Kampen om investeringer. Det 60. danske byplanmøde oktober 2010 i Århus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kampen om investeringer. Det 60. danske byplanmøde 7.-8. oktober 2010 i Århus"

Transkript

1 D e t 6 0. d a n s k e b y p l a n m ø d e 17 Kampen om investeringer Det 60. danske byplanmøde oktober 2010 i Århus

2 2 D e t 5 8. d a n s k e b y p l a n m ø d e Kampen om investeringer Offensiv planlægning i en stram økonomi I langt højere grad end under højkonjunkturen vil offentlige investeringer i de kommende år være vigtige drivere for udviklingen. Men store ambitioner og investeringsbehov på bl.a. velfærds- og miljøområderne, giver kamp til stregen om både penge og andre ressourcer. En hård prioritering er nødvendig, og det kræver politisk mod. Til gengæld har kommunerne en unik mulighed for at være med til at sætte dagsordenen. Hvordan kan de kommende års store offentlige investeringer i f.eks. uddannelses- og ældreinstitutioner, sygehuse og infrastruktur være med til at skabe bedre byer? Vil der stadig være lys i alle de gamle rådhuse, skoler mv.? Er de tidssvarende, skal de nedlægges eller bruges til nye formål? Hvad er behovene for at opdatere og videreudvikle bycentre, bolig- og erhvervsområder, bygninger og infrastruktur? Hvordan kan offentlige og private investeringer spille sammen i f.eks. byomdannelse, uddannelse og kulturliv? Hvilken synergi kan vi opnå ved at koble indsatserne på tværs af fagskel, plantraditioner og de mange aktører? Hvordan vi skal prioritere udviklingen i henholdsvis de tæt befolkede byregioner og udkantområderne er et tilbagevendende hovedtema i både kommunernes, regionernes og statens planlægning. I en stram økonomi vil det være endnu mere i fokus. Er der overhovedet realistiske alternativer til en fortsat centralisering af byvæksten og en mere håndfast opprioritering af de levedygtige byer og lokalområder? Hvor skal vægten lægges, og hvordan kan det gå hånd i hånd med en bæredygtig udvikling? Planlægningen skal levere gode og langtidsholdbare løsninger på indretning og opdatering af vores byer, infrastruktur og landskaber. Og bidrage til prioriteringen ved at belyse konsekvenserne af de valg der træffes fysisk, socialt, økonomisk etc.. Har vi de nødvendige redskaber, og bruger vi dem godt nok? Trænger planlægningen selv til en opdatering? Det vil vi sætte til debat på byplanmødet. Vel mødt i Århus den oktober 2010! Maj Green Formand for Dansk Byplanlaboratorium Musikhuset Århus

3 D e t 6 0. d a n s k e b y p l a n m ø d e 3 Program Ret til ændringer forbeholdes Torsdag den 7. oktober Byplanmødet åbnes i Musikhuset Århus. Velkomster ved Bestyrelsesformand Maj Green, Dansk Byplanlaboratorium, og Borgmester Nicolai Wammen (A), Århus Kommune Pause Kampen om væksten og hvorfor vi ikke altid snakker så højt om den Én af de vigtigste prioriteringer som danske lokalpolitikere foretager i disse år er den geografiske indretning af de nye kommuner og regioner. Hvilke skoler m.v. skal lukkes/holdes åbne, hvor skal rådhuset ligge, hvor skal sygehusene placeres, osv? Men diskussionen tages ikke alle steder lige åbent. Hvad er det egentlig, som er på spil? Og hvorfor er det så svært at debattere politisk? Professor Ulrik Kjær, Syddansk Universitet, Institut for Statskundskab Et mylder af ønsker en klar planstrategi Hvad er visionerne for fremtidens Århus, og hvordan er de mange ønsker til byens udvikling prioriteret i kommunens planstrategi? Hvilke projekter er der gang i, trods krisen? Hvordan vil byrådet i en periode med lavkonjunktur holde fast i kvalitetskrav og langsigtede løsninger? Hvordan inddrages og samarbejdes med borgere, erhvervsliv, uddannelser etc.? Rådmand Laura Hay (V), Århus Kommune, Teknik og Miljø En privat filantrop med kloge penge Siden år 2000 har Realdania uddelt ca. 10 mia.kr. til over 1000 projekter i forskellige egne af landet. Formålet er at fremme livskvalitet gennem det byggede miljø, og hvordan gør man det? Det ligger i Realdanias filosofi ikke kun at komme med penge, men også med viden og engagement. Hvordan arbejder Realdania som en strategisk filantrop sammen med kommunerne i konkrete netværk og partnerskaber? Bestyrelsesformand Jesper Nygård, Realdania Hvordan skaber vi udvikling også i en krisetid? Visioner og ambitioner er nødvendige, men hvad er realistisk i en krisetid? En konjunktur-robust planlægning må tage afsæt i byernes særpræg og ressourcer i bred forstand: befolkning, erhverv, det sociale og kulturelle liv, de fysiske omgivelser, økonomi og marked. Der er mange slags byer og svar både flotte resultater, og projekter som ikke hænger sammen planlægningsmæssigt. Er planlæggerne vor tids kriseknusere, eller en del af problemet? Markedschef Ole Stilling, COWI A/S, Plan, Udvikling & Design Frokost i Musikhuset Århus Delmøder (se side 4) Pause Aftenarrangement i Radisson Blu Scandinavia Hotel Århus. ByplanPrisen 2010, middag, underholdning, dans. Fredag den 8. oktober Byplanmødet genoptages i Musikhuset Århus minutters byen Et kærligt/kritisk portræt af den østjyske million by, som optakt til udflugterne. Journalist Pernille Stensgaard, Weekendavisen, og Lektor, ph.d. Tom Nielsen, Arkitektskolen i Århus Udflugter (se side 8) afgår fra Musikhuset Århus Fælles afslutning i Ridehuset i Århus Midtby. Byplanmødet afrundes af Bestyrelsesformand Maj Green, Dansk Byplanlaboratorium Byplanmødet slutter

4 4 D e t 6 0. d a n s k e b y p l a n m ø d e Delmøder Torsdag den 7. oktober kl Efter frokost i Musikhuset starter delmøderne kl i lokaler tæt ved Musikhuset. Af hensyn til lokalestørrelser er der loft over antallet af deltagere på de enkelte delmøder. Det er kun muligt at deltage i et af de anførte delmøder. Angiv venligst ønsker om delmøde på tilmeldingen i prioriteret rækkefølge! Ønskerne efterkommes i den rækkefølge, tilmelding modtages (først til mølle). Der tages forbehold for ændringer i de anførte delmøder. A Voksende krav færre penge Debat om strategi og prioritering Voksende brugerkrav står overfor statslige og kommunale krav om besparelser, og det sætter kommunernes økonomi på en hård prøve. Kan et højt serviceniveau fastholdes alle steder? Har alle byer og landsbyer krav på en ensartet service skoler, biblioteker etc.? Hvordan kan planlægningen bruges som et af redskaberne i den ofte svære prioriteringsproces? Borgmester Flemming Eskildsen (V), Skive Kommune På delmøderne A-I er der afsat god tid til spørgsmål og debat. Replik ved: Professor Ulrik Kjær, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet C Har du talt med din investor i dag? Workshop om drøm og virkelighed Arrangeres i samarbejde med Netværk for Yngre Planlæggere (NYP) Hvordan går det med din drømme? Er der nogen, der vil lege med dig? Er Realdania svaret? Netværk for Yngre Planlæggere byder velkommen til en anderledes workshop, der tager dig med en tur rundt i investormanegen. Her syretestes og kvalificeres idéer. Hvordan arbejder du med udfordringer og barrierer i din hverdag? Hvilke muligheder har du? Kommer livet før planlægningen eller planlægningen før livet? Hvad er drøm og hvad er virkelighed? Hvis du tilmelder dig her, skal du forvente hjemmearbejde inden Byplanmødet, men vi lover, at det nok skal blive sjovt! NYP-medlemmerne Lone Billehøj, Mads Farsø og Mads Uldall Investor Julius Jensen, MT Højgaard B Tættere på fondsprojekter Debat om proces Lokale- og Anlægsfonden bevilgede i mio. kr. til projekter med fokus på idræt, kultur og fritid. Fonden arbejder strategisk med sine særinteresser, og de ansøgninger, der får støtte, er nødt til at beskrive deres projekter ligeså strategisk. På delmødet diskuteres forholdet mellem fonde og kommuner hvor langt kan de gå hver især? Hvor ligger den demokratiske kontrol? Hvad er god fondspraksis, og hvordan fastholder kommunerne en linje i sine projekter, så ansøgningen ikke spiller på f.eks. kulturarv den ene dag og sundhed den næste? Direktør Torben Frølich, Lokale- og Anlægsfonden Partner Ole Bladt-Hansen, Lundgaard Konsulenterne D På vej mod den næste kommuneplan Workshop om plan, proces og projektstyring Tænk planstrategi og kommuneplan sammen med den økonomiske virkelighed. Find en proces, der passer til kommunens rytme. Sådan lyder nogle af anbefalingerne i Plan09s sidste projekt, der samler op på de seneste kommuneplaner. Det kræver bevidste valg, hvis planerne skal opnå politisk ejerskab. Nye planstrategier står for døren, og planernes form og indhold skal fastlægges. På workshoppen diskuterer vi mulighederne for at koble planstrategien til kommunens øvrige politiske processer og økonomiske beslutninger. Og hvordan politikere, direktion og planlæggere kan spille sammen for at få det bedste resultat. Træk i arbejdstøjet og diskuter ud fra egne erfaringer! Tidl. formand for Plan09 Niels Østergård Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen, Sorø Kommune Tidl. borgmester Uffe Steiner Jensen (A), Fredericia

5 D e t 6 0. d a n s k e b y p l a n m ø d e 5 Projekt Multimediehuset på de bynære havnearealer i Århus E En sund investering i trafik Debat om strategi og prioritering Færre biler skal køre gennem byen, det skal være nemmere at finde en parkeringsplads, og cyklisterne og de gående skal have endnu bedre forhold. Sådan lyder det fra Odense Kommune i Trafik- og mobilitetsplan fra Men hvordan skal de forskellige trafikarter prioriteres, hvis vi vil investere i fremtiden? I Trafik- og mobilitetsplanen er det målet at udvikle mobiliteten med fokus på fodgængere, cyklister og kollektiv trafik. Samtidig skal smertensbarnet Thomas B. Thriges Gade omdannes til pladser med liv og leg. Kommunen investerer 250 mio. kr. over de næste 10 år og forventer, at pengene kommer igen i form af mindre støj og forurening og højere trafiksikkerhed og sundhed. Med afsæt i egne projekter leverer Århus og Københavns Kommuner en kærlig kritik af Odense Kommunes planer. Trafikplanlægger Connie Juhl Clausen, Odense Kommune Replikker ved: Stadsarkitekt Gøsta Knudsen, Århus Kommune Trafikplanlægger Maria Wass-Danielsen, Københavns Kommune F Detailhandel kvalitet frem for kvantitet Inspiration fra ind- og udland, se også udflugt 9 Respekt for den eksisterende bymidte. Det vil være den nye tendens, når investorerne på detailhandelsområdet fremover bygger nye centre, lyder vurderingen fra en rådgiver. Men hvor langt kan kommunerne egentlig presse investorerne? Hvilke muligheder er der for at arbejde med at blande offentlige og private rum, så bymidten ikke lukker ved butiks-lukketid? Delmødet stiller skarp på, hvordan vi igennem de store investeringer i shoppingcentre kan få en bedre by og mere liv i bymidten. Desuden skal vi høre om det omvendte kommuneatlas, der viser hvor i Randers der må rives ned. Bymidten skal nemlig indsnævres, fortættes og forfines for at tiltrække kunderne. Direktør Per Nyborg, Institut for Centerplanlægning Planlægger Morten Aabo, Randers Kommune

6 6 D e t 6 0. d a n s k e b y p l a n m ø d e G Nyt liv i gamle huse? Inspiration fra ind- og udland, se også udflugt 10 Hvad stiller vi op med de gamle huse? Hvilke funktioner kan ældre erhvervsejendomme genanvendes til? Hvad koster det at renovere, og hvornår kan investeringer i gamle huse egentlig betale sig? På delmødet hører vi om erfaringerne fra omdannelsen af den tidligere Papirfabrik i Silkeborg, der bl.a. er blevet belønnet med Byplanprisen. På delmødet spørger vi også, om vi kan hente inspiration fra omdannelsen af Stadsfestzaal Antwerp og andre inden- og udenlandske omdannelsesprojekter. Investor Kent Madsen, Henton Ejendomme Arkitekt m.a.a. Jesper Back, Exners Tegnestue A/S H Et nyt supersygehus Inspiration fra Århus Kan en så massiv offentlig investering i sundhed være med til at skabe en bedre by? I Skejby ved Århus bygger Region Midtjylland et nyt supersygehus. Hvordan kan letbane, veje og stier håndtere de ca ansatte (+ patienter og pårørende), der dagligt pendler til sygehuset. Hvor skal de ansatte bo? Hvordan passer sygehusplanlægningen ind i kommunens erhvervsprofil og andre planer, og hvilke planlægningsmæssige skridt skal der tages, før det første egentlige spadestik? Delmødet orienterer om de overvejelser, som region og kommune gør sig i planlægningen. Specialkonsulent Morten Weise Olesen, Region Midtjylland Trafikplanlægger Peter Hermansen, Region Midtjylland Afdelingsarkitekt Niels-Peter Mohr, Århus Kommune Vision for omdannelse af det tidligere godsbaneareal i Århus til bl.a. kulturproduktionscenter (øverst). Arealet i dag (nederst) I Investeringer i landdistrikter Debat om projektstyring, netværk og samarbejde Et medborgerhus på vand Aktivitetsflåden i Tejn på Bornholm skal på en gang rumme kulturelle aktiviteter og kontorfaciliteter for foreningslivet, og fungere som badeanstalt om sommeren. Projektet finansieres af LAG-midler, et lokalt pengeinstitut og en større fond, mens driften sikres af regionskommunen. Også i Thy kan de fortælle historier om, hvordan lokale ildsjæles og foreningers ideer realiseres gennem puljer fra EU, stat, region og kommune. F.eks. det nye Kurbad Thy, der har til formål at hjælpe bosætningen på vej, og give wellness til borgere, medarbejdere i lokale virksomheder og turister. På delmødet diskuteres, hvad der skal til for at den slags projekter lykkes. Om lokal forankring og samarbejde på tværs af foreninger med kommunen og andre aktører. Projektmager Michael Skovgaard, Tejn Formand for Miljø- og Teknikudvalget Henning Holm (A), Thisted Kommune

7 D e t 6 0. d a n s k e b y p l a n m ø d e 7 Delmøderne J.1-J.4 indledes alle med et fælles temaoplæg Investeringer i byomdannelse kl Efter en kort pause kan man deltage i et af de kortere delmøder J.1-J.4, der alle starter kl Bemærk venligst: efter det fælles temaoplæg er der bustransport til delmøde J.1, der afholdes i Pakhus 27 på de bynære havnearealer. Dette delmøde slutter senest kl Delmøderne J.2, J.3 og J.4 slutter senest kl J Investeringer i byomdannelse Fælles temaoplæg Hvordan vurderes investeringssikkerhed ud fra forskellige aktørers synsvinkel? Hvordan kan kommunernes investeringer påvirke byernes udvikling? Hvilke positive effekter kan kommunerne opnå ved at investere i byfornyelse? Hvordan kan man få de private investorer med, og hvor meget kan man geare den offentlige krone? Få nogle af svarene i denne miniforelæsning. Direktør Thorkild Ærø, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Herefter kan man deltage i et af følgende delmøder: J1 Havneomdannelse visioner, processer og resultater Debat om strategi og prioritering, se også udflugt 3 Hvad går visionerne på? Og hvilke byer og byliv er de ønskede resultater af de store visioner for de nye bydele på Århus og Københavns nordhavne. På Århus Havn starter man med at bygge på yderste kaj og arbejder sig ind i København er det lige omvendt. Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? Og hvordan får man investorerne til at arbejde i samme retning? Delmødet finder sted omkring en model af nordhavnen på Århus Havn og byder på to spændende og rigt illustrerede oplæg. På delmødet går vi spadestikket dybere end smarte plancher med en masse mennesker på! Sekretariatsleder Bente Lykke Sørensen, De bynære havnearealer, Århus Kommune Programleder Claus Bjørn Billehøj, Københavns Kommune J 2 Investeringer i udsatte boligområder Inspiration fra Odense Størstedelen af projektmidlerne til investeringer i udsatte boligområder sker for øjeblikket gennem Landsbyggefonden ved at udarbejde fysiske og sociale helhedsplaner, der understøtter udviklingen af bæredygtige boligområder. Er kommunerne gode nok til at påvirke boligorganisationernes arbejde med at lave helhedsplaner for udsatte boligområder? Almene boligområder skal ikke ses som en ø i byen, men som en del af den bymæssige sammenhæng og kommunens overordnede planlægning. Delmødet stiller skarpt på, hvordan helhedsplaner for almene, mindre boligområder kan finansieres og organiseres. Konsulent Bjarne Brøndgaard, Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune J 3 De forfaldne boliger på landet Debat om strategi og prioritering Hvor langt rækker Nedrivningspuljens 150 millioner? Da Socialministeriet åbnede for ansøgninger stod de 39 ansøgningsberettigede kommuner i kø, og endnu flere ønskede at kunne få del i puljen. Statens Byggeforskningsinstitut estimerer, at der på landsplan er boliger, der er så forfaldne, at de ikke kan sælges. Og en ny undersøgelse lavet af Ingeniøren viser, at op imod hver tiende bolig bliver overflødig i de værst ramte kommuner i På delmødet hører vi om to kommuners måder at tackle de dårlige boliger på, og stiller spørgsmålet om der er behov for at tage mere drastiske midler i brug? Er der nogle der tør sige afvikling af landsbyer? Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jørgen Bing (F), Hjørring Kommune Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget Steffen Husted Damsgaard (V), Lemvig Kommune J 4 Investeringer i bæredygtighed Debat om et nyt planværktøj I København skal større byudviklingsprojekter fremover leve op til ikke mindre end 14 bæredygtighedshensyn miljømæssigt, socialt og økonomisk. Med det nye Værktøj til bæredygtig udvikling stiller kommunen krav til investorerne. F.eks. skal udviklingsprojekter have mindst 1/3 kollektiv transport, mindst 1/3 cykel og maks. 1/3 bil, ligesom der skal være en blanding af boligtyper og ejerformer. Hvordan er værktøjet skruet sammen, og hvordan bruger kommunen det i med- og modspil i.f.t. investorer? Får vi til syvende og sidst en bedre by ved at bruge et vurderingsværktøj som dette? Projektleder Rikke Lethare Nielsen, Københavns Kommune Replik ved: Investor Jørn Tækker, Tækker Group A/S

8 8 D e t 6 0. d a n s k e b y p l a n m ø d e Udflugter Fredag den 8. oktober kl Efter hovedforedraget 100 minutters byen fredag morgen i Musikhuset Århus starter alle udflugter herfra kl og er tilbage i Århus Midtby senest kl til byplanmødets fælles afslutning i Ridehuset. Der er loft over antallet af deltagere på de enkelte udflugter, og ønskerne efterkommes i den rækkefølge, tilmelding modtages (først til mølle). Angiv venligst ønsker om udflugt på tilmeldingen i prioriteret rækkefølge! Der tages forbehold for ændringer i udflugtsprogrammerne. 1 Investeringer i de grønne træk, naturen og miljøet Arrangeres i samarbejde med Århus Kommune Den nye Egå Engsø I 2030 skal vi være CO2-neutrale, lyder en af Århus Kommunes målsætninger. Det indebærer bl.a. investeringer i natur og miljø og en fordobling af kommunens nuværende skovareal. Udflugten foregår i de bynære landskaber omkring Århus og fokuserer på, hvordan målsætningen om CO2-neutralitet kan realiseres. Vi passerer gennem byens grønne kiler og eksisterende og kommende skovarealer, som kombinerer investeringer i natur, friluftsliv og miljø. Vi besøger bl.a. Egådalen med den nye Egå Engsø, og oplever det kunstigt anlagte bakkelandskab Hasle Bakker, samt nogle mindre klimatilpasningsprojekter som regnvandsbassiner, der indpasses naturligt i de grønne kiler. Vi spiser frokost på Årslev Kro. 2 Investeringer i bæredygtige byer og bygninger Arrangeres i samarbejde med Århus Kommune Økohus 99 i Skejby Hvordan kan vi bygge for at blive CO2-neutrale? Udflugten viser, hvad der skal til, hvis Århus Kommune skal være CO2- neutral i Bl.a. skal alt lokalplanpligtigt boligbyggeri i kommunen opføres som energiklasse 1-byggeri. På udflugten besøger vi nyere boligbebyggelser, hvor bæredygtighedssigtet har været i højsædet. Blandt besøgsmålene er: Andels samfundet i Hjortshøj, Økohus 99 i Skejby og Boligforeningen Ringgårdens energibillige bebyggelser i Lystrup.

9 D e t 6 0. d a n s k e b y p l a n m ø d e 9 3 Investeringer i havneområderne Arrangeres i samarbejde med Århus Kommune. I udflugten indgår en havnerundfart. Containerhavnen i Århus Der er store udviklingsprojekter i gang for Århus Havn. Udflugten fokuserer på udviklingen af en helt ny bydel på havnefronten i Århus og på udvidelsesplanerne for containerhavnen. Vi får et overblik i Pakhus 27, hvor der udstilles en stor model af den fremtidige bydel. Vi bliver guidet rundt i Nordhavnen, der på få år skal omdannes til en ny, moderne bydel med boliger, erhverv og opholdssteder helt tæt på vandet og samtidig en del af city. Vi spiser frokost i Havnehuset med udsigt til by, bugt og havn. Med skonnerten Brita Leth tager vi på havnerundfart, og hører om Danmarks største containerhavn, der snart bliver endnu større. 4 Investeringer i at gøre forstad til by Arrangeres i samarbejde med Århus Kommune Vi bor alle i ghettoer i dag, hævder mange fagfolk. Udflugten begynder med en introduktion til helhedsplanen for Gellerup og de omfattende investeringer og renoveringer, som bebyggelsen står overfor. Der er gennemført mange renoveringer af 60ernes og 70ernes boligforeningsbebyggelser i Århus Vest, og kommunen trækker på erfaringerne herfra, når helhedsplanen skal gennemføres i en god proces. På udflugten besøger vi Gellerup med sin Bazar Vest, samt bebyggelserne Holmstrupgård og Hasle Bakker. På udflugten møder vi nogle af de nøglepersoner, der er involveret i udviklingen af Århus Vest. Bazar Vest ved Gellerup

10 10 D e t 6 0. d a n s k e b y p l a n m ø d e 5 Investeringer i kulturlivet Arrangeres i samarbejde med Århus Kommune. En del af udflugten foregår på cykel. Byer skal tiltrække, udfordre og hænge sammen! Investeringer i kultur er en væsentlig forudsætning, og Århus prioriterer kulturen højt bl.a. for at blive europæisk Kulturhovedstad i Udflugten er en tour de force i Århus kulturinstitutioner vi runder otte af dem på cykel! Touren begynder ved Musikhuset og AROS, hvor vi hører om den kulturelle satsning, de er udtryk for. Vi runder Lynfabrikken, der er kontorhotel og kaffebar for kreative iværksættere. Desuden besøger vi Kaospiloter og Frontløbere, Produktionscenter for rytmisk Musik og Godsbanen, der skal være et center for billed- og scenekunst. Vi spiser frokost i Filmbyen med udsigt til Århus Havn. Fra kulturbegivenheden Sculpture by the Sea i Århus (2009) 6 Favrskov godser og gasser Arrangeres i samarbejde med Favrskov Kommune, samt Miljøcenter Århus og Dansk Landbrugsrådgivning. Høst af energipil Favrskov, Frijsenborg, Bidstrup, Løjstrup, Ulstrup og Kollerup er alle godser, der repræsenterer tidligere tider massive investeringer i landbrugsbyggeri. Men nutidens investeringer lader ikke datidens noget tilbage. Store moderne landbrugsbedrifter og biogasanlæg præger Favrskov Kommunes betydelige landbrugsområder, og udflugten fokuserer på landbrugets landskaber og bygninger, gamle som nutidige. I Ødum besøger vi et forsøgsanlæg, hvor halm og energipil bliver til biodiesel, og diskuterer de planlægningsmæssige muligheder og begrænsninger. Vi spiser frokost på Clausholm Slot. Her hører vi om det enestående parkanlæg, der er restaureret for fondsmidler. Om eftermiddagen besøges Thorsø Miljø- og Biogasanlæg, der er et fællesanlæg for lokale landmænd. Her skal vi høre om udfordringerne ved driften af anlægget, der producerer gas, el og afgasset gylle.

11 D e t 6 0. d a n s k e b y p l a n m ø d e 11 7 Horsens og millionerne Arrangeres i samarbejde med Horsens Kommune. I Horsens skal vi se på resultaterne af de store kommunale, statslige og fondsinvesteringer i de senere år. Vi begynder med en byvandring i Vestbyen, hvor der er gennemført et kvarterløftsprojekt. Vi skal opleve Vestbyens beboerhus og Slotsskolen en helt ny folkeskole med anderledes udearealer. I det tidligere Horsens Statsfængsel hører vi om planerne for at omdanne det til kulturelle formål. Herefter besøger vi Casa Arena, som kan rumme alt fra U2-koncerter til superligafodbold. Om eftermiddagen runder vi Midtbyen og Havnen, hvor der er store planer for fortætning på vej. Udflugten afsluttes på Vitus Bering University College et hus for uddannelse, forskning, erhverv og innovation. 8 Odder investeringer i kvalitet Arrangeres i samarbejde med Odder Kommune. På udflugten skal vi opleve kommunale og private initiativer med betydning for kvalitet i hverdagen. Fokus er på rekreation, friluftsliv og lokal fødevareproduktion. På udturen langs Kattegatskysten stopper vi og nyder udsigten over Norsminde Fjord. Her har der i mange år været et ønske om at etablere en rekreativ sti til Odder. Vi hører om projektet, og de forskellige hensyn, der skal varetages. Vi fortsætter til en af De 5 Gårde, det nænsomt istandsatte Gyllingnæs Gods, og hører på en rundvisning om godsets produktion af kvalitetsfødevarer. Vi spiser frokost på Fru Møllers Mølleri, der har specialiseret sig i hjemmeforarbejdede landbrugsprodukter. Udflugten slutter med et besøg i Den Økologiske Have i Odder. Vitus Bering University College i Horsens Norsminde Fjord i Odder Kommune

12 12 D e t 6 0. d a n s k e b y p l a n m ø d e 9 Randers renoverer og revitaliserer Arrangeres i samarbejde med Randers Kommune. På udflugten får vi indblik i, hvordan Randers Kommune anvender fonds- og byfornyelsesmidler til at renovere bevaringsværdige bygninger. Først går udflugten til landsbyen Vestrup, hvor udtjente landbrugsbygninger er omdannet til boligformål. I Randers by skal vi se eksempler på renoverede bevaringsværdige bolig- og erhvervsejendomme. Vi spiser frokost på Værket, Randers Musik & Teaterhus, et omdannet tidligere elektricitetsværk. Vi besøger et af Danmarks største byrum Østervold, der danner byens nye akse og forbinder den historiske middelalderbykerne med de nye, moderne bydele. På en byvandring i Randers middelalderby hører vi også om det omvendte kommuneatlas, der bruges til at afgøre, hvor der kan fortættes, uden at middelalderbyen ødelægges. Et af Danmarks største byrum, Østervold i Randers 10 Investeringer i bevaringsværdige bygninger Arrangeres i samarbejde med Silkeborg Kommune. Partnerskaber mellem investorer, rådgivere og kommune er noget som Silkeborg har mange erfaringer med. Udflugten begynder med en byvandring på Papirfabrikken, der er omdannet fra industri til bolig- og erhvervsområde. Området huser nu moderne virksomheder, og vi diskuterer forholdet mellem beskyttelse og benyttelse af området og de ældre bygninger. Dernæst runder vi Søtorvet, hvor der netop er udskrevet en arkitektkonkurrence om en helhedsplan for området. Vi går til havnen, hvorfra vi tager en turbåd og spiser frokost ombord. Vi stiger af ved anløbsbroen for Ferskvandscentret. Det var oprindeligt et sanatorium, men blev i 1988 købt at Silkeborg Kommune og huser nu både ferskvandsakvarium, forskningsinstitution og en række private virksomheder. Den omdannede Papirfabrik i Silkeborg

13 D e t 6 0. d a n s k e b y p l a n m ø d e Landskabet som investeringsobjekt Arrangeres i samarbejde med Silkeborg Kommune. Landskabsværdier er altid i spil, når der planlægges, for landskaberne er den ramme, som offentlige og private investeringer placeres i. På udflugten præsenteres vi for forskellige aspekter ved håndteringen af dette bagtæppe for investeringer. Vi passerer Silkeborg by, hvor en 200 år gammel planlægning har sikret landskabstræk, der går helt ind i byens hjerte og hører om arbejdet med at indpasse den ny motorvej. Vi spiser frokost på den nedlagte Vrads Station, og om eftermiddagen besøger vi Danmarks største skovområde, store heder og reneste søer. Det er et landskab, hvor planer og EU-direktiver spiller en meget vigtig rolle både for beskyttelse og benyttelse nu og i fremtiden. Landskabsmodel med ny motorvej ved Silkeborg 12 Nye samarbejdsformer i Skanderborg Arrangeres i samarbejde med Skanderborg Kommune. Skanderborg Kommune satser på samarbejde med private investorer, og det bidrager til kommunens prioriteringer i en krisetid. Vi lægger ud med et besøg i Kildebjerg-Ry, hvor kommunen og en pensionskasse udvikler et nyt bolig- og erhvervsområde samt en 18 hullers golfbane i et offentligtprivat partnerskab (OPP). I Ry bymidte ser og hører vi om igangværende omdannelsesprojekter i samarbejde med private investorer. Vi spiser frokost i Vestermølle, der er restaureret for fondsmidler. Vi besøger kommunens nyeste byudviklingsområde Anebjerg og slutter af i Skanderborg Bakker, et nyt stationsnært boligområde, der er realiseret i samarbejde med et udviklingsselskab. Skanderborg Bakker, et nyt stationsnært boligområde

14 14 D e t 6 0. d a n s k e b y p l a n m ø d e 13 En god omvej Arrangeres i samarbejde med Syddjurs Kommune. Ebeltoft havn og by Syddjurs Kommune arbejder aktivt på at skabe kultur- og friluftsprojekter for borgere og turister både i Ebeltoft og på Mols. På Ebeltoft Havn gør vi status på bevægelsesprojektet En god omvej Mens vi venter, der udspiller sig i tomrummet mellem Glasmuseet, Fregatten Jylland og de tidligere industriarealer. Vi diskuterer, hvordan hele havnefronten kan aktiveres. Vi spiser frokost i Glasmuseets cafe. Senere går udflugten til den nye nationalpark i Mols Bjerge, bl.a. med besøg på Hack Kampmanns Jagtslot på Kalø Gods. Her hører vi om arbejdet med den første nationalparkplan samt om de specielle finansierings- og investeringsvilkår i den nye lovgivning. 14 Videnaksen i Århus Arrangeres i samarbejde med Region Midtjylland. Se og hør om de store investeringer, der styrker Århus som vækstcenter. Udflugten sætter fokus på synergi mellem virksomheder og Region Midtjyllands rolle i udviklingen. På en bustur guides vi igennem videnaksen fra Århus Havn. Her bliver Navitas Park centrum for energi, innovation og uddannelse. Hos Århus Universitet og i IT Byen Katrinebjerg får vi indtryk af den fagre nye IT-verden. Efter frokost på Incuba Science Park besøger vi Agro Food Park. Her skal vi opleve, hvordan man med udgangspunkt i Landbrugets Rådgivningscenter og naboskabet til Universitetshospitalet Skejby er ved at skabe et af verdens fem stærkeste kraftcentre for videnudnyttelse og innovation inden for landbrug og fødevarer. Projekt for nyt universitetshospital i Skejby, Århus

15 D e t 6 0. d a n s k e b y p l a n m ø d e 15 Praktiske oplysninger Byplanmødets hovedforedrag samt frokost torsdag finder sted i Musikhuset Århus, Thomas Jensens Allé 2, 8000 Århus C. Delmøder torsdag eftermiddag finder sted i lokaler tæt ved Musikhuset (indenfor gangafstand). Middag m.v. torsdag aften finder sted i Radisson Blu Scandinavia Hotel Århus (ved siden af Musikhuset). Mødets fælles afslutning fredag eftermiddag finder sted i Ridehuset i Århus Midtby (ved siden af Musikhuset). Tilmelding og betaling Tilmelding til Det 60. danske Byplanmøde foretages online på vores hjemmeside (fanebladet Byplanmødet ). Tilmelding skal være Dansk Byplanlaboratorium i hænde senest mandag den 9. august Bekræftelse og faktura fremsendes, når tilmelding er modtaget i Byplanlaboratoriet. Ved afbud efter tilmeldingsfristen den 9. august og til og med onsdag den 22. september 2010 betales et gebyr på kr Ved afbud efter den 22. september betales den fulde deltagerafgift. Der er loft over deltagerantallet, og det kan blive nødvendigt at prioritere tilmeldingerne efter modtagelsesdato. I givet fald oprettes en venteliste. Deltagerafgift Prisen pr. deltager fra kommuner, regioner og andre, der yder fuldt tilskud til Dansk Byplanlaboratorium i 2010 er kr Der ydes rabat til studerende og arbejdsløse. For alle andre er deltagerafgiften kr Afgiften inkluderer måltider med drikkevarer, udflugter og deltagermateriale herunder BYPLANNYTs septembernummer. Overnatning er ikke inkluderet i deltagerafgiften. Overnatning HRG Nordic i Århus står for formidling af hotelværelser i forbindelse med byplanmødet. Reservation af overnatning foretages online via link til HRG Nordic på (fanebladet Byplanmødet ). Her findes desuden oplysninger om de enkelte hoteller, priser, betingelser for betaling m.v. Alle de anførte hoteller ligger indenfor gangafstand af Musikhuset Århus. Reservation skal være HRG Nordic i hænde senest mandag den 9. august Reservationer sker i den rækkefølge de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes fra og betales til HRG Nordic. Eventuel yderligere information om overnatning kan fås ved henvendelse direkte til HRG Nordic: Mie Eriksen, tlf , Programmet er udsendt af Dansk Byplanlaboratorium juni Tilrettelæggelse: Henrik Witthøft (ansv.) og Christian Broen. Layout: Mark Gry Christiansen og Henrik Witthøft. Tryk: Handy-Print A/S, Skive. Fotos og illustrationer er venligst stillet til rådighed af: Århus Kommune: for- og bagside, side 5, 6, 8, 9 (øverst), 10 (øverst) og 15. Musikhuset Århus: side 2. Bazar Vest: side 9 (nederst). Favrskov Kommune: side 10 (nederst). Horsens Kommune: side 11 (øverst). Odder Kommune: side 11 (nederst). Randers Kommune: side 12 (øverst). Silkeborg Kommune: side 12 (nederst) og side 13 (øverst). Skanderborg Kommune: side 13 (nederst). Syddjurs Kommune: side 14 (øverst). Region Midtjylland: side 14 (nederst). Dansk Byplanlaboratorium er en selvejende, uafhængig institution, hvis formål er at fremme by- og landskabs planlægning i Danmark. Projekt Isbjerget på de bynære havnearealer i Århus

16 16 D e t 6 0. d a n s k e b y p l a n m ø d e Fra forstad til by vision for helhedsplan Gellerup, Århus Vest Dansk Byplanlaboratorium Nørregade København K Tlf Fax

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Afdelingsarkitekt Teknik og Miljø 25. februar 2014

Afdelingsarkitekt Teknik og Miljø 25. februar 2014 Kommuneplanlægning l 2014-20172017 AAA Niels-Peter Mohr Niels Peter Mohr Afdelingsarkitekt Teknik og Miljø 25. februar 2014 Baggrund - Kommuneplan 2009 og 2013 AAA - Byrådskonferencer og budgetforhandlinger

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Forskellige typer projekter i kommuneplanen Analyse- og udviklingsprojekter

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

På vej mod et bedre bymiljø

På vej mod et bedre bymiljø NVF s danske udvalg for Miljø og Transport i byer arrangerer: På vej mod et bedre bymiljø Hvor: I Odense på Odense Slot Hvornår: 1.-3. oktober 2009 Program nederst Brug fagligheden og vær med til at skabe

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Den moderne bæredygtige forstad

Den moderne bæredygtige forstad Den moderne bæredygtige forstad Holger Bisgaard Kontorchef, Naturstyrelsen, 16. marts 2011 Miljøministeriets arbejde med byen - Debatoplæg - Det bypolitiske råd - Forskningsrapporter - Samarbejdsprojekter

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer JANNIK NYROP CHEF FOR BYSTRATEGISK STAB I ODENSE KOMMUNE I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer Den grønne struktur trækkes fra det

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Arkitektur i det almene byggeri

Arkitektur i det almene byggeri KONFERENCE OM ARKITEKTUR I DET ALMENE BYGGERI 3. oktober 2016. Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C Arkitektur i det almene byggeri Hvordan sætter vi barren højt? Fra arkitektens, investors, kommunens

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Letbane i Århus. Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk. letbanesekretariatet

Letbane i Århus. Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk. letbanesekretariatet Letbane i Århus Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk Letbanesamarbejdet Region Midtjylland Århus Kommune Odder Kommune Transport-

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 MEGATRENDS G L O B A L E T R E N D S / M E G A T R E N D S Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer sig der,

Læs mere

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling København den 15. november 2011 Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling Har du lyst til at omsætte din teoretiske viden om byudvikling til analyser og konkrete løsninger i et ungt og tværfagligt

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5 P D 2 O 0 V G 1 N S E 5 INDBYDESE TI PNOVSDGE 2015 DBYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger

Læs mere

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN Kommissoriet Udfordringer og muligheder for at gøre forstæderne mere bæredygtige. Afdække hvordan man kan opbygge fremtidens bæredygtige bysamfund,

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 7

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 7 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 7 INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2017 DABYFO indbyder i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danske Planchefer og KTC, alle ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings-

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fuglsøcentret Dragsmurvej 6, Knebel Dato: Fredag den 8. maj 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Aleksander Aagaard Benny Hammer

Læs mere

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge Et af Danmarks største byudviklingsprojekter indledes i dag med en international konkurrence for tværfaglige teams om at udvikle det

Læs mere

Akademisk Arkitektforening Østjylland

Akademisk Arkitektforening Østjylland Akademisk Arkitektforening Østjylland beretning i billeder Akademisk Arkitektforening Østjylland 2012 NYTÅRSKUR 3.02.12 GODSBANEN Akademisk Arkitektforening Østjylland Arkitektur + sundhed temarække med

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed Bodil V. Henningsen, arkitekt MAA, projektleder /master strategisk planlægning

Læs mere

Planstrategier, kommuneplaner og plankultur

Planstrategier, kommuneplaner og plankultur Planstrategier, kommuneplaner og plankultur Niels Østergård, DB i Kolding 3. december 2008 Plan09 - lige nu og med 13 måneder tilbage 3 strategieksempler og demokratiopfattelser Plan09 - Guldborgsund Plan09

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

: BUNDLINJERESULTATER VED AT UNDERSTØTTE UDVIKLING I DE MINDRE BYER OG PROVINSBYER

: BUNDLINJERESULTATER VED AT UNDERSTØTTE UDVIKLING I DE MINDRE BYER OG PROVINSBYER : tka@sbi.aau.dk BUNDLINJERESULTATER VED AT UNDERSTØTTE UDVIKLING I DE MINDRE BYER OG PROVINSBYER DIREKTØR THORKILD ÆRØ Menu Røde tal på bundlinjen? - udfordringer for de mindre byer og provinsbyer - borgere,

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Aktiv boligpolitik i Høje-Taastrup

Aktiv boligpolitik i Høje-Taastrup Aktiv boligpolitik i Høje-Taastrup Debatmøde i Almen Boligforum 5. oktober 2017 Program 10.00 Velkommen 10.10 Nyt fra Realdania 10.20 Aktiv boligpolitik i Høje-Taastrup Michael Ziegler, borgmester En ny

Læs mere

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16. Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.45 Radisson SAS Scandinavian Hotel Århus ATG Aarhus Transport Group

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

Odenses gode historie

Odenses gode historie Odenses gode historie Kursus Byens vand Odense 14-01-2010 v/susanne Gerdes Byplan, Odense Kommune Lidt forhistorie før 2 BG Nøden tvang os politisk workshop 2006 - Odense Kommune og Vandselskabet havde

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

Velkommen til virkeligheden: Den regionale by! Begreberne

Velkommen til virkeligheden: Den regionale by! Begreberne Velkommen til virkeligheden: Den regionale by! Begreberne Per Riisom, Bymekaniker Direktør og stifter af Nordic City Network i 2003 Arkitekt, urbanist og erhvervsrådgiver gennem 50 år Arbejdet som konsulent

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Pris for ikke-partnere er kr. 5.000,- inkl. moms plus flytransport og rejseforsikring. Ikke-partnere modtager forud for turen opkrævning.

Pris for ikke-partnere er kr. 5.000,- inkl. moms plus flytransport og rejseforsikring. Ikke-partnere modtager forud for turen opkrævning. Praktisk information Studieturen vil være en særlig mulighed for dig og din virksomhed til at styrke netværket og samtidig få adgang til inspiration og viden om de nyeste tendenser inden for design samt

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013 Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Den Europiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Netværksordningen

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg Den globale By Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg MØDET MED AALBORG - 2010 Landsplanredegørelse 2006 STRATEGI FOR

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Agro Food Park Præsentation. Fødevarerådet i Region Midtjylland den 26. april 2010

Agro Food Park Præsentation. Fødevarerådet i Region Midtjylland den 26. april 2010 Agro Food Park Præsentation Fødevarerådet i Region Midtjylland den 26. april 2010 Åbningen 09.09.09 130 deltagere deltog Hvad er Agro Food Park? Et internationalt kraftcenter for innovation og videnspredning

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Randers Kommune Teknik- og Miljøudvalget Studietur til Freiburg august Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling

Randers Kommune Teknik- og Miljøudvalget Studietur til Freiburg august Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Vauban, Freiburg Randers Kommune Teknik- og Miljøudvalget Studietur til Freiburg 24.-27. august 2011 Baggrund og formål med studieturen Randers

Læs mere

BYOMDANNELSESNETVÆRKET - NETVÆRKSMØDE # 02

BYOMDANNELSESNETVÆRKET - NETVÆRKSMØDE # 02 BYOMDANNELSESNETVÆRKET - NETVÆRKSMØDE # 02 OPSAMLING Tema: Hvad er det værd? - modeller til beregning af værdistigninger Vært: Hillerød Kommune, Stationszonen Mødet blev afholdt torsdag den 12. juni 2008.

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Green City Aarhus. Landsbyen i byen GREEN CITY AARHUS LANDSBYEN I BYEN

Green City Aarhus. Landsbyen i byen GREEN CITY AARHUS LANDSBYEN I BYEN Green City Aarhus Landsbyen i byen Vision for Green City Aarhus Europas første Smart City Intelligente huse Bæredygtig bystruktur Fremtidens forsyningsstruktur Selvbærende by som integrerer skole, tætåben

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER OPLÆG PÅ LANDDISTRIKTSRÅDET ÅRSMØDE, MARIAGERFJORD KOMMUNE D. 27.JANUAR 2015 JESPER OLE JENSEN, SBI /AAU-KBH Mange årsager til udfordringer i landdistrikter Baggrund

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Opfølgning på studietur

Opfølgning på studietur Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 26. august 2015 Opfølgning på studietur Opfølgning på studietur for Teknik & Byggeudvalget, 4-5. juni 2015 Torsdag den 4. juni 8.00 Afgang fra Esbjerg med De Blå Busser,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

Invitation til debat. Kommuneplan 2009-2021. Fremtidens Odense kort fortalt

Invitation til debat. Kommuneplan 2009-2021. Fremtidens Odense kort fortalt Invitation til debat Kommuneplan 2009-2021 Fremtidens Odense kort fortalt Kommuneplan 2009-2021 Debatperiode Du sidder her med byrådets forslag til konkrete planer for, hvordan Odense skal udvikle sig

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere