Feldborg Fællesforening. Referat d. 26. april 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Feldborg Fællesforening. Referat d. 26. april 2012"

Transkript

1 1 I Feldborghallens mødelokale kl. 19:00. Borgerforeningen giver kaffen. Reinold er ordstyrer, fremmødte ca. 15 repræsentanter for forskellige udvalg. 1. Bordrunde: hvad er der sket siden sidst? Nye projekter? Arrangementer? Brugsen: Blomsterdag på søndag d. 29april, plant krukker til. Arbejder for tiden på projekt ny butik, Hvordan skal vi lave den nye butik? Hvor stor? Hvordan? Hvor skal den opføres? Intet er fast, men grunden hos Åge og Vera undersøges om det er en mulighed. Pensionistforeningen: ingen til stede! Sognegårdsudvalg: Får ny foldedør, der er søgt midler fra jubilæumsfonden fået ca Der skal afslibes gulve. Har planer om at lave et område mellem multibanen og sognegården med fliser? borde og bænke. På trods af at vi har mistet tilskuddet, fra Herning kommune, i 2012, har vi haft overskud i sognegården, Noget af tilskuddet vender dog tilbage i Feldborg vandværk: ingen til stede! Tennis: ingen til stede! Gymnastikforeningen: Sæsonen er afsluttet, kan holde medlems tallene. Foreningen synes de mangler midler, til indkøb af nye redskaber. Råd fra Borgerforeningen: Der kan søges midler til dette ved landsbykontaktudvalget i Herning kommune. Der er ansøgningsrunde til november, dette går gennem borgerforeningen. Print ansøgningen ud fra www. herningkommune.dk. Borgerforeningen: Har afholdt intim koncert med Hush, d. 13. april 2012, med stor succes, det var en rigtig god aften, god tilslutning, salen var fuld. Borgerforeningen ønsker dog større lokalopbakning, da kun en tredjedel af gæsterne var fra Feldborg og omegn. Lokale gæster har udtalt at det måtte Borgerforeningen gerne gøre igen og da det lige hænger sammen økonomisk, prøver Borgerforeningen igen med en intim koncert d. 13. okt. 2012, denne gang med Signe Svendsen. Sognegårdsudvalget vil gerne give Borgerforeningen leje af salen kvit og frit som hjælp til HUSH koncerten. (Tak for det). Borgerforeningen har haft flagopsætning, legepladsen skal renoveres. Bussen kører nu i en treårs periode mod Herning, fra søndag d.1. juli. 1

2 2 Måske skulle Feldborg by prøve med en Happening d. 1. juli, som går ud på, at alle fra Feldborg tager med bussen til Herning. Ny Folder til tilflyttere. Meld din nye nabo, så borgerforeningen kan byde dem velkommen til Feldborg. Borgerforeningen er i gang med at lave denne. Erhvervsdrivende vil blive spurgt om de vil give tilskud, evt. i form af hårklip, flaske vin, prøveaftner hos idrætsforeningen/gymnastikforeningen. Cykelstien går i gang efter sommerferien, når der har været gravet op til ny kloarkering. Engang i nærmeste fremtid kommer der en omfartsvej ved Haderup, som gør at der fra Feldborg bliver stillevej til Haderup by. Borgerforeningen af holder Sankthansfesten på legepladsen lørdag d. 23. juni Spørgsmål til Borgerforeningen: Hvad bliver der af de gode byggegrunde som vi har med i plan for Feldborg by? Ny Kommunalplan er ikke på trapperne, kommunen vil ikke udstykke for os, vi skal selv betale. Kan grundene i Vestparken laves om til grønt område? Dette undersøges. Idrætsforeningen: Opstart af ungdom vi har mange ungdomsspillere, knap så mange senior spillere. Vi har også damespillere. Pigehold, hvor der er samarbejde med Aulum, evt. flere hold skal samarbejde med Aulum. Der kommer spillere fra Haderup, Herrup., Skave. Kunne man spørge Hodsager om samarbejde? Idrætsforeningen er åben for samarbejde. Vi er alle glad for multibanen. Skolen bruger den også meget. Ros til dem som har bygget den! Menighedsrådet: Feldborg kirke bliver lukket fra 1. juli pga. renovering/ ombygning. Der vil derfor kører en kirkebil, som kører gratis til Haderup kirke, hvor der vil være gudstjeneste næsten hver søndag. Ombygningen vil gøre store ændringer i kirkens udseende, både ude og inde. Menighedsrådet vil søge fonde om tilskud til renovationen. Godt råd: Spørg evt. Real Dania fonden. Kunne vi evt. få tegningerne af kirke renoveringen ind på hjemmesiden+ eller et skilt op ved kirken? Opfordring: Lokal befolkningen vil gerne have at man kan se hvornår der er konfirmation, og hvem der skal konfirmeres, på byens hjemmeside, kan dette lade sig gøre? Evt. via link til kirken? Der er planlagt en friluftsgudstjeneste søndag d. 26. august. Dette vil være på legepladsen. Efter gudstjenesten har Menighedsrådet planer om at tænde grillen. Meninghedrådsvalget er i november. Menighedsrådet opfordrer alle til at møde op. Kirken åbnes igen ca. den første søndag i advent. 2

3 3 Feldborg skole og Kålormen: Feldborg børneunivers. Der har været Legepladssyn på skolens legepladser. Dette sker fra kommunal side, hvor skolen ikke betaler for dette. Gerda har fået synsmanden til også at syne Multibanen. Multibanen vil også blive synet fremover, hvis der er fejl og mangler på denne, vil idrætsforeningen få besked. Her sparer Idrætsforeningen ca. 3000kr. (Tak for dette!) Affaldscontainere, både hos Kålormen og Skolen, de skal flyttes, der skal laves en plads til disse. Skolebestyrelsen har søgt om at få oprettet vuggestuepladser, og har fået 5 pladser. Grunden til dette er at, vi gerne vil beholde børnene her i byen og opretholde vores landsbysamfund med skole og muligheden for børnepasningsordning. Andre steder er det set, at kommunen fyrer dagplejerne én efter én, hvorfor børnefamilierne flytter. Der er valgt en ny bestyrelse i Skolen/kålormen. Vi vil gerne have tolærer ordning, og det søger vi om nu. Dvs. at der i klassen også er en undervisningsassistent. Skolen har nedadgående børnetal, men trods det, kan vi stadig prale af at vores børn i Feldborg skole er langt fremme udviklingsmæssigt i læring på kommunalt plan. Åbenthusdagen vil vi gerne flytte til 1ste lørdag i marts. I stedet for 1ste lørdag i nov. Men dette render sammen med gymnastikforeningens dag i idrætcenter vest. Mere om dette senere. Den 16. maj har kålormen bedsteforældredag. Seniorråd: Stiftet i Herning kommune for 4 år siden, Vagn sidder i råd Nord. Rådets formål er at de skal /kan komme med sager til ældrerådet. Der er valgt 2 personer fra Feldborg-Haderup-Hodsager, samt 2 personer fra Aulum. Rådet har et møde i ca.hvert kvartal. Vi snakker om kvalitetsstandarder. Busafgange til borgerservice. Madservice herning. Ventelister og tomme plejeboliger. Plejehjemslukningerne. Snerydning, besværlig befærdning med rollator. Modtagerkøkkener. Velfærdsteknologi. Seniorrådet har repræsentanter med i byggeudvalget ved Fuglsangsø plejehjemmet. Halbestyrelsen: Julemessen forløb over al forventning, udstillere var godt tilfredse, der var ikke plads til alle udstillere. Der er snak om nye tiltag, evt. tilbygning med squash baner, eller springgrav, eller indendørs BMX bane, ingen ved endnu hvad det bliver. Haludvalget vil gerne have udtalelser fra byens borgere om hvad de synes hallen skal have. Der skal søges midler hjem, men der er en god start kapital. 2. Byfestudvalget maj (pinsefest), der laves en mindre byfest end foregående år, dvs. færre dage med færre aktiviteter. Der vil blive børnediskotek for de yngre børn i aldersgruppen 4-10 år. Sjov aften for de små. Størstedelen vil ske om lørdagen, hvor der vil være fodboldturnering, som skal være sjov og hyggelig (der er tilmelding til dette nu!). Optoget er der stadig, dette starter som vanlig fra gl. landevej, underholdning v/ kålormen. Små simple ting til underholdning på 3

4 4 pladsen. Sponsorpenge er indsamlet. Der skal være fest i maskinhallen, på Bredgade med mad fra Åse. Et rigtig Træskobal, der vil også være sømblok. Byfestudvalget håber på god opbakning. Arbejdsplaner uddeles. Afleveres hos Lotte Pape i udfyldt stand. Hvis der bliver et overskud, skal det gå til et telt. 3. Teltlaug. Der er tale om et modul telt, som kan bygges større i moduler. Stor positiv stemning om at vi gerne vil købe et telt. Hvis vi får samlet penge nok sammen, til byfesten, til indkøb af et telt, skal vi så have et Teltlaug, og hvem vil gerne være med her? Lars Friis, Thomas Lauritsen, og Svend Rasmussen? Foreningerne gå hjem og snakker med baglandet, om hvem der vil være med i lauget og hvem der vil afgive deres overskud. Skal vi være fælles med Haderup? Teltet kunne evt. lejes ud. Lejen kunne evt. bruges til omkostningerne ved at vedligeholde teltet. 4. Indkøb af cafeborde, hvem vil være med på denne idé? Borgerforeningen vil gerne indkøbe café borde, da lejen af denne ligger på 45kr. + moms/kørsel pr.stk. Bordene der er kigget på kan skilles ad og koste 13/ Kr. hos Jysk. Sognegården giver tilbagemelding om de vil være med. Hvor kan de opbevares, evt. på skolen. Bordene kunne bruges både i hal og Sognegård, samt evt. lejes ud. 5. Evt. Nye skilte til indfaldsvejene. Kris vil gerne have ideér til tekst til disse. Idé: der skal stå Husk også at handle lokalt. Nogle ønsker en kælkebakke( i nedre Feldborg?). Har alle foreninger et log in til hjemmesiden? Hvis de ikke har, kan de få et log in ved at skrive til webmasteren via Nogle ønsker at hyre Niels Hausgård. (her skal der komme ca.350 personer) Her skal andre foreninger ind over økonomisk, da borgerforeningen Ikke selv kan løfte så stor en opgave. Hvem vil være med? Sognegården arbejder på arrangement d. 5. sep. Med Peter Hornshøj, titel: fra Feldborgdreng til Rejsekonge. Borgerforeningen har været til seminar i vildbjerg, dette handlede om at vi skal blive bedre til at samarbejde med andre landsbyer. Hvilket vi tager til efterretning. 6. Næste møde d...torsdag 30 aug. Kl. 19:00 (bliver lagt ind på 4

5 5 5

Dialog om, om borgerforeningen skal hjælpe med at søge tilskud til at købe telt via. landsbykontaktudvalget

Dialog om, om borgerforeningen skal hjælpe med at søge tilskud til at købe telt via. landsbykontaktudvalget Referat fra Tænketank d. 21.03.13 kl. 19 i Feldborg Hallen Deltager ved mødet Bent M, Skovløbet Tina, Byfestudvalget Dorthe, Gymnastik foreningen, skolen Svend, Borgerforeningen John, Web master Kim, Skolen

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Dagsorden og referat

Kontaktudvalgsmøde. Dagsorden og referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 14. maj. -2013, kl. 19.00 på Filskov Friskole, personalerummet. Filskov Friplejehjem Mette Østergaard; Åse Jensen, regnskabsfører,

Læs mere

Nors - Tved Tidende. Stor festivitas i Parken. Cykelsti til Nors. Erland slutter ringen. Juli - august 2013 4. udg. - årg. 9

Nors - Tved Tidende. Stor festivitas i Parken. Cykelsti til Nors. Erland slutter ringen. Juli - august 2013 4. udg. - årg. 9 Nors - Tved Tidende Juli - august 2013 4. udg. - årg. 9 Erland slutter ringen. Stor festivitas i Parken Cykelsti til Nors Borgerforeningen takker for det flotte fremmøde i Parken Indledning Allerede nu

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Så skal høsten i hus LONGOMONTANUS

Så skal høsten i hus LONGOMONTANUS Så skal høsten i hus LONGOMONTANUS Sidste nyt Ingen ny grundlov, men et nyt grundlovstræ! Desværre har vi været nødt til at udskifte grundlovsegen, da der sidste år er blevet øget vold mod det barken,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Darum IF Februar 2014. Darums regionsmestre i U17 Drenge A/inde. Februar 2014. Hovedsponsor for Darum Idrætsforening

Darum IF Februar 2014. Darums regionsmestre i U17 Drenge A/inde. Februar 2014. Hovedsponsor for Darum Idrætsforening Darum IF Februar 2014 Darums regionsmestre i U17 Drenge A/inde Februar 2014 Hovedsponsor for Darum Idrætsforening Hovedbestyrelse Formand: Ivan Nielsen 22 79 94 37 Darum.formand@gmail.com Lene Ebsen 29

Læs mere

Bremdal Borger- & Grundejerforening

Bremdal Borger- & Grundejerforening Bremdal Borger- & Grundejerforening Referat fra generalforsamlingen den 28. marts 2012. Formanden Anna-Grethe Kamp bød velkommen. Der var 30 deltagere. 1. Valg af dirigent Poul Erik Hansen blev valgt.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013 SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december.

Læs mere

FARRE. fælles NYT. juni juli august. Nr. 2 25. årgang år 2011

FARRE. fælles NYT. juni juli august. Nr. 2 25. årgang år 2011 FARRE fælles NYT Nr. 2 25. årgang år 2011 juni juli august Redaktionen Foreninger i Farre Antenneforeningen v/niels-chr. Tingsager, Bakkevej 15 75 73 30 97 Borgerforeningen v/britta Winther, Anlægsvej

Læs mere

AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn

AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn 23. ÅRGANG 2. UDGAVE SEPTEMBER 2010 AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn Redaktionen: Kirsten Willadsen 74 835137 Marianne Schultz 74835878 Marianne Thuesen 30568244 Oplag: 375 Forside: Motiv fra

Læs mere

Køb lokalt i Vorgod-Barde

Køb lokalt i Vorgod-Barde Køb lokalt i Vorgod-Barde Bliv forårsklar i haven Kalk og gødning giver vækst Foder til dine kæledyr: Hund Kat Hamster Kanin Høns Fugle Huske også foder til fuglene i din have Vi laver vores egne blandinger:

Læs mere

Tidende 20. Årgang - 3. Udgave - Aug. 2015

Tidende 20. Årgang - 3. Udgave - Aug. 2015 Tidende 20. Årgang - 3. Udgave - Aug. 2015 Årets Fuglekonge 2015 blev Brian B. Nielsen. Se mere inde i bladet. I dette nummer af Skjød Tidende kan du bl.a. læse om: Byfesten Fællesspisning Nyt fra redaktionen

Læs mere

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE. Nr. 5-2014. Informationer fra lokalområdet

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE. Nr. 5-2014. Informationer fra lokalområdet TIL SAMTLIGE HUSSTANDE Nr. 5-2014 Informationer fra lokalområdet Side 2 Vejrum Nyt Vejrum Kirke: Sognepræst Heidi Røn Preem, Skt. Olai Bakke 2, Vejrum Kirkeby Tlf.: 97 46 43 31 / mail: HRP@km.dk Graver

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Sommerfest. Fredag d. 31.5.2013 Der spilles bowls indendørs, Beach volley på banen og spinnes på fliserne ved omklædningsrummene.

Sommerfest. Fredag d. 31.5.2013 Der spilles bowls indendørs, Beach volley på banen og spinnes på fliserne ved omklædningsrummene. Sommerfest Så er programmet klar! Hallen, Idræts- og borgerforening inviterer alle til at være med. Der er mange forskellige aktiviteter og fest om lørdagen. Torsdag d. 30.5.2013 Kl. 19.00-21.00 Damefodbold

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk, Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt et papir-brev

Læs mere

EFTERSKOLEN BLEV GENINDVIET

EFTERSKOLEN BLEV GENINDVIET k o n t a k t e n NUMMER 1 AUGUST 2012 EFTERSKOLEN BLEV GENINDVIET Mange lokale tog imod invitationen, da Hoptrup Efterskole markerede genindvielsen af skolen et år efter, at en brand lagde store dele

Læs mere

Nr. 1 Juni 2011 23. Årgang

Nr. 1 Juni 2011 23. Årgang Nr. 1 Juni 2011 23. Årgang * Skrot BV-Nyt (En sjov lille historie) * Nyt asfalt på Barrit Langgade * Info fra BKI * Fællesspisning * Morgenvandring fra Barrit Kirke Indlæg modtages på vores mail: bvnyt@bvnyt.dk

Læs mere

Tidende. 16. Årgang - 2. Udgave - Maj 2011

Tidende. 16. Årgang - 2. Udgave - Maj 2011 Tidende 16. Årgang - 2. Udgave - Maj 2011 Kunstudvalget i Skjød I dette nummer af Skjød Tidende kan du bl.a. læse om: Borgermøde Kunstner besøger Skjød Årets sommerfest - hygge for små og store.og meget

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

NUMMER 2 OKTOBER 2013. VALGAFTEN PÅ EFTERSKOLEN torsdag den 24. oktober kl. 19.00

NUMMER 2 OKTOBER 2013. VALGAFTEN PÅ EFTERSKOLEN torsdag den 24. oktober kl. 19.00 k o n t a k t e n NUMMER 2 OKTOBER 2013 VALGAFTEN PÅ EFTERSKOLEN torsdag den 24. oktober kl. 19.00 Torsdag den 24. oktober kl. 19.00 er der valgaften på Hoptrup Efterskole. Forud for byrådsvalget den 19.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Demonstration i Thy...

Demonstration i Thy... Demonstration i Thy... Ræs i dagplejen Vi byder Ø.Vandet velkommen Aktiv 5. klasse på Nors Skole Pløjestævne på Skaarupgaard November - december 2014 6. udgave - årgang 10 Hannæs Hannæs Hannæs Indledning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Konstituering Formand: Evy Moric tlf: 61418743 Næstformand: Michael Møller tlf: 98355454 Kasserer:

Læs mere

FBG S BESTYRELSE OG UDVALG

FBG S BESTYRELSE OG UDVALG FORMAND: FBG S BESTYRELSE OG UDVALG Anne-Kristine Jansen Tlf. 40 11 60 58 ak.jansen@mail.tele.dk SEKRETÆR: Trine Hansen Tlf. 28 57 38 87 puls@besked.com KASSERER: Anna-Mette Jacobsen Tlf. 40 76 47 79 am.h@jubii.dk

Læs mere

Løgstrup 8831. Løgstrup Borgerforening. Ekkodalen 17, 8831 Løgstrup 74726484 / 27203722. muspyt@hotmail.com

Løgstrup 8831. Løgstrup Borgerforening. Ekkodalen 17, 8831 Løgstrup 74726484 / 27203722. muspyt@hotmail.com INDSTILLING TIL KONKURRENCEN ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014 Lokalområde der søger Løgstrup 8831 Ansøger Forening/Gruppe/råd: Løgstrup Borgerforening Lisbeth Rasmussen (formand) Kontaktperson: Adresse: Telefon:

Læs mere