Fredericia Indre Mission maj - OKtober 2013 PROGRAM. rørte hjerter og rystede mure

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredericia Indre Mission maj - OKtober 2013 PROGRAM. rørte hjerter og rystede mure"

Transkript

1 Fredericia Indre Mission maj - OKtober 2013 PROGRAM rørte hjerter og rystede mure

2 Nyt fra bestyrelsen Til frihed i tro og tjeneste Fredericia Indre Missions generalforsamling den 5. februar blev indledt med en andagt ved Steen Sørensen. Ud fra Joh 9, 4-8 talte han om, at vi er kaldet til et liv i tro og tjeneste for Ham, der er verdens lys. Guds Søn blev sendt til verden, og nu er vi hans sendebud i verden. Forkyndelse og bibelkredse Formanden for samfundsbestyrelsen Cecilie Thams Nord Hansen tog i sin beretning udgangspunkt i temaet for Indre Missions Lederkonference i marts 2012: Til frihed. Hun understregede, at frigørende forkyn- BESTYRELSEN Cecilie Thams Nord Hansen (formand) % Else Vinter Skou (næstformand) % Inger Margrethe Østergaard (kasserer) % Helle Jakobsen (sekretær) % Kirsten Borum Poulsen (repr. i IMU) % Arne Olesen (kontakt til pedel og husudvalg) % Asbjørn Asmussen % Inger Randrup % David Ingemansen (repr. fra IMU) % delse er livsnerven i vores fællesskab i IM. Bibelen er forkyndelsens kilde og korset er forkyndelsens centrum. Forkyndelsen skal være både tekstnær og livsnær for at kunne bære den levende Guds ord ind i vores hverdagstravle hjerter. Formanden indbød til respons fra bibelkredsene i forlængelse af de spørgsmål, der har været sendt rundt til drøftelse i bibelkredsene. Mange spørgsmål var kastet ud både om indhold og måder at fungere på i bibelkredsene, om bibelkredsenes sammenhæng med missionshusets møder, om at få nye med i bestående bibelkredse eller danne nye bibelkredse ved opløsning af bestående kredse osv. Familieservicetjek I det forløbne år har bestyrelsen ud fra et spørgeskema foretaget en interviewundersøgelse blandt børnefamilierne i samfundet for at lytte til tanker, idéer og behov hos denne vigtige gruppe i vores fællesskab. Formanden resumerede, at familierne generelt var godt tilfredse med aktiviteter og mødeprogram. De er meget glade for det arbejde, der gøres i klubberne. Og især de tidlige aftener med fællesspisning og et kort møde er også værdsat af småbørnsfamilierne. Flere ønskede sig et småbørnshjørne i den store sal, hvor det var godt at sidde med de små børn under et møde. Bestyrelsen har nedsat et udvalg, der vil arbejde med mulighederne for at indrette et hjør- 2

3 ne, der både er velegnet som hyggehjørne til samtale og kaffe før møderne og som småbørnsfamiliehjørne under møderne. Missionshuset Forbedring og vedligeholdelsen af missionshuset har i det forløbne år budt på færdiggørelse af det nye køkken, isætning af ny bagdør til gården og reparation af murværk på facaden på grund af fugtproblemer. Bestyrelsen vil søge midler til facaderenovering i den nye forskønnelsesfond i Fredericia, der har fået en bevilling på 50 millioner kroner fra den A.P.Møllerske fond. Der vil sikkert blive rift om pengene, og der forudsættes en vis egenfinansiering, så det er ikke sikkert, at missionshuset får del i midlerne, men det er forsøget værd. Der er inventarmæssigt investeret i en tiltrængt ny talerstol, som er mere flytbar og anvendelig ved den nuværende brug af missionshuset. Om den gamle talerstol så skal sendes til kristne i Thailand eller gives til lokalhistorisk museum må tiden vise. Liv i og ud fra fællesskabet Som en hjælp til at få lovsangen bedre integreret i møderne også på nye måder, glæder bestyrelsen sig over Anette Mouritsens nye og engagerede indsats på denne front. Der er også netop dannet en ny aktionsgruppe, der skal arbejde med idéer og planer for særligt udadrettede aktiviteter, hvilket glæder bestyrelsen, der længe har ønsket mere fokus på mission og evangelisation. Formanden sluttede sin beretning med at takke missionshusets bogsælgere, Inger og Morten Randrup, for den opmærksom- hed, som de har givet os på god kristen litteratur, for en god fælleslejr arrangeret på Grejsdalens Efterskole, for klubledernes indsats uge efter uge i arbejdet med børn og unge, for pedelparrets omhyggelige virke og for Steen Sørensens kompetente arbejde i hans periode i bestyrelsen. Regnskab, gen- og nyvalg Kasserer Inger Margrethe Østergaard fremlagde et flot regnskab for det forgangne år, der viste et overskud på hele kr. Kassereren opfordrede da også forsamlingen til at sørge for at sende flere på bibelskole i 2013, så der kunne blive brugt penge i det nye regnskabsår på tilskud hertil. Hun takkede for den gode økonomiske opbakning til arbejdet i og ud fra missionshuset. Til bestyrelsen blev Else Vinter Skou, Inger Margrethe Østergaard og Helle Jakobsen genvalgt. Der var nyvalg til Arne Olesen. Opfordring, bøn og glæde Ved drøftelsen af arbejdet blev det nævnt, at IM-genbrug godt kan bruge lidt flere medarbejderkræfter også i den nye genbrugsbutik, at mere fællesbøn savnes i missionshuset, hvilket straks blev fulgt op af en opfordring til at deltage i bedemødet, der holdes mandage fra i ungdomslokalet, samt en opfordring til at bakke op om den nye aktionsgruppes kommende initiativer og til at deltage i fælleslejren 2013 den maj på Lyngsbo. Til slut blev der udtrykt stor glæde over den store gruppe af unge i IMU og det trofaste arbejde i klubberne for børn, juniorer og teenagere. Nyheder 3 Referat: Bjarne Ingemansen

4 Paskefesten Påskefesten rørte hjerter og rystede mure Et varmt gospelkor, en korstegnende missionær og små påskeliljer og kors var med til, at påskefesten i missionshuset blev en fin optakt til påskens højtid Som optakt til påskefesten i missionshuset den 26. marts var der palmelørdag den 23. marts påskeliljeaktion i byens gader. 400 påskeliljer blev delt ud til folk, og på hver blomst var der vedhæftet et bibelord og en invitation til påskefesten. De fleste tog med glæde imod. Påskeliljen prægede også påskefesten sammen med en række små kors. Side om side stod der en påskelilje og et trækors i en mursten på hvert bord. Den fine og sigende bordpynt forkyndte sit eget budskab om påsken til alle deltagerne, som fik et stærkt påskebudskab gennem bibelsk forkyndelse og lovsang. Missionær Bjarne Hvidberg stod for den talte forkyndelse. Saint Michael Voices, der er Sct. Michaelis Kirkes gospelkor, stod for lovsangen. Trækker ikke hånden tilbage Den store sal var fyldt af glade mennesker, og snakken gik vældigt. Nogle af dem var ikke vant til at komme i missionshuset, og de var noget spændt på aftenen. Påskens tema blev understreget allerede i indledningen til festen med mødelederens ord:»vi skal høre om korset i aften. Her ligger frelsen gemt.«koret Saint Michael Voices tog over, og i den næste halve time fyldte gospelsang missionshuset med en vekslen af livlige og mere stille lovsange. Ind imellem kom sognepræst Bjarne Hvid med et par små vidnesbyrd.»påsken er den højtid, hvor vi stærkest ser Guds kærlighed. Gennem Jesu død og opstandelse rækker Gud en hånd ud til mennesker. Han trækker den ikke tilbage.«betydningen af korsets tegn Missionær Bjarne Hvidberg begyndte sin forkyndelse med en hverdagsbetragtning.»jeg undrer mig over, at jeg ikke bruger det at slå korsets tegn noget mere i min hverdag. Måske gør jeg det ikke, fordi jeg synes, at det er poppet, når fodboldspillere slår korsets tegn inden de går på banen. Da jeg var på rejse i Italien opdagede jeg, at de slår korsets tegn, inden de kører af sted i bilen,«fortæller missionæren.»luther siger, at en god kristen om mor- Reportage 4

5 Fotos: Jimmi Tolstrup Henriksen, Tekst: Anette Ingemansen 5

6 Reportage genen og aftenen først læser trosbekendelsen, derefter siger han fadervor, og så slår han korsets tegn foran sig.hvor mange af jer bruger at slå korsets tegn i jeres personlige liv?«spørger Bjarne Hvidberg ud i salen. Han vendte tilbage til sin rejse i Italien.»Jeg spurgte en italiener, hvorfor han slog korsets tegn, inden han kørte. Han svarede: Det minder mig om, at Jesu døde på korset for mig. Det vil jeg lade mig mærke med.«korset sætter fri Lidt senere sagde han om korset:»korset er en skillevej for alle mennesker. Korset er en vej til frelse, uden kors er der ingen frelse. Det er et forfærdeligt dødsinstrument, som blev vores frelses- og forsoningstegn. Det må vi tage stilling til.«han sluttede med opfordringen:»lad Kristi kors være dit omdrejningspunkt i påsken.«derefter var der lidt stilhed, så alle kunne overveje, hvad korset betød for dem. Stilheden blev afløst af ren og uforfalsket glæde over, at Jesus døde og opstod.»vi skal synge om korset som det sted, der sætter os fri,«sagde Bjarne Hvid, inden Saint Michael Voices gav den hele armen og mere til, da de med livlige bevægelser og smittende sang fik de gamle mure i missionshuset til at ryste og deltagerne synge med af glæde. Det var lidt svært at komme ned på jorden igen efter den superdejlige lovsang, der sluttede med en fællessang med blandt andet linjerne:»han døde på et kors rejst på en bakketop. Min synd og skyld var naglerne, der gennembrød hans krop. Han sprængte dødens magt og gik af graven ud. Nu kan jeg eje liv og håb ved tro på Himlens Gud. Jesus, du er døren, som har åbnet sig for mig. Du banede den vej, jeg ikke selv ku gå. Ja, han er blevet livets dør, fra ham leder vejen frem. Med Jesus går jeg glad og fri - jeg er på vejen hjem.«(hj.t. nr. 636) Hvorfor jeg bruger kors En dejlig slikpyntet brunsviger fik også smilene frem og gjorde det hele lidt jordnært, for til en god fest blandt missionsfolk hører også kaffe, god kage og en masse snak. Én af dem, som for første gang var i missionshuset og oplevede en påskefest, sad med et stort smil.»det er fint at være her og lytte til gospel. Jeg lyttede meget til forkyndelsen, og jeg kom til at tænke på, hvorfor jeg nogle gange har brug at gå med mit kors i en halskæde.«påskefestens mange deltagere blev hængende i lang tid, inden de forsvandt ud i natten med hjerter fyldt af forventning til den kommende påskehøjtid. Reportage 6

7 Andagt Tolv kurve fulde Refleksioner over bespisningsunderet (Johs 6, 1-15) Der er mange samlet mænd, kvinder og børn. De er på et øde sted, men der hersker en stemning af eventyr, og folk er opstemte Jesus er jo sammen med dem! Men efter noget tid breder uroen sig, maverne knurrer og børn begynder at græde. Trangen til noget mere end bare det at lytte til Jesus melder sig Jesus ser deres sult og stiller den. Fantastisk! Jesus vidste godt, at deres egentlige grundlæggende behov var Hans Ord, men han og disciplene var bevidste om, at hvis de her sultne mennesker ikke snart fik noget mad, ville de gå. De ville forlade fællesskabet. I vores fællesskab i Fredericia missionshus er vi samlet med Jesus iblandt os. Fantastisk! Er der mon også sultne hos os, som glæder sig over Guds Ord forkyndt fra en talerstol, men som har brug for også at blive mødt af Guds nærvær ved hjælp af andre virkemidler? Da Jesus udførte sit bespisningsunder, var der en, som stillede sig til rådighed. En lille dreng havde en madpakke. Måske ville han egentlig gerne have spist den selv, men han satsede sin magelighed og sikke et mirakel det førte med sig! Mon der er uåbnede nådegave-madpakker rundt omkring dybt i vores lommer? Fyldt med velsignelser til vores fællesskab. Du tænker måske, at den jo da ikke er noget særligt. Måske ved du ikke helt, hvad din himmelske Far har smurt til dig. Men én ting er sikker i Jesu hænder, kan den mætte dem, den bliver delt med. Til overflod. Tekst: Anette Mouritsen 7

8 IM program velkommen program fra maj til november 2013 Maj Fredag den 3. til søndag den 5.: Fælleslejr på Lyngsbo (se særskilt program) Tirsdag den 7. kl : Forårsfest med fællesspisning ved sognepræst Heinrich Pedersen, Nørup. Onsdag den 15. kl : Kredsens forårsmøde i Gaurslund Kirke og derefter på Børkop Højskole ved vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen, Fredericia. Tirsdag 21. kl : Møde ved sognepræst Anders Grinderslev, Odense, sammen med ungdomskor fra Odense. Onsdag den 22. kl : Eftermiddagsmøde ved lærer Conni Kappelgaard, Erritsø. Emne: Trosvidner før og nu! Tirsdag den 28. kl. 14,30: Bibelkredsen samles i missionshuset Tirsdag den 28. kl. 19,30: Bibelkredsene samles i hjemmene Juni Tirsdag den 4. kl. 18,00: Fællesspisning og fællesaften med IMU ved sognepræst Jan Mortensen, Kolding. Emne: Hvad skal vi bruge profetierne i GT til? September Torsdag den 5. kl. 18,00: Fællesspisning og fællesaften med IMU ved rejsepræst Leif Andersen, Hvidovre. Emne: Er det næsten ikke synd for ordet synd? Tirsdag den 10. kl. 19,30: Fødselsdagsfest ved generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen, Kolding Tirsdag den 17. kl. 19,30: Kredsens årsmøde i Taulov ved missionær Søren Grysbæk, Horsens Onsdag den 18. kl. 14,30: Eftermiddagsmøde ved fhv. MF er Henning Lysholm Christensen, Gårslev. Emne: Livet en pilgrimsvandring. Tirsdag den 24. kl. 14,30: Bibelkredsen samles i missionshuset Tirsdag den 24. kl. 19,30: Bibelkredsene samles i hjemmene Oktober Oktobermøder - overordnet emne: Glæd jer Tirsdag den 1. kl. 19,00: Oktobermøde: Skriftemålsgudstjeneste i Sct. Michaelis Kirke og derefter bibelforedrag i missionshuset. Emne: Glæden over Guds lov.

9 Fredag og lørdag den : Indre Missions Årsmøde i Skjern Kulturcenter Tirsdag den 11. kl. 19,30: Møde ved journalist Anette Ingemansen, Fredericia. Emne: Bøn. Tirsdag den 18. kl. 14,30: Bibelkredsen samles i missionshuset Tirsdag den 18. kl. 19,30: Bibelkredsene samles i hjemmene Søndag den 23. kl. 19,30 Sankt Hans hos Bente og Christen Madsen, Indre Ringvej 6. Juli Tirsdag den 2. kl. 19,30: Åbent hjem hos Kate og Arne Olesen i deres sommerhus på Algolvej 28, 5500 Middelfart. Tirsdag den 9. kl. 19,30: Åbent hjem hos Julie og Filip Christensen, Drosselvej 8. August Tirsdag den 6. kl. 19,30: Møde ved missionær Annelise Bach, Bramming. Tirsdag den 13. kl. 19,30: Info-aften om DEM ved sekretær for international mission Jakob Swartz, Gjern. Tirsdag den 20. kl. 19,30: Møde ved DBI s ungdomsrejsesekretær Christian D. Thomsen, Lyngby. Tirsdag den 27. kl. 14,30: Bibelkredsen samles i missionshuset Tirsdag den 27. kl. 19,30: Bibelkredsene samles i hjemmene Torsdag den 3. kl. 19,30: Oktobermøde i missionshuset ved missionær Bent Kjær Andersen, Hjørring. Emne: Glæden over Guds nåde. Tirsdag den 8. kl. 18,00: Fællesspisning og fokusaften fælles med IMU ved lektor Carsten Vang, Århus. Emne: Bibelsk arkæologi aktuelt og nyt. Tirsdag den 15. kl. 19,30: Åbent hjem hos Inge og Jens Mortensen, Dreyersvænget 14. Onsdag den 16. kl. 14,30: Eftermiddagsmøde ved konsulent Per Søgaard, Erritsø. Emne: Glimt fra lysets hjem. Tirsdag den 22. kl. 14,30: Bibelkredsen samles i missionshuset Tirsdag den 22. kl. 19,30: Bibelkredsene samles i hjemmene Tirsdag den 29. kl. 19,30: Møde ved sognepræst Erik Holmgaard, Haderslev. November Temamåned: Apostlenes Gerninger med udblik til brevene Tirsdag den 5. kl. 18,00: Fællesspisning med temaaften ved professor Peter Legarth, Århus. Tirsdag den 12. kl. 19,30: Temaaften ved professor Peter Legarth, Århus. Tirsdag den 19. kl. 19,30: Temaaften ved undervisningskonsulent Carsten (Sprint) Poulsen, Børkop. Onsdag den 20. kl. 14,30: Eftermiddagsmøde ved planlægger Dennis Schultz, Smidstrup. Emne: Glæden i Kristus (ApG 16,34). HUSK Julemarked lørdag den 30. kl. 10,00-14,00. IM program 8-9

10 Nyt fra IMU Et godt år i Indre Missions Ungdom Den 28. februar havde vi generalforsamling i IMU, hvor vi var omtrent 30 IMU er samlet. 3 bestyrelsesmedlemmer skulle afgå fra bestyrelsen, for at der i stedet kunne indtræde 3 nye. De afgående bestyrelsesmedlemmer var Alice Møberg, Thorbjørn Nielsen og Helene Lilleøre. Til at tage over, stod 4 fantastiske kandidater til rådighed, hvilket betød at vi, helt ekstraordinært, skulle have afstemning til generalforsamlingen, da der desværre kun var 3, der kunne indtræde i bestyrelsen. Generalforsamlingen betød samtidig, at et gammelt IMU-år skulle afsluttes, for at et nyt og uskrevet år i IMU i stedet kunne begynde og formes. Ser vi tilbage på det forløbne år, kan vi se tilbage på et IMU-år med fællesskabet i centrum. Antallet af unge, dejlige mennesker er steget i IMU. Det er dejligt, men det skaber stærkt manglende sofaplads! Fællesskabet har sat sit aftryk på de mange sociale events vi har haft, så som IMU lejrene i Kolding, de farverige fredagsspas aftener og vores kollektive uge. Vi kan også se tilbage på en række givende, åndelige aftener, hvor vi dels som fællesskab og individer, har lært mere om Guds uendelige kærlighed, skaberværk og om os selv som syndere. Her kan vi bl.a. tænkte tilbage på den fordybende IMU-aften i Alliance Bedeugen, samt emneaftenen i februar, hvor vi blev undervist i åndskampen mod Satan ud fra Efeserbrevet kapitel 5. Fælles kirkebladsuddeling, de 10 minutters samtale ved mødets start og den dugfriske anordning med mandagsmemoer på Facebook, er andre ting, som har farvet IMU det seneste år. Vi har i det forgangne år udfordret hinanden kreativt og musikalt. Vi har udfordret hinanden åndeligt og menneskeligt. Nu ser vi frem til et nyt og spændende år, hvor den nye IMU-bestyrelse vil tage vare om det sociale og åndelige fællesskab Fredericia IMU. Tak til alle for et godt IMU-år. Den nye IMU-bestyrelse Formand: Lærke Thams Nord Hansen Næstformand: Lukas Ingemansen Kasserer: Jonas Roager Jensen Menig medlem: Louise Andersen IMU-repræsentant i samfundsbestyrelsen: David Ingemansen Sekretær: Christoffer Klitlund Nielsen Nyt fra IMU Tekst: Helene Lilleøre 10

11 IMU program maj 2. Smågrupperne mødes 7. Fællesspisning kl og forårsfest med samfundet v/ Heinrich Pedersen, Nørup. 9. Kristi Himmelfart 10. Fredagsspass 16. Debataften 23. Emneaften 30. Smågrupperne mødes juni 4. Fællesspisning kl og fællesaften med samfundet v/ Jan Mortensen, Kolding. Emne: Hvad skal vi bruge profetierne i GT til? 6. Refleksionsaften 13. Emneaften v/ Henrik Blicher 14. Fredagsspass 20. Smågruppeafslutning 27. Sommerafslutning Husk, at vi har en bibelskole! og husk at vi giver økonomisk støtte. Spørg bestyrelsen og tjek imb.dk august 8. Opstart 15. Smågruppeopstart 22. Emneaften 29. Walk and talk september 5. Fællesspisning kl og fællesaften med samfundet v/ Leif Andersen, Hvidovre. Emne: Er det næsten ikke synd for ordet synd? 12. Smågrupperne mødes 13. Fredagsspass 19. Børkop IMU kommer på besøg 26. Refleksionsaften oktober 3. Smågrupperne mødes 8. Fællesspisning kl og fokusaften med samfundet v/ lektor Carsten Vang, Århus. Emne: Bibelsk arkæologi. 10. Bibelnørderi v/ David og Jonas 11. Fredagsspass 17. Efterårsferie 24. Emneaften 31. Alternativ aften Lær dig selv og Gud bedre at kende! OBS Medvandrer for IMU er Morten Terp Randrup IMU program Hvor intet andet er anført mødes vi i missionshuset kl

12 Nyhed Ny flot genbrugsbutik i Fredericia Der er livlig aktivitet på parkeringspladsen foran Indre Missions Hus. Om få minutter åbner Indre Missions nye genbrugsbutik på Korskærvej 25, og mange vil ind og se den nye flotte butik. Erna Nielsen har været med i genbrugsbutikken på Riddergade lige siden åbningen for 24 år siden. Nu skal hun klippe snoren over sammen med generalsekretær i Indre Mission, Thomas Bjerg Mikkelsen, inden genbrugsbutikken kan erklæres for åben. Lyse og venlige lokaler Erna er fortsat aktiv i genbrugsarbejdet.»det er virkelig en glæde, at vi får sådan en ny flot butik«, fortæller hun. Hendes mand var med til at åbne genbrugbutikken på Nørrebrogade, som åbnede nogle år efter butikken i Riddergade. Nu er begge butikker slået sammen i nye flotte lokaler. Else Ladegaard har været formand for butikken i Riddergade og er næstformand i den nye butik. Hun glæder sig også meget over de nye lokaler.»der er meget mere lyst og venligt og så får vi mere plads både i butikken og på lageret.«når jeg spørger de andre medarbejdere, udtrykker de samme begejstring for den nye butik. To kulturer flytter sammen Med den nye butik skal to medarbejderflokke til at arbejde sammen.»det giver både udfordringer og muligheder«, fortæller Else Ladegaard.»Det er gået virkelig godt med flytningen og indretningen af butikken, selv om vi kommer fra to forskel- Reportage 12

13 Tekst: Helle Jakobsen. Fotos: Ben Haman 13

14 Reportage lige butikker med hver vores kultur. Det er meget glædeligt.«svend Aage Ladegaard er ny formand for butikken. Han ser også mange muligheder ved at få samlet butikkerne.»det var kun butikken i Riddergade, der havde åbent om lørdagen, da det var svært at finde personale. Nu er vi flere om at løfte opgaven og dele vagterne imellem os.«vagterne bliver fordelt, så der stort set altid er en person fra begge de tidligere butikker. Brug for unge De fleste frivillige i genbrugsarbejdet er efterlønnere eller pensionister. Svend Aage kunne godt tænke sig, at der var et par unge, som havde lyst til at give en hånd og komme med deres idéer.»det er ikke sikkert, at de har mulighed for at komme til hverdag, men så kunne lørdag formiddag måske være en mulighed«slutter han. God start i den nye butik Et par timer efter åbningen går jeg forbi for at høre, hvordan dagen er gået. Her er butikken stadig fyldt med mennesker.»der har virkelig været mange kunder forbi siden vi åbnede.«fortæller Erna. Det er da en glædelig start for vores nye genbrugsbutik! Fakta Genbrugsbutikken har ca 35 frivillige medarbejdere De nye butikslokaler er på 450 m2 Åbningstider: man. fre lør Spejlet 14

15 Sange og salmer den nye fælles sangbog Den 1. november udkommer den nye fælles sangbog: Sange og salmer. Sangbogen er et fælles projekt for Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission, Kristeligt forbund for Studerende og Indre Mission og har været en drøm i mange år. Det er 10 år siden, udvalgsarbejdet begyndte. Målet har været at samle alt»guldet«fra den store og rige sangtradition i de fire bevægelser. Derudover har det været målet at samle det bedste og mest slidstærke af nyere sange, som bl.a. har været med i de seneste udgaver af Fællessang. Flere udgaver Sange og salmer udkommer i flere forskellige udgaver. Ud over den klassiske sangbog med teksterne udgives bl.a. en melodiudgave med en enkelt nodelinje og særlige becifringer (i stil med Fællessang). Mange er glade for at kunne følge med i noderne, specielt til nye sange, og her vil melodiudgaven være en hjælp. Samtidig giver det en ny generation lettere adgang til sangene. Forudbestilling fra 1. april til 10. juni Du kan forudbestille Sange og salmer inden den 10. juni og få rigtig gode rabatter. Vi bestiller Sange og salmer hjem Sange og salmer udkommer både i en foreningsudgave (lilla) og en privatudgave (turkis). til missionshuset og i samme ombæring, får du mulighed for at bestille sangbogen til privat brug. Jo flere sangbøger vi bestiller desto højere rabat, kan vi få (op til 35 %). Overvej derfor allerede nu, hvor mange sangbøger du har brug for og hvilke udgaver. Sangbogens forskellige udgaver er også oplagte som gaveidéer. Du kan altså allerede nu sikre dig gaver for livet til børn og børnebørn til en fornuftig pris! Der kommer orientering rundt i missionshuset om priser og forudbestilling inden den 10. juni. Du kan også læse mere om de forskellige udgaver, priser og rabatter på lohse.dk/sangeogsalmer. Anmeldelse Tekst: Helle jakobsen 15

16 VEJVISER Missionshuset Nr. Voldgade 18, 7000 Fredericia Pedelpar > Anna og Asbjørn Asmussen % Ønsker du dette program tilsendt løbende, så skriv dig på Fredericia Indre Missions adresseliste. Indre Missions Ungdom > Lærke Thams Nord Hansen, Nørrebrogade 46, % Formand > Cecilie Thams Nord Hansen Nørrebrogade 46, % Kasserer > Inger Margrethe Østergaard Indre Ringvej 127, % BG-bank reg kto Bogsalg > Inger og Morten Terp Randrup, % / % Bibelkredse > Else V. Skou % > Kirsten Borum Poulsen % åben bedekreds Mandag kl i missionshuset > Asbjørn Asmussen, % > Morten Terp Randrup, % Besøgstjeneste > Else Vinter Skou, % KONTAKTER FOR SAMTALE Om at være single/enlig: > Betty Christensen, Nørrebrogade 28, 2.tv. % Om at være forlovet og nygift: > Anette og Bjarne Ingemansen, Vejlevej 7, % Om at være ægtepar og familie: > Anna og Asbjørn Asmussen, Nr. Voldgade 18, % Club Zoom Juniorklubben for kl. Mødes onsdag kl > Maria Lokjær Pedersen, Avlsbrugervej 17, 1. mf., % Teenklubben for kl. Mødes onsdag kl > Kirsten Borum Poulsen, Friggsvej 3, st. th., % Skattekisten Børneklubben i missionshuset Mødes mandag kl > Martin Simonsen Umanaksvej 8, % NB-klubben - Nyager Børneklub Nyager 12, Bredstrup Mødes onsdag kl > Bjarne Gertz Olsen, % IM-genbrug > Else Ladegaard, % Korskærvej 25, % , Mandag-fredag og lørdag Redaktion > Bjarne Ingemansen (modtager stof på Kirsten Stoof Jensen, Helle Jakobsen og Ben Haman. deadline For stofindlevering Næste nummer den 10. september 2013 Hvor intet andet er anført foregår aktiviteterne i missionshuset Layout: Ben Haman. Tryk: Elbo Grafisk A/S. 16

BETHANIABLADET. Januar juni 2011. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning

BETHANIABLADET. Januar juni 2011. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning BETHANIABLADET Januar juni 2011 52 52 Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning Nyt fra bestyrelsen Det kan godt være lidt vanskeligt at sætte fingeren på, hvad der egentlig er sket af forandringer

Læs mere

Bethesda. En hilsen fra regionen. Program juli - oktober 2015. Efterløn - og hvad så? Staffetten med Lars Bach Andreasen.

Bethesda. En hilsen fra regionen. Program juli - oktober 2015. Efterløn - og hvad så? Staffetten med Lars Bach Andreasen. juli 2015 Bethesda Aalborg Indre missions hus En hilsen fra regionen Program juli - oktober 2015 Efterløn - og hvad så? Staffetten med Lars Bach Andreasen Lederen Når denne leder læses, er vi midt i sommerferie

Læs mere

Bethesda. Glimt fra Fælleslejr. Program marts - juni 2014. Bethesda: 25 år i Jernbanegade. Staffetten med Jonna Holst. marts 2014

Bethesda. Glimt fra Fælleslejr. Program marts - juni 2014. Bethesda: 25 år i Jernbanegade. Staffetten med Jonna Holst. marts 2014 marts 2014 Bethesda Aalborg Indre missions hus Glimt fra Fælleslejr Program marts - juni 2014 Bethesda: 25 år i Jernbanegade Staffetten med Jonna Holst Lederen Når dette blad udkommer, har vi fejret jul

Læs mere

Bethesda. Program juli -oktober 2013 Hvem er IMU? Et kig ind i et ungt fællesskab Staffetten med Michael Reckweg. Ny mandeklub Logen.

Bethesda. Program juli -oktober 2013 Hvem er IMU? Et kig ind i et ungt fællesskab Staffetten med Michael Reckweg. Ny mandeklub Logen. juli 2013 Bethesda Aalborg Indre missions hus Program juli -oktober 2013 Hvem er IMU? Et kig ind i et ungt fællesskab Staffetten med Michael Reckweg Ny mandeklub Logen Lederen Når dette blad udkommer,

Læs mere

Bethesda. Region Nord: Strukturen. Program nov 2014 - feb 2015. Tværkulturel lejr. Staffetten med Charlotte Nørgaard Madsen.

Bethesda. Region Nord: Strukturen. Program nov 2014 - feb 2015. Tværkulturel lejr. Staffetten med Charlotte Nørgaard Madsen. november 2014 Bethesda Aalborg Indre missions hus Region Nord: Strukturen Program nov 2014 - feb 2015 Tværkulturel lejr Staffetten med Charlotte Nørgaard Madsen Lederen Egentlig har jeg ikke lyst til at

Læs mere

BETHANIABLADET. August december 2010. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning

BETHANIABLADET. August december 2010. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning BETHANIABLADET August december 2010 51 51 Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning Nyt fra bestyrelsen Jesus siger: Den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste

Læs mere

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand kreds:kontakt april : maj : juni 2013 Arken i Esbjerg Anno 1993 Arkens medarbejdere 2. kvartal 2013 årgang 46 Arken i Esbjerg Anno 2007 andagt fra afdelingen virksund lm kids cafe kilden jubilæumsår lmu

Læs mere

kreds:kontakt SÆDDIN E 40 ÅR juli : august : september 2014 3. kvartal 2014 årgang 47 afdelingsnyt lm kids fra afdelingen andagt sædding efterskole

kreds:kontakt SÆDDIN E 40 ÅR juli : august : september 2014 3. kvartal 2014 årgang 47 afdelingsnyt lm kids fra afdelingen andagt sædding efterskole kreds:kontakt juli : august : september 2014 G SÆDDIN E KOL EFTERS 40 ÅR 3. kvartal 2014 årgang 47 andagt fra afdelingen afdelingsnyt lm kids sædding efterskole adresser lmu café kilden 25 års jubilæum

Læs mere

Gode møder kan blive endnu bedre

Gode møder kan blive endnu bedre Gode møder kan blive endnu bedre En ressourcebog om møder i IMU & IM - en ressourcebog om møder i IMU & IM Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen Gode møder kan blive endnu bedre - en ressourcebog om møder

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

kreds:kontakt oktober : november : december 2012 4. kvartal 2012 årgang 45 fra afdelingen andagt evangelisation lm kids cafe kilden

kreds:kontakt oktober : november : december 2012 4. kvartal 2012 årgang 45 fra afdelingen andagt evangelisation lm kids cafe kilden kreds:kontakt oktober : november : december 2012 Krusbjerg Missionshus 100 års jubilæum 4. kvartal 2012 årgang 45 Hoppeborg i forbindelse med Krusbjerg Missionshus 100 års jubilæum andagt fra afdelingen

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Nyt i Syd. Nye medarbejdere på Solbakken. Nr. 5 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Læs side 3

Nyt i Syd. Nye medarbejdere på Solbakken. Nr. 5 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Læs side 3 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling Nyt i Syd Nr. 5 2011 Februar Marts April Maj Juni Juli September Oktober November December Årgang 103 Nye medarbejdere på Solbakken Læs side 3 ANDAGT SOLBAKKEN

Læs mere

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 23 inspiration nærvær holdning 7. december 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Fattigdom De rige har mange glæder, og de fattige mange børn, lyder et ordsprog. Julegaverne til de riges ønskebørn er mere af

Læs mere

Årsberetning 2012 for hovedkredsen:

Årsberetning 2012 for hovedkredsen: Årsberetning 2012 for hovedkredsen: Rundinsvej 46. 1) 2012 var stærkt præget af byggeri af nyt missionshus. Og efter et langt og til tider slidsomt forløb kunne vi flytte i nyt missionshus på Rundinsvej

Læs mere

Men for Karl Haahr handler det ikke kun om at holde ord. Der er mere på spil. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Men for Karl Haahr handler det ikke kun om at holde ord. Der er mere på spil. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 13-14 inspiration nærvær holdning 29. juni 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Kønsneutral Forleden morgen vågnede jeg op og opdagede, at min ægtefælle i nattens løb var blevet kønsneutral. I den fagre nye

Læs mere

Funpark på efterskole

Funpark på efterskole 03 inspiration nærvær holdning 8. februar 2013 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Redelighed Redelighed er en god ting. Det er godt og næstekærligt at være redelig, det vil sige ærlig, oprigtig, sandfærdig, pligtopfyldende

Læs mere

MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Hvor er Jesus henne? Værdidebat i MBU Udvikling og samarbejde i DDM Jubilæumsår for Thailand Voluntører til Ghana Vagtskifte

Læs mere

kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 1. kvartal 2014 årgang 47 fra afdelingen afdelingsnyt lm kids andagt international mission adresser lmu

kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 1. kvartal 2014 årgang 47 fra afdelingen afdelingsnyt lm kids andagt international mission adresser lmu kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 EXODUS møder på Solgaarden 1. kvartal 2014 årgang 47 andagt fra afdelingen afdelingsnyt lm kids international mission adresser lmu café kilden 40 års jubilæum

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere

Kronborgvejens Kirkecenter

Kronborgvejens Kirkecenter Kronborgvejens Kirkecenter 2015 1. uge - Tema: Når I beder - ind i stilheden Ugens bibelord: Matt 6,5-15 Ugens bøn: Skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd! Kast mig ikke bort fra dig,

Læs mere

NY T SYD. Løgumkloster Efterskole fik spændende besøg. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 105 #7 2013

NY T SYD. Løgumkloster Efterskole fik spændende besøg. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 105 #7 2013 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #7 2013 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Løgumkloster Efterskole fik spændende besøg Læs side 5 Årgang 105 ANDAGT HALMØDER

Læs mere

Kristen børnehave i Esbjerg

Kristen børnehave i Esbjerg 19 inspiration nærvær holdning 25. oktober 2013 Årgang 113 Falmer Nu falmer skoven, synger vi trindt om land. Men gør den det? Når tøj falmer, så er det, fordi sollys har bleget det. Men en grøn trøje

Læs mere

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005 Bibelen - Guds ord Joh.20.30-31. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn,

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig? Luk op for Indre Missions arbejde

Hvad kan vi gøre for dig? Luk op for Indre Missions arbejde Hvad kan vi gøre for dig? Luk op for Indre Missions arbejde Kære læser Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele tro og liv. Vi ønsker at være et åbent mødested, hvor vi har tid

Læs mere

NY T SYD. Social søndag i Arnum. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #4 2014. Årgang 106

NY T SYD. Social søndag i Arnum. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #4 2014. Årgang 106 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #4 2014 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Social søndag i Arnum Læs side 5 Årgang 106 ANDAGT NYDANSKERE 2 Ske din vilje! (Matt.

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere