Tak for invitationen til at komme og tale om, hvordan den finansielle sektor kan genskabe tilliden efter finanskrisen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tak for invitationen til at komme og tale om, hvordan den finansielle sektor kan genskabe tilliden efter finanskrisen."

Transkript

1 Hvordan kan den finansielle sektor genskabe tilliden efter finanskrisen? Tale til Kom dagen 2010, Dansk Kommunikationsforening Peter Straarup Tirsdag den 23. november 2010 Planche 1: Titelplanche Tak for invitationen til at komme og tale om, hvordan den finansielle sektor kan genskabe tilliden efter finanskrisen. Planche 2: Finansiel nedsmeltning i USA Men først nogle generelle betragtninger om den finansielle krise. En krise der i omfang langt overstiger, hvad vi før har oplevet af tilbageslag i den økonomiske aktivitet. Det er ikke en dansk krise. Den er faktisk importeret fra USA. Det amerikanske system har på grund af slap styring fået lov til at inficere resten af verdens finansielle system. Det har givet os den største omvæltning, vi nogensinde har set i den finansielle sektor. Og selvfølgelig har det givet imagetab til sektoren i et omfang, som ingen af os havde forestillet os muligt. Den virksomhed jeg arbejder i til daglig har i det danske univers været særligt hårdt ramt. Men sammenligner vi os med tilsvarende udenlandske banker, må vi sige, at vi har fået det man kan kalde en gennemsnitlig behandling. Ikke at det er nogen trøst, mens man sidder midt i mediemaskinen. Det er ikke let at redegøre for, hvorfor den finansielle verden kollapsede midt i Længe inden havde de finansielle markeder været under pres. Værdien af de såkaldte subprime obligationer faldt kraftigt. Likviditeten forsvandt. Det 1

2 omfattede også de såkaldte AAA-ratede obligationer. Noget som rystede tilliden til systemet i sin grundvold. AAA-rating er den højeste karakter, man uddeler. Tilliden til rating systemet, som er anvendt overalt i den finansielle verden, begyndte at bryde sammen. Planche 3: Finansielle markeder i panik I weekenden den september 2008 traf den amerikanske regering den, efter min opfattelse, katastrofale beslutning at lade Lehman Brothers gå konkurs. Det medførte et totalt kollaps i tilliden på de finansielle markeder og kunne have medført en nedsmeltning af hele det finansielle system. Fra begyndelsen af oktober 2008 måtte mange lande gribe ind for at beskytte deres banker og finansielle infrastruktur. I Danmark kunne vi mærke presset. Roskilde Bank var gået ned. Det havde de finansielle markeder opdaget. Under en krise reagerer de finansielle markeder med flokinstinkt. Derfor opstod i efteråret 2008 en absolut risiko for, at likviditeten forsvandt ud af det danske pengemarked, og at der kom et run, som det hedder på den danske krone. Et run, som kronen kunne have haft svært ved at forsvare. Noget som ikke lige netop passer med vores knæsatte fastkurspolitik. Planche 4: Dyre bankpakker styrkede den danske finanssektor Folketinget handlede resolut og lavede Bankpakke I et helt ekstraordinært tiltag hvor staten stillede sig som garant for de danske banker. Mod betaling vel at mærke! Det var godt politisk håndværk, og det virkede. Andre europæiske lande gennemførte også tiltag for at understøtte deres finansielle sektor. 2

3 I løbet af kort tid var mange af den vestlige verdens banker statsgaranterede, understøttet af kapitalindskud fra staten eller likviditet fra Centralbankerne. Dags dato kvitteringen på planchen beskriver, at Danske Bank kommer til at betale 13,2 mia. kr. for deltagelse i bankpakkerne. Så staten har taget sig betalt for assistancen. Faktisk har bankpakkerne vist sig at være en god forretning for skatteyderne. Bankpakke I og II er ikke kun blevet betalt med kroner. De har også kostet dyrt på imagekontoen både for Danske Bank og for sektoren generelt. Planche 5: Den finansielle sektor i skudlinjen Før finanskrisen plejede bankfolk trods alt at blive betragtet som et rimelig respektabelt folkefærd. Finanskrisen medførte, at bankfolk nærmest begyndte at blive betragtet som paria. Jeg har ikke noget imod at indrømme, at bankerne havde et medansvar for krisen. Især lå der, som nævnt, et stort ansvar hos det amerikanske finanssystem, der pakkede giftige boliglån sammen som værdipapirer og solgte dem til godtroende investorer. I Danmark har vi også set eksempler på meget ringe kundebehandling, selvom langt størstedelen af sektoren faktisk har opført sig ordentligt. Der har også været nogle sager i Pengeinstitutankenævnet, som hele sektoren godt kunne være foruden. Når jeg nu er blevet inviteret, er jeg nødt til at lade en lille bemærkning undslippe om Danske Bank-koncernens andel af sagerne i Pengeinstitutankenævnet. Den er lav. I 2010 har vi ikke tabt én eneste sag. Og vores andel af klager i Nævnet ligger væsentligt under vores markedsandel. 3

4 Naturligvis har banksektoren et kollektivt medansvar for den udlånsfest, der fandt sted i økonomien under den seneste højkonjunktur. Men det har låntagerne nu også. Den rette ansvarsfordeling kan man filosofere længe over. Det vil jeg undlade at gøre i dag, så kommer jeg nemlig galt af sted. Men der er ingen tvivl om, at i den offentlige mening er skylden for den finansielle krise tungt placeret hos den finansielle sektor. Og i Danmark især på den største finansielle institution. Så krisens konsekvenser for bankerne kan konstateres uden besvær. Dårligt image. I tillæg hertil har den efterfølgende økonomiske recession medført enorme tab. Herudover er det politiske miljø ved at udskrive en regning til sektoren i form af strammere regulering. Men i dag skal vi især koncentrere os om tabet på imagekontoen. Planche 6: Stort imagefald for den danske finanssektor Bankernes image er faldet som en sten. I Danmark gik bankerne fra at nyde anerkendelse, til det stik modsatte. Det er tankevækkende, at den danske finansielle sektor har haft et større fald i image, end tilfældet er i de lande, vi traditionelt sammenligner os med. Målinger peger på, at i Danmark har finanssektorens imagefald været ligeså stort som i USA finanskrisen hjemland. Paradoksalt nok er det stadig sådan, at kunderne er rimelig tilfredse med deres egen bank. Undersøgelser viser, at når man spørger danskerne, om de er tilfredse med deres bankforbindelse, så svarer de generelt ja. Også efter finanskrisen. Når man så spørger de samme personer, hvad de mener om resten af bankerne altså banksektoren generelt, så svarer de væsentlig mere negativt. 4

5 Det er selvfølgelig opmuntrende ikke mindst for medarbejderne i banksektoren, at kunderne er rimelig tilfredse med betjeningen. Det er også glædeligt, at imagekurven trods alt er kravlet opad, siden det så værst ud i Men man må indrømme, at sektorens omdømme fortsat er presset af krisen. Planche 7: Finansmediekrise Som den store, internationale bank i Danmark blev Danske Bank på mange måder personificeringen af finanskrisen. Jeg tror ikke, det er forkert at sige, at Danske Bank udover at få de tæsk, vi havde gjort os fortjent til, også fik en omgang klø på sektorens vegne. Det fik vores image til at tage et kraftigt dyk. Og det undergravede den position, som Danske Bank i Danmark havde ejet før finanskrisen. Danske Bank-koncernens banker uden for Danmark oplevede, til orientering, ikke en tilsvarende imagekrise. Det var udelukkende et problem for os i Danmark, hvor vi er den største bank. I markeder, hvor vores lokale bank er nr. 3 eller nr. 5, var det ikke os, der stod for skud, men den lokale markedsleder. Planche 8: Brandets position før finanskrisen Danske Bank-brandets position i Danmark før finanskrisen var særdeles stærkt. Vores målinger viste, at folk blandt andet opfattede banken som meget kompetent, troværdig og pålidelig. Ikke dårlige egenskaber for en bank. Jeg kan godt lide Gør det du er bedst til -sloganet, fordi det appellerer til folk, der på den ene eller den anden måde er ambitiøse med deres liv. De fleste 5

6 mennesker har noget, de brænder for og er gode til. Det kan være mange ting: arbejde, en sportsgren, et instrument. Dem vil vi gerne være bank for. Derfor prøvede vi at tilbyde et værdifællesskab om at gøre sig umage og gøre noget ud af tingene. Men i bagklogskabens lys var der allerede før finanskrisen nogle faresignaler omkring brandets position i Danmark. Når vi spurgte om synet på Danske Bank, var der en stor gruppe, der fremhævede alle styrkerne ved brandet. Men der var også mange, der associerede Danske Bank med arrogant, utilnærmelig, barsk og dyr. Ubehageligt. Ikke i tråd med vores kerneværdier. Et problem vi var opmærksomme på, men, må vi indrømme, ikke tog alvorligt nok. Planche 9: Fra bedst til værst over night Så kom finanskrisen. Det finansielle system var ved at falde sammen. Banker i hele den vestlige verden lænede sig op ad statens kreditværdighed eller centralbankens kassebeholdning. I Danske Bank havde vi store nedskrivninger, deltog i bankpakker og fik en spektakulær svindelsag på halsen. Og lad mig lige præcisere: Danske Bank tegnede sig for ca. en tredjedel af tabet på IT Factory, hvilket svarer til vores markedsandel. Alligevel fik vi ca. 100 % af den negative mediedækning. Konsekvens: Danske Bank gik i dørken i Berlingske Nyhedsmagasins imagemåling i

7 Vi gik fra at blive anset som en af landets mest veldrevne virksomheder til at blive betragtet som en af de mindst veldrevne. Der var en stærk emotionel reaktion mod banken. Planche 10: Uden patent på kompetence er der ubalance i brandets position Data til BNY-målingen blev indsamlet i en periode, hvor vi havde den nok værste mediedækning i bankens historie. I det øjeblik vores tidligere så stærke position på kompetence blev banket ned i fuld offentlighed, stod vi tilbage med nogle store udfordringer i opfattelsen af Danske Bank. Vores kerneværdier er kompetence, værdiskabelse, ordentlighed, troværdighed og engagement. For mig at se udtrykker de DNA et i Danske Bank-koncernen. Kerneværdierne er fundamentet for vores måde at lede og drive virksomheden på. Derfor begyndte vi at tænke en del over, hvorfor folk så kunne stå tilbage med et billede af os som arrogante, utilnærmelige, barske og dyre. Det vigtigste aktiv for enhver virksomhed er kunderne det gælder naturligvis også banker. Arrogant og barsk er selvsagt ikke noget, der tiltrækker eller fastholder kunder, men det var nok blevet en bivirkning ved at kommunikere kompetence og Gør det du er bedst til. Det tiltalte nogen, frastødte andre. Man kan ikke være populær hos alle. For mig at se er utilnærmelig og dyr faktisk meget værre. Det er bare entydigt negativt. Og absolut ikke noget, der tiltrækker eller fastholder kunder. 7

8 Når danskerne havde et billede af, at banken var utilnærmelig, og at de nærmest skulle have pænt tøj på, når de skulle ned i banken, ja så havde vi indlysende et problem. Og at vi blev opfattet som dyre var virkelig pinagtigt, når vi havde brugt rigtig mange penge på at afskaffe gebyrer, indføre kundepakker til 0 kr. og skabe en åben og transparent priskommunikation med blandt andet gebyrsite og årligt gebyrtjek. Det var et wake-up call. Der var ikke tvivl om, at vi skulle arbejde med kundeservice og billedet af banken, og at der skulle ske ændringer. Der var heller ikke nogen tvivl om, at den finansielle krise havde skabt et opdæmmet behov. Et behov for at kunderne kunne komme til orde og få udtrykt nogle holdninger til den finansielle sektor og ja, især til Danske Bank. Vi havde en opfattelse af, at den finansielle krise ville tage længere tid om at gå væk, med mindre den blev drøftet igennem. Og det er jo lidt svært at drøfte noget med over 1 million kunder. Planche 11: Mening hvad var meningen? Det var baggrunden for, at vi den 2. juni 2009 lancerede danskebank.dk/mening sammen med en stor annoncekampagne. Vi havde haft to dokumentarister rundt i Danmark med et kamera og interviewe danskere med en holdning til Danske Bank eller finanskrisen. Der var der mange holdninger. Nogle meget kulørte. På sitet kunne man se skriftlige kommentarer og videoer. Eksempelvis denne video. [TEKNIKER STARTER FILM 1] 8

9 Sitet havde over unikke besøgende, og vi fik meninger. Der blev afspillet video mere end gange. De besøgende brugte i gennemsnit næsten 7 minutter på sitet. Så interessen var betydelig. Planche 12: Bedre Bank Vi arbejdede med meningerne sommeren over. Det resulterede i 23 konkrete handlinger, som vi den 28. september præsenterede under overskriften Bedre Bank. Handlingerne var eksempelvis at ansætte en kundetilfredshedschef, gennemføre faste målinger af kundetilfredsheden på rådgiverniveau, øge åbenheden om klager, svare telefonen inden for 30 sekunder hele døgnet. Og så videre. Vi lancerede Bedre Bank med et tv-spot, hvor direktøren for Danske Bank i Danmark og jeg selv medvirkede sammen med en række af bankens medarbejdere. Det så sådan her ud. [TEKNIKER STARTER FILM 2] Udmærket film. Måske lige bortset fra bedemanden til sidst. Mening og Bedre Bank var taktiske tiltag, der havde til formål at stoppe blødningen. Som den store, internationale bank i Danmark stod vi som personificeringen af den finansielle krise. Vi havde behov for at få fast grund under fødderne. Vi ville begynde en debat om fordomme og begrundet kritik. Målsætningen var naturligvis at rokke ved det negative billede af Danske Bank og af banksektoren, som var ved at brænde sig fast i offentligheden. 9

10 Aktiviteten var også et vigtigt skridt i at skabe grundlaget for en fremadrettet dialog med vores kunder. Mening gav os et grundlag for at tage hul på den udfordring, vi havde fået øje på i 2007, og som finanskrisen accelererede voldsomt. Opgøret med billedet af den arrogante, utilnærmelige og dyre bank. Planche 13: Åben, direkte kommunikation med kunder og omverden Der var behov for styrkelse af bankens kundefokus. Det fik vi et fingerpeg om før finanskrisen, og det fik vi anskuelighedsundervisning i under Mening. Danske Banks historiske position, den ret betydelige succes, vi havde haft, og det image, vi havde opbygget, havde på en eller anden måde lagt sig som en skal om banken. Vi var efter manges opfattelse blevet utilnærmelige. Så der var simpelthen behov for at få skallen knust, så bankens åbenbare attraktioner kunne blive udstillet over for kunderne. Vi vil også fremadrettet lægge vægt på åbenhed og direkte kundedialog og bruge feedback fra kunderne som en integreret del af vores produkt- og forretningsudvikling. Derfor udnævnte vi som en af handlingerne i Bedre Bank en kundetilfredshedschef, der refererer direkte til direktøren for Danske Bank i Danmark. Vi oprettede et kundepanel, der i dag har medlemmer, som giver os input på forskellige tiltag. Vi har indtil videre gennemført fem analyser med panelet, siden det blev etableret i februar Det fortsætter vi med. I januar følger vi op på lanceringen af mobilbanken og spørger kunderne, hvilke features de gerne vil have os til at udvikle som de næste. 10

11 Vi har også fortsat vores arbejde med sociale medier og bygger videre på de erfaringer, vi fik fra Mening og Bedre Bank. Her vil dialog på Facebook være en central del af aktiviteterne. Krisen skabte en accelereret forandrings- og udviklingsproces i banken med et markant fokus på kundeservice og kundetilfredshed. Vi har i dag en ambition om at gøre Danske Bank til en af de mest kundefokuserede banker overhovedet og gøre kundeservice til et af de områder, hvor vi differentierer os positivt fra vores konkurrenter. Det er det helt centrale projekt i Danske Bank i de kommende år. Hvordan det præcis udmøntes afhænger af, hvilke behov den enkelte kundegruppe har. Men vi arbejder med tre primære fordele, som vi ønsker at give kunderne, uanset om det er en stor erhvervskunde eller en privatkunde. Planche 14: Tre primære fordele Vi ønsker åbenhed i relationen, og at kunden oplever, at vi siger tingene, som de er. [KLIK] For privatkunderne vil det eksempelvis sige, at der er fuld gennemsigtighed på priserne, at vi har en åben kommunikation med kunderne og tager dem med på råd i produktudviklingen. [KLIK] Vi ønsker involvering i den konkrete situation, og at kunderne altid oplever, at rådgiveren arbejder for dem. [KLIK] Det vil blandt andet sige, at kunderne oplever, at de også på bankens initiativ får relevante tilbud målrettet deres behov. Både i netbanken og i den personlige rådgivning. Det indebærer også, at man som kunde oplever kontinuitet i 11

12 rådgivningen, så der er en sammenhæng i kundeoplevelsen. Herunder at der er skriftlige referater af møderne, så man kan gå tilbage og se, hvad det præcis var, man blev rådet til og aftalte. [KLIK] Og vi vil give kunderne en interaktion med banken, der er nem, hurtig og billig. [KLIK] Derfor er det vigtigt at have en døgnåben kundelinje, og løbende udvikle netbank og mobilbank, så kunderne kan bruge deres foretrukne teknologi til deres bankforretninger. Og når kunderne i stort omfang selv gennemfører transaktionerne i de kanaler, vi stiller til rådighed for dem, kan de gøre det til en konkurrencedygtig pris. Hverdagsøkonomi kan fås til 0 kr. i Danske Bank. Hvordan vi har tænkt os at kommunikere den position, kommer I til at høre mere om i det nye år. Men de seneste måneder er Danske Bank kommet med et par konkrete tiltag, der illustrerer retningen. Planche 15: Danmarks første mobilbank til smartphones Kunderne vil klare deres daglige bankforretninger, når og hvor det passer dem og i den kommunikationskanal, de foretrækker. Typisk netbanken. Kunderne bruger overvejende filialerne til rådgivning om større beslutninger. De daglige bankforretninger vil man ikke stå i kø for de skal kunne ordnes på stedet nemt, hurtigt og billigt. Planche 16: Danske Mobilbank [NÅR DU ER INDE PÅ SLIDET SKIFTER BILLEDET SELV] 12

13 Derfor var vi glade for i september at kunne præsentere Danmarks første bankapplikation til smartphones. I mobilbanken kan man se hvad der står på ens konti se posterne på hver konto overføre penge finde hæveautomater og afdelinger se valutakurser omregne valutakurser og få nem kontakt med en medarbejder i banken Applikationen fås til IPhone og telefoner med Android-styresystemet og næste år kommer den også til Nokias Symbian-telefoner. Inden længe udvider vi mobilbanken med en funktion, hvor man kan bruge telefonens kamera til at betale girokort. Man tager simpelthen et billede af girokortet med sin telefon og trykker på betal. Jeg ved ikke, om I har tænkt på det, men bankprodukter er faktisk ret generiske. Derfor er det for en bank fantastisk spændende at have et produkt, som de andre ikke har. Dels fordi det lokker nye kunder til. Dels fordi det giver et signal om en teknologisk offensiv bank. En bank der er lidt hurtigere på fødderne end de andre. Derfor nyder vi i høj grad at kunne tilbyde kunderne nogle teknologiske løsninger, som de kun kan få hos os. Bankens mobilbank er efter min mening et af de bedste, mest konkrete eksempler på styrket kundeservice og kundekommunikation, vi har leveret. En ny kommunikationskanal, der gør bankforretningerne mere tilgængelige, nemmere og hurtigere samtidig med, at det er gratis at bruge. 13

14 Planche 17: Høj grad af digitalisering Men det er ikke kun vedrørende mobilbanken, at Danske Bank er front runner inden for ny teknologi. I dag kan privatkunder underskrive over 90 % af Danske Banks dokumenter digitalt. Det sparer os alene i Danmark for at sende 100 tons papir om året og kunderne for en masse besvær. Da der mig bekendt ikke er andre danske banker, der tilbyder digitalisering i nær samme omfang, er det atter en konkurrencefordel for banken. Med Nem ID bliver det endnu nemmere fremadrettet. I løbet af 2011 vil man formentlig kunne klare en boligsag uden en masse printet papir. Men vil kunne underskrive dokumenterne digitalt og få dem sendt direkte til sin netbank. Planche 18: Gul kampagne Et andet af vores tiltag har været den ret omtalte gule kampagne. 80 filialer fik i fem uger gule facadeskilte og gule vinduesplakater. Vi havde behov for at gøre noget markant, for det var simpelthen træls, gang på gang at blive kåret som en af landets billigste banker, samtidig med at folk troede, vi var en af landets dyreste banker. Planche 19: Signifikant ændring i prisopfattelsen Kampagnen har virket over al forventning. Den har skabt en signifikant ændring i prisopfattelsen blandt kunder, og den har påvirket vore samlede image i Danmark positivt. Planche 20: Image i bedring 14

15 Generelt er der faktisk flere ting at glæde siger over i denne tid. Målinger viser, at sektorens image er kravlet pænt opad den seneste tid. Flere banker er inde i en opadgående tendens, også Danske Bank. Danske Bank fik flest tæsk under finanskrisen og led det største imagetab. Derfor glæder vi os selvfølgelig over, at vi nu er ved at lukke hullet igen. Men der er stadig et stykke vej før Danske Bank og den samlede sektor er på niveauet fra før krisen. For at vende tilbage til udgangspunktet: Hvordan kan den finansielle sektor genskabe tilliden? For mig at se er især to ting med til at ændre på opfattelsen af bankerne og hermed af Danske Bank: Tilbagekomsten af en god finansiel performance. Det vil sige, at sektoren skal tjene nogle penge. Og så skal sektoren overbevise kunderne om, at den agerer i deres interesse. Efter min opfattelse er det især triste kundesager, hvor der er ydet dårlig rådgivning, solgt uigennemskuelige produkter eller store portioner af bankernes egne aktier, der har forvoldt den største skade på sektorens image. Der er ikke noget quick fix her. Bankerne skal bevise deres værd over for kunderne gennem god rådgivning og solid drift. 15

16 Kunderne skal også kunne have tillid til kreditgivningen. Og bankerne skal blive bedre til at kommunikere om kreditpolitikken. Det er ikke godt nok bare at sige nej til en låneansøgning, man ikke kan imødekomme. Kunden har en rimelig forventning om at få at vide, hvad der skal til for at få et ja. Ellers opleves et nej som en kreditklemme. I forhold til det generelle image er der også nogle ting, sektoren med fordel kan gribe fat i. Vi har ikke været gode nok til at forklare finanssektorens eksistensberettigelse og synliggøre, hvor stor betydning den finansielle sektor faktisk har i form af arbejdspladser, selskabsskatter, betalingsinfrastruktur og så videre. Det skal vi blive bedre til. Men først og fremmest skal den enkelte bank fokusere på kunderne. Jeg har prøvet at fortælle, hvordan vi i Danske Bank har håndteret vores udfordringer på det område. Håber, det har medvirket til at styrke tilliden til os blot en lille smule. Tak for opmærksomheden. 16

Tale i Politikens Hus Peter Straarup Fredag den 12. november 2010

Tale i Politikens Hus Peter Straarup Fredag den 12. november 2010 Tale i Politikens Hus Peter Straarup Fredag den 12. november 2010 Tak fordi jeg er blevet inviteret til at komme og reflektere lidt over, hvad man kan lære af finanskrisen. Jeg vil starte med kort at rekapitulere,

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Hvad skete der og hvad man kan gøre fremadrettet. Ask holme

Hvad skete der og hvad man kan gøre fremadrettet. Ask holme Hvad skete der og hvad man kan gøre fremadrettet Ask holme Agenda Finanskrisen set fra offentlighed Hvad skete der? Optakten De gode tider Optakten Bankerne og deres produkter og incitamenter Krisen Systemet

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2009

Regnskab for 1. halvår 2009 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2009 11. august 2009 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen til, og tak fordi I har valgt at

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.danskebank.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en

Læs mere

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011 Pressemøde Årsrapport 2010 10. februar 2011 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Henvisninger til det planlagte aktieudbud i denne rapport

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Peter Straarup. Finansanalytikerforeningen 11. januar 2010. Sektorens imageudfordringer

Peter Straarup. Finansanalytikerforeningen 11. januar 2010. Sektorens imageudfordringer Peter Straarup Finansanalytikerforeningen 11. januar 2010 Sektorens imageudfordringer Tak for invitationen til at komme til stede i dag. Og tak fordi netop jeg er blevet bedt om at redegøre for sektorens

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

PÅ JAGT EFTER DNA'ET I DE BEDSTE KUNDEOPLEVELSER. Tomas Lykke Nielsen

PÅ JAGT EFTER DNA'ET I DE BEDSTE KUNDEOPLEVELSER. Tomas Lykke Nielsen PÅ JAGT EFTER DNA'ET I DE BEDSTE KUNDEOPLEVELSER Tomas Lykke Nielsen AGENDA Hvad kan vi lære af de bedste? DNA'et i den gode kundeoplevelse De 4 grundelementer (Customer Experience Framework) Forslag til

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

Her finder du Torben Wiese s præsentation fra:

Her finder du Torben Wiese s præsentation fra: Her finder du Torben Wiese s præsentation fra: Yderligere information, foredrag, uddannelser nyhedsbreve, bøger m.m. finder du på: www.habitmanager.com www.brydvanen.dk Bryd vanerne, og bliv en bedre sælger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt NOTAT 24. juni 2009 09/03070-1 /lkl-dep Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om Roskilde Bank Spørgsmål AK Ministeren bedes redegøre for

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen

kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen Kreditpolitik før og under krisen Formål: Hvorfor faldt acceptraten? a) Bankinterne forhold b) Virksomhedernes

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan betaler du let med. mobilen. side

Guide. Foto: Scanpix. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan betaler du let med. mobilen. side Foto: Scanpix Guide Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan betaler du let med mobilen 12 r side Guide til de forskellige muligheder Guide: Sådan betaler du let med mobilen INDHOLD:

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Overvejelser omkring udbytter og aktietilbagekøb

Overvejelser omkring udbytter og aktietilbagekøb Overvejelser omkring udbytter og aktietilbagekøb 1 KEN L. BECHMANN CBS DIRF/SIMCORP 17. APRIL 2013 Agenda 1. Indledende bemærkninger 2 2. Hvad bør bestemme samlet udlodning? 3. Udbytter versus aktietilbagekøb

Læs mere

Erik Møller: Tre vigtige mål er nået

Erik Møller: Tre vigtige mål er nået Erik Møller: Tre vigtige mål er nået Det kræver mod og mandshjerte at gå mod strømmen og stræbe efter det, man tror på. Afgående direktør Erik Møller fortæller her om mål og myter. af Gitte Wenneberg,

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

Stresstest bringer os nærmere bankunionen

Stresstest bringer os nærmere bankunionen BRIEF Stresstest bringer os nærmere bankunionen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De europæiske banker har lige været igennem en omfattende stresstest. Testen

Læs mere

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Bankdirektør Anders Jensen Disposition Dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Hvad kendetegner dansk landbrug? Landbrugets betydning for

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Dagens tekst Berlingske hvem er vi? Mediernes digitale udfordringer

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service TDC Contact Center Europe - fordi dine kunder fortjener den bedste service Din succes er vores mål ompetent kundeservice er et afgørende parameter for, hvilke virksomheder K der klarer sig bedst. TDC Contact

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 2 2012 Tema: Når man kommunikerer anerkendende Halvt fuldt eller halvt tomt? Virksomheder tvinger medarbejdere til at smile også når det gør ondt Sådan lød en avisforsides overskrift for nylig. Man

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Fremtidens bankrådgivning

Fremtidens bankrådgivning Fremtidens bankrådgivning Tonny Thierry Andersen, Bankdirektør og chef for Personal Banking Finansforbundets rådgivningskonference, d. 13. maj 2013 Executive summary Kunderne ændrer adfærd. Det stiller

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

UDKAST TIL STRATEGI FOR EN BÆREDYGTIG SEKTOR

UDKAST TIL STRATEGI FOR EN BÆREDYGTIG SEKTOR UDKAST TIL STRATEGI FOR EN BÆREDYGTIG SEKTOR 2. MARTS 2015 201403636 INDLEDNING Strategien for ansvarsområdet En Bæredygtig Sektor (EBS) skal tjene som fagligt og politisk grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Er du godt kørende? De positive resultater fortsætter Sparekassen har fundet melodien. Regnskabet for årets første ni måneder viser et overskud på 17,7 mio. kr. før skat og en

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

TeleFaction Tilbage fra fremtiden!

TeleFaction Tilbage fra fremtiden! TeleFaction Tilbage fra fremtiden! I alt hvad vi gør, tror vi på at udfordre status quo og at gøre en forskel hver dag. Det gør vi ved at alle vores produkter fokuserer på hvordan man bruger feedback,

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY

YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY Kortlægning af forbrugernes holdninger til deres banker og af mulige ændringer i forbrugsmønstre Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere