Nye it-relaterede vejledningsdesigns og læringsmuligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye it-relaterede vejledningsdesigns og læringsmuligheder"

Transkript

1 Nye it-relaterede vejledningsdesigns og læringsmuligheder Konference om vejledning af forskellige målgrupper (STIL) 8. september 2015

2 Nye it-relaterede vejledningsdesigns og læringsmuligheder Der eksisterer store mængder forskning i relationer mellem it og læring, men ikke tilsvarende mængder erfaringer med og viden om konsekvenserne af de nye e- vejledningspraksisser og e-vejledningsdesigns for de vejledningssøgende. Den internationale forskning i e-vejledning er fokuseret på uddannelses- og erhvervsvejledningens nye former og de vejledningsprofessionelles udgangspunkter for og kompetencer til at løfte disse. Dansk uddannelses- og erhvervsvejledning bygger på en pædagogisk og læringsorienteret tradition. Det betyder at vejledningens målgruppe sættes i front. Oplægget forsøger at placere arbejdet med udvikling af nye vejledningsdesigns og læringsmuligheder i forhold til feltet teknologi og uddannelsesdesign; og tegner konturerne til et felt vi lidt friskt kunne kalde for teknologi og uddannelsesdesign i vejledningen. Et felt, der understreger at nye digitale teknologier kan betragtes som nogle af de nye møbler i vejledningens læringsrum - i dag og i fremtiden. Nye møbler, som bidrager til ommøbleringer af vejledningspraksisser, vejledningsfeltet som professionsfelt, og relationerne mellem de vejledende, vejledningen og de vejledte. Fokus indenfor feltet teknologi og uddannelsesdesign i vejledningen vil være på spørgsmålet: hvordan kan vejledningsfeltet arbejde med nye vejledningsdesigns og it-relaterede ommøbleringer af vejledningens læringsrum og praksisser? Slide 2

3 Hvem er jeg Humanistisk baggrund: RUC tofags kandidat i Kommunikation (psykologi og kommunikation) Forskning i og udvikling af relationer mellem it og uddannelse - e-læring - siden 1998 Pædagogisk Antropologi, Medier og it i et læringsperspektiv, teknoantropologi, Organisation og læring (DPU ) ErhvervsPhD Researching relationships between ICTs and education suggestions for a science of movements (2010 frit tilgængelig online) I dag: Forsker i Education Lab forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ. Slide 3

4 Bemærk: Der er tale om min læsning af feltet ;-) Slide 4

5 Opdrag forskningseksempler konkrete eksempler på teknologier, der kan inddrages i vejledning/undervisning eksempler som MOOCs, flipped learning, der viser noget om hvordan teknologi understøtter en proces og hvilke betydninger, det kan have, når vi indretter os med den slags teknologi. Konkrete udfordringer i vejledningsfeltet (fælles for konferencens deltagere?): At få dialogen med målgruppen og i det hele taget at få fat på dem At ramme dem på netop de medier, som de er på Aktivt at bruge viden om deres brugere til at justere deres vejledningstilbud At de ikke zapper videre, at de kan gå i dybden Slide 5

6 Mysteriet om den forsvundne teknologi i vejledningen i Danmark?! Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi (2014) (se: pdf) Forskning om effekt af uddannelses- og erhvervsvejledning Et systematisk review (2011) (se: edningsmetoder_rapport.pdf) Viden om vejledning (2011) (se: rskning/udgivelser/sr7_viden_om_vejledning_final_2.pdf) Slide 6

7 We perceive adult career guidance as an important policy to supplement the policy of lifelong learning insofar guidance can open up the space of possibilities for people through information and personalised guidance. However in Denmark the potential of adult career guidance in times of transition is not fully exploited. This is partly due to the fact that some transitions, which are experienced as important in the lives of the individual citizen, are invisible from a structural perspective. The system does not define them as being in a transition and consequently there are no offers of support. it is rare that people receive either information inviting them to reflect on their situation in a work life perspective or in a future perspective, or encouragement to take action beyond filling in the necessary forms. In a way, the system leaves little room for its citizens to act in an agentic way: through its bureaucratic procedures it narrows down the space of possibility rather than widening it. Slide 7

8 Outlook skiftende vejledningslandskaber Præmis et kig i glaskuglen Et mere bevægeligt arbejdsmarked i fremtiden Fordrer blik for karriereskifte, -læring og vejledning At skifte fokus fra uddannelses- og erhvervsvejledning (valget) til livslang karrierevejledning (løbende livsredesign): Forudsætter innovation og forandringer i vejledningslandskabet (andre primær, sekundær og tertiær sektor forbindelser) Karrierevejledning er både markedsfacilitator og et marked i sig selv (Plant) ICT has played, and will continue to play, a significant role in the transformation of workplaces and working practices technology drives the need for new skills and knowledge, so organisations and organisational members have to adapt & the development of technical features and the implications of those features arise from active micro-social processes of interaction and negotiation amongst individuals with varied understandings. (Se: Slide 8

9 Technological, social and cultural factors are all elements that have to be considered and negotiated when contemplating change involving ICT Forskelle i graden af it integration og niveau på it-kompetencer (medarb.!) Drivere: kvalitetsforbedringer, effektivisering, politiske trends, evidensbaserede praksisser. (de nævner ikke læring!) Organisatoriske implikationer: medarbejder kapaciteter, organisatorisk infrastruktur, policy niveau, omkostninger (de nævner ikke borgerne!) Forskellige scenarier: (Se: Slide 9

10 Løbende udvikling i teknologi og aktiviteter Se: Slide 10

11 Hvor er vejledningen i DK? (ifølge mig ;-) Web er godt på vej i vejledningen: Fokus på it-redskaber til information, kommunikation og samarbejde (relativ meget remediering samme praksisser på nye medier ) Web 3.0 er stadig relativt uudforsket: at skabe, prøve og udfordre (re- og nydidaktisering nye måder at tænke vejledningsdidaktik på) Web 4.0 Re-designing og co-creation er helt uudforsket? Mere radikale omkalfatringer af vejledningens design (nye formgivninger af både de indre og ydre forbindelser). Slide 11

12 Hvordan gør teknologi noget ved mennesker og samfundet, og hvordan gør mennesker og samfund noget ved teknologi? Slide 12

13 VIOL bog (kan frit downloades): teknologi_og_laering_i_et_professionsperspektiv.pdf Slide 13

14 Naiv forestilling om den autonome, effektive, velfungerende teknologi, opfatter vi nu som en myte (forord) P.S. og det er de digitalt indfødte også ;-) Slide 14

15 Vi ved. Nye (digitale) teknologier og deres betydninger kan være svære at se Slide 15

16 Nøgleordene her er kompleksitet og sameksistens Teknologiforståelser Fraværende deltager (udenfor blikket) Ydre kraft (teknologideterministisk) Emergerende proces (human-centrisk) Indfiltret (sociomateriel/socio-teknisk) Teknologier Objekter (f.eks. stetoskoper og rifler) Aktiviteter (f.eks. teknikker indenfor en disciplin) Viden (f.eks. medicinsk viden) Organisationsmodi (f.eks. hospital, fængsel) Tekniske medieringer Translation: tilføjelser, reduktioner og andre forandringer. Komposition: Teknologi som arrangeret, installeret. Blackboxing - de processer, der nu er u-synlige, hvorpå teknologi optræder færdig/naturgivet Delegering - Shifting at transportere ind i anden setting og translatere til anden aktør. Fx vejbump. Hansbøl, 2014 Slide 16

17 Betingelserne for professionel praksis og læring ændres dramatisk kontinuerlig forandring. Det hænger sammen med: globalisering, nye videnspraksisser, nye reguleringsregimer og øget øko-politisk pres. Det betyder, at der opstår en række nye udfordringer for professionel læring: Flere praktikere bliver involveret i interprofessionelt samarbejde Udviklingen af nye teknologier og virtuelle arbejdsverdener Transnationale videnskulturer og interrelaterede videnkredsløb (Reconceptualising Professional Learning af Fenwick og Nerland, 2014) Slide 17

18 Professionslæringsfeltet Professionelles technological literacy / teknologiforståelse Borgeres/patienters/brugeres technological literacy / teknologiforståelse Slide 18

19 Technological literacy ifølge John Dakers et al. (2014) at kunne finde nye veje til at begribe og håndtere teknologi at kunne tage aktivt del i de samfundsmæssige forandringer ved at blive og fortsat vedblive at være kritisk overfor teknologi en fortsat bestræbelse på aldrig at tage (ny) teknologi for (natur)givet Kritisk er her forstået som det at forholde sig undersøgende, undrende, usikker og spørgende (New Frontiers in Technological Literacy af Dakers et al.) Slide 19

20 Professionelle skal også bidrage til UDVIKLING af/med/gennem teknologi Slide 20

21 Flere mulige professionelle rum - ommøbleringer Slide 21

22 (Virtuel) Genoptræning (lidt kig i praksis) Ny metode til genoptræning TV2 indslag om Wellfare Denmark s virtuel genoptræning: Online Omsorg fra KMD (Virtuel holdtræning) Aalborg Kommune: Slide 22

23 Flere organiseringer af træning og vejledning GENERISK INDIVID GRUPPE SITUERET Slide 23

24 (Velfærds-)teknologi og digitaliserings diskurs Fokus på ting der virker/fungerer bedre i fremtiden (Se evt. https://www.mm.dk/velfærdens-innovationsdag-2013 / https://www.mm.dk/vi2013 ) Slide 24

25 Slide 25 s&feature=player_embedded

26 Det myldrer med nye reformer, strategier og digitaliserings- og effektiviseringsdiskurserne fylder meget Slide 26

27 Forestil jer nu ting, der holder op med at virke Kopimaskinen en Mobiltelefonen Internetforbindelsen Vaskemaskinen Bilen Spørgsmål: hvad gør det ved jeres praksisser? Hvilke kompetenceglidninger medfører nedbrud? Slide 27

28 Konkrete ommøbleringer af de professionelle videnspraksisser Professionsrummene er distribuerede socialt og materielt Der er markante bevægelser i hvilke rum og møbler, der rammesætter f.eks. træningen, sygeplejen, behandlingen og vejledningen, og dermed også bevægelser i hvilke professionelle udfordringer og muligheder vi beskæftiger os med Det aktualiserer behov for at arbejde med sammenligninger af alternative professionelle situationer, med blik for de forskellige aktører (fx borgere, professionelle og pårørende) I en verden i hastig bevægelse må vi forholde os til: Skiftende professionelle situationer, rum, innovationer og (u-)muligheder. Det forudsætter analytiske kompetencer, blik og forståelse for teknologi! Slide 28

29 Fire tilgange til at forstå teknologi Tre historisk dominerende tilgange: - Teknologi som fraværende deltager - Teknologi som ydre kraft - Teknologi som emergerende proces En fjerde tilgang (der nu vinder indpas): - Teknologi som indfiltret/situeret Baseret på grundlæggende erkendelse af at det må betragtes som centralt at arbejde med og udfordre artefakters deltagelse i vores hverdagsorganiseringer. (Orlikowski, 2010) Slide 29

30 Relational materialism Technology er altid technology-i-sociotekniske-systemer (Bruno Latour)

31 Teknologi som ydre kraft (teknologideterminisme) Teknologiers kvaliteter og potentialer ses som værende indbygget i teknologien Teknologioptimisme / -pessimisme Stiller ikke spørgsmål ved teknologiers skiftende og multiple positioneringer og betydninger i hverdagen Virtuel vejledning som det nye alternativ til at nå flere borgere

32 Teknologi som emergerende proces (humancentrisme) Her er det måden de menneskelige aktører vejlederen samt borgerne organiserer sig omkring, i og med teknologien som er afgørende for hvordan en ny teknologi får betydning Mulighed for at få øje på hvordan de menneskelige processer spiller ind på muligheden for at implementere nye digitale teknologier succesfuldt En fare for at overvurdere de menneskelige processer og samtidig minimere blikket for teknologiens rolle, dens skiftende fysiske egenskaber, og kapaciteter Risiko for at overse de bredere politiske, samfundsmæssige og sociale konsekvenser af teknologi

33 Teknologi som indfiltret (socio-materialisme) Hverken teknologi eller det den forbindes med, kan betragtes som præ-eksisterende Menneskers og teknologiers (evejledningen og chattens) handleevner og kompetencer udfoldes som delvist sameksisterende sociomaterielle praksisser Grundlæggende usikkerhed på teknologiers agens, og således også på de mulige eksistensforhold mellem professionsarbejde og teknologi Blik for mangfoldighed af komplekse delvise til- og frakoblinger (dis/engagementer) af praksisser, som indførsel af ny digital teknologi, kan implicere i hverdagen

34 Tre analytiske greb Teknologiforståelser Fraværende deltager (udenfor blikket) Ydre kraft (teknologideterministisk) Emergerende proces (human-centrisk) Indfiltret (sociomateriel/socio-teknisk) Teknologier Objekter (f.eks. stetoskoper og rifler) Aktiviteter (f.eks. teknikker indenfor en disciplin) Viden (f.eks. medicinsk viden) Organisationsmodi (f.eks. hospital, fængsel) Tekniske medieringer Translation: tilføjelser, reduktioner og andre forandringer. Komposition: Teknologi som arrangeret, installeret. Blackboxing - de processer, der nu er u-synlige, hvorpå teknologi optræder færdig/naturgivet Delegering - Shifting at transportere ind i anden setting og translatere til anden aktør. Fx vejbump. Hansbøl, 2014 Slide 34

35 Hvorfor? Enkle greb til at reducere i kompleksitet Enkle greb til at øge vores blik for kompleksitet Slide 35

36 Teknologi og forandring? Teknologiforståelser Teknologier Tekniske medieringer I komplekst samspil Slide 36

37 Viden, aktiviteter og organiseringsformer Slide 37

38 Teknologiforståelser, begreber og forandringspotentialer https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/erillis/ktl/evokes/using-information-and-communication-technology/webinar (Webinar ) Slide 38

39 Asterisk september 2015 Nu skal vi lære karriere : Slide 39

40 Slide 40

41 Spørgsmål: rummer karrierevejledning med fokus på karrierelæring og kompetencer særlige potentialer for denne gruppes mål? Med de unge/voksne, som ikke ved hvad de gerne vil eller befinder sig i transition her kan karrierelæring (måske) være et stærkt kort? Slide 41

42 F2F Online Blendede forløb Slide 42

43 Et element er (nye) digitale værktøjer Interaktion og organisering af (lærende) grupper Doodle Google+ Hangout Indholdsproduktion og Wevideo Screenr Prezi Pow Toon Wordpress Vidensoverførsel / tilegnelse Curriculum Digital Literacy 2.0 Google Drive and Google Groups Ted ideas worth spreading Moodle Edx Vurdering og evaluering Poll Everywhere Innovative information technologies for adult education : https://iitae.files.wordpress.com/2015/07/innovative_information_technologies_for_adult_educ.pdf Slide 43

44 Et andet element er nye vejledningsformer og aktiviteter fx flipped classroom eller klasseværelset på hovedet I The flipped Classroom forbereder eleverne sig selvfølgelig også hjemmefra. Men de arbejder ikke med at anvende viden gennem f.eks. opgave- og problemløsningsaktiviteter. Derfor er færre elever frustrerede over lektierne. Læreren står ikke ved tavlen og fortæller, men eleverne sætter sig derimod ind i nyt stof ved f.eks. at se lærerens tavlegennemgang eller kommenterede powerpoint hjemme på video eller gennem andre distribuerende medier. Eleverne ser videoen alene eller sammen med andre over nettet. Spørgsmål til indholdet sendes til underviseren, der herefter kan tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i de problemer, de enkelte elever oplever. Lærerens rolle ændres i undervisningstiden fra primært at være formidler til at fungere som vejleder for de enkelte elevers læringsproces. Denne rolle kalder vi for læringsvejleder. Se: Slide 44

45 Flere former - Blandet /blended læring (ibid.) Se: Slide 45

46 Tid til flipped vejledning? Nye/flere vidensformer Når eleverne i The flipped Classroom modtager direkte læringsstimuli (1. ordens vidensform) hjemme i stedet for i undervisningstiden, skaber det plads i timerne til, at eleverne i højere grad kan udvikle højere ordens vidensformer med læreren som læringsvejleder. Det betyder, at de læringsaktiviter der foregår i undervisningstiden har elevens (og ikke lærerens!) aktivitet i centrum. Slide 46

47 Slide 47

48 Slide 48

49 Slide 49

50 Slide 50

51 Slide 51

52 Slide 52

53 Slide 53

54 Slide 54

55 Slide 55

56 Slide 56

57 Slide 57

58 Slide 58

59 Se: Slide 59

60 Nye teknikker og ny viden Se: Slide 60

61 Livslang vejledning, karrierelæring og - kompetencer Se: Slide 61

62 Flere vejledningsdesigns og principper IKT Organisering Viden Aktiviteter Vejledningsdesigns og - principper Slide 62

63 Nye vejledningsformer MOOCs Massively Open Online Courses Dave Cormier What is a MOOC? : https://www.youtube.com/watch?v=ew3gmgqczqc Slide 63

64 Tag større kontrol på dine karriereudviklingsmuligheder i fremtiden! Slide 64

65 Slide 65

66 Teknologi og uddannelsesdesign karrierevejledning med fokus på karrierelæring som den nye interessante tilføjelse? En god ressource på dansk om MOOCs: Slide 66

67 Men også et væld af forskellige variationer MUD MOO MMORPG MOOC urmooc cmooc xmooc LOOC SPOC MOOC 2.0 DOOC BOOC MOOC 3.0 OOC MOOC 4.0 GROOC. Se: Slide 67

68 Anderson og Dron identificerer tre generationer af online uddannelse: 1. kognitiv-behavioristisk, 2. social-konstruktivistisk og 3. konnektivistisk. De tre tilgange hver har forskellige svagheder og styrker, og at det i fremtiden vil svare sig at arbejde med forskellige kombinationer. Williams, Mackness og Gumtau opererer med forskellige topografiske læringszoner: præskriptive, emergerende og kaotiske. Læringslandskaber (learning scapes) kan organiseres og erfares som dynamiske, og de lister mere end 20 forskellige faktorer, der kan bruges til at skabe og anerkende uddannelsesdesign som emergerende fodspor undervejs i uddannelsesforløb. Selander taler om didaktik for og i læring. Det er med andre ord en nødvendighed at kigge både på vejledningsdesignet (det arrangerede) og borgernes læring gennem deltagelse i og omkalfatringer af designet Slide 68

69 Information and communication technologies can play a significant role when helping students explore the wide array of possibilities that comprise the professional world The use of ICT in this project had the aim of favouring interactions between students and professionals, as well as allowing students to enhance their knowledge of the professional world of music. Questions: What does being a musician actually mean? Do I want to be a musician? What kind of musician can I be and do I want to be? The online activities in the course allow students, teachers and parents to have access to a significant portion of the course and to interact with each other without having to worry about schedules or transport. Thanks to ICT, professionals can participate in the course online without having to travel. Slide 69

70 Among the main aims of the course we can mention that the course has the intention of enabling students to: analyze the roles of different professionals in the music industry. examine the academic requirements of different professions related to music. gain skills in the search and selection of information related to the professional music world. use ICT as tools for interaction with professionals in the field of music. Slide 70

71 Some examples of learning activities that take place during the course are the following: Exploration and guided analysis of resources in the online course web page. Guided search and analysis of relevant information available in the World Wide Web. Virtual field trips to different music-related institutions. Face-to-face and online talks with different music professionals Critical thinking and discussion on the course contents, using discussion forums and writing in a personal online journal. Slide 71

72 The online course consists of fifteen units that do not have to be completed in linear order. Slide 72

73 All units require students to write an entry in their personal online journal where they will record their reflections on the unit s content. Student: One of the things I found interesting was Rosa Torres Pardo s point of view: her ideas and experiences related to music. I think she had a rather intense life in the performing world. When I read this interview and when I hear a master performer like Rosa relate her musical experiences I can t stop thinking about the musician s loneliness, something she describes perfectly in the text Teacher s feedback: Yes, the solo performer s loneliness is perhaps one of the profession s drawbacks. One has to love music and enjoy the process, the learning process and the work it involves. That itself should be a reward for the musician. I encourage you to listen and read about those performers that capture your attention. Biographies can be a source of inspiration. Knowing about the career of others can tell us what steps we should take next in ours. Slide 73

74 Challenges of a blended learning career guidance Project Even though online interaction has multiple advantages, students appreciated the possibility of interacting with different professionals in person and acknowledged that body language and facial expressions were important components of the message that were partly lost when using other communication modalities. We felt that an outcome of the combination of faceto-face and online interaction with experts was that those guest speakers that attended the conservatory caused greater impact on our students in comparison with those that took part with the aid of technology. We would need to investigate students reactions further. Slide 74

75 Ready for life design vejledning? Hvordan arbejder I med it-relaterede ommøbleringer af vejledningspraksisser, vejledningsfeltet som professionsfelt, og relationerne mellem de(t) vejledende, vejledningen og de vejledte? Slide 75

76 TAK FOR I DAG PhD, Forsker Education Lab forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign Forskning og Innovation University College Sjælland / / https://twitter.com/mikalahansboel Slide 76

FORORD. God læselyst. Side 2

FORORD. God læselyst. Side 2 Side 1 FORORD Dette speciale er et resultat af en lang og lærerig proces, der har omfattet udvikling i praksis kombineret med teoretiske overvejelser. Specialet består af et produkt: www.elevcube.dk, der

Læs mere

1.0 Forord, fælles. Workshoppen - et IKT-komptenceløft til lærere i Folkeskolen. Man lærer så længe man lever (Solon, 7. årh. f.kr.).

1.0 Forord, fælles. Workshoppen - et IKT-komptenceløft til lærere i Folkeskolen. Man lærer så længe man lever (Solon, 7. årh. f.kr.). 1.0 Forord, fælles Man lærer så længe man lever (Solon, 7. årh. f.kr.). At lære er ikke noget vi skal lære, men noget vi kan. Denne sandhed er vigtig at holde sig for øje, idet vi, som det fremgår af opgavens

Læs mere

Samarbejde og læring i Google Docs

Samarbejde og læring i Google Docs Samarbejde og læring i Google Docs Speciale i it-didaktisk design 01-08-2014 Jesper Vedel Bertelsen Studienummer 1288 Vejleder: Søren Smedegaard Bengtsen Indhold 1. Abstract... 2 2. Indledning... 4 3.

Læs mere

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen SPROGFORUM NO. 18 Interkulturel kompetence ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018346 Nr 18, 2000: Tema: Interkulturel kompetence Redaktionen for nr. 18: Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN. Lars Mønsted Nielsen

INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN. Lars Mønsted Nielsen Lars Mønsted Nielsen INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN VIA University College Center for E-læring og Medier Hedeager 2 8200 Aarhus N celm@viauc.dk Indhold i materialet kan med kildeangivelse

Læs mere

Conference Teaching for Active Learning

Conference Teaching for Active Learning Practical Informations Programme Abstracts for Short Communications and Workshops Conference Teaching for Active Learning 3rd November 2014 University of Southern Denmark Content Programme... 3 MAP conference

Læs mere

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN OH SO SOCIAL En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN Speciale, Medieformidlet Kommunikation, Aalborg Universitet Vejleder:

Læs mere

NETDANSK ET FLEKSIBELT TILBUD OM DANSK- UNDERVISNING PÅ NETTET. Evaluering af det IKT-didaktiske design af undervisningsmiljøet www.netdansk.

NETDANSK ET FLEKSIBELT TILBUD OM DANSK- UNDERVISNING PÅ NETTET. Evaluering af det IKT-didaktiske design af undervisningsmiljøet www.netdansk. NETDANSK ET FLEKSIBELT TILBUD OM DANSK- UNDERVISNING PÅ NETTET Evaluering af det IKT-didaktiske design af undervisningsmiljøet www.netdansk.eu Af Marianne Georgsen elearning Lab, Aalborg Universitet Juni

Læs mere

Pervasive Healthcare:

Pervasive Healthcare: Institut for Informations- og Medievidenskab, Århus Universitet Speciale, Juni 2010 Pervasive Healthcare: Om patienter Empowerment og brugerdreven innovation Vejleder: Finn Olesen Skrevet Af: Thomas J.

Læs mere

Samarbejdsdrevet social innovation i et kritisk psykologisk og dialogteoretisk perspektiv

Samarbejdsdrevet social innovation i et kritisk psykologisk og dialogteoretisk perspektiv Samarbejdsdrevet social innovation i et kritisk psykologisk og dialogteoretisk perspektiv - om at tilrettelægge og udføre en innovationsproces der kan skabe gode betingelser for flygtningefamilier i Danmark

Læs mere

Applied 3D modelling and Parametric Design

Applied 3D modelling and Parametric Design ENGLISH SUMMARY Applied 3D modelling and Parametric Design The field that has arisen in Denmark in connection to building information modelling (BIM), and digital construction (DDB) - the laws of Client

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Nr 15, 1999: Tema: Læring og læreoplevelser

Nr 15, 1999: Tema: Læring og læreoplevelser SPROGFORUM NO. 15 Læring og læreoplevelser ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777017609 Nr 15, 1999: Tema: Læring og læreoplevelser Redaktionen for nr. 15: Nanna Bjargum, Leni Dam, Karen-Margrete Frederiksen, Birgit

Læs mere

HVEM ER NATIONALE LÆRINGSPORTALER FOR?

HVEM ER NATIONALE LÆRINGSPORTALER FOR? HVEM ER NATIONALE LÆRINGSPORTALER FOR? MÅLGRUPPE & AFSENDER I PORTALER FOR UDDANNELSESSEKTOREN I DANMARK & STORBRITANNIEN Sanya Gertsen Pedersen, årskort 19951901 Århus, den 14.02. 2002 Speciale i Informationsvidenskab

Læs mere

Udfoldet læring mellem kontekster. - en undersøgelse af begrebet transfer

Udfoldet læring mellem kontekster. - en undersøgelse af begrebet transfer Udfoldet læring mellem kontekster - en undersøgelse af begrebet transfer Navn: Peter Rosenberg Studienummer: 20043607 Uddannelsessted: Aalborg Universitet, Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Uddannelses

Læs mere

Flippertid. - aktivt deltagende og motiverede elever i undervisningen. Eva Sjælland, Rasmus Mørk og Christian Østerballe

Flippertid. - aktivt deltagende og motiverede elever i undervisningen. Eva Sjælland, Rasmus Mørk og Christian Østerballe - aktivt deltagende og motiverede elever i undervisningen Eva Sjælland, Rasmus Mørk og Christian Østerballe 2. semester, 1.års opgave Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen 28. maj 2014 aktivt deltagende og motiverede

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde En delvis afrapportering Af Bibliotekar Annemette Fage Bang Januar 2011 Indhold Baggrund:... 4 Projekt: Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde... 4 Uddannelseskompetencer

Læs mere

SYV TEORETISKE & PRAKTISKE PERSPEKTIVER PÅ LÆRING

SYV TEORETISKE & PRAKTISKE PERSPEKTIVER PÅ LÆRING SYV TEORETISKE & PRAKTISKE PERSPEKTIVER PÅ LÆRING KOLOFON FORMIDLING AF DIDAKTISKE PROBLEMSTILLINGER SPØRGSMÅL PÅ VEJEN MOD AT SKABE INDSIGT AN ONLINE APPROACH TO TESTING... ER DET IKKE LIGE MEGET OM VI

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Hvem henvender denne manual sig til?... 2 Manualens opbygning... 2 1 Hvorfor tester vi

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Hvem henvender denne manual sig til?... 2 Manualens opbygning... 2 1 Hvorfor tester vi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Hvem henvender denne manual sig til?... 2 Manualens opbygning... 2 1 Hvorfor tester vi kompetencer i Literacy?... 4 1.1 Hvorfor overhovedet

Læs mere

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling 1 Titelblad ipads i undervisningen - En kvalitativ undersøgelse af læreres didaktiske udvikling og barrierer herfor, ved implementering af ipads i undervisningen i folkeskolen Aalborg Universitet, København,

Læs mere

LÆRING PÅ SPIL. Læring på spil ET STUDIE AF COMPUTERSPIL SOM LÆRINGSRESSOURCE I FOLKESKOLEN MED "GLOBAL CONFLICTS: PALESTINE" SOM CASE.

LÆRING PÅ SPIL. Læring på spil ET STUDIE AF COMPUTERSPIL SOM LÆRINGSRESSOURCE I FOLKESKOLEN MED GLOBAL CONFLICTS: PALESTINE SOM CASE. LÆRING PÅ SPIL Læring på spil ET STUDIE AF COMPUTERSPIL SOM LÆRINGSRESSOURCE I FOLKESKOLEN MED "GLOBAL CONFLICTS: PALESTINE" SOM CASE. SPECIALE AF: MATHIAS POULSEN VEJLEDER: JØRGEN BANG INSTITUT FOR INFORMATIONS

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

Unge og teknologi. Ungdomsforskning:

Unge og teknologi. Ungdomsforskning: Ungdomsforskning: Unge og teknologi Foran på bordet ligger hendes mobiltelefon synligt fremme. Men den ringer eller bipper ikke en eneste gang, mens hun sidder der. Hun sidder alene midt mellem alle de

Læs mere

Stilladsering af læring i eportfolio

Stilladsering af læring i eportfolio Stilladsering af læring i eportfolio Juni 2013 2. semester 1. år Af: Bente Kjærgaard Stisen Carsten Jørgensen Anders Klitgaard Mølbæk Vejleder: Janni Nielsen Stilladsering af læring i eportfolio Juni 2013

Læs mere

Hvad motiverer personale, som er involveret i opgaveflytning - og hvilken betydning har det for ledelsen?

Hvad motiverer personale, som er involveret i opgaveflytning - og hvilken betydning har det for ledelsen? Motivation og opgaveflytning Hvad motiverer personale, som er involveret i opgaveflytning - og hvilken betydning har det for ledelsen? Individuel motivation? Ledelse og mål? Professionens rolle? Udarbejdet

Læs mere

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi.

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi. Når it i skolen fremmer læring Af Anne Marie Vinther, forlagsredaktør Nr. 3 april 2014, 14. årgang Tema: It-didaktik Mere it har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der

Læs mere

kandidat Studieguide 2013

kandidat Studieguide 2013 kandidat Studieguide 2013 aarhus herning København 3 tid til fordybelse Valget af kandidatuddannelse er et afgørende skridt på din uddannelsesrejse. Denne del af studiet giver nye muligheder for fordybelse

Læs mere