Delrapport 2 - Risikoanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delrapport 2 - Risikoanalyse"

Transkript

1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN UDVÆLGEL AF SCENARIER BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY AF SCENARIER BESKRIVEL AF SCENARIER KAPACITETSANALY OPSTILLING AF KAPACITETSNIVEAUER OG FOREBYGGELSTILTAG FASTLÆGGEL AF INDSATSKAPACITETSNIVEAU FASTLÆGGEL AF FOREBYGGELSTILTAG RESULTATER FRA RISIKOANALYN... 7 Bilag: 2.1: Risikoidentifikation og oversigt over udvalgte senarier 2.2: Risikomatricer 2.3: Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser 2.4: Oplæg til indsatskapacitetsniveauer 2.5: Oplæg til forebyggelsestiltag 1. Formål med risikoanalysen Risikoanalysen har til formål at analysere de risici, der er identificeret i risikoidentifikationen med henblik på at fastlægge omfanget af kommunernes risici 1 og udpege relevante indsatskapacitetsniveauer og forebyggelsestiltag. Risikoanalysen udgør sammen med risikoidentifikationen det beredskabsfaglige grundlag for udarbejdelse af oplæg til serviceniveau, hvorudfra Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner kommunalbestyrelser fastlægger det fremtidige serviceniveau for Nordsjællands Brandvæsen. 1 Omfanget af kommunens risici = niveauet af risici i kommunen, dvs. hyppighed og konsekvens forbundet med de forskellige risici. 2

3 2. Forløb for arbejdet med risikoanalysen Risikoanalysen er gennemført over perioden december 2014 januar Risikoanalysen bygger på resultaterne fra risikoidentifikationen i form af udrykningsanalysen med udrykningsstatistik og GIS-kort, data fra kommunernes plan, miljø og byggesagsafdelinger samt listen over identificerede risici med de 12 hovedkategorier og arbejder videre med disse i fire hovedaktiviteter (se bilag 2.1): 1. Udvælgelse af scenarier 2, som repræsenterer de forskellige typer af risici i Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner. 2. Beskrivelse og kapacitetsanalyse af scenarier, som fastlægger behovet for indsatskapacitet til håndtering af de forskellige scenarier samt relevante forebyggelsestiltag 3. Opstilling af indsatskapacitetsniveauer og forebyggelsestiltag, som giver overblik over alle scenarieanalyserne. 4. Dokumentation af fasen, som beskriver forløbet for risikoanalysen og resultaterne heraf. I det følgende beskrives forløb for og resultater af aktivitet 1-3. Aktivitet 4. Dokumentation af fasen udgøres af denne delrapport med tilhørende bilag. 3. Udvælgelse af scenarier Udgangspunktet for at udvælge scenarier, som repræsenterer de forskellige typer af risici i kommunerne, har været oversigten over risici (bilag 2.1). For hver risikokategori er der udvalgt en række scenarier (objekter samt hændelsestype), der på forskellig vis repræsenterer den pågældende risikokategori, f.eks. ud fra aspekter som lang kørevej, gammelt byggeri, svært tilgængeligt objekt, dårlig vandforsyning mv. Se de 65 udvalgte scenarier i bilag 2.1. Derefter er omfanget af hvert scenarie fastlagt ud fra risikomatricen, som er vist i figur 2.1 med risikokategorien 1. Privat beboelse som eksempel (se risikomatrice for alle risikokategorierne i bilag 2.2). Risikomatricen blev brugt til at sikre, at der blev udvalgt scenarier i alle størrelser, dvs. både små scenarier (sker ofte, men med lille konsekvens), mellemstore scenarier (sker ikke så ofte og med mellemstor konsekvens) og store scenarier (sker sjældent, men med store konsekvenser) samt scenarier med forskellige typer af konsekvenser (menneskelige, værdimæssige, miljømæssige og samfundsmæssige). Farverne i matricen markerer, hvilken konsekvensskala der er anvendt. 2 Scenarier er tænkte ulykker og begivenheder til belysning af, hvordan en risiko kan udmønte sig i praksis i form af hændelsesforløb og konsekvenser og bruges som grundlag for analyse af indsatskapacitetsbehov 3

4 Hyppighed NORDSJÆLLANDS > , S7: Brand i carport S5: Røg 3-plans villa S8: Brand i sommerhus S1: Brand i lejlighed m/ handicappet person S2: Mange samtidige påsatte brande i boligområde, uroligheder S6: Brand i rækkehus 0,01-0,1 pr. år 2 S3: Brand i fælles køkken klublejligheder S4: Brand i opholdsrum på højskole S9: Brand i stråtækt fredet hus < 0, Konsekvens Relativ Ubetydelig Mindre Varige Store Kritisk/ katastrofal Mennesker Ubetydelige Mindre kvæstelser, få personer Person livsfarligt kvæstet Værdier < kr mio. kr. kr. Miljø Ubetydelig Større påvirkning Risiko for varige påvirkning Samfund Ingen/mindre Kortere Betydelige forstyrrelser. forstyrrelser. forstyrrelser. Forsinkelse på Forsinkelse af Forsinkelse af drift på < 1 dag drift på < 1 drift på > 1 måned måned Få livsfarligt kvæstede/ døde Flere/mange døde 5-10 mio. kr. > 10 mio. kr. Mindre varige Alvorlige driftsforstyrrelser. Forsinkelse af drift på > 3 måneder Konsekvens Figur 2.1: Risikomatricen med risikokategorien 1. Privat beboelse som eksempel. Større varige Kritisk for opretholdelse af funktion. 4

5 4. Beskrivelse og kapacitetsanalyse af scenarier 4.1 Beskrivelse af scenarier Hvert af de udvalgte scenarier er blevet beskrevet ud fra en fast skabelon som oplistet nedenfor. Risikokategori Undergruppe Scenarie Tidspunkt Risikoobjektets beliggenhed Geografisk beliggenhed Meteorologiske forhold Beskrivelse af objekt Beskrivelse af situation ved ankomst Sandsynlighed og konsekvens Forebyggelseskapacitet Beskrivelser af alle 65 scenarier indgår i bilag 2.3: Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser. 4.2 Kapacitetsanalyse Hvert af de beskrevne scenarier er efterfølgende blevet analyseret med henblik på at fastlægge: 1. Forebyggelseskapacitet: a. Eksisterende forebyggelsesinitiativer b. Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer 2. Indsatskapacitet: a. Analyse af indsatsforløb Hvert scenarie er analyseret for: Indsatsopgave Indsatsforløb Mandskabsbehov Materielbehov Køretøjer Analyser af alle 65 scenarier indgår i bilag 2.3: Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser. 5

6 5. Opstilling af kapacitetsniveauer og forebyggelsestiltag 5.1 Fastlæggelse af indsatskapacitetsniveau Ud fra kapacitetsanalyserne af de 65 scenarier er der stykket indsatskapacitetsniveauer sammen. Eksempel på dette ses i figur 2.4. Eksempler på scenarier S7: Brand i carport S17: Røg i biograf S34: Brand i udendørs oplag af F- gas S42: FUH med fastklemte på motorvej S58: Personredni ng fra mast S59: Brand i transformat orstation S64: Stormskade, delvist væltet stillads S5: Røg 3- plans villa S15: Gaslugt indkøbscenter ABA ABA/2 + ABA/3 + ABA/4 ABA/5 Omfang i % Sum i % Køretøjer VFE RE VFE RE Båd STE Bemanding Forslag til udryknings sammensætning er STE Figur 2.4: Eksempel på indsatskapacitetsniveauer Indsatskapacitetsniveauerne må ikke forveksles med udrykningssammensætningerne. Kapacitetsniveauer er det niveau, som kapacitetsanalyserne peger på er det relevante niveau og som danner baggrund for oplæg til serviceniveau, som kommunernes politikere beslutter serviceniveauet ud fra. Kapacitetsanalysens samlede billede viser at 27% af udrykningerne kan håndteres af en sammensætning på 1+3, 55% af udrykningerne kræver 1+5, mens 17% kan håndteres med 1+7, hvilket samlet er 99% af alle udrykninger beskrevet som risici og scenarier i bilag 2.1 Oversigt over alle indsatskapacitetsniveauerne findes i bilag Fastlæggelse af forebyggelsestiltag På baggrund af kapacitetsanalyserne samt udrykningsanalysen (bilag 1.2) er der udarbejdet et oplæg til forebyggelsestiltag. Den forebyggende indsats indenfor brandvæsenets område i Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød 6

7 Kommuner bør målrettes i forhold til de risici, som risikoidentifikationen har kortlagt, dvs. de risikokategorier, hvor der er et højt risikoniveau inden for (dvs. enten hyppige hændelser eller stor konsekvens ved hændelser). Oplægget er opsat i bilag 2.5 efter nedenstående opdeling: Risikokategori Omfang af hændelser Underkategori i fokus Forebyggende tiltag Nuværende og mulige forebyggelsestiltag Udvalgte forebyggelsestiltag Oversigt over samtlige forslag til forebyggelsestiltag er vedlagt i bilag 2.5. Bilag 2.5 har foreslået en række mulige tiltag, der kan nedsætte antal og/eller konsekvensen ved brande. De enkelte tiltag som f.eks. kampagner eller uddannelse, sker delvist efter sæson, f.eks. Ukrudtsbrændere i april, Sankt Hans bål i juni eller Jul i december, delvist efter tendenser der uvarslet opstår i lokalområdet, f.eks. stigning i containerbrande i et afgrænset område. 6. Resultater fra risikoanalysen De vigtigste resultater fra risikoidentifikationen og risikoanalysen, som tilsammen udgør det beredskabsfaglige grundlag for udarbejdelse af oplæg til serviceniveau, er: oversigt over identificerede risici (bilag 1.1), udrykningsanalysen (bilag 1.2), oplæg til indsatskapacitetsniveauer (bilag 2.4) og oplæg til forebyggelsestiltag (bilag 2.5) 7

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA)

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA) (9-04-202) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA - 20-03-07.doc Side Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA). Resultatet af risikoidentifikation kan dokumenteres i form

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 8. oktober 2007 Procesmodellen... 3 Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret dimensionering... 4 Tidsplan for den

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Lolland-Falster Brandvæsen. Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner.

Lolland-Falster Brandvæsen. Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner. Lolland-Falster Brandvæsen Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner. April 2014 Indhold Indledning... 5 Formål... 5 Tidspunkt for behandling i kommissionen... 5

Læs mere

Risikostyring i bygge- og anlægssektoren. En vejledning for entreprenørbranchen

Risikostyring i bygge- og anlægssektoren. En vejledning for entreprenørbranchen Risikostyring i bygge- og anlægssektoren En vejledning for entreprenørbranchen 2 Forord Første udgave af denne vejledning blev tilvejebragt i et samarbejde mellem Institut for Planlægning på Danmarks

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 Silkeborg Kommune beskrivelse... 11 Risikoidentifikation... 14

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION AF RISICI... 2 3.1

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Varde Kommune Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN I SAMARBEJDE MED KATASTROFE- OG RISIKOMANAGERUDDANNELSEN

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN I SAMARBEJDE MED KATASTROFE- OG RISIKOMANAGERUDDANNELSEN NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN I SAMARBEJDE MED KATASTROFE- OG RISIKOMANAGERUDDANNELSEN REDUCERING AF BLINDE ALARMER Rapport om muligheder og tiltag for at reducere antallet af blinde alarmer fra ABA anlæg i

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Den klimaberedte kommune

Den klimaberedte kommune Den klimaberedte kommune Udgivet af KL Teknik og Miljø 2 Indhold Pjecen består af tre dele, hvilket er illustreret med farver. De blå afsnit giver en introduktion og et overblik, de orange afsnit handler

Læs mere

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen Projektrisikoanalyse - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-12-002 VERSION 2.1 UDGIVELSESDATO 24.04.2012 UDARBEJDET LSC KONTROLLERET

Læs mere

National øvelsesvejledning

National øvelsesvejledning National øvelsesvejledning 1 National øvelsesvejledning Indholdsfortegnelse National øvelsesvejledning 1. Introduktion 3 1.1. Øvelsestyper 4 2. Øvelsens opdrag 9 3. Organisering af øvelsen 12 4. Planlægning

Læs mere

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Tilsyn i praksis - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Socialt Udviklingscenter SUS 2010 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Den

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Introduktion til Beredskabsstyrelsens model for risiko- og sårbarhedsanalyse... 2

Introduktion til Beredskabsstyrelsens model for risiko- og sårbarhedsanalyse... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til Beredskabsstyrelsens model for risiko- og sårbarhedsanalyse... 2 Hvorfor bør myndigheder udarbejde risiko- og sårbarhedsanalyser?... 2 Principper i ROS-modellen...

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere