Årgang 52 nr september - november. Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 52 nr. 3 2011 september - november. Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET"

Transkript

1 Årgang 52 nr september - november Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET

2 Årets høstgudstjenester Selvom vi synes, at regn og sol ikke er blevet delt helt ligeligt denne sommer, vil vi alligevel takke Gud for de mange gaver, som han lader jorden, regnen og solen frembringe til os. Det vil vi gøre til septembers tre høstgudstjenester: Den 11. og 25. september kl vil vi i henholdsvis Bromme og Pedersborg kirker synge de afholdte, glade høstsange i de smukt udsmykkede kirker. Den 11. september kl. 14 har vi vores særlige børnehøstgudstjeneste i Pedersborg, hvor børnene på en særlig måde er i centrum i gudstjenesten. Bagefter er der kage og saft i Sognegården og snobrødsbagning i præstegårdshaven. Efter høstgudstjenesten d. 25. september i Pedersborg, vil Dansk Kherwara Mission afholde sit årsmøde i Sognegården. Alle er velkomne til at deltage i dette arrangement og høre mere om, hvordan det går vores børn på pigehjemmet i Indien. Alle Helgen i Bromme og Pedersborg kirker Når skyggerne bliver lange omkring os, vil vi sætte os tæt sammen i kirkerummet og sammen mindes dem, som er gået forud for os, og som nu er hjemme hos Gud. Med oplæsningen af navnene på dem, som er blevet begravet og bisat fra Bromme og Pedersborg kirker i det forgangne år, vil vi mindes vore kære afdøde og besinde os på livets korthed og evighedens bestandighed. Det bliver en gudstjeneste, hvor sorgen og savnet møder troen og håbet. Det foregår søndag d. 6. november kl i Bromme og kl. 17 i Pedersborg. Forsiden: Livets genbrugshjul er drejet frem til høsten - en af Dorete Olsens smukke dekorationer i Bromme sidste år. 2

3 Intet må gå til spilde - alt skal genbruges Jeremias var lidt mut. Som Guds udvalgte profet havde han fået den lidet morsomme opgave at fortælle sine jødiske landsmænd, at de skulle opføre sig ordentlig overfor hinanden, for ellers ville Gud smide dem ud af deres elskede land. Det var hårde ord, som ingen gad høre på, så Jeremias var ofte alene. Han følte sig mislykket. Mislykket som profet for der skete tilsyneladende ikke noget. Gud håbede måske på, at de ville høre på Jeremias, så han alligevel ikke skulle straffe jøderne men jo længere han ventede, desto mere hul og tom forekom Jeremias tale. Og Jeremias følte sig mislykket som ven. Han ville gerne opmuntre sine landsmænd, men han kunne på den anden side heller ikke lyve overfor dem. De var nemlig ikke særlig søde ved hinanden. Og nu truede Gud med gøre en ende på det hele. Gå til pottemageren Midt i alle disse mørke tanker blev Jeremias forstyrret af Gud, der talte til ham: Jeremias. Jeg ser du er lidt mut. Gå ned til byens håndværkerkvarter og gå hen til pottemagerens værksted så skal jeg vise dig noget. Jeremias gik så derned og stillede sig i åbningen til pottemagernes værksted, og så på pottemageren, som var i færd med at forme et kar på sin drejeskive. Det så ikke særligt nemt ud, for da karret havde nået en vis størrelse klaskede leret sammen for pottemageren. Han gryntede bare lidt, men lod sig ellers ikke gå på. I stedet begyndte han bare forfra med den samme klat ler. Rundt og rundt gik det, indtil et nyt kar langsomt tog form større og stærkere end det forrige. Da sagde Gud til Jeremias: Se engang, Jeremias! Som leret er i pottemagerens hånd, sådan er du og dine landsmænd i min hånd. Selvom om noget mislykkes, kan det stadig bruges og gøres til noget nyt og stort, hvis bare jeg får lov at forme det om påny. Så var der måske alligevel håb, tænkte Jeremias ved sig selv. Måske kunne Gud alligevel få noget stort ud af sit folk, jøderne, selvom de ligesom det første lerkar skulle klaskes sammen, så at noget nyt og noget andet kunne opstå? Og måske kunne Gud alligevel bruge Jeremias, selvom han følte sig totalt mislykket? Måske var Gud ikke præget af nutidens brug-ogsmid-ud-kultur, men kunne genanvende det, som andre ville kassere. Måske alle mennesker i virkeligheden var som ler på Guds store drejeskive, og som han nænsomt formede og omformede med sine varme hænder, indtil der kom netop det kar, den kop, den skål frem, som Gud havde i tankerne fra begyndelsen af. Jeremias gik hjem igen. Dagen syntes pludselig at være meget mere klar og imødekommende. En lettere gendigtning af Jeremias Bog kap. 18, v. 1-6 ved Anders Bo Jørgensen 3

4 ... hvor havet ender Sogneaften med Arne Andreasen torsdag d. 13. oktober Ta r jeg morgenrødens vinger slår mig ned hvor havet ender så kender du mig Og be r jeg mørket om at kalde Be r jeg natten om at falde så sender du mig et glimt fra lysets kilde fuld af kærlighedens milde skin og vender mig og kender mig Må alle mine dage være skrevet i din hånd (Salme 139) Det er dejligt at genopdage en værdifuld skat, man havde glemt, at man havde. Sådan er det også gået komponisten og forfatteren Arne Andreasen, der har fået en stor oplevelse ud af at genopdage de poetiske bøger i Det Gamle Testamente. Det har resulteret i albummet Et øjeblik en evighed. Efter gudstjeneste i Pedersborg Kirke torsdag den 13. oktober kl. 18 og efterfølgende spisning i Sognegården, vil Arne Andreasen i selskab med sangeren Gitte Paxevanos synge sine eftertænksomme og underfundige sange og salmer for og med os. Det bliver en aften fyldt med sang og glæde og lyst til fordybelse, leveret af en hjertevarm kunstner og hans smukke poetiske billeder og medrivende klange. Arne Andreasen Sangcafé i Pedersborg sognegård I en hyggelig atmosfære er fællessangen i højsædet i et par timer. Vi begynder med morgensang og formiddagskaffe. Herefter tager vi fat på formiddagens program. Sangene er knyttet sammen af et bestemt tema. Deltagerne i sangcaféen er selv med til at præge formiddagene. Alle opfordres til at komme med ønsker eller forslag. Kaffen koster 10 kr. 8. september kl. 10: Det gode ved at bo i Danmarks land 6. oktober kl. 10: Efterår 3. november kl. 10: Sønderjyllands digtere 4

5 Kirkegårdsudvidelse i Pedersborg Den kraftige tilflytning til Pedersborgområdet er nu også smittet af på kirkegården. De fleste andre steder bliver der bedre og bedre plads på kirkegårdene, fordi mange kistegravsteder omlægges til urnegrave, og rigtigt mange ønsker at blive bisat i fællesgrave. I Pedersborg har vi også omlagt en masse kistegravsteder til urnegravsteder, og flere vil komme til. Men mange ønsker at blive bisat i fællesgrav, og vi kan ikke umiddelbart lave plads til en ny større fællesgrav ved at nedlægge større partier af gravsteder. Fællesgraven A indeholder både kendte og ukendte gravsteder, og fortsætter trenden, vil der i løbet af efteråret ikke være flere ledige pladser med navneplader. Vi har derfor i foråret udtaget et mindre område B med græs på den eksisterende kirkegård og indrettet det til kendt fællesgrav for urner. Det giver os 2-3 års ekstra tid til at etablere en større løsning. Kig på nyt område Som mange sikkert har set i pressen, så har vi kig på det grønne græsområde C mellem Holbækvej og kirken. Det ligger naturligt i niveau med den flade del af kirkegården og er af kommunen udlagt som en park. Der må ikke etableres noget, der kan hindre indsigtslinien til kirken, og det vil sige, at træer og buske og evt. andre installationer ikke må overstige 1,5 m i højden. Det passer helt fint til de ønsker, vi har for et nyt kirkegårdsafsnit. Og så ligger det godt og ubesværet i forhold til de mange besøgende, som hver uge kommer på kirkegården. Fredningsmyndighederne har sagt god for området, og nu venter høringsfasen og derefter planprocessen. Prisen for den nye kirkegård falder i 2 etaper. Indkøbet af arealet + omkostninger til lokalplaner m.v. er ca kr. Det ligger lidt over vores forventede udgifter til indkøbet. Ved beregning af omkostningerne ved kirkegårdsdrift indgår arealerne med en lavere pris end kommunens, og vi håber at kunne blive enige om en overtagelsespris, begge parter kan være tilfreds med. De næste 2 år bruges ca kr. til projektering og etablering. I en tid, hvor debatten om priserne på vedligeholdelse af gravsteder præger vores valg af gravstedsindretning, vil den nye kirkegård blive etableret således at arbejdsgangen for graverne lettes mest muligt. Dermed kan pasningen blive optimeret med moderne redskaber og mindst mulig vedligeholdelse. Ikke på Præstegårdsengen Nogle vil sikkert pege på præstegårdsengen som ny kirkegård. Men området er fredet, og vi kan risikere, at fredningsmyndighederne først begærer udgravning af engen, og det vil kunne koste op mod 1 mio. kr. Embedslægen vil kunne indvende, at evt. udvaskning kan påvirke vandet i Pedersborg sø. Dertil kommer, at der ville skulle etableres terrasser eller plateauer til gravstederne på engområdet, fordi arealet skråner. Vi er i Pedersborg menighedsråd overbeviste om, at vi har langt den bedste og billigste løsning i græsområdet sydøst for kirken og håber, at det kan tages i brug i Morten Hansen 5

6 I Vestergade er Grethe Hansen primus motor for en flok på 38 medarbejdere. Disse damer har ved frivilligt og kærligt slid formået at sælge for kr. i første halvår af Hvis denne flok kan præstere dette, hvor meget, meget større bliver så ikke hjælpen fra Folkekirkens Nødhjælps i alt 126 genbrugsforretninger spredt ud over hele Danmark? Den første genbrugsforretning for Folkekirkens Nødhjælp blev oprettet i Århus i 1972 af pastor Herluf Andersen og hans hustru Ruth. Forretningen i Vestergade kom til i 1992, og det er gået rigtig godt med salget derfra. Bidrag gør gavn Da jeg spørger Grethe, om ikke der er planer om nogle større lokaler, får jeg klart svar: Forretningen ligger i Vestergade, og der bliver den liggende. Der er hyggeligt, der er stemning, og der kommer man tæt på folk. Da jeg gerne vil vide, om mit ringe bidrag gør nogen gavn, får jeg både mundtlig og skriftlig bevis for, AT DET GØR DET. Organisationen har egne kontorer i alle de u-lande, hvor der formidles hjælp. Pengene bliver fulgt til dørs af Nødhjælps egne folk, hvad enten pengene går til minerydninger, landbrugsstøtte, skolebyggeri, uddannelse, sundhedsfremmende tiltag eller nogle af de mange andre gode formål. Imponerende! Går jeg omkring hjørnet og ned til Storgade 35, bliver jeg mødt af Lily Kjelkvist. Hun og Ulla Pe der sen (som var på ferie, da jeg kom forbi) oprettede sammen i 2010 Afrikamissionens Gen bugs forretning, kaldet Sorø Genbrug. Også møbelsalg Afrikamissionen er den organisation, som tidligere var kendt som Sudanmissionen. Deres formål med salg af genbrug er at støtte nødlidende i dele af Østafrika samt Israelmissionen. Den hjælp, de giver, er meget på linje med Folkekirkens Nødhjælps, dog fortæller Lily, at Afrikamissionen lægger stor vægt på hjælp til kvinder, som i netop den region af Afrika har et enormt behov for uddannelse. Selvom denne butik er i sin opstart, er den kommet rigtig godt i gang. Butikken adskiller sig fra de andre genbrugsforretninger i Sorø ved at have en møbelafdeling. Det er 6

7 Hos Afrikamissionen i Storegade 35A (tv.) Der er brug for genbrug - og for frivillig hjælp Godt købmandsskab måles på omsætning og indtjening, men frivillig arbejds indsats og et godt formål driver i høj grad også salget i de kirkelige genbrugsbutikker. I selve Sorø by findes nu to kirkelige genbrugsforretninger: Folkekirkens Nødhjælp i Vestergade og Afrikamissionen på Storgade. Kirkebladet har besøgt dem begge. mindre og meget velholdte møbler, der bydes på her, og de sælges hurtigt, angiver Lily. Men der er endnu ikke tale om et stort overskud af handelen som i andre veletablerede genbrugs butikker, da man stadig sidder med noget gæld fra opstarten af butikken. Omsætningen går dog støt fremad, så man er meget optimistisk. Men der er behov for flere frivillige i begge kirkelige butikker. Grethe Hansen i Vestergade kunne godt bruge hjælp fra nogle yngre kvinder, selvom der i forvejen er 38 fri villige. Hos Lily Kjelkvist er hjertesukket MEGET dybere: Her er kun ni medarbejdere, og man har brug for mange flere. Især ville et par mænd kunne være til stor gavn i møbel afde lin gen. Personalemanglen betyder, at forretningen desværre ikke kan holde åbent på alle ugedage. Jeg vil derfor opfordre alle, som kan, til at komme frit frem og gi en hånd til Afrika, og andre steder, hvor mennesker hjælpes i deres nød. Esther Hancock Hos Folkekirkens Nødhjælp i Vestergade 2 (th.) 7

8 Babysalmesang Alle babyer i alderen fra ca. 3 til 9 måneder er velkomne til babysalmesang i Pedersborg Kirke. Nyt hold starter tirsdag den 27. september. Undervisningen foregår over seks uger tirsdag kl til Holdet ledes af organist Solveig Bjergkvist, som tager imod tilmeldinger på tlf eller adressen Formålet med babysalmesang er at stimulere barnets umiddelbare glæde ved musik og inspirere forældrene til den særlige kontakt, som aktiv musikudøvelse giver mulighed for, at knytte glade og varme oplevelser til salmer og til kirkerummet for både børn og voksne, og at stimulere barnets udvikling gennem musikalsk aktivitet. Fotografering i kirkerne Efter flere år med forbud mod fotografering under gudstjenesterne, har menighedsrådene i vore to kirker besluttet at åbne for muligheden for at forevige centrale begivenheder i kirken. Nutidens digitale kameraer og delingen af billeder forøger vores brug af billeder, og har ændret den måde vi husker begivenheder på. Derfor er vi glade for at kunne tilbyde dåbsforældre og andre, at de kan udpege en fotograf fra deres bekendtskabskreds, som via en reserveret stol i kirken har de optimale betingelser for at kunne fange begivenheden i et godt billede. Ordningen er stadig på forsøgsbasis, og vi arbejder stadig på at gøre den så hensigtsmæssig så muligt for alle, som fejrer gudstjeneste. Hvad er det at møde den opstandne mester Hvad er det at møde den opstandne mester i live igen trods pinen og døden, soldater og præster, trods svig af en ven? Det er som at indse det, blændet af tårer: Hvor var jeg en indskrænket, hjerteløs dåre! Det er som at høre en gravengels stemme: Han er ikke her! Gå hen, hvor I arbejder, elsker, har hjemme, han møder jer der! Det er, som når livet det vender tilbage, som brød, vi skal bryde, som vin, vi skal smage. Det er som disciple på Emmausvejen alene, skønt to, at møde en fremmed og mærke forlegen, hans ord må vi tro; han udlægger Skriften, så hjerterne brænder, han minder utroligt om en, som vi kender. Det er som Maria at se, han er borte, og briste i gråd og bede en fremmed i havemandsskjorte om hjælp og om råd og høre ham sige: Maria, du kære! og svare: Rabbuni! Min elskede Herre! Det er som fornægteren Simon den Bange, fortabt i sin skam, at høre hans tillidserklæring tre gange: Vogt du mine lam! Det er som at løftes af mægtige hænder fra drukning i mørket til morgen blandt venner. Det er som forfølgeren Saulus at rammes af lynild og ord og standses på vejen og blændes og lammes og kastes til jord og tvunget af sandheden sige og skrive: Den Jesus, vi dræbte, har jeg set i live! Det er som forræderen Judas at sidde i Helvedes kval og mærke en luftning i Helvedes hede så himmelsk og sval og vide, nu kommer den mester, jeg kender; til Helvede går han for venner og fjender. Det er som en ånd gennem lukkede døre i kød og i blod, der sender os, siger os, hvad vi skal gøre, og indgyder mod, så den, der er bange for hån og for stening, tør gøre i dag, hvad der evigt gir mening. Det er som et forhæng, der rives til side på højeste sted, og Mesteren står der og gir dig i tide sin evige fred. Det er som i lovsang, lyksalig og svimmel, at se ham som Gud i den syvende himmel. Hans Anker Jørgensen,

9 Salmer & tro Et møde med den opstandne mester En god salme, som betyder meget for mig, skal også synges ved min begravelse. Den skal samle livet og håbet, så døden ikke er en afslutning - tænkte jeg engang. I mange år var nr. 547, Man siger livet har bange kår, en af de salmer, der for mig udtrykte håbet til det evige liv på en dejlig indiskutabel facon. Livet ville være hårdt, ja - men lige meget hvordan vi lever det, eller hvor store og stærke vi er, om vi tror eller ej, så må det gå, som vor Herre han vil, og Han bliver med os til det sidste, indtil vi bærer sejerskransen sammen med ham. Nu er der kommet nyere og rigtig gode salmer til, som jeg også gerne vil have sunget til min begravelse. Ikke fordi de udtrykker sig med flotte ord og Grundtvigske vendinger, men fordi de virker nærværende og ofte udtrykker sig mere direkte om noget, der relaterer sig til nutiden. En af de salmer er nr. 249, Hans Anker Jørgensens Hvad er det at møde den opstandne mester. Den giver med sit spørgsmål i første vers en opfordring til at indse betydningen af, hvor det er, vi skal søge efter den dybere mening. Det kan ikke diskuteres, at Kristus er opstanden, men det er mange år siden, og hvor er det, vi finder Ham? Gå hen, hvor I arbejder, elsker, har hjemme, - han møder jer der! Når vi svigter vore venner, vil vi pludselig som Simon Peter opdage, at det er gennem deres tilgivelse, at vi føler os accepteret som mennesker og løftet af en mægtig kraft - en kærlighed, der tilgiver alt. Det er som at løftes af mægtige hænder - fra drukning i mørket til morgen blandt venner. Jeg får næsten gåsehud, når jeg læser om Marias store sorg, da hun opdager, at Han er borte og så al- Maria og Jesus efter genopstandelsen (Fra Bartolomeo, ca. 1506). ligevel kort efter ser havemanden og får en usigelig glæde tilbage ved at høre ham udtale ordene Maria, du kære. Eller den fantastiske forandring af Paulus liv. Manden, der først forfulgte Jesus og endte med at være et af Kristendommens stærkeste kort i det missionsarbejde, der siden fulgte. Den Jesus, vi dræbte, har jeg set i live! Som i den gamle salme er der også i den nye det indiskutable faktum, at Gud er til, Jesus er opstanden, og selv for syndere som Judas er der håb - og viden om, at nu kommer den mester, jeg kender; til Helvede går han for venner og fjender. Der vil blive ved med at komme nye salmer, og jeg må vel blot håbe på, at der til min begravelse kan blive plads til mere end de sædvanlige 4 stykker, for jeg er sikker på, at jeg vil komme til at holde af mange flere. Det er som et forhæng, der rives til side - på højeste sted, og Mesteren står der og gir dig i tide - sin evige fred. Morten Hansen 9

10 Kontakt Pedersborg-Bromme Pastorat Sognepræst, provst Lars Poulsen (LP) Kirkevænget Sorø Tlf Træffes bedst tir.-fre Fax Mail: Sogne- og ungdomspræst Anders Bo Jørgensen (ABJ) Tlf el Træffes bedst: tir.-fre i sognegården Mail: Organist Solveig Bjergkvist Søskovvej Sorø Tlf Præstesekretær Helle Holm Christensen Tlf Træffes tir , tor.-fre Kirkebil til begge kirker Tlf Der er flere informationer på internetsiderne og Kirkebladet udgives af menighedsrådene i Pedersborg og Bromme Redaktionsudvalg: Lisbeth Grove Lundgaard, Anker Lundgaard, Esther Hancock, Jette Hvidtfeldt, Lars Poulsen, Anders Bo Jørgensen og Lars Rugaard (ansv.). Tryk: Narayana Tryk Svanemærket tryksag Pedersborg sogn Graver John Truelsen Søholm Sorø Tlf Træffes tir.-fre på nævnte tlf. eller dagligt på kirkegården Tlf Menighedsrådsformand Morten Hansen Rustkammervej Sorø Tlf Træffes bedst Mail: Aktivitetsgrupper m.m. Bromme sogn Graver Niels Larsen Tlf Træffes på alle hverdage 8-17 Kirkeværge Torben Funck Maglesøvej Munke Bjergby Tlf Menighedsrådsformand Lars Rugaard Munke-Bjergbyvej Sorø Tlf Mail: Besøgstjeneste Koordinator Esther Hancock, tlf , mail: Bogsalg - i sognegården. Gode gaver til døbte børn og voksne. Kontakt Henriette Hansen, tlf , mail: Børnebibler - uddeling på 4 års dåbsdag. Koordinator: Else Janum, tlf Børneprogram - under gudstjenester i Pedersborg. Koordinator Anette Pind, tlf , mail: Café intro og introsforum - mobil ungdomscafé og samtaleforum for unge om tro og eksistens. Information på Kherwara - pigehjem i Indien, sponseret af Pedersborg-Bromme. Kontakt Lisbeth Lundgaard, tlf , mail: Kirkebakkebil i Pedersborg - transport af gangbesværede op til kirken. Oldermand Mogens Henriksen. Bestilling gennem præsterne. Netværket - mødested for børnefamilier. Kontakt Henriette Hansen, tlf , mail: Pedersborg kirkes børnekor - korundervisning og medvirken ved koncerter og børnegudstjenester. Korleder: Solveig Bjergkvist, tlf Teenklubben i Pedersborg - for nuværende og foregående års konfirmander og andre teenagere. Kontakt Anders Bo Jørgensen, tlf el

11 Gudstjenester Pedersborg Bromme September søndag efter trinitatis Velkomstgudstjeneste for konfirmander 9.00 ABJ 10. Dåbsgudstjeneste LP ABJ søndag efter trinitatis høstgudstjen. LP Høstgudstjeneste LP søndag efter trinitatis LP Musikgudstjeneste LP søndag efter trinitatis Høstgudstjeneste 9.00 ABJ ABJ Oktober søndag efter trinitatis LP 9.00 LP søndag efter trinitatis 9.00 ABJ ABJ 13. Sogneaften søndag efter trinitatis LP 9.00 LP søndag efter trinitatis LP 9.00 LP søndag efter trinitatis ABJ 9.00 ABJ November 5. Dåbsgudstjeneste LP 6. Alle Helgens dag Landsforeningen Spædbarnsdød LP Uden dåb ABJ + LP ABJ + LP søndag efter trinitatis LP 9.00 LP 17. Sogneaften Sidste søndag i kirkeåret ABJ 9.00 ABJ søndag i advent LP 9.00 LP December søndag i advent ABJ ABJ Skt. Hans-festen skaffede over kr. til Kherwara Under Skt. Hans-festen i præstegårdshaven, gav salget af vafler og kaffe et overskud på 7.070,13 kr., mens salget af drikkevarer gav et overskud på 5.140,93 kr. Sammen med en kollekt på 1.205,00 kr. blev der i alt indsamlet ,06 kr., der ubeskåret er gået til pigehjemmet i Kherwara i Indien. 11

12 Fyraftenskoncert: Høstsalmer i Pedersborg Kirke onsdag den 5. oktober kl. 17 Pedersborg Kirkes Kor og Sorø Klosterkirkes Ungdomskor er gået sammen om at lave en lille høstkoncert. Repertoiret vil være præget af høsttiden, og selvfølgelig bliver der lejlighed til at synge med på de kendte høstsalmer. Korene ledes af organisterne Merethe Køhl-Hansen og Solveig Bjergkvist. Sensommerkoncert: Flensborg/Vendt Duo i Bromme kirke søndag den 18. september kl. 19 Med afsæt i jazzens improvisatoriske legeplads spiller Pojken Flensborg og Jacob Vendt salmer og sange fra højskolesangbogen. Lyduniverset skabes af instrumenterne klaver, kontrabas, kromatisk mundharpe, klokkespil, sav, melodikaer m.m. - alt sammen serveret med humor, respekt og alvor. Der indledes med en kort gudstjeneste, og efter koncerten byder menighedsrådet på en lille forfriskning. Klezmerduo i Pedersborg Kirke onsdag den 26. oktober kl Klezmerduo består af Ann-Mai-Britt Fjord (harmonika, sang) & Henrik Bredholt (sopransax, dulcimer, tuba, sang). Duoen var blandt de første, der introducerede den stemningsfulde jødiske klezmermusik herhjemme for mere end 20 år siden. KLEZMER er betegnelsen for den livsbekræftende jødiske musiktradition, der har sine rødder i Østeuropa. Musikken er eksotisk - men genkendelig. Iørefaldende melodier veksler mellem det enkle og det virtuose med mange temposkift, nært beslægtet med både balkan og romani (sigøjner) traditionen. Klezmer taler til hjertet. Det er musik, der rummer længsel og smerte men som samtidig insisterer på håbet, glæden, festen og viljen til livet. Det er musik, der lér med det ene øje, mens det andet græder! Koncerten er delt i to afdelinger. Første afdeling foregår i kirken. Efter en kort kaffepause i sognegården spiller duoen anden afdeling i sognegården. Foto: Peter Svendsen

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 53 nr. 2 2012 juni - august. Forskellig tro hindrer ikke venskab Læs side 6-7

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 53 nr. 2 2012 juni - august. Forskellig tro hindrer ikke venskab Læs side 6-7 Årgang 53 nr. 2 2012 juni - august Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET Forskellig tro hindrer ikke venskab Læs side 6-7 Kirkelig café i Sorø bymidte Årets sognerejse hedder Sydslesvig fra Østersøen til Nordsøen

Læs mere

KIRKEBLADET. En god indgang til kirken. Jagten på en præst Side 10. Farvel fra en præst Side 8-9. Læs om kirkekorene på side 4-7. Bromme - Pedersborg

KIRKEBLADET. En god indgang til kirken. Jagten på en præst Side 10. Farvel fra en præst Side 8-9. Læs om kirkekorene på side 4-7. Bromme - Pedersborg Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET Årgang 56 nr. 3 September - oktober - november 2015 Jagten på en præst Side 10 Farvel fra en præst Side 8-9 En god indgang til kirken Læs om kirkekorene på side 4-7 Danske

Læs mere

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 51 nr. 4 2010-11 December - Februar. - er også for de helt små

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 51 nr. 4 2010-11 December - Februar. - er også for de helt små Årgang 51 nr. 4 2010-11 December - Februar Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET - er også for de helt små Der er koldt derude - men vellyd og varme i kirken Julekoncert i Pedersborg Kirke onsdag den 15. december

Læs mere

KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 56 nr. 2 Juni - Juli - August 2015

KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 56 nr. 2 Juni - Juli - August 2015 KIRKEBLADET Bromme - Pedersborg Årgang 56 nr. 2 Juni - Juli - August 2015 Forsiden Ved dåb i Folkekirken bliver man medlem af denne. Nogle har så senere meldt sig ud og ønsker nu genoptagelse, andre er

Læs mere

PEDERSBORG BROMME KIRKEBLADET. Årgang 50 nr. 3-2009 - september - oktober - november

PEDERSBORG BROMME KIRKEBLADET. Årgang 50 nr. 3-2009 - september - oktober - november PEDERSBORG BROMME KIRKEBLADET Årgang 50 nr. 3-2009 - september - oktober - november Bar meteret 2 muldvarpe roder mere end 800 mennesker Hvad ville du sige til at have 800 mennesker til koncert i din have?

Læs mere

KIRKEBLADET. Gravstenen og egetræet. Påske, pinse og mange andre begivenheder. Den første påske. Bromme - Pedersborg.

KIRKEBLADET. Gravstenen og egetræet. Påske, pinse og mange andre begivenheder. Den første påske. Bromme - Pedersborg. Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET Årgang 56 nr. 1 Marts - April - Maj 2015 Gravstenen og egetræet Artikel på side 8 Påske, pinse og mange andre begivenheder Side 2, 3, 4, 5, 12, 13 og bagsiden Den første

Læs mere

KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 54 nr. 2 Juni - august 2013

KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 54 nr. 2 Juni - august 2013 KIRKEBLADET Bromme - Pedersborg Årgang 54 nr. 2 Juni - august 2013 Den spanske maler El Grecos opfattelse af Paulus. Indien Stemmer fra Kherwara De tre søskende under interviewet (fra venstre: Resmikka,

Læs mere

2007 september - oktober - november

2007 september - oktober - november Pedersborg Bromme KIRKEBLADET Årgang 48 nr. 3 2007 september - oktober - november Nu takker alle Gud med hjerte, mund og hænder, som overflødigt godt os uforskyldt tilsender, som os fra moders liv, og

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

April 2015 - Maj 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2015 - Maj 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 April 2015 - Maj 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt Det dejlige spæde forår

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Tema: høst. www.dianalundkirker.dk. Tersløse Skellebjerg Niløse Filadelfia. Høst i Musikalsk legestue. Blad nr. 33 september oktober november 2013

Tema: høst. www.dianalundkirker.dk. Tersløse Skellebjerg Niløse Filadelfia. Høst i Musikalsk legestue. Blad nr. 33 september oktober november 2013 Kirke blad Blad nr. 33 september oktober november 2013 Høst i Musikalsk legestue Alt det som gror i min have ender en gang i min mave Jeg spiser et æble så tit jeg har lyst gumle og gnaske fumle og vaske

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Sogne Nyt EFTERÅR 2015 SEPTEMBER - NOVEMBER NR. 2. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s.

Sogne Nyt EFTERÅR 2015 SEPTEMBER - NOVEMBER NR. 2. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. Sogne Nyt Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg Dyrup Dyrup Kirkes fødselsdag fejres den 4. oktober Britta Schall Holberg i Ubberud Kirke Koncert med Haderslev Drengekor i Brændekilde Kirke

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

Kirkebladet. 24 timer

Kirkebladet. 24 timer 24 timer En følelsesmæssig rutsjetur på 24 timer s. 2 24 timer, der forandrede verden s. 4-5 Ny præst er også skuespiller og vinsælger s. 3 Kirkebladet Christians sogn www.christianskirken.dk 3 13 juni

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

BREDSTRUP PJEDSTED JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 2015

BREDSTRUP PJEDSTED JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 2015 KIRKEBLAD BREDSTRUP PJEDSTED JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 2015 Konfirmation 2015 dag har jeg valgt, at vi foruden de I to tekster, der blev læst ved I konfirmanders dåb også skal høre to brudstykker

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Kirke- og Sognenyt. Alsted Sogn - 16. september - se yderligere på side 4.

Kirke- og Sognenyt. Alsted Sogn - 16. september - se yderligere på side 4. Slaglille Bjernede Alsted Fjenneslev Kirke- og Sognenyt SEPT. - OKT. - NOV. 2012 Få indflydelse på kirkelivet i vore sogne Kom og tag del i dit sogns menighedsråd - der er altid brug for en ekstra. Som

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere