Fredericia Indre Mission maj - OKtober 2013 PROGRAM. rørte hjerter og rystede mure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredericia Indre Mission maj - OKtober 2013 PROGRAM. rørte hjerter og rystede mure"

Transkript

1 Fredericia Indre Mission maj - OKtober 2013 PROGRAM rørte hjerter og rystede mure

2 Nyt fra bestyrelsen Til frihed i tro og tjeneste Fredericia Indre Missions generalforsamling den 5. februar blev indledt med en andagt ved Steen Sørensen. Ud fra Joh 9, 4-8 talte han om, at vi er kaldet til et liv i tro og tjeneste for Ham, der er verdens lys. Guds Søn blev sendt til verden, og nu er vi hans sendebud i verden. Forkyndelse og bibelkredse Formanden for samfundsbestyrelsen Cecilie Thams Nord Hansen tog i sin beretning udgangspunkt i temaet for Indre Missions Lederkonference i marts 2012: Til frihed. Hun understregede, at frigørende forkyn- BESTYRELSEN Cecilie Thams Nord Hansen (formand) % Else Vinter Skou (næstformand) % Inger Margrethe Østergaard (kasserer) % Helle Jakobsen (sekretær) % Kirsten Borum Poulsen (repr. i IMU) % Arne Olesen (kontakt til pedel og husudvalg) % Asbjørn Asmussen % Inger Randrup % David Ingemansen (repr. fra IMU) % delse er livsnerven i vores fællesskab i IM. Bibelen er forkyndelsens kilde og korset er forkyndelsens centrum. Forkyndelsen skal være både tekstnær og livsnær for at kunne bære den levende Guds ord ind i vores hverdagstravle hjerter. Formanden indbød til respons fra bibelkredsene i forlængelse af de spørgsmål, der har været sendt rundt til drøftelse i bibelkredsene. Mange spørgsmål var kastet ud både om indhold og måder at fungere på i bibelkredsene, om bibelkredsenes sammenhæng med missionshusets møder, om at få nye med i bestående bibelkredse eller danne nye bibelkredse ved opløsning af bestående kredse osv. Familieservicetjek I det forløbne år har bestyrelsen ud fra et spørgeskema foretaget en interviewundersøgelse blandt børnefamilierne i samfundet for at lytte til tanker, idéer og behov hos denne vigtige gruppe i vores fællesskab. Formanden resumerede, at familierne generelt var godt tilfredse med aktiviteter og mødeprogram. De er meget glade for det arbejde, der gøres i klubberne. Og især de tidlige aftener med fællesspisning og et kort møde er også værdsat af småbørnsfamilierne. Flere ønskede sig et småbørnshjørne i den store sal, hvor det var godt at sidde med de små børn under et møde. Bestyrelsen har nedsat et udvalg, der vil arbejde med mulighederne for at indrette et hjør- 2

3 ne, der både er velegnet som hyggehjørne til samtale og kaffe før møderne og som småbørnsfamiliehjørne under møderne. Missionshuset Forbedring og vedligeholdelsen af missionshuset har i det forløbne år budt på færdiggørelse af det nye køkken, isætning af ny bagdør til gården og reparation af murværk på facaden på grund af fugtproblemer. Bestyrelsen vil søge midler til facaderenovering i den nye forskønnelsesfond i Fredericia, der har fået en bevilling på 50 millioner kroner fra den A.P.Møllerske fond. Der vil sikkert blive rift om pengene, og der forudsættes en vis egenfinansiering, så det er ikke sikkert, at missionshuset får del i midlerne, men det er forsøget værd. Der er inventarmæssigt investeret i en tiltrængt ny talerstol, som er mere flytbar og anvendelig ved den nuværende brug af missionshuset. Om den gamle talerstol så skal sendes til kristne i Thailand eller gives til lokalhistorisk museum må tiden vise. Liv i og ud fra fællesskabet Som en hjælp til at få lovsangen bedre integreret i møderne også på nye måder, glæder bestyrelsen sig over Anette Mouritsens nye og engagerede indsats på denne front. Der er også netop dannet en ny aktionsgruppe, der skal arbejde med idéer og planer for særligt udadrettede aktiviteter, hvilket glæder bestyrelsen, der længe har ønsket mere fokus på mission og evangelisation. Formanden sluttede sin beretning med at takke missionshusets bogsælgere, Inger og Morten Randrup, for den opmærksom- hed, som de har givet os på god kristen litteratur, for en god fælleslejr arrangeret på Grejsdalens Efterskole, for klubledernes indsats uge efter uge i arbejdet med børn og unge, for pedelparrets omhyggelige virke og for Steen Sørensens kompetente arbejde i hans periode i bestyrelsen. Regnskab, gen- og nyvalg Kasserer Inger Margrethe Østergaard fremlagde et flot regnskab for det forgangne år, der viste et overskud på hele kr. Kassereren opfordrede da også forsamlingen til at sørge for at sende flere på bibelskole i 2013, så der kunne blive brugt penge i det nye regnskabsår på tilskud hertil. Hun takkede for den gode økonomiske opbakning til arbejdet i og ud fra missionshuset. Til bestyrelsen blev Else Vinter Skou, Inger Margrethe Østergaard og Helle Jakobsen genvalgt. Der var nyvalg til Arne Olesen. Opfordring, bøn og glæde Ved drøftelsen af arbejdet blev det nævnt, at IM-genbrug godt kan bruge lidt flere medarbejderkræfter også i den nye genbrugsbutik, at mere fællesbøn savnes i missionshuset, hvilket straks blev fulgt op af en opfordring til at deltage i bedemødet, der holdes mandage fra i ungdomslokalet, samt en opfordring til at bakke op om den nye aktionsgruppes kommende initiativer og til at deltage i fælleslejren 2013 den maj på Lyngsbo. Til slut blev der udtrykt stor glæde over den store gruppe af unge i IMU og det trofaste arbejde i klubberne for børn, juniorer og teenagere. Nyheder 3 Referat: Bjarne Ingemansen

4 Paskefesten Påskefesten rørte hjerter og rystede mure Et varmt gospelkor, en korstegnende missionær og små påskeliljer og kors var med til, at påskefesten i missionshuset blev en fin optakt til påskens højtid Som optakt til påskefesten i missionshuset den 26. marts var der palmelørdag den 23. marts påskeliljeaktion i byens gader. 400 påskeliljer blev delt ud til folk, og på hver blomst var der vedhæftet et bibelord og en invitation til påskefesten. De fleste tog med glæde imod. Påskeliljen prægede også påskefesten sammen med en række små kors. Side om side stod der en påskelilje og et trækors i en mursten på hvert bord. Den fine og sigende bordpynt forkyndte sit eget budskab om påsken til alle deltagerne, som fik et stærkt påskebudskab gennem bibelsk forkyndelse og lovsang. Missionær Bjarne Hvidberg stod for den talte forkyndelse. Saint Michael Voices, der er Sct. Michaelis Kirkes gospelkor, stod for lovsangen. Trækker ikke hånden tilbage Den store sal var fyldt af glade mennesker, og snakken gik vældigt. Nogle af dem var ikke vant til at komme i missionshuset, og de var noget spændt på aftenen. Påskens tema blev understreget allerede i indledningen til festen med mødelederens ord:»vi skal høre om korset i aften. Her ligger frelsen gemt.«koret Saint Michael Voices tog over, og i den næste halve time fyldte gospelsang missionshuset med en vekslen af livlige og mere stille lovsange. Ind imellem kom sognepræst Bjarne Hvid med et par små vidnesbyrd.»påsken er den højtid, hvor vi stærkest ser Guds kærlighed. Gennem Jesu død og opstandelse rækker Gud en hånd ud til mennesker. Han trækker den ikke tilbage.«betydningen af korsets tegn Missionær Bjarne Hvidberg begyndte sin forkyndelse med en hverdagsbetragtning.»jeg undrer mig over, at jeg ikke bruger det at slå korsets tegn noget mere i min hverdag. Måske gør jeg det ikke, fordi jeg synes, at det er poppet, når fodboldspillere slår korsets tegn inden de går på banen. Da jeg var på rejse i Italien opdagede jeg, at de slår korsets tegn, inden de kører af sted i bilen,«fortæller missionæren.»luther siger, at en god kristen om mor- Reportage 4

5 Fotos: Jimmi Tolstrup Henriksen, Tekst: Anette Ingemansen 5

6 Reportage genen og aftenen først læser trosbekendelsen, derefter siger han fadervor, og så slår han korsets tegn foran sig.hvor mange af jer bruger at slå korsets tegn i jeres personlige liv?«spørger Bjarne Hvidberg ud i salen. Han vendte tilbage til sin rejse i Italien.»Jeg spurgte en italiener, hvorfor han slog korsets tegn, inden han kørte. Han svarede: Det minder mig om, at Jesu døde på korset for mig. Det vil jeg lade mig mærke med.«korset sætter fri Lidt senere sagde han om korset:»korset er en skillevej for alle mennesker. Korset er en vej til frelse, uden kors er der ingen frelse. Det er et forfærdeligt dødsinstrument, som blev vores frelses- og forsoningstegn. Det må vi tage stilling til.«han sluttede med opfordringen:»lad Kristi kors være dit omdrejningspunkt i påsken.«derefter var der lidt stilhed, så alle kunne overveje, hvad korset betød for dem. Stilheden blev afløst af ren og uforfalsket glæde over, at Jesus døde og opstod.»vi skal synge om korset som det sted, der sætter os fri,«sagde Bjarne Hvid, inden Saint Michael Voices gav den hele armen og mere til, da de med livlige bevægelser og smittende sang fik de gamle mure i missionshuset til at ryste og deltagerne synge med af glæde. Det var lidt svært at komme ned på jorden igen efter den superdejlige lovsang, der sluttede med en fællessang med blandt andet linjerne:»han døde på et kors rejst på en bakketop. Min synd og skyld var naglerne, der gennembrød hans krop. Han sprængte dødens magt og gik af graven ud. Nu kan jeg eje liv og håb ved tro på Himlens Gud. Jesus, du er døren, som har åbnet sig for mig. Du banede den vej, jeg ikke selv ku gå. Ja, han er blevet livets dør, fra ham leder vejen frem. Med Jesus går jeg glad og fri - jeg er på vejen hjem.«(hj.t. nr. 636) Hvorfor jeg bruger kors En dejlig slikpyntet brunsviger fik også smilene frem og gjorde det hele lidt jordnært, for til en god fest blandt missionsfolk hører også kaffe, god kage og en masse snak. Én af dem, som for første gang var i missionshuset og oplevede en påskefest, sad med et stort smil.»det er fint at være her og lytte til gospel. Jeg lyttede meget til forkyndelsen, og jeg kom til at tænke på, hvorfor jeg nogle gange har brug at gå med mit kors i en halskæde.«påskefestens mange deltagere blev hængende i lang tid, inden de forsvandt ud i natten med hjerter fyldt af forventning til den kommende påskehøjtid. Reportage 6

7 Andagt Tolv kurve fulde Refleksioner over bespisningsunderet (Johs 6, 1-15) Der er mange samlet mænd, kvinder og børn. De er på et øde sted, men der hersker en stemning af eventyr, og folk er opstemte Jesus er jo sammen med dem! Men efter noget tid breder uroen sig, maverne knurrer og børn begynder at græde. Trangen til noget mere end bare det at lytte til Jesus melder sig Jesus ser deres sult og stiller den. Fantastisk! Jesus vidste godt, at deres egentlige grundlæggende behov var Hans Ord, men han og disciplene var bevidste om, at hvis de her sultne mennesker ikke snart fik noget mad, ville de gå. De ville forlade fællesskabet. I vores fællesskab i Fredericia missionshus er vi samlet med Jesus iblandt os. Fantastisk! Er der mon også sultne hos os, som glæder sig over Guds Ord forkyndt fra en talerstol, men som har brug for også at blive mødt af Guds nærvær ved hjælp af andre virkemidler? Da Jesus udførte sit bespisningsunder, var der en, som stillede sig til rådighed. En lille dreng havde en madpakke. Måske ville han egentlig gerne have spist den selv, men han satsede sin magelighed og sikke et mirakel det førte med sig! Mon der er uåbnede nådegave-madpakker rundt omkring dybt i vores lommer? Fyldt med velsignelser til vores fællesskab. Du tænker måske, at den jo da ikke er noget særligt. Måske ved du ikke helt, hvad din himmelske Far har smurt til dig. Men én ting er sikker i Jesu hænder, kan den mætte dem, den bliver delt med. Til overflod. Tekst: Anette Mouritsen 7

8 IM program velkommen program fra maj til november 2013 Maj Fredag den 3. til søndag den 5.: Fælleslejr på Lyngsbo (se særskilt program) Tirsdag den 7. kl : Forårsfest med fællesspisning ved sognepræst Heinrich Pedersen, Nørup. Onsdag den 15. kl : Kredsens forårsmøde i Gaurslund Kirke og derefter på Børkop Højskole ved vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen, Fredericia. Tirsdag 21. kl : Møde ved sognepræst Anders Grinderslev, Odense, sammen med ungdomskor fra Odense. Onsdag den 22. kl : Eftermiddagsmøde ved lærer Conni Kappelgaard, Erritsø. Emne: Trosvidner før og nu! Tirsdag den 28. kl. 14,30: Bibelkredsen samles i missionshuset Tirsdag den 28. kl. 19,30: Bibelkredsene samles i hjemmene Juni Tirsdag den 4. kl. 18,00: Fællesspisning og fællesaften med IMU ved sognepræst Jan Mortensen, Kolding. Emne: Hvad skal vi bruge profetierne i GT til? September Torsdag den 5. kl. 18,00: Fællesspisning og fællesaften med IMU ved rejsepræst Leif Andersen, Hvidovre. Emne: Er det næsten ikke synd for ordet synd? Tirsdag den 10. kl. 19,30: Fødselsdagsfest ved generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen, Kolding Tirsdag den 17. kl. 19,30: Kredsens årsmøde i Taulov ved missionær Søren Grysbæk, Horsens Onsdag den 18. kl. 14,30: Eftermiddagsmøde ved fhv. MF er Henning Lysholm Christensen, Gårslev. Emne: Livet en pilgrimsvandring. Tirsdag den 24. kl. 14,30: Bibelkredsen samles i missionshuset Tirsdag den 24. kl. 19,30: Bibelkredsene samles i hjemmene Oktober Oktobermøder - overordnet emne: Glæd jer Tirsdag den 1. kl. 19,00: Oktobermøde: Skriftemålsgudstjeneste i Sct. Michaelis Kirke og derefter bibelforedrag i missionshuset. Emne: Glæden over Guds lov.

9 Fredag og lørdag den : Indre Missions Årsmøde i Skjern Kulturcenter Tirsdag den 11. kl. 19,30: Møde ved journalist Anette Ingemansen, Fredericia. Emne: Bøn. Tirsdag den 18. kl. 14,30: Bibelkredsen samles i missionshuset Tirsdag den 18. kl. 19,30: Bibelkredsene samles i hjemmene Søndag den 23. kl. 19,30 Sankt Hans hos Bente og Christen Madsen, Indre Ringvej 6. Juli Tirsdag den 2. kl. 19,30: Åbent hjem hos Kate og Arne Olesen i deres sommerhus på Algolvej 28, 5500 Middelfart. Tirsdag den 9. kl. 19,30: Åbent hjem hos Julie og Filip Christensen, Drosselvej 8. August Tirsdag den 6. kl. 19,30: Møde ved missionær Annelise Bach, Bramming. Tirsdag den 13. kl. 19,30: Info-aften om DEM ved sekretær for international mission Jakob Swartz, Gjern. Tirsdag den 20. kl. 19,30: Møde ved DBI s ungdomsrejsesekretær Christian D. Thomsen, Lyngby. Tirsdag den 27. kl. 14,30: Bibelkredsen samles i missionshuset Tirsdag den 27. kl. 19,30: Bibelkredsene samles i hjemmene Torsdag den 3. kl. 19,30: Oktobermøde i missionshuset ved missionær Bent Kjær Andersen, Hjørring. Emne: Glæden over Guds nåde. Tirsdag den 8. kl. 18,00: Fællesspisning og fokusaften fælles med IMU ved lektor Carsten Vang, Århus. Emne: Bibelsk arkæologi aktuelt og nyt. Tirsdag den 15. kl. 19,30: Åbent hjem hos Inge og Jens Mortensen, Dreyersvænget 14. Onsdag den 16. kl. 14,30: Eftermiddagsmøde ved konsulent Per Søgaard, Erritsø. Emne: Glimt fra lysets hjem. Tirsdag den 22. kl. 14,30: Bibelkredsen samles i missionshuset Tirsdag den 22. kl. 19,30: Bibelkredsene samles i hjemmene Tirsdag den 29. kl. 19,30: Møde ved sognepræst Erik Holmgaard, Haderslev. November Temamåned: Apostlenes Gerninger med udblik til brevene Tirsdag den 5. kl. 18,00: Fællesspisning med temaaften ved professor Peter Legarth, Århus. Tirsdag den 12. kl. 19,30: Temaaften ved professor Peter Legarth, Århus. Tirsdag den 19. kl. 19,30: Temaaften ved undervisningskonsulent Carsten (Sprint) Poulsen, Børkop. Onsdag den 20. kl. 14,30: Eftermiddagsmøde ved planlægger Dennis Schultz, Smidstrup. Emne: Glæden i Kristus (ApG 16,34). HUSK Julemarked lørdag den 30. kl. 10,00-14,00. IM program 8-9

10 Nyt fra IMU Et godt år i Indre Missions Ungdom Den 28. februar havde vi generalforsamling i IMU, hvor vi var omtrent 30 IMU er samlet. 3 bestyrelsesmedlemmer skulle afgå fra bestyrelsen, for at der i stedet kunne indtræde 3 nye. De afgående bestyrelsesmedlemmer var Alice Møberg, Thorbjørn Nielsen og Helene Lilleøre. Til at tage over, stod 4 fantastiske kandidater til rådighed, hvilket betød at vi, helt ekstraordinært, skulle have afstemning til generalforsamlingen, da der desværre kun var 3, der kunne indtræde i bestyrelsen. Generalforsamlingen betød samtidig, at et gammelt IMU-år skulle afsluttes, for at et nyt og uskrevet år i IMU i stedet kunne begynde og formes. Ser vi tilbage på det forløbne år, kan vi se tilbage på et IMU-år med fællesskabet i centrum. Antallet af unge, dejlige mennesker er steget i IMU. Det er dejligt, men det skaber stærkt manglende sofaplads! Fællesskabet har sat sit aftryk på de mange sociale events vi har haft, så som IMU lejrene i Kolding, de farverige fredagsspas aftener og vores kollektive uge. Vi kan også se tilbage på en række givende, åndelige aftener, hvor vi dels som fællesskab og individer, har lært mere om Guds uendelige kærlighed, skaberværk og om os selv som syndere. Her kan vi bl.a. tænkte tilbage på den fordybende IMU-aften i Alliance Bedeugen, samt emneaftenen i februar, hvor vi blev undervist i åndskampen mod Satan ud fra Efeserbrevet kapitel 5. Fælles kirkebladsuddeling, de 10 minutters samtale ved mødets start og den dugfriske anordning med mandagsmemoer på Facebook, er andre ting, som har farvet IMU det seneste år. Vi har i det forgangne år udfordret hinanden kreativt og musikalt. Vi har udfordret hinanden åndeligt og menneskeligt. Nu ser vi frem til et nyt og spændende år, hvor den nye IMU-bestyrelse vil tage vare om det sociale og åndelige fællesskab Fredericia IMU. Tak til alle for et godt IMU-år. Den nye IMU-bestyrelse Formand: Lærke Thams Nord Hansen Næstformand: Lukas Ingemansen Kasserer: Jonas Roager Jensen Menig medlem: Louise Andersen IMU-repræsentant i samfundsbestyrelsen: David Ingemansen Sekretær: Christoffer Klitlund Nielsen Nyt fra IMU Tekst: Helene Lilleøre 10

11 IMU program maj 2. Smågrupperne mødes 7. Fællesspisning kl og forårsfest med samfundet v/ Heinrich Pedersen, Nørup. 9. Kristi Himmelfart 10. Fredagsspass 16. Debataften 23. Emneaften 30. Smågrupperne mødes juni 4. Fællesspisning kl og fællesaften med samfundet v/ Jan Mortensen, Kolding. Emne: Hvad skal vi bruge profetierne i GT til? 6. Refleksionsaften 13. Emneaften v/ Henrik Blicher 14. Fredagsspass 20. Smågruppeafslutning 27. Sommerafslutning Husk, at vi har en bibelskole! og husk at vi giver økonomisk støtte. Spørg bestyrelsen og tjek imb.dk august 8. Opstart 15. Smågruppeopstart 22. Emneaften 29. Walk and talk september 5. Fællesspisning kl og fællesaften med samfundet v/ Leif Andersen, Hvidovre. Emne: Er det næsten ikke synd for ordet synd? 12. Smågrupperne mødes 13. Fredagsspass 19. Børkop IMU kommer på besøg 26. Refleksionsaften oktober 3. Smågrupperne mødes 8. Fællesspisning kl og fokusaften med samfundet v/ lektor Carsten Vang, Århus. Emne: Bibelsk arkæologi. 10. Bibelnørderi v/ David og Jonas 11. Fredagsspass 17. Efterårsferie 24. Emneaften 31. Alternativ aften Lær dig selv og Gud bedre at kende! OBS Medvandrer for IMU er Morten Terp Randrup IMU program Hvor intet andet er anført mødes vi i missionshuset kl

12 Nyhed Ny flot genbrugsbutik i Fredericia Der er livlig aktivitet på parkeringspladsen foran Indre Missions Hus. Om få minutter åbner Indre Missions nye genbrugsbutik på Korskærvej 25, og mange vil ind og se den nye flotte butik. Erna Nielsen har været med i genbrugsbutikken på Riddergade lige siden åbningen for 24 år siden. Nu skal hun klippe snoren over sammen med generalsekretær i Indre Mission, Thomas Bjerg Mikkelsen, inden genbrugsbutikken kan erklæres for åben. Lyse og venlige lokaler Erna er fortsat aktiv i genbrugsarbejdet.»det er virkelig en glæde, at vi får sådan en ny flot butik«, fortæller hun. Hendes mand var med til at åbne genbrugbutikken på Nørrebrogade, som åbnede nogle år efter butikken i Riddergade. Nu er begge butikker slået sammen i nye flotte lokaler. Else Ladegaard har været formand for butikken i Riddergade og er næstformand i den nye butik. Hun glæder sig også meget over de nye lokaler.»der er meget mere lyst og venligt og så får vi mere plads både i butikken og på lageret.«når jeg spørger de andre medarbejdere, udtrykker de samme begejstring for den nye butik. To kulturer flytter sammen Med den nye butik skal to medarbejderflokke til at arbejde sammen.»det giver både udfordringer og muligheder«, fortæller Else Ladegaard.»Det er gået virkelig godt med flytningen og indretningen af butikken, selv om vi kommer fra to forskel- Reportage 12

13 Tekst: Helle Jakobsen. Fotos: Ben Haman 13

14 Reportage lige butikker med hver vores kultur. Det er meget glædeligt.«svend Aage Ladegaard er ny formand for butikken. Han ser også mange muligheder ved at få samlet butikkerne.»det var kun butikken i Riddergade, der havde åbent om lørdagen, da det var svært at finde personale. Nu er vi flere om at løfte opgaven og dele vagterne imellem os.«vagterne bliver fordelt, så der stort set altid er en person fra begge de tidligere butikker. Brug for unge De fleste frivillige i genbrugsarbejdet er efterlønnere eller pensionister. Svend Aage kunne godt tænke sig, at der var et par unge, som havde lyst til at give en hånd og komme med deres idéer.»det er ikke sikkert, at de har mulighed for at komme til hverdag, men så kunne lørdag formiddag måske være en mulighed«slutter han. God start i den nye butik Et par timer efter åbningen går jeg forbi for at høre, hvordan dagen er gået. Her er butikken stadig fyldt med mennesker.»der har virkelig været mange kunder forbi siden vi åbnede.«fortæller Erna. Det er da en glædelig start for vores nye genbrugsbutik! Fakta Genbrugsbutikken har ca 35 frivillige medarbejdere De nye butikslokaler er på 450 m2 Åbningstider: man. fre lør Spejlet 14

15 Sange og salmer den nye fælles sangbog Den 1. november udkommer den nye fælles sangbog: Sange og salmer. Sangbogen er et fælles projekt for Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission, Kristeligt forbund for Studerende og Indre Mission og har været en drøm i mange år. Det er 10 år siden, udvalgsarbejdet begyndte. Målet har været at samle alt»guldet«fra den store og rige sangtradition i de fire bevægelser. Derudover har det været målet at samle det bedste og mest slidstærke af nyere sange, som bl.a. har været med i de seneste udgaver af Fællessang. Flere udgaver Sange og salmer udkommer i flere forskellige udgaver. Ud over den klassiske sangbog med teksterne udgives bl.a. en melodiudgave med en enkelt nodelinje og særlige becifringer (i stil med Fællessang). Mange er glade for at kunne følge med i noderne, specielt til nye sange, og her vil melodiudgaven være en hjælp. Samtidig giver det en ny generation lettere adgang til sangene. Forudbestilling fra 1. april til 10. juni Du kan forudbestille Sange og salmer inden den 10. juni og få rigtig gode rabatter. Vi bestiller Sange og salmer hjem Sange og salmer udkommer både i en foreningsudgave (lilla) og en privatudgave (turkis). til missionshuset og i samme ombæring, får du mulighed for at bestille sangbogen til privat brug. Jo flere sangbøger vi bestiller desto højere rabat, kan vi få (op til 35 %). Overvej derfor allerede nu, hvor mange sangbøger du har brug for og hvilke udgaver. Sangbogens forskellige udgaver er også oplagte som gaveidéer. Du kan altså allerede nu sikre dig gaver for livet til børn og børnebørn til en fornuftig pris! Der kommer orientering rundt i missionshuset om priser og forudbestilling inden den 10. juni. Du kan også læse mere om de forskellige udgaver, priser og rabatter på lohse.dk/sangeogsalmer. Anmeldelse Tekst: Helle jakobsen 15

16 VEJVISER Missionshuset Nr. Voldgade 18, 7000 Fredericia Pedelpar > Anna og Asbjørn Asmussen % Ønsker du dette program tilsendt løbende, så skriv dig på Fredericia Indre Missions adresseliste. Indre Missions Ungdom > Lærke Thams Nord Hansen, Nørrebrogade 46, % Formand > Cecilie Thams Nord Hansen Nørrebrogade 46, % Kasserer > Inger Margrethe Østergaard Indre Ringvej 127, % BG-bank reg kto Bogsalg > Inger og Morten Terp Randrup, % / % Bibelkredse > Else V. Skou % > Kirsten Borum Poulsen % åben bedekreds Mandag kl i missionshuset > Asbjørn Asmussen, % > Morten Terp Randrup, % Besøgstjeneste > Else Vinter Skou, % KONTAKTER FOR SAMTALE Om at være single/enlig: > Betty Christensen, Nørrebrogade 28, 2.tv. % Om at være forlovet og nygift: > Anette og Bjarne Ingemansen, Vejlevej 7, % Om at være ægtepar og familie: > Anna og Asbjørn Asmussen, Nr. Voldgade 18, % Club Zoom Juniorklubben for kl. Mødes onsdag kl > Maria Lokjær Pedersen, Avlsbrugervej 17, 1. mf., % Teenklubben for kl. Mødes onsdag kl > Kirsten Borum Poulsen, Friggsvej 3, st. th., % Skattekisten Børneklubben i missionshuset Mødes mandag kl > Martin Simonsen Umanaksvej 8, % NB-klubben - Nyager Børneklub Nyager 12, Bredstrup Mødes onsdag kl > Bjarne Gertz Olsen, % IM-genbrug > Else Ladegaard, % Korskærvej 25, % , Mandag-fredag og lørdag Redaktion > Bjarne Ingemansen (modtager stof på Kirsten Stoof Jensen, Helle Jakobsen og Ben Haman. deadline For stofindlevering Næste nummer den 10. september 2013 Hvor intet andet er anført foregår aktiviteterne i missionshuset Layout: Ben Haman. Tryk: Elbo Grafisk A/S. 16

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon P R Velkommen i Tommerup :: ~ Indre MlSSlon R A M 2 o 1 2 Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen samt et antal ar- \... bejdsgrupper. Bestyrelsen:

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker.

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

Kunstneren Helle Viftrup Kristensen, Børkop har følgende fortolkning på sit værk: Jeg har især tænkt på det med valget af materialerne.

Kunstneren Helle Viftrup Kristensen, Børkop har følgende fortolkning på sit værk: Jeg har især tænkt på det med valget af materialerne. Kunstværk Nyt kunstværk i Ansgarsalen Da Indre Mission i Ikast havde 150 års jubilæum, fik vi nogle pengegaver fra venner, Ikast menighedsråd, Ikast Kirkecenter og Ikast KFUM og K. Disse penge er nu brugt

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2017 Alle er velkommen. Gram. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk.

Gram Menighedshus. Kirkealle 4. Program for 2017 Alle er velkommen. Gram. Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Gram Menighedshus Kirkealle 4 Program for 2017 Alle er velkommen Gram Gram Indre Mission har en hjemmeside: gram-menighedshus.dk. Januar: Kaffehold 3.Uge 1 Mandag d. 9. kl. 14 16 Café Mandag d. 9. til

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M 2 0 1 5 Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand 40 49 51 10 carstenvc@dsa-net.dk Tage Vig 64 6 0 10 tavi@post.tele.dk

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 AUGUST - DECEMBER 2015 1 AUGUST - DECEMBER 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE Program for efterårets

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev JANUAR - JUNI 2015. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. INFORMATION OM BETHANIA.

BETHANIA. Indre Mission i Herlev JANUAR - JUNI 2015. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. INFORMATION OM BETHANIA. 11 JANUAR - JUNI 2015 Info om Bethania INFORMATION OM BETHANIA Indre Mission i Herlev er en del af Den Danske Folkekirke og holder til i huset Bethania, Herlevgårdsvej 28. Bethania blev taget i brug første

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2015 1 JANUAR - JUNI 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE Program for forårets møder m.m...

Læs mere

Jeg bygger kirken -5

Jeg bygger kirken -5 Jeg kirken - Udholdenhed og forfølgelse Mål: At være kristen er ikke bare nemt og dejligt. Det vil koste os alt. Mange gange vil vi føle en trang til at opgive, og tit oplever vi, at andre er imod os,

Læs mere

Velkommen til Indre Mission - Horsens

Velkommen til Indre Mission - Horsens Velkommen til Indre Mission - Horsens Sted: Emil Bojsensgade 31, 8700 Horsens. Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 21.15. Se programmet. Hvad står IM for? Hvad tror vi på? Hvad sker der i IM Horsens For de unge

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

FREDERICIA INDRE MISSION MISSION NOVEMBER 2015 - APRIL 2016 PROGRAM FAMILIEN MEDOM MADSEN ER VED AT FINDE SIG TIL RETTE I FREDERICIA

FREDERICIA INDRE MISSION MISSION NOVEMBER 2015 - APRIL 2016 PROGRAM FAMILIEN MEDOM MADSEN ER VED AT FINDE SIG TIL RETTE I FREDERICIA FREDERICIA INDRE MISSION MISSION NOVEMBER 2015 - APRIL 2016 PROGRAM FAMILIEN MEDOM MADSEN ER VED AT FINDE SIG TIL RETTE I FREDERICIA Nyheder FÆLLES WEEKENDLEJR I TYSKLAND I FORÅRET 2016 I det kommende

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Nyt fra Københavns Nærradio

Nyt fra Københavns Nærradio Nyt fra Københavns Nærradio - 2014 Nr. 2-2014 1 Københavns Nærradio FM 90.4 og 89.6 MHz Stations nyt Ved daglig leder Viggo Wiwe Forårsfest Lørdag den 3. maj vil vi gerne invitere alle radioens ly ere,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

FREDERICIA INDRE MISSION NOVEMBER APRIL 2017 PROGRAM BØRNEKLUBBEN SKATTEKISTEN ER KLAR TIL FORSVAR

FREDERICIA INDRE MISSION NOVEMBER APRIL 2017 PROGRAM BØRNEKLUBBEN SKATTEKISTEN ER KLAR TIL FORSVAR FREDERICIA INDRE MISSION NOVEMBER 2016 - APRIL 2017 PROGRAM BØRNEKLUBBEN SKATTEKISTEN ER KLAR TIL FORSVAR Nyheder JULEMARKED 2016 BESTYRELSEN Arne Olesen (formand) % 75 92 96 93 Else Vinter Skou (næstformand)

Læs mere

» Intro « » Du er formand «

» Intro « » Du er formand « FORMANDS GUIDE » Intro Du er formand «Tusind tak fordi du har sagt ja til at være formand i LMU! Det er en vigtig og meningsfuld opgave, som ligger foran dig, og vi er mange, der sætter pris på, at du

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast

De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast Tirsdage: Kl. 19.00-20.30: mødes juniorer, der går i 4., 5. og 6. klasse til Klub 456. De holder til i kælderen Torsdage: Kl. 9.30-11.00:

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Videbæk Indre Mission

Videbæk Indre Mission Alt mit håb satte jeg til Gud, og han bøjed sig til mig og hørte mit råb, han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd. Han satte mine fødder på en klippe, og gjorde mine skridt faste, han

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 2016 LM s kredsbestyrelse, Haderslev Formand Kim Jensen tlf. 74 53 34 07 24 24 73 10 Næstformand Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 Sekretær Else Wiwe tlf. 25 78 62 67 Medlem David Jensen tlf. 23 45 47 24

Læs mere

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018 Luthersk Mission Esbjerg - Program oktober 2017 - marts 2018 M i s s i o n s f o r e n i n g F r i m e n i g h e d B ø r n e o g u n g e a r b e j d e T v æ r k u l t u r e l t a r b e j d e Oktober 2017

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside Missionær: og Layout:

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside  Missionær: og Layout: P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2016

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2016 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2016 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår!

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! NYT LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! Januar - februar - marts 2016 I dette blad Kort nyt 2 Vinterstævne 3 Lokale arrangementer 4 LivogJob Stubbekøbing 9 Ungdomsforeningen 10 Børne- og juniorklubber

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern. efterår Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern

Program for Indre Mission i Gjern. efterår Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern Program for Indre Mission i Gjern efterår 2011 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern August tors. 11. 16.00 Rengøring af missionshuset. Kl. 19.00 fællesspisning fre. 19. 17.30 Sommerfest sammen med

Læs mere

Efterår 2012 2. udgave

Efterår 2012 2. udgave Vildbjerg Efterår 2012 2. udgave August Torsdag 9. Onsdag 15. Kl 19.30 Bibelkredsene samles Torsdag 16. Kl 19.30 Møde Kreds 1 Fritidsforkynder Jørgen Vindum Sand, Hammerum Emne: Så vælg da livet. 5. mos.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31) 1. s. e. påske I 23. april 2017 Sundkirken 10 Salmer: 408 Nu ringer alle klokker 749 I østen 875 Tak Gud 582 At tro er at komme 427 Tak for al 235 Verdens igenfødelse Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Jeg bygger kirken -3

Jeg bygger kirken -3 kirken - Bøn og fællesskab Mål: Kirken forbindes ofte med en bygning, men kirken er meget mere end det. Kirken består af mennesker. Kirken er til for, at vi kan have fællesskab med Gud og med hinanden.

Læs mere

Skærtorsdag 2015 Af sognepræst Kristine S. Hestbech

Skærtorsdag 2015 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Skærtorsdag 2015 aftenen hvor Jesus mødes med sine venner for at spise det lækre påskemåltid med lam, vin og brød. Det er aftenen hvor vinen og brødet for evigt får en ny betydning; Jesu blod og Jesu kød.

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31)

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 7 Helliget Gud Ugens tekst og referencer: Luk 2,21-38. Den Store Mester, kap. 5. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) Hovedformålet er,

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2017

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2017 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2017 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere