ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER"

Transkript

1 ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER 1

2 FREMTIDENS TRAFIKLØSNINGER ER INTELLIGENTE INTRODUKTION Busser, der får fortrinsret ved lyskryds, så de kan overholde køreplanen. Cyklister, der slipper for at holde for rødt og undgår at passere uendelige rækker af forurenende bilkøer, fordi lyskrydsene tilpasser sig trafikken og sikrer det bedst mulige flow. Og lyskryds, der reagerer og giver ekstra grønt lys, når en fodboldkamp eller koncert er færdig, så et stadion bliver tømt lynhurtigt, og støjen i lokalområdet hurtigt daler. Det kan være fremtiden i København. Det er stort set kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan vi kan styre trafikken i København i fremtiden. Derfor har vi testet en række opfindsomme løsninger forskellige steder i byen sammen med 15 danske og europæiske virksomheder og to vidensinstitutioner og etableret teams på tværs af virksomheder og ekspertise. Fra efteråret 2013 til foråret 2014 er folk kravlet op i gadebelysning, trafiksignaler og har stået langs cykelstier på veje som Nørrebrogade, H. C. Andersens Boulevard og Østerbrogade. Her har de installeret måleudstyr og testet, hvordan trafikken i København bedst muligt kan glide smidigt og trygt. Resultatet er blevet otte meget forskellige, overraskende og positive idéer og løsninger, som bliver beskrevet i denne folder. Ved at have fokus på konkrete udfordringer i København, er det lykkedes at udvikle nogle tekniske, kreative og intelligente løsninger, der kommer både nuværende og fremtidige udfordringer i trafikken i møde. I København har vi afsat mere end 100 mio. kr. til nye trafiksignaler og intelligent trafikstyring i kommunen. De penge vil gå til at finansiere de bedste af ideerne. I september 2014 bliver vi i Teknik- og Miljøudvalget præsenteret for løsningerne, og i 2015 forventes det, at de første projekter bliver realiseret. Jeg håber, løsningerne kan være med til at øge trafiksikkerheden i København og øge fremkommeligheden for ikke mindst cyklister, fodgængere og buspassagerer. Det vil gøre det ekstra fordelagtigt at skifte bilen ud på turen til og fra arbejde. Det er ikke blot den mest effektive måde at fremme mobiliteten på i København, det er også sådan, vi skaber et København med renere luft, mindre støj og en reduceret CO2- udledning. Morten Kabell (EL), Teknik- og miljøborgmester 2

3 INDHOLD TEMA 1 TEMA 5 EKSTRA LYS PÅ CYKELSTIERNE BUSSER TIL TIDEN TEMA 2 GADELIV PÅ PARKERINGSPLADSERNE TEMA 6 DET SMARTE MOBILITETSVALG TEMA 3 BEDRE FLOW I GADERNE TEMA 7 PARKEN TØMMES PÅ 20 MINUTTER TEMA 4 BOKS FORNEMMER GADENS PULS TEMA 8 CYKLISTER RIDER PÅ DEN GRØNNE BØLGE HVORFOR ITS-LØSNINGER I KØBENHAVN? ITS (Intelligente Transport Systemer) skal imødekomme nogle af Københavns fremtidige udfordringer: København vokser med nye borgere hver måned. Det skaber ekstra trafik, som kræver nye løsninger for at sikre fremkommelighed, sikkerhed og bæredygtighed. København har et mål om at blive CO2- neutral i år Vi vil være verdens bedste cykelby, og vi ønsker at være den førende by i Europa, når det gælder grøn teknologi og innovation. Det er ambitiøse mål, som kræver kreative løsninger også inden for ITS. Københavns fremtidige vækst skal gå hånd i hånd med øget livskvalitet, så København bliver verdens bedste by at leve i. ITS kan blandt andet være med til at registrere og begrænse luftforurening og støj. 3

4 TEMA 1 VIRKSOMHEDERNE BAG INTELLIGENT GADELYS CITELUM DENMARK IMTECH TRAFFIC & INFRA EKSTRA LYS PÅ CYKLISTERNE TRAFIKULYKKER SKER I MØRKE En tredjedel af alle trafikulykker sker i de mørke timer af døgnet. Det sker på trods af, at der er meget mindre trafik om aftenen og natten end om dagen. Det er især de bløde trafikanter, det går hårdest ud over. Cyklister og fodgængere udgør 2/3 af de personer, der dør eller bliver hårdt såret i trafikken. DET INTELLIGENTE GADELYS Det intelligente gadelys handler om at skabe synergi mellem gadebelysningen og trafiksignaler. I dag er det to separate systemer, som ikke udveksler information. Kommunikationen mellem disse to systemer vil betyde bedre sikkerhed og tryghed for bløde trafikanter. Det kan blandt andet bruges til at øge gadebelysningen i udsatte kryds, når der er behov fx når sensorer registrerer, at der kommer cykler, eller når sigtbarheden er meget lav på grund af regn, sne eller tåge. SÅDAN ER DET TESTET I april-juni 2014 gennemførtes et forsøg i et af de mest trafikerede kryds i København, krydset mellem H. C. Andersens Boulevard og Tietgensgade. Gadebelysningen blev hævet, hver gang der var grønt lys for cyklister om aftenen og natten. Cykelstien før krydset blev dermed ekstra oplyst, når cyklisterne kørte frem mod det grønne lys. På den måde blev bilisterne ekstra opmærksomme på cyklisterne, samtidig med at der kunne spares strøm ved ikke at have lyset på fuld styrke hele natten. Resultaterne af testen viste, at kommunikation mellem gadebelysning og trafiksignaler er teknisk mulig, og at der er potentiale for synergi imellem systemerne. Der var desuden positiv respons fra cyklister, som blev ekstra oplyst på den testede cykelsti. 4

5 En cyklist kommer kørende på H. C. Andersens Boulevard en mørk aften. Da cyklen nærmer sig krydset ved Tietgensgade, skrues der op for gadebelysningen, så bilerne i krydset bliver opmærksomme på cyklisten. VÆRDI En intelligent kommunikation mellem gadebelysning og trafiksignaler kan skabe værdi for Københavns trafikanter ved at: øge belysningen over cyklister og fodgængere på steder, hvor en del ulykker sker i mørke. forbedre sikkerheden og trygheden ved at gøre bilister opmærksomme på de bløde trafikanter. Den intelligente kommunikation kan potentielt udvikles til at: øge gadebelysningen, når sensorer registrerer, at cyklister og fodgængere kommer. tilpasse gadebelysningen efter vejrforholdene, fx regn, sne eller tåge. øge gadebelysningen, hvis der opstår et trafikuheld. lade lysstyrken i gaderne afhænge af trafikken. 5

6 TEMA 2 VIRKSOMHEDERNE BAG FLEKSIBLE BYRUM OPEN AIR NEIGHBORHOOD COWI GADELIV PÅ PARKERINGSPLADSERNE TOMME PARKERINGSPLADSER OM DAGEN I den tætte by, hvor mange mennesker bor, arbejder, bevæger og opholder sig, skal gaderummet opfylde mange behov, der ofte ændrer sig i løbet af døgnet. Visse steder i København står parkeringspladser tomme i dagtimerne, men denne plads i byrummet bliver ikke udnyttet. FLEKSIBLE BYRUM En fleksibel udnyttelse af parkeringspladserne kan imødekomme flere forskellige behov på samme tid. De tomme pladser kan om dagen bruges til fx udeservering, cykelparkering, butiksudstillinger, sport og ophold. Om aftenen, når bilerne vender tilbage, fungerer de igen som parkeringspladser. Ved at oprette flex-parkeringspladser til delebiler kan man endvidere frigive flere parkeringspladser til andre aktiviteter. SÅDAN ER DET TESTET De fleksible parkeringspladser blev testet i april 2014 i Saxogade og Estlandsgade på Vesterbro. Parkeringspladser blev i dagtimerne brugt til udeservering, butiksudstilling, opholdsbænke og cykelparkering. Interviews med beboere og brugere af området viste, at flexløsninger skal imødekomme et områdes særlige behov og døgnrytme. Det viste desuden, at det er vigtigt at inddrage de lokale brugere i tilpasningen, og at afmærkning af flexpladser skal være logisk og let aflæselig. Der var skepsis overfor at deltage i delebilsordninger, men en stigende andel var positive, hvis det førte til bedre og mere byliv i gaden. 6

7 En tidlig mandag morgen sætter en vesterbroer sig ind i sin bil og forlader Saxogade på Vesterbro for at køre på arbejde i Køge. Kort efter rykker den lokale Café Sonja borde og stole ud på parkeringspladsen, der nu fungerer som udeserveringsområde. VÆRDI Fleksibel udnyttelse af parkeringspladser kan skabe værdi for Københavns borgere ved at: benytte den begrænsede plads i tæt bebyggede byområder intelligent og skabe mere rum til aktiviteter, der fremmer byliv. give borgerne ejerskab til byrummet ved at inkludere dem i planlægning og brug af fleksible parkeringspladser. give bedre forhold til delebiler og dermed nedbringe antallet af biler i byen og dermed mindre støj og forurening. 7

8 TEMA 3 VIRKSOMHEDERNE BAG CITS CITELUM DENMARK LEAPCRAFT DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET BEDRE FLOW I GADERNE TRÆNGSEL PÅ KØBENHAVNS VEJE Der er stor trængsel i myldretiden på Københavns større veje, hvor det er en udfordring at tilgodese både bilister, cyklister og fodgængere. Det giver trafikpropper med deraf afledte forsinkelser i trafikken, øget luft- og støjforurening og generel utilfredshed hos trafikanterne. CITS (COPENHAGEN INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS) CITS er et system til kortlægning af trafikanternes position og rute i byen. Konceptet går ud på at placere en række wifi-access-punkter langs Københavns gader, som anonymt registrerer alle trafikanternes mobiltelefoner. Ved en triangulering imellem flere wifi-access-punkter vil trafikanternes mobiltelefoner kunne positioneres. De indsamlede data vil derefter blive anonymiseret og løbende sendt via gadebelysningens netværk til en trafikcentral, hvor data analyseres i forhold til position, rute og fart, og heraf findes frem til forskellige trafikanttyper: fodgængere, cyklister og bilister. På den måde kan trafikanternes færden i gaderummet kortlægges og give mulighed for at optimere fremkommelighed, sikkerhed og CO2-udslip. Den detaljerede og kontinuerlige information om trafikken giver kort sagt mulighed for en mere effektiv trafikstyring. SÅDAN ER DET TESTET CITS-teknologien med triangulering af mobile enheder er testet på Danmarks Tekniske Universitet. Et interface for visning af trafikdata er testet i forbindelse med workshops. Testen viste, at CITS kan kortlægge trafikanters position og ruter, og at visualiseringen kan skabe indsigt i trafikanternes adfærd. 8

9 En trafikprop i myldretiden i indre København, hvor fodgængere, cyklister og bilister falder over hinanden for at komme frem, skaber store forsinkelser for alle. Men lyskrydsene i området, der normalt skifter efter et fast mønster, tilpasser sig den aktuelle situation og begynder at skifte, så trafikken bliver ledt væk bedst muligt. Proppen opløses, og trafikken flyder igen. VÆRDI Løbende information om trafikanternes færden kan give Københavns Kommune mulighed for at: forkorte responstiden på at opdage og reagere på aktuelle trafikhændelser. optimere lyskryds sådan, at trafikken afvikles hurtigt, nemt og sikkert. tilpasse lyskryds dynamisk til forskellige situationer, fx tidspunktet på døgnet eller events med større folkemængder. tilpasse grønne bølger til den aktuelle trafiksituation, fx ved at sænke den grønne bølges hastighed i glat føre. 9

10 TEMA 4 VIRKSOMHEDERNE BAG CPH:SENSE LEAPCRAFT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOKS FORNEMMER GADENS PULS STØJ OG FORURENING FRA TRAFIKKEN Flere vejstrækninger i København overstiger EU s grænse for forurening. Samtidig generer trafikstøj mange steder i byen. Det skaber sundhedsproblemer for byens borgere. CPH:SENSE MÅLER TRAFIK OG MILJØFORHOLD CPH:SENSE er en sensorboks, der registrerer trafikanter samt vejr- og miljøforhold. Boksen kan sættes op langs byens gader og vil løbende opsamle information og sende det til en trafikcentral. Da boksen er bygget på open source og open hardware, er det en forholdsvis billig løsning. Boksen kan registrere bilister, cyklister og fodgængere anonymt via en infrarød visuel sensor, og den har derudover sensorer, der måler temperatur, luftfugtighed, lysstyrke, støj og forurening. SÅDAN ER DET TESTET CPH:SENSE er testet på Østerbrogade og ved Aalborg Universitet København i april Resultatet af testen viste, at boksen kan registrere forskellige slags trafikanter ved hjælp af billedanalyse, og at boksens mange sensorer fungerer efter hensigten. 10

11 En sensorboks er monteret i en lysmast på en større gade i København. Boksen måler og rapporterer detaljeret om trafikken, temperatur, luftfugtighed, lysstyrke, støj niveau og luftforurening. De løbende informationer bruges til at justere trafikken: Grønne bølger tilpasses vejrforhold, fx ved at sænke hastigheden i glat føre, eller når cyklisterne har modvind. Eller ved at gribe ind med intelligent trafikstyring, når støjniveauet eller luftforureningen er for høj. VÆRDI Løbende information om trafik, vejr og miljøforhold vil give Københavns Kommune mulighed for at: optimere lyskryds, sådan at trafikken afvikles hurtigt, nemt og sikkert. gribe aktivt ind med intelligent trafikstyring, hvis forureningsniveau eller støjniveau overstiger det acceptable. tilpasse grønne bølger til vejr forhold, fx ved at sænke hastigheden i glat føre eller sænke hastigheden for cyklisternes grønne bølger, når der er modvind. 11

12 TEMA 5 VIRKSOMHEDERNE BAG INTELLIGENT BUSPRIORITERING COWI IMTECH TRAFFIC & INFRA INFRATEAM BUSSER TIL TIDEN LANGSOMME BUSSER Busserne kommer langsomt frem i myldretiden og gør det mindre attraktivt at benytte offentlig transport. Flere ruter oplever også, at de høj frekvente busser klumper sammen i stedet for at fordele sig jævnt. INTELLIGENT PRIORITERING AF BUSSER Busser prioriteres i lyskryds og får grønt lys i længere tid, hvis de er forsinkede eller fyldt op med passagerer. Det sker ved at udveksle flere data mellem trafiksignalerne og Movias busser. Systemet bygger ovenpå den eksisterende bus prioritering, hvor alle busser får samme prioritet i et lyskryds. Det nye system vil graduere prioriteringen på baggrund af forskellige faktorer så som bussens forsinkelse, antal passagerer i bussen, typen af busrute, stedet i byen eller tiden på døgnet. SÅDAN ER DET TESTET Intelligent prioritering af busser blev testet via en simulering af Østerbrogade i april Simuleringen viste, at man kan opnå op til 25 % mindre forsinkelse ved at forlænge tiden, der er grønt, mellem 8 og 30 sekunder. Simuleringen viste også, at man kan reducere antallet af forsinkede busser med op til 45 %, hvis man afvikler trafikken i krydset, inden bussen ankommer. Det blev også vist, at det er muligt at prioritere busser, uden at det går ud over andre busser, der kører på tværs af den prioriterede busrute. 12

13 En fyldt bus kører ind foran Københavns Hovedbanegård fredag eftermiddag i myldretiden. Den er forsinket i forhold til køreplanen. Foran og bagved er andre busser i færd med at lukke passagerer ind og ud. Den fyldte bus kører videre hen mod et lyskryds, der straks skifter til grønt, så bussen kan køre videre med det samme og indhente forsinkelsen. VÆRDI En intelligent busprioritering vil skabe værdi for københavnerne ved at: forbedre fremkommeligheden for busser og dermed give færre forsinkede busser. reducere antallet af busser, der klumper sammen. 13

14 TEMA 6 VIRKSOMHEDERNE BAG TRAFIKINFORMATIONSSYSTEMET THETIS PARKEON SYSTRA IXXI DET SMARTE MOBILITETSVALG BESVÆRLIG REJSEPLANLÆGNING Rejseplanlægning i dag giver ikke mulighed for at planlægge rejser, hvor bil kombineres med cykel og kollektiv transport. Der er begrænset information om den aktuelle trafiksituation, herunder forsinkelser og trængsel, og det gør det svært at planlægge rejser. Desuden har Københavns trafikmedarbejdere ikke systemer til at se og styre trafikken på tværs af transportformer og i forhold til miljøforhold. TRAFIKINFORMATIONSSYSTEM Trafikinformationssystemet har til hensigt at integrere trafikinformation og rejseplanlægning på tværs af alle transportformer. For trafikanter i København vil man kunne benytte systemet til at lave rejseplanlægning på tværs af offentlige transportmidler, bil, cykel og delebiler. Man vil kunne se realtidsinformation om trafik, trængsel og ledige parkeringspladser. Trafikinformationssystemet vil kunne bruges fra en mobilapp og fra interaktive parkeringsterminaler. Systemet vil også kunne hjælpe kommunens trafikmedarbejdere med at overskue og styre trafikken, så den afvikles hurtigt og sikkert. Systemet vil bygge ovenpå eksisterende løsninger og trække information direkte fra alle relevante trafikselskaber og myndigheder. SÅDAN ER DET TESTET Konceptet for et nyt og omfattende trafikinformationssystem blev testet i to fokus grupper med københavnske trafikanter samt i en workshop med Københavns Kommunens trafikmedarbejdere i marts Resultaterne af testen viste en positiv holdning til konceptet. Testdeltagerne vurderede, at konceptet vil være værdifuldt, hvis man har mange skift på sin rejse, eller hvis man vil undgå bilkøer. De lagde vægt på, at systemet skulle kunne tilpasses den enkelte brugers behov og ønsker, samt at de vigtigste informationer er tid, pris, realtids information og parkeringsoplysninger. 14

15 En ung studerende københavner vågner med et sæt og opdager, at hun har sovet over sig. Hurtigt griber hun sin mobiltelefon og taster sin rute og prioriteringer ind. I løbet af et øjeblik får hun en rejseplan, der har integreret trafikinformationer og rejseplanlægning på tværs af alle transportformer og givet hende anvisning på den hurtigste måde at nå frem til Roskilde Universitet, hvor hun har en forelæsning om halvanden time. VÆRDI Trafikinformationssystemet vil give københavnerne mulighed for at: planlægge rejser på tværs af fx bil og offentlig transport. finde alle trafikinformationer på en samlet portal. få realtidsinformationer om trængsel på vejene og om ledige parkeringspladser. Et trafikledelsessystem vil give Københavns Kommune mulighed for at: tilpasse og lede trafikken mere intelligent og bl.a. tage højde for trængsel og forurening. gå foran med et samlet trafikinformationssystem, som ikke umiddelbart ser ud til at opstå på det private marked. 15

16 TEMA 7 VIRKSOMHEDERNE BAG TRIGGER FRAMEWORK IMTECH TRAFFIC & INFRA BLIP SYSTEMS HERMES TRAFFIC INTELLIGENCE PARKEN TØMMES PÅ 20 MINUTTER PROPPER I TRAFIKKEN VED EVENTS Når der er store events i byen, fx fodboldkampe i Parken, kan trafikafviklingen ikke følge med. Det kan skabe propper i biltrafikken. Det gør også, at større grupper fodgængere ikke kan nå over for grønt lys og i stedet begynder at gå over for rødt. TRIGGER FRAMEWORK: TRAFIKHÅNDTERING VED STORE EVENTS Trigger Framework er et system, der via forskellige datakilder tidligt registrerer en udvikling i trafikken og intelligent vurderer, om trafik signalerne skal tilpasses situationen. Systemet fungerer ved hjælp af sensorer i gaderne, der registrerer trafikanternes mobiltelefoner via wifi og bluetooth. Derudover indsamler systemet information om planlagte events, vejarbejde m.m. Systemet vurderer på baggrund af de forskellige informationer, om trafiksignal erne skal tilpasses situationen. SÅDAN ER DET TESTET Trigger Framework blev testet i gaderne om - kring Parken i april 2014 i forbindelse med to fodboldkampe og en koncert. 18 bluetooth/wifi sensorer blev sat op omkring Parken, primært på Øster Allé og Østerbrogade, og registrerede Parkens publikum på vej til og fra Parken. Systemet registrerede, når der opstod en stigning af trafikanter på vej til eller fra Parken, og gav besked til trafiksignalerne om at give ekstra lang tid grønt i retning væk fra Parken. Resultaterne af testen viste, at tiden, hvor der er trængsel efter en fodboldkamp i Parken, faldt fra ca. 40 min til ca. 20 min. Testen viste også, at det er muligt at skabe en intelligent trafikstyring baseret på tidlig analyse af den aktuelle trafiksituation. 16

17 Topkampen mellem Brøndby og FCK er netop slut. Fra Parken myldrer fodboldfans ud på de omkringliggende gader. Biler, fodgængere og cyklister bevæger sig mod trafiksignalerne, der tilpasser sig strømmen af trafikanter og sørger for grønt lys, så området tømmes hurtigst muligt. VÆRDI Intelligent trafikhåndtering af både planlagte og spontane events vil: sikre flow og fremkommelighed i en levende by med et stigende antal events, både inden for kultur, sport, politik m.v. give større prioritet i trafikken til større grupper af fodgængere. 17

18 TEMA 8 VIRKSOMHEDERNE BAG CYKEL INFORMATIONSSYSTEMET HERMES TRAFFIC INTELLIGENCE TECHNOLUTION JESPER K. THOMSEN CYKLISTER RIDER PÅ DEN GRØNNE BØLGE FLERE SKAL BRUGE CYKLEN I København cykler 41 % til arbejde eller ud - dannelse. Københavns Kommune vil gerne øge denne andel til 50 %. ITS-løsninger kan være med til at gøre det attraktivt at cykle, og ITS-løsninger kan imødekomme nogle af de udfordringer omkring fremkommelighed og sikkerhed, som de mange cyklister vil medføre. CYKELINFORMATIONSSYSTEM Et dynamisk cykelskilt og en mobilapp skal give cyklisterne relevante trafikinformationer. Cykelskiltet kan stå langs de befærdede cykelstier og via en skærm vise relevant information. Mobilapp en kan bruges via en mobiltelefon monteret på cykelstyret, eller man kan bruge mobilapp en inden man tager hjemmefra. Det dynamiske cykelskilt vil blandt andet kunne vise information om trængsel, uheld og vejarbejde forude på ruten. Det vil kunne vise alternative cykelruter med mindre trængsel, med mere grønt eller ruter, der er sneryddet. Det vil også kunne vise, med hvilken hastighed man skal cykle for at følge en grøn bølge, suppleret med cyklistens aktuelle hastighed. Cykelskiltet vil også kunne bruges til at vise vejrudsigt og opfordre til hensynsfulde cykelvaner. SÅDAN ER DET TESTET Konceptet er testet ved at interviewe cyklister på gaden og vise dem billeder af systemet på en tablet. Derudover er en prototype af det dynamiske cykelskilt blevet evalueret ved workshops med Københavns Kommunens cykelplanlæggere og Cyklistforbundet. Resultaterne af testen viste, at cyklisterne gerne vil køre en mindre omvej, hvis det betyder mindre trængsel eller en smukkere rute. Cyklisterne var generelt utilfredse med andre cyklisters opførsel og var positive overfor skiltets opdragende funktion. Det blev vurderet positivt, at cykelskiltet ville føre til en øget prioritering af information til cyklister. 18

19 En cyklist kører på Nørrebrogade en mandag morgen i april. Ved Blågårdsgade passerer cyklisten et skilt, der informerer om, at cyklisten skal hæve farten fra 15 km/t til 18 km/t får at ramme den grønne bølge og undgå at skulle stoppe for rødt. VÆRDI Trafikinformation til cyklister vil give værdi til København ved at: understøtte målet om at være verdens bedste cykelby. være med til løse udfordringer omkring trængsel og sikkerhed på de mest befærdede cykelstier. gøre det mere fordelagtigt at tage cyklen og dermed mindske CO2- emission fra motoriseret trafik. 19

20 UDGIVER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Trafik og Byliv Njalsgade 13 Postbox København V Tlf DESIGN TMF Grafisk Design ILLUSTRATIONER KKdesign FOTO Ursula Bach Kia Hartelius Colourbox TRYK GSB Grafisk 20

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Etnografisk analyse WICKED PROBLEM

Etnografisk analyse WICKED PROBLEM Præsentation loop 1 og loop 2 Etnografisk analyse WICKED PROBLEM Københavns Kommune Ved IS IT A BIRD 2. oktober 2013 Line Groes, line@isitabird.dk WICKED PROBLEM 35% I DAG 50% I 2015 (kilde: Cykelbyen

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor Før trafikken går i stå Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor ATV takker projektets sponsorer Aalborg Kommune COWIfonden Den Danske Maritime Fond DSB Frederiksberg Kommune HUR Københavns

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Udgivet i oktober 2002 af: Hovedstadens Udviklingsråd Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon: 36 13 14 00 E-mail: hur@hur.dk www.hur.dk

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

Buspassagerers forventninger til chaufførers kundeservice

Buspassagerers forventninger til chaufførers kundeservice Buspassagerers forventninger til chaufførers kundeservice - og implementering af resultater i uddannelsesmål December 2013 Alumbra Alumbra Jystrup Leragervej 10 4174 Jystrup Tlf: 61 34 60 69 E-mail: cr@alumbra.dk

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Temarapport 11 Ulykker med fodgængere

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere