TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE"

Transkript

1 TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

2 UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende eller kriminalpræventivt forløb i folkeskolen eller i institutionen. Mappen giver konkrete forslag til undervisning, der matcher barnets eller den unges udvikling og i alderen fra 5. til 10. klasse. Den røde tråd i mappen er helhedssynet. Gentofte Kommunes børne- og ungepolitik er anlagt på helhedstanken. Med helhed menes, at forældre og personale - sammen med børn og unge, etablerer en fælles respekt og forståelse for de basisværdier, der skal kendetegne Gentofte Kommunes institutioner, skoler og foreninger. Og frem for alt, at der skabes sammenhæng mellem de gode hensigter og den daglige praksis. Politikken bygger på følgende 5 værdier: ANSVAR OG MEDBESTEM- MELSE Børn og unge er hovedpersoner i deres egen dagligdag. Børn og unge skal inddrages. De har krav på medindflydelse og medansvar. Børn og unge skal mødes med klare krav og forventninger og lære at indgå i forpligtende fællesskaber som grundlag for medbestemmelse. ALSIDIG UDVIKLING Børns og unges indlæring af generelle færdigheder og kompetencer skal ses i sammenhæng med deres adgang til kropslig og kreativ udfoldelse. Børn og unge skal tilbydes gode kultur- og fritidstilbud, der skaber de værdier og normer, der er fundamentet for børns og unges identitet. SYNLIGE, TYDELIGE VOKSNE Børns og unges opdragelse og udvikling er et fælles ansvar for alle de voksne, der omgiver dem primært forældrenes. Tydelige voksne betyder en

3 anerkendelse af, at også konflikter og modsætninger giver udvikling. Forældre og personale skal vise tillid til hinandens evne til at håndtere konflikter og modsætninger. Mangfoldighed Børn og unge udfordres i deres dagligdag, både intellektuelt, kulturelt og menneskeligt. Børn og unge skal opleve forskellighed som en styrke. Personale og forældre har ansvaret for at udvikle børns og unges sociale kompetencer. Alle skal forstå og respektere, at livet består af forskellige normer og forskellige muligheder. Og at alle har forudsætninger for og pligt til at bidrage til fællesskabet Sunde børn og unge Sundhedsfremme og forebyggelse skal sikre de bedste udviklingsmuligheder for børn og unge og sikre, at også sårbare børn, unge og deres familier får de bedste muligheder. Tænk i nye baner er et resultat af pædagoger og læreres ønske om overblik over mulighederne for forebyggende undervisning og oplysning. Med forebyggelsespakken håber vi på, at lærere og pædagoger tager initiativ til at sætte sundhed og forebyggelse på dagsordenen på de klassetrin, hvor det kan være relevant. Der er forskel på, hvad det er vigtigt at være opmærksom på i de forskellige klassetrin. Derfor er pakken delt op i emner i forhold til klassetrin fra 5. til 10. klasse. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på at årganges modenhed kan variere fra år til år fra klasse til klasse. Som voksen er det vigtigt at vurdere, hvorvidt de børn og unge man har med at gøre, er modne til et givent emne.. Børn og unge i års alderen er aktive, ressourcestærke og medbestemmende parter. Undervisning og oplysning om

4 rusmidler og risici i livet kræver involvering, viden, indsigt og ikke mindst aktiv stillingtagen til livsstil og levevilkår. Vi mener, at viden og oplysning går hånd i hånd med personlig udvikling. Med ønsker om at sætte sundheden og forebyggelsen på dagsordenen SSP udvalget i samarbejde med sundhedsplejen og Gentofte Politi. Børn og unges adfærd kan ikke reguleres alene igennem oplysning. Adfærd er aktiv bestemmelse i samspil med omgivelserne. Når forebyggende undervisning og oplysning tilrettelægges må det tænkes ind i de sammenhænge, børn og unge påvirkes af forældre, skolen, elevråd, venner og fritidsliv. Vurdér, hvem der skal involveres i en given forebyggende undervisning eller oplysning. For eksempel, er det bedst at undervise eleverne eller er et forældremøde mere hensigtsmæssigt? Du kan altid kontakte den lokale sundhedsplejerske på skolen eller Gentofte Kommunes SSP konsulent for råd og vejledning om materialevalg og/eller metodevalg.

5 Inspirationsmaterialer til at komme i gang Skoler og fritidscentre er oplagte miljøer til den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Her er det muligt at komme i kontakt med næsten alle børn, unge og forældre. Samtidig er der stor forståelse for vigtigheden af forebyggelse fra forældre, pædagoger, lærere og ledere. Og endeligt peger forskningen på, at intervention i skoler og klubber, overfor børn, unge og forældre, har den største effekt på sundhedsadfærd. I det følgende præsenteres 3 elementer af forebyggende arbejde på skoler og i klubber. Samtidig er der en kort præsentation af forskelligt inspirationsmateriale til hver af delene: Politikker som ramme for indsatsen Politikker og handleplaner for sundhedsfremme, forebyggelse og problemsituationer kan forankre forebyggelsen og dermed give kontinuitet i sundhedsarbejdet på fritidscentre og skoler. Det centrale er, at møde børn og unge med klare holdninger og konkrete handlinger. Anbefalede materialer til udarbejdelse af politikker: Alkoholpolitiske handleplaner. Sundhedsstyrelsen Kan downloades fra dk. (Sundhedsstyrelsen,publikationer, skriv alkoholpolitik i søg ). Alkoholpolitik i ungdomsklubben. Kan downloades på Børn, unge og alkohol. Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Undervisningsministeriet, Børneråddet og Komiteen for Sundhedsoplysning Kan bestilles hos sidstnævnte på eller Materialet er gratis der betales porto og ekspeditionsgebyr. Sundhedstegn til skoler og fritidsordninger. Inspirationskatalog fra Indenrigs- og

6 Sundhedsministeriet Kan downloades eller bestilles på Unge i byen. Det kriminalpræventive Råd Kan downloades eller bestilles på Samarbejde med forældrene Forældre er normdannende uanset forestillinger om at unge er upåvirkelige, når de begynder at frigøre sig. Opmærksomhed og forbedring af kommunikation mellem forældre og børn er meget effektfuld i forebyggelsen. Skolen og fritidscentret er en god ramme for inddragelse af forældre i forebyggende arbejde såvel i bestyrelsen som i den enkelte klasse/årgang. Det er vigtigt, at forældregruppen tager stilling til de udfordringer, der møder deres børn. Anbefalede materialer til at få forældrene på banen: Forældre på banen, inspiration til skole/hjem samar- bejde. Kan downloades på (klik materialer, børn og unge, derefter skolen og hjemmet Information til forældre (klik publikationer nederst på siden). Information til skolebestyrelser (under publikationer nederst på siden). Rusmiddelguide for forældre til teenagere Kan downloades på (klik forebyggelse, kampagner og projekter, narko ud af byen, anbefalet materiale. Børn, unge og alkohol. Kan bestilles af skole hos Komiteen for Sundhedsoplysning eller tlf: Materialet er gratis, men der skal betales porto. Sundhedsstyrelsens 9 bud til forældre. Kan downloades på (klik publikationer og derefter de 9 bud ). Sociale kompetencer gennem undervisning Formålet med undervisning i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår og værdier, der påvirker sundhed, seksualitet og familieliv. Denne undervisning koordineres som regel af læreren, der henter materiale og eventuelt eksterne undervisere. Undervisning i sundhed, rusmidler og sex kan nogle gange være moraliserende. For at nå børn og unge i forhold til forebyggende undervisning handler det om inddragelse og overvejelser om elevernes udviklingsstadie. Der findes masser af undervisningsmateriale til sundheds- og seksualundervisning. Nedenstående er et lille udpluk af anbefalede materialer: Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Materialet 6

7 retter sig mod elever i 6. klasse og handler om unges sociale overdrivelser med rygning. Materialet indeholder lærervejledning og forslag til temadag. Kan bestilles eller downloades på Det kriminalpræventive Råds hjemmeside: (klik materialer, børn og unge ) Flertalsmisforståelser en vejledning til undervisere Hæftet er en 5 siders introduktion og et spørgeskema. Formålet er at arbejde med forestillinger om overdrevne alkoholforbrug blandt kammerater til 7., 8. og 9. klasserne. Hæftet kan downloades på Tackling - sundhed, selvværd og samvær Materialet lægger op til en hverdags- og handlingsorienteret undervisning, der involverer eleverne fra og med 7. klasse. Gennem opgaver, fælles diskussioner, rollespil og undersøgelser går de unge bag om de forskellige misbrugsproblematikker og lærer selv at tage stilling - og ikke mindst at stå ved deres egen beslutning. Det handler i høj grad om udviklingen af elevernes selvværd. Et klassesæt koster 1250 kr. og kan bestilles på eller tlf:

8 5. kl. Sundhedssamtaler og social kompetance Nøgleord: Der arbejdes med åbenhed, forståelse og tolerance og det at være sammen i et forpligtende fællesskab. Sundhedssamtaler Samtlige 5. klasseelever får tilbud om en sundhedssamtale med skolens sundhedsplejerske. Kontakt skolens sundhedsplejersker for mere information. Pubertetsvejledning Sundhedsplejen tilbyder undervisning omkring følelser og forandringer i kroppen. Hvad sker der både fysisk, psykisk og socialt og hvorfor. Der satses på, at undervisningen foregår som dialog og til dette kan bruges Den røde kuffert, som indeholder materiale, som kan udfordre elevernes egen nysgerrighed. Kontakt skolens sundhedsplejersker for mere information. Gentofte Politi Gentofte Politi kan tilbyde kriminalpræventiv undervisning om tyveri, kammeratskab og konsekvens af handlinger. I alderen omkring år kan børn støde ind i de første ulovligheder bevidst eller ubevidst. Politiet arbejder med at give børn indblik i grænser for lov og moral, fordi disse grænser bliver brudt på et eller andet tidspunkt i børns liv. Her kommer undervisning i forståelse af politiets rolle i samfundet også ind. Vigtigst er, at forældre, lærere og pædagoger understreger grænser og regler, når de bliver forsøgt brudt. Derfor skal forældrene også orienteres om emne og indhold, hvis politiet bliver inviteret ud i klassen. På den måde kan man sikre at børnenes forskellige omgivelser har fokus på grænser og regler. Er der problemer med tyveri eller anden opførsel, kan det være nyttigt med et oplæg fra politiet. Kontakt Gentofte Politi for yderligere information 8

9 Mobning Hver dag bliver tusindvis af børn mobbet i de danske skoler. Det er uacceptabelt, og det skal der gøres noget ved. Mobning kan nemlig begrænses ganske væsentligt ved en målrettet indsats viser erfaringer fra Norge og Sverige. Mobbefri skole metoder til arbejdet: og www. moppeland.dk Klassens miljø Børn kan udmærket skelne mellem godt og dårligt kammeratskab. Behovet for at styrke fællesskabet kan være ekstra stort i mellemtrinnet, fordi børnene her har mulighed for at tage stilling til deres egen rolles betydning og mulighed for at sige til eller fra. Vigtige emner kan være: konfliktløsning, sprogbrug, klikedannelse, god og dårlig kammerat og gruppepres. Yderligere information kan fås på Det Kriminalpræventive Råd dk (klik materialer, børn og unge - derefter inspiration til undervisning Kontakt SSP konsulenten for yderligere information. Begyndende forældreaftaler Det kan være en god idé at præsentere forældrene for tanken om forældreaftaler. En forældreaftale er ekstra god, når børnene begynder at være ude om aftenen, gå til fester, ryge, drikke, mv. Forældreaftaler kan være svære at nå til enighed om, men det hjælper, hvis diskussionerne starter før det går løs. Læs mere om forældreaftaler på under informationsmateriale. Det kriminalpræventive råd (klik materialer, børn og unge skole og hjemmet ). eller kontakt SSP konsulenten for information om forældreaftaler.

10 10

11 6. kl. flertalsmisforståelser og forældreinvolvering Nøgleord: Der arbejdes med medbestemmelse, selvindsigt og forståelse for at kunne tage sit egne beslutninger om brug og misbrug. Alle de andre gør det Ved at arbejde med børn og unges sociale overdrivelser kan man mindske risikoadfærden. Alle de andre gør det er undervisningsmateriale specifikt henvendt til 6. klassetrin. Materialet lægger op til, at klasserne afholder en temadag, hvor man arbejder med de unges forestillinger og normer. Flertalsmisforståelser Light udgaven af ovenstående findes på (klik forebyggelse. Denne er ikke så grundig, men den kræver heller ikke at der afsættes en hel dag. Mobning Hver dag bliver tusindvis af børn mobbet i de danske skoler. Det er uacceptabelt, og det skal der gøres noget ved. Mobning kan nemlig begrænses ganske væsentligt ved en målrettet indsats viser erfaringer fra Norge og Sverige. Mobbefri skole metoder til arbejdet: klik moppefri skole og Konfliktmægling for 12 til 15 årige De årige kommer i konflikt med hinanden - i klassen, på skolen, i klubben, på gaden. Nogle kommer i konflikt med deres forældre eller andre voksne. De fleste løser deres konflikter selv. Men ikke alle konflikter kan løses uden hjælp. Og konflikter der ikke løses kan gøre stor skade. I værste fald trapper de op og bliver til vold og kriminalitet. Mens konflikter der løses kan give parterne nye muligheder i livet. Ideen med projekt Konfliktmægling for årige er at give de unge en hånd på vejen. 11

12 Snak om rygning For nogle årgange og nogle klasser kan rygning være forbundet med stor prestige. Heldigvis er der færre og færre unge der starter med at ryge, men skolen eller klubben kan være et godt sted at sætte ind, fordi det er her de unge kan påvirke hinanden i positiv retning. Kræftens bekæmpelse har udarbejdet materiale, som kan bestilles på www. cancer.dk eller På hjemmesiden er der artikler om faktuelle aspekter af rygnings skadelighed til brug i undervisningen. Snak om alkohol Sundhedsstyrelsens undersøgelse af børns og unges alkoholvaner viser, at mange danske unge fortsat drikker alt for meget. Forbruget blandt de årige faldt i perioden 1997 til Blandt de årige er forbruget stort set uforandret. Det er nu, at tiden er kommet til at diskutere holdning til alkohol og have en kritisk holdning. Materialet Børn, unge og alkohol fra sundhedsstyrelsen kan downloades her: (download projektet børn, unge og alkohol ved at klikke forebyggelse, alkohol, materialer ). Gentofte Politi Gentofte Politi tilbyder forebyggende undervisning i: Alkohol, Kriminalitet, mobning og ungdomsproblemer. Gentofte politi tilbyder klasserne en snak om straffeattester. Nysgerrigheden over hvad kriminelle handlinger har af konsekvenser er stor blandt unge, og en plettet straffeattest har stor betydning for den unges videre liv. Derfor tilbyder politiet, at de unge får mulighed for at reflektere lidt over deres grænsesøgende handlinger. Vigtigst er snakken om straffeattester for de klasser, hvor eleverne er specielt grænsesøgende Kontakt Gentofte politi for nærmer information. 12

13 Forældre på banen Ved afslutningen af 6. klasse kan interessen for rygning og alkohol begynde. Her er det vigtigt, at forældrene kommer på banen og tager et ansvar i forhold til, at børn møder fælles rammer og regler. Forældreaftaler er et godt værktøj til det. Det er på dette tidspunkt, at det er godt at tage fat i holdnings drøftelser om fester, alkohol og rusmidler. Det kriminalpræventive råd har konkrete forslag til forældre samarbejde: (klik materialer, børn og unge derefter skolen og hjemmet ) Læs mere om forældreaftaler på under informationsmateriale eller kontakt SSP konsulenten for information om forældreinvolvering og samarbejde. 13

14 7. kl. PUBERTET OG HOLDNINGER Nøgleord: beslutningskompetence, kommunikation, holdning til rusmidler, forældreinddragelse og klasseaftaler. Tackling Sundhed, selvværd og samvær er en ny form for materiale til forebyggelse og sundheds undervisningen i 7. til 9.klasse. Materialet kombinerer træning af personlige og sociale kompetencer med undervisning om tobak, alkohol og illegale stoffer, Tackling materialet er en dansk bearbejdning af det amerikanske Life Skills Training. Dette materialer har vist sig at have de bedste resultater mht. at nedsætte unges brug af tobak, alkohol og rusmidler. eller tlf Et klassesæt koster 1250,- kr. Jeg og de andre Et arbejdshæfte på 80 sider, der kan bruges som et primært forebyggende redskab, idet der lægges op til personlig stillingtagen i forskellige valgsituationer og dilemmaer. Den/de unge arbejder med overvejelser om egenidentitet, gruppetilhørsforhold, sociale mekanismer, konflikter m.v. Klassesæt koster 300 kr. + forsendelse og kan bestilles på Center for Misbrug i Ribe Amt på tlf Læs mere på (klik forebyggelse derefter materialer ). Grib konflikten Skolen er dagligt arena for mødet mellem flere forskellige interesser, holdninger og ideer og bliver derfor også uundgåeligt arena for forskelligartede konflikter. Der findes meget materiale til at arbejde med konfliktløsning i skolen. Her er et godt bud fra Det kriminalpræventive Råd: (klik materialer børn og unge ). Konfliktmægling for 12 til 15 årige De årige kommer i konflikt med hinanden - i klassen, på skolen, i klubben, på gaden. Nogle kommer i konflikt med deres forældre eller andre 14

15 voksne. De fleste løser deres konflikter selv. Men ikke alle konflikter kan løses uden hjælp. Og konflikter der ikke løses kan gøre stor skade. I værste fald trapper de op og bliver til vold og kriminalitet. Mens konflikter der løses kan give parterne nye muligheder i livet. Ideen med projekt Konfliktmægling for årige er at give de unge en hånd på vejen. Signaler fra dig selv og omgivelserne Gentofte politi tilbyder klasseoplæg, hvor der diskuteres opførsel i det of fentlige rum og hvad børnene og de unge skal være specielt opmærksom på i lokalområdet. Kontakt Gentofte Politi for yderligere information. Snak om alkohol Snak om rygning Sundhedsstyrelsens undersøgelse af børns og unges alkoholvaner viser, at mange danske unge fortsat drikker alt for meget. Forbruget blandt de årige faldt i perioden 1997 til Det samme resultat findes i MULD rapporten fra Blandt de årige er forbruget stort set uforandret. Det er nu at tiden er kommet til at diskutere holdning til alkohol og have en kritisk holdning. Materialet Børn, unge og alkohol fra sundhedsstyrelsen kan downloades her: For nogle årgange og nogle klasser kan rygning være forbundet med stor prestige. Heldigvis er der færre og færre unge der starter med at ryge, men skolen eller klubben kan være et godt sted at sætte ind, fordi det er her de unge kan påvirke hinanden i positiv retning. Kræftens bekæmpelse har udarbejdet materiale, som kan bestilles på På hjemmesiden er der artikler om faktuelle aspekter af rygnings skadelighed til brug i undervisningen. 15

16 Gentofte Politi Kriminalpræventiv afdeling tilbyder på dette klassetrin oplæg om: Fest kultur, alkohol, Straffelovens betydning, erstatningspligt mm. Gentofte politi tilbyder klasserne en snak om straffeattester. Nysgerrigheden over hvad kriminelle handlinger har af konsekvenser er stor blandt unge, og en plettet straffeattest har stor betydning for den unges videre liv. Derfor tilbyder politiet, at de unge får mulighed for at reflektere lidt over deres grænsesøgende handlinger. Vigtigst er snakken om straffeattester for de klasser, hvor eleverne er specielt grænsesøgende. Desuden tilbydes der oplæg om: Festkultur, alkohol, kriminalitet og andre ungdomsproblemer. Kontakt Gentofte Politi, Børn og unge gruppen, for nærmere information. Rusmiddelguiderne Rusmiddelguider er Folkesundhed Københavns korps af unge studerende, der er specielt uddannede til at tale med andre unge om alkohol, hash og rusmidler. Bestil Rusmiddelguiderne på: Forældre på banen Det er vigtigt, at forældregruppen fortsætter diskussioner om nye udfordringer og klasseregler. Holdninger og aftaler mellem forældre i en skoleklasse kan medføre, at alle forældre bliver enige om retningslinier for fester og alkoholforbrug og at forældrene indbyrdes forpligter sig til at følge disse retningslinier. (klik forebyggelse alkohol/narkotika/tobak derefter kampagner og til sidst skoleinitiativet ) Det kriminalpræventive råd har konkrete forslag til forældresamarbejde: (klik materialer, børn og unge derefter skole og hjemmet Læs mere om forældreaftaler på under informationsmateriale eller kontakt SSP konsulenten for information om forældreaftaler. 16

17 17

18 8. kl. færdigheder og valg Nøgleord: Færdigheder som at kunne træffe valg, at kunne gå i dialog og vurdere egne erfaringer og muligheder samt at skabe kendskab til medierne som indgangsvinkler til information er temaer, der kan tages op på dette klassetrin. Seksualitet, unges brug og misbrug af stoffer, handling, konsekvens af kriminalitet samt etik og moral er overordnede temaer. Tackling Sundhedssamtaler Sexsualvejledning Sundhedseksperimentariet UNG Dialog Sundhed, selvværd og samvær, se 7. kl., side 14 Samtlige 8. klasseelever får tilbud om en sundhedssamtale med skolens sundhedsplejerske. Kontakt skolens sundhedsplejersker for mere information. Sundhedsplejen tilbyder undervisning omkring følelser, kroppen, prævention og kønssygdomme. Der satses på, at undervisningen foregår som dialog og til dette kan bruges Den lystige kuffert, som indeholder materiale, som de unge kan se og studere og ud fra dette få styrket deres nysgerrighed til at vide mere. Kontakt skolens sundhedsplejerske for mere information. Sundhedsplejen tilbyder Sundhedseksperimentariet som er læren om kroppen, hvordan organerne fungerer, f.eks hvordan påvirker rygning lungerne, hvordan ens sanser fungerer, hvordan er balancen og koncentrationen og meget mere. Det foregår ved at lave forskellige opgaver og på den måde finde ud af kroppens funktioner og reaktioner. Kan bruges til alle klassetrin. Kontakt skolens sundhedsplejerske for mere information. UNG Dialog er et tilbud fra Københavns amt, hvor gymnasieelever uddannes i ung-til-ung og derefter kommer rundt til de ældste klassetrin i skolerne for at diskutere kærlighed og sex, alkohol og stoffer. Eleverne får her lejlighed til at tale frit og åbent, uden lærerens tilstedeværelse. Besøget er gratis og varer 18

19 to lektioner. Bestil UNG dialog på eller tlf Efter kommunesammenlægningen kontakt SSP konsulent Pernille Ødegård. Grib konflikten Skolen er dagligt mødested mellem flere forskellige interesser, holdninger og ideer og bliver derfor også uundgåeligt arena for forskelligartede konflikter. Der findes meget materiale til at arbejde med konfliktløsning i skolen. Her er et godt bud fra Det kriminalpræventive Råd: (klik materialer, børn og unge, derefter grib konflikten ). Konfliktmægling for 12 til 15 årige Gentofte Politi: De 12 til 15 årige kommer i konflikt med hinanden. Se 7. kl., side 14. Gentofte politi tilbyder klasserne en snak om straffeattester. Nysgerrigheden over hvad kriminelle handlinger har af konsekvenser er stor blandt unge, og en plettet straffeattest har stor betydning for den unges videre liv. Derfor tilbyder politiet, at de unge får mulighed for at reflektere lidt over deres grænsesøgende handlinger. Vigtigst er snakken om straffeattester for de klasser, hvor eleverne er specielt grænsesøgende. Desuden tilbyder Politiet oplæg om: Narkotika, handlen samt bruge heraf, Alkohol, erstatningspligt og festkultur. Kontakt Gentofte Politi. Forældre på banen Forælderrollen Det er vigtigt, at forældregruppen fortsætter diskussioner om nye udfordringer og holdninger. Læs mere om forældreaftaler på under informationsmateriale eller kontakt SSP konsulenten for information om forældreaftaler. Oplæg om forælderrollen til en teenager i huset. Vejledning om løsning af konflikter, regler, holdninger mm. Kontakt SSP konsulenten. 19

20 9. kl. handlekompetencer, identitet og fremtid Nøgleord: Forventninger, færdigheder, ansvar og valg er nogle af de ting unge på dette klassetrin skal navigere imellem. De skal til at kunne tackle tilværelsen og de muligheder der ligger så udbyttet bliver et godt og sundt liv. Tackling Sundhed, selvværd og samvær, se 7. kl., side 14. Foredrag om de hårde stoffer og konsekvenserne af brug For de ældre klasser er det godt med udefrakommende oplæg og inspiration. Udbudet af foredragsholdere, der taler om stoffer er stort, og ikke alle er lige kompetente, så derfor er det vigtigt at vælge med omhu. Én af de meget tankevækkende foredragsholdere er Line Risberg, der taler om ungdommens små valg med store udfald. Line har været ecstasybruger i en kort periode af sin ungdom. Nu har hun mén for livet. Derfor har hun en mission om at overbevise unge om, at de skal sige nej til stofferne én gang for alle. Foredraget kan med fordel anvendes til alle og 10. klasser på skolen. Læs mere på eller (Christoffer Eriksen). For yderligere information om eksterne foredragsholdere kontakt SSP konsulenten. Det er dit ansvar Det Kriminalpræventive Råd opfordrer skoler til et at etablere et undervisningsforløb med fokus på GRÆNSER og ANSVAR. Temaet tager udgangspunkt i situationer, hvor unge handler ansvarsløst og kriminelt, og hvor andre kunne have grebet ind. Det overordnede mål med undervisningsforløbet er dels at give eleverne anledning til i fællesskab(et) at diskutere, hvordan man kan sætte grænser for sig selv og andre, dels hvordan man i fællesskab kan løse konflikter uden vold og hærværk, så dét at løse konflikter, man er en del af eller tilskuer til, bliver alles medansvar. Læs mere på 20

21 Kriminalitet og konsekvens Gentofte politi tilbyder oplæg om Festkultur, ungdomsproblemer, brug og handel af narkotika samt konsekvenser heraf. Kontakt Gentofte Politi, børn og ungeguppen. Elevrådet på arbejde Det store elevråd er et godt forum for placering af ansvaret for en sund skole. Spørgsmålet til elevrådet er, hvordan elever kan være med til at skabe en skole, hvor undervisningsmiljø, sundhed og trivsel er i centrum? Elevrådet kan få til opgave at udarbejde strategier til forbedring af miljøet, sundheden og trivslen. Inspiration findes på og UNG Dialog UNG Dialog er et tilbud fra Københavns amt, hvor gymnasieelever uddannes ung-til-ung og derefter kommer rundt til de ældste klassetrin i skolerne for at diskutere kærlighed og sex, alkohol og stoffer. Eleverne får her lejlighed til at tale frit og åbent, uden lærerens tilstedeværelse. Besøget er gratis og varer to lektioner. Bestil UNG dialog på eller Efter kommunesammenlægningen kontakt SSP konsulent Pernille Ødegaard. Forældre på banen Det er vigtigt, at forældregruppen fortsætter diskussioner om nye udfordringer og holdninger. Læs mere om forældreaftaler på under informationsmateriale eller kontakt SSP konsulenten for information om forældreaftaler Forælderrollen Oplæg om forælderrollen til en teenager i huset. Vejledning om løsning af konflikter, regler, holdninger mm Kontakt SSP konsulenten 21

22 10. kl. bevidsthed, bevidsthed, motivation og livsstil Et forebyggelsesprogram for folkeskolens 10. klasser og ungdomsuddannelsernes 1. uddannelsesår: Forebyggelsesprogrammet Fryspunkt er et materiale der handler om motivation, principper og påvirkning i forhold til alkohol og unge. Fryspunkt tager udgangspunkt i 3 frysepunkter: Festen, venskabet og rejsen. Forholdet mellem motivation (hvordan du ønskede, det skulle blive) og situation (hvordan det faktisk blev) er optimalt. Punktet er desværre lettest at observere i bakspejlet dagen derpå. Fryspunkt er et 6-timers forebyggelsesprogram, som sætter fokus på unges forbrug, adfærd og risikovurdering i forbindelse med alkohol. Målgruppen er folkeskolens 10. klasser og ungdomsuddannelsernes 1. uddannelsesår, hvor en stor del af de unge har gjort sig nogle erfaringer med alkohol. Også afholdende unge bør deltage i diskussionerne, da de færdes i en verden med alkohol, selvom de ikke selv drikker det. Undervisningsmaterialet Undervisningsmaterialet består af et undervisningsoplæg til tre fryspunktlektioner á to timers varighed, foto-overheads, fakta-overheads og diskussionsark. Hver fryspunktlektion tager udgangspunkt i et billede, der illustrerer en drikkesituation. Kontakt SSP konsulenten og Gentofte Politi som er uddannet instruktører i programmet. 22

23 forebyggelsesprofil For at sikre sammenhæng i forebyggelsen på de forskellige årgange kan klasselæren eller forældregruppen tegne en forebyggelsesprofil over klassen/årgangen. Dermed sikres, at den enkelte årgang kommer rundt om de forskellige emner - husk dog at nogle årgange har mere behov end andre. Nedenstående er eksempel på en forebyggelsesprofil: EKSEMPEL: Målgruppe Hvad? hvordan? hvem? Succes 5. klasse Eleverne skal have mulighed for at diskutere konsekvenser af deres handlinger. Klasseaftaler Dit & mit Klasselæren Politiet At børnene tænker over konsekvenserne af deres egne og andres sociale opførsel. 6. klasse Eleverne skal have mulighed for at tænke over sociale overdrivelser om rygning og alkohol. Snakken om flertalsmisforståelser SSP konsulenten At børnene opbygger normer om adfærd og får realistiske forestillinger om hvordan andre børn og unge lever. Forebyggelsesprofilen kan også være et tema der diskuteres på et forældremøde, hvor forældrene selv er med til at definere og udarbejde indholdet i en forebyggelsesprofil. 23

24 INDHOLDSFORTEGNELSE: UNDERVISNING OG INFORMATION 2 INSPIRATIONSMATERIALER TIL AT KOMME I GANG 5 5.KLASSE, SUNDHEDSSAMTALER OG SOCIAL KOMPETANCE 8 6. KLASSE, FLERTALSFORSTÅELSER OG FORÆLDREINVOLVERING KLASSE, PUBERTET OG HOLDNINGER KLASSE, FÆRDIGHEDER OG VALG KLASSE, HANDLEKOMPETENCER, IDENTITET OG FREMTID KLASSE, BEVIDSTHED, MOTIVATION OG LIVSSTIL 22 FOREBYGGELSESPROFIL 23 Henvendelse til: SSP konsulent Pernille Ødegaard, tlf , Gentofte Politi, tlf , SSP Gruppen v. Jørgen Bo Jensen og Martin Justesen, Skole og Fritid, tlf , Sundhedsplejen, tlf , 24 Tænk i nye vaner er udarbejdet af SSP i Gentofte Kommune. Et samarbejde mellem Skole og Fritid, Gentofte Politi samt Børn og Forebyggelse. August 2006 Layout: Pia Carnera, Skole og Fritid foto: Michael Stochholm, Skole og Fritid, og Ungdomsskolen.

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE 1 UNDERVISNING OG INFORMATION Dette forebyggelseshæfte er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen Vesterbro 20-9-2013 SSP KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen 2 Forslag til læseplan for Kriminalpræventiv undervisning i 0. - 10. klasse på Vesterbro Afsnit Side

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen SSP Karlebo Vejledning til den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Indhold Kære lærere i Karlebo Kommune Forord...3 Børnehaveklassen...4

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse Mellemtrin 3.- 6.klasse Selvværd På mellemtrinnet er det særlig vigtigt, at der arbejdes med styrkelse af elevens selvværd. Selvværdsbegrebet refererer til børn og unges oplevelse af at have værdi i sig

Læs mere

Faxe Kommune SSP Læseplan

Faxe Kommune SSP Læseplan Faxe Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning & forord side 2 Formål side 3 0. klasse / Børnehaveklassen side 4 1. klasse side 5 2. klasse side 6 3. klasse side 7 4. klasse side 8 5. klasse side 9 6. klasse

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole Dronninglund Skole Den røde tråd En koordineret indsats i den forebyggende og sundhedsfremmende undervisning på Dronninglund Skole Redigeret oktober 2013 Indhold HVAD ER DEN RØDE TRÅD: 2 UNDERVISNINGEN

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

BØrne- og unge- Politikken: indhold og Form. BoerneUngepolitikken.indd 1 11/08/08 14:23:43

BØrne- og unge- Politikken: indhold og Form. BoerneUngepolitikken.indd 1 11/08/08 14:23:43 BØrne- og unge- Politikken: indhold og Form BoerneUngepolitikken.indd 1 11/08/08 14:23:43 værdistjernen Børne- og Ungepolitikken i Gentofte Kommune udvikler sig. En evalueringsrapport pegede på behovet

Læs mere

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet L Æ S E P L A N U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6.

Læs mere

Læseplan for SSP Ung Sorø

Læseplan for SSP Ung Sorø Læseplan for SSP Ung Sorø 2017 2018 2 Det vil SSP Ung Sorø SSP Ung Sorø vil med den kriminalpræventive undervisningsguide gøre det nemt for skoler og undervisere at invitere den kriminalpræventive undervisning

Læs mere

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet 1 of 17 L Æ S E P L A N 2 of 17 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side 9 7. klasse side

Læs mere

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme Undervisningstilbud - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme 2016-17 Side 1 Kære læser - lærere, pædagoger m.fl. Vi kan med stolthed præsentere forebyggelseskataloget 2016/17 som

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014. BilagBUV_140904_pkt.19.01

Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014. BilagBUV_140904_pkt.19.01 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014 BilagBUV_140904_pkt.19.01 Indledning I Hvidovre Kommune ønsker vi at hjælpe børn og unge til at få et sundt forhold til alkohol og rusmidler. En konkret handleplan

Læs mere

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse Hæftet er udgivet af Folkesundhed København Tekst: Andrea Collén Redaktion: Henrik Borggren

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 Greve Kommune Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 KFI læseplan 2 Indhold Kriminalitetsforbyggende undervisningsforløb for 3.-10. klasse. Identitet og handlekompetence... 3 Formål med indsatsen...

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs .til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs Indholdsfortegnelse Formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen Side 3 Indledning Side 4 Børnehaveklasse Side 5 1. Klasse... Side 6 2. Klasse..

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning Gratis FOreBYGGelsestilBUD - til skoler og KLUBBer g sparrin events Under visning Oplæg ! Kære lærere og pædagoger I sidder her med SSP Frederiksberg og Forebyggelsesområdets fælles tilbudspjece over den

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler. Med en anerkendende

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

1.0 Baggrund. 2.0 Formål

1.0 Baggrund. 2.0 Formål 1.0 Baggrund Den danske alkoholkultur giver mange sundhedsmæssige og sociale problemer. I Danmark har der tidligere været en forestilling om, at den bedste måde at give unge fornuftige alkoholvaner var

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

DEN RØDE TRÅD EN KOORDINERET INDSATS I DEN FOREBYGGENDE OG SUNDHEDSFREMMENDE UNDERVISNING PÅ DRONNINGLUND SKOLE.

DEN RØDE TRÅD EN KOORDINERET INDSATS I DEN FOREBYGGENDE OG SUNDHEDSFREMMENDE UNDERVISNING PÅ DRONNINGLUND SKOLE. DEN RØDE TRÅD Dronninglund Skole EN KOORDINERET INDSATS I DEN FOREBYGGENDE OG SUNDHEDSFREMMENDE UNDERVISNING PÅ DRONNINGLUND SKOLE. OVERBYGNINGEN Identitet og gruppepres - Krop og følelser Misbrug, kriminalitet

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2016

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2016 Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2016 Indhold Forord... 3 Formål med indsatsen... 3 Det overordnede formål... 3 KFI i Greve Kommune... 4 Organisering... 4 Forældreinddragelse... 4 Det skal skoleledelsen

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 SSP læseplan Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 Forord: I løbet af 2012 og 2013 har vi i Norddjurs kommune udarbejdet en ny sammenhængende Børnepolitik, en politik for inklusion og

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Information og idebog til kontaktforældre

Information og idebog til kontaktforældre Information og idebog til kontaktforældre Dybkærskolen Arendalsvej 271 Silkeborg www.dybkaerskolen.dk www.dybkæerskolen.silkeborg.dk Kære kontaktforældre! Allerførst tak fordi I har sagt ja til at tage

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge 02 Mange undersøgelser viser sammenhæng i brug af forskellige rusmidler.

Læs mere

SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2016

SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2016 SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forældremøder generelt: 4 Tryghed og trivsel

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

FORBYGGELSE VEJLEDNING

FORBYGGELSE VEJLEDNING FORBYGGELSE VEJLEDNING Målgruppen for Forebyggelsesvejledningen er lærere og pædagoger der arbejder i Køge kommunes folkeskoler. SSP Køge, Sundhedstjenesten, Sekretariat for Forebyggelse og Sundhedsfremme

Læs mere

Alle de andre gør det! -

Alle de andre gør det! - Alle de andre gør det! - forebyggelsestiltag i 6. kl. 1 Forebyggelsesprogrammet for Furesø Kommunes skoler. Klassetrin Elever Forældre Lærerne Materiale 5. Kl. Trivsels el. antimobnings forløb Årgangs

Læs mere

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 INDHOLD: Forord... 3 Baggrund... 3 Anvendelse af læseplanen... 4 Bh. Klasse... 6 1. Klasse... 7 2. Klasse... 8 3. Klasse... 9 4.. Klasse...10

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00-17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

SSP-tilbud for skoleåret 2017 / 2018

SSP-tilbud for skoleåret 2017 / 2018 Forældreaftaler/forældrenetværk 0. - 2. klasse / årgang Forældrearrangement (ca. 45 min.) SSP-konsulenten laver et oplæg, der skal styrke sammenholdet blandt elever og forældre. Undgå mobning og optimér

Læs mere

GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD

GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD - TIL SKOLER OG KLUBBER Sparring 20 16/17 Undervisning Events Oplæg ! KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi kan her præsentere SSP Frederiksberg og Forebyggelsesteamets fælles tilbudspjece

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING Seksualpolitiken for Stensagerskolen tager udgangspunkt i Stensagerskolens målsætning og danner ramme og giver retningslinjer for arbejdet med

Læs mere

TACKLING sundhed, selvværd, samvær. Et vidensbaseret undervisningsmateriale. Center for forebyggelse, Anne-Marie Sindballe

TACKLING sundhed, selvværd, samvær. Et vidensbaseret undervisningsmateriale. Center for forebyggelse, Anne-Marie Sindballe TACKLING sundhed, selvværd, samvær. Et vidensbaseret undervisningsmateriale Center for forebyggelse, AnneMarie Sindballe Indhold Baggrund for Tacklingprojektet Undervisningsprogram og materiale Evalueringsmetode

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Principper for: Alkoholpolitik

Principper for: Alkoholpolitik Principper for: Alkoholpolitik Søndergård skole skal være aktivt medvirkende til, at elevernes alkoholdebut udskydes så længe som muligt. Blandt andet med basis i undersøgelser der viser, at det generelle

Læs mere

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole Trivselspolitik Sankt Annæ Skole På Sankt Annæ skole sætter vi elevernes trivsel og personlige udvikling meget højt. Undersøgelser viser, at børns indlæringsevne og evne til social læring øges, hvis de

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser.

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Alle de andre gør det Digital adfærd og trivsel samt alkohol SSP Furesø Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Undervisningsforløb med lærervejledning. SSP Furesø Paltholmterrasserne

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017 SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017 INDHOLD: FORORD:... 3 BAGGRUND:... 3 FORMÅL:... 3 ANVENDELSE AF LÆSEPLANEN:... 4 OVERSIGT:... 5 BH. KLASSE:... 6 1.

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud

Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud Mød os lokalt! - og på Facebook Mike Bell tlf. 51 27 48 84 mike.bell@kalundborg.dk Brian Larsen tlf. 20 31 06 31 brian.larsen@kalundborg.dk Lotte Houlind tlf.

Læs mere

Kan du lide at tale med andre om sex, kærester og følelser?

Kan du lide at tale med andre om sex, kærester og følelser? VIL DU VIDE MERE OM UNG DIALOG? Spørg kontaktpersonen på dit gymnasium Klik ind på vores hjemmeside på www.ung-dialog.dk Send en mail til ung@sundkom.dk eller ring på tlf. 21 75 01 10 og snak med vores

Læs mere

Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen

Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen Vi ved, at der er en sammenhæng mellem læring, trivsel og sundhed. Det må derfor være i alles interesse (elevernes, forældrenes og lærernes), at der bliver

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning SSP-Trivselsplan - forebyggende Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Formålet med forebyggende... 4 Formålet med læseplanen... 4 Materialer... 4 Undervisningen...

Læs mere

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler., SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet. 14.15 15.00 - Oplæg ved, SSP konsulent i Furesø Kommune, om tankerne bag SSP s tilbud til skolerne og klubber

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Sundhedspolitik for Dronninglund Skole

Sundhedspolitik for Dronninglund Skole 2007 Revideret april 2012 Sundhedspolitik for Dronninglund Skole En skole sund og sej med glæde sjov og leg Sundhedspolitik for Dronninglund Skole Formålet med sundhedspolitikken på Dronninglund Skole

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Trivselsarbejde i klasserne

Trivselsarbejde i klasserne Det forudsættes, at der til hver afdeling er tilknyttet en AKT-lærer, der kan hjælpe med problemløsning, igangsætning og forslag til forskellige materialer og metoder. Metoder og materialer er tænkt som

Læs mere

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P Unge i Aalborg HoldningsDanerne S S P Indsatsområder Uheldige grupperinger og rekruttering til uheldige grupperinger Rygning Omsætningen af den vedtagne rusmiddelpolitik. Herunder alkohol og tidlig debutalder

Læs mere

SMG Samtale Mellem Generationer

SMG Samtale Mellem Generationer FORÆLDREFOLDER hvad er? er et trivselsfremmende tiltag, som sætter fokus på at skabe en udviklende og konstruktiv dialog mellem forældre og børn. Målgruppen er forældre, elever og lærere på skolernes 7.,

Læs mere

Trivselsplan Nordbyskolen 2015-2016. Trivselsplan 2015-2016

Trivselsplan Nordbyskolen 2015-2016. Trivselsplan 2015-2016 Trivselsplan 2015-2016 1 Nordbyskolens trivselspolitik Vores trivselspolitik tager udgangspunkt i vores visioner: En tryg skole i et nærværende, anerkendende og autentisk miljø Et fagligt udfordrende læringsmiljø

Læs mere

SSP Læseplan Vordingborg Kommune Revideret udgave Oktober 2016

SSP Læseplan Vordingborg Kommune Revideret udgave Oktober 2016 SSP Læseplan Vordingborg Kommune Revideret udgave Oktober 2016 Indhold Indledning... 2 Retsplejeloven 115: SSP-reglen... 3 Social pejling og flertalsmisforståelse... 4 Sundhedsplejen... 5 Links... 6 Læseplan

Læs mere

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om VILDE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge ER LIVET FOR VILDT? ER DU EN PIGE MELLEM 13-15 ÅR? Kan du kende noget af dette fra dig selv: Du kommer ofte op at skændes med

Læs mere

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Formålet med at tale og skrive om trivsel på skolen er fortsat at minimere mobning på skolen. Vallensbæk Skole har gennem lang tid gjort en aktiv indsats for at minimere

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Kære lærere og pædagoger

Kære lærere og pædagoger 0.-10. Kære lærere og pædagoger Vi har i SSP i Frederikshavn Kommune udarbejdet et vejlednings og idékatalog, som omhandler forslag til den kriminalitets og misbrugsforebyggende undervisning. Kataloget

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Alle for én mod mobning i skolen

Alle for én mod mobning i skolen Alle for én mod mobning i skolen 1 2 Alle for én mod mobning i skolen Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Læs mere

Alle for én mod mobning i skolen

Alle for én mod mobning i skolen Alle for én mod mobning i skolen 1 Alle for én mod mobning i skolen Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Læs mere

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion S Sex & regnskab 2006 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Marts 2007 Navn: Mad på den fede måde. Vi er blevet

Læs mere

Trivselsplan Nordbyskolen 2014-2015. Trivselsplan 2014-2015

Trivselsplan Nordbyskolen 2014-2015. Trivselsplan 2014-2015 Trivselsplan 2014-2015 1 Nordbyskolens trivselspolitik Vores trivselspolitik tager udgangspunkt i vores visioner: En tryg skole i et nærværende, anerkendende og autentisk miljø Et fagligt udfordrende læringsmiljø

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Sundhed og seksuallære:

Sundhed og seksuallære: Sundhed og seksuallære: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne: udvikle handlestrategier, der forebygger sygdom og fremmer sundhed anvende strategier der fremmer

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere