Sjørslev/Demstrup området Fremtidens lokalområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012-2022. Sjørslev/Demstrup området Fremtidens lokalområde"

Transkript

1 Sjørslev/Demstrup området Fremtidens lokalområde Ansvarlig: Sjørslev/ Demstrup og Omegns Lokalråd (Kontaktudvalget) Efterår 2012

2 Indhold Indhold... 2 Forord... 2 Lokal Udviklings Plan... 3 Historie Sjørslev / Demstrup området... 3 Lokalanalyse... 4 Befolkningsanalyse... 6 Hvad er godt ved at bo i Sjørslev/Demstrup?... 7 Sjørslev/Demstrups værdier Vision og handleplaner Forord Sammenhold giver kræfter til forandring. Den negative spiral med nedgang i befolkningstallet og arbejdspladser, tomme huse, at andelen af ældre stiger i forhold til andelen af børn og mennesker i den arbejdsduelige alder er baggrunden for, at Sørslev/Demstrup skal forskønnes, at der skal etablere flere lokale arbejdspladser, tiltrækkes flere unge familier m.m. Der er mange udfordringer og meget at tage fat på i fremtiden. Noget kan Sørslev/Demstrup borgere selv klare, noget skal klares i samarbejde med andre, noget skal politikerne på Christiansborg klare. Der er Sørslev/Demstrup for fremtiden. Udviklingsplanen er en del af LAG Silkeborgs projekt Udvikling af lokalsamfund, foreninger m.m. i Silkeborg Kommune, gennemført med tilskud fra Landdistriktspuljen samt Landdistriktsprogrammet Side 2

3 Lokal Udviklings Plan Historie Sjørslev / Demstrup området Området i dag Planområdet er det nordligste i kommunen. Området består af et åbent moræneplateau mellem Grundel Bæk og Vium Mose mod nordvest, en del af Faldborgdalen mod nordøst og Levring Bæk mod syd. Området er et udpræget landbrugslandskab. Sydligst i området ligger Herregården Aunsbjerg med herregårdsomgivelserne og skoven Vesterskov. I området ligger byerne Sjørslev og Demstrup. Der bor knap 1100 mennesker i området. Sjørslev ligger umiddelbart nord for Levring Bæk og Herregårdsmiljøet omkring Aunsbjerg. Oprindeligt lå Sjørslev kirke adskilt fra den gamle bykerne mod syd. Den sydligste del af byen består i dag af det ældre gårdmiljø, som kendetegnes af stjerneudskiftningsmønster. I Sjørslev er der et særligt velbevaret landsbymiljø med flere ældre og velbevarede gårdanlæg. Derudover findes en række karakteristiske ældre og velholdte villaer. Langs dele af Sjørslevvej ligger villaejendommene tæt og ensartet med kort afstand fra facaden til vejforløbet, hvilket giver et veldefineret gaderum. I den nordvestligste del af byen ligger den gamle stationsbygning. Sjørslev omgives af opdyrkede landbrugsarealer, flere steder i byens vejforløb er der kig ud i landskabet. Byen rummer desuden flere værdifulde beplantninger, som sammen med kirkeomgivelserne og et markant begravelsesanlæg (Det Steenske Begravelsesmonument) syd for byen bidrager positivt til byens særlige oplevelsesmæssige kvaliteter. Side 3

4 Sjørslev- og Demstrupområdet Sjørslev og Demstrup området er et udpræget landbrugslandskab, der ligger på et åbent plateau mellem flere mindre dale og bække blandt andre Grundel Bæk og Levring Bæk. I den nordlige del af området ligger Vium Mose, og i den sydlige del Herregården Aunsbjerg med herregårdsskoven. Lokalanalyse Planområdet er det nordligste i kommunen med grænse til Viborg Kommune. I området ligger byerne Sjørslev og Demstrup. Sjørslev og Demstrup ligger nord for herregårdslandskabet ved Aunsbjerg imellem flere mindre ådale. Sjørslev og Demstrup er to landsbyer med hver deres karakter, men udgør sammen et velfungerende lokalsamfund. Byerne er udprægede landsbymiljøer med lav bebyggelse. Sjørslev Sjørslev er en velbevaret landsby, hvor den oprindelige stationsby er vokset sammen med kirken og den gamle gårdby via en udbygning langs Sognegårdsvej. Byen er karakteriseret ved flere grønne kiler, en række ældre villaer og et gårdmiljø. Skolen, ældrecenteret og egnscenteret ligger også i Sjørslev. Desuden findes der den kommunale børnehave Kratgården samt dagplejere i byen. Demstrup Demstrup har en mere kompakt by struktur med et smalt gaderum, husfacader op mod vejene og små grunde. Vest for byen findes et synligt stjerneudskiftningsmønster. I Demstrup ligger et gammelt mejeri og øst for byen findes et større drivhusgartneri. Desuden er der dagplejere til byens små borgere i Demstrup. Side 4

5 Silkeborg Kommune vil: Styrke Sjørslev og Demstrup som attraktive byer at bo i Opretholde et levende lokalmiljø med mulighed for visse typer erhverv Styrke og sikre landsbykarakteren og de særligt værdifulde karaktertræk i hver by Øge kontakten og adgangen til naturen og landskabet fra boligområderne Ændringer og nye arealudlæg Nye arealudlæg i Sjørslev sker syd for Rolighedsvej, hvor der er en udbygning i gang. Området langs Sognegårdsvej udlægges til blandet bolig og erhverv. Gartnerigrunden ved Demstrup udlægges til nyt boligområde. Der udlægges også et mindre område mod vest i Demstrup, hvor stjerneudskiftningsmønsteret understreges i udstykningen. I de nye boligområder sikres adgang til natur og landskab via grønne arealer og rekreative stier. De grønne kiler ind i Sjørslev og de særligt karakteristiske historiske bygninger og beplantninger bevares. Rammen om den sydlige del af Sjørslev med det gamle gårdmiljø reduceres. Sjørslev skole - Sognegård og Egnscentret: Skole, Sognegård og Egnscentret ligger i hjertet af Sjørslev by. Sjørslev skole og sognegård blev bygget i 1955, skolen blev udvidet i Skolen har i året 2013/ elever fordelt på 7 trin, fra 0 6 klasse. Den er løbende blevet moderniseret og fremstår meget flot. Det sidste, der er blevet bygget, er SFOén, der kom til i Der er en dejlig stor legeplads mellem skolen og Egnscentret, den blev anlagt i Sognegården kan lejes igennem Silkeborg kommune. Sognegården har en lille og en stor sal, et godt stort køkken og en pæn entre med nyere toiletter. Egnscentret blev bygget i 2006 med lokalbefolkningen på banen. En meget aktiv styregruppe, lavede et kæmpe stykke frivilligt arbejde. I Egnscentret findes der træværksted, metalværksted, kiosk, mødelokale, omklædningsrum og en hal med 4 badmintonbaner. Udenfor kan der blandt nævnes multibane, bålhus, kælkebakke, basketkurve og bordtennis. Idrætsforeningen holder til i Egnscentret, der er aktiviteter hele året rundt. Om sommeren spilles der primært fodbold, mens der resten af året er gymnastik, badminton, zumba, håndbold, rulleskøjt, Side 5

6 petanqe, fodbold og sikkert flere aktiviteter. Sdif (Sjørslev/Demstrup idrætsforening) har også et motionscenter, der ligger i Egnscentret. Befolkningsanalyse Vi har gjort mandtal i Sjørslev/ Demstrup i perioden 2009, 2010, 2011, 2012 Folketal I alt Nedenstående tal er hentet fra Silkeborg Kommune. Prognosen er fordelt på alder og strækker sig fra For hele Sjørslev/Demstrup området forventer Silkeborg Kommune i perioden en befolkningsudvikling på: Alder år år år år år år år SWOT-analyse: Styrker (S) Svagheder (W) Vi har masser af sammenhold Der er sammenhæng og nærhed mellem de to byer Alle er hjælpsomme der er masser af ildsjæle, som er villig til en indsats Vi HAR vist, at vi kan stå sammen Der er gode tilbud til alle aldre Vi er tæt på naturen Skolen Der er gode institutioner Egnscentret, Sognegården og Kirken Vi har et stort opland Fiber (bredbånd) Der skal flere til at tage ansvar i dagligdagen Vi har ingen dagligvarehandel/døgner Trafiksikkerheden på Sjørslevvej Vi er ikke særlig gode til at markedsføre områderne De tomme butikker i Demstrup De dårlige busforbindelser udenfor normal skoletid og i skoleferierne Side 6

7 Muligheder (O) Trusler (T) Der er mulighed for yderligere udstykning f.eks. på Flemming Mosevej Husene er billige Fællespisninger kan styrke sammenholdet endnu mere Vi kan bakke op om lokal dagligvarehandel Øget trafiksikkerhed i forbindelse med krydset i Demstrup Der kan skabes masser af nye udendørs aktiviteter Vi kan starte en friskole hvis de lukker vores skole Skolen/idrætsforeningen kan nytænkes f.eks. ved at skabe sammenhæng mellem idræt, sundhed og indlæring Synliggørelse/hjemmeside Samarbejde med de omkringliggende landsbyer Motorvejen Endnu bedre udnyttelse af Egnscentret og hallen Skolelukning Faldende børnetal Fraflytning Vi bli r en soveby Kirkelukning De tomme huse Vi er et lille samfund i kommunens yderområde Samling af alle ting i Silkeborg De trafikale forhold kan afholde folk fra at komme til os Den kollektive trafik må ikke forringes Ildsjælene brænder ud Hvad er godt ved at bo i Sjørslev/Demstrup? Vi har et godt sammenhold, fællesskab og gode ildsjæle, der kan levere frivilligt arbejde her er trygt! Vi er glade for skolen, som vi gentagne gange har kæmpet for Vi bor tæt på naturen Der er kort afstand til den kommende motorvej og dermed nemt at nå til mange større byer Vi har en spændende by-/landhistorie Børnehave, SFO og klub Side 7

8 Dagplejen Vores Egnscenter er unik der har altid været god opbakning Hallen/klubhuset med faciliteter f.eks. fodbold- og tennisbane Solgården Sognegården Kratgården Kælkebakken Bålhytte og multibanen Kirken og den gode præst Sommerfesten Legepladsen i Demstrup Beliggenheden med godt opland Vi har cykelstier dobbeltrettet og med lys Vi har erhverv Det fælles nye vandværk Vores rige foreningsliv bl.a.: o Idrætsforeningen o Pensionistforeningen o Husmoderforeningen o Brugerrådet o Kontaktudvalget som overbygning/sammenslutning Der er byggemodnet Vi har nybyggeri og en del tilflyttere som vi er gode til at tage imod Herefter satte deltagerne sig op i helikopterne for at se på, hvad der skal satses på de kommende år 1. Byforskønnelse 2. Benzintank 3. Trafik Sikring af krydset i Demstrup lysregulering? Bedre gadelys på Kjellerupvej Cykelsti på Sjørslevvej Tunnel/bro over Kjellerupvej Stærekasser 4. Fællesarrangementer Koncerter, fester og festivaler Kvinde- og mandefrokost Fællespisning fælles grill Øl-, vin-, whiskey- og cigarsmagning Side 8

9 Åle-gilde Nak og æd med den lokale kogekone og den lokale jagtforening Dilettant / amatørteater 5. Koordinering af de frivillige eventuelt via kontaktudvalget 6. Legestue 7. Nye boliger 8. Demstrup/Sjørslev skal vokse sammen 9. Etablering af lokal butik / dagligvarehandel 10. Kultur-/ungehus Udbygning af Egnscentret til en hal En hel hal Medborgerhus Musikhus Ungdommens hus med klub, IT-cafe, diskotek osv 11. Opstart af gymnastikhold 12. Nybyggeri i Demstrup 13. Petanquebane ved Solgården 14. Byvandring (Kend din by) 15. Landsbysamkørsel 16. Lokal ungdomsklub 17. Filmklub 18. Billig varme (lokal kraftvarmeværk) 19. Sø ved Aunsbjerg Skov 20. Udnyttelse af naturen 21. Bogbus 22. Børneteater 23. Foredragsaftener 24. Markedsføring af byerne/området En Sjørslev/Demstrup hjemmeside/portal Velkomst-program til nye tilflyttere Folder, skilte, pynt Facebook 25. Hobbymarked 26. Sjørslev sangkor 27. Opstart af spejdere/friluftsliv 28. Landsbypedel 29. Opbygning af Bredmose Station 30. Friskole med sundhed og idræt som brand 31. Misionshuset som byens omdrejningspunkt 32. Marker med solceller etablering af et solcellelaug 33. Skolen og børnehaven skal kontinuerligt sikres Side 9

10 Overbygning på skolen Flere timer til eleverne på skolen undervisning med max. timetal 34. Svømmehal 35. Grønne og rekreative områder Sjørslev/Demstrups værdier Udvikling Hele tiden tænke nyt Kulturhuset Musikhus Foreningslivet Opbakning til lokalsamfundet Trafik Vilje Bevaring af alt hvad der er godt i Sjørslev/Demstrup. Vilje til at ville fremad Sammenhold Vilje til udvikling Attraktivitet Få folk til at flytte til Bevare det der gør byen spændende Tilflyttere med børn Side 10

11 Vision og handleplaner Vi vil være et godt sted at bo for alle borgergrupper. Vi vil sikre, at Sjørslev/Demstrup ikke bliver en trist og kedelig by. Det skal være trygt at bo her for børnefamilier, vi vil igennem udvikling sikre at grundlaget for vores dagplejere, børnehave og skole bevares. Blandt andet vil vi være kendte for, at tage godt imod nytilflyttere, da det er vores sikreste måde at overleve på. Vi skal derfor blive bedre til at byde alle, der flytter til vores lokalområde, velkommen. Vi vil også forsøge at udvikle os for de borgere, som allerede bor her. Det skal være attraktivt at bo byen, selvom der ikke er børn i huset. Her skal også være så interessant, at unge flytter tilbage til området efter endt ophold andetsteds på grund af uddannelse. Ældre skal have det godt her, der skal fortsat være tilbud om forskellige muligheder for at rører sig og mødes med andre. I Sjørslev/Demstrup skal der være noget for alle, på alle tider af året! Indsatsområder De fremmødte borgere konkretiserede i de 3 forudgående faser, at der ud fra de 34 fremkomne ideer skal satses på følgende indsatsområder i Sjørslev/Demstrup lokalområde i de kommende år (opdelt i 5 kategorier): 1. Trafik Sikring af krydset i Demstrup lysregulering? Bedre gadelys på Kjellerupvej Cykelsti på Sjørslevvej Tunnel/bro over Kjellerupvej Stærekasser Tovholder: Karina Laursen 2. Markedsføring af byerne/området En Sjørslev/Demstrup hjemmeside/portal Velkomst-program til nye tilflyttere Folder, skilte, pynt Facebook Tovholder: Rikke Madsen Side 11

12 3. Etablering af lokal butik / dagligvarehandel Tovholdere: Linda P. Johansen og Cathrine Brandt Nielsen 4. Kultur-/ungehus Udbygning af Egnscentret til en hal En hel hal Medborgerhus Musikhus Ungdommens hus med klub, IT-cafe, diskotek osv Tovholdere: Inger Mader og Klaus Damgaard 5. Udnyttelse af naturen Bedre stisystemer Thorsømose, Bredmose osv. Bænke Infotavler med f.eks byernes historie Friluftsbad Grønne og rekreative områder Tovholder: Mette Nyby Desuden besluttede borgerne, at der kontinuerligt skal arbejdes med at fastholde skolen. Status på udvalgte indsatsområder 1. Trafik Arbejdsgruppe vedr. bedre trafiksikkerhed ved krydset i Demstrup Vi har en nedsat gruppe, som har besluttet sig for at bedre trafiksikkerheden ved krydset i Demstrup. Vi ønsker, at det skal være trygt for befolkningen at færdes mellem Sjørslev og Demstrup. Det er ikke udelukket for at sikre skolevejen, men ligeledes for at børn, unge og ældre fra begge byer kan færdes sikkert over krydset. Der er mange, som i løbet af dagen krydser vejen for, at bruge nogle af de faciliteter der er i nærområdet. Såsom Egncentret til sociale og sportslige aktiviteter, kirken og sognegården. Udover dette er der også mange af de lokale borgere, som har et socialt netværk på tværs af byerne. Bustrafikken til Viborg og Silkeborg bevirker tillige, at mange skal færdes omkring krydset til dagligt. I gruppen har vi debatteret forskellige løsningsforslag til forbedring af trafiksikkerheden ved krydset i Demstrup. Vi er kommet frem til, at en lysregulering vil være den mest sikre løsning for borgerne. En lysregulering opfylder de krav, vi har til sikkerheden, blandt andet fordi den er Side 12

13 forståelig for alle uanset aldre. Vi mener desuden, at et lyskryds vil gøre det mere attraktivt at bosætte sig i vores lokalområde. Vi ser os nødsaget til at handle her og nu, da vi oplever at hastighedsmålerne i begge retninger på Kjellerupvejen ikke respekteres, og at der køres stærkt, selvom der står personer midt ude i fodgængerfeltet. Der skal gøres noget nu! 2. Markedsføring af byerne/ området Der blev lavet udkast til den nye hjemmeside, som nu er lanceret og i fuld brug. Se mere ved at følge linket 3. Etablering af lokal butik/dagligvarehandel. Udvalget, som arbejder på at skaffe en butik til Sjørslev/Demstrup, har arbejdet på mange muligheder for at få en butik til vores lokalområde. Vores håb og vision er, at der på et tidspunkt snarest kan åbne en butik, som kan være med til at skabe liv og muligheder i samfundet. Vi har arbejdet med flere muligheder og talt med rigtigt mange forretningsdrivende. Mange er interesserede i at drive forretning i vores område, men samtidig udvises der stor forsigtighed fra de forretningsdrivendes side på grund af finanskrisen. Vi har undersøgt mulighed for at åbne butik dels i den gamle bagerbutik, dels i det gamle cafeteria. I Maj 2013 dukkede der en ny mulighed for at åbne butik i den gamle bagerbutik op. Idet den er blevet solgt og står for at skulle renoveres. Vi har kontakt til et par interesserede forretningsdrivende, som kunne være åbne for at udvide deres forretning med en "filial" i Sjørslev/Demstrup. I forhandlingsøjemed er det endnu ikke muligt at afsløre for meget, men håbet er lysegrønt. Vi arbejder ihærdigt på at lykkedes med ideerne. Vi vil opfordre alle til stor opbakning og eventuelt bidrage frivilligarbejdskraft når der forhåbentlig igen kommer ny butik til området. Vi tror på, at det lykkes og glæder os til at kunne dele flere oplysninger med alle I andre borgere. 4. Kultur- og ungehus Der blev her besluttet at denne opgave igangsættes i løbet af Udnyttelse af naturen. Stiudvalget arbejder for etableringen af stier rundt i den smukke natur, der omgiver Sjørslev og Demstrup. Byerne er beliggende i et gammelt kulturlandskab, der i sin nuværende form kan dateres tilbage til ca. starten af 1800-tallet. Kilometervis af nye diger og anlæggelsen af nyplantet hegn på markerne i Sjørslev/Demstrup var noget, der karakteriserede de store landboreformer i den rationelle fornufts store gennembrudstid for ca. 200 år siden. Det var blevet tid for et mere rationelt drevet landbrug. Når man bevæger sig ud over markerne i dag, kan man iagttage resterne af disse 200 år gamle diger og hegn, som efter en lineal blev lagt ud over jorderne for at synliggøre de forskellige bønders markejerskaber. Sjørslevborgerne ønsker at have mulighed for at kunne nyde dette smukke gamle kulturlandskab, hvorfor stiudvalget arbejder for etableringen af stier langs disse historiske diger og Side 13

14 hegn i enge og på marker. Informationsfoldere, plancher og bænke vil blive opsat langs de markerede ruter i landskabet. Brugerne af stierne forvendtes at være gående, løbere, cykler, heste og andre motionister og ikke biler eller andre motorkøretøjer. Landskabet lukkede sig for offentligheden under reformtidens opsætning af markhegn og diger, men stiudvalget besidder et stort håb om at kunne genåbne markerne/naturen og i fællesskab skabe rekreative områder til glæde for landsbyernes brugere. Stiudvalget er i august 2013 allerede kommet langt og har identificeret 3 områder i henholdsvis Sjørslev og Demstrup. Stiener skal være rundtrækninger, hvor det er muligt at gå aftenture og lignende. Der er taget kontakt til en del at lodsejerne og Silkeborg kommune, som alle er positivt stemt. Arbejdet fortsætter med at kontakte de resterende lodsejere. I det fremtidige arbejde skal det blandt andet fastligges hvilke typer stier og underlag, der skal etableres. Endelig blev man enige om at Sjørslev/Demstrups kortfristede vision er: Vi vil være Årets Landsby 2013 Side 14

2012-2022. Grauballe Et unikt område i udvikling

2012-2022. Grauballe Et unikt område i udvikling 2012-2022 Grauballe Et unikt område i udvikling Ansvarlig: Grauballe og Omegns Lokalråd Forår 2012 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lokal UdviklingsPlan... 3 Grauballes historie:... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Them-Salten Fremtidens lokalsamfund

Them-Salten Fremtidens lokalsamfund 2012 2020 Them-Salten Fremtidens lokalsamfund Ansvarlig: Them-Salten Lokalråd Juli 2012 Indhold Indhold...2 Forord:...2 Lokal UdviklingsPlan...3 Them-Salten områdets historie...3 Lokal analyse...4 Befolkningsanalyse...6

Læs mere

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse FREMTIDEN I VORBASSE Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 Indhold: 1. Hvad vil vi med vores by? og hvad kan vi bruge helhedsplanen til? 3 2. Hvordan vil vi arbejde med udvikling? 4 3. Vision og

Læs mere

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP Landsbyplan 2007-2020 Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk en er udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne Henvendelse angående Landsbyplanen Lokalrådsformand

Læs mere

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp rer, keri iske ling rne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp 12/12/08 11:31:13 AM Indhold Favrskov Top Forord

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR Forord Landdistriktsrådet - også kaldet LDR - så dagens lys som et resultat af arbejdet i 2008 med udviklingsplaner for de enkelte landsbyer. Den nye Ikast-Brande Kommune kom til at bestå af ikke mindre

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

Kværs. Lokal Udviklingsplan 2010 2020 Historie Analyse Vision Strategi Handling

Kværs. Lokal Udviklingsplan 2010 2020 Historie Analyse Vision Strategi Handling Kværs Lokal Udviklingsplan 2010 2020 Historie Analyse Vision Strategi Handling Indledning... 2 Beskrivelse, historie og lokal analyse... 2 Vision... 3 Strategi... 4 Forslag til Handlinger:... 6 Afslutning...

Læs mere

Udviklingsplan 2010 Gislev Lokalråd

Udviklingsplan 2010 Gislev Lokalråd Udviklingsplan 2010 Gislev Lokalråd Udgiver: Gislev Lokalråd Redaktion og tekst: Ebbe Andersen Finn Hviid Ove Møller Tekst Gislev Kirke: Mette Sauerberg Kilder: Beboere i Gislev Sogn Virksomheder i Gislev

Læs mere

Vellev Udviklingsplan 2012

Vellev Udviklingsplan 2012 Vellev Udviklingsplan 2012 Indhold Forord Lidt om Vellev Borgernes Vellev Vellevs beliggenhed Vellevs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vellev Bybeskrivelse

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding INDHOLD Indledning 3 BYEN i dag o karakteristiske træk 4 o byens liv 5 o planlægning 5 o Nationalpark Skjern Å 5 o Kort over byen

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

LYS I MØRKE FORSLAG. BYFORNYELSESPROGRAM OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Februar 2014

LYS I MØRKE FORSLAG. BYFORNYELSESPROGRAM OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Februar 2014 LYS I MØRKE FORSLAG BYFORNYELSESPROGRAM OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Februar 2014 Indhold Forord 3 Beskrivelse af Mørke 4 Problemer 10 Ressourcer og Potentialer 11 Forpligtende samarbejder / borgerinddragelse

Læs mere

Vellev Udviklingsplan 2012

Vellev Udviklingsplan 2012 Vellev Udviklingsplan 2012 Indhold Forord Lidt om Vellev Borgernes Vellev Vellevs beliggenhed Vellevs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vellev Bybeskrivelse

Læs mere

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere

Vi vil vækst bygge og bo.

Vi vil vækst bygge og bo. 1 Ansøgning til optagelse i projekt Blomstrende Landsby Niveau 1 det grundlæggende niveau Vi vil vækst bygge og bo. Sdr. Rind-Rindsholm et lokalsamfund, hvor vækst og velfærd skal gå hånd i hånd. Ansøgende

Læs mere

Skjoldelev. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Skjoldelev. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Skjoldelev Udviklingsplan 2012 Indhold Skjoldelev

Læs mere

Liv i Borgernes egen Udviklingsplan

Liv i Borgernes egen Udviklingsplan Liv i Skals livsglæde nærvær tryghed fællesskab indflydelse kvalitet Du kan finde denne plan på www.liviskals.dk Liv i Borgernes egen Udviklingsplan for Skals 2 Indhold Del I: Indledning og baggrund Indledning

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog Gundsømagle, Roskilde Kommune Den bæredygtige landsby Idékatalog Idékatalog Indholdsfortegnelse 1. OM PROJEKTET DEN BÆREDYGTIGE LANDSBY 4 2. OM GUNDSØMAGLE 6 3. GUNDSØMAGLE DEN GODE HISTORIE 11 4. UDFORDRINGER

Læs mere

Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan 2011-20

Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan 2011-20 Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan 2011-20 Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan 2011-20 Oksenvad og omegns landdistrikt er en del af Haderslev kommune. Indhold udarbejdet af lokale

Læs mere

Ansøgning til årets landsby 2014

Ansøgning til årets landsby 2014 Ansøgning til årets landsby 2014 Landsbyen Ølstrup ansøger hermed om at blive årets landsby. Det gør vi, fordi vi gennem de sidste par år har været igennem en proces, hvor vi har vendt stemningen fra kan

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Landsbyerne. - i Løkken-Vrå Kommune

Landsbyerne. - i Løkken-Vrå Kommune Landsbyerne - i Løkken-Vrå Kommune Sdr. Harritslev Hundelev Hundelev-området Nr. Lyngby Rubjerg/ Gølstrup Rakkeby-området Rakkeby Vittrup Løkken-området Løkken Vejby Børglum Vrå-området Vrensted-området

Læs mere