Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:"

Transkript

1 Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm Skærmen kalibreres Proceslinje skal skjules automatisk Fjernskrivebordsindikation skjules Navision værktøjslinje skjules Navision genvejstaster skjules Navision statuslinje sættes til nej (funktioner, indstillinger - logud er nødvendig) Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butiksopsætning Kasse udbetalingskonti Møntenhed Betalingstyper Rapportvalg Butiksopsætning Under Butiksopsætning skal du indtaste generelle oplysninger vedr. brug af butik/kasse:

2 Feltet Butik i brug Feltet skal være markeret for at du kan anvende menupunktet Kasse. Hvis du fjerner markeringen kan du således lukke for at kasserne anvendes. Feltet Std. betalingstype Her skal du angive butikkens standard betalingstype. Byttepenge vil altid anvende std. betalingstypen, og udbetalinger vil kun kunne anvende std. betalingstype. Standard betalingstypen skal være oprettet under betalingstyper og skal være i firmaets regnskabsvaluta. Feltet Kasseopgørelsesnummerserie Her skal du angive en nummerserie, som anvendes til kasseopgørelser. Du kan få adgang til at oprette en ny nummerserie ved at trykke F6 i feltet. Feltet Angiv sælger v. åbning af kasse Hvis du markerer feltet, skal sælgerkode angives, når en kasse åbnes. Den angivne sælger vil blive anvendt indtil du ændrer sælgerkode. Feltet Vælg sælger ved hver transaktion Hvis du markerer feltet, skal du angive sælgerkode for hvert nyt salg du foretager fra en kasse. Dvs. hver gang et nyt salg startes vil du blive bedt om at angive sælgerkode. Feltet Modtaget beløb skal tastes Hvis du markerer feltet, skal du i kassens betalingsbillede altid indtaste modtaget beløb. Hvis feltet ikke er markeret vil programmet automatisk hente totalbeløbet hvis du vælger f.eks. Kontant i kassen. Feltet Udskriv logo på bon Hvis du markerer feltet, vil firmalogo fra Administration,

3 Kasse udbetalingskonti Programopsætning, Generelt blive udskrevet på bon. Feltet Vis titel og menulinje Hvis du markere feltet, vil du kunne se top og bundlinje på skærmen, således du har mulighed for at se default oplysninger. Bruges i forbindelse med skærme med en opløsning større end 1024x768. Hvis du vil have mulighed for at foretage udbetalinger via kassen, skal du her definere hvilke konti, der må anvendes til bogføring heraf. Kun konti indmeldt her, kan benyttes. De konti, du angiver, skal være markeret med ja til direkte bogføring. Møntenhed Hvis du ønsker at kunne foretage kasseoptælling ved at angive antal stk. af hver møntenhed (i stedet for beløb), skal du her definere hvilke mønter, der vil kunne forekomme. Mønter skal oprettes i såvel regnskabsvaluta som fremmed valuta

4 Andet eksempel på oprettelse af møntenhed. Er der flueben i feltet Standard betyder det, at disse møntenheder vises automatisk i kasseoptællingsbilledet. (Møntenheder uden flueben vælges med F6). Betalingstyper Under menupunktet Butik Opsætning Betalingstyper skal du definere de betalingstyper, du ønsker at anvende, f.eks. kontant, check, gavekort, Euro m.v. Vær opmærksom på, at de 6 betalingstyper med den laveste kode vil blive vist som knapper i kassens betalingsbillede. Det tilrådes derfor at de hyppigst anvendte betalingstyper tildeles laveste nummer/kode. Feltet Kode For at oprette en ny betalingstype skal du trykke F3 og derefter indtaste ønsket kode for den pågældende betalingstype. Du kan frit vælge om du vil anvende cifre eller bogstaver. Feltet Beskrivelse Beskrivende tekst til betalingstypen. Denne tekst vil blive vist på de knapper der vises i kassens betalingsbillede. Feltet Type Du kan vælge mellem værdien blank, eller Kort, Check, Debitor

5 Værdien blank skal angives på kontante betalingstyper, mens f.eks. Kort skal angives på eksempelvis Visa- og Dankort. Feltet Afrundingspræcision Du kan vælge mellem følgende i afrundingspræcision: 0,01 eller 0,25 eller 0,5. Feltet Valutakode Hvis der er tale om en betalingstype i udenlandsk valuta, skal du her angive valutakoden. Feltet Valutakursfaktor Her kan angives en evt. valutakursfaktor, f.eks. kan du angive faktor 0,90. Dette bevirker at kursen ændres i forhold til den gældende valutakurs. Har du f.eks. i valutatabellen angivet en kurs på 741,50 vil faktoren blive anvendt og kursen vil blive ændret til 667,35, således at omkostninger vedr. håndtering af fremmed valuta på denne måde kan dækkes ind. Feltet Optælling nødvendig Feltet markeres på betalingstyper, som kræver optælling (dvs. alle kontante betalingstyper). Hvis feltet ikke markeres (f.eks. på check, dankort) skal du ikke indtaste optalt beløb for betalingstypen ved kasseopgørelse. Feltet Max. beløb Her kan du angive et maximum beløb pr. betalingstype. F.eks. kan du angive at der ikke modtages check på over 5.000,00 kr. En check på et større beløb vil på denne måde ikke kunne modtages i kassen. (Der vil fremkomme en fejltekst Betaling må ikke være større end for betalingstype Check ). Feltet Overbetaling tilladt Hvis du markerer feltet må der ikke modtages betaling på mere end salgets totalbeløb, dvs. der gives ikke byttepenge tilbage. Feltet Overbetaling max. beløb Såfremt overbetaling er tilladt kan du definere det størst tilladte beløb for overbetaling/byttepenge. Ved tryk på F5 fås en oversigt over oprettede betalingstyper:

6 Rapportvalg Under rapportvalg skal du angive det rapportnummer, som skal anvendes til bon-udskrift. Rapport nr anvendes. Kasseterminaler Under Kasseterminaler skal du definere hvor mange kasseterminaler, der anvendes. Dette gør du under Butik Kasseterminal. Feltet Kasseterminal I feltet skal du angive en kode, der identificerer den pågældende kasseterminal. Du kan indtaste både tal og bogstaver i feltet. Feltet Standardkunde Her skal du angive den kontantsalgskunde, som skal anvendes af denne kasseterminal. Standardkunden vil automatisk blive påsat ved nyt salg fra kasseterminalen. Det er standardkunden der styrer om priser vises i kassen inkl. eller ekskl. moms, på samme måde som på alm. salgsordre. Er feltet Priser inkl. moms markeret på standardkunden, vises priser i kassen inkl. moms. Feltet Beskrivelse Tekst der beskriver kasseterminalen, f.eks. kan du angive kassens fysiske placering

7 Feltet Ansvarscenter Her kan du angive hvilket ansvarscenter kasseterminalen tilhører. Feltet Finanskladdetype Indbetaling Her skal du angive den finanskladdetype, der skal anvendes til indbetalinger via kassen. Feltet Finanskladdenavn Indbetaling Her skal du angive det finanskladdenavn, der skal anvendes til indbetalinger via kassen. Husk at påføre modkontotype Finans og modkonto til kassekontoen på det anvendte finanskladdenavn. Tryk evt. F6 i feltet for at påføre oplysningerne. Feltet Finanskladdetype Udbetaling Her skal du angive den finanskladdetype, der skal anvendes til udbetalinger via kassen. Feltet Finanskladdenavn Udbetaling Her skal du angive det finanskladdenavn, der skal anvendes til udbetalinger via kassen. Husk at påføre modkontotype Finans og modkonto til kassekontoen på det anvendte finanskladdenavn. Tryk evt. F6 i feltet for at påføre oplysningerne. Ved tryk på F5 får du en oversigt over oprettede kasseterminaler: Bontekster Fra kasseterminalkortet kan du via knappen Kasseterminal Bontekster få adgang til et opsætningsbillede, hvor du kan oprette tekstlinier, der ønskes udskrevet på kassebonen:

