Godkendt af Kunstrådets Scenekunstudvalg den 9. januar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt af Kunstrådets Scenekunstudvalg den 9. januar 2009"

Transkript

1 12. februar 2009 Jour.nr.: Godkendt referat fra ordinært udvalgsmøde i Kunstrådets Scenekunstudvalg Tirsdag den 9. december 2008 kl til Ascot Hotel, Studiestrædet 61, 1554 København K Godkendt af Kunstrådets Scenekunstudvalg den 9. januar 2009 Deltagelse fra sekretariatet: Kirsten Sylvest, Jonas Sommer, Vibeke True, Ann Berit Sourial, Vibeke Skov Larsen, Lisbeth Tegllund og Mads Nyholm Hovmann. CVR-nr:

2 Side 2 Dagsorden indeholdt følgende punkter: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra udvalgsmøde den 28. oktober Status økonomi 4. Kunstrådet 5. Behandling af div. Henvendelser 6. Turnénetværk 7. Fokus på Dans 8. Internationalt 9. Meddelelser til orientering 10. Øvrigt vedlagt til generel orientering 11. Kalender 12. Materiale udsendt til SKU 13. Kommunikation efter dette møde 14. Evaluering af mødets gang 15. Eventuelt

3 Side 3 Dagsorden med indstilling/sagsfremstilling m.m. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat 1. Referat fra møde i scenekunstudvalget den 28. oktober 2008 Referat tidl. godkendt via mail den 10. november Status økonomi (tilskudsmidler) 1. Økonomi status af 10. november Udkast til budget for tilskudsmidler i 2009 af 17. november Kunstrådet Taget til efterretning med bemærkning om, at både status 2008 samt budget 2009 skal justeres idet enkelte flerårige bevillinger afholdes af budget Referat fra Kunstrådets seminar den oktober Referat fra Kunstrådets møde den 12. november 2008 Referater taget til efterretning Mikkel Harder orienterede om, at Kunstrådet på møde den 10. december skulle behandle ansøgninger vedr. DIVA-ordningen samt andre forslag til konkrete projekter

4 Side 4 5. Behandling af div. Henvendelser A. Henvendelse fra Århus Kommune af den 10. november Henvendelse fra Århus Kommune af den 10. november Brev fra Teater Refleksion 3. Tilsagnsbrev og ansøgning fra Teater Refleksion Scenekunstudvalget besluttede at meddele Århus kommune og Teatret Refleksion, at nedgangen i bevillingen til Teatret Refleksion ikke er begrundet i en vurdering af svigtende kunstneriske kvalitet, men er et udtryk for, at Scenekunstudvalget generelt må foretage en meget hård prioritering at de begrænsede midler, som udvalget har til rådighed. Scenekunstudvalget anerkender Teatret Refleksion aktiviteter; dets høje kunstneriske niveau og ser Refleksion som et kunstnerisk flagskib på børneteaterområdet. Besvarelsen fremsendes til både Århus Kommune og Teatret Refleksion. På anmodning fra Teatret Refleksion afholdes møde i Århus. Deltagerkreds: Århus kommune (Grethe Krarup/Ib Christensen); Teatret Refleksion (Bjarne Sandborg); Scenekunstudvalget (Peter Westphael) B. Henvendelse fra Hotel Pro Forma Hotel Pro Forma har indsendt revideret budget for bevillingen til sæson 2009/10, 2010/11 og 2010/11. Budgettet udviser et samlet underskud over de tre sæsoner på ca. 1,6 mio. kr. I henvendelsen oplister HPF en række nødvendige besparelser samt konsekvenser. HPF anmoder endvidere om en tilkendegivelse fra Scenekunstudvalget om evt. supplerende tilskud fra udvalgets midler til international udveksling samt evt. supplerende driftsbevilling til sæson 2010/11. Bevillinger fra Scenekunstudvalget til HPFs aktiviteter udgør følgende beløb: Sæson 08/09: kr. (heraf er kr. godkendt overført til efterfølgende sæson) Sæson 09/10: ( kr. overført fra sæson 08/09 godkendt af SKU) Sæson 10/11: kr. (reservation).

5 Side 5 1. Mail af 1. december 2008 HPF beder om en tilkendegivelse fra SKU. 2. Mail af 23. oktober 2008 revideret version af oversigtsbudget Henvendelse af 23. oktober 2008 fra Hotel Pro Forma. 4. Intern opsummering fra møde med HPF den 30. september Tilsagnsbrev af 10. september Tilsagnsbrev af 10. oktober supplerende bevilling. 7. Ansøgning fra HPF om tilskud til sæson 2009/10 drøfter sagen Scenekunstudvalget meddeler afslag på Hotel Pro Formas anmodning om en supplerende driftsbevilling i sæson 2010/11 Scenekunstudvalget meddeler Hotel Pro Forma, at Scenekunstudvalget stiller sig åben overfor løbende at behandle ansøgninger om supplerende tilskud til konkrete ekstraordinære internationale aktiviteter i sæson 2009/2010 og 2010/2011 Hotel Pro Forma anmodes om at indsende et revideret budget som balancerer for sæson 2008/2009, 2009/2010 og 2010/2011 C. Henvendelse fra Maria Rich af den 7. november 2008 Marie Rich anmoder om to ændringer i projekt Brevet til Osama, som Kunstrådets Scenekunstudvalg ved hoveduddelingen for sæson 2009/10 har bevilget et tilskud på kr. (KTF ). Hun ønsker at udføre projektet med Mungo Park som producent, da hun som ansat på Mungo Park har fået mulighed for at tilføre projektet flere resurser, samt ekstra midler. Dernæst ønsker hun at flytte selve produktionen til sæson 2010/11, og bruge sæson 2009/10 til at udfærdige manuskriptet. 1. Brev fra Maria Rich og revideret budget for Brevet til Osama. 2. Ansøgning og tilsagnsbrev.

6 Side 6 drøfter sagen Scenekunstudvalget kan ikke godkende de meddelte ændringer i projektet. Hvis projektet ikke kan gennemføres i sæson 2009/10 som beskrevet i ansøgningen, så bortfalder bevillingen og tilskuddet tilbageføres til Scenekunstudvalget. Scenekunstudvalget bemærker, at hvis projektet ønskes gennemført i samarbejde med Mungo Park i sæson 2010/11, så vil der være mulighed for at ansøge igen til fristen 1. juni 2009, hvor udvalget kan tage projektet op til fornyet overvejelse forbindelse med sin generelle prioritering af tilskud til aktiviteter i sæson 2010/11 6. Turnénetværk Kunstrådets Scenekunstudvalgets har etableret et netværk med henblik på præsentation af scenekunst for voksne. Der er indtil videre optaget 27 scener/spillesteder i netværket. Netværket afholdte den 16. november sit andet netværksmøde på Randers Egnsteater. På det møde drøftede netværket primært hvilke forestillinger der evt. kunne blive præsenteret på netværkets scene. Scenekunstudvalget skal på dette møde drøfte status samt det videre forløb vedr. netværket. 1. Kort opsummering fra det 2. netværksmøde den 16. oktober på Randers Egnsteater drøfter status samt det videre forløb vedr. netværket

7 Side 7 Sekretariatet orienterede om status for processen med hensyn til netværkets udvælgelse af konkrete forestillinger til præsentation i netværket. Den endelige afklaring af hvilke forestillinger der bliver udvalgt forventes afklaret medio januar 09. Tovholder-funktionen er indtil videre forankret i Scenekunstcentret, mens koordinationen af de konkrete forestillinger komme til at foregå mellem producenten og de enkelte spillesteder. Næste netværksmøde forventes afholdt i februar Fokus på Dans I pressemeddelelsen ved udmelding af danseområdet til hoveduddelingen for sæson 2008/09 skrev udvalget, at dansen skulle være et fokusområde. I Kunstrådets handlingsplan for står der: Udvalget vil støtte nationale og internationale co-produktioner af dans, styrke talentudvikling af koreografer og forbedre formidling og afsætning af danseforestillinger i hele landet. Udvalget har ved flere lejligheder diskuteret danseområdet bl.a. ved status for implementering af Scenekunstudvalgets bidrag til Kunstrådets handlingsplan. 1. Brev af den 15. juni 2008 fra De Frie Koreografer. 2. Svarbrev af den 13. oktober 2008 til De Frie Koreografer. 3. Internt notat vedrørende statusplan for implementering af Scenekunstudvalgets bidrag til Kunstrådets handlingsplan. diskuterer og beslutter planer for danseområdet, og hvordan disse skal udmøntes konkret. Scenekunstudvalget planlægger at afholde konference om dans medio maj 09. Deltagerkreds: div. repræsentanter fra dansemiljøet, Kulturministerens Teaterudvalg samt andre væsentlige aktører. Hovedtema: 10 år plan for dansk dans. Den nærmere planlægning sættes på dagsorden til kommende møde.

8 Side 8 8. Internationalt A. Lincoln Centre Theater New York og Kennedy Center Washington Kunstrådets Scenekunstudvalg har efter aftale med Anne Cattaneo, leder af Directors Lab på Lincoln Center Theater (LCT) mulighed for at anbefale en dansk instruktør som deltager på Directors Lab LCT s beskrivelse af Directors Lab: The LCT Directors Lab is a developmental program for nurturing stage directors from around the country and around the world. It is a series of workshops, readings, rehearsals, investigations, roundtable discussions, and studio productions to provide young directors with an intensive study of their craft while fostering collaborative relationships among a peer community of artists. The Directors Lab is geared toward professional directors in early career stages, is free of charge, and takes place over three weeks in early to mid summer På Kunstrådets Scenekunstudvalgs sidste møde blev muligheden for dansk deltagelse i The Kennedy Centers undervisningsprogrammer diskuteret. Scenekunstcenteret har efterfølgende været i kontakt med the Kennedy Center i Washington, USA med henblik på en afklaring af mulighederne for at indstille danske kandidater til deres fellowship programmer for administratorer indenfor scenekunsten. The Kennedy Center vil se meget positivt på en ansøger med en anbefaling fra Scenekunstudvalget. Kennedy Centers beskrivelse af de to fellowship programmer: International Summer Fellowship Program The International Summer Fellowship Program provides practical experience and instruction to up to 20 managers currently working in international not-for-profit performing arts organizations. This full-time, four-week intensive program takes place in July and includes classes, seminars and practical work experience in the Kennedy Center s fundraising and marketing departments. Individuals selected for this program will return to the Kennedy Center for ongoing professional development for a total of three consecutive summer sessions. Lodging, per diem, travel, and materials are provided at no cost to participants. Application deadline is December 1. Fellowship Program The Fellowship Program provides up to 10 highly motivated, disciplined, and creative artists and arts managers from the United States and other countries with the instruction and experience they need to succeed in today's complex arts environment. Fellows work full-time at the Kennedy Center for 9 months starting in

9 Side 9 September and ending in May, and take part in classes, seminars, and practical work experiences in at least three Kennedy Center departments. Stipend, materials, and reimbursement for health coverage are provided to participants. Application deadline is April 1. drøfter sagen og eventuelt kommer med anbefalinger til danske deltagere i LCT directors lab. drøfter sagen og eventuelt finder en procedure for anbefalinger til The Kennedy Centers fellowship programmer. Forslag til dansk deltagelse i LCT directors lab: Scenekunstcentret udarbejder liste med forslag. Afklares via mail. Forslag til dansk deltagelse i The Kennedy Centers fellowship programmer: Formanden udsender forslag til aktuelle personer. Afklares via mail. B. International præsentation af dansk scenekunst 2009 Københavns Internationale Teater (KIT) har udarbejdet et revideret budget for 2009 hvori ekstrabevillingen fra Kunstrådets scenekunstudvalg er indarbejdet. Herudover er vedlagt, til orientering, den endelige sammensætning af kunstnerisk jury samt udvælgelseskriterierne for de deltagende forestillinger, som juryen er blevet enige om. Københavns Internationale Teater planlægger at sende invitationer om deltagelse i 2009 til de danske kompagnier i begyndelsen af januar. Den kunstneriske jury vil så diskutere de indkomne forestillinger på deres møde i løbet af foråret. 1. revideret budget 2. Godkendelseskriterier samt udvalgssammensætning

10 Side 10 godkender reviderede budget tager jury-sammensætningen og udvælgelseskriterierne til efterretning. Mail af 8. december 2008 fra Københavns Internationale Teater blev udleveret på mødet. Mail vedr. status; sammensætning af kunstnerisk råd m.m. Scenekunstudvalget godkender, at bevillingen på 1. mio. kr. til KITs samarbejde med Enrique Vargas/Teatro de los Sentidos vedr. projekt City Puzzle overføres til anden dansk scenekunstproduktion under KITs projekt Metropolis. Scenekunstudvalget tager til efterretning, at Projekt City Puzzle ved Teatro de los Sentidos i stedet finansieres af Teater X frem for KIT via bevilling fra Scenekunstudvalget. Scenekunstudvalget gør opmærksom på, at der skal være en klar adskillelse mellem KIT og Teater X. Scenekunstudvalget drøftede det indsendte budget af 30. oktober 2008 og bemærkede, at udgifter til hotel er højt og i forhold til honorar til det kunstneriske råd, så skal det sikres, at der ikke forekommer dobbelthonorering Scenekunstudvalget godkendte følgende sammensætningen af det kunstneriske råd: Louise Seibæk/Dansescenen; Erling Larsen/CaféTeatret; Geir Sveaass/Aalborg Teater; Niels andersen /Svalegangen; Ellen Nymann/Kunstrådets Scenekunstudvalg. Scenekunstudvalget foreslår, at rådet suppleres med en konkret repræsentant fra egnsteaterområdet Simon Vang Jense/Odsherred Teater. Endelig godkender Scenekunstudvalget, at Hans Christian Gimble evt. tilknyttes det kunstneriske råd. C. Dansk dramafestival i Beijing 2009 Lene Thiesen har foretaget en researchrejse til Beijing i perioden 31. oktober 2008 til 6. november Under besøget mødte hun flere parter med relation til en kommende dansk dramafestival på Beijing Nationalteater (Oriental Pioneer Stage). I forbindelse med mødet med Wang Xiaoying, kunstnerisk leder på nationalteatret og den administrative chef samme sted, Fu Weibo, efterlyser Lene Thiesen udvalgets holdning til flg.: - Eventuelle supplerende forslag til valg af site-specific kunstnergruppe - Eventuelle supplerende forslag til valg af drama

11 Side 11 - Muligheder for opsætning af Kinesisk gæstespil i Danmark (Legend of a Hero) 1. Resumé af researchrejse til Beijing Lene Thiesen forholder sig til de spørgsmål Lene Thiesen rejser i sit resumé. tager den øvrige delorientering til efterretning Scenekunstudvalget godkender alle de nævnte forslag til konkrete grupper og anbefaler Cantabile 2s forestilling Venus Labyrinten som en evt. sitespecific produktion. Scenekunstudvalget anbefaler endvidere følgende forestillinger til evt. præsentation i Kina: W [doubleyou] af Granhøj Dans; Aber Dabei af Kit Johnson; Creature af Neander. Scenekunstudvalget bemærker, at det er afgørende, at projektet afholdes indenfor det planlagte budget. D. Indstillinger til Kunstrådet, DIVA-ordningen Til orientering er vedlagt Kunstrådets scenekunstudvalgs indstillingsliste til Kunstrådets kommende møde den 10. december I forbindelse med behandlingen af indkomne DIVA-ansøgninger på scenekunstområdet. 1. Kunstrådets scenekunstudvalgs indstillinger til Kunstrådet i forbindelse med indkomne DIVA-ansøgninger. tager orienteringen til efterretning

12 Side 12 Taget til efterretning 9. Meddelelser til orientering A. Fra formanden: Interviewet til Kulturnyt DR-P1 den 9. december 2008 vedr. den aktuelle teatersituationen i København. Afholdt møde med Dansk Danseteater vedr. teatrets oplevelse af bevillingsmæssigt at være fastlåst. Afholdt møde med Holland House vedr. teatrets fremtidsplaner. HH indsender redegørelse samt plan for anvendelse af bevilling. Planlagt møde med kulturministeren den 4. december blev aflyst. Afventer udspil til ny mødedato. Afholder møder med diverse teatre og enkeltpersoner 8. januar 2009 (TS deltager). Sekretariatet anmoder Mammutteatret om at indsende redegørelse vedr. anvendelse af tilskud til turné med forestillingen Fobiskolen i sæson 2009/10. Evt. ændringer i forhold til bevillingsgrundlag skal godkendes af Scenekunstudvalget. B. Fra udvalgets medlemmer: EN beder om, at tema vedr. mangfoldighed/diversitet sættes på dagsorden på et kommende møde. C. Fra sekretariatet: VT orienterede vedr. personalesituationen i Scenekunstcentret. Jonas Sommers vikariat udløber pr. 31. december Ny medarbejder Christina Fich Jensen (34 år) er ansat som sagsbehandler i Scenekunstcentret. Christina er nyuddannet cand.mag. i økonomi og teatervidenskab. Der er indført ny ansættelsesprocedure i Kunststyrelsen, hvor centralt ansættelsesudvalg indstiller kandidater. Centerchefen inddrages ved 2. samtale. VT orienterede om, at det ikke er muligt for Scenekunstudvalget indenfor egne midler at finansiere og tilkøbe personaleydelser som supplement til Kunststyrelsens medarbejderkreds D. Orientering fra Kunstrådet E. Afgørelser truffet af formanden siden sidste møde 10. Øvrigt vedlagt til generel orientering 1. Åbent brev Fra Kunstrådets Scenekunstudvalg til Københavns Kommunes kulturog fritidsudvalg. 2. Åbent brev til medlemmer af Københavns Kommunes Kulturudvalg Københavns Rådhus om K2/Kanonhallen. 3. Godkendelser/afslag til billetkøbsordningen og Garantiordningen. 4. Korrespondance med Peter Asmussen.

13 Side Brev fra Jørgen Carlslund fra BTS ang. Horsens Festival 6. Ændring af instruktør på projektet Rørvig, samt cv på denne. 7. Ændring af skuespiller på projektet Rørvig, samt cv på denne 8. Ændringer for projektet Esther Is Crawling af Emma Nordanfors. 9. Kopi af tilsagnsbrevet til Teaterbilletter.dk vedr. etablering og drift af den landsdækkende scenekunstportal. 11. Kalender Udsat 12. Kommunikation Udsat 13. Evaluering af mødets gang Udsat 14. Eventuelt Tilskud til Vision 3: Scenekunstudvalget bevilgede kr. til Vision 3s til dækning af rejseudgifter ifb. med deltagelse I ISPA, New York januar 2009 Principdiskussion - vedr. egnsteatre og revy-aktivitet: Udvalget havde en principdiskussion om revy og egnsteatre Principbeslutning vedr. gensidig orientering: Scenekunstudvalgets medlemmer holder løbende hinanden orienteret mht. formandens og det øvrige udvalgets involvering i aktuelle verserende sager.

Afbud fra PW (til Assitejs Verdenskongres i Australien)

Afbud fra PW (til Assitejs Verdenskongres i Australien) 15. juli 2008 Jour.nr.: Godkendt referat fra ordinært udvalgsmøde i Kunstrådets Scenekunstudvalg Torsdag den 15. maj 2008 kl. 10 til 17. Kunststyrelsen, HC Andersens Boulevard 2, 1553 København K Lokale

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock 15. januar 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 14 5. december 2014 Tidspunkt: Kl. 8.00 17.00 Sted: Mødelokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg,

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

Tilstede fra udvalget: Christine Buhl Andersen (formand), Eva Koch (næstformand), Jakob Jakobsen, Mikael Andersen, Gitte Ørskou.

Tilstede fra udvalget: Christine Buhl Andersen (formand), Eva Koch (næstformand), Jakob Jakobsen, Mikael Andersen, Gitte Ørskou. 26. marts 2009 Referat Begivenhed Møde i Kunstrådets Internationale Billedkunstudvalg 9. -10. marts 2009. Referat af møde i Kunstrådets internationale billedkunstudvalg 9. -10 marts 2009. Godkendt af CBA

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober 2014...2 3. KF

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 31. oktober 2013 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Birthe Helth, Eva Sommer-Madsen, Carsten

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Torsdag d. 24. januar 2013 Kl. 10.45 16.00 Hotel Australia, Dæmningen 6, 7100 Vejle Afbud: Ingen DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning:

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF)

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF) Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 27. oktober 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) De offentlige

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. april 2014. Kl. 18:00 i Kulturhuset, Skolevej, Hvalsø

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. april 2014. Kl. 18:00 i Kulturhuset, Skolevej, Hvalsø Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. april 2014 Kl. 18:00 i Kulturhuset, Skolevej, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - April...2 3. KF -

Læs mere