DANSK POST-ORKESTER FORBUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK POST-ORKESTER FORBUND"

Transkript

1 DANSK POST-ORKESTER FORBUND Nr årgang December 2012 ISSN DPOF siger tillykke til Ålborg, Skive og København med deres jubilæer

2

3 FORBUNDS NYT DANSK POST-ORKESTER FORBUND FORBUNDSFORMAND Martin Ørgård Hansen Spaniensgade 15A, 3.th 2300 København S mail: FORBUNDSKASSERER John Greve Laursen Møllevej 1B, Stevnstrup 8870 Langå mail: DANSK POST-ORKESTER FORBUNDS REDAKTION Anders Kappendrup Herman Triers Plads 6, 1. th 1631 København V mail: ANNONCEEKSPEDITION Agerbakken 21, 8362 Hørning DÆKNING Direkte til samtlige medlemmer af postorkestrene, Post Danmarks forretningsenheder samt posthuse og distributionscentre. UDKOMMER marts, juni, sept., dec. Oplag stk. STOF TIL NÆSTE NUMMER Skal være redaktionen i hænde senest d. 8. februar 2013 SATS OG TRYK FL reklame, Hørning Tlf Det var vist den sidste i denne omgang. Det har været et begivenhedsrigt år for orkestrene i hvert tilfælde målt på antallet af jubilæer. Ålborg lagde så smukt ud en kold januar weekend med at holde reception for sit 60 års jubilæum efterfulgt af en jubilæumskoncert i april. København afholdt 90 års jubilæumskoncert efterfulgt af reception lørdag den 27. oktober og nu sidder jeg i toget hjem efter at have været til Skive Post- Orkesters 40 års jubilæumskoncert søndag d. 28. oktober. For mit vedkommende en weekend fyldt med musik. Det er dejligt, når året bliver fyldt med musik og jubilæumsår er ganske særligt, for så gør man sig ekstra umage med at ligge et godt program i håbet om, at der lige netop til denne koncert kommer rigtig mange tilhører. Forude ligger en kongres en generalforsamling for forbundet hvor forretningsudvalgets arbejde bliver evalueret og diskuteret. Det plejer at være en rigtig god eftermiddag, men i år må vi sande, at et mangeårigt medlem, som har virket aktivt for både orkestre og forbund har valgt at trække sig for at nyde sin pensionist-tilværelse. Elit Cronberg har været med hele vejen i Dansk Post-Orkester Forbund såvel som aktiv person i Københavns Post-Orkester i perioden , hvor han fungerede som kasserer. I forbundet har Elit værnet om forbundets fane og i de sidste par år også været suppleant for forbundsformanden. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Elit for det arbejde, han har lagt i sit mangeårige virke både i Dansk Post-Orkester Forbund såvel som i Københavns Post-Orkester. Elit har dog lovet, at hvis vi skal have historier eller anekdoter om, hvorfor tingene er som de er blevet, - så vil han godt bidrage med sin store viden. Endelig er denne udgave af Dansk Post-Orkesters Forbunds Blad det sidste, der kommer i år og derfor vil vi i Forretningsudvalget gerne ønske alle postorkestrene et rigtig glædeligt efterår med forhåbentlig en masse julekoncerter samt alt godt for Martin Ørgård Hansen Forbundsformand De De 9 tal tal diagonalt diagonalt markeret markeret med med rødt rødt er er løsningen. løsningen. Løsningen Løsningen og og adresse adresse sendes sendes til <l forbundsredaktøren, forbundsredaktøren, som som trækker trækker lod lod om om 2 2 flasker flasker rødvin. rødvin. Løsningen Løsningen og og vinderen vinderen bliver bliver offentliggjort offentliggjort i næste næste blad. blad. DPOF siger tillykke til Ålborg, Skive og København med deres jubilæer Løsningen Løsningen fra fra sidste sidste gang: gang: Vinderen Vinderen fra fra blad blad blev blev Malene Malene Ø. Ø. Skou Skou fra fra Skive Skive Postorkester. Postorkester. Stort Stort <llykke tillykke <l til hende. hende. 3

4 FORBUNDS NYT Velkommen til, Fredericia! Lørdag den 3. november var alle postorkestre samlet til den årlige Kongres i Dansk Post-Okester Forbund regi. På forhånd plejer dette ikke at påkalde sig den store opmærksomhed det er efterhånden blot en formsag (dog væsentligt) for at forbundet kan fungere. I år var dog forskellig fra normen, idet Dansk Post-Orkester Forbund havde fået en henvendelse fra Fredericia om et muligt optag af et nyt postorkester nemlig Fredericia Post- Orkester. Vi har ikke optaget medlemmer i Dansk Post-Orkester Forbund siden 1978, hvor Nykøbing F Post-Orkester så dagens lys. Orkestret fra Fredericia er ingen ringere end Fredericia Jernbaneorkester, som ønsker at blive til et postorkester. Baggrunden er, at DSB ikke længere ønsker at give støtte til jernbaneorkestret og derfor besluttede Fredericia Jernbaneorkester at tage kontakt til os for at høre om mulighederne om at blive optaget som et postorkester i stedet. I Fredericia har Post Danmark både et brevpostcenter og et pakkepostcenter, og er et knudepunkt for post og pakker. I Danmark har Post Danmark tre store postcentre i København, Århus og i Fredericia men der er i dag kun postorkestre i 2 af byerne. Så på den front, ville det faktisk give god mening af være repræsenteret i Fredericia, - og derfor kom det på som et punkt på vores kongres. Til gengæld takker et ikon i postorkester-regi af. Elith Cronberg, som indtil kongressen bestred suppleantposterne for Forbundsformanden og Forbundsfanebæreren ønskede at trække sig tilbage. Elith har været med siden 1966, hvor han indtil 1987 også var kasserer i Københavns Post-Orkester. I Dansk Post-Orkester Forbund har Elith bl.a. været forbundsfanebærer i mange år. Jeg vil gerne benytte lejligheden ti l takke Elith for det stykke arbejde, han har lagt i forbundet. Efter en spørgerunde og klarlægning af de usikkerheder, der måtte være, bød alle de tilstedeværende enstemmigt Fredericia Post-Orkester velkommen. 4

5 FORBUNDS NYT Personerne der tegner Dansk Post-Orkester Forbund, ser efter dagens valg således ud: Forbundsformand: Martin Ørgård Hansen (Københavns Post-Orkester) Forbundskasserer: John Greve Laursen (Randers Post-Orkester) Forbundsredaktør: Anders Kappendrup (Københavns Post-Orkester) Forbundsfanebærer: Knud Christensen (Skive Post-Orkester) Revisor: Asmus Nielsen (Esbjerg Post-Orkester) Revisor: Kim Junk (Esbjerg Post-Orkester) Suppleant for Forbundsformanden: Hugo Pedersen (Aalborg Post-Orkester) Suppleant for Forbundskassereren: Inge Marie Christensen (Skive Post-Orkester) Suppleant for Forbundsredaktøren: Mette M. Grøndahl (Aarhus Post-Orkester) Suppleant for Forbundsfanebæreren: Thomas Skytte Rasmussen (Nykøbing F Post-Orkester) Suppleant for Revisorerne: Ole H. Christiansen (Odense Post-Orkester) Kongressen sluttede af med et tre-foldigt leve for Dansk Post-Orkester Forbund. Martin Hovedbestyrelsesmøde i Odense d februar Formændene fra de 9 orkestre sætter sig sammen Kongres i Odense lørdag d. 26. oktober 2013 kl. 11:00 - DPOF s generalforsamling, hvor alle er velkomne 5

6 ODENSE POST-ORKESTER Koncert ved Hesselhuset BESTYRELSEN FOR ODENSE POST-ORKESTER FORMAND Dorthe Liebmann Knudsen Musvågevej Odense NV Tlf hwww.odensepostorkester.dk NÆSTFORMAND Mette Juul Jensen Hjallesegade Odense S Tlf KASSERER Kurt Hansen Rørsangervej Odense NV Tlf BESTYRELSESMEDLEM Liselotte Øbo Hans Schacksvej Kerteminde Tlf BESTYRELSESMEDLEM Lone Haxholm Filtenborg Askvej Odense SV Tlf DIRIGENT Carsten Rungstrøm Højbyvej Odense S Tlf ØVEAFTEN Tirsdag kl Dannebrogsgade Odense C Som sædvanlig var vi booket ind til en mindre udendørs koncert ved Hesselhuset i Nyborg i august måned. På den tid er det jo endnu sommer i Danmark, så vi var fortrøstningsfulde med hensyn til sommervejret og så det, at vi med front mod Storebælt samtidig kan nyde den flotte udsigt over det halve af bæltet med den store bro og skibstrafikken i det fjerne. Men jo mere vi nærmede os søndag, den 26. august, jo mere regn lovede meteorologerne, og for 3. år i træk drog vi de 30 km mod Hesselhuset i regnvejr, så hvis vejrguderne har noget i mod os, så lykkedes det igen for dem at genere os. Forinden afgang havde bekymrede medlemmer godt nok kontaktet mig, men da arrangørerne i Nyborg så meget optimistiske på det, fordi der var lovet opklaring i Nyborg, så drog vi 40 musikere af sted. Da vi ankom kl regnede det, og vi ventede derfor lidt med at stille stole op, men da det blev tørvejr kl , kom smilet frem, stole blev sat op, og vi pakkede ud var vi klar, og da Merete havde fødselsdag, var første nummer Congratulation, som blev spillet til ende. Næste nummer blev slået an, og vi var rigtig i omdrejninger, da de første dryp kom og blev til en ordentlig skylle. Efter endnu 15 minutter stoppede regnen igen, og vi kunne ånde lettet op og spille et halvt nummer, hvorefter regnen rigtig væltede ned, og så var det slut på den koncert. De fleste nåede inden døre i Hesselhuset, men mange noder og instrumenter blev meget våde, og slagtøjsinstrumenterne og uniformerne måtte i tørretumbleren, da vi kom hjem. 6

7 ODENSE POST-ORKESTER Stole og instrumenter blev hurtigt pakket sammen, og vi kunne så for 4. år i træk sætte kursen mod Odense uden at have spillet den koncert, vi kom for. Øv, hvor træls. Men forinden blev alle de store instrumenter anbragt i den lånte postbil, som Linda var chauffør for med Kurt og mig som hjælpere. Den var parkeret bag huset, og som de sidste ville vi forlade arenaen, men efter den meget regn sad bilen selvfølgelig fast i det våde græs. Arrangørerne var heldigvis ikke kørt endnu, så de løb i pendulfart ind i skoven efter grene og andet til at lægge under dækkene, men desværre hjalp intet. Alle blev bare mere våde. Det måtte så ende med, at vi ringede efter Falck, som kom og trak os fri, så vi en time efter kunne sætte kursen mod Odense. Dorthe Liebmann Knudsen Odense Postorkesters Instrumentfond De udtrukne numre i vort lotteri, hvis overskud leverer instrumenter til orkesteret: Kr Juni Juli August September

8 ODENSE POST-ORKESTER Dejlig weekend i skøn midtfynsk natur Nu nærmer årets store koncert sig. Jeg mener naturligvis den store velgørenhedskoncert for julemærkehjemmene, som vi i Odense Postorkester afholder hvert år. For ligesom at pudse formen rigtig af, blev der arrangeret en tur til Trente Mølle hvor vi blev indkvarteret på værelser og hvor vi kunne spille i nogle rum i selve hovedbygningen. For udenforstående og for dette medies intelligente læsere, er Trente Mølle måske mest kendt for at være bopæl for Preben Kaas engang tilbage i halvfjerdserne. Og som en af medlemmerne i tambourkorpset sagde, så har Gasolin også været her og en kvindelig deltager mente, at Nikolaj Lie Kaas også havde betrådt gulvene på stedet, hvorefter hun fik julelys i øjnene!! Hovedbygningen. Det startede ellers lidt skidt da vi ankom fredag aften. Kurt (vores kasserer) var ankommet da vi dukkede op, og af en eller anden grund var alarmen gået i gang. En mand fra alarmselskabet var dukket op (pris 800 kr.) og fik slukket for alarmen. Heldigvis kommer det ikke til at koste vores orkester noget, så Kurt kunne ånde lettet op. Resten af fredagen gik med socialt samvær med smørrebrød og hygge til et stykke ud på natten. Hygge ved morgenmaden. Lørdag var dagen hvor vi skulle øve de numre som vi skal spille til koncerten, så efter at have indtaget morgenmaden gik vi i gang med at spille. I tambourkorpsets lokale havde vi dog et lille problem som vi skulle have løst først. Akustikken!!!! Føj, det lød grimt!!! Så der blev fremskaffet dyner og andet skrammel til at hænge op på væggene, inden vi kastede vores smægtende toner ud i æteren. Det gode ved at øve på den måde er at det hele bliver mere intenst og der er mere tid til at gå i detaljer. En anden ting er, at de ting man øver glemmer man ikke. Der går jo ikke en uge til vi spiller det næste gang, så derfor hænger det også bedre fast. Om aftenen var der så fællesspisning i den store sal. Bestyrelsen havde allieret sig med en køkkenchef så der var styr på sagerne i køkkenet. Køkkenchefen hedder Anne Lise og hun er mor til fløjtespilleren Vicki i orkestret. En stor ros skal lyde herfra for måden du gik til opgaven på. Det var en fornøjelse at se hvorledes køkkenet så ud, selvom vi godt kan være nogle rodehoveder! Så hvis Jesper og Jan sørger for en god akustik i rummet. du en anden gang skulle få mod på noget tilsvarende, så sig bare til. Du har overstået prøvetiden med topkarakter!!!! Køkkenchefen Anne Lise i køkkenet. Så må vi jo ikke glemme Linda. Orkestrets blæksprutte. Du kører postbil, du hjælper til hvor der er behov for det, du går og hygger om os og sidst men ikke mindst, du er et rigtigt livsstykke. Det er vigtigt at have sådan et godt menneske i et orkester. Aftenen forløb med hygge og dans og en anelse alkohol! OK, lad mig være ærlig, der blev drukket en del men det er jo heller ikke så tit vi er i samme hus som Preben Kaas har boet i! Sidst men ikke mindst vil jeg rose bestyrelsen og ikke mindst Kurt (kasseren) for en rigtig dejlig tur. Jeg må endnu engang bøje mig i dyb respekt. I en tid hvor de fleste er sig selv nok, er det dejligt at opleve nogle mennesker som lægger så meget arbejde i at gøre det så godt som muligt for andre mennesker. Tak for det, for det er ikke en selvfølge!!! Jørgen Tromme 8

9 ODENSE POST-ORKESTER Weekend på Trente Mølle Man kan jo lokkes til meget, når ens datter står og siger Mor, kan du ikke lige--? Det er da også helt okay, når man selv får en oplevelse, som den på Trente Mølle, ud af det. Allerede sidste år sagde jeg ja til at hjælpe med at servicere orkestret på jeres øveweekend, men den blev jo desværre aflyst. I år lykkedes det så, og med hjælp fra en flink kollega fik jeg fri, så jeg kunne deltage. Jeg mødte op på Trente mølle kl. 10 lørdag formiddag, hvor orkestret allerede så småt var i gang. Dejligt at blive mødt med musikalske toner. En af de første melodier var congratulation, da Else havde fødselsdag. Linda var allerede begyndt i køkkenet. Snart var vi i gang med at flytte rundt på bordene, så der var plads til alle på den mest hyggelige måde - alt imens kaffemaskinen bryggede på livet løs. Jo, der blev drukket nogle kander kaffe og spist frugt - ja, selv resten af rundstykkerne fra morgenmaden gled ned i den første pause. Alt imens vi forberedte frokosten, fik Linda og jeg lært hinanden lidt at kende og talt om Post Danmark, som er vores fælles arbejdsplads. Vi var i øvrigt den eneste gruppe, der var 100 % postansatte. Efter eftermiddagskaffen med hjemmebag var det tid til at slappe lidt af og lytte til musik, inden der var dejlig aftensmad leveret af Kjærs Køkken. Det var god mad, og der var rigeligt af det, det samme kan siges om øl, vin og vand. Vi havde en rigtig hyggelig aften, hvor jeg fik snakket lidt med flere feststemte orkestermedlemmer. Alle var flinke til at give en hånd i køkkenet, så der også blev tid til hygge for Linda og jeg. Tak for det. Søndag startede med morgenmad, der ikke var helt så fælles som de øvrige måltider. Vi dukkede mere eller mindre klatøjede op, efterhånden som vi vågnede eller blev vækket. Heldigvis var der nogle, der havde husket panodiler. Prøverne gik i gang kl.10 som planlagt og der blev igen spillet congratulation. Noomi havde giftet sig - næsten i hemmelighed. Gaven var et fad, der er egnet til at servere en omgang kage på - lovede Noomi. Frugt/kaffepause og frokosten fik gjort kål på de fleste rester og derefter tog alle fat på at rydde op og gøre rent. Nu var det rart at komme hjem til familien igen, nogle havde jo været her lige fra fredag. Med disse ord vil jeg sige tak for en dejlig weekend - og skulle I få brug for hjælp en anden gang, er I velkomne til at ringe til Anne Lise, hjælper 9

10 ODENSE POST-ORKESTER OPO gruppeøvelser Forud for en større koncert er det rart at få intensiv undervisning. Flere gange i løbet af sæsonen erstattes derfor de sædvanlige fælles øvelser med undervisning i de enkelte instrumentgrupper og i dette efterår desuden en øve-weekend i Trente Mølle på Sydfyn. Ved gruppeøvelserne den 2. oktober var vor dirigent underviser i den dybe messinggruppe, mens der var eksterne lærere til de øvrige grupper. Vore fotos viser de enkelte grupper under øvelserne, så vi på den måde kan præsentere hele orkestret og tambourkorpset. Asger Bondo spiller i Odense Symfoniorkester på klarinet og tog sig derfor af gruppen med fløjter og klarinetter, mens Michael Thrane, der ganske vist selv spiller på trækbasun, tog sig af trompeterne og kornetterne. I slagtøjet har vi 4 mand, som også fik en professionel slagtøjsmusiker som underviser, og til sidst har vi tambourkorpset, der bruger deres helt egen dirigent. Grupperne er under gruppeøvelserne spredt i Post Danmarks lejede lokaler, så træ-gruppen er i et mødelokale, trompeterne i kantinen, det dybe messing i budstuen og tambourkorpset regerer i lokalet bag ved postboksene, mens slagtøjet øver sig i vort fælleslokale. Men alle går til musikken med liv og lyst, og på den måde fungerer orkestret i det daglige, som det vil fremgå af vore fotos. Trompeter og kornetter: Claus Nielsen, Merete Pedersen, Karin Jensen, Stine Jørgensen, Kirsten Hansen, Tina Leth, Jørgen Hansen. Lærer: Michael Thrane. Slagtøj: Claus Filtenborg, Per Koch Jensen, Birgit Esbjerg og Stefan Rungstrøm Klarinetter: Janni Alrum, Mette Juhl Jensen, Olga Ljosheim, Imma Benavent, Anette Rungstrøm, Lise Norup. 10

11 ODENSE POST-ORKESTER Med dette hold stiller vi op i Carl Nielsen salen i Odense Koncerthus med plads til 1200 tilhørere til den årlige velgørenhedskoncert til fordel for Julemærkefonden, og vi regner med, at der som sædvanlig vil være udsolgt. Alt dette kan dog kun fungere, fordi vi også har flittige hjælpere i form af kantinebestyreren John og hjælperen Linda. De er simpelthen uundværlige. Efter den nye ombygning af lokalerne i postbygningen, hvor vi stadig har til huse, regner vi med at kunne bruge vort nye lokale fremover i en årrække, ligesom vi har fået et andet lokale stillet til rådighed til opbevaring af instrumenter, materiel og uniformer. Men selv om det ikke er blevet lettere at administrere orkestret, har bestyrelsen mod på at fortsætte og må glæde sig over, at der til stadighed kommer nye dygtige musikere som erstatning for os gamle. Ole Fløjter: Vicky Jensen, Marianne Poulsen, Louise Nielsen, Mie Ø. Hansen, Noomi Petersen, Suganya Ganesaligam. Dyb messing, horn og basklarinet: Jette M. Lisberg, Lene Skov Andersen, Nina Bechsgaard, Lars Maigaard Kaiser, Michael Rungstrøm, Laila Kaiser, Kurt Hansen, Sandra Thorsen, Hanne Villadsen, Poul Justesen, Lone Filtenborg, Susanne Madsen. Dirigent Carsten Rungstrøm Tambourkorpset: Else Murrekilde, Dorthe L. Knudsen, Lena Hviid Jensen, Lone Jensen, Jesper Eg Pedersen, Flemming Rasmussen, Jørgen Hviid Jensen og Jan Hansen. 11

12 NYKØBING F. POST-ORKESTER NYKØBING F. POST-ORKESTER FORMAND OG DIRIGENT Kurt Jørgensen Rådhusparken Væggerløse Tlf ØVRIGE BESTYRELSE Finn B. Jørgensen Kurt Ibsen Jette Jørgensen Lise Hansen Supl. Gunnar Myssen Nykøbing F Postorkester til koncert for Nykøbing f Postorkester gav koncert ved åbningen af en ny postbutik i SuperBest i Nykøbing F, den 24. oktober. Dermed fik orkesteret lejlighed for at være et godt musisk indslag og stemningsgiver for Post Danmark. Selv om det var en hverdagsformiddag var der mange orkestermedlemmer, der kunne flyttet lidt rundt på aftaler eller taget et par timer fri fra job for at kunne spille til koncerten. Så det var en pænt besat koncert. Orkesteret spillede en lille halv time og der var en del kunder, der blev hængende for at lytte til den gode musik. Derefter blev der holdt indvielsestale af den lokale regionschef Heidi Nielsen for Post Danmark. Heidi takkede for samarbejdet med SuperBest og postbutikken blev åbnet. Der var allerede kø ved lugerne. Folk ville gerne sende breve og pakker som nogle af de første i denne nye postbutik. Der blev serveret kaffe og kage og det var en kage helt til lejligheden idet den var knaldrød og dekoreret som en postkasse. Efter en kort pause spillede orkesteret igen til stor fornøjelse for efterhånden en stor mængde kunder, der således nød kaffe, kage, musik og spontant samvær. Der var flere tilhører der efterfølgende roste orkesteret og gav udtryk for at det var rart og hyggeligt med lidt formiddagskoncert. Ligeledes blev der givet udtryk for tilfredshed fra butikspersonalet. Det havde været hyggeligt og positivt anderledes at have et orkester stående på indgangsarealet af butikken. Netop det at orkesteret stod på indgangsarealet gav nogle udfordringer til musikerne. Der var vitterlig ikke særligt meget plads, tilmed lavt til INSTRUKTØR Hans Poulsen ØVELOKALE Nørre Skole Nykøbing Falster Torsdag HJEMMESIDE 12

13 ny postbutik loftet og orkesteret skulle spille i mod et hjørne. Det kunne næsten ikke blive mere trangt, men det lykkedes at løse udfordringen og spille en fin postkoncert i butikken. NYKØBING F. POST-ORKESTER SuperBest, den nye postbutik og kunder blev forkælet med stykkerne Tijuana Taxi, Ramona Around the world, Cherry Pink, Olga Polka, Hello Dolly, foruden Just a Gigolo, Alexanders Ragtime Band, James Last og Glenn Miller og selvfølgelig Congratulations. Helt på rette sted og selvfølgeligt sang Kurt Jørgensen Postens sang. Koncerten blev afsluttet med den altid glade og friske Københavnermarch. Således kunne kunder og butiksansatte smilende og med en god oplevelse på sjælen gå videre i deres dag. Nykøbing Postorkester. En del af musikerne i fuld koncentration. Fotograf: Finn Perit Nykøbing Postorkester. Foto fra sommerens koncert ved Nykøbing f revyen. Fotograf: Finn Perit Tangenter og hænder er med til at give Nykøbing Postorkester sin unikke lyd. Fotograf: Finn Perit 13

14 KØBENHAVNS POST-ORKESTER KØBENHAVNS POST- ORKESTERS BESTYRELSE FORMAND Martin Ørgård Hansen Spaniensgade 15 a, 3. th 2300 København S Tlf NÆSTFORMAND Michael Højgaard Bojsen Kollegiebakken 19, 1., Kgs. Lyngby Tlf KASSERER Inger Oline Lundtofte Hansen Sneslevvej Fuglebjerg Tlf SEKRETÆR Anders Kappendrup Herman Triers Plads th København V Tlf: BESTYRELSESMEDLEM Thomas Højgaard Bojsen Skuderløde Indelukke Haslev Tlf SUPPLEANTER Martin Hauerberg Olsen Vibeke Asmussen CHEFDIRIGENT Robert Bang Grønnevej 98, 2. th Virum Tlf Vi hører til i Københavns Postcenter (KHC) Bernstoffsgade 40, København V. Hver tirsdag mellem Tak for i år 2012 er ved at lakke mod enden der er vist ikke meget mere, der kan gøres i år andet end at ønske hinanden god jul og håbe at gavefeen må være gavmild, når vi den sidste aften spiller banko med hjemmelavede gaver som gevinster de såkaldte husflidsgaver. Københavns Post-Orkester har i efterhånden en årrække spillet banko med husflidsgaver som gevinster og det kommer til stadighed bag på mig, hvor opfindsomme folk er til at hitte på. Selvfølgelig er der en vis mængde julesmåkager og pebernødder, - men der bliver også strikket, malet, foldet, pyntet og bøjet selv en bordskåner er blevet lavet af brugte klarinetblade. Det er helt fantastisk, - og efter sådan en aften, kan man kun gå hjem med godt humør og glæde sig til, at det bliver januar, så vi atter skal op at spille. For andet år i træk har vi mistet vores gode arrangement i Nyhavn, hvor vi trods vind og kulde stod og spillede julen ind, mens byens borgere defilerede forbi, mens de holdt øje med krambodernes altid gode tilbud. Til næste år vil jeg have fundet julemappen frem og hvis det ikke bliver i Nyhavn, må der findes et andet sted, hvor vi kan komme i julestemning. På den anden side, kan jeg også som formand synes, at det allerede har været et begivenhedsrigt år, der stod i jubilæets tegn. Det har givet masser af arbejde, og nu tænger man blot til at puste ud blot et øjeblik, førend nye projekter går i gang. Og her kan nævnes, at vores forårskoncert til marts skal forberedes, - og som så mange gange før, kaster vi os ud i arrangementer, som vi næsten ikke kan se os ud af. Alligevel lykkedes det altid at få et hæderligt resultat ud af det, blot vi får den fornødne tid til at bryde stykket ned og skille det helt ad, før det bliver sat sammen igen. Jeg er overbevist om, at det er måden, at vi kan udvikle os musikalsk og rykke os blot et lille stykke videre og dermed blive en lille smugle dygtigere end året før. Vi bånder alle vores større koncerter, - og jeg kan høre, at det holder nogenlunde stik. Så glæd jer til næste års forårskoncert det bliver stort. Med dette vil jeg ønske jer alle en rigtig god juleferie og jeg håber, at alle får en lille husfildsgave med sig hjem. Vi ses i det nye år. Martin Oktoberfest i Spanien eller noget for noget En uges ferie i Calella, pyntet med fire koncerter på forskellige steder i byen det sagde mange af os KPOer Ja tak! til. Callela ligger ca. 50 km nordøst for Barcelona, ved de dejlige strande af Costa Brava. Hvert år i oktober, i år allerede for 25. gang, afholdes en kæmpe Oktoberfest i Calella, hvor mere end 50 orkestrer fra over 10 nationer mødes til musik og hygge i ølteltet og rundt omkring i byen og på stranden. Den 29. september, en grå dansk-regnvejrs-lørdag, invaderede mange små og store instrumenter Københavns lufthavn. Dirigenten Robert med hans taktstok må vi nu heller ikke glemme, de 25 musikere samt 8 påhæng var klar til at indtage Spanien. Og det blev en dejlig uge! Dagen efter vores ankomst viste vejret endelig sin lækre side med strålende solskin og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Den gylnde strand, som lå lige for vores fødder, når vi trådte ud af hotellet, bød ind til en forfreskende dukkert. Ellers var der altid noget nyt at opdage i det historiske bycentrum af Calella med sine små, forviklede gader, med masser af butikker og iscafeer. 14

15 KØBENHAVNS POST-ORKESTER Vi boede sammen med nogle andre orkestrer på hotel Mont Rosa, og da vi øvede os på hotellets frokostterrasse, var der mange nysgærrige blikke, som blev kastet over mod os. Ikke mindst fra racercyklisterne ude på gaden denne dag blev der nemlig afholdt en Ironman konkurrence i Calella, og cykelstrækningen gik lige forbi vores hotel. Samme aften skulle vi for første gang optræde foran publikum i byen, og det blev en meget hyggelig og stemningsfuld koncert på Calellas kirkeplads. Der var samlet mange mennesker på pladsen, da vi mødte op, og mange flere standsede og lydte til vores musik, da vi kom i gang med at spille bl.a. James Bond melodier og Champagnegaloppen, for kun at nævne en lille udtræk af vores brede repertoire. Til Oktoberfesten i Calella er der ikke kun musik på kirkepladsen hver aften. Hvad ville en oktoberfest være uden tysk øltelthygge? Selvfølgelig spillede vi også op i teltet, og det var nemt at medrive det store publikum med stykker som f.eks. Radetzkimarch eller Københavnermarchen. Publikummet lyttede med kritiske ører, da de allerfleste i teltet jo selv var musikker og med deres egne orkestrer kommet til Calella for at spille til festen. Videre var vores musikprogramm bestemt af en marchtur af alle deltagende orkestrer gennem byen, en yderlige koncert på kirkepladsen, og hen mod slutningen af ugen skulle der spilles direkte på stranden i en hyggelig beachbar. Det var aftalt med arrangøren, at der skulle være et trommesæt til rådighed for os i strandbaren, men da vi mødte frem og begyndte med at stille op, viste det sig, at trommesættet desværre var gået i fløjten. Det næste orkester, som skulle spille i strandbaren efter os, var allerede i opmarch, og hurtigt overtalte vi dem til, at vi måtte låne deres trommesæt. Og da der alligevel kun var én trommeslager med fra os, var det tyske orkester så flink, at ikke kun at låne trommesættet, men også deres trommespiller til os. Nu, udstyret med 2 slagtøjer samt bemændning, kunne vi spille rigtig op, med fuld halløj. Frit efter mottoet noget for noget kunne vi så efterfølgende hjælpe det tyske orkester: de havde nemlig ikke nogen tuba med, så vores tubaspiller Søren overtog den tomme plads i rækkerne af Musikverein Hillesheim og satte sit præg på deres numre, blandt andet den tyske skålesang Ein Prosit der Gemütlichkeit. Det er, hvad vi kalder hjælp fra musiker til musiker, hen over grænserne!» 15

16 KØBENHAVNS POST-ORKESTER Vores uge i Calella havde selvfølgelig også plads til kulturelle og kulinariske oplevelser. Barcelona var kun en time væk, så mange af os tog chancen til at se Kataloniens hovedstad med dens mange attraktioner, som f.eks. den ufuldendte kirke La Sagrada Familia, Park Güell, Las Ramblas eller byens katedrale. Ellers var der mulighed for endagsture til det nærliggende kloster på det imponerende bjerg Montserrat med den berømte Sorte Madonna, hvor alle der rørte hende enten blev frugtbar eller fik synsforladelse for alle deres synder, hvis man skal tro på historierne. Efter 6 dage med masser af strand, sol, hygge og musik vendte vi fredag den 5. oktober igen vores næser hjemad. Alle af os blev begejstret af de mange fælles oplevelser, vi lærte de andre orkesterkollegaer lidt nærmere at kende. For at få lidt afstand til hotellets madbuffet og rationeringsmærker, prøvede mange af os også byens kulinariske fristelser som bød på paella og tapas, sangria og mojitos, toppet af jordbærkage og isdesserter. Alt det lader os tænke tilbage på en dejlig uge med hyggelige mennesker. Vi alle ser frem til den næste orkesterrejse om to år men snart skal vi ses igen og spille op på gaderne i København: den 12. oktober skal Københavns Postorkester bidrage med flot musik til Københavns Kulturnat! Marcus (bedre halvdel af KPO-trompetist) 16

17 KØBENHAVNS POST-ORKESTER Kulturnat En smuk fredag aften inden Efterårsferien mødtes et hold på ca. 45 friske, rødt uniformerede musikere i, og omkring Post og Tele museet i Købmagergade i København. Anledningen var Kulturnatten i København, den årlige aften, hvor et væld at museer, teatre, kirker, parker m.v. over hele byen slår dørene op for særlige arrangementer i Kulturens tegn. I denne lidt kølige, men yderst stemningsfulde, aften var adskillige andre københavnere og borgere fra det ganske land, mødt op for at hylde kulturen. Stemningen var fin i den tætpakkede Købmagergade. Dog kunne konkurrencen mod en HiFi butik der demonstrerede deres produkters fortræffeligheder i det fri, samt overfor demonstration af posthornsfanfarer i forskellig kvalitet synes lidt unfair, selv over for et 45 m/k stort Harmoniorkester. Heldigvis så ordnede tingene sig, og Københavns Postorkester fik skudt festen i gang med den populære Københavnermarch. Nu strømmede endnu flere publikummer til ved lyden af orkestres fine toner. Tubaen, trommen og trompeten med flere af soloerne var fanget i Kulturnattens trafikkaos - lettere panik måske - men humøret og fanen blev hold højt! Orkestret fik klaret skærene og orkestret leverede en forrygende koncert! Faktisk var publikum så begejstrede at de stoppede op og blev hele den time som koncerten varede - hvilket forårsagede en mindre trafikprop i Købmagergade. Denne prop fik adskillige folk til lige at benytte lejligheden til at smutte ind på Post og Tele museet. Meget heldigt, for med denne tiltrækningskraft er vi nemlig nu sikret samme rigtig sjove og hyggelige arrangement igen næste år! 17

18 18

19 KØBENHAVNS POST-ORKESTER 90 års jubilæumskoncert orkestrets levetid. Der var nogle rigtig spændende fortællinger imellem. Derudover havde vi spurgt, om tidligere dirigent for perioden , Bjarne Rasmussen, ikke havde lyst til at give et nummer på basun, som han så ofte havde gjort i den periode, han var ansat i Den Kgl. Livgardes Musikkorps. Det samme gjorde vi også med tidligere instruktør og dirigent, Bo Skjold Christensen, der var tilknyttet Københavns Post-Orkester i perioden De havde (naturligvis) også et par historier med i baglommen, som de havde lyst til at dele med publikum om den tid, de havde deres aktive gang i orkestret. Lørdag d. 27. november kunne Københavns Post-Orkester byde de fremmødte velkommen til en festlig jubilæumskoncert. Vi havde lagt os lidt i selen til denne koncert, - og det virkede også til, at gæsterne havde en god eftermiddag. Koncerten lå ikke så selve dagen, idet at historien faktisk går tilbage til den 2. august 1922, hvor en lille kreds af musikinteresserede postfolk samledes i kælderen under Købmagergades postkontor. Man ville danne Københavns Postbudes Musikkorps, det der i dag kendes som Københavns Post-Orkester. Dette førte til, at man den 1. oktober 1922 stiftede KPM. Den første orkesterprøve blev afholdt den 2. oktober Som optakt til koncerten blev nodeudvalget samlet, - men til forskel fra normal praksis, skulle nodeudvalget ikke finde et bruttorepertoire til koncerten, - men fik i stedet til opgave, at udvælge et arrangement i en gruppe med 9x 100 titler, svarende til musikstykker som orkestret med stor sandsynlighed havde spillet i hvert årti af orkestrets leveår. Nodeudvalget består af 7 medlemmer og hvert af de 7 medlemmer havde udvalgt sig 9 titler, som efterfølgende blev sendt til afstemning i orkestret. Det gav det endelige bruttorepertoire, som vi præsenterede til koncerten. Samtidigt skulle vi binde koncerten sammen med et historisk bindeled, - og her var vi så heldige, at orkestrets sekretær og fanebærer fra perioden , Leif Nielsen, havde lyst og mod på at påtage sig opgaven som konferencier. Det viste sig at være en god idé, - for Leif havde medbragt bunker af anekdoter fra hele Bjarne Rasmussen Bo Skjold Christensen Efter koncerten, som blev sluttet af med Champagne Galop, blev alle budt på bobler og kransekage. Alt i alt en rigtig god eftermiddag, som orkestret kan leve højt på længe. Martin Kommende arrangementer Øveweekend den 1. til 3. februar 2013 Forårskoncert søndag den 17. marts 2013 kl. 14:00 i Ishøj Centersal 19

20 AALBORG POST-ORKESTER AALBORG POSTORKESTERS BESTYRELSE Venskabsbesøg fra Bayern HARMONIORKESTERET MUSIK GESELLSCHAFT ALTDORF (V/ MÜNCHEN) BESØGER AALBORG I DAGENE 15. TIL 18. AUGUST FORMAND Helle Kronborg Jensen Vesterbrogade 28, 2.th Nørresundby NÆSTFORMAND Gert Kristensen Østermarken Aars KASSERER Henrik Jensen Fælledvej Aalborg SØ BESTYRELSESMEDLEMMER Anne Merete Mortensen Vingen Aalborg SØ Jette Nielsen P. Heises Kvarter Brønderslev KONCERT V/ MUSIK GESELLSCHAFT ALTDORF OG AALBORG POST ORKESTER TORSDAG D. 16. AUGUST 2012 KL CA V/ SØGAARDS BRYGHUS C. W. OBELS PLADS AALBORG DIRIGENT Paul John Cook ØVELOKALE Nordjyllands Postcenter Postmestervej Tårntrappe 7, Aalborg Hver mandag kl REDAKTION Anne Merete Mortensen Susanne Skytte Madsen Helle Kronborg Jensen BANK Spar Nord Bank AALBORG POST ORKESTER AALBORG POST ORKESTER BESØGTE FØRSTE GANG MUSIKGESELLSCHAFT ALTDORF I 1975 OG HAR BEVARET VENSKABET VED GENSIDIGE BESØG HVERT ANDET ÅR. POSTGIRO STIFTET 22. JANUAR Kommende arrangementer 1. december Fællesarrangement på Sofiendalsskolen med APO og Brass n Harmony. Koncerter og Jule bazar. 3. december Adventsgudstjeneste Gistrup Kirke kl december Julekoncert ved Spar Nord Afdelingen Gistrup kl

21 AALBORG POST-ORKESTER Aalborg Postorkester modtog besøg MGA og APO in concert... fra Bayern onsdag den 15. august. Musik Gesellschaft Altdorf ( MGA) havde rejst den lange vej fra Altdorf i Bayern, for et genvisit som skulle vare 4 dage. Traditionen tro besøger orkestrerne hinanden med 2 års mellemrum. Et venskab som startede med Aalborg Postorkesters besøg i Bayern i Så man kan rolig sige at det er et godt og velbevaret venskab som indtil videre har holdt i 37 år. Herefter blev der tid til lidt museumsbesøg i Aalborg s Historiske Museum og MGA spiler lidt for os. Gråbrødremuseum. Om eftermiddagen mødtes vi alle til fælles koncert på C.V.Obels plads. Dirigenten Michael Filser tabte dersværre tambourstaven. Desværrede regnede det meget under koncerten, men vi kom i tørvejr hos Bryggeriet Søgaard, hvor der var kold fadøl til alle. Trods våde noder og uniformer, var en kold fadøl jo ikke så ringe endda. Aftensmaden blev indtaget på havnen, trods truende tunge skyer. Men vi var forberedte med masser af varme tæpper. Fredag d. 17 august, var alle igen klar til tur rundt i Nordjylland. Bussen kørte til Sæbygaard Slot. Men ingen var så heldige at se spøgelset der huserede. Man sagde i form af slotsfruen med en kniv. Aftensmaden indtages på havnen. Modtagelsen af MGA foregik på Rustenborg i Aalborg, i vores øvelokaler. Efter ankomsten myldrede alle ud af bussen De i deres tunge uniformer og vi i vores, og spillede traditonen tro lidt for hinanden. De spillede Blæsten går frisk over limfjordens vande og vi Bayernlied. Herefter gik vi rundt og hilste på gamle og nye venner. Så gik det hjemad til værtsfamilierne. Programmet for næste dag startede ud med Messe og koncert i den Katoliske Kirke Sct. Mariæ. MGA havde en overraskelse til os. En musikalsk fremvisning hvor de marcherede mens de spillede og dannede et vikingeskib i meget indviklede formationer og kontramarcher. Meget flot og imponererende. Helt til ære for os. De havde deltaget i en konkurrence med dette nummer i Østrig. De blev bedømt på det musikalske og på præcisionen. Det store orkester på 64 musikere lavede en stor march- formation der til sidst mundede ud i et vikingeskib. Æresmedlemmer havde fået det flotte hverv at stå med de danske vimpler og Bayerske vimpler der vejrede over vikingeskibet. De havde øvet sig dagligt i 12 timer op til konkurrencen. De fik 96 point ud af 100 mulige. Her ses et par tørstige pirater der lige får en Enkelt» 21

22 22

23 AALBORG POST-ORKESTER Busturen gik videre til Frederikshavn, hvor Palmestranden og det klare dejlige vand lokkede til en frisk dukkert, hvilket mange benyttede sig af. På stranden dukkede en en stor makaber Pirat ( Hugo Pedersen ) op og hans forlangte at man hjalp med at finde skatten. En pirat er klogere end den anden.. Eiler og Hugo i vilkårlig rækkefølge. Her havde bestyrelsen arrangeret en overraskelse i form af en komplet pakke til alle med pirat- påklædning og udstyr til aftenens fest, som var en sørøver fest. Det blev en sjov fest med mange gode udklædninger, Kaptajn Klo, Henry Morgan mm. Mange udfordringer som at gå planken ud og sniffe sort tobak (SNUS) var nogle af aftenes store udfordringer. APO har en kollektiv snusmaskine til 4 personer. MGA havde en gave til os. Formand Christian Wentzel holdt en tale på dansk og vores formand Helle Kronborg oversatte det hele. Komisk nok hjalp det at det bagefter blev oversat til tysk, fordi det var svært at forstå på tysk. Men det var flot klaret. Derefter kom den store overraskelse. MGA spillede et nummer Aalborger Freunde som MGA s dirigent Michael Filser var både foregangsmand for og komponist. Vi fik noden overrakt med APO s snusmaskine der kan betjene 4 personer på en gang. noder til alle stemmer. Der både var lavet en version for harmoniorkester og en for Brass Band. Så vi var meget beærede over at få så flot en gave. Lørdag Morgen var således afrejse dag og det var meget trætte sørøvere der mødte op med deres kufferter. NU var 4 dage veloverståede. VI fik en officiel indbydelse til et besøg hos dem i Altdorf i Mærkedage Sølvbryllup D. 22. august Joan og Kim Larsen Dagmarvej 20, Storvorde Nye ideer For første gang skal Aalborg Post Orkester indgå i et samarbejde med Brass n Harmony, da vi den 1. december afholder julebazar. Tanken er, at vi vil spille musik og lave boder, hvor gæsterne kan købe julegaver og andet godt til ganen. Vi vil gerne reklamere for, at det er muligt at spille musik i Aalborg og håber mange kigger forbi. Werner Ziegler har valgt at stoppe i orkesteret efter 23 år. Werner startede i orkesteret i 1989 på cornet. Kom i bestyrelsen i 1992, hvor han påtog sig opgaven som kasserer. I 2009 trådte han ud af bestyrelsen og fortsatte i orkesteret som menig medlem. Vi ønsker Werner held og lykke og tak for gode og sjove stunder. AALborg Post Orkester vil gerne ønske aktive og passive medlemmer en glædelig jul og et godt nytår. 23

24 SKIVE POST-ORKESTER 40 års jubilæum med musik og sang Det var et festfyrværkeri af en koncert, da Skive Postorkester søndag den 28. oktober markerede sit 40 årsjubilæum. Festlighederne var henlagt til Skive Theater, en af Danmarks ældste og smukkeste teatersale, som næsten var fyldt op. BESTYRELSEN FOR SKIVE POSTORKESTER FORMAND Inger Marie Christensen Katrinevej Skive Tlf / KASSERER Merete Larsen Kløvervej 5, Dommerby 7840 Højslev Tlf SEKRETÆR Asger Lavrsen Gråstenvej 6, Jebjerg 7870 Roslev Tlf MUNDERING Per Andersen Bellisvej Skive Tlf MARKETING & NODEUDVALG Niels Mathiasen Charlottevej 6, Oddense 7860 Spøttrup Tlf LOKALREDAKTØR Jens N. Holm Olgavej Skive Tlf DIRIGENT Trine Jensen-Gadegård Pilkærvej 27, Vridsted 7800 Skive Tlf ØVEAFTEN Musikkens Hus Resenlund Onsdag kl Udover orkestret assisterede Skive Musikskoles Kor med ca. 45 medlemmer under dygtig ledelse af musikpædagog Jette Holm Eriksen. Skive Kommunes borgmester Flemming Eskildsen styrede, som konferencier, eftermiddagens program med stor kyndighed, viden og humor. Flemming havde virkelig sat sig ind i materialet og kunne improvisere. Orkestrets faste dirigent Trine Jensen-Gadegaard løftede præcis kl. 14:00 dirigentpinden til dagens første nummer, koncertmarchen Ascot, komponeret af Rieks van der Velde. Marchen er i mol, hvilket dog ikke lagde nogen dyster stemning over eftermiddagen. Et godt miks af såvel gamle som nye koncertnumre blev fremført for et begejstret og engageret publikum. 24

25 SKIVE POST-ORKESTER Afslutningsvis opførte kor og orkester sammen et stort musical-medley Richard Rodgers In Concert, som indeholder en perlerække af komponistens high-lights. Som dirigent var Trine sat på en gigantopgave, idet hun foran sig havde et mere end 30 mands stort orkester og bag sig et sangkor på ca. 45 aktive med kordirigent Enhver amatørmusiker ved, at der skal måneders forberedelser og prøver til for at føre en så stor koncert frem til succes. Alle årets prøveaftener var præget af det, der skulle spilles til jubilæet. Formanden understregede vigtigheden af, at alle yder sit bedste, og dirigenten havde formanet og gentaget sig selv i det uendelige, indtil Skive Musikskoles Kor bidrog med numre fra deres repertoire, bl.a.you ll Never Walk Alone af Richard Rodgers. Endvidere var der indlagt et par fællessange. Jette foran koret, og de to dirigenter skulle så udføre synchron-direktion. At denne opførelse var en succes, fik vi bekræftet. Efter at Trine havde slået af, bragede klapsalverne løs og ville ingen ende tage. For at tilfredsstille publikums musikalske appetit gentog vi sidste halvdel af dette medley. det røg ind på lystavlen. Men det var en spændende tid med alle de nye numre og genopfriskning af de gamle. Et tidligere medlem af orkestret, den 89 årige pensionerede Egon Virkelyst, som i 1955 var med til den spæde start af SPO, var mødt op for at se (og høre), hvad det lille orkester havde udviklet sig til. Han gav udtryk for, at han var meget tilfreds. Kommende arrangementer 2. december Juleoptog i Stoholm En matematiker vil nok mene, at vi her i Skive slet ikke kan regne. Fra 1955 til 2012 er der da forløbet 57 år, hvorfor så kun det beskedne 40 års jubilæum? Forklaringen er, at orkestret i de første år kun var et brassband, og at kun P&T ansatte havde adgang. Desværre var der ikke tilstrækkeligt med musikalske postansatte, og derfor blev orkestret i en årrække lagt i mølposen. I 1972 tog nogle initiativrige postansatte initiativ til at starte op igen og åbne adgangen for musikkyndige udenfor etaten. Det satte skub i udviklingen, og 1972 regner vi derfor for orkestrets egentlige start. Vi har stadig tre medlemmer, der har været med siden 1972: Benny Pedersen, Per Andersen og Jørgen Hylander. Efter en vel overstået jubilæumskoncert kan vi så slappe lidt af. Men ikke alt for meget, for nu skal vi i gang med at repetere julenumrene, som skal benyttes i december måned. Jens Holm» 25

26 SKIVE POST-ORKESTER Jeg kan ikke føje meget til Jens fine artikel om vores jubilæumskoncert. Det har været et stort arbejde, både for dirigent og orkester, men også med selve arrangementet. Der har været en fin pressedækning med artikler i Skive Folkeblad og i vor kulturavis Skive Update. Men når koncerten så bliver vellykket, er det hele umagen værd. Jeg er specielt benovet over, at det med en enkelt prøve for kor og orkester lørdag eftermiddag kunne lykkedes at gennemføre et så flot fællesnummer. K. B. Pedersen og borgmester i seriøs snak i pausen Vi er også meget beæret over, at adm.direktør K. B. Pedersen fra Post Danmark sammen med sin hustru kørte en lang søndagstur til Skive for at deltage i arrangementet. Inger Marie Alle postorkestre ønskes en god jul og et godt nytår Jens Trærup runder de 70 år Det var en ganske almindelig prøveaften i orkestret. I pausen blev der stillet små kuverter rundt på samtlige nodestativer. Det var med største interesse, at kuverterne blev flået op. Jens påstod (hvad i øvrigt også hans personnummer bekræfter), at han snart rundede de 70 år. Det skulle fejres søndag den 7. oktober 2012 i Lihme Forsamlingshus. Alle i orkestret inkl. ledsagere var inviteret til en sild med snaps m.m. Når Jens og hans søde hustru Birthe - begge aktive musikere i orkestret - holder fest, og det gør de så snart lejlighed bydes, så er det ikke bare orkestret, der er inviteret. Familie, venner og bekendte skal også med. Forsamlingshuset var fyldt godt op med ca. 110 gæster. En dygtig musiker var engageret til at underholde ved frokosten og senere til det, som Jens kaldte en swing-um! På et bestemt tidspunkt blev der givet tegn til, at nu var det postorkestrets tur til at underholde. Men denne dag skulle Jens holde fri fra musikken. Trompeten havde han efterladt derhjemme, men Birthe deltog naturligvis med sin saxofon. Benny Pedersen svingede taktstokken, og efter et par numre holdt vores forkvinde Inger Marie en glimrende tale for fødselaren. I eftermiddagens løb var der indlagt forskellig underholdning, og mange taler blev holdt. Ved en af talerne blev Jens foræret et slips, der skulle symbolisere Jens aktive liv som svinefarmer. De ikke helt stuerene billeder på slipset er vist forbudt for børn! Fra lokalredaktionens side skal der lyde en rigtig stor tak til Birthe og Jens for en skøn og festlig dag i det vestsallingske. Vi håber, I begge i mange år fremover må være aktive i Skive Postorkester! Jens Holm 26

27 Regimentsbefaling Nr. 017/2012 National Flagdag ved Skive Garnison SKIVE POST-ORKESTER Tidligere på dagen havde der været kransenedlæggelse på Kasernen. Alt for at mindes de faldne soldater og æres de danske soldater, som er i aktiv tjeneste i udlandet. Ingeniørregimentet, som har til huse i Skive på i en af Nordeuropas største kaserner, skulle fejre flagdagen onsdag den 5. september 2012 i Skive by. Prinsens Musikkorps, som er tilsluttet dette regiment, skulle på flagdagen musicere i København, idet korpset er nært tilknyttet kongehuset. Efter en militærisk gudstjeneste i Skive Kirke skulle regimentet marchere gennem byens gågader, og det helst ført an af marchmusik. Ca. 14 dage inden festlighederne blev vores formand kontaktet af regimentet, om vi kunne stille med et marchorkester. På trods af, at engagementet var midt på eftermiddagen på en hverdag, lykkedes det os at få de fleste stemmer besat. Med militærisk disciplin marcherede vi så, med fuld musik og i stærk vestenvind, den aftalte rute og ankom på klokkeslet til byens Posthustorv, hvor orkestret spillede et par marcher, mens regimentet marcherede op i feltkolonner til paraden. Ved indmarchen på torvet blev der to gange kommanderet 90 grader til venstre. Regiment schefen, oberst Christian Nekrolog Arildsen og den lokale borgmester Flemming Eskildsen holdt taler. På kommando Før fanen ud, skulle der igen spilles et par marcher, mens regimentet med fanen i spidsen marcherede ud af torvet. Et uventet og spændende engagement.. Prinsens Musikkorps kender sikkert de militæriske spilleregler bedre end os, men vi mener vi slap nogenlunde heldigt igennem forløbet. Jens Holm Midt i september døde vores mangeårige medlem Tage Mortensen, 77 år gammel, efter længere tids sygdom. Tage spillede klarinet og kom med i Skive Postorkester i 1995, efter i mange år at have spillet i et amatørsymfoniorkester, først på fagot og senere på klarinet. Tage kunne lide den hyggelige og joviale omgangsform der var i Skive Postorkester og opdagede, at der var masser af udfordringer for en klarinet i et harmoniorkester. Musik var Tages store hobby, og trods et travlt liv som landmand fik han tid til at pleje sin musikinteresse både i kor og orkester. Ære være Tages minde. 27

28 BESTYRELSEN FOR RANDERS POSTORKESTER FORMAND John Greve Laursen Møllevej 1 B, Stevnstrup 8870 Langå Tlf NÆSTFORMAND Britta Fischer Jensen Hasselvænget Fårup Tlf. nr KASSERER Bent Agger Parkvej Randers Tlf RANDERS POST-ORKESTER Formanden har ordet Året er ved at gå på held, forude venter jul og nytår, med alt den hygge det nu engang indeholder. Vi kan se tilbage på året der gik og gøre status, var vi tilfredse eller utilfredse eller skal tingene gøres på en anden måde, det er nok nogle af de ting vi kommer til at debattere, når vi først på året skal afholde vores generalforsamling. Men først skal vi have overstået vores julearrangementer, og vores julefest i orkestret, og det er jo altid hyggeligt at spille julenumre og spise julemad. Så mødes vi efter nytår og er friske og energiske til at påbegynde nye opgaver. John Greve Laursen Jeg vil gerne ønske orkestrets medlemmer og deres familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Sommerfesten 2012 BESTYRELSESMEDLEMMER Povl Jensen Horsensvej Randers Tlf. nr Steen Kristiansen Moltkesgade 4, 2.th 8900 Randers Tlf DIRIGENT Jesper Andersen Louisevej Brabrand ØVELOKALE Postområde Randers ØVETIDSPUNKT ORKESTER Hver torsdag kl

DANSK POSTORKESTER FORBUND

DANSK POSTORKESTER FORBUND DANSK POSTORKESTER FORBUND Nr. 2 40. årgang Juni 2015 APO spiller op til rytmisk ballade ISSN 1902-2360 FORBUNDS NYT DANSK POST-ORKESTER FORBUND FORBUNDSFORMAND Martin Ørgård Hansen Spaniensgade 15A, 3.th

Læs mere

DANSK POST-ORKESTER FORBUND

DANSK POST-ORKESTER FORBUND DANSK POST-ORKESTER FORBUND Nr. 2 39. årgang Juni 2014 Fredericia Postorkester til DM ISSN 1902-2360 FORBUNDS NYT DANSK POST-ORKESTER FORBUND FORBUNDSFORMAND Martin Ørgård Hansen Spaniensgade 15A, 3.th

Læs mere

DANSK POSTORKESTER FORBUND

DANSK POSTORKESTER FORBUND DANSK POSTORKESTER FORBUND Nr. 3 40. årgang September 2015 Sommeren for fuld musik ISSN 1902-2360 Geminivej 8-10 2670 Greve Tlf. 43 95 93 00 www.kim-johansen.dk ASSA ABLOY ASSA ABLOY Entrance Systems DK

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 03/12 juni Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening tur til Sønderjylland Side 4 HUMØR - Til hverdag og fest Side 7 Aalborg Post Orkesters 60 års jubilæum Side 8 Årets generalforsamling

Læs mere

Landsgardeforeningen. November 2009 Nr. 4 Årgang 16. association of danish marching show bands. Sammenslutningen af danske bygarder

Landsgardeforeningen. November 2009 Nr. 4 Årgang 16. association of danish marching show bands. Sammenslutningen af danske bygarder Landsgardeforeningen Sammenslutningen af danske bygarder P r o t e k t o r Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg November 2009 Nr. 4 Årgang 16 association of danish marching show bands Indhold Landskontoret

Læs mere

AUGUST 2015 LÆS INDE I BLADET OM DE MANGE SPÆNDENDE TILBUD OG AKTIVITETER FOR DIG OG DIN FAMILIE SPORTS- OG KULTURLIVET I BRYLLE

AUGUST 2015 LÆS INDE I BLADET OM DE MANGE SPÆNDENDE TILBUD OG AKTIVITETER FOR DIG OG DIN FAMILIE SPORTS- OG KULTURLIVET I BRYLLE 2015 AUGUST 2015 LÆS INDE I BLADET OM DE MANGE SPÆNDENDE TILBUD OG AKTIVITETER FOR DIG OG DIN FAMILIE SPORTS- OG KULTURLIVET I BRYLLE INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 30.

Læs mere

Da sneen kom til Danmark. Gæt en Ford-bil.! Og deltag i lodtrækningen om en T-shirt Mail på redaktion@ford-klub-danmark.dk

Da sneen kom til Danmark. Gæt en Ford-bil.! Og deltag i lodtrækningen om en T-shirt Mail på redaktion@ford-klub-danmark.dk Da sneen kom til Danmark. Gæt en Ford-bil.! Og deltag i lodtrækningen om en T-shirt Mail på redaktion@ford-klub-danmark.dk 11. Årgang blad nr. 36 Marts 2010 Forord. Tiden går og mange ting skal have sammen

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 123 Dec. 2010. 32. Årgang. Nordisk Rally i Tampera Finland

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 123 Dec. 2010. 32. Årgang. Nordisk Rally i Tampera Finland INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 123 Dec. 2010 32. Årgang Nordisk Rally i Tampera Finland 2 3 Indhold Redaktøren skriver Nordisk Rally...6 DISO erne skriver...7-12 København IW fejrer 60 år fødselsdag...

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Pilebladet. Flettetræf. DOMEs jubilæumsprojekt. Projektstøttemodtagere. nr. 58 Dec. 2011

Pilebladet. Flettetræf. DOMEs jubilæumsprojekt. Projektstøttemodtagere. nr. 58 Dec. 2011 Pilebladet nr. 58 Dec. 2011 Flettetræf DOMEs jubilæumsprojekt Projektstøttemodtagere INDHOLD Bestyrelsens klumme Bestyrelsens klumme 2 Udvalg 4 Pileforeningens bibliotek 6 Nyt om projektstøtte 6 Domes

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

STARTISTEN NR. 60 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 60 / 2001 STARTISTEN NR. 60 / 2001 Kære Club kammerat! LEDER FORMANDENS SPALTE Du sidder lige nu med den sidste nye udgave af Startisten. Den er ikke blot ny, men har de sidste måneder været igennem et efterhånden tiltrængt

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 6-2014

NYHEDSBREV NR. 6-2014 NYHEDSBREV NR. 6-2014 Ikke alle modtager IWI Vi har de sidste par gange haft ca. 20 til 30 medlemmer, som ikke fik deres IWI, da e-mail adressen enten er forkert eller også fordi indbakken er overfyldt.

Læs mere

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år Januar 2014 Juletid Livgarden imponerer i Kosovo GF for Vejle og Omegn 100 år Præsidiet 1-14 Kære Garderkammerater Så er det atter en gang blevet tid til at sende jer alle en Nytårshilsen tid til at sige

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 22 Årgang 6 November 2004 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle 2015 juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle se vores hjemmeside www.brylleby.dk INDLÆG til næste blad skal være redaktionen

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 05/12 OKTOBER Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening ATALEKRAV 2013 SIDE 4 LIVETS GANG VED JERNBANEPOSTKONTORET SIDE 6 ET TIDSBILLEDE NORDISK POST SENIOR TRÆF 2012 SIDE 10 SIDE 18

Læs mere

NR 15 SEP. 2011 SMUK. nyhedsmagasin

NR 15 SEP. 2011 SMUK. nyhedsmagasin NR 15 SEP. 2011 SMUK nyhedsmagasin SMUK Støtteforening Postboks 1059 6100 Haderslev Tlf.: 61 78 11 32 SMUK Koncertfond Postboks 1059 6100 Haderslev Tlf.: 74 22 47 15 Det er formålet med bladet at udbrede

Læs mere

INDHOLD. LO s bestyrelse. www.svogerslevmusik.dk. Musik i Svogerslev. Musik i Svogerslev. Leder...3 Formandens ord...4

INDHOLD. LO s bestyrelse. www.svogerslevmusik.dk. Musik i Svogerslev. Musik i Svogerslev. Leder...3 Formandens ord...4 Nr. 3 2005 LO s bestyrelse Carsten Andersen Formand Tlf. 4638 4423 carsten.andersen@colas.dk Torben Holst Nielsen Næstformand Vedersøvej 32 2610 Rødovre Tlf: 36 70 67 41 thn-e.dk@velux.com Maria Jensen

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2012 Årsskrift 2012 Kære læsere af årsskrift 2012... 5 Afslutningstale... 6 Thylands Efterskole anno 1958... 8 Fotografering gennem 50 år... 12 Spritny erfaringsfyldt

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området

for Øster Brønderslev og Hallund området LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival - Sommerfest - Byfest Gadespejl - Aktiviteter - Fuglekonger - Elmehøj Samlingshus - Samlingsstedet - Borgerforeninger Hallund Kro - Musikfest

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 119 Dec. 2009 31. Årgang Formand Inge Marie Hornshøj og næstformand Bente Frederiksen fra la Vida får overrakt årsindsamlingen af nationalrepræsentant Bendicte Haubroe.

Læs mere

L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans. Årets Gang. Nr. 3 - Juli 2010 - Årgang 25

L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans. Årets Gang. Nr. 3 - Juli 2010 - Årgang 25 L A N D S F O R E N I N G E N dansk senior dans Årets Gang 2 0 1 0 Nr. 3 - Juli 2010 - Årgang 25 1 Formand Solveig Baunsgaard Østerbjerg 5, 7620 Lemvig Tlf. 97 88 44 02 E-mail: solveig@baunsgaard.dk Næstformand

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup NR. 08 AUGUST 2014 ÅRG. 112 Reception i Silkeborg I anledning af at Peter Ederkop Poulsen lørdag den 2. august kan fejre 40 års jubilæum,som naver, holder vi på dagen en reception kl. 13, i hulen i Silkeborg,

Læs mere