Generalforsamling 31. august 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 31. august 2011"

Transkript

1 Generalforsamling 31. august 2011

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Forslag fra bestyrelsen 8. Eventuelt

3 Dagsorden 2. Ledelsesberetning v. Bestyrelsesformand Ebbe Jacobsen 3. Fremlæggelse af årsrapport v. økonomidirektør Hans Barslund & adm. direktør Viggo Mølholm

4 Styrkelse af forretningsgrundlag kompenserer for markedsvilkår BoConcept arbejdede i perioden målrettet på at konsolidere, beskytte og styrke forretningsgrundlaget Videreudvikling af franchisekoncept Bedre sundhedstilstand i butikskæden Tilpasning af kollektions-, butiks- og supportkoncept Lavere omkostningsbase Resultatet var en effektiv og optimeret koncernstruktur, da markedsvilkårene stabiliserede sig primo 2010

5 Fokus på ekspansion, vækst og lønsomhed i regnskabsåret 2010/11 Stærkt globalt brand, stort potentiale i forretningsmodel og stabile afsætningsvilkår ilkå som platform for vækst Re-introducering af vækststrategi med tre hovedtemaer 1. Øge butikskædens samestore-sales 2. Udvide kæden med flere brand stores 3. Sikre høj produktivitet og effektivitet

6 Fremgang i 2010/11 trods fortsat t udfordrende markedsbetingelser Makroøkonomisk usikkerhed i store dele af verdenen i 2010 og 2011 medfører lav aktivitet på markedet for langvarige forbrugsgoder Trafik til butikkerne lav men intensivt fokus på positionering af kollektion, kampagner, uddannelse og markedsføring medfører større markedsandel og stigende same-store-sales Åbning af 39 butikker bringer franchisekæden op på højeste antal og bedste kvalitet nogensinde

7 Målsætninger nået og indtjeningspotentiale bekræftet Omsætningsvækst reetableret i regnskabsåret 2010/11 koncernomsætning igen over 1 mia. kr. Både butikkernes og koncernens profitabilitet øget som følge af optimeret struktur med stor effektivitet Meget højt indtjeningsbidrag på øget omsætning viser, at BoConcepts forretningsmodel leverer solide resultater

8 Optimisme i og vækstfokus k bevares - BoConcept på rette Brand, forretningsmodel og markedsposition styrket Attraktivt koncept, unikke kollektioner og stærkt kapitalberedskab giver optimale betingelser for yderligere vækst Fuldt fokus på realisering af langsigtede g potentiale yderligere styrkelse af branding, markedsføring og salgskanaler i 2011/12

9 Kursudvikling BoConcept B 50 OMX C20 Small Cap 0 maj 2010 august 2010 november 2010 februar 2011 maj 2011 august 2011

10 Fremlæggelse af årsrapporten

11 Forventninger ved starten på regnskabsåret 2010/11 Guidance FY2010/11E FY2009/10R Omsætning Fremgang på 5-10% 910 mio. kr. (-9%) Same-store-sales Tab på debitorer Res. før finansiering (EBIT) Pengestrømme i % af oms. Investeringer Ændr. i # brand stores +5 til +10% Ca. 12 mio. kr. 3 til 4% Ca. 3% af oms. Ca. 30 mio. kr. Netto ca. 5 åbninger (brutto 25 åbninger) -7% 18 mio. kr. 1,4% 8,5% 29 mio. kr. Netto 9 lukninger (brutto 21 åbninger)

12 Omsætningsvækst som forventet Omsætning i mio kr / / / / /11 Forventning om vækst på 5-10% Realiserede vækst på 10%

13 Vækst i same-store-sales, men forbrugerne er fortsat tilbageholdende 30% Kvartalsvis udvikling i same-store-sales Invoiced Order intake 20% 10% 0% -10% -20% -30% 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2008/ / /11 Forventning : +5 til +10% Realiserede : +5,7%

14 Vækst i antal butikker, og stærk pipeline Antal brand stores kv. kv. kv. kv. kv. kv. kv. kv. kv. kv. kv. kv. 2008/ / / Brand store pipeline Fase 2 Fase kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2008/ / /11

15 Tilgang af brand stores på både eksisterende og nye markeder Status pr. 30. april 2011 Åbnet i Lukket i Egne Andel af 2010/ /11 Stores butikker Studios omsætning Frankrig % Tyskland % USA % England % Spanien % Japan % Danmark % Sverige % Norge 39 3% Kina % A markeder total % B&C markeder % Total % Forventning: 5 i nettotilgang (25 åbninger) Realiseret: 18 i nettotilgang (39 åbninger)

16 Forretningsmodel med høj marginal intjeningsbidrag g fra væksten holder Ændring fra 2009/10 til 2010/11 Forretnings (DKKm) 2009/10 model og Flere egne optimering butikker Valuta 2010/11 Omsætning ,001.1 Produktionsomkostninger Bruttoavance Kapacitetsomkostninger , Resultat af primær drift (EBIT) I % af omsætningen 14% 1.4% 33.7% -13.4% 19.6% 35% 3.5% Indtjeningen er positivt påvirket af forretningsmodellens stordriftsfordele (en marginal EBIT% på 33.7%) Og DKK 6m fra valuta Netto effekten af 5 ekstra egne butikker reducerer EBIT

17 Fortsat fokus på optimering af supply chain øger bruttoavancen 44 Kvartalsvis bruttoavance (%) Bruttoavance øget til 42.1% (40.8% ) - Bidrag fra valuta : +0,3% - Bidrag fra egne butikker: +0,5% - Bidrag fra productivity: +0,5% Sourcing øget fra 75% til 77% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2007/ / / /11

18 Faldende omkostningsandel Udvikling i kapacitetsomk. (DKKm) Kapacitetsomkostninger stiger DKK 28m reduceres relativt til omsætningen 38.4% (39.3%) Salgs og distributionsomk. på DKK 314m eller 31.3% 3% af omsætning (32.5%) - Tab og hensættelser på debitorer på DKK 11m (DKK 18m) FY 2009/10 Valuta Egne Business FY 2010/11 butikker activitet Administrationsomk. stiger til DKK 71m (DKK 62m) eller 7.1% af omsætningen (6.8%) udrulning af MCR samt omkostninger til ADC

19 Forbedret EBIT-margin understreger forretningsmodellens potentiale Resultat af primært drift (EBIT) i mio. kr. 69,4 78,8 35,1 12,7-12,1 2006/ / / / /11 Forventet t EBIT: 3 til 4% Realiseret EBIT: 3,5%

20 'Asset-light' model og solidt kapitalgrundlag bestyrelsen foreslår udbytte Assets (DKKm) Balancen reduceret yderligere til DKK 508m (DKK 510m) - Investeringer i it-software relateret til MCR-platform og køb af svensk masterrettighed / / / / /11 Current Non current Equity ratio, % Solidt kapitalgrundlag med DKK 10m i likvider og uudnyttet kreditfacilitet på DKK 120m Egenkapitalandel på 39% Bestyrelsen foreslår DKK 2 pr. aktie eller totalt ca. DKK 6m / / / / /11

21 Øget netto arbejdskapital (NWC) for at sikre højere leverings service 140 NWC på DKK 93m (9,3% af Net working capital to sales omsætningen) mod DKK 54m (5.9% 14% af omsætningen) sidste år % 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2006/ / / / /11 NWC (DKKm, LHS) NWC % of sales (RHS) Long term NWC/Sales target (RHS) Lagre øget til DKK 108m (DKK 101) for at sikre højere leveringsservice i til kunderne Tilgodehavende er øget DKK 16m til DKK 116m som konsekvens af aktivitetsniveau - debitordage på gns. 40 (42 sidste år)

22 Cash flow Cash Flow i mio kr. 77,8 49,5 25,7 37 3,7-48,1 2006/ / / / /11 Forventet cash flow i % af omsætningen: 3% Realiseret cash flow i % af omsætningen: 0,4%

23 Q1 strategi - målsætninger

24 Q1 meddelelse Omsætning 219 mio. kr. (-6,1%) - Periodisering og valuta Ordreindgang +6,3% Bruttoavance 42,5% (41,9%) Resultat 0,1 mio. kr. (2,8 mio. kr.) Åbning af 4 nye butikker / lukket 5 butikker Same-store-sales - Q1 indeks 101 Maj Juni Juli Vi vinder markedsandele - Dårlig forbrugertillid - Den nære fremtid usikker

25 Øget vækst via strategi fokuseret på udnyttelse af stærkt brand og effektiv forretningsmodel BoConcepts strategi for profitabel vækst Spor I Spor II Spor III Vækst gennem øget same-store-sales Vækst gennem flere brand store Omkostningsbesparelser gennem øget produktivitet 25

26 Spor l: Vækst gennem øget same-store-sales Ny 'affordable luxury' kollektion godt modtaget Ny kollektion 2012 Flere produkter i højere priskategorier 20% af kollektionen udskiftet Prisjusteringer / råvareprisforhøjelser - Stadig 'affordable luxury' ved at fastholde price points Godt indsalg 26 Meget stærke og positive forbrugerreaktioner

27

28

29

30 Ny unik kommunikationsplatform BRANDED VALUE FOR MONEY Baseret på vores historier/værdier Klart link og sammenhæng til produkterne Svært at kopiere

31 31

32

33 Launch campaign opstart i september '11 Ny virksomhedsfilm / nyt katalog Online konkurrence via social medier I-paper Launch flyer TV-spots Reklamer i magasiner og aviser Mobile site / www Events i alle butikker Ekstra marketingtryk UK, Tyskland, Frankrig, USA (østkysten), Japan Spring: Launch - 'designer collection'

34 34

35 Spor l: Vækst gennem øget same-store-sales Nye og fortsættende salgsaktiviteter MCR udrulning - www stigende omdrejningspunkt for at skabe trafik og kendskab - Home Creator nu også med rumfunktion og My BoConcept - E-commerce opstart i UK, Danmark og Tyskland fra ultimo MCR-udrulning fortsætter i 2012 MCR billede 35 Fortsat stor uddannelsesfokus - E-learning - Yderligere fokus på Interior Decoration - BtB

36 Spor ll: Vækst gennem flere brand stores Øget fokus på nye butiksåbninger Stor interesse for at åbne ny butikker pga. forretningsmodellens store potentiale / finansiering sværere - Speciel fokus på ekspansion i Tyskland, USA, Frankrig og Asien. - Aktiviteter - 10 mio. finansieringshjælp - Ekstra ressourcer indsat i Tyskland og Frankrig og proaktiv søgning - ADC og ny regionsdirektør for Asien 36

37 Spor ll: Vækst gennem flere brand stores Inspiration stores med fokus på at vinde yderligere markedsandele Butikker ( m 2 ) er en succes Vil gøre ekspansion i nuværende markeder muligt - Cluster - Eksisterende franchisetagere - Og dyrere lokationer 37

38 Sport lll: Omkostningsbesparelser gennem øget produktivitet Effektivisering og optimering stadig i fokus for optimering af forretningsmodellen Fastholdelse af omkostningsniveau / større omsætning Fastholdelse af prisniveau på indkøbspriser Optimering Reduktion af proces- og produktfejl 38

39 Forventninger og mål Forventninger til det kommende år og langsigtede mål 39

40 Fastholdelse af forventninger 2011/ /12E 2010/11R Vækst i omsætning 7-10% 10% (1.001 mio. kr.) Same-store-sales 0-3% 5.7% EBIT % Ca. 5% 3.6% Pengestrømme i % af omsætning Ca. 2% 0% Ændring i antal brand stores 35 åbninger 39 åbninger (nettotilgang 15-20) (nettotilgang på 18) 40

41 FASTHOLDELSE AF LANGSIGTEDE MÅL I 2014/15 at have butikker Fastholdelse af bruttoavance 12% i overskudsgrad Cash flow på 6% af omsætningen Egenkapitalandel på 30-40% 41

42 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Forslag fra bestyrelsen 8. Eventuelt

43 Valg af medlemmer til bestyrelsen Christian Majgaard ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ebbe Jacobsen og Rolf Eriksen. Bestyrelsen foreslår valg af Morten Windfeldt Jensen til bestyrelsen. - Morten Windfeldt, født 1962, - uddannet Cand. Polit - baggrund hos Nordea, (senest Head of Equity Sales) - Direktør i Carnegie Investment Banking, DK, Direktør for Growth Capital hos 3i Nordic, DK, Vice CEO for DSV Miljø A/S,

44 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Forslag fra bestyrelsen 8. Eventuelt

45 Forslag fra bestyrelsen Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil den ordinære generalforsamling i 2016 at opkøbe indtil 10% af selskabets aktiekapital ap a under henvisning til selskabslovens 198. Vederlaget må ikke afvige med mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs. 45

46 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Forslag fra bestyrelsen 8. Eventuelt

Generalforsamling 29. august 2012

Generalforsamling 29. august 2012 Generalforsamling 29. august 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Læs mere

Resultat før skat er øget til 30 mio. kr. en fremgang på 21 mio. kr. i forhold til sidste år

Resultat før skat er øget til 30 mio. kr. en fremgang på 21 mio. kr. i forhold til sidste år MEDDELELSE 2/2011 Herning, 29. juni 2011 BoConcept Holding A/S øger omsætning og indtjening i regnskabsåret 2010/11 Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

BoConcept Holding A/S. Den 27. august 2009

BoConcept Holding A/S. Den 27. august 2009 Generalforsamling BoConcept Holding A/S Den 27. august 2009 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge

Læs mere

Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14

Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14 MEDDELELSE 8/2014 Herning, 27. juni 2014 Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14 Bestyrelsen for BoConcept Holding

Læs mere

Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2012/13. Årsrapporten 2012/13 har følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2012/13. Årsrapporten 2012/13 har følgende hovedpunkter: MEDDELELSE 5/2013 Herning, 26. juni 2013 BoConcept styrkede markedspositionen og fastholdte omsætningen i vanskeligt 2012/13 Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for året 2005/06 for BoConcept Holding A/S

Regnskabsmeddelelse for året 2005/06 for BoConcept Holding A/S Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 29. juni 2006 hb/ls Regnskabsmeddelelse for året 2005/06 for BoConcept Holding A/S Koncernens omsætning er steget med 19,6% til kr. 951,5 mio. kr. Resultatet af primær

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Boconcept Holding A/S

Boconcept Holding A/S Boconcept Holding A/S Fair value: 323 DKK Markedsværdi: 170 DKK Upside: 94 % Indhold Om:... 3 Facts:... 3 Forretningsmodel:... 4 Omsætning:... 5 Same store sales growth:... 5 Margin udvikling:... 7 Valutaforhold:...

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Herning, den 8. august 2011. Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S. Vedlagt fremsendes

Herning, den 8. august 2011. Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S. Vedlagt fremsendes Herning, den 8. august 2011 Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S Vedlagt fremsendes Indkaldelse til generalforsamling Formular til bestilling af adgangskort Generel fuldmagt Formular

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion...

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 7 Regnskabspåtegninger... 58 Koncernregnskab... 61 Noteoversigt... 67 Bestyrelse og direktion... 112 Koncernstruktur... 116 Årsregnskab for moderselskabet... 118

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2014 64. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2014 64. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2014 64. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 17 Aktien og investorerne

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. april 2010 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 8 incl. denne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side INDHOLDSFORTEGNELSE Side Resumé 3 Hoved og nøgletal 5 Direktionen har ordet 6 Årsberetning 7 Forventninger til 2005/06 8 IC Companys Vision 3 årig økonomisk målsætning 8 Regnskabsberetning 12 Balance og

Læs mere

moving expertise - not people ÅRSRAPPORT 2007

moving expertise - not people ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 moving expertise - not people 2 indhold danware kort fortalt Til aktionærerne 5 Hovedpunkter 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Viden og kompetencer 14 Aktionærforhold 16 Corporate

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

Access Small Cap A/S. April 2012 (priser pr. 10 april)

Access Small Cap A/S. April 2012 (priser pr. 10 april) Access Small Cap A/S April 2012 (priser pr. 10 april) Small Caps har fundet en bund 200 190 180 170 160 150 140 130 120 01-01-2010 01-02-2010 01-03-2010 01-04-2010 01-05-2010 01-06-2010 01-07-2010 01-08-2010

Læs mere

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2011

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2011 Nr. 50 SELSKABSMEDDELELSE 21. februar 2012 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2011 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.658 MILLIONER. EBITDA MARGINEN VAR 34,3%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 2.037 MILLIONER. Koncernen

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1.

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S Den 8. maj 2012 Selskabsmeddelelse nr. 06-12 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S Koncernens resultat er som forventet tilfredsstillende i 1. kvartal 2012. Helårsforventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har i dag godkendt den reviderede årsrapport for perioden 1. juli 2002 30. juni 2003.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har i dag godkendt den reviderede årsrapport for perioden 1. juli 2002 30. juni 2003. Side 1/52 25. september 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 11 / 2003 IC Companys A/S Bestyrelsen for IC Companys A/S har i dag godkendt den reviderede årsrapport for perioden 1. juli 2002 30.

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics Årsrapport 2012 Global Transport and Logistics Indhold LEDELSESBERETNING Global transport og logistik 2 Fremgang i et svært marked 4 Hoved- og nøgletal 6 Strategi og finansielle målsætninger 7 Regnskabsberetning

Læs mere

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 Årsrapport 2013 Urbanisering er en af de megatrends, som NKTs strategi Powered by NKT, bygger på. INDHOLD Ledelsesberetning Til NKTs aktionærer 3 5 års hoved- og nøgletal

Læs mere