8 I feltet type øverst i billedet kan du skifte mellem Top og Bund, dvs. skifte mellem tekster, der skrives før eller efter varelinie-delen på bonen. For både top- og bundtekster kan du vælge mellem skrifttype fed eller alm. samt skriftstørrelse normal eller stor. Hvis du ønsker at en tekst skal stå centreret på bonen skal du indsætte et passende antal tegn foran teksten prøv dig frem for at opnå ønsket resultat. Herunder ses bonudskrift med opsætning som vist ovenfor:

9 Kasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasse. Herved fremkommer følgende billede: Kassebilledet kan betjenes via mus, tastatur og/eller touch-skærm. I billedet skal du angive hvilket kasseterminalnr., du ønsker at åbne (skal være oprettet under Kasseterminaler), sælgerkode samt en evt. primobeholdning i kassen. Primobeholdning skal angives én gang dagligt, dvs. hvis du lukker kassen og åbner den igen senere samme dato, vil primobeholdningen automatisk blive husket. Hvis du ikke har tastatur tilkoblet, kan du bruge knappen symbolet, når du skal taste f.eks. sælgerkode. Tryk viser et tastatur som nedenstående på skærmen:

10 Knappen finder du på alle skærmbilleder i kassen, du behøver således ikke at have tastatur tilkoblet for at betjene kassebilledet. Når opstartsbilledet er udfyldt som ønsket skal du klikke OK for at åbne selve kassebilledet, hvor varelinier scannes/indtastes. Kontantsalg I kassebilledet kan du vælge mellem kontantsalg eller salg på konto. Det følgende eksempel beskriver et kontantsalg. Kassebilledet: I kassebilledet skal du trykke på knappen Nyt kontant salg anvend enten en touch-skærm eller mus. Når du trykker på knappen udtages automatisk et ordrenummer og

11 kasseterminalens standardkunde indsættes i både kundenr. og faktureringskundenr. Sælgerkode fra åbningsbilledet indsættes, samt evt. ansvarscenter fra kasseterminalen. De omtalte oplysninger vil nu fremgå i kassebilledet: Læg mærke til at ledeteksten i billedets øverste venstre hjørne nu ikke længere viser Salgsordre, men Varenr., dvs. der er nu klar til scanning/indtastning af varer. Hver vare du scanner/taster ind vil fremgå i kassebilledets varelinie-del. Antal sættes automatisk til 1 stk. Bemærk dog, at hvis du scanner samme vare ind flere gange, f.eks. 3 gange, så vil der ikke fremkomme 3 separate varelinier med samme varenummer. I stedet vil antal på linien blive talt op til 3 stk. Der er mulighed for at redigere såvel ordrehovedet som linierne, disse muligheder beskrives senere i dokumentet. Kassebilledet, som det ser ud efter scanning/indtastning af én vare:

12 Den samlede ordresaldo opdateres løbende og vises i kassebilledet nederste højre hjørne. I eksemplet her er ordresaldoen 106,25. Søg på varenummer (opslag) Du kan søge på et varenummer ud fra ex. Beskrivelse eller nummeret. Der åbner sig et nyt billede, hvorefter du stiller dig i den ønskede kolonne. Skriv det ønskede ord eller nummer og tryk <enter> eller tryk på Udfør søg der vil aut. blive sat et filter således kun de varer der opfylder indtastede kriterier bliver vist

13 Når alle varelinier m.v. er registreret skal du trykke på knappen Total herved kommer du videre til betalingsbilledet: Ordresaldoen vil automatisk være overført til totallinierne øverst i billedet. I eksemplet modtager vi 200 kr. kontant. Beløbet registreres - enten direkte via det numeriske tastatur på touchskærm eller via alm. tastatur. Tryk derefter på knappen Kontant:

14 Byttepenge til udbetaling fremgår nu med rød skriftfarve og negativt fortegn øverst i billedet, og den registrerede betalingslinie på de 200 kr. vises i betalingsbilledets linie-felt. Registrerede betalingslinier kan altid slettes igen, så evt. fejl kan rettes. Afslutningsvis trykkes på knappen Bogfør og udskriv bon herved udskrives kassebon og der returneres til kassebilledet, klar til næste salg. Er der ikke tilsluttet bon-printer eller såfremt kunden ønsker det - kan du i stedet vælge at få udskrevet en faktura. Vælg da knappen Bogfør og udskriv i stedet. Kassebon fra det ovenfor beskrevne salg og med opsætning som vist tidligere vil se således ud:

15 Har du behov for at genudskrive en bon kan du gøre dette ved via kassebilledet - at gå ind på den bogførte salgsfaktura og vælge Udskriv Udskriv Bon Salg på konto Hvis der er tale om salg på konto skal du trykke på knappen Salg på konto - herved udtages ordrenummer, og skærmen er nu klar til at modtage kundenummer. Dette kan du enten indtaste eller fremfinde ved hjælp af opslag. Hvis du anvender kreditmaksimum-kontrol vil der evt. fremkomme en besked som følgende, hvis kreditmaksimum er overskredet: Herefter foregår salget på samme måde som ved kontantsalg

16 Dog har man en ekstra mulighed på betalingsbilledet, når man sælger på konto. Udover Bogfør Faktura og Bogfør Bon findes Bogfør Leverance. Bogfør leverance: Bogfører kun leverancen og udskriver en følgeseddel. (Salgsordren kan så medtages i kørslen: Saml salgsleverancer til faktura). Hvis der ikke ønskes udskrift af følgeseddel kan man sætte flueben under DSM opsætning - fanen Rapporter feltet: Skip salgsleverance udskrift. Retursalg (kreditnota) Når der i stedet for salg over disk er tale om retursalg/kreditnota, skal du trykke på knappen Retursalg (Kreditnota). Herved fremkommer følgende billede, hvor knap-panelet nederst passer til krediterings-funktionen:

17 Kassebilledets knapper Du kan vælge mellem Kreditnota på konto og Nyt retursalg (som er kontant kreditnota). Herudover har du adgang til tidligere bogførte kreditnotaer og til at åbne Navisions standard kreditnotaprogram. Arbejdsgangen ved kreditnota er i øvrigt som ved salg. Hvis du vil forlade billedet igen uden at arbejde med kreditnota skal du trykke Exit (eller Esc på tastaturet). Ovenfor har vi nu gennemgået den basale brug af kassebillede og betalingsbillede. Udover den grundlæggende arbejdsgang i forbindelse med et salg har du en del forespørgsels- og redigeringsmuligheder. Du får adgang til alle disse muligheder via knap-panelet i billedernes nederste del. I kassebilledet får du ved opstart af en ny ordre vist følgende knapper: Opslag Har samme funktion som F6 i Navision. Tryk på knappen viser en oversigt

18 over de poster/værdier, du kan anvende. Er f.eks. teksten Salgsordre. vist øverst i kassebilledet og du trykker Opslag, vil du få en oversigt over oprettede salgsordre. Nyt kontant salg Som vi har set tidligere skal du anvende denne knap ved start på hvert nyt kontantsalg via kassebilledet. Indbetalinger Anvendes ved modtagelse af indbetalinger fra kunder. Funktionen beskrives nærmere nedenfor. Åbn standard salgsordre Giver adgang til salgsordrebilledet (samme billede som via Salg & Marketing Ordrebehandling - Ordrer). Du kan oprette nye ordrer eller redigere eksisterende salgsordrer. Når du forlader salgsordrebilledet, vil du blive spurgt, om du ønsker at hente den sidst behandlede salgsordre med tilbage til kassebilledet: Ved ja hentes ordren til kassebilledet, ved nej returnerer du til kassebilledet uden at tage ordren med tilbage. Bogførte salgsfakturaer Giver adgang til bogførte salgsfakturaer (samme billede som via Salg & Marketing Oversigt Bogførte fakturaer ). Du kan anvende nøjagtig samme funktioner som i det alm. program, du kalder via salgsmenuen. Salg på konto Som vi har set tidligere skal du anvende denne knap ved start på hvert nyt kontosalg via kassebilledet. Retursalg (Kreditnota) Som vi har set tidligere skal du anvende denne knap ved start på hvert nyt retursalg via kassebilledet. Udbetalinger Anvendes ved udbetaling af kontante beløb fra kassen. Funktionen beskrives nærmere nedenfor. Åbn kasse Hvis du trykker på knappen vil du åbne kassens pengeskuffe. Idet

19 pengeskuffen er tilsluttet bon-printeren vil papiret i printeren køre et trin frem. Exit Når du vil lukke kassen skal du trykke på denne knap. Du vil blive spurgt om du ønsker at forlade kassen svar ja for at komme til kassens åbningsbillede, svar nej for at fortryde lukning af kassen. Når du har startet et nyt kontantsalg - eller du har valgt kontosalg og har indtastet kundenr. ændres knap-panelet i kassebilledet, således at du får andre valgmuligheder, som er relevante for varelinieindtastningen: Opslag Har samme funktion som F6 i Navision. Tryk på knappen viser en oversigt over de poster/værdier, du kan anvende. Ret salgshoved Giver yderligere en række redigeringsmuligheder med speciel relevans for ordrehovedet. Knapperne beskrives i detaljer nedenfor. Ret beskrivelse Ved hjælp af denne knap kan du redigere den aktuelle/markerede ordrelinies beskrivelsesfelt. Du kan vælge ønsket ordrelinie ved hjælp af pil-knapperne i kassebilledets højre side. Ret type Hvis du har brug for at oprette andre linietyper end varelinier skal du anvende knappen Ret type før du opretter linien. Herved får du mulighed for at indmelde andre linietyper, f.eks. finanslinier. Følgende vindue fremkommer ved tryk på knappen:

20 Den valgte type beholdes, indtil du selv skifter til en ny type igen. Ret linierabat Ved tryk på knappen får du mulighed for at indmelde/rette en evt. linierabat. Slet salgsordre Sletter hele salgsordren. Funktionen kan anvendes uanset om ordren er oprettet direkte i kassebilledet eller er hentet fra alm. salgsordre. Slet linje Ved hjælp af denne knap kan du slette den aktuelle/markerede ordrelinie. Du kan vælge ønsket ordrelinie ved hjælp af pile-knapperne i kassebilledets højre side. Ret antal Ved hjælp af denne knap kan du redigere den aktuelle/markerede ordrelinies antalsfelt. Du kan vælge ønsket ordrelinie ved hjælp af pileknapperne i kassebilledets højre side. Ret pris Ved hjælp af denne knap kan du redigere den aktuelle/markerede ordrelinies pris (styk-pris). Du kan vælge ønsket ordrelinie ved hjælp af pile-knapperne i kassebilledets højre side. Total Tryk på denne knap for at afslutte ordreindtastningen og gå videre til betalingsbilledet. Som nævnt ovenfor giver knappen Ret salgshoved flere redigeringsmuligheder, nemlig følgende: Opslag Har samme funktion som F6 i Navision. Tryk på knappen viser en oversigt over de poster/værdier, du kan anvende. Fak. debitor Ved hjælp af denne knap kan du redigere den aktuelle ordres faktureringsdebitor. Ved ændring af faktureringsdebitor vil du blive spurgt om ordrelinier ønskes genberegnet

21 Betalingsbilledets knapper Eks. bilagsnr. Ved hjælp af denne knap kan du redigere feltet Eksternt bilagsnr. på den aktuelle ordre. Åbn standard salgsordre Giver adgang til salgsordrebilledet (samme billede som via Salg & Marketing Ordrebehandling Ordrer). Du kan oprette nye ordrer eller redigere eksisterende salgsordrer. Når du forlader salgsordrebilledet, vil du blive spurgt, om du ønsker at hente den sidst behandlede salgsordre med tilbage til kassebilledet. Skift salgsordre Du kan arbejde på en anden salgsordre ved at trykke på denne knap. Når du bruger knappen skal du indtaste nummeret på den salgsordre, du nu ønsker at arbejde på, eller du kan finde salgsordrenummeret via opslag. Tilbage Retur til foregående knap-panel. Ansv. center Ved hjælp af denne knap kan du redigere feltet Ansvarscenter på den aktuelle ordre. Ved ændring af ansvarscenter vil du blive spurgt om ordrelinier ønskes genberegnet. Reference Ved hjælp af denne knap kan du redigere feltet Reference på den aktuelle ordre. Ret sælger Ved hjælp af denne knap kan du redigere feltet Sælgerkode på den aktuelle ordre. Gem salgsordre Ved at trykke på denne knap gemmes den aktuelle salgsordre. F.eks. kan denne funktion anvendes, hvis kunden får brug for at forlade kasselinien, eksempelvis for at hente en ekstra vare. Ved tryk på knappen gemmes kundens ordre til senere brug, og en ny ekspedition kan nu foretages. Når kunden er tilbage kan ordren åbnes igen ved at bruge knappen Åbn standard salgsordre eller Skift salgsordre. I betalingsbilledet har du mulighed for at anvende følgende knapper:

22 Opslag Har samme funktion som F6 i Navision. Tryk på knappen viser en oversigt over de poster/værdier, du kan anvende. Slet linie Med tryk på denne knap kan du slette en af de betalingslinier, der vises i liniedelen af betalingsbilledet. Dette kan der være behov for, hvis du f.eks. er kommet til at vælge Kontant i stedet for Dankort el. lign. De øvrige knapper, der vises, indeholder de 6 betalingstyper, som du har oprettet under Butik Opsætning Betalingstyper (Butik Opsætning Betalingstyper). De 6 betalingstyper, der vises, vil altid være dem med den laveste identifikationskode, f.eks. kode Indbetalinger Ved indbetaling af kontante beløb skal du trykke på knappen Indbetalinger i kassebilledet. Herved åbnes en indbetalingskladde I kladden oprettes en eller flere linier med beløb, der indbetales. Ved tryk på Bogfør returneres til kassens betalingsbillede, hvortil det beløb, der blev indtastet i kladden, nu er overført. I eksemplet foretages en indbetaling på i alt kr. 500,-:

23 Tryk herefter på den knap, der svarer til indbetalingsformen typisk Kontant. Herved dannes en betalingslinie med den valgte betalingstype: I betalingsbilledet kan du nu vælge om der skal udskrives bon eller finansjournal (Bogfør og udskriv). Herunder ses eksempel på udskrevet bon vedr. indbetaling fra kunde 1001:

24 Udbetalinger Ved udbetaling af kontante beløb fra kassen (ikke kreditnota til en kunde), f.eks. til køb af frimærker eller andet, skal du anvende knappen Udbetalinger i kassebilledet. Herved åbnes en udbetalingskladde: I kladden oprettes en eller flere linier med beløb til udbetaling i feltet kontonummer kan kun anvendes de udbetalingskonti, du har defineret under Opsætning

25 Ved tryk på Bogfør returneres til kassens betalingsbillede, hvortil det beløb, der blev indtastet i kladden, nu er overført. I eksemplet foretages en udbetaling på i alt kr. 500,-: I betalingsbilledet kan du nu vælge om der skal udskrives bon eller finansjournal (Bogfør og udskriv). Vælger du udskrift på bon vil der på bonen være felter til kvittering for det udbetalte beløb:

26 Kasseopgørelse Kasseopgørelse foretages i menupunktet: Butik Kasseopgørelse. Når du vælger menupunktet vises følgende skærmbillede;

27 Tryk F3 for at oprette en ny kasseopgørelse indtast selv et kasseopgørelsesnummer, eller lad systemet automatisk udtage næste nummer for dig (afhænger af hvorledes den nummerserie, du anvender til kasseopgørelser, er defineret). Udfyld først kasseopgørelseshovedet her er det vigtig at angive korrekt kassenummer og datointerval, da disse oplysninger er afgørende for, hvilke kasseposter, der senere medtages i billedet. Hvis du ikke selv udfylder beskrivelsesfeltet, vil dette automatisk blive udfyldt med kassenr. og dato. Når kasseopgørelseshovedet er udfyldt kan du klikke på knappen Beregn herved vil kasseposter for den valgte kasse og det valgte datointerval blive vist pr. betalingstype:

28 Du kan få specificeret det beregnede beløb ved tryk på F6 i feltet. For betalingstyper hvor der er markering i feltet Optælling nødvendig vil optalt beløb være 0 her skal du selv indtaste det optalte beløb. For betalingstyper hvor feltet Optælling nødvendig ikke er markeret, vil optalt beløb være sat lig med beregnet beløb. Du kan vælge at tælle beløb op og indtaste det optalte beløb direkte i feltet Optalt beløb, eller du kan trykke F6 i feltet og anvende det hjælpebillede, der fremkommer: Anvendelse af hjælpebilledet kræver at du har oprettet de eksisterende møntenheder under Opsætning Møntenhed. I billedet kan du taste hvor mange stk. af de enkelte mønter/sedler, der findes i kassen. I eksemplet nedenfor var der 31 hundredekronesedler, 3 to-kronemønter, 1 tyver og 1 tohundredekroneseddel i kassen:

29 Når du forlader billedet med Esc vil summen blive overført til feltet Optalt beløb på den linie, der er markeret. Eller du kan som nævnte indtaste det optalte beløb direkte i feltet. Uanset hvad du vælger, vil en evt. kassedifference blive vist pr. betalingstype: Du har mulighed for at udskrive kasseopgørelsen, evt. som en hjælp til bogføring

30 Når du vælger knappen Bogføring vil kasseopgørelsen blive overført til bogførte kasseopgørelser og kan ikke længere redigeres. Der sker ingen bogføring i finansen pr. automatik, dette skal du gøre manuelt. Bogførte kasseopgørelser I dette menupunkt kan du se tidligere bogførte kasseopgørelser samt udskrive dem. Rapporter Under Butik Udskrifter - Rapporter (Butik Rapporter) har du mulighed for at udskrive kasseopgørelse og tidligere bogførte kasseopgørelser: Dette kræver at du opretter rapportnumrene og via knappen Ret:

31

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 NewPOS 4 Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises i

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewPOS 3 NewPOS 3 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer

Læs mere

Manual til PC-CASH twin

Manual til PC-CASH twin Manual til PC-CASH twin Sidst opdateret: Januar, 2012 Side 2 af 71 Indholdsfortegnelse: Manual til PC-CASH twin... 1 Indholdsfortegnelse:... 3 Oversigt over PC-CASH twin... 5 Hoved-menuen... 6 Salgsfunktionen...

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 NewPOS Config Brugervejledning Version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Miniguide Admin. version 2.0

Miniguide Admin. version 2.0 Miniguide Admin. version 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellness HOVEDMENU 2. Wellness hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE: Sælg behandling 7.

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Projektmodulet. Indholdsfortegnelse

Projektmodulet. Indholdsfortegnelse Projektmodulet Projekt er et modul til at administrere projekter med udnyttelse af faciliteterne i Mamut Stellar Office Pro, så som fakturering, bogføring og debitorregnskab. Systemet er udformet til en

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Afslutningsark... 3. Opstart... 3. Arket... 5. Afslutningsarkets felter... 7. Afslutningsarkets Funktioner... 8. Poster... 8. Kladde...

Afslutningsark... 3. Opstart... 3. Arket... 5. Afslutningsarkets felter... 7. Afslutningsarkets Funktioner... 8. Poster... 8. Kladde... Afslutningsark... 3 Opstart... 3 Arket... 5 Afslutningsarkets felter... 7 Afslutningsarkets Funktioner... 8 Poster... 8 Kladde... 14 Analyse... 17 Skjul... 19 Nulstil... 20 Udskriv... 20 Fordel... 21 Beregn...

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere