Én for alle, alle for én

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Én for alle, alle for én"

Transkript

1 Én for alle, alle for én - oplæg om fremtidens økonomi og struktur i KBHff Baggrund På generalforsamlingen i oktober 2010 var der en række forslag, som handlede om foreningens struktur. De nuværende vedtægter og hele måde at opbygge organisationen på har langt hen ad vejen taget udgangspunkt i, at KBHff er en forening med ét sted, nemlig foreningens første lokale i Korsgade. Allerede da generalforsamlingen blev holdt var der kommet en ny afdeling på Amager og flere var allerede dengang på vej. Kollektivgruppen forudså derfor, at det ville være hensigtsmæssigt at tænke foreningens struktur og vedtægter i dette nye lys at vi snart ville være mange afdelinger i foreningen. De forslag vi lagde frem i september var imidlertid ikke særlig gennemarbejdede og ret vanskelige at tage stilling til. Derfor besluttede generalforsamlingen at lade et udvalg kigge på problemstillingerne. Der har deltaget 12 medlemmer i arbejdet. Vi har arbejdet i 3 måneder og holdt 4 møder; vi har undervejs samarbejdet med en gruppe studerende fra CBS, der skriver opgave om socialt entrepreneurship. Dette oplæg sammenfatter vores overvejelser. Overordnede spørgsmål Vi har diskuteret en række mulige strukturer: På den ene side en model, hvor hver afdeling er en forening for sig med egen bestyrelse osv. og hvor alt samarbejde mellem afdelingerne er frivilligt og besluttes ad-hoc. På den anden side en meget centralistisk model, hvor alle afdelinger indgår som dele af én samlet forening og alle beslutninger tages af foreningens besluttende organer. Vi er landet et sted midt imellem. Valget af struktur må ske fra hvad målene med foreningen er. Vi er nået frem til vores indstilling efter grundige diskussioner; en række af de centrale spørgsmål her har været: Medlemsdemokrati vi vil gerne minimere bureaukratiet, så den enkelte hurtigt kan få mulighed for at påvirke beslutningerne. Dette taler måske for en masse små selvstændige afdelinger. Samtidig er der en række ting, som det giver god mening at slå sig sammen om først og fremmest indkøb. Lokalt ansvar plads til at indrette sig efter de ressourcer og ønsker man har i den enkelte butik. Forankring i lokalområdet. Medlemmerne skal kende dem de er i klub med, så man ser mindst ét kendt ansigt når man kommer og tager sin pakkevagt.

2 Økonomisk transparens Foreningen er non-profit, men der er et driftsoverskud i hver butik som kan bruges til at købe kaffe, lave smagsprøver, købe en printer for, betale telefonpenge mm. Skal alle disse penge blive i den enkelte butik eller tilfalde en fælles kasse? Sikkerhed en solidarisk opbakning til afdelinger der bliver ramt af uforudsete udgifter, vandskade, tyveri eller. Slagkraft vi skal kunne nogle større ting sammen. KBHff er et dynamisk foretagende og den dag vi beslutter at købe en bondegård skal der være fleksibilitet i vedtægterne til det. Fremtidsikring det er ikke til at sige hvor mange afdelinger vi er om år. Vi vil gerne lave et forslag, der giver mulighed for at nye afdelinger kan komme til og glide ind i en velfungerende struktur samtidig med af afdelingerne skal være medlemmernes egne med mulighed for lokalt særpræg. I vores forslag til KBHff's fremtid har vi lagt vægt på det der er og fravalgt at bygge luftkasteller. Det har været godt at tænke ud i fremtiden, men vores indstilling til medlemsmødet er i høj grad formuleret ud fra hverdagen lige nu og en formalisering af hvordan det fungerer, som gør foreningen mere gennemsigtig for gamle og nye medlemmer.

3 Diagrammer Her følger to diagrammer som skal give et grafisk overblik over strukturen. Dette diagram viser hvordan lokalafdelinger er forbundet med fællesforeningen KBHFF ved at sende repræsentanter til bestyrelsen/kollektivgruppen, indkøbsgruppen og økonomigruppen.

4 Dette diagram er bare en præcisering af det ovenstående diagram. Det viser den lokale driftsgruppe, og hvordan den deltager i den fælles koordinering. Kort sammenfatning af økonomigruppens forslag KBHff er én forening, organiseret i afdelinger. KBHff's generalforsamling / medlemsmøderne er højeste myndighed. Foreningen har tre fælles driftsgrupper: Bestyrelsen / kollektivgruppen, økonomigruppen og indkøbsgruppen. Afdelingerne er de hovedansvarlige for den daglige drift praktisk og økonomisk. Afdelingerne har hver en repræsentant i bestyrelsen, en i økonomigruppen og en i indkøbsgruppen. KBHff's kasserer og afdelingernes økonomiansvarlige har i fællesskab det økonomiske ansvar i foreningen. Afdelingerne betaler et kontingent hvert kvartal til foreningens fælles kasse. Kontingentet er ens for alle afdelinger og fastsættes på KBHff's generalforsamling. Forslaget vil have en række konsekvenser i vedtægterne, som pt slet ikke nævner afdelingerne. Som bilag til dette papir ligger en skitse til de vedtægtsændringer. Det skal understreges, at forslagene til vedtægtsændringer IKKE skal til afstemning på den ekstraordinære generalforsamling, jvf sidste afsnit i dette papir.

5 I de næste tre afsnit skitseres forslagenes konsekvens for hhv. medlemmerne, afdelingerne og det store fællesskab KBHFF: Medlemmerne Alle nuværende og nye medlemmer er medlemmer af samme forening KBHff men tilknyttet en afdeling, hvor man tager sine tjanser. Der er fri trafik mellem afdelingerne hvis et medlem ønsker at flytte. Der opkræves ikke nyt indmeldelsesgebyr. Tjanser ved fælles arrangementer - fx KBHff's generalforsamling eller fester - tæller naturligvis på lige fod med at tage tjanser i afdelingen. Indmeldelsesgebyret og kontingentet går til fællesforeningen KBHff. Afdelingerne Afdelingen er den grundlæggende enhed i foreningen der hvor medlemmerne henter deres grønsager. Afdelingerne står for driften og afholder som udgangspunkt alle udgifter lokalt. Afdelingerne er tilsluttet den fælles indkøbsordning gennem deltagelse i indkøbsgruppen. På KBHff's hjemmeside ligger en skabelon til hvordan lokalafdelingerne kan være organiseret (vedtægter for afdelingerne). Når en gruppe har fundet sammen om at starte op, sender de et forslag til hvordan de gerne vil være organiseret til bestyrelsen, som så indstiller lokalafdelingen til optagelse. Vi synes ikke det er vedtægtsstof at trække en bestemt struktur (antal medlemsmøder mm.) ned over hovedet på alle afdelinger. Det eneste vi kræver i vedtægterne for den enkelte afdeling er at den tilslutter sig foreningens overordnede formål (foreningsvedtægternes 2). Bestyrelsens indstilling skal godkendes på næstkommende medlemsmøde. På dette medlemsmøde indtræder afdelingens butiksansvarlige i kollektivgruppen, den økonomiansvarlige i økonomigruppen og den indkøbsansvarlige i indkøbsgruppen. Den ansvarlige sørger for at der deltager minimum en person fra den pågældende afdeling i hver af arbejdsgruppernes møder. Den butiksansvarlige indtræder først i bestyrelsen på næstkommende generalforsamling (GF). Afdelingerne kan finansiere udgifter helt selvstændigt (køb af kaffe og emballage). Afdelingerne kan slå sig sammen med andre afdelinger i samarbejde om at købe ting i fællesskab (melkværn eller ladcykel). Endelig kan afdelingerne sende et investeringsforslag til foreningens medlemsmøde (at holde grøntsagsfestival, designerposer). Afdelingerne bidrager til foreningens fælles udgifter ved at betale et kvartalsvis

6 afdelingskontingent, som årligt fastsættes af GF. Afdelingskontingentet er lige for alle lokalafdelinger. En model kunne være, at afdelingskontingentet udgøres af en krone per solgte pose. En anden model kunne være at afdelingskontingentet udgøres af en procentsats af det overskud der opstår efter at alle driftsomkostninger er trukket fra indtægter fra solgte poser. Når afdelingerne som nu har nogenlunde samme typer udgifter er de modeller næsten ens. I det tilfælde at en enkelt afdeling får ekstraordinære udgifter til fx lokaleleje er de to modeller forskellige. Kollektivgruppen indstiller, at afdelingskontingentet frem til generalforsamlingen fastsættes til 1 kr. pr. solgt pose. Fællesforeningen KBHff De tre fælles driftsgrupper (bestyrelse / kollektivgruppe, økonomigruppe og indkøbsgruppe) sammensættes så alle afdelinger er repræsenteret. Det besluttes lokalt hvem der skal deltage i de tre grupper. KBHff's GF vælger fortsat formand, næstformand og kasserer direkte. Som noget nyt foreslår vi, at en direkte valgt indkøber får sæde i bestyrelsen. Derudover indstiller hver afdeling en butiks-ansvarlig som medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen skifter dermed både størrelse og sammensætning i forhold til i dag, hvor alle medlemmer er direkte valgt af GF. Fremover vil den bestå af fire direkte valgte medlemmer samt et antal medlemmer valgt efter indstilling fra afdelingerne et fra hver. Medlemskabet og derfor også indmeldelsesgebyr/kontingent er i KBHff. Det er meget grundlæggende for hvordan man ser medlemsskabet. KBHff's indtægter kommer fremover i form af indmeldelsesgebyrer og medlemskontingenter samt afdelingskontingenter, som årligt fastsættes af GF. De fælles udgifter kunne omfatte revision, advokatbistand, telefonpenge, pbs-ordning, hjemmeside og eventuelle mindre udgifter til opstart af nye afdelinger. Testperiode Vi forestiller os at den foreslåede struktur indføres uden at vi i første omgang stemmer om de nødvendige vedtægtsændringer. Perioden frem til den ordinære GF kan betegnes som en slags testperiode, hvor både de nye praksisser og de nye vedtægter diskuteres og rettes til. Den endelige udgave af vedtægterne, omstrukturering af bestyrelsen mm. kan så vedtages endeligt til efterårets ordinære GF.

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Medlemshåndbog Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab KBHFF er et fødevarefællesskab et kooperativt alternativ til almindelige profit-orienterede supermarkedskæder. I fødevarefællesskabet er kunderne

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center.

Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center. Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center. Charlotte Leen (CL) Så vil jeg gerne byde velkommen til vores repræsentantskabsmøde, der er 35 fremmødte, og vi har 2 gæster.

Læs mere

Københavns Fødevarefælleskab

Københavns Fødevarefælleskab Københavns Fødevarefælleskab Medlemshåndbog Kafax, Korsgade 19, kld. 2200 Kbh. N. Onsdage kl. 9.00-20.00 1 Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Hvad betyder det at være medlem af Københavns Fødevarefællesskab?

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Fokusgruppeanalyse af de kommunale forvaltningers syn på folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Fokusgruppeanalyse af de kommunale forvaltningers syn på folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Fokusgruppeanalyse af de kommunale forvaltningers syn på folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Juni 2009 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK& INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET B) PLANLÆGNING C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING D) WEBKOMMUNIKATION E) LOKALE

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH) 2011

Vedtægter for Foreningen Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH) 2011 Vedtægter for Foreningen Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH) 2011 1. Foreningens navn er "Andelssamfundet i Hjortshøj" (AiH). 2. Foreningens hjemsted er Århus Kommune, under Århus Ret, der er foreningens

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere