PARTNERSKABSAFTALE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER & JAMMERBUGT KOMMUNE. Vækst Udvikling Samarbejde Socialt ansvar VIRKSOMHEDERNE PARTNERSKABET VISIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARTNERSKABSAFTALE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER & JAMMERBUGT KOMMUNE. Vækst Udvikling Samarbejde Socialt ansvar VIRKSOMHEDERNE PARTNERSKABET VISIONEN"

Transkript

1 PARTNERSKABSAFTALE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER & JAMMERBUGT KOMMUNE Vækst Udvikling Samarbejde Socialt ansvar VIRKSOMHEDERNE PARTNERSKABET VISIONEN

2 Socialøkonomiske virksomheder viser vejen Socialøkonomiske virksomheder er et aktiv i Jammerbugt Kommune. Vi har en årelang tradition for et godt samarbejde med de seks virksomheder i kommunen. Dette arbejde sætter vi nu turbo på. Vi har et ønske om at udbygge og forbedre kommunens samarbejde med de socialøkonomiske virksomheder, til gavn for udsatte borgere i kommunen. Vi vil gerne understøtte, at de socialøkonomiske virksomheder, som har etableret sig i kommunen, kan udvide deres aktiviteter i kommunen, såvel forretningsmæssigt som geografisk. Derfor har vi nu indgået en forpligtende partnerskabsaftale mellem Jammerbugt Kommune og vores socialøkonomisk virksomheder. Ud over at understøtte udviklingsarbejdet i de eksisterende virksomheder, vil vi med aftalen i hånden sprede budskabet om den socialøkonomiske tankegang til det øvrige erhvervsliv i kommunen. Socialøkonomi kan være et fornuftigt alternativ til flytning af arbejdspladser ud af kommunen og samtidig en oplagt mulighed for virksomheden til at påtage sig et socialt ansvar. Endelig har vi set at socialøkonomiske virksomheder kan være den løftestang, der får sat skub i udviklingen i vores landdistrikter. Det er Skovsgaardmodellen et tydeligt bevis på. Man holder liv i lokalsamfundene ved at have et hotel, en købmand, en it-virksomhed og andre socialøkonomiske virksomheder i lokalområderne. De sårbare borgere arbejder i virksomhederne samtidig med, at det giver liv i landsbyerne. I Jammerbugt Kommune ser vi samarbejdet som en klar win-win situation. Borgere, der er langt væk fra det ordinære arbejdsmarked, får en værdigt arbejdsliv, samtidig med at de skaber vækst og udvikling for samfundet. Vi øger beskæftigelsen og får sat skub i landdistriktsudviklingen. Forude venter nu det konkrete arbejde med at få aftalen omsat til handling. Et arbejde vi alle ser frem til. Mogens Gade Borgmester Jammerbugt Kommune FAKTA Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? En virksomhed skal opfylde fem kriterier for at leve op til regeringens definition af en socialøkonomisk virksomhed. 1. Socialt formål. Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborgerskab. 2. Væsentlig erhvervsdrift. Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning. 3. Uafhængighed af det offentlige. Virksomheden fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden. 4. Inddragende og ansvarlig ledelse. Virksomheden involverer ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter og har en etisk forsvarlig ledelse. 5. Social overskudshåndtering. Virksomheden bruger primært sit overskud til at fremme sociale formål, reinvestere i egen virksomhed eller i andre socialøkonomiske virksomheder. En begrænset andel af overskuddet kan udbetales som udbytte til investorer.

3 De socialøkonomiske virksomheder kan tilføre lokalsamfundet værdi, samtidig med at det giver meningsfyldt beskæftigelse til udsatte borgere. Her finder du de socialøkonomiske virksomheder i Jammerbugt Kommune CITAT Frank Ibsen, bestyrelsesformand for NordVirk Jeg synes, at det er en spændende og perspektivrig udvikling, vi i Jammerbugt kommune er inde i med underskrivelse af en partnerskabsaftale. Der er ikke andre i Danmark, som på nuværende tidspunkt har lavet en sådan aftale. Arbejdet med udformningen af partnerskabsaftalen har i de sidste måneder vist, at der er en meget stor vilje og gensidig interesse for at udvikle hele det socialøkonomiske område i kommunen. Det gælder både fra de socialøkonomiske virksomheders side og i forhold til det politiske og forvaltningsmæssige niveau i kommunen. Partnerskabsaftalen er et godt fundament for det videre samarbejde mellem de socialøkonomske virksomheder og Jammerbugt Kommune. Desuden er der en øget landspolitisk interesse for området, og med partnerskabsaftalen i hånden kan vi med tilfredshed konstatere, at Jammerbugt Kommune også på dette område er på forkant med udviklingen.

4 Mød virksomhederne: Råd & Dåd S.M.B.A. Råd & Dåd har siden 1994, arbejdet for at skabe meningsfyldte bo- og arbejdsmuligheder, ud fra et Socialøkologisk sigte, for mennesker, som af den ene eller anden grund, ikke kan klare ræset på arbejdsmarkedet. Råd og Dåd er et lokalt forankret projekt, som påtager sig et medmenneskeligt ansvar, både for lokal området og dets borgere. Råd & Dåd driver i dag økologisk gårdbutik, økologisk gartneri, genbrugsbutik samt håndværker- og landsbyservice. Sidste skud på stammen er Torvekøbmanden i Bonderup, der åbnede under stor bevågenhed 14. november Læs mere på: Skovsgaard Hotel Skovsgård Hotel har eksisteret på de nuværende vilkår siden Det ejes på andelsbasis af borgerne i Skovsgård og andre, som synes ideen er værd at støtte op om. Skovsgård Hotel er et andeledes hotel - en socialøkonomisk virksomhed, som viderefører det traditionsrige jernbanehotel i Skovsgård på nye vilkår. Hotellet beskæftiger 20 engagerede medarbejdere ansat på særlige vilkår, der arbejder for at gøre gæsternes besøg til en oplevelse ud over det sædvanlige. Skovsgård Hotel tilbyder bl.a.: Spisning i hotellets restaurant, mad ud af huset Afholdelse af fester og andre arrangementer efter aftale Overnatning, lokaler til kurser og møder Koncerter og andre kulturelle arrangementer Læse mere på: Hjortdal Købmandshandel A.M.B.A. Hjortdal Købmand er en lokal købmand med to målsætninger, der understøtter hinanden. Den ene er købmandsdrift og den anden er et arbejdsrettet tilbud for unge med psykisk sårbarhed. Købmandsbutikken understøtter områdets behov for en lokal indkøbsmulighed og er med til at fastholde og bevare en udvikling i Hjortdal området. Formålet med butikken er også at de unge med psykisk sårbarhed får en tilknytning til arbejdsmarkedet eller kommer i gang med en uddannelse. Hjortdal er kendetegnet ved at have et godt og aktivt foreningsliv, hvor mange er involveret. Købmandsbutikken er således et bindeled i lokalsamfundet, hvor fokus er på drift af en købmandsbutik og på et arbejdsrettet tilbud til psykisk sårbare unge. Læs mere på:

5 Fonden NordVirk NordVirk er en socialøkonomisk virksomhed, baseret på IT-relaterede opgaver. NordVirks mission er at skabe reelle beskæftigelsesmuligheder for mennesker med autisme eller lignende udviklingsforstyrrelser. NordVirk sælger brugt IT, skrotter, tester, tilbyder IT-service opgaver, yder IT-support, udvikler og uddanner. NordVirk har virksomhedsfaciliteter og en butik i Aabybro, hvor produkterne sælges og serviceydelserne tilbydes. Udover at NordVirk er en socialøkonomisk virksomhed, er NordVirk også en innovativ uddannelsesinstitution, der har fokus på de menneskelige ressourcer. Alt overskud kanaliseres tilbage til NordVirk, til understøttelse af NordVirks mission. Læse mere på: Re-cykel ApS. Re-cykel ApS er en socialøkonomisk virksomhed, ejet af SID JOB ApS. Re-cykel ApS er en non-profit virksomhed med et socialt formål, hvor overskuddet geninvesteres i virksomheden og/eller bruges til økonomisk støtte for personer udenfor arbejdsmarkedet. Det er f.eks. personer, som har behov for særlig støtte i forbindelse med uddannelse/opkvalificering eller virksomhedspraktik under særlige vilkår for at kunne genindtræde på arbejdsmarkedet. Re-cykel ApS har som en af ydelserne indsamling af tilvejebragte cykler i hele landet. Denne aftale er gennemført med Gjensidige Forsikring, ALKA og IF. Re-cykel renoverer og klargør cyklerne og sælger dem i virksomhedens web-shop, der tilbyder et bredt udvalg af cykler, både MTB, racer, dame- herre- samt børnecykler. Læs mere på: Stiftelsen Købmandsgården Stiftelsen Købmandsgården er en selvejende institution, som er rammen om forskellige bo- arbejds- og fritidstilbud for psykisk udviklingshæmmede, og tilgrænsende grupper. Købmandsgården ligger omkring Skovsgård og Torslev, tæt på Brovst. Det overordnede formål for stiftelsens virke er: 1. at skabe muligheder for et sammenhængende liv for udviklingshæmmede 2. at arbejde for lokale bo-, arbejds- og fritidsmuligheder med henblik på at give udviklingshæmmede og tilgrænsende grupper de bedste vilkår for et aktivt samspil med nærmiljøet. 3. at udvikle et aktivt og eksperimenterende miljø, hvor den enkeltes ressourcer udvikles og styrkes for at opnå størst mulig livskvalitet. Købmandsgårdens dagsbeskæftigelse består af 4 forskellige arbejdshold: Forsyningshold, Grønt hold, Håndværkshold og Camping hold. Sidstnævnte driver campingpladsen Attrup Camping. Læs mere på:

6 Det vil vi: De socialøkonomiske virksomheder og Jammerbugt Kommune forpligter sig til at arbejde sammen omkring beskæftigelse, erhvervs-, turisme og landdistriktsudvikling og samtidig formidle samarbejdet ud til andre kommuner og nationalt. Der skal i de social økonomiske virksomheder fortsat arbejdes med at få sårbare borgere i job, så aktiverings- og beskæftigelsesstrategi følges og den socialøkonomiske tankegang udbredes i lokalområderne. De socialøkonomiske virksomheder stiller deres viden, erfaringer og kompetencer til rådighed for samarbejdet. Desuden skal de socialøkonomiske virksomheder i partnerskabet, inden et halvt år efter aftalens indgåelse påbegynde registrering som socialøkonomisk virksomhed. Kommunen vil bistå med relevant vejledning og sparring om muligheder og begrænsninger i lovgivningen. Samtidig vil kommunen bistå med vejledning om fundraising og relevante tilskudsmuligheder. Desuden skal kommunen understøtte innovation og vækst på det socialøkonomiske område og være med til at udbrede tankegangen om socialøkonomi og tiltrække nye socialøkonomiske iværksættere og virksomheder til området. Kommunen skal være bindeled mellem de socialøkonomiske virksomheder og kommunens arbejde med erhverv, turisme og landdistrikter, samt beskæftigelses- og socialområdet i forhold til de socialøkonomiske virksomheder. På værkstedet hos NordVirk. Rasmus Højen Råd og Dåd CITAT Jammerbugt Kommune og de social økonomiske virksomheder har i mange år arbejdet med at få udviklet en partnerskabsaftale, og det bliver nu endelig en realitet med underskrivelsen af den. Jammerbugt Kommune er mig bekendt en af de første kommuner i Danmark, som laver en decideret partnerskabsaftale. Den socialøkonomiske sektor er i vækst rundt om i Danmark, så mange andre kommuner kan drage fordel af vores partnerskabsaftale, og vi kan lære af hinanden. Vi håber naturligvis på, at få flere socialøkonomiske virksomheder i Jammerbugt Kommune, og at de vil indtræde i fællesskabet.

7 Her er aftalen: PARTNERSKABSAFTALE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER 1 Parterne Denne partnerskabsaftale er indgået mellem: Navn: Jammerbugt Kommune Adresse: Toftevej 43, 9440 Åbybro CVR-/SE-nr.: Andre aktiviteter og registrerede socialøkonomiske virksomheder i Jammerbugt Kommune, jfr. side 4. Socialøkonomiske virksomheder, der etableres i aftaleperioden inviteres til at deltage i partnerskabet. Optagelse i partnerskabet er betinget af virksomhedens registrering som socialøkonomisk virksomhed (RSV), jfr. LOV nr. 711 af 25/06/ Formål Det overordnede formål med aftalen er, at styrke sammenhængskraften mellem den socialøkonomiske virksomhedsform og Jammerbugt Kommunes interesser og interessenter inden for f.eks. beskæftigelses- og socialområdet, samt inden for erhverv- turisme- og landdistriktsudvikling. Herunder eksempelvis: At synliggøre de eksisterende socialøkonomiske virksomheders styrker, svagheder og udviklingspotentialer. At styrke de socialøkonomiske virksomheders bæredygtighed og forretningsgrundlag. At udvikle og præcisere de socialøkonomiske virksomheders rolle i beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen. At øge antallet af ordinære arbejdspladser i de socialøkonomiske virksomheder. At øge de socialøkonomiske virksomheders samhandel og samarbejde med erhvervslivet og det offentlige. At udvikle og afprøve modeller for hvordan de socialøkonomiske virksomheder kan bidrage til landdistriktsudviklingen. At udbrede kendskabet til den socialøkonomiske tankegang i, og udenfor kommunen. At udvikle og afprøve modeller for nye typer af socialøkonomiske virksomheder, herunder afknopning fra private virksomheder. At udvikle og afprøve modeller for inddragelse af frivillige i samspil med socialøkonomiske virksomheder. At udvikle og vedligeholde en kommunal strategi for området. Partnerne: Navn: Jammerbugt Kommune dato: Adresse: Toftevej 43, 9440 Åbybro CVR-/SE-nr.: Navn: Raad & Daad SMBA dato: Adresse: Blushøj 4A, Attrup, 9460 Brovst CVR-/SE-nr.: Navn: Skovsgaard Hotel SMBA dato: Adresse: Hovedgaden 26, Skovsgaard 9460 Brovst CVR-/SE-nr.: Navn: Stiftelsen Købmandsgården dato: Adresse: Prinsensgade 14, 9460 Brovst CVR-/SE-nr.: Navn: Re-Cykel ApS dato: Adresse: Nordstjernevej 4, 9440 Åbybro CVR-/SE-nr.: Side 3 af 4 Ud over de opgaver, som er nævnt i 4 og 5, er der mulighed for, at der kan gennemføres andre aktiviteter, som er til gavn og relevans for aftalens partnere. Hvis man er enige om at gennemføre en sådan aktivitet, laver man en særskilt aftale om de nærmere vilkår for aktiviteten. Herudover kan enkeltpartnere indgå individuelle aftaler. 6 Organisering Partnerskabet er forankret i en følgegruppe, bestående af repræsentanter fra hver af partnerne, Jammerbugt Kommunes arbejdsmarkedschef, borgmesteren, formanden for beskæftigelsesudvalget samt formanden for Kultur- fritids- og landdistriktsudvalget. Følgegruppens mødefrekvens er indskrevet i handleplanen. Følgegruppen aftaler selv sin forretningsorden. Jammerbugt Kommune er sekretær for følgegruppen. Ud over følgegruppen kan der nedsættes arbejdsgrupper efter behov. Partnerskabsaftalen er godkendt af kommunalbestyrelsen. Væsentlige ændringer i aftalens formål, eller aftalen i øvrigt skal forelægges kommunalbestyrelsen. 7 Udtrædelse af partnerskabet Udarbejdelse og løbende justering af handleplan for opfyldelse af aftalens formål. Handleplanen indeholder 3 Aftaleperiode bl.a.: o Forventningsafstemning og præcisering af hvilke ydelser partnerne kan levere. o Tidsplan og milepæle i samarbejdet. o Mødeplan. Kortlægning af de eksisterende socialøkonomiske virksomheder i kommunen, herunder: o En oversigt over produkter / ydelser, herunder kvalitet og serviceniveau. Ønsker en virksomhed at udtræde af aftalen, skal meddelelse herom ske til følgegruppen, der orienterer kommunalbestyrelsen. 8 Aftalens opsigelse o Udfordringer i forhold til bæredygtighed. o Rolle i beskæftigelsesindsatsen og landdistriktsudviklingen. o Udviklingspotentialer. Bistå med relevant vejledning og sparring om muligheder og begrænsninger i lovgivningen. Bistå med vejledning om fundraising og relevante puljer. Opsøgende arbejde med henblik på udbredelse af den socialøkonomiske tankegang. Udarbejdelse af rapporter og andet statistik materiale til belysning af området. At sikre en synliggørelse af de socialøkonomiske virksomheders kompetencer og ydelser internt i det kommunale system. At facilitere og yde sparring til innovations- og udviklingsprocesser på det socialøkonomiske område. Aftalen kan opsiges af kommunalbestyrelsen, med tre måneders varsel til udgangen af en måned. At være bindeled til regionale og nationale netværks- og udviklingsfora på det socialøkonomiske område. Aftalen træder i kraft den 1. juni Aftalen evalueres med halvårlige intervaller og kan justeres i forbindelse med evalueringen. At vejlede om etablering af nye socialøkonomiske virksomheder. At være bindeled mellem de socialøkonomiske virksomheder og kommunens udviklingsarbejde, inden for.erhverv, turisme og landdistrikter, samt beskæftigelses- og socialområdet. Sikre målopfyldelse jfr. projektbevilling fra STAR: Koordineret samarbejde med socialøkonomiske virksomheder 4 Partnernes opgaver 4A Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommune faciliterer opfyldelse af aftalens formål med sekretariatsbistand og er den tværgående tovholder og facilitator i forhold til partnerskabets samarbejdsflader og aktiviteter. Eksempler på Jammerbugt Kommunes opgaver er: i Jammerbugt Kommune, frem til projektudløb 31. januar Sikre og synliggøre erfaringsopsamling om samarbejdet. 4B De socialøkonomiske virksomheder De socialøkonomiske virksomheder stiller deres viden, erfaringer og kompetencer til rådighed for samarbejdet, under Side 1 af 4 hensyntagen til den enkelte virksomheds ressourcer og kompetencer. Virksomhederne bidrager med eksempelvis: Input til handlingsplan. Kontakt til lokale ildsjæle og foreninger i nærområdet. Nøglepersoner til udviklingsarbejde. Initiativer til at øge beskæftigelsen på det socialøkonomiske område. Initiativer og borgerrettede tilbud der understøtter Jammerbugt Kommunes aktiverings- og beskæftigelsesstrategi. Initiativer der understøtter arbejdet med erhvervs- turisme og landdistriktsudvikling. Initiativer der styrker ejerskabet til den socialøkonomiske tankegang i lokalområderne. Initiativer der understøtter kvalitetsudvikling af egne produkter og ydelser. Initiativer der øger den enkelte virksomheds bæredygtighed. Formidlings- og netværksarbejde, lokalt, regionalt og nationalt. De socialøkonomiske virksomheder i partnerskabet er forpligtet til, inden et halvt år efter aftalens indgåelse, at Navn: Fonden Nordvirk dato: Adresse: Industrivej 8, 9440 Åbybro påbegynde registrering som socialøkonomisk virksomhed (RSV) jfr. LOV nr. 711 af 25/06/2014. CVR-/SE-nr.: Side 2 af 4 Navn: Hjortdal Købmandshandel A.M.B.A. dato: Adresse: Hjortdalvej 142, Hjortdal, 9690 Fjerritslev CVR-/SE-nr.: Side 4 af 4

8 Vil du vide mere? Ønsker du, eller din virksomhed at vide mere om opstart af socialøkonomisk virksomhed så kontakt: Peter Mortensen Projektleder, socialøkonomi Beskæftigelsessekretariatet Jammerbugt Kommune Borgervænget Brovst Tlf.: Mail: CITAT Carl Christensen, manden, som har været med bag Købmandsgården, Skovsgård hotel og Råd og Dåd: Jeg synes, at det er vigtigt med et godt samarbejde med kommunen omkring de socialøkonomiske virksomheder og ikke mindst en partnerskabsaftale, men det er også vigtigt, at de socialøkonomiske virksomheder bevarer en stor grad af selvstændighed. Socialøkonomi giver mulighed for, at mennesker, der har svært ved at klare kravene på det almindelige arbejdsmarked får mulighed for at bidrage til at løse vigtige opgaver til gavn for lokalsamfundet. Det særlige for de projekter, jeg har været med i, er det tætte samspil med lokale behov og interesser. Det mener jeg også har bidraget til tolerance og rummelighed i lokalområdet. Det giver anerkendelse at vise, at man kan bidrage med noget, at man duer til noget.

Det er dejlig å ha en jobb i Danmark

Det er dejlig å ha en jobb i Danmark Det er dejlig å ha en jobb i Danmark Hvem er vi? Tina Riisager & Erik Klit Christensen Jammerbugt Kommune Indbyggertal: Længde: Region: Skovsgård: Primære erhverv: 38.000 indbyggere 115 km Region Nordjylland

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 19. oktober kl. 17:00. Rådhuset Aabybro. Afbud: Poul (Blokhus-Hune) og Dorthe (Thorup-Klim).

Referat. Landdistriktsrådet 19. oktober kl. 17:00. Rådhuset Aabybro. Afbud: Poul (Blokhus-Hune) og Dorthe (Thorup-Klim). Referat Landdistriktsrådet 19. oktober kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Afbud: Poul (Blokhus-Hune) og Dorthe (Thorup-Klim). Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 VÆKST OG UDVIKLING... 2 3 PLANSTRATEGI FOR

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Om S ocial Ø konomiske V irksomheder

Om S ocial Ø konomiske V irksomheder Om S ocial Ø konomiske V irksomheder Om Socialøkonomiske virksomheder Indhold Én indgang til kommunen 4 Er socialøkonomisk virksomhed en virksomhedsform for dig? 5 Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Strategi- og handleplan for fremme af socialøkonomiske virksomheder i Esbjerg Kommune.

Strategi- og handleplan for fremme af socialøkonomiske virksomheder i Esbjerg Kommune. Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. februar 2015 Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Notat Strategi- og handleplan for fremme af socialøkonomiske

Læs mere

Socialøkonomiske virksomheder Per Bach

Socialøkonomiske virksomheder Per Bach Socialøkonomiske virksomheder Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Udvalget for socialøkonomiske virksomheder (:2013) Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem

Læs mere

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 2017-2020 Hjørring Kommune & Frivilligcenter Hjørring Indledning Hjørring Kommune og Frivilligcenter Hjørring ønsker med denne aftale at sikre et godt og tæt samarbejde, som bygger på

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2015-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2015-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2015-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Onsdag d. 14. april 2010, chefkonsulent Trine Schaldemose, Center for Socialøkonomi Tema På programmet Hvem er Center for Socialøkonomi

Læs mere

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling 1. Baggrund I foråret og sommeren 2014 har der været to emner på dagsordenen i Jammerbugt

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Socialøkonomiske virksomheder og kommunale potentialer. Oplæg for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune Uffe Lembo og Charlotte Holmer Kaufmanas

Socialøkonomiske virksomheder og kommunale potentialer. Oplæg for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune Uffe Lembo og Charlotte Holmer Kaufmanas Socialøkonomiske virksomheder og kommunale potentialer 1 Oplæg for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune Uffe Lembo og Charlotte Holmer Kaufmanas Agenda Socialøkonomiske virksomheder Fem ingredienser 2

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Motivation og læring i arbejdsliv et reflekteret praksiseksempel. Fredag d. 4. juni 2010, Lars René Petersen, direktør, Center for Socialøkonomi

Motivation og læring i arbejdsliv et reflekteret praksiseksempel. Fredag d. 4. juni 2010, Lars René Petersen, direktør, Center for Socialøkonomi Motivation og læring i arbejdsliv et reflekteret praksiseksempel Fredag d. 4. juni 2010, Lars René Petersen, direktør, Center for Socialøkonomi Center for Socialøkonomi fra fundraising til forretning Voice

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen.

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. L.Ø.B. Sedlen - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. Nr. 1 maj 2013. 80 arbejdsivrige deltagere fra Horsens og

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Det socialøkonomiske potentiale - bliv klædt på til at spotte sociale iværksættere og socialøkonomiske vækstvirksomheder

Det socialøkonomiske potentiale - bliv klædt på til at spotte sociale iværksættere og socialøkonomiske vækstvirksomheder Det socialøkonomiske potentiale - bliv klædt på til at spotte sociale iværksættere og socialøkonomiske vækstvirksomheder Århus 20. januar 2011 Susan Redder Bruun, Center for Socialøkonomi Center for Socialøkonomi

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Partnerskabsaftale Herning Kommune og Red Barnet

Partnerskabsaftale Herning Kommune og Red Barnet Partnerskabsaftale Herning Kommune og Red Barnet Hermed indgås partnerskabsaftale mellem: Herning Kommune Adresse: Center for Børn og Læring, Torvet 4, 7400 Herning Lederens navn: Preben Siggaard Kontaktpersonens

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

siff Erfaringsopsamling Pulje til styrket samarbejde mellem kommuner og socialøkonomiske virksomheder

siff Erfaringsopsamling Pulje til styrket samarbejde mellem kommuner og socialøkonomiske virksomheder siff Erfaringsopsamling Pulje til styrket samarbejde mellem kommuner og socialøkonomiske virksomheder December 2015 Indhold 1 Forord... 4 2 Sammenfatning... 6 3 Resultater fra survey med de 17 kommuner...

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Aftale om boligpartnerskab

Aftale om boligpartnerskab Bilag 3: Aftale om boligpartnerskab Side 1 af 6 Aftale om boligpartnerskab Historie De almene boligafdelinger i Brøndby Strand har i flere år haft samarbejde omkring en række forhold. Oprindelig var samarbejdet

Læs mere

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Socialt Entreprenørskab Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Lise Bisballe liseb@ruc.dk ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning CSE: Forskning, uddannelse og vidensdeling

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Betydning for flere? ildsjæle drevet udvikling PROJEKT- OG HANDLEPLAN

Betydning for flere? ildsjæle drevet udvikling PROJEKT- OG HANDLEPLAN Betydning for flere? ildsjæle drevet udvikling PROJEKT- OG HANDLEPLAN Visionen og målsætning Når dette projekt er afsluttet har unge og ældre ildsjæles allerede eksisterende aktiviteter og interessesfære

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Side 1 af 6 Integration er en fælles opgave Lejre Kommune skal

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Virksomhedsworkshop Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Projektet er støttet af INTEGRATIONSMINISTERIET og REGION SYDDANMARK Opgaver

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

VISION - en bæredygtig fremtid

VISION - en bæredygtig fremtid DNA & VISION MANIFEST KPH er ikke bare et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er et møde mellem forskellige brancher med en fælles vision. En vision om en bæredygtig

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere