Kartoflen kom til Nordfyn og blev der!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kartoflen kom til Nordfyn og blev der!"

Transkript

1 Kartoflen kom til Nordfyn og blev der! Af Margit Egdal Kartofler er basismad og så almindelig en spise, at man skulle tro, de lækre, gule rodknolde havde været her altid. Men hverken vikingerne eller ridderne på deres borge kendte til kartofler. Slægten overlevede på brød og grød indtil for ca. 200 år siden. Først i løbet af 1800-tallet begyndte almindelige mennesker at spise kartofler. Kartoflen er egentlig en sydamerikansk sag, der kom til Europa som følge af Columbus opdagelse af Amerika. Den bredte sig ganske langsomt op gennem Europa. Først som en spise for de allerfineste. I Danmark blev der på rådhuset i Køge den 11. august 1689 serveret kartofler for Ulrik Frederik Gyldenløve. Han var søn af Frederik III, statholder i Norge og havde i øvrigt været gift med Marie Grubbe kun sådan en højtstående person tilkom det at spise de sjældne kartofler. I beretningen om dette måltid optræder kartoflen for første gang på skrift i Danmark. Franske og tyske kolonister bringer kartoflen til Danmark Kartoflerne slog for første gang rod i Danmark, da de landflygtige franske huguenotter lagde dem i Fredericia men man ved faktisk ikke, om de selv havde dem med sig, da de ankom En mand ved navn Botelet, siges dog med sikkerhed at have lagt kartofler i Fredericia i I 1759 kom et nyt hold udlændige til Danmark. Kartoffeltyskere kalder eftertiden dem. De blev hentet hertil for at opdyrke den jyske alhede. De havde ikke meget held med at dyrke det øde og barske landskab, men de forærede gerne nogle kartofler til folk på egnen, og når de smed de underlige kartofler ud, spirede de såmænd. Et måltid mad kunne der undertiden også bydes på. Kartoffeltyskerne lavede en pandekage af kartofler: 6 store kartofler, 1 æg, 1 lille løg, 1 dl fløde, ½ spsk. mel, ¼ tsk. peber, ¼ tsk. timian, ½ tsk. salt. Kartofler og løg rives på et råkostjern og røres sammen med de øvrige ingredienser. Bages i fedtstof på panden. Velbekomme! Så godt spiste kartoffeltyskerne for 250 år siden! Kartoflen på Fyn Hvor det især var kartoffeltyskerne, der udbredte kartoflen i Jylland, var det præsterne og herremændene, der indførte kartoflen på Fyn. Først skulle kartoflen dog gå så gruelig meget ondt igennem. Da pastor Trojel i Vissenbjerg i 1766 udgav et lille skrift Om Kartoflers Avl og Brug, vandt han ikke gehør for kartoffelsagen. Man skulle måske lettere indføre en ny Religion end indføre Potatos skrev pastor Laurits Minis i En anden fynsk præst skrev i 1794 i sin dagbog, at I mit Sogn er der, Gud være lovet, ingen så fattige, at de har nødig at spise Kartofler. Kartoflen var ringeagtet og blev kun anset som anvendelig til føde for svin og hunde, men det var et spørgsmål, om dyrene overhovedet ville æde dem, sagde man. Det viste sig dog, at det ville dyrene hellere end gerne, for da man endelig begyndte at lægge kartofler, rodede svinene dem op. Selv får og kreaturer udviklede en rodeadfærd i deres søgen efter kartofler. Den gamle skik med at lade dyrene gå løse på markerne, når høsten var bjærget, kunne ikke længere praktiseres. Der måtte sættes hegn op, for at man kunne få markfred. Således var kartoflen med til at ændre landskabets udseende til det, vi kender i dag. Niels Hofman Bang på Hofmansgave Kartoflen udbredes på Nordfyn. Provst Lütken og Hofman Bang Ifølge samtidige avisartikler var der i 1807 kun én eneste mand i hele den nordlige del af Fyn, der avlede kartofler: Hr. Hofman Bang på Hofmansgave! At gavne og gøre nytte lå i hele oplysningstidens tankesæt. Intet kunne vel være til større gavn for samfundet end kartoflen. Derom var Hofman Bang og amtsprovst Lütken i Lumby rørende enige, og netop de to blev forkæmpere for kartoflen. Deres bekendtskab har sikkert sin baggrund i deres fælles virke i ledelsen af Fyens Stifts patriotiske Selskab, som blev oprettet i 1810.

2 På Hofmansgave udførte man talrige forsøg med kartoffelavl, optagning og opbevaring af kartofler. Nogle år dyrkede man den lille mandelkartoffel, der ikke var større end en krum tommelfinger. Skallen sad så løst, at kartoflen kunne smuttes ligesom en mandel. Andre kartoffelsorter udartede sig til rene kæmper. For at få husmændene til at dyrke kartofler blev de gennem fæstebrevet forpligtet til at befatte sig med kartofler, men det varede adskillige år, inden de så nytten heraf. Hofman Bang indbød også bønderne til et kartoffelmåltid på godset. Der var tilberedt forskellige retter med kartofler givet delikate men indtil midten af 1800-tallet havde bønderne på Nordfyn en dyb modvilje mod at spise kartofler. Provst Lütken i Lumby Provst Lütken havde i februar 1813 et længere indlæg om kartoflen i Iversens fyenske Avis: Kartofler, skrev han, er det af alle mig bekendte Fødemiddel, der bedst kan træde i Brødets Sted, og hvorved jeg tror det lettest muligt at forebygge i al fremtid befrygtelig Hungersnød! Efter Forsøg kan man antage, at 1 Tønde Rug indeholder samme næringsstof som 6 Tønder Kartofler, men for at være helt sikker vil jeg antage 8 Tønder Kartofler mod 1 Tønde Rug. På 1 Tønde Land kan man avle 5 Tønder Rug eller Tønder Kartofler. Landet kan altså nu føde flere Mennesker end før. Særlig i Lumby Sogn vrimlede det med fattigfolk, som ikke kunne brødføde sig selv. Mange sømænd uden hyre holdt til i Stige, i 1802 var der f.eks. 546 personer i Stige og Hauge, som der hverken var boliger eller arbejde til. Derfor var kartoffelsagen også så vigtig. Der skulle ganske enkelt skaffes føde til de sultne. Frygten for hungersnød var nærværende overalt. Det var under napoleonskrigene, og i Norge led man nød. Tænk blot på Terje Vigens tragiske skæbne, da han vovede livet for at sejle til Danmark efter korn til kone og barn. Fra Hofmansgave lykkedes det at få sejlet en skibsladning korn til Norge. Da krigen var slut i 1814, kom nordmændene til gengæld sejlende med et læs tømmer og opførte det Norske Hus ved Hofmansgave. Huset ligger endnu i parken og minder om dengang, da det var af livsvigtig betydning at udvikle et fødemiddel som erstatning for korn Kartoflen kommer til Bårdesø. Hans Ulrik Hansen i Bårdesø nedskrev i 1913 sin slægtshistorie. Om kartoflen fortæller han: Min Tipoldefar hed Hans Rasmussen og er født i Bårdesø omkring år Han blev gift med en Pige fra samme By og fæstede i Året 1787 hendes fædrene Gård af Greve Joakim Godske Moltke, daværende Besidder af Kørup og Einsidelsborg (Egebjerggård). Hans Rasmussen var Sognefoged og Besidder af Gården ved Udskiftningen i Der fortælles om ham, at han var en af Datidens mest dygtige Landmænd. Han var engang kaldt ud på Grevskabet, og kom så ind til Grev Moltke, han blev da budt hen til Bordet for at få noget at spise. Greven bød ham da noget, som min Tipoldefar ikke vidste, hvad var for noget, han var derfor ikke for at tage noget af det, han syntes, at det var noget sært noget at spise. Så siger Greven: Når jeg kan spise det, kan du også! Og så gjorde han det også. Greven siger da til ham, at det var Kartofler, han spiste, og nu skulle han have nogle af dem med sig hjem, som han skulle lægge ud i Marken. Og så får du et Jern med, som du bruger til at rage Jorden op omkring dem med, når Toppen rager lidt oven for Jorden. Det var altså et Hyppejern. Han blev således en af de første Kartoffeldyrkere her i Landet. Det Norske Hus i Hofmansgaves park stammer fra 1814, hvor nordmændene opførte det som tak for en dyrebar sending korn til det sultende norske folk. På Nordfyn arbejdede man dengang ihærdigt på at få udbredt kartoflen, der gav et meget større udbytte end korn, og som derfor ville afhjælpe sult og hunger. Foto Margit Egdal.

3 Nordfynsk kartoffelost Efter provst Lütken fortsatte provst Hald med at virke for kartoflens fremme. Og hvordan markedsfører man et nyt produkt? Der skal opskrifter til! I 1852 bragte han f.eks. denne opskrift på kartoffelost i Tidsskrift for Landoekonomie: Gode, hvide Kartofler koges, og naar de er afkølede, og Skindet er aftaget, blive de ved hjælp af Rivejernet eller Morteren masede, for at de kunne blive til en lind og smidig Dej. Denne blandes med sur Mælk, hvoraf tages 1 Pund (0,45 kg) til 3 Pund (1,36 kg) Kartoffeldej gives fornødent Salt og tørres i 3 hele Dage. Derefter æltes og trykkes den paany og tørres i Vidiekurve i 14 dage. Da er den færdig til at spises, men jo ældre den bliver, desto bedre smager den. Endelig på markedet På gårdene blev der måske kun serveret kartofler for gårdmanden selv. Tjenestefolkene fik undtagelsesvis lov til at smage den fine havesag og de fik smag for kartoflen. Sådan findes der mange beretninger om, hvordan man ved list og lirken fik folk til at spise kartofler. Først var kartoflen så foragtet, men efter midten af tallet tog man den for alvor til sig her på Nordfyn. Kartoflen blev simpelthen som det daglige brød. Når husmoderen kom ind med en skæppe kogte kartofler, lagde karlene armene langs bordkanterne, så kartoflerne ikke trillede ned, når de blev hældt ud på bordet. Hver især pillede nu, så det var en lyst. Der var mest meldyppelse, en meljævning af mælk, til kartoflerne, måske var der også flæsketerninger i en herlig middagsret. Om aftenen blev der altid serveret brasekartofler, inden man fik brød og pålæg. Sådan var det skik på de nordfynske gårde endnu i 1970 erne. Hvert forår skulle kartoflerne lægges. Småkårsfolk kunne have ondt ved at afse kartofler til at lægge i jorden. De spiste kartoflerne og lagde så skrællerne. Kartoflen er så viseligt indrettet, at selv en grov skræl med kun et par øjne på vil udvikle en ny plante. Gårdmand Mads Nielsen, født i Daugstrup 1822, gravede et hul, vippede jorden op, smed kartoflen ned, huggede den over og dækkede den. Sådan lagde han kartofler. Det skulle i øvrigt være opskriften på at høste ensartede mellemstore kartofler. Kartoffelmel Kartoflen er alsidig, man kan ligefrem lave mel af den. Kartoffelmel består af stivelse udvundet af kartoflen, faktisk består 1/5 af kartoflen af stivelse. Førhen fremstillede man selv kartoffelmel. Det var et ufravigeligt efterårsarbejde at rive stivelse, dvs. rive kartofler til mel, så man havde nok til et års forbrug, men allerede i slutningen af 1800-tallet overtog industrien produktionen af kartoffelmel. Mange steder havde man heldigvis beholdt det private rivejern, som kom i brug, da kartoffelmelet blev rationeret under de to verdenskrige. Det var ofte noget, som børn og tjenestefolk blev sat til, fordi det var et træls arbejde. Her skal vi høre, hvordan man i 1944 fremstillede kartoffelmel på en gård i Bårdesø. Det var et kæmpestort arbejde, og de to dyngvåde husmødre, der omsider kunne tage det færdige mel op af tønden, lovede hinanden, at det var sidste gang, de havde lavet kartoffelmel! Kartoffelmel 1 tønde kartofler skrælles og rives på rivejernet. Kartoffelmasken kommes i en hvid melsæk, og der bindes godt for sækken. Den store øltønde (den med taphanen i bunden) hentes frem, og der lægges et lagen ned i tønden. Sækken med kartoffelmask lægges i tønden, og der hældes vand på. Kartoffelmasken klemmes godt. Vandet tappes af flere gange, og nyt hældes på. Endelig ligger det fine, hvide kartoffelmel tilbage på lagenet i bunden af tønden. Melet skrabes af og lægges til tørre på stuehusloftet, hvor der er bredt lagener ud. Når melet er tørt, kommes det i syltetøjskrukker, og krukkerne bindes til. Kartoffelmelsgrød I Georgine Jørgensens vidt udbredte kogebog fra 1896 findes opskriften på kartoffelmelsgrød: 3 Potter Mælk, hvoraf noget tages fra til at udrøre ½ Pund Kartoffelmel i, sættes på Ilden. Når den begynder at varmes, kommes Melet deri under stadig Omrøren, indtil den koger. Den tages straks op og anrettes, spises med Kanel på og dyppes i Saft. Nøjsom kost ville man kalde det i dag, men ældre nordfynboer mindes retten som meget dejlig med både saft, syltetøj og kanel til.

4 Kartoffelmelssigte og kartoffelmelsstivet forklæde til stuepigen. Foto Margit Egdal. Under besættelsen var sæben både dårlig og rationeret. En god løsning var at bruge kartofler frem for sæbe, fastslog Gyldendals Sparebog i Kartoflerne skulle blot koges halvt møre, hvorefter man gned det smudsige tøj ind ganske på samme måde, som hvis det var sæbe. Tøjet blev både hvidere og smukkere end med sæbe sagde man. Kartoffelvandet var også fortræffeligt til al vask og rengøring, blev der sagt. Foto fra kartoffelmuseet på Hofmansgave af Margit Egdal. Der hældes vand på samovaren i køkkenet på Hofmansgave. Pigernes forklæder er stivet med kartoffelmelsstivelse, som fremhæver broderier og kunstfærdige sting, for slet ikke at tale om den stil og elegance, der er over et smukt nystivet og nystrøget forklæde. Foto i Otterup lokalarkiv.

5 Møller Carl Rasmussen på Nislev Mølle nyder en portion rødgrød med fløde. Om sommeren drak man ikke aftenkaffe ude på landet. Husmoderen serverede derimod en stor skål herlig, frisk rødgrød. I løbet af en sommer blev der brugt en del kartoffelmel til at jævne rødgrøden med, især da mange foretrak grøden så stiv, at man kunne skære af den. Foto ca af Børge Traun. Sagogryn Ægte sagogryn er fremstillet af marv fra sagopalmen, men det vi i dag kender som sagogryn, er lavet på kartofler. Sagogryn og kartoffelsago ser ens ud, og næringsværdien er også den samme. Når sagogryn koges minutter, optager de vand og bliver geleagtige uden at koge ud. Derved er sagogryn fortræffelige til at jævne f.eks. sødsupper. Retter med sagogryn bruges ikke så meget i dag, men førhen, da man altid fik to retter mad til middag, bestod formaden ofte af sagosuppe. Rød sagosødsuppe er med saft, svesker og rosiner. Gul sagosuppe består af æggesnaps rørt i suppen (pas på den ikke er for varm, så den skiller), der er rosiner i, og børn, der har fået gul sødsuppe i barndomshjemmet, vil for altid have en erindring om den salighed, der breder sig rundt om bordet, mens den søde, gule æggesuppe nydes. Sagogryn kan også bruges til f.eks. sagovælling med kanel eller til sagorand, en saftdessert, der spises med creme til. Under besættelsen brugte man her på Nordfyn sagogryn som erstatning for ris. Risálamande blev f.eks. lavet på sagogryn. Retten blev serveret med havens henkogte frugter, der heldigvis ikke var rationeret! Sorgen druknes på bunden af sagosødsuppen (Chr. Winthers Flugten til Amerika)

6 Kartoflen i folkesundheden Kartoflens vide udbredelse betød også, at den kom til at spille en stor rolle i folkesundheden. En jævn og simpel kost bestående af grovbrød, grød og kartofler som hovedernæring var afgjort den rigtigste, fastslog den berømte læge Mikkel Hindhede. Dertil frugt og grøntsager med lidt mælk i tilgift. Sådan en kost ville holde de fleste mennesker optimalt sunde. Da Mikkel Hindhede som regeringens konsulent under første verdenskrig fik sat befolkningen på sin brød-, grød- og kartoffelkost, steg levealderen, og ifølge Hindhede havde verden aldrig set magen til sundhedstilstand. Nogenlunde det samme gentog sig under anden verdenskrig. Mikkel Hindhede var ingen teoretiker. Hans ernæringsteorier var grundigt gennemprøvede. En af hans kendte forsøgspersoner, Frederik Madsen, levede et helt år på kartofler kun tilsat lidt margarine. Derefter blev Frederik Madsen sat til hårdt arbejde. Man forbavsedes ligefrem over det kvantum arbejde, Frederik Madsen kunne præstere. Han var en førsteklasses arbejder og det udelukkende på en kartoffelkost! Forebyggelse mod skørbug Endnu i 1945 var der egne i Danmark, hvor kartoflen var den eneste forebyggelse mod skørbug. Derfor fastslog lægerne, at det var meget vigtigt at koge kartoflerne med skræl og selv pille dem ved bordet. Lad aldrig kartofler ligge nøgne, sagde man. Kun de kartofler, der spises, må pilles. Kartofler, der levnes, taber vitaminer, hvis de ligger nøgne. I dag spiser vi hver ca. 60 kg. kartofler om året. Derved er kartoflen stadig vores vigtigste kilde til forebyggelse af skørbug. Antager man, at hele vores behov for C-vitamin skal dækkes af kartofler alene, skal man om sommeren spise op til ¼ kg nye kartofler om dagen. Om vinteren mindst det dobbelte. Kartoflen slanker I dag, hvor mange af os kæmper en daglig kamp mod overvægt, er det værd at notere sig, at kartoflen kun indeholder 3 % fedt. Sammenligner man energiindholdet med ris og pasta er der en markant forskel: 100 g ris indeholder 1550 KJ (370 kcal) 100 g pasta indeholder 1450 KJ (345 kcal) 100 g kartofler indeholder 360 KJ (85 kcal) Nej, fem kartofler om dagen gi r ingen fedt på bagen! Kun én frikadelle pr. mand, men godt med kartofler! sagde man engang, men vi blev rigere og fik råd til flere frikadeller. I en årrække blev kartoflen regnet som tilbehør til kødet. Vi skal lære igen at tænke omvendt, således at kødet er tilbehøret og kartoflerne hovedretten. Præcis som i den gamle husmandskost, det er både sund kost og sund fornuft. Kartoflen er en fremragende næringskilde, og nu hvor fokus mere end nogensinde er rettet mod sundhed og fedtfattig kost, er forbruget af kartofler stigende. Forbrugerne går op i kartoffelsorterne, som var det årgangsvin, og i den sammenhæng bemærker man, at der har været en stor efterspørgsel på den gamle, velsmagende sort æggeblomme. Nye, spændende kartoffelretter står også på middagsbordet. Jo, man kan roligt sige, at kartoflen er kommet for at blive! Og på Nordfyn har den fået sit eget museum. Mikkel Hindhedes forsøgsperson Frederik Madsen efter et års kartoffelkost. Fra Mikkel Hindhedes bog Fuldkommen Sundhed, 1934.

7 Danmarks Kartoffel Museum ligger på Nordfyn i et lille hus dybt nede i Hofmansgaves park. Her blev museet indrettet som en hyldest til slægten Hofman-Bang, der virkede utrætteligt for bøndernes ve og vel bl.a. ved at lære dem at spise kartofler. Foto Margit Egdal. Et kig ind i kartoffelmuseet blandt optagere og sorterere. I de bageste lokaler findes historierummet, husmoderens rum og Hofmansgaverummet. Foto Margit Egdal. Denne artikel er publiceret i Sletten 2004 Årsskrift for nordfynsk lokal- og kulturhistorie.

Madpakken - fra Oldtiden til nu

Madpakken - fra Oldtiden til nu Madpakken - fra Oldtiden til nu Madpakkens historie Har du en madpakke med i skole hver dag? Hvad er der i den? Måske forskellige slags spændende brød og pålæg? Men sådan har madpakken ikke altid set ud.

Læs mere

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Der var engang et par folk; det var kun husmandsfolk, og de havde tre sønner. Den ældste hed Per, den anden hed Povl, og den yngste hed Hans; han gik for

Læs mere

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN.

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. 1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. ET SOGN FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 2-33 3-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. FORORD. Egnen omkring Herning blev i mange

Læs mere

Sådan var det dengang...!

Sådan var det dengang...! Fyens Stiftstidende 9.12.1934 Sådan var det dengang...! Gamle Peder Knudsen i Gyngstrup fortæller om et langt liv i arbejde og fest Ved lærer H.C. Jensen i Gyngstrup Når man ser gamle Peder Knudsens garderhøje,

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7

INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7 EN VIKINGEFEST INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7 FORBEREDELSER OPSKRIFTER Tørrede æbler 8 Honningslik 8 Figurboller 9 FESTLIG UDSMYKNING Pyntedug 10 En guirlande af vikinger 11 Vikingeskjolde til bordet

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler Den anden Jeppe En vandring med Jeppe Aakjær 2014 Sally Altschuler 1. BAGHAVEN/BUSTEN (Knasen af grus og kviste ) Åh jeg må have blundet. Lige her, midt i roserne. Hvor ejendommeligt Ja, undskyld, men

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Aktiviteter for: Pilte og væbnere FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Alle har ret til mad Dette hætet har modtaget støtte fra Danidas Oplysningsbevilling www.noedhjaelp.dk www.silkeborghojskole.dk FDF.dk/zambia

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at TVILLINGEBRØDRENE Ude ved den åbne strand lå et lille sted, hvor der boede et par enlige folk. De var allerede til års, og ingen børn havde de. Det var kun småt for dem; jorden var mager og gav kun ringe

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Landbruget var min store drøm

Landbruget var min store drøm Landbruget var min store drøm Fra smedesøn i Sivested til gårdejer i Fladstrup af Poul Smed Petersen Det Historiske Udgiverværksted I Grenaa 2000 Forord I de lange vinteraftener 1985-86 fik jeg lyst til

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

Historien om. Hvem har flyttet min ost?

Historien om. Hvem har flyttet min ost? Historien om Hvem har flyttet min ost? DER VAR ENGANG, for længe siden i et land langt væk, fire små størrelser, der løb igennem en labyrint for at finde ost, som skulle gøre dem mætte og lykkelige. To

Læs mere

Opskrifterne kan hentes på nettet: www.spejder.dk/kogebog

Opskrifterne kan hentes på nettet: www.spejder.dk/kogebog MAD i det fri Opskrifterne kan hentes på nettet: www.spejder.dk/kogebog MAD i det fri. udgave Forlag Det Danske Spejderkorps Forlag 2004 Arsenalvej 0 436 København K Tlf. 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 Email:

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

Historien om hvorfor vi holder jul.

Historien om hvorfor vi holder jul. Historien om hvorfor vi holder jul. Hedensk jul. Selve ordet jul betyder "fester", og stammer fra de gamle nordboere. Julen har ikke noget med kristendom at gøre, for man holdt allerede jul mange, mange

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Uddrag fra Slægtsbogen om Attermann-slægten 1590-1970 af Lizzi Knoop. Johanne Kirstine Henderikke Frederikke Sørensen og Frederik

Læs mere

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verden er skæv Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen Dette er en pdf-fil med Verden er skæv Filen er stillet til rådighed

Læs mere

Krudtuglens første mad

Krudtuglens første mad Krudtuglens første mad fra 4 måneder til 1 år Hvad, hvornår og hvorfor økologisk... 2 3 Kære læser 4 Al begyndelse behøver ikke at være svær 6 Grød 8 Frugt 10 Grøntsager 12 Brød, ris & pasta 14 Kød, fisk

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere