Best.nr. HN Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H"

Transkript

1 Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler ved almindelig brug 2 Advarsler vedr elektricitet 2 Placering af varer i kummefryseren 3 Sådan bortskaffes kummefryseren 3 Sådan anvender du kummefryseren Komponenter 4 Termostat 5 Placering Opstart Vedligeholdelse af kummefryseren Rengøring 6 Afrimning 6 Ved strømafbrydelse 6 Ofte stillede spørgsmål Forbudssysmboler Advarselssymboler Bemærk Forbudssymbolerne indikerer, at advarslen skal og må følges. Ignoreres den, kan det medføre skade på produktet og dysfunktion. I værste fald kan det medføre personskade. Denne type advarsler bør følges for at undgå alvorlige ting- eller personskader. Denne type advarsler bør følges for at tilsikre optimal funktion af kummefryseren samt for at undgå skader af mindre omfang. KÆRE KUNDE Tillykke med din nye FB100H kummefryser. Vi anbefaler, at du læser denne manual grundigt igennem, inden du tager kummefryseren i brug. Vi opfordrer desuden til, at emballagen bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde - sortér og aflevér det på din lokale genbrugsstation. Bemærk, at denne kummefryser er beregnet til privat brug. Ved uhensigtsmæssig brug og manglende vedligeholdelse af kummefryseren, bortfalder garantien. Husk at gemme kvitteringen fra dit køb til brug ved evt. reklamation. Rigtig god fornøjelse med din nye FB100H kummefryser! 1

3 Sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsforanstaltninger Advarsler vedr. elektricitet Træk ikke i ledningen for at få strømstikket ud af stikkontakten. Tag fat om selve strømstikket og træk forsigtigt strømstikket ud af kontakten. Benyt ikke fryseren, hvis ledning og/eller strømstik viser tegn på skade. Kummefryseren er ikke et legetøj og børn bør ikke lege med, på eller i den. Kummefryseren må ikke placeres i rum, hvor den udsættes for fugt, da dette kan medføre dysfunktion og/eller elektrisk kortslutning. 10A Er ledning og/eller strømstik beskadiget, skal det udskiftes af en autoriseret fagmand. Brug en stikkontakt på 10A eller derover. Fryseren bør ikke dele stikkontakt med andre elektriske apparater. Sørg for at strømstikket er forsvarligt og korrekt placeret i stikkontakten. Kummefryseren bruger en strømforsyning svarende til 220~240V/50Hz AC (vekselstrøm), afvigelser herfra kan medføre dysfunktion. Strømtilslutningen skal svare til angivelserne på fryserens mærkeplade. Fryseren skal tilsluttes en godkendt jordforbindelse. Den elekstriske sikkerhed kan kun garanteres, hvis fryseren er tilsluttet en godkendt jordforbindelse. Placér aldrig elektriske apparater som f.eks. mikrobølgeovne eller frituregryder ovenpå kummefryseren. Placering af varer i kummefryseren Undgå at placere tunge objekter ovenpå fryseren. Tag stikket ud af kontakten ved strømafbrydelse. Tilslut ikke fryseren igen, før der er gået minimum fem minutter, da det kan medføre opstartsproblemer. Placér ikke brændbare, eksplosive eller på anden måde ustabile varer i fryseren, da dette kan medføre brand- og/eller eksplosionsulykker. Placér ikke brændbare objekter i, eller i nærheden af, fryseren. Denne kummefryser er beregnet til almindelig, privat brug. Den bør ikke bruges til professionel brug i f.eks. butikker eller i/på lægehuse/sygehuse til opbevaring af blod, medicin og andre biologiske produkter. Advarsler ved almindelig brug Al reparation skal udføres af en autoriseret fagmand. Kontakt din lokale Harald Nyborg-butik eller Harald Nyborgs serviceafdeling på tlf for nærmere oplysninger herom, såfremt behovet opstår. Placér aldrig flasker eller andre lukkede beholder med flydende væsker i kummefryseren, da disse kan eksplodere, når væsken udvider sig under indfrysningsprocessen. Sørg for at der er god ventilation omkring kummefryseren. Følg anbefalingerne nøje. Vær forsigtig når du håndterer fryseren. Pas f.eks. på ikke at få fingrene i klemme mellem låg og fryseboks. Vær OBS på om der ligger genstande placeret ovenpå fryseren, inden du åbner den. Brug kun emballage der kan tåle frost. Hvis du bruger emballage, der ikke er godkendt til frysebrug, kan de pågældende madvarer tage skade (få frostbid). 2 Ved bortskaffelse af kummerfryser FB100H Når kummefryseren er udtjent, skal den afleveres på en godkendt genbrugsstation i henhold til gældende WEEE-direktiver. På den måde er du med til at beskytte miljøet. På forhånd mange tak. Adskil døren/låget fra selve fryseboksen, når den afleveres på genbrugsstationen. Løse dele som hylder og skuffer/kurve bør også indleveres separat. 3

4 Sådan anvender du kummefryseren Sådan anvender du kummefryseren Komponenter Termostat Håndtag - Når du slutter strøm til kummefryseren, vil POWER-indikatoren lyse - RUN-indikatoren lyser når kummefryseren kører normalt - ALARM-indikatoren lyser, hvis temperaturen inden i fryseren er for høj. Trådkurv, best.nr. HN Temperaturen styres og justeres med termostatknappen. Tallene "1, 2, 3, 4, 5, 6," er ikke lig med den aktuelle temperatur, men indikerer temperaturen på den måde, at jo lavere tallet er, desto højere vil temperaturen være og omvendt. Ud fra denne regel kan man som bruger indstille kummefryserens temperatur efter behov. Strømkabel OFF er lig med ophør af funktion. Huller til afløb Kontrolpanel - temperatur Kummefryseren bruges primært til opbevaring af madvarer og til at producere is/isterninger (Isterningebakker købes separat. Vær OBS på, at Harald Nyborgs udvalg kan variere) Kummefryseren er optimalt til opbevaring/indfrysning af madvarer så som kød, fisk, rejer og andre skaldyr, grøntsager, frostvarer fra supermarkedet mm. Det anbefales at skære større stykker kød ud i mindre stykker for optimal indfrysning og tilgængelighed. Hjul Placering Fjern al emballage, før kummefryseren tages i brug. Vær OBS på at fjerne den beskyttende film på selve fryseren. Fryseren skal placeres indendørs i et rum med god ventilering. Underlaget skal være plant og solidt. Opstart Placér ikke fryseren i et overophedet rum eller hvor den er udsat for direkte sollys. Der bør heller ikke være høj luftfugtighed i rummet, hvor den er placeret. Der skal være en afstand på mere end 70 cm til loftet ovenover kummefryseren og minimum 20 cm afstand ved siderne og bagsiden til de nærmeste vægge eller objekter for at tilsikre optimal ventilering. Rengør kummefryseren med en ren klud og mildt rengøringsmiddel både indvendig og udvendig, inden kummefryseren tages i brug første gang. Fryseren skal stå i en halv time, før den tilsluttes 220~240V/50Hz strøm og dermed opstartes. Lad herefter fryseren køre i 2-3 timer, inden der lægges madvarer i den. Det er en god idé at lade den køre i minimum 4 timer, inden der lægges madvarer i den, hvis den opsættes om sommeren, hvor temperaturen i rummet kan tænkes at være højere end sædvanligt. 4 5

5 Vedligeholdelse af fryseren Ofte stillede spørgsmål Rengøring Sørg for at støve af og støvsuge bagved og omkring fryseren med jævne mellemrum for at optimere fryserens effekt. Kummefryseren bør også rengøres indvendigt med jævne mellemrum for at undgå lugtgener. Brug en ren, blød klud og milde rengøringsmidler til formålet. Afslut med rent vand (med en opvredet klud) og derefter en helt tør klud eller et viskestykke. Lad døren/ låget stå åbent i et passende tidsrum, så den lufttørrer, inden den igen tages i brug. Afrimning Fryseren skal afrimes manuelt. Brug aldrig stålbørster eller andre grove klude/børster. Brug heller ikke skrappe rengøringsmidler. Disse kan ødelægge kummefryserens overflade såvel som indvendige komponenter. Brug kun en ren, tør klud ved rengøring og vedligeholdelse af kontrolknappen til temperaturstyring samt andre elektriske komponenter. Træk strømstikket ud, før kummefryseren rengøres. Sluk stikkontakten og træk forsigtigt strømstikket ud. Fjern madvarer og skuffer/kurve, før selve afrimningsprocessen påbegyndes. Åbn for afløbshullerne og placér en vandtæt beholder i passende størrelse ved disse. Når isen er delvist optøet, kan den fjernes med f.eks. en isskraber. Vand fjernes med en ren, blød klud. OBS. Fjern madvarerne og opbevar dem et køligt sted, mens afrimningen pågår. Nogle anvendelsesproblemer kan du som bruger selv afhjælpe. Ved vedvarende problemer, kontakt da Harald Nyborgs serviceafdeling på tlf Fryser ikke Lugt Kompressoren er på overarbejde Lyset kan ikke tændes Tjek om strømstikket sidder i kontakten og om kontakten er tændt. Vær OBS på at spænding (V) er korrekt. Tjek at kontrolknappen til temperaturstyring er indstillet korrekt. Har der været strømsvigt for nylig? Hvis ja, kan dette have betydning. Tjek om fødevarer med naturligt kraftig lugt er forsvarligt pakket ind. Tjek om nogle af fødevarerne i kummefryseren er fordærvede. Tjek om fryseren trænger til rengøring. Om sommeren kan fryseren komme på overarbejde pga de højere temperaturer. Overfyld aldrig fryseren. Put kun i forvejen afkølede varer i fryseren. Vær OBS på ikke at åbne fryseren for tit. Tjek om fryseren trænger til at blive afrimet. Tjek om fryseren er tilsluttet strøm. Tjek om det er ødelagt. Der må ikke bruges andre reservedele til fryseren end de af importøren anbefalede. Låget kan ikke lukkes ordentligt Tjek om der sidder noget i klemme. Tjek om fryseren er overfyldt. Tjek om fryseren står stabilt. Ved strømafbrydelse Madvarer kan holde sig i nogle timer ved strømafbrydelse. Undgå at åbne låget for mange gange og læg under ingen omstændigheder nye varer i fryseren, hvis strømmen er afbrudt. Skal fryseren ikke bruges i en længere periode, er det en god idé at afbryde strømmen til den. Lad i så tilfælde låget stå åbent for at undgå lugtgener. Og rengør desuden fryseren grundigt. Høje lyde Tjek om varerne er hensigtsmæssigt placeret. Tjek at fryserens dele sidder rigtigt på plads. Undgå at 1) vende kummefryseren på hovedet 2) vende kummefryseren direkte horizontalt eller 3) udsætte fryseren for voldsomme rystelser. Bærevinklen må ikke være større end 45 Hold godt fast i dør/låg og hængsler, når eller hvis kummefryseren skal flyttes. Undgå for mange strømafbrydelser og/eller flytninger af kummefryseren, efter den er startet op første gang. Det kan forkorte dens levetid. Tips på varme dage Fryseren kan føles varm på overfladen på varme dage. Dette er normalt og skyldes at kondensatoren arbejder hårdere for at følge med. Ved høj luftfugtighed kan der forekomme kondens på ydersiden af fryseren. Dette er normalt og skal blot tørres væk med en ren klud. Ventileringslyde: Kølevæsken i kølesystemet kan afgive lyde, men dette er som udgangspunkt normalt og vil ikke påvirke fryseeffekten. Især kompressoren kan afgive summende lyde, efterhånden som dens forbrug kører op og ned. Magnetventilen kan afgive skrattende lyde. Dette er normalt og påvirker ikke fryserens ydeevne. 6 7

6

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab Brugsanvisning Køleskab Tillykke med Deres valg af Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG TS-48WLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/785534

Din brugermanual SAMSUNG TS-48WLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/785534 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med PerfectFresh og DynaCool K 34272 id K 35272 id K 37272 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere