Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken"

Transkript

1 Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr Handleplaner 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet opstår først, når det omgivende samfund ikke er indrettet, så det modsvarer de behov og krav, mennesker med funktionsnedsættelse har.

2 Tilgængelighed Reel bevægelsesfrihed og tilgængelighed sikres bedst muligt, så borgere med funktionsnedsættelse kan gøre brug af kommunens tilbud. Dette betyder blandt andet, at der i planlægningen af det fysiske miljø medtænkes hensynet til borgere med funktionsnedsættelse. Borgere med funktionsnedsættelse skal uden besvær kunne bruge boliger og boligområder, offentlige bygninger, kulturinstitutioner, butikker, rekreative områder mm. I byområder skal der ved al lokalplanlægning og vejanlæg indtænkes tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse: Fortovets bredde. Ved trafiksanering, omlæggelse og anlæg af fortove skal der, om muligt, sikres en gangbane på min. 1,5 m. Gangbanen skal friholdes for standere, udstillinger og trappesten, hvor dette er muligt. Jævne belægninger. Langs gader og veje i byer samt fodgængerområder, pladser og gågader skal der sikres jævne fortove og belægninger. Dette evt. ved etablering af gangbaner. Opmærksomhedsfelter. Ved fodgængerfelter og krydsninger, hvor biler har vigepligt, busstoppesteder og krydsninger mellem stier, ved trapper og niveauspring skal indtænkes knopfliser, således at blinde og svagsynede kan orientere sig. Knopfliser skal indpasses i den øvrige fortovsbelægning. Vinkelrette fodgængerovergange. Etablering af fortovsramper, der ikke er for stejle, indtænkes ved trafiksanering og omlægninger, således at vejkryds lettere passeres for blinde, kørestols- og rollatorbrugere. Hvilepladser. Hvilepladser indtænkes i byen og i forbindelse med busstoppesteder, stationer og andre steder med offentlig adgang. I forbindelse med offentlige bygninger og kulturinstitutioner: Nybyggeri og om og tilbygninger skal opføres i overensstemmelse med byggelovgivningen. I forbindelse med ændret anvendelse af kommunale bygninger skal det sikres at der er eller etableres tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse. Ansvaret ligger hos de centerchefer, hvorunder lokalplaner eller anlægget ligger. Angives ved start af et konkret projekt. Angives ved start af et konkret projekt. Udarbejdet af fagforvaltningen, Miljø og Teknik. 2

3 Tilgængelighed Sundhedscenter Odsherred vil arbejde på at øge tilgængeligheden i centret på ethvert tænkeligt niveau. Det er målet, at etablerer en platformslift med henblik på at øge fysisk tilgængelighed til kantinen på 3. sal, hvor der er to trappetrin. Sundhedscenter Odsherred er ansvarlig. Der arbejdes på sagen pt. Der er bl.a. indhentet tilbud om en etablering af en Hiro 350 fuldautomatisk platformslift monteret i væggen. Der vil blive søgt om midler til finansiering heraf, når relevante puljemidler lyses ud her tænkes bl.a. på Tilgængelighedspuljen, som lyses ud i september Det påtænkes, at lave et opfølgende tjek/en status på tilgængeligheden i Odsherred Sundhedscenter hvert år. Udarbejdet af Sundhedsafdelingen. 3

4 Overgang fra barn til voksen Unge med funktionsnedsættelser skal sikres en glidende overgang fra børneområdet til voksenområdet. Når en ung, der er 17 ½ år vurderes forsat at have brug for hjælp efter det fyldte 18 år etableres en arbejdsgruppe bestående af bl.a. repræsentanter fra Familieafdelingen, PPR og Voksenafdelingen med henblik på koordinering af overgangsfasen fra barn til voksen. Dette skal medvirke til at lette overgangen når den unge fylder 18 år og skal til at høre under en ny afdeling og ikke mindst skal vurderes i forhold til nye regler. Voksenafdelingen, Familieafdelingen og PPR. Initiativtager er: Familieafdelingen/PPR Igangsættes når handleplanen er politisk godkendt. Registrering samt beskrivelse af det etablerede samarbejde, herunder opfølgning på hvorledes sagsbehandlerne oplever overdragelsen af sager. Evaluering af samarbejdet foretages 1 år efter opstart. Godkendt i Børne- og Skoleudvalget den 6. oktober 2009 samt Social- og Sundhedsudvalget den 5. november

5 Undervisning/uddannelse Fokus på studie- og erhvervsvejledning med henblik på at give en målrettet vejledning til den enkelte unge med funktionsnedsættelse. Sammensætte arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Skole/PPR, Handicap- og psykiatriområdet/voksenafdelingen samt UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) således, at den viden der eksisterer på de forskellige områder koordineres og anvendes i forhold til den enkelte unge. Dette skulle gerne resultere i en styrket vejledning. Et samarbejde mellem bl.a. Skole/PPR, Handicap- og psykiatriområdet/voksenafdelingen og UU. Initiativtager: Unge under 18 år: Familieafdelingen og Skole/PPR Unge over 18 år: Handicap- og psykiatriområdet/voksenafdelingen Igangsættes når handleplanen er politisk godkendt. Registrering og beskrivelse af samarbejdet, herunder resultater som f.eks. retningslinjer, aftalte arbejdsgange og konkrete iværksatte tilbud. Første opfølgning sker 1 år fra opstart. Godkendt i Børne- og Skoleudvalget den 6. oktober 2009 samt Social- og Sundhedsudvalget den 5. november

6 Arbejdsmarked/beskæftigelse Et rummeligt og mangfoldigt arbejdsmarked med fokus på indsatsen over for gruppen af borgere med funktionsnedsættelser. Dette med henblik på at styrke og gøre brug af deres beskæftigelsesmæssige potentialer. Handicap- og psykiatriområdet etablerer et samarbejde med Jobcenter, således at viden omkring borgernes funktionsnedsættelser koordineres med viden om arbejdsmarkedet. Handicap- og psykiatriområdet samt Jobcenter. Initiativtager er: Jobcenter. Jf. Aktiveringsstrategi godkendt i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget den 8. september 2009 Opstart af samarbejde primo Registrering og beskrivelse af samarbejdet, herunder resultater som f.eks. retningslinjer, aftalte arbejdsgange og konkrete iværksatte tilbud. /evaluering på samarbejdet foretages 1 år efter opstart. Handleplan godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2009 og Aktiveringsstrategi den 8. september 2009 i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget. 6

7 Overordnede indsatsområder jf. Handicap- og Psykiatripolitikken Overgang fra barn til voksen Undervisning/uddannelse Arbejdsmarked/beskæftigelse Der skal skabes en praksis, hvor der sker en koordinering af viden mellem fagpersonerne på de ovennævnte områder, herunder en afdækning af forventede behov i et længere fremadrettet perspektiv. Dette skal medvirke til et sammenhængende forløb med kvalificeret og koordineret rådgivning og tilbud i forhold til den enkelte unge med funktionsnedsættelse og dennes familie. Afholde 2 årlige koordineringsmøder mellem de forskellige fagpersoner på de nævnte indsatsområder. Handicap- og psykiatriområdet. Initiativtager er: Handicap- og psykiatriområdet. Opstart primo Registrering og beskrivelse af samarbejdet, herunder resultater som f.eks. retningslinjer, aftalte arbejdsgange og konkrete iværksatte tilbud. /evaluering på samarbejdet foretages 1 år efter opstart. Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 5. november

8 Overordnet indsatsområde jf. Handicap og Psykiatripolitikken Fritid, idræt og Kultur Medvirke til at borgere med funktionsnedsættelse har et varieret udbad af fritids-, idræts- og kulturtilbud, og der tilstræbes den størst mulige integration af borgere med funktionsnedsættelse i de ordinære tilbud. Medvirke til at der informeres om fritids, idræts- og kulturtilbud til borgere med funktionsnedsættelse. Medvirke til at der samarbejdes med de frivillige organiseringer om fortsat udvikling af fritids- og idrætsområdet for borgere med funktionsnedsættelse. Aftenskoleområdet: Opfordre og inspirere aftenskolerne til at oprette specialundervisningshold for mentalt og psykisk handicappede - Kommunen kan bistå med identificering af og kontakt til målgruppen. Et led heri kan være at afholde en inspirations- og oplysningsaften for ASO (Aftenskolernes Samråd i Odsherred), med følgende punkter: Kommunens Handicap- og Psykiatripolitik. Beskrivelse af målgruppen, den størrelse og dens muligheder og begrænsninger. Hvad er der i dag af hold emner i Odsherred Kommune og eksempler fra andre kommuner. Fremhæve disse hold i fritidsvejviseren, f.eks. via eget logo/markering. Lignende tiltag kan gøres på Odsherredkalenderen.dk Foreningsområdet: Fortsætte arbejdet i den allerede eksisterende arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra FK Odsherred, LEV Odsherred, Dansk Handicap Idrætsforbund, Kulturforvaltningen i Odsherred Kommune, Bo- og Støttecenter Odsherred og VASAC. Gruppen arbejder med at etablere idrætstilbud for målgruppen. Kulturområdet: Indgå et samarbejde med Vig Bio om målrettede forestillinger f.eks. i forhold til fore-stillingernes art og indehold, tilgængelighed og tidspunkt (f.eks. hensynstagen til offentlige transportmidler). Et lignende tiltag kan gøres på teater og museumsområdet i forhold til målrettede rundvisninger. Kultur & Fritid Initiativtager: Bo- og Støttecenter Odsherred, Socialpsykiatrien og Kultur & Fritid. Opstart primo Løbende dokumentere vedr. arbejdsgang og opgaver og opgaveløsninger. /evaluering af arbejdet foretages 1 år efter opstart. Godkendt i Kulturudvalget den 21. oktober

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008 Nyborg Kommune Handicappolitik Godkendt den 26.02.2008 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Handicappolitikkens gyldighedsområde... 3 Øget opmærksomhed... 3 Overordnet målsætning.... 4 Familieliv

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 Lunden Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME... 6

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Hasseris Boligselskab

Hasseris Boligselskab Hasseris Boligselskab Boligsocial Helhedsplan for en social og forebyggende indsats Afd. 5 Grønnegården, Dyrskuevej og Stationsmestervej, 9200 Aalborg SV Afd. 6 Skelagergårdene, Skelagervej, 9000 Aalborg

Læs mere

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser FORSLAG Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser for den førte

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Tirsdag den 18-09-2012 Kl. 15:00 Byrådssalen

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Tirsdag den 18-09-2012 Kl. 15:00 Byrådssalen Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Tirsdag den 18-09-2012 Kl. 15:00 Byrådssalen Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen, Jeppe Ottosen,

Læs mere

København for alle 2 Fælles ansvar at løfte opgaven 2 Tre indsatsområder 3 1. Fysiske tiltag 3 2. Kompetencer 3 3. Synergi 4

København for alle 2 Fælles ansvar at løfte opgaven 2 Tre indsatsområder 3 1. Fysiske tiltag 3 2. Kompetencer 3 3. Synergi 4 Indhold side København for alle 2 Fælles ansvar at løfte opgaven 2 Tre indsatsområder 3 1. Fysiske tiltag 3 2. Kompetencer 3 3. Synergi 4 Mennesker og mangfoldighed i centrum 5 Vi skal være konsekvente

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

FORSLAG TIL MØDEPLAN FOR ÅR 2009 3.version

FORSLAG TIL MØDEPLAN FOR ÅR 2009 3.version FORSLAG TIL MØDEPLAN FOR ÅR 2009 3.version 12.09.2008 JANUAR FEBUAR MARTS APRIL T 1 Nytår S 1 S 1 O 1 F 1 TMU 18 M 1 2.Pinsedag F 2 1 M 2 BKU M 2 BKU T 2 L 2 T 2 SSU L 3 T 3 SSU T 3 F 3 TMU 14 S 3 O 3

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Rebild Kommune Tilgængelighedsplan

Rebild Kommune Tilgængelighedsplan TILGÆNGELIGHEDSPLAN Rebild Kommune Tilgængelighedsplan Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Peter Foged

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Regeringen 23. oktober 2014 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Aftalen er ikke endelig,

Læs mere

:KOMMUNAL BESTYRELSEN. Fælles frikommuneansøgning fra Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune

:KOMMUNAL BESTYRELSEN. Fælles frikommuneansøgning fra Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune GENTOFTE KOMMUNE :KOMMUNAL BESTYRELSEN GLADSAXE KOMMUNE BYRÅDET Fælles frikommuneansøgning fra Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune Juni 2011 Side 2 Indhold Indledning... 3 Resume af de indsendte ansøgninger...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER

IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGREREDE INDSATSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for og forventninger til projektet

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere