YHEDER OG DEBAT OM ERHVERVSLIVET I ÖRESUNDSREGIONEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YHEDER OG DEBAT OM ERHVERVSLIVET I ÖRESUNDSREGIONEN"

Transkript

1 UGE 36 * 2014 * N Y H E D S B R E V : YHEDER OG DEBAT OM ERHVERVSLIVET I ÖRESUNDSREGIONEN Nyt fra DI: FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 Regeringen offentliggjorde den 26. august 2014 sit forslag til finanslov for DI vurderer i en kommentar til forslaget, at regeringen vælger den forkerte vej, når den lader en af verdens største offentlige sektorer vokse sig større i en tid, hvor flere danske virksomheder allerede begynder at mærke mangel på arbejdskraft. Adm. direktør Karsten Dybvad havde blandt andet følgende kommentarer til forslaget til finanslov: Vi står i en situation, hvor ledigheden er nede på fem pct., men alligevel lægger regeringen op til et offentligt underskud på 60 mia. kr. Forslaget kører alt for tæt på kanten af, hvad der kendetegner en sund økonomi. Forslaget bidrager ikke til at forbedre vilkårene for virksomhederne ud over det, som er aftalt i Vækstpakke Hvis politikerne har en ambition om at skabe flere private job, bør de prioritere de offentlige udgifter dér, hvor de baner vejen for ny vækst. For eksempel uddannelse, forskning og infrastruktur. Forslaget til finanslov for 2015 rummer ikke midler til nye investeringer i veje og baner, men der henvises til en række tidligere indgåede aftaler om trafikal infrastruktur. På det maritime område afsættes i finanslovsforslaget 200 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for erhvervstransporter til og fra danske (små)øer. Desuden afsættes der 65 mio. kr. til at vedligeholde besejlingsforholdene i Esbjerg Havn. Endelig afsættes i forslaget til finanslov 313 kroner i 2015 til at annullere den besparelse, som den tidligere VKregering pålagde DSB med finansloven for Find forslaget til finanslov på: NY FORMAND FOR BUSINESSEUROPAS TRANSPORTUDVALG Direktør Michael Svane, DI Transport, er udnævnt til ny formand for BusinessEuropes transportudvalg. Paraplyorganisationen BusinessEurope består af 41 europæiske erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer i 35 lande. Organisationen taler på vegne af 20 millioner europæiske virksomheder og anses som den vigtigste erhvervspolitiske stemme i EU. Transportudvalget beskæftiger sig med transport & logistik, infrastruktur, luftfart, søtransport, havne m.m. på europæisk niveau.

2 Nyt fra DI Transport FEJLAGTIG KRITIK AF FEMERN-FORBINDELSEN Kommentar af konsulent Jakob Svane. Tidligere chef i Vejdirektoratet Knud Erik Andersen (KEA) har nyligt udgivet en bog, The Fehmarn Belt Fixed Link Made in Denmark, hvori han kritiserer Femern-forbindelsen for en række forhold. En af de væsentlige kritikpunkter er, at forbindelsen er baseret på forkerte trafikberegninger. KEA angiver den officielle tyske trafikprognose som argument for sin påstand, men kommer selv til at begå den fejl at anvende forkerte tal. KEA bruger nemlig tallene for national tysk trafikvækst, som er lavere end den internationale trafikvækst. Den tyske prognoses forventede internationale trafikvækst passer faktisk meget fint til de tal, der ligger til grund for Femern-forbindelsen. Desværre er dette langt fra den eneste fejl eller unøjagtighed i KEA's bog. Han ser bort fra en lang række fakta og forhold, der er gunstige over for forbindelsen, men opfinder og polemiserer en række forhold, som får forbindelsen til at fremstå dårligere, end det rent faktisk er tilfældet. KEA's kritik er derfor alt for ensidig, og hans overordnede påstand om, at Femern-forbindelsen er en dårlig beslutning for Danmark, har ikke hold i virkeligheden. Femern-forbindelsen er et afgørende stykke stratisk infrastruktur for Danmark. DI har fortsat fuld tillid til, at forbindelsen hviler på et solidt fundament. Man kan kun håbe, at KEA i det mindste får ret i undertitlen til sin bog nemlig at Femern-forbindelsen vil blive Made in Denmark. Konference: KOLLEKTIV TRAFIK KONFERENCE 2014 TØF s konference om kollektiv trafik favner meget bredt fra taxikørsel til højhastighedstog. I centrum står vidensdeling og debat på tværs i en meget sammensat kollektiv trafik sektor. TØF har i år styrket seminardelen af konferencen der hvor debatten ofte er mest livlig og hvor flest kan komme til orde. Et hovedemne på konferencen er Mobilitet og urbanisering. Alle udviklingsplaner, som rækker flere år frem, må tage hensyn til den markante befolkningsvandring fra land til by, som præger disse år. Vi behandler emnet under tre overskrifter: Udfordringer i storbyer, udfordringer i købstæder/stationsbyer samt udfordringer i landområder. Andre temaer er bl.a.: Statens rolle i kollektiv trafik Højklasset kollektiv trafik: Letbaner, BRT Taxi- og specialkørsel Grøn transport Stationer, terminaler stoppesteder Digitalisering, teknologiens rolle Det hele foregår på Comwell Storebælt Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør, Mandag d. 6. oktober og tirsdag d. 7. oktober Tilmelding senest td. 30. september via webformularen i konferencekalenderen; Du kan også få flere oplysninger om pris, mm. hos: koordinator Karen Boyd i TØF-sekretariatet på

3 Nyt fra Femern Bælt: FEHMARNBELT BUSINESS DAY 1. OKTOBER Ny vækst, nye arbejdspladser og nye muligheder! Sådan får danske virksomheder fordele ved Femern Bælt-projektet Kom og hør om de muligheder, den faste forbindelse under Femern Bælt rummer for din virksomhed. Snart starter Danmarkshistoriens største anlægsbyggeri: Femern Bælt-tunnelen. Etableringen af den 19 kilometer lange forbindelse mellem Danmark og Tyskland bliver uden sidestykke. Det store milliardbyggeri vil i de kommende år give mulighed for ordrer, beskæftigelse og udvikling både hos entreprenører men også hos en bred vifte af danske industrivirksomheder ikke mindst blandt de mange danske underleverandører. Til selve byggeriet, der udføres på dansk grund, skal stærke faglige kompetencer i spil, ligesom der bliver behov for en mængde produkter og ydelser: metaller, maskiner, stålkonstruktioner, dele til betalingsanlæg, trapper, beklædning af tunnelen m.m. Vil du høre om de muligheder, den faste forbindelse rummer for din virksomhed? Vil du høre, hvilke erfaringer andre virksomheder har fra tilsvarende byggerier? Og vil du få indblik i, om I kan kvalificere jer til at levere dele til byggeriet? Så kom til et fagligt stærkt formiddagsarrangement i Industriens Hus onsdag d. 1. oktober. Arrangementet åbnes af Fremstillingsindustriens formand Bo Stærmose, som efterfølges af kommunikationsdirektør Ajs Dam fra Femern A/S. Herefter tilbydes medlemmer af Fremstillingsindustrien og Industriens Arbejdsgivere i København deltagelse i det nye og lukkede landsdækkende netværk for underleverandører til Femern Bælt-byggeriet, som lanceres samme formiddag. Her kan du bl.a. møde teknisk direktør Steen Lykke, Femern A/S. Har du interesse i at samarbejde med andre i branchen om den kommende faste forbindelse? Vil du gerne have eksklusiv adgang til viden om det store byggeri? Vil du lære, hvordan du kan kvalificere dig til større anlægsprojekter og ønsker du at kende leverandørkravene, kan du deltage i dette første indledende og gratis netværksmøde. Deltagelse i eftermiddagens arrangement Fehmarnbelt Business Day (incl. frokost) koster 80 Euro. Dagens øvrige arrangementer er gratis. Tilmelding: senest fredag den 26. september Kontakt: Chefkonsulent Christian Eskelund-Hansen, Delårsrapport: SUND & BÆLT OPJUSTERER ÅRETS RESULTAT En stigning i trafikken over Storebælt og lave renter og inflation har resulteret i opjusteringen Sund & Bælt opjusterer forventningerne til årets resultat med 300 mio. kr. til et samlet overskud på mio. kr. før værdireguleringer og skat, viser koncernens delårsrapport. - Trafikken har overrasket positivt i hele første halvdel af året, hvor både lastbilog personbiltrafikken er steget i forhold til sidste år. En mild vinter og nogle forårsmåneder med godt vejr har medvirket hertil, og tendensen ser ud til at

4 fortsætte hen over sommeren. Da inflationen og renten ventes at blive på det nuværende lave niveau året ud, forventer vi at komme ud af året med et overskud på mio. kr. før værdireguleringer og skat, siger Sund & Bælts adm. direktør Leo Larsen. Indtægter fra vejtrafikken over Storebælt steg med 6,1 pct. sammenlignet med sidste år og var på mio. kr. Stigningen skyldes primært den positive udvikling i trafikken. Den samlede vejtrafik steg med 4,7 pct. i forhold til samme periode i Den største stigning var i lastbiltrafikken, som steg med 8,7 pct. mens personbiltrafikken steg med 4,2 pct. I gennemsnit har køretøjer dagligt passeret forbindelsen. Resultatet af den primære drift for årets første seks måneder var et overskud på mio. kr. Det er en forbedring på 70 mio. kr. i forhold til samme periode i Renteomkostningerne var 152 mio. kr. lavere end i samme periode sidste år og lå på 454 mio. kr. Resultatet før dagsværdiregulering og skat i første halvdel af 2014 blev et overskud på mio. kr., hvilket er en forbedring på 263 mio. kr. i forhold til samme periode af Skat udgjorde i perioden en nettoindtægt på 74 mio. kr. Heri er modregnet en udgift på 8 mio. kr. relateret til en nedskrivning af koncernens skatteaktiv som følge af nedsættelse af selskabsskatteprocenten. På Sund & Bælts generalforsamling 24. april 2014 blev det besluttet at udlodde et ekstraordinært udbytte på 900 mio. kr. fra A/S Storebælt til aktionæren i selskabet. Udbyttet blev i maj udbetalt til Transportministeriet. Det sker som følge af den politiske aftale om En grøn transportpolitik fra januar 2009, som betyder, at A/S Storebælt frem til 2022 bidrager til finansiering ved udbyttebetaling på i alt 9 mia. kr. Læs hele delårsrapporten her: Opsigelse: DSB SKAL HAVE NY ADMINISTRERENDE DIREKTØR Jesper Lok forlader DSB i løbet af næste år Jesper T Lok, der har været administrerende direktør for DSB siden maj 2012, har opsagt sin stilling, og dermed skal DSB s bestyrelse nu finde en ny administrerende direktør til virksomheden. Jesper T Lok fratræder sin stilling, når en afløser er på plads, senest den 31. august Herefter overtager han ledelsen af en virksomhed med globale aktiviteter. Formanden for DSB s bestyrelse, Peter Schütze, siger i den anledning i en pressemeddelelse: - I DSB s nyligt udgivne halvårsrapport konkluderede vi, at DSB er så godt som i mål med Ét Sundt DSB. Dermed er vi klar til at tage hul på den næste strækning af DSB s strategiske rejse. Vores administrerende direktør har i den forbindelse valgt at søge nye udfordringer, og bestyrelsen vil i løbet af de kommende måneder finde Jespers afløser. For denne redaktør er denne nyhed en kedelig af slagsen. Af flere væsentlige årsager: Jesper Lok har ikke bare vist sig som manden, der kunne håndtere Etaten og holde ro på bagsmækken, men også som manden, der aldrig fortalte sig. Det bliver sagt, bliver sagt med vægt og eftertanke. Jesper Lok har aldrig nægtet, at tale med pressen, men at være i medierne var/er ikke højt prioriteret hos direktøren, der nu skal tilbage til det, efter forlydende, globale, private erhvervsliv. Jesper Lok er, og vil fortsat være, respekteret, ikke bare i alle dele af det private erhvervsliv, men også på Borgen og andre politiske organisationer.

5 EGENANNONCE: TRADITIONEL MARKETING ER TRUET Målrettet markedsføring er den nye trend Kunderne har magten. De reagerer ikke positivt på traditionelle salgsbudskaber, siger den amerikanske content marketing-guru, Marcus Sheridan. Hans budskab er simpelt om end ikke revolutionært: Lyt til dine kunder. Således skriver Huset Markedsføring på deres hjemmeside i sidste uge, men ovenstående citat er kun en beskeden del af de ændringer generel markedsføring må forberede sig på i fremtiden. Internettet, de sociale medier og mindre, men stærkt målrettede medier, vil blive nogle af fremtidens vindere i et stadigt mere konkurrencepræget marked, hvor reklamebudgetterne tidligere primært gik til de medier, der præsterede de største oplag og dermed de fleste læsere. Den tid er forbi! ÔRESUNDSMAGASINETs UGEBREV sendes hver uge til ca mailadresser i Öresundsregionen samt til alle læsere på hvilket giver os en læserskare på næsten 4000 læsere om ugen. Disse læsere er bl.a. politikere på Christiansborg og i andre politiske organisationer samt de fleste af beslutningstagerne inden for transport, logistik, infrastruktur og erhvervsliv i regionen. Det betyder, i al sin enkelhed, at hvis din virksomhed eller organisation, vil i kontakt med de væsentligste beslutningstagere omkring ovenstående, ja, så er en annonce i Ugebrevet ÖRESUNDSMAGASINET en god idé, ikke mindst set i forhold til kontaktprisen, der er mindre end én krone pr. DIREKTE kontakt Helside: kr * Halvside: kr * Kvart side eller Banner: kr. 700 Vi producerer gerne din annonce gratis ved minimum 3 indrykninger. Tal med undertegnede. Med venlig hilsen Knud Meldgaard Udgiver Udgiver: Meldgaard Media & Marketing s.m.b.a. * CVR-nr Redaktion & Annoncer * Motalavej 37 * DK 4220 Korsoer * Ansvarshavende Chefredaktør & Udgiver Knud Meldgaard

Tunnelsyn Prognose-debat om Femern Bælt Forbindelsen fjerner fokus fra det store perspektiv.

Tunnelsyn Prognose-debat om Femern Bælt Forbindelsen fjerner fokus fra det store perspektiv. UGE 6* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN Tunnelsyn Prognose-debat om Femern Bælt Forbindelsen fjerner fokus fra det store perspektiv. Af Henrik Kragelund,

Læs mere

UGE 9* 2015 * U G E B R E V E T:

UGE 9* 2015 * U G E B R E V E T: UGE 9* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN FEMERN-FORBINDELSEN: ET STORT PROBLEM, MEN EN STØRRE OPGAVE Den planlagte forbindelse er IKKE truet Af chefredaktør

Læs mere

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR UGE 39 * 2014 * N Y H E D S B R E V : YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR FEMERN-TUNNEL STYRKER KØBENHAVNS LUFTHAVN Den kommende tunnel er ingen konkurrent, tvært imod, mener Københavns

Læs mere

NY PROGRAMDIREKTØR TIL DSB Jürgen Müller tiltræder den 1. oktober en nyoprettet stilling som programdirektør for indkøb af tog i DSB.

NY PROGRAMDIREKTØR TIL DSB Jürgen Müller tiltræder den 1. oktober en nyoprettet stilling som programdirektør for indkøb af tog i DSB. UGE 34 * 2015 ORIENTERING OG DEBAT OM TRANSPORT * LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I EU MED TEMASEKTION OM LETBANER I SAMARBEJDE MED LETBANER.DK NY PROGRAMDIREKTØR TIL DSB Jürgen Müller tiltræder den 1. oktober

Læs mere

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T:

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN NytårsVisioner: MERE PLADS OGSÅ TIL DE BLÅ MOTORVEJE Danske Havne har fået en direktør med kant Chefredaktør

Læs mere

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR UGE 50 * 2014 * N Y H E D S B R E V : YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR Made in China: DEN NY VERDENSORDEN Europa besejrede Afrika, men Kina besejrer verden Af chefredaktør Knud Meldgaard

Læs mere

NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR U G E 11 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR FOKUS PÅ GODS: BANE OG HAVN VI INVESTERER MARKANT I INFRASTRUKTUR - OGSÅ TIL FORDEL FOR GODSTRANSPORTEN Den

Læs mere

UGE 2* 2015 * U G E B R E V E T:

UGE 2* 2015 * U G E B R E V E T: UGE 2* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN NytårsVisioner: VELKOMMEN TIL 2015 Vi har passeret årsskiftet og det er tid til nytårsudtalelser fra politikere,

Læs mere

Der er penge i at være bæredygtig

Der er penge i at være bæredygtig #11 16.-18. september 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV KVINDERNE VINDER side 16 VELFÆRD - MONOPOL ELLER VALGFRIHED? BRANCHE MED SIKKER VÆKST NETVÆRK SKABER

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol.

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol. Nr. 5 marts 2009 Amerikansk koncern bygger fabrik i Holbæk... Det er medarbejderne, der skaber succesen... Når direktøren får brug for sparring... Fokus på det gode liv... Netværk deler viden - og finder

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Ugens transport. Uddannelse og chaufførcoaching føre gode resultater videre ud på landevejene. er mere end computerspil

Ugens transport. Uddannelse og chaufførcoaching føre gode resultater videre ud på landevejene. er mere end computerspil Ugens transport 1 Onsdag 14. november til tirsdag 20. november 2012 - Nummer 3-1. årgang Postmanden lagde brevene på hylden og satte sig bag rattet Uddannelse og chaufførcoaching føre gode resultater videre

Læs mere

BALLADE I BAGGÅRDEN Kina driller USA igen!

BALLADE I BAGGÅRDEN Kina driller USA igen! UGE 21 * 2015 DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN BALLADE I BAGGÅRDEN Kina driller USA igen! Trafikpolitisk Kommentar af chefredaktør Knud Meldgaard Den kinesiske premierminister,

Læs mere

Mere strøm har lange udsigter Der vil gå mange år endnu, før elbilerne slår igennem i trafikken. det daglige ansvar

Mere strøm har lange udsigter Der vil gå mange år endnu, før elbilerne slår igennem i trafikken. det daglige ansvar nr.10 april 2010 Mere strøm har lange udsigter Der vil gå mange år endnu, før elbilerne slår igennem i trafikken. Læs mere side 20 TEMA I DETTE NUMMER CSR det daglige ansvar Læs mere side 5-11 Mål og midler

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012 Danske Banks generalforsamling 2013 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Planche 1: Bestyrelsens beretning Planche 2: Generalforsamling

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus >

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus > Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Pia Olsen Dyhr, Danmarks nye transportminister. Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Hurtigere til og fra arbejde

Læs mere

et mønstereksempel beskæftigelses politik

et mønstereksempel beskæftigelses politik A Nyhedsavis nr. 10 jun 2013 Carsten Koch (th) og HK/Kommunals næstformand, Mads Samsing, fik mange input fra medarbejderne under deres rundtur på Job- og Vækstcentret i Middelfart. Middelfart jobcenter

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side -

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side - Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København > Ny lokal klimafond Energibyen Skive allierer sig med det lokale erhvervsliv for at spare mere på energien. > side Find det i Forsvaret Den -årige

Læs mere

NKT Generalforsamling 2013. Verdens byer vokser, og NKT er med til at gøre væksten mulig. Vores produkter skaber fremtiden.

NKT Generalforsamling 2013. Verdens byer vokser, og NKT er med til at gøre væksten mulig. Vores produkter skaber fremtiden. NKT Generalforsamling 2013 Film: Verden omkring os er i rivende forandring. Overalt flytter befolkningen mod byerne, som hvert år vokser med millioner af mennesker. Shanghai i Kina. På få år har byen bredt

Læs mere

Udlandet presser danske virksomheder

Udlandet presser danske virksomheder 2. Nr. årgang 8 2. årgang Nr. 1 Januar Januar Juli 2010 2011 2010 2 Grafisk forlæg: Jørgen Stamp og Mark Airs TEMA UNFAIR KOKURRENCE Udlandet presser danske virksomheder 75 % af de danske bygge- og anlægsvirksomheder

Læs mere

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER HERE TO STAY PRZYJECHALI, BY ZOSTAC TULLUT JÄÄDÄKSEEN KOMMET FOR AT BLIVE 7 forslag, der skal få udenlandske medarbejdere

Læs mere

Kampe er til for at vindes

Kampe er til for at vindes Nr. 4 december 2008 Den gammeldags sælger er populær... Tæt på»udsolgt«på Kontorhotellet... Færre tør tage springet... Færre iværksættere ønsker at låne penge... Arbejdsstyrken på vej ned i Holbæk... 1

Læs mere

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev NYHEDSBREV UGE 19 2012 Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev NYT FRA REDAKTIONEN Næste nyhedsbrev udkommer den 25.maj Grundet Kristi Himmelfartsdag udkommer

Læs mere

DET KØRER FOR BARCELONA Fra romantisk uorden til stringent modernisme.

DET KØRER FOR BARCELONA Fra romantisk uorden til stringent modernisme. UGE 25 * 2015 DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN DET KØRER FOR BARCELONA Fra romantisk uorden til stringent modernisme. Af chefredaktør Knud Meldgaard, Barcelona Hvis det er

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN NY MEDARBEJDER OG ET NYT NAVN!

VELKOMMEN TIL EN NY MEDARBEJDER OG ET NYT NAVN! U G E 10 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR VELKOMMEN TIL EN NY MEDARBEJDER OG ET NYT NAVN! Der er med stor glæde vi byder velkommen til salgschef Bo

Læs mere

MMV er efterlyser bedre regler for medarbejderaktier

MMV er efterlyser bedre regler for medarbejderaktier Nr. 29 10. november 2014 DI Business di.dk/dibusiness TÆT PÅ Hun gør rent i rengøringsbranchen Man finder ikke en større fortaler for, at virksomheder som os skal være organiserede og arbejde under ordnede

Læs mere

Regler skal tættere på virksomhedernes virkelighed

Regler skal tættere på virksomhedernes virkelighed #14 31. oktober-2. november 2012 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Ansættelsespræmie på vej bagsiden Værdi og vækst i mangfoldighed > 08 Overdriv ikke gult kort

Læs mere