Nye it-relaterede vejledningsdesigns og læringsmuligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye it-relaterede vejledningsdesigns og læringsmuligheder"

Transkript

1 Nye it-relaterede vejledningsdesigns og læringsmuligheder Konference om vejledning af forskellige målgrupper (STIL) 8. september 2015

2 Nye it-relaterede vejledningsdesigns og læringsmuligheder Der eksisterer store mængder forskning i relationer mellem it og læring, men ikke tilsvarende mængder erfaringer med og viden om konsekvenserne af de nye e- vejledningspraksisser og e-vejledningsdesigns for de vejledningssøgende. Den internationale forskning i e-vejledning er fokuseret på uddannelses- og erhvervsvejledningens nye former og de vejledningsprofessionelles udgangspunkter for og kompetencer til at løfte disse. Dansk uddannelses- og erhvervsvejledning bygger på en pædagogisk og læringsorienteret tradition. Det betyder at vejledningens målgruppe sættes i front. Oplægget forsøger at placere arbejdet med udvikling af nye vejledningsdesigns og læringsmuligheder i forhold til feltet teknologi og uddannelsesdesign; og tegner konturerne til et felt vi lidt friskt kunne kalde for teknologi og uddannelsesdesign i vejledningen. Et felt, der understreger at nye digitale teknologier kan betragtes som nogle af de nye møbler i vejledningens læringsrum - i dag og i fremtiden. Nye møbler, som bidrager til ommøbleringer af vejledningspraksisser, vejledningsfeltet som professionsfelt, og relationerne mellem de vejledende, vejledningen og de vejledte. Fokus indenfor feltet teknologi og uddannelsesdesign i vejledningen vil være på spørgsmålet: hvordan kan vejledningsfeltet arbejde med nye vejledningsdesigns og it-relaterede ommøbleringer af vejledningens læringsrum og praksisser? Slide 2

3 Hvem er jeg Humanistisk baggrund: RUC tofags kandidat i Kommunikation (psykologi og kommunikation) Forskning i og udvikling af relationer mellem it og uddannelse - e-læring - siden 1998 Pædagogisk Antropologi, Medier og it i et læringsperspektiv, teknoantropologi, Organisation og læring (DPU ) ErhvervsPhD Researching relationships between ICTs and education suggestions for a science of movements (2010 frit tilgængelig online) I dag: Forsker i Education Lab forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ. Slide 3

4 Bemærk: Der er tale om min læsning af feltet ;-) Slide 4

5 Opdrag forskningseksempler konkrete eksempler på teknologier, der kan inddrages i vejledning/undervisning eksempler som MOOCs, flipped learning, der viser noget om hvordan teknologi understøtter en proces og hvilke betydninger, det kan have, når vi indretter os med den slags teknologi. Konkrete udfordringer i vejledningsfeltet (fælles for konferencens deltagere?): At få dialogen med målgruppen og i det hele taget at få fat på dem At ramme dem på netop de medier, som de er på Aktivt at bruge viden om deres brugere til at justere deres vejledningstilbud At de ikke zapper videre, at de kan gå i dybden Slide 5

6 Mysteriet om den forsvundne teknologi i vejledningen i Danmark?! Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi (2014) (se: pdf) Forskning om effekt af uddannelses- og erhvervsvejledning Et systematisk review (2011) (se: edningsmetoder_rapport.pdf) Viden om vejledning (2011) (se: rskning/udgivelser/sr7_viden_om_vejledning_final_2.pdf) Slide 6

7 We perceive adult career guidance as an important policy to supplement the policy of lifelong learning insofar guidance can open up the space of possibilities for people through information and personalised guidance. However in Denmark the potential of adult career guidance in times of transition is not fully exploited. This is partly due to the fact that some transitions, which are experienced as important in the lives of the individual citizen, are invisible from a structural perspective. The system does not define them as being in a transition and consequently there are no offers of support. it is rare that people receive either information inviting them to reflect on their situation in a work life perspective or in a future perspective, or encouragement to take action beyond filling in the necessary forms. In a way, the system leaves little room for its citizens to act in an agentic way: through its bureaucratic procedures it narrows down the space of possibility rather than widening it. Slide 7

8 Outlook skiftende vejledningslandskaber Præmis et kig i glaskuglen Et mere bevægeligt arbejdsmarked i fremtiden Fordrer blik for karriereskifte, -læring og vejledning At skifte fokus fra uddannelses- og erhvervsvejledning (valget) til livslang karrierevejledning (løbende livsredesign): Forudsætter innovation og forandringer i vejledningslandskabet (andre primær, sekundær og tertiær sektor forbindelser) Karrierevejledning er både markedsfacilitator og et marked i sig selv (Plant) ICT has played, and will continue to play, a significant role in the transformation of workplaces and working practices technology drives the need for new skills and knowledge, so organisations and organisational members have to adapt & the development of technical features and the implications of those features arise from active micro-social processes of interaction and negotiation amongst individuals with varied understandings. (Se: Slide 8

9 Technological, social and cultural factors are all elements that have to be considered and negotiated when contemplating change involving ICT Forskelle i graden af it integration og niveau på it-kompetencer (medarb.!) Drivere: kvalitetsforbedringer, effektivisering, politiske trends, evidensbaserede praksisser. (de nævner ikke læring!) Organisatoriske implikationer: medarbejder kapaciteter, organisatorisk infrastruktur, policy niveau, omkostninger (de nævner ikke borgerne!) Forskellige scenarier: (Se: Slide 9

10 Løbende udvikling i teknologi og aktiviteter Se: Slide 10

11 Hvor er vejledningen i DK? (ifølge mig ;-) Web er godt på vej i vejledningen: Fokus på it-redskaber til information, kommunikation og samarbejde (relativ meget remediering samme praksisser på nye medier ) Web 3.0 er stadig relativt uudforsket: at skabe, prøve og udfordre (re- og nydidaktisering nye måder at tænke vejledningsdidaktik på) Web 4.0 Re-designing og co-creation er helt uudforsket? Mere radikale omkalfatringer af vejledningens design (nye formgivninger af både de indre og ydre forbindelser). Slide 11

12 Hvordan gør teknologi noget ved mennesker og samfundet, og hvordan gør mennesker og samfund noget ved teknologi? Slide 12

13 VIOL bog (kan frit downloades): teknologi_og_laering_i_et_professionsperspektiv.pdf Slide 13

14 Naiv forestilling om den autonome, effektive, velfungerende teknologi, opfatter vi nu som en myte (forord) P.S. og det er de digitalt indfødte også ;-) Slide 14

15 Vi ved. Nye (digitale) teknologier og deres betydninger kan være svære at se Slide 15

16 Nøgleordene her er kompleksitet og sameksistens Teknologiforståelser Fraværende deltager (udenfor blikket) Ydre kraft (teknologideterministisk) Emergerende proces (human-centrisk) Indfiltret (sociomateriel/socio-teknisk) Teknologier Objekter (f.eks. stetoskoper og rifler) Aktiviteter (f.eks. teknikker indenfor en disciplin) Viden (f.eks. medicinsk viden) Organisationsmodi (f.eks. hospital, fængsel) Tekniske medieringer Translation: tilføjelser, reduktioner og andre forandringer. Komposition: Teknologi som arrangeret, installeret. Blackboxing - de processer, der nu er u-synlige, hvorpå teknologi optræder færdig/naturgivet Delegering - Shifting at transportere ind i anden setting og translatere til anden aktør. Fx vejbump. Hansbøl, 2014 Slide 16

17 Betingelserne for professionel praksis og læring ændres dramatisk kontinuerlig forandring. Det hænger sammen med: globalisering, nye videnspraksisser, nye reguleringsregimer og øget øko-politisk pres. Det betyder, at der opstår en række nye udfordringer for professionel læring: Flere praktikere bliver involveret i interprofessionelt samarbejde Udviklingen af nye teknologier og virtuelle arbejdsverdener Transnationale videnskulturer og interrelaterede videnkredsløb (Reconceptualising Professional Learning af Fenwick og Nerland, 2014) Slide 17

18 Professionslæringsfeltet Professionelles technological literacy / teknologiforståelse Borgeres/patienters/brugeres technological literacy / teknologiforståelse Slide 18

19 Technological literacy ifølge John Dakers et al. (2014) at kunne finde nye veje til at begribe og håndtere teknologi at kunne tage aktivt del i de samfundsmæssige forandringer ved at blive og fortsat vedblive at være kritisk overfor teknologi en fortsat bestræbelse på aldrig at tage (ny) teknologi for (natur)givet Kritisk er her forstået som det at forholde sig undersøgende, undrende, usikker og spørgende (New Frontiers in Technological Literacy af Dakers et al.) Slide 19

20 Professionelle skal også bidrage til UDVIKLING af/med/gennem teknologi Slide 20

21 Flere mulige professionelle rum - ommøbleringer Slide 21

22 (Virtuel) Genoptræning (lidt kig i praksis) Ny metode til genoptræning TV2 indslag om Wellfare Denmark s virtuel genoptræning: Online Omsorg fra KMD (Virtuel holdtræning) Aalborg Kommune: Slide 22

23 Flere organiseringer af træning og vejledning GENERISK INDIVID GRUPPE SITUERET Slide 23

24 (Velfærds-)teknologi og digitaliserings diskurs Fokus på ting der virker/fungerer bedre i fremtiden (Se evt. https://www.mm.dk/velfærdens-innovationsdag-2013 / https://www.mm.dk/vi2013 ) Slide 24

25 Slide 25 s&feature=player_embedded

26 Det myldrer med nye reformer, strategier og digitaliserings- og effektiviseringsdiskurserne fylder meget Slide 26

27 Forestil jer nu ting, der holder op med at virke Kopimaskinen en Mobiltelefonen Internetforbindelsen Vaskemaskinen Bilen Spørgsmål: hvad gør det ved jeres praksisser? Hvilke kompetenceglidninger medfører nedbrud? Slide 27

28 Konkrete ommøbleringer af de professionelle videnspraksisser Professionsrummene er distribuerede socialt og materielt Der er markante bevægelser i hvilke rum og møbler, der rammesætter f.eks. træningen, sygeplejen, behandlingen og vejledningen, og dermed også bevægelser i hvilke professionelle udfordringer og muligheder vi beskæftiger os med Det aktualiserer behov for at arbejde med sammenligninger af alternative professionelle situationer, med blik for de forskellige aktører (fx borgere, professionelle og pårørende) I en verden i hastig bevægelse må vi forholde os til: Skiftende professionelle situationer, rum, innovationer og (u-)muligheder. Det forudsætter analytiske kompetencer, blik og forståelse for teknologi! Slide 28

29 Fire tilgange til at forstå teknologi Tre historisk dominerende tilgange: - Teknologi som fraværende deltager - Teknologi som ydre kraft - Teknologi som emergerende proces En fjerde tilgang (der nu vinder indpas): - Teknologi som indfiltret/situeret Baseret på grundlæggende erkendelse af at det må betragtes som centralt at arbejde med og udfordre artefakters deltagelse i vores hverdagsorganiseringer. (Orlikowski, 2010) Slide 29

30 Relational materialism Technology er altid technology-i-sociotekniske-systemer (Bruno Latour)

31 Teknologi som ydre kraft (teknologideterminisme) Teknologiers kvaliteter og potentialer ses som værende indbygget i teknologien Teknologioptimisme / -pessimisme Stiller ikke spørgsmål ved teknologiers skiftende og multiple positioneringer og betydninger i hverdagen Virtuel vejledning som det nye alternativ til at nå flere borgere

32 Teknologi som emergerende proces (humancentrisme) Her er det måden de menneskelige aktører vejlederen samt borgerne organiserer sig omkring, i og med teknologien som er afgørende for hvordan en ny teknologi får betydning Mulighed for at få øje på hvordan de menneskelige processer spiller ind på muligheden for at implementere nye digitale teknologier succesfuldt En fare for at overvurdere de menneskelige processer og samtidig minimere blikket for teknologiens rolle, dens skiftende fysiske egenskaber, og kapaciteter Risiko for at overse de bredere politiske, samfundsmæssige og sociale konsekvenser af teknologi

33 Teknologi som indfiltret (socio-materialisme) Hverken teknologi eller det den forbindes med, kan betragtes som præ-eksisterende Menneskers og teknologiers (evejledningen og chattens) handleevner og kompetencer udfoldes som delvist sameksisterende sociomaterielle praksisser Grundlæggende usikkerhed på teknologiers agens, og således også på de mulige eksistensforhold mellem professionsarbejde og teknologi Blik for mangfoldighed af komplekse delvise til- og frakoblinger (dis/engagementer) af praksisser, som indførsel af ny digital teknologi, kan implicere i hverdagen

34 Tre analytiske greb Teknologiforståelser Fraværende deltager (udenfor blikket) Ydre kraft (teknologideterministisk) Emergerende proces (human-centrisk) Indfiltret (sociomateriel/socio-teknisk) Teknologier Objekter (f.eks. stetoskoper og rifler) Aktiviteter (f.eks. teknikker indenfor en disciplin) Viden (f.eks. medicinsk viden) Organisationsmodi (f.eks. hospital, fængsel) Tekniske medieringer Translation: tilføjelser, reduktioner og andre forandringer. Komposition: Teknologi som arrangeret, installeret. Blackboxing - de processer, der nu er u-synlige, hvorpå teknologi optræder færdig/naturgivet Delegering - Shifting at transportere ind i anden setting og translatere til anden aktør. Fx vejbump. Hansbøl, 2014 Slide 34

35 Hvorfor? Enkle greb til at reducere i kompleksitet Enkle greb til at øge vores blik for kompleksitet Slide 35

36 Teknologi og forandring? Teknologiforståelser Teknologier Tekniske medieringer I komplekst samspil Slide 36

37 Viden, aktiviteter og organiseringsformer Slide 37

38 Teknologiforståelser, begreber og forandringspotentialer https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/erillis/ktl/evokes/using-information-and-communication-technology/webinar (Webinar ) Slide 38

39 Asterisk september 2015 Nu skal vi lære karriere : Slide 39

40 Slide 40

41 Spørgsmål: rummer karrierevejledning med fokus på karrierelæring og kompetencer særlige potentialer for denne gruppes mål? Med de unge/voksne, som ikke ved hvad de gerne vil eller befinder sig i transition her kan karrierelæring (måske) være et stærkt kort? Slide 41

42 F2F Online Blendede forløb Slide 42

43 Et element er (nye) digitale værktøjer Interaktion og organisering af (lærende) grupper Doodle Google+ Hangout Indholdsproduktion og Wevideo Screenr Prezi Pow Toon Wordpress Vidensoverførsel / tilegnelse Curriculum Digital Literacy 2.0 Google Drive and Google Groups Ted ideas worth spreading Moodle Edx Vurdering og evaluering Poll Everywhere Innovative information technologies for adult education : https://iitae.files.wordpress.com/2015/07/innovative_information_technologies_for_adult_educ.pdf Slide 43

44 Et andet element er nye vejledningsformer og aktiviteter fx flipped classroom eller klasseværelset på hovedet I The flipped Classroom forbereder eleverne sig selvfølgelig også hjemmefra. Men de arbejder ikke med at anvende viden gennem f.eks. opgave- og problemløsningsaktiviteter. Derfor er færre elever frustrerede over lektierne. Læreren står ikke ved tavlen og fortæller, men eleverne sætter sig derimod ind i nyt stof ved f.eks. at se lærerens tavlegennemgang eller kommenterede powerpoint hjemme på video eller gennem andre distribuerende medier. Eleverne ser videoen alene eller sammen med andre over nettet. Spørgsmål til indholdet sendes til underviseren, der herefter kan tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i de problemer, de enkelte elever oplever. Lærerens rolle ændres i undervisningstiden fra primært at være formidler til at fungere som vejleder for de enkelte elevers læringsproces. Denne rolle kalder vi for læringsvejleder. Se: Slide 44

45 Flere former - Blandet /blended læring (ibid.) Se: Slide 45

46 Tid til flipped vejledning? Nye/flere vidensformer Når eleverne i The flipped Classroom modtager direkte læringsstimuli (1. ordens vidensform) hjemme i stedet for i undervisningstiden, skaber det plads i timerne til, at eleverne i højere grad kan udvikle højere ordens vidensformer med læreren som læringsvejleder. Det betyder, at de læringsaktiviter der foregår i undervisningstiden har elevens (og ikke lærerens!) aktivitet i centrum. Slide 46

47 Slide 47

48 Slide 48

49 Slide 49

50 Slide 50

51 Slide 51

52 Slide 52

53 Slide 53

54 Slide 54

55 Slide 55

56 Slide 56

57 Slide 57

58 Slide 58

59 Se: Slide 59

60 Nye teknikker og ny viden Se: Slide 60

61 Livslang vejledning, karrierelæring og - kompetencer Se: Slide 61

62 Flere vejledningsdesigns og principper IKT Organisering Viden Aktiviteter Vejledningsdesigns og - principper Slide 62

63 Nye vejledningsformer MOOCs Massively Open Online Courses Dave Cormier What is a MOOC? : https://www.youtube.com/watch?v=ew3gmgqczqc Slide 63

64 Tag større kontrol på dine karriereudviklingsmuligheder i fremtiden! Slide 64

65 Slide 65

66 Teknologi og uddannelsesdesign karrierevejledning med fokus på karrierelæring som den nye interessante tilføjelse? En god ressource på dansk om MOOCs: Slide 66

67 Men også et væld af forskellige variationer MUD MOO MMORPG MOOC urmooc cmooc xmooc LOOC SPOC MOOC 2.0 DOOC BOOC MOOC 3.0 OOC MOOC 4.0 GROOC. Se: Slide 67

68 Anderson og Dron identificerer tre generationer af online uddannelse: 1. kognitiv-behavioristisk, 2. social-konstruktivistisk og 3. konnektivistisk. De tre tilgange hver har forskellige svagheder og styrker, og at det i fremtiden vil svare sig at arbejde med forskellige kombinationer. Williams, Mackness og Gumtau opererer med forskellige topografiske læringszoner: præskriptive, emergerende og kaotiske. Læringslandskaber (learning scapes) kan organiseres og erfares som dynamiske, og de lister mere end 20 forskellige faktorer, der kan bruges til at skabe og anerkende uddannelsesdesign som emergerende fodspor undervejs i uddannelsesforløb. Selander taler om didaktik for og i læring. Det er med andre ord en nødvendighed at kigge både på vejledningsdesignet (det arrangerede) og borgernes læring gennem deltagelse i og omkalfatringer af designet Slide 68

69 Information and communication technologies can play a significant role when helping students explore the wide array of possibilities that comprise the professional world The use of ICT in this project had the aim of favouring interactions between students and professionals, as well as allowing students to enhance their knowledge of the professional world of music. Questions: What does being a musician actually mean? Do I want to be a musician? What kind of musician can I be and do I want to be? The online activities in the course allow students, teachers and parents to have access to a significant portion of the course and to interact with each other without having to worry about schedules or transport. Thanks to ICT, professionals can participate in the course online without having to travel. Slide 69

70 Among the main aims of the course we can mention that the course has the intention of enabling students to: analyze the roles of different professionals in the music industry. examine the academic requirements of different professions related to music. gain skills in the search and selection of information related to the professional music world. use ICT as tools for interaction with professionals in the field of music. Slide 70

71 Some examples of learning activities that take place during the course are the following: Exploration and guided analysis of resources in the online course web page. Guided search and analysis of relevant information available in the World Wide Web. Virtual field trips to different music-related institutions. Face-to-face and online talks with different music professionals Critical thinking and discussion on the course contents, using discussion forums and writing in a personal online journal. Slide 71

72 The online course consists of fifteen units that do not have to be completed in linear order. Slide 72

73 All units require students to write an entry in their personal online journal where they will record their reflections on the unit s content. Student: One of the things I found interesting was Rosa Torres Pardo s point of view: her ideas and experiences related to music. I think she had a rather intense life in the performing world. When I read this interview and when I hear a master performer like Rosa relate her musical experiences I can t stop thinking about the musician s loneliness, something she describes perfectly in the text Teacher s feedback: Yes, the solo performer s loneliness is perhaps one of the profession s drawbacks. One has to love music and enjoy the process, the learning process and the work it involves. That itself should be a reward for the musician. I encourage you to listen and read about those performers that capture your attention. Biographies can be a source of inspiration. Knowing about the career of others can tell us what steps we should take next in ours. Slide 73

74 Challenges of a blended learning career guidance Project Even though online interaction has multiple advantages, students appreciated the possibility of interacting with different professionals in person and acknowledged that body language and facial expressions were important components of the message that were partly lost when using other communication modalities. We felt that an outcome of the combination of faceto-face and online interaction with experts was that those guest speakers that attended the conservatory caused greater impact on our students in comparison with those that took part with the aid of technology. We would need to investigate students reactions further. Slide 74

75 Ready for life design vejledning? Hvordan arbejder I med it-relaterede ommøbleringer af vejledningspraksisser, vejledningsfeltet som professionsfelt, og relationerne mellem de(t) vejledende, vejledningen og de vejledte? Slide 75

76 TAK FOR I DAG PhD, Forsker Education Lab forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign Forskning og Innovation University College Sjælland / / https://twitter.com/mikalahansboel Slide 76

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Call (dansk) Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Peter Fridorff-Jens E-læringskonsulent Center for Online og Blended learning Københavns Universitet.

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Oplæg om historie-dilemmaspil v/ Marianne Dietz Om oplægsholderen PhD-studerende med fokus på spil i historieundervisningen, adjunkt v/ HistorieLab

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 195 Offentligt Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Folketingets Kulturudvalgs høring 24. september 2014 Peter Schønning Mit oplæg Relationship

Læs mere

Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre

Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre KL TOPMØDE 2016 AALBORG Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre Professor Ole Sejer Iversen Aarhus Universitet & University of Technology, Sydney @sejer Source: http://www.fastcoexist.com/1680659/the-beam-toothbrush-knows-if-youre-not-brushing-enough

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Talk in your work groups: Discuss how FIT can make sense in your work context. Discuss benefits and challenges of using FIT in your work place. Generate questions for Susanne

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Vurdering af e-sundhedskompetence

Vurdering af e-sundhedskompetence Parallelsession B3: Borgernes e-sundhedskompetencer Vurdering af e-sundhedskompetence for at styrke tilpasning, tilgængelighed og relevans af e-sundhedstilbud for borgeren Dorthe Furstrand Læge, Cand.

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Mobile Workshop EASJ 2012. lokationsbaserede oplevelser

Mobile Workshop EASJ 2012. lokationsbaserede oplevelser lokationsbaserede oplevelser overblik Introduktion: En ny opfattelse af steder Mapping Mobile Annotation Social Networks and Games Case eksempel: Urban Art Explorer introduktion: En ny opfattelse af steder

Læs mere

En kommentar til Becks model

En kommentar til Becks model 74 KOMMENTARER En kommentar til Becks model Thomas Dyreborg Andersen, Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol Morten Philipps, Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Practical Sports using Non-Profit Software

Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Practical Sports using Non-Profit Software Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Biomechanics and Practical Sports using Non-Profit Software Interdeciplinary Sports Biomechanics Anatomy How to improve interdeciplinary? Examples in biomechanics

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Teknologiforståelse. Hvilken teknologiforståelse har sygeplejestuderende behov for i professionsarbejdet

Teknologiforståelse. Hvilken teknologiforståelse har sygeplejestuderende behov for i professionsarbejdet Teknologiforståelse Hvilken teknologiforståelse har sygeplejestuderende behov for i professionsarbejdet Ulla Gars Jensen Lektor Institut for Sygepleje Technucation Varighed: 2011 2015 Forskere fra 3 institutioner:

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Register i forskellige udklædninger

Register i forskellige udklædninger Registerbegrebets teoretiske forankring og dets brug ift. uddannelsen i virksomhedskommunikation Thomas Hestbæk Andersen 7. Nordiska SFL-Workshoppen, Södertörns högskola, 17. november 2011 2 Register i

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room Appendix 14 Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting Sketch of the room Date, time, place and class: Generel observations 1. Shared understandings (meaning, knowledge)

Læs mere

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse WORKSHOP: EMBODIMENT NÅR KROPPEN ER MED I LÆREPROCESSEN Jørn Dam - Brian Olesen, Mona Petersen, Dorthe Kvetny, Lise Rasmussen Midtsjællands Gymnasium, Haslev 16/01/15 Embodiment - som pædagogisk, didaktisk

Læs mere