Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne."

Transkript

1 Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til Chefkredsen: Driftsudgifter: I udgangspunktet sigtes mod at det korrigerede for 2010 overholdes. Som minimum skal merforbrug overført fra 2009 til 2010 reduceres hvorved det sikres, at forbruget i 2010 ligger under det oprindelige Risikoanalysen gennemføres på driftstet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Denne risikoanalyse er udarbejdet i forhold til det oprindeligt vedtagne for 2010 Risikoanalysen er gennemført ved en vurdering af forudsætninger, forventet regnskab ved opfølgningen pr. 31. marts og de igangsatte korrigerende handlinger bevilling for bevilling. Vurderingen er foretaget af den ansvarlige Afdelingschef og dennes medarbejdere i sparring med Økonomichefen og medarbejdere fra Økonomistaben. Risikovurderingen tager udgangspunkt i en vurdering af sandsynligheden (graden af sandsynlighed for overskridelser) for at hhv. det oprindelige og det korrigerede ikke overholdes kombineret med en vurdering af væsentligheden af mulig overskridelse. Risikoanalyse: Vurdering af risiko sker i følgende kategorier: : 1. Meget høj sandsynlighed 2. Høj sandsynlighed 3. Moderat sandsynlighed 4. Lille sandsynlighed : 1. Overskridelse på mere end 15 mio. kr. 2. Overskridelse på mere end 10 mio. kr. 3. Overskridelse på mere end 5 mio. kr. 4. Overskridelse på mere end 1 mio. kr. Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Mere end 5 mio.kr. Mere end 1 mio.kr. Økonomi- og IT-staben Søvej 1, 8600 Silkeborg Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Risikoanalyse i forhold til oprindeligt serviceudgifter. Konklusionen på risikoanalysen i forhold til det oprindelige er illustreret nedenfor pr. fagudvalg og pr. bevilling. Samlet set forventes et merforbrug i forhold til det oprindelige på ca. 55 mio. kr., hvortil kommer en høj risiko for yderligere overskridelser af størrelsesordenen mio. kr., primært inden for voksenhandicap-område. Vurdering i forhold til oprindeligt. Bevilling / mio. kr. Forventet merforbrug i forhold til oprindeligt 2010 Risiko for merforbrug - sandsynlighed Risiko for yderligere merforbrug - væsentlighed (mio. kr.) Økonomiudvalget 6,0 Moderat Kommunale ejendomme 0,0 Lille Brand og Redning 0,0 Lille Centralfunktioner 6,0 Moderat Fælles formål 0,0 Lille Tværgående funktioner 0,0 Lille Rengøring 0,0 Lille 1-5 Vej- og Trafikudvalget 9,0 Høj Kollektiv trafik 0,0 Lille Veje 4,0 Meget høj Entreprenørgården 5,0 Høj 1-5 Kultur- og Fritidsudvalget 1,0 Høj Kultur og Fritid 1,0 Høj 1-5 Børne- og Ungeudvalget 9,0 Moderat Skoler 1,0 Moderat Børn og Familie 4,0 Høj Handicap børn 1,0 Moderat 1-5 Side 2

3 48 Handicap børneinstitutioner 0,0 Lille Familie Institutioner 3,0 Moderat 1-5 Socialudvalget 22,0 Meget høj Social Service 3,0 Moderat Handicap * 8,0 Meget høj Handicap institutioner 9,0 Meget høj Social Service institutioner 2,0 Lille 1-5 Arbejdsmarkedsudvalget 5,0 Lille Arbejdsmarked Service 5,0 Lille 1-5 Ældre- og Sundhedsudvalget 3,5 Moderat Sundhedsområdet 3,5 Moderat Ældreområdet 0,0 Lille Frit valg 0,0 Lille 1-5 Plan-, Miljø- og klimaudvalget 0,0 Lille Natur og Miljø 0,0 Lille 1-5 I alt 55,5 Høj * hertil kommer en moderat til høj risiko for endnu en forværring med yderligere 5-10 mio. kr. Bevilling / mio. kr. Forventet merforbrug i forhold til korrigeret 2010 Risiko for yderligere merforbrug - sandsynlighed Risiko for yderligere merforbrug - væsentlighed (mio. kr.) Socialudvalget 26,0 Meget høj Sociale overførsler 26,0 Meget høj 5-10 Arbejdsmarkedsudvalget 3,0 Moderat Overførselsudgifter 3,0 Moderat 1-5 I alt 29,0 Høj Side 3

4 Samlet overblik for udvalgene: Serviceudgifter: Socialudvalget Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Økonomiudvalget Børne- og Ungeudvalget Vej- og Trafikudvalget Mere end 5 mio.kr. Arbejdsmarkedsudva lget Plan- Miljø- og Klimaudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Mere end 1 mio.kr. Økonomiudvalget: Bevilling kr. 12 Kommunale Ejendomme 13 Brand og Redning 14, 15 og 16 Centralfunktioner m.fl Oprindeligt Forventet regnskab pr. 31. marts for overskridelse ifht. opr Lille 1-5 mio. kr Lille 1-5 mio. kr Moderat 5-10 mio. kr. 18 Rengøring Lille 1-5 mio. kr. Side 4

5 Ad 12 Kommunale ejendomme: Samlet set forventes tet overholdt. Ad 13 Brand og redning: Budgettet forventes overholdt med en lille risiko for overskridelse ifald afdrag for anskaffelse af nye køretøjer til station Kjellerup og udskiftning af porte ikke fuldt ud kan rummes inden for årets. Ad Centralfunktioner, Fælles formål, Tværgående aktiviteter: Det vurderes at det oprindelige i udgangspunktet overskrides med ca. 6 mio.kr. primært på grund af overførte trepartsmidler (disponeret til uddannelsesaktiviteter besluttet i 2009 men til afholdelse i 2010) dette søges dog imødegået ved andre mindreforbrug. Desuden er der dog inden for de enkelte områder tale om både mer- og mindreforbrug, eksempelvis barselspuljen der i indeværende år forventes at resultere i et merforbrug (ikke mindst på grund af overført merforbrug fra 2009) men dette merforbrug reduceres i forhold til sidste år og puljen er planlagt til at balancere over en kortere årrække. Det samme gør sig gældende med IT-udgifter og udgifter i forbindelse med kommunens økonomisystem, hvor der ligeledes sigtes mod balance over en kortere årrække. Det vurderes at udgifter til tjenestemandspensioner, fratrædelsesgodtgørelser, feriepengeforpligtelser m.v. vil medføre en lille sandsynlighed for overskridelse af det oprindelige. Opsamling af midler til imødegåelse af arbejdsskader sker på denne bevilling og er i udgangspunktet betragtet som en aktivitet, der hviler i sig selv. I forhold til det oprindelige forventes en overskridelse på 5-10 mio.kr. med moderat sandsynlighed. Dette skal ses i sammenhæng med positiv overførsel fra 2009 på ca. 6 mio.kr. Ad 18 Rengøring: Det oprindelige overholdes. Side 5

6 Samlet overblik for Økonomiudvalget: Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Økonomiudvalget Bev.14, 15, 16, Mere end 5 mio.kr. Økonomiudvalget Bev. 12, 13, 18 Mere end 1 mio.kr. Konklusion og anbefaling: På opfølgningstidspunktet blev det vurderet at det oprindelige vil blive overskredet med ca. 5-6 mio.kr. svarende til moderat sandsynlighed for overskridelse på 5-10 mio.kr. Det anbefales, at der inden for Økonomiudvalgets område sigtes mod overholdelse af det oprindelige, således at den på nuværende tidspunkt forventede overskridelse elimineres. Side 6

7 Vej- og Trafikudvalget: Bevilling kr. 24 Kollektiv trafik Oprindeligt Forventet regnskab pr. 31. marts for overskridelse ifht. opr Lille 1-5 mio. kr. 25 Veje Meget høj 1-5 mio. kr. 28 Entreprenør- Gården Høj 1-5 mio. kr. Ad 24 Kollektiv trafik: Det vurderes, at tet overholdes også med de i udvalget besluttede flytning af ressourcer til imødegåelse af udgifter til vintervedligeholdelse. Ad 25 Veje: Der er inden for udvalget taget højde for merforbrug til vintervedligeholdelse og tet forventes alene, men med meget høj sandsynlighed, overskredet med den positive overførsel fra 2009 på ca. 4 mio.kr. Ad 28 Entreprenørgården: Der forventes med høj sandsynlighed en overskridelse af oprindeligt på mellem 1 til 5 mio.kr. svarende til en del af positiv overførsel fra Samlet overblik for Vej- og Trafikudvalget: Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Mere end 5 mio.kr. Vej- og Trafikudvalget Bev. 24 Vej- og Trafikudvalget Bev. 28 Vej- og Trafikudvalget Mere end 1 mio.kr. Bev. 25 Side 7

8 Konklusion og anbefaling: I forhold til oprindeligt forventes et merforbrug af størrelsesordenen 8-10 mio.kr. (svarende til overført mindreforbrug i 2009). Ud fra dette skønnes i forhold til oprindeligt en høj sandsynlighed for en overskridelse på 5-10 mio.kr. Henset til problemstillingen vedrørende vintervedligehold anbefales det, at der styringsmæssigt sigtes mod at mindske overskridelse af det oprindelige til en størrelsesordenen mellem 1 til 5 mio. kr., med henblik på at sikre en buffer til uforudsete udgifter og for at mindske træk på kommunens likvider. Side 8

9 Kultur- og Fritidsudvalget: Bevilling kr. 34 Kultur og fritid Oprindeligt Forventet regnskab pr. 31. marts for overskridelse ifht. opr Høj 1-5 mio. kr. Ad 34 Kultur og fritid: Samlet set vurderes det at tet overholdes med høj sandsynlighed for overskridelse på 0-5 mio.kr. Samlet overblik for Kultur- og Fritidsudvalget: Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Mere end 5 mio.kr. Kultur- og Fritidsudvalget Bev. 34 Mere end 1 mio.kr. Konklusion og anbefaling: I opfølgningen blev der inden for udvalgets bevillinger forventet overholdelse af tet med et merforbrug på ca. 1 mio. kr. Det skøn vurderes at holde med en høj sandsynlighed for overskridelse af lav væsentlighed. Side 9

10 Børne- og Ungeudvalget: Bevilling kr. Oprindeligt Forventet regnskab pr. 31. marts for overskridelse ifht. opr. 41 Skoler Moderat 1-5 mio. kr. 43 Børn og familie 45 Handicap børn 48 Handicap børneinstitutioner 49 Familiesektionen institutioner Høj 1-5 mio. kr Moderat 1-5 mio. kr. 0 0 Lille 1-5 mio. kr Moderat 1-5 mio. kr. Ad 41 Skoler: Der forventes ved opfølgningen en overskridelse af oprindeligt med 1-5 mio. kr. Decentrale områder: Usikkerhederne omfatter: Udbetaling af godtgørelser m.m. til afskediget personale. Ekstra udgift til barselsfond (øget bidragssats) inden for tet rammer. Har en virkning i 2010 på ca. 1,6 mio. kr. som der decentralt ikke er taget højde for. Negativ udvikling i sygefravær m.m. Centrale områder: Usikkerheder omfatter: At der muligvis skal indgås nye kontrakter på kørselsområdet henset til særlige omstændigheder. Et ændret adfærdsmønster i forhold til opkrævning af mellemkommunale betalinger (hvis andre kommuner hurtigere fremsender regninger ved årsafslutningen). Negativ udvikling i sygefravær m.m. Tilflyttende børn til kommunen med erkendt behov for specialpædagogisk indsats. Samlet set arbejder udvalget dog mod overholdelse af det oprindelige Side 10

11 Det vurderes, at de korrigerende handlinger, herunder tilpasning af personaleressourcer i 2010, medvirker til afvikling af det overførte merforbrug, men først til næste opfølgning kan virkningerne endeligt vurderes. Det vurderes, at forventningen fra opfølgningen stemmer og at der således i forhold til oprindeligt med moderat sandsynlighed forventes overskridelse i størrelsesordenen 1-5 mio.kr. Det anbefales at korrigerende handlinger iværksættes med det sigtemål at forventet regnskab kommer til at ligge under oprindeligt således at afvikling af overført underskud igangsættes i indeværende år. Resultatet at de af udvalget allerede gennemførte korrigerende handlinger vil bedre kunne vurderes ved næste opfølgning men forventes som minimum at kunne imødegå eventuelle merudgifter ved de ovennævnte usikkerheder. Ad 43 Børn og familie: Der blev i opfølgningen forventet en overskridelse af det oprindelige med med ca. 4 mio. kr. med høj sandsynlighed. Klubområdet: Reduktionerne på klubområdet giver en usikkerhed ifht. dels om medarbejdere i år vælger at finde andet job med færre udgifter til følge, dels om færre børn vælger tilbuddet og dermed afledt medfører færre forældreindtægter. Dagtilbud: Der er usikkerhed om i hvilket omfang bestræbelserne på at tilpasse aktiviteterne økonomisk slår igennem i år, alt efter hvilke opsigelsesvarsler der er gældende. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der vil være yderligere merforbrug på ca. 1 mio. kr. pga. større udgifter end sidste år til fripladser. Omvendt er der en sandsynlighed for, at områdets tilpasninger til 2010 (ca. 15 stillinger) plus områdets ansættelsesstop siden marts 2010 vil medføre en mindreudgift decentralt. Der er således høj sandsynlighed for en overskridelse af det oprindelige med 1-5 mio.kr.. Det anbefales at udvalget i forhold til næste opfølgning vurderer om de igangsatte korrigerende handlinger kan sikre overholdelse af det oprindelige. Ad 45 Handicap - børn: Der blev i opfølgningen forventet et merforbrug i forhold til oprindeligt af størrelsesordenen 1 mio. kr. For bevillingen 45 er tilgangene af personer på de forskellige tilbud den store usikkerhed ifht. merforbrug. Budgetforudsætningerne er baseret på tal pr. 1. april 2009 og kun få Side 11

12 steder justeret efterfølgende. For særlige dagtilbud er der høj sandsynlighed for øgede udgifter ifht. det forventede regnskab. Området kan deles op i nogle forskellige områder: Forebyggende foranstaltninger hvor sandsynligheden for merudgifter er høj, men væsentligheden i forhold til økonomien er mindre. På anbringelsesområdet, hvor 1 enkelt borger kan betyde en stor merudgift vurderes sandsynligheden moderat mens væsentligheden her er høj. På specialbørnehaver er sandsynligheden for den i opfølgningen forventede merudgift høj. Der er ikke i opfølgningen pr. 31/3 medtaget en yderligere tilgang i løbet af året udover de pt. kendte. Hvis der tages en generel tilgang til væksten set i forhold til regnskabet for 2009 på regionsniveau og landsniveau vil et forventet regnskabsresultat se ud som nedenfor: Regnskab 2009 Fremskrivning i forhold til regionens samlede vækst i faste udgifter i de seneste år 5,7 % (analyseopgørelse på rammeaftaleomr.) Fremskrivning i forhold til kommunernes samlede vækst i faste udgifter i 2009 på området 8,4 % (Danmarks Statistik) 67,6 mio. kr. 71,5 mio. kr. 73,3 mio. kr. Der er i alle ovennævnte tal ikke taget hensyn til de forventede økonomiske effekter i afdelingens handleplan og byrådets mulighedskatalog for Det vurderes at der er moderat sandsynlighed for overskridelse i forhold til oprindeligt på 1-5 mio.kr. forudsat at værksten i Silkeborg følger landsgennemsnit. Det anbefales at der sættes fokus på handleplanen med henblik på som minimum at sigte mod overholdelse af det oprindelige. Ad 48 Handicap - børneinstitutioner: Det vurderes, at tet kan overholdes, og risikoen for overskridelse er lille og af lav væsentlighed (1-5 mio.kr.). Ad 49 Familiesektionen - institutioner: Det vurderes, at tet kan overholdes, og risikoen for overskridelse er moderat og af lav væsentlighed (1-5 mio.kr.). Bevillingen har et forventet merforbrug i størrelsesordenen ca. 3 mio. kr. svarende til overført mindreforbrug. Det anbefales at sigte mod overholdelse af det oprindelige. Side 12

13 Forventet overskridelse skyldes C. Knaps Minde, som har en mindre belægning end teret. Der forventes ikke iværksat korrigerende handlinger, da institutionen fremover skal kunne varetage anbringelser af en anden karakter end i dag, hvorfor det kan være nødvendigt at opnormere institutionen. Dette skal ses i sammenhæng med bevilling 43, hvor det forventes anbringelsesudgifterne kan mindskes ved at anbringe på egne institutioner frem for på institutioner i andre kommuner. Samlet overblik for Børne- og Ungeudvalget: Mere end 15 mio. kr. Mere end 10 mio. kr. Mere end 5 mio. kr. Børne- og Ungeudvalget Bev. 48 Børne- og Ungeudvalget Bev. 45 og 49 Børne- og Ungeudvalget Bev. 41 og 43 Mere end 1 mio. kr. Konklusion og anbefaling: Samlet set forventes i forhold til oprindeligt en overskridelse af størrelsesordenen 8-10 mio.kr. med moderat sandsynlighed. Side 13

14 Socialudvalget: Bevilling kr. 51 Social service Oprindeligt Forventet regnskab pr. 31. marts for overskridelse ifht. opr. Budget Moderat 0-5 mio. kr. 55 Handicap Meget høj Over 15 mio. kr. 58 Handicap institutioner 59 Social service - institutioner Meget høj 5-10 mio. kr Høj 0-5 mio. kr. Ad 51 Social service: Det forventede merforbrug ifht. oprindeligt forventes i opfølgningen at udgøre op mod 3 mio.kr. Usikkerhed herudover knytter sig til botilbud for personer med særlige sociale problemer, hvor indskrivning på egne og andre kommuners 110- institutioner sker uden forudgående visitering. en for overskridelse af tet vurderes således som moderat og af lav væsentlighed. Ad 55 Handicap: I forhold til oprindeligt er der ved opfølgningen forventet et merforbrug på ca. 8 mio.kr. Ved tandpleje, ældreboliger, handicapkørsel, objektive finansieringsinstitutioner, ledsagerordninger, øvrige sociale formål er sandsynligheden for overskridelse af tet lille, og hvis der kommer en overskridelse vil den være af lav væsentlighed. På de øvrige områder - specielt anbringelser i botilbud - er sandsynligheden for overskridelse høj, da en enkelt borger kan betyde en stor merudgift. På dagtilbudsområdet for voksne er sandsynligheden for det udmeldte i opfølgningen høj (ca. 8 mio. kr. i merforbrug). en for en yderligere merudgift er lille. Der er ikke i opfølgningen pr. 31/3 medtaget en yderligere tilgang i løbet af året udover de pt. kendte. Hvis man tager en generel tilgang til væksten set i forhold til regnskabet for 2009 på regionsniveau og landsniveau vil et forventet regnskabsresultat se ud som nedenfor: Side 14

15 Regnskab 2009 Fremskrivning i forhold til regionens samlede vækst i faste udgifter i de seneste år 6,1 % (analyseopgørelse på rammeaftaleomr.) Fremskrivning i forhold til kommunernes samlede vækst i faste udgifter i 2009 på området 8,4 % (Danmarks Statistik) 285,7 mio. kr. 303,1 mio. kr. 310,0 mio. kr. Der er i alle ovennævnte tal ikke taget hensyn til de forventede økonomiske effekter i afdelingens handleplan og byrådets mulighedskatalog for Tages der udgangspunkt i fremskrivningen kan der blive tale om en forværring af forventet regnskabsresultat (hvor der er et forventet merforbrug på ca. 8 mio. kr.) med yderligere 20 mio. kr. Det må derfor vurderes, at der er en høj sandsynlighed for overskridelser i forhold til det oprindelige af størrelsesordenen mio.kr. mio. kr., idet det forventes at handleplan og mulighedskatalog imødegår en del af risikoen. Ad. 58 Handicap - institutioner: Bevillingen vedrører afdelingens udførerled på voksenområdet og er i det store hele underlagt den sociale rammeaftale i regionen. I forhold til oprindeligt vurderes en meget høj sandsynlighed for overskridelse i størrelsesordenen 5-10 mio.kr. (svarende til positiv overførsel fra 2009) Det anbefales at der sigtes mod nedbringelse af forventet regnskab således at der overføres op mod 5 mio.kr. fra 2010 til Ad 59 Social service - institutioner: Det vurderes at der med høj sandsynlighed kommer et merforbrug på ca. 2 mio.kr. det vil sige af en væsentlighed på 0-5 mio.kr. idet merforbrug fra 2009 kun delvist håndteres i indeværende år. Side 15

16 Samlet overblik for Socialudvalget - serviceudgifter: Socialudvalget Bev. 55 Mere end 15 mio. kr. Socialudvalget Bev. 58 Mere end 10 mio. kr. Mere end 5 mio. kr. Socialudvalget Bev. 51 Socialudvalget Bev. 59 Mere end 1 mio. kr. Konklusion og anbefaling: Der forventes på udvalgets område med meget høj sandsynlighed en overskridelse af det oprindelige på over 15 mio.kr. (reelt ca mio.kr.) Dette skal ses i sammenhæng med samlet set positiv overførsel fra 2009 til 2010 primært på institutioner under rammeaftalen. Risikoen skal især ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med opfølgningen, kun i meget begrænset omfang er taget højde for mulige tilgange. Det anbefales, at udvalget fortsat har særligt fokus på styring af handicapområdet og at de særlige problemstillinger drøftes dels på det kommende temamøde dels i forbindelse med særskilt opfølgning på det specialiserede socialområde. Det må vurderes, om evt. udgiftsstigninger på dette område skal imødegås ved mindreforbrug inden for andre udvalgsområder. Side 16

17 Arbejdsmarkedsudvalget: Bevilling kr. 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter Oprindeligt Forventet regnskab pr. 31. marts for overskridelse ifht. opr Meget høj 1-5 mio. kr. Ad 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter: I det forventede regnskab indgår merudgifter på 9,0 mio. kr. for løntilskud til ledige ansat i kommunen. Heraf kan 7,5 mio. kr. tilskrives at udgifterne er lagt på bevilling 66. Tages der højde herfor er der med meget høj sandsynlighed et merforbrug i forhold til oprindeligt på 1-5 mio.kr. (meget tæt på 5 mio..kr.) Samlet overblik for Arbejdsmarkedsudvalget - serviceudgifter: Mere end 15 mio. kr. Mere end 10 mio. kr. Mere end 5 mio. kr. Arbejdsmarkedsudval get Bev. 61 Mere end 1 mio. kr. Side 17

18 Ældre- og Sundhedsudvalget: Bevilling kr. 71 Sundhedsområdet 73 Ældreområdet 78 Fritvalgsområdet Oprindeligt Forventet regnskab pr. 31. marts for (yderligere) overskridelse ifht. opr Moderat 1-5mio. kr Lille 1-5 mio. kr Lille 1-5 mio. kr. Ad 71 Sundhedsområdet: I forhold til oprindeligt forventes med moderat sandsynlighed en overskridelse på ca. 3,5 mio.kr. efter overførsel af ressourcer fra bevilling 73 og vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering. Der er dog en risiko yderligere overskridelser på 1-5 mio. kr. Her udgøres den største usikkerhed af aktivitetsbestemt medfinansiering, hospice og andre færdigbehandlede, mens der er mere sikkerhed vedrørende det indregnede merforbrug på vederlagsfri fysioterapi. Der kan ligeledes være usikkerhed om afledte udgifter vedrørende Psykiatriens Hus. Ad 73 Ældreområdet: Der forventes efter overførsel af midler til sundhedsområdet, tildeling af ældrepulje og resultat af de igangsatte korrigerende handlinger ikke overskridelse af tet. Udvalget sigter om overholdelse af det oprindelige således at der forventes overført et merforbrug af størrelsesordenen 4 mio. kr. til Der er en lille sandsynlighed for overskridelser i forhold til oprindeligt på 1-5 mio. kr. Usikkerheden opstår især i forbindelse med usikkerhed omkring tidspunktet for, hvornår revisitering medfører lavere udgifter og mulige huslejetab. Hertil kommer manglende optag på Sosu-uddannelse på grund af lav søgning. Ad 78 Fritvalgsområdet: På fritvalgsområdet forventes oprindeligt overhold med en lille sandsynlighed for overskridelser i forhold til oprindeligt på 1-5 mio.kr. Side 18

19 Samlet overblik for Ældre- og Sundhedsudvalget: Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Mere end 5 mio.kr. Ældre- og Sundhedsudvalget Bev. 73 og 78 Ældre- og Sundhedsudvalget Bev. 71 Mere end 1 mio.kr. Konklusion og anbefaling: I opfølgningen blev der inden for udvalgets bevillinger kun en lille sandsynlighed for overskridelse af det oprindelige med et 1-5 mio. kr.. Det anbefales, at udvalget fortsat har stærkt fokus på styring af udgifterne både centralt og decentralt, og at udvalget sigter mod afvikling af en større andel af merforbruget overført fra 2009 med henblik på at øge sikkerheden for overholdelse i Side 19

20 Plan- Miljø- og Klimaudvalget: Bevilling kr. 81 Natur og Miljø Oprindeligt Forventet regnskab pr. 31. marts for overskridelse ifht. opr Lille 0-5 mio. kr. Ad 81 Natur og Miljø: Det vurderes, at det oprindelige overholdes der er lille sandsynlighed for overskridelser af lav væsentlighed. Samlet overblik for Plan- Miljø- og Klimaudvalget: Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Mere end 5 mio.kr. Plan- Miljø- og Klimaudvalget Mere end 1 mio.kr. Bev. 81 Konklusion og anbefaling: Der er kun en lille sandsynlighed for overskridelse af lav væsentlighed. Side 20

21 Risikoanalyse i forhold til oprindeligt overførselsudgifter. Samlet overblik for udvalgene: Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Socialudvalget Mere end 5 mio.kr. Arbejdsmarkedsudvalget Mere end 1 mio.kr. Socialudvalget: Bevilling kr. 56 Sociale overførsler Oprindeligt Forventet regnskab pr. 31. marts for (yderligere) overskridelse ifht. opr Meget høj 5-10 mio. kr. Ad 56 Sociale overførsler: I opfølgningens optrådte bevilling 56 med en forventet afvigelse på 35,7 mio. kr. Efterfølgende er forventningerne til sygedagpenge nedjusteret med 6,3 mio. kr., og løntilskud til personer i fleksjob mv. med 4 mio. kr., hvilket nedsætter den forventede afvigelse til 25,4 mio. kr. Side 21

22 Denne forventning til regnskabet indeholder delvist forventet resultat af korrigerende handlinger, og der gives på udvalget den 8./9. juni orientering om nyberegninger. Risikoen består i sær af at: Der er på sygedagpengeområdet 140 personer (á kr.), der pr. august vil være langtidssyge, såfremt der ikke inden da er modtaget raskmeldinger. Dermed kan refusionsprocenten falde fra 65 % til 35 %. Kontanthjælp Beskæftigelsesregionen siger flere på kontanthjælp, men der er et faktisk fald på 89 personer hvilket giver en usikkerhed pt. Refusioner: Der forventes behov for at korrigere for modtagelse af uberettigede refusioner, på basis af fokusrevision, 1 mio. kr./måned fra I opfølgningen er der taget højde for øget fokus på sygedagpengeopfølgning og evt. heraf følgende klienttilgang til revalideringsområdet. Samlet overblik for Socialudvalget - overførselsudgifter: Side 22

23 Mere end 15 mio. kr. Mere end 10 mio. kr. Socialudvalget Bev. 56 Mere end 5 mio. kr. Mere end 1 mio. kr. Konklusion og anbefaling: Det nuværende skøn udgør et forventet merforbrug i forhold til det oprindelige på ca. 25 mio. kr. Samlet set vurderes en moderat sandsynlighed yderligere for overskridelser af væsentlighed 5-10 mio. kr. især som følge af korrektionen af hjemtagne refusioner. Det anbefales, at udvalget sætter fokus på beregning af refusioner og sikring af at grundlaget for hjemtagelse heraf er til stede. Side 23

24 Arbejdsmarkedsudvalget: Ad 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter: Bevilling kr. 66 Arbejdsmarked overførselsudgifter Oprindeligt Korrigeret pr. 31. marts Forventet regnskab pr. 31. marts for (yderligere) overskridelse ifht. opr Moderat mio. kr. Ad 66 Arbejdsmarked overførselsudgifter: Der er i opfølgningen samlet set forventet et mindreforbrug af størrelsesordenen 14 mio. kr., men der er reelt en forventning om et merforbrug på ca. 4 mio. kr. da der i det forventede regnskab indgår mindreudgifter på 7,5 mio. kr. for beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige der planlægges flyttet til bevilling 61 og 9 mio. kr. der planlægges flyttet til bevilling 56, hvor udgifterne afholdes. I det forventede regnskab indgår anslået merforbrug på 6,0 mio. kr. til dagpenge til forsikrede ledige. Jobcenteret har udredningsarbejde i gang for at sikre korrekt kommunal medfinansiering. Det forventede regnskab er behæftet med betydelig usikkerhed. I det forventede regnskab indgår mindreudgifter på 3,8 mio. kr. for beskæftigelsesordninger, da antallet af helårspersoner er større end lagt, hvilket medfører større statsrefusion af driftsudgifterne. Det vurderes således at der er en moderat sandsynlighed for overskridelser på mio.kr. Side 24

25 Samlet overblik for Arbejdsmarkedsudvalget - overførselsudgifter: Mere end 15 mio. kr. Arbejdsmarkedsudval get Bev. 61 Mere end 10 mio. kr. Mere end 5 mio. kr. Mere end 1 mio. kr. Side 25

26 Risikoanalyse i forhold til korrigeret for Risikoanalysen gennemføres på driftstet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalysen vurderer i udgangspunktet overholdelsen i forhold til det korrigerede 2010, da det jf. ovenstående er et minimumskrav, at en del de negative overførsler nedbringes i løbet af 2010 og for at sikre en sammenhæng til de kommende opfølgninger, hvor det forventede regnskab vurderes i forhold til det korrigerede Risikovurderingen tager udgangspunkt i en vurdering af sandsynligheden (graden af sandsynlighed for overskridelser) for at hhv. det oprindelige og det korrigerede ikke overholdes kombineret med en vurdering af væsentligheden af mulig overskridelse. Der laves en illustrativ opsamling: Pr. bevilling, pr. fagudvalg, for den samlede drift og opdelt i service- og overførselsudgifter. Risikoanalyse: Vurdering af risiko sker i følgende kategorier: : 5. Meget høj sandsynlighed 6. Høj sandsynlighed 7. Moderat sandsynlighed 8. Lille sandsynlighed Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. : 5. Overskridelse på mere end 15 mio. kr. 6. Overskridelse på mere end 10 mio. kr. 7. Overskridelse på mere end 5 mio. kr. 8. Overskridelse på mere end 1 mio. kr. Mere end 5 mio.kr. Mere end 1 mio.kr. Side 26

27 Risikoanalyse i forhold til korrigeret serviceudgifter. Konklusionen på risikoanalysen i forhold til det korrigerede er illustreret nedenfor pr. fagudvalg og pr. bevilling. Samlet set forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede på ca. 85 mio. kr. primært inden for Børne- og Unge-udvalgets bevillinger, hvortil kommer en høj risiko for yderligere overskridelser af størrelsesordenen mio. kr., primært inden for voksenhandicap-område. Hertil kommer en moderat risiko for yderligere merforbrug, ligeledes primært inden for voksenhandicap. Risikoen for overskridelser af det korrigerede på ca. 85 mio. kr. skal ses i sammenhæng med, at der er overført merforbrug på ca. 37 mio. kr. fra 2009 til (hvoraf mere end 50 % ligeledes var inden for Børne- og Unge-udvalgets område). Samlet overblik for udvalgene: Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Mere end 15 mio.kr. Ældre- og Sundhedsudvalget Mere end 10 mio.kr. Arbejdsmarkedsudvalget Mere end 5 mio.kr. Økonomiudvalget Vej- og Trafikudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Plan- Miljø- og Klimaudvalget Mere end 1 mio.kr. Side 27

28 Vurdering i forhold til korrigeret. Bevilling / mio. kr. Forventet merforbrug i forhold til korrigeret 2010 Risiko for yderligere merforbrug - sandsynlighed Risiko for yderligere merforbrug - væsentlighed (mio. kr.) Økonomiudvalget 1,0 Lille Kommunale ejendomme 0,0 Lille Brand og Redning 1,0 Lille Centralfunktioner 0,0 Lille Fælles formål 0,0 Lille Tværgående funktioner 0,0 Lille Rengøring 0,0 Lille 1-5 Vej- og Trafikudvalget 0,0 Lille Kollektiv trafik 0,0 Lille Veje 0,0 Lille Entreprenørgården 0,0 Lille 1-5 Kultur- og Fritidsudvalget 0,0 Lille Kultur og Fritid 0,0 Lille 1-5 Børne- og Ungeudvalget 48,5 Moderat Skoler 22,0 Lille Børn og Familie 23,0 Lille Handicap børn 3,0 Moderat Handicap børneinstitutioner -1,0 Lille Familie Institutioner 1,5 Lille 1-5 Socialudvalget 13,5 Meget høj Social Service 0,0 Lille Handicap * 11,5 Meget høj Handicap institutioner 0,0 Lille Social Service institutioner 2,0 Lille 1-5 Arbejdsmarkedsudvalget 4,0 Lille Arbejdsmarked Service 4,0 Lille 1-5 Ældre- og Sundhedsudvalget 16,0 Høj Sundhedsområdet 0,5 Høj Ældreområdet 4,0 Høj Frit valg 11,5 Moderat 1-5 Plan-, Miljø- og klimaudvalget 0,0 Lille Natur og Miljø 0,0 Lille 1-5 I alt 83,0 Høj * hertil kommer en moderat til høj risiko for endnu en forværring med yderligere 5-10 mio. kr. Ovenstående viser, at der på nuværende tidspunkt er en risiko for overskridelse på serviceudgifterne på i alt op mod 105 mio. kr. mens det nedenfor fremgår, at der er yderligere risiko for overskridelser af overførselsudgifterne på op mod 45 mio. kr. Side 28

29 Samlet overblik for overførselsudgifter: Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Arbejdsmarkedsudvalget: Bevilling 66 Socialudvalget: Bevilling 56 Mere end 5 mio.kr. Mere end 1 mio.kr. Overførselsudgifter vurdering ifht. korrigeret : Bevilling / mio. kr. Forventet merforbrug i forhold til korrigeret 2010 Risiko for yderligere merforbrug - sandsynlighed Risiko for yderligere merforbrug - væsentlighed (mio. kr.) Socialudvalget 26,0 Meget høj Sociale overførsler 26,0 Meget høj 5-10 Arbejdsmarkedsudvalget 3,0 Moderat Overførselsudgifter 3,0 Moderat 1-5 I alt 29,0 Høj Side 29

30 Økonomiudvalget: Bevilling kr. 12 Kommunale Ejendomme 13 Brand og Redning 14 Centralfunktioner 15 Fælles formål 16 Tværgående aktiviteter Oprindeligt Korrigeret pr. 31. marts Forventet regnskab pr. 31. marts for (yderligere) overskridelse ifht. korr Lille 0-5 mio. kr Lille 0-5 mio. kr Lille 0-5 mio. kr Lille 0-5 mio. kr Lille 0-5 mio. kr. 18 Rengøring Lille 0-5 mio. kr. Ad 12 Kommunale ejendomme: Samlet set forventes tet overholdt. Ad 13 Brand og redning: Det forventede merforbrug er udtryk for afdrag på afdragsordning, som Brand og Redning har aftalt ifbm. anskaffelse af nye køretøjer til station Kjellerup i 2007/2008 samt den krævede udskiftning af porte. Ad Centralfunktioner, Fælles formål, Tværgående aktiviteter: Det vurderes at det korrigerede overholdes herunder er der dog inden for de enkelte områder tale om både mer- og mindreforbrug. I løbet af 2010 forbruges eksempelvis af overførte midler fra 2009 bl.a. i forbindelse med uddannelsesaktiviteter finansieret af trepartsmidler, hvor en væsentlig del af aktiviteterne gennemføres i indeværende år. Barselspuljen forventes igen i indeværende år at resultere i et merforbrug men dette merforbrug reduceres i forhold til sidste år og puljen er planlagt til at balancere over en kortere årrække. Det samme gør sig gældende med IT-udgifter og udgifter i forbindelse med kommunens økonomisystem, hvor der ligeledes sigtes mod balance over en kortere årrække. Det vurderes at udgifter til tjenestemandspensioner, fratrædelsesgodtgørelser, feriepengeforpligtelser m.v. vil medføre en lille sandsynlighed for overskridelse af det korrigerede. Side 30

31 Opsamling af midler til imødegåelse af arbejdsskader sker på denne bevilling og er i udgangspunktet betragtet som en aktivitet, der hviler i sig selv. I forhold til korrigeret vurderes alene en lille sandsynlighed for overskridelse af lav væsentlighed. Ad 18 Rengøring: Det vurderes at den resterende del af det omsamlede underskud fra tidligere år afvikles således at tet overholdes. Samlet overblik for Økonomiudvalget: Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Mere end 5 mio.kr. Økonomiudvalget Bev. 12, 13, 14, 15, 16, 18, Mere end 1 mio.kr. Konklusion og anbefaling: I opfølgningen blev der inden for udvalgets bevillinger forventet et merforbrug af størrelsesordenen 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det skøn vurderes at holde med en lille sandsynlighed for overskridelse af lav væsentlighed. Det anbefales, at der inden for Økonomiudvalgets område sigtes mod et mindreforbrug af størrelsesordenen 5 mio. kr. for bevilling i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget er sigtemålet dels med henblik på imødegåelse af eventuelle merforbrug ved fratrædelser m.v. samt i forhold til forventet merforbrug på bevilling 13, dels med henblik på at sigte mod overholdelse af det oprindelige. Side 31

32 Vej- og Trafikudvalget: Bevilling kr. 24 Kollektiv trafik Oprindeligt Korrigeret pr. 31. marts Forventet regnskab pr. 31. marts for (yderligere) overskridelse ifht. korr Lille 0-1 mio. kr. 25 Veje Lille 0-1 mio. kr. 28 Entreprenørgården Lille 0-1 mio. kr. Ad 24 Kollektiv trafik: Det vurderes, at tet overholdes idet der fra bevilling 16 tilføres DUT-midler til afholdelse af momsudgifter vedrørende bustrafik. Budgetrammen for bevillingen reduceres med 2,9 mio. kr., der overføres til bevilling 25 (til imødegåelse af udgifter til vintervedligeholdelse) og samtidig nedsættes driftsudgifterne tilsvarende. Ad 25 Veje: På denne bevilling er det primært vintervedligeholdelse, der medfører et forventet merforbrug på 12 mio. kr. Dette er der inden for udvalgets rammer taget hånd om (dels ved flytning fra bevilling 24, dels ved nedsættelse af andre udgifter inden for bevillingen og dels ved overførsel fra 2009), og det sikres ligeledes, at aktiviteterne i forbindelse med vintervedligeholdelse i efteråret 2010 løbende tilpasses ifht. resttet. Det vurderes, at tet overholdes og risikoen for overskridelse er lille og af lav væsentlighed. Ad 28 Entreprenørgården: Bevillingen forventes at balancere inden for reglerne om økonomisk decentralisering, og det vurderes, at tet overholdes. Der er overført 5,6 mio. kr. fra 2009 til 2010 hvilket giver en øget forbrugsmulighed i 2010, som ikke forventes udnyttet fuldt ud. Side 32

33 Samlet overblik for Vej- og Trafikudvalget: Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Mere end 5 mio.kr. Vej- og Trafikudvalget Bev. 24 Bev. 25 Bev. 28 Mere end 1 mio.kr. Konklusion og anbefaling: I opfølgningen blev der inden for udvalgets bevillinger forventet overholdelse af det korrigerede. Det skøn vurderes at holde med en lille sandsynlighed for overskridelse af lav væsentlighed. Da der samlet set er overført mindreforbrug fra 2009 til 2010 (ca. 9 mio. kr.) anbefales det, at der inden for udvalgets bevillinger sigtes mod et mindreforbrug i indeværende år af størrelsesordenen 5 mio. kr., med henblik på at sikre en buffer til uforudsete udgifter og for at mindske træk på kommunens likvider. Side 33

34 Kultur- og Fritidsudvalget: Bevilling kr. 34 Kultur og fritid Oprindeligt Korrigeret pr. 31. marts Forventet regnskab pr. 31. marts for (yderligere) overskridelse ifht. korr Lille 0-1 mio. kr. Ad 34 Kultur og fritid: Samlet set vurderes at det korrigerede overholdes, idet der i forhold til merforbrug på enkelte konti kompenseres med mindreforbrug på andre konti. Samlet overblik for Kultur- og Fritidsudvalget: Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Mere end 5 mio.kr. Kultur- og Fritidsudvalget Bev. 34 Mere end 1 mio.kr. Konklusion og anbefaling: I opfølgningen blev der inden for udvalgets bevillinger forventet overholdelse af det korrigerede med et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Det skøn vurderes at holde med en lille sandsynlighed for overskridelse af lav væsentlighed. Det anbefales, at udvalget i forhold til det korrigerede sigter mod et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. svarende til mindreforbruget i Side 34

35 Børne- og Ungeudvalget: Bevilling kr. Oprindeligt Korrigeret pr. 31. marts Forventet regnskab pr. 31. marts for (yderligere) overskridelse ifht. korr. 41 Skoler Lille 1-5 mio. kr. 43 Børn og familie 45 Handicap børn 48 Handicap børneinstitutioner 49 Familiesektionen - institutioner Lille 1-5 mio. kr Moderat 1-5 mio. kr Lille 0 mio. kr Lille 1-5 mio. kr. Ad 41 Skoler: Der blev i opfølgningen forventet et merforbrug i forhold til det korrigerede af størrelsesordenen 22 mio. kr. Dvs. en forøgelse af det merforbrug på ca. 18 mio. kr., der blev overført fra 2009 til 2010, med ca. 4 mio. kr. Decentrale områder: I forhold til vurderingen ved opfølgningen (hvor der, i forhold til korrigeret, forventes et merforbrug på ca. 2,4 mio. kr.). er der en lille sandsynlighed for, at afvigelserne bliver større end skitseret. Hvis der kommer afvigelser, forventes de samlet at ligge i spændet mellem 1-5 mio. kr. Usikkerhederne omfatter: Udbetaling af godtgørelser m.m. til afskediget personale. Ekstra udgift til barselsfond (øget bidragssats) inden for tet rammer. Har en virkning i 2010 på ca. 1,6 mio. kr. som der decentralt ikke er taget højde for. Negativ udvikling i sygefravær m.m. Centrale områder: I forhold til opfølgningen (hvor der, i forhold til korrigeret, forventes et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr.) er der en lille sandsynlighed for, at afvigelserne bliver større end skitseret. Hvis der kommer afvigelser, forventes de samlet at ligge i spændet mellem 1-5 mio. kr. Side 35

36 Af usikkerheder kan nævnes: Der skal muligvis skal indgås nye kontrakter på dele af kørselsområdet grundet særlige omstændigheder. Et ændret adfærdsmønster i forhold til opkrævning af mellemkommunale betalinger (hvis andre kommuner hurtigere fremsender regninger ved årsafslutningen). Negativ udvikling i sygefravær m.m. Tilflyttende børn til kommunen med erkendt behov for specialpædagogisk indsats. Samlet set arbejder udvalget dog på at sikre, at det merforbrug, der forventes overført til 2011, ikke er større end merforbruget overført fra 2009 til (Det vil sige, at der sigtes mod overholdelse af det oprindelige ). Det vurderes, at de korrigerende handlinger, herunder tilpasning af personaleressourcer i 2010, medvirker til afvikling af det overførte merforbrug, men først til næste opfølgning kan virkningerne endeligt vurderes. Decentrale institutioner: De lavere fjernvarmepriser kan medvirke til at imødegå stigende udgifter til barselfond på institutionerne, mens fratrædelsesgodtgørelser m.v. ikke forventes at være af væsentligt omfang på skoleområdet i Det vurderes, at forventningen fra opfølgningen stemmer og risikoen for yderligere overskridelse er lille og af lav væsentlighed (1-5 mio. kr.). Samlet set er der dog således, i forhold til korrigeret, meget høj sandsynlighed for overskridelse over 15 mio. kr. Ad 43 Børn og familie: Der blev i opfølgningen forventet et merforbrug i forhold til det korrigerede af størrelsesordenen 23 mio. kr. Dvs. en forøgelse af det merforbrug på ca. 19 mio. kr., der blev overført fra 2009 til 2010, med ca. 4 mio. kr. Klubområdet: Reduktionerne på klubområdet giver en usikkerhed ifht. dels om medarbejdere i år vælger at finde andet job med færre udgifter til følge, dels om færre børn vælger tilbuddet og dermed afledt medfører færre forældreindtægter. Dagtilbud: For dagtilbudsområdet forventes merforbrug på 19,5 mio. kr. bl.a. fordi, det ikke har været muligt at tilpasse aktiviteterne i år når der tages højde for gældende opsigelsesvarsler. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der vil være yderligere merforbrug på ca. 1 mio. kr. pga. større udgifter end sidste år til fripladser. Omvendt er der en sandsynlighed for, at områdets tilpasninger til 2010 (ca. 15 stillinger) plus områdets ansættelsesstop siden marts 2010 vil medføre en mindreudgift decentralt. Side 36

37 Det forventede regnskab, som det er vurderet ved opfølgningen, forventes kun med lav sandsynlighed at blive øget med lav væsentlighed ved senere opfølgninger. Det vil sige at der er meget høj sandsynlighed for overskridelse af det korrigerede med over 15 mio. kr. Ad 45 Handicap - børn: Der blev i opfølgningen forventet et merforbrug i forhold til det korrigerede af størrelsesordenen 3 mio. kr. Dvs. en forøgelse af det merforbrug på ca. 2 mio. kr., der blev overført fra 2009 til 2010, med ca. 1 mio. kr. For bevillingen 45 er tilgangene af personer på de forskellige tilbud den store usikkerhed ifht. merforbrug. Budgetforudsætningerne er baseret på tal pr. 1. april 2009 og kun få steder justeret efterfølgende. For særlige dagtilbud er der høj sandsynlighed for øgede udgifter ifht. det i budetopfølgningen forventede regnskab. Området kan deles op i nogle forskellige områder: Forebyggende foranstaltninger hvor sandsynligheden for merudgifter er høj, men væsentligheden i forhold til økonomien er mindre. På anbringelsesområdet, hvor 1 enkelt borger kan betyde en stor merudgift vurderes sandsynligheden moderat mens væsentligheden her pr. tilgang kan være op mod 5 mio. kr.. På specialbørnehaver er sandsynligheden for den i opfølgningen forventede merudgift høj. Der er ikke i opfølgningen pr. 31/3 medtaget en yderligere tilgang i løbet af året udover de pt. kendte. Hvis der tages en generel tilgang til væksten set i forhold til regnskabet for 2009 på regionsniveau og landsniveau vil et forventet regnskabsresultat se ud som nedenfor: Regnskab 2009 Fremskrivning i forhold til regionens samlede vækst i faste udgifter i de seneste år 5,7 % (analyseopgørelse på rammeaftaleomr.) Fremskrivning i forhold til kommunernes samlede vækst i faste udgifter i 2009 på området 8,4 % (Danmarks Statistik) 67,6 mio. kr. 71,5 mio. kr. 73,3 mio. kr. Der er i alle ovennævnte tal ikke taget hensyn til de forventede økonomiske effekter i afdelingens handleplan og byrådets mulighedskatalog for Risikoen for yderligere overskridelse er moderat og af lav væsentlighed (1-5 mio. kr.). Side 37

38 Ad 48 Handicap - børneinstitutioner: Bevillingen vedrører afdelingens udførerled på børneområdet og de er underlagt den sociale rammeaftale i regionen. Det vurderes, at tet overholdes, og risikoen for overskridelse er lille og af lav væsentlighed. Ad 49 Familiesektionen - institutioner: Bevillingen har et forventet merforbrug i størrelsesordenen 1,5 mio. kr., hvilket særligt skyldes C. Knaps Minde, som har en mindre belægning end teret. Der forventes ikke iværksat korrigerende handlinger, da institutionen fremover skal kunne varetage anbringelser af en anden karakter end i dag, hvorfor det kan være nødvendigt at opnormere institutionen. Dette skal ses i sammenhæng med bevilling 43, hvor det forventes anbringelsesudgifterne kan mindskes ved at anbringe på egne institutioner frem for på institutioner i andre kommuner. Det vurderes, at forventningen ved opfølgningen overholdes, og risikoen for yderligere overskridelse er lille og af lav væsentlighed. Samlet overblik for Børne- og Ungeudvalget: Børne- og Ungeudvalget Bev. 41 Bev. 43 Mere end 15 mio. kr. Mere end 10 mio. kr. Mere end 5 mio. kr. Bev. 48 Bev. 49 Bev. 45 Mere end 1 mio. kr. Side 38

39 Konklusion og anbefaling: I opfølgningen blev der inden for udvalgets bevillinger forventet overskridelse af det af det korrigerede med et ca. 48 mio. kr. (det skal ses i sammenhæng med overførsel af merforbrug fra 2009 på ca. 37 mio. kr.) Det skøn vurderes at holde med en lav sandsynlighed for yderligere overskridelse af væsentlighed 1-5 mio. kr. Det anbefales, at udvalget sigter mod nedbringelse af det forventede merforbrug med 10 mio. kr. fordelt ligeligt mellem centrale og decentrale konti. Decentralt kan yderligere fald i fjernvarmepriserne medvirke til at afvikle merforbrug overført fra 2009, og det vurderes, at de korrigerende tiltag, der er iværksat, kan medvirke til at mindske det øvrige merforbrug centralt og decentralt. Side 39

40 Socialudvalget: Bevilling kr. 51 Social service Oprindeligt Korrigeret pr. 31. marts Forventet regnskab pr. 31. marts for (yderligere) overskridelse ifht. korr Lille 0-1 mio. kr. 55 Handicap Meget høj 5-10 mio. kr. 58 Handicap institutioner 59 Social service - institutioner Lille 0-1 mio. kr Lille 0-1 mio. kr. Ad 51 Social service: Det forventede merforbrug ifht. korrigeret forventes at kunne holdes under 1 mio. kr. Usikkerhed knytter sig til botilbud for personer med særlige sociale problemer, hvor indskrivning på egne og andre kommuners 110-institutioner sker uden forudgående visitering. en for yderligere overskridelser vurderes som lille og af lav væsentlighed. Ad 55 Handicap: Området kan deles op i nogle forskellige områder: Ved tandpleje, ældreboliger, handicapkørsel, objektive finansieringsinstitutioner, ledsagerordninger, øvrige sociale formål er sandsynligheden for overskridelse af tet lille, og hvis der kommer en overskridelse vil den være af lav væsentlighed. På de øvrige områder - specielt anbringelser i botilbud - er sandsynligheden for overskridelse høj, da en enkelt borger kan betyde en stor merudgift. På dagtilbudsområdet for voksne er sandsynligheden for det udmeldte i opfølgningen høj (ca. 8 mio. kr. i merforbrug). en for en yderligere merudgift er lille. Der er ikke i opfølgningen pr. 31/3 medtaget en yderligere tilgang i løbet af året udover de pt. kendte. Hvis man tager en generel tilgang til væksten set i forhold til regnskabet for 2009 på regionsniveau og landsniveau vil et forventet regnskabsresultat se ud som nedenfor: Regnskab 2009 Fremskrivning i forhold til regionens samlede vækst i faste udgifter i de seneste år 6,1 % (analyseopgørelse på rammeaftaleomr.) Fremskrivning i forhold til kommunernes samlede vækst 285,7 mio. kr. 303,1 mio. kr. 310,0 mio. kr. Side 40

41 i faste udgifter i 2009 på området 8,4 % (Danmarks Statistik) Der er i alle ovennævnte tal ikke taget hensyn til de forventede økonomiske effekter i afdelingens handleplan og byrådets mulighedskatalog for Tages der udgangspunkt i fremskrivningen kan der blive tale om en forværring af forventet regnskabsresultat (hvor der er et forventet merforbrug på ca. 12 mio. kr.) med yderligere 19 mio. kr. Det må derfor vurderes, at der er en høj sandsynlighed for yderligere overskridelser af størrelsesordenen 5-10 mio. kr., idet det forventes at handleplan og mulighedskatalog imødegår en del af risikoen. Ad. 58 Handicap - institutioner: Bevillingen vedrører afdelingens udførerled på voksenområdet og er i det store hele underlagt den sociale rammeaftale i regionen. Det er lille risiko for afvigelser af I forhold til korrigeret vurderes alene en lille sandsynlighed for overskridelse af lav væsentlighed. Ad 59 Social service - institutioner: Det vurderes, at tet overholdes. Samlet overblik for Socialudvalget - serviceudgifter: Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Socialudvalget Bev. 55 Mere end 5 mio.kr. Bev. 51 Bev. 58 Bev. 59 Mere end 1 mio.kr. Side 41

42 Konklusion og anbefaling: I opfølgningen blev der inden for udvalgets bevillinger forventet overskridelse af det af det korrigerede med et ca. 14 mio. kr. (det skal ses i sammenhæng med samlet set positiv overførsel fra 2009 til 2010 primært på institutioner under rammeaftalen). Det skøn vurderes, især på handicapområdet, at kunne vise sig for optimistisk. Det vurderes derfor at der er høj sandsynlighed for overskridelse af væsentlighed 5-10 mio. kr. (moderat sandsynlighed for yderligere overskridelser). Risikoen skal især ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med opfølgningen, kun i meget begrænset omfang er taget højde for mulige tilgange. Det anbefales, at udvalget fortsat har særligt fokus på styring af handicapområdet og at de særlige problemstillinger drøftes dels på det kommende temamøde dels i forbindelse med særskilt opfølgning på det specialiserede socialområde. Det bør vurderes, om evt. udgiftsstigninger på dette område skal imødegås ved mindreforbrug inden for andre udvalgsområder. Side 42

43 Arbejdsmarkedsudvalget: Bevilling kr. 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter Oprindeligt Korrigeret pr. 31. marts Forventet regnskab pr. 31. marts for (yderligere) overskridelse ifht. korr Lille 1-5 mio. kr. Ad 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter: I det forventede regnskab indgår merudgifter på 9,0 mio. kr. for løntilskud til ledige ansat i kommunen. Heraf kan 7,5 mio. kr. tilskrives at udgifterne er lagt på bevilling 66. Tages der højde herfor er der et i opfølgningen et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr. på bevillingen denne forventning vurderes at holde med lille sandsynlighed for overskridelse af lav væsentlighed. Konklusion og anbefaling: Der er i opfølgningen et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr. (i sammenhæng med overførsel af mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. fra 2009). Denne forventning vurderes at holde med lille sandsynlighed for overskridelse af lav væsentlighed. Samlet overblik for Arbejdsmarkedsudvalget - serviceudgifter: Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Mere end 5 mio.kr. Bev. 61 Mere end 1 mio.kr. Side 43

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Notat. Tidlig risikovurdering på budget 2011 Notat til Økonomiudvalget. Sammenfatning og indledning

Notat. Tidlig risikovurdering på budget 2011 Notat til Økonomiudvalget. Sammenfatning og indledning Notat Tidlig risikovurdering på budget 2011 Notat til Økonomiudvalget 8. marts 2011 Sags id: 11/3166 Kontaktperson: mbmoe/eddyd E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Sammenfatning og indledning

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014.

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014. Samlenotat for Økonomiudvalget -. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på.00.000 kr. Netto 000 kr. regnskab Økonomiudvalg

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift. 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Procedure i forbindelse med afsked. Pligt til forhandling med TR så tidligt som muligt kan ske i MED-systemet. Udlevering af begrundelse m.v.

Procedure i forbindelse med afsked. Pligt til forhandling med TR så tidligt som muligt kan ske i MED-systemet. Udlevering af begrundelse m.v. Bilag 1 Procedure i forbindelse med afsked v Bente Bjørn Pligt til forhandling med TR så tidligt som muligt kan ske i MED-systemet. Udlevering af begrundelse m.v. Formålet med forhandlingerne er at nå

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Det forventede resultat Vi forventer at forbruget samlet set bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 47,5 mio.kr. mindre end det korrigerede

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 04-08-2014 17:00 Rådhuset lokale D116 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig] Godkendelse

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 7. marts 2012 Sagsbeh: JH Sag: 2012/0003397 Resumé af de forventede regnskaber 2011 Økonomiafdelingen Indledning Nu foreligger det endelige regnskabsresultat for 2011, og

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Det forventede resultat Det forventede regnskabsresultat for skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Driftsudgifterne

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,1-1,8 Udvalg for Plan og Teknik 1,1-1,1 Udvalg for Børn og Undervisning 1,8-4,5 Udvalg for Kultur og Fritid 0,0 0,0 Udvalg for Social og Sundhed 11,8-11,0 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere