TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB"

Transkript

1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan Ejendomsudvikling planlægger at etablere en ny dagligvarebutik samt 8 boliger på hjørnet af Strib Landevej / Højskolevej, som vist på nedenstående situationsplan. Området trafikbetjenes fra Højskolevej. Situationsplan ny butik og boliger ved Strib Landevej PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 01 VERSION 2 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET ksc KONTROLLERET grh GODKENDT ksc

2 2/5 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB I forbindelse med opstart af lokalplanlægning af området har Reitan bedt COWI vurdere den fremtidige trafikbetjening af området, herunder en vurdering af størrelsen på den fremtidige trafik til og fra området, og i hvilket omfang den nye trafik vil påvirke trafikafviklingen i området. 2 Eksisterende forhold Strib Landevej er den primære vejadgang til Strib fra Motorvej E20 og Middelfart øst. På den aktuelle vejstrækning ved Højskolevej vurderes trafikken (årsdøgntrafikken) med udgangspunkt i trafiktællinger fra 2003 og 2004 at være i størrelsesordenen af køretøjer. Strib Landevej er smal med et snoet forløb både vertikalt og horisontalt trace. På strækningen ved Højskolevej er der etableret en lokal hastighedsbegrænsning på 70 km/ t Højskolevej ligger i byzone med byzonetavlen placeret umiddelbart efter indkørsel fra Snoghøj Landevej. Vejen er adgangsvej til det eksisterende boligområde ved Abelonelundvej, Sofiendalvej og Billehavevej. Der eksisterer ikke trafiktællinger for Højskolevej. Trafiktællinger fra 2006 på Sofiendalvej ved Abelonelundvej viser, at trafikken her er under køretøjer i døgnet. Højskolevej giver også vejadgang til KFUM's højskole, der i dag er beliggende på modsat side af det planlagte område til ny butik og boliger. Parkering (20 p-pladser) til højskolen er placeret på modsatte side af vejen som vinkelret parkering med direkte udbakning til Højskolevej. Skønsmæssig vurderes trafikken på Højskolevej i dag at være mellem biler i døgnet (Årsdøgntrafik) 3 Fremtidig trafik til og fra området. Trafikken til en ny dagligvarebutik som skitseret forventes ud fra erfaringstal at være ca. 700 indkørende og 700 udkørende biler i døgnet. I den største spidstime om eftermiddagen, typisk mellem kl vil der være omkring 100 indkørende og 100 udkørende biler svarende til 14 % af døgntrafikken til butikken. Erfaringstal fra tilsvarende butikker peger på, at en meget stor del af trafikken til butikken vil være lokaltrafik, der i dag allerede kører på Strib Landevej, der er den primære adgangsvej til byområdet fra syd. Dette betyder, at der kun må forventes en meget begrænset trafikstigning på Strib Landevej og på Højskolevej. I krydset Strib Landevej / Højskolevej vil der ske mindre ændringer i svingstrømmene. Den højresvingende trafik stige, da en del af trafikken, der i dag køre ligeud på Strib Landevej mod nord vil dreje i til højre ad Højskole for at handle i butikken inden de fortsætter mod Strib ad landevejen. Tilsvarende må der forventes en lille stigning i den venstresvingende trafik på Strib Landevej til butikken.

3 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB 3/5 4 Fremtidig trafikafvikling i krydsene Strib Landevej / Højskolevej og Højskolevej / butiksområdet For at vurdere følsomheden på kapacitetsforholdene i krydset Strib Landevej / Højskoleve har vi som regneeksempel taget udgangspunkt i, at halvdelen af trafikken til butikken, vil være ny trafik, der i dag ikke benytter Strib Landevej. Dette vil medføre en stigning i trafikken på 700 biler i døgnet på Strib Landevej (350 biler i hver retning). Medregnes samtidig en trafikstigning på 300 biler i døgnet som følge af det nye boligbyggeri ved Abelonelundvej, kan der forventes en fremtidig trafik på Strib Landevej på omkring biler i døgnet. På Højskolevej vurderes trafikken tilsvarende at kunne stige til omkring køretøjer i døgnet. En DanKap beregning i krydset Strib Landevej / Højskolevej med den forudsatte trafikvækst viser, at ventetider og kølængder i krydset i eftermiddagsspidstimen fortsat vil holde sig på et lavt niveau. På Strib Landevej vil den svingende trafik kun medføre små forsinkelser for den ligeud kørende trafik på vejen. Den gennemsnitlige forsinkelse mod nord som følge af højresvinget mod Højskolevej er 3 sek. I modsat retning vil venstresving medføre forsinkelser på 5 sekunder i eftermiddagsspidstimen. Ved udkørsel fra Højskolevej vil den gennemsnitlige ventetid være 7 sekunder med en maksimal kølængde (95 % fraktilen) på 1 bil. På Højskolevej, der er beliggende i byzone, er det nye område vejbetjent fra Højskolevej via en ny fælles vejadgang til butik og boliger. Med den forudsatte trafik til butikken og på Højskolevej vil trafikken kapacitetsmæssigt kunne afvikles uden problemer. Vejadgangen til butikken er placeret ca. 40 m fra krydset ved Strib Landevej. Afstanden sikrer, at den udkørende trafik fra butikken mod venstre har den nødvendige oversigt i forhold til indkørende biler på Højskolevej fra Strib Landevej ved en dimensionsgivende svinghastighed på f.eks 25 km/t. Mod højre vil oversigten være begrænset af den eksisterende parkering til højskolen. Ved udkørsel fra butikken skal der 2,5 m før vejtilslutningen være 85 m oversigt mod højre. Den nødvendige oversigt kan tilvejebringes ved at trække den nærmeste parkering ved udkørslen 2,5 m længere væk fra vejen. Som vist på skitsen foreslås det, at rykke hele den vinkelrette parkering overfor højskolen 2,5 væk fra vejen, for at give udbakkende biler oversigt i forhold til de andre parkerede biler - før de kører ud på vejen. Derved begrænses de oversigts gener, der generelt er ved udbakning fra vinkelret parkering på vej. Samtidig bliver trafikken på Højskolevej tidligere opmærksom på en udbakkende bil. Ved vurdering af generne ved vin-

4 4/5 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB kelret parkering skal medtages, at der vil være en meget lille udskiftning i parkeringen til højskolen. Vil man helt udgå direkte udbakning fra parkering til Højskolevej, vil der være mulighed for, at arbejde videre med en løsning, hvor parkeringen langs Højskolevej vejbetjenes fra butiksgrunden. 5 Varekørsel til butikken Varekørsel til butikken er på situationsplanen vist at ske nord for butikken. Dette betyder at lastbiler skal fortage bakkemanøvre tæt på indkørslen fra Højskolevej og vejadgangen til boligområdet og udfor indgangen til butikken. For at fjerne bakkende lastbiler fra indkørslen til butiksområdet bør det overvejes, om adgangen til lager og varegård i stedet kan ske fra syd, som vist på nedenstående skitse. Forslaget indebærer, at lastbiler i stedet skal fortsætte ad parkeringsgaden frem til en varegård, hvor de kan bakke til en rampe i varegården væk fra indkørslen og indgangspartiet til butikken. Skitse med alternativ placering af varegård for at undgå bakning med lastbiler ved indkørsel til butiksområdet. 6 Sammenfatning Butikken vurderes kun at medføre en begrænset mertrafik i området, da butikken primært vil blive benyttet af trafik, der allerede kører i området. Trafikalt vurderes den skitserede vejbetjening af den ny dagligvarebutik fra Højskolevej ikke at give trafikale problemer i området.tilsvarende viser kapacitetsberegninger i krydset

5 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB 5/5 Strib Landevej / Højskolevej, at trafikken her vil blive afviklet med acceptable ventetider og kølængder i eftermiddagsspidstimen. For at sikre tilstrækkelig oversigt ved udkørsel fra butiksområdet til Højskolevej skal den eksisterende vinkeltrette parkering langs Højskolevej rykkes 2,5 m væk fra vejen. Dette vil samtidig minimere nogle af de oversigtsgener, der er ved udbakning fra vinkelret parkering langs en vej. Placeringen af varegården til butikken med vejadgang fra nord betyder, at lastbiler skal bakke tæt på indkørslen til butiksområdet og indgangen til butikken. Dette er ikke optimalt og det bør derfor overvejes i stedet at vejbetjene varegården fra syd.

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

STATIONSZONEN MOBILITETSSTRATEGI OG KONSEKVENSANALYSE

STATIONSZONEN MOBILITETSSTRATEGI OG KONSEKVENSANALYSE STATIONSZONEN MOBILITETSSTRATEGI OG KONSEKVENSANALYSE FEBRUAR 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1 Resume... 4 2 Sammenhæng... 5 3 Indledning... 6 3.1 Baggrund... 6 3.2 Vejnettet...

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2)

MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund

Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Copyright Billund Kommune KMS COWI Kortdata er kun vejledende Forslag Oktober 2013 Tillæg nr.

Læs mere

BEDRE FREMKOMMELIGHED FOR BUSSER I KØBENHAVNS AMT

BEDRE FREMKOMMELIGHED FOR BUSSER I KØBENHAVNS AMT BEDRE FREMKOMMELIGHED FOR SER I KØBENHAVNS AMT Rammeplan Marts 2000 SIGNATURFORKLARING Separat busbane Kombineret busbane - højresvingsspor Flytning af stoppested Nedlæggelse af stoppested Linieomlægning

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode og forudsætninger 2. 3 Linjeføring og stoppesteder 5

AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode og forudsætninger 2. 3 Linjeføring og stoppesteder 5 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 TEKNISK BAGGRUNDSNOTAT ADRESSE COWI A/S Visionvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1

Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1 Journal TS50400-00023 Dato

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1.

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1. TRANSPORTMINISTERIET FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk FINANSIEL ANALYSE INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010 Trafiksikkerhedsplan Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010 1 Indholdsfortegnelse: 0. Indledning...3 0.1 Forventet uheldsreduktion og førsteårsforrentning...3 0.2 Samfundsøkonomi...4 0.3 Evaluering

Læs mere

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006 HUR og Københavns Amt Bussen skal frem En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed December 2006 Udgivet December 2006 Tekst: COWI Foto: HUR Layout COWI Tryk COWI Oplag 50 ISBN nr 978-87-7971-201-0

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation HEDENSTED KOMMUNE ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1 INDHOLD

Læs mere

Foranalyse af letbane i Aalborg

Foranalyse af letbane i Aalborg Foranalyse af letbane i Aalborg Reservering af letbanetracé ved godsbanearealet og det nye Universitetssygehus Juni 2010 Atkins Danmark Sønderhøj 1, 8260 Viby J Tlf.: +45 8233 9801 Fax: +45 8233 9899 Foranalyse

Læs mere

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2014 Anne Mette Bach-Jacobsen,

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg

Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg Januar 2015 Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg Dette notat er udarbejdet på baggrund af det udvidelsesarbejde på den tyske motorvej A7, der finder sted i Slesvig-Holsten og Hamborg fra 2014 og en række

Læs mere

DRIFTSOPPLEGG FOR BYBANE OG BUSS VED BYBANENS BYGGETRINN 2

DRIFTSOPPLEGG FOR BYBANE OG BUSS VED BYBANENS BYGGETRINN 2 Februar 2011 DRIFTSOPPLEGG FOR BYBANE OG BUSS VED BYBANENS BYGGETRINN 2 Foto: Fred Jonny Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss SKYSS KOLLEKTIV TRAFIK VED BYBANENS BYGGETRIN 2 NOTAT ADRESSE

Læs mere

DR flytter pendlertrafik til Ørestad

DR flytter pendlertrafik til Ørestad DR flytter pendlertrafik til Ørestad Jens Toft Wendelboe, stud. polyt. Simon Birkebæk, Via Trafik Claus Kirchoff Pedersen, Via Trafik INDLEDNING DR flytter pendlertrafik til Ørestad er et afgangsprojekt

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende INFRASTRUKTUR MOTORVEJ NDR. TRANDERS AALBORG ØST KILDEPARKEN Infrastrukturel rygrad I forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Kildeparken i Aalborg Øst har der været udtrykt et ønske om at skabe

Læs mere