VISION FOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISION FOR 2010-2014"

Transkript

1 Vækst i erhvervslivet VISION FOR Udvikle detail og specialhandlen "Gennem samarbejde handelsstandsforeninger imellem og et samarbejde med Turistforeningen og Kulturelt Forum har detailhandlen i 2014 skabt en betydelig vækst i omsætningen, antallet af butikker er øget, der er blevet flere ansatte i branchen og samlet set har detailhandlen medvirket til, at Tønder Kommune er blevet et mere attraktivt sted at bo og besøge" Udvikle rugerdreven Erhvervsservice Tønder Kommunes erhvervsservice er erhvervslivets synlige og fortrukne samarbejdspartner. Kendt som en troværdig, ubureaukratisk, praktisk og en handlings orienteret leverandør af innovative og vækstfremmende tilbud målrettet de enkelte virksomheders behov på et givent tidspunkt Øge bosætningen af nyuddannede Tønder Kommune er i 2014 det fortrukne sted at bo. Med fleksible bolig muligheder til unge studerende, børnefamilier. Livsværdier som udfordrende job, nærhed, unik natur, trivsel, og tryghed er en selvfølge. Gode sports, kultur og maritime oplevelser for målgruppen er tilstede Prioritere iværksættere indenfor oplevelsesøkonomi Tønder Kommune er i 2014 nationalt og internationalt kendt som stedet hvor innovative evner og forretnings ideer bliver værdsat, understøttet og forløst i et videns mekka. Nødvendige ressourcer, netværk og faciliteter er til stede for at skabe og bevare vækstvirksomheder indenfor oplevelsesøkonomi Styrke innovation i eksisterende erhverv Erhvervslivet i Tønder Kommune skal tilføres innovative kompetencer, know how og uddannelser. Og via branchespecifik viden og netværksdannelser, fastholde og udvikle virksomhederne i deres eksisterende forretningssegmenter og område. Grundlaget for tilførsel af kapital, integration af ny teknologi og derved skabelse af nye videns arbejdspladser vil være fremherskende Øge exporten til tysktalende lande Tønder Kommune er det naturlige sted at etablere virksomhed, når man vil opnå gode resultater på det tyske eksportmarked. Tønder Kommune er i 2014 kendt for den professionelle eksportrådgivning det hjemmehørende erhvervsliv får og de mange eksportsucceser, der præger erhvervslivet. Få motorvej til Tønder kommune ideen bag Motorvejen til Tønder Kommune, er resulteret i et klart budskab og en markant opbakning og accept lokalt og på hristiansborg. i 2014 indgår mortorvejen til Tønder Kommune som en del af Finanslovforslaget Øge helårsturismen på Guldkysten / Nationalparken Udarbejdes i samarbejde med Rømø Tønder Turistforening ( strategiplan )

2 ERHVERVSSTRTEGI. MILESTONESPLN 2010 UDVIKLING / OPSTRT RESULTT / SERVIEYDELSE Udvikle detail og specialhandlen "Gennem samarbejde handelsstandsforeninger imellem og et samarbejde med Turistforeningen og Kulturelt Forum har detailhandlen i 2014 skabt en betydelig vækst i omsætningen, antallet af butikker er øget, der er blevet flere ansatte i branchen og samlet set har detailhandlen medvirket til, at Tønder Kommune er blevet et mere attraktivt sted at bo og besøge" KTION: Øge omsætn. på turisme med 150 mil. over 10 år Tønder På Tavlen Markedsføring af alle større aktiviter 2. Fælles Gavekort. Styrke brugen af Gavekort. 3. Eventkatalog Web side til præsentation af arran. 4. Formalisere samarbej. mellem Handel Turisme og kultur 5. afvikle en årlig Fælles forbrugermesse 6. fvikle markedsdage. 7. Øge antallet af butikker / kæder / spisesteder /caffeer 8. Nethandel. Udbrede kendskabet til nethandel 9. Udebredelse af Vadehavsprodukter / utik og spisesteder Kundetilpasse åbningstider Udvide åbningstider på søndage. sæson bestemt 2. Etablere helårsåbent for alle detailhandelsbutikker. 1 1 Kompetanceudvikle medarbejdere i Detailhandlen fvikle værtskabskursus kunsten at begejstre 2. Kortlægge behov for efteruddanelse. afvikle kurser. 3. fvikle fyraftensmøder MRI

3 ERHVERVSSTRTEGI. MILESTONESPLN 2010 UDVIKLING / OPSTRT RESULTT / SERVIEYDELSE Udvikle rugerdreven Erhvervsservice Tønder Kommunes erhvervsservice er erhvervslivets synlige og fortrukne samarbejdspartner. Kendt som en troværdig, ubureaukratisk, praktisk og en handlings orienteret leverandør af innovative og vækstfremmende tilbud målrettet de enkelte virksomheders behov på et givent tidspunkt KTION: Erhvervsforum som aktiv sparringspartner fdække vidensbehovet i erhvervslivet nsætte HR medarbejder 2. Kortlægge behov 3. Definerer og iværksætte tiltag Profilerer og synliggøre erhvervsservice anskueliggøre servicetilbud 2.udvikle synlig grafisk profil 3. Fortælle de gode historier Udvikle og tilbyde vækstfremmende ydelser Tilbyde iværksætterrådgivning / kursus 2. Servicere Skærbæk Erhvervsråd 3. Stud. i virksomheder 4. Videnspiloter 5.kademiker netværk. Foretage fundraising Løbende service chek af fonde og puljer MRI

4 ERHVERVSSTRTEGI. MILESTONESPLN 2010 UDVIKLING / OPSTRT RESULTT / SERVIEYDELSE Øge bosætningen af nyuddannede Tønder Kommune skal i 2014 være kendt som det fortrukne sted at bo. Med fleksible bolig muligheder til unge studerende, børnefamilier og ældre, hvor livsværdier som udfordrende job, nærhed, unik natur, trivsel, tryghed og gode sports og kulturmaritime oplevelser er tilstede KTION: Understøtte koordinator med fora Etablere bosætningsfora 2. Udvikle Web site 3. Profilere bosætningskoordinator ved virksomheder Udvikle kultur & idræts tilbud fdække efterspørgsel fra målgruppen 2. Synliggøre foreningslivet i kommunen 3. Tilbyde evnts og arrangementer 4. tilbyde turpas 3 vle og nurse Tønder ambassadører Værge stud. før de rejser ud af kommunen 2. Oprette ambassadørforum på Facebook 3. Værge nyuddannede Tønder borgere i top 3 studie byer 4. fholde arrangementer for ambasaører i studiebyerne 5. Etablere netværk mellem virksomh. og ambassadører 6. Profilere ambassadører Tiltrække og integrere tyske borgere Etablrere kontakt / netværk til tyske universiteter 2. Udarbejde intropakke ( bolig, sprogkursus osv.) 3. Indlede samarbejde med infocenter Padborg 4. Øge eget kendskab til kulturforskelle 5. Etablere netværk mellem virksomh. og tyske stud Nurse og servicere erhvervsvirksomheder Foretage fremskudt bosætningsservice 2. Synliggøre bosætningsfunktioner 3. Styrke job til 2 ordningen 4. Tilbyde netværksaktiviteter og arrangementer 5. Opfange og tiltrække inpendlere 6. Styrke akademiker netværket MRI

5 ERHVERVSSTRTEGI. MILESTONESPLN 2010 UDVIKLING / OPSTRT RESULTT / SERVIEYDELSE Prioritere iværksættere indenfor oplevelsesøkonomi Tønder Kommune er i 2014 nationalt og internationalt kendt som stedet hvor innovative evner og forretnings ideer bliver værdsat, understøttet og forløst i et videns mekka. Nødvendige ressourcer, netværk og faciliteter er til stede for at skabe og bevare vækstvirksomheder indenfor oplevelsesøkonomi 3 KTION: Etablere iværksætter akademi eskrive koncept og indhold 2. Etablerere internt hus 2. Synliggøre potentiale og faciliteter 3. Etablerer vidensnetværk mekka 4. PR / Markedsføring af konceptet Tiltrække innovative vækst iværksætter Sandsynliggøre vækst potentiale 2. Markedsføre Tønder Kommune for vækst iværk. 3. nskueligøre tilbud for iværksætteri i Tønder Kommune 4. Synliggøre og fortælle de gode historier. fagblade / artikler 5 Markedsføre tilbud kreative steder vidensinst og universiteter Tilbyde mentorordning Opbygge proff. mentorkorps 2. etablerer Pree seed 6 måneders forløb 3. PR / Markedsføring af konceptet nurse iværksættere Tilbyde 6 måneders forretningsplan forløb 2. Tilbyde Innovativ iværksætterservice 3. Tilbyde supervision / Væksthus syddanmark 4. Understøtte og følge Young enterprice 5. fholde iværksætter / innovations camp 6. PR / markedsføring af konceptet MRI

6 ERHVERVSSTRTEGI. MILESTONESPLN 2010 UDVIKLING / OPSTRT RESULTT / SERVIEYDELSE Styrke innovation i eksisterende erhverv Erhvervslivet i Tønder Kommune skal tilføres innovative kompetencer, know how og uddannelser. Og via branchespecifik viden og netværksdannelser, fastholde og udvikle virksomhederne i deres eksisterende forretningssegmenter og område. Grundlaget for tilførsel af kapital, integration af ny teknologi og derved skabelse af nye videns arbejdspladser vil være fremherskende KTION: Udvikle branchespecifikke netværk Udvikle brugerdreven koncept og masterplan for netværk 2. Etablerere pilotnetværk 3. Tilføre innovativ brancespecifik viden til netværk 4. Etablerer fælles portal Erhvervsbørs 5. PR Markedsføring af konceptet Udvikle Erhvervssparring Proff. bestyrelser ind i vækstvirksomheder Opsamle viden og evaluering af kendt erhvervssparring 2. Udvikle enkelt og præcist lokal koncept 3. Opbygge kompetent sparringsnetværk og vækstpartnere 4. PR / markedsføring af konceptet 5. Overlevere til projektledelse ( D ) fdække behov hvor hvad hvem 2. Udvikle og beskrive konceptet 3. Opbygge netværk af bestyrelsesmedlemmer / partnere 4. PR / markedsføring. det virker Åbne afdeling af S. Kubuskonceptet Udvikle og beskrive konceptet. fastlægge styreorgan 2. Etablerer afdeling af S i Kommunen 3. Udvikle netværk og samarbejde med andre vidensint. 4. Udbrede konceptet til andre kommuner aktører 5. PR / Markedsføring af konceptet Etablere erhvevs hotline Udvikle og bskrive konceptet indhold 2. Etablerer internt samarbejdsforum for koncept 3. Markedsføre konceptet internt / eksternt 4. Evaluering af tiltag / service 5. PR / markedsføring det virker Etablerer lokal vidensog kapital bank Udvikle og beskrive konceptet. 2. Kick off arrangement. orgmester aktører 3. Etablerer styreorgan / formål / betingelser 4. Opbygge, tilføre kapital til fond. 5. Tilføre erhvervslivet synlige investeringer 6. PR / Markedsføring af koncept og resultater MRI

7 ERHVERVSSTRTEGI. MILESTONESPLN 2010 UDVIKLING / OPSTRT RESULTT / SERVIEYDELSE Øge exporten til tysktalende lande Tønder Kommune er det naturlige sted at etablere virksomhed, når man vil opnå gode resultater på det tyske eksportmarked. Tønder Kommune er i 2014 kendt for den professionelle eksportrådgivning det hjemmehørende erhvervsliv får og de mange eksportsucceser, der præger erhvervslivet. KTION: Øge kendskabet til sprog og metalitet Indføre øget tyskundervisning i folkeskolen 2. Gennemføre dansk tysk folkeskole projekter 3. Oprette en international folkeskole afdeling 4. Tilbyde kurser i tysk erhvervssprog og mentalitet Åbne eksport platform i grænseområdet Udarbejde Konkurrence og eksportanalyse 2. tilbyde eksportrådgivning Pakker 3.Gennemføre netværksmøder / konferancer 4. Messe og markedsføringassistance 5. Tysk koorospondance og servicetilbud 6. rekruttering af arbejdskraft 7. indhente og opsamle tysk erhversinformation Udvikle netværk på tværs af grænsen Markedsføre erhvevslivet internationalt arrangere erhvervs og netværksmøder MRI

8 ERHVERVSSTRTEGI. MILESTONESPLN 2010 UDVIKLING / OPSTRT RESULTT / SERVIEYDELSE Få motorvej til Tønder kommune ideen bag Motorvejen til Tønder Kommune, er resulteret i et klart budskab og en markant opbakning og accept lokalt og på hristiansborg. i 2014 indgår mortorvejen til Tønder Kommune som en del af Finanslovforslaget. KTION: enytte koordinator Indsamling af eksisterende og ny viden og data. DK TY 2. Følge, og følge op på regeringens arbejde 3. Udarbejde markedsføringsplan / sælge ideen nationalt 4. Defineret budskabet hvad vil vi hvad er målet 5. rrangere orger konference, enytte lokalpolitisk udvalg Etablere administativ setup til udvalg 2. Udarbejdelse af kommissorium, Erhvervsforum / Kommune 3. Etablering af lokalpolitisk sparringsgruppe til Erhvervsforum Etablere lobbyvirk. på hristiansborg Udnævnelse af politisk tovholder af politisk udvalg 2. Udarbejdelse af koncept for lobbyvirksomhed 3. Etablering af lobbyist funktion hristiansborg Påvirke landspolitiske beslutningstagerer Etablerer ladsdækkende kampagner og events 2. rrangere lokal konferencer for landspolitikere 2 MRI

9 ERHVERVSSTRTEGI. MILESTONESPLN 2010 UDVIKLING / OPSTRT RESULTT / SERVIEYDELSE Øge helårsturismen på Guldkysten / Nationalparken 13 PT. udarbejdes med Rømø Tønder turistforening KTION: Etablerer Gateway til Nationalparken Udbygge bærmevejen etabl. samspil i Detail, turisme og oplev.økonomi Synliggøre kommunens skjulte turist skatte Kvalitetsløfte kystområdet på vedligeh. og service MRI

Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011. Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011

Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011. Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011 mellem Aabenraa Kommune og Erhvervenes Hus Aabenraa, Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011 Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) er ansvarlig for, at der inden udgangen af marts måned 2012 leveres en

Læs mere

Skive Vi gør det! Vision, strategi og handlingsplan for Skiveegnen. August 2006. Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management

Skive Vi gør det! Vision, strategi og handlingsplan for Skiveegnen. August 2006. Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management Skive Vi gør det! August 2006 Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management Indholdsfortegnelse 1. Forord 1 2. Indledning 2 3. Resumé 3 4. Vision 5 4.1 Portræt af fremtiden 6 5. Leveregler og strategi

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Indledning: Bestyrelsen arbejder ud fra en mission for VisitHerning, som er: Turismen skaber resultater for byen, regionen ved at positionere Herning som

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Sønderborg. Erhvervsfremmestrategi. Vi gør det i Sønderborg!

Sønderborg. Erhvervsfremmestrategi. Vi gør det i Sønderborg! Sønderborg Erhvervsfremmestrategi Vi gør det i Sønderborg! 2014-2018 Bright Green Business Det bedste vækstmiljø i DK for green business. Ved at skabe enkelhed og fokus på resultater for alle inden for

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015

HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015 HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015 Læs om hvordan Albertslund Kommune vil udmønte erhvervsstrategien i 10 strategiske og 17 tværgående målbare initiativer www.albertslund.dk/erhvervsstrategi Indledning

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

Sammen skaber vi VÆKST og ARBEJDSPLADSER 2016 til 2020

Sammen skaber vi VÆKST og ARBEJDSPLADSER 2016 til 2020 Sammen skaber vi VÆKST og ARBEJDSPLADSER 2016 til 2020 Indhold Sammen skaber vi vækst og arbejdspladser, 2016-2020... 4 Indledning... 4 Befolkningsudviklingen i Faxe Kommune... 5 Bosætning... 6 Beskæftigelse

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 deltag i debatten på www.vejlesfremtid.dk Vejle vil Vækst Erhvervspolitisk forår i Vejle 2 Indledning Erhvervspolitisk forår i Vejle Vejle vil vækst og

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FOR HELSINGØR KOMMUNE 2015 2020 VERSION 2.1 PR. 25.08.2015 ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FOR HELSINGØR KOMMUNE 2015 2020 FORORD Nye arbejdspladser skabes af det eksisterende erhvervsliv,

Læs mere

MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området

MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området Masterplanen er produceret af Kjeld Kückelhahn Forskerparken Syd AS I samarbejde med Bindslev AS og masterplanens arbejdsgruppe.

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Resultatkontrakt. for. Erhvervs- og Turismeområdet. mellem. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Skive Kommune

Resultatkontrakt. for. Erhvervs- og Turismeområdet. mellem. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Skive Kommune Resultatkontrakt for Erhvervs- og Turismeområdet mellem Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter og Skive Kommune Gældende for 1. januar 2012 til 31. december 2012 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1 Lovgrundlag

Læs mere

Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune. Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde 27.11.2013

Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune. Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde 27.11.2013 Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde 27.11.2013 2 Generelle kommentarer Prioriter målsætningerne. Vigtigt at sikre finansiering til

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE

IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE 2011 1 Forord I forbindelse med udarbejdelsen af iværksætterstrategien har der været nedsat en tænketank bredt sammensat af ledende repræsentanter fra erhvervsliv,

Læs mere

Bruttoliste Input til Erhvervsplan 2015-2018

Bruttoliste Input til Erhvervsplan 2015-2018 Bruttoliste Input til Erhvervsplan 2015-2018 I dette dokument er alle kommentarer til forslaget til Erhvervsplanen samlet og grupperet fra borddebatter, SMS er og mails fra Erhvervskonferencen 3. sept.

Læs mere

Vejen Kommunes Kommunikationsplatform

Vejen Kommunes Kommunikationsplatform Vejen Kommunes Kommunikationsplatform Opdateret 20. april 2012 af Vejen Kommune 1. Afsæt & udfordring... 1 2. Kernefortællingerne... 2 2.1. Grundfortælling... 2 2.1.1. De prioriterede målgrupper overordnet...

Læs mere

Side 1 af 20. Projekttitel Ansøger Kommune/ø Indstilling Beskrivelse. Familie og Samfund Midtjylland

Side 1 af 20. Projekttitel Ansøger Kommune/ø Indstilling Beskrivelse. Familie og Samfund Midtjylland Projekttitel Ansøger Kommune/ø Indstilling Beskrivelse "Vi kan bruge hinanden" - generationsmøde i skolen Familie og Samfund Midtjylland Hedensted 113.000 Projektets formål er at sætte fokus på lokalområdets

Læs mere

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018 Handlingsplan - baseret på s Erhvervspolitik 2013-2018 Fokusområde Målsætning VIDEN & INNOVATION Styrke samarbejde og videndeling på tværs af, og kommunen Handling Interessenter Hvad får interessenterne

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018 Handlingsplan 2014-2015 baseret på s Erhvervspolitik 2013-2018 Fokusområde Målsætning VIDEN & INNOVATION Styrke samarbejde og videndeling på tværs af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunen

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere