Tak for invitationen til at komme og tale om, hvordan den finansielle sektor kan genskabe tilliden efter finanskrisen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tak for invitationen til at komme og tale om, hvordan den finansielle sektor kan genskabe tilliden efter finanskrisen."

Transkript

1 Hvordan kan den finansielle sektor genskabe tilliden efter finanskrisen? Tale til Kom dagen 2010, Dansk Kommunikationsforening Peter Straarup Tirsdag den 23. november 2010 Planche 1: Titelplanche Tak for invitationen til at komme og tale om, hvordan den finansielle sektor kan genskabe tilliden efter finanskrisen. Planche 2: Finansiel nedsmeltning i USA Men først nogle generelle betragtninger om den finansielle krise. En krise der i omfang langt overstiger, hvad vi før har oplevet af tilbageslag i den økonomiske aktivitet. Det er ikke en dansk krise. Den er faktisk importeret fra USA. Det amerikanske system har på grund af slap styring fået lov til at inficere resten af verdens finansielle system. Det har givet os den største omvæltning, vi nogensinde har set i den finansielle sektor. Og selvfølgelig har det givet imagetab til sektoren i et omfang, som ingen af os havde forestillet os muligt. Den virksomhed jeg arbejder i til daglig har i det danske univers været særligt hårdt ramt. Men sammenligner vi os med tilsvarende udenlandske banker, må vi sige, at vi har fået det man kan kalde en gennemsnitlig behandling. Ikke at det er nogen trøst, mens man sidder midt i mediemaskinen. Det er ikke let at redegøre for, hvorfor den finansielle verden kollapsede midt i Længe inden havde de finansielle markeder været under pres. Værdien af de såkaldte subprime obligationer faldt kraftigt. Likviditeten forsvandt. Det 1

2 omfattede også de såkaldte AAA-ratede obligationer. Noget som rystede tilliden til systemet i sin grundvold. AAA-rating er den højeste karakter, man uddeler. Tilliden til rating systemet, som er anvendt overalt i den finansielle verden, begyndte at bryde sammen. Planche 3: Finansielle markeder i panik I weekenden den september 2008 traf den amerikanske regering den, efter min opfattelse, katastrofale beslutning at lade Lehman Brothers gå konkurs. Det medførte et totalt kollaps i tilliden på de finansielle markeder og kunne have medført en nedsmeltning af hele det finansielle system. Fra begyndelsen af oktober 2008 måtte mange lande gribe ind for at beskytte deres banker og finansielle infrastruktur. I Danmark kunne vi mærke presset. Roskilde Bank var gået ned. Det havde de finansielle markeder opdaget. Under en krise reagerer de finansielle markeder med flokinstinkt. Derfor opstod i efteråret 2008 en absolut risiko for, at likviditeten forsvandt ud af det danske pengemarked, og at der kom et run, som det hedder på den danske krone. Et run, som kronen kunne have haft svært ved at forsvare. Noget som ikke lige netop passer med vores knæsatte fastkurspolitik. Planche 4: Dyre bankpakker styrkede den danske finanssektor Folketinget handlede resolut og lavede Bankpakke I et helt ekstraordinært tiltag hvor staten stillede sig som garant for de danske banker. Mod betaling vel at mærke! Det var godt politisk håndværk, og det virkede. Andre europæiske lande gennemførte også tiltag for at understøtte deres finansielle sektor. 2

3 I løbet af kort tid var mange af den vestlige verdens banker statsgaranterede, understøttet af kapitalindskud fra staten eller likviditet fra Centralbankerne. Dags dato kvitteringen på planchen beskriver, at Danske Bank kommer til at betale 13,2 mia. kr. for deltagelse i bankpakkerne. Så staten har taget sig betalt for assistancen. Faktisk har bankpakkerne vist sig at være en god forretning for skatteyderne. Bankpakke I og II er ikke kun blevet betalt med kroner. De har også kostet dyrt på imagekontoen både for Danske Bank og for sektoren generelt. Planche 5: Den finansielle sektor i skudlinjen Før finanskrisen plejede bankfolk trods alt at blive betragtet som et rimelig respektabelt folkefærd. Finanskrisen medførte, at bankfolk nærmest begyndte at blive betragtet som paria. Jeg har ikke noget imod at indrømme, at bankerne havde et medansvar for krisen. Især lå der, som nævnt, et stort ansvar hos det amerikanske finanssystem, der pakkede giftige boliglån sammen som værdipapirer og solgte dem til godtroende investorer. I Danmark har vi også set eksempler på meget ringe kundebehandling, selvom langt størstedelen af sektoren faktisk har opført sig ordentligt. Der har også været nogle sager i Pengeinstitutankenævnet, som hele sektoren godt kunne være foruden. Når jeg nu er blevet inviteret, er jeg nødt til at lade en lille bemærkning undslippe om Danske Bank-koncernens andel af sagerne i Pengeinstitutankenævnet. Den er lav. I 2010 har vi ikke tabt én eneste sag. Og vores andel af klager i Nævnet ligger væsentligt under vores markedsandel. 3

4 Naturligvis har banksektoren et kollektivt medansvar for den udlånsfest, der fandt sted i økonomien under den seneste højkonjunktur. Men det har låntagerne nu også. Den rette ansvarsfordeling kan man filosofere længe over. Det vil jeg undlade at gøre i dag, så kommer jeg nemlig galt af sted. Men der er ingen tvivl om, at i den offentlige mening er skylden for den finansielle krise tungt placeret hos den finansielle sektor. Og i Danmark især på den største finansielle institution. Så krisens konsekvenser for bankerne kan konstateres uden besvær. Dårligt image. I tillæg hertil har den efterfølgende økonomiske recession medført enorme tab. Herudover er det politiske miljø ved at udskrive en regning til sektoren i form af strammere regulering. Men i dag skal vi især koncentrere os om tabet på imagekontoen. Planche 6: Stort imagefald for den danske finanssektor Bankernes image er faldet som en sten. I Danmark gik bankerne fra at nyde anerkendelse, til det stik modsatte. Det er tankevækkende, at den danske finansielle sektor har haft et større fald i image, end tilfældet er i de lande, vi traditionelt sammenligner os med. Målinger peger på, at i Danmark har finanssektorens imagefald været ligeså stort som i USA finanskrisen hjemland. Paradoksalt nok er det stadig sådan, at kunderne er rimelig tilfredse med deres egen bank. Undersøgelser viser, at når man spørger danskerne, om de er tilfredse med deres bankforbindelse, så svarer de generelt ja. Også efter finanskrisen. Når man så spørger de samme personer, hvad de mener om resten af bankerne altså banksektoren generelt, så svarer de væsentlig mere negativt. 4

5 Det er selvfølgelig opmuntrende ikke mindst for medarbejderne i banksektoren, at kunderne er rimelig tilfredse med betjeningen. Det er også glædeligt, at imagekurven trods alt er kravlet opad, siden det så værst ud i Men man må indrømme, at sektorens omdømme fortsat er presset af krisen. Planche 7: Finansmediekrise Som den store, internationale bank i Danmark blev Danske Bank på mange måder personificeringen af finanskrisen. Jeg tror ikke, det er forkert at sige, at Danske Bank udover at få de tæsk, vi havde gjort os fortjent til, også fik en omgang klø på sektorens vegne. Det fik vores image til at tage et kraftigt dyk. Og det undergravede den position, som Danske Bank i Danmark havde ejet før finanskrisen. Danske Bank-koncernens banker uden for Danmark oplevede, til orientering, ikke en tilsvarende imagekrise. Det var udelukkende et problem for os i Danmark, hvor vi er den største bank. I markeder, hvor vores lokale bank er nr. 3 eller nr. 5, var det ikke os, der stod for skud, men den lokale markedsleder. Planche 8: Brandets position før finanskrisen Danske Bank-brandets position i Danmark før finanskrisen var særdeles stærkt. Vores målinger viste, at folk blandt andet opfattede banken som meget kompetent, troværdig og pålidelig. Ikke dårlige egenskaber for en bank. Jeg kan godt lide Gør det du er bedst til -sloganet, fordi det appellerer til folk, der på den ene eller den anden måde er ambitiøse med deres liv. De fleste 5

6 mennesker har noget, de brænder for og er gode til. Det kan være mange ting: arbejde, en sportsgren, et instrument. Dem vil vi gerne være bank for. Derfor prøvede vi at tilbyde et værdifællesskab om at gøre sig umage og gøre noget ud af tingene. Men i bagklogskabens lys var der allerede før finanskrisen nogle faresignaler omkring brandets position i Danmark. Når vi spurgte om synet på Danske Bank, var der en stor gruppe, der fremhævede alle styrkerne ved brandet. Men der var også mange, der associerede Danske Bank med arrogant, utilnærmelig, barsk og dyr. Ubehageligt. Ikke i tråd med vores kerneværdier. Et problem vi var opmærksomme på, men, må vi indrømme, ikke tog alvorligt nok. Planche 9: Fra bedst til værst over night Så kom finanskrisen. Det finansielle system var ved at falde sammen. Banker i hele den vestlige verden lænede sig op ad statens kreditværdighed eller centralbankens kassebeholdning. I Danske Bank havde vi store nedskrivninger, deltog i bankpakker og fik en spektakulær svindelsag på halsen. Og lad mig lige præcisere: Danske Bank tegnede sig for ca. en tredjedel af tabet på IT Factory, hvilket svarer til vores markedsandel. Alligevel fik vi ca. 100 % af den negative mediedækning. Konsekvens: Danske Bank gik i dørken i Berlingske Nyhedsmagasins imagemåling i

7 Vi gik fra at blive anset som en af landets mest veldrevne virksomheder til at blive betragtet som en af de mindst veldrevne. Der var en stærk emotionel reaktion mod banken. Planche 10: Uden patent på kompetence er der ubalance i brandets position Data til BNY-målingen blev indsamlet i en periode, hvor vi havde den nok værste mediedækning i bankens historie. I det øjeblik vores tidligere så stærke position på kompetence blev banket ned i fuld offentlighed, stod vi tilbage med nogle store udfordringer i opfattelsen af Danske Bank. Vores kerneværdier er kompetence, værdiskabelse, ordentlighed, troværdighed og engagement. For mig at se udtrykker de DNA et i Danske Bank-koncernen. Kerneværdierne er fundamentet for vores måde at lede og drive virksomheden på. Derfor begyndte vi at tænke en del over, hvorfor folk så kunne stå tilbage med et billede af os som arrogante, utilnærmelige, barske og dyre. Det vigtigste aktiv for enhver virksomhed er kunderne det gælder naturligvis også banker. Arrogant og barsk er selvsagt ikke noget, der tiltrækker eller fastholder kunder, men det var nok blevet en bivirkning ved at kommunikere kompetence og Gør det du er bedst til. Det tiltalte nogen, frastødte andre. Man kan ikke være populær hos alle. For mig at se er utilnærmelig og dyr faktisk meget værre. Det er bare entydigt negativt. Og absolut ikke noget, der tiltrækker eller fastholder kunder. 7

8 Når danskerne havde et billede af, at banken var utilnærmelig, og at de nærmest skulle have pænt tøj på, når de skulle ned i banken, ja så havde vi indlysende et problem. Og at vi blev opfattet som dyre var virkelig pinagtigt, når vi havde brugt rigtig mange penge på at afskaffe gebyrer, indføre kundepakker til 0 kr. og skabe en åben og transparent priskommunikation med blandt andet gebyrsite og årligt gebyrtjek. Det var et wake-up call. Der var ikke tvivl om, at vi skulle arbejde med kundeservice og billedet af banken, og at der skulle ske ændringer. Der var heller ikke nogen tvivl om, at den finansielle krise havde skabt et opdæmmet behov. Et behov for at kunderne kunne komme til orde og få udtrykt nogle holdninger til den finansielle sektor og ja, især til Danske Bank. Vi havde en opfattelse af, at den finansielle krise ville tage længere tid om at gå væk, med mindre den blev drøftet igennem. Og det er jo lidt svært at drøfte noget med over 1 million kunder. Planche 11: Mening hvad var meningen? Det var baggrunden for, at vi den 2. juni 2009 lancerede danskebank.dk/mening sammen med en stor annoncekampagne. Vi havde haft to dokumentarister rundt i Danmark med et kamera og interviewe danskere med en holdning til Danske Bank eller finanskrisen. Der var der mange holdninger. Nogle meget kulørte. På sitet kunne man se skriftlige kommentarer og videoer. Eksempelvis denne video. [TEKNIKER STARTER FILM 1] 8

9 Sitet havde over unikke besøgende, og vi fik meninger. Der blev afspillet video mere end gange. De besøgende brugte i gennemsnit næsten 7 minutter på sitet. Så interessen var betydelig. Planche 12: Bedre Bank Vi arbejdede med meningerne sommeren over. Det resulterede i 23 konkrete handlinger, som vi den 28. september præsenterede under overskriften Bedre Bank. Handlingerne var eksempelvis at ansætte en kundetilfredshedschef, gennemføre faste målinger af kundetilfredsheden på rådgiverniveau, øge åbenheden om klager, svare telefonen inden for 30 sekunder hele døgnet. Og så videre. Vi lancerede Bedre Bank med et tv-spot, hvor direktøren for Danske Bank i Danmark og jeg selv medvirkede sammen med en række af bankens medarbejdere. Det så sådan her ud. [TEKNIKER STARTER FILM 2] Udmærket film. Måske lige bortset fra bedemanden til sidst. Mening og Bedre Bank var taktiske tiltag, der havde til formål at stoppe blødningen. Som den store, internationale bank i Danmark stod vi som personificeringen af den finansielle krise. Vi havde behov for at få fast grund under fødderne. Vi ville begynde en debat om fordomme og begrundet kritik. Målsætningen var naturligvis at rokke ved det negative billede af Danske Bank og af banksektoren, som var ved at brænde sig fast i offentligheden. 9

10 Aktiviteten var også et vigtigt skridt i at skabe grundlaget for en fremadrettet dialog med vores kunder. Mening gav os et grundlag for at tage hul på den udfordring, vi havde fået øje på i 2007, og som finanskrisen accelererede voldsomt. Opgøret med billedet af den arrogante, utilnærmelige og dyre bank. Planche 13: Åben, direkte kommunikation med kunder og omverden Der var behov for styrkelse af bankens kundefokus. Det fik vi et fingerpeg om før finanskrisen, og det fik vi anskuelighedsundervisning i under Mening. Danske Banks historiske position, den ret betydelige succes, vi havde haft, og det image, vi havde opbygget, havde på en eller anden måde lagt sig som en skal om banken. Vi var efter manges opfattelse blevet utilnærmelige. Så der var simpelthen behov for at få skallen knust, så bankens åbenbare attraktioner kunne blive udstillet over for kunderne. Vi vil også fremadrettet lægge vægt på åbenhed og direkte kundedialog og bruge feedback fra kunderne som en integreret del af vores produkt- og forretningsudvikling. Derfor udnævnte vi som en af handlingerne i Bedre Bank en kundetilfredshedschef, der refererer direkte til direktøren for Danske Bank i Danmark. Vi oprettede et kundepanel, der i dag har medlemmer, som giver os input på forskellige tiltag. Vi har indtil videre gennemført fem analyser med panelet, siden det blev etableret i februar Det fortsætter vi med. I januar følger vi op på lanceringen af mobilbanken og spørger kunderne, hvilke features de gerne vil have os til at udvikle som de næste. 10

11 Vi har også fortsat vores arbejde med sociale medier og bygger videre på de erfaringer, vi fik fra Mening og Bedre Bank. Her vil dialog på Facebook være en central del af aktiviteterne. Krisen skabte en accelereret forandrings- og udviklingsproces i banken med et markant fokus på kundeservice og kundetilfredshed. Vi har i dag en ambition om at gøre Danske Bank til en af de mest kundefokuserede banker overhovedet og gøre kundeservice til et af de områder, hvor vi differentierer os positivt fra vores konkurrenter. Det er det helt centrale projekt i Danske Bank i de kommende år. Hvordan det præcis udmøntes afhænger af, hvilke behov den enkelte kundegruppe har. Men vi arbejder med tre primære fordele, som vi ønsker at give kunderne, uanset om det er en stor erhvervskunde eller en privatkunde. Planche 14: Tre primære fordele Vi ønsker åbenhed i relationen, og at kunden oplever, at vi siger tingene, som de er. [KLIK] For privatkunderne vil det eksempelvis sige, at der er fuld gennemsigtighed på priserne, at vi har en åben kommunikation med kunderne og tager dem med på råd i produktudviklingen. [KLIK] Vi ønsker involvering i den konkrete situation, og at kunderne altid oplever, at rådgiveren arbejder for dem. [KLIK] Det vil blandt andet sige, at kunderne oplever, at de også på bankens initiativ får relevante tilbud målrettet deres behov. Både i netbanken og i den personlige rådgivning. Det indebærer også, at man som kunde oplever kontinuitet i 11

12 rådgivningen, så der er en sammenhæng i kundeoplevelsen. Herunder at der er skriftlige referater af møderne, så man kan gå tilbage og se, hvad det præcis var, man blev rådet til og aftalte. [KLIK] Og vi vil give kunderne en interaktion med banken, der er nem, hurtig og billig. [KLIK] Derfor er det vigtigt at have en døgnåben kundelinje, og løbende udvikle netbank og mobilbank, så kunderne kan bruge deres foretrukne teknologi til deres bankforretninger. Og når kunderne i stort omfang selv gennemfører transaktionerne i de kanaler, vi stiller til rådighed for dem, kan de gøre det til en konkurrencedygtig pris. Hverdagsøkonomi kan fås til 0 kr. i Danske Bank. Hvordan vi har tænkt os at kommunikere den position, kommer I til at høre mere om i det nye år. Men de seneste måneder er Danske Bank kommet med et par konkrete tiltag, der illustrerer retningen. Planche 15: Danmarks første mobilbank til smartphones Kunderne vil klare deres daglige bankforretninger, når og hvor det passer dem og i den kommunikationskanal, de foretrækker. Typisk netbanken. Kunderne bruger overvejende filialerne til rådgivning om større beslutninger. De daglige bankforretninger vil man ikke stå i kø for de skal kunne ordnes på stedet nemt, hurtigt og billigt. Planche 16: Danske Mobilbank [NÅR DU ER INDE PÅ SLIDET SKIFTER BILLEDET SELV] 12

13 Derfor var vi glade for i september at kunne præsentere Danmarks første bankapplikation til smartphones. I mobilbanken kan man se hvad der står på ens konti se posterne på hver konto overføre penge finde hæveautomater og afdelinger se valutakurser omregne valutakurser og få nem kontakt med en medarbejder i banken Applikationen fås til IPhone og telefoner med Android-styresystemet og næste år kommer den også til Nokias Symbian-telefoner. Inden længe udvider vi mobilbanken med en funktion, hvor man kan bruge telefonens kamera til at betale girokort. Man tager simpelthen et billede af girokortet med sin telefon og trykker på betal. Jeg ved ikke, om I har tænkt på det, men bankprodukter er faktisk ret generiske. Derfor er det for en bank fantastisk spændende at have et produkt, som de andre ikke har. Dels fordi det lokker nye kunder til. Dels fordi det giver et signal om en teknologisk offensiv bank. En bank der er lidt hurtigere på fødderne end de andre. Derfor nyder vi i høj grad at kunne tilbyde kunderne nogle teknologiske løsninger, som de kun kan få hos os. Bankens mobilbank er efter min mening et af de bedste, mest konkrete eksempler på styrket kundeservice og kundekommunikation, vi har leveret. En ny kommunikationskanal, der gør bankforretningerne mere tilgængelige, nemmere og hurtigere samtidig med, at det er gratis at bruge. 13

14 Planche 17: Høj grad af digitalisering Men det er ikke kun vedrørende mobilbanken, at Danske Bank er front runner inden for ny teknologi. I dag kan privatkunder underskrive over 90 % af Danske Banks dokumenter digitalt. Det sparer os alene i Danmark for at sende 100 tons papir om året og kunderne for en masse besvær. Da der mig bekendt ikke er andre danske banker, der tilbyder digitalisering i nær samme omfang, er det atter en konkurrencefordel for banken. Med Nem ID bliver det endnu nemmere fremadrettet. I løbet af 2011 vil man formentlig kunne klare en boligsag uden en masse printet papir. Men vil kunne underskrive dokumenterne digitalt og få dem sendt direkte til sin netbank. Planche 18: Gul kampagne Et andet af vores tiltag har været den ret omtalte gule kampagne. 80 filialer fik i fem uger gule facadeskilte og gule vinduesplakater. Vi havde behov for at gøre noget markant, for det var simpelthen træls, gang på gang at blive kåret som en af landets billigste banker, samtidig med at folk troede, vi var en af landets dyreste banker. Planche 19: Signifikant ændring i prisopfattelsen Kampagnen har virket over al forventning. Den har skabt en signifikant ændring i prisopfattelsen blandt kunder, og den har påvirket vore samlede image i Danmark positivt. Planche 20: Image i bedring 14

15 Generelt er der faktisk flere ting at glæde siger over i denne tid. Målinger viser, at sektorens image er kravlet pænt opad den seneste tid. Flere banker er inde i en opadgående tendens, også Danske Bank. Danske Bank fik flest tæsk under finanskrisen og led det største imagetab. Derfor glæder vi os selvfølgelig over, at vi nu er ved at lukke hullet igen. Men der er stadig et stykke vej før Danske Bank og den samlede sektor er på niveauet fra før krisen. For at vende tilbage til udgangspunktet: Hvordan kan den finansielle sektor genskabe tilliden? For mig at se er især to ting med til at ændre på opfattelsen af bankerne og hermed af Danske Bank: Tilbagekomsten af en god finansiel performance. Det vil sige, at sektoren skal tjene nogle penge. Og så skal sektoren overbevise kunderne om, at den agerer i deres interesse. Efter min opfattelse er det især triste kundesager, hvor der er ydet dårlig rådgivning, solgt uigennemskuelige produkter eller store portioner af bankernes egne aktier, der har forvoldt den største skade på sektorens image. Der er ikke noget quick fix her. Bankerne skal bevise deres værd over for kunderne gennem god rådgivning og solid drift. 15

16 Kunderne skal også kunne have tillid til kreditgivningen. Og bankerne skal blive bedre til at kommunikere om kreditpolitikken. Det er ikke godt nok bare at sige nej til en låneansøgning, man ikke kan imødekomme. Kunden har en rimelig forventning om at få at vide, hvad der skal til for at få et ja. Ellers opleves et nej som en kreditklemme. I forhold til det generelle image er der også nogle ting, sektoren med fordel kan gribe fat i. Vi har ikke været gode nok til at forklare finanssektorens eksistensberettigelse og synliggøre, hvor stor betydning den finansielle sektor faktisk har i form af arbejdspladser, selskabsskatter, betalingsinfrastruktur og så videre. Det skal vi blive bedre til. Men først og fremmest skal den enkelte bank fokusere på kunderne. Jeg har prøvet at fortælle, hvordan vi i Danske Bank har håndteret vores udfordringer på det område. Håber, det har medvirket til at styrke tilliden til os blot en lille smule. Tak for opmærksomheden. 16

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Tale i Politikens Hus Peter Straarup Fredag den 12. november 2010

Tale i Politikens Hus Peter Straarup Fredag den 12. november 2010 Tale i Politikens Hus Peter Straarup Fredag den 12. november 2010 Tak fordi jeg er blevet inviteret til at komme og reflektere lidt over, hvad man kan lære af finanskrisen. Jeg vil starte med kort at rekapitulere,

Læs mere

Samtale 3, organisationskultur: Ansat i Danske Banks centrale it afdeling i ca. 15 år

Samtale 3, organisationskultur: Ansat i Danske Banks centrale it afdeling i ca. 15 år Samtale, organisationskultur: Ansat i Danske Banks centrale it afdeling i ca. år 0 0 0 0 Indledende kontekstafklaring jf. metode. Patrick: Hvilke ord vil du bruge om Danske Bank? Z: Det var et rigtig godt

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt NOTAT 24. juni 2009 09/03070-1 /lkl-dep Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om Roskilde Bank Spørgsmål AK Ministeren bedes redegøre for

Læs mere

til hvordan du kan øge din omsætning!

til hvordan du kan øge din omsætning! 7 gode tips til hvordan du kan øge din omsætning! 1 Glade og tilfredse medarbejdere skaber glade kunder, glade kunder skaber kundeloyalitet, kundeloyalitet øger gennemsnitskøbet pr. kunde og herved øges

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015.

Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015. Det talte ord gælder Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015. Mundtlig beretning ved formanden for Investeringsfondsbranchen, direktør Tage Fabrin-Brasted, Nykredit Invest DIAS 1 Risikospredning

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen

kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen Kreditpolitik før og under krisen Formål: Hvorfor faldt acceptraten? a) Bankinterne forhold b) Virksomhedernes

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

JYSKE BANK SELSKABSDAG. Vækst i en Ny Normal. Tonny Thierry Andersen Bankdirektør

JYSKE BANK SELSKABSDAG. Vækst i en Ny Normal. Tonny Thierry Andersen Bankdirektør JYSKE BANK SELSKABSDAG Vækst i en Ny Normal Tonny Thierry Andersen Bankdirektør 28. september 211 Executive summary De finansielle markeder er skrøbelige og en længere periode med lav økonomisk vækst må

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T Sælg mere Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg EKF kan skaffe din kunde et lån, som udelukkende kan bruges til at købe dine varer Foto: AAlborg

Læs mere

Hvad skete der og hvad man kan gøre fremadrettet. Ask holme

Hvad skete der og hvad man kan gøre fremadrettet. Ask holme Hvad skete der og hvad man kan gøre fremadrettet Ask holme Agenda Finanskrisen set fra offentlighed Hvad skete der? Optakten De gode tider Optakten Bankerne og deres produkter og incitamenter Krisen Systemet

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv

Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv De uvildige finansielle rådgivere kæmper en indædt kamp om at vinde kundernes gunst. Ifølge direktøren i Miranova, Rune Wagenitz, er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

PÅ JAGT EFTER DNA'ET I DE BEDSTE KUNDEOPLEVELSER. Tomas Lykke Nielsen

PÅ JAGT EFTER DNA'ET I DE BEDSTE KUNDEOPLEVELSER. Tomas Lykke Nielsen PÅ JAGT EFTER DNA'ET I DE BEDSTE KUNDEOPLEVELSER Tomas Lykke Nielsen AGENDA Hvad kan vi lære af de bedste? DNA'et i den gode kundeoplevelse De 4 grundelementer (Customer Experience Framework) Forslag til

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Danskernes foretrukne kommunikationskanaler. Brevet er den foretrukne kommunikationsform, men også e-boks er langt fremme

Danskernes foretrukne kommunikationskanaler. Brevet er den foretrukne kommunikationsform, men også e-boks er langt fremme 1 2 Om undersøgelsen Målingen er gennemført som en repræsentativ befolkningsundersøgelse blandt danskere mellem 18 år og opefter. 1.000 danskere er blevet spurgt. Undersøgelsen er gennemført ved telefoninterviews

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Her finder du Torben Wiese s præsentation fra:

Her finder du Torben Wiese s præsentation fra: Her finder du Torben Wiese s præsentation fra: Yderligere information, foredrag, uddannelser nyhedsbreve, bøger m.m. finder du på: www.habitmanager.com www.brydvanen.dk Bryd vanerne, og bliv en bedre sælger

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne redegørelse

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.danskebank.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Fremtidens bankrådgivning

Fremtidens bankrådgivning Fremtidens bankrådgivning Tonny Thierry Andersen, Bankdirektør og chef for Personal Banking Finansforbundets rådgivningskonference, d. 13. maj 2013 Executive summary Kunderne ændrer adfærd. Det stiller

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU!

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Vi har atter lånt Danske Bank bygningen, for endnu engang at illustrere hvad bygningen kan bruges til. Denne gang er det en kombination af Åbent Hus, høstmarked

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Opgave 1c. Der er ikke bundet likviditet i anlægsaktiver.

Opgave 1c. Der er ikke bundet likviditet i anlægsaktiver. Opgave 1c I perioden er lageret formindsket, men en omsætningshastighed på 3 gange er ikke godt. Der er alt for mange penge ude at hænge hos varedebitorene, de skal gerne hjem igen hurtigere. Det er positivt,

Læs mere

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt?

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt? Jagten på talent Hvad gør årets gazeller rigtigt? Vi fungerer godt i en krisetid, da vi er svaret på krisen Gazelleejer Hvad kan vi lære af årets gazelleundersøgelse? Gazellerne har opskriften på at fordoble

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016 Mathias Frantsen (Interviewer): I1 Mikkel Toldam (Interviewer): I2 Peter(Interviewperson): P I1: Godt. Sådan, vi kører, der er lyd på, yes. Øhh hej med dig P: Hej, I1: Hvem er vi? Vi er begge to RUC studerende,

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris.

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris. STRATEGI 2020 I JN Data har vi lanceret en strategi med et kommercielt sigte. Med strategien har vi en klar ambition om, at vi i 2020 er en one stop shop for vores kunder. Det betyder, at vi finder vi

Læs mere

GARANTKAPITAL. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. august 2016.

GARANTKAPITAL. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. august 2016. GARANTKAPITAL Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. august 2016. 02 // Garantkapital GARANTKAPITAL I MIDDELFART SPAREKASSE Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

DIAGNOSE AF JERES UDFORDRINGER

DIAGNOSE AF JERES UDFORDRINGER WHITE PAPER DIAGNOSE AF JERES UDFORDRINGER Sådan kan kontaktcentret bidrage til en vindende kundeoplevelse juli2016_17065 Det gælder om at have gode kontakter Dårlig service er den mest almindelige årsag

Læs mere

at bestyrelsen bemyndiger administrationen til at videreudvikle Movias strategi for anvendelse af sociale media baseret på facebook.

at bestyrelsen bemyndiger administrationen til at videreudvikle Movias strategi for anvendelse af sociale media baseret på facebook. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Stine Bay Michelsen 13 Bemyndigelse vedrørende Movias brug af sociale media Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen

Læs mere

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Dansk økonomi er for alvor tilbage på vækstsporet. Det private forbrug

Læs mere

Indvendinger. Psykologisk glidning

Indvendinger. Psykologisk glidning 144 Indvendinger Psykologisk glidning I forhold til ubeslutsomme kunder, der har behov for et ekstra skub, og kunder der ikke helt har forstået værdien af produktet, kan det være gavnligt at anvende en

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Rejsen starter. Tag ansvar for kunden lanceres af topledelsen. Kundetilfredshedsmålingerne lanceres. Der skabes mere tid sammen med kunden

Rejsen starter. Tag ansvar for kunden lanceres af topledelsen. Kundetilfredshedsmålingerne lanceres. Der skabes mere tid sammen med kunden v/ 1 Rejsen starter 2009 Tag ansvar for kunden lanceres af topledelsen Kundetilfredshedsmålingerne lanceres Der skabes mere tid sammen med kunden Rigtig første gang Øget kvalitetskrav til vores samarbejdspartnere

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015.

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. Erhvervsområdet har de seneste år været vant til at se

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Internettet som salgskanal ikke kannibal

Internettet som salgskanal ikke kannibal Internettet som salgskanal ikke kannibal Læs tt-artiklen i e-page her Nervøsiteten for at kannibalisere detailleddet har begrænset nethandlen. Men der er ved at ske et skifte. Flere og flere aktører begynder

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2009

Regnskab for 1. halvår 2009 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2009 11. august 2009 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen til, og tak fordi I har valgt at

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015.

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. 02 // Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Som 2 1 kunde får du:

Som 2 1 kunde får du: 21.landbobanken.dk For Dobbelt alle 18-25 så årige godt Som 2 1 kunde får du: dobbelt så gode priser på relevante bankprodukter direkte invitationer til arrangementer rabatter på fitness, solcenter, bowling,

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING 18 JANUARY 2013 SIS INDLEDNING Strategien for ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) skal tjene som fagligt og politisk grundlag

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Fremtidens bank i en digital verden november 2015

Fremtidens bank i en digital verden november 2015 www.pwc.dk Fremtidens bank i en digital verden november 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Udgangspunktet 2 Den finansielle krise ændrede vilkårene - det handlede om at overleve. Nu skal vi se fremad 3 Trends

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere