Vi får tingene til at ske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi får tingene til at ske"

Transkript

1 Vi får tingene til at ske

2 3 Energiakademiet (EA) på Samsø er en projektorganisation, der arbejder for bæredygtig omstilling. Helt overordnet arbejder EA med en ambition om, at Samsø skal opnå at være fossilfri i 2030, tyve år før resten af Danmark har forpligtet sig på det samme. Vi har en tyrkertro på, at dette er muligt, og at det nok skal lykkes, så længe vi bestræber os på at praktisere utraditionelle partnerskaber. I EA får vi praktikerne og teoretikerne til at mødes, så projekterne bliver ført ud i livet. Vi skaber utraditionelle partnerskaber mellem mennesker, virksomheder, organisationer og instanser vi får de rigtige folk sat sammen, så der kan ske bæredygtig omstilling. Energiakademiet Vi får tingene til at ske» Vi er ikke på en mission for at redde isbjørnene på Arktis eller ændre klimaet vi er på en mission, hvor vi siger, at det ikke er godt for os, at være afhængige af fossile brændstoffer. SØREN HERMANSEN DIREKTØR,

3 5 Indhold VORES MÅLSÆTNINGER... 7 VORES SAMSØ... 8 VORES METODE VORES HISTORIE SEKRETARIATET Det håndterer sekretariatet UDTALELSER FRA INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTER Gregers Johansen Group Vice President Corporate Service, Grundfos Bent Hansen Formand for Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Midtjylland Henrik Lund Professor, Department of Development and Planning, Aalborg Universitet Søren Stensgaard Afdelingschef, Teknisk udvalg, Samsø Kommune Mette Løkke Erhvervs- og Turistchef, Samsøs Erhvervs- og Turistcenter Henrik Øster Landmand og formand for Samsø Landboforening Mads Risom Kok på restaurant Skipperly i Ballen på Samsø... 30

4 6 7 Vores målsætninger På baggrund af den overordnede mission om, at Samsø skal være fossilfri i 2030 og vores tro på, at det er de utraditionelle partnerskaber, der skal skabe vejen dertil, har EA for indeværende en projektportefølje, der tæller mere end 20 aktive projekter, der alle omhandler bæredygtig omstilling. Projekterne i EA s portefølje falder primært indenfor følgende tre strategiske målsætninger. SAMSØ FOSSILFRI Ø 2030 EA arbejder hen mod en meget håndgribelig og egentlig ganske lavpraktisk ambition: I 2030 skal Samsø være helt fri for brug af fossile brændstoffer. Dermed ikke sagt, at det er nogen let ambition at indfri. SATELLIT-ØER EA arbejder med at etablere nationale og internationale samarbejder og udveksling med andre lignende lokalsamfund. EA eksporterer primært den bløde viden borgerinddragelse, information, relationsopbygning og importerer tung viden i form af erfaringer med implementering af diverse tekniske løsninger. RÅDGIVNING OG VIDENDELING Hos EA arbejder vi med et bredt spektrum af energirådgivning for offentlige, kommercielle og private interessenter. Desuden arbejder vi med uddannelse, videndeling og kompetenceudbyggelse med henblik på etablering af selvforsynende og fossilfrie lokalsamfund. Hos EA er vi gode til at informere om bæredygtig udvikling, og vi er gode til at involvere borgerne i de konkrete projekter. Det er fordi vi ved, at medejerskab er alfa og omega, hvis vi skal lykkes med at bane vejen for en bæredygtig omstilling.

5 8 9 Vores Samsø EA holder til på Samsø og har fokus på lokal bæredygtig omstilling på øen. Ambitionen og intentionen er, at Samsø bliver et udstillingsvindue for bæredygtig omstilling. Skalaen er i den forbindelse ikke en begrænsning. Det er en model, der kan kopieres både til andre lignende ø-samfund, men også en model, der kan skaleres op og applikeres regionalt, nationalt og internationalt. Samsø er et lille samfund, hvor vi kender hinanden og nogenlunde ved, hvordan vi passer ind. På godt og ondt er der tale om et kammeratskab, hvor alle er afhængige af hinanden.» Jeg er interesseret i fællesskaber. Jeg tror på deres magt til at udrette noget, der er større end de enkelte individer, der indgår i fællesskabet. Jeg er interesseret i etableringen af en ny andelsbevægelse, som jeg tror og håber vil se dagens lys inden længe. SØREN HERMANSEN DIREKTØR, Hos EA mobiliserer vi fællesskabet og faciliterer fællesskabets evne til at løfte komplekse opgaver i samarbejde mellem den enkelte borger, administrationen og det private erhvervsliv. Samsø er en ø med indbyggere, der har evnet at gøre sig til nettoeksportører af energi, endda vedvarende energi fra især vind. Med 11 vindmøller på land og 10 ude i havet har øen skaffet sig et overskud af energi, som suppleres med biomasse og solanlæg. Opgaven er løst over en 15-årig periode ved fælles finansiering og fælles beslutningsprocesser. Samsø er blevet et internationalt symbol på muligheden for at forsyne sig med vedvarende energi og at gøre det gennem en selvorganiseret, folkeligt støttet indsats. Og vi gør det på trods. På Samsø har vi en masse barrierer: lav indkomst, omvendt demografisk pyramide, bosætningsproblematikker osv. Udkantsdanmark hedder det, når hovedstaden kigger på os. Vi ser det anderledes, vi ser det som en mulighed for at stå sammen og skabe løsninger. Forkantsdanmark kunne man kalde det.

6 10 11 Vores metode Vores historie I forhold til omverdenen fungerer EA s arbejde på Samsø som eksempler på best practice til udbredelse i andre lokalsamfund og på landsplan. På vejen frem til definitionen af disse best practices skal der foretages en masse aktiviteter, tages chancer og gøres erfaringer. EA s arbejde på Samsø tilbyder en platform, hvor eksperimenterne med bæredygtig omstilling ikke foretages i et lukket laboratorium eller som skrivebordsøvelse blandt analytikerne men derimod iværksættes i et lokalsamfund, der fungerer på markedsvilkår. På Samsø er vi ikke forvent med, at der kommer nogen udefra og løser vores udfordringer. Som ø er vi vant til at skulle ordne tingene selv. Vi smøger ærmerne op og prøver os vejen frem. Nogle gange går det galt, men for det meste går det godt. Det er én af EA s kongstanker, at det er intelligent at udvikle og eksperimentere i en lille skala i et lokalsamfund, der er venligt stemt overfor forandringer. Det er vigtigt at slå fast, at projektet ikke er et spørgsmål om at redde hele verden men et spørgsmål om at vise, at det er god forretning for et øsamfund som Samsø at satse på uafhængighed af fossile brændstoffer. På et mere filosofisk plan arbejder EA for at bringe fællesskabet tilbage i fokus, da det ifølge EA s mangeårige positive erfaring er måden at engagere medborgerne og opnå succes. EA har i forskellige former eksisteret siden EA s første store projekt var at gøre Samsø selvforsynende med vedvarende energi. Det projekt blev udviklet og realiseret i perioden , og i dag refererer vi til det som Samsø 1.0. SAMSØ 1.0 Selvforsynende med vedvarende energi Med 11 vindmøller på land og 10 ude i havet har øen skaffet sig et overskud af energi, som suppleres med biomasse og solanlæg. Projektet blev gennemført ved fælles finansiering og fælles beslutningsprocesser. Efterfølgende opnåede Samsø international berømmelse som symbol på muligheden af at omstille til vedvarende energi. I årene umiddelbart efter 2007 fokuserede EA meget på kapacitetsopbygning, kompetenceudvikling og videndeling indtil et nyt og endnu mere ambitiøst projekt materialiserede sig. SAMSØ 2.0 Fossilfri i 2030 Det helt overordnede projekt for EA i disse år er arbejdet frem mod realisering af Samsø som fossiluafhængig ø i Det er 20 år før, resten af Danmark har planlagt at være fossilfri. Denne ambition går under arbejdstitlen Samsø 2.0. Her har vi opstillet syv del-mål i skalaen fra det håndgribelige (Målsætning 1: Ingen fossil brændsel og drivmidler på Samsø) til det processuelle og relationelle (Målsætning 7: Udbygge og etablere partnerskaber). Man kan læse meget mere om disse konkrete målsætninger på vores hjemmeside

7 12 13 Sekretariatet i projekttilskud fra EU og andre fonde. Mange fonde kræver, at selvfinansiering er en del af projektbeskrivelse. Med bevillingen kan EA tilvejebringe medfinansiering, og så er det lettere at finde den resterende finansiering i reglen i størrelsesforhold 1/3. Dvs. at 1 krone vi modtager som bevilling bliver til 3 kroner i vores projektudvikling. Energiakademiet er fysisk organiseret i et sekretariat, der har til huse i EA s energisikre hus udenfor Ballen på Samsøs østkyst. Midlerne til at drive sekretariatet kommer fra Klima- og Energiministeriets årlige bevilling, der udløber i Frafalder bevillingen, vil EA se sig nødsaget til at lukke sekretariatsfunktionen. Konkret kan man sige, at den nuværende bevilling på 2,5 millioner pr. år er medvirkede til, at mindst det dobbelte beløb tilløber Energiakademiet» Modtager vi ikke en ny bevilling fra Klima- og Energiministeriet vil vi se os nødsaget til at lukke Energiakademiets sekretariatsfunktion og dermed miste evnen til at samstyre de mange sideløbende projekter i EA s projektportefølje. SØREN HERMANSEN DIREKTØR, Det vil på alle måder være uhensigtsmæssigt at skulle lukke sekretariatet, da det er en meget vigtig brik i EA s arbejde både indadtil og udadtil. Uden en sekretariatsfunktionen vil EA være nødsaget til at køre projektporteføljen videre som enkeltstående projekter uden sekretariatets planlæggende og koordinerende indsats. Dermed mindskes muligheden for at generere synergi mellem de enkelte projekter. Samtidig bliver det sværere at sikre, at projektporteføljen vedbliver at forfølge de primære strategiske ambitioner og den højere ambition om, at Samsø skal være fossilfri i Sidst men ikke mindst bortfalder sekretariatets meget vigtige funktion med at geare fondsmidlerne og udvikle nye fremadrettede fondsansøgninger. Uden bevilling, intet sekretariat!

8 14 15 Det håndterer sekretariatet: For overblikkets skyld har vi listet de vigtigste funktioner som sekretariatet håndterer. Opfølgning, styring og koordinering i forbindelse med at realisere Samsø som fossiluafhængig ø i 2030 Gearing af fondsmidler med henblik på at skaffe yderligere midler og projekter i hus. Sikre synergi, sammenhængskraft og videndeling mellem de forskellige projekter i EA s portefølje. Branding og content markedsføring af EA og Samsø som vartegn for bæredygtig omstilling. Samarbejde med Kommunernes Landsforening om kommunale energiplaner og aktivering af klimastrategier Opsamling og dokumentation af best practice i EA-regi. Afholdelse af from best to next practice workshops, hvor EA identificerer fremtidens udfordringer for EA, for Samsø og for arbejdet for bæredygtig omstilling. Koordinere og eksekvere foredragsvirksomhed og forestå besøg bl.a. på henvendelser fra State of Green og Udenrigsministeriet. Sikre at de projekter, EA tager ind i porteføljen og engagerer sig i, er i overensstemmelse med det strategiske sigte for Samsø 2.0. Konkret tæller sekretariatet fem fuldtidsansatte og nogle studentermedhjælpere. Det er vores håb bl.a. på baggrund af argumenter fremsat i denne lille publikation at opnå forlængelse af bevillingen til EA s sekretariatsfunktion, så vi kan vedblive med at arbejde for bæredygtig omstilling.

9 16 17 Udtalelser fra interessenter og samarbejdsparter Vi har interviewet en række samarbejdspartnere, meningsfæller, venner af huset og naboer. Vi har spurgt dem om deres relation til EA, om vores oplevelser sammen og om vores drømme og håb for fremtiden.

10 18 19 INTERVIEW MED Gregers Johansen Group Vice President Corporate Service, Grundfos Gregers Johansen er ansvarlig for Grundfos serviceforretning, der bl.a. har et stort fokus på energibesparelse. De tilbyder energitjek til kunderne og hjælper dem med at spare på energien. Kan du fortælle om samarbejdet mellem Energiakademiet og Grundfos? Det hele startede med, at Søren Hermansen holdt nogle indlæg her på Grundfos om Energiakademiets arbejde med bæredygtighed på Samsø. Den historie Søren fortæller om Energiakademiet, passer rigtig godt med den fortælling, vi går rundt og fortæller os selv her på Grundfos. Grundlæggende handler det om ansvaret for at aflevere en verden, der i bedre forfatning, end da vi modtog den.» Grundlæggende handler det om ansvaret for at aflevere en verden, der i bedre forfatning, end da vi modtog den. Med det fælles udgangspunkt var det ganske naturligt at gå fra tale til handling og prøve at arbejde sammen om nogle konkrete projekter. Med Energiakademiets mellemkomst har vi fx været med til at installere en soldreven pumpe på Samsø Golfbane, og sammen med Energiakademiet har vi været inden og kigge på hele Samsø Kommune for at se, hvor de kunne spare noget energi ved at udskifte pumper. Hvad har værdien af samarbejdet med Energiakademiet været for Grundfos? Vi drager fordel ved samarbejdet på flere planer. For det første er det altid rart at udvikle noget med ligesindede altså folk, der tror på det sammen som os selv, på muligheden af at gøre verden til et lidt bedre sted at være, om du vil.» Laver vi en fejl, er det ikke verdens undergang. Og uden villigheden til at prøve nyt og også at fejle, så laver vi aldrig fremskridt. Mere konkret, så er det fantastisk privilegeret at få lov at arbejde på et sted som Samsø. Det er sådan et lille område helt omkranset af vand. Det er de perfekte betingelser for at teste en ny løsning af. Går det godt, er alt godt. Laver vi en fejl, er det ikke verdens undergang. Og uden villigheden til at prøve nyt og også at fejle, så laver vi aldrig fremskridt. På den måde er Energiakademiet rigtig gode til at få ting til at ske på Samsø.» Det er ganske enkelt god reklame for Grundfos at være associeret med Energiakademiet. Og så er Energiakademiet og Søren Hermansen en virkelig god ambassadør for Grundfos. Søren er en gudsbenådet taler, og han er fantastisk til at formidle budskabet. Folk kommer fra hele verden for at høre ham tale om bæredygtig omstilling, og det er naturligvis godt for os at blive nævnt i den sammenhæng. Det er ganske enkelt god reklame for Grundfos at være associeret med Energiakademiet.

11 20 21 INTERVIEW MED Bent Hansen Formand for Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen har været i politik siden 1981, hvor han blev valgt ind i Viborg Amtsråd. Som regionsrådsformand i Region Midtjylland er han valgt ind for Socialdemokraterne. uden den store tekniske indsigt. Samsø har været et foregangseksempel, som mange andre kommuner har brugt til at spejle sig i. Vedvarende energi er efterhånden kommet op på den politiske dagsorden i mange kommuner i regionen.» Samsø har været en god og praktisk case, som kan formidles til såvel beslutningstagere som almindelige borgere uden den store tekniske indsigt. Hvad er karakteren af samarbejdet mellem Energiakademiet og Region Midtjylland? Region Midtjylland og Energiakademiet samarbejder på flere niveauer. Århus Amt bevilgede tilbage i 2006 et rente- og afdragsfrit lån til opførelsen af Energiakademiet. Dette lån har Region Midtjylland overtaget. Region Midtjylland har støttet en række projekter, hvori Energiakademiet er deltager. Senest har Regionsrådet støttet projektet Biogas 2020, som skal være med til at realisere Samsøs planer om, at få færgen mellem Hou og Samsø til at sejle på biogas. I regionen bruger vi også Energiakademiet til at bistå andre kommuner med deres omstilling til mere vedvarende energi. Omstillingen til vedvarende energi er ikke kun et spørgsmål om teknik og anlæg, men det handler også rigtig meget om den proces, der skal til for at kommunerne og energisektoren træffer de rigtige beslutninger. Til det formål er Energiakademiet en vigtig spiller. Hvilken værdi skaber Energiakademiet for Region Midtjylland og regionerne? Hvad er den overordnede samfundsmæssige værdi af Samsø Energiakademis arbejde og engagement? Det kan være svært at opgøre den samfundsmæssige værdi af Samsø Energiakademis arbejde i kroner og ører, men der er ingen tvivl om, at de har haft en stor betydning for at den vedvarende energi har fået en så central placering i den samfundsmæssige debat.» Energiakademiet har haft en stor betydning for, at den vedvarende energi har fået en så central placering i den samfundsmæssige debat. Det er imponerende, at se de mange forskellige internationale beslutningstagere, som hvert år besøger Samsø for at høre historien om øens omstilling fra fossil til vedvarende energi. Uden Energiakademiet var de ikke kommet til Danmark. Den vigtigste værdi som Energiakademiet skaber for Region Midtjylland er den synlighed og profilering de står for i forbindelse med omstillingen fra fossil energi til vedvarende energi. Her har Samsø været en god og praktisk case, som kan formidles til såvel beslutningstagere som almindelige borgere

12 22 23 INTERVIEW MED Henrik Lund Professor, Department of Development and Planning, Aalborg Universitet Henrik Lund er professor i Energy Planning ved Aalborg Universitet. I mere end 25 år har han arbejdet med energisystemanalyse, energiplanlægning og energiøkonomi. en mindre lille skala, så bliver det mere realistisk at forestille sig, at et helt land kan følge trop.» Og så skal man ikke glemme hele branding-delen.energiakademiet og Samsø er internationalt kendt som der, hvor 100% vedvarende energi rent faktisk sker! Hvad er karakteren af samarbejdet mellem Energiakademiet og Aalborg Universitet? Jeg kan godt lide at tænke på det som et gensidigt fordelagtigt forhold, hvor begge parter får noget ud af det. Fra universitets side får vi koblet os til noget praksis om vedvarende energi. Dels ved at sende studerende over til Samsø. Dels ved, at vi som forskere kan lave research og trække på Energiakademiets internationale netværk. Og den anden vej gælder det, at vi som forskere kan være med til at kvalificere og give input til den videre udvikling af Energiakademiets arbejde. Alt sammen naturligvis med fokus på 100% vedvarende energi. Hvad er den overordnede samfundsmæssige værdi af Energiakademis arbejde og engagement? I en svær og kompleks proces som bæredygtig omstilling er det ekstremt vigtigt med konkrete initiativer. Front-runners som Energiakademiet viser, at vi allerede er godt i gang, så det ikke alt sammen fortaber sig i langsigtede planer. Det er ret unikt, at Energiakademiet er i stand til både at formulere en langsigtet strategi, og arbejde med de konkrete løsninger. Det viser, at vi allerede er i gang, at det kan lade sig gøre. Det skaber en fælles bevidsthed, hvor vi tør tro på og gå i gang med at realisere sådanne store projekter som grøn omstilling. Når man ser, at det faktisk er muligt i Og så skal man ikke glemme hele branding-delen. Energiakademiet og Samsø er internationalt kendt som der, hvor 100% vedvarende energi rent faktisk sker! Det trækker bl.a. dygtige internationale studerende til AAU som er interesserede i at arbejde med grøn omstilling og energi.» Front-runners som Energiakademiet viser, at vi allerede er godt i gang, så det ikke alt sammen fortaber sig i langsigtede planer. Har du en lille anekdote som du kunne tænke dig at dele? I forbindelse med et forskningsprojekt med internationale deltagere projektet hed CEESA havde vi et møde på Energiakademiet. Tilfældigvis faldt det sammen med, at Hendes Majestæt og Hans Kongelige Højhed Prinsegemalen også skulle på besøg på Samsø og hos Energiakademiet. Søren Hermansen sagde, at vi bare kunne blive hængende, og så ville de Kongelige komme forbi. Og de internationale deltagere troede jo, at det var en joke. Men først kom bombehundene forbi, og så kom de kongelige! Derefter gik vi over til at kalde projektet for The Royal CEESA Project.

13 24 25 INTERVIEW MED Søren Stensgaard Afdelingschef, Teknisk udvalg, Samsø Kommune Søren Stensgaard er afdelingschef for teknisk udvalg i Samsø Kommune, hvor han bl.a. har arbejdet med den nye færge mellem Samsø og Jylland. I var han daglig leder på Energiakademiet, hvilket bl.a. er med til at sikre et godt og tæt samarbejde mellem kommunen og Energiakademiet. er de gode til at fortælle den gode historie og udbrede det gode budskab om bæredygtig omstilling.» Vi er nødt til at tage en masse chancer vi er ude og træde nogle stier som andre ikke har trådt. Man kan også sige det sådan her. Hvis man skal lykkes med omstillinger bl.a. miljømæssig omstilling så skal man lykkes med følgende tre punkter: Man skal informere borgerne. Man skal involvere borgerne. Og man skal give ejerskab til borgerne. Og her må vi sande, at Energiakademiet er den perfekte organisation til at skabe den forankring hos befolkningen. Hvordan ser Samsø Kommune på ambition om at blive fossilfri ø i 2030? For os her i kommunen er fossilfri ø meget højt prioriteret og står meget højt på dagsordenen. Det er et utrolig spændende projekt, men også udfordrende arbejde. Vi er nødt til at tage en masse chancer vi er ude og træde nogle stier, som andre ikke har trådt. Den gamle strategi Samsø som vedvarende energi ø bestod egentlig bare i at tage den bedst tilgængelige teknologi og applikere den på Samsø. Med fossilfri ø er det en helt anden snak. Her er vi helt fremme i bussen og afprøver de nyeste teknologier. På fossilfri ø-projektet er vi på spejdertur for resten af samfundet. Hvordan er samarbejdet med Energiakademiet? Når man sådan er ude og træde nye stier, er der alle mulige kløfter, man kan falde i og alle mulige farer, der lurer lige rundt om hjørnet. I det landskab er Energiakademiet rigtig gode til at være med til at løse udfordringerne. Én af Energiakademiets store bedrifter er, at de kan holde en proces på sporet, selvom den virker uoverskuelig og besværlig. De kan holde øjet på bolden i forbindelse med fossilfri ø-projektet. Og så er de gode til at knytte partnerskaber til spændende samarbejdspartnere. Sidst men ikke mindst Er der et konkret projekt du vil fremhæve? Nu du spørger, så kan jeg få mulighed for at nævne vores spritnye færge, som er EU s første gasfærge. Og ikke nok med det vi har også etableret verdens første tankstation til at tanke færgen op. Vi er alle sammen mega-stolte af den færge. I 2018 tror jeg, vi har et biogasanlæg, der leverer gas til vores færge, og så har vi verdens første fossilfri-færge. Og vi laver det hele på markedsvilkår.» Energiakademiet er gode til at knytte partnerskaber til spændende samarbejdspartnere. Som kommune skal vi være villige til at træde nye stier og tage nogle chancer. Det med at lave en samlet plan er ret unikt. Vi vil tage en aktiv rolle i den her udvikling og ambition. Drivkraften handler om os selv. Det handler ikke kun om at redde verden. Det handler om uafhængighed. Om overlevelse for Samsø.

14 26 27 Hvad betyder Energiakademiets arbejde for Samsø set fra et erhvervs- og turismefremmesynspunkt? Energiakademiet arbejder for, at vi som ø og samfund bliver uafhængige. Og alle her på øen synes, det er en god ide. Det bibringer helt fantastisk til vores egen selvforståelse. Det er godt for en yderkommune som vores at gøre noget, som vi kan være stolte af. Det er intern og ekstern imagepleje. Med Energiakademiets hjælp er vi gået fra at være udkantsdanmark til at have mod på fremtiden.» Med INTERVIEW MED Mette Løkke Erhvervs- og Turistchef, Samsøs Erhvervs- og Turistcenter Mette Løkke er Erhvervs- og Turistchef i Samsøs kommunale Erhvervs- og Turismecenter med kontor i Tranebjerg. Her varetages erhvervsfremme, erhvervsservice, sekretærfunktion for bosætning, innovationsråd og markedsføring samt turistinformation og bred turismemarkedsføring. Turisme er et vigtigt erhverv på Samsø. Energiakademiets hjælp er vi gået fra at være udkantsdanmark til at have mod på fremtiden. I vores målsætning og vision her på kontoret indgår bæredygtighed som et meget vigtigt parameter i vores markedsføringsplan. Vi vil bl.a. være kendt for at være Danmarks køkkenhave og vedvarende energiø.» Vi vil gerne være kendt for bæredygtighed her på øen. Og det er Energiakademiet, der bærer den store del af den fortælling. Hvordan er relationen mellem Energiakademiet og Samsøs Erhvervs- og Turistcenter? Den er rigtig god. Som jeg allerede har nævnt, gør de enormt meget for vores omdømme og brand. Men Energiakademiet er også rigtig gode til at trække folk til øen i ydersæsonen. De står for en stor del af den erhvervsturisme, der besøger øen i april-maj, september-oktober og til dels november. Og så ligger det i hverdagen, og det er godt.» Energiakademiet er rigtig gode til at trække folk til øen i ydersæsonen. Så fra et business-synspunkt passer det perfekt ind i porteføljen. Og så tiltrækker Energiakademiet besøgende fra hele verden, også udenfor de markeder som vi normalt satser på at markedsføre os overfor. Vi vil gerne være kendt for bæredygtighed her på øen. Og det er Energiakademiet, der bærer den store del af den fortælling godt nok i samarbejde med alle os andre, borgere, kommune osv. men det er dem, der bærer fanen højest og flytter brandet frem ved nytænkning, gentænking og alt det der. Her bærer Energiakademiet den alt overskyggende store del af arbejdet.

15 28 29 Hvordan ser du på ambitionen om, at Samsø skal være fossilfri ø om kun 15 år? Det er et ambitiøs projekt, og overlæggeren er sat højt. Det skal jo være en win-win for alle, og vi landmænd skal stadigvæk kunne tjene penge. Men vi er venligt stillede overfor udfordringen og arbejder sammen med resten af øen hen mod den intention. Det er én af de rigtig fine ting ved Energiakademiet. De får landbruget, erhvervslivet og kommunen til at arbejde sammen på tværs.» Energiakademiet INTERVIEW MED Henrik Øster Landmand og formand for Samsø Landboforening Henrik Øster er landmand på en stor gård i Sildeballe. Han er desuden formand i Samsø Landboforening, der er interesseorganisation og rådgivning for øens landbrug. Landbrug er et vigtigt erhverv på Samsø, der også går under kælenavnet Danmarks køkkenhave. får landbruget, erhvervslivet og kommunen til at arbejder sammen på tværs. Hvordan er samarbejdet mellem Energiakademiet og Samsø Landboforening? Det er rigtig fint. Som forening arbejder vi bl.a. sammen på konkrete projekter som havvindmøllerne, vindmøllerne i det hele taget, fjernvarme og energi-hotellet Samsborg. Lige nu arbejder vi også på at få puttet griselort og kolort og grøntsagsaffald i vores nye færge. Vi har råvarerne til at få det til at virke, og vi tror på, at vi ved at tænke os om kan få det til at virke. Men det er godt nok et stort projekt for et lille samfund som Samsø. Hvad tror du er hemmeligheden bag Samsøs succes med bæredygtig omstilling? Jeg tror faktisk, at forklaringen skal findes i vores status som bønder og som øboere. Som bønder er vi født til at omstille os, og når man er ø, så er man nødt til at arbejde sammen med sin nabo og sine omgivelser, selvom man måske ikke kan lide vedkommende. Som ø ligger det i vores selvforståelse, at der ikke kommer nogen og fikser det for os, og så kan vi lige så godt selv komme i gang med at finde en løsning på problemet. Vi er ikke bange for det nye; grundlæggende så regner vi med, at når der sker noget nyt på øen, så er det godt for alle.» Det vi har brug for, er en mand som Søren og et tiltag som Energiakademiet. En af de ting vi har brug for, er en mand som Søren og et tiltag som Energiakademiet. Søren er skide god i rollen som højskolemand, der kan samle alle om frivilligt at arbejde sammen mod et fælles mål, der ligger udover den enkeltes næsetip. Og Energiakademiet hjælper os med at stå sammen, når det alt sammen virker allermest uoverskueligt. Som samfund har Samsø tre ben at stå på landbrug, turisme og energiproduktion. Og jo mere de tre forskellige sektorer kan samarbejde, des bedre. Det er godt for øen. Vi profilerer os på, at vi er en vedvarende energiø, og landbruget er en del af det med vindmøller på land og til vands, og fire fjernvarmeværker hvoraf et drives af landmænd.

16 30 INTERVIEW MED Mads Risom Kok på restaurant Skipperly i Ballen på Samsø Mads er tilflytter til øen, men har efterhånden været kok på Skipperly i en årrække. Skipperly er en af Samsøs bedste restauranter beliggende ned til havnen i Ballen. For femten år siden blev det gamle byhus restaureret og omdannet til restaurant med fokus på lokalt producerede råvarer. Skipperly er ejet og drevet af Skipper, Pia og Mads. Vi talte med Mads over en stegt hvid fisk med hollandaise sauce og årets første asparges. Hvad betyder Energiakademiet for din virksomhed? I kroner og ører så gør Energiakademiet, at det er rentabelt for os her på Skipperly at holde åben i ydersæsonen altså april og maj samt september og oktober. Det er ikke kun positivt for vores omsætning som forretning; det er også med til, at Ballen by og øen som sådan holder åben nogle flere måneder om året. Så kan vi nøjes med at gå i hi i fem måneder i stedet for ni. Det er godt for turisterne, og det er godt for de lokale.» Energiakademiet er en rigtig god historie for alle her på øen. Og så er Energiakademiet en af de helt store samtaleemner her på øen og et emne som er rigtig interessant at tale med vores gæster om ved bordene. Energiakademiet er en rigtig god historie for alle her på øen. Strandengen Samsø Tlf Fax LAYOUT e-types Daily TEKST Morten Scholz FOTO Malene Annikki Lundén Erik Paasch Jensen Pil Christoffersen

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Titel: Full Circle Island Samsø som levende laboratorium og udstillingsvindue for cirkulær økonomi (CØ). Vision: Samsø skal være det første

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE HANDLEPLAN FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSINDSATS

SAMSØ KOMMUNE HANDLEPLAN FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSINDSATS SAMSØ KOMMUNE HANDLEPLAN FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSINDSATS 2017-2018 ET KATALOG OVER KONKRETE TILTAG OG INDSATSER I 2017 OG 2018 3 NYE TILTAG: TURISME 4 NYE TILTAG: FØDEVARER 4 NYE TILTAG: UDDANNELSE

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER Hvad mener du? Energiakademiet vil sammen med dig skabe fremtiden for Samsø. Derfor spørger vi dig: 1. Hvad synes du er det bedste ved Samsø? 2. Hvilke forandringer synes du, der er sket på Samsø i de

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Projektet "Energi på tværs",

Projektet Energi på tværs, Projektet "Energi på tværs", Energikortlægning for Ballerup Kommune www.ballerup.dk Energikortlægning 2 Energikortlægning 3 Energikortlægning 4 Energikortlægning 5 Energikortlægning 6 Energivision Energivisionen

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne.

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne. Referat fra OI-regionsmøde søndag d. 25. maj 2008 Tilstede: Thomas (Midtjylland), Peter/Kim/Sofie (Nordjylland), Anita (Syddanmark) og Karsten (OIK). Afbud: Louise (SOV) og Johnny (KBH). Ad.1. Karsten

Læs mere

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår.

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. OPTAKT OVERORDNET Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. Min antagelse er at vi skal aflære for at genlære Vi skal opdrage og stimulere til det relationelle

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013 Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats Herning 5. september 2013 1 Indledning Torsdag den 5. september mødtes 21 deltagere til workshop i Innovatorium, Herning for at diskutere og følge

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Bosætning og fritidsliv som udviklingsdriver Frederiksund, Odsherred og Odense. Lone Søderkvist Kristensen & Dorthe Hedensted Lund

Bosætning og fritidsliv som udviklingsdriver Frederiksund, Odsherred og Odense. Lone Søderkvist Kristensen & Dorthe Hedensted Lund Bosætning og fritidsliv som udviklingsdriver Frederiksund, Odsherred og Odense Lone Søderkvist Kristensen & Dorthe Hedensted Lund Nye muligheder for det sydlige Hornsherred, Frederikssund Proces Åben workshop

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK Som leder og specialist står du ofte alene, når vigtige strategier og ledelsesmæssige beslutninger skal træffes, samtidig med

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Forskellige tekniske apparater kalder på forskellige digetale bruger. Valg af indhold og kontinuitet på en langsigtet

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder:

Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder: Idekatalog Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder: Jesper Hjortshøj (Marel A/S), Rune Engell-Hansen (Lallemand), Niels Osterland

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder Debra åbner sig mod den grønne omstilling uden at glemme vores fossile rødder Den grønne omstilling er kommet for at blive Jeg har i ca. to år stået i spidsen for Debra, hvilket har været en interessant

Læs mere

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Chefkonsulent Center for Ledelse og Styring 4. juni 2010 Side 1 Ledelse OP Afklaring af ledelsesrum helst den direkte vej

Læs mere

Følgende præsentation af Energisafari vil bl.a. indeholde nedenstående punkter: Udfordringer Forretningsmæssig potentiale Målgrupper

Følgende præsentation af Energisafari vil bl.a. indeholde nedenstående punkter: Udfordringer Forretningsmæssig potentiale Målgrupper Følgende præsentation af Energisafari vil bl.a. indeholde nedenstående punkter: Formål Mission & Vision Udfordringer Forretningsmæssig potentiale Målgrupper Kanaler for kunder og markedsføring Samarbejdspartnere

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis

Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis Transform2012, Dag 2 DGI Byen 22. November 2012 Lektor, PhD, Brian Vad Mathiesen Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

Læs mere

Politik for borgerinddragelse

Politik for borgerinddragelse Politik for borgerinddragelse Forord Dette er en politik om borgerinddragelse i Albertslund. Vi vil skabe en by, hvor mennesket er først, og hvor alle tager aktivt del i fællesskabet. Det er det, som er

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Vidensgrundlag og videndelingsproces bag større nordjyske strategier for regional udvikling

Vidensgrundlag og videndelingsproces bag større nordjyske strategier for regional udvikling Vidensgrundlag og videndelingsproces bag større nordjyske strategier for regional udvikling Brainstormingseminar 22. september 2008 Dorte Stigaard, direktør Udnytter og deler vi viden godt nok? mange parallelaktiviteter

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan 2016-2020 2 Velkommen til Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan I Fagcenter for Socialpsykiatri er visionen at skabe fremtidens velfærd,

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 Strategisk energiplanlægning i Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 UDFORDRINGEN? omstilling til fornybar energiproduktion kræver øget samarbejde, innovation og planlægning Der skal sideløbende

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM. Fremtidens grønne uddannelser 1. november 2011

CAMPUS BORNHOLM. Fremtidens grønne uddannelser 1. november 2011 CAMPUS BORNHOLM Fremtiden starter her Fremtidens grønne uddannelser 1. november 2011 Campus Bornholm blev skabt i 2010 ved en fusion af det tidligere Bornholms Gymnasium, Bornholms Erhvervsskole og VUC

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere