ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER"

Transkript

1 ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER 1

2 FREMTIDENS TRAFIKLØSNINGER ER INTELLIGENTE INTRODUKTION Busser, der får fortrinsret ved lyskryds, så de kan overholde køreplanen. Cyklister, der slipper for at holde for rødt og undgår at passere uendelige rækker af forurenende bilkøer, fordi lyskrydsene tilpasser sig trafikken og sikrer det bedst mulige flow. Og lyskryds, der reagerer og giver ekstra grønt lys, når en fodboldkamp eller koncert er færdig, så et stadion bliver tømt lynhurtigt, og støjen i lokalområdet hurtigt daler. Det kan være fremtiden i København. Det er stort set kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan vi kan styre trafikken i København i fremtiden. Derfor har vi testet en række opfindsomme løsninger forskellige steder i byen sammen med 15 danske og europæiske virksomheder og to vidensinstitutioner og etableret teams på tværs af virksomheder og ekspertise. Fra efteråret 2013 til foråret 2014 er folk kravlet op i gadebelysning, trafiksignaler og har stået langs cykelstier på veje som Nørrebrogade, H. C. Andersens Boulevard og Østerbrogade. Her har de installeret måleudstyr og testet, hvordan trafikken i København bedst muligt kan glide smidigt og trygt. Resultatet er blevet otte meget forskellige, overraskende og positive idéer og løsninger, som bliver beskrevet i denne folder. Ved at have fokus på konkrete udfordringer i København, er det lykkedes at udvikle nogle tekniske, kreative og intelligente løsninger, der kommer både nuværende og fremtidige udfordringer i trafikken i møde. I København har vi afsat mere end 100 mio. kr. til nye trafiksignaler og intelligent trafikstyring i kommunen. De penge vil gå til at finansiere de bedste af ideerne. I september 2014 bliver vi i Teknik- og Miljøudvalget præsenteret for løsningerne, og i 2015 forventes det, at de første projekter bliver realiseret. Jeg håber, løsningerne kan være med til at øge trafiksikkerheden i København og øge fremkommeligheden for ikke mindst cyklister, fodgængere og buspassagerer. Det vil gøre det ekstra fordelagtigt at skifte bilen ud på turen til og fra arbejde. Det er ikke blot den mest effektive måde at fremme mobiliteten på i København, det er også sådan, vi skaber et København med renere luft, mindre støj og en reduceret CO2- udledning. Morten Kabell (EL), Teknik- og miljøborgmester 2

3 INDHOLD TEMA 1 TEMA 5 EKSTRA LYS PÅ CYKELSTIERNE BUSSER TIL TIDEN TEMA 2 GADELIV PÅ PARKERINGSPLADSERNE TEMA 6 DET SMARTE MOBILITETSVALG TEMA 3 BEDRE FLOW I GADERNE TEMA 7 PARKEN TØMMES PÅ 20 MINUTTER TEMA 4 BOKS FORNEMMER GADENS PULS TEMA 8 CYKLISTER RIDER PÅ DEN GRØNNE BØLGE HVORFOR ITS-LØSNINGER I KØBENHAVN? ITS (Intelligente Transport Systemer) skal imødekomme nogle af Københavns fremtidige udfordringer: København vokser med nye borgere hver måned. Det skaber ekstra trafik, som kræver nye løsninger for at sikre fremkommelighed, sikkerhed og bæredygtighed. København har et mål om at blive CO2- neutral i år Vi vil være verdens bedste cykelby, og vi ønsker at være den førende by i Europa, når det gælder grøn teknologi og innovation. Det er ambitiøse mål, som kræver kreative løsninger også inden for ITS. Københavns fremtidige vækst skal gå hånd i hånd med øget livskvalitet, så København bliver verdens bedste by at leve i. ITS kan blandt andet være med til at registrere og begrænse luftforurening og støj. 3

4 TEMA 1 VIRKSOMHEDERNE BAG INTELLIGENT GADELYS CITELUM DENMARK IMTECH TRAFFIC & INFRA EKSTRA LYS PÅ CYKLISTERNE TRAFIKULYKKER SKER I MØRKE En tredjedel af alle trafikulykker sker i de mørke timer af døgnet. Det sker på trods af, at der er meget mindre trafik om aftenen og natten end om dagen. Det er især de bløde trafikanter, det går hårdest ud over. Cyklister og fodgængere udgør 2/3 af de personer, der dør eller bliver hårdt såret i trafikken. DET INTELLIGENTE GADELYS Det intelligente gadelys handler om at skabe synergi mellem gadebelysningen og trafiksignaler. I dag er det to separate systemer, som ikke udveksler information. Kommunikationen mellem disse to systemer vil betyde bedre sikkerhed og tryghed for bløde trafikanter. Det kan blandt andet bruges til at øge gadebelysningen i udsatte kryds, når der er behov fx når sensorer registrerer, at der kommer cykler, eller når sigtbarheden er meget lav på grund af regn, sne eller tåge. SÅDAN ER DET TESTET I april-juni 2014 gennemførtes et forsøg i et af de mest trafikerede kryds i København, krydset mellem H. C. Andersens Boulevard og Tietgensgade. Gadebelysningen blev hævet, hver gang der var grønt lys for cyklister om aftenen og natten. Cykelstien før krydset blev dermed ekstra oplyst, når cyklisterne kørte frem mod det grønne lys. På den måde blev bilisterne ekstra opmærksomme på cyklisterne, samtidig med at der kunne spares strøm ved ikke at have lyset på fuld styrke hele natten. Resultaterne af testen viste, at kommunikation mellem gadebelysning og trafiksignaler er teknisk mulig, og at der er potentiale for synergi imellem systemerne. Der var desuden positiv respons fra cyklister, som blev ekstra oplyst på den testede cykelsti. 4

5 En cyklist kommer kørende på H. C. Andersens Boulevard en mørk aften. Da cyklen nærmer sig krydset ved Tietgensgade, skrues der op for gadebelysningen, så bilerne i krydset bliver opmærksomme på cyklisten. VÆRDI En intelligent kommunikation mellem gadebelysning og trafiksignaler kan skabe værdi for Københavns trafikanter ved at: øge belysningen over cyklister og fodgængere på steder, hvor en del ulykker sker i mørke. forbedre sikkerheden og trygheden ved at gøre bilister opmærksomme på de bløde trafikanter. Den intelligente kommunikation kan potentielt udvikles til at: øge gadebelysningen, når sensorer registrerer, at cyklister og fodgængere kommer. tilpasse gadebelysningen efter vejrforholdene, fx regn, sne eller tåge. øge gadebelysningen, hvis der opstår et trafikuheld. lade lysstyrken i gaderne afhænge af trafikken. 5

6 TEMA 2 VIRKSOMHEDERNE BAG FLEKSIBLE BYRUM OPEN AIR NEIGHBORHOOD COWI GADELIV PÅ PARKERINGSPLADSERNE TOMME PARKERINGSPLADSER OM DAGEN I den tætte by, hvor mange mennesker bor, arbejder, bevæger og opholder sig, skal gaderummet opfylde mange behov, der ofte ændrer sig i løbet af døgnet. Visse steder i København står parkeringspladser tomme i dagtimerne, men denne plads i byrummet bliver ikke udnyttet. FLEKSIBLE BYRUM En fleksibel udnyttelse af parkeringspladserne kan imødekomme flere forskellige behov på samme tid. De tomme pladser kan om dagen bruges til fx udeservering, cykelparkering, butiksudstillinger, sport og ophold. Om aftenen, når bilerne vender tilbage, fungerer de igen som parkeringspladser. Ved at oprette flex-parkeringspladser til delebiler kan man endvidere frigive flere parkeringspladser til andre aktiviteter. SÅDAN ER DET TESTET De fleksible parkeringspladser blev testet i april 2014 i Saxogade og Estlandsgade på Vesterbro. Parkeringspladser blev i dagtimerne brugt til udeservering, butiksudstilling, opholdsbænke og cykelparkering. Interviews med beboere og brugere af området viste, at flexløsninger skal imødekomme et områdes særlige behov og døgnrytme. Det viste desuden, at det er vigtigt at inddrage de lokale brugere i tilpasningen, og at afmærkning af flexpladser skal være logisk og let aflæselig. Der var skepsis overfor at deltage i delebilsordninger, men en stigende andel var positive, hvis det førte til bedre og mere byliv i gaden. 6

7 En tidlig mandag morgen sætter en vesterbroer sig ind i sin bil og forlader Saxogade på Vesterbro for at køre på arbejde i Køge. Kort efter rykker den lokale Café Sonja borde og stole ud på parkeringspladsen, der nu fungerer som udeserveringsområde. VÆRDI Fleksibel udnyttelse af parkeringspladser kan skabe værdi for Københavns borgere ved at: benytte den begrænsede plads i tæt bebyggede byområder intelligent og skabe mere rum til aktiviteter, der fremmer byliv. give borgerne ejerskab til byrummet ved at inkludere dem i planlægning og brug af fleksible parkeringspladser. give bedre forhold til delebiler og dermed nedbringe antallet af biler i byen og dermed mindre støj og forurening. 7

8 TEMA 3 VIRKSOMHEDERNE BAG CITS CITELUM DENMARK LEAPCRAFT DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET BEDRE FLOW I GADERNE TRÆNGSEL PÅ KØBENHAVNS VEJE Der er stor trængsel i myldretiden på Københavns større veje, hvor det er en udfordring at tilgodese både bilister, cyklister og fodgængere. Det giver trafikpropper med deraf afledte forsinkelser i trafikken, øget luft- og støjforurening og generel utilfredshed hos trafikanterne. CITS (COPENHAGEN INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS) CITS er et system til kortlægning af trafikanternes position og rute i byen. Konceptet går ud på at placere en række wifi-access-punkter langs Københavns gader, som anonymt registrerer alle trafikanternes mobiltelefoner. Ved en triangulering imellem flere wifi-access-punkter vil trafikanternes mobiltelefoner kunne positioneres. De indsamlede data vil derefter blive anonymiseret og løbende sendt via gadebelysningens netværk til en trafikcentral, hvor data analyseres i forhold til position, rute og fart, og heraf findes frem til forskellige trafikanttyper: fodgængere, cyklister og bilister. På den måde kan trafikanternes færden i gaderummet kortlægges og give mulighed for at optimere fremkommelighed, sikkerhed og CO2-udslip. Den detaljerede og kontinuerlige information om trafikken giver kort sagt mulighed for en mere effektiv trafikstyring. SÅDAN ER DET TESTET CITS-teknologien med triangulering af mobile enheder er testet på Danmarks Tekniske Universitet. Et interface for visning af trafikdata er testet i forbindelse med workshops. Testen viste, at CITS kan kortlægge trafikanters position og ruter, og at visualiseringen kan skabe indsigt i trafikanternes adfærd. 8

9 En trafikprop i myldretiden i indre København, hvor fodgængere, cyklister og bilister falder over hinanden for at komme frem, skaber store forsinkelser for alle. Men lyskrydsene i området, der normalt skifter efter et fast mønster, tilpasser sig den aktuelle situation og begynder at skifte, så trafikken bliver ledt væk bedst muligt. Proppen opløses, og trafikken flyder igen. VÆRDI Løbende information om trafikanternes færden kan give Københavns Kommune mulighed for at: forkorte responstiden på at opdage og reagere på aktuelle trafikhændelser. optimere lyskryds sådan, at trafikken afvikles hurtigt, nemt og sikkert. tilpasse lyskryds dynamisk til forskellige situationer, fx tidspunktet på døgnet eller events med større folkemængder. tilpasse grønne bølger til den aktuelle trafiksituation, fx ved at sænke den grønne bølges hastighed i glat føre. 9

10 TEMA 4 VIRKSOMHEDERNE BAG CPH:SENSE LEAPCRAFT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOKS FORNEMMER GADENS PULS STØJ OG FORURENING FRA TRAFIKKEN Flere vejstrækninger i København overstiger EU s grænse for forurening. Samtidig generer trafikstøj mange steder i byen. Det skaber sundhedsproblemer for byens borgere. CPH:SENSE MÅLER TRAFIK OG MILJØFORHOLD CPH:SENSE er en sensorboks, der registrerer trafikanter samt vejr- og miljøforhold. Boksen kan sættes op langs byens gader og vil løbende opsamle information og sende det til en trafikcentral. Da boksen er bygget på open source og open hardware, er det en forholdsvis billig løsning. Boksen kan registrere bilister, cyklister og fodgængere anonymt via en infrarød visuel sensor, og den har derudover sensorer, der måler temperatur, luftfugtighed, lysstyrke, støj og forurening. SÅDAN ER DET TESTET CPH:SENSE er testet på Østerbrogade og ved Aalborg Universitet København i april Resultatet af testen viste, at boksen kan registrere forskellige slags trafikanter ved hjælp af billedanalyse, og at boksens mange sensorer fungerer efter hensigten. 10

11 En sensorboks er monteret i en lysmast på en større gade i København. Boksen måler og rapporterer detaljeret om trafikken, temperatur, luftfugtighed, lysstyrke, støj niveau og luftforurening. De løbende informationer bruges til at justere trafikken: Grønne bølger tilpasses vejrforhold, fx ved at sænke hastigheden i glat føre, eller når cyklisterne har modvind. Eller ved at gribe ind med intelligent trafikstyring, når støjniveauet eller luftforureningen er for høj. VÆRDI Løbende information om trafik, vejr og miljøforhold vil give Københavns Kommune mulighed for at: optimere lyskryds, sådan at trafikken afvikles hurtigt, nemt og sikkert. gribe aktivt ind med intelligent trafikstyring, hvis forureningsniveau eller støjniveau overstiger det acceptable. tilpasse grønne bølger til vejr forhold, fx ved at sænke hastigheden i glat føre eller sænke hastigheden for cyklisternes grønne bølger, når der er modvind. 11

12 TEMA 5 VIRKSOMHEDERNE BAG INTELLIGENT BUSPRIORITERING COWI IMTECH TRAFFIC & INFRA INFRATEAM BUSSER TIL TIDEN LANGSOMME BUSSER Busserne kommer langsomt frem i myldretiden og gør det mindre attraktivt at benytte offentlig transport. Flere ruter oplever også, at de høj frekvente busser klumper sammen i stedet for at fordele sig jævnt. INTELLIGENT PRIORITERING AF BUSSER Busser prioriteres i lyskryds og får grønt lys i længere tid, hvis de er forsinkede eller fyldt op med passagerer. Det sker ved at udveksle flere data mellem trafiksignalerne og Movias busser. Systemet bygger ovenpå den eksisterende bus prioritering, hvor alle busser får samme prioritet i et lyskryds. Det nye system vil graduere prioriteringen på baggrund af forskellige faktorer så som bussens forsinkelse, antal passagerer i bussen, typen af busrute, stedet i byen eller tiden på døgnet. SÅDAN ER DET TESTET Intelligent prioritering af busser blev testet via en simulering af Østerbrogade i april Simuleringen viste, at man kan opnå op til 25 % mindre forsinkelse ved at forlænge tiden, der er grønt, mellem 8 og 30 sekunder. Simuleringen viste også, at man kan reducere antallet af forsinkede busser med op til 45 %, hvis man afvikler trafikken i krydset, inden bussen ankommer. Det blev også vist, at det er muligt at prioritere busser, uden at det går ud over andre busser, der kører på tværs af den prioriterede busrute. 12

13 En fyldt bus kører ind foran Københavns Hovedbanegård fredag eftermiddag i myldretiden. Den er forsinket i forhold til køreplanen. Foran og bagved er andre busser i færd med at lukke passagerer ind og ud. Den fyldte bus kører videre hen mod et lyskryds, der straks skifter til grønt, så bussen kan køre videre med det samme og indhente forsinkelsen. VÆRDI En intelligent busprioritering vil skabe værdi for københavnerne ved at: forbedre fremkommeligheden for busser og dermed give færre forsinkede busser. reducere antallet af busser, der klumper sammen. 13

14 TEMA 6 VIRKSOMHEDERNE BAG TRAFIKINFORMATIONSSYSTEMET THETIS PARKEON SYSTRA IXXI DET SMARTE MOBILITETSVALG BESVÆRLIG REJSEPLANLÆGNING Rejseplanlægning i dag giver ikke mulighed for at planlægge rejser, hvor bil kombineres med cykel og kollektiv transport. Der er begrænset information om den aktuelle trafiksituation, herunder forsinkelser og trængsel, og det gør det svært at planlægge rejser. Desuden har Københavns trafikmedarbejdere ikke systemer til at se og styre trafikken på tværs af transportformer og i forhold til miljøforhold. TRAFIKINFORMATIONSSYSTEM Trafikinformationssystemet har til hensigt at integrere trafikinformation og rejseplanlægning på tværs af alle transportformer. For trafikanter i København vil man kunne benytte systemet til at lave rejseplanlægning på tværs af offentlige transportmidler, bil, cykel og delebiler. Man vil kunne se realtidsinformation om trafik, trængsel og ledige parkeringspladser. Trafikinformationssystemet vil kunne bruges fra en mobilapp og fra interaktive parkeringsterminaler. Systemet vil også kunne hjælpe kommunens trafikmedarbejdere med at overskue og styre trafikken, så den afvikles hurtigt og sikkert. Systemet vil bygge ovenpå eksisterende løsninger og trække information direkte fra alle relevante trafikselskaber og myndigheder. SÅDAN ER DET TESTET Konceptet for et nyt og omfattende trafikinformationssystem blev testet i to fokus grupper med københavnske trafikanter samt i en workshop med Københavns Kommunens trafikmedarbejdere i marts Resultaterne af testen viste en positiv holdning til konceptet. Testdeltagerne vurderede, at konceptet vil være værdifuldt, hvis man har mange skift på sin rejse, eller hvis man vil undgå bilkøer. De lagde vægt på, at systemet skulle kunne tilpasses den enkelte brugers behov og ønsker, samt at de vigtigste informationer er tid, pris, realtids information og parkeringsoplysninger. 14

15 En ung studerende københavner vågner med et sæt og opdager, at hun har sovet over sig. Hurtigt griber hun sin mobiltelefon og taster sin rute og prioriteringer ind. I løbet af et øjeblik får hun en rejseplan, der har integreret trafikinformationer og rejseplanlægning på tværs af alle transportformer og givet hende anvisning på den hurtigste måde at nå frem til Roskilde Universitet, hvor hun har en forelæsning om halvanden time. VÆRDI Trafikinformationssystemet vil give københavnerne mulighed for at: planlægge rejser på tværs af fx bil og offentlig transport. finde alle trafikinformationer på en samlet portal. få realtidsinformationer om trængsel på vejene og om ledige parkeringspladser. Et trafikledelsessystem vil give Københavns Kommune mulighed for at: tilpasse og lede trafikken mere intelligent og bl.a. tage højde for trængsel og forurening. gå foran med et samlet trafikinformationssystem, som ikke umiddelbart ser ud til at opstå på det private marked. 15

16 TEMA 7 VIRKSOMHEDERNE BAG TRIGGER FRAMEWORK IMTECH TRAFFIC & INFRA BLIP SYSTEMS HERMES TRAFFIC INTELLIGENCE PARKEN TØMMES PÅ 20 MINUTTER PROPPER I TRAFIKKEN VED EVENTS Når der er store events i byen, fx fodboldkampe i Parken, kan trafikafviklingen ikke følge med. Det kan skabe propper i biltrafikken. Det gør også, at større grupper fodgængere ikke kan nå over for grønt lys og i stedet begynder at gå over for rødt. TRIGGER FRAMEWORK: TRAFIKHÅNDTERING VED STORE EVENTS Trigger Framework er et system, der via forskellige datakilder tidligt registrerer en udvikling i trafikken og intelligent vurderer, om trafik signalerne skal tilpasses situationen. Systemet fungerer ved hjælp af sensorer i gaderne, der registrerer trafikanternes mobiltelefoner via wifi og bluetooth. Derudover indsamler systemet information om planlagte events, vejarbejde m.m. Systemet vurderer på baggrund af de forskellige informationer, om trafiksignal erne skal tilpasses situationen. SÅDAN ER DET TESTET Trigger Framework blev testet i gaderne om - kring Parken i april 2014 i forbindelse med to fodboldkampe og en koncert. 18 bluetooth/wifi sensorer blev sat op omkring Parken, primært på Øster Allé og Østerbrogade, og registrerede Parkens publikum på vej til og fra Parken. Systemet registrerede, når der opstod en stigning af trafikanter på vej til eller fra Parken, og gav besked til trafiksignalerne om at give ekstra lang tid grønt i retning væk fra Parken. Resultaterne af testen viste, at tiden, hvor der er trængsel efter en fodboldkamp i Parken, faldt fra ca. 40 min til ca. 20 min. Testen viste også, at det er muligt at skabe en intelligent trafikstyring baseret på tidlig analyse af den aktuelle trafiksituation. 16

17 Topkampen mellem Brøndby og FCK er netop slut. Fra Parken myldrer fodboldfans ud på de omkringliggende gader. Biler, fodgængere og cyklister bevæger sig mod trafiksignalerne, der tilpasser sig strømmen af trafikanter og sørger for grønt lys, så området tømmes hurtigst muligt. VÆRDI Intelligent trafikhåndtering af både planlagte og spontane events vil: sikre flow og fremkommelighed i en levende by med et stigende antal events, både inden for kultur, sport, politik m.v. give større prioritet i trafikken til større grupper af fodgængere. 17

18 TEMA 8 VIRKSOMHEDERNE BAG CYKEL INFORMATIONSSYSTEMET HERMES TRAFFIC INTELLIGENCE TECHNOLUTION JESPER K. THOMSEN CYKLISTER RIDER PÅ DEN GRØNNE BØLGE FLERE SKAL BRUGE CYKLEN I København cykler 41 % til arbejde eller ud - dannelse. Københavns Kommune vil gerne øge denne andel til 50 %. ITS-løsninger kan være med til at gøre det attraktivt at cykle, og ITS-løsninger kan imødekomme nogle af de udfordringer omkring fremkommelighed og sikkerhed, som de mange cyklister vil medføre. CYKELINFORMATIONSSYSTEM Et dynamisk cykelskilt og en mobilapp skal give cyklisterne relevante trafikinformationer. Cykelskiltet kan stå langs de befærdede cykelstier og via en skærm vise relevant information. Mobilapp en kan bruges via en mobiltelefon monteret på cykelstyret, eller man kan bruge mobilapp en inden man tager hjemmefra. Det dynamiske cykelskilt vil blandt andet kunne vise information om trængsel, uheld og vejarbejde forude på ruten. Det vil kunne vise alternative cykelruter med mindre trængsel, med mere grønt eller ruter, der er sneryddet. Det vil også kunne vise, med hvilken hastighed man skal cykle for at følge en grøn bølge, suppleret med cyklistens aktuelle hastighed. Cykelskiltet vil også kunne bruges til at vise vejrudsigt og opfordre til hensynsfulde cykelvaner. SÅDAN ER DET TESTET Konceptet er testet ved at interviewe cyklister på gaden og vise dem billeder af systemet på en tablet. Derudover er en prototype af det dynamiske cykelskilt blevet evalueret ved workshops med Københavns Kommunens cykelplanlæggere og Cyklistforbundet. Resultaterne af testen viste, at cyklisterne gerne vil køre en mindre omvej, hvis det betyder mindre trængsel eller en smukkere rute. Cyklisterne var generelt utilfredse med andre cyklisters opførsel og var positive overfor skiltets opdragende funktion. Det blev vurderet positivt, at cykelskiltet ville føre til en øget prioritering af information til cyklister. 18

19 En cyklist kører på Nørrebrogade en mandag morgen i april. Ved Blågårdsgade passerer cyklisten et skilt, der informerer om, at cyklisten skal hæve farten fra 15 km/t til 18 km/t får at ramme den grønne bølge og undgå at skulle stoppe for rødt. VÆRDI Trafikinformation til cyklister vil give værdi til København ved at: understøtte målet om at være verdens bedste cykelby. være med til løse udfordringer omkring trængsel og sikkerhed på de mest befærdede cykelstier. gøre det mere fordelagtigt at tage cyklen og dermed mindske CO2- emission fra motoriseret trafik. 19

20 UDGIVER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Trafik og Byliv Njalsgade 13 Postbox København V Tlf DESIGN TMF Grafisk Design ILLUSTRATIONER KKdesign FOTO Ursula Bach Kia Hartelius Colourbox TRYK GSB Grafisk 20

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Bedre fremkommelighed i København ITS-handlingsplan 2015-2016

Bedre fremkommelighed i København ITS-handlingsplan 2015-2016 Bedre fremkommelighed i København ITS-handlingsplan 2015-2016 November 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Indhold... 3 1.2 Overordnede mål... 3 1.3 Servicemål...

Læs mere

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København Fleksible byrum i København Foto: Ursula Bach Indledning For at sikre en bedre udnyttelse af byrummets kapacitet, skal gaderne tilpasses byens døgnrytme. Som beskrevet i ITS-handlingsplan 2015-2016 vil

Læs mere

Tilbud til virksomheder og videninstitutioner om at deltage i et innovationssamarbejde om intelligente transportsystemer (ITS)

Tilbud til virksomheder og videninstitutioner om at deltage i et innovationssamarbejde om intelligente transportsystemer (ITS) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Tilbud til virksomheder og videninstitutioner om at deltage i et innovationssamarbejde om intelligente transportsystemer (ITS) Stort markedspotentiale

Læs mere

ITS til prioritering af cyklister

ITS til prioritering af cyklister ITS til prioritering af cyklister Eksempler på tiltag til prioritering af cyklister ved lyskryds Ute Stemmann Aalborg Trafikdage, 25. august 2015 Snelfietsroute (supercykelstier på hollandsk) 2 Siden 2005

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY Foto: Foto: Tine Tine Harden Harden CYKELREGNSKAB 2004 CYKELREGNSKAB 2004 København - cyklernes by! Cyklisterne synes godt om København som cykelby! Hele 8%

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Færdselsloven gælder for alle også for dig. Ved at følge loven signalerer du ansvarlighed over for dine kunder og dine medtrafikanter.

Færdselsloven gælder for alle også for dig. Ved at følge loven signalerer du ansvarlighed over for dine kunder og dine medtrafikanter. guide 2014 2 København er cyklernes by At cykle er sundt, det er godt for miljøet og så giver cyklisterne København en unik identitet, som sætter vores hovedstad på verdenskortet. Vi er stolte af vores

Læs mere

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Fremkommelighed på Supercykelstier Intelligente løsninger i lyskryds Workshop, 4. februar 2015 v/ Dennis Bjørn-Pedersen Tiltag til forbedring af fremkommelighed

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik Side 1 Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik SKANDERBORG KOMMUNES TRAFIKPOLITIK 2016 Trafikpolitik 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indledning Skanderborg Kommune har vokseværk. Især flytter

Læs mere

ARCHIMEDES projektet

ARCHIMEDES projektet ARCHIMEDES projektet ARCHIMEDES projektet Aalborg er kendt som en af foregangsbyerne i Europa inden for miljø- og energirigtige løsninger på transportområdet. Med ARCHIMEDES projektet bliver denne placering

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Digitalt vejnet. Godstransport er livsnerven i et moderne samfund. anvendelse indenfor godstransport v/adm. direktør Erik Østergaard, DTL

Digitalt vejnet. Godstransport er livsnerven i et moderne samfund. anvendelse indenfor godstransport v/adm. direktør Erik Østergaard, DTL Digitalt vejnet anvendelse indenfor godstransport v/adm. direktør Erik Østergaard, DTL Godstransport er livsnerven i et moderne samfund - forudsætningen for fyldte køleskabe og tømte skraldespande Workshop

Læs mere

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen PRESSEMEDDELELSE: Supercykelsti får flere pendlere i sadlen Supercykelstien Farumruten har fået 52 procent flere pendlere til at vælge cyklen frem for bilen. Det viser ny undersøgelse foretaget af COWI

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Indhold. Indsatser 2013 og ITS handleplan EU-udbud af intelligente transportløsninger... 4

Indhold. Indsatser 2013 og ITS handleplan EU-udbud af intelligente transportløsninger... 4 Indhold Indledning... 1 Sammenfatning... 2 Status på servicemålene 2015... 2 ITS handleplan 2016 og 2017... 2 Investeringsbehov for ITS 2017-2020... 2 Redegørelse for ITS-initiativer 2013-2015... 3 Budget

Læs mere

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist HVORDAN SKABES ET POSITIVT CYKELFLOW? INDHOLD Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist Afslutning 2 3 CYKEL - FLOW HÅRD OG FYSISK BLØD

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

FRA ASFALT TIL ADFÆRD

FRA ASFALT TIL ADFÆRD Præsentation af findings FRA ASFALT TIL ADFÆRD Ved IS IT A BIRD 13. maj 2014 Rasmus Thomsen, rasmus@isitabird.dk FRA ASFALT FRA CYKELSTI TIL ADFÆRD TIL ANDERS WICKED PROBLEM 35% I DAG 50% I 2015 (kilde:

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk Vejledning For kommuner 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER 1 midttrafik.dk STOPPESTEDER I MIDTTRAFIK Stoppesteder i Midttrafik Vejledning for kommuner 1. udgave, november 2012 2 indhold Indledning 4

Læs mere

INDHOLD. Hvad er ITS ITS - konkurrencen i København Fra Cyklist til Supercyklist Fra Cykelsti til Supercykelsti Fra Supercykelsti til Cykel-

INDHOLD. Hvad er ITS ITS - konkurrencen i København Fra Cyklist til Supercyklist Fra Cykelsti til Supercykelsti Fra Supercykelsti til Cykel- ITS MERE POWER TIL PEDALERNE SUPERCYKELSTI HVEM ER VI? 2 INDHOLD Hvad er ITS ITS - konkurrencen i København Fra Cyklist til Supercyklist Fra Cykelsti til Supercykelsti Fra Supercykelsti til Cykel- Supersti

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Referat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Referat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Referat Side 1 af 8 Til: Mødedeltagere Dato: 25. februar 2016 Sted: Aarhus Kunsthal Intern workshop om Trafik- og Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby I nærværende notat beskrives de emner, som blev diskuterede

Læs mere

TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis

TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis Aalborg i tidligere internationale projekter The CIVITAS Award for New Mobility Culture Leadership ARCHIMEDES Konsortiet 6

Læs mere

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen Endepunkterne for strækningen er Åmarken Station og Nordhavn Station. Jagtvej-linjen inkluderer Gammel Køge Landevej, Toftegårds

Læs mere

Jagtvejslinjen i København

Jagtvejslinjen i København Signaloptimering af Åboulevard og Jagtvejslinjen i København Mogens Møller, mm@viatrafik.dk - august 2017 www.viatrafik.dk Baggrund og formål Kommunen ønsker at skabe bedre flow gennem byens trafiksignaler

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR 2025 Københavns Kommune Teknik og Miljø En by med liv, kant og ansvar Et København for mennesker Vi kan være stolte af København. Vi har skabt en by, hvor livskvaliteten

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune MØDEREFERAT TITEL Workshop om Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan DATO 20. juni 2012 STED Esbjerg Vandrerhjem, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg REFERENT Nikolaj Berg Petersen, COWI (nbpt@cowi.dk) 29. juni 2012

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Operatørrollen hvor langt er vi i dag?

Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Hvordan fungerer samarbejdet mellem myndighederne og trafikanterne i dag og hvordan ser fremtiden ud i forhold til trafikstyring og trafikinformationsservices. Erfaringerne

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES Jan Øhlenschlæger Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Sidste projekt i en lang række af EUprojekter: Hvad er ARCHIMEDES? Kort om de 20 delprojekter i Aalborg

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen Handlingsplan for Grøn Mobilitet Annette Kayser Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen København - kommunen 570.000 indbyggere 360.000 arbejdspladser 67.000 studenter 178.000 pendlere Tilføj

Læs mere

højklasset busbetjening

højklasset busbetjening + way højklasset busbetjening Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Det er kort fortalt baggrunden som kommunen har formuleret til en opgave.

Det er kort fortalt baggrunden som kommunen har formuleret til en opgave. Titel: Udformning af veje foran skoler, idékatalog og udformning ved seks skoler Forfatter: Birger Villadsen, projektleder, trafiksikkerhedskonsulent, COWI, bivi@cowi.dk Opgaven Stadig flere forældre kører

Læs mere

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere:

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere: Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm Indlægsholdere: Michael Bloksgaard, Århus Kommune Karen Marie Lei, COWI A/S # 1 9. dec. 2010 Vejforum 2010 3 forsøgsprojekter Variable tavler for cyklister

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

AUGUST 2014. Københavns Kommunes administrationsgrundlag for trafikledelse 2014-2018

AUGUST 2014. Københavns Kommunes administrationsgrundlag for trafikledelse 2014-2018 - AUGUST 2014 Københavns Kommunes administrationsgrundlag for trafikledelse 2014-2018 - INDHOLD 1. Indledning 1 2. Udpegede vej- og stinet 3 2.1 Udfordringer og dilemmaer 5 3. Trafiksituation og prioritering

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

CYKELPOLITIK for første gang

CYKELPOLITIK for første gang CYKELPOLITIK for første gang Planlægger Niels Jensen og planlægger Maria Helledi Streuli, Plankontoret, Vej&Park, Københavns Kommune. (nijen@btf.kk.dk/maste@btf.kk.dk). Københavns Kommune udgav i 2002

Læs mere

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK ANALYSEPAPIR OKTOBER 2017 Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre Hver anden byrådskandidat er ifølge en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Hvordan kan vi skabe høj standard ("best practise") for cykeltrafik i verdens bedste cykelbyer? Gode, jævne flade at cykle på At politikerne

Hvordan kan vi skabe høj standard (best practise) for cykeltrafik i verdens bedste cykelbyer? Gode, jævne flade at cykle på At politikerne Hvordan kan vi skabe høj standard ("best practise") for cykeltrafik i verdens bedste cykelbyer? Gode, jævne flade at cykle på At politikerne prioriterer cykeltrafik Sælge de gode ting ved cykling: sundhed,

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Aarhus tænker fremtiden med smart og god mobilitet Susanne Krawack Mobilitetschef

Aarhus tænker fremtiden med smart og god mobilitet Susanne Krawack Mobilitetschef Aarhus tænker fremtiden med smart og god mobilitet Susanne Krawack Mobilitetschef AARHUS FREIBURG ZÜRICH MÜNSTER KØBENHAVN ODENSE PCT. Generelle mobilitetsudfordringer Biltrafikken stiger! Danskerne

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Hornbæk Skole og SFO er

Hornbæk Skole og SFO er Trafikpolitik for Hornbæk Skole og SFO er Det er smart at være sikker 1 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene i Hornbæk ved: At så mange

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

FRA NETVÆRK TIL DIALOG OG FREM MOD IMPLEMENTERING

FRA NETVÆRK TIL DIALOG OG FREM MOD IMPLEMENTERING FRA NETVÆRK TIL DIALOG OG FREM MOD IMPLEMENTERING Smart city En by, hvor myndigheder, virksomheder, vidensinstitutioner og borgere samarbejder om at udvikle byen En by, hvor ressourcerne (i bred forstand)

Læs mere

Evaluering af forsøg med tilladelse af cykling Fælledparken

Evaluering af forsøg med tilladelse af cykling Fælledparken Evaluering af forsøg med tilladelse af cykling Fælledparken Københavns Kommune har en vision om at blive verdens bedste cykelby inden 2015. I den forbindelse indledte kommunen i sommeren 2009 et forsøg,

Læs mere

Bilag 2, Frederikssundsruten

Bilag 2, Frederikssundsruten Bilag 2, Frederikssundsruten Januar 2013 Forventede effekter og evalueringsplan 1. Redegørelse for forventede effekter Realisering af ruten forventes at give en øget andel af cyklister på ruten i forhold

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA PLATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA PLATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015 OTIMERINGSLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA LATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015 HØRT I KORRIDOREN Hensyn til de erhvervsdrivende er vigtig, men det skaber problemer, når handlende krydser

Læs mere

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08 Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen Regeringens pejlemærke Transportsektorens CO 2 udslip skal

Læs mere