NÅR SU FÅR NYE KOMPETENCER. Erfaringer fra otte virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR SU FÅR NYE KOMPETENCER. Erfaringer fra otte virksomheder"

Transkript

1 NÅR SU FÅR NYE KOMPETENCER Erfaringer fra otte virksomheder

2 Indhold NÅR SU FÅR NYE KOMPETENCER Erfaringer fra otte virksomheder Når SU får nye kompetencer... 4 SU bliver mere kompetent, når de går i aktiv dialog med alle ansatte... 8 Fokus på spild Når SU tager ansvaret for sammenhæng i organisationen og er en aktiv formidler mellem dele af virksomheden SU kan skabe sammenhæng i virksomheden. Hvad sker der, når SU skaber klarhed om rammer, roller og opgaver? Ansvarshavende udgiver: TekSam sekretariatet DI og CO-industri REDAKTION: Samarbejdskonsulenter Dion Danekilde, DI Peter Dragsbæk, Co-industri JOURNALIST: Ingrid Pedersen GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Jannie Jalloh FOTO: Jørgen True Niels Aage Skovbo Lars Rønbøg frontzonesport istockphoto Palle Peter Skov CO-meddelelses nr. 2013/078 TRYK: Kailow Graphic 2 3

3 Når SU får nye kompetencer Otte virksomheder har sat deres samarbejdsudvalg i spil på en helt ny måde. DI og CO-industri inviterede en række virksomheder til at indgå i projekterne Produktivitet og SU og Det kompetente samarbejdsudvalg. Projekterne blev gennemført i løbet af 2012 og har resulteret i forandringer i alle virksomhederne. Fælles for alle samarbejdsudvalgene er, at de har rykket sig og er kommet i dialog med resten af organisationen. Erfaringerne fra projektet peger på, at et samarbejdsudvalg udvikler sin kompetence, når samarbejdsudvalget systematisk samarbejder om at udvikle udvalgets evne til at tage initiativer og udfører opgaver, der har fokus på SU s hovedopgave: at skabe produktivitet og trivsel overalt i virksomheden. Og at samarbejdsudvalget i dette arbejde, arbejder på en sådan måde, at der skabes en tæt dialog med og i hele virksomheden, så arbejdet giver mening for alle, og så der skabes tillidsfulde og respektfulde relationer i hele organisationen. Og når samarbejdsudvalget tager fat på den opgave, det er at formidle viden og skabe sammenhæng i virksomheden. 4 5

4 På Dantherm Airhandling tager SU en gang om måneden på ekskursion til virkeligheden. Udvalget besøger en produktionsafdeling og hører, hvordan den har udviklet sig. På maskinfabrikken Tresu er de klar over, at der findes masser af viden blandt medarbejdere i produktionen. Den forsøger de at systematisere og bruge, og de har skabt et helt nyt samspil mellem produktion, udvikling og kontor. På RMIG blev leveringssikkerheden forbedret i perioden. Brug af SU blev en måde at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø på. Det skaber et håb om, at tingene kan forbedres, og at der kan findes løsninger til, hvordan det kan gøres. Daloon lavede en arbejdsmiljøundersøgelse og agerer på det, der kom frem. De fokuserer på, at samarbejdet er meget betydningsfuldt. Der er skabt roller og regler, man skal være opmærksom på. KnaufDanogips BASF Slagteriet Tican har moderniseret samarbejdet og er gået bort fra kun at have én tillidsmand til at fordele arbejdet på flere, så der nu er flere samarbejdsudvalg og mere lokalt samarbejde. Det styrker samarbejdet og gør SU mere kompetent, for det viser sig, at SU løser problemerne. På KnaufDanogips var der et stort besparelsespotentiale, som SU har været med til at indfri. SU blev involveret i at formindske spildet. Det fjernede ligegyldighed over for nogle arbejdsopgaver og gav større arbejdsglæde. Man taler mere sammen. SU tager ansvar. Virksomhedens sociale kapital bliver synlig. På BASF er man klar over, at virksomheden også skal være konkurrencedygtig internt i koncernen. SU var helt nyetableret, og spildtid blev gjort synlig med en Brown paper analyse/værdistrømsanalyse. Medarbejderne har fået mere indflydelse og hjælper hinanden mere end før. 6 SK Forsyning Forsyning er fusioneret af syv forskellige virksomheder fra de fire gamle kommuner. De er nu samlet i én virksomhed. Samarbejdsudvalget har været med til at skabe en fælles kultur med forståelse for alles bidrag til den fælles opgave i den store virksomhed. 7

5 bliver mere kompetent, når de går i med alle ansatte Et aktivt SU er med til at skabe kontakt til medarbejdere i alle dele af virksomheden. SU fortæller positive historier og får nye ideer til at brede sig 8 9

6 10 RMIG På Dantherm Airhandling er samarbejdsudvalget med til at fortælle den gode historie fra virksomhedens forskellige afdelinger til kollegerne. Det foregår på den måde, at samarbejdsudvalget en torsdag morgen hver måned inden mødet i samarbejdsudvalget går på besøg i én af virksomhedens afdelinger. Her fortæller de ansatte, hvilke forbedringer, der er sket i deres afdeling. Formålet er at få kompetencer og viden om virksomhedens udvikling ind i samarbejdsudvalget. Eksemplerne handler ofte om nye metoder, som andre kan bliver inspireret af. Virksomheden arbejder helt bevidst med at gøre samarbejdsudvalget mere aktivt og inddrage det i at fremme produktiviteten. - Ideen var at give SU en konkret opgave og inddrage SU i det fremadrettede arbejde. Det passede godt at inddrage SU i hele virksomhedens strategiarbejde, siger adm. direktør Jesper Holm Thorstensen. Disse ekskursioner ud i virkeligheden har gjort SU synligt for alle medarbejdere og viser, hvordan der arbejdes med konkrete forbedringer. Inden SU kommer på besøg i en afdeling, har alle forberedt sig, så de kan fortælle om de forbedringer, de har foretaget. Fabrikschef Klaus Breinholt beskriver, at SU er blevet en slags formidlere af, hvad der sker i virksomheden. - Det har virkelig gjort SU mere kompetent og har været med til at gøre indførsel af lean mere overskuelig, fortæller han. Adm. direktør Jesper Holm Thorstensen siger, at når man optimerer og forbedrer et sted, påvirker det også andre, og det har SU været med til at booste. Interessen for SU, og for at følge med i hvad SU foretager sig, er dermed blevet meget større, og der er opstået en god stemning omkring hele SU. På RMIG var det et stort ønske at lade SU beskæftige sig med lidt tungere emner end sædvanligt. SU skulle være mere opsøgende og nytænkende og være mere opmærksom på vedligeholdelse af maskinparken og på orden og ryddelighed overalt på fabrikken. Desuden var der et problem med meget krænkende graffiti på toiletterne. Det skulle der findes en løsning på at fjerne, og en måde at forhindre at det opstår igen. På BASF var SU helt nyetableret, da virksomheden besluttede sig for at være med i projektet. SU har arbejdet meget bevidst med at skabe en fælles kultur i virksomheden og være med til at samle viden fra forskellige dele af BASF. Når en medarbejder fra salgsafdelingen observerer, at der sker noget i markedet, er han hurtig til at vende tilbage til produktionsafdelingen og gøre opmærksom på det. - Det er utroligt vigtigt at få medarbejdernes input om, hvordan tingene foregår på fabrikken. De har tit de mest oplagte løsninger på de problemer, der opstår, siger kvalitetschef Eva Christiansen. Medlemmerne af SU har også været rundt på fabrikken og samlet input om trivsel og effektivitet og fået sikkerhed og arbejdsmiljø gjort til en del af arbejdet. På Daloon har det været en del af projektet, at SU skal være med til at få de enkelte teams og samarbejdet mellem dem til at fungere bedre. Alle medarbejdere skulle udfylde et spørgeskema om, hvordan teamet fungerede og senere svare på, hvad de selv kunne gøre, for at arbejdsdagen blev bedre. Denne undersøgelse var foranlediget af samarbejdsudvalget. Sten Petersen, der er medarbejdervalgt medlem af SU, siger, at det var vigtigt, at alle følte sig trygge ved at indgå i undersøgelsen, for der var nogle spøgelser fra fortiden om, at folk var blevet fyret for at åbne munden. Derfor er det vigtigt, at folk tør fortælle om problemer og mulige løsninger uden at frygte afskedigelse. Han siger, at det er svært at pege på konkrete målbare resultater, men samarbejdsudvalget er blevet mere synligt og mere aktivt, og nu arbejder man aktivt med problemerne i stedet for bare at mokke over dem. Der er tale om en kulturforandring, og den tager tid at skabe. BASF 11

7 12 KnaufDanogips På KnaufDanogips er fokus på samarbejdet især blevet brugt til at formindske spild. Tillidsrepræsentant Ole Bech havde foreslået, at der skulle mere kød på arbejdet i samarbejdsudvalget, og at SU kunne bruges til at fokusere på effektivitet og spild. Der var et system til registrering af kasserede plader, men registreringen var ikke særlig præcis, og derfor kunne den ikke bruges til noget. Der blev skudt med spredehagl. SU var med til at skabe en forståelse for, at registreringen var vigtig og skulle gøres omhyggeligt for at være brugbar. SU var med til at gøre kollegerne mere forandringsparate. Hos medarbejdere med mange års ansættelse blev forslag om forandringer ofte mødt med et hvorfor, men de store ændringer, der siden er sket, skyldes, at projektet og den forbedrede registrering af spild, oprindelig blev initieret af SU. - Der har været meget lidt formalia omkring projektet, og i realiteten har SU fungeret som styregruppe, fortæller fabrikschef Karsten Hüche. SK Forsyning er en fusion af el, vand, fjernvarme og spildevandsrensning i Slagelse Kommune. De ansatte kommer fra mange forskellige arbejdspladskulturer i de virksomheder i de fire kommuner, den nye Slagelse Kommune er opstået af. Det er derfor en omfattende proces at få alle til at føle, at de hører til i den samme virksomhed, hvis de altid har identificeret sig med en anden kommunes forsyningsafdeling. SU tager på besøg på nogle af kommunens arbejdssteder og snakker med kollegerne der. Det er tidskrævende, for der er op til 50 kilometer mellem arbejdsstederne. SU indsamler viden og gode historier om de enkelte arbejdssteder, og om hvordan arbejdet kan gøres mere enkelt og rationelt. Kommunens informationsmedarbejder bidrager til at få de gode historier udbredt i organisationen og sikrer, at alle medarbejdere får ensartet og fælles information. På slagteriet Tican i Thisted er samarbejdsudvalget blevet decentraliseret, og hele samarbejdsstrukturen er blevet lavet om. Foruden et hovedsamarbejdsudvalg er der dannet lokale samarbejdsudvalg på slagtestederne i både Thisted, Fjerritslev og Ansager. De skal løse problemer i det daglige samarbejde og opsamle emner, der skal på dagsordenen i HSU. Medlemmerne i de lokale samarbejdsudvalg har lært at håndtere trivselsproblemer, psykisk arbejdsmiljø og problemer med mobning og chikane. De skal også medvirke ved større ændringer lokalt og være med til at tilpasse personalepolitikken, når det er nødvendigt. I samme proces har medarbejderrepræsentanterne i SU fået samme beskyttelse som tillidsrepræsentanten. De er med til at udforme politikker og retningslinjer for fx rygning, og de er med til at drøfte, hvordan nye medarbejdere i forbindelse med opkøb af virksomheder bliver integreret i virksomheden, og de har været med til at formulere en ensartet sygefraværspolitik. Der har været tradition i slagteribranchen for, at der kun er en enkelt tillidsrepræsentant. Med den nye samarbejdsstruktur bliver indflydelsen flyttet længere ud i organisationen. Det har skabt megen entusiasme for samarbejdet blandt kollegerne, og det er blevet meget nemmere at komme igennem med sine forslag. Fællestillidsrepræsentant Peter Uno nævner som eksempel, at det er blevet meget nemmere at vende en maskine, som er placeret forkert. HR-chef Birgitte Høgh Frederiksen siger, at hun godt er klar over, at der går guld i form af viden rundt omkring i produktionen. - Den viden skal systematiseres og bruges, og det skal samarbejdsudvalgene bruges til, siger hun. På virksomheden Tresu i Bjert fik samarbejdsudvalget den opgave at få kollegerne til at svare på spørgeskemaer om, hvad der gør deres hverdag problematisk, og hvad der forstyrrer den. Der kom mange overraskende og kritiske svar i de anonyme besvarelser. Samarbejdsudvalget gik i gang med at implementere nogle af ideerne, efter spørgeskemaerne var blevet bearbejdet. Et af emnerne var bl.a. at tillægge det værdi at være god til sidemandsoplæring. Det skal give point at være god til at lære fra sig i stedet for at beholde sin viden for sig selv og dermed selv være den dygtigste på et bestemt område. Samarbejdsudvalget har fået en række opgaver, det skal arbejde videre med. Det er fx: opsamling af vigtige data omkring kompetencer, uddannelse, projektstyring og virksomhedsudvikling, mere fokus på forbedret kommunikation og information og granskning af tegningsmateriale, samleinstruktioner og specifikationer samt gennemførte monteringer for mulige fejl, og kigge på mulige forbedringer, der kan reducere gennemløbstiden væsentligt. 13

8 Fokus på spild Når SU sætter fokus på spild, sker der noget

9 KnaufDanogips På KnaufDanogips gik 1-2 procent af gipspladerne til vrag. Det betød, at de måtte kasseres og materialerne genbruges. Beregninger viste, at virksomheden kunne spare 3-5 millioner kroner om året, hvis spildprocenten kunne nedbringes til 0,5 procent. Samarbejdsudvalget gik ind i arbejdet med at få en bedre registrering af årsagerne til spildet. Det viste sig, at alt for mange plader bare røg ind under kategorien andre årsager, og det gjorde det svært at gøre noget ved årsagen til spildet. Registreringen kunne ikke bruges til noget. - Samarbejdsudvalget fik skabt en forståelse for, ar registreringen var vigtig, siger fabrikschef Karsten Hüche. De lavede et skema, som skulle udfyldes omhyggeligt, hver gang en plade blev kasseret, og det viste sig, at den hyppigste årsag var, at kanterne var skæve. Derfor kunne de sætte ind på at få alle kanter lige. Fejlfrie plader er en vigtig konkurrenceparameter i byggeindustrien, og fejlregistreringen er lykkedes. Samarbejdsudvalget har været med til at formidle til kollegerne, at omhyggelig fejlregistrering er vigtig. Fejlprocenten faldt hurtigt til mellem 1 og 0,5 procent. På RMIG var manglende oprydning et irritationsmoment, og da samarbejdsudvalget gik ind i arbejdet med at skabe bedre orden på arbejdspladserne, dukkede der en masse værktøj op, som bare havde ligget på de enkelte arbejdspladser. - Det er længe siden, jeg har hørt nogen sige, at de mangler deres skydelære eller målebånd, siger tillidsrepræsentant Claus Ingdal Dinsen. Samarbejdsudvalgets projekt har sparet både tid og penge, for nu skal man ikke længere lede efter værktøj eller købe nyt uden grund. Og stemningen blandt kollegerne er blevet meget bedre. På slagteriet Tican har de oprettet lokale samarbejdsudvalg, der kan hjælpe med at løse problemerne på lavest mulige niveau. HR-chef Birgitte Høgh Frederiksen fortæller, at det betyder, at når knivene ikke er skarpe nok, skal de bare slibes uden at gøre en stor sag ud af det. Det sparer tid og irritation. - Den nye måde at organisere os på kommer til at gøre en forskel og gøre alt meget nemmere, siger fællestillidsrepræsentant Peter Uno. Samarbejdsudvalgene har også opfordret til, at der bliver lavet en fælles sygefraværspolitik, for kollegerne mente ikke, virksomheden skulle fungere som socialkontor for folk, der var syge hver tredje fredag. På TRESU har projektet ført til, at alle medarbejdere får en uddannelsesplan og uddannelse. Det sikrer, at nye maskiner bliver betjent rigtigt. Det er dumt at investere 3-4 millioner kroner i maskiner, som medarbejderne ikke kan betjene. På BASF har de analyseret flowet i produktionen ved hjælp af en brown paper analyse/værdistrømsanalyse. Det har hjulpet med at synliggøre, hvis der bliver spildt tid undervejs i produktionen. Nogle gange opstår der spildtid, fordi man venter på informationer fra andre dele af virksomheden. SU havde været rundt i alle afdelinger for at undersøge, hvordan folk trives, for der opstår nemt spildtid, hvis folk ikke trives godt. Et vigtigt resultat af samarbejdsprojektet er desuden, at medarbejderne er blevet mere indstillet på at hjælpe hinanden. - Tidligere var det sådan, at hvis en truck gik i stykker, kunne jeg ikke lave noget. Nu bruger jeg tiden på at hjælpe kollegerne, hvor der er behov for det, siger tillidsrepræsentant Lene Petersen. Også på Dantherm har projektet været med til at mindske spildet. I forsendelsen har det blandt andet været med til fjerne knap stykker papir fra informationsflowet. Det betyder, at der skal sorteres, flyttes og arkiveres mindre. BASF 16 RMIG 17

10 Når SU tager ansvaret for sammenhæng i organisationen og er en aktiv formidler mellem dele af virksomheden. På Tresu flytter ingeniørerne ud i produktionen, så det er lettere for produktionsfolkene at få svar på spørgsmål 18 19

11 20 RMIG Tican er i gang med en stor forandringsproces, der betyder, at svinekød skal forarbejdes og forædles i stedet for at blive solgt som halve kroppe. Det betyder, at uddannelsesniveauet for alle medarbejdere bliver hævet, og det har den nye samarbejdsstruktur været med til at implementere. I det fusionerede SK Forsyning valgte samarbejdsudvalget at arbejdede med at kortlægge relationer imellem virksomhedens enheder og medarbejdere. Et af processens første skridt var, at de enkelte afdelinger vurderede deres relationer til andre afdelinger i virksomheden. Derefter lavede cheferne på et seminar en relationsanalyse til de øvrige chefer og forholdt sig samtidig til det, medarbejderne havde lavet, og til sidst analyserede cheferne deres relationer til direktionen. Diagrammet var en øjenåbner, siger administrerende direktør Henrik Lundgaard. SU har derefter besluttet, at der kan laves relationsanalyse medarbejder/medarbejder imellem. Det er op til de enkelte afdelinger at afgøre, om det skal ske. Hvert år bliver der holdt en medarbejderdag i virksomheden, Company Day. Inspireret af relationsanalysens resultater fik alle afdelinger til opgave at præsentere deres arbejdsområde for kollegerne i forbindelse med Company Day Alle havde forberedt sig gennem 1-2 måneder for at kunne fortælle og vise kollegerne, hvad de egentlig laver, for de fleste havde meget lidt kendskab til kollegernes hverdag. Hver afdeling havde gjort meget ud af at lave et show om hverdagen, og det var en stor succes. Alle er enige om, at de er kommet tættere på hinanden og har fået mere viden om kollegernes arbejde. Det var et krav, at alle medarbejdere var med i præsentationen. På RMIG havde kønsdiskriminerende og anden form for krænkende graffiti på toiletterne længe været et problem. Det var uacceptabelt og fyringsgrund. Alligevel forekom det, indtil SU tog det op på et møde i april. - Graffitien var vendt mod både ledelse og kolleger, siger operation manager Jette Lykke Mikkelsen. Det var et problem, som aldrig for alvor var blevet taget op, selv om mange følte sig forulempet af det. Alle var forargede over det, og beslutningen blev, at det blev fjernet og efterfølgende fjernede medarbejderne selv graffiti, når det opstod. Efterhånden er problemet ophørt. BASF På Dantherm er SU blevet en slags formidler i, hvad der bliver lavet på virksomheden. - Det har været med til at gøre SU mere kompetent, og det har været med til at gøre lean processen mere overskuelig, siger fabrikschef Klaus Breinholt. Han siger også, at involveringsgraden hos medarbejderne har været ekstrem høj. Processen har været med til at holde sammen på folk på tværs af afdelingerne og skabe en forståelse for, at virksomheden er en sammenhængende enhed. Man er på vej væk fra den gamle holdning om, at hvis en af de andre afdelinger har et problem, er det dens eget ikke noget andre afdelinger skal være med til at løse. På Tresu medførte projektet, at ingeniører og konstruktører i en periode flytter fra deres kontor til produktionslokalet. Det sker, når de har tegnet en ny maskine, og smede og maskinarbejdere skal i gang med at bygge den. I stedet for at bruge tid på at opsøge ingeniørerne på kontoret, når de har spørgsmål til tegningerne, kan de bare henvende sig direkte til dem. Det er meget usædvanligt, men har øget effektiviteten, fordi det er nemmere for produktionsfolkene at få svar på deres spørgsmål, hvis en tegning er uforståelig. Og ingeniørerne er blevet bedre til at lave forståelige tegninger. På Daloon siger både produktionschef Thomas Jacobsen, personaleadministrator Lilian Steiner og SU-repræsentant Steen Petersen, at forandringer tager tid, men projektet har medvirket til, at når nogen nævner et problem, bliver der taget fat på at løse det. Folk har fået åbnet øjnene for mulighederne for at være med til at bestemme i stedet for bare at brokke sig over problemerne. Selv om produktiviteten ikke er blevet målt, er produktionschef Thomas Jacobsen ikke i tvivl om, at projektet har fået den til at stige, og det fremgår af MUS-samtalerne, at samarbejdet har rykket sig. Tidligere har det været almindeligt, at nogle medarbejdere gik direkte til den øverste ledelse for at få deres vilje gennemtrumfet. Det lykkedes somme tider, men det var ikke fremmende for fællesskabet. Og det er ophørt nu. På BASF er der dannet en egentlig ledergruppe, og der er skabt en fælles strategi. Det har betydning, for alle skal hele tiden holdes orienteret om alt det nye, der sker inden for bl.a. byggeri og energi. 21

12 kan skabe sammenhæng i virksomheden. Hvad sker der, når SU skaber klarhed om rammer, roller og opgaver? På nogle af de medvirkende virksomheder har samarbejdsprojektet været med til at skabe en helt ny virksomhedskultur med fokus på samarbejde og på at inddrage medarbejdernes viden og erfaring

13 BASF På BASF mødtes alle medarbejdere til en social, faglig dag for at skabe en fælles forståelse for processerne i virksomheden. Folk blev opdelt i grupper på tværs af deres sædvanlige funktioner, så salg, administration og produktion fik større forståelse for hinanden. Undervejs blev alle ideer til forbedring af administrations- og produktionsprocessen skrevet ned. De blev senere kogt ned til en samling gode, brugbare råd. Dagen sluttede med en fælles middag. På RMIG har projektet resulteret i 10 bud for flere gode arbejdsdage. De er: 1) Tag selv ejerskab for dine opgaver og overleveringer 2) Sørg altid for en god og informativ overlevering til kollega 3) Tag ansvar for fejl, og send aldrig aben videre 4) Hold altid en konstruktiv og god tone 5) Konfronter hinanden på godt og ondt og behandl hinanden med respekt 6) Ryd op og læg alt hjælpeudstyr på plads 7) Overhold altid de aftalte procedurer og øvrige aftaler. 8) Sørg altid for at holde et højt informationsniveau, hvor alle informerer hinanden og giver gode råd videre. 9) Problemer /udfordringer løser vi sammen ved at hjælpe hinanden 10) Sørg for en god planlægning og en god overlevering mellem de tre skift. Projektet har også resulteret i bedre oprydning. Medarbejderne gav udtryk for, at det var irriterende, at de skulle brug tid på at lede efter et arbejdsredskab. Der er kommet mere struktur på hele virksomheden, og problemerne med krænkende graffiti på toiletterne er blevet løst. RMIG På Dantherm har projektet medvirket til, at lean har været lettere at indføre. Der havde været mange myter om lean, for der har været flere mislykkede forsøg på at indføre lean. Nogle medarbejdere er bange for forandringer. Andre frygter, at lean betyder, at de skal løbe hurtigere. Men efterhånden som erfaringerne med SU s hjælp breder sig fra den ene afdeling til den anden, finder de fleste ud af, at lean ikke er så farligt som frygtet. Fabrikschef Klaus Breinholt nævner, at virksomheden jo ligger i Jylland, hvor også janteloven gælder. Men det er alligevel blevet legitimt at tale om de forbedringer, man har taget initiativ til i den afdeling, hvor man arbejder. På Daloon havde der været en del samarbejdsproblemer. - Det var svært at tale om, når dårlige relationer mellem enkeltpersoner ødelægger samarbejdet. Det er jo indlysende, at man enes bedre med nogle end med andre, siger produktionschef Thomas Jacobsen. Nogle medarbejdere holder stædigt fast i en bestemt måde at gøre tingene på, som kollegerne ikke er enige i. Så kan det være nødvendigt, at ledelsen skærer igennem, og det er blevet efterlyst af nogle medarbejdere. Hele projektet betyder, at man nu har en knage at hænge diskussionerne om samarbejdet op på. Og det er selvfølgeligt, at ledelsen træder til, hvis der er problemer, et team ikke selv kan løse

14 Projektet har styrket relationerne og givet bedre opgaveløsninger. Klaus Breinholt og SU-medlem Ulla Andersen kalder det en opadgående spiral. Eller en mølle, der pludselig har fået vind. På Knauf- Danogips, hvor registrering af fejl sparer firmaet flere millioner kroner årligt, siger tillidsrepræsentant Ole Bech, at det er en løbende proces at sørge for omhyggelig fejlregistrering og at få kollegerne til at forstå vigtigheden af det. Han fremhæver, at kollegerne bliver motiveret, når de kan se formålet med en omhyggelig registrering. Samarbejdsudvalget fungerer godt og har været med til at skabe motivation for registreringen. På Tican har de afskaffet stempelkortet, fordi de regner med, at folk kommer på arbejde, fordi de har noget at bidrage med og gerne vil bidrage til at udvikle virksomheden. KnaufDanogips Hos SK Forsyning har projektet medvirket til en faglig styrkelse, specialisering og supplerende uddannelse. Ikke alle har været vant til at skulle deltage i efteruddannelse, men i fremtiden skal virksomheden være bedre til at bruge sine egne interne kompetencer til reparation i stedet for at tilkalde eksterne håndværkere. Det forudsætter, at man kender kollegernes kompetencer. Et andet område, der skal arbejdes med, er lønforholdene. Der er utilfredshed med, at folk, der laver det samme, kan have op til 5000 kroner om måneden i lønforskel. Det skal der arbejdes med at udjævne. 26 Samtidig betyder den nye samarbejdsstruktur, at beslutningerne bliver truffet på det rigtige niveau. Kun hvis problemerne ikke kan løses lokalt, bliver de sendt opad i systemet. Medarbejderne på Tresu bliver bedre til at arbejde tværfagligt og lære af hinanden, så en maskinarbejder kan sendes ud at montere en maskine. Alle medarbejdere skal kunne bruge deres viden i hverdagen. Det giver ingen faglige problemer, men kan godt medføre et par kommentarer, drillerier og misundelse, hvis en medarbejder påtager sig en opgave, det ligger over hans uddannelsesniveau at løse. Drillerierne har aldrig nået et alvorligt niveau, men hvis de gør, har Tresu en mobbepolitik, man kan holde sig til. Teamlederne er blevet uddannet i ledelse af teams og i at fremme dynamikken i gruppen. 27

15 CO-industri. Telefon: DI. Telefon:

TekSam Nyt September 2013

TekSam Nyt September 2013 TekSam Nyt September 2013 Side 3 nye muligheder Ortofon 3D-printede pickupper giver Otte virksomheder får mere glæde af deres Side samarbejds udvalg 10 Udvikling og produktion TekSams årsdag Side 2 Printede

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Samarbejdsudvalgets arbejdsform

Samarbejdsudvalgets arbejdsform Denne pjece har til formål at bidrage til forbedrede rutiner i det daglige samarbejde til fordel for både virksomhedens resultater og de ansattes trivsel Samarbejdsudvalgets arbejdsform Samarbejdsudvalgets

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

850 deltog i årsdagen

850 deltog i årsdagen December 2010 Leanus 10 virksomheders erfaringer 850 deltog i årsdagen Østen eller Lean hvordan Alfa Laval biholdt arbejdspladser i Kolding 1 To nye projekter Side 3 850 hørte Giv kurven et knæk Side 4

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003 Kvalitet i MUS Titel: Opsamling på 2. netværksmøde Til: Deltagerne i Kvalitet i MUS Frederiksberggade 24, 2. DK-1459 København K Tel.: +45 33 18 69 69 Fax: +45 33 18 69 79 E-mail: sckk@sckk.dk Fra: Vedrørende:

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken Adresser Denne branchevejledning giver en introduktion til emnerne trivsel og psykisk arbejdsmiljø og kan bruges som et værktøj og inspiration til arbejdsgivere, arbejdsleder og medarbejdere om, hvordan

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Uddannelse er vigtig fordi...

Uddannelse er vigtig fordi... Uddannelse er vigtig fordi... - Inspiration til hvordan I fanger målgruppens opmærksomhed og får succes med at kommunikere jeres vigtige budskab Resultat af workshop på IF seminar den 31-10-2013 HR Manager

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det!

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! JT Food Consult Limited www.jtfoodconsult.com info@jtfoodconsult.com Teléfono: 0045 51953430 Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! Ydelser, der tilbydes, klik på en ydelse eller

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Nogle medarbejdere er mere syge end andre - Hvordan hjælper vi bedst de mest syge? Camilla Høholt Smith

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN

FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN CSA GÅ-HJEM-MØDE 26. MAJ 2015 OLE H. SØRENSEN, AALBORG UNIVERSITET, INSTITUT FOR ØKONOMI OG LEDELSE Forskningsmæssige udgangspunkter Forskning om kerneopgaven har blandt andet udgangspunkt

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi

Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi Syntax A/S har mere end 25 års erfaring i at afdække, hvilke tiltag der skal til for at give din virksomhed maksimal effekt vores redskab er værdimåling

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere