Stor renovering kræver genhusning af beboere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stor renovering kræver genhusning af beboere"

Transkript

1 Nyhedsbrev til beboerne Udkommer 3 gange årligt. Udgiver: RandersBolig Ansvarshavende redaktør: Jan Guldmann Redaktion: Almen Info Media, Layout: DAB Tryk: CS-Grafisk 3. Årgang Information til beboerne i RandersBolig Nr lejemål i Bjellerupparken skal blive til 206 moderne boliger. Stor renovering kræver genhusning af beboere Beboerne i 36 lejemål skal genhuses, når renoveringen af Bjelleupparken om kort tid går i gang. En af Dronningborgs største bebyggelser, Bjellerupparken, bliver om kort tid totalt forvandlet, når den planlagte renovering til 200 millioner kroner går i gang. 214 lejemål skal blive til 206 moderne boliger, og i de første faser foregår renoveringen blandt andet i opgang 4D, 10D og 11D. Her skal boligerne laves om til såkaldte tilgængelighedsboliger, og der skal installeres elevatorer i opgangene. Byggeriet kræver i første fase en genhusning af beboere i 24 lejemål og i anden fase i foråret af beboere i yderligere 12 lejemål. Der er hyret en genhusningskonsulent, som står for kontakt og information til beboerne i forbindelse med genhusningen. - Med den viden, vi har om de lavpraktiske og administrative udfordringer ved en genhusning, så er det fornuftigt med en genhusningskonsulent, der kan være den samlende kraft i processen. Det er en god ting at sikre en løbende dialog, for der er mange spørgsmål og en del utryghed hos beboerne, siger Berit Mosegaard Rudbeck, der er forvaltningskonsulent i RandersBolig. Boligforeninger hjælper hinanden Der er fundet midlertidig beboelse til de første beboere, der skal genhuses. Beboerne i seks lejemål bliver genhuset i Bjelle-rupparken, der ejes af boligforeningen Andelsbo. Beboerne i de sidste 18 lejemål genhuses i andre boligforeninger. Alle boligforeninger i RandersBolig har nemlig givet tilsagn om at hjælpe med ledige boliger. - Det viser, at der er solidaritet mellem boligforeningerne i RandersBolig, og det bliver der også brug for de kommende år i forbindelse med de næste renoveringer, siger Berit Mosegaard Rudbeck. De genhusede beboere forventes at kunne vende tilbage til deres boliger efter et halvt år. Ud over de omtalte tilgængelighedsboliger omfatter renoveringen i Bjellerupparken nye badeværelser, køkkener, facader, tage og udenomsarealer. Dertil kommer nye fælleslokaler og et solcelleanlæg, der genererer el til fællearealer. Samlet har beboerne sagt ja til en huslejeforhøjelse til 743 kroner pr. m 2 pr. år i forbindelse med renoveringen.

2 Kære beboere, folkevalgte og ansatte Sommeren er veloverstået, efteråret er i fuld gang, og det er vi også i RandersBolig. På vegne af bestyrelsen i RandersBolig vil jeg give en kort status på nogle af de ting, vi arbejder med i Det er godt nyt, for generelt går det rigtigt godt i administrationsselskabet. RandersBolig har søgt om, og fået tilladelse til, momsfri administration i en kortere periode, så det er vi begyndt på. Administrationsbidraget i huslejen bliver fastholdt på det eksisterende niveau, og de ekstra midler, det vil medføre, kommer til at indgå i RandersBoligs ydelser på gælden til de administrerede boligorganisationer. Det vil betyde en hurtigere afvikling af gælden, hvilket boligforeningerne og RandersBolig kun kan være tilfredse med. DAB har i september ansat Susanne Kyra som ny kontorchef for RandersBolig og de ansatte i administrationen på Marsvej, og vi ser naturligvis frem til et godt samarbejde. Sekretariatschef Ulla Gregor og Jørgen Henriksen fra DAB vil gradvist trække sig tilbage og overlade styringen til den nye daglige leder. Vi har i juni holdt boligkonference sammen med Randers Kommune. Det er blevet en årligt tilbagevendende begivenhed, og et af de punkter, der var på dagsordenen i år var arbejdet med at sikre en boligmasse i Randers, som fortsat er attraktiv. Det kan vi naturligvis kun bakke op om som kommunens største udlejer af boliger. Vores økonomiske rådgiver, Diana Christensen, som blev ansat i foråret, er kommet godt i gang med sit arbejde. Hun har fået kontakt til cirka 100 beboere, som har brug for hjælp med at holde styr på økonomien. Måske et lidt alarmerende antal, men det er godt at kunne hjælpe dem og dermed forhåbentlig forebygge udsættelser. På den måde er rådgivningen win-win for beboere og boligforeninger. Endelig vil vi til årsskiftet kunne præsentere vores ny hjemmeside hvor de enkelte boligforeninger, som RandersBolig administrerer, vil blive præsenteret. Der har været et ønske om en mere lokal og individuel profilering, og det imødekommer vi med den ny hjemmeside, som vil blive nærmere omtalt i kommende Nyhedsblade. Med de bedste ønsker om en godt efterår til alle. Jan Guldmann Formand for RandersBolig Om RandersBolig RandersBolig administrerer og udlejer almene boliger for syv boligorganisationer, der tilsammen råder over omkring boliger i Randers og omegnskommunerne Mariagerfjord, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs. Det er: Boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden Randers Boligforening af 1940 A/B Andelsbo A/B Gudenå Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Vorup Boligforening af 1945 Boligselskabet af 2014 RandersBolig startede sin administration 1. juni RandersBolig blev etableret for at øge driftssikkerheden i de enkelte boligorganisationer og på sigt at kunne levere en højere kvalitet til en bedre pris. Det sker med fokus på sparsommelighed, effektivitet, fleksibilitet og udvikling. 2

3 Information til beboerne i RandersBolig Nr Ingen erstatning da enlig mors lejlighed brændte Mor og baby slap uden skrammer, men en masse indbo blev ødelagt, da der opstod brand i en lejlighed. Og desværre var hun ikke forsikret. Beboeren, en 19-årig enlig mor, blev vækket af sin røgalarm, hvorefter hun reddede sig selv og sin blot tre måneder gamle søn ud af lejligheden og tilkaldte hjælp. Branden opstod ved et uheld, da en halogenlampe faldt ned i en bamse, som der gik ild i. Situationen blev forværret af, at beboeren ikke havde tegnet en indboforsikring. Det betød, at hun selv var ansvarlig for rengøring af lejligheden, og at hun ingen erstatning fik for det ødelagte indbo. Genhusningen, indtil lejligheden var beboelig igen, stod hun også selv for. Når en brand eller en vandskade har raseret en bolig, dækker boligselskabets forsikring kun skaderne på selve bygningen. RandersBolig råder derfor alle beboere til at tegne en indboforsikring for at sikre sig bedst muligt, hvis uheldet skulle være ude. Historien er ikke fra Randers, men RandersBoligs medarbejdere har oplevet lignende tilfælde, hvor skadelidte beboere ikke har været forsikrede. Ny kontorchef for RandersBolig Har du ingen indboforsikring, skal du efter en brand eller vandskade selv: - betale for nyanskaffelse af alt ødelagt indbo - rengøre lejligheden - rydde lejligheden, hvis boligafdelingens håndværkere beder om det - betale for opmagasinering af sine ting, mens udbedringen af skaderne står på RandersBoligs nye daglige chef hedder Susanne Kyra Jensen og er startet i stillingen som kontorchef den 15. september Susanne er 52 år, jyde og bor i Århus. Susanne Kyra Jensen har mange års relevant erfaring fra boligverdenen, senest som boligkundechef i BRF-kredit og tidligere ni år som ejendomschef for Landsforeningen LEV, der bygger boliger til handicappede. Desuden er hun tidligere forretningsfører for boligorganisationer i Give og Nordsjælland. Tidligere fungerende kontorchef, Ulla Gregor, der er sekretariatschef i DAB, vil hen over efteråret overdrage opgaverne til Susanne Kyra Jensen, og de to vil køre parløb i forhold til de allerede planlagte bestyrelsesmøder og styringsdialogmøder. Den nye kontorchef glæder sig til at hilse på ansatte, folkevalgte og beboere i sit fremtidige virke for RandersBolig. 3

4 Den nye bestyrelse i B2014. Fra venstre Anita Dideriksen, Pia Engberg, Jan Guldmann, Tommy Hansen (formand), Leif Enger og Ivan Engberg. En ny begyndelse for en gammel boligorganisation Et helt nyt boligselskab har rejst sig efter kollapset i Randersegnens Boligforening. Det hedder Boligselskabet af 2014, og arbejdet med at skabe et nyt beboerdemokrati har nu båret frugt. Boligafdelingerne kører stabilt igen, og driften er sikret fremadrettet. Sådan lyder det glade budskab fra det nystiftede Boligselskabet af 2014 (B2014), der har overtaget alle boligerne i den tidligere Randersegnens Boligforening. Og der er flere gode nyheder. Der er nemlig etableret beboerdemokrati, som er styreformen i driften af almene boliger. I foråret blev der afholdt afdelingsmøder i boligafdelingerne, og her valgte beboerne deres nye afdelingsbestyrelser. Næste skridt var at invitere afdelingsbestyrelsesmedlemmerne (repræsentanterne) til repræsentantskabsmøde i B2014 og her vælge en hovedbestyrelse. Det skete i juli, og den nye bestyrelse, der består af syv personer, har konstitueret sig med Tommy Hansen som formand. I B2014 er der syv ansatte: en lokalinspektør, fire grønne mænd og to blå mænd. De grønne mænds opgaver er renholdelse af grønne områder, indflytningssyn og fremvisning af ledige boliger. De blå mænd tager sig af reparationsopgaver og beboerservice i samtlige afdelinger i boligselskabet. Ejendomsfunktionærernes daglige leder er lokalinspektøren, som er ansvarlig for den daglige drift og medarbejderne. Lokalinspektøren refererer til en inspektør i RandersBolig, som har det overordnede drifts- og ledelsesansvar. 4

5 Information til beboerne i RandersBolig Nr Bestyrelsen tæller desuden John Langhoff. Ansatte i B2014 Lokalinspektør: Erik Skannerup Ejendomsfunktionærer: Anders Hviid Carsten Petersen Mariager/Assens Søren Clausager - Syddjurs Freddy Madsen Midt Thomas Andersen - Vest Chris Hammer Holck Norddjurs Historien De boliger i B2014 er spredt ud over fem forskellige kommuner. Det tidligere Randersegnens Boligforening (nu B2014) blev stiftet i Det var en tid, hvor mange borgere havde behov for en bedre bolig, og det blev afsættet til en boligforening, der skulle opføre gode boliger i de små landkommuner på Randersegnen. Den 8. december 2011 gik boligorganisationen konkurs. Randers Kommune satte DAB ind som administrator i boligafdelingerne og øverste politiske myndighed. DAB havde i forvejen bistået kurator med økonomisk udredning og drift af boligafdelingerne siden konkursen. Da der igen var kommet orden i økonomien, kunne man i slutningen af 2014 oprette en ny boligorganisation som ejer af boligafdelingerne og ansvarlig for driften. Det blev til B2014. B2014 råder i dag over 13 boligafdelinger med lejemål. De er fordelt på kommunerne Mariager Fjor, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers. Hovedparten af boligerne består af 1-plans rækkehuse med en lille have. Administrationen varetages af RandersBolig. 5

6 Få masser af frisk luft til lungerne og boligen Med et godt indeklima kan du trække vejret frit og forringe risikoen for astma og allergi. Følg disse råd og få både frisk luft til dine lunger og din bolig. Antallet af henvendelser omkring problemer med indeklimaet, er steget de seneste år. Det handler typisk om kondensproblemer, hvor fugtig luft kondenserer på kolde ydervægge og dermed giver grobund for mikroorganismer og i værste tilfælde skimmelsvamp. Især ældre boliger med dårlig isolering er udsatte. Den gode nyhed er, at du selv kan gøre rigtigt meget for at forebygge problemet ved at følge disse råd. 1. Tør ikke tøj indenfor Vådt tøj udleder store mængder fugt og tørring af tøj indendøre er derfor noget af det værste, du kan gøre. Sørg altid for at tørre tøj udendørs, i en tørrekælder eller i en tørretumbler. 2. Hold grader i alle rum De fleste vil gerne spare på varmeregningen, og skruer derfor ned for varmen i for eksempel soveværelset. Det er dog en dårlig idé for indeklimaet at have forskellige temperaturer i boligen, fordi der skabes kondens, når fugtig varm luft rammer kolde overflader. Det gode råd er derfor at holde alle rum på omkring grader. 3. Luft ud i alle rum Åbn vinduerne og sørg for at få din bolig godt luftet igennem hver dag uanset vejret. Den fugt, vi mennesker udskiller, kan danne skimmelsvamp og forringe indeklimaet meget, hvis der ikke bliver luftet ud. Tænd gerne kortvarigt for emhætten, mens du lufter ud. Det skaber undertryk og gør udluftningen endnu mere effektiv. 4. Tør fugt af vinduer og vægge Hvis fugtigheden har fået lov til at hænge lidt for længe i boligen, danner det vand på indersiden af vinduerne. Skynd dig at tørre det væk, så det ikke bliver til skimmelsvamp. Det samme gælder for det vand og damp, der ender på væggene på badeværelset, når du har taget bad. 5. Ring til viceværten, når du opdager utætheder Hvis du opdager underlige plamager på tapetet eller hører dryp fra vandrørene, så er det bare med at få tilkaldt en ejendomsfunktionær med det samme. Selv små mængder vand eller fugt er guf for mikroorganismer og skimmelsvampen. 6

7 Information til beboerne i RandersBolig Nr Ejendomsfunktionærerne Jan Brix og Thomas Koitzsch præsenterer her det meste af driftscenterets maskinpark, som består af to redskabsbærere, en VPM og en Egholm. Derudover råder de over en Husqvarna havetraktor og to små plæneklippere. Øverst til venstre: Ejendomsmester Kai Pedersen i samtale med boligforeningens formand Peder Damgaard. Til venstre: Ejendomsmesterassistent Erik A. Jørgensen har sit eget lille kontor. Nyt driftscenter i Vorup Boligforening Den 1. februar i år slog Vorup Boligforening af 1945 dørene op til et helt nyt driftscenter. Boligforeningens gamle kontor på Nørresundbyvej, som har stået tomt i flere år, er sat i stand med adskilte lokaler til kontor, frokoststue og lager. Formålet med driftscenteret er at skabe en mere effektiv og rationel drift af boligafdelingerne i hverdagen og dermed øget service til beboerne i boligforeningens 550 boliger. Ved at omlægge driften og indføre en ny decentral ledelse i form af en ejendomsmester og ejendomsmesterassistent er der skabt en række fordele for boligforeningen som for eksempel mere stabilitet i driften med bedre mulighed for afløsning ved ferie, sygdom eller uddannelse. Ejendomsmester Kai Pedersen varetager den daglige ledelse af de tre ejendomsfunktionærer, Erik Jørgensen, Jan Brix og Thomas Koitzsch, der er ansat i driftscenteret. Erik Jørgensen er tillige ansat som ejendomsmesterassistent og overtager mesters opgaver, når han er forhindret. Ejendomsfunktionærerne beskæftiger sig primært med pleje af de grønne områder (inklusive 800 meter hæk), snerydning og andre beboernære opgaver, mens administration og syn af lejligheder hovedsageligt varetages af ejendomsmesteren og hans assistent. Driftscenter Telefon Åbent for henvendelse: Mandag-fredag kl Torsdag tillige kl Nørresundbyvej Randers SV 7

8 RandersBolig Marsvej Randers SØ Telefon: Skadeservice Danmark står klar til at hjælpe Kurser for afdelingsbestyrelser RandersBolig gennemfører i efteråret 2015 ligesom tidligere år kurser for afdelingsbestyrelsesmedlemmerne i boligorganisationerne. Grundkurset handler om generelt bestyrelsesarbejde og oplægsholderne er Ulla Gregor, Anette W. Andersen, Berit Rudbeck, Jørgen Henriksen, Karin Jensen og Mai Ligaard. Der holdes kurser i regnskab og budget, hvor oplægsholderne er Jette Halkjær og Anne-Sofie Brøndum. Desuden står Ulla Gregor for et kursus om afdelingsmødet og dirigentrollen. Ny stilling til tidligere chef Hvis du som beboer vil melde en akut skade uden for normal åbningstid hjælper Skadeservice Danmark på tlf RandersBolig har for nylig indgået en aftale med Skadeservice Danmark om at tage sig af alle henvendelser angående skader i boligerne uden for normal åbningstid. Det betyder, at beboere, som står med en akut skade om aftenen eller i weekenden skal ringe til RandersBoligs telefonnummer , som stiller videre til Skadeservice Danmark. Her vil en medarbejder vurdere skaden og beslutte, om der skal sendes en håndværker ud for at løse problemet. Hvis det drejer sig om skader som følge af storm, vand eller brand rykker Skadeservice Danmark selv ud og sætter en hurtig indsats i gang. Inden for normal åbningstid skal du som beboer melde en skade til sit lokalkontor eller driftscenter, som så vil vurdere skaden. OBS! Lejere i Randers Boligforening af 1940 kan uden for åbningstiden fortsat også ringe til lokalkontoret på telefon og stilles herfra direkte videre. Tidligere kontorchef Dennis Larsen er den 1. september 2015 startet i en ny stilling som direktør for boligforeningen DjursBO på Djursland. DjursBO har ca boliger. - Vi kan alle på Dennis' vegne glæde os over dette, og jeg er sikker på, at DjursBO vil komme til at nyde godt af Dennis' kvalifikationer og gode personalemæssige egenskaber, og at han vil blive ligeså vellidt på sin nye arbejdsplads, som han var i RandersBolig, udtaler Jan Guldmann, formand for RandersBolig. Denne tryksag er klimakompenseret i henhold til ClimateCalc. Kompensation er købt hos: ClimateCare Cert. no. CC /DK

Randers får nyt boligselskab

Randers får nyt boligselskab Nyhedsbrev til beboerne Udkommer 3 gange årligt. Udgiver: RandersBolig Ansvarshavende redaktør: Dennis Larsen Redaktion: Almen Info Media, post@almeninfo.dk Layout: DAB Tryk: CS-Grafisk 2. Årgang Information

Læs mere

Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver tryghed

Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver tryghed ejlighedsvis ADecember 2011 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Indvielse af to nye legepladser i SAB

Indvielse af to nye legepladser i SAB SAB-nyt Fra indvielsen af legepladsen på St. Byhavevej. Fra venstre er det formand for afdeling 8 Dennis Andersen, i midten er det Becky, der glæder sig til at komme i gang med at lege, og til højre er

Læs mere

KUNDEBLADET 4. ÅRGANG NR. 1 2010

KUNDEBLADET 4. ÅRGANG NR. 1 2010 KUNDEBLADET 4. ÅRGANG NR. 1 2010 Foråret bryder frem og fortrænger vinteren, som i år har været kold og med masser af sne. Nu tager vi fat i DE GRØNNE OMRÅ- DER, hvor planterne pibler frem. Med forår kommer

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya 06 / december 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Maj 2008 58. årgang nr. 2

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Maj 2008 58. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Maj 2008 58. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

Ringgården. Update. December 2014 # 112. Det er en dårlig idé med sådan en liste. Fasandræberen i Trigeparken. Det regner mere end vi regner med

Ringgården. Update. December 2014 # 112. Det er en dårlig idé med sådan en liste. Fasandræberen i Trigeparken. Det regner mere end vi regner med Ringgården Update December 2014 # 112 Det regner mere end vi regner med Fasandræberen i Trigeparken Det er en dårlig idé med sådan en liste I Trigeparken er der et stille, måske lidt søvnigt landsbymiljø...

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

Åbning af kontoret i Trekantområdet

Åbning af kontoret i Trekantområdet ejlighedsvis August 2012 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Åbning af kontoret i Trekantområdet Lederen Det handler om dig Boligselskabet Sjælland

Læs mere

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 11 Juni 2013 Valmuen stråler af fællesskab og engagement

Læs mere

VORES BLAD PÅ GODT OG ONDT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-10

VORES BLAD PÅ GODT OG ONDT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-10 AUGUST 2013 #06 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER PÅ GODT OG ONDT SIDE 4-10 BISPEHAVEVEJ SIDE 14: Der bygges ungdomsboliger

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2013-2014

Bestyrelsens beretning for 2013-2014 Bestyrelsens beretning for Boligforeningen B42 2013-2014 Fra bestyrelsens side vil vi gerne byde velkommen til de nyvalgte medlemmer af repræsentantskabet og afdelingsbestyrelser, og samtidig sige en stor

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8.

Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8. LEJEPLADSEN Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8. nr. 15 november / december 2006 2 LEJEPLADSEN Hvis din ejendom bliver solgt Mange investorer

Læs mere

Juni 2012. Slip kunsten løs. side 12-13. Rosas redning. side 3. Et hus to bolig afdelinger. side 6

Juni 2012. Slip kunsten løs. side 12-13. Rosas redning. side 3. Et hus to bolig afdelinger. side 6 Juni 2012 Slip kunsten løs side 12-13 Rosas redning side 3 Et hus to bolig afdelinger side 6 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Bygninger med god energi er en af Københavns Kommunes målsætninger

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere

3B s beboerblad. Gourmet i stor stil i Kløvermarken. Side 8-10. Lønstrupgård Børneopdragelse på tværs af kulturer. Side 4-5

3B s beboerblad. Gourmet i stor stil i Kløvermarken. Side 8-10. Lønstrupgård Børneopdragelse på tværs af kulturer. Side 4-5 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 5 - maj 2010 Gourmet i stor stil i Kløvermarken

Læs mere