FAORIENTERING AKADEMIKERE OG FINANSSEKTOREN HAR BRUG FOR HINANDEN BANKEN UDEN REGLER FINANSSEKTOREN MEST INNOVATIV FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAORIENTERING AKADEMIKERE OG FINANSSEKTOREN HAR BRUG FOR HINANDEN BANKEN UDEN REGLER FINANSSEKTOREN MEST INNOVATIV FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING"

Transkript

1 Maj 2005 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AKADEMIKERE OG FINANSSEKTOREN HAR BRUG FOR HINANDEN side 3 Finansvirksomhederne må rekruttere bredere, hvis de skal undgå at mangle arbejdskraft. BANKEN UDEN REGLER side 6 Middelfart Sparekasse har afskaffet traditionel ledelse. I stedet har de succes med at praktisere selvledelse og aflægge etiske regnskaber. FINANSSEKTOREN MEST INNOVATIV side 10 Ny undersøgelse kårer finanssektoren som den mest innovative branche i Danmark.

2 INDHOLD LEDER: AKADEMIKERE OG FINANSSEKTOREN HAR BRUG FOR HINANDEN side3 Det er nødvendigt at de finansille virksomheder rekrutterer bredere, hvis mangel på arbejdskraft skal undgås. SVÆRT AT GENNEMSKUE MARKEDET FOR KONTORMASKINER side 4 Det er ikke let at gennemskue, hvor meget printere og andre kontormaskinerne skader arbejdsmiljøet. Jyske Bank har nu taget konsekvensen. SPAREKASSEN UDEN REGLER side 7 I Middelfart Sparekasse har de lagt traditionel ledelse på hylden. SPOT PÅ LØNPAKKER side 8 FA satte spot på lønpakker midt i maj. Læs her om nogle af fordelene ved lønpakker. FINANSVIRKSOMHEDER ER MEST INNOVATIVE side 10 Ny undersøgelse viser, at finanssektoren er den mest innovative branche i Danmark. FAS KURSER I EFTERÅRET side 11 NYT FRA FA side 11 TAL DER TÆLLER: TRADITIONELT UDDANNEDE MEDARBEJDERE I HØJ KURS side 12 Finansvirksomheder har fokus rettet mod traditionelt finansuddannede, når de ansætter nye medarbejdere. Men finansøkonomer er efterspurgt. FA Orientering, 13. årgang, nr. 26. maj 2005 Redaktion: Ansv. red Steen A. Rasmussen,. Red. Lene Rosenmeier Red. sekr. Helle Rosenkrantz, Layout Edwin Johansen Oplag: ISSN Tryk, ekspedition og udgiver: Finanssektorens Arbejdsgiverforening Store Kongensgade 81C Postboks Kbh. K. Telefon , Fax , SIDE 2 FA ORIENTERING MAJ 2005

3 LEDER AKADEMIKERE OG DEN FINANSIELLE SEKTOR HAR BRUG FOR HINANDEN Der bliver meget snart mangel på arbejdskraft i den finansielle sektor af de nuværende ansatte i sektoren forsvinder indenfor de nærmeste år. Det er en ny situation i forhold til tidligere, hvor antallet af medarbejdere faldt, og hvor de virksomheder, der havde brug for mere arbejdskraft kunne hente den blandt afskedigede medarbejdere fra andre virksomheder. Men billedet er vendt. Det begyndte for nogle år siden, først i københavnsområdet. Nu er der konkurrence om den uddannede arbejdskraft over hele landet. Baggrunden er aldersfordelingen med små unge årgange og flere ældre medarbejdere, der står for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. For den enkelte virksomhed er den kortsigtede løsning at lokke nye medarbejdere til med tilbud om lønforhøjelser. Når løsningen er kortsigtet, er det fordi, at andre virksomheder tvinges til at gøre det samme. En langsigtet løsning er en øget og bredere rekruttering. Det vil især være rådgivere, der bliver stigende efterspørgsel efter. Disse stillinger vil være meget relevante for mange typer af akademikere. Det vil være en fordel at begynde at ansætte flere medarbejdere med mellemlange og lange uddannelser. Men det er ikke bare sektoren, der skal få øjnene op for de gode muligheder og kompetencer, der ligger og venter hos akademikerne. Akademikerne skal også have øjnene op for sektorens gode løn- og arbejdsvilkår samt uddannelsesmuligheder. DJØF har indgået et finanssamarbejde med en række andre forbund. Samarbejdet består i at oplyse næsten-kandidater om de mange gode arbejds- og kompetencemuligheder og fagligt udfordrende stillinger, der venter på dem i den finansielle sektor. FA arbejder nu sammen med AC og DJØF for at fremme dette arbejde. Men organisationerne kan ikke gøre arbejdet alene. Finansvirksomhedernes indsats er altafgørende for, at projektet kan lykkes, og vi kan imødekomme den kommende tids rekrutteringsbehov. Steen A. Rasmussen SIDE 3 FA ORIENTERING JUNI 2005

4 SVÆRT AT GENNEMSKUE MARKEDET FOR KONTORMASKINER Stigende brug af IT-udstyr har forringet indeklimaet på danske arbejdspladser. Men det er ikke helt let for virksomhederne at blive kloge på, hvor sundhedsskadelige de enkelte maskiner egentlig er. For tre år siden formulerede Jyske Bank en politik for deres indkøb og placering af kontormaskiner. Politiken, der blev udformet i samarbejde med BST Århus, nu Crecea, tog udgangspunkt i en række anbefalinger fra Teknologisk Institut. Ifølge dem bør det bl.a. måles, hvor meget formaldehyd, ozon, flygtige organiske forbindelser (VOC) og støv maskinerne udsondrer. Samtidig bør man måle ozonudstrømningen ved afkastet ved maskinen i modsætning til ude i lokalet. Ifølge Arbejdsmiljøinstituttet er netop denne måde at måle stofferne på den eneste, der duer. Det er de færreste afdelinger i Jyske Bank, der har et egentlig teknikrum, som maskinerne kan placeres i. Derfor må maskinerne stå i de samme lokaler, som medarbejderne har deres arbejdspladser i. Det stiller naturligvis større krav til, hvor meget maskinerne må støje og forurene. Forskel på målemetoder Med politikken i hånden troede banken, at de var godt rustet til opgaven, da de nogle år senere stod for at skulle have udskiftet forholdsvis mange printere og kopimaskiner. De kunne jo bare holde anbefalingerne fra politikken op imod de oplysninger, der fandtes om produkterne på markedet det troede de i hvert fald. Så længe leverandørerne får målt deres maskine ved Teknologisk Institut, kan Jyske Bank sagtens sammenligne tallene med de tal, der fremgår af deres politik. Men det viste sig, at det ikke var helt så enkelt. Meget ofte er det ikke muligt at få oplyst de rette målinger, når banken skal købe nye maskiner. Det skyldes, at leverandørerne bruger en anden slags målemetoder, der ikke stemmer overens med dem, som Teknologisk Institut anbefaler. Flere og flere leverandører får målt deres maskiner på grundlag af tyske målemetoder, som er billigere end de danske, men som til gengæld ikke måler omfanget af formaldehyd og VOC. Samtidig måler de ozonudstrømningen i rummet og ikke ved afkastet ved maskinen, sådan som Teknologisk Institut anbefaler, siger Lene Højsgaard, der er arbejdsmiljøkonsulent i Jyske Bank. Hvis man ikke kender denne forskel, vil man ifølge Lene Højsgaard, umiddelbart tro, at alt er i den bedste orden. Men det er kun på papiret, det hele ser godt ud. I virkeligheden risikerer medarbejdere at komme til at indånde for meget ozon. SIDE 4 FA ORIENTERING MAJ 2005

5 Ufuldstændigt billede Arbejdsmiljøinstituttet har lavet en undersøgelse med måling af ozon ved kilden og måling i rummet. Det viste sig her, at tallet fra målinger i rummet svarer til 7,5 % af det tal, der kommer frem, når man måler afkastet direkte ved maskinen. Det skyldes, at ozonen fordeler sig og bliver fortyndet i luften, men også at den går i forbindelse med eksempelvis VOC og danner formaldehyd. Arbejdsmiljøinstituttet konkluderede derfor, at målinger i rummet giver et ufuldstændigt billede. Arbejdstilsynet skelner ikke Lene Højsgaard har præsenteret problemet for Arbejdstilsynet og bedt dem tage stilling til sagen. Tilsynet gav udtryk for, at det er enig i, at den metode, som af AMI og Teknologisk Institut anbefaler, er den bedst egnede, når man skal vurdere risikoen for problemer med en printer eller kopimaskine. Men alligevel har tilsynet ikke mulighed for at kræve, at maskinerne bliver testet efter en bestemt målemetode. De fleste medarbejdere i Jyske Bank deler lokaler med printere og andre kontormaskiner. Derfor er det vigtigt, at maskinerne ikke er sundhedsskadelige Lene Højsgaard undrer sig over, hvordan Arbejdstilsynet kan sige god for placering af en maskine, hvis de ikke kender målinger på fx formaldehyd. Jeg har aldrig oplevet, at de har spurgt til målinger, eller hvem der har foretaget målingerne, når de har været på tilpasset tilsyn. Nej tak til andre målinger I Jyske Bank har de besluttet, at hvis en leverandør vil have sin maskine inden for deres dør, kræver de dokumentation i form af de målinger, som Teknologisk Institut anbefaler. Hvis de ikke kan levere dem, vælger banken leverandøren fra. Leverandøren kan selvfølgelig vælge at få en anden udbyder til at måle, men det er vores erfaring indtil videre, at det tager ekstremt lang tid, der er fejl, der skal måles om, og de endelige målinger er også behæftet med en vis usikkerhed, siger Lene Højsgaard. Hun håber på at flere og flere bliver opmærksomme på, at selv om de får en flot deklaration fra ECO, er det ikke nok. Forhåbentlig vil flere og flere stille krav om de korrekte målinger, så vores medarbejdere kan gå på arbejde uden risiko for at blive syge på sigt. SIDE 5 FA ORIENTERING MAJ 2005

6 SPAREKASSEN UDEN REGLER I1991 besluttede Middelfart Sparekasse, at det skulle være slut med de traditionelle ledelsesfilosofier, der tager udgangspunkt i kontrol af medarbejdernes indsats. De indførte i stedet selvledelse og etiske regnskaber. Hvordan skiller en lille lokal sparekasse sig ud fra mængden på et stort finansielt marked? Det spørgsmål stillede ledelsen i Middelfart Sparekasse sig selv for 15 år siden. De kunne ikke konkurrere på størrelse eller omsætning. De besluttede derfor, at medarbejderne skulle være deres unikke konkurrenceparameter - det, der gjorde dem anderledes, end alle de andre. Visionen var, at sparekassens medarbejdere skulle være så glade for at gå på arbejde, at glæden og begejstringen smittede af på kunderne. Sparekassen afskaffede simpelthen alle regler og kontrol med den enkelte medarbejder. Faste forretningsgange blev erstattet af selvledelse efter devisen, at indflydelse ikke er noget medarbejderne får, men noget de tager. Samtidig med, at sparekassen indførte selvledelse, formulerede de seks nøgleværdier, som alle de ansatte har forpligtet sig til altid at handle efter. "Medarbejderne bestemmer selv alt i relation til kunderne fx renteafvigelser - selvfølgelig i respekt for vores værdier," forklarer Hans Erik Brønserud. Værdier, der ikke kan gøres op i penge I takt med, at sparekassen indarbejdede sine værdier i organisationen, opstod der et behov for at måle, om sparekassen faktisk også levede op til dem. Derfor besluttede de at begynde at aflægge såkaldte etiske regnskaber. Hvert forår ansætter sparekassen en flok studerende fra handelsskolen i Kolding. De ringer til alle medarbejderne og til en lang række af kunder og borgere og spørger dem ud om, hvad der er vigtigt for dem, at der tages hensyn til. Og ikke mindst spørger de, om sparekassen så også lever op til disse behov. Administrerende direktør Hans Erik Brøserud. Forlaget Ankerhus har udgivet en bog om Middelfart Sparekasses erfaringer med selvledelse, skrevet af Birgit Bertelsen, Hans Erik Brønserud, Lene Leø og Herbert Sørensen Muligt at rette op i tide For sparekassen er det etiske regnskab et værktøj, der giver mulighed for at vide, hvordan interessenterne opfatter dem. Det er en kontant tilbagemelding om, hvorvidt sparekassens måde at gøre tingene på, stemmer overens med kundernes, medarbejdernes og borgernes behov. Kurver og tabeller afslører, hvis sparekassen har været for sløve på et eller flere områder. Den viden, som sparekassen henter ind via de etiske regnskaber tager, de til sig. En række værdigrupper vurderer resultaterne af rundspørgen, hvilket resulterer i, at der formuleres nogle anbefalinger til ledelsen, der SIDE 6 FA ORIENTERING MAJ 2005

7 så tager konkrete initiativer for at rette op på de områder, hvor det går skævt. "Hen på efteråret undersøger vi, om der er kommet nogle resultater ud af tiltagene - ellers vil vi og andre jo kunne se det afspejle sig i det etiske regnskab året efter," siger Hans Erik Brønserud. Middelfart Sparekasses seks grundværdier 1. Du skal behandle kunderne, som du selv ønsker at blive behandlet. Chefen bliver coach Når medarbejderne leder sig selv, får chefen naturligt en anden rolle end tidligere. "I Middelfart Sparekasse er lederen nu en slags coach, der sørger for, at medarbejderne fungerer godt, og som er der, når der er brug for at drøfte faglige eller personlige ting," forklarer Hans Erik Brønserud. Det stiller ifølge ham langt større krav til lederne, end ved traditionel ledelse. 2. Ethvert kundeforhold skal være en forretning, både for kunden og for Sparekassen. 3. Skaf aldrig Sparekassen en kunde ved at tale nedsættende om vore konkurrenter. "Medarbejderne skal føle, at deres leder interesserer sig oprigtigt for dem og deres liv. Det kræver, at man har en vis fornemmelse for andre mennesker. Derfor lægger vi også vægt på at udvikle disse sider hos lederne i deres efteruddannelse, " siger han. Kåret som en af de bedste De etiske regnskaber, som sparekassen har aflagt indtil nu, afspejler, at missionen er lykkedes. Medarbejderne i Middelfart Sparekasse ér rigtig glade for deres arbejde - faktisk så glade, at sparekassen sidste år blev kåret som Danmarks andenbedste arbejdsplads, og i år figurerer den på listen over de tre bedste finansielle arbejdspladser i Europa. Det er Great Place to Work Institute, der står for undersøgelserne, som bl.a. er baseret på medarbejdernes vurdering af de enkelte virksomheder. 4. Vær ærlig overfor dig selv, overfor dine kollegaer og overfor kunderne. 5. Du skal behandle dine kollegaer, som du selv ønsker at blive behandlet. 6. Du er Sparekassen, også når du ikke er på arbejde. Tallene afspejler tilfredsheden Tilfredsheden har også forplantet sig til sparekassens bundlinie. Sygefraværet er mere end halveret i løbet af de 15 år, der er gået - i snit har de ansatte mindre end en sygedag om året. Siden 1990 er sparekassen vokset fra at beskæftige 38 medarbejdere til de i dag 127. På de 15 år har kun en medarbejder valgt at skifte job til en konkurrent. Sparekassens egenkapital er siden 1993 vokset med 245 procent, indlånene er vokset med 181 procent. Det er et pænt stykke over gennemsnittet på markedet. SIDE 7 FA ORIENTERING MAJ 2005

8 SPOT PÅ LØNPAKKER Hvad kan det betale sig at lægge i en lønpakke, og hvordan griber man det an. Det var nogle af spørgsmålene, som blev besvaret på et spotkursus hos FA midt i maj. Læs her nogle af hovedkonklusionerne fra dagen. I de nye overenskomster er det blevet nemmere at tilbyde lønpakker til flere medarbejdere. Derfor satte FA spot på lønpakker på et kursus midt i maj. Her gennemgik advokat Torben Mølgaard Hededal fra advokatfirmaet Norrbom og Vinding bl.a., hvorfor lønpakker er attraktive som aflønningsform, og hvilke personalegoder der med fordel kan indgå i en lønpakkeordning. Underdirektør Bent Jespersen fra Danske Bank fortalte om praktiske erfaringer med brug af ADSL som lønpakkegode. Efterspurgt fleksibilitet I dag efterspørger medarbejdere fleksible og individuelle muligheder på arbejdsmarkedet. Ifølge Torben Mølgaard Hededal er det noget, som lønpakker i høj grad er et udtryk for. "Når man bruger lønpakker, får medarbejderne personalegoder, som har værdi for netop dem. Samtidig betyder det, at medarbejderne kan optimere nettoværdien af lønnen uden at forøge arbejdsgiverens lønssum. Det kan også give skattebesparelser og andre besparelser pga. stordriftsfordele og rabatordninger. En lønpakkeordning virker derfor positivt for rekrutteringen og fastholdelsen af medarbejdere," forklarede han om baggrunden for at bruge lønpakker i aflønningen. Undgå for meget administration En lønpakkeordning er udgiftsneutral for arbejdsgiveren. Der kan dog være omkostninger til administration, men modsat kan der evt. spares penge, fordi grundlaget for beregning af lønsumsafgift reduceres. Torben Mølgaard Hededal understregede, at det er vigtigt, at arbejdsgivere på forhånd tilrettelægger deres lønpakkeordninger, så den er lettest mulig at administrere. Tung administration er dyrt og kan let formindske fordelene ved at tilbyde medarbejderne lønpakker. Øverst advokat Torben Mølgaard Hededal. Nederst deltagere fra FA s spotkursus om lønpakker. Lokalaftale danner grundlag For at kunne tilbyde en lønpakkeordning, skal der være indgået en lokalaftale mellem virksomheden og en faglig repræsentant. Lokalaftalen skal følge de principper og betingelser, der findes i protokollatet om lokale aftaler om lønpakker, som FA har aftalt med henholdsvis Finansforbundet og DFL. SIDE 8 FA ORIENTERING MAJ 2005

9 Goderne i en lønpakke skal ifølge protokollatet tilbydes alle medarbejdere eller en afgrænset gruppe af medarbejdere. De skal som udgangspunkt have tilbudt godet til samme pris. Alle personalegoder kan indgå i en lønpakke, og kan med størst fordel betales ved bruttolønsfinansiering - dvs. arbejdsgiverens udgifter til personalegodet betales ved en reduktion af bruttolønnen. Personalegodet kan også finansieres ved træk i nettolønnen. Men bruttolønsfinansiering er dog klart at foretrække, da der så kan opnås en gevinst i form af en lavere eller slet ingen beskatning på et gode. Det er i princippet en ubegrænset del af lønnen, der kan bruges på lønpakker, men der er dog også mulighed for på forhånd at sætte visse begrænsninger for omfanget. De almindelige betingelser for skatteretlig behandling af et personalegode skal være opfyldt, når man bruger lønpakker som aflønning. Der skal i øvrigt ifølge lovgivningen på området være tale om en egentlig reel lønreduktion, som gælder for alle accesoriske løndele som feriepenge, pensioner mv. En lønpakke må dog ifølge overenskomstens protokollat ikke betyde, at den samlede indbetaling til pension falder. Derfor skal lønmodtageren supplere pensionsindbetalingen med et beløb, der mindst svarer til det beløb, som eget- og arbejdsgiverbidraget tilsammen er faldet med pga. lønpakken. Reelt finansieres arbejdsgiverens andel dog af, at lønpakkegodets værdi sættes tilsvarende ned - dvs. medarbejderen får godet billigere. Personalegoder, der med fordel kan indgå i lønpakker: - Bredbåndsforbindelse - PC til brug for arbejdet - Firmabil - Fri befordring (off. Transport eller brobizz) - Fri telefon - Sommerbolig - Uddannelse - Medarbejderaktier - Medarbejderobligationer - Aktier omfattet af ligningslovens 7H - Og meget andet Erfaringer fra sektoren FA's spotkursus om lønpakker bød også på en gennemgang af de praktiske erfaringer med lønpakker i finanssektoren, da underdirektør Bent Jespersen fra Danske Bank levende fortalte om Danske Banks erfaringer med tilbud om ADSL til medarbejderne. Han var ikke i tvivl om, at individuel aflønning i form af lønpakker er et fænomen, der er kommet for at blive. "Det er individualister, vi ansætter i dag, og lønpakker er et reelt konkurrenceelement. Det koster ganske vist i administration, men til gengæld får vi tilfredse medarbejdere." Vigtigt at være forberedt Det virker måske meget enkelt at aftale en lønpakkerordning med en medarbejder. Men ifølge Bent Jespersen er det en god idé på forhånd at undersøge, hvad der rent faktisk kan lade sig gøre. Samtidig er det vigtigt at have klare linier omkring, hvilke forpligtelser der er leverandørens, og hvilke der er virksomhedens. "Man skal være årvågen, for det går ikke altid helt så enkelt, som man håbede på", sagde han på FA's spotkursus. Underdirektør i Danske Bank Bent Jespersen. SIDE 9 FA ORIENTERING MAJ 2005

10 FINANSVIRKSOMHEDER ER MEST INNOVATIVE Ny undersøgelse viser, at finanssektoren er den mest innovative branche i Danmark. Center for Ledelse og Fremtidstanken har gennemført en undersøgelse af mere end 400 danske virksomheders brug af innovation som strategisk ledelsesværktøj. Ifølge undersøgelsens resultater vægter størstedelen af alle virksomhederne innovation meget højt, og mener det har stor betydning for virksomhedens konkurrenceevne. Men det er kun et fåtal af dem, der faktisk får succes med deres innovationsprodukter. Undersøgelsens konklusioner: Helt i top ligger finanssektoren som den absolut bedste branche til at bruge innovation som strategisk middel til at skabe resultater på bundlinien. 85% af de danske virksomheder mener innovation er vigtig for konkurrenceevnen. 16% får succes med deres innovationsstrategier. 51% har formuleret en innovationsstrategi. De virksomheder, som er bedst til innovationsledelse, opnår også bedre vækstrater. Innovationsledelse genererer også omkostningsreduktioner i gennemsnit på 10%. Læs mere på Struktureret branche At finanssektoren er den mest innovative branche kan nok komme bag på mange. Men ifølge undersøgelsen viser målinger, at et paramenter for om man får succes med innovationsstrategier i høj grad handler om, hvor omhyggelig og struktureret man arbejder i alle innovationens faser. Med det i baghovedet er det måske ikke længere helt så overraskende, at finanssektoren er i top på innovationsbarometeret. Branchen er kendt for at arbejde meget struktureret. Ansvar og styring De virksomheder der er bedst til innovation, er typisk også gode til at implementere strategierne, involvere medarbejderne og til at styre projekterne i forhold til bestemte kriterier og mål. En anden central forudsætning for succes med innovation er at give medarbejderne ansvar og retningslinier for deres beføjelser. Medarbejderne skal støttes og have feedback, og så skal de vide, hvor de kan går hen, hvis de har forslag og kommentarer til innovationsprojektet. En svaghed, der så til gengæld gælder for alle typer af virksomheder, er, at mange virksomheder har rigtig svært at evaluere resultaterne af deres innovationsindsats - en evne, der giver endnu bedre grobund for at få succes med innovation. SIDE 10 FA ORIENTERING MAJ 2005

11 FA S KURSER 2005 NYT FRA FA Modulkurser for personalemedarbejdere Modul 1 Personalejura Kollekolle, Værløse september 2005 (internatkursus) Modul 2 Overenskomster Finans og forsikring FA, St. Kongensgade 81 C, København Finans: 5. oktober Forsikring: 4. oktober Modul 3 Grundlæggende lønadministrative regler FA, St. Kongensgade 81 C, København 27. oktober 2005 Personaleforhold - for ledere Tema 1 De juridiske spilleregler FA, St. Kongensgade 81 C, København 22. november 2005 Medlemsnyt Nyt navn: hvb Bank A/S til max Bank A/S, Tved Sogns Spare- og Laanekasse til Tved Sparekasse, Handelsbanken Midtbank til Handelsbanken og Kaupthing Bank A/S til EIK BANK A/S. Nyt medlem: Carnegie Asset Administration A/ S har meld sig ind i FA pr. 1. januar Tema 2 Lønsamtalen FA, St. Kongensgade 81 C, København 30. november 2005 Tema 3 Forhandlingsteknik/om at lave lokale aftaler FA, St. Kongensgade 81 C, København 17. november 2005 Tema 4 Den vanskelige samtale FA, St. Kongensgade 81 C, København 10. oktober 2005 Se mere på Trådt ud af FA: 1. januar: Content Billing A/S, Erhvervsinvest Nord A/S, Nykredit Holding A/S, Topdanmark A/S, Topdanmark Arbejdsskadeforsikringsselskab A/S, Topdanmark EDB A/S, Topdanmark Ejendom A/S og Topdanmark Invest A/S. 1. maj: DMdata A/S FA har nu i alt 225 medlemsvirksomheder med i alt medarbejdere. Personalenyt Underdirektør Jannik Dresling gik på efterløn 31. december marts 2005 gik sekretær Eva Guld og sekretær Anny Nielsen på efterløn. Helle Rosenkrantz er ansat som sekretær pr. 1. maj Advokat Mariane Dissing er udnævnt til kontorchef 1. april SIDE 11 FA ORIENTERING MAJ 2005

12 Traditionelt uddannede medarbejdere i høj kurs FA har spurgt sine medlemmer, hvilken uddannelsesbaggrund de forventer af nyansatte medarbejdere i Finansøkonomuddannelsen er relativ ny, og derfor er der endnu ikke så mange færdigeuddannede. Set i dette lys, er virksomhedernes interesse for finansøkonomer stor. Når FA's medlemsvirksomheder rekrutterer nye medarbejdere, har de især fokus rettet mod de traditionelt finansuddannede. De store virksomheder venter, at der blandt deres nye medarbejdere vil være omkring 40 pct. med en traditionel finansuddannelse i bagagen. De mindre virksomheder regner med, at ca. 55 pct. af de nye medarbejdere har en sådan baggrund. Brug for højtuddannede Efterspørgslen efter medarbejdere med en videregående uddannelse er også størst i de store virksomheder. Det skyldes først og fremmest, at de har et større behov for denne type medarbejdere i hovedkvartererne. De højtuddannede medarbejdere forventes dog også fremover at indtage flere rådgiverfunktioner end tidligere (se bladets leder). Både små og store virksomheder venter, at omkring 10 pct. af de nyansatte er uddannede finansøkonomer. Hver femte nye rådgiver vil være uddannet finansøkonom. Flere elever De store virksomheder er blevet spurgt, om de forventer at ansætte nyuddannede elever på længere sigt. Hertil er der kommet positive tilkendegivelser fra 10 ud af 12 virksomheder. Den store efterspørgsel efter traditionelt finansuddannede medarbejdere skal ses i lyset af, at antallet af elever har været kraftigt faldende siden Der er altså størst efterspørgsel efter en medarbejdertype, som der er blevet uddannet færre af. Analysen er baseret på besvarelser fra 12 store og 52 små virksomheder. De 64 virksomheder venter at rekruttere ca nye medarbejdere i I forvejen beskæftiger virksomhederne ca. 65 pct. af medarbejderne i sektoren, hvorfor hele sektoren regner med at ansætte nye medarbejdere. 60% 50% 40% Store virksomheder Små virksomheder 30% 20% 10% 0% Økonomisk uddannelse Anden højere uddannelse Finansøkonomer Traditionelle finansuddannelser Handels- og kontoruddannelser Øvrige uddannelser Ufaglærte SIDE 12 FA ORIENTERING MAJ 2005

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads og et godt sted at være kunde Kristian Gren 35 år og gift med Tina Far til Emil, Magnus, August og Sebastian Cand. Merc. Int. Markting 2 år

Læs mere

Lederne Konference Tour. 19. Marts 2013. Ledernes Konference Center, Odense

Lederne Konference Tour. 19. Marts 2013. Ledernes Konference Center, Odense Lederne Konference Tour 19. Marts 2013 Ledernes Konference Center, Odense Knud Herbert Sørensen can i.p. HR direktør Middelfart Sparekasse 1991 febr. 2012 Senior Konsulent Frontpeople A/S, Vejle aug. 2012

Læs mere

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB JUNI 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV side 6-7 Sektoren spiller på mange strenge for at sikre sig den fornødne arbejdskraft

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Orientering Finanssektorens Arbejdsgiverforening Forlig på finansområdet Særnummer OK05 FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Den 8. marts 2005 blev FA og Finansforbundet enige om en ny treårig overenskomst.

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Erhvervs PhD og forskningssamarbejde i en mindre organisation. v/hans Erik Brønserud. CFIR s arrangement om forskning og innovation

Erhvervs PhD og forskningssamarbejde i en mindre organisation. v/hans Erik Brønserud. CFIR s arrangement om forskning og innovation Erhvervs PhD og forskningssamarbejde i en mindre organisation v/hans Erik Brønserud CFIR s arrangement om forskning og innovation Finanssektorens Hus 16. juni 2011 Agenda 1. Kultur- og organisationsudvikling

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Værdier og selvledelse på en af Danmarks bedste arbejdspladser. Menneskesyn, frihed, tillid, ansvar og ansvarlighed

Værdier og selvledelse på en af Danmarks bedste arbejdspladser. Menneskesyn, frihed, tillid, ansvar og ansvarlighed Værdier og selvledelse på en af Danmarks bedste arbejdspladser Menneskesyn, frihed, tillid, ansvar og ansvarlighed Traditionel ledelse fra 1853-1991 Sparekassen er stiftet i 1853 og forsat en garantsparekasse

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesudvikling Beskæftigelsen i finanssektoren har været faldende siden 2008, og den forventes fortsat at falde frem mod udgangen af 2016. Med et forventet fald

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads Afdelinger Middelfart Sparekasse ikke kun en Sparekasse Vores menneskesyn Medarbejderne er ansvarsfulde De vil gerne gøre deres bedste De

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet 17. februar 2009 Specialkonsulent Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 77 20 Mobil tlf. 42 42 90 18 Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 Mobil tlf. 40 25 18 34 Resumé: 275.000 danskere uden økonomisk

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

FAORIENTERING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING DECEMBER 2005

FAORIENTERING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING DECEMBER 2005 DECEMBER 2005 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN side 4-6 Danske Bank har gode erfaringer med at ansætte nydanskere. Nu starter FA og Finansforbundet et samlet

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

v. Hans Erik Brønserud

v. Hans Erik Brønserud Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. Foredrag på Munkebjerg Hotel den 4. februar 2014. v. Hans Erik Brønserud Begynd med dig selv! Oktober 1990 Februar 1991 Lagde grunden til

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Post Danmark A/S. Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere

Post Danmark A/S. Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere Post Danmark A/S Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere 2006 Post Danmark koncernen 2 Post Danmark A/S Virksomhedens historie går mere end 380 år tilbage I 1995 blev Post Danmark omdannet til

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) md@ae.dk Temperaturen på arbejdsmarkedet i Norden Unges uddannelsesniveau

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

157.500 job tabt på et år

157.500 job tabt på et år Januar 2010 157.500 job tabt på et år Historisk jobtab i 2009 Mere end hvert tiende private job er forsvundet på et enkelt år Udviklingen fortsætter i 2010 Virksomheder fyrer flere end de selv forventer

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere