Privatansatte. Lønstatistik Tænk længere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privatansatte. Lønstatistik Tænk længere"

Transkript

1 Privatansatte Lønstatistik 2016 Tænk længere

2 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Flotte lønstigninger til privatansatte djøfere Årets lønstatistik for privatansatte djøfere er glædelig og opmuntrende læsning. Med lønstigninger, der nærmer sig niveauet før krisen, vidner statistikken om, at arbejdsgiverne vurderer, at djøferne er deres løn værd. De bidrager til at skabe vækst og udvikling i virksomhederne. Når det går godt for virksomhederne, går det også godt for medarbejderne. Lønningerne er med andre ord steget for de fleste djøfere det seneste år; dette gælder både erfarne og nyuddannede djøfere og for såvel for direktører og chefer som for djøfere uden chefansvar (i publikationen her kaldet medarbejdere). Der er også variation, når man ser på de forskellige brancher, uddannelser og årgange. Disse nuancer kan du læse mere om og fordybe dig i på de følgende sider. I lønstatistikken 2016 finder du aktuelle lønstatistikker og gode tips til, hvordan du tackler din næste lønforhandling. Får du en rimelig løn? Hvordan er forholdet mellem din løn og dine ansættelsesvilkår? > Tjek lønniveauer ud fra fx uddannelsesbaggrund, branche og anciennitet. Se tabellerne på side > Få gode råd til, hvad du skal have med i overvejelserne, når du vurderer din løn og dine ansættelsesvilkår. Se afsnittet Tjek din markedsværdi på side > Få flere oplysninger, og benyt Djøfs lønværktøj på djoef.dk/loen Kontakt Kontakt Djøf, hvis du har brug for rådgivning, fx i forbindelse med lønforhandling ved jobskifte eller nye opgaver. Tlf Mail: Chat: djoef.dk

3 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 3 Indhold Lønstatistikkens begreber og fakta 4 Nettoløn Bruttoløn Medianen Nedre kvartil Øvre kvartil procent-fraktilen Bonus og resultatløn mv Overarbejdsbetaling Ekstraindtægter Særlig feriegodtgørelse Lønudvikling det seneste år 6 Så meget er lønnen steget på et år Lønudvikling det kommende år 12 Din løn skal holde trit Uddannelseslængde 14 Løn i forhold til uddannelseslængde Uddannelse 34 Løn i forhold til uddannelse Brancher 56 Løn i forskellige brancher Øvrige vilkår 66 Arbejdstid er penge Pension: Mange har, men har de nok? Løn under barselsorlov Ekstra arbejde, ekstra indtægter En ekstra uges ferie Personalegoder 70 Personalegoder er penge værd Tjek din markedsværdi 72 Hvad er du værd? Nyt job og ny kontrakt Dit første job Sådan bliver du en bedre forhandler 74 Inden lønforhandlingen Dit realistiske og ambitiøse lønudspil Selve forhandlingen Du kan forhandle om alt Forslag til din lønpakke 76 Overvejelser før lønforhandling 78

4 4 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Lønstatistikkens begreber og fakta Hvad betyder begreberne i lønstatistikkens tabeller helt præcist? Her er en guide. Nettoløn Din nettoløn er den løn, du får udbetalt før skat, efter at pensionsbidraget (eget og arbejdsgivers) er trukket fra. Bruttoløn Din bruttoløn er den løn, du får udbetalt før skat, plus eget og arbejdsgivers pensionsbidrag plus 1/12 af det beløb, du på et år får som bonus mv. Elementer, der ikke regnes med i bruttolønnen: > Overarbejdsbetaling > Særlig feriegodtgørelse > Arbejdsgivers bidrag til ATP > Biindtægter > Værdien af fri bil, telefon og andre goder. Medianen Hvis alle lønningerne stilles op på række efter størrelse, er medianen den løn, der ligger i midten. Den er altså ikke identisk med gennemsnittet. Hvis der er få besvarelser i en bestemt gruppe, vokser den statistiske usikkerhed, og specielt gennemsnitslønnen påvirkes. Så er medianen ofte mere repræsentativ end gennemsnitslønnen. Der kan også være nogle få i en gruppe, der tjener markant mere end resten af gruppen. De få trækker gennemsnittet op, og derfor er medianen i reglen et mere reelt mål for lønniveauet, særligt når der er få besvarelser. Nedre kvartil Nedre kvartil viser, hvad den fjerdedel, der har de laveste lønninger, højst tjener om måneden.

5 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 5 Øvre kvartil Øvre kvartil viser, hvad den fjerdedel, der har de højeste lønninger, mindst tjener om måneden. Halvdelen af lønningerne i en gruppe ligger således altid i intervallet mellem nedre og øvre kvartil. 90-procent-fraktilen 90-procent-fraktilen viser, hvad den bedst lønnede tiende del mindst får i løn om måneden. Bonus og resultatløn mv. Bonus, resultatløn, gratiale, tantieme mv., der ikke udbetales løbende, men som et årligt beløb. Er inkluderet i bruttolønnen med 1/12 af det beløb, der udbetales på årsplan. Overarbejdsbetaling Overarbejdsbetaling er ikke inkluderet i bruttolønnen. Ekstraindtægter Ekstraindtægter (fra bijob mv.) er ikke indregnet i månedslønnen. Særlig feriegodtgørelse Værdien af den særlige feriegodtgørelse indgår ikke i statistikken. Lønstatistikkens grundlag Privatløn 2016 er baseret på lønoplysninger fra 47 procent af Djøfs privatansatte medlemmer. Dvs. at medlemmer udfyldte det skema med forskellige spørgsmål om løn, som vi sendte til medlemmer i september 2016 Få flere detaljer Har du brug for mere detaljerede oplysninger end dem, du kan finde i tabellerne? Så kontakt Djøf. Du kan fx bede om at få: > opdelt direktører i to grupper, adm. direktører og direktører > sammenlagt stillingsgrupper > lønniveauet for en bestemt uddannelse > opdelt en branche i flere kategorier > oplysningerne fra én branche koblet med én uddannelsesgruppe.

6 6 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Lønudvikling det seneste år De privatansattes lønstigninger var i 2016 noget højere end året før. Der er imidlertid en del forskel på lønudviklingen mellem de forskellige stillingsgrupper. Så meget er lønnen steget på et år De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 4,2 procent fra september 2015 til september 2016, inkl. stigninger pga. anciennitet. Der er forskel på lønudviklingen for de forskellige typer af stillinger. Figur 1 Stigning i gennemsnitsløn Fra september 2015 til september 2016 Opdelt efter kandidatår Medarbejdere (kandidater) Lønnen er steget: > 4,8 procent for medarbejdere > 3,7 procent for chefer > 3,2 procent for direktører. Sidste år var den samlede gennemsnitlige lønstigning på 3,1 procent, dvs. noget lavere end i år. Lønudviklingen var sidste år: > 4,0 procent for medarbejdere > 3,3 procent for chefer > 0,1 procent for direktører. Reallønsudviklingen finder man ved at trække udviklingen i forbrugerpriserne (inflationen) fra lønudviklingen. Inflationen har fra september 2015 til september 2016 været på 0,0 procent % ,8 6,0 6,2 4,3 3,1 3,4 3,2 2,1 3,1-0, Før 1986

7 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 7 Tabel 1 Stigning i gennemsnitsløn Fra september 2015 til september 2016 Opdelt efter kandidatår Medarbejdere (kandidater) I tabel 1 sammenligner vi månedslønnen i september 2015 og Oplysningerne er opdelt efter kandidatårgang. Sammenligningen er baseret på den gennemsnitlige bruttoløn. Tabellen omfatter kun medarbejdere, da det særligt er i denne gruppe, ancienniteten har betydning for lønstigningen. Lønstigningen pr. kandidatårgang skyldes anciennitetsbestemte lønstigninger, almindelige lønreguleringer og stillingsskift, mens avancementer ikke indgår som et element i lønstigningen. Det vil sige, at de lønstigninger, der følger af, at medlemmerne er blevet udnævnt til chefer eller direktører, ikke afspejles i tabellen. Ændringerne særligt i grupper med få besvarelser kan samtidig skyldes en ekstraordinær tilgang eller afgang af medlemmer, således at lønniveauet for gruppen under ét stiger eller falder. Kandidatår Bruttoløn (gennemsnit) Stigning Kandidatår Stigning September ,5% ,9% ,8% ,8% ,8% ,4% ,3% ,5% ,7% ,1% ,0% ,2% ,5% ,5% ,1% ,2% ,7% ,1% ,1% ,3% ,0% ,7% ,6% ,7% ,6% ,7% ,4% ,0% ,8% ,1% ,2% ,3% ,7% ,3% ,2% ,4% ,2% ,9% ,4% Før ,3% Før ,9%

8 8 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Tabel 2 Stigning i gennemsnitsløn Fra september 2014 til september 2016 Opdelt efter stillingsbetegnelser Kandidater Stilling Bruttoløn (gennemsnit) Stigning Direktører September 2014 September Direktør/CEO ,7% 4,1% Underdirektør ,9% 1,3% Vicedirektør ,1% 3,0% Økonomidirektør/CFO ,2% -5,3% I tabel 2 sammenligner vi månedslønnen i september 2015 og Tabellen omfatter også 2014-tal. Oplysningerne er opdelt efter stillingsbetegnelse. Sammenligningen er baseret på den gennemsnitlige bruttoløn. Bemærk: Ændringerne særligt i grupper med få besvarelser kan skyldes en ekstraordinær tilgang eller afgang af medlemmer, således at lønniveauet for gruppen under ét stiger eller falder. Det er fx en af forklaringerne på, hvorfor man for direktørerne kan se relativt store udsving i lønudviklingen. Omfatter kun stillinger med mindst 30 respondenter to år i træk. Stilling Bruttoløn (gennemsnit) Stigning Chefer September 2014 September Administrationschef ,4% 10,4% Afdelingschef ,3% 0,6% Afdelingsleder/sektionschef ,2% 5,8% Business Development Manager ,2% 4,0% Chefkonsulent ,5% 2,2% Human Ressource Manager ,2% 5,3% Kommunikationschef ,6% 2,8% Manager ,2% 1,8% Marketingchef ,0% 3,7% Personalechef/HR-chef ,2% - Produktchef ,4% -1,8% Projektchef ,2% 5,1% Salgschef ,9% -1,7% Sekretariatschef ,9% -2,8% Senior Manager ,0% -2,4% Teamchef/teamleder ,6% 1,6% Udviklingschef ,8% -0,1% Økonomichef ,4% 4,7%

9 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 9 Tabel 2 (fortsat) Stigning i gennemsnitsløn Fra september 2014 til september 2016 Opdelt efter stillingsbetegnelser Kandidater Stilling Bruttoløn (gennemsnit) Stigning Medarbejdere September 2014 September Account Manager ,6% -5,1% Advokat (ansat) ,2% 12,6% Aktuar ,5% -4,5% Analytiker ,3% 7,7% Assistent ,5% Business Analyst ,3% -1,0% Business Controller ,6% 4,4% Compliance Officer ,5% -2,8% Controller ,2% -1,1% Direktionssekretær/assistent ,8% -0,4% Forretningsudvikler ,3% 6,2% Fuldmægtig/økonom/jurist ,2% -1,8% Indkøber ,3% IT-konsulent ,1% 0,4% Key Account Manager ,2% 0,3% Kommunikationsmedarbejder ,8% 2,9% Konsulent (HR/personale) ,1% 4,1% Konsulent (juridisk) ,7% 1,3% Konsulent (økonomisk) ,7% 0,6% Konsulent (øvrige) ,1% 3,7% Koordinator ,5% 2,0% Managementkonsulent ,0% -4,3% Marketingkonsulent ,7% -2,2% Marketingkoordinator ,0% -1,6% Politisk konsulent ,2% -4,9% Projektkoordinator ,0% -1,8% Projektleder ,0% 0,8% Revisor ,8% -2,9% Senioranalytiker ,2% -10,3% Seniorkonsulent ,3% 1,7% Specialkonsulent ,2% 1,2% Trainee ,2% 5,9% Udviklingskonsulent ,6% 1,5%

10 10 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Tabel 3 Udvikling i gennemsnitlig bruttoløn Fra september 2014 til september 2016 Opdelt efter virksomhedsstørrelse Direktører (kandidater) Antal ansatte Bruttoløn (gennemsnit) Stigning September 2014 September Under ,5% -2,0% ,0% -0,2% ,3% 9,9% ,9% -10,8% ,8% 0,8% ,4% 22,9% 500 og derover ,1% 19,7% Alle ,7% 4,2%

11 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 11 Nyt job? To ud af tre djøfere går med tanken om at skifte job. Mange gør alvor af det. De fleste rådfører sig med deres netværk, en mentor eller Djøfs specialister. Brug Djøf hele vejen rundt Karriereworkshop Mentorkaffemøde Kontraktgennemgang CV-sparring Ledige job Lønberegner Individuel rådgivning Lønforhandling Mød virksomheder Karrieresamtaler Status quo i Fintech findes ikke, og det er faktisk det eneste, man også med nogenlunde sikkerhed kan sige, når det gælder mit job. Som medlem har du en enorm erfaring til din rådighed. Både hvis du overvejer at skifte job, og hvis du allerede er midt i processen. Vi er klar også når det skal gå stærkt. Anette Skovgaard, Account Director, SDC. Medlem af Djøf siden djoef.dk/nytjob Tænk længere

12 12 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Lønudvikling det kommende år Vær opmærksom på, at lønnen allerede kan være steget yderligere, siden tallene i denne lønstatistik blev indhentet i september Det skal du tage højde for, når du forhandler løn. Figur 2 Gennemsnitlig bruttoløn Opdelt efter kandidatår og uddannelsesniveau Kroner Din løn skal holde trit Kandidater HA og bachelorer Tænk også på, at den løn, du forhandler hjem, måske gælder et helt år eller mere. Du bør derfor satse på en løn, der i starten af perioden ligger over det passende niveau, men som i slutningen af perioden vil ligge under et passende niveau. I praksis skal du finde frem til den løn, som vil være passende midt i perioden Hvis du eksempelvis forhandler løn årligt i januar måned, bør du omregne dit lønkrav til lønniveauet for juli. Det kan du nemt gøre ved hjælp af tabel 4, der viser, hvor meget lønnen for de enkelte kandidatårgange vil stige i løbet af det næste år, hvis stigningstakten fortsætter Kandidatår

13 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 13 Tabel 4 Fremskrivning af den gennemsnitlige bruttoløn Fra september 2016 til oktober 2017 Opdelt efter kandidatår Den gennemsnitlige bruttoløn pr. måned er fremregnet til oktober 2017 på grundlag af de gennemsnitlige årlige stigningsprocenter i perioden september 2014 til september Stigningsprocenten for det enkelte kandidatår er udjævnet med stigningsprocenten for nærmeste ældre og nærmeste yngre årgang. Lønnen for de enkelte måneder er beregnet ud fra oplysninger om, hvornår medlemmerne typisk får reguleret deres løn. Kandidatår Forventet stigning på årsplan Bruttoløn. Gennemsnit. Fremregnet Januar 2017 April 2017 Juli 2017 Oktober ,8% ,0% ,6% ,3% ,6% ,9% ,2% ,0% ,9% ,7% ,0% ,2% ,4% ,9% ,4% ,5% ,9% ,9% ,2% ,2% ,4% ,3% ,0% ,7% ,8% ,4% ,3% ,1% ,5% ,8% ,4% ,6% ,3% ,0% ,2% ,2% Før ,6%

14 14 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Uddannelseslængde Tabellerne i dette afsnit viser lønniveauet for privatansatte djøfere i forhold til uddannelseslængde og forskellige typer af stillinger. Løn i forhold til uddannelseslængde Tjek lønniveauet i september 2016 for kandidater, medlemmer med en mellemlang videregående uddannelse (HA, BA, HD mv.) samt medlemmer med en kortere erhvervsakademiuddannelse. Tag fx udgangspunkt i: > kandidatår for kandidater tabel 5 > dimittendår for HA og bachelorer tabel 7 > alder for HD og kort erhvervsakademiuddannelse tabel 9 og 11 > stilling tabel 6, 8, 10 og 12. Du kan også tjekke, hvad lønnen for djøfere i en bestemt stilling er sammensat af, fx for chefkonsulenter og projektledere. Hvor meget af deres løn stammer fra bonus og resultatløn? Og hvor meget er pensionsbidrag? Endelig kan du se, hvor meget djøferne får i overarbejdsbetaling og biindtægter (tabel 13 og 14). Få flere oplysninger Djøf hjælper gerne med mere specifikke oplysninger end dem, tabellerne giver. Se hvordan under Flere detaljer på side 5.

15 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 15 Tabel 5 Månedsløn ift. uddannelseslængde Opdelt efter kandidatår Alle kandidater Kandidatår Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Før Alle

16 16 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Tabel 6 Månedsløn ift. uddannelseslængde Opdelt efter stilling Alle kandidater Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Direktører Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Direktør/CEO Salgsdirektør Underdirektør Vicedirektør Økonomidirektør/CFO Øvrige (direktør) Antal: Direktører: 596 Chefer: Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Chefer Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Administrationschef Afdelingschef Afdelingsleder/sektionschef Analysechef Business Development Manager Category Manager Chefkonsulent Finanschef Forretningsfører Human Ressource Manager Indkøbschef IT-chef Kommunikationschef Kontorchef Logistikchef Manager Markedschef Marketingchef Personalechef/HR-chef Produktchef Projektchef Regnskabschef Salgschef Sekretariatschef Senior Manager Teamchef/teamleder Udviklingschef Økonomichef Øvrige (chefstilling)

17 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 17 Tabel 6 (fortsat) Månedsløn ift. uddannelseslængde Opdelt efter stilling Alle kandidater Antal: Medarbejdere: Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Medarbejdere Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Account Manager Advokat (ansat) Aktuar Analytiker Assistent Bogholder Business Analyst Business Controller Compliance Officer Controller CSR-konsulent Direktionssekretær/assistent Forretningsudvikler Fuldmægtig/økonom/jurist Indkøber Informationsmedarbejder IT-konsulent Journalist Key Account Manager Kommunikationsmedarbejder Konsulent (HR/personale) Konsulent (juridisk) Konsulent (økonomisk) Konsulent (øvrige) Koordinator Managementkonsulent Markedsanalytiker Markedskoordinator Marketingkonsulent Marketingkoordinator Politisk konsulent Projektkoordinator Projektleder Regnskabsassistent Revisor Salgsassistent Salgskonsulent

18 18 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Tabel 6 (fortsat) Månedsløn ift. uddannelseslængde Opdelt efter stilling Alle kandidater Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Medarbejdere (fortsat) Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Salgskoordinator Senioranalytiker Seniorkonsulent Specialkonsulent Statsautoriseret revisor Systemkonsulent Trainee Udviklingskonsulent Underwriter Øvrige (ikke-chef) Antal: Medarbejdere: Tænk i andre muligheder end flere penge Lønforhandling kan handle om meget mere end kroner. Kan du ikke få det, du oprindeligt kom efter, kan du måske få noget andet i stedet. Vær kreativ og hav alternative forslag med til forhandlingen.

19 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 19 Tabel 7 Månedsløn ift. uddannelseslængde Opdelt efter dimittendår HA og bachelorer Kandidatår Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Før Alle

20 20 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Tabel 8 Månedsløn ift. uddannelseslængde Opdelt efter stilling HA og bachelorer Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Direktører Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Direktør/CEO Salgsdirektør Underdirektør Vicedirektør Økonomidirektør Økonomidirektør/CFO Antal: Direktører: 29 Chefer: 155 Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Chefer Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Administrationschef Afdelingschef Afdelingsleder/sektionschef Analysechef Business Development Manager Category Manager Chefkonsulent Finanschef Forretningsfører Human Ressource Manager Indkøbschef IT-chef Kommunikationschef Kontorchef Logistikchef Manager Markedschef Marketingchef Produktchef Projektchef Regnskabschef Salgschef Sekretariatschef Senior Manager Teamchef/teamleder Udviklingschef Økonomichef Øvrige (chefstilling)

21 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 21 Tabel 8 (fortsat) Månedsløn ift. uddannelseslængde Opdelt efter stilling HA og bachelorer Antal: Medarbejdere: 289 Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Medarbejdere Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Account Manager Analytiker Assistent Bogholder Business Analyst Business Controller Compliance Officer Controller Direktionssekretær/assistent Fuldmægtig/økonom/jurist Indkøber IT-konsulent Key Account Manager Kommunikationsmedarbejder Konsulent (HR/personale) Konsulent (juridisk) Konsulent (økonomisk) Konsulent (øvrige) Koordinator Managementkonsulent Markedsanalytiker Markedskoordinator Marketingkonsulent Marketingkoordinator Politisk konsulent Projektkoordinator Projektleder Regnskabsassistent Revisor Salgsassistent Salgskonsulent Salgskoordinator Senioranalytiker Seniorkonsulent Specialkonsulent Systemkonsulent Trainee Udviklingskonsulent Underwriter Øvrige (ikke-chef)

22 22 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Tabel 9 Månedsløn ift. uddannelseslængde Opdelt efter alder HD Alder Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil år år år år år år år år og derover Alle Synliggør dine resultater i hverdagen Lønudvikling skabes i hverdagen. Ved at synliggøre dine resultater i hverdagen over for din chef skaber du løbende en fælles forståelse om din indsats, som kan danne et godt grundlag for din næste lønsamtale.

23 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 23 Tabel 10 Månedsløn ift. uddannelseslængde Opdelt efter stilling HD Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Direktører Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Direktør/CEO Salgsdirektør Underdirektør Vicedirektør Økonomidirektør/CFO Øvrige (direktør) Antal: Direktører: 60 Chefer: 193 Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Chefer Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Administrationschef Afdelingschef Afdelingsleder/sektionschef Analysechef Business Development Manager Category Manager Chefkonsulent Finanschef Forretningsfører Human Ressource Manager Indkøbschef IT-chef Kommunikationschef Kontorchef Logistikchef Manager Markedschef Marketingchef Produktchef Projektchef Regnskabschef Salgschef Senior Manager Teamchef/teamleder Udviklingschef Økonomichef Øvrige (chefstilling)

24 24 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Tabel 10 (fortsat) Månedsløn ift. uddannelseslængde Opdelt efter stilling HD Antal: Medarbejere: 291 Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Medarbejdere Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Account Manager Analytiker Assistent Bogholder Business Analyst Business Controller Compliance Officer Controller Direktionssekretær/assistent Forretningsudvikler Fuldmægtig/økonom/jurist Indkøber IT-konsulent Key Account Manager Konsulent (HR/personale) Konsulent (juridisk) Konsulent (økonomisk) Konsulent (øvrige) Koordinator Managementkonsulent Markedsanalytiker Marketingkonsulent Marketingkoordinator Projektkoordinator Projektleder Regnskabsassistent Revisor Salgskonsulent Salgskoordinator Seniorkonsulent Specialkonsulent Systemkonsulent Udviklingskonsulent Øvrige (ikke-chef)

25 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 25 Tabel 11 Månedsløn ift. uddannelseslængde Opdelt efter alder Kort erhvervsakademiuddannelse Alder Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil år år år år år år år år og derover Alle Vær vedholdende og udbyg forhandlingen Ofte kan lønforhandling opleves som vanskelig, men bliv siddende, selvom du får nej i første omgang. Vær vedholdende og afsøg alle muligheder for at udbygge forhandlingen med flere elementer.

26 26 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Tabel 12 Månedsløn ift. uddannelseslængde Opdelt efter stilling Kort erhvervsakademiuddannelse Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Direktører Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Direktør/CEO Salgsdirektør Vicedirektør Økonomidirektør/CFO Antal: Direktører: 8 Chefer: 51 Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Chefer Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Administrationschef Afdelingschef Afdelingsleder/sektionschef Category Manager Chefkonsulent Forretningsfører Indkøbschef IT-chef Kontorchef Logistikchef Markedschef Marketingchef Produktchef Projektchef Regnskabschef Salgschef Sekretariatschef Senior Manager Udviklingschef Økonomichef Øvrige (chefstilling) Økonomichef Øvrige (chefstilling)

27 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 27 Tabel 12 (fortsat) Månedsløn ift. uddannelseslængde Opdelt efter stilling Kort erhvervsakademiuddannelse Antal: Medarbejdere: 100 Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Medarbejdere Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Account Manager Assistent Bogholder Business Controller Controller Direktionssekretær/assistent Fuldmægtig/økonom/jurist Indkøber IT-konsulent Key Account Manager Kommunikationsmedarbejder Konsulent (HR/personale) Konsulent (juridisk) Konsulent (økonomisk) Konsulent (øvrige) Koordinator Marketingkoordinator Projektkoordinator Projektleder Regnskabsassistent Revisor Salgsassistent Salgskonsulent Salgskoordinator Seniorkonsulent Specialkonsulent Trainee Underwriter Øvrige (ikke-chef) Underwriter Øvrige (ikke-chef)

28 28 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Tabel 13 Månedsløn ift. uddannelseslængde Opdelt i lønbestanddele Alle kandidater Stilling Antal Bruttoløn Bruttoløn fordeles på Ud over bruttolønnen Direktører Pensionsbidrag Bonus mv. Nettoløn Overarbejde Biindtægt Direktør/CEO Salgsdirektør Underdirektør Vicedirektør Økonomidirektør/CFO Øvrige (direktør) Antal: Direktører: 593 Chefer: Stilling Antal Bruttoløn Bruttoløn fordeles på Ud over bruttolønnen Chefer Pensionsbidrag Bonus mv. Nettoløn Overarbejde Biindtægt Administrationschef Afdelingschef Afdelingsleder/sektionschef Analysechef Business Development Manager Category Manager Chefkonsulent Finanschef Forretningsfører Human Ressource Manager Indkøbschef IT-chef Kommunikationschef Kontorchef Logistikchef Manager Markedschef Marketingchef Personalechef/HR-chef Produktchef Projektchef Regnskabschef Salgschef Sekretariatschef Senior Manager Teamchef/teamleder Udviklingschef Økonomichef Øvrige (chefstilling)

29 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 29 Tabel 13 (fortsat) Månedsløn ift. uddannelseslængde Opdelt i lønbestanddele Alle kandidater Antal: Medarbejdere: Stilling Antal Bruttoløn Bruttoløn fordeles på Ud over bruttolønnen Medarbejdere Pensionsbidrag Bonus mv. Nettoløn Overarbejde Biindtægt Account Manager Advokat (ansat) Aktuar Analytiker Assistent Bogholder Business Analyst Business Controller Compliance Officer Controller CSR-konsulent Direktionssekretær/assistent Forretningsudvikler Fuldmægtig/økonom/jurist Indkøber Informationsmedarbejder IT-konsulent Journalist Key Account Manager Kommunikationsmedarbejder Konsulent (HR/personale) Konsulent (juridisk) Konsulent (økonomisk) Konsulent (øvrige) Koordinator Managementkonsulent Markedsanalytiker Markedskoordinator Marketingkonsulent Marketingkoordinator Politisk konsulent Projektkoordinator Projektleder Regnskabsassistent Revisor Salgsassistent Salgskonsulent

30 30 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Tabel 13 (fortsat) Månedsløn ift. uddannelseslængde Opdelt i lønbestanddele Alle kandidater Stilling Antal Bruttoløn Bruttoløn fordeles på Ud over bruttolønnen Medarbejdere (fortsat) Pensionsbidrag Bonus mv. Nettoløn Overarbejde Biindtægt Salgskoordinator Senioranalytiker Seniorkonsulent Specialkonsulent Statsautoriseret revisor Systemkonsulent Trainee Udviklingskonsulent Underwriter Øvrige (ikke-chef) Antal: Medarbejdere: Forbered lønsamtalen året rundt Den dygtige lønforhandler forbereder sig året rundt til næste lønforhandling. Allerede opnåede resultater og indsamling af oplysninger om fremtidige udfordringer skal til enhver tid være fremme på lystavlen.

31 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 31 Tabel 14 Månedsløn ift. uddannelseslængde Opdelt i lønbestanddele HA og bachelorer Stilling Antal Bruttoløn Bruttoløn fordeles på Ud over bruttolønnen Direktører Pensionsbidrag Bonus mv. Nettoløn Overarbejde Biindtægt Direktør/CEO Salgsdirektør Underdirektør Vicedirektør Økonomidirektør/CFO Øvrige (direktør) Antal: Direktører: 29 Chefer: 124 Stilling Antal Bruttoløn Bruttoløn fordeles på Ud over bruttolønnen Chefer Pensionsbidrag Bonus mv. Nettoløn Overarbejde Biindtægt Administrationschef Afdelingschef Afdelingsleder/sektionschef Analysechef Business Development Manager Category Manager Chefkonsulent Finanschef Forretningsfører Human Ressource Manager Indkøbschef IT-chef Kommunikationschef Kontorchef Logistikchef Manager Markedschef Marketingchef Produktchef Projektchef Regnskabschef Salgschef Sekretariatschef Senior Manager Teamchef/teamleder Udviklingschef Økonomichef Øvrige (chefstilling)

32 32 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Tabel 14 (fortsat) Månedsløn ift. uddannelseslængde Opdelt i lønbestanddele HA og bachelorer Antal: Medarbejdere: 318 Stilling Antal Bruttoløn Bruttoløn fordeles på Ud over bruttolønnen Medarbejdere Pensionsbidrag Bonus mv. Nettoløn Overarbejde Biindtægt Account Manager Analytiker Assistent Bogholder Business Analyst Business Controller Compliance Officer Controller Direktionssekretær/assistent Fuldmægtig/økonom/jurist Indkøber IT-konsulent Key Account Manager Kommunikationsmedarbejder Konsulent (HR/personale) Konsulent (juridisk) Konsulent (økonomisk) Konsulent (øvrige) Koordinator Managementkonsulent Markedsanalytiker Markedskoordinator Marketingkonsulent Marketingkoordinator Politisk konsulent Projektkoordinator Projektleder Regnskabsassistent Revisor Salgsassistent Salgskonsulent Salgskoordinator Senioranalytiker Seniorkonsulent Specialkonsulent Systemkonsulent Trainee

33 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 33 Tabel 14 (fortsat) Månedsløn ift. uddannelseslængde Opdelt i lønbestanddele HA og bachelorer Stilling Antal Bruttoløn Bruttoløn fordeles på Ud over bruttolønnen Medarbejdere (fortsat) Pensionsbidrag Bonus mv. Nettoløn Overarbejde Biindtægt Udviklingskonsulent Underwriter Øvrige (ikke-chef) Antal: Medarbejdere: 318 Vær nysgerrig på din chefs argumenter Lønforhandling er en dialog. Ved at være nysgerrig på din chefs argumenter og interesser kan du skabe åbninger for fælles løsninger og danne basis for bevægelse og tilpasning af dit eget udspil.

34 34 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Uddannelse Se, hvad djøfere med en bestemt uddannelse tjener, med udgangspunkt i deres kandidatår (eller dimittendår, hvis de ikke er kandidater) og stilling. Løn i forhold til uddannelse Tjek lønniveauet for: > Jurister tabel 15 og 16 > Universitetsøkonomer tabel 17 og 18 (polit., oecon., scient.oecon., act. mv.) > Handelshøjskoleøkonomer tabel 19 og 20 (merc., merc.dat., merc.mat., merc.aud. mv.) > Samfunds- og forvaltningsuddannede tabel 21 og 22 (scient.pol., scient.adm., scient.soc.samf. mv.) > Øvrige kandidatuddannelser tabel 23 og 24 (comm., komb., PR, merc.int., merc.jur., negot, IT, mag. mv.) > HA- eller bacheloruddannelse tabel 25, 26, 27 og 28 > HD-uddannelse tabel 5 og 10 (forrige afsnit) > Erhvervsakademiuddannelse tabel 11 og 12 (forrige afsnit) (merkonom, markedsføringsøkonom, finansøkonom mv.).

35 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 35 Tabel 15 Månedsløn ift. uddannelse Opdelt efter kandidatår Jurister Kandidatår Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Før Alle

36 36 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Tabel 16 Månedsløn ift. uddannelse Opdelt efter stilling Jurister Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Direktører Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Direktør/CEO Underdirektør Vicedirektør Øvrige (direktør) Antal: Direktører: 96 Chefer: 347 Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Chefer Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Administrationschef Afdelingschef Afdelingsleder/sektionschef Category Manager Chefkonsulent Human Ressource Manager Kommunikationschef Kontorchef Manager Markedschef Personalechef/HR-chef Produktchef Projektchef Salgschef Sekretariatschef Senior Manager Teamchef/teamleder Udviklingschef Øvrige (chefstilling) Udviklingschef Øvrige (chefstilling)

37 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 37 Tabel 16 (fortsat) Månedsløn ift. uddannelse Opdelt efter stilling Jurister Antal: Medarbejdere: 752 Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Medarbejdere Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Account Manager Advokat (ansat) Analytiker Assistent Bogholder Compliance Officer Controller Direktionssekretær/assistent Forretningsudvikler Fuldmægtig/økonom/jurist Indkøber IT-konsulent Key Account Manager Kommunikationsmedarbejder Konsulent (HR/personale) Konsulent (juridisk) Konsulent (økonomisk) Konsulent (øvrige) Managementkonsulent Politisk konsulent Projektkoordinator Projektleder Revisor Senioranalytiker Seniorkonsulent Specialkonsulent Systemkonsulent Trainee Udviklingskonsulent Underwriter Øvrige (ikke-chef)

38 38 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Tabel 17 Månedsløn ift. uddannelse Opdelt efter kandidatår Universitetsøkonomer Kandidatår Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Før Alle

39 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 39 Tabel 18 Månedsløn ift. uddannelse Opdelt efter stilling Universitetsøkonomer Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Direktører Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Direktør/CEO Salgsdirektør Underdirektør Vicedirektør Økonomidirektør/CFO Øvrige (direktør) Antal: Direktører: 147 Chefer: 370 Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Chefer Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Administrationschef Afdelingschef Afdelingsleder/sektionschef Analysechef Business Development Manager Category Manager Chefkonsulent Finanschef Human Ressource Manager Indkøbschef IT-chef Kontorchef Logistikchef Manager Markedschef Personalechef/HR-chef Produktchef Projektchef Regnskabschef Salgschef Sekretariatschef Senior Manager Teamchef/teamleder Udviklingschef Økonomichef Øvrige (chefstilling)

40 40 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Tabel 18 (fortsat) Månedsløn ift. uddannelse Opdelt efter stilling Universitetsøkonomer Antal: Medarbejdere: 700 Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Medarbejdere Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Account Manager Aktuar Analytiker Assistent Business Analyst Business Controller Compliance Officer Controller Direktionssekretær/assistent Forretningsudvikler Fuldmægtig/økonom/jurist Indkøber IT-konsulent Key Account Manager Kommunikationsmedarbejder Konsulent (økonomisk) Konsulent (øvrige) Koordinator Managementkonsulent Markedsanalytiker Marketingkonsulent Politisk konsulent Projektkoordinator Projektleder Revisor Salgskonsulent Senioranalytiker Seniorkonsulent Specialkonsulent Systemkonsulent Trainee Udviklingskonsulent Øvrige (ikke-chef)

41 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 41 Tabel 19 Månedsløn ift. uddannelse Opdelt efter kandidatår Handelshøjskoleøkonomer Kandidatår Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Før Alle

42 42 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Tabel 20 Månedsløn ift. uddannelse Opdelt efter stilling Handelshøjskoleøkonomer Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Direktører Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Direktør/CEO Salgsdirektør Underdirektør Vicedirektør Økonomidirektør/CFO Øvrige (direktør) Antal: Direktører: 143 Chefer: 638 Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Chefer Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Administrationschef Afdelingschef Afdelingsleder/sektionschef Analysechef Business Development Manager Category Manager Chefkonsulent Finanschef Forretningsfører Human Ressource Manager Indkøbschef IT-chef Kommunikationschef Kontorchef Logistikchef Manager Markedschef Marketingchef Personalechef/HR-chef Produktchef Projektchef Regnskabschef Salgschef Sekretariatschef Senior Manager Teamchef/teamleder Udviklingschef Økonomichef Øvrige (chefstilling)

43 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 43 Tabel 20 (fortsat) Månedsløn ift. uddannelse Opdelt efter stilling Handelshøjskoleøkonomer Antal: Medarbejdere: Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Medarbejdere Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Account Manager Analytiker Assistent Bogholder Business Analyst Business Controller Compliance Officer Controller Direktionssekretær/assistent Forretningsudvikler Fuldmægtig/økonom/jurist Indkøber IT-konsulent Key Account Manager Kommunikationsmedarbejder Konsulent (HR/personale) Konsulent (økonomisk) Konsulent (øvrige) Koordinator Managementkonsulent Markedsanalytiker Markedskoordinator Marketingkonsulent Marketingkoordinator Politisk konsulent Projektkoordinator Projektleder Regnskabsassistent Revisor Salgskonsulent Salgskoordinator Senioranalytiker Seniorkonsulent Specialkonsulent Statsautoriseret revisor Systemkonsulent Trainee Udviklingskonsulent Øvrige (ikke-chef)

44 44 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Tabel 21 Månedsløn ift. uddannelse Opdelt efter kandidatår Samfunds- og forvaltningsuddannelse Kandidatår Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Før Alle

45 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 45 Tabel 22 Månedsløn ift. uddannelse Opdelt efter stilling Samfunds- og forvaltningsuddannelse Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Direktører Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Direktør/CEO Underdirektør Vicedirektør Økonomidirektør/CFO Øvrige (direktør) Antal: Direktører: 121 Chefer: 496 Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Chefer Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Administrationschef Afdelingschef Afdelingsleder/sektionschef Analysechef Business Development Manager Category Manager Chefkonsulent Finanschef Forretningsfører Human Ressource Manager IT-chef Kommunikationschef Kontorchef Manager Markedschef Marketingchef Personalechef/HR-chef Produktchef Projektchef Regnskabschef Salgschef Sekretariatschef Senior Manager Teamchef/teamleder Udviklingschef Økonomichef Øvrige (chefstilling)

46 46 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Tabel 22 (fortsat) Månedsløn ift. uddannelse Opdelt efter stilling Samfunds- og forvaltningsuddannelse Antal: Medarbejdere: 916 Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Medarbejdere Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Account Manager Analytiker Assistent Bogholder Business Analyst Business Controller Compliance Officer Controller CSR-konsulent Direktionssekretær/assistent Forretningsudvikler Fuldmægtig/økonom/jurist IT-konsulent Journalist Key Account Manager Kommunikationsmedarbejder Konsulent (HR/personale) Konsulent (juridisk) Konsulent (økonomisk) Konsulent (øvrige) Koordinator Managementkonsulent Markedsanalytiker Marketingkonsulent Marketingkoordinator Politisk konsulent Projektkoordinator Projektleder Salgskonsulent Senioranalytiker Seniorkonsulent Specialkonsulent Systemkonsulent Trainee Udviklingskonsulent Underwriter Øvrige (ikke-chef)

47 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 47 Tabel 23 Månedsløn ift. uddannelse Opdelt efter kandidatår Øvrige kandidatuddannelser Kandidatår Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Før Alle

48 48 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Tabel 24 Månedsløn ift. uddannelse Opdelt efter stilling Øvrige kandidatuddannelser Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Direktører Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Direktør/CEO Salgsdirektør Underdirektør Vicedirektør Økonomidirektør/CFO Øvrige (direktør) Antal: Direktører: 89 Chefer: 445 Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Chefer Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Administrationschef Afdelingschef Afdelingsleder/sektionschef Analysechef Business Development Manager Category Manager Chefkonsulent Forretningsfører Human Ressource Manager Indkøbschef IT-chef Kommunikationschef Kontorchef Logistikchef Manager Markedschef Marketingchef Personalechef/HR-chef Produktchef Projektchef Regnskabschef Salgschef Sekretariatschef Senior Manager Teamchef/teamleder Udviklingschef Økonomichef Øvrige (chefstilling)

49 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 49 Tabel 24 (fortsat) Månedsløn ift. uddannelse Opdelt efter stilling Øvrige kandidatuddannelser Antal: Medarbejdere: Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Medarbejdere Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Account Manager Analytiker Assistent Business Analyst Business Controller Compliance Officer Controller CSR-konsulent Direktionssekretær/assistent Forretningsudvikler Fuldmægtig/økonom/jurist Indkøber IT-konsulent Key Account Manager Kommunikationsmedarbejder Konsulent (HR/personale) Konsulent (juridisk) Konsulent (økonomisk) Konsulent (øvrige) Koordinator Managementkonsulent Markedsanalytiker Marketingkonsulent Marketingkoordinator Politisk konsulent Projektkoordinator Projektleder Revisor Salgskonsulent Salgskoordinator Senioranalytiker Seniorkonsulent Specialkonsulent Trainee Udviklingskonsulent Underwriter Øvrige (ikke-chef)

50 50 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Tabel 25 Månedsløn ift. uddannelse Opdelt efter dimittendår HA Dimittendår Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Før Alle

51 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 51 Tabel 26 Månedsløn ift. uddannelse Opdelt efter stilling HA Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Direktører Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Direktør/CEO Salgsdirektør Underdirektør Økonomidirektør/CFO Øvrige (direktør) Antal: Direktører: 17 Chefer: 66 Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Chefer Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Administrationschef Afdelingschef Afdelingsleder/sektionschef Analysechef Business Development Manager Category Manager Chefkonsulent Forretningsfører Indkøbschef IT-chef Logistikchef Manager Marketingchef Produktchef Projektchef Regnskabschef Salgschef Sekretariatschef Senior Manager Teamchef/teamleder Udviklingschef Økonomichef Øvrige (chefstilling)

52 52 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Tabel 26 (fortsat) Månedsløn ift. uddannelse Opdelt efter stilling HA Antal: Medarbejdere: 129 Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Medarbejdere Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Account Manager Analytiker Assistent Bogholder Business Analyst Business Controller Compliance Officer Controller Direktionssekretær/assistent Fuldmægtig/økonom/jurist Indkøber IT-konsulent Key Account Manager Kommunikationsmedarbejder Konsulent (HR/personale) Konsulent (øvrige) Koordinator Managementkonsulent Markedsanalytiker Markedskoordinator Marketingkonsulent Marketingkoordinator Projektleder Regnskabsassistent Revisor Salgsassistent Salgskonsulent Salgskoordinator Seniorkonsulent Specialkonsulent Systemkonsulent Øvrige (ikke-chef)

53 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 53 Tabel 27 Månedsløn ift. uddannelse Opdelt efter dimittendår Bachelor Kandidatår Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Før Alle

54 54 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Tabel 28 Månedsløn ift. uddannelse Opdelt efter stilling Bachelor Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Direktører Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Direktør/CEO Salgsdirektør Vicedirektør Økonomidirektør/CFO Øvrige (direktør) Antal: Direktører: 12 Chefer: 89 Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Chefer Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Administrationschef Afdelingschef Afdelingsleder/sektionschef Business Development Manager Category Manager Chefkonsulent Finanschef Forretningsfører Human Ressource Manager Indkøbschef IT-chef Kommunikationschef Kontorchef Manager Markedschef Marketingchef Produktchef Projektchef Regnskabschef Salgschef Sekretariatschef Senior Manager Teamchef/teamleder Udviklingschef Økonomichef Øvrige (chefstilling)

55 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 55 Tabel 28 (fortsat) Månedsløn ift. uddannelse Opdelt efter stilling Bachelor Antal: Medarbejdere: 160 Stilling Antal Nettoløn Bruttoløn Bruttoløn Medarbejdere Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Analytiker Assistent Bogholder Business Analyst Business Controller Compliance Officer Controller Fuldmægtig/økonom/jurist Indkøber IT-konsulent Key Account Manager Kommunikationsmedarbejder Konsulent (HR/personale) Konsulent (juridisk) Konsulent (økonomisk) Konsulent (øvrige) Koordinator Managementkonsulent Markedskoordinator Marketingkoordinator Politisk konsulent Projektkoordinator Projektleder Revisor Salgsassistent Salgskoordinator Senioranalytiker Seniorkonsulent Specialkonsulent Systemkonsulent Trainee Udviklingskonsulent Underwriter Øvrige (ikke-chef)

56 56 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Brancher De privatansatte djøfere arbejder i mange forskellige brancher. Se, hvordan lønniveauet varierer fra branche til branche. Løn i forskellige brancher Kombinationen af branche, stilling og kandidatår giver potentielt mange forskellige tabeller. På de følgende sider er der vist et udsnit find alle kombinationerne via djoef.dk/loen Udgangspunktet er branche og enten kandidatår eller stilling (grupperet i tre kategorier: direktører, chefer og medarbejdere). Her vises følgende tabeller: > Månedsløn opdelt efter branche og stillingskategori for kandidater tabel 29 > Månedsløn opdelt efter branche og stillingskategori for mellemuddannede tabel 30 > Månedsløn opdelt efter branche for kandidater og mellemuddannede efter dimittendår tabel Få flere oplysninger Djøf hjælper gerne med mere specifikke oplysninger end dem, tabellerne giver. Se hvordan under Flere detaljer på side 5.

57 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 57 Tabel 29 Månedsløn ift. branche Opdelt efter branche og stillingskategori Alle kandidater Branche Direktører Chefer Medarbejdere Antal Gns. Antal Gns. Antal Gns. Interesseorganisationer m.v Bank-, værdipapir- og anden finansieringsvirksomhed Forsikringsselskaber og pensionskasser Konsulent- og rådgivningsvirksomhed IT-virksomhed Post og televirksomhed Medievirksomhed Øvrig servicevirksomhed og andre tjenesteydelser Handels- og transportvirksomhed Biofarma-, biotek- og medicinalvirksomhed Energivirksomhed Industri, håndværk og anden produktionsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed Øvrige private arbejdspladser Alle Tabel 30 Månedsløn ift. branche Opdelt efter branche og stillingskategori Mellemudd. (HA, HD, BA) Branche Direktører Chefer Medarbejdere Antal Gns. Antal Gns. Antal Gns. Interesseorganisationer m.v Bank-, værdipapir- og anden finansieringsvirksomhed Forsikringsselskaber og pensionskasser Konsulent- og rådgivningsvirksomhed IT-virksomhed Post og televirksomhed Medievirksomhed Øvrig servicevirksomhed og andre tjenesteydelser Handels- og transportvirksomhed Biofarma-, biotek- og medicinalvirksomhed Energivirksomhed Industri, håndværk og anden produktionsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed Øvrige private arbejdspladser Alle

58 58 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Tabel 31 Månedsløn ift. branche Opdelt efter dimittendår Interesseorganisationer mv. Dimittendår Bruttoløn for kandidater Bruttoløn for mellemudd. (HA, HD, BA) Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Før Alle Tabel 32 Månedsløn ift. branche Opdelt efter dimittendår Bank-, værdipapir- og anden finansieringsvirksomhed Dimittendår Bruttoløn for kandidater Bruttoløn for mellemudd. (HA, HD, BA) Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Før Alle

59 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 59 Tabel 33 Månedsløn ift. branche Opdelt efter dimittendår Forsikringsselskaber og pensionskasser Dimittendår Bruttoløn for kandidater Bruttoløn for mellemudd. (HA, HD, BA) Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Før Alle Tabel 34 Månedsløn ift. branche Opdelt efter dimittendår Konsulent- og rådgivningsvirksomhed Dimittendår Bruttoløn for kandidater Bruttoløn for mellemudd. (HA, HD, BA) Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Før Alle

60 60 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Tabel 35 Månedsløn ift. branche Opdelt efter dimittendår IT-virksomhed Dimittendår Bruttoløn for kandidater Bruttoløn for mellemudd. (HA, HD, BA) Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Før Alle Tabel 36 Månedsløn ift. branche Opdelt efter dimittendår Post- og televirksomhed Dimittendår Bruttoløn for kandidater Bruttoløn for mellemudd. (HA, HD, BA) Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Før Alle

61 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 61 Tabel 37 Månedsløn ift. branche Opdelt efter dimittendår Medievirksomhed Dimittendår Bruttoløn for kandidater Bruttoløn for mellemudd. (HA, HD, BA) Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Før Alle Tabel 38 Månedsløn ift. branche Opdelt efter dimittendår Øvrige servicevirksomheder og andre tjenesteydelser Dimittendår Bruttoløn for kandidater Bruttoløn for mellemudd. (HA, HD, BA) Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Før Alle

62 62 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Tabel 39 Månedsløn ift. branche Opdelt efter dimittendår Handels- og transportvirksomhed Dimittendår Bruttoløn for kandidater Bruttoløn for mellemudd. (HA, HD, BA) Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Før Alle Tabel 40 Månedsløn ift. branche Opdelt efter dimittendår Biofarma-, biotek- og medicinalvirksomhed Dimittendår Bruttoløn for kandidater Bruttoløn for mellemudd. (HA, HD, BA) Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Før Alle

63 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 63 Tabel 41 Månedsløn ift. branche Opdelt efter dimittendår Energivirksomhed Dimittendår Bruttoløn for kandidater Bruttoløn for mellemudd. (HA, HD, BA) Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Før Alle Tabel 42 Månedsløn ift. branche Opdelt efter dimittendår Industri, håndværk og anden produktionsvirksomhed Dimittendår Bruttoløn for kandidater Bruttoløn for mellemudd. (HA, HD, BA) Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Før Alle

64 64 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Tabel 43 Månedsløn ift. branche Opdelt efter dimittendår Bygge- og anlægsvirksomhed Dimittendår Bruttoløn for kandidater Bruttoløn for mellemudd. (HA, HD, BA) Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Før Alle Tabel 44 Månedsløn ift. branche Opdelt efter dimittendår Øvrige private arbejdspladser Dimittendår Bruttoløn for kandidater Bruttoløn for mellemudd. (HA, HD, BA) Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antal Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil Før Alle

65 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 65

66 66 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Øvrige vilkår Arbejdstid, pension, løn under barsel, ekstra arbejde, ekstra ferie. Gode vilkår er i stigende grad en del af den samlede lønpakke. Derfor skal du også tænke på vilkårene, når du vurderer, om du får det rigtige i løn. Arbejdstid er penge Der gælder ingen faste regler for arbejdstidens længde for privatansatte djøfere. Hvor mange timer arbejder du om ugen? Har du en aftale om, hvad din gennemsnitlige arbejdstid ligger på? Og får du betaling for overarbejde? Det er nogle af de spørgsmål, du også bør være opmærksom på, når du vurderer din løn. Vores undersøgelser viser, at: > 35 procent ikke har nogen aftale om arbejdstidens længde det er især medlemmer i direktørstillinger > medlemmer i direktørstillinger i gennemsnit har en arbejdsuge på 48 timer > chefer i gennemsnit arbejder 44 timer om ugen og medlemmer i medarbejderstillinger 42 timer > fuldtidsansatte, der har en aftale, oftest har en arbejdsuge på 37 timer inkl. frokost eller plus frokost = 39½ timer > den faktiske arbejdstid er længere end den aftalte tid for de fleste medlemmer og længere end den normale arbejdsuge på arbejdsmarkedet. Pension: Mange har, men har de nok? Hvordan er din pensionsordning hvis du har en? Det har 92 procent af de privatansatte djøfere, hvilket er på niveau med de seneste år. Pensionsordningerne er meget forskellige. Nogle djøfere får indbetalt 20 procent af nettolønnen til en pensionsordning, mens andre får indbetalt under 10 procent. Den typiske ordning indebærer, at der oven i nettolønnen (altså lønnen ekskl. eget og arbejdsgivers bidrag) indbetales omkring 15 procent samlet til en pensionsordning. 15 procent af de unge fra de seneste tre kandidatårgange har ikke en pensionsordning. Dette er stort set på niveau med sidste år.

67 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 67 Løn under barselsorlov Ved du, hvordan medarbejderne på din arbejdsplads er stillet mht. løn under barsel? Blandt de privatansatte djøfere, der har haft barselsorlov inden for de seneste 2 år, ser billedet således ud: Kvinder: > Omkring 73 procent har en aftale om løn under barsel, der stiller dem bedre end funktionær- og dagpengelovens regler. > Knap 19 procent har ingen aftale. > Knap 8 procent ved ikke, hvordan de er stillet lønmæssigt under en evt. barselsorlov. Mænd: > 61 procent har en aftale, der stiller dem bedre end funktionær- og dagpengeloven. > 32 procent har ingen aftale. > 7 procent ved ikke, hvordan de er stillet lønmæssigt under en evt. barselsorlov. Hvis du hører til dem, der ikke har en aftale enten eksplicit eller som en henvisning til fx overenskomsten mellem Akademikerne og Finansministeriet følger du reglerne i ligebehandlings-, funktionær- og dagpengeloven. Som kvinde har du ret til halv løn i 14 uger efter fødslen og i 4 uger før forventet fødsel. Under resten af din barselsorlov har du alene ret til dagpenge. Som mand har du kun ret til dagpenge under orlov i forbindelse med fødslen. Evt. kan du opnå forbedrede vilkår ud fra reglerne om barselsfonden. Læs mere om, hvordan du som djøfer er stillet i forbindelse med barsel på djoef.dk/barselsregler Tabel 45 Barsel Typisk antal uger (median) med ret til fuld eller delvis løn i forbindelse med barsel Kvinder Mænd Typisk antal uger Uger med ret til fuld løn efter fødsel Uger med ret til delvis løn efter fødsel 24 8 Uger med ret til fuld løn før fødsel (kun kvinder) 4 - Uger med ret til delvis løn før fødsel (kun kvinder) 4 - Tabellen omfatter ikke besvarelser med evt. kombinationer af fuld og delvis løn. Kun medlemmer, som har angivet at have bedre barselsrettigheder, end funktionærloven giver. Baseret på svar fra medlemmer, for hvem barselsorlov har været aktuel inden for de seneste 2 år.

68 68 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Ekstra arbejde, ekstra indtægter Nogle af de privatansatte medlemmer har en bibeskæftigelse. Det kan fx være som bestyrelsesmedlem eller som konsulent. 12 procent af medlemmerne i undersøgelsen har oplyst ekstraindtægter i form af honorarer fra undervisning, udvalgsarbejde, bestyrelsesposter mv. De fik i gennemsnit udbetalt kr. Andelen er uændret, men det gennemsnitlige beløb er lidt højere end sidste år. Ikke alle har mulighed for eller ret til at have et job ved siden af fuldtidsarbejdet. Har du en bibeskæftigelse, skal du være meget opmærksom på, at det ikke er til gene for arbejdsgiveren eller er konkurrerende virksomhed. En ekstra uges ferie De fleste privatansatte djøfere har mindst 6 ugers ferie, men det er ingen selvfølge, at du får tilbudt 6 ugers ferie, når du søger job i den private sektor. Mange specielt små og mellemstore virksomheder følger ferielovens bestemmelser, og her er der kun et krav om 5 ugers ferie om året. Du skal derfor sørge for at få afklaret feriens længde, når du forhandler din løn og dine øvrige ansættelsesvilkår og inden du skriver under på din ansættelseskontrakt. Hvis den 6. ferieuge mangler, kan du oplyse, at mindst 67 procent af de privatansatte djøfere har den 6. ferieuge eller ekstra fridage svarende til en 6. uge, og bruge det som argument. 19 procent har endvidere ferieuger eller fridage ud over, hvad der svarer til den 6. uge, og 13 procent har ferieuger eller fridage svarende til 7 uger eller mere. Hvis du kommer fra en overenskomstdækket offentlig eller privat arbejdsplads, er den 6. ferieuge en del af overenskomsten, og det kan du bruge som et ekstra argument i din forhandling.

69 Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte // 69 Du bliver bedre af at være sammen med andre, der er virkelig gode Djøf består af kompetente medlemmer, der kan berige hinanden. Derfor har du som medlem af Djøf et ekstra stærkt afsæt for din faglige udvikling. Uanset om du er specialist, generalist eller leder, vil du altid finde et fællesskab i Djøf, som kan inspirere dig til den karriere og det arbejdsliv, du ønsker. Netværk Mentorprogrammer Arrangementer Nogle gange er et fællesskab utroligt effektivt, når man vil pleje sine egne interesser. Morten Lihn Jørgensen, konsulent, Implement Consulting Group. Medlem af Djøf siden djoef.dk Tænk længere

Lønstatistik 2014. Privatansatte

Lønstatistik 2014. Privatansatte Lønstatistik 2014 Privatansatte 2 // Djøfs lønstatistik 2014 Privatansatte Hvad er du værd? Udfyld skemaet før din næste lønforhandling Hvordan er jobbet/din indsats på disse områder? Særlige specialer/

Læs mere

DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2015 - LØN TIL KANDIDATER FORDELT PÅ BRANCHER OG STILLING. Interesseorganisationer m.v.

DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2015 - LØN TIL KANDIDATER FORDELT PÅ BRANCHER OG STILLING. Interesseorganisationer m.v. I tabellerne herunder ses lønninger til privatansatte djøfere i september 2015 Se her følgende brancher: - Interesseorganisationer m.v. - Bank-, værdipapir- og anden finansieringsvirksomhed - Forsikringsselskaber

Læs mere

DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2014 - LØN PR UDD.OMRÅDE FORDELT PÅ ANC./ALDER OG STILLING

DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2014 - LØN PR UDD.OMRÅDE FORDELT PÅ ANC./ALDER OG STILLING I tabellerne herunder ses lønninger til privatansatte djøfere i september 2014 Se her: - Alle kandidater (dimittendår og stilling) - HA og bachelorer (dimittendår og stilling) - HD (alder og stilling)

Læs mere

DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2015 - LØN PR UDD.OMRÅDE FORDELT PÅ ANC./ALDER OG STILLING

DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2015 - LØN PR UDD.OMRÅDE FORDELT PÅ ANC./ALDER OG STILLING I tabellerne herunder ses lønninger til privatansatte djøfere i september 2015 Se her: - Alle kandidater (dimittendår og stilling) - HA og bachelorer (dimittendår og stilling) - HD (alder og stilling)

Læs mere

DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2013 - LØN PR UDD.OMRÅDE FORDELT PÅ ANC./ALDER OG STILLING

DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2013 - LØN PR UDD.OMRÅDE FORDELT PÅ ANC./ALDER OG STILLING DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2013 - LØN PR UDD.OMRÅDE FORDELT PÅ ANC./ALDER OG STILLING I tabellerne herunder ses lønninger til privatansatte djøfere i september 2013 Se her: - Alle kandidater (dimittendår

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2017

Djøf Privats lønstatistik 2017 Djøf Privats lønstatistik 2017 01.11.2017 Lønstigning på 2,9 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 2,9 pct. fra september 2016 til september 2017. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,3 pct.

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,3 pct. Djøf Privats lønstatistik 2014 31.10.2014 Lønstigning på 3,3 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 3,3 pct. fra september 2013 til september 2014. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct.

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct. Djøf Privats lønstatistik 2015 6.11.2015 Lønstigning på 3,1 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 3,1 pct. fra september 2014 til september 2015. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2016

Djøf Privats lønstatistik 2016 Djøf Privats lønstatistik 2016 01.11.2016 Lønstigning på 4,2 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 4,2 pct. fra september 2015 til september 2016. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Offentligt ansatte. Lønstatistik Tænk længere

Offentligt ansatte. Lønstatistik Tænk længere Offentligt ansatte Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Offentligt ansatte Lønstatistik for offentligt ansatte I denne publikation får du de vigtigste tendenser fra årets lønstatistik

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Løn på det regionale område

Løn på det regionale område Løn på det regionale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel februar 2009 Få lønforsikring uden merudgifter - se bagsiden Indholdsfortegnelse 1 Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Løn på det kommunale område

Løn på det kommunale område Løn på det kommunale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Notat 19. november 2015. Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2015 Indhold: 1. Lønudvikling 2014-2015 2. Vejledende minimalløn for år 2016 3. Svarprocent og

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger,

Læs mere

LØNSTATISTIK Mere end bare tal

LØNSTATISTIK Mere end bare tal LØNSTATISTIK 2008 Mere end bare tal INDHOLD 2 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Generelt 4 Lønudvikling 8 Privatansatte 10 Uddannelse, retning og kandidatårgang 16 Uddannelsesretning 18 Branche 19 Stillingstype

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag Lønstatistik Konstruktørforeningen, marts 2009 Af Jeppe Krag Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indhold 1 Metode og omfang...1 1.1 Udsendelse...1

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Udarbejdet af Huge Consulting ApS

Læs mere

Danske Lønninger 2015. Lønstatistik for chefer og funktionærer

Danske Lønninger 2015. Lønstatistik for chefer og funktionærer Danske Lønninger 2015 Lønstatistik for chefer og funktionærer Copyright 2015 - Bluegarden A/S og Stine Normann Lønanalyse Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2016

IDA LØNSTATISTIK 2016 2 LØNSTATISTIK 2016 IDA LØNSTATISTIK 2016 Denne pjece indeholder de væsentligste resultater om løn og lønudvikling for IDA medlemmer i 2016. Pjecen stilles til rådighed for medlemmerne som en pdf-fil online

Læs mere

LØNSTaTISTIK Privatansatte Offentligt ansatte selvstændige

LØNSTaTISTIK Privatansatte Offentligt ansatte selvstændige LØNSTaTISTIK Privatansatte Offentligt ansatte selvstændige 27 l ø n s t a t i s t i k 2 7 Kære IDA-medlem Den årlige lønstatistik fra IDA er et af de vigtigste værktøjer for dig, når du skal forhandle

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2004

IDA LØNSTATISTIK 2004 IDA LØNSTATISTIK 2004 DETTE ER EN PRINTVENLIG VERSION AF IDA LØNSTATISTIK 2004 STATISTIKKEN INDEHOLDER ALLE TABELLER OG FIGURER SOM INDGÅR I DEN ENDELIGE PUBLIKATION DER UDSENDES TIL MEDLEMMERNE OMKRING

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2015

IDA LØNSTATISTIK 2015 2 LØNSTATISTIK 2015 IDA LØNSTATISTIK 2015 Denne pjece indeholder de væsentligste resultater om løn og lønudvikling for IDA medlemmer i 2015. I år trykkes pjecen ikke, men stilles i stedet til rådighed

Læs mere

FILM&TVGRUPPEN Lønundersøgelse 2017

FILM&TVGRUPPEN Lønundersøgelse 2017 28 mar 17 Notat FILM&TVGRUPPEN Lønundersøgelse 2017 DJ gennemførte i marts 2017 en særskilt lønundersøgelse for de af FILM&TVGRUPPENS medlemmer, der i løbet af 2016 havde været ansat i et privat TV-produktionsselskab.

Læs mere

Kontrakt- og lønforhandling kend din markedsværdi det betaler sig. Konsulent Nanna Lindstrøm Hessel, Djøf

Kontrakt- og lønforhandling kend din markedsværdi det betaler sig. Konsulent Nanna Lindstrøm Hessel, Djøf Kontrakt- og lønforhandling kend din markedsværdi det betaler sig Konsulent Nanna Lindstrøm Hessel, Djøf Hvad skal vi nå i dag? Dagens program Sådan finder du dit lønniveau Sådan forhandler du din løn

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

Lønstatistik 2014 FAAF

Lønstatistik 2014 FAAF Lønstatistik 214 FAAF 2 // Djøfs lønstatistik 214 FAAF Indhold Svarprocent og definitioner... 3 Lønudviklingen 211-214... 3 Fremtidige lønstigninger... 5 Løn... 5 Arbejdstid... 7 Overtidsbetaling og afspadsering...

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2013

Indhold Lønstatistik 2013 Lønstatistik 2013 Indhold Lønstatistik 2013 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2013 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015 Side af 7 Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 05 Oversigten baseres på lønsedler fra september 05. Der er udsendt spørgeskemaer til 70 privatansatte medlemmer. Oversigten baserer sig på besvarelser

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2014 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2014 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

SEKTION 2 LEDERLØN 2009

SEKTION 2 LEDERLØN 2009 SEKTION 2 LEDERLØN 2009 Velkommen til Lederløn 2009 20 sider med de bedst underbyggede tal for danske lederes løn netop nu. Det er, hvad indstikket i dette decembernummer byder på. Lederløn 2009 giver

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-78 Copyright Dansk Sygeplejeråd november

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015 Der beregnes ikke lønstigning i den offentlige sektor, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Forhandlingsudvalget i JA har i år valgt at samle nøgletabeller, der giver et hurtigere overblik over resultatet i årets lønstatistik. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle ejendomsfunktionærer:...

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

LØNMAGASINET Forbundet Kommunikation og Sprog

LØNMAGASINET Forbundet Kommunikation og Sprog LØNMAGASINET Forbundet Kommunikation og Sprog 2016 / 17 Flotte lønstigninger i det private, mens det offentlige halter efter Lønstigningerne for de privatansatte KS ere er ved at være tilbage på niveauet

Læs mere

lederløn 2010 særtillæg 50.408 kr 36.499 kr alt om Lønspredning LØnstigning Arbejdstid bonus pension personalegoder aktier Klausuler 44.

lederløn 2010 særtillæg 50.408 kr 36.499 kr alt om Lønspredning LØnstigning Arbejdstid bonus pension personalegoder aktier Klausuler 44. 010 lederløn 50.408 kr %36 36.499 kr 10 44.000 kr særtillæg 8% alt om lederløn 2010 Lønspredning LØnstigning Arbejdstid branche bonus pension personalegoder aktier Klausuler 02 særtillæg december 2010

Læs mere

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009 Bibliotekar Forbundet statistik for offentligt ansatte september måned 2009 UNI C, november 2009 Indholdsfortegnelse. 1. undersøgelsens metode og svarprocent... s. 1 2. Statistiske kommentarer... s. 2

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er Lønstatistik for privatansatte ph.d.er LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for akademikere, september 2008 UNI C, februar 2009 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller:

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere LØN Forbundet Kommunikation og Sprog 2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere 1,9 % lønstigning for offentligt ansatte KS ere 2014 / 15 Pæne lønstigninger og reallønsfremgang, men begyndelseslønninger

Læs mere

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 OFFENTLIGT ANSATTE Orlov eller deltid. Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på

Læs mere

Et år med lønstigninger

Et år med lønstigninger Lønstatistik 2012 Lønstatistik 2012 Forord Et år med lønstigninger Maskinmestre kan se tilbage på et år med pæne lønstigninger. Det viser lønstatistikken for 2012, der omfatter privat- og offentligt ansatte

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-85 Copyright Dansk Sygeplejeråd august

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2016

TAP-undersøgelsen 2016 0 0 TAP-undersøgelsen 2016 Indledning Efterskoleforeningen har i december 2016 gennemført en undersøgelse af TAP-ansattes løn- og pensionsvilkår på efterskolerne. Undersøgelsen 215 ud af 245 skoler har

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2015

Indhold Lønstatistik 2015 Lønstatistik 2015 Indhold Lønstatistik 2015 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2015 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2015 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

LØN Forbundet Kommunikation og Sprog

LØN Forbundet Kommunikation og Sprog LØN Forbundet Kommunikation og Sprog Arbejdsgiver Medarbejder 2015 / 16 Flere forhandler, og lønnen stiger Den fremtidige lønudvikling Antallet af KS ere, som har forhandlet deres løn det seneste år, stiger.

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2005 LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for

Læs mere

CBS Danske Erhvervsjurister. Den 14. november 2012

CBS Danske Erhvervsjurister. Den 14. november 2012 CBS Danske Erhvervsjurister Den 14. november 2012 Lønforhandlingen en udfordring. 2 Tag initiativet Vi skal turde forhandlingen vi får ikke noget, med mindre vi tør bede om det! 3 INDHOLD De tre forhandlingsniveauer

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012 1 Til: Fra: Offentliggørelse Team Analyse & Projekter Notat 12. marts 2012 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Huge Consulting ApS november

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2015 Udvikling i danske lønninger og priser 1.1. DA s lønstatistik i forhold til TEKNIQs I den årlige StrukturStatistik opgør Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Lønstatistik, september 2012

Lønstatistik, september 2012 Lønstatistik, september 2012 Dansk Mejeriingeniør Forening Foto: Colourbox Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse HUSK! Sæt kryds i kalenderen! Den

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn

Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn Indledning Ref. KAB/- 28.02.2017 I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Lønstatistik 2011 september Dansk Mejeriingeniør Forening UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Indhold 1 Metode og omfang... 1 1.1 Udsendelse og svarprocent... 1 1.2 Statistisk usikkerhed...

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2014

Indhold Lønstatistik 2014 Lønstatistik 2014 Indhold Lønstatistik 2014 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2014 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2014 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7 Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen Hermed præsenteres Løn- og personalestatistikken 2008, der er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). Løn- og personalestatistikken

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere