Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Betjeningsvejledning

2

3 Kære kunde! Med købet af dette multifunktionsapparat har du besluttet dig for et kvalitetsprodukt fra firmaet PHILIPS. Apparatet opylder de forskellige krav, som følger med det moderne home-office-område. Du kan scanne, udskrive, kopiere og faxe med apparatet både i sort/hvid og i farve. Som fotoprinter med alle funktioner har apparatet de nødvendige porte til alle gængse fotohukommelsesmedier og en mulighed for direkte tilslutning af digitalkameraer. Billed- og tekstoptimeringsfunktionen Crystal Image sørger for den bedst mulige udskrifts- og kopikvalitet på dine sort/hvide- og farvedokumenter. Crystal Image hjælper dig også med at retouchere den generende rødøje-effekt på de fotos, der er taget med blitz (rødøjereduktion). Med apparatet Crystal 660 kan du vælge menuer og fotos på det belyste farvedisplay (opklappeligt). Du kan slutte multifunktionsapparatet til din pc (Microsoft Windows 98 SE 2000 (SP3) ME XP). Installer den medfølgende softwarepakke, og brug multifunktionsapparatet som (netværks-)printer. Du kan derudover via pc en sende og modtage fax-meddelelser, administrere telefonbogen, scanne, redigere og gemme dokumenter samt overføre SMS-beskeder *. Du har mulighed for trådløs pc-kommunikation med en WLAN-adapter-tilslutning. Derudover kan du sende filer til udskrivning på multifunktionsapparatet fra alle apparater, som har et infrarødt interface * eller Bluetooth (f. eks. foto-mobiltelefon, håndholdt computer) (WLAN og Bluetooth er ekstraudstyr og fungerer kun med en original adapter, som du kan købe gennem vores bestillingsservice (se bagsiden af denne betjeningsvejledning)). Yderligere oplysninger finder du på vores hjemmeside: Apparatet Crystal 660 har et indbygget modem, hvormed du kan sende og modtage Text2Fax/SMS/MMSbeskeder * uafhængigt af pc en. Multifunktionsapparatet udskriver med den allermest moderne inkjet-teknologi. Der medfølger to gratis blækpatroner (black/sort og colour/farve) til apparatet. Sæt dem i. Derefter kan du straks prøve de mange muligheder, som du har med multifunktionsapparatet. Vi ønsker dig god fornøjelse! Om denne betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem, og følg sikkerhedsanvisningerne, så du er sikret problemfri brug af multifunktionsapparatet. Anvendte symboler og grundlæggende begreber: Advarer mod ukorrekt håndtering, som kan Æmedføre personskader, fejlfunktioner eller beskadigelse af apparatet, og henviser til specifikke forhold for det enkelte land og apparat. Angiver tips til effektiv anndese af multifunktionsapparatet og fungerer som hjælp til ² undgåelse af eventuelle vanskeligheder ved udførelse af de enkelte funktioner. Dokument: Original, som du kopierer, scanner eller overfører som fax, Text2Fax/SMS/MMSbesked *. Papir: Udskriftsmedie, som du lægger i papirrummet for at kunne udskrive på det med multifunktionsapparatet. Brevpapir o. l.: Beskrevet papir (f.eks. brevpapir, postkor), som du kan udskrive på med apparatet. Menu: Indstillingsmuligheder for funktioner, som vises og vælges på displayet. Fotohukommelsesmedier: Datamedier, som er kompatible med multifunktionsapparatet (f. eks. digitalkameraer, hukommelseskort, mobilenheder). Udgangstilstand: Apparatets driftstilstand. Standby-tilstand: Energibesarende standby-tilstand, når multifunktionsapparatet ikke anvendes. I denne betjeningsvejleding beskrives to modeller i samme serie Crystal 650 og Crystal 660. For at du lettere kan orientere dig, er betjeningsvejledningn opdelt i to afsnit: I afsnit Apparatets funktioner finder du de anvendelsesmuligheder, som du kan anvende direkte på apparatet; i afsnittet Pc-funktioner er de indstillinger forklaret, som du kan udføre via pc en. Vær opmærksom på, at der er valgt fælles figurer til de to apparater. I afsnittet Apparatets funktioner / Panel med display finder du det korrekte billede for det pågældende apparatet. Vær opmærksom på, at enkelte funktioner er til rådighed afhængigt af den enkelte model! Funktioner, som kun gælder for den ene af de to modeller, eller som afhænger af landespecifikke afgivelser, er markeret med en stjerne * og forklares nederst på den enkelte side. Vi bestræber os altid på at indføre forbedringer og nye ideer. Muligvis er enkelte funktioner i apparatets firmware endnu ikke frigivet. Opdater apparatets firmware (se afsnittet Pc-funktioner / Anvendelse af Companion Suite IH / Firmware-opdatering). Indledning * SMS Crystal 660 (afhængigt af land og netværk) Indledning 3 MMS Crystal 660 (afhængigt af land og netværk) Text2Fax Crystal 660 (afhængigt af land og netværk) Infrarødt interface Crystal 660

4 Varemærke Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må uden forudgående skriftlig tilladelse fra SAGEM SA mangfoldiggøres, gemmes i et arkivsystem eller overføres i en hvilken som helst form eller på anden måde hverken elektronisk, mekanisk, med fotokopi, optagelse eller ved hjælp af anden mulighed. De oplysninger, som findes i det foreliggende dokument, er kun beregnet til anvendelse sammen med dette produkt. SAGEM overtager intet ansvar, hvis disse oplysninger anvendes i forbindelse med andre apparater. Hverken SAGEM SA eller tilhørende firmaer er ansvarlige over for køberen af dette produkt eller tredjepart i forbindelse med erstatningskrav, tab, omkostninger eller udgifter, som opstår for køberen eller tredjepart som følge af et uheld, forkert anvendelse eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af produktet eller manglende overholdelse af betjenings- og vedligeholdelsesanvisningerne fra SAGEM SA. SAGEM SA overtager ikke ansvaret for erstatningskrav eller problemer som følge af anvendelse af enhver funktion eller form for forbrugsmateriale, der ikke er afmærket som originale produkter fra SAGEM eller som produkter, der er godkendt af SAGEM. SAGEM SA overtager ikke ansvaret for erstatningskrav som følge af elektromagnetiske interferenser, der skyldes anvendelse af forbindelseskabler, der ikke er afmærket som produkter fra SAGEM. SAGEM CRYSTAL er et registreret varemærke tilhørende SAGEM SA, og CRYSTAL 650/660 er varemærker tilhørende SAGEM SA. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Apple og Macintosh er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. Intel og Pentium er varemærker tilhørende Intel Corporation. CompactFlash er et registreret varemærke tilhørende San- Disk Corporation. MEMORY STICK er et registreret varemærke tilhørende Sony Corporation. SmartMedia er et varemærke tilhørende Toshiba Corporation. Secure Digital er et registreret varemærke tilhørende Toshiba Corporation. Microdrive er et registreret varemærke tilhørende Hitachi Global Storage Technologies. MultiMedia Card er et registreret varemærke tilhørende Siemens AG og/eller Infineon Technologies AG; MultiMedia Card er et varemærke tilhørende MultiMedia Card Association. xd-picture Card er et varemærke tilhørende Fuji Photo Film Co., Ltd. DPOF er et registreret varemærke tilhørende Fuji Photo Film Co., Ltd. Ordvaremærket Bluetooth samt Bluetooth-logoerne tilhører Bluetooth SIG, Inc.; enhver anvendelse af disse varemærker hos SAGEM SA sker på licens. IrDA er et registreret varemærke tilhørende Infrared Data Association. USB er et varemærke tilhørende USB Implementers Forum, Inc. Generel henvisning: De referencer, som er angivet i den foreliggende vejledning, er varemærker tilhørende de pågældende firmaer. Hvis symbolerne og mangler, retfærdiggøres det ikke dermed, at der ved de pågældende begreber er tale om frit anvendelige varemærker. Andre anvendte produkter i det foreliggende dokument fungerer kun som vejledning og kan være varemærker tilhørende den pågældende ejer. SAGEM SA afviser alle rettigheder til disse varemærker. SAGEM Communication Austria GmbH har som Energy Star-programdeltager fastslået, at dette produkt opfylder Energy Star-retningslinjerne for energieffektivitet. Begrebet PictBridge samt PictBridge-logoet er registrerede varemærker tilhørende CIPA (Camera and Imaging Products Association). Anvisninger vedrørende begrænsninger, databeskyttelse og retsgyldighed Mangfoldiggørelse af visse dokumenter (f.eks. ved hjælp af scanning, udskrivning, kopiering) er forbudt i mange lande. Den liste med sådanne dokumenter, som er vist i det følgende, gør ikke krav på at være komplet, men er kun ment som en oversigt. Spørg i tvivlstilfælde din juridiske konsulent til råds. Pas (id-kort) Indrejse- og udrejsepapirer (indvandringsdokumenter) Dokumenter i forbindelse med værnepligt Pengesedler, rejsechecks, pengeanvisninger Frimærker, stempelmærker (stemplede og ustemplede) Obligationspapirer, indlånsbeviser, pantebreve Ophavsretligt beskyttede dokumenter Vær opmærksom på de lovmæssige forskrifter i dit land vedrørende fax-meddelelsers retsgyldighed frem for alt i forbindelse med gyldigheden af underskrifter, rettidige tilsendelsesfrister eller også ulemper på grund af kvalitetstab under overførslen osv. Sørg for, at lovene omkring telekommunikation og databeskyttelse overholdes i overensstemmelse med lovgiv- ningen i dit land. 4 Indledning

5 Indhold Sikkerhedsanvisninger Apparatets funktioner..8 Beskrivelse af multifunktionsapparatet Panel med display Crystal Panel med display Crystal Installation Emballagens indhold Opstilling af multifunktionsapparatet Ilægning af udskriftsmedier Ilægning af dokumenter Udskriftsmedier anbringelse af dokumenter Tilslutning af telefonledning Tilslutning af el-ledning Valg af land Valg af sprog Indtastning af nummer og navn Indtastning af dato og klokkeslæt Isætning af patroner Justering af patroner Tilslutning af ekstra apparater Indstillinger Indtastning af dato og klokkeslæt Indtastning af nummer og navn Indstilling af land og sprog ISDN-tilslutning Omstillingsanlæg (PABX) Nummervisning (CLIP) Energisparetilstand Crystal Image µ Anvendelse af Crystal Image Aktivering af Crystal Image Deaktivering af Crystal Image Udskrivning af fotos med Crystal Image Kopimaskine K Kopiering med standardindstillinger Kopiering med specialindstillinger Ændring af kopieringsindstillinger Fotoprinter Forudsætninger Anvendelse af foto hukommelsesmedier Læsning af billedfiler Udskrivning af DPOF-filer Udskrivning af billed filer via fotomenuen PictBridge direkte udskrivning af filer Diasshow Overførsel af scanning til hukommelseskort Ny analyse af billedfiler Fjernelse af hukommelsesmedie Bearbejdning på pc en af hukommelseskortets indhold Ændring af printer indstillinger Telefonbog m Oprettelse af poster Oprettelse af grupper Redigering af poster og grupper Sletning af poster og grupper Søgning af poster Anvendelse af telefonbog Destinationsvalg (A I) * Udskrivning af telefonbog Sammenkædning af telefonnumre (efteropkald) Faxomskifter Indstilling af funktionerne SM Aktivering af timer U Indstilling af fax-modtagetilstand Anvendelse af eksterne telefoner (Easylink) Anvendelse af eksterne telefonsvarere Fax Y Afsendelse af sort/hvid-fax-meddelelser Afsendelse af farvefax-meddelelser Manuel fax-afsendelse (højttaler) Udførelse af specielle sendefunktioner Udskrivning af sende rapport Modtagelse af fax-meddelelser Udføre udvidede modtageindstillinger Tømning af besked hukommelse Spærring af automatisk fax-udskrivning Hentning af fax-meddelelser Ændring af fax-indstillinger SMS» * SMS-forudsætninger Afsendelse af SMS-beskeder Modtagelse af SMS-besked Tømning af besked hukommelse SMS til eller fax Udførelse af udvidede sendefunktioner Ændring af SMS-indstillinger MMS» * MMS-forudsætninger MMS-afsendelse Modtagelse af MMS Tømning af besked hukommelse Ændring af MMS-indstillinger Text2Fax»* Afsendelse af Text2Fax Tips & tricks Afhjælpning af papirstop Udskiftning af patroner Isætning af foto patroner Afhjælpning af udskrivningsproblemer Visning af blækniveau Udskrivning af journal Bearbejdning af job Spærring af apparat Rengøring og pleje Servicekoder Hurtighjælp Pc-funktioner Pc-Forudsætninger Trådløst netværkforudsætninger Installation af drivere og software Netværk Trådløst netværk Opsætning af trådløst netværk (WLAN) ANVENDELSE AF COMPANION SUITE IH. 62 Telefonbog Fax-afsendelse SMS Udskrivning Scanning Á Visning af blækniveau Firmware-opdatering Afinstallation af drivere og software 71 Bilag Glosar Forkortelser Funktionsliste Tekniske data Garanti Miljø Indeks Indhold * Destinationsvalg Crystal 650 Indhold 5 SMS Crystal 660 (afhængigt af land og netværk) MMS Crystal 660 (afhængigt af land og netværk) Text2Fax Crystal 660 (afhængigt af land og netværk)

6 Sikkerhedsanvisninger Overhold følgende anvisninger for opstilling og brug af apparatet for at undgå mulige farer, beskadigelse og fejlfunktioner. Opstillingssted Multifunktionsapparatet skal stå sikkert og stabilt på en jævn, glat og vibrationsfri overflade. Hvis apparatet står skråt, kan korrekt funktion ikke garanteres. Stil aldrig apparatet på senge, duge, puder, sofaer, tæpper eller andre bløde underlag, da dette kan medføre risiko for overophedning og dermed brandfare. Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation omkring apparatet, og tildæk ikke apparatet. Anvend ikke apparatet i lukkede bokse, skabe, skuffer etc. Afstanden til andre enheder eller genstande skal være på mindst 10 centimeter. Sørg for, at der er 30 centimeter plads foran apparatet, da udskrifter kommer ud på apparatets forside. Strømforsyning Kontrollér, om den netspænding, som er angivet på multifunktionsapparatets typeskilt, stemmer overens med netspændingen på opstillingsstedet. Spørg elselskabet, hvis du er i tvivl. Brug kun den medfølgende el-ledning. Opstil apparatet således, at der er let adgang til stikkontakten, da der ikke er nogen tænd/sluk-knap på multifunktionsapparatet. Læg alle ledninger og kabler således, at der ikke er fare for at falde over dem. Ved strømsvigt fungerer multifunktionsapparatet ikke (gemte data bibeholdes). Berør aldrig telefon- og/eller el-ledningen, hvis isoleringen er beskadiget, uden først at have afbrudt telefon- og el-stikket fra nettet. Beskyt multifunktionsapparatet mod direkte sollys, kraftigt lys og urimelig kraftig varme. Stil ikke apparatet umiddelbart i nærheden af radiatorer, radio- og tv-apparater samt klimaanlæg. Dette produkt skal holdes på afstand af åben ild, således at der ikke opstår brand. Undgå påvirkning fra støv, vand og kemikalier. Udsæt ikke apparatet for ekstreme temperatursving- ninger og/eller en høj luftfugtighed. Tilslut ikke apparatet i vådrum. Rør aldrig ved stikket, stikkontakten eller telefonstikket med våde fingre. Hvis multifunktionsapparatet falder ned, kan det medføre alvorlig beskadigelse af apparatet og/eller personskade, særligt hos småbørn. Lad ikke børn bruge multifunktionsapparatet uden opsyn. Afbryd apparatet fra el- og telefonnettet i følgende tilfælde: hvis kabinettet og/eller telefon- eller el-ledningen er beskadiget. hvis et tordenvejr trækker op. I dette tilfælde er der fare for, at brugeren rammes af lynnedslag, og/eller at apparatet beskadiges. Hvis du ikke kan trække stikket ud, må du ikke betjene apparatet. Hvis du ønsker at rengøre apparatets overflade. Hvis der er kommet væske eller fremmedlegemer ind i apparatet. Der er fare for elektrisk stød og/eller beskadigelse af apparatet. Hvis apparatet bliver overophedet og bryder i brand, eller hvis der kommer røg ud af apparatet. Håndtering og vedligeholdelse Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Ukorrekt vedligeholdelse kan medføre skader på apparatet, brand eller elektrisk stød (se Bilag / Garanti). Lad kun et autoriseret servicested reparere apparatet. Tryk ikke med magt på scannerlåget, når du scanner tykke dokumenter eller tredimensionelle origi- naler. Dette kan medføre beskadigelse af scannerlåget og/eller scannerglasset. 6 Sikkerhedsanvisninger

7 Åbn ikke papirkøklappen, mens multifunktionsapparatet udskriver. Selvom du ikke har lagt papir i, forsøger multifunktionsapparatet alligevel at indføre papir, når det modtager et udskrivningsjob. Åbn ikke papirkøklappen imens. Læg papir i. Anvend, opbevar og transportér multifunktionsapparatet forsigtigt og i vandret position. Gør du ikke det, kan der løbe blæk ud. Afbryd multifunktionsapparatet fra telefon- og el-nettet, før du rengør overfladen. Brug ikke flydende, gasformige eller brandfarlige rengøringsmidler (sprays, skuremiddel, polermidler, alkohol), så du undgår skader på de lakerede dele! Brug en tør og blød klud til rengøring af displayet. Hvis displayet går i stykker, kan der forekomme udsivning af en lettere ætsende væske. Hvis du kommer i kontakt med væsken, skal du skylle de pågældende steder med rigeligt vand. Hvis der forekommer gener, skal du straks opsøge læge. Blækpatroner Oplad alle originale blækpatroner, som du sætter i første gang, med det medfølgende Plug n Printkort. Kun på denne måde gemmes alle nødvendige oplysninger, som sikrer dig en problemfri udskiftning og genanvendelse af patronerne. Andre blækpatroner kan beskadige apparatet (se Bilag / Garanti). Opbevar patroner, som du kun har taget ud midlertidigt, enten i fotopatronens opbevaringsboks, eller pak patronerne enkeltvis ind i plastposer, som du lukker. Opbevar af sikkerhedsmæssige årsager altid blækpatroner uden for børns rækkevidde. Håndter de brugte blækpatroner forsigtigt, så der ikke kommer blæk på tøj eller genstande. Ryst ikke blækpatronerne. Undgå kontakt med hud og øjne. Fjern blækpletter med rigeligt vand. Hvis der forekommer gener eller problemer med synet, skal du straks opsøge læge. Udfør ikke ændringer på de originale blækpatroner. Du kan beskadige printerhovederne. Tag blækpatronerne ud af apparatet under transport. Bortskaf de tomme patroner i overensstemmelse med bestemmelserne for affald i dit land. Fotohukommelsesmedier Brug kun hukommelsesmedier, som er kompatible med multifunktionsapparatet (se afsnittet Apparatets funktioner / Fotoprinter / Anvendelse af fotohukommelsesmedier). Brug kun et hukommelsesmedie ad gangen! Afbryd ikke forbindelsen mellem fotohukommelsesmediet og multifunktionsapparatet under læs- ning af dataene på hukommelsesmediet. Afbryd ikke apparatet fra nettet. Træk ikke det isatte hukommelseskort ud, mens multifunktionsapparatet læser på det og udfører udskriftsjobbet. Data kan blive beskadiget eller gå tabt. Læs altid betjeningsvejledningen til det pågældende hukommelsesmedie for at bruge det korrekt. Generelle anvisninger Strømbelastningen af alle USB-tilslutninger må ikke overskride 0,7 ampere, således at USB-funktionen sikres. Tilslut ikke mere end et High-Power-apparat til multifunktionsapparatet samtidig. Slut ikke ekstraenheder som f. eks. batterier, ventilatorer, opladere til multifunktionsapparatet. Hvis du ønsker at bruge en ekstra trådløs telefon, skal du have en afstand på mindst 15 centimeter mellem multifunktionsapparatet og den trådløse telefons basisenhed, fordi der ellers kan forekomme akustiske forstyrrelser i telefonrøret. Dette elektroniske apparat indeholder mange genbrugelige materialer. Når apparatet ikke længere skal anvendes, skal du søge oplysninger om de gældende lokale krav om genindvinding. Hvis du har pacemaker, og der forekommer gener, skal du holde dig på afstand af multifunktionsapparatet, og søge råd hos din læge. Multifunktionsapparatet er testet i henhold til standarderne EN og IEC og må kun anvendes i forbindelse med telefon- og el-net, som overholder disse standarder. Multifunktionsapparatet er udelukkende konstrueret til brug i det land, hvor det sælges. Det over- holder de bestemmelser, der gælder for det enkelte lands telefonselskaber. Udfør ikke indstillinger og ændringer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger 7

8 Apparatets funktioner Apparatets funktioner Beskrivelse af multifunktionsapparatet Apparatets låg Højttaler Spalte til Plug n Print-kort Udskrivningsåbning Papirstopper Papirlængdestyr med skyder Papirrum Papirtværstyr Front-USB Direkte tilslutning til digitalkameraer Scannerlåg USB-tilslutning til WLAN-/Bluetoothadapter * Panel med display (afhænger af apparat) Fire porte til ti forskellige typer hukommelseskort Infrarødt interface (Crystal 660) EXT.-bøsning Tilslutning til eksterne apparater (telefoner, telefonsvarere etc.) USB-tilslutning til pc en LINE-bøsning Tilslutning til telefonledning Papirkøklap Tilslutning til el-ledning * WLAN og Bluetooth er ekstraudstyr og fungerer kun med en original adapter, som du kan købe 8 Oversigt gennem vores bestillingsservice. Yderligere oplysninger på adressen:

9 Panel med display Crystal 650 Symboler på displayet med to linjer Fax-opløsning: f for tekster med lille tekst og tegninger F for fotos h for tekster og tegninger COL Afsendelse af farvefax-meddelelser $ Helt lydløs ringning (heller ikke apparater der er sluttet til EXT.-bøsningen, ringer) S/M/U Valgt driftstype (dag/nat) En meddelelse på displayet informerer dig om status for beskedhukommelsen. Den valgte menufunktion markeres med en pil (>). m Åbning af telefonbogsfunktioner À Rundsending Afsendelse af fax-meddelelser til flere modtagere PAUSE/R Ved indtastning eller lagring af telefonnumre: Indsætning af opkaldspause (/); ved anvendelse sammen med et omstillingsanlæg: Indtast nummer til bylinje (R) h/f/f/col Indstilling af fax-opløsning (Standard, Fin h, Superfin f, Foto F og farvefax-meddelelser COL) Y Start af fax-overførsel, kopi- eller udskriftsjob z Højttaler til medhør ved etablering af forbindelse (håndfri betjening ikke mulig) ³ Åbning af genopkaldsliste Oversigt K Kopiering af farvekopi; start af fotoudskrivning Á Overførsel af scanning til pc en X Afbrydelse af igangværende processer; skift tilbage til udgangstilstanden K Kopiering af sort/hvid-kopi; start af fotoudskrivning v Hvis denne kontrollampe blinker, skal du læse oplysningerne på displayet MENU/OK Åbning af menufunktioner; bekræftelse af indtastninger / Valg af menufunktioner; flytning af markøren på displayet; indtastning af tal C Sletning af indtastninger; skift tilbage til den foregående menufunktion U/M/S Aktivering og deaktivering af timer U; skift mellem funktioner S (dag) og M (nat) µ Crystal Image-billed- og tekstoptimering: Lav udskrifter og kopier i høj kvalitet (i farve eller sort/hvid) Crystal Image- Rødøje-reduktion: retoucherer røde øjne på dine fotos med blitz. Lampen lyser (blåt): Crystal Image er aktiveret Lampen blinker (blåt): Crystal Image udfører et job Lampen lyser ikke: Crystal Image er deaktiveret Kodetaster til telefonnumre A I Tal- og bogstavtastatur Oversigt 9

10 Panel med display Crystal 660 m Åbning af telefonbogsfunktioner Apparatets funktioner K Kopiering af farvekopi; Start af fotoudskrivning K Kopiering af sort/hvid-kopi; start af fotoudskrivning Á Overførsel af scanning til pc X Afbrydelse af igangværende processer; skift tilbage til udgangstilstanden v Hvis denne kontrollampe blinker, skal du læse oplysningerne på displayet À Rundsending Afsendelse af fax-meddelelser og Text2Fax/SMS/MMS-beskeder * til flere modtagere PAUSE/R Ved indtastning eller lagring af telefonnumre: Indsætning af opkaldspause (/); ved brug sammen med et omstillingsanlæg: Indtast nummer til bylinje (R) h/f/f/col Indstilling af fax-opløsning (Standard, Fin h, Superfin f, Foto F og farvefax-meddelelser COL) Y Start af fax-overførsel samt kopi- og udskrivningsjob z Højttaler til medhør ved etablering af forbindelse (håndfri betjening ikke mulig) ³ Åbning af genopkaldsliste indkomne opkald (maks. ti); opkaldte numre (maks. ti)» Læsning, redigering og afsendelse af Text2Fax/SMS/MMSbeskeder *; kontrollampen ved siden af tasten blinker, hvis der er kommet nye beskeder µ Crystal Image-billed- og tekstoptimering: Lav udskrifter og kopier i høj kvalitet (i farve eller sort/hvid) Crystal Image-rødøje-reduktion: retoucherer røde øjne på dine fotos med blitz. Lampen lyser (blåt): Crystal Image er aktiveret Lampen blinker (blåt): Crystal Image udfører et job Lampen lyser ikke: Crystal Image er deaktiveret Opklappeligt farvedisplay med baggrundsbelysning og bogstavtastatur MENU/OK Åbning af menufunktioner; bekræftelse af indtastninger / Valg af funktioner; flytning af markøren på displayet; indtastning af tal C Taltastatur Sletning af indtastninger; skift tilbage til den foregående menufunktion U/M/S Aktivering og deaktivering af timer U; skift mellem funktioner S (dag) og M (nat) * Text2Fax/SMS/MMS afhængigt af land og netværk 10 Oversigt

11 Symboler på farvedisplayet med otte linjer Faxopløsning: h for tekster og tegninger f for tekster med lille skrift og tegninger F for fotos COL Afsendelse af farvefax-meddelelser I Indkomne opkald ved fravær (med nummervisning (CLIP)) W Indkomne SMS/MMS-beskeder * $ Helt lydløs ringning (heller ikke apparater, der er sluttet til EXT.-bøsningen, ringer) S/M/U Valgt driftstype (dag/nat) Status for beskedhukommelse Den valgte menufunktion markeres med en farvebjælke. Du kan indstille kontrasten på farvedisplayet. ² 1 Tryk på MENU/OK og Indstil kontrasten med /: `: mindre kontrast; ^: mere kontrast 3 Bekræft med OK. Med funktion 87 kan du ændre displayets farveindstillinger. ² 1 Tryk på MENU/OK og Vælg de ønskede displayfarver med /. 3 Bekræft med OK. Oversigt Bogstavtastatur under det opklappelige beskyttelseslåg Ud over bogstaverne har du også specialtegn til rådighed for tekstindtastningen: + Til indtastning af store bogstaver: Tryk på +-tasten og (samtidig) på den pågældende bogstavtast for at indsætte store bogstaver. ½ Til indtastning af mellemrum Ü-tasten Til indtastning af specialtegn: Tryk på Ü-tasten og (samtidig) på den pågældende bogstavtast for at indsætte det specialtegn, der står over bogstavtasten. J Linjeskift; indsætning af afsnit Oversigt 11

12 Apparatets funktioner 1 Installation Emballagens indhold Følgende dele findes i emballagen: Udskriftsbakke To blækpatroner (sort og farve) Opstilling af multifunktionsapparatet 1 Fjern eventuelle transportsikringer (f. eks. tape). Du kan trække de fastsiddende mærkater af uden problemer. Opstil apparatet således, at der er let adgang Ætil stikkontakten, da der ikke er nogen tænd/ sluk-knap på multifunktionsapparatet (træk stikket ud af stikkontakten for om nødvendigt at afbryde apparatet fra el-nettet se kapitlet Sikkerhedsanvisninger). 2 Skub udskriftsbakken ind til anslaget i den dertil beregnede spalte på udskriftsåbningen. Multifunktionsapparat Betjeningsvejledning Installationshjælp 3 Træk udskriftsbakken så langt ud som muligt, og vip papirstopperen opad for at undgå papirophobning. Installations-cd El-ledning med stik (landespecifik) Telefonledning med stik (landespecifik) USB-kabel (medfølger eventuelt, afhængigt af land) WLAN-Adapter (medfølger eventuelt, afhængigt af land) Papirskabelon (medfølger eventuelt, afhængigt af land) Hvis en af de dele mangler, som ikke er en ² del af den landespecifikke levering, eller hvis der er skader, skal du henvende dig til forhandleren eller vores kundeservice. Ilægning af udskriftsmedier Læg papiret i papirrummet, før du slutter apparatet til netspændingen. Multifunktionsapparatet kan bearbejde mange forskellige papirformater og -typer. Du kan bruge både f.eks. fortrykt brevpapir og efterfyldningspapir i de understøttede papirtyper (se kapitlet Bilag / Tekniske data) Installation

13 Ilægning af papir Brug kun papir, som er specielt egnet til inkjet-printere, og som ikke er beskadiget. ² Brug ikke papir, der er lettere end 75 g/m2. Dermed undgår du en dårlig udskriftskvalitet. 1 Bladr papirbunken igennem, og ret arkene ind mod en jævn overflade. Sådan forhindrer du, at der trækkes flere ark ind på en gang. og -længdestyret. Undgå at bøje papiret under fastgørelsen. 1. Installation 2 Løft udskriftsbakken, og hold den fast. Træk papirlængdestyret så langt ud som muligt. Læg maksimalt 150 ark papir (standardformat A4, mm, 80 g/m 2 ) med den korte kant fremad ind til anslaget i papirrummet. Papirrummets kapacitet afhænger af det an- udskriftsmedies tykkelse. Læg papir Ævendte i til maks. højdebegrænsningen på de to papirtværstyr (se markeringen fra fabrikken). 3 Fastgør papiret ved hjælp af de to papirtværstyr 4 Klap forsigtigt udskriftsbakken tilbage til den oprindelige position. Anvisninger vedrørende papiranvendelse Følg papirproducentens anvisninger for at ² anvende papiret korrekt. Forebyg papirstop og dårlig udskriftskvalitet ved hverken at bruge fugtigt eller beskadiget papir. Ilæg ikke papir, mens apparatet udskriver. Hvis papiret bølger sig på udskriftsbakken efter udskrivningen, skal du straks fjerne det. Du finder oplysninger om, hvordan du fjerner et papirstop, i kapitlet Tips & tricks / Fjernelse af papirstop. Åbn ikke papirkøklappen, mens multifunkti- udfører et udskriftsjob. Æonsapparatet Læg først nyt papir i, når papirrummet er tomt. Undgå at blande allerede ilagt og nyt papir især ved forskellige papirtyper. Ved høj udskrivningstæthed (f. eks. på grund af komplekse grafikker) kan udskriften forblive fugtig i længere tid. Lad udskriften ligge på udskriftsbakken i 30 til 60 sekunder for at tørre. Ilægning af fotopapir ² Det originale fotopapir er udviklet specielt til dette multifunktionsapparat for at opnå det bedst mulige resultat i forbindelse med udskriftskvalitet og holdbarhed. Hvis du anvender andre papirtyper, er der fare for, at papiret bliver trukket forkert ind, eller at blækket bliver tværet ud. Du kan bestille originalt fotopapir ved vores bestillingsservice. 1. Installation 13

14 Apparatets funktioner Læg fotopapiret med den coatede side (= den blanke side) nedad og den korte kant forrest ind til anslaget i papirrummet. Fastgør desuden formatet med skyderen på papirlængdestyret. Beskyt fotopapirets overflade ved at lægge ² mindst to ark samtidig (op til maks. 20 ark papir) i papirrummet. Læg A4- eller Letter-papir i papirrummet efter fotoudskrivning på format, fordi indgående fax-meddelelser i modsat fald kan blive udskrevet ufuldstændigt og gå tabt (indstil papirformat og papirtype med funktionerne 241 og 242, således at multifunktionsapparatet registrerer den ilagte papirtype). Anvisninger vedrørende anvendelse af fotopapir Tag kun fat i fotopapiret i kanterne, så du undgår at sætte fingeraftryk og pletter på den coatede side og i udskriftsområdet. Undgå kontakt med fugt og væske, og brug ikke fotopapiret ved høj luftfugtighed, ekstreme temperaturer eller i direkte sollys. Opbevar fotopapiret i originalemballagen på et køligt og tørt sted, og udsæt det ikke for ultraviolette stråler. Lad udskrifterne tørre i mindst 24 timer i normale stueforhold. Læg syrefrit papir mellem de enkelte udskrifter. Brug fotoalbummer af syrefrit materiale, og undgå plasttyper, der indeholder pvc, for at forhindre, at fotoene blegner. Følg de viste anvisninger for at udnytte fotopapirets levetid og udskriftskvalitet fuldt ud. Ilægning af fortrykt brevpapir o. l. Hvis du vil udskrive på f. eks. formularer eller brevpapir, skal du lægge brevpapiret i papirrummet med den beskrevne side nedad og ind til anslaget. Hvis du bruger f.eks. brevpapir med brevhoved, skal du lægge papiret i papirrummet med overkanten først. Ilægning af kuverter I hjælpefilerne til pc-tekstbehandlingsprogrammet får du de nødvendige formaterings- ² anvisninger til korrekt udskrivning af de forskellige kuvertdesign. Læg kuverterne med klappen opad og med den korte kant fremad i papirrummet ind til anslaget. Fastgør desuden mindre kuvertformater med skyderen på papirlængdestyret. Ilægning af transparenter Læg transparenten med den beskrevne side (= den ru side) nedad ind til anslaget i papirrummet. Brug kun transparenter, som er egnet til inkjet-printere. Ilægning af dokumenter Æ Læg ikke dokumenter på scannerglasset, som er våde eller redigeret med rettevæske! Sørg for, at scannerglasset er rent (se kapitlet Tips & tricks / Rengøring og pleje) Installation

15 1 Åbn scannerlåget. 2 Læg dokumentet på scannerglasset med skriftsiden nedad. 5 Luk scannerlåget. Scannerlåget er forsynet med justerbare ² hængsler; dermed kan du også lægge tykke dokumenter (f.eks. bøger) i flatbed-scanneren. Løft scannerlåget forsigtigt, så det lægger sig så jævnt som muligt på dokumentet. Brug transparenter, når du vil kopiere tredimensionelle objekter (f.eks. mønter, blomster), så scannerglasset ikke bliver beskadiget. Udskriftsmedier anbringelse af dokumenter Anbring dokumentet med den lange kant langs den bageste side af scannerglasset. Læg papiret i papirrummet med den korte kant forrest. Dette gælder især for fotoudskrifter i formatet 10 15! 1. Installation 3 Ret dokumentet ind efter venstre, bageste hjørne på scannerglasset (vist med pilen). 4 Markeringerne på scannerkanten til formaterne A4 og A5 hjælper dig med at anbringe dokumentet korrekt. Tilslutning af telefonledning Slut telefonledningen til multifunktionsapparatet ved at sætte det lille stik på telefonledningen i den bøsning på bagsiden af apparatet, der er markeret med LINE. Sæt telefonstikket ind i telefonhunstikket på væggen. 1. Installation 15

16 Apparatets funktioner Tilslutning af el-ledning Stik det lille stik på el-ledningen ind i tilslutningen til el-ledningen på bagsiden af apparatet. Slut det store stik til en stikkontakt. Når du har sluttet multifunktionsapparatet til netspændingen, fører apparatet dig gennem de følgende grund indstillinger. Du kan altid ændre disse indstillinger (se kapitlet Indstillinger). Multifunktionsapparatet skifter til den ² energibesparende standby-funktion (se Indstillinger / Energisparetilstand), hvis det ikke anvendes. Valg af land 1 Tryk på OK. 2 Vælg med /, hvilket land du bruger apparatet i. 3 Tryk to gange på OK. Valg af sprog 1 Tryk på OK. 2 Vælg det ønskede displaysprog med /. 3 Tryk to gange på OK. Indtastning af nummer og navn Hvis du ønsker, at dit telefonnummer og navn vises som afsendermærke (= sidehoved) på udgående meddelelser, skal du indtaste dit afsendermærke her: Du kan skjule sidehovedet individuelt for ² hver enkelt beskedtype (se kapitlet Fax / Ændring af fax-indstillinger, SMS / Ændring af SMS-indstillinger). Nummerindtastning (maks. 20 tal) Talindtastning med Crystal 650 Indtast dit telefonnummer på taltastaturet, og tryk på OK. Du kan indtaste specialtegn med tasten 0. Hold den tast nede, indtil det ønskede specialtegn vises på displayet: Tast Tegn mellemrum Talindtastning med Crystal 660 Indtast dit telefonnummer på taltastaturet, og tryk på OK. (for at få et plustegn skal du trykke samtidig på Ü-tasten og på Q; for at få et mellemrum skal du trykke på tasten ½.) Navneindtastning (maks. 20 tegn) Bogstavindtastning med Crystal 650 Du kan også angive bogstaver med taltastaturet (se påskriften). Du kan indtaste specialtegn med tasten 0. Hold den pågældende tast nede, indtil det ønskede bogstav eller specialtegn vises på displayet: Tast Tegn 0 mellemrum ? / : %! ( ) [ ] Hvis du har indtastet et forkert tal eller bogstav, kan du rette det med / og C. Tryk på OK efter indtastningen. Bogstavindtastning med Crystal 660 Vip bogstavtastaturets klap op. Tryk samtidig på + og den ønskede tast for at indtaste store bogstaver. De specialtegn, der er til rådighed, vises over bogstavtastaturet og kan indtastes ved at trykke samtidigt på Ü-tasten og den pågældende bogstavtast (f.eks. skal du trykke samtidig på Ü-tasten og på ½) for at få Mellemrum indtaster du med ½. Hvis du har indtastet et forkert tal eller bogstav, kan du rette det med / og C. Tryk på OK efter indtastningen Installation

17 Indtastning af dato og klokkeslæt Når multifunktionsapparatet befinder sig i udgangstilstanden, vises dato og klokkeslæt på displayet. Vær opmærksom på rækkefølgen ved indtast- Dag Måned År Time Minut Æningen: (tocifret). 1 Indtast dato og klokkeslæt på taltastaturet, og bekræft med OK (f.eks. skal du trykke på for den 8. august 2005, kl ). 2 Hvis du har indtastet et forkert tal, kan du korrigere indtastningen med / og C. 3 Bekræft med OK. Hvis strømtilførslen har været afbrudt (f.eks. ² efter et strømsvigt), skal du indtaste dato og klokkeslæt igen. og vip huset opad. 2 Tryk på patronholderens snaplukning for at åbne den. 1. Installation Isætning af patroner Du skal sætte blækpatroner i multifunktionsapparatet for at kunne scanne, kopiere og udskrive. Vi har vedlagt to blækpatroner (black/sort og colour/farve), så du kan bruge funktionerne med det samme. Patronernes niveauhukommelse er forindstillet fra fabrikken. Du skal ikke bruge noget Plug n Print-kort til at oplade patronerne. Du kan læse i kapitlet Tips & tricks, hvordan du skifter patroner eller isætter en fotopatron! Brug kun de medfølgende blækpatroner ved Æførste ibrugtagning af apparatet! 1 Crystal 660: Vip farvedisplayet tilbage til den oprindelige position. Åbn apparatet ved at tage fat i fordybningen under apparatets låg 3 Tag blækpatronerne ud af emballagen, fjern det pågældende emballagemateriale, og træk forsigtigt beskyttelsesstrimlerne af. Kontrollér, at beskyttelsesstrimlerne er fjernet Æhelt. Undgå at berøre dyser og kontakter. 4 Sæt patronerne ind med fremspringet nedad vippet skråt bagud; den sorte patron til venstre, farvepatronen til højre. 1. Installation 17

18 Apparatets funktioner 5 Luk holderen. Du hører en klik-lyd, når holderens afdækning går i indgreb. 6 Luk apparatet. Tilslutning af ekstra apparater Du kan godt have andet udstyr på en enkelt telefonlinje ud over multifunktionsapparatet, såsom trådløse telefoner, telefonsvarere, taksttællere og modemmer. Hvis du bruger en ekstra trådløs telefon på den samme telefonlinje, som kan modtage og sende SMS/MMS *, kan man ikke med sikkerhed forudsige, om der kan modtages SMS/MMS-beskeder * via dit multifunktionsapparat eller den ekstra trådløse telefon. Du kan kun modtage SMS/MMS-beskeder * på én enhed ad gangen. Forsøg at deaktivere SMS/MMS-modtagelsen * på den ekstra trådløse telefon. Hvis dette ikke er muligt, bør du ikke slutte flere SMS/MMS-kompatible ekstra apparater * til multifunktionsapparatet, så du undgår fejlfunktioner. Hvis du vil anvende specialudstyr sammen med multifunktionsapparatet, skal du kontakte forhandleren. Tilslutning til multifunktionsapparatet Du kan tilslutte ekstra enheder direkte til multifunktionsapparatet. Slut telefonledningen fra det ekstra apparat til EXT.-bøsningen på bagsiden af multifunktionsapparatet. Hvis fejlmeddelelsen blækpatroner om- vises på displayet, har du muligvis lagt Æbyt, patronerne forkert i. Åbn apparatet, og læg patronerne korrekt i (se betjeningstrinnene 1 6). Justering af patroner Tryk på OK. Når du har sat blækpatronerne i, udskriver multifunktionsapparatet en testside og udfører automatisk de korrekte parameterindstillinger for det bedst mulige udskriftsresultat; denne udmålingsproces tager lidt tid. Fjern testsiden. Dermed er installationsprocessen afsluttet. Vi anbefaler direkte tilslutning til multifunktionsapparatet, fordi den indbyggede aktive ² faxomskifter fungerer optimalt på denne måde og kan kontrollere de ekstra apparater (se kapitlet Faxomskifter / Indstilling af fax-modtagetilstand). Tilslutning til telefonledningen Vær opmærksom på den korrekte rækkefølge, hvis du vil slutte flere telekommunikationsapparater til det samme telefonstik. * SMS Crystal 660 (afhængigt af land og netværk) Installation MMS Crystal 660 (afhængigt af land og netværk)

19 Du kan slutte ekstra enheder til andre telefonstik på den samme forbindelse, selvom stikkene sidder i foskellige rum. 1. Installation Hvis du slutter de ekstra enheder til telefonstik i andre rum, kan multifunktionsapparatet ikke kontrollere disse enheder. Ekstra telefonfunktioner fungerer muligvis ikke. DSL-forbindelse Hvis du bruger et DSL-modem: Tilslut multifunktionsapparatet bag modemmet! Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til DSL-systemet. ISDN-forbindelse Detaljer om ISDN-tilslutningen finder du i den vejledning, som er vedlagt terminaladapteren eller opkaldsrouteren. 1. Installation 19

20 Apparatets funktioner 2. Indstillinger Tryk på MENU/OK og 29. Du får en udskrift med apparatets menufunktioner; et ekstra ark informerer dig om de aktuelle indstillinger. Der er to muligheder for at åbne funktioner i menuen: Hvis apparatet er i standby-tilstand, skal du ² trykke på en vilkårlig tast for at for at komme til udgangstilstanden; først derefter kan du åbne funktionerne (se Energisparetilstand). 1 Åbn en menufunktion ved at trykke på MENU/ OK og bladre i menuen med /. Den valgte funktion markeres med en pil > (Crystal 650) eller med en farvebjælke (Crystal 660). Bekræft med OK for at vælge en menufunktion. 2 Åbn en menufunktion direkte ved at trykke på MENU/OK og indtaste det pågældende menutal på taltastaturet. Den direkte åbning af menuer er en hurtig og bekvem mulighed til at vælge funktioner. Gå tilbage til det forrige menupunkt med C; ² du går tilbage til udgangstilstanden med X. Hvis du vil ændre de aktuelle indstillinger, kan du bruge følgende funktioner: Indtastning af dato og klokkeslæt 1 Tryk på MENU/OK og Indtast dato og klokkeslæt, og gem med OK (se kapitlet Installation / Indtastning af dato og klokkeslæt). Hvis strømtilførslen har været afbrudt (f. eks. ² efter et strømsvigt), skal du indtaste dato og klokkeslæt igen. Indtastning af nummer og navn 1 Tryk på MENU/OK og Indtast dit telefonnummer og navn, og gem med OK (se kapitlet Installation / Indtastning af nummer og navn). Dit navn og telefonnummer overføres øverst Æpå hver side (= sidehoved) sammen med dato, klokkeslæt og sidetal, hvis du gemmer disse data med funktionerne 21 og 22. Indstilling af land og sprog Her indstiller du det lokale telefonnet og displaysproget. 1 Tryk på MENU/OK og 281. Med / vælger du det land, hvor du bruger multifunktionsapparatet, og du bekræfter med OK. Indstil altid landet, fordi apparatet ellers ikke er tilpasset det lokale telefonnet. 2 Indstil det ønskede sprog ved at trykke på MENU/ OK og 282. Vælg displaysprog med /, og bekræft med OK. ISDN-tilslutning Multifunktionsapparatet er ikke et ISDN-apparat (gruppe 4), men et analogt apparat (gruppe 3). Det kan derfor ikke anvendes direkte på en ISDN-forbindelse. Du har brug for en (analog) adapter eller et ISDN-system med tilslutninger til analoge apparater. Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til ISDN-anlægget. Du kan også spørge telefonselskabet. Omstillingsanlæg (PABX) Omstillingsanlæg anvendes i mange virksomheder og private husholdninger. For at etablere forbindelse til det offentlige telefonnet fra en sådan tilslutning (omstillingsanlæg) skal du indtaste et bylinjenummer. En ekstra telefon, som du har sluttet til en Ætelefonforbindelse sammen med multifunktionsapparatet, er ikke et omstillingsanlæg! Foretag følgende indstillinger, hvis du vil bruge multifunktionsapparatet sammen med et omstillingsanlæg: 1 Tryk på MENU/OK og 231. Med / vælger du pabc, og derefter bekræfter du med OK. 2 Med / vælger du funktion 232 forvalg, og derefter trykker du på OK. 3 Indtast antal tegn for at markere et eksternt telefonnummer. Det nødvendige antal afhænger af telefonselskabets interne telefonnummerorganisering (hvis du f. eks. bruger firecifrede numre til direkte opkald, skal du trykke på 5). Bekræft med OK. 4 Indtast det bylinjenummer, som er nødvendigt for at opnå forbindelse til det offentlige telefonnet. Dette er for det meste 0. Bekræft med OK Indstillinger

21 Med denne indstilling undgår du at skulle ² indtaste bylinjenummeret, når du indtaster et eksternt telefonnummer. Apparatet indsætter automatisk bylinjenummeret foran numre, som er længere end de indtastede numre for direkte opkald. På ældre telefonsystemer kan bylinjenumme- være (R) (også kaldet FLASH). Tryk på Æret PAUSE/R for at indtaste bylinjenummeret (R). Bekræft med OK. Hvis der på det pågældende omstillingsanlæg er angivet (R) som bylinjenummer, men det stadig ikke er muligt at komme igennem til linjen, lever dit system muligvis ikke op til de nyeste standarder. Spørg om nødvendigt sælgeren af dit telefonsystem. Nummervisning er muligvis belagt med gebyr. Indhent oplysninger om dette hos telefonselskabet (afhængigt af land og netværk). Energisparetilstand Multifunktionsapparatet skifter til den energibesparende standby-tilstand, hvis det ikke anvendes. Hvis du trykker på en vilkårlig tast, eller hvis du modtager beskeder eller opkald, skifter apparatet straks fra standby-tilstand til udgangstilstanden. Kun i udgangstilstanden kan du udføre indtastninger og åbne funktioner. Crystal 660: Farvedisplayets belysning deaktiveres i standby-tilstand for at spare ² strøm. 2. Indstillinger Nummervisning (CLIP) (Crystal 660) Multifunktionsapparatet viser afsenderens nummer og navn på displayet, når der kommer et indgående opkald. Det gælder dog kun, hvis du abonnerer på Vis nummer (CLIP = Caller Line Identification Presentation (CLIP)). Spørg dit telefonselskab, om det er muligt at anvende denne ekstrafunktion på din forbindelse. Apparatet viser det navn, som du har gemt ² personen under i telefonbogen. Nummer og navn vises ikke, hvis den opkaldende person skjuler sit nummer. Hvis du har fået en opringning uden at være til stede, vises symbolet I på displayet. Multifunktionsapparatet gemmer de sidste ti opkald i genopkaldslisten. Du kan bruge genopkaldslisten til indlæsning af telefonnumre: 1 Tryk på ³. På displayet vises listen med de ti sidste opkald (markeret med ). 2 Vælg en post med /. De nye poster er markeret med en stjerne *. 3 Start beskedoverførslen som beskrevet i de pågældende kapitler (se kapitlerne Fax, Text2Fax, SMS, MMS). Hvis du har indstillet antallet af ringesigna- til nul (0) (se kapitlet Faxomskifter / Æler Indstilling af fax-modtagetilstand), vises telefonnumrene på opkaldende personer ikke på de ekstra tilsluttede telefoner. 2. Indstillinger 21

22 Apparatets funktioner 3. Crystal Image µ Multifunktionsapparatet indeholder billed- og tekstoptimeringsfunktionen Crystal Image, som du kan bruge til at opnå en optimal udskrifts- og kopikvalitet på dine billedfiler og dokumenter både i farve og i sort/hvid. Crystal Image fungerer uafhængigt af pc en! ² Crystal Image består af tre komponenter, som anvendes alt efter behov: Tekstoptimering (i farve eller sort/hvid) Billedoptimering (i farve eller sort/hvid) Rødøje-reduktion Rødøje-reduktion er en kompleks proces, der ² varer et stykke tid. Bekræft kun forespørgslen Rode ojne på displayet med reducere, hvis det er nødvendigt. Anvendelse af Crystal Image Du kan anvende Crystal Image-billed- og tekstoptimeringen på dokumenter, som du har indlæst via flatbedscanneren eller fra et hukommelseskort, eller som du har sendt til udskrivning via Bluetooth * eller Infrarød *. Du kan også bruge Crystal Image ved PictBridgeudskriftsjob. Overfør de billedfiler, som du har optimeret ² med Crystal Image, til det indsatte hukommelseskort for at gemme dem til senere brug (se kapitlet Fotoprinter / Overførsel af scanning til hukommelseskort). Crystal Image udfører automatisk alle nødvendige indstillinger og korrektioner i forbindelse med billedskarphed, farvestyring og kontrast for at opnå den bedst mulige udskriftskvalitet. Desuden korrigeres belysningsfejl (f. eks. gøres underbelyste fotos lysere, eller dele af billederne med kontraster, der afviger kraftigt fra hinanden, tilnærmes hinanden). Rødøje-reduktionen retoucherer røde øjne på blitzfotos. 2 Følg de næste betjeningstrin for den pågældende funktion (se kapitlet Kopimaskine, Fotoprinter). 3 Hvis du vil retouchere røde øjne, skal du med / vælge reducere og bekræfte med OK. 4 Start udskrivnings- eller kopijobbet som beskrevet under de pågældende funktioner (se kapitlet Kopimaskine, Fotoprinter). 5 Vent, mens dataene til Crystal Image-kvalitetsforbedringen redigeres. Under denne proces blinker Crystal Image-lampen blåt. Med Crystal Image kan du udskrive et bille- pr. side. Formatindstillingen A4 Æde (= to fotos på A4) og multiudskrivning (f. eks. indeksudskrivning) er derfor ikke mulig. Deaktivering af Crystal Image Når udskrivnings- eller kopijobbet er færdigt, skal du trykke på tasten µ for at deaktivere Crystal Imagefunktionen. Det blå lys slukkes. Multifunktionsapparatet skifter automatisk tilbage til de sidst udførte indstillinger eller tilbage til standardindstillingerne. Udskrivning af fotos med Crystal Image Til udskrivning med Crystal Image-billedoptimering anbefaler vi kombineret brug af fo- ² topapir (se kapitlet Installation / Ilægning af udskriftsmedier / Ilægning af fotopapir) og fotopatron (se kapitlet Tips & tricks / Ilægning af fotopatroner). Aktivering af Crystal Image 1 Tryk ved begyndelsen af udskrivnings- eller kopieringsjobbet på tasten µ på panelet. Når Crystal Image er aktiveret, lyser tasten µ blåt. * WLAN og Bluetooth er ekstraudstyr og fungerer kun med en original adapter, som du kan købe Crystal Image gennem vores bestillingsservice. Yderligere oplysninger på adressen:

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 2 Kære kunde Tak, fordi du har købt en PHILIPS-fax. Vi ønsker dig held og lykke med din nye laserfax. Du kan faxe og telefonere med fax-maskinen, sende og modtage Text2Fax beskeder

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 2 Philips IPF 520 525 555 Kære kunde Med købet af dette apparat har du besluttet dig for et kvalitetsprodukt fra firmaet PHILIPS. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat

Læs mere

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning TELEFONI LASER FACSIMILE Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i den. For at sikre

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning LFF 6020

DK Betjeningsvejledning LFF 6020 DK Betjeningsvejledning LFF 6020 Kære kunde Før ibrugtagning beder vi dig, for din egen sikkerheds og komforts skyld, nøje at gennemlæse afsnittet Sikkerhed. Ved køb af denne multifunktionsmaskine, har

Læs mere

TELEFONI. LFF/LFFn. Brugsvejledning 252988361A_DAN. EDNord - Istedgade 37A - 9+000 Aalborg - telefon 9633 3500

TELEFONI. LFF/LFFn. Brugsvejledning 252988361A_DAN. EDNord - Istedgade 37A - 9+000 Aalborg - telefon 9633 3500 TELEFONI LFF/LFFn Brugsvejledning 252988361A_DAN Kære kunde Før du tager din terminal i brug, beder vi dig, for din egen sikkerhed og komfort, nøje at gennemlæse dette afsnittet Sikkerhed, side 1. Ved

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

FAX L240/L290. Brugervejledning

FAX L240/L290. Brugervejledning FAX L240/L290 Brugervejledning VIGTIGT! Hvis du har købt FAX-L290-modellen, skal du læse tillæg B, før du læser resten af denne vejledning. Dette udstyr opfylder de grundlæggende krav til EU-direktivet

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Brugervejledning NPD5057-01 DA

Brugervejledning NPD5057-01 DA NPD5057-01 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

hp psc 2200 series all-in-one

hp psc 2200 series all-in-one all-in-one referencehåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til et andet sprog uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning NPD5056-01 DA

Brugervejledning NPD5056-01 DA NPD5056-01 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Dell V715w Brugervejledning

Dell V715w Brugervejledning Dell V715w Brugervejledning Maj 2009 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 5 dw, 1 dw Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

TELECOM SAGEM MF 5401. Brug hæftet 252591220-D_DAN

TELECOM SAGEM MF 5401. Brug hæftet 252591220-D_DAN TELECOM SAGEM MF 5401 Brug hæftet 252591220-D_DAN Kære kunde For deres sikkerhed og komfort, beder vi dem nøje gennemlæse dette kapitel Sikkerhed, side 1 før de tager deres nye produkt i brug. Ved køb

Læs mere

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390 Phaser 3200MFP Brugervejledning 604E39390 2007 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Den hævdede ophavsretsbeskyttelse omfatter alle former for og alt indhold i ophavsretligt beskyttet materiale

Læs mere

Brugervejledning NPD4862-00 DA

Brugervejledning NPD4862-00 DA NPD4862-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING Ink Jet Fax Fax-Lab 100120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere

Din brugermanual XEROX PHASER 3200MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/3683340

Din brugermanual XEROX PHASER 3200MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/3683340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX PHASER 3200MFP i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER 43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse... 6 1.3. Overensstemmelseserklæring...

Læs mere

FS-C8100DN. Betjeningsvejledning

FS-C8100DN. Betjeningsvejledning FS-C8100DN Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele... 1-1 Komponenter på printerens forside... 1-2 Komponenter i printerens venstre side... 1-2 Komponenter på printerens højre side...

Læs mere

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

Læs mere

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. FCC-REGULATIVER (For 120 V-model) Dokumentscanner,

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referencevejledning Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til

Læs mere