PARTNERSKABSAFTALE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER & JAMMERBUGT KOMMUNE. Vækst Udvikling Samarbejde Socialt ansvar VIRKSOMHEDERNE PARTNERSKABET VISIONEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARTNERSKABSAFTALE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER & JAMMERBUGT KOMMUNE. Vækst Udvikling Samarbejde Socialt ansvar VIRKSOMHEDERNE PARTNERSKABET VISIONEN"

Transkript

1 PARTNERSKABSAFTALE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER & JAMMERBUGT KOMMUNE Vækst Udvikling Samarbejde Socialt ansvar VIRKSOMHEDERNE PARTNERSKABET VISIONEN

2 Socialøkonomiske virksomheder viser vejen Socialøkonomiske virksomheder er et aktiv i Jammerbugt Kommune. Vi har en årelang tradition for et godt samarbejde med de seks virksomheder i kommunen. Dette arbejde sætter vi nu turbo på. Vi har et ønske om at udbygge og forbedre kommunens samarbejde med de socialøkonomiske virksomheder, til gavn for udsatte borgere i kommunen. Vi vil gerne understøtte, at de socialøkonomiske virksomheder, som har etableret sig i kommunen, kan udvide deres aktiviteter i kommunen, såvel forretningsmæssigt som geografisk. Derfor har vi nu indgået en forpligtende partnerskabsaftale mellem Jammerbugt Kommune og vores socialøkonomisk virksomheder. Ud over at understøtte udviklingsarbejdet i de eksisterende virksomheder, vil vi med aftalen i hånden sprede budskabet om den socialøkonomiske tankegang til det øvrige erhvervsliv i kommunen. Socialøkonomi kan være et fornuftigt alternativ til flytning af arbejdspladser ud af kommunen og samtidig en oplagt mulighed for virksomheden til at påtage sig et socialt ansvar. Endelig har vi set at socialøkonomiske virksomheder kan være den løftestang, der får sat skub i udviklingen i vores landdistrikter. Det er Skovsgaardmodellen et tydeligt bevis på. Man holder liv i lokalsamfundene ved at have et hotel, en købmand, en it-virksomhed og andre socialøkonomiske virksomheder i lokalområderne. De sårbare borgere arbejder i virksomhederne samtidig med, at det giver liv i landsbyerne. I Jammerbugt Kommune ser vi samarbejdet som en klar win-win situation. Borgere, der er langt væk fra det ordinære arbejdsmarked, får en værdigt arbejdsliv, samtidig med at de skaber vækst og udvikling for samfundet. Vi øger beskæftigelsen og får sat skub i landdistriktsudviklingen. Forude venter nu det konkrete arbejde med at få aftalen omsat til handling. Et arbejde vi alle ser frem til. Mogens Gade Borgmester Jammerbugt Kommune FAKTA Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? En virksomhed skal opfylde fem kriterier for at leve op til regeringens definition af en socialøkonomisk virksomhed. 1. Socialt formål. Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborgerskab. 2. Væsentlig erhvervsdrift. Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning. 3. Uafhængighed af det offentlige. Virksomheden fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden. 4. Inddragende og ansvarlig ledelse. Virksomheden involverer ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter og har en etisk forsvarlig ledelse. 5. Social overskudshåndtering. Virksomheden bruger primært sit overskud til at fremme sociale formål, reinvestere i egen virksomhed eller i andre socialøkonomiske virksomheder. En begrænset andel af overskuddet kan udbetales som udbytte til investorer.

3 De socialøkonomiske virksomheder kan tilføre lokalsamfundet værdi, samtidig med at det giver meningsfyldt beskæftigelse til udsatte borgere. Her finder du de socialøkonomiske virksomheder i Jammerbugt Kommune CITAT Frank Ibsen, bestyrelsesformand for NordVirk Jeg synes, at det er en spændende og perspektivrig udvikling, vi i Jammerbugt kommune er inde i med underskrivelse af en partnerskabsaftale. Der er ikke andre i Danmark, som på nuværende tidspunkt har lavet en sådan aftale. Arbejdet med udformningen af partnerskabsaftalen har i de sidste måneder vist, at der er en meget stor vilje og gensidig interesse for at udvikle hele det socialøkonomiske område i kommunen. Det gælder både fra de socialøkonomiske virksomheders side og i forhold til det politiske og forvaltningsmæssige niveau i kommunen. Partnerskabsaftalen er et godt fundament for det videre samarbejde mellem de socialøkonomske virksomheder og Jammerbugt Kommune. Desuden er der en øget landspolitisk interesse for området, og med partnerskabsaftalen i hånden kan vi med tilfredshed konstatere, at Jammerbugt Kommune også på dette område er på forkant med udviklingen.

4 Mød virksomhederne: Råd & Dåd S.M.B.A. Råd & Dåd har siden 1994, arbejdet for at skabe meningsfyldte bo- og arbejdsmuligheder, ud fra et Socialøkologisk sigte, for mennesker, som af den ene eller anden grund, ikke kan klare ræset på arbejdsmarkedet. Råd og Dåd er et lokalt forankret projekt, som påtager sig et medmenneskeligt ansvar, både for lokal området og dets borgere. Råd & Dåd driver i dag økologisk gårdbutik, økologisk gartneri, genbrugsbutik samt håndværker- og landsbyservice. Sidste skud på stammen er Torvekøbmanden i Bonderup, der åbnede under stor bevågenhed 14. november Læs mere på: Skovsgaard Hotel Skovsgård Hotel har eksisteret på de nuværende vilkår siden Det ejes på andelsbasis af borgerne i Skovsgård og andre, som synes ideen er værd at støtte op om. Skovsgård Hotel er et andeledes hotel - en socialøkonomisk virksomhed, som viderefører det traditionsrige jernbanehotel i Skovsgård på nye vilkår. Hotellet beskæftiger 20 engagerede medarbejdere ansat på særlige vilkår, der arbejder for at gøre gæsternes besøg til en oplevelse ud over det sædvanlige. Skovsgård Hotel tilbyder bl.a.: Spisning i hotellets restaurant, mad ud af huset Afholdelse af fester og andre arrangementer efter aftale Overnatning, lokaler til kurser og møder Koncerter og andre kulturelle arrangementer Læse mere på: Hjortdal Købmandshandel A.M.B.A. Hjortdal Købmand er en lokal købmand med to målsætninger, der understøtter hinanden. Den ene er købmandsdrift og den anden er et arbejdsrettet tilbud for unge med psykisk sårbarhed. Købmandsbutikken understøtter områdets behov for en lokal indkøbsmulighed og er med til at fastholde og bevare en udvikling i Hjortdal området. Formålet med butikken er også at de unge med psykisk sårbarhed får en tilknytning til arbejdsmarkedet eller kommer i gang med en uddannelse. Hjortdal er kendetegnet ved at have et godt og aktivt foreningsliv, hvor mange er involveret. Købmandsbutikken er således et bindeled i lokalsamfundet, hvor fokus er på drift af en købmandsbutik og på et arbejdsrettet tilbud til psykisk sårbare unge. Læs mere på:

5 Fonden NordVirk NordVirk er en socialøkonomisk virksomhed, baseret på IT-relaterede opgaver. NordVirks mission er at skabe reelle beskæftigelsesmuligheder for mennesker med autisme eller lignende udviklingsforstyrrelser. NordVirk sælger brugt IT, skrotter, tester, tilbyder IT-service opgaver, yder IT-support, udvikler og uddanner. NordVirk har virksomhedsfaciliteter og en butik i Aabybro, hvor produkterne sælges og serviceydelserne tilbydes. Udover at NordVirk er en socialøkonomisk virksomhed, er NordVirk også en innovativ uddannelsesinstitution, der har fokus på de menneskelige ressourcer. Alt overskud kanaliseres tilbage til NordVirk, til understøttelse af NordVirks mission. Læse mere på: Re-cykel ApS. Re-cykel ApS er en socialøkonomisk virksomhed, ejet af SID JOB ApS. Re-cykel ApS er en non-profit virksomhed med et socialt formål, hvor overskuddet geninvesteres i virksomheden og/eller bruges til økonomisk støtte for personer udenfor arbejdsmarkedet. Det er f.eks. personer, som har behov for særlig støtte i forbindelse med uddannelse/opkvalificering eller virksomhedspraktik under særlige vilkår for at kunne genindtræde på arbejdsmarkedet. Re-cykel ApS har som en af ydelserne indsamling af tilvejebragte cykler i hele landet. Denne aftale er gennemført med Gjensidige Forsikring, ALKA og IF. Re-cykel renoverer og klargør cyklerne og sælger dem i virksomhedens web-shop, der tilbyder et bredt udvalg af cykler, både MTB, racer, dame- herre- samt børnecykler. Læs mere på: Stiftelsen Købmandsgården Stiftelsen Købmandsgården er en selvejende institution, som er rammen om forskellige bo- arbejds- og fritidstilbud for psykisk udviklingshæmmede, og tilgrænsende grupper. Købmandsgården ligger omkring Skovsgård og Torslev, tæt på Brovst. Det overordnede formål for stiftelsens virke er: 1. at skabe muligheder for et sammenhængende liv for udviklingshæmmede 2. at arbejde for lokale bo-, arbejds- og fritidsmuligheder med henblik på at give udviklingshæmmede og tilgrænsende grupper de bedste vilkår for et aktivt samspil med nærmiljøet. 3. at udvikle et aktivt og eksperimenterende miljø, hvor den enkeltes ressourcer udvikles og styrkes for at opnå størst mulig livskvalitet. Købmandsgårdens dagsbeskæftigelse består af 4 forskellige arbejdshold: Forsyningshold, Grønt hold, Håndværkshold og Camping hold. Sidstnævnte driver campingpladsen Attrup Camping. Læs mere på:

6 Det vil vi: De socialøkonomiske virksomheder og Jammerbugt Kommune forpligter sig til at arbejde sammen omkring beskæftigelse, erhvervs-, turisme og landdistriktsudvikling og samtidig formidle samarbejdet ud til andre kommuner og nationalt. Der skal i de social økonomiske virksomheder fortsat arbejdes med at få sårbare borgere i job, så aktiverings- og beskæftigelsesstrategi følges og den socialøkonomiske tankegang udbredes i lokalområderne. De socialøkonomiske virksomheder stiller deres viden, erfaringer og kompetencer til rådighed for samarbejdet. Desuden skal de socialøkonomiske virksomheder i partnerskabet, inden et halvt år efter aftalens indgåelse påbegynde registrering som socialøkonomisk virksomhed. Kommunen vil bistå med relevant vejledning og sparring om muligheder og begrænsninger i lovgivningen. Samtidig vil kommunen bistå med vejledning om fundraising og relevante tilskudsmuligheder. Desuden skal kommunen understøtte innovation og vækst på det socialøkonomiske område og være med til at udbrede tankegangen om socialøkonomi og tiltrække nye socialøkonomiske iværksættere og virksomheder til området. Kommunen skal være bindeled mellem de socialøkonomiske virksomheder og kommunens arbejde med erhverv, turisme og landdistrikter, samt beskæftigelses- og socialområdet i forhold til de socialøkonomiske virksomheder. På værkstedet hos NordVirk. Rasmus Højen Råd og Dåd CITAT Jammerbugt Kommune og de social økonomiske virksomheder har i mange år arbejdet med at få udviklet en partnerskabsaftale, og det bliver nu endelig en realitet med underskrivelsen af den. Jammerbugt Kommune er mig bekendt en af de første kommuner i Danmark, som laver en decideret partnerskabsaftale. Den socialøkonomiske sektor er i vækst rundt om i Danmark, så mange andre kommuner kan drage fordel af vores partnerskabsaftale, og vi kan lære af hinanden. Vi håber naturligvis på, at få flere socialøkonomiske virksomheder i Jammerbugt Kommune, og at de vil indtræde i fællesskabet.

7 Her er aftalen: PARTNERSKABSAFTALE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER 1 Parterne Denne partnerskabsaftale er indgået mellem: Navn: Jammerbugt Kommune Adresse: Toftevej 43, 9440 Åbybro CVR-/SE-nr.: Andre aktiviteter og registrerede socialøkonomiske virksomheder i Jammerbugt Kommune, jfr. side 4. Socialøkonomiske virksomheder, der etableres i aftaleperioden inviteres til at deltage i partnerskabet. Optagelse i partnerskabet er betinget af virksomhedens registrering som socialøkonomisk virksomhed (RSV), jfr. LOV nr. 711 af 25/06/ Formål Det overordnede formål med aftalen er, at styrke sammenhængskraften mellem den socialøkonomiske virksomhedsform og Jammerbugt Kommunes interesser og interessenter inden for f.eks. beskæftigelses- og socialområdet, samt inden for erhverv- turisme- og landdistriktsudvikling. Herunder eksempelvis: At synliggøre de eksisterende socialøkonomiske virksomheders styrker, svagheder og udviklingspotentialer. At styrke de socialøkonomiske virksomheders bæredygtighed og forretningsgrundlag. At udvikle og præcisere de socialøkonomiske virksomheders rolle i beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen. At øge antallet af ordinære arbejdspladser i de socialøkonomiske virksomheder. At øge de socialøkonomiske virksomheders samhandel og samarbejde med erhvervslivet og det offentlige. At udvikle og afprøve modeller for hvordan de socialøkonomiske virksomheder kan bidrage til landdistriktsudviklingen. At udbrede kendskabet til den socialøkonomiske tankegang i, og udenfor kommunen. At udvikle og afprøve modeller for nye typer af socialøkonomiske virksomheder, herunder afknopning fra private virksomheder. At udvikle og afprøve modeller for inddragelse af frivillige i samspil med socialøkonomiske virksomheder. At udvikle og vedligeholde en kommunal strategi for området. Partnerne: Navn: Jammerbugt Kommune dato: Adresse: Toftevej 43, 9440 Åbybro CVR-/SE-nr.: Navn: Raad & Daad SMBA dato: Adresse: Blushøj 4A, Attrup, 9460 Brovst CVR-/SE-nr.: Navn: Skovsgaard Hotel SMBA dato: Adresse: Hovedgaden 26, Skovsgaard 9460 Brovst CVR-/SE-nr.: Navn: Stiftelsen Købmandsgården dato: Adresse: Prinsensgade 14, 9460 Brovst CVR-/SE-nr.: Navn: Re-Cykel ApS dato: Adresse: Nordstjernevej 4, 9440 Åbybro CVR-/SE-nr.: Side 3 af 4 Ud over de opgaver, som er nævnt i 4 og 5, er der mulighed for, at der kan gennemføres andre aktiviteter, som er til gavn og relevans for aftalens partnere. Hvis man er enige om at gennemføre en sådan aktivitet, laver man en særskilt aftale om de nærmere vilkår for aktiviteten. Herudover kan enkeltpartnere indgå individuelle aftaler. 6 Organisering Partnerskabet er forankret i en følgegruppe, bestående af repræsentanter fra hver af partnerne, Jammerbugt Kommunes arbejdsmarkedschef, borgmesteren, formanden for beskæftigelsesudvalget samt formanden for Kultur- fritids- og landdistriktsudvalget. Følgegruppens mødefrekvens er indskrevet i handleplanen. Følgegruppen aftaler selv sin forretningsorden. Jammerbugt Kommune er sekretær for følgegruppen. Ud over følgegruppen kan der nedsættes arbejdsgrupper efter behov. Partnerskabsaftalen er godkendt af kommunalbestyrelsen. Væsentlige ændringer i aftalens formål, eller aftalen i øvrigt skal forelægges kommunalbestyrelsen. 7 Udtrædelse af partnerskabet Udarbejdelse og løbende justering af handleplan for opfyldelse af aftalens formål. Handleplanen indeholder 3 Aftaleperiode bl.a.: o Forventningsafstemning og præcisering af hvilke ydelser partnerne kan levere. o Tidsplan og milepæle i samarbejdet. o Mødeplan. Kortlægning af de eksisterende socialøkonomiske virksomheder i kommunen, herunder: o En oversigt over produkter / ydelser, herunder kvalitet og serviceniveau. Ønsker en virksomhed at udtræde af aftalen, skal meddelelse herom ske til følgegruppen, der orienterer kommunalbestyrelsen. 8 Aftalens opsigelse o Udfordringer i forhold til bæredygtighed. o Rolle i beskæftigelsesindsatsen og landdistriktsudviklingen. o Udviklingspotentialer. Bistå med relevant vejledning og sparring om muligheder og begrænsninger i lovgivningen. Bistå med vejledning om fundraising og relevante puljer. Opsøgende arbejde med henblik på udbredelse af den socialøkonomiske tankegang. Udarbejdelse af rapporter og andet statistik materiale til belysning af området. At sikre en synliggørelse af de socialøkonomiske virksomheders kompetencer og ydelser internt i det kommunale system. At facilitere og yde sparring til innovations- og udviklingsprocesser på det socialøkonomiske område. Aftalen kan opsiges af kommunalbestyrelsen, med tre måneders varsel til udgangen af en måned. At være bindeled til regionale og nationale netværks- og udviklingsfora på det socialøkonomiske område. Aftalen træder i kraft den 1. juni Aftalen evalueres med halvårlige intervaller og kan justeres i forbindelse med evalueringen. At vejlede om etablering af nye socialøkonomiske virksomheder. At være bindeled mellem de socialøkonomiske virksomheder og kommunens udviklingsarbejde, inden for.erhverv, turisme og landdistrikter, samt beskæftigelses- og socialområdet. Sikre målopfyldelse jfr. projektbevilling fra STAR: Koordineret samarbejde med socialøkonomiske virksomheder 4 Partnernes opgaver 4A Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommune faciliterer opfyldelse af aftalens formål med sekretariatsbistand og er den tværgående tovholder og facilitator i forhold til partnerskabets samarbejdsflader og aktiviteter. Eksempler på Jammerbugt Kommunes opgaver er: i Jammerbugt Kommune, frem til projektudløb 31. januar Sikre og synliggøre erfaringsopsamling om samarbejdet. 4B De socialøkonomiske virksomheder De socialøkonomiske virksomheder stiller deres viden, erfaringer og kompetencer til rådighed for samarbejdet, under Side 1 af 4 hensyntagen til den enkelte virksomheds ressourcer og kompetencer. Virksomhederne bidrager med eksempelvis: Input til handlingsplan. Kontakt til lokale ildsjæle og foreninger i nærområdet. Nøglepersoner til udviklingsarbejde. Initiativer til at øge beskæftigelsen på det socialøkonomiske område. Initiativer og borgerrettede tilbud der understøtter Jammerbugt Kommunes aktiverings- og beskæftigelsesstrategi. Initiativer der understøtter arbejdet med erhvervs- turisme og landdistriktsudvikling. Initiativer der styrker ejerskabet til den socialøkonomiske tankegang i lokalområderne. Initiativer der understøtter kvalitetsudvikling af egne produkter og ydelser. Initiativer der øger den enkelte virksomheds bæredygtighed. Formidlings- og netværksarbejde, lokalt, regionalt og nationalt. De socialøkonomiske virksomheder i partnerskabet er forpligtet til, inden et halvt år efter aftalens indgåelse, at Navn: Fonden Nordvirk dato: Adresse: Industrivej 8, 9440 Åbybro påbegynde registrering som socialøkonomisk virksomhed (RSV) jfr. LOV nr. 711 af 25/06/2014. CVR-/SE-nr.: Side 2 af 4 Navn: Hjortdal Købmandshandel A.M.B.A. dato: Adresse: Hjortdalvej 142, Hjortdal, 9690 Fjerritslev CVR-/SE-nr.: Side 4 af 4

8 Vil du vide mere? Ønsker du, eller din virksomhed at vide mere om opstart af socialøkonomisk virksomhed så kontakt: Peter Mortensen Projektleder, socialøkonomi Beskæftigelsessekretariatet Jammerbugt Kommune Borgervænget Brovst Tlf.: Mail: CITAT Carl Christensen, manden, som har været med bag Købmandsgården, Skovsgård hotel og Råd og Dåd: Jeg synes, at det er vigtigt med et godt samarbejde med kommunen omkring de socialøkonomiske virksomheder og ikke mindst en partnerskabsaftale, men det er også vigtigt, at de socialøkonomiske virksomheder bevarer en stor grad af selvstændighed. Socialøkonomi giver mulighed for, at mennesker, der har svært ved at klare kravene på det almindelige arbejdsmarked får mulighed for at bidrage til at løse vigtige opgaver til gavn for lokalsamfundet. Det særlige for de projekter, jeg har været med i, er det tætte samspil med lokale behov og interesser. Det mener jeg også har bidraget til tolerance og rummelighed i lokalområdet. Det giver anerkendelse at vise, at man kan bidrage med noget, at man duer til noget.

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede: Jeppe Bøje

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi Indholdsfortegnelse Overskud

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi v. 2.0 Oplæg til byrådsseminar

Læs mere

Uden for. på beskæftigelsesområdet. De sårbare har brug for socialøkonomien. Socialøkonomiske virksomheder. derfor er de vigtige at forstå

Uden for. på beskæftigelsesområdet. De sårbare har brug for socialøkonomien. Socialøkonomiske virksomheder. derfor er de vigtige at forstå Uden for nummer 25 en Socialøkonomiske virksomheder på beskæftigelsesområdet De sårbare har brug for socialøkonomien Socialøkonomiske virksomheder derfor er de vigtige at forstå Social virksomhed velfærdsfornyer?

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål.

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål August 2012 Ellen Jensen, seniorkonsulent Ellen Jensen og Marianne Saxtoft, juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning

Læs mere

CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE

CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE - En undersøgelse af samarbejde mellem lokale virksomheder og foreninger Udarbejdet af Frivilligcenter Vesterbro/ Kgs. Enghave 2010 Frivilligcenter Vesterbro/Kgs.Enghave,

Læs mere

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011 LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE Virksomhedsplan for 2010-2011 Indhold De Frivilliges Hus 2 Kerneydelser: 2 Foreningsservice 3 Bliv Frivillig 3 Borgerservice 4 Netværk 4 Projektvugge 5 Udviklingsprojekter og

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

NOTAT. Afrapportering fra workshoppene på Erhvervsstyrelsens konference Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond, den 27. maj 2015.

NOTAT. Afrapportering fra workshoppene på Erhvervsstyrelsens konference Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond, den 27. maj 2015. NOTAT Afrapportering fra workshoppene på Erhvervsstyrelsens konference Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond, den 27. maj 2015. Seniorkonsulent Carsten Kjærgaard Aarhus, d. 3. juni 2015 Afrapportering

Læs mere

Håndbog: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I BOLIGOMRÅDER

Håndbog: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I BOLIGOMRÅDER Håndbog: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER FÅ GANG I EN SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED Ledigheden i udsatte boligområder er væsentligt højere end i resten af landet. En stor del af de ledige

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune

Unge-strategi for Aalborg Kommune Unge-strategi for Aalborg Kommune Aalborg Kommune 25.oktober 21 2 Indhold Indledning... 4 1. Flere unge i uddannelse... 5 Vi skal hjælpe de unge med til at træffe kvalificerede valg... 5 Vi skal turde

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere