ÆNDRINGSFORSLAG 1-92

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRINGSFORSLAG 1-92"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse /2093(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-92 Udkast til betænkning Cornelis de Jong (PE v02) om en europæisk handlingsplan for detailhandelen til gavn for alle aktører (2013/2093(INI)) AM\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 AM_Com_NonLegReport PE v /52 AM\ doc

3 1 Matteo Salvini Led 13 a (ny) der henviser til sin erklæring af 19. februar 2008 om undersøgelse af og indgreb over for magtmisbrug udøvet af store supermarkeder i Den Europæiske Union 1, 1 Vedtagne tekster, P6_TA(2008) Mairead McGuinness Led 13 a (ny) der henviser til sin erklæring af 19. februar 2008 om undersøgelse af og indgreb over for magtmisbrug udøvet af store supermarkeder i Den Europæiske Union, 3 María Irigoyen Pérez Punkt A a (ny) AM\ doc 3/52 PE v01-00

4 Aa. der henviser til detailhandelens strategiske betydning på grund af dens stærke rolle i forbindelse med fremme af en konkurrencedygtig og balanceret vækst, jobskabelse og som rygrad i byernes økonomiske aktiviteter samt i forbindelse med konsolideringen af det fælles marked og genopbygningen af europæernes tillid til det indre marked; Or. es 4 Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly Punkt A a (ny) Aa. der henviser til, at detailsektoren skal have fuld anerkendelse for at være en drivkraft bag vækst, konkurrenceevne og innovation; 5 Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Morten Løkkegaard, Seán Kelly Punkt B B. der henviser til, at butikker i et samfund, der i stigende grad er præget af virtuelle kontakter via internettet, stadig er stedet, hvor mennesker mødes, og især hovedgader og bycentre kan skabe rammen B. der henviser til, at butikker i et samfund, der i stigende grad er præget af virtuelle kontakter via internettet, stadig er stedet, hvor mennesker mødes, og især hovedgader og bycentre samt markeder PE v /52 AM\ doc

5 om fælles oplevelser og være et midtpunkt for den lokale identitet, stolthed over lokalsamfundet og en fælles arv og fælles værdier; med producenters direkte salg kan skabe rammen om fælles oplevelser og være et midtpunkt for den lokale identitet, stolthed over lokalsamfundet og en fælles arv og fælles værdier; der henviser til, at e- handel og fysiske butikker imidlertid ikke udelukker hinanden, men rent faktisk er komplementære; 6 María Irigoyen Pérez Punkt C C. der henviser til, at den nuværende økonomiske krise har ramt detailhandelen hårdt, og at det især påvirker mindre, uafhængige butikker; C. der henviser til, at den nuværende økonomiske krise har ramt den traditionelle detailhandel hårdt, og at det især påvirker mindre, uafhængige butikker og de små butikskæder og dermed får beskæftigelsen i detailhandelen til at blive ved med at falde; Or. es 7 Roberta Angelilli Punkt C C. der henviser til, at den nuværende økonomiske krise har ramt detailhandelen hårdt, og at det især påvirker mindre, uafhængige butikker; C. der henviser til, at den nuværende økonomiske krise har ramt detailhandelen og handelen uden fast forretningssted hårdt, og at det især påvirker mindre, uafhængige butikker, bl.a. på grund af den løbende åbning af indkøbscentre; AM\ doc 5/52 PE v01-00

6 Or. it 8 Malcolm Harbour Punkt D D. der henviser til, at der fortsat eksisterer urimelig handelspraksis, der har en negativ indflydelse på især landmænd og små producenter; D. der henviser til, at urimelig handelspraksis har en negativ indflydelse på forbrugernes interesser samt på vækst og jobskabelse i hele forsyningskæden; 9 Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly Punkt D D. der henviser til, at der fortsat eksisterer urimelig handelspraksis, der har en negativ indflydelse på især landmænd og små producenter; D. der henviser til, at der fortsat eksisterer urimelig handelspraksis, der har en negativ indflydelse på hele forsyningskæden, herunder landmænd og SMV'er; 10 Morten Løkkegaard Punkt D D. der henviser til, at der fortsat eksisterer urimelig handelspraksis, der har en negativ indflydelse på især landmænd og små D. der henviser til, at der fortsat eksisterer urimelig handelspraksis, der har en negativ indflydelse på især landmænd, små PE v /52 AM\ doc

7 producenter; producenter og små detailhandlere; 11 Cornelis de Jong Punkt D a (ny) Da. der henviser til, at landbrugere ofte har en utilstrækkelig forhandlingsposition til at kunne sikre en rimelig pris for deres produkter; der henviser til, at overskud inden for landbrugs- og fødevarekæden fortrinsvis er koncentreret inden for virksomhederne i mellemleddene i form af distribution og forarbejdningsindustri; 12 Cornelis de Jong Punkt D b (ny) Db. der henviser til, at det i øjeblikket ikke er muligt for forbrugere at få pålidelige, detaljerede oplysninger om de forskellige produkters omkostningsstruktur; 13 María Irigoyen Pérez AM\ doc 7/52 PE v01-00

8 Punkt 2 2. fastslår, at der i handlingsplanen i højere grad skulle have været taget hensyn til konsekvenserne af den aktuelle økonomiske krise på detailhandel og i særdeleshed på mindre, uafhængige butikker; 2. fastslår, at der i handlingsplanen i højere grad skulle have været taget hensyn til konsekvenserne af den aktuelle økonomiske krise på detailhandel og i særdeleshed på mindre, uafhængige butikker samt de små butikskæder, og der skulle have været taget hensyn til indsatsen for at forbedre forbrugernes stilling, særlig de mest sårbare; Or. es 14 Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Seán Kelly Punkt 3 3. bifalder Kommissionens planer om at oprette en permanent gruppe for detailhandelens konkurrenceevne, men understreger betydningen af, at der er en afbalanceret repræsentation af både store og små detailhandlere, kooperativer, forbruger-, miljø- og sociale interesser; 3. bifalder Kommissionens planer om at oprette en permanent gruppe for detailhandelens konkurrenceevne, men understreger betydningen af, at der er en afbalanceret repræsentation; opfordrer Kommissionen til at vælge en helhedsorienteret tilgang til detailhandelen og undgå dobbeltarbejde og unødvendigt bureaukrati og at sikre samhørighed og tæt koordinering med andre eksisterende fora, såsom den årlige rundbordskonference om detailmarkedet; 15 Franz Obermayr PE v /52 AM\ doc

9 Punkt 3 3. bifalder Kommissionens planer om at oprette en permanent gruppe for detailhandelens konkurrenceevne, men understreger betydningen af, at der er en afbalanceret repræsentation af både store og små detailhandlere, kooperativer, forbruger-, miljø- og sociale interesser; 3. bifalder Kommissionens planer om at oprette en permanent gruppe for detailhandelens konkurrenceevne, men understreger betydningen af, at der er en afbalanceret repræsentation af både store og små detailhandlere, deres leverandører samt forbruger-, miljø- og sociale kooperativer og interessegrupper; Or. de 16 Adam Bielan Punkt 3 3. bifalder Kommissionens planer om at oprette en permanent gruppe for detailhandelens konkurrenceevne, men understreger betydningen af, at der er en afbalanceret repræsentation af både store og små detailhandlere, kooperativer, forbruger-, miljø- og sociale interesser; 3. bifalder Kommissionens planer om at oprette en permanent gruppe for detailhandelens konkurrenceevne, men understreger betydningen af, at der er en afbalanceret repræsentation af både store og små detailhandlere, producenter, leverandører, kooperativer, forbruger-, miljø- og sociale interesser; Or. pl 17 Matteo Salvini Punkt 3 AM\ doc 9/52 PE v01-00

10 3. bifalder Kommissionens planer om at oprette en permanent gruppe for detailhandelens konkurrenceevne, men understreger betydningen af, at der er en afbalanceret repræsentation af både store og små detailhandlere, kooperativer, forbruger-, miljø- og sociale interesser; 3. bifalder Kommissionens planer om at oprette en permanent gruppe for detailhandelens konkurrenceevne, men understreger betydningen af, at der er en afbalanceret repræsentation af både store og små detailhandlere, kooperativer, leverandører og forbruger-, miljø- og sociale interesser; 18 Jürgen Creutzmann Punkt 3 3. bifalder Kommissionens planer om at oprette en permanent gruppe for detailhandelens konkurrenceevne, men understreger betydningen af, at der er en afbalanceret repræsentation af både store og små detailhandlere, kooperativer, forbruger-, miljø- og sociale interesser; 3. bifalder Kommissionens planer om at oprette en permanent gruppe for detailhandelens konkurrenceevne, men understreger betydningen af, at der er en afbalanceret repræsentation af både store og små detailhandlere, kooperativer og leverandør-, forbruger-, miljø- og sociale interesser; 19 Catherine Stihler Punkt 3 a (nyt) 3a. glæder sig over, at Kommissionen opretter ekspertgruppen på højt plan om innovation i detailsektoren, og opfordrer PE v /52 AM\ doc

11 til, at Kommissionen hurtigst muligt gennemgår gruppens anbefalinger for yderligere at fremme iværksætteri, stimulere innovation og skabe arbejdspladser og vækst i Europa; 20 Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly Punkt 3 a (nyt) 3a. støtter rundbordskonferencen om detailmarkedet, der er organiseret af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse som det institutionelle forum, der skal bevare detailhandelen højt på EU's politiske dagsorden, i at vurdere fremskridt i forbindelse med gennemførelsen af relevante aspekter af handlingsplanen for detailhandelen, i at rapportere om arbejdet i den permanente gruppe for detailhandelens konkurrenceevne og at bidrage med sidste nyt vedrørende fremskridt, der er sket på andre eksisterende platforme og i uformelle dialogmekanismer; anmoder den permanente gruppe for detailhandelens konkurrenceevne om at arbejde tæt sammen med Parlamentet for at forberede den årlige rundbordskonference om detailmarkedet; 21 Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Morten Løkkegaard, Seán Kelly AM\ doc 11/52 PE v01-00

12 Punkt 4 4. opfordrer medlemsstaterne til ikke at komme med tiltag i forbindelse med sparepolitikker, der undergraver forbrugernes tillid og direkte skader detailhandlens interesser, såsom momsstigninger eller forøgede butiksafgifter; 4. opfordrer medlemsstaterne til ikke at komme med diskriminerende tiltag i forbindelse med sparepolitikker, der undergraver forbrugernes tillid og direkte skader detailhandelens interesser, såsom momsstigninger eller forøgede butiksafgifter; er især bekymret over visse nationale handels- og skattelove, der rammer bestemte sektorer eller forretningsmodeller og skævvrider konkurrencen, og som i praksis virker diskriminerende over for udenlandske detailhandlere fra andre EU-lande; opfordrer Kommissionen til at handle mere konsekvent for at sikre fuld gennemførelse af lovgivningen om det indre marked og konkurrencelovgivningen, herunder at fremskynde overtrædelsesprocedurer med en fast-track-strategi; 22 María Irigoyen Pérez Punkt 4 4. opfordrer medlemsstaterne til ikke at komme med tiltag i forbindelse med sparepolitikker, der undergraver forbrugernes tillid og direkte skader detailhandlens interesser, såsom momsstigninger eller forøgede butiksafgifter; 4. opfordrer medlemsstaterne til ikke at komme med tiltag i forbindelse med sparepolitikker, der undergraver forbrugernes tillid og direkte skader detailhandelens interesser, såsom momsstigninger, forøgede butiksafgifter og renter samt omklassificering af produkter, blokering af kreditmuligheder m.v.; Or. es PE v /52 AM\ doc

13 23 Roberta Angelilli Punkt 4 4. opfordrer medlemsstaterne til ikke at komme med tiltag i forbindelse med sparepolitikker, der undergraver forbrugernes tillid og direkte skader detailhandlens interesser, såsom momsstigninger eller forøgede butiksafgifter; 4. opfordrer medlemsstaterne til ikke at komme med tiltag i forbindelse med sparepolitikker, der undergraver forbrugernes tillid og direkte skader detailhandelens interesser, såsom momsstigninger eller forøgede butiksafgifter, hvorfor der bør foretages en harmonisering af momsen på fællesskabsplan; Or. it 24 Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Morten Løkkegaard, Seán Kelly, Malcolm Harbour Punkt 4 a (nyt) 4a. er foruroliget over, at restriktive nationale regler, divergerende fortolkninger og utilstrækkelig håndhævelse af reglerne om det indre marked virker hindrende for varers og tjenesteydelsers frie bevægelighed i EU; understreger, at krav om supplerende testning og registrering, manglende anerkendelse af attester og standarder, territorialt betingede indskrænkninger i forsyninger og tilsvarende foranstaltninger skaber ekstra omkostninger for forbrugere og detailhandlere, særlig SMV'er, og begrænser således EU-borgerne i at få AM\ doc 13/52 PE v01-00

14 fuldt udbytte af det indre marked; 25 Morten Løkkegaard Punkt 4 a (nyt) 4a. opfordrer til strenge håndhævelsesforanstaltninger for at opretholde presset på de medlemsstater, der endnu ikke med succes har gennemført tjenesteydelsesdirektivet; 26 Morten Løkkegaard Punkt 4 b (nyt) 4b. opfordrer til, at resultattavlen for det indre marked udvides til at omfatte gennemførelsen af tjenesteydelsesdirektivet; 27 Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik Punkt 5 PE v /52 AM\ doc

15 5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at give detailhandelssektoren den størst mulige politiske betydning og gøre den til en søjle i det indre marked, herunder det digitale indre marked, og fjerne praktiske hindringer, der gør det vanskeligt for detailhandlere at få fuldt udbytte af det indre marked; 5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at give detailhandelssektoren den størst mulige politiske betydning og gøre den til en søjle i det indre marked, herunder det digitale indre marked, og fjerne regulatoriske og praktiske hindringer, der gør det vanskeligt for detailhandlere at få fuldt udbytte af det indre marked; opfordrer endvidere Kommissionen til, for at opnå bedre forvaltning, at praktisere en nultolerancepolitik over for de medlemsstater, der ikke anvender reglerne for det indre marked korrekt, hvis det kræves af traktatbrudsproceduren; Or. de 28 Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly Punkt 5 5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at give detailhandelssektoren den størst mulige politiske betydning og gøre den til en søjle i det indre marked, herunder det digitale indre marked, og fjerne praktiske hindringer, der gør det vanskeligt for detailhandlere at få fuldt udbytte af det indre marked; 5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at give detailhandelssektoren den størst mulige politiske betydning og gøre den til en søjle i det indre marked, herunder det digitale indre marked, og fjerne praktiske hindringer, der gør det vanskeligt for detailhandlere at få fuldt udbytte af det indre marked; mener, at lovgivningen om detailmarkedet i højere grad bør hvile på et evidensbaseret grundlag, særlig med hensyn til behovet for en passende vurdering og forståelse af dens betydning for små virksomheder; AM\ doc 15/52 PE v01-00

16 29 María Irigoyen Pérez Punkt 5 5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at give detailhandelssektoren den størst mulige politiske betydning og gøre den til en søjle i det indre marked, herunder det digitale indre marked, og fjerne praktiske hindringer, der gør det vanskeligt for detailhandlere at få fuldt udbytte af det indre marked; 5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at give detailhandelssektoren den størst mulige politiske betydning og gøre den til en søjle i det indre marked, herunder det digitale indre marked, og fjerne praktiske hindringer, særlig de administrative og bureaukratiske byrder, som bremser opstart, udvikling og fortsættelse af iværksætteres projekter, og gøre det vanskeligt for detailhandlere og iværksættere at få fuldt udbytte af det indre marked; Or. es 30 Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis, Morten Løkkegaard, Seán Kelly Punkt 5 a (nyt) 5a. anmoder medlemsstaterne om at gennemføre bestemmelserne om det indre marked på en sammenhængende og konsekvent måde og at sikre effektiv gensidig anerkendelse af varer og tjenesteydelser, fjerne overlap og reducere administrative byrder og lovgivningsmæssige barrierer, der kan begrænse vækst og jobskabelse; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gennemføre reglerne og lovgivningen om PE v /52 AM\ doc

17 det indre marked fuldt ud og korrekt særlig "varepakken", tjenesteydelsesdirektivet, direktivet om forsinket betaling, direktivet om elektronisk handel, "Small Business Act" og direktivet om urimelig handelspraksis; 31 Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Morten Løkkegaard, Seán Kelly Punkt 5 b (nyt) 5b. opfordrer erhvervssammenslutninger og forbrugerforeninger til at sikre flere oplysninger samt mere uddannelse og juridisk rådgivning til de berørte aktører om deres rettigheder og de problemløsningsinstrumenter, de har til rådighed, deriblandt Solvit, og til at støtte indbyrdes udveksling af bedste praksis; 32 Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly Punkt 6 6. glæder sig over Kommissionens planer om at udvikle instrumenter til at lette forbrugernes adgang til gennemskuelige og pålidelige oplysninger om priser, kvalitet samt varer og tjenesteydelsers bæredygtighed; opfordrer Kommissionen til at etablere en lettilgængelig database 6. glæder sig over Kommissionens planer om at udvikle instrumenter til at lette forbrugernes adgang til gennemskuelige og pålidelige oplysninger om priser, kvalitet samt varer og tjenesteydelsers bæredygtighed; opfordrer Kommissionen til at etablere en lettilgængelig database AM\ doc 17/52 PE v01-00

18 med alle mærkningskrav fra EU og på nationalt plan; advarer samtidig mod en mangedobling af etiketter og krav om mærkning og opfordrer til forenkling ved om muligt at samle forskellige aspekter af social og miljømæssig bæredygtighed i én etiket og samtidig reducerer forskellene i de nationale obligatoriske krav om mærkning; med alle mærkningskrav fra EU og på nationalt plan; advarer samtidig mod en mangedobling af etiketter og krav om mærkning og opfordrer til forenkling også ved at reducere forskellene i de nationale krav til den obligatoriske mærkning og, hvor det er relevant, fastsætte fælles benchmarks/kriterier på EU-plan; 33 Morten Løkkegaard Punkt 6 6. glæder sig over Kommissionens planer om at udvikle instrumenter til at lette forbrugernes adgang til gennemskuelige og pålidelige oplysninger om priser, kvalitet samt varer og tjenesteydelsers bæredygtighed; opfordrer Kommissionen til at etablere en lettilgængelig database med alle mærkningskrav fra EU og på nationalt plan; advarer samtidig mod en mangedobling af etiketter og krav om mærkning og opfordrer til forenkling ved om muligt at samle forskellige aspekter af social og miljømæssig bæredygtighed i én etiket og samtidig reducerer forskellene i de nationale obligatoriske krav om mærkning; 6. glæder sig over Kommissionens planer om at udvikle instrumenter til at lette forbrugernes adgang til gennemskuelige, sammenlignelige og pålidelige oplysninger om priser, kvalitet samt varer og tjenesteydelsers bæredygtighed; opfordrer Kommissionen til at etablere en lettilgængelig database med alle mærkningskrav fra EU og på nationalt plan; advarer samtidig mod en mangedobling af etiketter og krav om mærkning og opfordrer til forenkling ved om muligt at samle forskellige aspekter af social og miljømæssig bæredygtighed i én etiket og samtidig reducerer forskellene i de nationale obligatoriske krav om mærkning; 34 María Irigoyen Pérez PE v /52 AM\ doc

19 Punkt 6 6. glæder sig over Kommissionens planer om at udvikle instrumenter til at lette forbrugernes adgang til gennemskuelige og pålidelige oplysninger om priser, kvalitet samt varer og tjenesteydelsers bæredygtighed; opfordrer Kommissionen til at etablere en lettilgængelig database med alle mærkningskrav fra EU og på nationalt plan; advarer samtidig mod en mangedobling af etiketter og krav om mærkning og opfordrer til forenkling ved om muligt at samle forskellige aspekter af social og miljømæssig bæredygtighed i én etiket og samtidig reducerer forskellene i de nationale obligatoriske krav om mærkning; 6. glæder sig over Kommissionens planer om at udvikle instrumenter til at lette forbrugernes adgang til gennemskuelige, forståelige og pålidelige oplysninger om priser, kvalitet samt varer og tjenesteydelsers bæredygtighed; opfordrer Kommissionen til at etablere en lettilgængelig database med alle mærkningskrav fra EU og på nationalt plan; advarer samtidig mod en mangedobling af etiketter og krav om mærkning og opfordrer til forenkling ved om muligt at samle forskellige aspekter af social og miljømæssig bæredygtighed i én etiket og samtidig reducerer forskellene i de nationale obligatoriske krav om mærkning; Or. es 35 Morten Løkkegaard Punkt 7 7. anmoder Kommissionen om at supplere sin handlingsplan med en række tiltag, der sigter på at støtte den uafhængige detailforhandler, såsom tilskyndelse til princippet om "adoption af en butik", hvor større detailhandlere fungerer som "mentorer" for mindre butikker i nabolaget, fremme af grupper af uafhængige detailhandlere, herunder kooperativer, som kan nyde godt af gensidig bistand og visse stordriftsfordele, samtidig med, at de bevarer deres fulde uafhængighed, og respekt for lokale og 7. bemærker, at udviklingen i detailhandelen drives af forbrugernes præferencer; anmoder Kommissionen om at supplere sin handlingsplan med en række tiltag, der sigter på at støtte den uafhængige detailforhandler, fremme grupper af uafhængige detailhandlere, herunder kooperativer, som kan nyde godt af gensidig bistand og visse stordriftsfordele, samtidig med, at de bevarer deres fulde uafhængighed, ved at fremme samarbejdet mellem de forskellige butikker i området; AM\ doc 19/52 PE v01-00

20 regionale myndigheders ret til at stimulere visse indkøbsområder (f.eks. hovedgaderne) og skabe et gunstigt klima for små, uafhængige butikker ved at sænke energi-priser og huslejer gennem offentlig-private partnerskaber, ved at indføre rabatter på lokale afgifter for små virksomheder og uafhængige detailhandlende og ved at fremme samarbejdet mellem de forskellige butikker i området; 36 Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly Punkt 7 7. anmoder Kommissionen om at supplere sin handlingsplan med en række tiltag, der sigter på at støtte den uafhængige detailforhandler, såsom tilskyndelse til princippet om "adoption af en butik", hvor større detailhandlere fungerer som "mentorer" for mindre butikker i nabolaget, fremme af grupper af uafhængige detailhandlere, herunder kooperativer, som kan nyde godt af gensidig bistand og visse stordriftsfordele, samtidig med, at de bevarer deres fulde uafhængighed, og respekt for lokale og regionale myndigheders ret til at stimulere visse indkøbsområder (f.eks. hovedgaderne) og skabe et gunstigt klima for små, uafhængige butikker ved at sænke energipriser og huslejer gennem offentligprivate partnerskaber, ved at indføre rabatter på lokale afgifter for små virksomheder og uafhængige detailhandlende og ved at fremme samarbejdet mellem de forskellige 7. opfordrer de lokale myndigheder til at fremme foranstaltninger rettet mod at give lige adgang og skabe ensartede erhvervsvilkår for den uafhængige detailforhandler i fuld overensstemmelse med principperne om fri og retfærdig konkurrence, såsom tilskyndelse til princippet om "adoption af en butik", hvor større detailhandlere fungerer som "mentorer" for mindre butikker i nabolaget, fremme af grupper af uafhængige detailhandlere, herunder kooperativer, som kan nyde godt af gensidig bistand og visse stordriftsfordele, samtidig med, at de bevarer deres fulde uafhængighed; stimulering af offentlig-private partnerskaber, f.eks. på energiområdet og inden for udvikling af ejendomme til detailformål, for at skabe et gunstigt miljø for SMV'er og fjerne hindringer for iværksætteri; PE v /52 AM\ doc

21 butikker i området; 37 Malcolm Harbour Punkt 7 7. anmoder Kommissionen om at supplere sin handlingsplan med en række tiltag, der sigter på at støtte den uafhængige detailforhandler, såsom tilskyndelse til princippet om "adoption af en butik", hvor større detailhandlere fungerer som "mentorer" for mindre butikker i nabolaget, fremme af grupper af uafhængige detailhandlere, herunder kooperativer, som kan nyde godt af gensidig bistand og visse stordriftsfordele, samtidig med, at de bevarer deres fulde uafhængighed, og respekt for lokale og regionale myndigheders ret til at stimulere visse indkøbsområder (f.eks. hovedgaderne) og skabe et gunstigt klima for små, uafhængige butikker ved at sænke energi-priser og huslejer gennem offentligprivate partnerskaber, ved at indføre rabatter på lokale afgifter for små virksomheder og uafhængige detailhandlende og ved at fremme samarbejdet mellem de forskellige butikker i området; 7. anmoder Kommissionen om at supplere sin handlingsplan med en række tiltag, der sigter på at støtte den uafhængige detailforhandler, såsom tilskyndelse til princippet om "adoption af en butik", hvor større detailhandlere fungerer som "mentorer" for mindre butikker i lokalområdet, særlig for nye aktører på markedet, fremme af grupper af uafhængige detailhandlere, herunder kooperativer, som kan nyde godt af gensidig bistand og visse stordriftsfordele, samtidig med, at de bevarer deres fulde uafhængighed, og fremme af lokale og regionale myndigheders ret til at stimulere et gunstigt klima for små, uafhængige butikker, der typisk ligger i centrum af byerne, ved at sænke energi-priser og huslejer gennem offentlig-private partnerskaber og ved, i henhold til gældende bestemmelser om statsstøtte i EU-staterne, konkurrence og offentlige indkøb på det indre marked, at indføre rabatter på lokale afgifter for små virksomheder og uafhængige detailhandlende og ved at fremme samarbejdet mellem de forskellige butikker i området; AM\ doc 21/52 PE v01-00

22 38 Jean-Pierre Audy Punkt 7 7. anmoder Kommissionen om at supplere sin handlingsplan med en række tiltag, der sigter på at støtte den uafhængige detailforhandler, såsom tilskyndelse til princippet om "adoption af en butik", hvor større detailhandlere fungerer som "mentorer" for mindre butikker i nabolaget, fremme af grupper af uafhængige detailhandlere, herunder kooperativer, som kan nyde godt af gensidig bistand og visse stordriftsfordele, samtidig med, at de bevarer deres fulde uafhængighed, og respekt for lokale og regionale myndigheders ret til at stimulere visse indkøbsområder (f.eks. hovedgaderne) og skabe et gunstigt klima for små, uafhængige butikker ved at sænke energipriser og huslejer gennem offentlig-private partnerskaber, ved at indføre rabatter på lokale afgifter for små virksomheder og uafhængige detailhandlende og ved at fremme samarbejdet mellem de forskellige butikker i området; 7. anmoder Kommissionen om at supplere sin handlingsplan med en række tiltag, der sigter på at støtte den uafhængige detailforhandler, såsom tilskyndelse til princippet om "adoption af en butik", hvor større detailhandlere fungerer som "mentorer" for mindre butikker i nabolaget, fremme af grupper af uafhængige detailhandlere, herunder kooperativer, som kan nyde godt af gensidig bistand og visse stordriftsfordele, samtidig med, at de bevarer deres fulde uafhængighed, og respekt for lokale og regionale myndigheders ret til at stimulere visse indkøbsområder (f.eks. hovedgaderne) og skabe et gunstigt klima for små, uafhængige butikker ved at sænke energipriser og huslejer gennem offentlig-private partnerskaber, ved at indføre rabatter på lokale afgifter for små virksomheder og uafhængige detailhandlende og ved at fremme samarbejdet mellem de forskellige butikker i området, at støtte idéen om et elektronisk handelsgalleri omfattende uafhængige detailforhandlere fra det samme handelsområde, og som kunderne har fjernadgang til via en sikker internetforbindelse, og eventuelt med levering hjemme, samt at støtte handel uden fast forretningssted i landdistrikterne; Or. fr 39 Roberta Angelilli PE v /52 AM\ doc

23 Punkt 7 7. anmoder Kommissionen om at supplere sin handlingsplan med en række tiltag, der sigter på at støtte den uafhængige detailforhandler, såsom tilskyndelse til princippet om "adoption af en butik", hvor større detailhandlere fungerer som "mentorer" for mindre butikker i nabolaget, fremme af grupper af uafhængige detailhandlere, herunder kooperativer, som kan nyde godt af gensidig bistand og visse stordriftsfordele, samtidig med, at de bevarer deres fulde uafhængighed, og respekt for lokale og regionale myndigheders ret til at stimulere visse indkøbsområder (f.eks. hovedgaderne) og skabe et gunstigt klima for små, uafhængige butikker ved at sænke energipriser og huslejer gennem offentlig-private partnerskaber, ved at indføre rabatter på lokale afgifter for små virksomheder og uafhængige detailhandlende og ved at fremme samarbejdet mellem de forskellige butikker i området; 7. anmoder Kommissionen om at supplere sin handlingsplan med en række tiltag, der sigter på at støtte den uafhængige detailforhandler, såsom tilskyndelse til princippet om "adoption af en butik", hvor større detailhandlere fungerer som "mentorer" for mindre butikker i nabolaget, fremme af grupper af uafhængige detailhandlere, herunder kooperativer, som kan nyde godt af gensidig bistand og visse stordriftsfordele, samtidig med, at de bevarer deres fulde uafhængighed, og respekt for lokale og regionale myndigheders ret til at stimulere visse indkøbsområder (f.eks. hovedgaderne) og skabe et gunstigt klima for små, uafhængige butikker ved at sænke energipriser, heriblandt for skilte, der er tændt om natten, og huslejer gennem offentligprivate partnerskaber, ved at indføre rabatter på lokale afgifter for små virksomheder og uafhængige detailhandlende og ved at fremme samarbejdet mellem de forskellige butikker i området; Or. it 40 María Irigoyen Pérez Punkt 7 a (nyt) 7a. anmoder Kommissionen om inden for handlingsplanens rammer at iværksætte tiltag til støtte af innovation, specialisering og detailhandelens konkurrenceevne, at fremme lokale AM\ doc 23/52 PE v01-00

24 markeder og handelsturisme, tilskynde til generationsskift og til iværksætteri og at skabe ordnede forhold for detailhandelen; Or. es 41 Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly Punkt 8 8. advarer mod tendensen hos nogle lokale og regionale myndigheder til at fortsætte med at udvikle store projekter som indkøbscentre og storcentre uden for bycentrum, eftersom mætningspunktet, særligt i lyset af den økonomiske krise, allerede er nået; bemærker, at huslejer i sådanne indkøbscentre normalt er for høj for mindre, uafhængige butikker og opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at udarbejde en undersøgelse af huslejers økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger; 8. minder om, at mens det kan være belejligt for nogle forbrugere med butikskoncentrationer uden for bymidten, kan det også være en udfordring, særlig for ældre mennesker med nedsat mobilitet, eller som ikke har bil; understreger vigtigheden af at finde den rette balance i forbindelse med udvikling af nye detailbutiksprojekter i stor skala for at sikre, at indkøbscentre fortsætter med at være drivkraften bag vækst, arbejdspladser og bæredygtighed, samtidig med, at der skabes de rigtige betingelser for små butikkers adgang til markedet, hvorved det sikres, at forbrugerne kan nyde et bredt udbud af varer i detailhandelen og har reel valgfrihed; 42 Morten Løkkegaard Punkt 8 8. advarer mod tendensen hos nogle 8. bemærker, at huslejer i indkøbscentre PE v /52 AM\ doc

25 lokale og regionale myndigheder til at fortsætte med at udvikle store projekter som indkøbscentre og storcentre uden for bycentrum, eftersom mætningspunktet, særligt i lyset af den økonomiske krise, allerede er nået; bemærker, at huslejer i sådanne indkøbscentre normalt er for høj for mindre, uafhængige butikker og opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at udarbejde en undersøgelse af huslejers økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger; normalt er for høj for mindre, uafhængige butikker og opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at udarbejde en undersøgelse af huslejers økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger; 43 Adam Bielan Punkt 8 8. advarer mod tendensen hos nogle lokale og regionale myndigheder til at fortsætte med at udvikle store projekter som indkøbscentre og storcentre uden for bycentrum, eftersom mætningspunktet, særligt i lyset af den økonomiske krise, allerede er nået; bemærker, at huslejer i sådanne indkøbscentre normalt er for høj for mindre, uafhængige butikker og opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at udarbejde en undersøgelse af huslejers økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger; 8. advarer mod tendensen hos nogle lokale og regionale myndigheder til at fortsætte med at udvikle og give tilladelse til store projekter som indkøbscentre og storcentre uden for bycentrum, eftersom mætningspunktet, særligt i lyset af den økonomiske krise, allerede er nået i mange byer; bemærker, at huslejer i sådanne indkøbscentre normalt er for høj for mindre, uafhængige butikker og opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at udarbejde en undersøgelse af huslejers økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger; Or. pl 44 Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly AM\ doc 25/52 PE v01-00

26 Punkt 9 9. anerkender lokale myndigheders ret til ikke at tillade etablering af nye butikscentre og varehuse, hvis dette kan have negative sociale eller miljømæssige konsekvenser, og opfordrer medlemsstaterne til at indføre særlige regler for at sikre en mangfoldighed af butikker, hvilket er afgørende, hvis indkøbsområder, navnlig i bycentrene, skal forblive attraktive; 9. anerkender lokale myndigheders kompetencer med hensyn til byplanlægning; understreger dog, at byplanlægning ikke bør bruges som påskud til omgåelse af den fri etableringsret; erindrer i denne sammenhæng om vigtigheden af en effektiv håndhævelse af tjenesteydelsesdirektivet; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fjerne barrierer for fri bevægelighed og åbne deres markeder for at stimulere konkurrenceevne og fremme en mangfoldighed af butikker, hvilket er afgørende, hvis indkøbsområder, navnlig i bycentrene, skal forblive attraktive; 45 Morten Løkkegaard Punkt 9 9. anerkender lokale myndigheders ret til ikke at tillade etablering af nye butikscentre og varehuse, hvis dette kan have negative sociale eller miljømæssige konsekvenser, og opfordrer medlemsstaterne til at indføre særlige regler for at sikre en mangfoldighed af butikker, hvilket er afgørende, hvis indkøbsområder, navnlig i bycentrene, skal forblive attraktive; 9. anerkender lokale myndigheders ret til ikke at tillade etablering af nye butikscentre og varehuse, hvis dette kan have negative sociale eller miljømæssige konsekvenser; PE v /52 AM\ doc

27 46 Franz Obermayr Punkt 9 9. anerkender lokale myndigheders ret til ikke at tillade etablering af nye butikscentre og varehuse, hvis dette kan have negative sociale eller miljømæssige konsekvenser, og opfordrer medlemsstaterne til at indføre særlige regler for at sikre en mangfoldighed af butikker, hvilket er afgørende, hvis indkøbsområder, navnlig i bycentrene, skal forblive attraktive; 9. anerkender lokale myndigheders ret til ikke at tillade etablering af nye butikscentre og varehuse, hvis dette kan have negative sociale eller miljømæssige konsekvenser, og opfordrer medlemsstaterne til at indføre særlige regler for at forbedre markedsadgangen for små detailhandlende og sikre en mangfoldighed af butikker, idet disse er afgørende, hvis indkøbsområder, navnlig i bycentrene, skal forblive attraktive; Or. de 47 Malcolm Harbour Punkt understreger den vigtige rolle, som partnerskaber mellem det offentlige og private har for at sikre rene, sikre og tilgængelige indkøbsområder i byen og bycentre, bl.a. ved at formindske de negative konsekvenser af ledige bygninger i indkøbsområder ved f.eks. at gøre disse steder tilgængelige for nystartede virksomheder til en husleje, der er lavere end normalt; 10. understreger den vigtige rolle, som partnerskaber mellem det offentlige og private har for at sikre rene, sikre og tilgængelige indkøbsområder i byen og bycentre, bl.a. ved at formindske de negative konsekvenser af ledige bygninger i indkøbsområder ved f.eks. at gøre disse steder tilgængelige for nystartede virksomheder til en husleje, der er lavere end normalt, i henhold til gældende bestemmelser om statsstøtte i EU-staterne og offentlige indkøb; AM\ doc 27/52 PE v01-00

28 48 Malcolm Harbour Punkt bemærker, at butikkerne med den stigende betydning af e-handel står over for nye udfordringer, hvilket gør det stadig vigtigere at have detailhandel gennem flere kanaler og udtrykker i den forbindelse og i lyset af detailhandels sociale rolle sin bekymring over, at e-handel kan overtage brancher inden for detailhandel, såsom som det i øjeblikket ser ud til at være tilfældet i den audiovisuelle branche og i bogbranchen; og tilskynder detailhandlerne til at udvikle nye forretningsmodeller for at udvide købsoplevelsen i den fysiske butik, bl.a. ved at øge serviceniveauet både før salget og efter salget og ved at sammenkæde præsentationen på internettet med det salgsansvarlige personale i den fysiske butik; 11. bemærker, at den hurtige udvikling af e-handel har givet betydelige fordele for forbrugere og virksomheder med hensyn til innovation, nye markedsmuligheder og vækst, forbedrede valg, forbedret konkurrence og lavere priser; bemærker dog, at butikker står over for nye udfordringer, hvilket gør det stadig vigtigere at have detailhandel gennem flere kanaler; tilskynder, i lyset af detailhandelens sociale og kulturelle rolle, detailhandlerne til at udvikle nye forretningsmodeller orienteret mod det internetbaserede kundegrundlag samtidig med, at der sættes ind for at udvide købsoplevelsen i den fysiske butik, bl.a. ved at øge serviceniveauet både før salget og efter salget; 49 Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly Punkt bemærker, at butikkerne med den stigende betydning af e-handel står over for nye udfordringer, hvilket gør det stadig vigtigere at have detailhandel gennem flere kanaler og udtrykker i den forbindelse og i lyset af detailhandels sociale rolle sin bekymring over, at e-handel kan overtage brancher inden for detailhandel, såsom 11. bemærker, at butikkerne med den stigende betydning af e-handel står over for nye udfordringer, hvilket gør det stadig vigtigere at have detailhandel gennem flere kanaler; opfordrer detailhandlerne til at få mest muligt ud af de innovative teknologier og at udvikle nye forretningsmodeller for at udvide PE v /52 AM\ doc

29 som det i øjeblikket ser ud til at være tilfældet i den audiovisuelle branche og i bogbranchen; og tilskynder detailhandlerne til at udvikle nye forretningsmodeller for at udvide købsoplevelsen i den fysiske butik, bl.a. ved at øge serviceniveauet både før salget og efter salget og ved at sammenkæde præsentationen på internettet med det salgsansvarlige personale i den fysiske butik; købsoplevelsen i den fysiske butik, bl.a. ved at øge serviceniveauet både før salget og efter salget og ved at sammenkæde præsentationen på internettet med det salgsansvarlige personale i den fysiske butik; 50 Claudette Abela Baldacchino Punkt 11 a (nyt) 11a. glæder sig over Kommissionens hensigt om at tilskynde til e-handel; beklager imidlertid manglen på målsætning om at gøre internetbaserede tjenesteydelser og varer tilgængelige for forbrugere i alle EU-landene; opfordrer Kommissionen til at foreslå en strategi, der skal forhindre handlende i at indføre diskriminerende politikker i deres e- handelspraksis, således at alle EUborgere kan have ubegrænset adgang til grænseoverskridende onlinehandel; 51 Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis, Morten Løkkegaard, Seán Kelly Punkt 11 a (nyt) AM\ doc 29/52 PE v01-00

30 11a. understreger, at e-handel er vigtig for at sikre forbrugernes valgfrihed og adgang til varer og tjenesteydelser, særlig i afsides beliggende områder; understreger, at der bør tages de nødvendige skridt for at udvikle dens fulde potentiale, herunder en forbedret adgang til internettet i EU's mest afsides beliggende områder; støtter de foranstaltninger, som anbefales i Kommissionen meddelelse fra 2012, til at øge tilliden, forenkle domæneregistreringen på tværs af grænserne, forbedre tjenesterne til sikker onlinebetaling og levering, fremme grænseoverskridende gældsinddrivelse og forbedre oplysningen til forbrugerne om deres rettigheder, navnlig hvad angår tilbagetagelse og ankemuligheder; 52 María Irigoyen Pérez Punkt 11 a (nyt) 11a. erindrer om, at det er vigtigt at fjerne de barrierer (sproglige, informationsmæssige og administrative), som begrænser virksomhedernes potentialer inden for grænseoverskridende handel og undergraver forbrugernes tillid til det fælles marked; Or. es PE v /52 AM\ doc

31 53 Cornelis de Jong Punkt 11 a (nyt) 11a. opfordrer Kommissionen til at løse problemet med multilaterale interbankgebyrer og at afskaffe bestemmelser om kort-ordninger, som forstærker de multilaterale interbankgebyrers konkurrencebegrænsende virkning; opfordrer indtrængende Kommissionen til at støtte medlemsstater, som allerede har gennemsigtige, konkurrencedygtige og innovative betalingssystemer, og til at anvende disse som eksempler på god praksis i forbindelse med den videre udvikling af et billigere og mere retfærdigt betalingsmarked i EU; 54 Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Seán Kelly Punkt 12 a (nyt) 12a. bifalder i særdeleshed detailhandlernes og leverandørernes frivillige initiativer og engagement med hensyn til reduktion af fødevarespild; 55 Roberta Angelilli AM\ doc 31/52 PE v01-00

32 Punkt 12 a (nyt) 12a. understreger vigtigheden af at beskytte og bevare detailhandelen på offentlige områder, eftersom den hovedsagelig består af tusindvis af familiedrevne mikrovirksomheder og samtidig er et kendetegn for den europæiske økonomi; Or. it 56 Cornelis de Jong Punkt 12 a (nyt) 12a. anerkender og bakker kraftigt op om detailhandelens vigtige rolle som arbejdsgiver med hensyn til arbejdspladser for både ufaglærte og højt uddannede; understreger, at konkurrence mellem detailhandlere ikke må føre til konkurrence på arbejdsstandarder eller aflønning; 57 Jean-Pierre Audy Punkt erindrer om betydningen af en korrekt gennemførelse af den eksisterende sociale og arbejdsretlige lovgivning; beklager den høje forekomst af sort arbejde, hvilket 13. erindrer om betydningen af en korrekt gennemførelse af den eksisterende sociale og arbejdsretlige lovgivning; anmoder om lige behandling af de handlende i det indre PE v /52 AM\ doc

33 indebærer store skatteunddragelser og forhindrer, at der skabes lige vilkår for de handlende i det indre marked; marked med henblik på at bekæmpe sort arbejde og skatteunddragelser og socialt bedrageri; Or. fr 58 María Irigoyen Pérez Punkt erindrer om betydningen af en korrekt gennemførelse af den eksisterende sociale og arbejdsretlige lovgivning; beklager den høje forekomst af sort arbejde, hvilket indebærer store skatteunddragelser og forhindrer, at der skabes lige vilkår for de handlende i det indre marked; 13. erindrer om betydningen af en korrekt gennemførelse af den eksisterende sociale og arbejdsretlige lovgivning; beklager den høje forekomst af sort arbejde, hvilket indebærer store skatteunddragelser og forhindrer, at der skabes lige vilkår for de handlende i det indre marked; advarer om, at de arbejdsforhold og det misbrug, som findes inden for detailhandelen, særlig går ud over kvinderne, de dårligst uddannede arbejdstagere og indvandrerne; Or. es 59 María Irigoyen Pérez Punkt 13 a (nyt) 13a. påpeger vigtigheden af at forbedre erhvervsuddannelserne for at opnå en forøgelse af beskæftigelse i sektoren og anmoder medlemsstaterne og Kommissionen om at fremme integrationen på arbejdsmarkedet for de grupper, der har de største vanskeligheder AM\ doc 33/52 PE v01-00

34 med at komme i arbejde; Or. es 60 Morten Løkkegaard Punkt udtrykker sin bekymring over udhulningen af franchisetagernes rettigheder i forhold til franchiseren og opfordrer til gennemskuelige og især retfærdige kontrakter, påkalder Kommissionen og medlemsstaterne opmærksomhed på de problemer, som franchisetagere, der ønsker at sælge deres virksomhed eller ændre deres virksomhedsform, står med, hvis de forbliver aktive i den samme branche; anmoder Kommissionen om at undersøge virkningerne af langsigtede konkurrenceklausuler, købsoptioner og forbuddet mod at være franchisetager af flere mærker samt i den henseende at tage den nuværende fritagelse fra konkurrencereglerne for kontraherende parter, som har en markedsandel på under 30 %, op til fornyet overvejelse; udgår 61 Malcolm Harbour Punkt udtrykker sin bekymring over udhulningen af franchisetagernes rettigheder i forhold til franchiseren og 14. glæder sig over konceptet franchising som en forretningsmodel, der støtter nye virksomheder og ejerne af små PE v /52 AM\ doc

35 opfordrer til gennemskuelige og især retfærdige kontrakter, påkalder Kommissionen og medlemsstaterne opmærksomhed på de problemer, som franchisetagere, der ønsker at sælge deres virksomhed eller ændre deres virksomhedsform, står med, hvis de forbliver aktive i den samme branche; anmoder Kommissionen om at undersøge virkningerne af langsigtede konkurrenceklausuler, købsoptioner og forbuddet mod at være franchisetager af flere mærker samt i den henseende at tage den nuværende fritagelse fra konkurrencereglerne for kontraherende parter, som har en markedsandel på under 30 %, op til fornyet overvejelse; virksomheder; bemærker dog, at der i visse tilfælde forekommer urimelige aftalevilkår; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at Kommissionens forordning (EU) nr. 330/2010 om gruppefritagelse for begrænsende vertikale aftaler anvendes korrekt; henleder især Kommissionens og medlemsstaternes opmærksomhed på de problemer, som franchisetagere, der ønsker at sælge deres virksomhed eller ændre deres virksomhedsform, står med, hvis de forbliver aktive i den samme branche; opfordrer endvidere Kommissionen til at undersøge virkningerne af langsigtede eksklusivitetsklausuler, købsoptioner og forbuddet mod at være franchisetager af flere mærker samt den nuværende fritagelse fra konkurrencereglerne for kontraherende parter, som har en markedsandel på under 30 %; 62 Andreas Schwab Punkt udtrykker sin bekymring over udhulningen af franchisetagernes rettigheder i forhold til franchiseren og opfordrer til gennemskuelige og især retfærdige kontrakter, påkalder Kommissionen og medlemsstaterne opmærksomhed på de problemer, som franchisetagere, der ønsker at sælge deres virksomhed eller ændre deres virksomhedsform, står med, hvis de forbliver aktive i den samme branche; anmoder Kommissionen om at undersøge virkningerne af langsigtede konkurrenceklausuler, købsoptioner og 14. udtrykker sin bekymring over udhulningen af franchisetagernes rettigheder i forhold til franchiseren og opfordrer til gennemskuelige og især retfærdige kontrakter, påkalder Kommissionen og medlemsstaterne opmærksomhed på de problemer, som franchisetagere, der ønsker at sælge deres virksomhed eller ændre deres virksomhedsform, står med, hvis de forbliver aktive i den samme branche; anmoder Kommissionen om at undersøge forbuddet mod prisdannelsesmekanismer i forbindelse med franchisesystemer og AM\ doc 35/52 PE v01-00

36 forbuddet mod at være franchisetager af flere mærker samt i den henseende at tage den nuværende fritagelse fra konkurrencereglerne for kontraherende parter, som har en markedsandel på under 30 %, op til fornyet overvejelse; virkningerne af langsigtede konkurrenceklausuler, købsoptioner og forbuddet mod at være franchisetager af flere mærker samt i den henseende at tage den nuværende fritagelse fra konkurrencereglerne for kontraherende parter, som har en markedsandel på under 30 %, op til fornyet overvejelse; Or. de 63 Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly Punkt 14 a (nyt) 14a. er bekymret over den hastige udvikling af private mærker; understreger, at private mærker bør udvikles på en sådan måde, at de forbedrer forbrugernes valgmuligheder, især hvad angår gennemsigtigheden, oplysningernes kvalitet og diversiteten, og giver SMV'ernes mulighed for at innovation og ekspansion; 64 Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly Punkt støtter forummet på højt plans arbejde for en bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa og dens ekspertgruppe om aftalepraksis mellem virksomheder; mener, at Parlamentet 15. støtter forummet på højt plans arbejde for en bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa og dens ekspertgruppe om aftalepraksis mellem virksomheder; mener, at Parlamentet PE v /52 AM\ doc

37 hurtigst muligt bør løse udestående problemer vedrørende dets deltagelse i forummets arbejde; understreger, at illoyal handelspraksis også forekommer i forsyningskæden for non-food og anmoder Kommissionen og erhvervssammenslutningerne om at undersøge mulighederne for at skabe et nyt, åbent forum med fokus på detailhandel som helhed; hurtigst muligt bør løse udestående problemer vedrørende dets deltagelse i forummets arbejde; understreger, at illoyal handelspraksis også forekommer i forsyningskæden for non-food; anmoder derfor Kommissionen og erhvervssammenslutningerne om at søge en konstruktiv dialog på tværs af sektoren i de eksisterende fora, herunder også den årlige rundbordskonference om detailmarkedet og Kommissionens kommende gruppe om detailhandelens konkurrenceevne; 65 Mairead McGuinness Punkt støtter forummet på højt plans arbejde for en bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa og dens ekspertgruppe om aftalepraksis mellem virksomheder; mener, at Parlamentet hurtigst muligt bør løse udestående problemer vedrørende dets deltagelse i forummets arbejde; understreger, at illoyal handelspraksis også forekommer i forsyningskæden for non-food og anmoder Kommissionen og erhvervssammenslutningerne om at undersøge mulighederne for at skabe et nyt, åbent forum med fokus på detailhandel som helhed; 15. støtter forummet på højt plans arbejde for en bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa og dens ekspertgruppe om aftalepraksis mellem virksomheder; mener, at Parlamentet hurtigst muligt bør løse udestående problemer vedrørende dets deltagelse i forummets arbejde; understreger, at Kommissionen, med henblik på at skride til yderligere foranstaltninger, fortsat bør overvåge negative udviklinger inden for især forsyningskæden for fødevarer; understreger, at illoyal handelspraksis også forekommer i forsyningskæden for non-food og anmoder Kommissionen og erhvervssammenslutningerne om at undersøge mulighederne for at skabe et nyt, åbent forum med fokus på detailhandel som helhed; AM\ doc 37/52 PE v01-00

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.7.2013 2013/2093(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om en europæisk handlingsplan for detailhandelen til gavn for alle aktører

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 18.10.2011 2011/2175(INI) UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om Landbrug og

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-13

ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.5.2010 2009/2229(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 Stavros Lambrinidis (PE441.186v01-00) om forvaltning af internettet:

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 1q 1 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 23.6.2011 2011/2082(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 Bart Staes (PE465.006v01-00) Momssystemets fremtid (2011/2082(INI)) AM\871529.doc PE467.299v01-00 Forenet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-23

ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 2011/2082(INI) 1.9.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Markus Ferber (PE469.769v01-00) om momssystemets fremtid (2011/2082(INI)) AM\875980.doc PE469.988v02-00

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 Udkast til udtalelse Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tilgængeligheden af offentlige organers websteder

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2014/2238(INI) 7.5.2015 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale

Læs mere

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 17.9.2010 2010/2018(INI) KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Britta Thomsen (PE442.875v01-00) om kvindelige

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 29.6.2012 2011/0299(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 Udkast til udtalelse Marielle Gallo (PE489.674v01-00) Retningslinjer for

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

6622/16 nd/top/ipj 1 DG G 3A

6622/16 nd/top/ipj 1 DG G 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. februar 2016 (OR. en) 6622/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: RÅDET (KONKURRENCEEVNE) delegationerne Tidl. dok. nr.: 6260/16 Vedr.: MI 111 COMPET 103

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 23.3.2015 2014/2235(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/2127(INI) 24.11.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Eider Gardiazabal Rubial (PE571.413v01-00) European Investment Bank (EIB) Annual Report 2014 (2015/2127(INI))

Læs mere

15071/15 bh 1 DG B 3A

15071/15 bh 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2015 (OR. en) 15071/15 SOC 711 EMPL 464 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: den 7. december til: delegationerne

Læs mere

ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012

ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012 DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 30. januar 2012 (OR. en) ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012 PÅ VEJ MOD VÆKSTFREMMENDE KONSOLIDERING OG BESKÆFTIGELSESFREMMENDE VÆKST

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 4. april 2001 PE 286.426/1-13 ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 UDKAST TIL UDTALELSE af María Rodríguez Ramos (PE 286.426) Nice-traktaten

Læs mere

2008/2328(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula

2008/2328(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2008/2328(INI) 18.2.2009 ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula (PE419.851v01-00) Uddannelse af indvandrerbørn (KOM(2008)0423

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 7.11.2007 B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Joseph Daul, Daniel

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 3 FORSLAG fra: modtaget: 26. maj 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CONSOM 126 MI 393

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. juni 2001 PE 305.695/1-23 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.12.2011 2011/0217(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 Udkast til udtalelse Ilda Figueiredo (PE475.999v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Kultur- og Uddannelsesudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Kultur- og Uddannelsesudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 FORELØBIG 2004/2236(INI) 24.5.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelsen af artikel 4 og 5 i direktiv 89/552/EØF "Fjernsyn uden grænser",

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 .. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2102(INI) 06.10.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Sirpa Pietikäinen (PE448.751v01-00) Skat og udvikling - samarbejde med udviklingslandene om god

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 13.12.2010 2010/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om grønbogen om corporate governance i finansielle institutioner (2010/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI)

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI) EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI) 27.1.2009 ÆNDRINGSFORSLAG 1-27 Jamila Madeira (PE415.219v01-00) En fælles indvandringspolitik for Europa: Principper,

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS Euroområdets stats- og regeringschefer har besluttet at vedtage en pagt for euroen for at

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed,

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed, EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 16. oktober 2003 PE 316.297/1-28 ÆNDRINGSFORSLAG 1-28 Udkast til betænkning (PE 316.297)

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 3.10.2012 2011/2275(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.054v01-00) om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten

Læs mere

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) 8735/16 IND 91 RECH 130 TELECOM 73 MI 304 COMPET 213 EDUC 135 EMPL 137 A-PUNKTSNOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: De Faste Repræsentanters

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 18.5.2013 2012/0180(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 78-390 Udkast til udtalelse Helga Trüpel (PE508.071v01-00) Kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2007/0249(COD) 14.4.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2012/2004(INI) 7.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om initiativ for socialt iværksætteri At skabe et gunstigt klima for sociale

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en, de) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 10080/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok. nr.: 9901/17 + ADD

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 10.4.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0000/2015 jf. forretningsordenens artikel 128,

Læs mere

6269/17 jn/ag/kf/sl 1 DG B 1C

6269/17 jn/ag/kf/sl 1 DG B 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0397 (COD) 6269/17 SOC 91 EMPL 61 CODEC 207 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.7.2015 2015/2132(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 (PE560.881v01-00) Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-24. Retsudvalget 2007/2261(INI) 7.3.2008. Udkast til udtalelse Neena Gill (PE400.484v02-00)

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-24. Retsudvalget 2007/2261(INI) 7.3.2008. Udkast til udtalelse Neena Gill (PE400.484v02-00) EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/2261(INI) 7.3.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Neena Gill (PE400.484v02-00) Hvidbog om idræt (2007/2261(INI)) AM\713045.doc PE402.833v02-00 AM_Com_NonLegOpinion

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1 25

ÆNDRINGSFORSLAG 1 25 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.10.2013 2013/2043(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1 25 Jutta Steinruck (PE514.874v01-00) Et integreret pakkeleveringsmarked for mere

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 26.3.2012 2012/2055(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Økonomi- og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12354/15 SOC 539 EMPL 354 SAN 297 FØLGESKRIVELSE fra: til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) EPSCO-Rådet Tidl. dok.

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 18.7.2013 2013/2097(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bevarelse af mælkeproduktion i bjergområder, ugunstigt stillede områder

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 15.2.2011 ARBEJDSDOKUMENT Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr..../2010 om godkendelse og markedsovervågning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere