Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning"

Transkript

1 Risikoanalyse Indledning Afsnit : 0 Side : Dato : Risikoanalyse. Risikoanalysen er udført å baggrund i risikoidentifikationen og den består af hændelsesanalyse og kaacitetsanalyse. Hændelsesanalyse Hændelsesanalysen omfatter analyse af omfanget af kommunens risici. Omfanget af kommunens risici vil sige niveauet af kommunens risici, hvilket fastlægges ud fra risicienes hyighed og konsekvens med udgangsunkt i en række udvalgte hændelser. Gruen har vurderet hvilke hændelser der var reræsentative for en nærmere analyse. Der er ikke udført dybdeanalyse af hændelserne, da en yderligere uddybning af risiciene ikke får betydning for dimensionering af beredskabet. Udvælgelse af de enkelte risici er foretaget med baggrund i udrykningsstatistikken, det statistiske grundlag, lokalkendskab samt å de objekter hvor der er udarbejdet mødelaner. Kaacitetsanalyse Kaacitetsanalyse er en analyse af, hvad redningsberedskabet kan gøre å nuværende tidsunkt for at håndtere kommunens risici forebyggende og afhjælende. Se afsnit 0.

2 Bilbrand - Faaborg Midtby Brand i svinestald - Østruskovgård

3 Risikoanalyse Afsnit : 0 Side : Dato : Tema Objektye Identificerede risici Udvalgte scenarier Begrundelse for udvælgelse Forventelig Beboelse Etagebyggeri Brand Brand i lejlighed,. sal hændelse Parcelhus, Stråtækt Skorstensbrand Forventelig hændelse Bemærkninger Scenarie 0 Scenarie 0 Steder med mange mennesker - dagohold Svømmehal Udsli af farlige gasser Klorudsli Komliceret indsat med risiko for mange tilskadekomne Scenarie 0 Brandsynskat. 4. Forsamlingslokaler Steder med mange mennesker - natohold Brand- og Miljøfarlig virksomhed Sundhedscenter Brand Brand i køkken Stor køreafstand, risiko for ersonskade Efterskole Brand Brand i elevværelse Stor køreafstand, risiko for ersonskade Træbearbejdning Brand Brand i sånsilo Brandfarlig virksomhed. Vanskelige indsatsforhold. Stor køreafstand. Plastbearbejdning Brand Plastbearbejdning Udsli Brand i industribygning Udsli af olyester Autoværksted Brand Brand i autoværksted Vanskelige indsatsforhold. Slukningsvand kan udgøre en miljørisiko. Miljøfare ved udsli Forventelig hændelse Scenarie 04- til 04-4 Brandsynskat.. Plejeinstitutioner Scenarie 05- til 05-4 Brandsynskat.. Hoteller m.v. Scenarie 06- til 06-4 Brandsynskat. 9. Brandfarlige virksomheder og olag Scenarie 07- til 07-4 Brandsynskat. 9. Brandfarlige virksomheder og olag Scenarie Brandsynskat. 9. Brandfarlige virksomheder og olag Scenarie. til.

4 Risikoanalyse Afsnit : 0 Side : 4 Dato : Tema Objektye Identificerede risici Udvalgte scenarier Begrundelse for udvælgelse Infrastruktur Trafik Brand Bilbrand i det fri Forventelig hændelse Trafik Trafikuheld Trafikuheld med Forventelig fastklemte hændelse Trafik Trafikuheld motorvej Omfattende uheld å motorvej Forventelig hændelse. Komliceret indsats Trafik Udsli udsli Forventelig hændelse Bemærkninger Scenarie 08. Scenarie 08. Scenarie 08. Scenarie 09 Natur Fjorden Drukning Overfladerednin g å fjorden Vanskelige indsatsforhold Scenarie 0 Landbrug med dyrehold Gård med kvæg Brand Brand i lade Vanskelige indsatsforhold Scenarie. til.

5 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/0 Side : 5 Dato : Risiko: Brand i etagebyggeri -okald: Bygningsbrand, etageejendom Hændelsestitel: Brand i etageejendom, 4 etager Tidsunkt: 00 Geografisk beliggenhed: Torvegade 5 Afstand fra brandstation km: Meteorologiske forhold: Tørt vejr, let vind Beskrivelse af objekt: Lejlighed. sal Beskrivelse af situation ved ankomst: Flammer ud af vindue mod gade, hovedtrae røgfyldt. Der savnes en erson, der muligvis oholder sig i soveværelse Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel X Indsatsledelse X Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder X Personredning x Førstehjæl 7 Brandmænd X Brandslukning Automobilsrøjte Redningslift Vandforsyning X Følgeskade Tankvogn Miljøvogn Forureningsbekæmelse Bådberedskab Frigørelse af fastklemte Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel + 4 Ekstern følgeskadebekæmelse

6 Forebyggelse eksisterende: Ingen Analysebilag Forebyggelsesønsker: Olysningskamagner om brandsikkerhed og røgalarmer H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 Påregnelig -0 r. år 4 P Forekommer 0,- r. år Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) Ubetydelige Ubetydelig Risikomatrice 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Begrundelse for valg af scenarie: Forventelig hændelse Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrif t

7 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/0 Side : 7 Dato : Risiko: Skorstensbrand -okald: Skorstensbrand, stråtag Hændelsestitel: Skorstensbrand i hus med stråtag Tidsunkt: 00 Geografisk beliggenhed: Assensvej Afstand fra brandstation km: Meteorologiske forhold: Tørt vejr, kraftig blæst Beskrivelse af objekt: Gammelt bindingsværkshus med stråtag, muret skorsten Beskrivelse af situation ved ankomst: Gnister fra skorstensibe Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel X Indsatsledelse X Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder Personredning Førstehjæl 7 Brandmænd X Brandslukning Automobilsrøjte Redningslift Vandforsyning Tankvogn Miljøvogn Forureningsbekæmelse X Følgeskade Bådberedskab Frigørelse af fastklemte Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel + 4

8 Forebyggelse eksisterende: Vejledning i sikker fyring Analysebilag Forebyggelsesønsker: Olysningskamagner om sikker fyring med fast brændsel H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 (V) Påregnelig -0 r. år 4 Forekommer 0,- r. år Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) Ubetydelige Ubetydelig Risikomatrice 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Begrundelse for valg af scenarie: Forventelig hændelse Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrif t

9 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/0 Side : 9 Dato : Risiko: Klorudsli fra svømmehal -okald: Større forurening, kemikalieudsli Hændelsestitel: Faaborg Svømmehal Tidsunkt: 4.45 Geografisk beliggenhed: Sundstien Afstand fra brandstation km: Meteorologiske forhold: Tørt Beskrivelse af objekt: Udsli af klor i klorrum Beskrivelse af situation ved ankomst: Ved ankomst blev det olyst, at der var en defekt å rørsystemet, cirka 0 l x% kloroløsning var løbet ud. Personalet har iværksat evakuering af ublikum. Døre til klorrummet er lukket. Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel X Indsatsledelse X Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder X Personredning Førstehjæl 7 Brandmænd Brandslukning Automobilsrøjte Redningslift Vandforsyning Tankvogn Miljøvogn X Forureningsbekæmelse Følgeskade Bådberedskab Frigørelse af fastklemte Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel + 4 Evakuering Personale

10 Forebyggelse eksisterende: Evakuerings- og alarmeringslan Analysebilag Forebyggelsesønsker: Årlige øvelser med ersonalet H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 Påregnelig -0 r. år 4 Forekommer 0,- r. år Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) P Ubetydelige Ubetydelig Risikomatrice 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrift Begrundelse for valg af scenarie: Komliceret redningsindsats med stor risiko for mange tilskadekomne

11 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/04- Side : Dato : Risiko: Brand i Sundhedscenter -okald: Bygningsbrand, institution Hændelsestitel: Brand i køkken Sundhedscenter Humlehaven Tidsunkt: 00 Geografisk beliggenhed: Humlehaven, Nr. Lyndelse Afstand fra brandstation km: 5 Meteorologiske forhold: Klart vejr, 8 o C, 5 m/sec Beskrivelse af objekt: Bygning i to etager. Bygget 90, renoveret 99 Beskrivelse af situation ved ankomst: Redningsberedskabet blev alarmeret af ABA. Ild i kaffemaskine. Slukket ved ankomst Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel X Indsatsledelse Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder Personredning Førstehjæl 7 Brandmænd X Brandslukning Automobilsrøjte Redningslift Vandforsyning Følgeskade Tankvogn Miljøvogn Forureningsbekæmelse Bådberedskab Frigørelse af fastklemte Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel + 7 Ej i brug 5

12 Analysebilag Forebyggelse eksisterende: Pedellen underviser løbende ersonalet i brugen af ABA Samtlige medarbejdere undervises i elementær brandslukning Forebyggelsesønsker: Varmelader og kaffemaskiner fjernes fra flugtvejsgangene. H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 Påregnelig -0 r. år 4 Forekommer 0,- r. år Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) P Ubetydelige Ubetydelig Risikomatrice 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Begrundelse for valg af scenarie: Stor køreafstand, risiko for ersonskade Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrift

13 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/04- Side : Dato : Risiko: Brand i Sundhedscenter -okald: Bygningsbrand, institution Hændelsestitel: Brand i køkken Sundhedscenter Humlehaven Tidsunkt: 00 Geografisk beliggenhed: Humlehaven, Nr. Lyndelse Afstand fra brandstation km: 5 Meteorologiske forhold: Klart vejr, 8 o C, 5 m/sec Beskrivelse af objekt: Bygning i to etager. Bygget 90, renoveret 99 Beskrivelse af situation ved ankomst: Redningsberedskabet blev alarmeret af ABA. Ild i gryde. Emhætte ikke antændt Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel X Indsatsledelse Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder Personredning Førstehjæl 7 Brandmænd X Brandslukning Automobilsrøjte Redningslift Vandforsyning Følgeskade Tankvogn Miljøvogn Forureningsbekæmelse Bådberedskab Frigørelse af fastklemte Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel + Ej i brug 5

14 Analysebilag Forebyggelse eksisterende: Pedellen underviser løbende ersonalet i brugen af ABA Samtlige medarbejdere undervises i elementær brandslukning Forebyggelsesønsker: Varmelader og kaffemaskiner fjernes fra flugtvejsgangene. H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 Påregnelig -0 r. år 4 Forekommer 0,- r. år Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) P Ubetydelige Ubetydelig Risikomatrice 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Begrundelse for valg af scenarie: Stor køreafstand, risiko for ersonskade Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrift

15 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : /04- Side : 5 Dato : Risiko: Brand i Sundhedscenter -okald: Bygningsbrand, institution Hændelsestitel: Brand i køkken Sundhedscenter Humlehaven Tidsunkt: 00 Geografisk beliggenhed: Humlehaven, Nr. Lyndelse Afstand fra brandstation km: 5 Meteorologiske forhold: Klart vejr, 8 o C, 5 m/sec Beskrivelse af objekt: Bygning i to etager. Bygget 90, renoveret 99 Beskrivelse af situation ved ankomst: Redningsberedskabet blev alarmeret af ABA. Ild i gryde. Emhætte antændt. Slukket ved ankomst. Personalet havde slukket branden med slangevinde Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel X Indsatsledelse Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder Personredning Førstehjæl 7 Brandmænd X Brandslukning Automobilsrøjte Redningslift Vandforsyning Følgeskade Tankvogn Miljøvogn Forureningsbekæmelse Bådberedskab Frigørelse af fastklemte Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel + Ej i brug 5

16 Analysebilag Forebyggelse eksisterende: Pedellen underviser løbende ersonalet i brugen af ABA Samtlige medarbejdere undervises i elementær brandslukning Forebyggelsesønsker: Varmelader og kaffemaskiner fjernes fra flugtvejsgangene. H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 Påregnelig -0 r. år 4 Forekommer 0,- r. år Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) P Ubetydelige Ubetydelig Risikomatrice 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Begrundelse for valg af scenarie: Stor køreafstand, risiko for ersonskade Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdri ft

17 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/04-4 Side : 7 Dato : Risiko: Brand i Sundhedscenter -okald: Bygningsbrand, institution Hændelsestitel: Brand i køkken Sundhedscenter Humlehaven Tidsunkt: 00 Geografisk beliggenhed: Humlehaven, Nr. Lyndelse Afstand fra brandstation km: 5 Meteorologiske forhold: Klart vejr, 8 o C, 5 m/sec Beskrivelse af objekt: Bygning i to etager. Bygget 90, renoveret 99 Beskrivelse af situation ved ankomst: Redningsberedskabet blev alarmeret af ABA. Ild i gryde, emhætte antændt. Flugtveje røgfyldt. Personredning af syv ersoner. Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel X Indsatsledelse X Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder X Personredning X Førstehjæl 0 Brandmænd X Brandslukning Automobilsrøjte Redningslift Vandforsyning X Følgeskade Tankvogn Miljøvogn Forureningsbekæmelse Bådberedskab Frigørelse af fastklemte Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel + 4 9

18 Analysebilag Forebyggelse eksisterende: Pedellen underviser løbende ersonalet i brugen af ABA Samtlige medarbejdere undervises i elementær brandslukning Forebyggelsesønsker: Varmelader og kaffemaskiner fjernes fra flugtvejsgangene. H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 Påregnelig -0 r. år 4 Forekommer 0,- r. år Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) Risikomatrice P Ubetydelige Ubetydelig 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Begrundelse for valg af scenarie: Stor køreafstand, risiko for ersonskade Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrift

19 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/05. Side : 9 Dato : Risiko: Brand i elevværelse -okald: Bygningsbrand, institution Hændelsestitel: Brand i elevværelse, Sdr. Nærå Fri- og Efterskole Tidsunkt: 00 Geografisk beliggenhed: Toregårdsvej 9, Sdr. Nærå Afstand fra brandstation km: Meteorologiske forhold: 8 o C, 5 m/sec, klart vejr Beskrivelse af objekt: To etagers bygning med midtergang og elevværelser til hver side. Bygget 90, renoveret 988. Beskrivelse af situation ved ankomst: Røgalarmer var aktiveret. Slukket ved ankomst. Ild i airkurv som eleverne slukkede med brandtæe. Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel x Indsatsledelse Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder Personredning Førstehjæl 7 Brandmænd Brandslukning X Eftersyn, udluftning Automobilsrøjte Redningslift Vandforsyning Tankvogn Miljøvogn Forureningsbekæmelse Følgeskade Bådberedskab Frigørelse af fastklemte Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel + Ej i brug 4

20 Forebyggelse eksisterende: Røgalarmer kontrolleres løbende Analysebilag Forebyggelsesønsker: Automatisk brandalarmanlæg, alternativ serieforbundne røgalarmer. Samtlige ansatte undervises i elementær brandbekæmelse. Der afholdes årlige brand- og evakueringsøvelser. H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 Påregnelig -0 r. år 4 P Forekommer 0,- r. år Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) Ubetydelige Ubetydelig Risikomatrice 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Begrundelse for valg af scenarie: Stor køreafstand, risiko for ersonskade Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrift

21 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/05. Side : Dato : Risiko: Brand i elevværelse -okald: Bygningsbrand, institution Hændelsestitel: Brand i elevværelse, Sdr. Nærå Fri- og Efterskole Tidsunkt: 00 Geografisk beliggenhed: Toregårdsvej 9, Sdr. Nærå Afstand fra brandstation km: Meteorologiske forhold: 8 o C, 5 m/sec, klart vejr Beskrivelse af objekt: To etagers bygning med midtergang og elevværelser til hver side. Bygget 90, renoveret 988. Beskrivelse af situation ved ankomst: Røgalarmer var aktiveret. Slukket ved ankomst. Ild i stol med tøj som eleverne slukkede med slangevinde. Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel x Indsatsledelse Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder Personredning Førstehjæl 7 Brandmænd Brandslukning X Eftersyn, udluftning Automobilsrøjte Redningslift Vandforsyning Tankvogn Miljøvogn Forureningsbekæmelse x Følgeskade, SKAFOR Bådberedskab Frigørelse af fastklemte Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel + Ej i brug 4

22 Forebyggelse eksisterende: Individuelle røgalarmer Analysebilag Forebyggelsesønsker: Automatisk brandalarmanlæg, alternativ serieforbundne røgalarmer. Samtlige ansatte undervises i elementær brandbekæmelse. Der afholdes årlige brand- og evakueringsøvelser. H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 Påregnelig -0 r. år 4 Forekommer 0,- r. år P Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) Ubetydelige Ubetydelig Risikomatrice 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Begrundelse for valg af scenarie: Stor køreafstand, risiko for ersonskade Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrift

23 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/05. Side : Dato : Risiko: Brand i elevværelse -okald: Bygningsbrand, institution Hændelsestitel: Brand i elevværelse, Sdr. Nærå Fri- og Efterskole Tidsunkt: 00 Geografisk beliggenhed: Toregårdsvej 9, Sdr. Nærå Afstand fra brandstation km: Meteorologiske forhold: 8 o C, 5 m/sec vind, klart vejr Beskrivelse af objekt: To etagers bygning med midtergang og elevværelser til hver side. Bygget 90, renoveret 988. Beskrivelse af situation ved ankomst: Røgalarmer var aktiveret. Brand i værelse, der havde bredt sig til de øvrige værelser. Den tilstødende kantine var røgfyldt. Eleverne å. sal var direkte truet af branden og skulle derfor reddes straks v.hj.a. lift eller stiger. Eleverne stueetagen og kantinen kunne evakueres ved egen hjæl. Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel x Indsatsledelse x Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder x Personredning Førstehjæl 0 Brandmænd x Brandslukning Automobilsrøjte Redningslift Vandforsyning x Følgeskade Tankvogn Miljøvogn Forureningsbekæmelse Bådberedskab Frigørelse af fastklemte Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel + 7 Ej i brug Ekstern følgeskade

24 Forebyggelse eksisterende: Røgalarmer kontrolleres løbende Analysebilag Forebyggelsesønsker: Automatisk brandalarmanlæg, alternativ serieforbundne røgalarmer. Samtlige ansatte undervises i elementær brandbekæmelse. Der afholdes årlige brand- og evakueringsøvelser. H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 Påregnelig -0 r. år 4 Forekommer 0,- r. år Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) Risikomatrice P Ubetydelige Ubetydelig 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Begrundelse for valg af scenarie: Stor køreafstand, risiko for ersonskade Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrift

25 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/05.4 Side : 5 Dato : Risiko: Brand i elevværelse -okald: Bygningsbrand, institution Hændelsestitel: Brand i elevværelse, Sdr. Nærå Fri- og Efterskole Tidsunkt: 00 Geografisk beliggenhed: Toregårdsvej 9, Sdr. Nærå Afstand fra brandstation km: Meteorologiske forhold: 8 o C, 5 m/sec vind, klart vejr Beskrivelse af objekt: To etagers bygning med midtergang og elevværelser til hver side. Bygget 90, renoveret 988. Beskrivelse af situation ved ankomst: Røgalarmer var aktiveret. Brand i værelse, der havde bredt sig til de øvrige værelser. Den tilstødende kantine var røgfyldt. Eleverne å. sal var direkte truet af branden og skulle derfor reddes straks v.hj.a. lift eller stiger. Eleverne stueetagen og kantinen kunne evakueres ved egen hjæl. Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel x Indsatsledelse x Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder x Personredning x Førstehjæl 0 Brandmænd x Brandslukning Automobilsrøjte Redningslift x Vandforsyning x Følgeskade Tankvogn Miljøvogn Forureningsbekæmelse Bådberedskab Frigørelse af fastklemte Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel Ekstern følgeskade

26 Forebyggelse eksisterende: Røgalarmer kontrolleres løbende Analysebilag Forebyggelsesønsker: Automatisk brandalarmanlæg, alternativ serieforbundne røgalarmer. Samtlige ansatte undervises i elementær brandbekæmelse. Der afholdes årlige brand- og evakueringsøvelser. H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 Påregnelig -0 r. år 4 Forekommer 0,- r. år Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) Risikomatrice P Ubetydelige Ubetydelig 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Begrundelse for valg af scenarie: Stor køreafstand, risiko for ersonskade Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrift

27 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/06. Side : 7 Dato : Risiko: Ild i sånsilo -okald: Bygningsbrand, industribygning Hændelsestitel: Ild i sånsilo, Ferritslev Savværk Tidsunkt: 00 Geografisk beliggenhed: Ørbækvej 5, Ferritslev Afstand fra brandstation km: 9 Meteorologiske forhold: Klart vejr, 8 o C, 5 m/sec Beskrivelse af objekt: Muret sånsilo med stort fyr i kælder og tre cykloner i toen. Aftager sån fra tre værksteder. Tømningsluge m over terræn Beskrivelse af situation ved ankomst: Det ryger ud af den ene cyklon Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel x Indsatsledelse Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder Personredning Førstehjæl 7 Brandmænd x Brandslukning Automobilsrøjte Redningslift x Vandforsyning Følgeskade Tankvogn Miljøvogn Forureningsbekæmelse Bådberedskab Frigørelse af fastklemte Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel + 6

28 Forebyggelse eksisterende: Informative brandsyn Analysebilag Forebyggelsesønsker: Uddannelse af ersonalet i brandsikkerhed og brandslukning. H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 Påregnelig -0 r. år 4 Forekommer 0,- r. år Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) Risikomatrice V Ubetydelige Ubetydelig 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrift Begrundelse for valg af scenarie: Brandfarlig virksomhed. Vanskelige indsatsforhold. Stor køreafstand

29 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/06. Side : 9 Dato : Risiko: Ild i sånsilo -okald: Bygningsbrand, industribygning Hændelsestitel: Ild i sånsilo, Ferritslev Savværk Tidsunkt: 00 Geografisk beliggenhed: Ørbækvej 5, Ferritslev Afstand fra brandstation km: 9 Meteorologiske forhold: Klart vejr, 8 o C, 5 m/sec Beskrivelse af objekt: Muret sånsilo med stort fyr i kælder og tre cykloner i toen. Aftager sån fra tre værksteder. Tømningsluge m over terræn Beskrivelse af situation ved ankomst: Det ryger ud af alle tre cykloner Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel x Indsatsledelse x Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder Personredning Førstehjæl 7 Brandmænd x Brandslukning Automobilsrøjte Redningslift x Vandforsyning Følgeskade Tankvogn Miljøvogn Forureningsbekæmelse Bådberedskab Frigørelse af fastklemte Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel + 6

30 Forebyggelse eksisterende: Informative brandsyn Analysebilag Forebyggelsesønsker: Uddannelse af ersonalet i brandsikkerhed og brandslukning. H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 Påregnelig -0 r. år 4 V Forekommer 0,- r. år Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) Ubetydelige Ubetydelig Risikomatrice 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrift Begrundelse for valg af scenarie: Brandfarlig virksomhed. Vanskelige indsatsforhold. Stor køreafstand

31 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/06. Side : Dato : Risiko: Ild i sånsilo -okald: Bygningsbrand, industribygning Hændelsestitel: Ild i sånsilo, Ferritslev Savværk Tidsunkt: 00 Geografisk beliggenhed: Ørbækvej 5, Ferritslev Afstand fra brandstation km: 9 Meteorologiske forhold: Klart vejr, 8 o C, 5 m/sec Beskrivelse af objekt: Muret sånsilo med stort fyr i kælder og tre cykloner i toen. Aftager sån fra tre værksteder. Tømningsluge m over terræn Beskrivelse af situation ved ankomst: Taget å siloen er næsten gennembrændt, branden har bredt sig til det nærliggende værksted Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel x Indsatsledelse Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder Personredning Førstehjæl 0 Brandmænd x Brandslukning Automobilsrøjte Redningslift x Vandforsyning x Følgeskade 5 Tankvogn Miljøvogn Forureningsbekæmelse Bådberedskab Frigørelse af fastklemte Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel + 5 Ekstern følgeskadebek.

32 Forebyggelse eksisterende: Informative brandsyn Analysebilag Forebyggelsesønsker: Uddannelse af ersonalet i brandsikkerhed og brandslukning. H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 Påregnelig -0 r. år 4 V Forekommer 0,- r. år Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) Ubetydelige Ubetydelig Risikomatrice 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrift Begrundelse for valg af scenarie: Brandfarlig virksomhed. Vanskelige indsatsforhold. Stor køreafstand

33 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/06.4 Side : Dato : Risiko: Ild i sånsilo -okald: Bygningsbrand, industribygning Hændelsestitel: Ild i sånsilo, Ferritslev Savværk Tidsunkt: 00 Geografisk beliggenhed: Ørbækvej 5, Ferritslev Afstand fra brandstation km: 9 Meteorologiske forhold: Klart vejr, 8 o C, 5 m/sec Beskrivelse af objekt: Muret sånsilo med stort fyr i kælder og tre cykloner i toen. Aftager sån fra tre værksteder. Tømningsluge m over terræn Beskrivelse af situation ved ankomst: Taget å siloen er gennembrændt, der står flammer o gennem taget og branden har bredt sig til to værksteder Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel x Indsatsledelse x Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder Personredning Førstehjæl 0 Brandmænd x Brandslukning Automobilsrøjte Redningslift x Vandforsyning x Følgeskade 5 Tankvogn Miljøvogn Forureningsbekæmelse Bådberedskab Frigørelse af fastklemte Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel + 5 Ekstern følgeskadebek.

34 Forebyggelse eksisterende: Informative brandsyn Analysebilag Forebyggelsesønsker: Uddannelse af ersonalet i brandsikkerhed og brandslukning. H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 Påregnelig -0 r. år 4 Forekommer 0,- r. år Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) Risikomatrice V Ubetydelige Ubetydelig 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrift Begrundelse for valg af scenarie: Brandfarlig virksomhed. Vanskelige indsatsforhold. Stor køreafstand

35 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/07. Side : 5 Dato : Risiko: Brand i industribygning Nassau Door -okald: Bygningsbrand, industribygning Hændelsestitel: Brand i industribygning Tidsunkt: Geografisk beliggenhed: Hovagervej Afstand fra brandstation km:,5 km, Meteorologiske forhold: Klart vejr, vind m/sec, 4 o C Beskrivelse af objekt: Bygningen er oført i jernbeton med tagkonstruktion af betonelementer. Bebygget areal.000 m, roduktionsanlægget udgør.500 m, lager 5.00 m og akkeafsnit m. Alle brandmæssigt adskilt Beskrivelse af situation ved ankomst: Brand i ortelementer i forbindelse med oskumning af olyurethan. Branden var slukket ved ankomst Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel x Indsatsledelse Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder Personredning Førstehjæl 7 Brandmænd Brandslukning Automobilsrøjte Redningslift Vandforsyning Tankvogn Miljøvogn Forureningsbekæmelse Følgeskade Bådberedskab Frigørelse af fastklemte X Eftersyn Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel + Ej i brug 5

36 Forebyggelse eksisterende: Ingen Analysebilag Forebyggelsesønsker: Ingen H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 Påregnelig -0 r. år 4 Forekommer 0,- r. år V Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) Ubetydelige Ubetydelig Risikomatrice 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrift Begrundelse for valg af scenarie: Vanskelige indsatsforhold. Slukningsvand kan udgøre en miljørisiko.

37 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/07. Side : 7 Dato : Risiko: Brand i industribygning Nassau Door -okald: Bygningsbrand, industribygning Hændelsestitel: Brand i industribygning Tidsunkt: 000 Geografisk beliggenhed: Hovagervej 4 Afstand fra brandstation km:,5 km, Meteorologiske forhold: Klart vejr, vind m/sec, 4 o C Beskrivelse af objekt: Bygningen er oført i jernbeton med tagkonstruktion af betonelementer. Bebygget areal.000 m, roduktionsanlægget udgør.500 m, lager 5.00 m og akkeafsnit m. Alle brandmæssigt adskilt Beskrivelse af situation ved ankomst: Brand i ortelementer i forbindelse med oskumning af olyurethan. Branden var delvis slukket ved ankomst Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel x Indsatsledelse Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder Personredning Førstehjæl 7 Brandmænd x Brandslukning Automobilsrøjte Redningslift Vandforsyning Tankvogn Miljøvogn Forureningsbekæmelse Følgeskade Bådberedskab Frigørelse af fastklemte Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel + Ej i brug 5

38 Forebyggelse eksisterende: Ingen Analysebilag Forebyggelsesønsker: Ingen H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 Påregnelig -0 r. år 4 V Forekommer 0,- r. år Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) Ubetydelige Ubetydelig Risikomatrice 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrift Begrundelse for valg af scenarie: Vanskelige indsatsforhold. Slukningsvand kan udgøre en miljørisiko.

39 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/07. Side : 9 Dato : Risiko: Brand i industribygning Nassau Door -okald: Bygningsbrand, industribygning Hændelsestitel: Brand i industribygning Tidsunkt: Geografisk beliggenhed: Hovagervej Afstand fra brandstation km:,5 km, Meteorologiske forhold: Klart vejr, vind m/sec, 4 o C Beskrivelse af objekt: Bygningen er oført i jernbeton med tagkonstruktion af betonelementer. Bebygget areal.000 m, roduktionsanlægget udgør.500 m, lager 5.00 m og akkeafsnit m. Alle brandmæssigt adskilt Beskrivelse af situation ved ankomst: Brand i roduktionsanlæg Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel x Indsatsledelse x Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder Personredning Førstehjæl Brandmænd x Brandslukning Automobilsrøjte Redningslift X Vandforsyning Tankvogn Miljøvogn x Forureningsbekæmelse Følgeskade Bådberedskab Frigørelse af fastklemte x Eftersyn Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel + 7

40 Forebyggelse eksisterende: Ingen Analysebilag Forebyggelsesønsker: Ingen H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 Påregnelig -0 r. år 4 Forekommer 0,- r. år Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) Risikomatrice V Ubetydelige Ubetydelig 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrift Begrundelse for valg af scenarie: Vanskelige indsatsforhold. Slukningsvand kan udgøre en miljørisiko.

41 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/07.4 Side : 4 Dato : Risiko: Udsli af olyester Faaborg Værft -okald: Større forurening, kemikalieudsli Hændelsestitel: Udsli af olyester Faaborg Værft Tidsunkt: 50 Geografisk beliggenhed: Værftsvej 7 Meteorologiske forhold: Tørt og gråt Afstand fra brandstation km: (FAABORG) Beskrivelse af objekt: Tankrum i selvstændig brandsektion, 0 m olyester. Udvendig stuts til åfyldning fra tankvogn. Beskrivelse af situation ved ankomst: Lækage å slange mellem tankvogn og tank. To ersoner, der har været udsat for, bringes til sygehus for observation og behandling. Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel X Indsatsledelse X Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder Personredning Førstehjæl 7 Brandmænd Brandslukning Automobilsrøjte Redningslift Vandforsyning X Følgeskade Tankvogn Miljøvogn x Forureningsbekæmelse Bådberedskab Frigørelse af fastklemte Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel + 5 Ekstern følgeskadebekæmelse

42 Analysebilag Forebyggelse eksisterende: Beredskabslan udarbejdet af virksomhed Afdækningsmateriel Forebyggelsesønsker: Ingen H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 Påregnelig -0 r. år 4 Forekommer 0,- r. år Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) M Ubetydelige Ubetydelig Risikomatrice 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Begrundelse for valg af scenarie: Miljøfare ved udsli Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrift

43 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/08. Side : 4 Dato : Risiko: Bilbrand i det fri -okald: Brand, bil i det fri Hændelsestitel: Bilbrand i det fri Tidsunkt: Geografisk beliggenhed: P-lads 00 Afstand fra brandstation km: Meteorologiske forhold: Tørt vejr Beskrivelse af objekt: Personbil Beskrivelse af situation ved ankomst: Personbil overtændt, ruder srængt Ingen biler i nærheden Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel X Indsatsledelse x Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder Personredning Førstehjæl Brandmænd X Brandslukning Automobilsrøjte Redningslift Vandforsyning Tankvogn Miljøvogn x Forureningsbekæmelse Følgeskade Bådberedskab Frigørelse af fastklemte Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel

44 Forebyggelse eksisterende: Ingen Analysebilag Forebyggelsesønsker: Ingen H y i g h e d Risikomatrice Hyig > 0 r. år 5 M V Påregnelig -0 r. år 4 Forekommer 0,- r. år Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) Ubetydelige Ubetydelig 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Begrundelse for valg af scenarie: Forventelig hændelse Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrift

45 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/08. Side : 45 Dato : Risiko: Trafikuheld med fastklemte -okald: Færdselsuheld, fastklemte Hændelsestitel: Trafikuheld Tidsunkt: Geografisk beliggenhed: Landevej 60 Afstand fra brandstation km: 9.0 Meteorologiske forhold: Overskyet, tørt vejr Beskrivelse af objekt: To biler stødt frontalt sammen. Føreren fastklemt i det ene køretøj. Begge køretøjer står i vejkanten. Beskrivelse af situation ved ankomst: Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel X Indsatsledelse X Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder X Personredning x Førstehjæl 7 Brandmænd Brandslukning Automobilsrøjte Redningslift Vandforsyning Tankvogn Miljøvogn X Forureningsbekæmelse Følgeskade Bådberedskab x Frigørelse af fastklemte Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel + 4

46 Forebyggelse eksisterende: Ingen Analysebilag Forebyggelsesønsker: ngen H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 P Påregnelig -0 r. år 4 Forekommer 0,- r. år Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) Ubetydelige Ubetydelig Risikomatrice 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Begrundelse for valg af scenarie: Forventelig hændelse Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrift

47 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/08. Side : 47 Dato : Risiko: Særlig omfattende uheld motorvej -okald: Færdselsuheld, tilskadekomne, flere end 5 Hændelsestitel: Trafikuheld med turistbus Tidsunkt: Geografisk beliggenhed: Udfletning ved Kværndru 0.0 Afstand fra brandstation km: 6 Meteorologiske forhold: Overskyet fugtig vejbane Beskrivelse af objekt: Dobeltdækkerbus med 7 ass. + chauffør Beskrivelse af situation ved ankomst: Bus bremsede for sent ved motorvejens ohør. Kom i skred og ramte en jordvold. Adskillige assagerer er fastklemt, cirka 50 står uden for bussen. Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel X Indsatsledelse x Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder X Personredning X Førstehjæl 7 Brandmænd Brandslukning Automobilsrøjte Redningslift Vandforsyning Tankvogn Miljøvogn X Forureningsbekæmelse Følgeskade Bådberedskab x Frigørelse af fastklemte X Ventelads Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel + 8 Orettelse af ventelads Støtteunkt

48 Forebyggelse eksisterende: Ingen Analysebilag Forebyggelsesønsker: Ingen H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 Påregnelig -0 r. år 4 Forekommer 0,- r. år Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) Risikomatrice P Ubetydelige Ubetydelig 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Begrundelse for valg af scenarie: Forventelig hændelse. Komliceret indsat Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrift

49 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/09 Side : 49 Dato : Risiko: udsli -okald: forurening, mindre sild Hændelsestitel: Benzinudsli fra ersonbil Tidsunkt: Geografisk beliggenhed: 5.0 Afstand fra brandstation km:,5 Meteorologiske forhold: Beskrivelse af objekt: Overskyet, tørt vejr Beskrivelse af situation ved ankomst: Der løber benzin ud fra bilen tank ned å asfalten. Der er ikke kloak i nærheden Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel Indsatsledelse x Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder Personredning Førstehjæl Brandmænd Brandslukning Automobilsrøjte Redningslift Vandforsyning Tankvogn Miljøvogn x Forureningsbekæmelse Følgeskade Bådberedskab Frigørelse af fastklemte Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel

50 Forebyggelse eksisterende: Ingen Analysebilag Forebyggelsesønsker: Ingen H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 M Påregnelig -0 r. år 4 Forekommer 0,- r. år Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) Ubetydelige Ubetydelig Risikomatrice 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Begrundelse for valg af scenarie: Forventelig hændelse uden større risiko Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrift

51 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/0 Side : 5 Dato : Risiko: Overfladeredning å Fjorden -okald: Personredning, drukneulykke Hændelsestitel: Overfladeredning å Faaborg Fjord Tidsunkt:.5 Geografisk beliggenhed: Faaborg Fjord Afstand fra brandstation km: Meteorologiske forhold: Solskin ca. 0 o C Beskrivelse af objekt: Person faldet over bord fra jolle Beskrivelse af situation ved ankomst: Person lokaliseret drivende i overfladen ved den røde bøje Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel X Indsatsledelse Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder x Personredning X Førstehjæl Brandmænd Brandslukning Automobilsrøjte Redningslift Vandforsyning Følgeskade Tankvogn Miljøvogn Forureningsbekæmelse X Eftersøgning Bådberedskab Frigørelse af fastklemte Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel

52 Forebyggelse eksisterende: Søsortens sikkerhedsråd Analysebilag Forebyggelsesønsker: Olysningskamagner H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 P Påregnelig -0 r. år 4 Forekommer 0,- r. år Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) Ubetydelige Ubetydelig Risikomatrice 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Begrundelse for valg af scenarie: Vanskelige indsatsforhold. Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrift

53 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/. Side : 5 Dato : Risiko: Gårdbrand med dyr og andre dyrehold m.m. -okald: Bygningsbrand, gård med dyrehold Hændelsestitel: Gårdbrand med køer og odræt Tidsunkt: Geografisk beliggenhed: Klaus Berentsensvej 800 Afstand fra brandstation km: 7,8 Meteorologiske forhold: Klart vejr, 4 o C, vind 6 m/sec Beskrivelse af objekt: Tre længet gård med stuehus, Bygning oført ca Ca. 50 malkekøer og 90 ungdyr Beskrivelse af situation ved ankomst: Redningsberedskabet blev alarmeret af ejeren Ild i fodervogn i lade. Slukket ved ankomst. Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel X Indsatsledelse Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder Dyreredning Førstehjæl 7 Brandmænd X Brandslukning Automobilsrøjte Redningslift Vandforsyning Tankvogn Miljøvogn Forureningsbekæmelse Følgeskade Bådberedskab Frigørelse af fastklemte Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel + Ej i brug 4

54 Forebyggelse eksisterende: Ingen Analysebilag Forebyggelsesønsker: Olysningskamagner H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 Påregnelig -0 r. år 4 Forekommer 0,- r. år V Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) Ubetydelige Ubetydelig Risikomatrice 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Begrundelse for valg af scenarie: Vanskelige indsatsforhold. Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrift

55 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/. Side : 55 Dato : Risiko: Gårdbrand med dyr og andre dyrehold m.m. -okald: Bygningsbrand, gård med dyrehold Hændelsestitel: Gårdbrand med køer og odræt Tidsunkt: Geografisk beliggenhed: Klaus Berentsensvej 800 Afstand fra brandstation km: 7,8 Meteorologiske forhold: Klart vejr, 4 o C, vind 6 m/sec Beskrivelse af objekt: Tre længet gård med stuehus, Bygning oført ca Ca. 50 malkekøer og 90 ungdyr Beskrivelse af situation ved ankomst: Redningsberedskabet blev alarmeret af ejeren Ild i fodervogn i lade. Delvis slukket ved ankomst. Brandvæsenet slukkede brand i løstliggende halm Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel X Indsatsledelse Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder Dyreredning Førstehjæl 7 Brandmænd X Brandslukning Automobilsrøjte Redningslift Vandforsyning Tankvogn Miljøvogn Forureningsbekæmelse Følgeskade Bådberedskab Frigørelse af fastklemte Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel + 7

56 Forebyggelse eksisterende: Ingen Analysebilag Forebyggelsesønsker: Olysningskamagner H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 Påregnelig -0 r. år 4 V Forekommer 0,- r. år Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) Ubetydelige Ubetydelig Risikomatrice 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Begrundelse for valg af scenarie: Vanskelige indsatsforhold. Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrift

57 Scenariebeskrivelse Brand & Miljø Afsnit : 0/. Side : 57 Dato : Risiko: Gårdbrand med dyr og andre dyrehold m.m. -okald: Bygningsbrand, gård med dyrehold Hændelsestitel: Gårdbrand med køer og odræt Tidsunkt: Geografisk beliggenhed: Klaus Berentsensvej 800 Afstand fra brandstation km: 7,8 Meteorologiske forhold: Klart vejr, 4 o C, vind 6 m/sec Beskrivelse af objekt: Tre længet gård med stuehus, Bygning oført ca Ca. 50 malkekøer og 90 ungdyr Beskrivelse af situation ved ankomst: Redningsberedskabet blev alarmeret af ejeren Ved ankomst havde branden bredt sig til to staldlænger. Dyreredning åbegyndt. Indsatsogaver Indsatsenheder mandskab og materiel X Indsatsledelse X Sikring af skadested Indsatsleder Holdleder X Dyreredning Førstehjæl Brandmænd X Brandslukning Automobilsrøjte Redningslift x Vandforsyning Tankvogn Miljøvogn Forureningsbekæmelse x Følgeskade Bådberedskab Frigørelse af fastklemte Analyse af indsatsforløb Ogaver Forløb Indsatsersonel + Gårdejer og naboer 7

58 Forebyggelse eksisterende: Ingen Analysebilag Forebyggelsesønsker: Olysningskamagner H y i g h e d Hyig > 0 r. år 5 Påregnelig -0 r. år 4 Forekommer 0,- r. år Sjælden 0,0-0, r. år Næsten aldrig < 0,0 r. år Personer (P) Miljø (M) Samfund/Værdier (V) Risikomatrice V Ubetydelige Ubetydelig 4 5 Ingen/mindre å drift å < dag kvæstelser, få ersoner Større Kortere af drift å < uge Konsekvens Mere end fem kvæstede Risiko for varige Betydelige af drift å > måned, fyring af medarbejdere Begrundelse for valg af scenarie: Vanskelige indsatsforhold. Få livsfarligt kvæstede/dø de varige Alvorlige af drift å > måneder, tab af kunder Flere/mange døde Større varige Kritisk for oretholdelse af funktion Ohør af virksomhedsdrift

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 8. oktober 2007 Procesmodellen... 3 Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret dimensionering... 4 Tidsplan for den

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA)

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA) (9-04-202) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA - 20-03-07.doc Side Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA). Resultatet af risikoidentifikation kan dokumenteres i form

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

Læs mere

Lolland-Falster Brandvæsen. Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner.

Lolland-Falster Brandvæsen. Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner. Lolland-Falster Brandvæsen Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner. April 2014 Indhold Indledning... 5 Formål... 5 Tidspunkt for behandling i kommissionen... 5

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 Silkeborg Kommune beskrivelse... 11 Risikoidentifikation... 14

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet 564974_kørsel.fm Page 1 Monday, December 3, 2007 2:23 PM Indsats Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet Beredskabsstyrelsen 2006

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Version af 10. november 2014 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning og kommissorium... 5 3. Præsentation af de

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION AF RISICI... 2 3.1

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Varde Kommune Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune . Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Dimensionering af Redningsberedskabet... 3 Dimensioneringen som den ser ud i dag i forhold til 2007.... 3 Oplæg til serviceniveau... 3 Kommunens geografiske placering

Læs mere

Støvring Brandstations Nyheds-noter

Støvring Brandstations Nyheds-noter Støvring Brandstations Nyheds-noter 04-08-2012 Juli bød på 5 udkald; 2 bilbrande og 3 færdselsuheld. 5 udkald er ikke unormalt for en juli måned og vi har dermed været kaldt ud 36 gange i år, hvilket til

Læs mere

Skagen Kommune Brand- og Redningsberedskab

Skagen Kommune Brand- og Redningsberedskab Skagen Kommune Brand- og Redningsberedskab BRANDMANDSKABET: 2005 ÅRSBERETNING 2004 ØVELSESPLAN 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Organisationsplan for Skagen kommunes beredskab Side 3 Frivillige brandmænd

Læs mere

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer FORORD Denne rapport er tilegnet en gruppe af medborgere der på grund af alderssvækkelse, handicaps, medicinering m.v. er uden mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed når de bliver udsat

Læs mere

BRANDVÆSEN. Forebyggelses-stafet Både hygge og flugtvej er sikret med møbleringsplan. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer.

BRANDVÆSEN. Forebyggelses-stafet Både hygge og flugtvej er sikret med møbleringsplan. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 2 marts 2011 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer FOREBYGGE SES STAFET Forebyggelses-stafet Både hygge og flugtvej er sikret med møbleringsplan i Vejle Side 6-7 NR. 2 marts 2011 9. ÅRGANG

Læs mere

Støvring Brandstations Nyheds-noter

Støvring Brandstations Nyheds-noter November 2013 November gav 5 udkald, og er dermed en gennemsnitlig måned - målt på antal udkald - i dette år med få udrykninger. Lidt usædvanligt var 3 af udkaldene til forureninger af vejbane eller å-løb

Læs mere

skal førsteindsatsen være? Foto: Colourbox

skal førsteindsatsen være? Foto: Colourbox NR. 2 Marts 2014 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Hvor stor og hvor hurtig skal førsteindsatsen være? Foto: Colourbox Side 16-20 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts 2014 12. ÅRGANG ISSN

Læs mere

Indledning. Oversigt og værdilister i det nye ODIN. Version 1-23-12-2014

Indledning. Oversigt og værdilister i det nye ODIN. Version 1-23-12-2014 Indledning Oversigt og værdilister i det nye ODIN Dette dokument indeholder en oversigt over de dataparametre og værdilister, som skal anvendes af de kommunale redningsberedskaber ved registrering og indberetning

Læs mere