Sjørslev/Demstrup området Fremtidens lokalområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012-2022. Sjørslev/Demstrup området Fremtidens lokalområde"

Transkript

1 Sjørslev/Demstrup området Fremtidens lokalområde Ansvarlig: Sjørslev/ Demstrup og Omegns Lokalråd (Kontaktudvalget) Efterår 2012

2 Indhold Indhold... 2 Forord... 2 Lokal Udviklings Plan... 3 Historie Sjørslev / Demstrup området... 3 Lokalanalyse... 4 Befolkningsanalyse... 6 Hvad er godt ved at bo i Sjørslev/Demstrup?... 7 Sjørslev/Demstrups værdier Vision og handleplaner Forord Sammenhold giver kræfter til forandring. Den negative spiral med nedgang i befolkningstallet og arbejdspladser, tomme huse, at andelen af ældre stiger i forhold til andelen af børn og mennesker i den arbejdsduelige alder er baggrunden for, at Sørslev/Demstrup skal forskønnes, at der skal etablere flere lokale arbejdspladser, tiltrækkes flere unge familier m.m. Der er mange udfordringer og meget at tage fat på i fremtiden. Noget kan Sørslev/Demstrup borgere selv klare, noget skal klares i samarbejde med andre, noget skal politikerne på Christiansborg klare. Der er Sørslev/Demstrup for fremtiden. Udviklingsplanen er en del af LAG Silkeborgs projekt Udvikling af lokalsamfund, foreninger m.m. i Silkeborg Kommune, gennemført med tilskud fra Landdistriktspuljen samt Landdistriktsprogrammet Side 2

3 Lokal Udviklings Plan Historie Sjørslev / Demstrup området Området i dag Planområdet er det nordligste i kommunen. Området består af et åbent moræneplateau mellem Grundel Bæk og Vium Mose mod nordvest, en del af Faldborgdalen mod nordøst og Levring Bæk mod syd. Området er et udpræget landbrugslandskab. Sydligst i området ligger Herregården Aunsbjerg med herregårdsomgivelserne og skoven Vesterskov. I området ligger byerne Sjørslev og Demstrup. Der bor knap 1100 mennesker i området. Sjørslev ligger umiddelbart nord for Levring Bæk og Herregårdsmiljøet omkring Aunsbjerg. Oprindeligt lå Sjørslev kirke adskilt fra den gamle bykerne mod syd. Den sydligste del af byen består i dag af det ældre gårdmiljø, som kendetegnes af stjerneudskiftningsmønster. I Sjørslev er der et særligt velbevaret landsbymiljø med flere ældre og velbevarede gårdanlæg. Derudover findes en række karakteristiske ældre og velholdte villaer. Langs dele af Sjørslevvej ligger villaejendommene tæt og ensartet med kort afstand fra facaden til vejforløbet, hvilket giver et veldefineret gaderum. I den nordvestligste del af byen ligger den gamle stationsbygning. Sjørslev omgives af opdyrkede landbrugsarealer, flere steder i byens vejforløb er der kig ud i landskabet. Byen rummer desuden flere værdifulde beplantninger, som sammen med kirkeomgivelserne og et markant begravelsesanlæg (Det Steenske Begravelsesmonument) syd for byen bidrager positivt til byens særlige oplevelsesmæssige kvaliteter. Side 3

4 Sjørslev- og Demstrupområdet Sjørslev og Demstrup området er et udpræget landbrugslandskab, der ligger på et åbent plateau mellem flere mindre dale og bække blandt andre Grundel Bæk og Levring Bæk. I den nordlige del af området ligger Vium Mose, og i den sydlige del Herregården Aunsbjerg med herregårdsskoven. Lokalanalyse Planområdet er det nordligste i kommunen med grænse til Viborg Kommune. I området ligger byerne Sjørslev og Demstrup. Sjørslev og Demstrup ligger nord for herregårdslandskabet ved Aunsbjerg imellem flere mindre ådale. Sjørslev og Demstrup er to landsbyer med hver deres karakter, men udgør sammen et velfungerende lokalsamfund. Byerne er udprægede landsbymiljøer med lav bebyggelse. Sjørslev Sjørslev er en velbevaret landsby, hvor den oprindelige stationsby er vokset sammen med kirken og den gamle gårdby via en udbygning langs Sognegårdsvej. Byen er karakteriseret ved flere grønne kiler, en række ældre villaer og et gårdmiljø. Skolen, ældrecenteret og egnscenteret ligger også i Sjørslev. Desuden findes der den kommunale børnehave Kratgården samt dagplejere i byen. Demstrup Demstrup har en mere kompakt by struktur med et smalt gaderum, husfacader op mod vejene og små grunde. Vest for byen findes et synligt stjerneudskiftningsmønster. I Demstrup ligger et gammelt mejeri og øst for byen findes et større drivhusgartneri. Desuden er der dagplejere til byens små borgere i Demstrup. Side 4

5 Silkeborg Kommune vil: Styrke Sjørslev og Demstrup som attraktive byer at bo i Opretholde et levende lokalmiljø med mulighed for visse typer erhverv Styrke og sikre landsbykarakteren og de særligt værdifulde karaktertræk i hver by Øge kontakten og adgangen til naturen og landskabet fra boligområderne Ændringer og nye arealudlæg Nye arealudlæg i Sjørslev sker syd for Rolighedsvej, hvor der er en udbygning i gang. Området langs Sognegårdsvej udlægges til blandet bolig og erhverv. Gartnerigrunden ved Demstrup udlægges til nyt boligområde. Der udlægges også et mindre område mod vest i Demstrup, hvor stjerneudskiftningsmønsteret understreges i udstykningen. I de nye boligområder sikres adgang til natur og landskab via grønne arealer og rekreative stier. De grønne kiler ind i Sjørslev og de særligt karakteristiske historiske bygninger og beplantninger bevares. Rammen om den sydlige del af Sjørslev med det gamle gårdmiljø reduceres. Sjørslev skole - Sognegård og Egnscentret: Skole, Sognegård og Egnscentret ligger i hjertet af Sjørslev by. Sjørslev skole og sognegård blev bygget i 1955, skolen blev udvidet i Skolen har i året 2013/ elever fordelt på 7 trin, fra 0 6 klasse. Den er løbende blevet moderniseret og fremstår meget flot. Det sidste, der er blevet bygget, er SFOén, der kom til i Der er en dejlig stor legeplads mellem skolen og Egnscentret, den blev anlagt i Sognegården kan lejes igennem Silkeborg kommune. Sognegården har en lille og en stor sal, et godt stort køkken og en pæn entre med nyere toiletter. Egnscentret blev bygget i 2006 med lokalbefolkningen på banen. En meget aktiv styregruppe, lavede et kæmpe stykke frivilligt arbejde. I Egnscentret findes der træværksted, metalværksted, kiosk, mødelokale, omklædningsrum og en hal med 4 badmintonbaner. Udenfor kan der blandt nævnes multibane, bålhus, kælkebakke, basketkurve og bordtennis. Idrætsforeningen holder til i Egnscentret, der er aktiviteter hele året rundt. Om sommeren spilles der primært fodbold, mens der resten af året er gymnastik, badminton, zumba, håndbold, rulleskøjt, Side 5

6 petanqe, fodbold og sikkert flere aktiviteter. Sdif (Sjørslev/Demstrup idrætsforening) har også et motionscenter, der ligger i Egnscentret. Befolkningsanalyse Vi har gjort mandtal i Sjørslev/ Demstrup i perioden 2009, 2010, 2011, 2012 Folketal I alt Nedenstående tal er hentet fra Silkeborg Kommune. Prognosen er fordelt på alder og strækker sig fra For hele Sjørslev/Demstrup området forventer Silkeborg Kommune i perioden en befolkningsudvikling på: Alder år år år år år år år SWOT-analyse: Styrker (S) Svagheder (W) Vi har masser af sammenhold Der er sammenhæng og nærhed mellem de to byer Alle er hjælpsomme der er masser af ildsjæle, som er villig til en indsats Vi HAR vist, at vi kan stå sammen Der er gode tilbud til alle aldre Vi er tæt på naturen Skolen Der er gode institutioner Egnscentret, Sognegården og Kirken Vi har et stort opland Fiber (bredbånd) Der skal flere til at tage ansvar i dagligdagen Vi har ingen dagligvarehandel/døgner Trafiksikkerheden på Sjørslevvej Vi er ikke særlig gode til at markedsføre områderne De tomme butikker i Demstrup De dårlige busforbindelser udenfor normal skoletid og i skoleferierne Side 6

7 Muligheder (O) Trusler (T) Der er mulighed for yderligere udstykning f.eks. på Flemming Mosevej Husene er billige Fællespisninger kan styrke sammenholdet endnu mere Vi kan bakke op om lokal dagligvarehandel Øget trafiksikkerhed i forbindelse med krydset i Demstrup Der kan skabes masser af nye udendørs aktiviteter Vi kan starte en friskole hvis de lukker vores skole Skolen/idrætsforeningen kan nytænkes f.eks. ved at skabe sammenhæng mellem idræt, sundhed og indlæring Synliggørelse/hjemmeside Samarbejde med de omkringliggende landsbyer Motorvejen Endnu bedre udnyttelse af Egnscentret og hallen Skolelukning Faldende børnetal Fraflytning Vi bli r en soveby Kirkelukning De tomme huse Vi er et lille samfund i kommunens yderområde Samling af alle ting i Silkeborg De trafikale forhold kan afholde folk fra at komme til os Den kollektive trafik må ikke forringes Ildsjælene brænder ud Hvad er godt ved at bo i Sjørslev/Demstrup? Vi har et godt sammenhold, fællesskab og gode ildsjæle, der kan levere frivilligt arbejde her er trygt! Vi er glade for skolen, som vi gentagne gange har kæmpet for Vi bor tæt på naturen Der er kort afstand til den kommende motorvej og dermed nemt at nå til mange større byer Vi har en spændende by-/landhistorie Børnehave, SFO og klub Side 7

8 Dagplejen Vores Egnscenter er unik der har altid været god opbakning Hallen/klubhuset med faciliteter f.eks. fodbold- og tennisbane Solgården Sognegården Kratgården Kælkebakken Bålhytte og multibanen Kirken og den gode præst Sommerfesten Legepladsen i Demstrup Beliggenheden med godt opland Vi har cykelstier dobbeltrettet og med lys Vi har erhverv Det fælles nye vandværk Vores rige foreningsliv bl.a.: o Idrætsforeningen o Pensionistforeningen o Husmoderforeningen o Brugerrådet o Kontaktudvalget som overbygning/sammenslutning Der er byggemodnet Vi har nybyggeri og en del tilflyttere som vi er gode til at tage imod Herefter satte deltagerne sig op i helikopterne for at se på, hvad der skal satses på de kommende år 1. Byforskønnelse 2. Benzintank 3. Trafik Sikring af krydset i Demstrup lysregulering? Bedre gadelys på Kjellerupvej Cykelsti på Sjørslevvej Tunnel/bro over Kjellerupvej Stærekasser 4. Fællesarrangementer Koncerter, fester og festivaler Kvinde- og mandefrokost Fællespisning fælles grill Øl-, vin-, whiskey- og cigarsmagning Side 8

9 Åle-gilde Nak og æd med den lokale kogekone og den lokale jagtforening Dilettant / amatørteater 5. Koordinering af de frivillige eventuelt via kontaktudvalget 6. Legestue 7. Nye boliger 8. Demstrup/Sjørslev skal vokse sammen 9. Etablering af lokal butik / dagligvarehandel 10. Kultur-/ungehus Udbygning af Egnscentret til en hal En hel hal Medborgerhus Musikhus Ungdommens hus med klub, IT-cafe, diskotek osv 11. Opstart af gymnastikhold 12. Nybyggeri i Demstrup 13. Petanquebane ved Solgården 14. Byvandring (Kend din by) 15. Landsbysamkørsel 16. Lokal ungdomsklub 17. Filmklub 18. Billig varme (lokal kraftvarmeværk) 19. Sø ved Aunsbjerg Skov 20. Udnyttelse af naturen 21. Bogbus 22. Børneteater 23. Foredragsaftener 24. Markedsføring af byerne/området En Sjørslev/Demstrup hjemmeside/portal Velkomst-program til nye tilflyttere Folder, skilte, pynt Facebook 25. Hobbymarked 26. Sjørslev sangkor 27. Opstart af spejdere/friluftsliv 28. Landsbypedel 29. Opbygning af Bredmose Station 30. Friskole med sundhed og idræt som brand 31. Misionshuset som byens omdrejningspunkt 32. Marker med solceller etablering af et solcellelaug 33. Skolen og børnehaven skal kontinuerligt sikres Side 9

10 Overbygning på skolen Flere timer til eleverne på skolen undervisning med max. timetal 34. Svømmehal 35. Grønne og rekreative områder Sjørslev/Demstrups værdier Udvikling Hele tiden tænke nyt Kulturhuset Musikhus Foreningslivet Opbakning til lokalsamfundet Trafik Vilje Bevaring af alt hvad der er godt i Sjørslev/Demstrup. Vilje til at ville fremad Sammenhold Vilje til udvikling Attraktivitet Få folk til at flytte til Bevare det der gør byen spændende Tilflyttere med børn Side 10

11 Vision og handleplaner Vi vil være et godt sted at bo for alle borgergrupper. Vi vil sikre, at Sjørslev/Demstrup ikke bliver en trist og kedelig by. Det skal være trygt at bo her for børnefamilier, vi vil igennem udvikling sikre at grundlaget for vores dagplejere, børnehave og skole bevares. Blandt andet vil vi være kendte for, at tage godt imod nytilflyttere, da det er vores sikreste måde at overleve på. Vi skal derfor blive bedre til at byde alle, der flytter til vores lokalområde, velkommen. Vi vil også forsøge at udvikle os for de borgere, som allerede bor her. Det skal være attraktivt at bo byen, selvom der ikke er børn i huset. Her skal også være så interessant, at unge flytter tilbage til området efter endt ophold andetsteds på grund af uddannelse. Ældre skal have det godt her, der skal fortsat være tilbud om forskellige muligheder for at rører sig og mødes med andre. I Sjørslev/Demstrup skal der være noget for alle, på alle tider af året! Indsatsområder De fremmødte borgere konkretiserede i de 3 forudgående faser, at der ud fra de 34 fremkomne ideer skal satses på følgende indsatsområder i Sjørslev/Demstrup lokalområde i de kommende år (opdelt i 5 kategorier): 1. Trafik Sikring af krydset i Demstrup lysregulering? Bedre gadelys på Kjellerupvej Cykelsti på Sjørslevvej Tunnel/bro over Kjellerupvej Stærekasser Tovholder: Karina Laursen 2. Markedsføring af byerne/området En Sjørslev/Demstrup hjemmeside/portal Velkomst-program til nye tilflyttere Folder, skilte, pynt Facebook Tovholder: Rikke Madsen Side 11

12 3. Etablering af lokal butik / dagligvarehandel Tovholdere: Linda P. Johansen og Cathrine Brandt Nielsen 4. Kultur-/ungehus Udbygning af Egnscentret til en hal En hel hal Medborgerhus Musikhus Ungdommens hus med klub, IT-cafe, diskotek osv Tovholdere: Inger Mader og Klaus Damgaard 5. Udnyttelse af naturen Bedre stisystemer Thorsømose, Bredmose osv. Bænke Infotavler med f.eks byernes historie Friluftsbad Grønne og rekreative områder Tovholder: Mette Nyby Desuden besluttede borgerne, at der kontinuerligt skal arbejdes med at fastholde skolen. Status på udvalgte indsatsområder 1. Trafik Arbejdsgruppe vedr. bedre trafiksikkerhed ved krydset i Demstrup Vi har en nedsat gruppe, som har besluttet sig for at bedre trafiksikkerheden ved krydset i Demstrup. Vi ønsker, at det skal være trygt for befolkningen at færdes mellem Sjørslev og Demstrup. Det er ikke udelukket for at sikre skolevejen, men ligeledes for at børn, unge og ældre fra begge byer kan færdes sikkert over krydset. Der er mange, som i løbet af dagen krydser vejen for, at bruge nogle af de faciliteter der er i nærområdet. Såsom Egncentret til sociale og sportslige aktiviteter, kirken og sognegården. Udover dette er der også mange af de lokale borgere, som har et socialt netværk på tværs af byerne. Bustrafikken til Viborg og Silkeborg bevirker tillige, at mange skal færdes omkring krydset til dagligt. I gruppen har vi debatteret forskellige løsningsforslag til forbedring af trafiksikkerheden ved krydset i Demstrup. Vi er kommet frem til, at en lysregulering vil være den mest sikre løsning for borgerne. En lysregulering opfylder de krav, vi har til sikkerheden, blandt andet fordi den er Side 12

13 forståelig for alle uanset aldre. Vi mener desuden, at et lyskryds vil gøre det mere attraktivt at bosætte sig i vores lokalområde. Vi ser os nødsaget til at handle her og nu, da vi oplever at hastighedsmålerne i begge retninger på Kjellerupvejen ikke respekteres, og at der køres stærkt, selvom der står personer midt ude i fodgængerfeltet. Der skal gøres noget nu! 2. Markedsføring af byerne/ området Der blev lavet udkast til den nye hjemmeside, som nu er lanceret og i fuld brug. Se mere ved at følge linket 3. Etablering af lokal butik/dagligvarehandel. Udvalget, som arbejder på at skaffe en butik til Sjørslev/Demstrup, har arbejdet på mange muligheder for at få en butik til vores lokalområde. Vores håb og vision er, at der på et tidspunkt snarest kan åbne en butik, som kan være med til at skabe liv og muligheder i samfundet. Vi har arbejdet med flere muligheder og talt med rigtigt mange forretningsdrivende. Mange er interesserede i at drive forretning i vores område, men samtidig udvises der stor forsigtighed fra de forretningsdrivendes side på grund af finanskrisen. Vi har undersøgt mulighed for at åbne butik dels i den gamle bagerbutik, dels i det gamle cafeteria. I Maj 2013 dukkede der en ny mulighed for at åbne butik i den gamle bagerbutik op. Idet den er blevet solgt og står for at skulle renoveres. Vi har kontakt til et par interesserede forretningsdrivende, som kunne være åbne for at udvide deres forretning med en "filial" i Sjørslev/Demstrup. I forhandlingsøjemed er det endnu ikke muligt at afsløre for meget, men håbet er lysegrønt. Vi arbejder ihærdigt på at lykkedes med ideerne. Vi vil opfordre alle til stor opbakning og eventuelt bidrage frivilligarbejdskraft når der forhåbentlig igen kommer ny butik til området. Vi tror på, at det lykkes og glæder os til at kunne dele flere oplysninger med alle I andre borgere. 4. Kultur- og ungehus Der blev her besluttet at denne opgave igangsættes i løbet af Udnyttelse af naturen. Stiudvalget arbejder for etableringen af stier rundt i den smukke natur, der omgiver Sjørslev og Demstrup. Byerne er beliggende i et gammelt kulturlandskab, der i sin nuværende form kan dateres tilbage til ca. starten af 1800-tallet. Kilometervis af nye diger og anlæggelsen af nyplantet hegn på markerne i Sjørslev/Demstrup var noget, der karakteriserede de store landboreformer i den rationelle fornufts store gennembrudstid for ca. 200 år siden. Det var blevet tid for et mere rationelt drevet landbrug. Når man bevæger sig ud over markerne i dag, kan man iagttage resterne af disse 200 år gamle diger og hegn, som efter en lineal blev lagt ud over jorderne for at synliggøre de forskellige bønders markejerskaber. Sjørslevborgerne ønsker at have mulighed for at kunne nyde dette smukke gamle kulturlandskab, hvorfor stiudvalget arbejder for etableringen af stier langs disse historiske diger og Side 13

14 hegn i enge og på marker. Informationsfoldere, plancher og bænke vil blive opsat langs de markerede ruter i landskabet. Brugerne af stierne forvendtes at være gående, løbere, cykler, heste og andre motionister og ikke biler eller andre motorkøretøjer. Landskabet lukkede sig for offentligheden under reformtidens opsætning af markhegn og diger, men stiudvalget besidder et stort håb om at kunne genåbne markerne/naturen og i fællesskab skabe rekreative områder til glæde for landsbyernes brugere. Stiudvalget er i august 2013 allerede kommet langt og har identificeret 3 områder i henholdsvis Sjørslev og Demstrup. Stiener skal være rundtrækninger, hvor det er muligt at gå aftenture og lignende. Der er taget kontakt til en del at lodsejerne og Silkeborg kommune, som alle er positivt stemt. Arbejdet fortsætter med at kontakte de resterende lodsejere. I det fremtidige arbejde skal det blandt andet fastligges hvilke typer stier og underlag, der skal etableres. Endelig blev man enige om at Sjørslev/Demstrups kortfristede vision er: Vi vil være Årets Landsby 2013 Side 14

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Fotos: Karl Petersen m. fl.

Fotos: Karl Petersen m. fl. 1 Fotos: Karl Petersen m. fl. Øster Lindet Lokalråd Udviklingsplanen tager udgangspunkt i holdninger tilkendegivet på borgermødet d. 26. maj. Forord: Øster Lindet vil gerne med eksemplets magt vise, at

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

Forslag. Udviklingsplan for. Klovborg

Forslag. Udviklingsplan for. Klovborg Forslag Udviklingsplan for Klovborg Klovborg og omegns Borgerforening November 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Kirke Eskilstrup, den 21. januar 2011 Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Den aktive landsby er et velovervejet tilvalg Der er en skiftende tendens

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

2012-2022. Funder-Lysbro Fremtidens Lokalsamfund

2012-2022. Funder-Lysbro Fremtidens Lokalsamfund 2012-2022 Funder-Lysbro Fremtidens Lokalsamfund Ansvarlig: Funder-Lysbro Lokalråd www.funder-lysbro.dk Efter 2012 INDHOLD Indhold..2 Forord:... 2 Lokal UdviklingsPlan... 3 Funder-Lysbro historie:... 3

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Udviklingsplan 5762 Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Formål Formålet med udviklingsplanen er at skabe de bedst mulige betingelser for, at 5762 Vester

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

- En vision for udvikling i Alsønderup, Bendstrup, Lykkesholm, Sønder Strødam, Nejede og Tulstrup 2015-2020

- En vision for udvikling i Alsønderup, Bendstrup, Lykkesholm, Sønder Strødam, Nejede og Tulstrup 2015-2020 Den grønne sløjfe - En vision for udvikling i Alsønderup, Bendstrup, Lykkesholm, Sønder Strødam, Nejede og Tulstrup 2015-2020 I 2011 fik Alsønderup Lokalråd sin første visionsplan Landsbyvisionen, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan for SØDRING UDBYHØJ Randers Kommune Udarbejdet foråret 2013 Indhold Introduktion til arbejdet med landsbyplanen... 3 Planer og bindinger... 9 Indledning... 5 Værdier...

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd Udviklingsplan for Isenvad Isenvad Lokalråd Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Isenvad Lokalråd

Læs mere

TAARBÆK BORGERFORENING VORES TAARBÆK FREM MOD 2025

TAARBÆK BORGERFORENING VORES TAARBÆK FREM MOD 2025 VORES TAARBÆK FREM MOD 2025 De fleste vil kunne skrive under på, at Taarbæk er Verdens bedste landsby. Taarbæk er noget særligt. Når folk er flyttet hertil, vil de ikke væk igen. Men hvad er det, som tiltrækker

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune.

NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune. Den. 3. november 2015 Ansøgning til Landsbyprisen 2016 fra NordvestKRAFT. NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune. Siden efteråret 2012 har repræsentanter

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner Udviklingsplan for Munklinde Munklindes Venner Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Inskription på væggen af det nedlagte

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO Udviklingsplan for Foreninger i Ryde-Stendis Holstebro Kommune 2008 LAG Holstebro HOLSTEBRO www.ryde.dk 2 UDVIKLINGSPLAN FOR 2008 I N D H O L D O M U D V I K L I N G S P L A N E R N E Om udviklingsplanerne

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Udviklingsplan for. Drantum. Drantum Forsamlingshus

Udviklingsplan for. Drantum. Drantum Forsamlingshus Udviklingsplan for Drantum Drantum Forsamlingshus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet Drantum

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011

UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011 UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011 INDHOLD Stevning historie... 3 Hvad er Stevning kendt for idag... 4 Vision... 6 Elementer til virkeliggørelse af visionen... 7 Strategi... 9 Landsbylauget... 9 Kultur...

Læs mere

På baggrund af Oplæg til Fremtidig organisering af skole, SFO og klub i forhold til at ændre strukturen på skoleområdet i Esbjerg Kommune, vil vi

På baggrund af Oplæg til Fremtidig organisering af skole, SFO og klub i forhold til at ændre strukturen på skoleområdet i Esbjerg Kommune, vil vi På baggrund af Oplæg til Fremtidig organisering af skole, SFO og klub i forhold til at ændre strukturen på skoleområdet i Esbjerg Kommune, vil vi gerne præsentere vores forslag til en ny struktur i Darum.

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Udviklingsplan for Hover-Torsted

Udviklingsplan for Hover-Torsted Udviklingsplan for Hover-Torsted 2009-2014 Indholdsfortegnelse Udviklingsplan for Hover-Torsted 2009-2014... 1 Historie:... 3 - Hover, sognet ved åen... 3 - Torsted, sognet ved skoven... 3 Analyse:...

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation. God fornøjelse

Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation. God fornøjelse Informationer om Vonge-Kollemorten Er du tilflytter, eller tænker du på at flytte til vores område, så se her! Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation God fornøjelse Indhold

Læs mere

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune 72 byer og landsbyer at tage vare på Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns største rent geografisk. 51.735 indbyggere ca. 75 % af dem bor i kommunens mindre byer og landsbyer

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

LANDSBYANALYSER JANUAR 2016

LANDSBYANALYSER JANUAR 2016 LANDSBYANALYSER JANUAR 2016 1 BAGGRUND Analyserne beskriver alle de mindre byer og samfund i kommunens landområder, som har et lokalråd. Nogle steder dækker ét lokalråd over én by og ét sogn, der passer

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Visionen for Vester Nebel Multihus Vester Nebel Multihus er stedet, hvor byens borgere samles. Et sted, der summer af aktivitet

Læs mere

Udviklingsplan for. Gludsted. Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn

Udviklingsplan for. Gludsted. Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn Udviklingsplan for Gludsted Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn Oktober 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 - en perle i Danmark Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Understøttelse af skole og landdistriktsudvikling Indhold 1. Lokalsamfund/skoledistrikt...

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Karise, 14. november 2016 Resumé af dialogmødet Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Borgmester Knud Erik Hansen bød velkommen til aftenens dialogmøde, som er en del af Faxe Kommunes dialogprojekt.

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

På de følgende sider vises forskellige oplysninger for Nørhalne området. Området er defineret som den østlige del af Biersted sogn.

På de følgende sider vises forskellige oplysninger for Nørhalne området. Området er defineret som den østlige del af Biersted sogn. Tal og fakta for Nørhalne området På de følgende sider vises forskellige oplysninger for Nørhalne området. Området er defineret som den østlige del af Biersted sogn. Byggeri Siden 2001 er der i området

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten?

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten? Styrker Hvad er godt ved bymidten? Svagheder Hvad er dårligt ved bymidten Hedensted by har en god placering på landkortet. Der er et stort opland. Det er blevet større og dermed er grundlaget for flere

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

BORGERPLAN FOR SKJERN OMRÅDET

BORGERPLAN FOR SKJERN OMRÅDET BORGERPLAN FOR SKJERN OMRÅDET Udarbejdet jan 2007 Billede af Skern Kirke LUFTFOTOKORT OVER SKJERN OMRÅDET ( Der viser Skoleområdet Skjern Hovedgaard Skjern Kirke og det gamle mejeri ) Skjern området omfatter

Læs mere