Oplevelsesbaseret innovation. En guide til strategisk arbejde med oplevelser. GRO Grønne regionale madoplevelser. Roskilde Universitet, CBIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplevelsesbaseret innovation. En guide til strategisk arbejde med oplevelser. GRO Grønne regionale madoplevelser. Roskilde Universitet, CBIT"

Transkript

1 Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen, Berit Nørgaard Olesen, Jesper Zeilund, Jan Krag Jacobsen Oplevelsesbaseret innovation En guide til strategisk arbejde med oplevelser

2 Oplevelsesbaseret innovation 3 Værktøjer og inspiration til praksis Et ambitiøst fødevareprojekt GRO grønne regionale madoplevelser har i perioden arbejdet for at skabe vækst i Region Sjælland gennem nytænkning på fødevareområdet. Projektet har fokus på fødevarer af høj kvalitet samt udvikling og markedsføring af kulinariske oplevelser for regionens borgere og gæster. I fem små håndbøger deler vi ud af GROs erfaringer og resultater fra innovations-, udviklings- og uddannelsesforløb med små og mellemstore virksomheder og offentlige institutioner i Region Sjælland. Alle bøgerne handler om de metoder og tilgange, som vi har brugt til at udvikle kompetencer, produkter og forretninger inden for fødevareproduktion og anden fødevarerelateret virksomhed. Processer og resultater er eksemplificeret ved hjælp af cases med virksomheder, vi har arbejdet sammen med i projektet. Titlerne på de fem bøger er: Action learning. Branding. Det kreative fødevarelaboratorium. Udvikling og markedsføring af madoplevelser. Oplevelsesbaseret innovation. Læs mere om de fem bøger bagerst i bogen. Indsatsområder i GRO-projektet: 1. Forretningsudvikling og branding i og uden for Region Sjælland. 2. Innovation omkring produkt-, service- og konceptudvikling: Forny fødevareprodukter, processer, organisation, forretningsmodeller og afsætning. 3. Kompetenceudvikling i hele fødevareerhvervet: Koble innovation, forandringsprocesser og oplevelser med faglighed, viden om ernæring og produktudvikling. I spændingsfeltet mellem praksis, teori og forskning har vi via udviklingsforløb, kompetenceudvikling, workshops og events arbejdet med at udvikle og fremme erhvervet i regionen med et skatkammer af kvalitetsfødevarer og oplevelsesøkonomi som omdrejningspunkt. Fremtidens fødevareudvikling Målet med det nytænkende projekt og samarbejdet har været at motivere og hjælpe regionens fødevareerhverv til at tænke tværgående og innovativt. Efter knapt tre års samarbejde med regionens virksomheder står det klart, at det også i praksis er en frugtbar måde at skabe nye produkter, processer og ydelser på til gavn for både indtjening og beskæftigelse. Bag projektet står et stærkt hold med meget forskellige kompetencer fra videns-, oplevelses- og uddannelsesinstitutioner. Aktiviteterne har været målrettet til alle fødevarerelaterede erhverv, men har også involveret virksomheder indenfor eksempelvis turisme, design og kultur, der indirekte arbejder med fødevarer. I projektets tre leveår har GRO arbejdet tæt sammen med en bred vifte af fødevareerhverv i Region Sjælland primært små og mellemstore virksomheder samt en række offentlige institutioner. Vi har taget udgangspunkt i at møde virksomhederne ud fra deres aktuelle behov og udfordringer. Alle innovations- og uddannelsesforløb har drejet sig konkret om den enkelte. Flere virksomheder er efterfølgende begyndt at arbejde mere strategisk og langsigtet med innovation og udvikling efter virksomhedernes egne udsagn fordi de i praksis har set, at det virker og skaber værdi for dem. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Region Sjælland og Region Sjællands Vækstforum har støttet GRO-projektet.

3 4 Oplevelsesbaseret innovation 5 Sammendrag Denne håndbog er en guide til små og mellemstore virksomheder og organisationer samt konsulenter inden for fødevareerhvervet, der er interesserede i oplevelsesbaseret forretningsudvikling. Det er en gør det selv-bog, hvor vi deler ud af vores erfaringer fra en lang række innovationsforløb hos virksomheder og kommer med forslag til gode processer. Bogen er både relevant for jer der skal gøre deres første erfaringer på området, og jer der allerede arbejder med oplevelser, men ønsker inspiration og hjælp til at gøre det mere målrettet og strategisk. Formålet er at hjælpe jer i virksomhederne med at komme i gang og helt i mål lige fra at få idéen til at implementere den. Vi indleder med at definere oplevelsesøkonomi og -innovation og giver et indblik i, hvordan strategisk arbejde med kundeoplevelser kan blive et vigtigt aktiv i virksomheden og tilføre værdi til både kunder og virksomhed. Derefter kommer vi med forslag til metoder og processer, der er nemme at gå til i praksis, for eksempel værktøjer og spørgsmål, der holder jer fokuseret og på sporet. Vi har i vores innovationsforløb set mange eksempler på virksomheder, der har styrket deres innovationskapacitet betydeligt ved at fokusere på oplevelser. Endvidere har alle virksomheder fra vores vækstgruppeforløb fået ny inspiration og flere konkrete idéer til, hvordan de også fremadrettet kan bruge kundeoplevelsen til at styrke deres brand, få flere loyale kunder og øge deres omsætning. En af bogens vigtigste pointer er, at arbejdet med vækst via oplevelser berører hele virksomheden og derfor bør gå hele vejen rundt om forretningen. Det handler både om at beskrive og bruge virksomhedens historie, kompetencer og kerneydelser, kundernes profil og behov samt den totale oplevelse, der skal være noget særligt for både virksomhed og kunder. Oplevelser Påvirkninger der bliver fremkaldt af forskellige former for stimuli, som kunden (brugeren, gæsten eller borgeren) får i interaktion med et produkt, en ydelse eller en aktivitet, som sætter spor i form af følelsesmæssige indtryk og/eller meningsfulde erfaringer. Innovation Alle stadier af en idéproces, der starter med at udvikle en ny idé og går videre til at udvikle og modne idéen til den bliver realiseret og implementeret. Oplevelsesøkonomi Bred økonomisk værdiskabelse, hvor oplevelser udgør en større eller mindre del af produktets eller serviceydelsens samlede værdi. Oplevelsesbaseret forretningsudvikling Udvikling af nye forretningsmodeller og værdikæder med oplevelser som omdrejningspunkt. Herunder produktion, distribution, afsætning og forbrug af oplevelsesbaserede produkter og tjenester. Oplevelsesbaseret innovation Sammensat af begreberne innovation og oplevelsesøkonomi og dækker over en særlig metodisk tilgang til innovation, baseret på strategisk brug af oplevelser, til at give et helt nyt og anderledes perspektiv på virksomheden.

4 6 Oplevelsesbaseret innovation 7 Gode oplevelser Oplevelser er påvirkninger, der bliver fremkaldt af forskellige former for stimuli, som kunden (brugeren, gæsten eller borgeren) får i interaktion med et produkt, en ydelse eller en aktivitet, som sætter spor i form af følelsesmæssige indtryk og/eller meningsfulde erfaringer. Faktuel værdi = Produktionsomkostninger + profit Oplevelsens værdi Oplevet værdi = faktuel værdi + emotionel værdi Det er i sagens natur individuelt, hvad forbrugerne synes giver dem oplevelsesværdi. Det at udvikle, designe og gennemføre oplevelser handler blandt andet om design, produktion, distribution og forbrug, og derfor kræver det at producere oplevelser en bredere tilgang end blot at producere varer. Man skal som virksomhed have en ret god indsigt i, hvad der betyder noget for ens kunder, og i hvilke behov og ønsker de har som mennesker og som forbrugere. Oplevelsen kan ligge i hvert enkelt kontaktpunkt mellem produktet og kunden. Et produkt eller en ydelse har en bestemt værdi, der afhænger af udbud, efterspørgsel og kvalitet, men også af måden den præsenteres og kommunikeres på. Oplevelser tillægges derfor en særlig værdi, som øger produktets eller ydelsens markedsværdi. Det er i denne forstand, at oplevelser bidrager til økonomisk værdiskabelse. Pine og Gilmore beskrev det allerede i 1999: En oplevelse opstår, når en virksomhed bevidst bruger service som scenen og varer som understøttelse for at engagere kunder på en måde, der skaber en hændelse, man husker. Oplevelser er vigtige for kunden og dermed forretningen, fordi unikke, troværdige og autentiske oplevelser kan skabe mening og værdi. Oplevelser skal gøre en forskel Nutidens (og fremtidens) kunder vil have oplevelser, der berører dem følelsesmæssigt, samtidig med at de er meningsfulde og identitetsskabende. Dermed giver oplevelserne kunden en merværdi der ikke er materiel eller håndgribelig, men i praksis kan være den afgørende forskel i valget mellem to umiddelbart identiske ydelser eller produkter. Oplevelsesøkonomiens grundantagelse er, at kunderne i stigende grad efterspørger produkter, ydelser og aktiviteter, der har et indhold af høj oplevelsesmæssig værdi. Kunderne er også villige til at betale en højere pris når der er oplevelser knyttet til produktet. Sagt med andre ord kan der være stor forskel på den faktuelle værdi og den oplevede værdi, og kunden er typisk villig til at betale ekstra for den oplevede værdi.

5 8 Oplevelsesbaseret innovation 9 Oplevelser som konkurrenceparameter Konkurrencen er hård på markedet, og tiden er løbet fra traditionel markedsføring. At levere et produkt af høj kvalitet til en fair pris er i dag ikke en konkurrencefordel, det er nærmere en simpel forudsætning for overhovedet at være på markedet. Det kan ofte være svært at skille sig ud fra konkurrenterne, men ved at opbygge en unik oplevelsesdimension omkring produkt eller ydelse, kan virksomheden distancere sig fra konkurrenter og maksimere sit salg. Det nytter at appellere til kunden som individ og sætte et emotionelt eller meningsfuldt perspektiv på sit produkt eller ydelse. Det kan man gøre enkelt og billigt ved hjælp af oplevelsesøkonomiens grundprincipper. Ved at knytte et emotionelt/meningsfuldt bånd til kunden og/eller medarbejderen skaber man stærk loyalitet, troværdighed og menneskelig empati, der kan være afgørende i fremtiden. Oplevelsesøkonomi fungerer for de fleste Oplevelsesøkonomi skal forstås bredt som økonomisk værdiskabelse, hvor oplevelser udgør en større eller mindre del af produktets eller ydelsens værdi. Det er et effektivt værktøj, når en virksomhed ønsker at tage skridtet fra at blive set og hørt til at blive følt og husket. Vi ser ikke oplevelsesøkonomi som et begreb, der karakteriserer en særlig branche. Men snarere som et strategisk mindset, som alle typer af virksomheder kan anvende og bruge som ny tilgang til innovation og forretningsudvikling. Det giver et mere fokuseret erhvervsøkonomisk perspektiv på oplevelser med vægt på økonomisk vækst, erhvervsmæssig udvikling og organisering og ledelse af oplevelsesproduktion, der er relevant for alle typer virksomheder. Merværdi for kunder/forbrugere: Oplevelser er identitetsskabende. Vi bruger bevidst og ubevidst vores forbrug (både valg og fravalg) til at skabe og genskabe vores egen identitet i en konstant refleksiv konstruktion af identiteten (nydelse, læring, mening). De grundlæggende behov som mad, tryghed og sociale behov er dækket nu er fokus på selvrealisering og udvikling af individet. Oplevelser kan være med til at dække vores behov for autenticitet og mening. Vi bruger de værdibaserede oplevelser til at skabe mening, sammenhæng og værdi i vores liv. Oplevelser giver både mulighed for individualisering og etablering af fællesskaber gennem oplevelser. Storytelling kan understøtte og eksemplificere oplevelser. Fortællingen er en vigtig måde at overføre mening på. Merværdi for virksomheder og organisationer: Oplevelser skaber en unik mulighed for differentiering. Oplevelser giver mulighed for at nå nye målgrupper og nye markeder for derigennem at sikre fortsat udvikling og innovation. Kommunikation og formidling gennem oplevelser overrasker og skaber fælles platform og sikrer eksklusiv kommunikation med målgruppen. Oplevelser etablerer og understøtter gode relationer mellem kunde og virksomhed. Gode oplevelser er den bedste PR man kan få (word of mouth). Forbrugerne prioriterer oplevelser, også i økonomisk stramme tider. Oplevelser styrker virksomhedens image og kundernes loyalitet. Oplevelser gør virksomheden mere attraktiv for medarbejderne. Oplevelsesbaseret forretningsudvikling Oplevelsesøkonomi er en disciplin, som det er vigtigt at virksomheder arbejder strategisk og forretningsorienteret med. Når I, i jeres virksomhed, arbejder med oplevelsesøkonomi, giver det nye muligheder for at tænke nyt og tilføre værdi. Oplevelser har et meget stort potentiale i forhold til innovation af produkter, processer, koncepter og service,

6 10 Oplevelsesbaseret innovation 11 Det siger virksomhederne at det strategiske arbejde med oplevelser har tilført: Fået større indsigt i de markedsmæssige muligheder i oplevelsesøkonomien. Kortlagt deres oplevelses-dna. Udviklet og udvalgt en oplevelsesidé til at optimere egen forretning. Lavet en konkret plan for idéens realisering. Lært at sælge egne idéer præcist over for kunder, investorer og kollegaer. Fået professionel feedback på idéen. Opbygget værdifuldt netværk med andre virksomheder, der også brænder for den gode kundeoplevelse. i forhold til at udvikle nye forretningsområder og forretningsmodeller og i forhold til at understøtte udviklingen i erhvervslivet. Derfor kan virksomheder med stor fordel opbygge og pleje arbejdet med oplevelsesøkonomi på lige fod med deres øvrige udviklings- og optimeringsstrategier og aktiviteter. Virksomheder der udnytter og integrerer oplevelser i deres forretning styrker deres image og øger deres evne til at trænge ind på nye markeder. Dermed kan oplevelser være med til at øge profitten og tiltrække nye kunder og medarbejdere. Gode oplevelser giver generelt mere loyale kunder, der også er villige til at betale for produkter og ydelser. Endelig er oplevelser effektive til at skabe fordele for mange typer af (små og mellemstore) virksomheder, Oplevelser skaber ny forretning Drivkraften for nye forretningsområder og radikal innovation Skabe oplevelser Globalisering Klimaforandringer Forureningsbekæmpelse Sundhed og fedme Ny alderssammensætning i befolkningen Sikkerhed og terrorisme Fattigdomsbekæmpelse 100 Oversigt fra Gallup og Erhvervs- og Byggestyrelsens rapport fra 2008, der viser at oplevelser er den vigtigste drivkraft til innovation og forretningsudvikling foran blandet andet globalisering og klimaforandringer Vi har i vores innovationsforløb set mange eksempler på, at virksomhederne har styrket deres innovationskapacitet betydeligt. Alle virksomheder fra vores vækstgruppeforløb har fået ny inspiration og flere konkrete idéer til, hvordan de også fremadrettet kan arbejde strategisk med kundeoplevelsen på måder, der styrker deres brand, giver flere loyale kunder og øger omsætningen. Erhvervs- og Byggestyrelsen gennemførte i 2008 analysen Vækst via oplevelser om oplevelsesøkonomi. Den handler om danske virksomheders brug af oplevelser i forretningsudvikling og innovation. Rapporten konkluderer blandt andet, at oplevelser er den vigtigste drivkraft for radikal innovation og for at udvikle nye forretningsområder i hele erhvervslivet. Gode erfaringer fra praksis Nytænkning kræver nye øjne I GRO-projektet har vi gennemført en lang række innovationsforløb med virksomheder fra Region Sjælland. Vi har klædt virksomhederne på til at arbejde strategisk med at skabe oplevelser med merværdi for kunderne. Det handler om at skabe værdi på forskellige områder fra helt nye koncepter og organisationsudvikling til blandt andet forbedret service og udvikling af innovative produkter med høj oplevelsesværdi. Når I arbejder med oplevelsesøkonomi i jeres virksomhed, er det vigtigt at I løbende fornyr jer og tænker i nye baner. Derfor er det essentielt, at I internt har støtte til innovationsprocesserne. Den interne støtte er specielt vigtig hvis I ikke primært er en oplevelsesvirksomhed, men bruger oplevelsesdimensionen til at nytænke dele af eller hele jeres forretning til at tilføre virksomheden betydelig værdi.

7 12 Oplevelsesbaseret innovation 13 Forretningsudvikling kræver at I slipper vanetænkningen Albert Einstein har sagt: Problemer kan ikke løses med samme niveau af tænkning, der skabte dem. At bruge oplevelsesbaseret innovation til at udvikle jeres virksomhed er netop en måde at flytte jeres perspektiv fra et indefra og ud-perspektiv til et udefra og indperspektiv. Det betyder i praksis, at I får mulighed for at se nye udviklingsmuligheder. Det fungerer godt for mange virksomheder at lade en eller flere kompetente og egnede facilitatorer være katalysatorer, der driver innovationsprocessen sammen med villige deltagere fra virksomheden. Facilitatorens rolle er at sikre fremdrift ved blandt andet at sætte deadlines, udfordre vanetænkningen og stille relevante opgaver og udfordringer, der udvikler og kvalificerer virksomhederne og deres idéer. Innovationsprocesser medfører, at virksomheder arbejder med nye områder på nye måder samtidig med, at de får en masse ny viden at forholde sig til. Det kan give en høj grad af usikkerhed, og derfor skal facilitatoren være opmærksom på og have forståelse for, at de menneskelige kompetencer er ekstremt vigtige i arbejdet med virksomheder i forhold til dem, der normalt ikke arbejder med innovation. Oplevelsesbaseret innovation Strategisk arbejde med oplevelser kan gøre en stor forskel for en virksomhed. Det kan ændre hele organisationens opbygning og måde at agere på, få indflydelse på potentialer og valg af markeder og målgrupper samt åbne op for helt nye værditilbud. Innovationen handler om at udvikle nye eller forbedre eksisterende oplevelser i tilknytning til: Produkter eller ydelser. Processer som nye måder at skabe eller levere oplevelsesprodukter og ydelser på. Nye målgrupper, markeder og markedsføringsmetoder. Forretningspraksis eller organisatoriske setups som oplevelsesbaseret forretningsmodel. Der er grader af nyhedsværdi i disse typer oplevelsesinnovation fra mindre forbedringer som at gøre hvad vi gør, men bedre til nyt for firmaet og frem til mere radikale innovationer som nyt på markedet. En innovationsmetode GRO har udviklet en metode til oplevelsesbaseret innovation på baggrund af erfaringerne fra de to Det strategiske arbejde gav mere passion Ejeren af et gartneri fandt ved at deltage i et forløb i GRO-regi ud af, at det vigtigste var hende selv og hendes viden og passion. Derfor ansatte hun medarbejdere til basisfunktionerne, og står nu selv for at udvikle workshops og kurser, skrive bøger med mere. Alt sammen arbejdsopgaver, der bringer hendes viden og passion i spil på nye måder. projekter Nye veje til vækst (afsluttet 2011 i Region Midtjylland) og GRO-projektet (afsluttet 2014 i Region Sjælland). I alt har mellem 100 og 150 virksomheder i en række vækstgruppeforløb arbejdet strategisk med at udvikle og implementere idéer til oplevelsesbaseret innovation og forretningsudvikling i deres virksomhed.

8 14 Oplevelsesbaseret innovation 15 Fase 1 idégenerering Forståelse af oplevelsesøkonomiens substans og vækstpotentialer som basis for at identificere virksomhedens oplevelses-dna, hvilket kan lede til nye idéer. Fase 2 idéudvælgelse Kortlægning af de forskellige berøringspunkter mellem virksomheden og dens kunder kan hjælpe med at udvælge en idé til oplevelsesinnovation. Fase 3 idéudvikling Udvikling af idéen til en forretningsmodel, der adresserer relevante spørgsmål i forbindelse med realiseringen af idéen. Fase 4 idémodning og konkretisering Idéen pitches over for eksperter. Desuden udvikles en handlingsplan for yderligere at konkretisere idéen. Fase 5 realitetstjek = kundemødet Idé-prototype afprøves i egen virksomhed med feedback fra kunder mhp. af kvalificere idén, så det kan blive en egentlig innovation, der føres til markedet. Metoden har tre fokusområder, som kan hjælpe jeres virksomhed med at fokusere arbejdet med at udvikle idéer til oplevelsesbaseret innovation og forretningsudvikling: 1. Virksomhed: Hvor er jeres potentiale? 2. Oplevelse: Hvad er jeres særpræg? 3. Implementering: Hvordan kommer I videre? OI-modellen En innovationsproces er sjældent en lineær fremadskridende proces, men typisk en cyklisk proces, der på et eller alle trin kan indebære, at man vender tilbage til et tidligere trin for at vurdere idéen eller måske give den en helt anden retning eller profil. GRO har udviklet en model for en god proces omkring oplevelsesinnovation OI-modellen. OImodellen adskiller sig fra en del andre innovationsmodeller og -metoder ved at følge idéen til dørs. Udvikling af både pitch, handlingsplan og eventuel gennemførelse af kundemødet har afgørende betydning for, om innovationen bliver implementeret succesfuldt, og at idéen bliver tilpasset markedet. 1. Den totale oplevelse: Hvad er den totale oplevelse vi vil give vores kunder? 2. Virksomhedens historie: Hvad er historien om os? Hvad siger historien om os? 3. Kundesegmentet: Hvem er vores kunder? Hvad er kundernes behov? 4. One-word-experience: Hvilke centrale ord (maksimum 3) beskriver vores virksomhed? 5. Kompetencer: Hvad karakteriserer vores medarbejdere? Hvad er medarbejderne gode til? 6. Kerneydelser: Hvad sælger vi? Hvordan skaber vi værdi? Spørgsmål til fase 1. Udviklet af Jeppe Kellers i projektet Nye veje til vækst. Fase 1: Idégenerering For at skabe oplevelsesbaseret innovation handler det første skridt om at forstå virksomhedens oplevelses-dna. Vi bruger betegnelsen DNA metaforisk om virksomhedens grundlæggende og karakteristiske oplevelsesbaserede egenskaber. Det vil sige visionen, værdierne og formålet, der binder jeres virksomhed sammen. Oplevelses-DNA er for eksempel når jeres virksomhed bruger egen historie som storytelling til at generere en oplevelse. historien Hvad siger historien om os? KUNDER Hvem er dine kunder? Hvad er deres behov? oplevelsen Hvilken totaloplevelse vil vi gerne give vores kunder? vores one word experience De ord der beskriver os... virksomheds status Idag er vores styrker og udfordringer? Er der barriere for vores udvikling eller nye muligheder i horisonten? kompetencer Hvad er dine kompetencer og styrker? Hvad motiverer dig? GROs OI-model Oplevelses-DNA. Når man fx bruger virksomhedens historie som storytelling til at generere en oplevelse.

9 16 Oplevelsesbaseret innovation 17 Når I undersøger jeres oplevelses-dna kan I generere nye idéer til oplevelser. I kan også blive nødt til at anerkende begrænsninger eller udfordringer i jeres DNA, når I undersøger nye måder at anvende oplevelsesbaseret innovation på. Det er nemlig afgørende at skabe autentiske oplevelser, der er i overensstemmelse med jeres DNA. Som spørgeguide kan I bruge DNA-arket, som er udviklet af Jeppe Keller og præsenteret til venstre på side 15. Fase 2: Idéudvælgelse Den anden fase handler om at sætte sig i kundens sted. Fasen tager det perspektiv, at kundeoplevelsen bliver opbygget over en længere periode og starter før og slutter efter forbruget af en oplevelse. Under kundens rejse altså totaloplevelsen opstår mange berøringspunkter mellem kunden og virksomheden. Hvert berøringspunkt er en oplevelse, som I skal designe og bestyre omhyggeligt. Forskning viser, at innovation finder sted på hvert af disse berøringspunkter i samspil med den totale kundeoplevelse. Øvelse 1 - kortlægning: Kortlæg de forskellige berøringspunkter en potentiel kunde vil have med jer på nuværende tidspunkt. Ethvert berøringspunkt mellem virksomheden og kunden skal identificeres. Slut øvelsen med at notere nye idéer til fremtidige kundeoplevelser. Øvelse 2 - idéudvælgelse: Vælg og beskriv en idé i henhold til følgende spørgsmål: Stemmer idéen overens med virksomhedens oplevelses-dna? Hvad er de potentielle berøringspunkter? Imødekommer idéen kundernes behov? Brænder vi for idéen? Er idéen realistisk i forhold til tid og ressourcer? Øvelser og spørgsmål i fase 2. Kunden reflekterer over helhedsoplevelsen af produkt eller serviceydelse Kunden anvender produkt eller serviceydelse Kundens behov opstår En måde at beskrive kundeoplevelsen på er at kortlægge kundens rejse før, under og efter en oplevelse. Når I kortlægger de forskellige berøringspunkter, I har med jeres kunder og beskriver, hvad de sandsynligvis vil opleve på hvert trin, er I i gang med at udvikle idéer til at nye eller forbedrede kundeoplevelser. oplevelses- HJULET Kunden modtager produkt eller serviceydelse Kunden søger eventuelt information om produkt eller serviceydelse Kunden foretager køb. Enten pr. web eller fysisk Oplevelseshjulet. Hvis ikke kundens forventninger til produktet bliver indfriet i det enkelte berøringspunkt, vil kunden muligvis søge andre muligheder. Dermed udebliver både den enkelte handel og en mulig positiv ambassadør for virksomheden forsvinder.

10 18 Oplevelsesbaseret innovation 19 Partnere Hvilke samarbejdspartnere har vi pt? til idé, produktion, distribution, salg, marketing, økonomisk hjælp osv. ressourcer Hvilke ressourcer og kompetencer har vi? materialer, maskiner, mennesker, viden etc. værdi / DNA Hvilken værdi skal vores idé skabe for kunderne? Hvad er det unikke og specielle ved vores idé? Hvor ligger kvaliteten i idéen? Fase 3: Idéudvikling Med afsæt i de tidligere to faser skal I nu i gang med at udvikle idéer, som I kan omsætte til forretning. Overgangen fra idé til forretning tager udgangspunkt i udviklingen af en oplevelsesbaseret forretningsmodel, der beskriver baggrunden for, hvordan en virksomhed skaber værdi for sine kunder og derigennem også for sig selv. En forretningsmodel skal kommunikere en klar vision for, hvordan en idé kan omsættes til forretning. Vi har tilpasset en oplevelsesbaseret forretningsmodel efter Osterwalder og Pigneurs model fra 2010, der er et nyttigt redskab til at gøre nye idéer mere konkrete og give et grundlæggende indtryk af, om den nye idé er levedygtig. De syv punkter giver en ramme for udvikling, evaluering og realisering af nye idéer. kommunikations kanaler Hvordan når vi kunderne? Hvordan fanger vi ders opmærksomhed? Hvilke kanaler skal vi benytte? kunder Hvem er vores ønske kunder i forhold til den nye idé? geografisk, fakta (køn, alder, beskæftigelse), interesser osv. Fase 4: Idémodning og konkretisering Idéen skal gøres klar til at møde virkeligheden. En måde at gøre det på er at udvikle en detaljeret handlingsplan. Jo mere detaljerede I er, jo mere effektivt bliver det for jer at bruge den som styringsredskab. Det er også vigtigt at I som virksomhed bliver klar til at præsentere og lærer at pitche jeres idé eksternt. Det kan I gøre ved at udforme en præsentation af idéen og adressere dens udfordringer, styrker og svagheder samt udfolde forretningspotentiale, målgruppe(r) og idéens faktuelle og oplevede værdi for den relevante målgruppe. Det er vores erfaring, at værdien af en præsentation bliver mangedoblet, hvis I har mulighed for at præsentere de udviklede idéer over for en gruppe af eksperter. I GRO-regi har eksperterne typisk været et panel med forskere inden for oplevelsesøkonomi eller innovation, erhvervsfolk med stor faglig viden inden for eksempel detailhandel og produktion, og endelig har vi inviteret succesfulde iværksættere og konsulenter med speciale i finansiering til at være med. Jeppe Keller har i projektet Nye veje til vækst udviklet backcasting-modellen til arbejdet med en handlingsplan. I modellen starter virksomheden med at beskrive målet det vil sige den fremtidige konkretisering og implementering af idéen. Herefter går den baglæns og beskriver de handlinger, der skal til for at komme i mål. Det er vigtigt at være så specifik og konkret som mulig og herunder eksplicitere, hvornår handlingen skal finde sted og hvem, der skal udføre den. Det indebærer ofte, at I kommer til at forholde jer til både milepæle, allokering af ressource og tovholdere, så I, i realiteten, udvikler en drejebog fra idémodning til og med implementeringen af innovationen. omkostningsstrukturer indtægtsstrømme Hvilke udgifter har vi med den nye idé? løn, nye produkter, nye metoder, nye maskiner og processer, nye materialer osv. Hvordan får vi tjent penge til idéen? Forretningsmodel tilpasset Osterwald og Pigneurs model fra 2010.

11 20 Oplevelsesbaseret innovation 21 backcasting vores fremtidige mål Vores mål er, at... Det opnår vi konkret ved (vores oplevelsesidé/koncept)... Fase 5: Realitetstjek Idéen bliver afprøvet af kunden i virkeligheden i et setup som en form for kundemøde. Her præsenterer og eventuelt viser og afprøver I jeres færdige idé eller koncept over for en gruppe af relevante kunder. I mødet med kunderne kan I relativt tidligt i innovationsprocessen inden I har investeret mange penge i udvikling af produkter og lignende afgøre om der rent faktisk er et marked for idéen. Hvis nuværende eller potentielle kunder ikke er interesserede i den nye idé til et produkt eller en service, kan I være bedre stillet ved at skrinlægge idéen og undgå at bruge mange ressourcer på at virkeliggøre idéen. Et alternativ til at forkaste idéen er at gennemgå innovationsprocessen endnu en gang. Denne gang med en række benspænd i processen i forhold til at udvikle og kvalificere udviklingen. Kundemøder kan være ansigt til ansigt, virtuelle eller eventuelt foregå over telefon eller mail. Formen kan være et interview eller en uformel snak med flere udvalgte kunder, eller det kan være en afprøvning af prototyper over for udvalgte kundegrupper. Backcasting-modellen. Jeppe Keller fra projektet Nye veje til vækst. Del 1:3 backcasting backcasting / Handleplan vores udgangspunkt (1/2 swot... ) NU MÅL Hvad er vores styrker i forhold til realisering af idéen? 1) 2) 3) 4) 5) Hvad er vores svagheder i forhold til realisering af idéen? 1) 2) 3) 4) 5) Konsekvenser af dette? 1) 2) 3) 4) 5) Konsekvenser af dette?1) 2) 3) 4) 5) Handlinger Hvilke handlinger skal gennemføres for at vi når vores mål? tid Hvornår skal handlingen gennemføres (deadlines)? ansvar Hvem er ansvarlig for at handlingen gennemføres? Backcasting-modellen. Jeppe Keller fra projektet Nye veje til vækst. Del 2:3 Backcasting-modellen. Jeppe Keller fra projektet Nye veje til vækst. Del 3:3

12 22 Oplevelsesbaseret innovation 23 Spørgeguide til opstart Nedenfor er en spørgeguide, som vi har bygget op omkring de tre fokusområder fra metoden til oplevelsesbaseret innovation. I kan lige som deltagerne på GROs workshops komme godt fra start med jeres arbejde omkring oplevelsesdimensionen ved at besvare spørgsmålene. Hvad er virksomhedens potentiale? Læg ud med på et mere generelt plan at sætte fokus på de oplevelser, som I ønsker at give jeres kunder. Ved at sætte fokus på virksomheden får I øje på nye muligheder for oplevelsesbaseret innovation samt eventuelle begrænsninger og udfordringer i forhold til at levere autentiske oplevelser. Hav både fokus på de materielle og ikke mindst de immaterielle oplevelser i besvarelserne: Hvad er virksomhedens vigtigste opgave og mening? Hvad er virksomhedens historie (fortællinger)? Hvad er virksomhedens kompetencer? Hvad kendetegner virksomhedens ansatte? Hvad er virksomheden god til? Hvilken totaloplevelse ønsker virksomhedens at skabe? Hvad er virksomhedens særpræg? Det er vigtigt at vide, hvordan jeres kunder oplever jeres virksomhed, produkter og ydelser, herunder information, bestilling, ventetid, levering, emballage, anvendelse, service og markedsføring: Hvem er kunderne/målgruppen? Hvad er deres behov? Hvad oplever kunderne som vores kerneydelser (hvad sælger vi)? Hvad er vores produkter særlig kendt for? Hvilke oplevelser giver virksomheden, produkterne og ydelserne kunderne? Hvordan oplever virksomheden kunderne? Foretag en intern kvalitativ spørgeundersøgelse, hvor I spørger udvalgte eller alle medarbejdere i virksomheden gerne fra forskellige afdelinger hvad de mener om kunderne. Hvad mener kunderne selv? Foretag en kvalitativ brugerundersøgelse blandt jeres kunder. Undersøgelsen kan foregå som alt fra simple spørgsmål i en mail til en mere formel undersøgelse. Lav derefter en profil på, hvad der karakteriserer jeres idealkunde i forhold til de materielle og immaterielle oplevelser I har sat ord på under besvarelsen omkring virksomhedens potentiale. Er der uoverensstemmelser mellem virksomhedens og kundernes besvarelser? Forklar eventuelle uoverensstemmelser med fokus på hvor I møder jeres kunder, og hvor de møder jer før, under og efter oplevelsen med jer og produktet. Kan uoverensstemmelser eventuelt skyldes, at jeres produkter ikke bliver købt af jeres idealkunde? Sørg for at der både kommer interne og eksterne øjne på virksomhedens særpræg. Hvordan implementerer vi vores idéer? Ud fra jeres besvarelser på spørgsmålene om virksomhedens potentiale og særpræg skal I nu til konkret at arbejde med at udvikle idéen. I kan klæde jer godt på til opgaven ved at besvare følgende spørgsmål: Vurder oplevelsesprofilen: Er den original? Passer oplevelsen til kundernes værdier? Opfylder den et eksisterende kundebehov eller skaber den et nyt? Vil kunderne opfatte oplevelsen som en naturlig del af produktet eller som påklistret? Er den i harmoni med firmaets traditioner og værdier? Hvordan vil vi fokusere kundens opmærksomhed på oplevelsen? Hvilke forudsætninger og eventuel læring kræver idéen hos modtageren? Findes der brugbare erfaringer med lignende idéer fra andre firmaer? Beskriv jeres måde at arbejde på: Hvilken rolle giver vi oplevelser, når vi udvikler et nyt produkt eller en ny ydelse? Hvornår kommer oplevelsesdimensionen ind i processen med at udvikle et nyt produkt? Hvilke ressourcer er nødvendige for at idéen kan blive udviklet til et rentabelt produkt og leve i firmaet? Er det nødvendigt at forbedre idéudvikling på det organisatoriske plan eller andre måder? Hvordan vil vi afprøve idéen?

13 24 Oplevelsesbaseret innovation 25 Supplerende litteratur Boswijk, A., Thijssen, J. P. T., og Peelen, E. (2005). A new perspective on the experience economy: meaningful experiences. The European Centre for the Experience Economy: The Netherlands Csikszentmihalyi, M. (2002). Flow. London. Rider Jantzen C. og Jensen J.F. (2006). Oplevelser: koblinger og transformationer. Aalborg Universitetsforlag (ExCITe, Vol. 1) Jantzen, C., og Vetner, M. (2007). Design for en affektiv økonomi. I Jantzen, C., og Rasmussen, T. A. (red.), Oplevelsesøkonomi. (s ). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. (ExCITe, Vol. 2). Kale, S.H., Pentecost, R.D. og Zlatevska, N. (2010). Designing and delivering compelling experiences. International Journal of Event and Festival Management, Vol. 1 No. 2, 2010, pp Lund, J.M., Porse Nielsen, A., Goldschmidt, L., Dahl, H., og Martinsen, T. (2005). Følelsesfabrikken: oplevelsesøkonomi på dansk. Børsen. Lyck, L. (2008). Service- og Oplevelsesøkonomi i teori og praksis. Academica, Århus Merit S. og Nielsen T. (2006) Vinderkoncepter, brugerdrevet innovation og forretningsudvikling. Børsens forlag Mossberg, L. og Nissen J. E. (2007) Storytelling Marknadsföring I upplevelseindustrin. Studentlitteratur. Osterwalder, A., og Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. Wiley. Pine, B.J. og Gilmore, J.H. (1999). The Experience Economy. Work is Theatre and Every Business a Stage. Boston, MA: Harvard Business School Press Pine, B.J. og Gilmore, J.H. (2007). What consumers really want Authenticity. Boston, MA: Harvard Business School Press Schmitt, B.H. (1999). Experiential Marketing: How to Get Customers to SENSE, FEEL, ACT, and RELATE to your Company and Brands. The Free Press: New York. Sundbo, J. og Hagedorn-Rasmussen, P. (2008). The backstaging of experience production. I: Sundbo, J. og Darmer, P. (red.), Creating experiences in the experience economy. Cheltenham: Edward Elgar Tarssanen, S., og Kylänen, M. (2007). A theoretical model for producing experiences A touristic perspective. I: Kylänen, M. (red.). Articles on Experiences 2. Lapland Centre of Expertise for the Experience Industry. Rovaniemi, Jantzen, C., Vetner, M. og Bouchet J. (2011). Oplevelsesdesign tilrettelæggelse af unikke oplevelseskoncepter. Samfundslitteratur Mossberg L. (2003). Att skapa upplevelser från ok til wow. Studenterlitteratur

14 26 Oplevelsesbaseret innovation De fem håndbøger i serien Action learning Nye kompetencer skaber innovation Bogen omhandler Action learning en praksisorienteret læringsmetode til innovationsprocesser, hvor kursister aktivt handler på hverdagens udfordringer, samtidig med at de reflekterer og danner deres egne erfaringer undervejs. GROs kurser og workshops har både handlet om at skabe nye forretninger og samarbejder for virksomheder og om at klæde offentlige institutioner på til at levere nye og sundere madoplevelser. Fælles for alle forløb er, at kursisternes kernekompetencer er blevet suppleret med nye kompetencer inden for bl.a. markedsføring, distribution og kundeoplevelser. Vi mener det er her mulighederne for at skabe innovation skal findes. Det kreative fødevarelaboratorium Gode forløb med produktinnovation Bogen opridser erfaringer med innovation i produktudvikling til producenter og andre, der har interesse i at udvikle nye og optimere eksisterende fødevareprodukter. Vi anbefaler gode processer og nemt tilgængelige teorier og giver eksempler fra praksis alt sammen med relation til arbejdet i Det Kreative Fødevarelaboratorium på Grønt Center. Vores innovationsmodel går hele vejen fra at kortlægge markedet til at beskrive det produkt, der skal sættes i produktion. Afsættet er helt nye produkter, hvor man starter fra bunden med at skabe selve opskriften men modellen kan også bruges til at udvikle afledte produkter og optimere produkter, der allerede er på markedet. Branding Fælles brandingstrategi for fødevareerhvervet i Region Sjælland Med afsæt i fremtids- og vækstmuligheder beskriver bogen de erfaringer og muligheder, der er i forhold til at finde en fælles brandingplatform for fødevareerhvervet i Region Sjælland. Brandet skal være med til at udvikle forretningen for regionale produkter og koncepter på en måde, så flere sunde, velsmagende og bæredygtige regionale fødevarer og måltider bliver tilgængelige for borgere, institutioner og virksomheder i og uden for regionen. I bogen definerer vi vores måde at bruge brandingbegrebet på, og præsenterer og tester tre forskellige scenarier for branding af regionens fødevarer og anbefaler strategien smag-oplev-opdag. Udvikling og markedsføring af madoplevelser Om at give turister det, de efterspørger Bogen redegør for erfaringer med at udvikle og markedsføre madoplevelser. Indholdet er målrettet til virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner, der arbejder med fødevarer, gastronomi og turisme. Andre med interesse i at udvikle og markedsføre fødevarerelaterede oplevelser gerne på tværs af faggrupper kan også blive inspireret. Med den regionale restaurantkonkurrence Local Cooking som case, kommer vi rundt om arbejdet med effektfuld markedsføring - fra den gode idé til nye oplevelser og videre til event management og storytelling om mad og steder. Du kan rekvirere flere gratis eksemplarer af denne bog hos den GRO-partner, der står nævnt som forfatter på bagsiden. Alle bøger i serien kan bestilles eller downloades her: Grønt Center, Maribovej 9, 4960 Holeby W greencenter.dk / E / T Oplevelsesbaseret innovation En guide til strategisk arbejde med kundeoplevelser Via erfaringer fra virksomhedsnære innovationsforløb giver bogen en introduktion til oplevelsesbaseret innovation og forretningsudvikling. Vi beskriver hvordan virksomheder kan nytænke deres forretning, hvis de arbejder strategisk med oplevelsesbaseret innovation. Det gælder også virksomheder, der ikke primært er oplevelsesvirksomheder. Bogen præsenterer værktøjer og metoder, som kan bruges til at udvikle og understøtte innovationsprocesser fra den spæde idé til praksis. Den viser gevinsterne ved at involvere og få støtte fra eksterne aktører, så man slipper fri af vanetænkning og får øje på nye udviklingspotentialer.

15 Udgiver: GRO grønne regionale madoplevelser / Fotos: Ricky Molloy, Østdansk Turisme Redaktion & grafisk design: Toft & Tingkov / Tryk: Kandrup Bogtrykkeri / Oplag: 1000 stk. Kontaktoplysninger: Roskilde Universitet, CBIT, Universitetsvej 1, Postboks 260, 4000 Roskilde / W / E / T

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Konference om innovation på fødevareområdet

Konference om innovation på fødevareområdet Konference om innovation på fødevareområdet GRO og lokale fødevareproducenter sætter spot på kvalitetsfødevarer, ekstraordinære oplevelser, frugtbare netværk og effektiv praksis. 3 Et ambitiøst fødevareprojekt

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

Det kreative fødevarelaboratorium

Det kreative fødevarelaboratorium Grønt Center Lis Andresen, Hilary L. Karlson, Søren Sørensen Det kreative fødevarelaboratorium Gode forløb med produktinnovation Det kreative fødevarelaboratorium 3 Værktøjer og inspiration til praksis

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Når oplevelser skaber værdi

Når oplevelser skaber værdi Når oplevelser skaber værdi Sælg dig til vækst 16. november 2009 Bygholm, Horsens Projektet støttes af: Hvem er jeg? Jeppe Keller, Cand.Scient.Pol Udviklingskonsulent & Projektleder Strategi & Udvikling,

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Action Learning. Nye kompetencer skaber innovation. GRO Grønne regionale madoplevelser. Uddannelsescenter Roskilde & University College Sjælland

Action Learning. Nye kompetencer skaber innovation. GRO Grønne regionale madoplevelser. Uddannelsescenter Roskilde & University College Sjælland Uddannelsescenter Roskilde & University College Sjælland Vibeke Vollmer, Michael M. Jurcenoks, Dora Eloisa Navarro, Kurt Pedersen Action Learning Nye kompetencer skaber innovation Action Learning 3 Værktøjer

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Ambitiøst fødevarenetværk lærer fra sig

Ambitiøst fødevarenetværk lærer fra sig Pressemeddelelse Ambitiøst fødevarenetværk lærer fra sig Fødevareprojektet GRO - grønne regionale madoplevelser - slutter til august med en afslutningskonference. På konferencen deler partnerne fra videns-

Læs mere

Biblioteker i oplevelsesøkonomien

Biblioteker i oplevelsesøkonomien Biblioteker i oplevelsesøkonomien Dorte Skot-Hansen Statsbiblioteket i Århus, maj 2007 Indhold Kulturpolitiske tendenser Oplevelse som omdrejningspunkt Hvad er oplevelsesøkonomi? Oplevelse som strategisk

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Oplevelser skaber vækst D. 17.08.2010

Oplevelser skaber vækst D. 17.08.2010 Oplevelser skaber vækst D. 17.08.2010 Roadmap dagens program Lidt om giraffen Oversættelse til danske forhold - lidt om historien og status på oplevelsesøkonomien i Danmark Kan alt tænkes som oplevelser

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD KOLOFON Midtjysk Turisme Eventboost er skrevet og udgivet

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Nye veje til vækst -

Nye veje til vækst - Nye veje til vækst - Innovation via oplevelser MEA Erhvervsservicedøgnet 28. - 29. april 2009 Hotel Fjordgården, Ringkøbing Projektet støttes af: Hvem er jeg? Jeppe Keller, Cand.Scient.Pol Udviklingskonsulent

Læs mere

Service-, viden- og oplevelsessamfundet

Service-, viden- og oplevelsessamfundet KAPITEL 1 Service-, viden- og oplevelsessamfundet Den berømte danske forfatter Hans Christian Andersen sagde: At rejse er at leve. Hvad var egentlig meningen med dette? Han mente, at hvis man rejser ud

Læs mere

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver April 2014 Agenda 1.Kort om innovation 2.Introduktion til fremtidig innovationsmodel 3.Innovationsworkshop 4.Introduktion til Effektsimulator 5.Ekstern

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

PROGRAM. Nye veje til vækst. Gør oplevelser til værdi. Gør produktet til en oplevelse. Kære virksomhed

PROGRAM. Nye veje til vækst. Gør oplevelser til værdi. Gør produktet til en oplevelse. Kære virksomhed PROGRAM Gør produktet en oplevelse Gør oplevelser værdi Kære virksomhed Velkommen gruppeforløbet - oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

EXPERIENCE DESIGN. Strategisk oplevelsesøkonomi

EXPERIENCE DESIGN. Strategisk oplevelsesøkonomi Strategisk oplevelsesøkonomi Eventets DNA (Have 2004 via Lyck 2008) Oplevelseskompas (Lund 2005) Flow i oplevelsen (Csikszentmihalyi 1975) The Four Realms of an Experience (Pine & Gilmore 1999) Flow Four

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Oplevelsesbaseret forretningsudvikling

Oplevelsesbaseret forretningsudvikling Oplevelsesbaseret forretningsudvikling Hvad har jeg på hjertet? Hvad er oplevelsesbaseret forretningsudvikling? Hvordan kan vi skabe oplevelsesbaserede konsulentydelser? 29-08-2011 2 Markedspladsen "Den

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Udvikling og markedsføring af madoplevelser

Udvikling og markedsføring af madoplevelser Østdansk Turisme Malene Haarbo Jørgensen, Inge-Vibeke Boysen Udvikling og markedsføring af madoplevelser Om at give turister det, de efterspørger Udvikling og markedsføring af madoplevelser 3 Værktøjer

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i spil. 18. maj 2011

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i spil. 18. maj 2011 Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi Virksomheder i spil 18. maj 2011 1 Hvorfor skal du arbejde med oplevelser? Skil dig ud fra mængden 2 Tre vinkler på oplevelsesøkonomi Oplevelsesøkonomi = Regionaludvikling

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder

Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder Produktudvikling Smag dit produkt kurset er overtegnet 13.2. Roskilde Skab rammerne for dit produkt kurset er overtegnet 14.2. Roskilde Den smagsmæssige produktudvikling

Læs mere

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale.

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale. viaart Hvad er viaart? viaart er et innovativt koncept, med fokus på udvikling via kunsten. Forretningsområdet tager afsæt i en kunstnerisk 7-trins proces, hvor fokus er på at udvikle målrettede produkter

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Innovationsstrategi Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker

Innovationsstrategi Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Innovationsstrategi Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker At skabe ideer er at være kreativ, at omsætte ideer til resultater er at være innovativ. At gøre det organiseret og brugerorienteret er det

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Skabeloner for forretningsmodellering

Skabeloner for forretningsmodellering Skabeloner for forretningsmodellering En kreativ proces for generering af forretningsmodeller Søren Eskildsen, Forretningsudvikler, Alexandra Instituttet A/S Hvad er en forretningsmodel? En beskrivelse

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Fagets navn:fritidsmanagement din fremtid inden for turisme, oplevelse, sport og event (dok 23521/14)

Fagets navn:fritidsmanagement din fremtid inden for turisme, oplevelse, sport og event (dok 23521/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn:fritidsmanagement din fremtid inden for turisme, oplevelse, sport og event (dok 23521/14) Klassetrin: 8.-9. klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

strategi værksted kursusforløb for ledere på overordnet ledelsesniveau

strategi værksted kursusforløb for ledere på overordnet ledelsesniveau strategi værksted kursusforløb for ledere på overordnet ledelsesniveau fra teori til praksis skridt for skridt Strategiplan er afgørende I opgangstider prioriterer små og mellemstore virksomheder ofte

Læs mere

GAMES R US DET AFSLUTTENDE PITCH

GAMES R US DET AFSLUTTENDE PITCH GAMES R US DET AFSLUTTENDE PITCH DET STORE PITCH I løbet af forløbet Games r Us er du blevet introduceret til en række forretningsmæssige redskaber, viden og teknikker. Det er nu tid til, at du skal samle

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Forretning med mening og effekt

Forretning med mening og effekt Jasper Steinhausen Sustainable Business Developer COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Lyngby Telefon 4597 2211 Direkte 4597 1812 Mobil 2135 1029 E-mail jase@cowi.dk http://www.cowi.dk Forretning med mening

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse Værdimetoden Hvordan bruger du bygherrens identitet som et aktiv for byggeprocessen? Hvordan sikrer du, at bygherrens strategiske behov og mål fastholdes igennem hele byggeprojektet? Hvordan kan du let

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Dit udbytte Tradium Erhvervs Turisme Netværk er for dig, der ønsker at deltage i et professionel netværk, som stræber efter, at støtte turisterhvervets

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

ER DIT BRAND I LIVE?

ER DIT BRAND I LIVE? ER DIT BRAND I LIVE? Få fuld valuta for dine markedsføringskroner uden, at det koster dig kassen! Sidder du som marketingansvarlig i en afdeling, hvor I er presset på både tid og penge? Har I en kommunikationsstrategi

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Studiestartcase Slagelse Musikhus og studerende i Slagelse Oplevelsesøkonomi. 24 timers case

Studiestartcase Slagelse Musikhus og studerende i Slagelse Oplevelsesøkonomi. 24 timers case Studiestartcase 2017 Slagelse Musikhus og studerende i Slagelse Oplevelsesøkonomi 24 timers case Studerende & Slagelse Musikhus I skal undersøge, hvordan Slagelse Musikhus med fordel kan markedsføre sig

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Du hjælper dit erhvervsliv til vækst. Et uddannelsesforløb i virksomhedsudvikling og vækst for kommunalt ansatte med erhvervskontakt

Du hjælper dit erhvervsliv til vækst. Et uddannelsesforløb i virksomhedsudvikling og vækst for kommunalt ansatte med erhvervskontakt Et uddannelsesforløb i virksomhedsudvikling og vækst for kommunalt ansatte med erhvervskontakt Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du hjælper dit erhvervsliv til vækst Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kursusnummer.: 12 Hvornår: 27.9., 2.10., 23.10. og 7.11.2013 Hvor: UCR; Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde Deltagergebyr:

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere