Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati"

Transkript

1 FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: FAX: Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6. klasse, 7. klasse og 8.klasse nogle kursusforløb med følgende overskrifter: Den Vide Verden, Demokrati, samt filosofi/psykologi. I 9.klasse er samfundsfaglige forløb integreret i projekter og tværfaglige forløb. Hvert kursus strækker sig over 20 lektioner, og eleven deltager i 2 kurser under hver overskrift i løbet af klasse Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati Indledning Kursusfagene Den vide verden og Demokrati er hos os en integreret del af undervisningen i dansk og orienteringsfag fra børnehaveklassen og indtil de møder fagene i 6., 7. og 8.kl. De bliver igennem emneuger, klassemøder og samarbejde på tværs af klasser varetaget på forskellig vis. I de større klasser ønsker vi at arbejde mere systematisk og konkret med disse fag, da de udgør en væsentlig del af de tanker og overvejelser om mål og principper, der er nævnt i vores skoleplan. et med undervisningen kan med få og enkle ord udtrykkes : Fra holdning til handling og er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund. Derudover skal undervisningen udvikle samfundsbevidsthed, kritisk sans og gøre dem i stand til at beslutte og tage stilling og ikke mindst reflektere over den verden, de er en del af. Udfordre dem til stillingtagen og beslutninger. Undervisningen skal bidrage til at eleverne udvikler ansvarlighed for løsningen af fælles opgaver og på baggrund af et personligt tilegnet værdigrundlag, handler i forhold til det samfund, de er borgere i. Undervisningen skal medvirke til at eleverne udvikler færdigheder i at iagttage og analysere samfundsforhold og konflikter. 1

2 Emner i undervisningen Den Vide Verden Faget lægger op til debat, refleksion og stillingtagen. Derfor er det vigtigt at undervisningen indeholder disse elementer og at alle elever udfordres udi refleksion og diskussion. Faget lægger op til en problemorienteret undervisning, hvor elevernes egne oplevelser bringes i samspil med faglige begreber og teorier. Eleverne skal kende til forskellige kulturer, deres værdier og normer. De skal kende til andre livsformer, religioner og historiske baggrunde. Undervisningen kan indeholde aktuelle begivenheder, globalisering, konflikter og internationale problemstillinger, medier og deres indflydelse, politik og partidannelse, naturen som økonomisk resurse, nationalisme, arbejdsmarkedets udvikling og vilkår, andre unges livsvilkår i verden osv. Overordnet set beskriver faget mennesket i forhold til natur, kultur, stat og samfund. Demokrati Også her er der tale om værdiafklaring, stillingtagen, refleksion og debat hos hver enkelt elev faget skal således i sin form gøre det muligt for eleverne at deltage demokratisk og aktivt i timerne. Undervisningen skal bidrage til at eleverne tager et aktivt medborgerskab på sig og deltager i de demokratiske processer i samfundet. Udover det dannelsesmæssige aspekt i faget handler det om at redegøre for hovedlinjerne i det danske demokratiske system og dets historie. Beskrive forskellige politiske partiers synspunkter. Redegøre for samspillet mellem stat, amt og kommune og formidle viden om græsrodsbevægelser og interesseorganisationer. Give eksempler på, hvordan unge kan deltage i demokratiske processer i hverdagen familie, skole og kommune eksempelvis. Arbejde med fordomme, kommunikation og konfliktløsning. Elevernes alsidige personlige udvikling Demokrati og Den Vide verden er mere end vidensfag. De er dannelsesfag, og vi vil i den forbindelse tale om demokratisk dannelse som udgangspunkt for fagenes overordnede mål. I den sammenhæng er samtalen central og vi vil derfor vægte fagene som diskussions- og problemorienterede fag, hvor eleverne selv er den aktive part. 2

3 Kommunikation som redskab er central i denne sammenhæng og derfor vil det indgå som element i alle tre kursusfag. Det er vigtigt for os at bidrage til udviklingen af aktive og ansvarlige elever, der tør åbne sig mod andre fællesskaber udenfor skolen. Fagplan for filosofi og psykologi Indledning Filosofi og psykologi er hos os en integreret del af undervisningen i dansk og orienteringsfag fra børnehaveklassen til slutningen af 5.klasse. Overvejelserne i vores skoleplan omkring mål og principper for skolen som helhed, og målene for de enkelte fag, gør det ønskeligt at behandle emner fra etisk teori, enkelte filosoffers tankeverden og psykologiske mekanismer mere systematisk. Vi har derfor valgt at tilbyde alle elever et kursusforløb på 2 gange 20 timer i overbygningen. Kurserne placeres i 6.-8.klasse. Filosofi Det centrale i undervisningen i filosofi for børn er at udfordre deres evne til at undres, til at stille spørgsmål og til at finde mulige forklaringer. Eleverne skl sammen med læreren øve sig i videnskabelig forståelse og arbejdsmåde. De skal øve sig i at udtrykke sig klart, i at argumentere, drøfte og føre bevis. Der lægges også i denne sammenhæng stor vægt på at udvikle fællesskabet i klassen og i at tydeliggøre sammenhæng mellem klassens sociale liv og læringsmiljøet. Grundlaget for undervisningen er den filosofiske samtale, hvor eleverne selvstændigt filosoferer over grundlæggende spørgsmål gennem dialog med andre. Eleverne skal øve sig i at udtrykke sig klart og præcist og i at efterprøve egne og andres ræsonnementer. De skal formulere spørgsmål og rejse problemstillinger, give svar og begrunde dem. Dette er vigtigt i et (liberalt) samfund som vores, hvor det ikke er selvfølgeligt at legitimere en bestemt moral eller tænkemåde ud fra en religiøs eller anden autoritet. Spørgsmålet bliver da, hvordan vi skal komme frem til, hvad der er sandt og godt. Em filosofisk udredning er måske den eneste vej at gå. Emner i undervisningen Filosofihistorie og etik Børnene skal stifte bekendtskab med nogle repræsentative tænkeres forståelse af virkeligheden, samt deres menneskesyn og etik. Aktuelle filosoffer kunne være: 3

4 Sokrates, Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant, Kirkegaard, Marx og Sartre, uden at man skal lægge sig fast på bestemte favoritter eller behandle dem alle. Generelt skal børnene tilegne sig kundskaber om virkelighedsopfattelser og kundskabsidealer gennem tiderne og få indblik i, hvordan synet på mennesket har ændret sig Videnskabsfilosofi Børnene skal have et grundlag for at forstå, hvordan sproget er et værktøj for tænkning og erkendelse. Sproget er et redskab for at erhverve elementære kundskaber i logik og øve sig i at argumentere omkring etiske spørgsmål. De skal arbejde med tolkning, præcisering og definition af begreber og udsagn. Filosofisk samtale En filosofisk samtale med børn forudsætter en ikke-autoritær og søgende holdning fra lærerens side. Vi bruger filosofiske fortællinger, øvelser og leger som udgangspunkt for samtalen. Det er vigtigt, at hjælpe eleverne til at komme videre i deres refleksion her og nu. Det vil være en fordel at føre logbog over samtalerne og deres udvikling Fagplan for Psykologi Psykologi er beskrivelsen af, hvordan mennesket formes og udvikler sig som person og i samspil med andre, fra den tidlige barnealder og frem til alderdom og død. Vores primære fokus for faget er naturligt nok på at beskrive barndom og ungdom. Disse faser er afgørende for det senere voksne liv, og målgruppen står aldersmæssigt midt i processen. Vi befinder os i et samfund, hvor alt udvikles og ændres mere og hurtigere, end i noget andet samfund tidligere hen. Der er langt færre færdige regler, normer og skabeloner for, hvordan et liv skal leves. Vi er overladt til at skabe og forme os selv, vore mål og vore regler for forhold til andre mennesker, til skolen og arbejdet. For at kunne foretage nogle kvalificerede valg, er det nødvendigt med en bevidsthed om sig selv. Emner i undervisningen Udviklingspsykologi: Hvilke faktorer bestemmer udviklingen? Hvad driver udviklingen fremad? Samspillet mellem den enkelte og samfundet. Normalitet og afvigelse, sundhed og sygdom 4

5 Opdragelse og forskellige former for opdragelse Bevidsthedsdannelse og sprogudvikling, sprogkoder Aggresskion, narcissisme og ødipus Kønsidentitet og kønsroller Pubertet og ungdom At blive voksen, at flytte hjemmefra Gruppepsykologi Gruppen og dens betydning for individet Gruppedynamik Forskellige former for grupper Gruppestruktur, roller Kommunikation Ledelse i grupper, autoritet Socialt klima, konkurrence og samarbejde Forholdet mellem grupper Elevernes alsidige personlige udvikling Filosofi og psykologi er sammen med sprogudviklingen de vigtigste hjælpemidler i udviklingen af de unge mennesker som personer. Evnen til empati, til at indgå i samarbejde og til refleksion er helt grundlæggende for dannelsen af en egen identitet og for (selv)udvikling og for opdragelsen til borger i et demokratisk samfund. Vi skal derfor starte dette arbejde så tidligt som muligt i skoleforløbet og arbejde mere reflekteret og systematisk, når børnene har nået til et udviklingstrin, hvor de kan være aktive medspillere i en dialogstyret proces. 5

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Efterskolen Epos -fortællinger for livet Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan under udarbejdelse for skoleåret 2015-2016. Version 15/8 2014 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen

Læs mere

Indholdsplan for Epos efterskolen på Danebod

Indholdsplan for Epos efterskolen på Danebod Indholdsplan for Epos efterskolen på Danebod Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan under udarbejdelse for skoleåret 2015-2016. Version 16/9 2014 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

HISTORIEUNDERVISNINGEN

HISTORIEUNDERVISNINGEN DEMOKRATISK DANNELSE I HISTORIEUNDERVISNINGEN JANUS HERMANN NIELSEN Professionsbacheloropgave i historie VIA University College, læreruddannelsen i Århus Vejledere: Marianne Axelsen Leth Irma Kristensen

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

Tlf 7670 4070, E-mail: nijs@ucl.dk

Tlf 7670 4070, E-mail: nijs@ucl.dk Tlf 7670 4070, E-mail: nijs@ucl.dk Indhold Sådan sætter du kampagnen i værk 4 Fyrværkerikampagnen i klassen 5 De seks råd 5 På tværs af fag 5 Krudt og alkohol 6 Hvordan får vi krudtugleklassen i gang?

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

ERIKSMINDE EFTERSKOLE

ERIKSMINDE EFTERSKOLE ERIKSMINDE EFTERSKOLE Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder. 2012/2013 Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder 1 af 25 INDHOLDSFORTEGNELSE: Skolens

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Undervisning Indhold Historie... 4 Skolens formål... 4 Skolens elevgruppe... 4 Skolens fag... 5 Obligatoriske fag... 7 Gymnastik... 7 Folkedans... 9 Sang...

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Pædagogisk Assistentuddannelse

UDDANNELSESBOG. Pædagogisk Assistentuddannelse UDDANNELSESBOG Pædagogisk Assistentuddannelse Brøndby Møllevej 4 2605 Brøndby Tlf.: 43 22 60 60 E-mail: fælles@socuc.dk Ved sygemelding: Sygemeldingen skal meldes inden kl. 10.00 på telefon: 43 22 60 60

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Dansk. Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse

Dansk. Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse Dansk Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse Undervisere: Christian Bruun, Ole Richter, Lone Tietze, Carsten Birkedal og Lisbeth Kristensen Slutmål for faget dansk efter 9. klassetrin

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4

1. INDLEDNING... 3 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4 Studieordning 2001 1. INDLEDNING... 3 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4 3. STRUKTUR PÅ LÆRERUDDANNELSE PÅ FREDERIKSBERG SEMINARIUM... 5 4. UDBUD AF LINIEFAG PÅ FREDERIKSBERG

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Ansvaret for udarbejdelse af indholdsplanen er af bestyrelsen overladt til skolens forstander. Indholdsplanen godkendes af skolens bestyrelse.

Ansvaret for udarbejdelse af indholdsplanen er af bestyrelsen overladt til skolens forstander. Indholdsplanen godkendes af skolens bestyrelse. 1 Indholdsplan Faarevejle Efterskole 2015 2016 Faarevejle Efterskole lever op til kravene i Fælles mål og undervisningen står mål med hvad man almindeligvis forventer sig af folkeskolen. Dog adskiller

Læs mere

Kommunikation i det senmoderne samfund

Kommunikation i det senmoderne samfund Kommunikation i det senmoderne samfund Indhold Indledning... 2 Problemstilling... 3 Læsevejledning... 3 Kommunikation... 6 Det senmoderne... 8 Samfundet i dag... 10 De unge i senmoderniteten... 12 Medialisering...

Læs mere

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole?

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole? Selvevaluering - Indledning Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg, juli 2012 Hvorfor lave selvevaluering

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere