværstyr Front-USB Direkte tilslutning til digitalkameraer Scannerlåg USB-tilslutning til WLAN-/Bluetoothadapter * Panel med display (afhænger af apparat) Fire porte til ti forskellige typer hukommelseskort Infrarødt interface (Crystal 660) EXT.-bøsning Tilslutning til eksterne apparater (telefoner, telefonsvarere etc.) USB-tilslutning til pc en LINE-bøsning Tilslutning til telefonledning Papirkøklap Tilslutning til el-ledning * WLAN og Bluetooth er ekstraudstyr og fungerer kun med en original adapter, som du kan købe 8 Oversigt gennem vores bestillingsservice. Yderligere oplysninger på adressen:

9 Panel med display Crystal 650 Symboler på displayet med to linjer Fax-opløsning: f for tekster med lille tekst og tegninger F for fotos h for tekster og tegninger COL Afsendelse af farvefax-meddelelser $ Helt lydløs ringning (heller ikke apparater der er sluttet til EXT.-bøsningen, ringer) S/M/U Valgt driftstype (dag/nat) En meddelelse på displayet informerer dig om status for beskedhukommelsen. Den valgte menufunktion markeres med en pil (>). m Åbning af telefonbogsfunktioner À Rundsending Afsendelse af fax-meddelelser til flere modtagere PAUSE/R Ved indtastning eller lagring af telefonnumre: Indsætning af opkaldspause (/); ved anvendelse sammen med et omstillingsanlæg: Indtast nummer til bylinje (R) h/f/f/col Indstilling af fax-opløsning (Standard, Fin h, Superfin f, Foto F og farvefax-meddelelser COL) Y Start af fax-overførsel, kopi- eller udskriftsjob z Højttaler til medhør ved etablering af forbindelse (håndfri betjening ikke mulig) ³ Åbning af genopkaldsliste Oversigt K Kopiering af farvekopi; start af fotoudskrivning Á Overførsel af scanning til pc en X Afbrydelse af igangværende processer; skift tilbage til udgangstilstanden K Kopiering af sort/hvid-kopi; start af fotoudskrivning v Hvis denne kontrollampe blinker, skal du læse oplysningerne på displayet MENU/OK Åbning af menufunktioner; bekræftelse af indtastninger / Valg af menufunktioner; flytning af markøren på displayet; indtastning af tal C Sletning af indtastninger; skift tilbage til den foregående menufunktion U/M/S Aktivering og deaktivering af timer U; skift mellem funktioner S (dag) og M (nat) µ Crystal Image-billed- og tekstoptimering: Lav udskrifter og kopier i høj kvalitet (i farve eller sort/hvid) Crystal Image- Rødøje-reduktion: retoucherer røde øjne på dine fotos med blitz. Lampen lyser (blåt): Crystal Image er aktiveret Lampen blinker (blåt): Crystal Image udfører et job Lampen lyser ikke: Crystal Image er deaktiveret Kodetaster til telefonnumre A I Tal- og bogstavtastatur Oversigt 9

10 Panel med display Crystal 660 m Åbning af telefonbogsfunktioner Apparatets funktioner K Kopiering af farvekopi; Start af fotoudskrivning K Kopiering af sort/hvid-kopi; start af fotoudskrivning Á Overførsel af scanning til pc X Afbrydelse af igangværende processer; skift tilbage til udgangstilstanden v Hvis denne kontrollampe blinker, skal du læse oplysningerne på displayet À Rundsending Afsendelse af fax-meddelelser og Text2Fax/SMS/MMS-beskeder * til flere modtagere PAUSE/R Ved indtastning eller lagring af telefonnumre: Indsætning af opkaldspause (/); ved brug sammen med et omstillingsanlæg: Indtast nummer til bylinje (R) h/f/f/col Indstilling af fax-opløsning (Standard, Fin h, Superfin f, Foto F og farvefax-meddelelser COL) Y Start af fax-overførsel samt kopi- og udskrivningsjob z Højttaler til medhør ved etablering af forbindelse (håndfri betjening ikke mulig) ³ Åbning af genopkaldsliste indkomne opkald (maks. ti); opkaldte numre (maks. ti)» Læsning, redigering og afsendelse af Text2Fax/SMS/MMSbeskeder *; kontrollampen ved siden af tasten blinker, hvis der er kommet nye beskeder µ Crystal Image-billed- og tekstoptimering: Lav udskrifter og kopier i høj kvalitet (i farve eller sort/hvid) Crystal Image-rødøje-reduktion: retoucherer røde øjne på dine fotos med blitz. Lampen lyser (blåt): Crystal Image er aktiveret Lampen blinker (blåt): Crystal Image udfører et job Lampen lyser ikke: Crystal Image er deaktiveret Opklappeligt farvedisplay med baggrundsbelysning og bogstavtastatur MENU/OK Åbning af menufunktioner; bekræftelse af indtastninger / Valg af funktioner; flytning af markøren på displayet; indtastning af tal C Taltastatur Sletning af indtastninger; skift tilbage til den foregående menufunktion U/M/S Aktivering og deaktivering af timer U; skift mellem funktioner S (dag) og M (nat) * Text2Fax/SMS/MMS afhængigt af land og netværk 10 Oversigt

11 Symboler på farvedisplayet med otte linjer Faxopløsning: h for tekster og tegninger f for tekster med lille skrift og tegninger F for fotos COL Afsendelse af farvefax-meddelelser I Indkomne opkald ved fravær (med nummervisning (CLIP)) W Indkomne SMS/MMS-beskeder * $ Helt lydløs ringning (heller ikke apparater, der er sluttet til EXT.-bøsningen, ringer) S/M/U Valgt driftstype (dag/nat) Status for beskedhukommelse Den valgte menufunktion markeres med en farvebjælke. Du kan indstille kontrasten på farvedisplayet. ² 1 Tryk på MENU/OK og Indstil kontrasten med /: `: mindre kontrast; ^: mere kontrast 3 Bekræft med OK. Med funktion 87 kan du ændre displayets farveindstillinger. ² 1 Tryk på MENU/OK og Vælg de ønskede displayfarver med /. 3 Bekræft med OK. Oversigt Bogstavtastatur under det opklappelige beskyttelseslåg Ud over bogstaverne har du også specialtegn til rådighed for tekstindtastningen: + Til indtastning af store bogstaver: Tryk på +-tasten og (samtidig) på den pågældende bogstavtast for at indsætte store bogstaver. ½ Til indtastning af mellemrum Ü-tasten Til indtastning af specialtegn: Tryk på Ü-tasten og (samtidig) på den pågældende bogstavtast for at indsætte det specialtegn, der står over bogstavtasten. J Linjeskift; indsætning af afsnit Oversigt 11

12 Apparatets funktioner 1 Installation Emballagens indhold Følgende dele findes i emballagen: Udskriftsbakke To blækpatroner (sort og farve) Opstilling af multifunktionsapparatet 1 Fjern eventuelle transportsikringer (f. eks. tape). Du kan trække de fastsiddende mærkater af uden problemer. Opstil apparatet således, at der er let adgang Ætil stikkontakten, da der ikke er nogen tænd/ sluk-knap på multifunktionsapparatet (træk stikket ud af stikkontakten for om nødvendigt at afbryde apparatet fra el-nettet se kapitlet Sikkerhedsanvisninger). 2 Skub udskriftsbakken ind til anslaget i den dertil beregnede spalte på udskriftsåbningen. Multifunktionsapparat Betjeningsvejledning Installationshjælp 3 Træk udskriftsbakken så langt ud som muligt, og vip papirstopperen opad for at undgå papirophobning. Installations-cd El-ledning med stik (landespecifik) Telefonledning med stik (landespecifik) USB-kabel (medfølger eventuelt, afhængigt af land) WLAN-Adapter (medfølger eventuelt, afhængigt af land) Papirskabelon (medfølger eventuelt, afhængigt af land) Hvis en af de dele mangler, som ikke er en ² del af den landespecifikke levering, eller hvis der er skader, skal du henvende dig til forhandleren eller vores kundeservice. Ilægning af udskriftsmedier Læg papiret i papirrummet, før du slutter apparatet til netspændingen. Multifunktionsapparatet kan bearbejde mange forskellige papirformater og -typer. Du kan bruge både f.eks. fortrykt brevpapir og efterfyldningspapir i de understøttede papirtyper (se kapitlet Bilag / Tekniske data) Installation

13 Ilægning af papir Brug kun papir, som er specielt egnet til inkjet-printere, og som ikke er beskadiget. ² Brug ikke papir, der er lettere end 75 g/m2. Dermed undgår du en dårlig udskriftskvalitet. 1 Bladr papirbunken igennem, og ret arkene ind mod en jævn overflade. Sådan forhindrer du, at der trækkes flere ark ind på en gang. og -længdestyret. Undgå at bøje papiret under fastgørelsen. 1. Installation 2 Løft udskriftsbakken, og hold den fast. Træk papirlængdestyret så langt ud som muligt. Læg maksimalt 150 ark papir (standardformat A4, mm, 80 g/m 2 ) med den korte kant fremad ind til anslaget i papirrummet. Papirrummets kapacitet afhænger af det an- udskriftsmedies tykkelse. Læg papir Ævendte i til maks. højdebegrænsningen på de to papirtværstyr (se markeringen fra fabrikken). 3 Fastgør papiret ved hjælp af de to papirtværstyr 4 Klap forsigtigt udskriftsbakken tilbage til den oprindelige position. Anvisninger vedrørende papiranvendelse Følg papirproducentens anvisninger for at ² anvende papiret korrekt. Forebyg papirstop og dårlig udskriftskvalitet ved hverken at bruge fugtigt eller beskadiget papir. Ilæg ikke papir, mens apparatet udskriver. Hvis papiret bølger sig på udskriftsbakken efter udskrivningen, skal du straks fjerne det. Du finder oplysninger om, hvordan du fjerner et papirstop, i kapitlet Tips & tricks / Fjernelse af papirstop. Åbn ikke papirkøklappen, mens multifunkti- udfører et udskriftsjob. Æonsapparatet Læg først nyt papir i, når papirrummet er tomt. Undgå at blande allerede ilagt og nyt papir især ved forskellige papirtyper. Ved høj udskrivningstæthed (f. eks. på grund af komplekse grafikker) kan udskriften forblive fugtig i længere tid. Lad udskriften ligge på udskriftsbakken i 30 til 60 sekunder for at tørre. Ilægning af fotopapir ² Det originale fotopapir er udviklet specielt til dette multifunktionsapparat for at opnå det bedst mulige resultat i forbindelse med udskriftskvalitet og holdbarhed. Hvis du anvender andre papirtyper, er der fare for, at papiret bliver trukket forkert ind, eller at blækket bliver tværet ud. Du kan bestille originalt fotopapir ved vores bestillingsservice. 1. Installation 13

14 Apparatets funktioner Læg fotopapiret med den coatede side (= den blanke side) nedad og den korte kant forrest ind til anslaget i papirrummet. Fastgør desuden formatet med skyderen på papirlængdestyret. Beskyt fotopapirets overflade ved at lægge ² mindst to ark samtidig (op til maks. 20 ark papir) i papirrummet. Læg A4- eller Letter-papir i papirrummet efter fotoudskrivning på format, fordi indgående fax-meddelelser i modsat fald kan blive udskrevet ufuldstændigt og gå tabt (indstil papirformat og papirtype med funktionerne 241 og 242, således at multifunktionsapparatet registrerer den ilagte papirtype). Anvisninger vedrørende anvendelse af fotopapir Tag kun fat i fotopapiret i kanterne, så du undgår at sætte fingeraftryk og pletter på den coatede side og i udskriftsområdet. Undgå kontakt med fugt og væske, og brug ikke fotopapiret ved høj luftfugtighed, ekstreme temperaturer eller i direkte sollys. Opbevar fotopapiret i originalemballagen på et køligt og tørt sted, og udsæt det ikke for ultraviolette stråler. Lad udskrifterne tørre i mindst 24 timer i normale stueforhold. Læg syrefrit papir mellem de enkelte udskrifter. Brug fotoalbummer af syrefrit materiale, og undgå plasttyper, der indeholder pvc, for at forhindre, at fotoene blegner. Følg de viste anvisninger for at udnytte fotopapirets levetid og udskriftskvalitet fuldt ud. Ilægning af fortrykt brevpapir o. l. Hvis du vil udskrive på f. eks. formularer eller brevpapir, skal du lægge brevpapiret i papirrummet med den beskrevne side nedad og ind til anslaget. Hvis du bruger f.eks. brevpapir med brevhoved, skal du lægge papiret i papirrummet med overkanten først. Ilægning af kuverter I hjælpefilerne til pc-tekstbehandlingsprogrammet får du de nødvendige formaterings- ² anvisninger til korrekt udskrivning af de forskellige kuvertdesign. Læg kuverterne med klappen opad og med den korte kant fremad i papirrummet ind til anslaget. Fastgør desuden mindre kuvertformater med skyderen på papirlængdestyret. Ilægning af transparenter Læg transparenten med den beskrevne side (= den ru side) nedad ind til anslaget i papirrummet. Brug kun transparenter, som er egnet til inkjet-printere. Ilægning af dokumenter Æ Læg ikke dokumenter på scannerglasset, som er våde eller redigeret med rettevæske! Sørg for, at scannerglasset er rent (se kapitlet Tips & tricks / Rengøring og pleje) Installation

15 1 Åbn scannerlåget. 2 Læg dokumentet på scannerglasset med skriftsiden nedad. 5 Luk scannerlåget. Scannerlåget er forsynet med justerbare ² hængsler; dermed kan du også lægge tykke dokumenter (f.eks. bøger) i flatbed-scanneren. Løft scannerlåget forsigtigt, så det lægger sig så jævnt som muligt på dokumentet. Brug transparenter, når du vil kopiere tredimensionelle objekter (f.eks. mønter, blomster), så scannerglasset ikke bliver beskadiget. Udskriftsmedier anbringelse af dokumenter Anbring dokumentet med den lange kant langs den bageste side af scannerglasset. Læg papiret i papirrummet med den korte kant forrest. Dette gælder især for fotoudskrifter i formatet 10 15! 1. Installation 3 Ret dokumentet ind efter venstre, bageste hjørne på scannerglasset (vist med pilen). 4 Markeringerne på scannerkanten til formaterne A4 og A5 hjælper dig med at anbringe dokumentet korrekt. Tilslutning af telefonledning Slut telefonledningen til multifunktionsapparatet ved at sætte det lille stik på telefonledningen i den bøsning på bagsiden af apparatet, der er markeret med LINE. Sæt telefonstikket ind i telefonhunstikket på væggen. 1. Installation 15

16 Apparatets funktioner Tilslutning af el-ledning Stik det lille stik på el-ledningen ind i tilslutningen til el-ledningen på bagsiden af apparatet. Slut det store stik til en stikkontakt. Når du har sluttet multifunktionsapparatet til netspændingen, fører apparatet dig gennem de følgende grund indstillinger. Du kan altid ændre disse indstillinger (se kapitlet Indstillinger). Multifunktionsapparatet skifter til den ² energibesparende standby-funktion (se Indstillinger / Energisparetilstand), hvis det ikke anvendes. Valg af land 1 Tryk på OK. 2 Vælg med /, hvilket land du bruger apparatet i. 3 Tryk to gange på OK. Valg af sprog 1 Tryk på OK. 2 Vælg det ønskede displaysprog med /. 3 Tryk to gange på OK. Indtastning af nummer og navn Hvis du ønsker, at dit telefonnummer og navn vises som afsendermærke (= sidehoved) på udgående meddelelser, skal du indtaste dit afsendermærke her: Du kan skjule sidehovedet individuelt for ² hver enkelt beskedtype (se kapitlet Fax / Ændring af fax-indstillinger, SMS / Ændring af SMS-indstillinger). Nummerindtastning (maks. 20 tal) Talindtastning med Crystal 650 Indtast dit telefonnummer på taltastaturet, og tryk på OK. Du kan indtaste specialtegn med tasten 0. Hold den tast nede, indtil det ønskede specialtegn vises på displayet: Tast Tegn mellemrum Talindtastning med Crystal 660 Indtast dit telefonnummer på taltastaturet, og tryk på OK. (for at få et plustegn skal du trykke samtidig på Ü-tasten og på Q; for at få et mellemrum skal du trykke på tasten ½.) Navneindtastning (maks. 20 tegn) Bogstavindtastning med Crystal 650 Du kan også angive bogstaver med taltastaturet (se påskriften). Du kan indtaste specialtegn med tasten 0. Hold den pågældende tast nede, indtil det ønskede bogstav eller specialtegn vises på displayet: Tast Tegn 0 mellemrum ? / : %! ( ) [ ] Hvis du har indtastet et forkert tal eller bogstav, kan du rette det med / og C. Tryk på OK efter indtastningen. Bogstavindtastning med Crystal 660 Vip bogstavtastaturets klap op. Tryk samtidig på + og den ønskede tast for at indtaste store bogstaver. De specialtegn, der er til rådighed, vises over bogstavtastaturet og kan indtastes ved at trykke samtidigt på Ü-tasten og den pågældende bogstavtast (f.eks. skal du trykke samtidig på Ü-tasten og på ½) for at få Mellemrum indtaster du med ½. Hvis du har indtastet et forkert tal eller bogstav, kan du rette det med / og C. Tryk på OK efter indtastningen Installation

17 Indtastning af dato og klokkeslæt Når multifunktionsapparatet befinder sig i udgangstilstanden, vises dato og klokkeslæt på displayet. Vær opmærksom på rækkefølgen ved indtast- Dag Måned År Time Minut Æningen: (tocifret). 1 Indtast dato og klokkeslæt på taltastaturet, og bekræft med OK (f.eks. skal du trykke på for den 8. august 2005, kl ). 2 Hvis du har indtastet et forkert tal, kan du korrigere indtastningen med / og C. 3 Bekræft med OK. Hvis strømtilførslen har været afbrudt (f.eks. ² efter et strømsvigt), skal du indtaste dato og klokkeslæt igen. og vip huset opad. 2 Tryk på patronholderens snaplukning for at åbne den. 1. Installation Isætning af patroner Du skal sætte blækpatroner i multifunktionsapparatet for at kunne scanne, kopiere og udskrive. Vi har vedlagt to blækpatroner (black/sort og colour/farve), så du kan bruge funktionerne med det samme. Patronernes niveauhukommelse er forindstillet fra fabrikken. Du skal ikke bruge noget Plug n Print-kort til at oplade patronerne. Du kan læse i kapitlet Tips & tricks, hvordan du skifter patroner eller isætter en fotopatron! Brug kun de medfølgende blækpatroner ved Æførste ibrugtagning af apparatet! 1 Crystal 660: Vip farvedisplayet tilbage til den oprindelige position. Åbn apparatet ved at tage fat i fordybningen under apparatets låg 3 Tag blækpatronerne ud af emballagen, fjern det pågældende emballagemateriale, og træk forsigtigt beskyttelsesstrimlerne af. Kontrollér, at beskyttelsesstrimlerne er fjernet Æhelt. Undgå at berøre dyser og kontakter. 4 Sæt patronerne ind med fremspringet nedad vippet skråt bagud; den sorte patron til venstre, farvepatronen til højre. 1. Installation 17

18 Apparatets funktioner 5 Luk holderen. Du hører en klik-lyd, når holderens afdækning går i indgreb. 6 Luk apparatet. Tilslutning af ekstra apparater Du kan godt have andet udstyr på en enkelt telefonlinje ud over multifunktionsapparatet, såsom trådløse telefoner, telefonsvarere, taksttællere og modemmer. Hvis du bruger en ekstra trådløs telefon på den samme telefonlinje, som kan modtage og sende SMS/MMS *, kan man ikke med sikkerhed forudsige, om der kan modtages SMS/MMS-beskeder * via dit multifunktionsapparat eller den ekstra trådløse telefon. Du kan kun modtage SMS/MMS-beskeder * på én enhed ad gangen. Forsøg at deaktivere SMS/MMS-modtagelsen * på den ekstra trådløse telefon. Hvis dette ikke er muligt, bør du ikke slutte flere SMS/MMS-kompatible ekstra apparater * til multifunktionsapparatet, så du undgår fejlfunktioner. Hvis du vil anvende specialudstyr sammen med multifunktionsapparatet, skal du kontakte forhandleren. Tilslutning til multifunktionsapparatet Du kan tilslutte ekstra enheder direkte til multifunktionsapparatet. Slut telefonledningen fra det ekstra apparat til EXT.-bøsningen på bagsiden af multifunktionsapparatet. Hvis fejlmeddelelsen blækpatroner om- vises på displayet, har du muligvis lagt Æbyt, patronerne forkert i. Åbn apparatet, og læg patronerne korrekt i (se betjeningstrinnene 1 6). Justering af patroner Tryk på OK. Når du har sat blækpatronerne i, udskriver multifunktionsapparatet en testside og udfører automatisk de korrekte parameterindstillinger for det bedst mulige udskriftsresultat; denne udmålingsproces tager lidt tid. Fjern testsiden. Dermed er installationsprocessen afsluttet. Vi anbefaler direkte tilslutning til multifunktionsapparatet, fordi den indbyggede aktive ² faxomskifter fungerer optimalt på denne måde og kan kontrollere de ekstra apparater (se kapitlet Faxomskifter / Indstilling af fax-modtagetilstand). Tilslutning til telefonledningen Vær opmærksom på den korrekte rækkefølge, hvis du vil slutte flere telekommunikationsapparater til det samme telefonstik. * SMS Crystal 660 (afhængigt af land og netværk) Installation MMS Crystal 660 (afhængigt af land og netværk)

19 Du kan slutte ekstra enheder til andre telefonstik på den samme forbindelse, selvom stikkene sidder i foskellige rum. 1. Installation Hvis du slutter de ekstra enheder til telefonstik i andre rum, kan multifunktionsapparatet ikke kontrollere disse enheder. Ekstra telefonfunktioner fungerer muligvis ikke. DSL-forbindelse Hvis du bruger et DSL-modem: Tilslut multifunktionsapparatet bag modemmet! Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til DSL-systemet. ISDN-forbindelse Detaljer om ISDN-tilslutningen finder du i den vejledning, som er vedlagt terminaladapteren eller opkaldsrouteren. 1. Installation 19

20 Apparatets funktioner 2. Indstillinger Tryk på MENU/OK og 29. Du får en udskrift med apparatets menufunktioner; et ekstra ark informerer dig om de aktuelle indstillinger. Der er to muligheder for at åbne funktioner i menuen: Hvis apparatet er i standby-tilstand, skal du ² trykke på en vilkårlig tast for at for at komme til udgangstilstanden; først derefter kan du åbne funktionerne (se Energisparetilstand). 1 Åbn en menufunktion ved at trykke på MENU/ OK og bladre i menuen med /. Den valgte funktion markeres med en pil > (Crystal 650) eller med en farvebjælke (Crystal 660). Bekræft med OK for at vælge en menufunktion. 2 Åbn en menufunktion direkte ved at trykke på MENU/OK og indtaste det pågældende menutal på taltastaturet. Den direkte åbning af menuer er en hurtig og bekvem mulighed til at vælge funktioner. Gå tilbage til det forrige menupunkt med C; ² du går tilbage til udgangstilstanden med X. Hvis du vil ændre de aktuelle indstillinger, kan du bruge følgende funktioner: Indtastning af dato og klokkeslæt 1 Tryk på MENU/OK og Indtast dato og klokkeslæt, og gem med OK (se kapitlet Installation / Indtastning af dato og klokkeslæt). Hvis strømtilførslen har været afbrudt (f. eks. ² efter et strømsvigt), skal du indtaste dato og klokkeslæt igen. Indtastning af nummer og navn 1 Tryk på MENU/OK og Indtast dit telefonnummer og navn, og gem med OK (se kapitlet Installation / Indtastning af nummer og navn). Dit navn og telefonnummer overføres øverst Æpå hver side (= sidehoved) sammen med dato, klokkeslæt og sidetal, hvis du gemmer disse data med funktionerne 21 og 22. Indstilling af land og sprog Her indstiller du det lokale telefonnet og displaysproget. 1 Tryk på MENU/OK og 281. Med / vælger du det land, hvor du bruger multifunktionsapparatet, og du bekræfter med OK. Indstil altid landet, fordi apparatet ellers ikke er tilpasset det lokale telefonnet. 2 Indstil det ønskede sprog ved at trykke på MENU/ OK og 282. Vælg displaysprog med /, og bekræft med OK. ISDN-tilslutning Multifunktionsapparatet er ikke et ISDN-apparat (gruppe 4), men et analogt apparat (gruppe 3). Det kan derfor ikke anvendes direkte på en ISDN-forbindelse. Du har brug for en (analog) adapter eller et ISDN-system med tilslutninger til analoge apparater. Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til ISDN-anlægget. Du kan også spørge telefonselskabet. Omstillingsanlæg (PABX) Omstillingsanlæg anvendes i mange virksomheder og private husholdninger. For at etablere forbindelse til det offentlige telefonnet fra en sådan tilslutning (omstillingsanlæg) skal du indtaste et bylinjenummer. En ekstra telefon, som du har sluttet til en Ætelefonforbindelse sammen med multifunktionsapparatet, er ikke et omstillingsanlæg! Foretag følgende indstillinger, hvis du vil bruge multifunktionsapparatet sammen med et omstillingsanlæg: 1 Tryk på MENU/OK og 231. Med / vælger du pabc, og derefter bekræfter du med OK. 2 Med / vælger du funktion 232 forvalg, og derefter trykker du på OK. 3 Indtast antal tegn for at markere et eksternt telefonnummer. Det nødvendige antal afhænger af telefonselskabets interne telefonnummerorganisering (hvis du f. eks. bruger firecifrede numre til direkte opkald, skal du trykke på 5). Bekræft med OK. 4 Indtast det bylinjenummer, som er nødvendigt for at opnå forbindelse til det offentlige telefonnet. Dette er for det meste 0. Bekræft med OK Indstillinger

21 Med denne indstilling undgår du at skulle ² indtaste bylinjenummeret, når du indtaster et eksternt telefonnummer. Apparatet indsætter automatisk bylinjenummeret foran numre, som er længere end de indtastede numre for direkte opkald. På ældre telefonsystemer kan bylinjenumme- være (R) (også kaldet FLASH). Tryk på Æret PAUSE/R for at indtaste bylinjenummeret (R). Bekræft med OK. Hvis der på det pågældende omstillingsanlæg er angivet (R) som bylinjenummer, men det stadig ikke er muligt at komme igennem til linjen, lever dit system muligvis ikke op til de nyeste standarder. Spørg om nødvendigt sælgeren af dit telefonsystem. Nummervisning er muligvis belagt med gebyr. Indhent oplysninger om dette hos telefonselskabet (afhængigt af land og netværk). Energisparetilstand Multifunktionsapparatet skifter til den energibesparende standby-tilstand, hvis det ikke anvendes. Hvis du trykker på en vilkårlig tast, eller hvis du modtager beskeder eller opkald, skifter apparatet straks fra standby-tilstand til udgangstilstanden. Kun i udgangstilstanden kan du udføre indtastninger og åbne funktioner. Crystal 660: Farvedisplayets belysning deaktiveres i standby-tilstand for at spare ² strøm. 2. Indstillinger Nummervisning (CLIP) (Crystal 660) Multifunktionsapparatet viser afsenderens nummer og navn på displayet, når der kommer et indgående opkald. Det gælder dog kun, hvis du abonnerer på Vis nummer (CLIP = Caller Line Identification Presentation (CLIP)). Spørg dit telefonselskab, om det er muligt at anvende denne ekstrafunktion på din forbindelse. Apparatet viser det navn, som du har gemt ² personen under i telefonbogen. Nummer og navn vises ikke, hvis den opkaldende person skjuler sit nummer. Hvis du har fået en opringning uden at være til stede, vises symbolet I på displayet. Multifunktionsapparatet gemmer de sidste ti opkald i genopkaldslisten. Du kan bruge genopkaldslisten til indlæsning af telefonnumre: 1 Tryk på ³. På displayet vises listen med de ti sidste opkald (markeret med ). 2 Vælg en post med /. De nye poster er markeret med en stjerne *. 3 Start beskedoverførslen som beskrevet i de pågældende kapitler (se kapitlerne Fax, Text2Fax, SMS, MMS). Hvis du har indstillet antallet af ringesigna- til nul (0) (se kapitlet Faxomskifter / Æler Indstilling af fax-modtagetilstand), vises telefonnumrene på opkaldende personer ikke på de ekstra tilsluttede telefoner. 2. Indstillinger 21

22 Apparatets funktioner 3. Crystal Image µ Multifunktionsapparatet indeholder billed- og tekstoptimeringsfunktionen Crystal Image, som du kan bruge til at opnå en optimal udskrifts- og kopikvalitet på dine billedfiler og dokumenter både i farve og i sort/hvid. Crystal Image fungerer uafhængigt af pc en! ² Crystal Image består af tre komponenter, som anvendes alt efter behov: Tekstoptimering (i farve eller sort/hvid) Billedoptimering (i farve eller sort/hvid) Rødøje-reduktion Rødøje-reduktion er en kompleks proces, der ² varer et stykke tid. Bekræft kun forespørgslen Rode ojne på displayet med reducere, hvis det er nødvendigt. Anvendelse af Crystal Image Du kan anvende Crystal Image-billed- og tekstoptimeringen på dokumenter, som du har indlæst via flatbedscanneren eller fra et hukommelseskort, eller som du har sendt til udskrivning via Bluetooth * eller Infrarød *. Du kan også bruge Crystal Image ved PictBridgeudskriftsjob. Overfør de billedfiler, som du har optimeret ² med Crystal Image, til det indsatte hukommelseskort for at gemme dem til senere brug (se kapitlet Fotoprinter / Overførsel af scanning til hukommelseskort). Crystal Image udfører automatisk alle nødvendige indstillinger og korrektioner i forbindelse med billedskarphed, farvestyring og kontrast for at opnå den bedst mulige udskriftskvalitet. Desuden korrigeres belysningsfejl (f. eks. gøres underbelyste fotos lysere, eller dele af billederne med kontraster, der afviger kraftigt fra hinanden, tilnærmes hinanden). Rødøje-reduktionen retoucherer røde øjne på blitzfotos. 2 Følg de næste betjeningstrin for den pågældende funktion (se kapitlet Kopimaskine, Fotoprinter). 3 Hvis du vil retouchere røde øjne, skal du med / vælge reducere og bekræfte med OK. 4 Start udskrivnings- eller kopijobbet som beskrevet under de pågældende funktioner (se kapitlet Kopimaskine, Fotoprinter). 5 Vent, mens dataene til Crystal Image-kvalitetsforbedringen redigeres. Under denne proces blinker Crystal Image-lampen blåt. Med Crystal Image kan du udskrive et bille- pr. side. Formatindstillingen A4 Æde (= to fotos på A4) og multiudskrivning (f. eks. indeksudskrivning) er derfor ikke mulig. Deaktivering af Crystal Image Når udskrivnings- eller kopijobbet er færdigt, skal du trykke på tasten µ for at deaktivere Crystal Imagefunktionen. Det blå lys slukkes. Multifunktionsapparatet skifter automatisk tilbage til de sidst udførte indstillinger eller tilbage til standardindstillingerne. Udskrivning af fotos med Crystal Image Til udskrivning med Crystal Image-billedoptimering anbefaler vi kombineret brug af fo- ² topapir (se kapitlet Installation / Ilægning af udskriftsmedier / Ilægning af fotopapir) og fotopatron (se kapitlet Tips & tricks / Ilægning af fotopatroner). Aktivering af Crystal Image 1 Tryk ved begyndelsen af udskrivnings- eller kopieringsjobbet på tasten µ på panelet. Når Crystal Image er aktiveret, lyser tasten µ blåt. * WLAN og Bluetooth er ekstraudstyr og fungerer kun med en original adapter, som du kan købe Crystal Image gennem vores bestillingsservice. Yderligere oplysninger på adressen:

Din brugermanual SAGEM PHILIPS CRYSTAL 660 http://da.yourpdfguides.com/dref/3871937

Din brugermanual SAGEM PHILIPS CRYSTAL 660 http://da.yourpdfguides.com/dref/3871937 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 2 Kære kunde Tak, fordi du har købt en PHILIPS-fax. Vi ønsker dig held og lykke med din nye laserfax. Du kan faxe og telefonere med fax-maskinen, sende og modtage Text2Fax beskeder

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Læs mere

Installationsvejledning Brugervejledning

Installationsvejledning Brugervejledning Installationsvejledning Brugervejledning Installationsvejledning Kære kunde, Med følgende installationshjælp kan du hurtigt og nemt tage faxmaskinen i brug. Nærmere forklaringer og beskrivelser om maskinen

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Læs dette inden du starter!

Læs dette inden du starter! Læs dette inden du starter! DM50 Serie Hurtig installations vejledning Din nye maskine er designet således at du selv kan installere den, samt begynde at frankere post på kort tid. For at opnå en vellykket

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213)

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) 6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 2 Philips IPF 520 525 555 Kære kunde Med købet af dette apparat har du besluttet dig for et kvalitetsprodukt fra firmaet PHILIPS. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse PRÆSENTATION Base Kontrollampe elnet/linie Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til indtastning af nummer SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast interkommunikation/ venteposition

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere