Projektstyring. Dag 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektstyring. Dag 3"

Transkript

1 Akademifaget Projektstyring Dag 3 m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1

2 Analyse Projektmandat Mål delmål Produktbaseret planlægning Succeskriterier Kvalitet SWOT analyse Interessent analyse Kommunikations og involveringsstrategi Risiko analyse Sårbarheds analyse 2

3 Projektmandatet / Kommissorium Kommissorium / Mandat eksempel Projekt formål: Implementering af arbejdsmiljøledelse i forlængelse af mission og vision. At give ledelse og medarbejdere værktøjer til at fastholde, udbygge og dokumentere et godt arbejdsmiljø Nytteværdi: Arbejdsmiljøledelse skal bidrage til at skabe større arbejdsglæde for den enkelte medarbejder ved inddragelse og involvering samt nedsætte antallet af arbejdsulykker og arbejdsbetinget lidelser Tid: Der er afstat 10 mdr til certificering (24 mdr inkl. forankring) Projektstart xx / projektslut xx Økonomi / Ressourcer: foreløbig budgetramme Bindinger: De udenlandske ejere kræver IT systemet DOC4U til dokumenthåndtering 3

4 Mål og delmål Ide Succeskriterier Krav til mål: Klart og tydeligt formuleret Målbare Realistiske Tidsbestemte Kvalitetskrav Mål og delmål S - Specifikt M - Målbart A - Afgrænset R - Resultatorienteret T - Tidsorienteret S - Specifikt M - Målbart A - Accepteret R - Realistisk T - Tidsbestemt E - Engagerende 4

5 Produktbaseret planlægning Mål - delmål Slutprodukt Opdelt i delprodukter 5

6 Kvalitet Sikring af kvalitet i et projekt sker via mennesker og metoder Kvalitet via mennesker Viden og kunnen Personlige egenskaber Vilje til succes Åben for læring i projektperioden Kvalitet via metoder ISO 9000 serien Total Quality management Arbejdsmetodik situationsbestemt Aftaler for kvalitetssikring 6

7 Kvalitetsstyring De koordinerede aktiviteter, der har til formål at lede og styre en organisation med hensyn til kvalitet Kvalitetsansvaret Kvalitetsstyringsstandarder Styring af projekt og specialistarbejder Hvordan håndterer vi ændringer Hvordan dokumenterer vi Hvem kontrollerer?, hvornår? og hvordan? 7

8 Kvalitetsledelse Kvalitetsplanlægning Kvalitetssikring Kvalitetsstyring Klarlægge relevante kvalitetskrav og kvalitets standarder Hvordan opfyldes de Løbende vurdering af projektets udførelse for at skabe tillid til, at projektet lever op til de ønskede kvalitetskrav og standarder Kontrol af projektets resultater i forhold til specificerede kvalitetskrav og standarder Eventuelle korrigerende handlinger 8

9 Kvalitet Holdninger til kvalitet Kvalitetssikring(QA) Kvalitetsledelse (QM) Kvalitetskontrol (QC) Processens kvalitet Produktets kvalitet 9

10 Kvalitetskontrol Mange kvalitetskontrol teknikker Kvalitetsreview (formelt og uformelt) Fysisk inspektion Visuel inspektion Prøveudtagning Tests Hvad der er fornuftigt 10

11 Interessenter Interessenter er kendetegnet ved Interessenter der påvirkes af projektet Interessenter der kan påvirke projektet Beskrivelse af interessenter har 3 trin: Identificering af de enkelte interessenter Fastlæggelse af de enkelte interessenters ydelser, krav og forventninger Fastlæggelse af deres vigtighed i forhold til projektet 11

12 Interessenter Hvem er de? Kunder/ brugere Myndigheder Afdelinger Aktionærer Projekt Ekstern assistance Opdragsgivere Projektleder Finansieringskilder Projektmedarbejdere 12

13 Interessenter Nær- og fjernmiljø Fjernmiljø Konjukturer Nærmiljø Faglige organisationer Kunder Leverandører Kultur Folketing Kommunen Organisation Regering Konkurrenter Finansieringskilder Teknologi Uddannelsessystemer Global udvikling 13

14 Interessenter Høj påvirkning af projektet Roller Gidsler Informeres Ambassadører (ressourceperson) Involveres Ekstern interessent Orienteres Grå eminence Høres Høj påvirkning på projektet Høj påvirkning 14

15 Interessentanalyse 1/2 Kvalitiv del Emne Identifikation af interessent Ydelser krav og forventninger Vigtighed i forhold til projektet Interesse i projektet Mulig aktivitet Holdning/indstilling til projektet Magtposition i forhold til projektet Konflikt adfærd Koalitions muligheder Konflikt muligheder Involvering af interessenten Svar 15

16 Interessentanalyse 2/2 Kvantitativ del Overfladisk Kendskab til interessent Indgående Lav Vigtighed ift projektet Høj Overfladisk Interesse i projektet Indgående Lav grad Mulig aktivitet Høj grad Negativ Holdning/indstilling til projektet positiv Ingen indflydelse Magtposition ift projektet Stor indflydelse Undvigende Konfliktadfærd Dominerende Egen holdning Koalitionsmuligheder ift andre interessenter Fælles holdninger Få Konfliktmuligheder ift andre interessenter Mange Sporadisk Involvering af interessenten Tæt 16

17 Målbar interessent analyse 1/2 Vurdering af interessent Navn på interessent: Indgående Kendskab til interessenter Overfladisk Få Ydelser til projektet Mange Få Krav til projektet Mange Få Forventninger til projektet Mange Lav Interessentens vigtighed i forhold til projektet Høj Overfladisk Interessentens interesse i projektet Indgående 17

18 Målbar interessent analyse 2/2 Lav grad Mulig aktivitet Høj grad Negativ Holdning/indstilling til projektet Positiv Ingen indflydelse Magtposition i forhold til projektet Stor indflydelse Undvigende Konfliktadfærd Dominerende Egen holdning Koalitionsmuligheder i.f.t. andre interessenter Fælles holdninger Få Konfliktmuligheder i.f.t. andre interessenter Mange Sporadisk Involvering af interessenten Tæt Interessentens samlede score 18

19 Kommunikationsstrategi Kommunikationsbehov Frekvens, metode og form tid / rettidigt Effekt målbart og måles Koordineret med projektplanen Ændringer i holdning og adfærd til projektet Frank Madsen: Projektledelse, Børsens forlag 19

20 Kommunikationsstrategi Interessent modtager Frekvens Formål Type Medie Ansvar deadline Segmenter modtagere Daglig Ugentlig Månedlig Kvartal Årligt Forskelligt Info Mening Beslutning orientering Status Faseafslutning Beslutning Legitimering Nyhedsbrev Mobil Intra Hj. side Blog Brev Folder Person(er) Dato Podcast Artikel 20

21 Risiko styring 21

22 Risikostyring Definition: en risiko for et projekt er et potentielt problem eller mulighed for projektet 22

23 Risikostyring - 4 problemfelter Relevans Retning Ressourcer Relation 23

24 Faseopdelt risikostrategi Risiko identificering Risiko analyse Risiko planlægning Risiko overvågning Liste over potentielle risici Prioritering af risici Udformning af aktionsplan Overvågning af risici indikatorer 24

25 Risiko analyse Risiko Sandsynlighed x Konsekvens Prioritet 25

26 Risikoanalyse Risiko analyse Risiko S K S * K Priori tet Reaktion 26

27 Vurdering af sandsynlighed Point Sandsynlighed 0 Ignorerbar (0,5%) 1 Meget lille (0 20%) 2 Lille (20 40%) 3 Middel (40 60%) 4 Stor (60-80%) 5 Meget stor (80 100%) 27

28 Vurdering af konsekvens Point Konsekvens 0 Ignorerbar 1 Ubetydelig 2 Mindre alvorlig 3 Alvorlig 4 Voldsom 5 Katastrofal 28

29 Hvad kunne man risikovurdere på? Projektledelse Allokering, erfaring, kompetencer Team Allokering, erfaring, kompetencer, samarbejde, turnover Projektets natur Simpelt, komplekst, antallet af eksterne leverandører Organisations modenhed Beskrevne kvalitetsstandarder, klare kommunikationslinjer Kunder og kontrakter Kunden forstår projektet. Der forligger en kontrakt Leverandører Kendte og stabile leverandører, deres kvalitetssystem, kontrakter Og mange, mange flere 29

30 Sårbarhedsanalyse (SBA) Formål: Vurdere hvad der skal til for at projektet kan realiseres indenfor tidsplan har fået tildelt tilstrækkelige ressourcer Opnår den tilsigtede kvalitet etc. 30

31 Iterativ analyse Virkelighedsniveau Idé - behov - problem præcisering Analyse Modelniveau Udarbejdelse af forslag Konsekvens beregning Valg af forslag Gennemførelse Virkelighedsniveau Opfølgning 31

Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed

Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed Vejleder: Allan Laumann Fag-modul: Projektstyring 2B1GROUP i samarbejde med Køge Handelsskole Dorthe Jensen 15.04.2011 1. Indledning

Læs mere

Projektstyring. Dag 4

Projektstyring. Dag 4 Akademifaget Projektstyring Dag 4 m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Planlægning Hvis du fejler i at planlægge? - planlægger

Læs mere

Projektstyring i et udviklingsprojekt indenfor IT-branchen

Projektstyring i et udviklingsprojekt indenfor IT-branchen Side 1 af 18 Projektopgave i projektstyring: Projektstyring i et udviklingsprojekt indenfor IT-branchen Forfatter Steven Clauwaert 15 07 73 Underskrift Vejleder Allan Laumann Organisation 2B1Group i samarbejde

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Møde- og projektledelse. Torben Bundgaard chefkonsulent Danmarks Idræts-Forbund

Møde- og projektledelse. Torben Bundgaard chefkonsulent Danmarks Idræts-Forbund Møde- og projektledelse Torben Bundgaard chefkonsulent Danmarks Idræts-Forbund Hvad taler vi om??? Møde- og projektledelse! Hvad er et møde? Hvad er et projekt? Hvad er ledelse? Ledelse Rekruttering af

Læs mere

Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret

Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 DEFINITION OG FORMÅL... 1 1.2 PLACERING I IT-PROJEKTMODELLEN / PROGRAMMODELLEN... 2 2 PRINCIPPER

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af virksomhedens modenhed

Spørgeskema til evaluering af virksomhedens modenhed Spørgeskema til evaluering af virksomhedens modenhed Med fokus på øget vækst og større konkurrencekraft FORMÅL: Dette spørgeskema har til hensigt at identificere virksomhedens modenhed indenfor vigtige

Læs mere

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen Projektets Interessenter Belært af dyrt købte erfaringer er det i moderne projektledelse essentielt at have fokus på projektets interessenter. Traditionelt har projektledelse taget udgangspunkt i, hvad

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Projektlederuddannelsen. Salg af varer fra den 3. verden 24-06-2010. Udarbejdet af: Torben Lundsteen Michael S. Hansen Marianne Gudnor

Projektlederuddannelsen. Salg af varer fra den 3. verden 24-06-2010. Udarbejdet af: Torben Lundsteen Michael S. Hansen Marianne Gudnor 24-06-2010 Salg af varer fra den 3. verden Udarbejdet af: Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund for projektet 5 1.1 Lancering 5 2 Beskrivelse af projekt (Scope Statement) 5 2.1 Formål 5 2.2 Leverance

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Projektlederuddannelsen. Salg af varer fra den 3. verden 24-06-2010. Udarbejdet af: Torben Lundsteen Michael S. Hansen Marianne Gudnor

Projektlederuddannelsen. Salg af varer fra den 3. verden 24-06-2010. Udarbejdet af: Torben Lundsteen Michael S. Hansen Marianne Gudnor 24-06-2010 Salg af varer fra den 3. verden Udarbejdet af: Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund for projektet 5 1.1 Lancering 5 2 Beskrivelse af projekt (Scope Statement) 5 2.1 Formål 5 2.2 Leverance

Læs mere

RUC: projektstyring 7. marts 2013

RUC: projektstyring 7. marts 2013 RUC: projektstyring 7. marts 2013 Formålet i dag n Fokus på det faglige i projektarbejdet (værktøjer). n Introducere konkrete værktøjer og redskaber =l projektstyring: projektmodeller som vandfalds- og

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

PRINCE2 Glossary of Terms Danish

PRINCE2 Glossary of Terms Danish acceptere (risikoreaktion) afhængighed (planlægning) afvigelse afvigelse fra specifikation Afvigelsesplan (ledelsesprodukt plan) Afvigelsesrapport afvigelsesvurdering afvise (risikoreaktion) En reaktion

Læs mere

PROJEKTOPGAVE. MPF Hold 6 - Modul 1. Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455

PROJEKTOPGAVE. MPF Hold 6 - Modul 1. Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455 PROJEKTOPGAVE MPF Hold 6 - Modul 1 Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455 Opgaven er udarbejdet af: Jens Have Maiken Leger Andersen Troels Royster Olsen Linda Faurskov Britt Lind Myrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide for projektledere. Guide for projektledere

Guide for projektledere. Guide for projektledere Guide for projektledere Guide for projektledere indgår i et totalt koncept for ledelse af alle former for projekter. Konceptet dækker udførligt de fem faser i projektledelse samt deres underliggende processer

Læs mere

Selvledelse og ledelse af mindre projekter

Selvledelse og ledelse af mindre projekter Selvledelse og ledelse af mindre projekter At skabe overblik, få kontrol over dine opgaver og nå i mål uden konflikter og stress Hvordan du modtager en opgave Hvordan du definerer et mål, og planlægger

Læs mere

PROJEKTSTYRING. FFD 3. juni 2008

PROJEKTSTYRING. FFD 3. juni 2008 PROJEKTSTYRING FFD 3. juni 2008 Janus Friis, KLEO DAGENS PROGRAM Klokken Emne 10.00 Indkredsning 10.20 Øvelse 1 10.30 Målsætning 11.00 Øvelse 2 11.30 Opsamling og motivation 12.00 Frokost 12.45 Projektlederens

Læs mere

Notatet er dynamisk og vil løbende blive revideret med inddragelse af vores erfaringer i den nye organisation.

Notatet er dynamisk og vil løbende blive revideret med inddragelse af vores erfaringer i den nye organisation. Forord Med den nye organisation i By og Landskabsforvaltningen er der skabt en organisationsstruktur, som skal understøtte målet om endnu mere borgerfokus, helhedsorientering og fleksibilitet. Inden for

Læs mere

Programstrategier - Vejledning [Skriv programmets navn] Programstrategier. Januar 2014. [Skriv dato]

Programstrategier - Vejledning [Skriv programmets navn] Programstrategier. Januar 2014. [Skriv dato] Programstrategier Programstrategier - Vejledning [Skriv programmets navn] Januar 2014 [Skriv dato] Indhold 1 HVAD ER PROGRAMSTRATEGIERNE... 1 2 FORMÅLET MED PROGRAMSTRATEGIERNE... 1 3 HVEM MODTAGER PROGRAMSTRATEGIER...

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Indlægsholdere Søren Løvlund Mandsberg Seniorkonsulent i ProjectManagement, IBC International Business College Christian Pfeiffer Jensen

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere