Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015"

Transkript

1 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

2 Program Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS Form og fakta Før og efter reformen v/ Ursula Dybmose, næstformand PASS Pause Opgaver i LUU v/ Nanna Højlund, formand PASS Opsamling og afslutning

3 Status på Reformen V/ Nanna Højlund Formand PASS Status, EUD reform, revision PAU Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

4 Status på reformen Bekendtgørelser grundforløb De bekendtgørelser der beskriver struktur, rammer og indhold for grundforløbene blev udstedt september Uddannelsesbekendtgørelse hovedforløb PASS sendte udkast til uddannelsesbekendtgørelse til ministeriet januar 2015 med efterfølgende dialog frem til nu. Uddannelsesbekendtgørelserne forventes udstedt april Uddannelsesordninger for hovedforløb PASS sender uddannelsesordningerne i høring ved udbyderne 16. marts Uddannelsesordningerne forventes udstedt maj 2015.

5 To parallelle processer PASS arbejder med to processer, hvor rammerne er forskellige, men de forløber parallelt: EUD-reformen uddannelsernes struktur Politiske beslutning og dermed en politisk besluttet køreplan Revisionen af PAU uddannelsens indhold Besluttet af det faglige udvalg PASS Planlagt til at følge reformen

6 Form og fakta Før og efter reformen V/ Ursula Dybmose Næstformand PASS Grundforløb, Hovedforløb, EUV Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

7 Nyt grundforløb Flere end i dag, vil få et grundforløb. Det betyder samlet set længere uddannelsesforløb efter reformen. Grundforløb 1 for unge indtil et år efter 9. eller 10. klasse Grundforløb 2 GF2 er målrettet det valgte hovedforløb.

8 Optagelseskrav Adgangskrav til grundforløb Med reformen er der indført adgangskrav på 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve. Overgangskrav til hovedforløb For at blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleverne opfylde en række overgangskrav. Overgangskravene angiver: Grundfag og grundfagsniveauer Viden, færdigheder og kompetencer Certifikater (kompetencer svarende til førstehjælp og brandbekæmpelse) Eleverne skal opfylde overgangkravene forud for påbegyndelsen af hovedforløbet. Overgangskravene angives i Uddannelsesbekendtgørelserne, der forventes udstedt april Indtil da fremgår overgangskravene af BEK 1015 af 23/09/2014

9 Grundfag i grundforløbene Der vil blive mere grundfagsundervisning i grundforløbene efter reformen. SOSU før reformen Dansk F Naturfag F SOSU efter reformen Dansk D Naturfag E PAU før reformen Dansk F Samfundsfag F Idræt F PAU efter reformen Dansk D Samfundsfag E Idræt F Psykologi F Grundfag og grundfagsniveauer i grundforløbene svarer til de overgangskrav, der er til grundfag inden påbegyndelse af hovedforløb.

10 Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag på GF2 Indholdet af faget skal opfylde de overgangskrav, som PASS har opstillet til grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer forud for påbegyndelsen af hovedforløb. Grundforløbsprøven Udprøvning i det uddannelsesspecifikke fag på GF2. Rammerne for prøven fastsættes i beskrivelsen af det uddannelsesspecifikke fag i den lokale undervisningsplan (LUP). Praksisnærhed GF2 skal være praksisnær og specifikt målrettet til et hovedforløb. Derfor skal undervisningen på GF2 ske med henblik på det lokale arbejdsmarked og den enkelte elevs kompetencer i forhold til at fortsætte på hovedforløbet.

11 SOSU - Det uddannelsesspecifikke fag på grundforløb 2 PASS har formuleret overgangskrav, der beskriver de grundlæggende faglige kompetencer, som eleverne skal opfylde forud for hovedforløbet. Indholdet af det uddannelsesspecifikke fag på GF2 skal være målrettet overgangskravene. De grundlæggende kompetencer er i overgangkravene formuleret inden for følgende faglige temasætninger: 1. Sundhedsvæsenet og egen rolle 2. Dokumentation og informationsteknologi 3. Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne 4. Personlig og praktisk hjælp 5. Rehabilitering 6. Kommunikation og samarbejde 7. Sociale og personlige kompetencer 8. Velfærdsteknologi 9. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse

12 PAU Det uddannelsesspecifikke fag på grundforløb 2 PASS har formuleret overgangskrav, der beskriver de grundlæggende faglige kompetencer, som eleverne skal opfylde forud for hovedforløbet. Indholdet af det uddannelsesspecifikke fag på GF2 skal være målrettet overgangskravene. De grundlæggende kompetencer er i overgangkravene formuleret inden for følgende faglige temasætninger: 1. Dokumentation og faglig formidling 2. Kommunikation og samarbejde 3. Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne 4. Den pædagogiske sektor og rollen som professionel 5. Velfærdsteknologi, digitale og sociale medier 6. Forebyggelse og sundhed 7. Pædagogiske målgrupper 8. Pædagogiske aktiviteter 9. Sociale og personlige kompetencer 10. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse

13 Varighed af hovedforløb SOSU varighed før reformen SOSU varighed efter reformen Trin 1 1 år og 2 måneder (24 skoleuger) 1 år og 2 måneder (17 skoleuger) Trin 2 1 år og 8 måneder (32 skoleuger) 1 år og 8 måneder (32 skoleuger)

14 SOSU - Hovedforløb Nyt Farmakologi fag PASS er i samarbejde med en udbyder arbejdsgruppe i gang med at udvikle et nyt obligatorisk uddannelsesspecifikt fag i Farmakologi på trin 2. Der vil blive en obligatorisk udprøvning i faget.

15 SOSU - Hovedforløb Justeret fagmål som følge af reformen Som følge af reformens faglige løft af uddannelsen, har PASS udarbejdet et oplæg, der viser hvor enkelte fagmål nås på grundforløbet. På baggrund af PASS oplæg er en gruppe af udbydere blevet bedt om at justere de pågældende fagmål. Der er tale om konsekvensrettelser som følge af reformen. Kompetenceområder, Kompetencemål og praktikmål er uændrede på social- og sundhedsuddannelsen efter reformen.

16 PAU hovedforløb Kompetenceområder uddannelsens profil efter revisionen Praktisk pædagogiske opgaver, indsatser og aktiviteter Pædagogisk omsorgs- og relationsarbejde, der understøtter og styrker målgruppens trivsel og udvikling. Praktisk pædagogisk arbejde, der styrker målgruppens livskvalitet og motivation til et sundt og aktivt liv, gennem sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter Praktisk pædagogisk arbejde med velfærdsteknologi, sociale og digitale medier, der understøtter teknologisk forståelse samt digital kultur Evaluering, dokumentation, samarbejde og kommunikation i forhold til områdets organisering og med henblik på udvikling af den pædagogiske praksis.

17 PAU Hovedforløb Områdefag FØR revisionen Pædagogik Kultur og aktivitet Bevægelse og idræt Sundhedsfag Sprog, kommunikation og psykologi 9,5 uge 9,5 uge 6 uger 5,5 uge 7 uger

18 PAU hovedforløb Uddannelsesspecifikke fag efter revisionen Forventes godkendt i PASS Pædagogik Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis 9 uger 5 uger Bevægelses og idræt Natur og udeliv Sundhed i den pædagogiske praksis Psykologi i den pædagogiske praksis Kommunikation i den pædagogiske praksis Digital kultur Arbejdsmiljø og ergonomi Kan ikke udtrækkes til prøve 4 uger 3 uger 3 uger 5 uger 3 uger 3 uger 2 uger

19 EUV voksne over 25 år EUV ens mål er de samme som på EUD en 10 pct. standardafkortning af skoleundervisningen på hovedforløbet for voksne med relevant erhvervserfaringer og/eller anden uddannelse. (EUV1 og EUV 2. Ikke EUV 3). Social- og sundhedshjælper uddannelsen er undtaget for 10 pct. standardafkortning af skoleundervisning på hovedforløbet for EUV-elever. Standardafkortning på baggrund af bestemte pakker af AMUkurser. Konkret individuel realkompetencevurdering som supplement til standardgodskrivning.

20 EUV voksne over 25 år EUV 1 Voksne med 2 års relevant erhvervserfaring. Eleverne godskrives fra grundforløbsprøven samt for praktikken på hovedforløbet. Standardafkortning af skoleundervisningen med 10 pct. Kriterierne for relevant erhvervserfaring er fastsat af PASS og vil fremgå af uddannelsesbekendtgørelserne.

21 EUV voksne over 25 år EUV 2 Voksne med relevant erhvervserfaring og/eller anden uddannelse. Standardgodskrivning på baggrund af relevant erhvervserfaring og/eller uddannelse er fastsat af PASS og vil fremgå af uddannelsesbekendtgørelserne. Standardafkortning af skoleundervisningen med 10 pct. Op til 20 ugers grundforløbsundervisning (GF2).

22 EUV voksne over 25 år EUV 3 For voksne uden relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse. For denne gruppe af voksne vil uddannelsen bestå af GF 2 (20 uger) og et hovedforløb med samme varighed, som for unge under 25 år.

23 Talentudvikling Talentspor PASS uddannelser tilrettelægges med talentspor. Et talentspor består i at min. 25 pct. af de obligatoriske fag tages på et højere niveau (ekspert niveau). Fagene på talentsporet er udvalgt af PASS. Fag på valgfrit højere niveau Udvalgte fag, som eleverne kan vælge at gennemføre på et højere niveau. EUX Kombination af erhvervsfagliguddannelse og studentereksamen. Videreuddannelsesperspektiv. Giver adgang til videreuddannelse via kvote 1. Forventes at træde i kraft august 2016.

24 Opgaver i LUU V/ Nanna Højlund Formand PASS LUP, skole/praktik, EUV, Talent, overgangsordninger, ansættelsesprocedure og kriterier Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

25 Lokal undervisningsplan - LUP LUP en skal udarbejdes af skolerne i samarbejde med de lokale udvalg. De faglige organisationer og de lokale arbejdsgiverrepræsentanters mulighed for at få indflydelse på indholdet og tilrettelæggelsen af uddannelserne.

26 Lokal undervisningsplan - LUP Hvordan kan praksiselementet sikres på grundforløbet? Hvordan kan undervisningen tilrettelægges? Hvordan kan der tilrettelægges en relevant udprøvning?

27 Skole/praktik Det lokale uddannelsesudvalg bør drøfte en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af uddannelserne i forhold til placering og vekselvirkning mellem praktik- og skoleperioder. Skal elever, der kommer direkte fra ugers grundforløb starte direkte i praktik på hovedforløbet?

28 EUV Voksenpædagogisk tilgang Skolerne skal som følge af reformen tilrettelægge undervisningen for EUV elever med en voksenpædagogisk tilgang. Hvordan kan LUU medvirke til at sikre kvaliteten og en voksenpædagogisk tilgang for EUV elever? Hvordan kan den voksenpædagogiske tilrettelæggelse styrkes? Er det muligt at tænke simulationsundervisning og rollespil som en del af løsningen?

29 Talentudvikling Talentspor Fag på valgfrit højere niveau Kan LUU have en dialog med skolerne i forhold til rekruttering af elever til talentsporet? Hvordan kan talentspor og valg af fag på højere niveau understøttes i og af praktikken? Hvilke muligheder ser det lokale arbejdsmarked, når de ansætter elever med et talentspor eller fag på valgfrit højere niveau?

30 Talentudvikling Skills Det lokale uddannelsesudvalgs rolle i forhold til DM i Skills og de regionale mesterskaber. Skills som talentudvikling Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og praktikken EUX Muligt redskab til rekruttering af elever

31 Overgangsordninger Det er skolerne, der i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg, skal fastsætte lokale bestemmelser for eksempelvis overgangen mellem et gammelt grundforløb til nyt hovedforløb. Hvad er de lokale repræsentanters interesse i dette arbejde?

32 Ansættelsesprocedure og kriterier De lokale uddannelsesudvalg bør arbejde med at fastsætte fælles kriterier for ansættelsesprocedurer. Det er en opgave for LUU at sikre en hensigtsmæssig opgave- og rollefordeling mellem skolerne og de lokale arbejdsgivere i forhold til ansættelsesprocedurer.

33 Opsamling og afslutning PASS dialogmøder med de lokale uddannelsesudvalg forventes afholdt den 2. juni (Jylland) og den 8. juni (København). Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

34 Tidsplan PASS-udvalget Lokale uddannelsesudvalg 1. kvartal 2015 Godkendelse af bekendtgørelse i UVM Indholdet i EUX Uddannelsesordning i høring på skolerne 2. kvartal 2015 Indtastning i itsystemerne Formel godkendelse Lokal undervisningsplan grundforløb 1 og 2 Lokal undervisningsplan - hovedforløb - bedømmelsesplan 3. kvartal 2015 Lokal undervisningsplan - hovedforløb - bedømmelsesplan

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Grundforløb 2 og Hovedforløb Ikrafttrædelse August 2015 Udgave: Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan Grundforløb 2 Uddannelsesområde: Social og sundhedsuddannelsen August 2015 Social- og sundhedsuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1, indgang 8, 2000 Frederiksberg

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer:

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer: Undervisningsministeriet 19. marts 2014 UDKAST Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og andre love (Bedre

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 PAU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

10.00 10.15 Velkomst kfb

10.00 10.15 Velkomst kfb 10.00 10.15 Velkomst kfb 10.15 12.00 Det Faglige udvalgs tanker om ny vvs-energiuddannelse tvo/kfb - Baggrund, formål og samlet struktur - Ny vvs-energiuddannelse - Præsentation og diskussion 12.00 13.00

Læs mere