Leder i et forandret sygehusvæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leder i et forandret sygehusvæsen"

Transkript

1 K o n f e r e n c e København 16. og 17. marts 2010 W O R K S H O P 18. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: SPAR kr ,- ved tilmelding senest 22. januar Leder i et forandret sygehusvæsen Hvilke konsekvenser har de politiske, strukturelle og organisatoriske forandringer i sygehusvæsenet for dig som leder? Diskussion af etiske og politisk-filosofiske aspekter af udfordringer i sygehusvæsenet Sygehusvæsenets organisatoriske og ledelsesmæssige fremtid Kulturel intelligens - forståelse og kommunikation på kryds og tværs i sygehusvæsenet Få indflydelse på din egen hverdag i et politisk styret system Sådan leder du professionelle w o r k s h o p Forandringsledelse H ø r T A L E R E F R A : Institut for Filosofi Københavns Universitet AKF - Anvendt KommunalForskning CBS Helse- og omsorgsdepartementet, Norge Hvidovre Hospital Dansk Sundhedsinstitut Herlev Hospital RUC Plum & Co Aps Aalborg Universitet I samarbejde med:

2 T a l e r l i s t e : Filosof Klemens Kappel Institut for Filosofi Københavns Universitet Forskningsleder Karsten Vrangbæk AKF - Anvendt KommunalForskning Forskningscenterleder for CHM (Center for Health Management) Anne Reff Pedersen CBS Ekspedisjonssjef Bjørn Erikstein Spesialisthelsetjenesteavdelingen (SHA) Helse- og omsorgsdepartementet, Norge Lægelig direktør Torben Mogensen Hvidovre Hospital Sundhedsøkonom, Forsker Jakob Kjellberg Dansk Sundhedsinstitut Vicedirektør Lone Møller Herlev Hospital Læge, professor dr.med. civ. ing. Lars Heslet Lektor Rasmus Willing RUC Ledelseskonsulent Elisabeth Plum Plum & Co Aps Professor Peter Kragh Jespersen Aalborg Universitet O r d s t y r e r e : Partner Anne-Mette Bang Termansen, Implement Partner Martin Broch Pedersen, Implement U n d e r v i s e r p å w o r k s h o p p e n : Partner Berit Weise, PS4 A/S M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n Afdelingsledelsen på offentlige og private hospitaler og sygehuse samt andre med ansvar for og interesse i ledelse i sygehusvæsenet.

3 Hvordan håndterer du de ledelsesmæssige udfordringer i sygehusvæsenet? Det danske sygehusvæsen har de seneste år været udsat for en række politiske indgreb og ændringer, hvilket formentlig også vil fortsætte i fremtiden. Hvordan skal og kan du som leder i sygehusvæsenet håndtere de udfordringer, som følger i kølvandet af de mange politiske, strukturelle og organisatoriske ændringer? IBC Euroforum og Institut for Kompetenceudvikling byder velkommen til en konference, der handler om at være leder i et forandret sygehusvæsen. Konferencens form vil veksle mellem inspirerende oplæg og diskussion i grupper og plenum med oplægsholderne og de øvrige deltagere. Konferencen sætter fokus på: Regionernes og sygehusvæsenets fremtid Erfaringer fra sygehusvæsenet i Norge Produktivitet, effektivitet, afbureaukratisering og kvalitetsreform Få indflydelse på din egen hverdag i et politisk styret system Kulturel intelligens forståelse og kommunikation på kryds og tværs i sygehusvæsenet Ledelse af professionelle Hospitalsarkitekturens betydning for helbredelsen Dit udbytte Efter konferencen vil du gå hjem med gode råd og inspiration til, hvordan du bedre kan håndtere ledelsesmæssige og kommunikative udfordringer i det daglige arbejde på hospitalet. Workshop: Forandringsledelse i sygehusvæsenet Efter konferencens afholdelse har du mulighed for at deltage i en workshop om forandringsledelse i sygehusvæsenet, hvor du får konkrete værktøjer til, hvordan du som leder bliver bedre til at håndtere større forandringer over for personalet. Vi ser frem til at byde dig velkommen på konferencen og workshoppen. Med venlig hilsen Camilla Glad Senior projektleder IBC Euroforum Margit Frøjk Lind Projektleder IBC Euroforum

4 Dag 1 T i r s d a g d e n 1 6. m a r t s L e d e r i e t f o r a n d r e t s y g e h u s v æ s e n Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/-te Åbning af konferencen Projektleder Margit Frøjk Lind, IBC Euroforum Senior projektleder Camilla Glad, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyrerne Partner Anne-Mette Bang Termansen, Implement Partner Martin Broch Pedersen, Implement Politiske, strukturelle og organisatoriske forandringer Samfundsudviklingens betydning for sygehusvæsenet Dette oplæg former sig som en diskussion af etiske og politisk-filosofiske aspekter af de udfordringer, som man må formode, at sundhedsvæsenet vil blive stillet over for med fokus på forholdet mellem individ og system: Individualisering af patienters ønsker og forventninger til sundhedsvæsenet Borgerinddragelse Forebyggelse, screening Alternativ behandling Privat finansiering Filosof Klemens Kappel, Institut for Filosofi, Københavns Universitet Pause med kaffe/te og frugt

5 Dag 1 T i r s d a g d e n 1 6. m a r t s L e d e r i e t f o r a n d r e t s y g e h u s v æ s e n Regionernes og sygehusvæsenets fremtid Kommunalreformens mål var bl.a. at give sygehusene et større fagligt og økonomisk Paneldebat råderum til at styrke kvaliteten i behandlingen af patienterne. Har dannelsen af regionerne fremtidssikret sundhedsvæsenet og skabt bedre vilkår for patienter og personale? Hvordan bliver sygehusvæsenets fremtid? Og hvad kommer der til at ske med regionerne? Paneldebatten skydes i gang med 15 minutters oplæg fra hver paneldeltager. Regionernes rolle og fremtid Overgangen fra 14 amter til fem regioner har skabt behov for at genoverveje hospitalsstrukturen. Der har været mange debatter i medier og fora om regionernes betydning og rolle, efter de blev dannet. Er regionerne overflødige? Er de blevet for store? Hør om regionernes rolle og fremtid. De politiskøkonomiske udfordringer i sygehusvæsenets fremtid Det sundhedsøkonomiske perspektiv og de økonomiske udfordringer Forskningsleder Karsten Vrangbæk, AKF - Anvendt KommunalForskning Sygehusvæsenets fremtid forslag til forbedringer Hvordan tænker vi nyt og innovativt i forhold sygehusvæsenets organisatoriske og ledelsesmæssige fremtid? Forskningscenterleder for CHM (Center for Health Management) Anne Reff Pedersen, CBS Diskussion i plenum med paneldeltagerne om regionernes og sygehusvæsenets fremtid Frokost Organisering af sygehuse i Norge på både godt og ondt Hør, hvilke erfaringer sygehusvæsenet i Norge har gjort sig efter sygehusomlægningen. Hvordan er Norge gået ind i organisationsændringer? Hør bl.a. om: Sammenlægninger af hospitaler til større enheder Sammenlægninger af specialer og funktionsdeling Samarbejde mellem hospitaler, plejehjem osv. Diskussion: Hvad er godt og skidt ved den norske model set med danske øjne? Ekspedisjonssjef Bjørn Erikstein, Spesialisthelsetjenesteavdelingen (SHA) Helse- og omsorgsdepartementet, Norge G r u p p e d i s k u s s i o n e r Hvad kan vi lære i Danmark af de norske erfaringer med organisationsændringer? Hvorledes vil det være muligt og hensigtsmæssigt at gøre det tilsvarende i Danmark?

6 Dag 1 T i r s d a g d e n 1 6. m a r t s L e d e r i e t f o r a n d r e t s y g e h u s v æ s e n Pause med kaffe/te og frugt Produktivitet, effektivitet, afbureaukratisering og kvalitetsreform Paneldebat Hospitalerne har i flere år været underlagt et krav om, at produktiviteten skal stige med mindst 2% om året. Dette krav omsættes til en budgetreduktion på 2%, som indbygges i budgettet. Hertil kommer, at der løbende offentliggøres ranglister, hvor de somatiske hospitaler placeres efter deres produktivitetsvækst. Kan man sammenligne produktiviteten på forskellige sygehuse? Hvordan forbedrer man produktiviteten til færre penge? Hvordan hænger ressourcerne og økonomien sammen med krav om optimering af driften? Hvordan bevarer du din faglige udvikling og engagement i dit arbejde i en omverden, hvor der hele tiden stilles nye kvalitets-, effektivitets- og informationskrav? Hvordan vil en afbureaukratisering blive håndteret? Hvordan skal den danske kvalitetsmodel håndteres? Står ressourceforbruget mål med de forventede effekter? P a n e l d e l t a g e r e : Lægelig direktør Torben Mogensen, Hvidovre Hospital Sundhedsøkonom, Forsker Jakob Kjellberg, Dansk Sundhedsinstitut Vicedirektør Lone Møller, Herlev Hospital Opsummering af konferencens første dag ved ordstyrerne Konferencens første dag slutter A N D R E S P Æ N D E N D E A R R A N G E M E N T E R : EU-udbud 2010 Konference den april 2010 i København

7 Dag 2 O n s d a g d e n 1 7. m a r t s L e d e r i e t f o r a n d r e t s y g e h u s v æ s e n Morgenkaffe/-te Ordstyrerne introducerer dagens indlæg At skabe et bedre miljø for personale og patienter Hospitalsarkitekturens betydning for helbredelsen Har sanserne og patienternes oplevelse betydning for helbredelsen? Svaret er ja! De indtryk, patienter på hospitaler får, er af meget stor betydning for helbredelsen, noget man indtil nu har negligeret. Det er dokumentet, at stimulerende omgivelser fører til bedre helbredelse, uden at det koster andet end at skabe de rigtige omgivelser for patienterne. Dvs. at arkitektur, kunst og musik har langt større betydning, end man hidtil har troet. Personalets krav om et godt fysisk arbejdsmiljø er også blevet større. I dette indlæg vil du høre, hvordan ledelsen kan skabe et hospital, der kan være med til at forbedre patienternes helbredelse og oplevelse samt personalets effektivitet. Bliv introduceret til konceptet Sansernes hospital Hør om den videnskabelige dokumentation for sansernes store betydning for helbredelsen Hør bl.a. om helbredende musik, der nedsætter for eksempel morfikaforbruget hos patienter med akutte og kroniske smerter og reducerer forekomsten af depression Hør om hospitalsarkitekturens betydning for helbredelsen Hvordan kan konceptet Sansernes hospital være med til at skabe et bedre miljø for både medarbejdere og patienter? Læge, professor dr.med. civ. ing. Lars Heslet Pause med kaffe/te og frugt De moderne ledelsesudfordringer Få indflydelse på din egen hverdag i et politisk styret system Om du er leder, medarbejder eller patient ønsker alle i dag at have medindflydelse. Sygehusvæsenet har været udsat for mange nye krav og beslutninger, som træffes andetsteds. Man skal forliges med det, der kommer af nye beslutninger, som man ikke kan ændre på. Hvordan gør man dette mere spiseligt, lærer at leve med det og får det bedste ud af det? Hvordan får man indflydelse på sin egen hverdag, når der er andre (politikere, bestyrelser etc.), som fastlægger de overordnede rammer? Lederne skal gå i front og vise, hvordan man anerkender personalet og patienterne. Hør, hvordan du bliver bedre til at skabe og give anerkendelse Hvordan kan man tilegne sig nye kompetencer til at fungere i uoverskuelige situationer som f.eks. en fusion eller større forandringer? Lektor Rasmus Willing, RUC Pause med kaffe/te

8 Dag 2 O n s d a g d e n 1 7. m a r t s L e d e r i e t f o r a n d r e t s y g e h u s v æ s e n Kulturel intelligens forståelse og kommunikation på kryds og tværs i sygehusvæsenet Evnen som leder til at handle passende i forandrende tider og vanskelige situationer udfordringer i fusioner Håndtering af kulturelle forskelle i sygehusvæsenet Hvorfor skal det være så svært at forstå hinanden og kommunikere? Hvordan bliver vi bedre til at forstå hinanden og undgå misforståelser? Hvordan kan man som afdelingsleder, sygeplejerske og læge blive bedre til at kommunikere, lytte og forstå? Ledelseskonsulent Elisabeth Plum, Plum & Co Aps Hovedforfatter til bogen Kulturel intelligens Frokost Ledelse af professionelle De mange forskellige kasketter - at balancere mellem det faglige engagement og de generelle ledelsesopgaver Hvad er det, der gør det svært at lede professioner? Hvad kan gøre det lettere? Hvilke målestokke skal man lede efter med professionelle? Ledelse gennem andre og på tværs af fysisk adskilte enheder Professor Peter Kragh Jespersen, Aalborg Universitet Pause med kaffe/te R U N D B O R D S D I S K U S S I O N E R Som afslutning på konferencen vil du i mindre grupper diskutere de synspunkter, som er blevet fremlagt på konferencen, og hvorledes du kan bruge dette i dit daglige arbejde. Formålet med rundbordsdiskussionerne er således, at du skal gå fra konferencen med en tjekliste med gode råd til, hvordan du som leder i et forandret sygehusvæsen bedre kan takle udfordringerne. Hovedparten af konferencens indlægsholdere vil sidde med ved rundbordsdiskussionerne og konsulenter fra Implement vil facilitere diskussionsrunden Opsummering i plenum af gruppediskussioner Konferencen slutter

9 T o r s d a g d e n 1 8. m a r t s w o r k s h o p Forandringsledelse Forandringsledelse hvordan får man de andre med? På denne workshop bliver der taget fat på nogle af de mest essentielle problemstillinger, når man skal skabe forandringer. Der bliver således sat fokus på følgende: Hvordan er vores nuværende situation? Og hvordan ser en mere ønskværdi situation ud? Hvad kræver det af os, at vi kommer i mål med forandringen? Hvad skal til for at skabe forandringer? At skabe forandringer i samarbejde med Hvordan får man de andre med? Hvordan skabes motivation og engagement? At tage hensyn til forskellige type mennesker Whats in it for me Hvad får vi ud af denne forandring, hvad opnår vi og hvad opnår andre? Hvad er de forretningsmæssige mål? Det får du med hjem På workshoppen får du konkrete værktøjer til at skabe forandringer. Via oplæg, diskussion og øvelser vil du efter workshoppen have en ide om, hvordan du kommer videre med forandringsprocessen, og du vil udarbejde en handlingsplan, som du kan tage med hjem. Står du over for at skulle gennemføre en forandringsproces, vil denne workshop kunne hjælpe dig på vej. Program for workshoppen: udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/-te Workshoppen starter Frokost Workshoppen slutter (Der indlægges pauser undervejs) Underviseren: Berit Weise er partner i konsulenthuset PS4 A/S og har i mange år arbejdet som processkonsulent for virksomheder i forandring. Hun har læst kommunikation, psykologi og pædagogik, i hvilket hun også har en Master uddannelse. Berit har stor erfaring med ledelse- og organisationsudvikling, og hun har som sygeplejerske, klinisk uddannelsesansvarlig og senest som proceskonsulent været med til at udvikle og forandre processer i sundhedsvæsenet. Berit er en dynamisk, moderne underviser, der involverer og træner deltagerne til at kunne tage ansvar for processerne.

10 ibc Euroforum IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Giro , CVR-nr N å d i n m å l g r u p p e i e t n y t f o r u m Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret over for dine potentielle kunder på en af IBC Euroforum s konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Sarah Elhauge for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop afdækker din virksomheds behov på telefon eller 10

11 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Konferencen Leder i et forandret sygehusvæsen afholdes den 16. og 17. marts Workshoppen Forandringsledelse afholdes den 18. marts Begge arrangementer finder sted på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på telefon og oplys CFT-nummer: Parkering Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringsanlægget Falkoner Plads (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center). Desuden er der i receptionen på Radisson Blu Falconer Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35, som kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen stopper på Frederiksberg Station, som ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris Vælg alternativ Tilmelding senest 22. januar Spar Tilmelding senest 26. februar Spar Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding efter 26. februar Konference & workshop , , , , ,- Konference 8.995, , , , ,- Workshop 4.995, , , , ,- Prisen inkluderer kaffe/te, frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Er du forhindret i at deltage på konferencen? Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale. Bestil via brochurens bagside (pris kr ,- ekskl. moms). Vi tager forbehold for ændringer i programmet og eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af senior projektleder Camilla Glad,telefon , og projektleder Margit Frøjk Lind, IBC Euroforum, telefon , 11

12 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Tilmelding til IBC Euroforum Konferencen Leder i et forandret sygehusvæsen København Konference den 16. og 17. marts 2010 Workshop den 18. marts 2010 Navn Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr ,- ekskl. moms). Alle priser er ekskl. moms. Sæt X Vælg alternativ Tilmelding senest 22. januar Spar Tilmelding senest 26. februar Spar Tilmelding efter 26. februar Konference & workshop , , , , ,- Konference 8.995, , , , ,- Workshop 4.995, , , , ,- S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 19129

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/its SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Forretningsmæssige muligheder i IT-sikkerhed Skab

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

CSR-rapporten kom godt fra start!

CSR-rapporten kom godt fra start! K u r s u s Den 1. oktober + 29. oktober 2009 Den 5. november + 30. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/csr CSR-rapporten kom godt fra start! 2009 Systematisk gennemgang af den nye

Læs mere

Optimér pressearbejdet

Optimér pressearbejdet K o n f e r e n c e København 16. og 17. marts 2010 Workshop 18. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/pres SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Konferencen afholdes for 5.

Læs mere

Køb & salg af virksomheder

Køb & salg af virksomheder K o n f e r e n c e København 9. og 10. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/dd SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 8. januar Køb & salg af virksomheder Hvordan forbereder man sig

Læs mere

Lægemiddeldagene. ny lovgivning, procedurer og udfordringer. K o n f e r e n c e København 28. og 29. oktober 2009. www.ibceuroforum.

Lægemiddeldagene. ny lovgivning, procedurer og udfordringer. K o n f e r e n c e København 28. og 29. oktober 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 28. og 29. oktober 2009 W O R K S H O P 6. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/laege Lægemiddeldagene ny lovgivning, procedurer og udfordringer Hvad

Læs mere

Working Capital. Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 29. og 30.

Working Capital. Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 29. og 30. K o n f e r e n c e København 29. og 30. september 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/woc SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! Sådan

Læs mere

Informationskampagner

Informationskampagner København K o n f e r e n c e den 29. oktober 2009 / den 4. marts 2010 S E M I N A R den 28. oktober 2009 / den 3. marts 2010 Spar kr. 1.000,- tilmeld dig senest 4. september / 9. januar Informationskampagner

Læs mere

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation Konference Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/intern K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. januar W o r k s h o p 27. februar 2 0 0 9 Effektiv intern

Læs mere

Fremtidens sundhedsforsikringer

Fremtidens sundhedsforsikringer K o n f e r e n c e København den 23. og 24. november 2009 S E M I N A R : den 25. november 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Fremtidens sundhedsforsikringer Hvilken udvikling ser

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Vækst gennem salg til det offentlige

Vækst gennem salg til det offentlige K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/dsv K ø b e n h a v n 17.- 18. j u n i 2 0 0 9 Vækst gennem salg til det offentlige Vend krisen til vækst få del i de offentlige indkøbskroner

Læs mere

Legal Risk Management

Legal Risk Management K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/lrm Legal Risk Management Hvorfor Legal Risk Management? Legal Risk Management i praksis hvad og hvordan?

Læs mere

01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter

01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter K U R S U S København 23. og 24. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/- & nye kontrakter der understøtter iterative projekter Få indblik i den praktiske anvendelse af de nye versioner

Læs mere

Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8. 24. November 2 0 0 8

Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8. 24. November 2 0 0 8 SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 26. september Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/banking K ø b e n h a v n 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8 W o r k s h o p 24. November 2 0

Læs mere

EU-udbud 2009. Vi gentager succesen og afholder EU-udbud 2009 igen. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17.

EU-udbud 2009. Vi gentager succesen og afholder EU-udbud 2009 igen. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/eu SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 25. september EU-udbud 2009 Udbudsretlig opdatering og praksis

Læs mere

Compliance i den finansielle sektor

Compliance i den finansielle sektor SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 30. januar Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/com K ø b e n h a v n 11. og 12. m a r t s W o r k s h o p 12. m a r t s 2 0 0 9 Compliance i den

Læs mere

Kliniske lægemiddelforsøg

Kliniske lægemiddelforsøg K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 W O R K S H O P 23. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/klf SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober Kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Kreditporteføljestyring

Kreditporteføljestyring K o n f e r e n c e København 3. og 4. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/kps SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Kreditporteføljestyring Hør Finanstilsynets anbefalinger

Læs mere

Lægemiddeldagene 2008

Lægemiddeldagene 2008 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 24. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/mal K ø b e n h a v n 3. og 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 5. december 2 0 0 8 Lægemiddeldagene

Læs mere

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/rec_vejle www.ibceuroforum.dk/rec_kbh V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K ø b e n h av n 19. og 20. november

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Virksomhedsjuristen. K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r 2 0 0 9 W o r k s h o p 26. F e b r u a r 2 0 0 9. www.ibceuroforum.

Virksomhedsjuristen. K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r 2 0 0 9 W o r k s h o p 26. F e b r u a r 2 0 0 9. www.ibceuroforum. SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. januar Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/vj K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r 2 0 0 9 W o r k s h o p 26. F e b r u a r 2 0 0 9 Virksomhedsjuristen

Læs mere

Institutionelle investorer

Institutionelle investorer K o n f e r e n c e København 22. og 23. september 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/invest SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 10. juli Nye tider og muligheder for Institutionelle investorer

Læs mere

Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager

Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager K u r s u s København den 30. november 2009 den 26. januar 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/raf Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager Hvornår udløser

Læs mere

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/vjkur K ø b e n h a v n 8. Juni 19. November 2 0 0 9 Virksomhedsjurist de særlige udfordringer Rollen som virksomhedsjurist Den kommercielle dagsordens

Læs mere