Vi får tingene til at ske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi får tingene til at ske"

Transkript

1 Vi får tingene til at ske

2 3 Energiakademiet (EA) på Samsø er en projektorganisation, der arbejder for bæredygtig omstilling. Helt overordnet arbejder EA med en ambition om, at Samsø skal opnå at være fossilfri i 2030, tyve år før resten af Danmark har forpligtet sig på det samme. Vi har en tyrkertro på, at dette er muligt, og at det nok skal lykkes, så længe vi bestræber os på at praktisere utraditionelle partnerskaber. I EA får vi praktikerne og teoretikerne til at mødes, så projekterne bliver ført ud i livet. Vi skaber utraditionelle partnerskaber mellem mennesker, virksomheder, organisationer og instanser vi får de rigtige folk sat sammen, så der kan ske bæredygtig omstilling. Energiakademiet Vi får tingene til at ske» Vi er ikke på en mission for at redde isbjørnene på Arktis eller ændre klimaet vi er på en mission, hvor vi siger, at det ikke er godt for os, at være afhængige af fossile brændstoffer. SØREN HERMANSEN DIREKTØR,

3 5 Indhold VORES MÅLSÆTNINGER... 7 VORES SAMSØ... 8 VORES METODE VORES HISTORIE SEKRETARIATET Det håndterer sekretariatet UDTALELSER FRA INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTER Gregers Johansen Group Vice President Corporate Service, Grundfos Bent Hansen Formand for Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Midtjylland Henrik Lund Professor, Department of Development and Planning, Aalborg Universitet Søren Stensgaard Afdelingschef, Teknisk udvalg, Samsø Kommune Mette Løkke Erhvervs- og Turistchef, Samsøs Erhvervs- og Turistcenter Henrik Øster Landmand og formand for Samsø Landboforening Mads Risom Kok på restaurant Skipperly i Ballen på Samsø... 30

4 6 7 Vores målsætninger På baggrund af den overordnede mission om, at Samsø skal være fossilfri i 2030 og vores tro på, at det er de utraditionelle partnerskaber, der skal skabe vejen dertil, har EA for indeværende en projektportefølje, der tæller mere end 20 aktive projekter, der alle omhandler bæredygtig omstilling. Projekterne i EA s portefølje falder primært indenfor følgende tre strategiske målsætninger. SAMSØ FOSSILFRI Ø 2030 EA arbejder hen mod en meget håndgribelig og egentlig ganske lavpraktisk ambition: I 2030 skal Samsø være helt fri for brug af fossile brændstoffer. Dermed ikke sagt, at det er nogen let ambition at indfri. SATELLIT-ØER EA arbejder med at etablere nationale og internationale samarbejder og udveksling med andre lignende lokalsamfund. EA eksporterer primært den bløde viden borgerinddragelse, information, relationsopbygning og importerer tung viden i form af erfaringer med implementering af diverse tekniske løsninger. RÅDGIVNING OG VIDENDELING Hos EA arbejder vi med et bredt spektrum af energirådgivning for offentlige, kommercielle og private interessenter. Desuden arbejder vi med uddannelse, videndeling og kompetenceudbyggelse med henblik på etablering af selvforsynende og fossilfrie lokalsamfund. Hos EA er vi gode til at informere om bæredygtig udvikling, og vi er gode til at involvere borgerne i de konkrete projekter. Det er fordi vi ved, at medejerskab er alfa og omega, hvis vi skal lykkes med at bane vejen for en bæredygtig omstilling.

5 8 9 Vores Samsø EA holder til på Samsø og har fokus på lokal bæredygtig omstilling på øen. Ambitionen og intentionen er, at Samsø bliver et udstillingsvindue for bæredygtig omstilling. Skalaen er i den forbindelse ikke en begrænsning. Det er en model, der kan kopieres både til andre lignende ø-samfund, men også en model, der kan skaleres op og applikeres regionalt, nationalt og internationalt. Samsø er et lille samfund, hvor vi kender hinanden og nogenlunde ved, hvordan vi passer ind. På godt og ondt er der tale om et kammeratskab, hvor alle er afhængige af hinanden.» Jeg er interesseret i fællesskaber. Jeg tror på deres magt til at udrette noget, der er større end de enkelte individer, der indgår i fællesskabet. Jeg er interesseret i etableringen af en ny andelsbevægelse, som jeg tror og håber vil se dagens lys inden længe. SØREN HERMANSEN DIREKTØR, Hos EA mobiliserer vi fællesskabet og faciliterer fællesskabets evne til at løfte komplekse opgaver i samarbejde mellem den enkelte borger, administrationen og det private erhvervsliv. Samsø er en ø med indbyggere, der har evnet at gøre sig til nettoeksportører af energi, endda vedvarende energi fra især vind. Med 11 vindmøller på land og 10 ude i havet har øen skaffet sig et overskud af energi, som suppleres med biomasse og solanlæg. Opgaven er løst over en 15-årig periode ved fælles finansiering og fælles beslutningsprocesser. Samsø er blevet et internationalt symbol på muligheden for at forsyne sig med vedvarende energi og at gøre det gennem en selvorganiseret, folkeligt støttet indsats. Og vi gør det på trods. På Samsø har vi en masse barrierer: lav indkomst, omvendt demografisk pyramide, bosætningsproblematikker osv. Udkantsdanmark hedder det, når hovedstaden kigger på os. Vi ser det anderledes, vi ser det som en mulighed for at stå sammen og skabe løsninger. Forkantsdanmark kunne man kalde det.

6 10 11 Vores metode Vores historie I forhold til omverdenen fungerer EA s arbejde på Samsø som eksempler på best practice til udbredelse i andre lokalsamfund og på landsplan. På vejen frem til definitionen af disse best practices skal der foretages en masse aktiviteter, tages chancer og gøres erfaringer. EA s arbejde på Samsø tilbyder en platform, hvor eksperimenterne med bæredygtig omstilling ikke foretages i et lukket laboratorium eller som skrivebordsøvelse blandt analytikerne men derimod iværksættes i et lokalsamfund, der fungerer på markedsvilkår. På Samsø er vi ikke forvent med, at der kommer nogen udefra og løser vores udfordringer. Som ø er vi vant til at skulle ordne tingene selv. Vi smøger ærmerne op og prøver os vejen frem. Nogle gange går det galt, men for det meste går det godt. Det er én af EA s kongstanker, at det er intelligent at udvikle og eksperimentere i en lille skala i et lokalsamfund, der er venligt stemt overfor forandringer. Det er vigtigt at slå fast, at projektet ikke er et spørgsmål om at redde hele verden men et spørgsmål om at vise, at det er god forretning for et øsamfund som Samsø at satse på uafhængighed af fossile brændstoffer. På et mere filosofisk plan arbejder EA for at bringe fællesskabet tilbage i fokus, da det ifølge EA s mangeårige positive erfaring er måden at engagere medborgerne og opnå succes. EA har i forskellige former eksisteret siden EA s første store projekt var at gøre Samsø selvforsynende med vedvarende energi. Det projekt blev udviklet og realiseret i perioden , og i dag refererer vi til det som Samsø 1.0. SAMSØ 1.0 Selvforsynende med vedvarende energi Med 11 vindmøller på land og 10 ude i havet har øen skaffet sig et overskud af energi, som suppleres med biomasse og solanlæg. Projektet blev gennemført ved fælles finansiering og fælles beslutningsprocesser. Efterfølgende opnåede Samsø international berømmelse som symbol på muligheden af at omstille til vedvarende energi. I årene umiddelbart efter 2007 fokuserede EA meget på kapacitetsopbygning, kompetenceudvikling og videndeling indtil et nyt og endnu mere ambitiøst projekt materialiserede sig. SAMSØ 2.0 Fossilfri i 2030 Det helt overordnede projekt for EA i disse år er arbejdet frem mod realisering af Samsø som fossiluafhængig ø i Det er 20 år før, resten af Danmark har planlagt at være fossilfri. Denne ambition går under arbejdstitlen Samsø 2.0. Her har vi opstillet syv del-mål i skalaen fra det håndgribelige (Målsætning 1: Ingen fossil brændsel og drivmidler på Samsø) til det processuelle og relationelle (Målsætning 7: Udbygge og etablere partnerskaber). Man kan læse meget mere om disse konkrete målsætninger på vores hjemmeside

7 12 13 Sekretariatet i projekttilskud fra EU og andre fonde. Mange fonde kræver, at selvfinansiering er en del af projektbeskrivelse. Med bevillingen kan EA tilvejebringe medfinansiering, og så er det lettere at finde den resterende finansiering i reglen i størrelsesforhold 1/3. Dvs. at 1 krone vi modtager som bevilling bliver til 3 kroner i vores projektudvikling. Energiakademiet er fysisk organiseret i et sekretariat, der har til huse i EA s energisikre hus udenfor Ballen på Samsøs østkyst. Midlerne til at drive sekretariatet kommer fra Klima- og Energiministeriets årlige bevilling, der udløber i Frafalder bevillingen, vil EA se sig nødsaget til at lukke sekretariatsfunktionen. Konkret kan man sige, at den nuværende bevilling på 2,5 millioner pr. år er medvirkede til, at mindst det dobbelte beløb tilløber Energiakademiet» Modtager vi ikke en ny bevilling fra Klima- og Energiministeriet vil vi se os nødsaget til at lukke Energiakademiets sekretariatsfunktion og dermed miste evnen til at samstyre de mange sideløbende projekter i EA s projektportefølje. SØREN HERMANSEN DIREKTØR, Det vil på alle måder være uhensigtsmæssigt at skulle lukke sekretariatet, da det er en meget vigtig brik i EA s arbejde både indadtil og udadtil. Uden en sekretariatsfunktionen vil EA være nødsaget til at køre projektporteføljen videre som enkeltstående projekter uden sekretariatets planlæggende og koordinerende indsats. Dermed mindskes muligheden for at generere synergi mellem de enkelte projekter. Samtidig bliver det sværere at sikre, at projektporteføljen vedbliver at forfølge de primære strategiske ambitioner og den højere ambition om, at Samsø skal være fossilfri i Sidst men ikke mindst bortfalder sekretariatets meget vigtige funktion med at geare fondsmidlerne og udvikle nye fremadrettede fondsansøgninger. Uden bevilling, intet sekretariat!

8 14 15 Det håndterer sekretariatet: For overblikkets skyld har vi listet de vigtigste funktioner som sekretariatet håndterer. Opfølgning, styring og koordinering i forbindelse med at realisere Samsø som fossiluafhængig ø i 2030 Gearing af fondsmidler med henblik på at skaffe yderligere midler og projekter i hus. Sikre synergi, sammenhængskraft og videndeling mellem de forskellige projekter i EA s portefølje. Branding og content markedsføring af EA og Samsø som vartegn for bæredygtig omstilling. Samarbejde med Kommunernes Landsforening om kommunale energiplaner og aktivering af klimastrategier Opsamling og dokumentation af best practice i EA-regi. Afholdelse af from best to next practice workshops, hvor EA identificerer fremtidens udfordringer for EA, for Samsø og for arbejdet for bæredygtig omstilling. Koordinere og eksekvere foredragsvirksomhed og forestå besøg bl.a. på henvendelser fra State of Green og Udenrigsministeriet. Sikre at de projekter, EA tager ind i porteføljen og engagerer sig i, er i overensstemmelse med det strategiske sigte for Samsø 2.0. Konkret tæller sekretariatet fem fuldtidsansatte og nogle studentermedhjælpere. Det er vores håb bl.a. på baggrund af argumenter fremsat i denne lille publikation at opnå forlængelse af bevillingen til EA s sekretariatsfunktion, så vi kan vedblive med at arbejde for bæredygtig omstilling.

9 16 17 Udtalelser fra interessenter og samarbejdsparter Vi har interviewet en række samarbejdspartnere, meningsfæller, venner af huset og naboer. Vi har spurgt dem om deres relation til EA, om vores oplevelser sammen og om vores drømme og håb for fremtiden.

10 18 19 INTERVIEW MED Gregers Johansen Group Vice President Corporate Service, Grundfos Gregers Johansen er ansvarlig for Grundfos serviceforretning, der bl.a. har et stort fokus på energibesparelse. De tilbyder energitjek til kunderne og hjælper dem med at spare på energien. Kan du fortælle om samarbejdet mellem Energiakademiet og Grundfos? Det hele startede med, at Søren Hermansen holdt nogle indlæg her på Grundfos om Energiakademiets arbejde med bæredygtighed på Samsø. Den historie Søren fortæller om Energiakademiet, passer rigtig godt med den fortælling, vi går rundt og fortæller os selv her på Grundfos. Grundlæggende handler det om ansvaret for at aflevere en verden, der i bedre forfatning, end da vi modtog den.» Grundlæggende handler det om ansvaret for at aflevere en verden, der i bedre forfatning, end da vi modtog den. Med det fælles udgangspunkt var det ganske naturligt at gå fra tale til handling og prøve at arbejde sammen om nogle konkrete projekter. Med Energiakademiets mellemkomst har vi fx været med til at installere en soldreven pumpe på Samsø Golfbane, og sammen med Energiakademiet har vi været inden og kigge på hele Samsø Kommune for at se, hvor de kunne spare noget energi ved at udskifte pumper. Hvad har værdien af samarbejdet med Energiakademiet været for Grundfos? Vi drager fordel ved samarbejdet på flere planer. For det første er det altid rart at udvikle noget med ligesindede altså folk, der tror på det sammen som os selv, på muligheden af at gøre verden til et lidt bedre sted at være, om du vil.» Laver vi en fejl, er det ikke verdens undergang. Og uden villigheden til at prøve nyt og også at fejle, så laver vi aldrig fremskridt. Mere konkret, så er det fantastisk privilegeret at få lov at arbejde på et sted som Samsø. Det er sådan et lille område helt omkranset af vand. Det er de perfekte betingelser for at teste en ny løsning af. Går det godt, er alt godt. Laver vi en fejl, er det ikke verdens undergang. Og uden villigheden til at prøve nyt og også at fejle, så laver vi aldrig fremskridt. På den måde er Energiakademiet rigtig gode til at få ting til at ske på Samsø.» Det er ganske enkelt god reklame for Grundfos at være associeret med Energiakademiet. Og så er Energiakademiet og Søren Hermansen en virkelig god ambassadør for Grundfos. Søren er en gudsbenådet taler, og han er fantastisk til at formidle budskabet. Folk kommer fra hele verden for at høre ham tale om bæredygtig omstilling, og det er naturligvis godt for os at blive nævnt i den sammenhæng. Det er ganske enkelt god reklame for Grundfos at være associeret med Energiakademiet.

11 20 21 INTERVIEW MED Bent Hansen Formand for Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen har været i politik siden 1981, hvor han blev valgt ind i Viborg Amtsråd. Som regionsrådsformand i Region Midtjylland er han valgt ind for Socialdemokraterne. uden den store tekniske indsigt. Samsø har været et foregangseksempel, som mange andre kommuner har brugt til at spejle sig i. Vedvarende energi er efterhånden kommet op på den politiske dagsorden i mange kommuner i regionen.» Samsø har været en god og praktisk case, som kan formidles til såvel beslutningstagere som almindelige borgere uden den store tekniske indsigt. Hvad er karakteren af samarbejdet mellem Energiakademiet og Region Midtjylland? Region Midtjylland og Energiakademiet samarbejder på flere niveauer. Århus Amt bevilgede tilbage i 2006 et rente- og afdragsfrit lån til opførelsen af Energiakademiet. Dette lån har Region Midtjylland overtaget. Region Midtjylland har støttet en række projekter, hvori Energiakademiet er deltager. Senest har Regionsrådet støttet projektet Biogas 2020, som skal være med til at realisere Samsøs planer om, at få færgen mellem Hou og Samsø til at sejle på biogas. I regionen bruger vi også Energiakademiet til at bistå andre kommuner med deres omstilling til mere vedvarende energi. Omstillingen til vedvarende energi er ikke kun et spørgsmål om teknik og anlæg, men det handler også rigtig meget om den proces, der skal til for at kommunerne og energisektoren træffer de rigtige beslutninger. Til det formål er Energiakademiet en vigtig spiller. Hvilken værdi skaber Energiakademiet for Region Midtjylland og regionerne? Hvad er den overordnede samfundsmæssige værdi af Samsø Energiakademis arbejde og engagement? Det kan være svært at opgøre den samfundsmæssige værdi af Samsø Energiakademis arbejde i kroner og ører, men der er ingen tvivl om, at de har haft en stor betydning for at den vedvarende energi har fået en så central placering i den samfundsmæssige debat.» Energiakademiet har haft en stor betydning for, at den vedvarende energi har fået en så central placering i den samfundsmæssige debat. Det er imponerende, at se de mange forskellige internationale beslutningstagere, som hvert år besøger Samsø for at høre historien om øens omstilling fra fossil til vedvarende energi. Uden Energiakademiet var de ikke kommet til Danmark. Den vigtigste værdi som Energiakademiet skaber for Region Midtjylland er den synlighed og profilering de står for i forbindelse med omstillingen fra fossil energi til vedvarende energi. Her har Samsø været en god og praktisk case, som kan formidles til såvel beslutningstagere som almindelige borgere

12 22 23 INTERVIEW MED Henrik Lund Professor, Department of Development and Planning, Aalborg Universitet Henrik Lund er professor i Energy Planning ved Aalborg Universitet. I mere end 25 år har han arbejdet med energisystemanalyse, energiplanlægning og energiøkonomi. en mindre lille skala, så bliver det mere realistisk at forestille sig, at et helt land kan følge trop.» Og så skal man ikke glemme hele branding-delen.energiakademiet og Samsø er internationalt kendt som der, hvor 100% vedvarende energi rent faktisk sker! Hvad er karakteren af samarbejdet mellem Energiakademiet og Aalborg Universitet? Jeg kan godt lide at tænke på det som et gensidigt fordelagtigt forhold, hvor begge parter får noget ud af det. Fra universitets side får vi koblet os til noget praksis om vedvarende energi. Dels ved at sende studerende over til Samsø. Dels ved, at vi som forskere kan lave research og trække på Energiakademiets internationale netværk. Og den anden vej gælder det, at vi som forskere kan være med til at kvalificere og give input til den videre udvikling af Energiakademiets arbejde. Alt sammen naturligvis med fokus på 100% vedvarende energi. Hvad er den overordnede samfundsmæssige værdi af Energiakademis arbejde og engagement? I en svær og kompleks proces som bæredygtig omstilling er det ekstremt vigtigt med konkrete initiativer. Front-runners som Energiakademiet viser, at vi allerede er godt i gang, så det ikke alt sammen fortaber sig i langsigtede planer. Det er ret unikt, at Energiakademiet er i stand til både at formulere en langsigtet strategi, og arbejde med de konkrete løsninger. Det viser, at vi allerede er i gang, at det kan lade sig gøre. Det skaber en fælles bevidsthed, hvor vi tør tro på og gå i gang med at realisere sådanne store projekter som grøn omstilling. Når man ser, at det faktisk er muligt i Og så skal man ikke glemme hele branding-delen. Energiakademiet og Samsø er internationalt kendt som der, hvor 100% vedvarende energi rent faktisk sker! Det trækker bl.a. dygtige internationale studerende til AAU som er interesserede i at arbejde med grøn omstilling og energi.» Front-runners som Energiakademiet viser, at vi allerede er godt i gang, så det ikke alt sammen fortaber sig i langsigtede planer. Har du en lille anekdote som du kunne tænke dig at dele? I forbindelse med et forskningsprojekt med internationale deltagere projektet hed CEESA havde vi et møde på Energiakademiet. Tilfældigvis faldt det sammen med, at Hendes Majestæt og Hans Kongelige Højhed Prinsegemalen også skulle på besøg på Samsø og hos Energiakademiet. Søren Hermansen sagde, at vi bare kunne blive hængende, og så ville de Kongelige komme forbi. Og de internationale deltagere troede jo, at det var en joke. Men først kom bombehundene forbi, og så kom de kongelige! Derefter gik vi over til at kalde projektet for The Royal CEESA Project.

13 24 25 INTERVIEW MED Søren Stensgaard Afdelingschef, Teknisk udvalg, Samsø Kommune Søren Stensgaard er afdelingschef for teknisk udvalg i Samsø Kommune, hvor han bl.a. har arbejdet med den nye færge mellem Samsø og Jylland. I var han daglig leder på Energiakademiet, hvilket bl.a. er med til at sikre et godt og tæt samarbejde mellem kommunen og Energiakademiet. er de gode til at fortælle den gode historie og udbrede det gode budskab om bæredygtig omstilling.» Vi er nødt til at tage en masse chancer vi er ude og træde nogle stier som andre ikke har trådt. Man kan også sige det sådan her. Hvis man skal lykkes med omstillinger bl.a. miljømæssig omstilling så skal man lykkes med følgende tre punkter: Man skal informere borgerne. Man skal involvere borgerne. Og man skal give ejerskab til borgerne. Og her må vi sande, at Energiakademiet er den perfekte organisation til at skabe den forankring hos befolkningen. Hvordan ser Samsø Kommune på ambition om at blive fossilfri ø i 2030? For os her i kommunen er fossilfri ø meget højt prioriteret og står meget højt på dagsordenen. Det er et utrolig spændende projekt, men også udfordrende arbejde. Vi er nødt til at tage en masse chancer vi er ude og træde nogle stier, som andre ikke har trådt. Den gamle strategi Samsø som vedvarende energi ø bestod egentlig bare i at tage den bedst tilgængelige teknologi og applikere den på Samsø. Med fossilfri ø er det en helt anden snak. Her er vi helt fremme i bussen og afprøver de nyeste teknologier. På fossilfri ø-projektet er vi på spejdertur for resten af samfundet. Hvordan er samarbejdet med Energiakademiet? Når man sådan er ude og træde nye stier, er der alle mulige kløfter, man kan falde i og alle mulige farer, der lurer lige rundt om hjørnet. I det landskab er Energiakademiet rigtig gode til at være med til at løse udfordringerne. Én af Energiakademiets store bedrifter er, at de kan holde en proces på sporet, selvom den virker uoverskuelig og besværlig. De kan holde øjet på bolden i forbindelse med fossilfri ø-projektet. Og så er de gode til at knytte partnerskaber til spændende samarbejdspartnere. Sidst men ikke mindst Er der et konkret projekt du vil fremhæve? Nu du spørger, så kan jeg få mulighed for at nævne vores spritnye færge, som er EU s første gasfærge. Og ikke nok med det vi har også etableret verdens første tankstation til at tanke færgen op. Vi er alle sammen mega-stolte af den færge. I 2018 tror jeg, vi har et biogasanlæg, der leverer gas til vores færge, og så har vi verdens første fossilfri-færge. Og vi laver det hele på markedsvilkår.» Energiakademiet er gode til at knytte partnerskaber til spændende samarbejdspartnere. Som kommune skal vi være villige til at træde nye stier og tage nogle chancer. Det med at lave en samlet plan er ret unikt. Vi vil tage en aktiv rolle i den her udvikling og ambition. Drivkraften handler om os selv. Det handler ikke kun om at redde verden. Det handler om uafhængighed. Om overlevelse for Samsø.

14 26 27 Hvad betyder Energiakademiets arbejde for Samsø set fra et erhvervs- og turismefremmesynspunkt? Energiakademiet arbejder for, at vi som ø og samfund bliver uafhængige. Og alle her på øen synes, det er en god ide. Det bibringer helt fantastisk til vores egen selvforståelse. Det er godt for en yderkommune som vores at gøre noget, som vi kan være stolte af. Det er intern og ekstern imagepleje. Med Energiakademiets hjælp er vi gået fra at være udkantsdanmark til at have mod på fremtiden.» Med INTERVIEW MED Mette Løkke Erhvervs- og Turistchef, Samsøs Erhvervs- og Turistcenter Mette Løkke er Erhvervs- og Turistchef i Samsøs kommunale Erhvervs- og Turismecenter med kontor i Tranebjerg. Her varetages erhvervsfremme, erhvervsservice, sekretærfunktion for bosætning, innovationsråd og markedsføring samt turistinformation og bred turismemarkedsføring. Turisme er et vigtigt erhverv på Samsø. Energiakademiets hjælp er vi gået fra at være udkantsdanmark til at have mod på fremtiden. I vores målsætning og vision her på kontoret indgår bæredygtighed som et meget vigtigt parameter i vores markedsføringsplan. Vi vil bl.a. være kendt for at være Danmarks køkkenhave og vedvarende energiø.» Vi vil gerne være kendt for bæredygtighed her på øen. Og det er Energiakademiet, der bærer den store del af den fortælling. Hvordan er relationen mellem Energiakademiet og Samsøs Erhvervs- og Turistcenter? Den er rigtig god. Som jeg allerede har nævnt, gør de enormt meget for vores omdømme og brand. Men Energiakademiet er også rigtig gode til at trække folk til øen i ydersæsonen. De står for en stor del af den erhvervsturisme, der besøger øen i april-maj, september-oktober og til dels november. Og så ligger det i hverdagen, og det er godt.» Energiakademiet er rigtig gode til at trække folk til øen i ydersæsonen. Så fra et business-synspunkt passer det perfekt ind i porteføljen. Og så tiltrækker Energiakademiet besøgende fra hele verden, også udenfor de markeder som vi normalt satser på at markedsføre os overfor. Vi vil gerne være kendt for bæredygtighed her på øen. Og det er Energiakademiet, der bærer den store del af den fortælling godt nok i samarbejde med alle os andre, borgere, kommune osv. men det er dem, der bærer fanen højest og flytter brandet frem ved nytænkning, gentænking og alt det der. Her bærer Energiakademiet den alt overskyggende store del af arbejdet.

15 28 29 Hvordan ser du på ambitionen om, at Samsø skal være fossilfri ø om kun 15 år? Det er et ambitiøs projekt, og overlæggeren er sat højt. Det skal jo være en win-win for alle, og vi landmænd skal stadigvæk kunne tjene penge. Men vi er venligt stillede overfor udfordringen og arbejder sammen med resten af øen hen mod den intention. Det er én af de rigtig fine ting ved Energiakademiet. De får landbruget, erhvervslivet og kommunen til at arbejde sammen på tværs.» Energiakademiet INTERVIEW MED Henrik Øster Landmand og formand for Samsø Landboforening Henrik Øster er landmand på en stor gård i Sildeballe. Han er desuden formand i Samsø Landboforening, der er interesseorganisation og rådgivning for øens landbrug. Landbrug er et vigtigt erhverv på Samsø, der også går under kælenavnet Danmarks køkkenhave. får landbruget, erhvervslivet og kommunen til at arbejder sammen på tværs. Hvordan er samarbejdet mellem Energiakademiet og Samsø Landboforening? Det er rigtig fint. Som forening arbejder vi bl.a. sammen på konkrete projekter som havvindmøllerne, vindmøllerne i det hele taget, fjernvarme og energi-hotellet Samsborg. Lige nu arbejder vi også på at få puttet griselort og kolort og grøntsagsaffald i vores nye færge. Vi har råvarerne til at få det til at virke, og vi tror på, at vi ved at tænke os om kan få det til at virke. Men det er godt nok et stort projekt for et lille samfund som Samsø. Hvad tror du er hemmeligheden bag Samsøs succes med bæredygtig omstilling? Jeg tror faktisk, at forklaringen skal findes i vores status som bønder og som øboere. Som bønder er vi født til at omstille os, og når man er ø, så er man nødt til at arbejde sammen med sin nabo og sine omgivelser, selvom man måske ikke kan lide vedkommende. Som ø ligger det i vores selvforståelse, at der ikke kommer nogen og fikser det for os, og så kan vi lige så godt selv komme i gang med at finde en løsning på problemet. Vi er ikke bange for det nye; grundlæggende så regner vi med, at når der sker noget nyt på øen, så er det godt for alle.» Det vi har brug for, er en mand som Søren og et tiltag som Energiakademiet. En af de ting vi har brug for, er en mand som Søren og et tiltag som Energiakademiet. Søren er skide god i rollen som højskolemand, der kan samle alle om frivilligt at arbejde sammen mod et fælles mål, der ligger udover den enkeltes næsetip. Og Energiakademiet hjælper os med at stå sammen, når det alt sammen virker allermest uoverskueligt. Som samfund har Samsø tre ben at stå på landbrug, turisme og energiproduktion. Og jo mere de tre forskellige sektorer kan samarbejde, des bedre. Det er godt for øen. Vi profilerer os på, at vi er en vedvarende energiø, og landbruget er en del af det med vindmøller på land og til vands, og fire fjernvarmeværker hvoraf et drives af landmænd.

16 30 INTERVIEW MED Mads Risom Kok på restaurant Skipperly i Ballen på Samsø Mads er tilflytter til øen, men har efterhånden været kok på Skipperly i en årrække. Skipperly er en af Samsøs bedste restauranter beliggende ned til havnen i Ballen. For femten år siden blev det gamle byhus restaureret og omdannet til restaurant med fokus på lokalt producerede råvarer. Skipperly er ejet og drevet af Skipper, Pia og Mads. Vi talte med Mads over en stegt hvid fisk med hollandaise sauce og årets første asparges. Hvad betyder Energiakademiet for din virksomhed? I kroner og ører så gør Energiakademiet, at det er rentabelt for os her på Skipperly at holde åben i ydersæsonen altså april og maj samt september og oktober. Det er ikke kun positivt for vores omsætning som forretning; det er også med til, at Ballen by og øen som sådan holder åben nogle flere måneder om året. Så kan vi nøjes med at gå i hi i fem måneder i stedet for ni. Det er godt for turisterne, og det er godt for de lokale.» Energiakademiet er en rigtig god historie for alle her på øen. Og så er Energiakademiet en af de helt store samtaleemner her på øen og et emne som er rigtig interessant at tale med vores gæster om ved bordene. Energiakademiet er en rigtig god historie for alle her på øen. Strandengen Samsø Tlf Fax LAYOUT e-types Daily TEKST Morten Scholz FOTO Malene Annikki Lundén Erik Paasch Jensen Pil Christoffersen

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår.

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. OPTAKT OVERORDNET Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. Min antagelse er at vi skal aflære for at genlære Vi skal opdrage og stimulere til det relationelle

Læs mere

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Titel: Full Circle Island Samsø som levende laboratorium og udstillingsvindue for cirkulær økonomi (CØ). Vision: Samsø skal være det første

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER Hvad mener du? Energiakademiet vil sammen med dig skabe fremtiden for Samsø. Derfor spørger vi dig: 1. Hvad synes du er det bedste ved Samsø? 2. Hvilke forandringer synes du, der er sket på Samsø i de

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013 Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats Herning 5. september 2013 1 Indledning Torsdag den 5. september mødtes 21 deltagere til workshop i Innovatorium, Herning for at diskutere og følge

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Projektet "Energi på tværs",

Projektet Energi på tværs, Projektet "Energi på tværs", Energikortlægning for Ballerup Kommune www.ballerup.dk Energikortlægning 2 Energikortlægning 3 Energikortlægning 4 Energikortlægning 5 Energikortlægning 6 Energivision Energivisionen

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne.

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne. Referat fra OI-regionsmøde søndag d. 25. maj 2008 Tilstede: Thomas (Midtjylland), Peter/Kim/Sofie (Nordjylland), Anita (Syddanmark) og Karsten (OIK). Afbud: Louise (SOV) og Johnny (KBH). Ad.1. Karsten

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Vidensgrundlag og videndelingsproces bag større nordjyske strategier for regional udvikling

Vidensgrundlag og videndelingsproces bag større nordjyske strategier for regional udvikling Vidensgrundlag og videndelingsproces bag større nordjyske strategier for regional udvikling Brainstormingseminar 22. september 2008 Dorte Stigaard, direktør Udnytter og deler vi viden godt nok? mange parallelaktiviteter

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis

Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis Transform2012, Dag 2 DGI Byen 22. November 2012 Lektor, PhD, Brian Vad Mathiesen Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

Læs mere

Følgende præsentation af Energisafari vil bl.a. indeholde nedenstående punkter: Udfordringer Forretningsmæssig potentiale Målgrupper

Følgende præsentation af Energisafari vil bl.a. indeholde nedenstående punkter: Udfordringer Forretningsmæssig potentiale Målgrupper Følgende præsentation af Energisafari vil bl.a. indeholde nedenstående punkter: Formål Mission & Vision Udfordringer Forretningsmæssig potentiale Målgrupper Kanaler for kunder og markedsføring Samarbejdspartnere

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Strategimøde i Fokusgruppen 30.januar 2015

Strategimøde i Fokusgruppen 30.januar 2015 Strategimøde i Fokusgruppen 30.januar 2015 Workshop del 1 ca 11 12.30 Vision, mål, strategi Åben land gruppen Har vi samme billeder og fælles fodslag? Indsatsområder og mulige tiltag Workshop del 2 ca.

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Politik for borgerinddragelse

Politik for borgerinddragelse Politik for borgerinddragelse Forord Dette er en politik om borgerinddragelse i Albertslund. Vi vil skabe en by, hvor mennesket er først, og hvor alle tager aktivt del i fællesskabet. Det er det, som er

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Kick-off konference Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Energiplan Fyn - En del af Byregion Fyn (Strategi Fyn) Kick-off konference Torsdag d. 10 april 2014 kl. 14:30-18:45 på Tøystrup Gods,

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

GreenLand. Projekt grønt landdistrikt. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Version 1.6. 2.

GreenLand. Projekt grønt landdistrikt. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Version 1.6. 2. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt GreenLand Projekt grønt landdistrikt Version 1.6 2. marts 2008 Udarbejdet af sogne- og borgerforeningerne i: Lyne, Foersum, Sdr.

Læs mere

Projekt Bydelssundhed

Projekt Bydelssundhed Korskærparken 2008-2013 Sønderparken 2011-2014 Projekt Bydelssundhed Susanne Vangsgaard Strategisk sundhedskonsulent Sundhedssekretariat Cand.scient.soc Korskærparken som område ca. 2.000 beboere 70% 60%

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 Strategisk energiplanlægning i Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 UDFORDRINGEN? omstilling til fornybar energiproduktion kræver øget samarbejde, innovation og planlægning Der skal sideløbende

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Slutdokument Aktiv hele livet

Slutdokument Aktiv hele livet Slutdokument Aktiv hele livet Opsamling fra omstillingsgruppen Indhold Proces... 2 Konferencen den 24. april 2014... 3 Paradigmeskift i velfærden... 4 Kommunikationsstrategi... 4 De indkomne forslag...

Læs mere

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai danske energiløsninger i Kina Interessen i Kina for danske energi- og miljøløsninger er stor både i regeringen og i de kinesiske provinser og kommuner. Derfor dannede fire danske regioner Region Midtjylland,

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Indledning Regionalt projekt Silkeborg Kommune er via erhvervsilkeborg involveret i det regionale projekt Modtagelse og fastholdelse af

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Indledning [Præsentation af dig selv + tak for invitationen]

Indledning [Præsentation af dig selv + tak for invitationen] Tale af Henning Jensen Ref. Oci Side 1/7 Anledning Regionsudvalgets seminar om bæredygtig energi Dato 22. oktober 2010 Sted Regione Autonoma Della Sardegna, Cagliari Kl. 9:10 Titel Kommunerne er klar til

Læs mere

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Chefkonsulent Center for Ledelse og Styring 4. juni 2010 Side 1 Ledelse OP Afklaring af ledelsesrum helst den direkte vej

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE OM NY METODE TIL PLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND Det er muligt for landmænd, kommuner, rådgivere og forskere at få et godt samarbejde om planlægning og regulering i det

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Biogasanlæg ved Østervrå

Biogasanlæg ved Østervrå Debatoplæg Biogasanlæg ved Østervrå Offentlig debat - 11. juni til 9. juli 2014 Debatoplæg Biogasanlæg ved Østervrå LandboNord har den 23. april 2014 fremsendt en VVM-anmeldelse for etablering af et biogasanlæg

Læs mere