ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER"

Transkript

1 ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER 1

2 FREMTIDENS TRAFIKLØSNINGER ER INTELLIGENTE INTRODUKTION Busser, der får fortrinsret ved lyskryds, så de kan overholde køreplanen. Cyklister, der slipper for at holde for rødt og undgår at passere uendelige rækker af forurenende bilkøer, fordi lyskrydsene tilpasser sig trafikken og sikrer det bedst mulige flow. Og lyskryds, der reagerer og giver ekstra grønt lys, når en fodboldkamp eller koncert er færdig, så et stadion bliver tømt lynhurtigt, og støjen i lokalområdet hurtigt daler. Det kan være fremtiden i København. Det er stort set kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan vi kan styre trafikken i København i fremtiden. Derfor har vi testet en række opfindsomme løsninger forskellige steder i byen sammen med 15 danske og europæiske virksomheder og to vidensinstitutioner og etableret teams på tværs af virksomheder og ekspertise. Fra efteråret 2013 til foråret 2014 er folk kravlet op i gadebelysning, trafiksignaler og har stået langs cykelstier på veje som Nørrebrogade, H. C. Andersens Boulevard og Østerbrogade. Her har de installeret måleudstyr og testet, hvordan trafikken i København bedst muligt kan glide smidigt og trygt. Resultatet er blevet otte meget forskellige, overraskende og positive idéer og løsninger, som bliver beskrevet i denne folder. Ved at have fokus på konkrete udfordringer i København, er det lykkedes at udvikle nogle tekniske, kreative og intelligente løsninger, der kommer både nuværende og fremtidige udfordringer i trafikken i møde. I København har vi afsat mere end 100 mio. kr. til nye trafiksignaler og intelligent trafikstyring i kommunen. De penge vil gå til at finansiere de bedste af ideerne. I september 2014 bliver vi i Teknik- og Miljøudvalget præsenteret for løsningerne, og i 2015 forventes det, at de første projekter bliver realiseret. Jeg håber, løsningerne kan være med til at øge trafiksikkerheden i København og øge fremkommeligheden for ikke mindst cyklister, fodgængere og buspassagerer. Det vil gøre det ekstra fordelagtigt at skifte bilen ud på turen til og fra arbejde. Det er ikke blot den mest effektive måde at fremme mobiliteten på i København, det er også sådan, vi skaber et København med renere luft, mindre støj og en reduceret CO2- udledning. Morten Kabell (EL), Teknik- og miljøborgmester 2

3 INDHOLD TEMA 1 TEMA 5 EKSTRA LYS PÅ CYKELSTIERNE BUSSER TIL TIDEN TEMA 2 GADELIV PÅ PARKERINGSPLADSERNE TEMA 6 DET SMARTE MOBILITETSVALG TEMA 3 BEDRE FLOW I GADERNE TEMA 7 PARKEN TØMMES PÅ 20 MINUTTER TEMA 4 BOKS FORNEMMER GADENS PULS TEMA 8 CYKLISTER RIDER PÅ DEN GRØNNE BØLGE HVORFOR ITS-LØSNINGER I KØBENHAVN? ITS (Intelligente Transport Systemer) skal imødekomme nogle af Københavns fremtidige udfordringer: København vokser med nye borgere hver måned. Det skaber ekstra trafik, som kræver nye løsninger for at sikre fremkommelighed, sikkerhed og bæredygtighed. København har et mål om at blive CO2- neutral i år Vi vil være verdens bedste cykelby, og vi ønsker at være den førende by i Europa, når det gælder grøn teknologi og innovation. Det er ambitiøse mål, som kræver kreative løsninger også inden for ITS. Københavns fremtidige vækst skal gå hånd i hånd med øget livskvalitet, så København bliver verdens bedste by at leve i. ITS kan blandt andet være med til at registrere og begrænse luftforurening og støj. 3

4 TEMA 1 VIRKSOMHEDERNE BAG INTELLIGENT GADELYS CITELUM DENMARK IMTECH TRAFFIC & INFRA EKSTRA LYS PÅ CYKLISTERNE TRAFIKULYKKER SKER I MØRKE En tredjedel af alle trafikulykker sker i de mørke timer af døgnet. Det sker på trods af, at der er meget mindre trafik om aftenen og natten end om dagen. Det er især de bløde trafikanter, det går hårdest ud over. Cyklister og fodgængere udgør 2/3 af de personer, der dør eller bliver hårdt såret i trafikken. DET INTELLIGENTE GADELYS Det intelligente gadelys handler om at skabe synergi mellem gadebelysningen og trafiksignaler. I dag er det to separate systemer, som ikke udveksler information. Kommunikationen mellem disse to systemer vil betyde bedre sikkerhed og tryghed for bløde trafikanter. Det kan blandt andet bruges til at øge gadebelysningen i udsatte kryds, når der er behov fx når sensorer registrerer, at der kommer cykler, eller når sigtbarheden er meget lav på grund af regn, sne eller tåge. SÅDAN ER DET TESTET I april-juni 2014 gennemførtes et forsøg i et af de mest trafikerede kryds i København, krydset mellem H. C. Andersens Boulevard og Tietgensgade. Gadebelysningen blev hævet, hver gang der var grønt lys for cyklister om aftenen og natten. Cykelstien før krydset blev dermed ekstra oplyst, når cyklisterne kørte frem mod det grønne lys. På den måde blev bilisterne ekstra opmærksomme på cyklisterne, samtidig med at der kunne spares strøm ved ikke at have lyset på fuld styrke hele natten. Resultaterne af testen viste, at kommunikation mellem gadebelysning og trafiksignaler er teknisk mulig, og at der er potentiale for synergi imellem systemerne. Der var desuden positiv respons fra cyklister, som blev ekstra oplyst på den testede cykelsti. 4

5 En cyklist kommer kørende på H. C. Andersens Boulevard en mørk aften. Da cyklen nærmer sig krydset ved Tietgensgade, skrues der op for gadebelysningen, så bilerne i krydset bliver opmærksomme på cyklisten. VÆRDI En intelligent kommunikation mellem gadebelysning og trafiksignaler kan skabe værdi for Københavns trafikanter ved at: øge belysningen over cyklister og fodgængere på steder, hvor en del ulykker sker i mørke. forbedre sikkerheden og trygheden ved at gøre bilister opmærksomme på de bløde trafikanter. Den intelligente kommunikation kan potentielt udvikles til at: øge gadebelysningen, når sensorer registrerer, at cyklister og fodgængere kommer. tilpasse gadebelysningen efter vejrforholdene, fx regn, sne eller tåge. øge gadebelysningen, hvis der opstår et trafikuheld. lade lysstyrken i gaderne afhænge af trafikken. 5

6 TEMA 2 VIRKSOMHEDERNE BAG FLEKSIBLE BYRUM OPEN AIR NEIGHBORHOOD COWI GADELIV PÅ PARKERINGSPLADSERNE TOMME PARKERINGSPLADSER OM DAGEN I den tætte by, hvor mange mennesker bor, arbejder, bevæger og opholder sig, skal gaderummet opfylde mange behov, der ofte ændrer sig i løbet af døgnet. Visse steder i København står parkeringspladser tomme i dagtimerne, men denne plads i byrummet bliver ikke udnyttet. FLEKSIBLE BYRUM En fleksibel udnyttelse af parkeringspladserne kan imødekomme flere forskellige behov på samme tid. De tomme pladser kan om dagen bruges til fx udeservering, cykelparkering, butiksudstillinger, sport og ophold. Om aftenen, når bilerne vender tilbage, fungerer de igen som parkeringspladser. Ved at oprette flex-parkeringspladser til delebiler kan man endvidere frigive flere parkeringspladser til andre aktiviteter. SÅDAN ER DET TESTET De fleksible parkeringspladser blev testet i april 2014 i Saxogade og Estlandsgade på Vesterbro. Parkeringspladser blev i dagtimerne brugt til udeservering, butiksudstilling, opholdsbænke og cykelparkering. Interviews med beboere og brugere af området viste, at flexløsninger skal imødekomme et områdes særlige behov og døgnrytme. Det viste desuden, at det er vigtigt at inddrage de lokale brugere i tilpasningen, og at afmærkning af flexpladser skal være logisk og let aflæselig. Der var skepsis overfor at deltage i delebilsordninger, men en stigende andel var positive, hvis det førte til bedre og mere byliv i gaden. 6

7 En tidlig mandag morgen sætter en vesterbroer sig ind i sin bil og forlader Saxogade på Vesterbro for at køre på arbejde i Køge. Kort efter rykker den lokale Café Sonja borde og stole ud på parkeringspladsen, der nu fungerer som udeserveringsområde. VÆRDI Fleksibel udnyttelse af parkeringspladser kan skabe værdi for Københavns borgere ved at: benytte den begrænsede plads i tæt bebyggede byområder intelligent og skabe mere rum til aktiviteter, der fremmer byliv. give borgerne ejerskab til byrummet ved at inkludere dem i planlægning og brug af fleksible parkeringspladser. give bedre forhold til delebiler og dermed nedbringe antallet af biler i byen og dermed mindre støj og forurening. 7

8 TEMA 3 VIRKSOMHEDERNE BAG CITS CITELUM DENMARK LEAPCRAFT DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET BEDRE FLOW I GADERNE TRÆNGSEL PÅ KØBENHAVNS VEJE Der er stor trængsel i myldretiden på Københavns større veje, hvor det er en udfordring at tilgodese både bilister, cyklister og fodgængere. Det giver trafikpropper med deraf afledte forsinkelser i trafikken, øget luft- og støjforurening og generel utilfredshed hos trafikanterne. CITS (COPENHAGEN INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS) CITS er et system til kortlægning af trafikanternes position og rute i byen. Konceptet går ud på at placere en række wifi-access-punkter langs Københavns gader, som anonymt registrerer alle trafikanternes mobiltelefoner. Ved en triangulering imellem flere wifi-access-punkter vil trafikanternes mobiltelefoner kunne positioneres. De indsamlede data vil derefter blive anonymiseret og løbende sendt via gadebelysningens netværk til en trafikcentral, hvor data analyseres i forhold til position, rute og fart, og heraf findes frem til forskellige trafikanttyper: fodgængere, cyklister og bilister. På den måde kan trafikanternes færden i gaderummet kortlægges og give mulighed for at optimere fremkommelighed, sikkerhed og CO2-udslip. Den detaljerede og kontinuerlige information om trafikken giver kort sagt mulighed for en mere effektiv trafikstyring. SÅDAN ER DET TESTET CITS-teknologien med triangulering af mobile enheder er testet på Danmarks Tekniske Universitet. Et interface for visning af trafikdata er testet i forbindelse med workshops. Testen viste, at CITS kan kortlægge trafikanters position og ruter, og at visualiseringen kan skabe indsigt i trafikanternes adfærd. 8

9 En trafikprop i myldretiden i indre København, hvor fodgængere, cyklister og bilister falder over hinanden for at komme frem, skaber store forsinkelser for alle. Men lyskrydsene i området, der normalt skifter efter et fast mønster, tilpasser sig den aktuelle situation og begynder at skifte, så trafikken bliver ledt væk bedst muligt. Proppen opløses, og trafikken flyder igen. VÆRDI Løbende information om trafikanternes færden kan give Københavns Kommune mulighed for at: forkorte responstiden på at opdage og reagere på aktuelle trafikhændelser. optimere lyskryds sådan, at trafikken afvikles hurtigt, nemt og sikkert. tilpasse lyskryds dynamisk til forskellige situationer, fx tidspunktet på døgnet eller events med større folkemængder. tilpasse grønne bølger til den aktuelle trafiksituation, fx ved at sænke den grønne bølges hastighed i glat føre. 9

10 TEMA 4 VIRKSOMHEDERNE BAG CPH:SENSE LEAPCRAFT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOKS FORNEMMER GADENS PULS STØJ OG FORURENING FRA TRAFIKKEN Flere vejstrækninger i København overstiger EU s grænse for forurening. Samtidig generer trafikstøj mange steder i byen. Det skaber sundhedsproblemer for byens borgere. CPH:SENSE MÅLER TRAFIK OG MILJØFORHOLD CPH:SENSE er en sensorboks, der registrerer trafikanter samt vejr- og miljøforhold. Boksen kan sættes op langs byens gader og vil løbende opsamle information og sende det til en trafikcentral. Da boksen er bygget på open source og open hardware, er det en forholdsvis billig løsning. Boksen kan registrere bilister, cyklister og fodgængere anonymt via en infrarød visuel sensor, og den har derudover sensorer, der måler temperatur, luftfugtighed, lysstyrke, støj og forurening. SÅDAN ER DET TESTET CPH:SENSE er testet på Østerbrogade og ved Aalborg Universitet København i april Resultatet af testen viste, at boksen kan registrere forskellige slags trafikanter ved hjælp af billedanalyse, og at boksens mange sensorer fungerer efter hensigten. 10

11 En sensorboks er monteret i en lysmast på en større gade i København. Boksen måler og rapporterer detaljeret om trafikken, temperatur, luftfugtighed, lysstyrke, støj niveau og luftforurening. De løbende informationer bruges til at justere trafikken: Grønne bølger tilpasses vejrforhold, fx ved at sænke hastigheden i glat føre, eller når cyklisterne har modvind. Eller ved at gribe ind med intelligent trafikstyring, når støjniveauet eller luftforureningen er for høj. VÆRDI Løbende information om trafik, vejr og miljøforhold vil give Københavns Kommune mulighed for at: optimere lyskryds, sådan at trafikken afvikles hurtigt, nemt og sikkert. gribe aktivt ind med intelligent trafikstyring, hvis forureningsniveau eller støjniveau overstiger det acceptable. tilpasse grønne bølger til vejr forhold, fx ved at sænke hastigheden i glat føre eller sænke hastigheden for cyklisternes grønne bølger, når der er modvind. 11

12 TEMA 5 VIRKSOMHEDERNE BAG INTELLIGENT BUSPRIORITERING COWI IMTECH TRAFFIC & INFRA INFRATEAM BUSSER TIL TIDEN LANGSOMME BUSSER Busserne kommer langsomt frem i myldretiden og gør det mindre attraktivt at benytte offentlig transport. Flere ruter oplever også, at de høj frekvente busser klumper sammen i stedet for at fordele sig jævnt. INTELLIGENT PRIORITERING AF BUSSER Busser prioriteres i lyskryds og får grønt lys i længere tid, hvis de er forsinkede eller fyldt op med passagerer. Det sker ved at udveksle flere data mellem trafiksignalerne og Movias busser. Systemet bygger ovenpå den eksisterende bus prioritering, hvor alle busser får samme prioritet i et lyskryds. Det nye system vil graduere prioriteringen på baggrund af forskellige faktorer så som bussens forsinkelse, antal passagerer i bussen, typen af busrute, stedet i byen eller tiden på døgnet. SÅDAN ER DET TESTET Intelligent prioritering af busser blev testet via en simulering af Østerbrogade i april Simuleringen viste, at man kan opnå op til 25 % mindre forsinkelse ved at forlænge tiden, der er grønt, mellem 8 og 30 sekunder. Simuleringen viste også, at man kan reducere antallet af forsinkede busser med op til 45 %, hvis man afvikler trafikken i krydset, inden bussen ankommer. Det blev også vist, at det er muligt at prioritere busser, uden at det går ud over andre busser, der kører på tværs af den prioriterede busrute. 12

13 En fyldt bus kører ind foran Københavns Hovedbanegård fredag eftermiddag i myldretiden. Den er forsinket i forhold til køreplanen. Foran og bagved er andre busser i færd med at lukke passagerer ind og ud. Den fyldte bus kører videre hen mod et lyskryds, der straks skifter til grønt, så bussen kan køre videre med det samme og indhente forsinkelsen. VÆRDI En intelligent busprioritering vil skabe værdi for københavnerne ved at: forbedre fremkommeligheden for busser og dermed give færre forsinkede busser. reducere antallet af busser, der klumper sammen. 13

14 TEMA 6 VIRKSOMHEDERNE BAG TRAFIKINFORMATIONSSYSTEMET THETIS PARKEON SYSTRA IXXI DET SMARTE MOBILITETSVALG BESVÆRLIG REJSEPLANLÆGNING Rejseplanlægning i dag giver ikke mulighed for at planlægge rejser, hvor bil kombineres med cykel og kollektiv transport. Der er begrænset information om den aktuelle trafiksituation, herunder forsinkelser og trængsel, og det gør det svært at planlægge rejser. Desuden har Københavns trafikmedarbejdere ikke systemer til at se og styre trafikken på tværs af transportformer og i forhold til miljøforhold. TRAFIKINFORMATIONSSYSTEM Trafikinformationssystemet har til hensigt at integrere trafikinformation og rejseplanlægning på tværs af alle transportformer. For trafikanter i København vil man kunne benytte systemet til at lave rejseplanlægning på tværs af offentlige transportmidler, bil, cykel og delebiler. Man vil kunne se realtidsinformation om trafik, trængsel og ledige parkeringspladser. Trafikinformationssystemet vil kunne bruges fra en mobilapp og fra interaktive parkeringsterminaler. Systemet vil også kunne hjælpe kommunens trafikmedarbejdere med at overskue og styre trafikken, så den afvikles hurtigt og sikkert. Systemet vil bygge ovenpå eksisterende løsninger og trække information direkte fra alle relevante trafikselskaber og myndigheder. SÅDAN ER DET TESTET Konceptet for et nyt og omfattende trafikinformationssystem blev testet i to fokus grupper med københavnske trafikanter samt i en workshop med Københavns Kommunens trafikmedarbejdere i marts Resultaterne af testen viste en positiv holdning til konceptet. Testdeltagerne vurderede, at konceptet vil være værdifuldt, hvis man har mange skift på sin rejse, eller hvis man vil undgå bilkøer. De lagde vægt på, at systemet skulle kunne tilpasses den enkelte brugers behov og ønsker, samt at de vigtigste informationer er tid, pris, realtids information og parkeringsoplysninger. 14

15 En ung studerende københavner vågner med et sæt og opdager, at hun har sovet over sig. Hurtigt griber hun sin mobiltelefon og taster sin rute og prioriteringer ind. I løbet af et øjeblik får hun en rejseplan, der har integreret trafikinformationer og rejseplanlægning på tværs af alle transportformer og givet hende anvisning på den hurtigste måde at nå frem til Roskilde Universitet, hvor hun har en forelæsning om halvanden time. VÆRDI Trafikinformationssystemet vil give københavnerne mulighed for at: planlægge rejser på tværs af fx bil og offentlig transport. finde alle trafikinformationer på en samlet portal. få realtidsinformationer om trængsel på vejene og om ledige parkeringspladser. Et trafikledelsessystem vil give Københavns Kommune mulighed for at: tilpasse og lede trafikken mere intelligent og bl.a. tage højde for trængsel og forurening. gå foran med et samlet trafikinformationssystem, som ikke umiddelbart ser ud til at opstå på det private marked. 15

16 TEMA 7 VIRKSOMHEDERNE BAG TRIGGER FRAMEWORK IMTECH TRAFFIC & INFRA BLIP SYSTEMS HERMES TRAFFIC INTELLIGENCE PARKEN TØMMES PÅ 20 MINUTTER PROPPER I TRAFIKKEN VED EVENTS Når der er store events i byen, fx fodboldkampe i Parken, kan trafikafviklingen ikke følge med. Det kan skabe propper i biltrafikken. Det gør også, at større grupper fodgængere ikke kan nå over for grønt lys og i stedet begynder at gå over for rødt. TRIGGER FRAMEWORK: TRAFIKHÅNDTERING VED STORE EVENTS Trigger Framework er et system, der via forskellige datakilder tidligt registrerer en udvikling i trafikken og intelligent vurderer, om trafik signalerne skal tilpasses situationen. Systemet fungerer ved hjælp af sensorer i gaderne, der registrerer trafikanternes mobiltelefoner via wifi og bluetooth. Derudover indsamler systemet information om planlagte events, vejarbejde m.m. Systemet vurderer på baggrund af de forskellige informationer, om trafiksignal erne skal tilpasses situationen. SÅDAN ER DET TESTET Trigger Framework blev testet i gaderne om - kring Parken i april 2014 i forbindelse med to fodboldkampe og en koncert. 18 bluetooth/wifi sensorer blev sat op omkring Parken, primært på Øster Allé og Østerbrogade, og registrerede Parkens publikum på vej til og fra Parken. Systemet registrerede, når der opstod en stigning af trafikanter på vej til eller fra Parken, og gav besked til trafiksignalerne om at give ekstra lang tid grønt i retning væk fra Parken. Resultaterne af testen viste, at tiden, hvor der er trængsel efter en fodboldkamp i Parken, faldt fra ca. 40 min til ca. 20 min. Testen viste også, at det er muligt at skabe en intelligent trafikstyring baseret på tidlig analyse af den aktuelle trafiksituation. 16

17 Topkampen mellem Brøndby og FCK er netop slut. Fra Parken myldrer fodboldfans ud på de omkringliggende gader. Biler, fodgængere og cyklister bevæger sig mod trafiksignalerne, der tilpasser sig strømmen af trafikanter og sørger for grønt lys, så området tømmes hurtigst muligt. VÆRDI Intelligent trafikhåndtering af både planlagte og spontane events vil: sikre flow og fremkommelighed i en levende by med et stigende antal events, både inden for kultur, sport, politik m.v. give større prioritet i trafikken til større grupper af fodgængere. 17

18 TEMA 8 VIRKSOMHEDERNE BAG CYKEL INFORMATIONSSYSTEMET HERMES TRAFFIC INTELLIGENCE TECHNOLUTION JESPER K. THOMSEN CYKLISTER RIDER PÅ DEN GRØNNE BØLGE FLERE SKAL BRUGE CYKLEN I København cykler 41 % til arbejde eller ud - dannelse. Københavns Kommune vil gerne øge denne andel til 50 %. ITS-løsninger kan være med til at gøre det attraktivt at cykle, og ITS-løsninger kan imødekomme nogle af de udfordringer omkring fremkommelighed og sikkerhed, som de mange cyklister vil medføre. CYKELINFORMATIONSSYSTEM Et dynamisk cykelskilt og en mobilapp skal give cyklisterne relevante trafikinformationer. Cykelskiltet kan stå langs de befærdede cykelstier og via en skærm vise relevant information. Mobilapp en kan bruges via en mobiltelefon monteret på cykelstyret, eller man kan bruge mobilapp en inden man tager hjemmefra. Det dynamiske cykelskilt vil blandt andet kunne vise information om trængsel, uheld og vejarbejde forude på ruten. Det vil kunne vise alternative cykelruter med mindre trængsel, med mere grønt eller ruter, der er sneryddet. Det vil også kunne vise, med hvilken hastighed man skal cykle for at følge en grøn bølge, suppleret med cyklistens aktuelle hastighed. Cykelskiltet vil også kunne bruges til at vise vejrudsigt og opfordre til hensynsfulde cykelvaner. SÅDAN ER DET TESTET Konceptet er testet ved at interviewe cyklister på gaden og vise dem billeder af systemet på en tablet. Derudover er en prototype af det dynamiske cykelskilt blevet evalueret ved workshops med Københavns Kommunens cykelplanlæggere og Cyklistforbundet. Resultaterne af testen viste, at cyklisterne gerne vil køre en mindre omvej, hvis det betyder mindre trængsel eller en smukkere rute. Cyklisterne var generelt utilfredse med andre cyklisters opførsel og var positive overfor skiltets opdragende funktion. Det blev vurderet positivt, at cykelskiltet ville føre til en øget prioritering af information til cyklister. 18

19 En cyklist kører på Nørrebrogade en mandag morgen i april. Ved Blågårdsgade passerer cyklisten et skilt, der informerer om, at cyklisten skal hæve farten fra 15 km/t til 18 km/t får at ramme den grønne bølge og undgå at skulle stoppe for rødt. VÆRDI Trafikinformation til cyklister vil give værdi til København ved at: understøtte målet om at være verdens bedste cykelby. være med til løse udfordringer omkring trængsel og sikkerhed på de mest befærdede cykelstier. gøre det mere fordelagtigt at tage cyklen og dermed mindske CO2- emission fra motoriseret trafik. 19

20 UDGIVER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Trafik og Byliv Njalsgade 13 Postbox København V Tlf DESIGN TMF Grafisk Design ILLUSTRATIONER KKdesign FOTO Ursula Bach Kia Hartelius Colourbox TRYK GSB Grafisk 20

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen Handlingsplan for Grøn Mobilitet Annette Kayser Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen København - kommunen 570.000 indbyggere 360.000 arbejdspladser 67.000 studenter 178.000 pendlere Tilføj

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist HVORDAN SKABES ET POSITIVT CYKELFLOW? INDHOLD Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist Afslutning 2 3 CYKEL - FLOW HÅRD OG FYSISK BLØD

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES Jan Øhlenschlæger Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Sidste projekt i en lang række af EUprojekter: Hvad er ARCHIMEDES? Kort om de 20 delprojekter i Aalborg

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer

Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer Indhold Indledning... 3 Evalueringens hovedresultater... 3 Beskrivelse af innovationssamarbejdet... 3 Innovation... 4 Deltagere og

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Adfærd og kapacitet på cykelstier

Adfærd og kapacitet på cykelstier Adfærd og kapacitet på cykelstier Et cykelpuljeprojekt Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Baggrund og formål Cykeltrafikken er voksende (flere specialcykler) Øget trængsel Eksisterende viden (ind- og udland)

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Infotainment er visning af trafikinformation fra Movia samt kommercielle budskaber/nyheder/vejrudsigter

Infotainment er visning af trafikinformation fra Movia samt kommercielle budskaber/nyheder/vejrudsigter Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 25. februar 2008 Bilag 06.2 Bestyrelsesmødet den 6. marts 2008 Bilag 2.

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE

BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE Med autentisk cykelfornemmelse og indbygget simulator Madrid den 4. august 2015. Teknologifirmaet Bkool, der laver interaktive

Læs mere

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Bemærkninger til udkast til CO 2 -handlingsplan for Gladsaxe Kommune:

Bemærkninger til udkast til CO 2 -handlingsplan for Gladsaxe Kommune: Foren. Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Side 1 af 6 Gladsaxe 28. marts 2010 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rosenkæret 39 2860 Søborg e-mail: klima@gladsaxe.dk Bemærkninger til udkast til CO 2 -handlingsplan

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Fokus på byliv Carsten Henriksen, programchef i Odense Kommune Mobilitet og transportmiddelvalg Søren Junker, trafikplanlægger

Læs mere

Bilag: Beskyttelse af borgeres privatliv i den intelligente by

Bilag: Beskyttelse af borgeres privatliv i den intelligente by KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag: Beskyttelse af borgeres privatliv i den intelligente by Baggrund Notatet er udformet

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Byens Udvikling samler trådene i alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by. Fx klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner,

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2006

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2006 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 200 CYKELREGNSKAB 200 København cyklernes by! København skal være verdens bedste cykelby. Vi er allerede i verdensklasse, men vi kan stadig gøre

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

Udeladte signaler i Viborg

Udeladte signaler i Viborg Udeladte signaler i Viborg Trafikanters holdninger Søren Underlien Jensen Oktober 2008 Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Indledning... 5 2. Metode og gennemførelse... 7 2.1 Udformning af spørgekort

Læs mere

Skolevejsanalyse (fra 7. september til 4. oktober)

Skolevejsanalyse (fra 7. september til 4. oktober) Randers Kommune Skolevejsanalyse (fra 7 september til 4 oktober) Introduktion COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk 1 Baggrund Randers Kommune er

Læs mere

Den gode triathlon-oplevelse

Den gode triathlon-oplevelse Den gode triathlon-oplevelse Du har nu besluttet dig for at du vil køre et triathlonstævne, og du har sikkert allerede gjort dig en del tanker om det. Uanset om man kører kort eller langt. Er ung eller

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Det kan konstateres at: På den baggrund anbefaler DI:

Det kan konstateres at: På den baggrund anbefaler DI: Sammenfatning og synspunkter Det kan konstateres at: Fremtidens transportsystem kan blive langt mere intelligent gennem brug af Intelligente Transport Systemer (ITS), der integrerer informations- og kommunikationsteknologier

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Trafikafvikling vælg det bedste alternativ

Trafikafvikling vælg det bedste alternativ Trafikafvikling vælg det bedste alternativ Inspirationsmøde om trafikafvikling og hvordan man vælger det bedste alternativ. Torsdag den 13. november 2014 1 Program Velkomst Karen Marie Lei, COWI Indledning

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

Resource Pack. Forbedring og fremme af cykel mobilitet: en specifik markedsføringsstrategi. Eksempel med Bolzano/Bozen. www.trendy-travel.

Resource Pack. Forbedring og fremme af cykel mobilitet: en specifik markedsføringsstrategi. Eksempel med Bolzano/Bozen. www.trendy-travel. Resource Pack Forbedring og fremme af cykel mobilitet: en specifik markedsføringsstrategi Eksempel med Bolzano/Bozen supported by www.trendy-travel.eu Forbedring og fremme af cykel mobilitet: en specifik

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Gåprøven består af tre moduler, der med fordel kan afvikles i følgende rækkefølge, og afsluttes med, at du giver diplomer til eleverne. 1 2 3 4

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Smarte byer og nye samarbejdsformer

Smarte byer og nye samarbejdsformer Smarte byer og nye samarbejdsformer Else Kloppenborg, Specialkonsulent Københavns Kommune, Teknik- & Miljøforvaltningen Green Cities konference, 23. oktober 2014, Allerød - Hvad er en smart by? - Skal

Læs mere

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Titel: Bilrejseplanen Forfattere: Birgitte Lomholt Woolridge, Rejseplanen. Sine Dyreborg, Vejdirektoratet Nøgleord: Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Abstract:

Læs mere

handlingsplan for grøn mobilitet kort version

handlingsplan for grøn mobilitet kort version handlingsplan for grøn mobilitet kort version Trafikken i København skaber i dag problemer med trængsel, forurening og udledning af CO2. Derfor skal vi fremover satse på de transportformer, der gør det

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

BØRNETRAFIKPLAN AMAGER. Workshopforløb med elever fra Dyvekeskolen og Gerbrandskolen

BØRNETRAFIKPLAN AMAGER. Workshopforløb med elever fra Dyvekeskolen og Gerbrandskolen BØRNETRAFIKPLAN AMAGER Workshopforløb med elever fra Dyvekeskolen og Gerbrandskolen BØRNETRAFIKPLANEN AMAGER // Udgivet af By X 2012 Layout og fotos: By X Udvikling og gennemførelse af workshop: By X Bestiller:

Læs mere

Letbanen blot et led i mobilitetskæden

Letbanen blot et led i mobilitetskæden Letbanen blot et led i mobilitetskæden Af Mette Olesen, Phd., Plan og trafik, COWI. Letbaner bliver ikke en succes alene, de skal ses i helhed med de øvrige transportmidler og tiltag der fremmer deres

Læs mere