Projektbeskrivelse om øget beskæftigelse og genanvendelse af direkte genbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse om øget beskæftigelse og genanvendelse af direkte genbrug"

Transkript

1 Projektbeskrivelse udarbejdet af Ditte Titskov Projektbeskrivelse om øget beskæftigelse og genanvendelse af direkte genbrug Som overskriften indikerer, er denne projektbeskrivelses formål at bidrage til at Roskilde Kommune har et større fokus på øget beskæftigelse og genanvendelse af direkte genbrug. Dette fokus skal ske ved at opstarte et miljøorienteret projekt, der har til hensigt at fremme beskæftigelsen for personer med varigt nedsat funktionsniveau og affaldsforbyggende. Ifølge Regeringens nationale affaldsstrategi Ressourcestrategien skal der arbejdes kommunalt med initiativer for at flytte affald til ressourcer og værdi. Roskilde Kommunes kommende affaldsplan har også et fokus på dette område, og derfor går dette miljø og beskæftigelses projekt i tråd med både Regeringen strategi, Roskilde Kommunes og Karas/Noveren visioner. Projektet er skitseret i nedenstående. Baggrund: Jeg har taget initiativ til dette projekt, fordi jeg mener, at denne projektet har rigtig mange fordele i forhold til beskæftigelse og øget genanvendelse af affald. Dels vil projektet kunne bidrage til et større fokus på miljøet i Roskilde kommune og dels skabe flere beskæftigelsespladser til mennesker med varigt nedsat funktionsniveau i kommunen. Jeg blev inspireret til projektet efter at have opstartet egen butik i 2013, hvor jeg blandt andet erfarede en stor efterspørgsel på brugte møbler. Mange af møblerne gjorde jeg i stand ved at male og tapsere dem og andre kunne sælges efter almindelig rengøring. Jeg har stor interesse og erfaring i køb af brugte møbler og tænker øget genanvendelse er en stor gevinst oveni. Udover mine egne erfaringer i forhold til at opstarte butik, har jeg samarbejdet og arbejder fortsat sammen med flere butikker i Roskilde Kommune. Jeg udstiller fortsat møbler i Beckers farvecenter og hos Damgaard optik og har lager i Acacia blomster hvor jeg også har haft udstillet en periode. Derudover har Farvehuset på Helligkorsvej også tilbudt at jeg kunne udstille hos dem. Jeg har vedlagt billeder som bilag med eksempler på mine møbler, som også viser hvilke muligheder der er i genbrugsmøbler og hvilken udseende butikken kan have. En vigtig ting for butikken var at adskille fra de eksisterende genbrugsbutikker. Det gjorde jeg blandt andet ved at blive inspireret af boligmagasiner, boligmesser og selve udstillingsmåden. Denne form for nytænkning skal også inkorporeres i det kommende projekt. Mine erfaringer og kompetencer i forhold til at opstarte butik: - Et bredt samarbejde med flere af byens butikker og en viden om mulighederne for samarbejde på tværs af butikker - En stor indsigt om trend, mode og mærker - Et realistisk prisniveau - Vigtigheden af hvordan møblerne udstilles - Et kursus som boligstylist og dekoratør - Forberedelsesfasen er jeg kendt med

2 - En klar bevidsthed om hvor fokus skal være og en tydelig markedsføring - Erfaring i at benytte medier som Facebook og Trendsales til salg og markedsføring Derudover er jeg uddannet ergoterapeut og dette projekt er formet så fokus på miljøet og beskæftigelse går op i en højere helhed. Det giver god mening af skabe arbejdspladser som er meningsfulde for mennesker med særlige behov i samfundet. At kunne graduere aktiviteten/arbejdsopgaven så den er tilpasset den enkelte medarbejder og lade dem indgå som en del af det sociale fællesskab og være springbræt til et job videre ud i livet er kernen i ergoterapi. Jeg arbejder som sagsbehandlende ergoterapeut og har dermed viden og erfaring indenfor hjælpemiddelområdet som også vil være til gavn for projektet i forhold til blandt andet arbejdsstillinger. Udover egen butik og ovennævnte ergoterapeutiske kompetencer har jeg hentet inspiration fra Holbæks kommunekram som har et godt og velfungerende koncept. Konceptet har eksisteret i 10 år med stor succes. Ifølge Holbæk Kommune giver det god mening at skabe øget beskæftigelse og skåne miljøet. Desuden er deres økonomiske fortjeneste også steget hvert år og sidste år havde de en omsætning på 2,1 millioner. Succesen kan blandt andet ses fra nedenstående citater fra pressen tv2øst : Det er det bedste sted jeg nogensinde har arbejdet. Gode kunder og gode kammerater siger Gitte Larsen der ofte står bag kassen, hvor hun betjener de kunder, der for længst har taget genbrugsbutikken til sig. Det er bare gået fremad siden vi startede. Overskuddet bliver større og større år for år og der kommer flere og flere kunder fortæller Nina Martekilde der fik ideen til butikken for 10 år siden og fungere som daglig leder. Alle vil have et meningsfyldt arbejde. Det gælder også udviklingshæmmede og folk med andre handicaps. Jeg er meget glad for at butikken er blevet så stor en succes siger Nina Martekilde. Derudover kan jeg henvise til Tv2 Lorrys program Metropol : Genbrug er guld (vist d. 19/12-13), som netop omhandler problematikken omkring de kæmpe mængder affald der bliver smidt ud og som skal reduceres væsentligt de næste år, hvilket dette projekt kan bidrage til. Se linket: Ideen er altså at skabe en virksomhed, hvor flere aktører i kommunen skal samarbejde på kryds og tværs således at der opstår en synergieffekt. Projektet samarbejdspartnere er: - Affald og miljø - Kara/Noveren - Jobcentret - Roskildes frivilligcenter - Erhvervsafdelingen - Iværksætterforum

3 - Roskilde kommunes kommunikation (udarbejdelse af hjemmeside) - Insp - Andre genbrugsbutikker og iværksættere Projektet giver uanet muligheder for samarbejde med Roskildes butikker, iværksættere, folkeskoler med fokus på foredrag om miljø, integrations projekter og temauger. Det der gør dette koncept unikt er at det skiller sig ud fra de andre genbrugsbutikker i Roskilde på følgende vis: - Skabe øget beskæftigelse - Fokus på miljø aspektet ved at købe genbrug frem for nyt - Valg af møbler og diverse som vælges nøje ud fra mode og trend - Skabe værksteder hvor møblerne og diverse sættes i stand - Tingene udstilles så de appeller til en bredere målgruppe - Overskuddet går til Roskilde Kommune - Et samarbejde med flere instanser Formålet med projektet: -At øge borgernes viden om miljøet ifht udsmidning af gamle møbler vs. Genanvendelse -At hjælpe en gruppe borger ud i beskæftigelse. -At få økonomisk overskud -Udviklingen og processen er et mål i sig selv da godkendelse af dette projekt vil have betydning ifht. prioritering i Roskilde kommune fra politisk side. -At iscenesætte Roskilde kommune som en miljøorineteret kommune med fokus på genanvendelse -At kunne henvende sig til en anden gruppe borgere end genbrugsbutikker kan -At flytte væsentlige affaldsmængder til cirkulation -At skabe nogle fysiske rammer, hvor idéer omkring genbrug kan afprøves. -At Etablere små værksteder, så der skabes mulighed for at reparere og levetidsforlænge defekte ting -At få Roskildes borgere til at blive mere bevidste i deres valg når de smider ud og gøre opmærksom på at rigtig mange effekter kan genbrugs. Oplevelsen: Butikken skulle gerne give oplevelsen af at se noget nyt, gerne give inspiration til selv at tænke nye muligheder, opstilling, indretning mm. Det er vigtigt at der ugentligt bliver rykket rundt og skiftet ud i effekter så kunderne ser noget nyt hver uge og dermed fremmer til flere besøg. Målgruppe: Projektet henvender sig til en bred målgruppe med særlig fokus på det yngre publikum ved at tænke i mode og trends. Eksempelvis dem der lige står til at flytte hjemmefra og/eller har stiftet familie og skal flytte i noget større.

4 Markedsføringen: Markedsføringen skal ske via omdelte foldere, lokalavisen, Facebook og mund til mund, igennem opstilling af møbler,(her hentes inspiration fra boligmesser og boligmagasiner), Løbende evaluering af projektet: Tidsplan: Udvikling af projekt med start april 2014 Målet er en fysisk butik med ansatte inden udgangen af En forberedelsesfase (nu) 1. Godkendelse til at opstarte projektet (skal på klima- og miljøudvalgsmøde i marts) Dialog med Holbæk kommunekram (er i stand) Dialog med jobcenter Roskilde om ledige (mødet er aftalt) Dialog med Kara/noveren (K/N) om emner fra genbrugspladserne (afventer leder er retur fra ferie d.3/2) Dialog med Erhvervsforum Roskilde (er i stand) Dialog med affald og miljø om rammer og ressourcer til opstart Dialog med Roskilde frivilligcenter Dialog med borgere, organisationer, erhvervsliv, uddannelsesverdenen (I forbindelse med kortlægningen af affaldsstrømme i private og offentlige virksomheder vil der naturligt etableres en dialog med en lang række private og offentlige virksomheder i Aarhus omkring mulighederne i øget genanvendelse og genbrug af affald i samarbejde med andre virksomheder). 2. kommunikation Grafisk linje skal lægges fast- fotos Uddeling af folder Facebook gruppe oprettes Henvisning fra kommunens hjemmeside Finde lokale * 3. Indretning af butik kasseapparat, dankort terminal og prissætningsmasikine nødvendigt inventar- disk, computer eller lign. Til at tage billeder og opdatere på facebook poser, banner til vinduerne, skilte, vaskemaskine, reoler til opbevaring mv. 4. opstart af butik 5. Opstart af beskæftigelsesdelen. 6. På sigt at udbygge konceptet til andre kommuner. Evalueringsfase:

5 *Lokale krav - parkeringsmuligheder - lagerplads - mulighed for værksted, krav til arbejdsmiljø og miljø afklares - vask, vaskemaskine Projektbeskrivelsens væsentligste gevinster er: - Et uudnyttet koncept i Roskilde kommune - Miljøet, bidrage til øget genanvendelse. - Affalsforebyggelse- nedbringe affalsmængderne. - Økonomisk overskud - Beskæftigelse (socialøkonomisk virksomhed) - Samarbejde på tvær af forskellige afdelinger i kommunen. Gevinst for miljøet: - Mere genbrug og mindre forbrænding Gevinst for beskæftigelse og mennesker med særlige behov - Ansættelse af fast personale og pædagoger/ergoterapeuter - Beskæftigelse af udviklingshæmmede/ med varige nedsatte funktionsniveau. Gevinst for Roskilde Kommune - Et økonomisk overskud - Reklame for Roskilde kommune som forgangskommune - Billigt projekt som kan opstarte med det samme. - Effekten ses hurtigt. Jeg ser frem til at høre fra dig og få mulighed for at få uddybet projektbeskrivelsen. Mvh Ditte Titskov Rughaven Roskilde tlf

6 Budget som bilag Udgifter: Løn til ansatte og dem der er i beskæftigelse Husleje Inventar: Kasseapparat Dankortterminal Prissætnings maskine Computer/ipad til billedtagning Telefon Poser Disk Vaskemaskine Reoler Rullevogne Mange flyttekasser til opbevaring i temaer Indpakningspapir Maling og tapetrester (her spørge om malerbutikkerne om de vil sponsorer disse ting mod reklame i butikken) Markedsføring Banner Skilte Påregne noget til udstilling: fx baggrundstapet, små blomster, pompom o.lign,, indkøb af specielle genbrugsmøbler til speciel udstilling, til at give stemning og inspiration. Temadage Boligmesse Transport Varevogn (e), benzin Beklædning og sikkerhed: Sikkerhedssko Handsker arbejdstøj Indtægt Alt der sælges. Fonde: tuborg fondet, grønne ildsjæle. (Efterspurgt nina fra holbæk kommunekram om deres budget som kan vedlægges.) Søge fonde: miljøstyrrelsen til foråret, tuborg fondet, grønne ildsjæle.

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2012 1 1. Indledning... 3 1.1. Aktivitetscentre og Hjernelounges... 3 1.2. Koncept for Hjerneloungen...

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil...

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... 5 Oprette en jobagent... 6 Jobnet... 7 Jobindex... 7

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Handel og ansvar. Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed > SÅDAN. DI Sådan

Handel og ansvar. Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed > SÅDAN. DI Sådan DI Sådan Læs mere om Hvordan CSR kan styrke din virksomheds omdømme og øge medarbejdertilfredsheden i det daglige. Handel og ansvar Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed

Læs mere

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale Trade & Skills - Undervisningsmateriale Forslag til lektionsplan til Trade & Skills Lektionsplanen er vejledende til 80 lektioner og kan tilpasses det forløb, der ønskes udbudt, og afgøres derfor af den

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Guide til forretningsplan for restaurant eller café

Guide til forretningsplan for restaurant eller café Guide til forretningsplan for restaurant eller café Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre.

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre. Differens Dec. 08 Personligt engagement gør en forskel Af Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker Tema: CORPORATE VOLUNTEERING Integration som frynsegode Det betaler sig at lade medarbejderne

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Præsentation af projekt Glad Mad

Præsentation af projekt Glad Mad 3. maj 2010 Denne evaluering er udarbejdet af projektkonsulent Selena Forchhammer Thønnings og projektmedarbejder Kristine Pedersen, fra Videns-og Formidlingsenheden (VIFO), Kommunikationscentret i Hillerød

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Nyfleks forsøget Supplerende materiale

Nyfleks forsøget Supplerende materiale Maj 2013 SLUTEVALUERING Nyfleks forsøget INDHOLD i det supplerende materiale 1. E-guiden 1,2,3 skridt til fleksjob 3 Kort introduktion til e-guiden samt webadressen 2. Delnotat 2 5 3. Artikler fra nyhedsbreve

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Oktober 2013 Afsluttende erfaringsopsamling Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Indhold Indledning... 3 Job til førtidspensionister... 4 Skånejob og ordinære deltidsjob... 4 Resultater fordelt

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG ee12: Bilag Indholdsfortegnelse BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG BILAG 6: INTERVIEWGUIDE

Læs mere

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud.

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud. Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA Samværs- og aktivitetstilbud. 1 PINTA Samværs- og Aktivitetstilbud, Skjulhøj Allé 2, 2720 Vanløse Samarbejdspartnere...5 Fysiske rammer...5 Målgruppe...5 Politikker...6

Læs mere