Tak for invitationen til at komme og tale om, hvordan den finansielle sektor kan genskabe tilliden efter finanskrisen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tak for invitationen til at komme og tale om, hvordan den finansielle sektor kan genskabe tilliden efter finanskrisen."

Transkript

1 Hvordan kan den finansielle sektor genskabe tilliden efter finanskrisen? Tale til Kom dagen 2010, Dansk Kommunikationsforening Peter Straarup Tirsdag den 23. november 2010 Planche 1: Titelplanche Tak for invitationen til at komme og tale om, hvordan den finansielle sektor kan genskabe tilliden efter finanskrisen. Planche 2: Finansiel nedsmeltning i USA Men først nogle generelle betragtninger om den finansielle krise. En krise der i omfang langt overstiger, hvad vi før har oplevet af tilbageslag i den økonomiske aktivitet. Det er ikke en dansk krise. Den er faktisk importeret fra USA. Det amerikanske system har på grund af slap styring fået lov til at inficere resten af verdens finansielle system. Det har givet os den største omvæltning, vi nogensinde har set i den finansielle sektor. Og selvfølgelig har det givet imagetab til sektoren i et omfang, som ingen af os havde forestillet os muligt. Den virksomhed jeg arbejder i til daglig har i det danske univers været særligt hårdt ramt. Men sammenligner vi os med tilsvarende udenlandske banker, må vi sige, at vi har fået det man kan kalde en gennemsnitlig behandling. Ikke at det er nogen trøst, mens man sidder midt i mediemaskinen. Det er ikke let at redegøre for, hvorfor den finansielle verden kollapsede midt i Længe inden havde de finansielle markeder været under pres. Værdien af de såkaldte subprime obligationer faldt kraftigt. Likviditeten forsvandt. Det 1

2 omfattede også de såkaldte AAA-ratede obligationer. Noget som rystede tilliden til systemet i sin grundvold. AAA-rating er den højeste karakter, man uddeler. Tilliden til rating systemet, som er anvendt overalt i den finansielle verden, begyndte at bryde sammen. Planche 3: Finansielle markeder i panik I weekenden den september 2008 traf den amerikanske regering den, efter min opfattelse, katastrofale beslutning at lade Lehman Brothers gå konkurs. Det medførte et totalt kollaps i tilliden på de finansielle markeder og kunne have medført en nedsmeltning af hele det finansielle system. Fra begyndelsen af oktober 2008 måtte mange lande gribe ind for at beskytte deres banker og finansielle infrastruktur. I Danmark kunne vi mærke presset. Roskilde Bank var gået ned. Det havde de finansielle markeder opdaget. Under en krise reagerer de finansielle markeder med flokinstinkt. Derfor opstod i efteråret 2008 en absolut risiko for, at likviditeten forsvandt ud af det danske pengemarked, og at der kom et run, som det hedder på den danske krone. Et run, som kronen kunne have haft svært ved at forsvare. Noget som ikke lige netop passer med vores knæsatte fastkurspolitik. Planche 4: Dyre bankpakker styrkede den danske finanssektor Folketinget handlede resolut og lavede Bankpakke I et helt ekstraordinært tiltag hvor staten stillede sig som garant for de danske banker. Mod betaling vel at mærke! Det var godt politisk håndværk, og det virkede. Andre europæiske lande gennemførte også tiltag for at understøtte deres finansielle sektor. 2

3 I løbet af kort tid var mange af den vestlige verdens banker statsgaranterede, understøttet af kapitalindskud fra staten eller likviditet fra Centralbankerne. Dags dato kvitteringen på planchen beskriver, at Danske Bank kommer til at betale 13,2 mia. kr. for deltagelse i bankpakkerne. Så staten har taget sig betalt for assistancen. Faktisk har bankpakkerne vist sig at være en god forretning for skatteyderne. Bankpakke I og II er ikke kun blevet betalt med kroner. De har også kostet dyrt på imagekontoen både for Danske Bank og for sektoren generelt. Planche 5: Den finansielle sektor i skudlinjen Før finanskrisen plejede bankfolk trods alt at blive betragtet som et rimelig respektabelt folkefærd. Finanskrisen medførte, at bankfolk nærmest begyndte at blive betragtet som paria. Jeg har ikke noget imod at indrømme, at bankerne havde et medansvar for krisen. Især lå der, som nævnt, et stort ansvar hos det amerikanske finanssystem, der pakkede giftige boliglån sammen som værdipapirer og solgte dem til godtroende investorer. I Danmark har vi også set eksempler på meget ringe kundebehandling, selvom langt størstedelen af sektoren faktisk har opført sig ordentligt. Der har også været nogle sager i Pengeinstitutankenævnet, som hele sektoren godt kunne være foruden. Når jeg nu er blevet inviteret, er jeg nødt til at lade en lille bemærkning undslippe om Danske Bank-koncernens andel af sagerne i Pengeinstitutankenævnet. Den er lav. I 2010 har vi ikke tabt én eneste sag. Og vores andel af klager i Nævnet ligger væsentligt under vores markedsandel. 3

4 Naturligvis har banksektoren et kollektivt medansvar for den udlånsfest, der fandt sted i økonomien under den seneste højkonjunktur. Men det har låntagerne nu også. Den rette ansvarsfordeling kan man filosofere længe over. Det vil jeg undlade at gøre i dag, så kommer jeg nemlig galt af sted. Men der er ingen tvivl om, at i den offentlige mening er skylden for den finansielle krise tungt placeret hos den finansielle sektor. Og i Danmark især på den største finansielle institution. Så krisens konsekvenser for bankerne kan konstateres uden besvær. Dårligt image. I tillæg hertil har den efterfølgende økonomiske recession medført enorme tab. Herudover er det politiske miljø ved at udskrive en regning til sektoren i form af strammere regulering. Men i dag skal vi især koncentrere os om tabet på imagekontoen. Planche 6: Stort imagefald for den danske finanssektor Bankernes image er faldet som en sten. I Danmark gik bankerne fra at nyde anerkendelse, til det stik modsatte. Det er tankevækkende, at den danske finansielle sektor har haft et større fald i image, end tilfældet er i de lande, vi traditionelt sammenligner os med. Målinger peger på, at i Danmark har finanssektorens imagefald været ligeså stort som i USA finanskrisen hjemland. Paradoksalt nok er det stadig sådan, at kunderne er rimelig tilfredse med deres egen bank. Undersøgelser viser, at når man spørger danskerne, om de er tilfredse med deres bankforbindelse, så svarer de generelt ja. Også efter finanskrisen. Når man så spørger de samme personer, hvad de mener om resten af bankerne altså banksektoren generelt, så svarer de væsentlig mere negativt. 4

5 Det er selvfølgelig opmuntrende ikke mindst for medarbejderne i banksektoren, at kunderne er rimelig tilfredse med betjeningen. Det er også glædeligt, at imagekurven trods alt er kravlet opad, siden det så værst ud i Men man må indrømme, at sektorens omdømme fortsat er presset af krisen. Planche 7: Finansmediekrise Som den store, internationale bank i Danmark blev Danske Bank på mange måder personificeringen af finanskrisen. Jeg tror ikke, det er forkert at sige, at Danske Bank udover at få de tæsk, vi havde gjort os fortjent til, også fik en omgang klø på sektorens vegne. Det fik vores image til at tage et kraftigt dyk. Og det undergravede den position, som Danske Bank i Danmark havde ejet før finanskrisen. Danske Bank-koncernens banker uden for Danmark oplevede, til orientering, ikke en tilsvarende imagekrise. Det var udelukkende et problem for os i Danmark, hvor vi er den største bank. I markeder, hvor vores lokale bank er nr. 3 eller nr. 5, var det ikke os, der stod for skud, men den lokale markedsleder. Planche 8: Brandets position før finanskrisen Danske Bank-brandets position i Danmark før finanskrisen var særdeles stærkt. Vores målinger viste, at folk blandt andet opfattede banken som meget kompetent, troværdig og pålidelig. Ikke dårlige egenskaber for en bank. Jeg kan godt lide Gør det du er bedst til -sloganet, fordi det appellerer til folk, der på den ene eller den anden måde er ambitiøse med deres liv. De fleste 5

6 mennesker har noget, de brænder for og er gode til. Det kan være mange ting: arbejde, en sportsgren, et instrument. Dem vil vi gerne være bank for. Derfor prøvede vi at tilbyde et værdifællesskab om at gøre sig umage og gøre noget ud af tingene. Men i bagklogskabens lys var der allerede før finanskrisen nogle faresignaler omkring brandets position i Danmark. Når vi spurgte om synet på Danske Bank, var der en stor gruppe, der fremhævede alle styrkerne ved brandet. Men der var også mange, der associerede Danske Bank med arrogant, utilnærmelig, barsk og dyr. Ubehageligt. Ikke i tråd med vores kerneværdier. Et problem vi var opmærksomme på, men, må vi indrømme, ikke tog alvorligt nok. Planche 9: Fra bedst til værst over night Så kom finanskrisen. Det finansielle system var ved at falde sammen. Banker i hele den vestlige verden lænede sig op ad statens kreditværdighed eller centralbankens kassebeholdning. I Danske Bank havde vi store nedskrivninger, deltog i bankpakker og fik en spektakulær svindelsag på halsen. Og lad mig lige præcisere: Danske Bank tegnede sig for ca. en tredjedel af tabet på IT Factory, hvilket svarer til vores markedsandel. Alligevel fik vi ca. 100 % af den negative mediedækning. Konsekvens: Danske Bank gik i dørken i Berlingske Nyhedsmagasins imagemåling i

7 Vi gik fra at blive anset som en af landets mest veldrevne virksomheder til at blive betragtet som en af de mindst veldrevne. Der var en stærk emotionel reaktion mod banken. Planche 10: Uden patent på kompetence er der ubalance i brandets position Data til BNY-målingen blev indsamlet i en periode, hvor vi havde den nok værste mediedækning i bankens historie. I det øjeblik vores tidligere så stærke position på kompetence blev banket ned i fuld offentlighed, stod vi tilbage med nogle store udfordringer i opfattelsen af Danske Bank. Vores kerneværdier er kompetence, værdiskabelse, ordentlighed, troværdighed og engagement. For mig at se udtrykker de DNA et i Danske Bank-koncernen. Kerneværdierne er fundamentet for vores måde at lede og drive virksomheden på. Derfor begyndte vi at tænke en del over, hvorfor folk så kunne stå tilbage med et billede af os som arrogante, utilnærmelige, barske og dyre. Det vigtigste aktiv for enhver virksomhed er kunderne det gælder naturligvis også banker. Arrogant og barsk er selvsagt ikke noget, der tiltrækker eller fastholder kunder, men det var nok blevet en bivirkning ved at kommunikere kompetence og Gør det du er bedst til. Det tiltalte nogen, frastødte andre. Man kan ikke være populær hos alle. For mig at se er utilnærmelig og dyr faktisk meget værre. Det er bare entydigt negativt. Og absolut ikke noget, der tiltrækker eller fastholder kunder. 7

8 Når danskerne havde et billede af, at banken var utilnærmelig, og at de nærmest skulle have pænt tøj på, når de skulle ned i banken, ja så havde vi indlysende et problem. Og at vi blev opfattet som dyre var virkelig pinagtigt, når vi havde brugt rigtig mange penge på at afskaffe gebyrer, indføre kundepakker til 0 kr. og skabe en åben og transparent priskommunikation med blandt andet gebyrsite og årligt gebyrtjek. Det var et wake-up call. Der var ikke tvivl om, at vi skulle arbejde med kundeservice og billedet af banken, og at der skulle ske ændringer. Der var heller ikke nogen tvivl om, at den finansielle krise havde skabt et opdæmmet behov. Et behov for at kunderne kunne komme til orde og få udtrykt nogle holdninger til den finansielle sektor og ja, især til Danske Bank. Vi havde en opfattelse af, at den finansielle krise ville tage længere tid om at gå væk, med mindre den blev drøftet igennem. Og det er jo lidt svært at drøfte noget med over 1 million kunder. Planche 11: Mening hvad var meningen? Det var baggrunden for, at vi den 2. juni 2009 lancerede danskebank.dk/mening sammen med en stor annoncekampagne. Vi havde haft to dokumentarister rundt i Danmark med et kamera og interviewe danskere med en holdning til Danske Bank eller finanskrisen. Der var der mange holdninger. Nogle meget kulørte. På sitet kunne man se skriftlige kommentarer og videoer. Eksempelvis denne video. [TEKNIKER STARTER FILM 1] 8

9 Sitet havde over unikke besøgende, og vi fik meninger. Der blev afspillet video mere end gange. De besøgende brugte i gennemsnit næsten 7 minutter på sitet. Så interessen var betydelig. Planche 12: Bedre Bank Vi arbejdede med meningerne sommeren over. Det resulterede i 23 konkrete handlinger, som vi den 28. september præsenterede under overskriften Bedre Bank. Handlingerne var eksempelvis at ansætte en kundetilfredshedschef, gennemføre faste målinger af kundetilfredsheden på rådgiverniveau, øge åbenheden om klager, svare telefonen inden for 30 sekunder hele døgnet. Og så videre. Vi lancerede Bedre Bank med et tv-spot, hvor direktøren for Danske Bank i Danmark og jeg selv medvirkede sammen med en række af bankens medarbejdere. Det så sådan her ud. [TEKNIKER STARTER FILM 2] Udmærket film. Måske lige bortset fra bedemanden til sidst. Mening og Bedre Bank var taktiske tiltag, der havde til formål at stoppe blødningen. Som den store, internationale bank i Danmark stod vi som personificeringen af den finansielle krise. Vi havde behov for at få fast grund under fødderne. Vi ville begynde en debat om fordomme og begrundet kritik. Målsætningen var naturligvis at rokke ved det negative billede af Danske Bank og af banksektoren, som var ved at brænde sig fast i offentligheden. 9

10 Aktiviteten var også et vigtigt skridt i at skabe grundlaget for en fremadrettet dialog med vores kunder. Mening gav os et grundlag for at tage hul på den udfordring, vi havde fået øje på i 2007, og som finanskrisen accelererede voldsomt. Opgøret med billedet af den arrogante, utilnærmelige og dyre bank. Planche 13: Åben, direkte kommunikation med kunder og omverden Der var behov for styrkelse af bankens kundefokus. Det fik vi et fingerpeg om før finanskrisen, og det fik vi anskuelighedsundervisning i under Mening. Danske Banks historiske position, den ret betydelige succes, vi havde haft, og det image, vi havde opbygget, havde på en eller anden måde lagt sig som en skal om banken. Vi var efter manges opfattelse blevet utilnærmelige. Så der var simpelthen behov for at få skallen knust, så bankens åbenbare attraktioner kunne blive udstillet over for kunderne. Vi vil også fremadrettet lægge vægt på åbenhed og direkte kundedialog og bruge feedback fra kunderne som en integreret del af vores produkt- og forretningsudvikling. Derfor udnævnte vi som en af handlingerne i Bedre Bank en kundetilfredshedschef, der refererer direkte til direktøren for Danske Bank i Danmark. Vi oprettede et kundepanel, der i dag har medlemmer, som giver os input på forskellige tiltag. Vi har indtil videre gennemført fem analyser med panelet, siden det blev etableret i februar Det fortsætter vi med. I januar følger vi op på lanceringen af mobilbanken og spørger kunderne, hvilke features de gerne vil have os til at udvikle som de næste. 10

11 Vi har også fortsat vores arbejde med sociale medier og bygger videre på de erfaringer, vi fik fra Mening og Bedre Bank. Her vil dialog på Facebook være en central del af aktiviteterne. Krisen skabte en accelereret forandrings- og udviklingsproces i banken med et markant fokus på kundeservice og kundetilfredshed. Vi har i dag en ambition om at gøre Danske Bank til en af de mest kundefokuserede banker overhovedet og gøre kundeservice til et af de områder, hvor vi differentierer os positivt fra vores konkurrenter. Det er det helt centrale projekt i Danske Bank i de kommende år. Hvordan det præcis udmøntes afhænger af, hvilke behov den enkelte kundegruppe har. Men vi arbejder med tre primære fordele, som vi ønsker at give kunderne, uanset om det er en stor erhvervskunde eller en privatkunde. Planche 14: Tre primære fordele Vi ønsker åbenhed i relationen, og at kunden oplever, at vi siger tingene, som de er. [KLIK] For privatkunderne vil det eksempelvis sige, at der er fuld gennemsigtighed på priserne, at vi har en åben kommunikation med kunderne og tager dem med på råd i produktudviklingen. [KLIK] Vi ønsker involvering i den konkrete situation, og at kunderne altid oplever, at rådgiveren arbejder for dem. [KLIK] Det vil blandt andet sige, at kunderne oplever, at de også på bankens initiativ får relevante tilbud målrettet deres behov. Både i netbanken og i den personlige rådgivning. Det indebærer også, at man som kunde oplever kontinuitet i 11

12 rådgivningen, så der er en sammenhæng i kundeoplevelsen. Herunder at der er skriftlige referater af møderne, så man kan gå tilbage og se, hvad det præcis var, man blev rådet til og aftalte. [KLIK] Og vi vil give kunderne en interaktion med banken, der er nem, hurtig og billig. [KLIK] Derfor er det vigtigt at have en døgnåben kundelinje, og løbende udvikle netbank og mobilbank, så kunderne kan bruge deres foretrukne teknologi til deres bankforretninger. Og når kunderne i stort omfang selv gennemfører transaktionerne i de kanaler, vi stiller til rådighed for dem, kan de gøre det til en konkurrencedygtig pris. Hverdagsøkonomi kan fås til 0 kr. i Danske Bank. Hvordan vi har tænkt os at kommunikere den position, kommer I til at høre mere om i det nye år. Men de seneste måneder er Danske Bank kommet med et par konkrete tiltag, der illustrerer retningen. Planche 15: Danmarks første mobilbank til smartphones Kunderne vil klare deres daglige bankforretninger, når og hvor det passer dem og i den kommunikationskanal, de foretrækker. Typisk netbanken. Kunderne bruger overvejende filialerne til rådgivning om større beslutninger. De daglige bankforretninger vil man ikke stå i kø for de skal kunne ordnes på stedet nemt, hurtigt og billigt. Planche 16: Danske Mobilbank [NÅR DU ER INDE PÅ SLIDET SKIFTER BILLEDET SELV] 12

13 Derfor var vi glade for i september at kunne præsentere Danmarks første bankapplikation til smartphones. I mobilbanken kan man se hvad der står på ens konti se posterne på hver konto overføre penge finde hæveautomater og afdelinger se valutakurser omregne valutakurser og få nem kontakt med en medarbejder i banken Applikationen fås til IPhone og telefoner med Android-styresystemet og næste år kommer den også til Nokias Symbian-telefoner. Inden længe udvider vi mobilbanken med en funktion, hvor man kan bruge telefonens kamera til at betale girokort. Man tager simpelthen et billede af girokortet med sin telefon og trykker på betal. Jeg ved ikke, om I har tænkt på det, men bankprodukter er faktisk ret generiske. Derfor er det for en bank fantastisk spændende at have et produkt, som de andre ikke har. Dels fordi det lokker nye kunder til. Dels fordi det giver et signal om en teknologisk offensiv bank. En bank der er lidt hurtigere på fødderne end de andre. Derfor nyder vi i høj grad at kunne tilbyde kunderne nogle teknologiske løsninger, som de kun kan få hos os. Bankens mobilbank er efter min mening et af de bedste, mest konkrete eksempler på styrket kundeservice og kundekommunikation, vi har leveret. En ny kommunikationskanal, der gør bankforretningerne mere tilgængelige, nemmere og hurtigere samtidig med, at det er gratis at bruge. 13

14 Planche 17: Høj grad af digitalisering Men det er ikke kun vedrørende mobilbanken, at Danske Bank er front runner inden for ny teknologi. I dag kan privatkunder underskrive over 90 % af Danske Banks dokumenter digitalt. Det sparer os alene i Danmark for at sende 100 tons papir om året og kunderne for en masse besvær. Da der mig bekendt ikke er andre danske banker, der tilbyder digitalisering i nær samme omfang, er det atter en konkurrencefordel for banken. Med Nem ID bliver det endnu nemmere fremadrettet. I løbet af 2011 vil man formentlig kunne klare en boligsag uden en masse printet papir. Men vil kunne underskrive dokumenterne digitalt og få dem sendt direkte til sin netbank. Planche 18: Gul kampagne Et andet af vores tiltag har været den ret omtalte gule kampagne. 80 filialer fik i fem uger gule facadeskilte og gule vinduesplakater. Vi havde behov for at gøre noget markant, for det var simpelthen træls, gang på gang at blive kåret som en af landets billigste banker, samtidig med at folk troede, vi var en af landets dyreste banker. Planche 19: Signifikant ændring i prisopfattelsen Kampagnen har virket over al forventning. Den har skabt en signifikant ændring i prisopfattelsen blandt kunder, og den har påvirket vore samlede image i Danmark positivt. Planche 20: Image i bedring 14

15 Generelt er der faktisk flere ting at glæde siger over i denne tid. Målinger viser, at sektorens image er kravlet pænt opad den seneste tid. Flere banker er inde i en opadgående tendens, også Danske Bank. Danske Bank fik flest tæsk under finanskrisen og led det største imagetab. Derfor glæder vi os selvfølgelig over, at vi nu er ved at lukke hullet igen. Men der er stadig et stykke vej før Danske Bank og den samlede sektor er på niveauet fra før krisen. For at vende tilbage til udgangspunktet: Hvordan kan den finansielle sektor genskabe tilliden? For mig at se er især to ting med til at ændre på opfattelsen af bankerne og hermed af Danske Bank: Tilbagekomsten af en god finansiel performance. Det vil sige, at sektoren skal tjene nogle penge. Og så skal sektoren overbevise kunderne om, at den agerer i deres interesse. Efter min opfattelse er det især triste kundesager, hvor der er ydet dårlig rådgivning, solgt uigennemskuelige produkter eller store portioner af bankernes egne aktier, der har forvoldt den største skade på sektorens image. Der er ikke noget quick fix her. Bankerne skal bevise deres værd over for kunderne gennem god rådgivning og solid drift. 15

16 Kunderne skal også kunne have tillid til kreditgivningen. Og bankerne skal blive bedre til at kommunikere om kreditpolitikken. Det er ikke godt nok bare at sige nej til en låneansøgning, man ikke kan imødekomme. Kunden har en rimelig forventning om at få at vide, hvad der skal til for at få et ja. Ellers opleves et nej som en kreditklemme. I forhold til det generelle image er der også nogle ting, sektoren med fordel kan gribe fat i. Vi har ikke været gode nok til at forklare finanssektorens eksistensberettigelse og synliggøre, hvor stor betydning den finansielle sektor faktisk har i form af arbejdspladser, selskabsskatter, betalingsinfrastruktur og så videre. Det skal vi blive bedre til. Men først og fremmest skal den enkelte bank fokusere på kunderne. Jeg har prøvet at fortælle, hvordan vi i Danske Bank har håndteret vores udfordringer på det område. Håber, det har medvirket til at styrke tilliden til os blot en lille smule. Tak for opmærksomheden. 16

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16 forbundets magasin nr. 5, 2015 Resultatmål stresser Side 16 Tag ansvar for din karriere Jeg har mødt mange kolleger i sektoren, som tager til takke med det job, de har i dag, og som ikke spekulerer over,

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Indblik. Den finansielle sektor Maj 2014. I den digitale verden.

Indblik. Den finansielle sektor Maj 2014. I den digitale verden. Indblik Den finansielle sektor Maj 2014 I den digitale verden. Leder Pension har den digitale selvbetjening været med til at styrke kundeserviceniveauet, og i PKA er digitalisering midlet til både høj

Læs mere

Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år.

Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år. Synergi mellem bank og it Bankdata

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

På sporet af det lyssky

På sporet af det lyssky forbundets magasin nr. 1, 2014 Sektoren er på vej frem igen Side 20 På sporet af det lyssky Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner fra pengeinstitutter til Hvidvasksekretariatet er på

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere