Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger"

Transkript

1 Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer en guide, der indeholder oplysninger om, hvor i de nuværende Sosu Care-lærebøger, man kan finde indholdet til de nye fag. Social og sundhedssektoren1 Pleje og dokumentation1 Psykologi og kommunikation1 Rehabilitering og sosu-faglig indsats1

2 Social- og sundhedssektoren 1 (2 uger) 1 Eleven kan forklare social- og sundhedshjælperens opgaver ud fra Serviceloven og Sundhedsloven. Social- og samfundsfag 1, kap. 1, s : Love og paragraffer. Social- og samfundsfag 1, kap. 3, s : Den vigtigste lovgivning. Social- og samfundsfag 1, kap. 5: Samfundets tilbud til ældre. 2 Eleven kender de social- og sundhedspolitiske målsætninger og lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveauer og kan reflektere over disses betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper. Social- og samfundsfag 1, kap. 4: Socialpolitik. Sundhedsfag 1, kap. 1, s : om Sundhedsvæsenet. Social og sundhedssektoren1 3 Eleven kan forklare, hvad rollen som fag- og myndighedsperson indebærer. Social- og samfundsfag 1, kap. 7, s : om det professionelle netværk. Pædagogik med psykologi 1, kap. 3, s : om roller. 4 Eleven kan forklare det, der er relevant for social- og sundhedshjælperen at vide om lovgivning og vejledninger inden for området så som videregivelse af oplysninger, tavshedspligt, patientsikkerhed og sygeplejefaglige optegnelser. Pædagogik med psykologi 1, kap. 18: Dokumentation. Social- og samfundsfag 1, kap. 5: Samfundets tilbud til ældre. 5 Eleven kan forklare reglerne for magtanvendelse, og hvordan borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder respekteres i social- og sundhedshjælperens arbejde. Social- og samfundsfag 1, kap. 3: Et demokratisk samfund. Pædagogik med psykologi 1, tillæg på bogens hjemmeside: Magtanvendelse i demensplejen. Social- og samfundsfag 1, kap. 4, s. 72: om retssikkerhed.

3 6 Eleven kan forklare kravene til faglig dokumentation, og hvordan relevante dokumentationssystemer anvendes i overensstemmelse med gældende regler og arbejdsstedets retningslinjer. Pædagogik med psykologi 1, kap. 18: Dokumentation. Danskbogen til social- og sundhedselever, kap. 6, s : om skriftlig dokumentation faglig skrivning. 7 Eleven kan forklare opgavefordelingen inden for social- og sundhedssektoren, og hvordan socialog sundhedshjælperen indgår i det sammenhængende borger-/patientforløb. Sundhedsfag 1, kap 3, s. 33: om professionel omsorg. Sundhedsfag 1, s. 78, 88, 105, 110, 113, 116, 118, 119, 132, 148, 151, 154,156, 164, 166,168, 188, 203, 206, 209, 210, 224, 243, 247, 257, 261, 263, 271, 274, 287, 288, 293, 296, 313, 317, 320, 328, 330, 333, 346, 347, 349, 351 under punkterne: Hvordan kan du hjælpe. Sundhedsfag 1, kap 21, s. 353: om tværfagligt samarbejde hos døende borgere.

4 Pleje og dokumentation 1 (5 uger) 1 Eleven kan identificere pleje- og omsorgsopgaver ud fra en forståelse af menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov. Sundhedsfag 1, kap. 3: Omsorg og egenomsorg. Sundhedsfag 1, kap. 4: Behov. Sundhedsfag 1, kap. 6-21: om pleje og omsorgsopgaver. Aktivitets og praktisk fag 1, kap. 6: Personlig Pleje. Pædagogik med psykologi 1, kap 16: Seksualitet. Pleje og dokumentation1 2 Eleven kan observere tegn på ændringer i borgerens almene sundhedstilstand og kan forklare ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, hvorfor der skal reageres på observationerne, herunder på tegnene på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. Sundhedsfag 1, kap. 8-20: afsnit om anatomi og fysiologi i alle kapitler. Sundhedsfag 1, kap. 8-20: observationer i boks i alle kapitler. Sundhedsfag 1, kap. 8-20: afsnit om ændret adfærd ved sygdom i alle kapitler. Sundhedsfag 1, kap. 8-20: afsnit om aldersforandinger i alle kapitler. Sundhedsfag 1, kap. 19, s : om fysisk og psykisk og sociale aldersforandringer. Pædagogik med psykologi 1, tillæg på bogens hjemmeside: Den normale aldring. Sundhedsfag 1, kap. 6: om dehydrering. Sundhedsfag 1, kap. 16, s. 261: om cystitis. Sundhedsfag 1, kap. 15, s : om forstoppelse, diarre, opkastning, vægttab. Sundhedsfag 1, tillæg på bogens hjemmeside: Stomi. Sundhedsfag 1, tillæg på bogens hjemmeside: Samlet om væske og kost. Aktivitets og praktisk fag 1, kap 7: Aktivitet og kost. Sundhedsfag 1, kap. 10, s. 147: om nedsat bevægelighed. Sundhedsfag 1, kap. 9, s : om tryksår ved nedsat mobilitet. Sundhedsfag 1, tillæg på bogens hjemmeside: Fysisk aktivitet og immobilitet. Sundhedsfag 1, kap. 21, s. 353: om immobilitet i forhold til døende. Sundhedsfag 1, kap. 14: om kroppens temperatur og feber. Sundhedsfag 1, kap. 16, s. 261: om konfusion ved urinvejsinfektion. 3 Eleven kan planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne og pleje med omsorg og respekt for det enkelte menneske og med udgangspunkt i en forståelse af den alderssvækkedes borgers behov og med et kendskab til de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi. Sundhedsfag 1, kap. 5: Personlig hygiejne. Aktivitets- og praktisk fag 1, kap. 6: Personlig pleje. Sundhedsfag 1, kap. 3: Omsorg og egenomsorg.

5 Sundhedsfag 1, kap. 4: Behov. Pædagogik med psykologi 1, kap 2, s. 16: om ligeværdig kommunikation. Sundhedsfag 1, kap. 8-19: om den konkrete pleje. Sundhedsfag 1, kap. 8-19: afsnit om aldersforandringer i hvert kapitel. Sundhedsfag 1, kap. 20: Psykisk sygdom og demens. Pædagogik med psykologi 1, kap. 15: Demens. Sundhedsfag 1, kap. 18: om diabetes. Sundhedsfag 1, kap. 13: om KOL. Sundhedsfag 1, kap. 12: om hjerte-kar-sygdomme. Sundhedsfag 1, kap. 19: om apopleksi. 4 Eleven kan anvende viden om, hvornår social- og sundhedshjælperen skal henholdsvis udføre plejen eller støtte borgeren i selv at udføre den. Sundhedsfag 1, kap. 3: Omsorg og egenomsorg. Sundhedsfag 1, kap. 8-21, under punkterne: Hvordan kan du hjælpe. Aktivitets- og praktisk fag 1, kap. 3: Aktiverende arbejde. 5 Eleven kan anvende sin viden om ernæringsrigtig kost, måltidets betydning og anretning af mad i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. Sundhedsfag 1, kap. 15: om næringsstoffer. Sundhedsfag 1, tillæg på bogens hjemmeside: Samlet om væske og kost. Aktivitets- og praktisk fag 1, kap. 7: Aktivitet og kost. Sundhedsfag 1, kap. 2: Sundhedsfremme og forebyggelse. 6 Eleven kender den basale palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase og kan forklare social- og sundhedshjælperens rolle i forhold til den døende og de pårørende, samt hvordan en borger plejes de sidste levedøgn, og hvordan en afdød gøres i stand under hensyn til ønskede ritualer. Sundhedsfag 1, kap. 21 Døden. Sundhedsfag 1, kap. 11 Smerter. Pædagogik med psykologi 1, kap. 9, s : om døden. 7 Eleven kender forskellen på komplekse og ikke-komplekse borgerforløb og reflekterer over sin egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde. Sundhedsfag 1, kap. 8-21, under punkterne: Hvordan kan du hjælpe. Sundhedsfag 1, kap. 21, s. 353: om tværfagligt samarbejde hos den døende borger. Pædagogik med psykologi 1, kap. 3, s : om roller.

6 8 Eleven kan skifte linned og rede seng ud fra viden om hygiejniske principper og borgerens ønsker, vaner og behov. Aktivitets og praktisk fag 1, e-læringsmaterialet, Sosu-care.dk: under rengøring og tøjvask: om hygiejniske principper. under rengøring/stuen/seng: om sengeredning. Aktivitets og praktisk fag 1, kap. 10, s : om hygiejniske principper. Sundhedsfag 1, kap. 5: Personlig hygiejne. 9 Eleven kan forebygge smittespredning ud fra en forståelse af de generelle hygiejniske retningslinjer og af grundlæggende mikrobiologi. Sundhedsfag 1, kap. 5: Personlig hygiejne. Aktivitets og praktisk fag 1, kap. 6: Personlig pleje. Aktivitets og praktisk fag 1, kap. 10, s : om hygiejniske principper. Aktivitets og praktisk fag 1, Sosu-care.dk: under rengøring og tøjvask: tekster og opgaver i hygiejneafsnittene. Grundlæggende mikrobiologi henvisning til Naturfag. 10 Eleven kan i et professionelt samarbejde anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er dæk kende for social- og sundhedshjælperens fagområde. Sundhedsfag 1: Fagudtryk og ordforklaringer i alle kapitlerne. Danskbogen til social og sundhedselever, kap. 3: Mundtlig kommunikation talestrategi. Danskbogen til social og sundhedselever, kap. 6: Skriftlig kommunikation produktskrivning. 11 Eleven kan dokumentere udført pleje, evaluering af pleje og opfølgning på pleje i relevante plejeog handleplaner. Pædagogik med psykologi 1, kap. 18: Dokumentation. Danskbogen til social og sundhedselever, kap. 6: Skriftlig kommunikation produktskrivning. 12 Eleven kan forklare, hvordan konflikter og vold kan undgås i forbindelse med pleje af borgere med demens, misbrug eller psykisk sygdom. Pædagogik med psykologi 1, kap. 4: Konflikthåndtering. Sundhedsfag 1, kap. 20: Psykisk sygdom og demens. Pædagogik med psykologi 1, kap. 15: Demens. Pædagogik med psykologi 1, kap. 14: Misbrug. Pædagogik med psykologi 1, kap. 13: Sindslidelse.

7 13 Eleven kan anvende viden om, hvordan social- og sundhedshjælperen hjælper en borger med at indtage medicin. Sundhedsfag 1, kap 7: Medicin. 14 Eleven opnår teoretisk viden og praktiske færdigheder svarende til grundfaget førstehjælp og elementærbrandbekæmpelse. Førstehjælp og brandbekæmpelse henvises til Røde Kors bog.

8 Psykologi og kommunikation 1 (2½ uger) 1 Eleven kan forklare, hvordan normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper, og kan reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. Pædagogik med psykologi 1, kap. 17: Etik og moral. Pædagogik med psykologi 1, kap. 2: Kommunikation Pædagogik med psykologi 1, kap. 6: Læring. Pædagogik med psykologi 1, kap. 7: Refleksion. Pædagogik med psykologi 1, kap. 12, s om norm og afvigelse. Social- og samfundsfag 1, kap. 2: Social- og sundhedshjælperfaget. Psykologi og kommunikation1 2 Eleven kan reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relationen til borgere, pårørende og kolleger. Pædagogik med psykologi 1, kap. 5: Kulturmøder. Social- og samfundsfag 1, kap. 6: Kulturel baggrund. Pædagogik med psykologi 1, tillæg på bogens hjemmeside: Identitet. Pædagogik med psykologi 1, tillæg på bogens hjemmeside: Borgeren er ekspert i eget hverdagsliv. 3 Eleven kan anvende en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Pædagogik med psykologi 1, kap. 2: Kommunikation. Pædagogik med psykologi 1, kap. 3: Samarbejde. 4 Eleven kan anvende professionel kommunikation og kan forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Pædagogik med psykologi 1, kap. 2: Kommunikation. Pædagogik med psykologi 1, kap. 3, s : om samarbejdet på arbejdspladsen. Pædagogik med psykologi 1, kap. 8: Vejledning af borgeren. Danskbogen til social og sundhedselever, kap. 3: Mundtlig kommunikation talestrategi. Danskbogen til social og sundhedselever, kap. 3: Mundtlig kommunikation lyttestrategi. 5 Eleven kan anvende viden om, hvordan kommunikation kan forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Pædagogik med psykologi 1, kap. 4: Konflikthåndtering.

9 Pædagogik med psykologi 1, kap. 2: Kommunikation. Social- og samfundsfag 1, kap. 9, s. 160: om konflikter og vold på arbejdspladsen. Aktivitets og praktisk fag 1, kap. 12, s : om psykisk arbejdsmiljø. 6 Eleven kan forklare, hvordan borgere og deres pårørende hjælpes i krise og sorg. Pædagogik med psykologi 1, kap. 10: Krise og sorg. Pædagogik med psykologi 1, tillæg på bogens hjemmeside: Sorg. Pædagogik med psykologi 1, kap. 9: Livsfaser. Pædagogik med psykologi 1, tillæg på bogens hjemmeside: Den normale aldring. 7 Eleven kan observere tegn på, at en borger har en psykotisk, depressiv eller selvmordstruede adfærd. Pædagogik med psykologi 1, kap. 13: Sindslidelse. Pædagogik med psykologi 1, kap. 15: Demens. Sundhedsfag 1, kap. 20: Psykisk sygdom og demens. 8 Eleven kan professionelt modtage og videregive informationer og faglige overvejelser til borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Pædagogik med psykologi 1, kap. 2: Kommunikation. Pædagogik med psykologi 1, kap. 3: Samarbejde. Pædagogik med psykologi 1, kap. 18: Dokumentation.

10 Rehabilitering og sosu-faglig indsats (3,5 uger) Inkl. arbejdsmiljø og ergonomi (1 uge) 1 Eleven kan anvende viden om borgerens behov for sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter i det aktiverende arbejde og kan reflektere over sin rolle i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats samt dokumentere i relevante pleje- og handleplaner. Rehabilitering og sosu-faglig indsats1 Aktivitets- og praktisk fag 1, kap. 2: Aktivitet. Aktivitets- og praktisk fag 1, kap. 3: Aktiverende arbejde. Aktivitets- og praktisk fag 1, kap. 4: Kultur og aktiviteter. Aktivitets- og praktisk fag 1, kap. 5: Aktivitet og kost. Aktivitets- og praktisk fag 1, kap. 8: Fysisk aktivitet. Aktivitets- og praktisk fag 1, kap. 9: It og aktivitet. Pædagogik med psykologi 1, kap. 3: Samarbejde. Pædagogik med psykologi 1, kap. 18: Dokumentation. Danskbogen til social og sundhedselever, kap. 6: Skriftlig kommunikation produktskrivning. 2 Eleven kan motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme ud fra en forståelse af, hvordan livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motion påvirker sundheden. Sundhedsfag 1, kap. 2: Sundhedsfremme og forebyggelse. Pædagogik med psykologi 1, kap. 8: Vejledning af borgeren. Pædagogik med psykologi 1, kap. 6, s : om motivation og læringsstile. 3 Eleven kan anvende en pædagogisk tilgang herunder inddrage borgerens livshistorie, når eleven skal motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. Aktivitets- og praktisk fag 1, kap. 3: Aktiverende arbejde. Aktivitets- og praktisk fag 1, kap. 5: Livskvalitet og livshistorie. Pædagogik med psykologi 1, kap. 6: Læring. Pædagogik med psykologi 1, kap. 7: Refleksion. Pædagogik med psykologi 1, kap. 8: Vejledning af borgeren. 4 Eleven kender til fysiske, psykiske og sociale handicap og betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og kan arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. Pædagogik med psykologi 1, kap. 11: Mestring. Pædagogik med psykologi 1, kap. 12: Fysiske handicap.

11 Pædagogik med psykologi 1, kap. 13: Sindslidelse. Pædagogik med psykologi 1, kap. 14: Misbrug. Pædagogik med psykologi 1, kap. 15: Demens. Pædagogik med psykologi 1, tillæg på bogens hjemmeside: om magtanvendelse i demensplejen. Pædagogik med psykologi 1, tillæg på bogens hjemmeside: Borgeren er ekspert eget hverdagsliv. Sundhedsfag 1, kap. 8-20: om kroniske sygdomme. Aktivitets- og praktisk fag 1, kap. 5: Livskvalitet og livshistorie. 5 Eleven kan anvende viden om netværkets betydning for borgerens rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats og kan vejlede borgeren om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. Social- og samfundsfag 1, kap. 7: Socialt netværk. Social- og samfundsfag 1, kap. 5: Samfundets tilbud til ældre. Aktivitets og praktisk fag 1, kap. 9: It og aktivitet. Social- og samfundsfag 1, kap. 8: It og informationssøgning. Pædagogik med psykologi 1, kap. 8: Vejledning af borgeren. 6 Eleven kan anvende viden om miljørigtig rengøring, tøjvask, indkøb og håndtering af borgerens post og bank ved planlægning og evaluering af praktisk hjælp. Aktivitets- og praktisk fag 1, kap. 10: Praktisk hjælp og det omgivende miljø. Aktivitets- og praktisk fag 1, Sosu-care.dk: om rengøring, tøjvask Aktivitets- og praktisk fag 1, Sosu-care.dk: indkøb, under økonomisk: om håndtering af borgerens penge herunder bank og post. 7 Eleven kan tilrettelægge og evaluere praktisk hjælp ud fra borgerens behov for og evne til egenomsorg og kan forklare, hvordan borgeren inddrages. Aktivitets- og praktisk fag 1, kap. 3, s : om planlægning, evaluering og opfølgning. Sundhedsfag 1, kap. 3: Omsorg og egenomsorg. Sundhedsfag 1, kap. 4: Behov. Aktivitets- og praktisk fag 1, Sosu-care.dk: under rengøring/planlægning om planlægning af opgaverne med inddragelse af borgens ressourcer. 8 Eleven kan forklare, hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgeren, herunder hvordan borgeren støttes i at følge træningsplaner. Aktivitets og praktisk fag 1, kap. 3: Aktiverende arbejde. Pædagogik med psykologi 1, kap. 3: Samarbejde. Pædagogik med psykologi 1, kap. 8: Vejledning af borgeren. Aktivitets og praktisk fag 1, kap. 8, s. 153: om at motivere til fysisk aktivitet.

12 9 Eleven kan med respekt for borgerens opfattelse af livskvalitet anvende relevant velfærdsteknologi for at fremme borgerens funktionsevne. Aktivitets og praktisk fag 1, kap. 5: Livskvalitet og livshistorie. Aktivitets og praktisk fag 1, kap. 8; Fysisk aktivitet. Velfærdsteknologi: Nyt kapitel skrives. Arbejdsmiljø og ergonomi (1 uge) 1 Eleven kan forklare relevant arbejdsmiljølovgivning i forhold til arbejdet som social- og sundhedshjælper og kan reflektere over egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Social- og samfundsfag 1, kap. 8: Arbejdsmiljø og ergonomi. Aktivitets- og praktisk fag 1, kap. 12: Arbejdsmiljø. 2 Eleven kan forklare årsager til problemer i arbejdsmiljøet, herunder betydningen af god fysisk og psykisk form, og kan anvende viden om relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer i arbejdsmiljøet. Aktivitets- og praktisk fag 1, kap. 12: Arbejdsmiljø. Social- og samfundsfag 1, kap. 8: Arbejdsmiljø og ergonomi. Aktivitets og praktisk fag 1, kap. 8: Fysisk aktivitet. Sundhedsfag 1, kap. 2, s : om sundhed og sundhedsfremme. 3 Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljøs betydning ved tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver. Social- og samfundsfag 1, kap. 8: Arbejdsmiljø og ergonomi. Aktivitets- og praktisk fag 1, kap. 12: Arbejdsmiljø. Aktivitets- og praktisk fag 1, Sosu-care.dk: under punkterne om arbejdsmiljø. Aktivitets- og praktisk fag 1, kap. 10: Praktisk hjælp og det omgivende miljø. Sundhedsfag 1, kap. 5: Personlig hygiejne. Pædagogik med psykologi 1, kap. 4: Konflikthåndtering. 4 Eleven kan forklare, hvordan velfærdsteknologi kan forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker. Aktivitets- og praktisk fag 1, Sosu-care.dk, under rengøring og tøjvask/arbejdsmiljø: om arbejdsskade, AT, ulykker, faldfælder, tungt arbejde m.m. Velfærdsteknologi: Nyt kapitel skrives.

13 5 Eleven kan udføre pleje og praktisk hjælp ud fra principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Aktivitets- og praktisk fag 1, kap. 11: Arbejdsteknik. Aktivitets- og praktisk fag 1, Sosu-care.dk, under rengøring og tøjvask/arbejdsmiljø: om arbejdsteknik, arbejdsstillinger, vægtoverføring og trin for trin billedserier m.m. 6 Eleven kan tilrettelægge og udføre forflytnings- og lejringsopgaver herunder anvende relevante hjælpemidler. Aktivitets- og praktisk fag 1, kap. 11: Arbejdsteknik. 7 Eleven har kendskab til faktorer på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold, og har kendskab til elementerne i voldspolitik og kriseberedskab. Pædagogik med psykologi 1, kap. 4: Konflikthåndtering. Social- og samfundsfag 1, kap. 8: Arbejdsmiljø og ergonomi.

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Lokal Undervisnings- Plan Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen... 2 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse om uddannelsen i

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER:

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne tlf. 36 98 29 00 Mail: bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk UDDANNELSESBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 1 Gældende for hold optaget fra 2011 Tilrettet juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen KOORDINERING, KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION... 2 SYGEPLEJE... 8 SOMATISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI... 12 PSYKIATRISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI...

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Skoleperiode 1: Introduktion og velkomst: Dage: 5 dage 1 Velkommen Samarbejde Kommunikation IT Anatomi og Fysiologi Uddannelsesbogen

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Social - og sundhedshjælperuddannelsen Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Social- og sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret forår 2012 INDHOLD INDHOLD... 2 1.1. UDDANNELSESSTRUKTUR... 3 1.2.

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere