CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse Banedanmark og Rambøll

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll"

Transkript

1 CSM i praksis Erfaringer med CSM Risikoledelse Banedanmark og Rambøll

2 CSM i praksis Sessionens indhold Forordningen Fælles sikkerhedsmetode for risikoevaluering og vurdering (CSM RA) trådte i kraft i 2009 og vi (Rambøll og Banedanmark) er nu klar til at dele en række af de erfaringer som vi har gjort os de seneste 5-6 år. Erfaringer med processen i CSM RA Erfaringer med implementeringen af CSM RA Banedanmarks processer for opfyldelse af CSM RA Erfaringer med brug af CSM Assessorer Eksempler på CSM Risikoledelse

3 Erfaring Processen i CSM RA Der er tydeligt at arbejdsgangen omkring CSM RA er udviklet med udgangspunkt i Rullende materiel og ikke i ændringer i infrastrukturen. Ingen modsætter sig principperne i CSM RA, men der har været store udfordringer omkring den operationelle implementering af CSM RA og især tilvejebringelsen af dokumentationen for den endelige ændring. I samarbejde med Trafikstyrelsen er der udviklet en proces som tilgodeser de specielle behov som ændringer i infrastrukturen har.

4 Principiel enighed om processen Fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering Grundlag Fareidentifikation Fareklassifikation Risikoacceptprincip Sikkerhedskrav Dokumentation

5 Erfaring Implementering Jernbanevirksomheder og Infrastrukturforvaltere har nok taget for let på opgaven fra starten og det er først for nyligt blevet tydeligt at nye processer skal udvikles, nye metodikker tillæres men især at tidligere tiders måder at arbejde og dokumentere ændringer på skal aflæres. Udfordringen er at processer, tillæring og aflæring skal gennemføres samtidig med at driften opretholdes.

6 Fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering

7 Erfaring Implementering Udover udfordringen med vores egen modenhed i Banedanmark har det været svært med hjælp rundt i branchen, hos assessorer eller hos myndigheden som også hver især har haft deres egen udfordringer at kæmpe med. Vi har heldigvis løbende haft møder med Trafikstyrelsen omkring processen, krav til dokumentation og implementeringen.

8 Erfaring Afklaring af behov for CSM RA Hvornår er en aktivitet en ændring som er omfattet af CSM RA og hvornår er den ikke? Udviklet 7 spørgsmål i samarbejde med Trafikstyrelsen for ændringer i infrastrukturen for at hjælpe med at træffe beslutningen

9 Erfaring Afklaring af omfang af CSM RA Tendens til at projektlederne glemmer formålet med CSM RA og i stedet fokuserer på enkelt elementer i processen. Signifikansvurderingen fylder rigtig meget i projektledernes bevidsthed at de glemmer at den reelle opgave ligger efter signifikansvurderingen

10 Banedanmarks ledelsessystem

11 Erfaring Operationel implementering Vi har udviklet en række hjælpemidler i form af skabeloner og overblik for at lette arbejdsgangen: Systemdefinition (styret boring fiber kabel) Signifikansvurdering (Styret boring fiber vejbro) Sikkerhedsplan Liste over signifikansvurderinger Fare register Intern hjemmeside til erfaringsudveksling Adgang til andre projekters dokumentation

12 Ikke signifikante ændringer 74 indtil videre i år

13 Erfaring CSM Assessor Opgaven er ny for CSM assessor og Trafikstyrelsen og de har skulle finde deres roller CSM assessors operationelle erfaring. Kommunikationen imellem CSM assessor og projektet ved brug af safety notices Kapacitet hos CSM assessor

14 Erfaring De største udfordringer lige nu Egen modenhed Begreber CSM assessorers erfaring og forskellighed Entreprenørernes kompetencer 3 parts bygherrer Processen overfor projektgennemførelse (totalentrepriser)

15

16 Sporfornyelse Taulov Padborg Projektet omfatter en sporfornyelse på strækningen Taulov Padborg, hvor ændringerne udføres og ibrugtages i henholdsvis 2014 og Udveksling af spor, sporskifter og andre sporkonstruktioner med en levetid på 10 år og derunder. Herved bliver det udveksling af 16 spsk og ca. 18 km skinne og svelle udveksling. Sporkassen fornyes under samtlige sporskifter der udveksles Ballast og udskiftning af sporkassen i det omfang at ballastboringer viser det jf. BN2-19 Etablering af ny sporstopper som overholder ny norm. Ændring af belægning i 3 overkørsler

17 Sporfornyelse Taulov Padborg Signifikansvurdering Projektet består af delprojekter/ændringer som ibrugtages til drift over 4 perioder. Delprojekt 1 (maj 2014): Skinne og sporskifteudveksling Delprojekt 2 (sept 2014): Skinne og svelleudveksling Delprojekt 3 (maj 2015): Skinne og sporskifteudveksling Delprojekt 4 (sept 2015): Skinne, sporskifteudveksling og ombygning af sporgeometri Hver ændring behandles separat med hensyn til dokumentationen og tilladelse, men alligevel vurderes projektet samlet.

18 Sporfornyelse Taulov Padborg Erfaringer Lægge en plan fra starten for myndighedsgodkendelsen Definer roller fra starten Vær bevidst om indarbejdelse af ny viden Svært at holde fokus/momentum Dialog med CSM assessor (GO-RI-MA)

19 Banedanmarks ledelsessystem Assessor Assessor Assessor Godkend Godkend Godkend Godkend

20 Banedanmarks godkendelsesproces Eksempler fra projekter Systemdefinition Kompetencer Signifikansvurdering Fareidentifikation Risikoanalyse Sikkerhedskrav Dokumentation

21 Systemdefinition Systemfunktioner og elementer Beskrivelserne af både den eksisterende infrastruktur og ændringen er blevet rigtig gode. Der benyttes i høj grad skematiske og billedbeskrivelser

22 Systemdefinition Systemafgrænsning/kompetencer Benytter egen struktur fra Banedanmark for at skabe sammenhæng imellem behov for kompetencer og kompetencestyring

23 Signifikansvurdering Eksisterende sikkerhedsbarrierer og overvågningsaktiviteter

24 Fareidentifikation og risikoanalyse Risikoanalyse farer - centralt fareregister - skabelon for farelog

25 Sikkerhedskrav og dokumentation Det centrale Fareregister Forslag til aktiviteter som andre projekter har benyttet sig af. Projektet skal selv argumentere for at aktiviteterne opfylder sikkerhedskrav i det givne projekt Udfordringen er ikke arbejdet men at vi benytter nye begreber

26 Tak For i dag Spørgsmål til 26

27 SPOROMBYGNING HØNG-RUDS VEDBY - ERFARINGER MED BN1 DISPENSATIONER Sporombygning pga. kort restlevetid Skinne- og svelleudveksling Ballastrenses og udføres ny sporkasse, hvor nødvendigt Forberedes til hastighedsopgradering fra 75 km/t til 120 km/t Uændret sikkerhedsniveau efter ombygning BANEBRANCHENS KONFERENCE /05/14

28 BEHOV FOR 2 BN1 DISPENSATIONER BN1 krav: Samlet ballast- og underballasttykkelse på min. 400 mm Bruttotonbelastning: 2 mio/år Aksellast: 22,5 tons Ønsket dispensation: Samlet ballast og underballasttykkelse på min. 300 mm Bruttotonbelastning: 1,1 mio/år Aksellast: 17,5 tons BN1 krav: Planumsbredde ved større ombygning skal min. være 3000 mm Ønsket dispensation: Kun at udvide planum til 2700 mm BANEBRANCHENS KONFERENCE /05/14

29 GODKENDELSESPROCESSEN Først CSM risiko analyse af dispensationer Dernæst udvidelse til CSM risikoanalyse for hele sporprojektet BANEBRANCHENS KONFERENCE /05/14

30 GODKENDELSESPROCESSEN BANEBRANCHENS KONFERENCE /05/14

31 ERFARINGER Krævet fokus fra start af projektet Inddragelse af assessor tidligt Tung proces Omkostningskrævende Planlægning af hele godkendelsesprocessen i dialog med assessor Krævet en del ressourcer, både hos rådgiver og assessor Succes med at udfordre normer BANEBRANCHENS KONFERENCE /05/14

32 ERFARING MED CSM OG TOTALENTREPRISER KØBENHAVN RINGSTED TENDER PACKAGE 4 (TP4) CSM OG TOTALENTREPRISER 14. MAJ 2014

33 KHRG TP4 fakta boks Dobbeltsporet elektrificeret jernbane o Ca. 563,680 km km o 21 tunneller station o 5 tunneller (2000 m) o 190 jernbanebro broer o Urbant Ca. 900 område ledningskrydsninger o ISA/NoBo er italienske RINA TP4 TP TP4 TP10 TP20 TP21 TP30 TP40 TP41 TP45 TP49 TP50 Build contract or Design and Build Design and Build Design and Build Build Design and Build Design and Build Design and Build Design and Build Design and Build Design and Build Design and Build Comments Includes S&I management of TP2, TP3 (Design TPs) TP70 Not decided General TP, handles global interfaces TP71 Build Upgrades conventional network TP72 Build Upgrades conventional network TP76 Build Upgrades conventional network TP77 Not decided Upgrades conventional network TP82 Design and Build Upgrades conventional network TP90 Mix of Build and Design and Build Upgrades conventional network Contractor Per Aarsleff A/S Barslund & CG Jensen XXX MT Højgaard Barslund & CG Jensen Eriksson-Züblin JV Per Aarsleff A/S Arkil A/S XXX Eriksson-Züblin JV XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX CSM OG TOTALENTREPRISER 14. MAJ 2014

34 PLAN FOR S&I ARBEJDE S&I Safety and Interoperability Strategi: Styring fra Banedanmark Banedanmark udarbejdet framework dokumenter - Ensartet process Banedanmark/RINA S&I koordinator (Rådgiver) S&I koordinator (Entreprenør) Entreprenør ansvarlig for S&I godkendelse af egen pakke CSM OG TOTALENTREPRISER 14. MAJ 2014

35 RSG Her er vi ca nået til! CSM OG TOTALENTREPRISER 14. MAJ 2014

36 GODKENDELSESPROCES TP4 kan ikke få en ibrugtagningstilladelse TP70 samler op på alle andre strækningspakker Banedanmark ansvarlig for den endelige ibrugtagningstilladelse CSM OG TOTALENTREPRISER 14. MAJ 2014

37 FORHANDLINGER Nyt arbejdsområd for Entreprenører Beskrive S&I i udbudsmaterialet Koordinering af processer Vurdere entreprenørens bud på S&I i tilbud Deltage i forhandlingerne CSM OG TOTALENTREPRISER 14. MAJ 2014

38 LESSONS LEARNED Begynd assessering så tidligt som muligt Proces og framework dokumenter assesseret Foreløbige dokumenter assesseret God ide at inkludere S&I i udbudsmaterialet God ide at inkludere S&I i forhandlinger CSM OG TOTALENTREPRISER 14. MAJ 2014

39 STATUS Banedanmark Begyndende dialog med RINA Banedanmark-forfattet framework dokumenter assesseres Entreprenør Design af sikkerhedsproces Opdatere farelog (workshops) Udarbejde S&I dokumenter Større usikkerheder indenfor TSI verificeres Næste Step: Start assessering/verificering af TP4 CSM OG TOTALENTREPRISER 14. MAJ 2014

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren

EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren DET EUROPÆISKE JERNBANEAGENTUR EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren Version 1.0 13/12/2010 Versionsstyring

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010-2013

Digitaliseringsstrategi 2010-2013 Digitaliseringsstrategi 2010-2013 Marts 2010 Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ... 3 2. VISION... 6 3. PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER... 7 3.1 SERVICE TIL BORGERNE...

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Introduktion til programmer - Vejledning. Januar 2014

Introduktion til programmer - Vejledning. Januar 2014 Introduktion til programmer - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 3 2. PROGRAMMER ER BLEVET MODERNE... 5 3. DEFINITION AF CENTRALE BEGREBER... 6 3.1 DEFINITIONER AF PROJEKT, PROGRAM OG

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Et klart serviceniveau på ældreområdet

Et klart serviceniveau på ældreområdet Et klart serviceniveau på ældreområdet Kommunalpolitikere og forvaltningschefer fra ti kommuner fortæller En pjece til arbejdet med kvalitetsstandarder på ældreområdet A Indhold Forord... 1 Projekt Kvalitetsstandarder...

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Intern evaluering af Limfjordsprojektet

Intern evaluering af Limfjordsprojektet Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 89 Offentligt Notat 06.12.2013 Intern evaluering af Limfjordsprojektet Baggrund Banedanmark gennemførte projektet med udbedring af Jernbanebroen over Limfjorden

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Jernbanen på rette spor

Jernbanen på rette spor Jernbanen på rette spor Indhold Jernbanen på rette spor... Side 3 Banedanmark som Selvstændig Offentlig Virksomhed - SOV... Side 4 Fornyelse af sporet... Side 9 Fornyelse af signal- og sikringsanlæg...

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Sådan håndterer du BYOD og sikkerhed

Sådan håndterer du BYOD og sikkerhed Whitepaper Sådan håndterer du BYOD og sikkerhed Bring your own device (BYOD) og mobile arbejdspladser bliver mange steder håndteret som en rent teknisk udfordring, og det er en risiko. Mobilitet og BYOD

Læs mere

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen Projektrisikoanalyse - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-12-002 VERSION 2.1 UDGIVELSESDATO 24.04.2012 UDARBEJDET LSC KONTROLLERET

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Version 2 af 1. december 2010 1. Indledning... 3 2. Fasemodel... 3 3. Fælles tværgående datastruktur... 3 Standardtilbudslister... 6 Principper for vedligeholdelse

Læs mere

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 2 Indhold 3 Forord 4 Før og nu 6 Projektarbejde hos os 6 Den gode aftale 8 Fra idé til produkt 11 En universal arbejdsform

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere